ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ"

Transcript

1 ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Προσέγγιση -Παρουσίαση του θέµατος στο διδασκαλείο Α. ελµούζος Ρόδου Αµπράζη Ζωή 2007 Εισαγωγή Όλοι οι άνθρωποι κατέχουν τη φυσική ικανότητα να επικοινωνούν. Η επικοινωνία ικανοποιεί εσωτερικές µας ανάγκες, τη φυσική και την κοινωνική µας επιβίωση. Μέσα από την επικοινωνία προσπαθούµε να αισθανθούµε ασφαλείς, να έχουµε αξία για τους άλλους, να σχετιστούµε, να δώσουµε και να πάρουµε πληροφορίες, να εκφραστούµε, να κατανοήσουµε τον κόσµο. Ο όρος επικοινωνία χρησιµοποιείται συχνά από τον κάθε άνθρωπο στη σηµερινή κοινωνία. Μερικοί ορισµοί της επικοινωνίας που λίγο ή πολύ µπορούν να θεωρηθούν σαν αντιπροσωπευτικοί του πλήθους ορισµών που υπάρχουν στη βιβλιογραφία είναι οι παρακάτω Επικοινωνία είναι η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών και µεταβίβασης µηνυµάτων από ένα άτοµο σε άλλο (ποµπός και δέκτης), µέσω συµβόλων, ήχων, αριθµών, γραµµάτων, χειρονοµιών (Dance, όπ. αναφ. στο Πασιαρδή, 2001). Σύµφωνα µε τον Πετρόφσκι (1990), «επικοινωνία είναι η πολύπλευρη διαδικασία ανάπτυξης των επαφών µεταξύ των ανθρώπων, η οποία υπαγορεύεται από τις ανάγκες της κοινής δραστηριότητας». Επικοινωνία είναι η διαδικασία µε την οποία ένας ποµπός Α (άνθρωπος,οµάδα) µεταβιβάζει πληροφορίες,σκέψεις,ιδέες,συναισθήµατα και ακόµη ενέργεια,σε ένα δέκτη Β (άνθρωπος,οµάδα) µε στόχο να ενεργήσει πάνω του µε τρόπο ώστε να προκαλέσει σε αυτόν την εµφάνιση ιδεών,πράξεων,συναισθηµάτων,ενέργειας και σε τελική ανάλυση να επηρεάσει την κατάστασή του και τη συµπεριφορά του (Μπουραντάς, 1992). Από τους παραπάνω ορισµούς γίνεται φανερό ότι η επικοινωνία, δεν είναι µια απλή µεταβίβαση πληροφοριών ή νοηµάτων. Πιστεύω Φόβοι Επικοινωνία Ανησυχίες Συναισθήµατα Εµπειρίες Επικοινωνία Η µύτη του παγόβουνου Αυτο-εκτίµηση Σχ.1 Ιάκωβος Χριστοφίδης Σύµβουλος Ανθρωπίνου υναµικού

