ECA Press. Ομιλία. Ομιλία του Klaus-Heiner Lehne, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Λουξεμβούργο, 8 Οκτωβρίου 2019

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ECA Press. Ομιλία. Ομιλία του Klaus-Heiner Lehne, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Λουξεμβούργο, 8 Οκτωβρίου 2019"

Transcript

1 EL Ομιλία Λουξεμβούργο, 8 Οκτωβρίου 2019 Ομιλία του Klaus-Heiner Lehne, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2018 στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2019 Σε περίπτωση διαφορών υπερισχύει το κείμενο που θα εκφωνηθεί. ECA Press 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg eca.europa.eu

2 Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, Αξιότιμε κύριε Επίτροπε, Αξιότιμοι εκπρόσωποι της Προεδρίας του Συμβουλίου, Κυρίες και κύριοι, Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που αφιερώνετε αυτό το πρωινό στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, παρότι γνωρίζω ότι είστε πολύ απασχολημένοι με την εν εξελίξει διαδικασία των ακροάσεων των υποψήφιων Επιτρόπων. Καθώς δεν έχω γνωριστεί με όλους σας ακόμη, επιτρέψτε μου να σας συστηθώ. Ονομάζομαι Klaus-Heiner Lehne. Είμαι Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου από τον Οκτώβριο του 2016 και μόλις την περασμένη εβδομάδα είχα την τιμή να επανεκλεγώ στο αξίωμα αυτό για μία ακόμη τριετία. Εκπροσωπώ ενώπιόν σας τα 28 Μέλη του Συνεδρίου που, συλλογικά, καθεμιά και καθένας στο πλαίσιο του ρόλου που της ή του έχει ανατεθεί, συνεισέφεραν στην κοινή μας προσπάθεια. Αναμένουμε με ενδιαφέρον να σας γνωρίσουμε όλους προσωπικά το συντομότερο δυνατό, καθώς επίσης να σας υποδεχθούμε, κυρία Πρόεδρε, στα γραφεία μας στο Λουξεμβούργο μόλις βρεθεί η κατάλληλη ημερομηνία. Σκοπός της παρουσίας μου σήμερα εδώ είναι να σας παρουσιάσω συνοπτικά τη δημοσιονομική διαχείριση της ΕΕ. Στην ετήσια έκθεσή μας, ιδίως δε στο πλαίσιο της δήλωσης αξιοπιστίας που παρέχουμε, το Συνέδριο αξιολογεί κατά πόσο τα χρήματα που το Κοινοβούλιο ενέγραψε το προηγούμενο έτος στον προϋπολογισμό δαπανήθηκαν κατά τρόπο νόμιμο, κανονικό και, φυσικά, αποτελεσματικό. Με άλλα λόγια, όπως ο γιατρός στο πλαίσιο της ετήσιας ιατρικής εξέτασης, αποστολή μας είναι να διαπιστώσουμε ποια συστήματα του οργανισμού λειτουργούν καλά, ποια εμφανίζουν προβλήματα και σε ποιες βαθύτερες αιτίες οφείλονται αυτά. Τα κλιμάκια ελέγχου μας, υπό την καθοδήγηση του συναδέλφου μου κυρίου Λάζαρου Στ. Λαζάρου και των άλλων Μελών που είναι αρμόδια για τα επιμέρους κεφάλαια της ετήσιας έκθεσης, εξέτασαν, σε όλα τα επίπεδα και σε κάθε κατεύθυνση, τους λογαριασμούς, τα έσοδα και τις δαπάνες, καλύπτοντας όλα τα τμήματα του προϋπολογισμού της ΕΕ για το Οι διαπιστώσεις μας αποτέλεσαν αντικείμενο ειλικρινών και διεξοδικών συζητήσεων με την Επιτροπή και, όποτε κρίθηκε αναγκαίο, με τις διοικήσεις των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την εκτέλεση των κονδυλίων της ΕΕ. Αυτό είναι κάτι που θα διαπιστώσετε και οι ίδιοι ανατρέχοντας στις απαντήσεις τους. Για την τελική αξιολόγησή μας λάβαμε υπόψη όλες τις σχετικές πληροφορίες που μας διαβιβάστηκαν κατά την εν λόγω εκτενή διαδικασία επιβεβαίωσης των πραγματικών περιστατικών. 2