2 Είναι επίσης διαδικασία επαφής, αλληλοκατανόησης και αλληλοεπηρεασµού µεταξύ των ανθρώπων ή οµάδων, διαδικασία που την καθιστά ζωτικής σηµασίας για τους οργανισµούς (Josien, 1995) Οι ανθρώπινες σχέσεις βασίζονται στο πεδίο της επικοινωνίας. Κάθε άτοµο, κάθε φυτό, κάθε ζώο και κάθε αντικείµενο εκπέµπουν σήµατα τα οποία όταν γίνουν αντιληπτά, µεταδίδουν ένα µήνυµα σε κάποιον δέκτη. Τα µηνύµατα αλλάζουν την πληροφορία αυτού που τα αντιλαµβάνεται και κατά συνέπεια αλλάζουν τη συµπεριφορά του. Η αλλαγή στη συµπεριφορά του αποδέκτη του µηνύµατος, µε τη σειρά της µπορεί να επηρεάσει τον ποµπό, αυτόν που εκπέµπει το µήνυµα, µε έναν τρόπο αντιληπτό ή όχι. Μερικές φορές οι συνέπειες του µηνύµατος είναι άµεσες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αποµακρυσµένες, µε αποτέλεσµα ένας παρατηρητής να µην καταφέρνει πάντα να συνδέσει τα δύο γεγονότα. ηλαδή η αποτελεσµατικότητα της επικοινωνίας εξαρτάται από τις ιδιαίτερες δεξιότητες και ικανότητες του δέκτη να αποκωδικοποιεί τα µηνύµατα που λαµβάνει. Η εναλλαγή ρόλων (ο ποµπός να γίνεται δέκτης και το αντίστροφο) κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, η αποτελεσµατική αποκωδικοποίηση, η ανατροφοδότηση, η επανάδραση είναι τα βασικά στοιχεία που εγγυώνται την εξασφάλιση µιας αληθινής και ορθής επικοινωνίας 1. Λεκτική και µη λεκτική επικοινωνία Η επικοινωνία που πραγµατοποιείται µέσω της οµιλίας µπορεί να είναι λεκτική ή µη λεκτική. Η λεκτική επικοινωνία περιλαµβάνει φαινόµενα που αφορούν στον προφορικό και στο γραπτό λόγο. Με τον προφορικό λόγο µεταδίδονται περισσότερα και µε µεγαλύτερη ταχύτητα µηνύµατα από το γραπτό, επειδή ο προφορικός λόγος βοηθιέται από συνοδευτικά φαινόµενα λόγου, όπως οι δισταγµοί, οι παύσεις, ο τόνος της φωνής. Η µη- λεκτική επικοινωνία περιλαµβάνει την έκφραση και τη χρήση του σώµατος, τις αισθήσεις, τις εκφράσεις του προσώπου και των µατιών, τις χειρονοµίες. (Μαλικιώση,1999) Ενώ στη λεκτική επικοινωνία χρησιµοποιούµε τη γλώσσα για να δώσουµε νόηµα στις σκέψεις µας 2, η µη λεκτική επικοινωνία παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά 1 Η έννοια της επικοινωνίας- Επικοινωνία στη σχολική µονάδα- Σηµασία της επικοινωνίας στη διαµόρφωση του σχολικού κλίµατος( ), Ρες Γιάννης - Βαρσαµίδου Αθηνά 2 Η επιλογή λέξεων δίνει την δυνατότητα σε άλλους να ερµηνεύσουν τα νοήµατα µας και για κάθε άνθρωπο η ερµηνεία της λέξης και το νόηµα που θα εκλάβει µπορεί να είναι διαφορετικό.( Επαρχιακή Επιτροπή ιευθυντών ηµοτικής Εκπαίδευσης,Λεµεσός, 1 Μαρτίου 2005)

3 Είναι πιο ασαφής από τη λεκτική επικοινωνία µπορεί να µεταδοθεί σκόπιµα ή µη σκόπιµα Μπορεί να αντιπροσωπεύει πολλά διαφορετικά µηνύµατα. Είναι συνεχής Μεταφέρει πιο δυνατά τις συναισθηµατικές καταστάσεις µας Τα µηνύµατα της µη λεκτικής επικοινωνίας καθορίζονται πολιτισµικά Τα τελευταία χρόνια, η «Μη-λεκτική Επικοινωνία» αποτελεί ένα από τα πιο δηµοφιλή θέµατα έρευνας στο χώρο της Ψυχολογίας, αλλά και σε άλλους επιστηµονικούς κλάδους, όπως στη ιοίκηση Επιχειρήσεων και στην Παιδαγωγική. Η κατανόησή της, µας παρέχει τη δυνατότητα να αντιλαµβανόµαστε αυτό που οι άλλοι νοιώθουν πραγµατικά, ακόµα κι όταν διστάζουν να µας το φανερώσουν. Η «Μη-λεκτική Επικοινωνία» σχετίζεται απόλυτα µε τη συµπεριφορά του ατόµου στην καθηµερινότητα. Τυπικά παραδείγµατα είναι ο ρόλος της στη γονεϊκή διαπαιδαγώγηση, ο ρόλος της στην εργασία [ηγεσία, πωλήσεις, διαπραγµατεύσεις, κ.ά.], αλλά και ο ρόλος της στην αυτογνωσία, την ψυχολογική και τη βιολογική ευζωία του ατόµου. Η µη λεκτική επικοινωνία περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που σχετίζονται µε την ανθρώπινη επικοινωνία και δεν εκφράζονται προφορικά ή γραπτά. Τις περισσότερες φορές µεταβιβάζει περισσότερο έννοιες παρά λέξεις. Τα ανθρώπινα στοιχεία περιλαµβάνουν εκφράσεις προσώπου και κινήσεις σώµατος, συνειδητές και ασυνείδητες. Η γλώσσα του σώµατος (Pease,A. 1991), η κινητική και αναπνευστική συµπεριφορά, αντανακλούν την ψυχολογική κατάσταση του ανθρώπου. Όταν ένα άτοµο κινείται, κάνει µιά ψυχοσωµατική «δήλωση». Η κίνησή του, κάνει ορατή την προσωπικότητά του, αποκαλύπτοντας και ξεδιπλώνοντας στο χώρο έναν τρόπο που καθορίζεται από υποκειµενικά στοιχεία του τι αισθάνθηκε, τι βίωσε. Έτσι αυτή η κινητική συµπεριφορά αποτελεί µια αλληγορία των ενδοψυχικών του δυναµικών. Οι παραµορφώσεις, εντάσεις και περιορισµοί της κίνησης, συχνά αντανακλούν αντίστοιχους περιορισµούς στην ολική προσωπικότητα ενός ατόµου. Εκφράσεις µατιών και προσώπου To πρόσωπο είναι το πιο εκφραστικό µέρος του σώµατος. Το 80% των µη λεκτικών µηνυµάτων µεταδίδονται από το τρίγωνο µέτωπο/φρύδια-µάτια-µύτη/στόµα 13/5/2007 3