3 Όπως κάθε χρόνο, ελέγξαμε τους ενοποιημένους λογαριασμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος Κατά τη γνώμη μας, παρέχουν εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης της ΕΕ, και δεν περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες. Διαπιστώσαμε ότι η Επιτροπή εξακολούθησε να καταβάλλει προσπάθειες για την ενίσχυση των διαδικασιών που εφαρμόζει για τον υπολογισμό του στοιχείου του παθητικού που αφορά τις παροχές προς το προσωπικό της ΕΕ, έναν τομέα που θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε. Δεύτερον, όσον αφορά τα έσοδα του προϋπολογισμού της ΕΕ, δεν διαπιστώσαμε σημαντικό επίπεδο σφάλματος. o Εξετάσαμε τα συστήματα που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για να εξασφαλίσει ότι τα έσοδα από τις διάφορες πηγές υπολογίζονται, εισπράττονται και αναφέρονται σωστά, καθώς και έναν αριθμό ενταλμάτων είσπραξης της Επιτροπής και εθνικών συστημάτων. Και στα τρία κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε (Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία) εντοπίσαμε αδυναμίες στη διαχείριση των βεβαιωθέντων αλλά μη εισπραχθέντων ακόμη δασμών. o Διαπιστώσαμε επίσης ότι οι επιθεωρήσεις των παραδοσιακών ιδίων πόρων από την Επιτροπή δεν υποστηρίζονταν επαρκώς από διαρθρωμένη και τεκμηριωμένη εκτίμηση κινδύνου. Παραδείγματος χάριν, η Επιτροπή δεν κατατάσσει τα κράτη μέλη βάσει επικινδυνότητας. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι οι επιθεωρήσεις επικεντρώνονται δεόντως στους τομείς υψηλότερου κινδύνου για την είσπραξη των ιδίων πόρων που χρηματοδοτούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ. o Επισημάναμε επίσης την άμεση αντίδραση της Επιτροπής να διατυπώσει γενική επιφύλαξη σχετικά με τα δεδομένα για το ΑΕΕ που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της συνεισφοράς της Γαλλίας, λόγω αμφιβολιών σχετικά με την ποιότητά τους, καθώς και την απόφασή της, για τρίτο συνεχή χρόνο, να διατυπώσει επιφύλαξη σχετικά με τους τελωνειακούς δασμούς που εισέπραξε το Ηνωμένο Βασίλειο επί των εισαγωγών από την Κίνα. Τρίτον, όσον αφορά τις δαπάνες, που αποτελούν κατά παράδοση το σημαντικότερο στοιχείο που παρουσιάζουμε στη δήλωση αξιοπιστίας μας, εκτιμούμε ότι το επίπεδο σφάλματος είναι 2,6 % 1. Αυτό σημαίνει ότι, κατά την εκτίμησή μας, ποσοστό 2,6 % των πληρωμών δεν θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, διότι τα σχετικά κεφάλαια δεν χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της. Ωστόσο, η συνολική αυτή εκτίμηση επισκιάζει μια σημαντική διάκριση: ο τρόπος εκταμίευσης των κεφαλαίων της ΕΕ έχει σημαντικό αντίκτυπο στον κίνδυνο εμφάνισης σφάλματος. Για τις δαπάνες που διέπονται από πολύπλοκους κανόνες και αντιστοιχούν στο ήμισυ περίπου του προϋπολογισμού της ΕΕ 2, οι οποίες συνίστανται κυρίως σε «πληρωμές βάσει απόδοσης εξόδων», στο πλαίσιο των οποίων οι δικαιούχοι 1 Κατώτατο όριο σφάλματος: 1,8 %, εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος: 2,6 %, ανώτατο όριο σφάλματος: 3,4 %. Σημείο 1.15 της ετήσιας έκθεσης. 2 50,6 % 3

4 υποβάλλουν αίτημα απόδοσης των επιλέξιμων εξόδων στα οποία έχουν υποβληθεί, το επίπεδο σφάλματος εκτιμάται σε 4,5 %, ποσοστό σχετικά υψηλό. Τέτοιου είδους δαπάνες, ενδεικτικά, αφορούν ερευνητικά έργα, έργα που σχετίζονται με την απασχόληση, έργα περιφερειακής και αγροτικής ανάπτυξης ή αναπτυξιακά έργα σε τρίτες χώρες. Αντιθέτως, ο κίνδυνος σφάλματος είναι χαμηλότερος στην περίπτωση των δαπανών που διέπονται από απλούστερους κανόνες. Σε αυτές περιλαμβάνονται κυρίως οι «πληρωμές βάσει δικαιωμάτων», στο πλαίσιο των οποίων οι δικαιούχοι λαμβάνουν ενίσχυση εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Ενδεικτικά αναφέρω τις άμεσες ενισχύσεις προς γεωργούς, τις διοικητικές δαπάνες, τις υποτροφίες προς σπουδαστές ή τη δημοσιονομική στήριξη σε τρίτες χώρες. Με άλλα λόγια, περί το 50% του πληθυσμού που υποβάλαμε σε έλεγχο δεν περιείχε ουσιώδη σφάλματα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, για τρίτη συνεχή χρονιά, διατυπώσαμε «γνώμη με επιφύλαξη» σχετικά με τις δαπάνες, εννοώντας ουσιαστικά «ναι μεν, αλλά». Θεωρούμε ενθαρρυντικό βήμα το γεγονός ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διατήρησαν την πρόοδο που είχε σημειωθεί τα δύο προηγούμενα χρόνια. Οι ελεγκτές μας διατύπωσαν αρκετές θετικές παρατηρήσεις σε σχέση με τους τομείς χαμηλού κινδύνου, αλλά σοβαρά προβλήματα μένουν να αντιμετωπιστούν στους τομείς υψηλού κινδύνου. Θα επανέλθω σε λίγο στο ζήτημα αυτό. Στο πλαίσιο της πολυετούς στρατηγικής του, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε ότι η δήλωση αξιοπιστίας που διατυπώνουμε θα θεμελιώνεται σε μια προσέγγιση βεβαίωσης. Αυτό σημαίνει ότι πρόθεσή μας είναι στο μέλλον να παρέχουμε διασφάλιση σχετικά με τη δήλωση διαχείρισης της Επιτροπής, η οποία βασίζεται στις δικές της εξακριβώσεις, καθώς και σε εκείνες που πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Είμαι θιασώτης της άποψης πως «τους δρόμους τους ανοίγεις βαδίζοντας». Πιστεύω πως κάνοντας σταθερά βήματα, ενδεχομένως μικρά στην αρχή, θα επιτύχουμε τον καθ' όλα λογικό στόχο να μπορούμε να βασιζόμαστε στις εργασίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τρίτους. Όπως θα διαπιστώσετε διαβάζοντας την ετήσια έκθεσή μας, συχνά τηρούμε επικριτική στάση έναντι πολλών από τους ελέγχους εξακρίβωσης που διενεργούν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή. Παραδείγματος χάριν, στον έλεγχο των δαπανών στον τομέα της Συνοχής σε εθνικό επίπεδο εμπλέκονται περίπου 126 διαφορετικές αρχές. Η κατάσταση αυτή συχνά δυσχεραίνει τη χρήση των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών αλλά και τη δυνατότητά μας να βασιστούμε σε μεγαλύτερο βαθμό σε αυτά. Θα επιμείνω, ωστόσο, στο γεγονός ότι, ακόμη και στον καίριο τομέα της Συνοχής, οι ελεγκτές μας διαπίστωσαν αρκετές βελτιώσεις και επεσήμαναν ορθές πρακτικές. Θα ήμουν άδικος αν δεν αναφερόμουν επίσης στις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των εργασιών των διάφορων εθνικών αρχών και οργανισμών πιστοποίησης. Για τον λόγο αυτό, συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή προκειμένου να δημιουργήσουμε τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της προσέγγισης βεβαίωσης. Δράττομαι αυτής της ευκαιρίας για να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Oettinger για τη στήριξή του και προσβλέπω στη συνέχιση της εποικοδομητικής συνεργασίας με τον διάδοχό του. 4