4 Οι εκφράσεις του προσώπου µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής : ενδιαφέρον- έξαψη απόλαυση-χαρά, έκπληξη,αγωνία, οδύνη φόβος, ντροπή, περιφρόνηση,θυµός. Τα µάτια είναι το πιο εκφραστικό σηµείο του προσώπου. Η οπτική επαφή εκφράζει τη θέληση για επικοινωνία, Οι φυσικές κινήσεις και η γλώσσα του σώµατος είναι επίσης υψηλά εκφραστικά ανθρώπινα στοιχεία. Σε µια µελέτη που έγινε διαπιστώθηκε ότι 55% του περιεχοµένου του µηνύµατος µεταβιβάζεται από τις εκφράσεις του προσώπου και την «πόζα» του σώµατος ενώ 38% απορρέει από τον τόνο της φωνής. Οι λέξεις αυτές καθ αυτές «µετρούν» για το 7% µόνο!(χυτήρης, 1996). Τείνουµε να έχουµε καλή επαφή όταν: Μιλάµε για θέµατα µε τα οποία νοιώθουµε άνετα. Ενδιαφερόµαστε για το άτοµο. Ενδιαφερόµαστε για τα σχόλια ή αντιδράσεις του άλλου. Προσπαθούµε να επηρεάσουµε. Τείνουµε να έχουµε κακή επαφή όταν: Μιλάµε για θέµατα που µας κάνουν να νοιώθουµε άβολα. εν έχουµε ενδιαφέρον για το άτοµο ή το θέµα. Βρισκόµαστε σε αµηχανία. Ντρεπόµαστε ή προσπαθούµε να κρύψουµε κάτι. Χειρονοµίες Η γλώσσα του σώµατος περιλαµβάνει και φυσική κίνηση και στάσεις του σώµατος κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας. Η χειραψία είναι η πιο κοινή µορφή γλώσσας σώµατος Κινήσεις των χεριών ή των δακτύλων που χρησιµοποιούµε για να περιγράψουµε ή για να δώσουµε έµφαση. Οι χειρονοµίες διαφέρουν από άτοµο σε άτοµο.

5 Στάση του σώµατος Άλλες µορφές περιλαµβάνουν το κάθισµα στην άκρη της καρέκλας το οποίο µπορεί να υποδηλώνει νευρικότητα ή ανυποµονησία και το σταύρωµα των χεριών το οποίο µπορεί να σηµαίνει απροθυµία στο να συνεχιστεί η συζήτηση(moorhead,griffin, 1995). γενική στάση και κίνηση του σώµατος. Η στάση του σώµατος σχετίζεται µε τη γενική διάθεση που έχουµε. Η στάση του σώµατος σε συνδυασµό µε το πρόσωπο/χέρια δίνει την ολοκληρωµένη εικόνα του πώς νοιώθουµε. Παραγλώσσα Η δυσκολία µε το ψέµα είναι ότι ο υποσυνείδητος νους δρα αυτόµατα και ανεξάρτητα από τον προφορικό µας λόγο κι έτσι αποκαλυπτόµαστε από τη Γλώσσα του Σώµατός µας. Αυτός είναι ο λόγος που οι άνθρωποι οι οποίοι λένε σπάνια ψέµατα πιάνονται εύκολα όταν πουν, αδιάφορα από το πόσο πειστικοί µπορεί να ακούγονται. Τη στιγµή που αρχίζουν να λένε ψέµατα,το σώµα τους εκπέµπει αντίθετα σήµατα και αυτά µας δίνουν την αίσθηση ότι δεν µας λένε την αλήθεια Όταν σας δοθεί η ευκαιρία δοκιµάστε το εξής απλό τεστ: 3 Πείτε σκόπιµα ψέµατα σε έναν γνωστό σας και κάντε µια συνειδητή προσπάθεια να καταπνίξετε όλες τις σωµατικές σας χειρονοµίες, ενώ το άλλο άτοµο βλέπει πλήρως το σώµα σας. Ακόµη και όταν καταπιέσετε συνειδητά τις κύριες σωµατικές σας χειρονοµίες, θα συνεχίζουν να µεταδίδονται αµέτρητες χειρονοµίες. Αυτές περιλαµβάνουν µυϊκή σύσπαση του προσώπου, διαστολή και συστολή της κόρης των µατιών, εφίδρωση στο φρύδι, κοκκίνισµα στα µάγουλα, αύξηση του ρυθµού ανοιγοκλεισίµατος των µατιών και αµέτρητες άλλες µικροσκοπικές κινήσεις που δείχνουν το σήµα της απάτης. Η έρευνα µε µηχανές βραδείας λήψεως έδειξε ότι αυτές οι µικροχειρονοµίες µπορεί να συµβούν σε ένα κλάσµα του δευτερολέπτου και ότι µόνον άνθρωποι όπως αυτοί που ασχολούνται επαγγελµατικά µε τις συνεντεύξεις, οι πωλητές και αυτοί που τους ονοµάζουµε διαισθητικούς, µπορούν να τις δουν στη διάρκεια µιας συζήτησης ή µιας διαπραγµάτευσης. Οι καλύτεροι επαγγελµατίες του είδους είναι αυτοί που έχουν αναπτύξει την ασυνείδητη ικανότητα να διαβάζουν τις µικροχειρονοµίες στη διάρκεια µιας κοντινής συνάντησης µε ένα άλλο άτοµο. Είναι λοιπόν φανερό ότι για να µπορείς να λες µε επιτυχία ψέµατα πρέπει να έχεις κρυµµένο ή εκτός θέας ολόκληρο το σώµα σου. Λεκτικά Χαρακτηριστικά Λεκτικές Παρεµβάσεις 3 Pease, Allan (1991) Η γλώσσα του σώµατος, 13/5/2007 5

6 Ο τόνος της φωνής Η ένταση του τόνου Ο ρυθµός οµιλίας Η ποιότητα της φωνής Μέσος όρος λ.α.λ. Η χροιά Επηρεάζεται από: Ρινική χρήση Τρόπο αναπνοής Βραχνάδα Λεκτικές Παρεµβάσεις: Ηχοι που διακόπτουν τη φυσική οµιλία. Υπερβολική χρήση τους αποσπά τον ακροατή. ύο ειδών: αα, εµ χµµ το λοιπόν... Ηχοι εε, τς τς, Λέξεις ή φράσεις...να πούµε, Προσωπική Παρουσίαση Καθοριστικός είναι ο ρόλος της, όσον αφορά την ανάπτυξη καλών σχέσεων και οµαδικού πνεύµατος καθώς και στην επίλυση διαφορών και στην καλλιέργεια κλίµατος συναίνεσης και συνεργασίας. Μερικά χαρακτηριστικά της αποτελούν Η ενδυµασία Η αφή Η διαχείριση/οργάνωση χρόνου Η διευθέτηση/οργάνωση χώρου Η συνέπεια Περιβαλλοντικά στοιχεία όπως τα κτίρια, τα γραφεία, η επίπλωση µπορούν να µεταδώσουν µηνύµατα. Ένα ευρύχωρο γαφείο, µε βελούδινες κουρτίνες, ακριβά χαλιά και κοµψά έπιπλα υπενθυµίζει στους υπαλλήλους ή στους επισκέπτες ότι βρίσκονται στο γραφείο του διευθυντή. Έτσι, οι τοποθετήσεις των γραφείων µεταδίδουν το κύρος, τη δύναµη, το γόητρο και δηµιουργούν ατµόσφαιρα εργασίας (Moorhead,Griffin,) Μη λεκτική επικοινωνία και Α.µ.Ε.Α Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόµων µε ειδικές ανάγκες παρουσιάζει διαταραχές στην ανάπτυξη κοινωνικότητας λόγω επιβράδυνσης ή απόκλισης της λεκτικής και µη λεκτικής επικοινωνίας.