5 Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ στους επιμέρους τομείς πολιτικής και να επισημάνω ορισμένες από τις κύριες διαπιστώσεις μας: Στον τομέα «Ανταγωνιστικότητα» του ΠΔΠ εντοπίσαμε αισθητά λιγότερα σφάλματα σε σύγκριση με το περασμένο έτος (2 %). Οι μη επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια πηγή σφαλμάτων στον τομέα της έρευνας. Παρατηρήσαμε επίσης πως, παρά τις προσπάθειες της Επιτροπής, οι νεοφυείς εταιρείες και οι ΜΜΕ παρουσίαζαν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης σφάλματος σε σύγκριση με άλλους δικαιούχους, ενδεχομένως μεγαλύτερου μεγέθους ή με μεγαλύτερη πείρα. Παραδείγματος χάριν, στο Ηνωμένο Βασίλειο ελέγξαμε ΜΜΕ η οποία είχε υλοποιήσει για πρώτη φορά έργο με ενωσιακή χρηματοδότηση και είχε δηλώσει έξοδα συνολικού ύψους 1,1 εκατομμυρίων ευρώ. Έως και το ένα τρίτο των στοιχείων δαπανών που ελέγξαμε περιείχε ουσιώδη σφάλματα. Διαπιστώσαμε επίσης ότι οι εξακριβώσεις δεν ήταν αποτελεσματικές όσον αφορά τις δαπάνες μεγάλων ερευνητικών υποδομών. Συγκεκριμένα, σε δύο από τις τρεις περιπτώσεις που ελέγξαμε, τα δηλωθέντα στοιχεία κόστους ήταν κατά πολύ διογκωμένα ( και ευρώ), παρά τους εκτενείς ελέγχους εξακρίβωσης της Επιτροπής που είχαν προηγηθεί. Όπως είχαμε τονίσει στη γνώμη επί της νομοθετικής πρότασης που σας διαβιβάσαμε πέρυσι, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια απλούστευσης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευνας. Κατά την άποψή μας, η πρόταση της Επιτροπής για το νέο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο καλύπτει ορισμένες τουλάχιστον από τις πηγές σφαλμάτων που εντοπίζουμε στο πλαίσιο των ελέγχων μας. Εναπόκειται πλέον στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν οριστικά τη νομοθετική πράξη. Αν στη διάρκεια των σχετικών διαπραγματεύσεων χρειαστείτε πρόσθετες συμβουλές από ειδικούς, οι ελεγκτές μας είναι στη διάθεσή σας. Η εκτίμησή μας για τον τομέα της «Οικονομικής και Κοινωνικής Συνοχής» ήταν ότι περιέχει σημαντικό επίπεδο σφάλματος (5 %). Το πλήθος και ο αντίκτυπος των σφαλμάτων που εντοπίσαμε υποδηλώνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες που σχετίζονται με την κανονικότητα των δαπανών που δηλώνουν οι εθνικές διαχειριστικές αρχές. Το βασικό πρόβλημα που διαπιστώσαμε, και το οποίο αφορούσε τη δήλωση μη επιλέξιμων δαπανών για έργα, επιδεινωνόταν από το γεγονός ότι ορισμένες χώρες συμπλήρωναν τις ήδη πολύπλοκες ενωσιακές προϋποθέσεις με πρόσθετες εθνικές (κανονιστικός υπερθεματισμός). Άλλο ακανθώδες σημείο είναι οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, παραδείγματος χάριν η ανάθεση συμβάσεων για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών χωρίς να προκηρυχθεί διαγωνισμός. Στον τομέα «Φυσικοί πόροι», εκτιμήσαμε ότι το επίπεδο σφάλματος είναι 2,4% και οφείλεται σε έναν συνδυασμό προβλημάτων: στη δήλωση μη επιλέξιμων δαπανών, στην παροχή ανακριβών πληροφοριών σχετικά με την έκταση ή τον αριθμό των ζώων, σε προβλήματα των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων και σε διοικητικά σφάλματα. Εντούτοις, συνολικά, οι άμεσες ενισχύσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 72 % των δαπανών στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τομέα, δεν περιείχαν ουσιώδες σφάλμα. Το νέο αυτό μας χαροποιεί. Διαπιστώσαμε μάλιστα ότι διάφοροι παράγοντες συνετέλεσαν σημαντικά στην πρόληψη και τη μείωση των σφαλμάτων: το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (LPIS), η παροχή στους γεωργούς της δυνατότητας να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις πληρωμής, καθώς και οι προκαταρκτικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι επί των αιτήσεων άμεσων ενισχύσεων των γεωργών. Στις περιπτώσεις πληρωμών άλλων κατηγοριών, οι κανόνες είναι πολυπλοκότεροι, γεγονός που αυξάνει τον 5