7 Οι αισθητηριακές δυσκολίες επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό την συναισθηµατική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. Στην πρώιµη νηπιακή ηλικία οι αισθητηριακές δυσκολίες επιδρούν ανασταλτικά στην διαλογική αλληλεπίδραση ανάµεσα στο παιδί και τους γονείς του και την ευρύτερη ανάπτυξη της επικοινωνίας.. Χαρακτηριστικό των αυτιστικών παιδιών είναι η σηµαντική έκπτωση στη χρήση πολλαπλών εξωλεκτι-κών συµπεριφορών (βλεµµατική επαφή, εκφράσεις του προσώπου, στάση του σώµατος, χειρονοµίες) που ρυθµίζουν την κοινωνική συναλλαγή. Παρακάτω γίνεται αναφορά σε τοµείς της συναισθηµατικής ανάπτυξης και πως επηρεάζονται από την τυφλοκώφωση Το παιδί δεν είναι δεν είναι συχνά σε θέση να προσλάβει και να απαντήσει στη φωνή των γονιών ή στις εκφράσεις του προσώπου τους και είναι πιθανόν να µη δηµιουργήσουν οπτική επαφή. Αυτό το γεγονός µπορεί να διαταράξει την βασική αναπτυξιακή διαδικασία της επικοινωνίας και της δηµιουργίας σχέσεων. Είναι σηµαντικό το γεγονός ότι η επικοινωνία ξεκινά από τη γέννηση του παιδιού και καλλιεργείται καθώς οι γονείς απαντούν στις πρώτες απόπειρες των µωρών για επικοινωνία. Οι γονείς του τυφλοκωφού παιδιού πρέπει συχνά να προσπαθήσουν να κατανοήσουν τις απόπειρες του παιδιού. Τα δείγµατα επικοινωνίας που προσφέρει µπορεί να είναι ιδιαίτερα δυσανάγνωστα, αλλά οι γονείς µε προσεχτική παρατήρηση µπορούν να τα αναγνωρίζουν και µε τη χρήση πολυαισθητηριακών ερεθισµάτων να απαντήσουν σε αυτά. Τα οπτικά και ακουστικά ερεθίσµατα σε συνδυασµό µε τα απτικά θα πρέπει να χρησιµοποιούνται έστω και αν το παιδί δεν τα αντιλαµβάνεται πάντα ολοκληρωτικά, για να τραβήξουν την προσοχή του παιδιού. (Laffan, 1993) Για τα µικρά παιδιά µε διπλή αισθητηριακή δυσκολία η φυσική επαφή είναι πολύ σηµαντική. Οι γονείς θα πρέπει να ενθαρρύνονται να κάνουν το άγγιγµα όσο το δυνατόν πιο ουσιαστικό και µε νόηµα. Τα τυφλοκωφά παιδιά µπορεί να αντιµετωπίζουν δυσκολία να σχηµατίσουν την έννοια και την εικόνα του σώµατός τους, που αρχίζει και που τελειώνει, από τι πραγµατικά αποτελείται και τι περιλαµβάνει. Παράδειγµα 1. (Prickett, J. G., Welch, R.T. 1995). Η ανάπτυξη της επικοινωνίας αποτελεί στόχο και βασική αρχή των γονιών και κάθε ενήλικα που συναναστρέφεται µε ένα παιδί µε διπλή αισθητηριακή δυσκολία. Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να χρησιµοποιήσουν µια σειρά µεθόδων για να ενισχύσουν την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση στο σχολείο και να προσεγγίσουν τα παιδιά. Η χρήση αντικειµένων, χειρονοµιών ή νοηµάτων επιτρέπουν στο τυφλοκωφό µαθητή να προσµένει µια δραστηριότητα, να είναι έτοιµος να συµµετέχει σε αυτή και παράλληλα να εκφράσει ευχαρίστηση ή δυσαρέσκεια. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι µαθητές δυσαρεστούνται ακόµα και για αγαπηµένες 13/5/2007 7

8 τους δραστηριότητες, όταν δεν είναι προετοιµασµένοι και ενηµερωµένοι για αυτές. Για τα παιδιά µε διπλή αισθητηριακή δυσκολία διαφορετικής διαβάθµισης, οι περιβαλλοντικές συνθήκες όπως η ένταση του φωτός, του ήχου µπορούν να έχουν αντίκτυπο στη συµµετοχή και την ευχαρίστηση που αποκοµίζουν από µια δραστηριότητα. Το παιδί µπορεί πρωταρχικά να επικοινωνεί µέσω βλεµµατικής επαφής, µε λέξεις, χαµόγελο ή κάποιο άλλο µέσω επικοινωνίας. Καθώς αναπτύσσονται και καλλιεργούνται οι επικοινωνιακές δεξιότητες ενός παιδιού αυτό µπορεί να µάθει να χρησιµοποιεί βοηθητικά µέσα, όπως εικόνες, αντικείµενα αναφοράς για να ζητά και να εκφράζει επιθυµίες. Η έλλειψη οπτικών και ακουστικών ερεθισµάτων, που αποτελεί κινητήρια παρωθητική δύναµη σε όλες τις ηλικίες, µπορεί σε µεγάλο βαθµό να αντισταθµιστεί µε άλλους τρόπους. Εκτός από τη φυσική επαφή µε τους άλλους ανθρώπους, το ενδιαφέρον του παιδιού ενεργοποιείται και µε ποικίλα παιχνίδια που παράγουν ήχους, δονήσεις, µυρωδιές και κίνηση σε άµεση βέβαια συνάρτηση πάντα µε τις προτιµήσεις των παιδιών. Μερικές δραστηριότητες για να τις αντιληφθεί το παιδί θα πρέπει να γίνουν µε µοντελοποίηση ή καθοδήγηση των χεριών του(co-active learning). Σε αυτή την περίπτωση είµαστε ιδιαίτερα ευγενικοί, δεν αρπάζουµε τα χέρια των παιδιών και τους παρέχουµε τη δυνατότητα να τα αποσύρουν όταν πια δε νιώθουν άνετα και να συνεχίσουµε αργότερα. Τα χέρια είναι το µέσο επαφής µε το περιβάλλον για αυτό και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα. Ένα επίσης σηµαντικό κοµµάτι είναι η χαλάρωση του παιδιού που µπορεί να επιτευχθεί µε τη µουσική, ένα αριθµό οπτικών, απτικών και οσφρητικών ερεθισµάτων που παράγονται από διάφορα αγαπηµένα αντικείµενα, καθώς και µέσω της ρεφλεξολογίας που προσφέρει στο παιδί το αίσθηµα της χαλάρωσης, της σιγουριάς και παράλληλα ενδυναµώνει τους δεσµούς µε τον ενήλικα. (Pease, 2000, Hodges, 2000, Povey, 1995, McInnes and Treffry, 1982, Rodbroe, Souriau J., 1999) Τρόποι βελτίωσης της µη λεκτικής επικοινωνίας στην τάξη Εξ ίσου σηµαντικό µε ότι λέµε στην τάξη θεωρείται και το πώς το λέµε. Αυτό το πώς συνήθως κάνει και τη διαφορά στους µαθητές µας.τα µηνύµατα της µη λεκτικής επικοινωνίας είναι ζωτικό στοιχείο της επικοινωνίας στην εκπαιδευτική πράξη. Μερικές σηµαντικές αρχές που πρέπει να προσέχει ο/η εκπαιδετικός είναι εν πρέπει να µεταδίδουµε αντικρουόµενα µηνύµατα Προσπαθούµε να ερµηνεύσουµε τη γλώσσα του σώµατος των άλλων Προσπαθούµε να διατηρούµε την οπτική επαφή µε το άτοµο που µιλάµε Προσφέρουµε επιβεβαίωση και υποστήριξη διαµέσου της σωµατικής επαφής

9 Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της µη λεκτικής επικοινωνίας για τρεις πολύ σηµαντικούς λόγους Η γνώση της µη λεκτικής συµπεριφοράς τους βοηθά να γίνονται καλύτεροι δέκτες των µηνυµάτων των µαθητών τους. Μπορούν να γίνουν καλύτεροι ποµποί Η επικοινωνία µέσω της µη λεκτικής συµπεριφοράς δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για αµοιβαία ψυχολογική προσέγγιση του παιδαγωγικού ζεύγους. Περιοχές της µη λεκτικής επικοινωνίας που πρέπει να ερευνηθούν είναι: Οπτική επικοινωνία Εκφράσεις του προσώπου Χειρονοµίες Στάση και προσανατολισµός του σώµατος Αµεσότητα χρονικής ή τοπικής σχέσης. Παραγλώσσα Χιούµορ Η οπτική επικοινωνία Αποτελεί σηµαντικό κανάλι διαπροσωπικών σχέσεων, και βοηθά στη ρύθµιση της ροής µιας συζήτησης καθώς δείχνει το ενδιαφέρον για τον οµιλούντα. Αντανακλά επίσης την αξιοπιστία προς το πρόσωπο του οµιλητή. Οι εκπαιδευτικοί που επιδιώκουν την οπτική επαφή εκφράζουν το ενδιαφέρον τους, την ανησυχία, την ζεστασιά και την εµπιστοσύνη στους µαθητές τους Εκφράσεις του προσώπου Το χαµόγελο είναι ένα πολυδύναµο σύνθηµα που αντανακλά Χαρά, Φιλική διάθεση, Ευτυχία, Συµπάθεια, Γαλήνη, Αρµονία Ζεστασιά, Αποδοχή. Συνεπώς το συχνό χαµόγελο προσδίδει στον δάσκαλο την ιδιότητα του αξιαγάπητου και φιλικού ανθρώπου και τον κάνει πιο προσιτό στην επικοινωνία µε τους µαθητές του. Χειρονοµίες Η παντελής απουσία χειρονοµιών κατά τη διδασκαλία,εµφανίζει τον εκπαιδευτικό ως στεγνό και δύσκαµπτο ενώ αντίθετα η ζωντάνια και η χάρη των κινήσεων τραβούν την προσοχή των µαθητών και βοηθούν καλύτερα την αντίληψή τους για τα θέµατα που διδάσκονται. ιευκολύνουν έτσι τη µάθηση και καλλιεργούν θετικό κλίµα στην τάξη Η 13/5/2007 9