6 κίνδυνο σφάλματος. Παραδείγματος χάριν, σε μία περίπτωση που ελέγξαμε στην Πολωνία, διάφορα μέλη της ίδιας οικογένειας υπέβαλαν χωριστά αιτήσεις ενίσχυσης για την κατασκευή χοιροστασίου, ισχυριζόμενοι ότι είναι ιδιοκτήτες ανεξάρτητων ΜΜΕ. Ωστόσο, συνδυαστικά, αυτή η οικογενειακή επιχείρηση γιατί αυτό αποδείχθηκε με τον έλεγχό μας ότι ήταν στην πραγματικότητα δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις στήριξης ΜΜΕ. Στον τομέα «Ασφάλεια και ιθαγένεια» επισημαίνουμε αδυναμίες στην εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων αλλά και συστημικές αδυναμίες στη διαχείριση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας στα κράτη μέλη τα οποία ελέγξαμε. Γνωρίζετε βεβαίως ότι, στο πλαίσιο του τομέα «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας», σημαντικά ποσά ενωσιακής χρηματοδότησης διοχετεύονται μέσω διεθνών οργανισμών. Ωστόσο, για άλλη μια φορά φέτος αντιμετωπίσαμε δυσκολίες στην έγκαιρη εξασφάλιση πρόσβασης σε αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα για τρεις πράξεις που υλοποιήθηκαν από τη UNICEF και το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων. Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι διεθνείς οργανισμοί επιδεικνύουν τέτοια έλλειψη συνεργασίας, μη διαβιβάζοντάς μας τα αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων μας έγγραφα ή στοιχεία. Ως εκ τούτου, είμαι ευγνώμων στην Επιτροπή για την αποδοχή της σύστασής μας και για την πρόθεσή της να θεσπίσει σύστημα άμεσων επαφών με διεθνείς οργανισμούς. Οι ελεγκτές μας εντόπισαν επίσης αρκετές περιπτώσεις μη επιλέξιμων δαπανών. Αναφέρω ενδεικτικά την περίπτωση διεθνούς οργανισμού που καταλόγισε στην ΕΕ 31 αεροπορικά εισιτήρια για εκδρομή του προσωπικού στη Τζαμάικα. Οι εν λόγω μη επιλέξιμες δαπάνες προφανώς πρέπει να ανακτηθούν. Τέλος, όσον αφορά τον τομέα «Διοίκηση» του ΠΔΠ, κατά την εκτίμησή μας το επίπεδο σφάλματος δεν είναι σημαντικό. Ωστόσο, θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία. Πρώτον, εντοπίσαμε σειρά αδυναμιών στους ελέγχους εξακρίβωσης που διενεργεί η Επιτροπή όσον αφορά τον υπολογισμό των οικογενειακών επιδομάτων των υπαλλήλων της ΕΕ. Δεύτερον, και θεωρώ, κυρία Πρόεδρε, ότι αυτό ενδεχομένως να ενδιαφέρει ιδιαιτέρως την επιτροπή σας, διαπιστώσαμε σημαντικές αδυναμίες στις διαδικασίες που διοργανώθηκαν από το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ασφάλειας των κτιρίων τους μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις των τελευταίων ετών. Διαπιστώσαμε ότι ορισμένες από τις συμβάσεις-πλαίσιο που χρησιμοποιήθηκαν παρείχαν τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών βάσει μίας μόνο προσφοράς υποβαλλόμενης από τον ανάδοχο. Ακόμη, εντοπίσαμε περιπτώσεις διαδικασιών με διαπραγμάτευση με έναν μόνο υποψήφιο ή χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού. Κατά την άποψή μας, ο ισχυρισμός περί κατεπείγοντος, προϋπόθεση αναγκαία για την παρέκκλιση από τους συνήθεις κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, δεν ευσταθούσε, δεδομένου ότι χρειάστηκαν αρκετοί μήνες για τη δρομολόγηση των σχετικών διαδικασιών. Κυρίες και κύριοι, Προτού ολοκληρώσω, θα ήθελα να τονίσω την επιθυμία του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για αναβάθμιση της συνεργασίας με την επιτροπή σας σε όλα τα μέτωπα. Θα είμαστε στη διάθεσή σας καθ όλη τη διάρκεια της νέας 6