10 συγκατάνευση επίσης µε την κίνηση του κεφαλιού αντανακλά την αποδοχή και σέλνει το µήνυµα στον µαθητή ότι τον προσέχουν και ότι είναι ενδιαφέροντα όσα λέει. Στάση και προσανατολισµός του σώµατος. Εκπέµπουµε αναρίθµητα µηνύµατα µε τον τρόπο που µιλάµε, περπατάµε,καθόµαστε ή στεκόµαστε όρθιοι.η ευθυτενής αλλά όχι άκαµπτη στάση του σώµατος µε ελαφριές κλίσεις εκπέµπουν διάθεση δεκτική στην προσέγγιση από τους µαθητές. Επιπλέον η διαπροσωπική επικοινωνία προϋποθέτει την µετωπική τοποθέτηση απέναντι στον οµιλούντα. Το γύρισµα της πλάτης ή το κοίταγµα στο πάτωµα πρέπει να αποφεύγονται διότι αντανακλούν αδιαφορία. Απόσταση: Τα πολιτισµικά πρότυπα υπαγορεύουν και την τήρηση µιας άνετης απόστασης για τη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης µε όλους τους µαθητές. Παρά τούτο θα πρέπει να αναζητούµε για ενδείξεις δυσφορίας ώστε να καλύπτουµε και κάποιες ξεχωριστές ανάγκες. Μερικοί µαθητές αναζητούν πιο κοντινή επαφή ενώ άλλοι δυσανασχετούν όταν πλησιάζουµε πολύ ή στεκόµαστε πάνω από το κεφάλι τους. Καλό θα είναι να γίνεται προσεκτική επιλογή της τοποθέτησης της έδρας µέσα στην τάξη. Ωστόσο θεωρείται καλό να µην κάθεται ο εκπαιδευτικός µονίµως στην έδρα του αλλά να περιφέρεται κοντά σε όλους τους µαθητές του κατά περίσταση. Παραγλώσσα Αναφέραµε προηγουµένως ότι η παραγλώσσα είναι µορφή µη λεκτικής επικοινωνίας που όµως περιλαµβάνει φωνητικά στοιχεία όπως Η ένταση της φωνής Το ύψος της φωνής Ο ρυθµός Η χροιά Η διακύµανση Για µέγιστη διδακτική αποτελεσµατικότητα ο εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει και χειρίζεται όλα αυτά τα στοιχεία της φωνής το. Η χειρότερη κριτική ασκείται σε αυτούς που

11 µιλούν µονότονα καθώς οι ακροατές τους χαρακτηρίζουν ως βαρετούς και πληκτικούς Έρευνες έχουν δείξει ότι πολλοί µαθητές χάνουν πιο εύκολα το ενδιαφέρον για τη διδασκαλία όταν ο διδάσκων δεν ξέρει να ρυθµίζει κατά τις ανάγκες τα χαρακτηριστικά της φωνής του. Το χιούµορ Το χιούµορ συχνά δηµιουργεί φιλικό κλίµα και διευκολύνει την παιδαγωγική προσπάθεια του εκπαιδευτικού,θεωρείται δηλαδή εκπαιδευτικό εργαλείο αλλά παραµελείτε µέσα στην τάξη. Το γέλιο χαλαρώνει ελευθερώνει το άγχος και δηµιουργεί προϋποθέσεις για καλύτερη επικοινωνία και στα δύο µέρη του εκπαιδευτικού ζεύγους. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αναπτύξει την ικανότητα να γελά και µε τον εαυτό του όταν χρειάζεται, δείχνοντας έτσι και στους µαθητές ότι δεν είναι άσχηµο να γελάσουν µαζί του όταν περάσει κάποιο αστείο µήνυµα. Επίλογος Είναι προφανές ότι όποιος επιζητά την καλύτερη επικοινωνία έχει ήδη εφαρµόσει και χωρίς να έχει ενηµερωθεί όλες τις παραπάνω στρατηγικές µη λεκτικής επικοινωνίας στην διδασκαλία του. Η θεωρητική όµως ενηµέρωση είναι πάντα πολύτιµος οδηγός στην ερµηνεία των αντιδράσεων, στην ανακάλυψη της προσωπικότητας, την συνείδηση του τι κάνουµε και γιατί το κάνουµε και τέλος στην προσπάθεια βελτίωσης της επικοινωνίας τόσο της λεκτικής όσο και της µη λεκτικής στους τοµείς δραστηριοποίησης, στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. 13/5/