7 διαδικασίας απαλλαγής που ξεκίνησε σήμερα το πρωί, και με ιδιαίτερη χαρά θα σας παρουσιάσουμε οιεσδήποτε από τις ειδικές εκθέσεις μας θα σας ενδιέφεραν. Η φετινή ετήσια έκθεση διαφέρει από εκείνες των άλλων ετών. Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι: στην αρχή μιας νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, με ένα κράτος μέλος σε διαδικασία αποχώρησης από την ΕΕ και με τα υπόλοιπα 27 κράτη μέλη στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου Οι ελεγκτικές εργασίες που μόλις σας παρουσίασα καταδεικνύουν ότι, παρά τα πολλά εναπομένοντα προβλήματα, η ΕΕ για τρίτο συνεχή χρόνο, με συνέπεια, πληροί υψηλά πρότυπα λογοδοσίας και διαφάνειας κατά τη δαπάνη του δημόσιου χρήματος. Ωστόσο, σίγουρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να διεκδικήσουμε τα εύσημα. Προσβλέπουμε στη συνέχιση των προσπαθειών προς αυτή την κατεύθυνση από τη νέα Επιτροπή και τα κράτη μέλη και στην αξιοποίηση αυτής της δυναμικής, και βασιζόμαστε σε όλους εσάς να μεριμνήσετε για αυτό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Όπως πάντα, ο συνάδελφός μου, κύριος Λαζάρου, και εγώ θα χαρούμε να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήματα ή παρατηρήσεις σας. 7

ECA Press. Ομιλία. Ομιλία του Klaus-Heiner Lehne, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Λουξεμβούργο, 10 Οκτωβρίου 2019

ECA Press. Ομιλία. Ομιλία του Klaus-Heiner Lehne, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Λουξεμβούργο, 10 Οκτωβρίου 2019 EL Ομιλία Λουξεμβούργο, 10 Οκτωβρίου 2019 Ομιλία του Klaus-Heiner Lehne, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ομιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΜΙΛΙΑ Λουξεμβούργο 4 Δεκεμβρίου 2012 ECA/12/52 Ομιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος Συχνές ερωτήσεις

Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος Συχνές ερωτήσεις Συχνές ερωτήσεις Λουξεμβούργο, 4 Οκτωβρίου 2018 Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2017 - Συχνές ερωτήσεις 1. Ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τον προϋπολογισμό της

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος

Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος Συχνές ερωτήσεις Λουξεμβούργο, 28 Σεπτεμβρίου 2017 Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2016 - Συχνές ερωτήσεις 1. Ενέκρινε το ΕΕΣ τους λογαριασμούς του οικονομικού έτους 2016; Ναι. Εγκρίναμε τους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Vítor Caldeira, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2015

Ομιλία του κ. Vítor Caldeira, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2015 EL Ομιλία Λουξεμβούργο, 8 Δεκεμβρίου 2015 Ομιλία του κ. Vítor Caldeira, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων για το οικονομικό έτος 2014 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Οµιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΜΙΛΙΑ Λουξεµβούργο 10 εκεµβρίου 2013 ECA/13/45 Οµιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων για το οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ομιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΜΙΛΙΑ Στρασβούργο 21 Νοεμβρίου 2013 ECA/39/13 Ομιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ομιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΕΝΔΡΙΟ ΟΜΙΛΙΑ Λουξεμβούργο 22 Νοεμβρίου 2012 ECA/12/46 Ομιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ECA/08/23 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Κ. VITOR CALDEIRA, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ EL Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ελέγχοντας τα κεφάλαια της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση διαφορών υπερισχύει το κείμενο που θα εκφωνηθεί.

Σε περίπτωση διαφορών υπερισχύει το κείμενο που θα εκφωνηθεί. EL Ομιλία Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2016 Ομιλία του κ. Vítor Caldeira, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Παρουσίαση του προγράμματος εργασίας για το 2016 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ECA/09/72 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ VÍTOR CALDEIRA, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ******* ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008 ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ VÍTOR CALDEIRA, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ * * * * * * * * * *

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ VÍTOR CALDEIRA, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ * * * * * * * * * * ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Βρυξέλλες 30 Νοεμβρίου 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ VÍTOR CALDEIRA, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ * * * * * * * * * * ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010 ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ VÍTOR CALDEIRA, ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ VÍTOR CALDEIRA, ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Στρασβούργο 15 Νοεµβρίου 2011 ΕΕΣ/11/39 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ VÍTOR CALDEIRA, ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ * * * * * * * * * * ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων για το οικονομικό έτος Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων για το οικονομικό έτος Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου EL Ομιλία Βρυξέλλες 5 Νοεμβρίου 2014 ECA/14/48 Ομιλία του κυρίου Vítor Caldeira, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων για το οικονομικό έτος 2013 Επιτροπή Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προγράμματος εργασίας για το Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Παρουσίαση του προγράμματος εργασίας για το Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου EL Ομιλία Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2015 ECA/15/01 Ομιλία του κ. Vítor Caldeira, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Παρουσίαση του προγράμματος εργασίας για το 2015 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση διαφορών, υπερισχύει το κείμενο που θα εκφωνηθεί.

Σε περίπτωση διαφορών, υπερισχύει το κείμενο που θα εκφωνηθεί. EL Ομιλία Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2016 Ομιλία του Klaus-Heiner Lehne, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του ΕΕΣ για το οικονομικό έτος 2015 Επιτροπή Ελέγχου του

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi -

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση διαφορών υπερισχύει το κείμενο που θα εκφωνηθεί.

Σε περίπτωση διαφορών υπερισχύει το κείμενο που θα εκφωνηθεί. EL Ομιλία Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2015 Ομιλία του κ. Vítor Caldeira, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.5.2015 L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/840 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαΐου 2015 για τους ελέγχους που διενεργούνται από τις Υπεύθυνες Αρχές σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012 Συχνές ερωτήσεις

Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012 Συχνές ερωτήσεις 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Λουξεμβούργο 5 Νοεμβρίου 2013 ECA/13/37 Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012 Συχνές ερωτήσεις 1. Ενέκρινε το ΕΕΣ τους λογαριασμούς του οικονομικού έτους 2012; Ναι. Το

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2015

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2015 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi -

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L -

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Υπηρεσίας 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη αριθ. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

Γνώμη αριθ. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Γνώμη αριθ. 5/2017 σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτικό Συνέδριο. Νομική βάση. Δομή

Ελεγκτικό Συνέδριο. Νομική βάση. Δομή Ελεγκτικό Συνέδριο Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο των οικονομικών της ΕΕ. Ως εξωτερικός ελεγκτής της Ένωσης, συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Sisnet (δίκτυο επικοινωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών ελέγχου των συνόρων και των τελωνειακών και αστυνομικών αρχών) για το

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού 12, rue

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 5752/1/13 REV 1 FIN 44 PE-L 4

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 5752/1/13 REV 1 FIN 44 PE-L 4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, Φεβρουαρίου 203 (OR. en) 5752//3 REV FIN 44 PE-L 4 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Επιτροπής Προϋπολογισμού την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων / το Συμβούλιο Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/22)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/22) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/123 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2006 ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2006 ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΕΣ/07/31 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Κ. HUBERT WEBER, ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2006 ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ BΡΥΞΕΛΛΕΣ 29

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμoύ Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

ΕΚΘΕΣΗ. σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 6.12.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/87 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος 12, rue Alcide De Gasperi - L

Διαβάστε περισσότερα

5583/1/16 REV 1 ΑΒ/ριτ 1 DG G 2A

5583/1/16 REV 1 ΑΒ/ριτ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 5583/1/16 REV 1 FIN 57 PE-L 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπής Προϋπολογισμού Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων /

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2079(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2079(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2014/2079(DEC) 2.2.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Vítor Caldeira, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ομιλία του κ. Vítor Caldeira, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Ομιλία Λουξεμβούργο 18 Μαρτίου 2014 ECA/14/09 Ομιλία του κ. Vítor Caldeira, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος εργασίας του ΕΕΣ για το 2014 στην Επιτροπή Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ VÍTOR CALDEIRA, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ *******

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ VÍTOR CALDEIRA, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ******* ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO ECA/09/69 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ VÍTOR CALDEIRA, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ******* ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008 ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/10)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/10) C 417/68 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.12.2017 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Sisnet (δίκτυο επικοινωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών ελέγχου των συνόρων και των αστυνομικών και τελωνειακών αρχών) για το

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/14)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/14) C 417/92 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.12.2017 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Υπηρεσίας 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007 ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007 ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Κ. VITOR CALDEIRA, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007 ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο έλεγχος της ΕΕ εν συντομία

Ο έλεγχος της ΕΕ εν συντομία EN EL 2018 Ο έλεγχος της ΕΕ εν συντομία Παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxemburg

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2182(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2182(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2010/2182(DEC) 1.2.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 «ΓΕΩΡΓΙΑ: ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 «ΓΕΩΡΓΙΑ: ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2013 COM(2013) 642 final ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 «ΓΕΩΡΓΙΑ: ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ» EL EL ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, του Συμβουλίου και της Επιτροπής Έκθεση δυνάμει του άρθρου 92, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 σχετικά με κάθε ενδεχόμενη υποχρέωση (του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, του Συμβουλίου, της Επιτροπής ή άλλως) που απορρέει

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Eurojust

συνοδευόμενη από την απάντηση της Eurojust Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Eurojust 12, rue Alcide De Gasperi -

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού 12, rue Alcide

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος 12, rue

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)058 Απαλλαγή 203: Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου 12, rue Alcide De

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή δήλωση σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής και την ημερομηνία έγκρισης των οριστικών λογαριασμών της ΕΕ:

Κοινή δήλωση σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής και την ημερομηνία έγκρισης των οριστικών λογαριασμών της ΕΕ: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L -

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Γραφείου 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/09)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/09) 6.12.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/63 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή 2012: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Απαλλαγή 2012: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες P7_TA(204)030 Απαλλαγή 202: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 204 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Ινστιτούτου 12, rue Alcide De Gasperi - L

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(207)0409 Απαλλαγή 205: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2217(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2217(BUD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2017/2217(BUD) 27.10.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2017 της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/36)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/36) 6.12.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/223 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Ταμείου και της Ευρωπόλ

συνοδευόμενη από την απάντηση του Ταμείου και της Ευρωπόλ Έκθεση όσον αφορά την τελική έκθεση που καταρτίστηκε κατ εφαρμογήν της απόφασης (ΕΕ) 2015/1889 του Συμβουλίου για τη διάλυση του Συνταξιοδοτικού Ταμείου της Ευρωπόλ από 1ης Ιανουαρίου 2016 συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2014 COM(2014) 730 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0400/2018 26.9.2018 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

ΕΚΘΕΣΗ. σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής C 449/72 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 85

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 85 15.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/83 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τους Καταναλωτές για το οικονομικό έτος 2008 συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.5.2018 C(2018) 2857 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.5.2018 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1042/2014 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/32)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/32) 6.12.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/201 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/34)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/34) C 417/212 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.12.2017 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο έλεγχος της ΕΕ εν συντομία

Ο έλεγχος της ΕΕ εν συντομία EN EL ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 2017 Ο έλεγχος της ΕΕ εν συντομία Παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 12, rue

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Απαντήσεις των κρατών μελών στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος {SWD(2012) 24 final}

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Απαντήσεις των κρατών μελών στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος {SWD(2012) 24 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.2.2012 COM(2012) 80 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απαντήσεις των κρατών μελών στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2010 {SWD(2012) 24 final}

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Κ. HUBERT WEBER, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Κ. HUBERT WEBER, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΣ/07/27 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Κ. HUBERT WEBER, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006 ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/69

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/69 15.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/69 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/27)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/27) 6.12.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/171 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/02)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/02) 6.12.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/25 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 370/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Απριλίου 2011 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi -

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη αριθ. 9/2018. (υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 287, παράγραφος 4, ΣΛΕΕ)

Γνώμη αριθ. 9/2018. (υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 287, παράγραφος 4, ΣΛΕΕ) Γνώμη αριθ. 9/2018 (υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 287, παράγραφος 4, ΣΛΕΕ) σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος της ΕΕ για την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)03 Απαλλαγή 203: Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Υπηρεσίας

συνοδευόμενη από την απάντηση της Υπηρεσίας Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2014 συνοδευόμενη από την απάντηση της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/37)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/37) C 417/228 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.12.2017 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0565/8. Τροπολογία. Marco Valli, Rosa D Amato εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0565/8. Τροπολογία. Marco Valli, Rosa D Amato εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 19.10.2017 B8-0565/8 8 Παράγραφος 1 1. είναι πεπεισμένο ότι δεν μπορεί να διεξαχθεί συζήτηση για τη μελλοντική χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615

Διαβάστε περισσότερα