12 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Pease, Allan (1991) Η γλώσσα του σώµατος, Εσοπτρον Λιοδάκης,.(2000) Εκπαιδευτικά προγράµµατα για τυφλούς. Εκδ. Ατραπος ΠΑΣΙΑΡ Η, Γ. (2001) Το σχολικό κλίµα,θεωρητική Ανάλυση και Εµπειρική ιερεύνηση των Βασικών Παραµέτρων του, Αθήνα, Τυπωθήτω. ΠΕΤΡΟΦΣΚΙ, Α.Β. (1990) Επικοινωνία. Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, τόµος 4, Χυτήρης,Λ. (1996) Οργανωσιακή συµπεριφορά.:η ανθρώπινη συµπεριφορά σε επιχειρήσεις και οργανισµούς. Αθήνα :Interbooks Josien, M και Βαγιάτης, Γ. (1995) Η επικοινωνία µέσα και έξω από τον εργασιακό χώρο.

13 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΕΛΜΟΥΖΟΣ ΡΟ ΟΥ Μετεκπαιδευόµενοι Αµπράζη Ζωή Κατσίνας Γεώργιος Μάθηµα Εναλλακτική Υποστηρικτική επικοινωνία ιδάσκων : Σταµάτης Παναγιώτης Μάιος /5/

14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΑΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΕΛΜΟΥΖΟΣ ΡΟ ΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κ. ΜΠΕΛΙΔΗΣ ΓΚΙΟΥΖΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008

Διαβάστε περισσότερα

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς»

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία: «Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Ε. Παπαγιαννοπούλου Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Μαρία Παπαντωνίου Λογοπεδικός Μαρία Καμπούρογλου Λογοπεδικός Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, MSc, PD Εκπαιδευτής Ενηλίκων ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΙΩΤΗΣ, MSc, Οργανωσιακός Σύμβουλος I. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η επικοινωνία είναι για τις σχέσεις των ανθρώπων ό,τι

Διαβάστε περισσότερα

H ÌË ÏÂÎÙÈÎ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÛÙÔ Û ÔÏÂ Ô

H ÌË ÏÂÎÙÈÎ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÛÙÔ Û ÔÏÂ Ô H ÌË ÏÂÎÙÈÎ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ ÛÙÔ Û ÔÏÂ Ô E ÁÁÂÏ KÔ ÚÙË ÏÂÈ È Î È ÓÙÈÎÏÂ È appleú ÍË Û Á ÚËÌ ÙÔ ÔÙÂ Ù È Î Ù 80% applefi ÙÔ Úˆapple Îfi ÔÈÓˆÓÈÎfi ÌÂ Ô Î È Î Ù 20% applefi ıóèîô fiúô. À, ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ ıëóòó

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου»

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: ΟΣΑ ΛΕΕΙ ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ...

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: ΟΣΑ ΛΕΕΙ ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ... Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: ΟΣΑ ΛΕΕΙ ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ... ΚΕΙΜΕΝΟ: Ανχης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Χαμεζόπουλος «Μην καμπουριάζεις, χτένιζε τα μαλλιά σου και σταμάτα να τρέχεις γύρω-γύρω». Η μαμά είχε δίκιο τελικά... Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΘΕΜΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ η λειτουργία της ομάδας η δουλειά με την ομάδα

ΑΣ ΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ η λειτουργία της ομάδας η δουλειά με την ομάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΣ ΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ η λειτουργία της ομάδας η δουλειά με την ομάδα ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΑΥΤΙΣΜΟΣ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Κωνσταντίνος Φρανσίς Παιδοψυχίατρος, MD, PhD Υπεύθυνος Κλινικού Ιατρείου Διάχυτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Η ενσυναίσθηση στην ψυχοθεραπεία και τη συμβουλευτική

Η ενσυναίσθηση στην ψυχοθεραπεία και τη συμβουλευτική Η ενσυναίσθηση στην ψυχοθεραπεία και τη συμβουλευτική Φωτεινή Π. Κιρκιγιάννη, εκπαιδευτικός Μέρος Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1. Εννοιολογικοί ορισμοί της ενσυναίσθησης

Διαβάστε περισσότερα

"Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης" (διάλεξη-2005)

Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης (διάλεξη-2005) "Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης" (διάλεξη-2005) διάλεξη, ανοιχτή για το κοινό, από τους ψυχοθεραπευτές Χριστίνα Πατρινιού και Πέτρο Θεοδώρου διοργάνωση : Συµβουλευτικό Κέντρο Σ.ΚΕ.Ψ.Η.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς

Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς Οµάδα εργασίας για την εποπτεία της πρακτικής άσκησης Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς άσκαλος Μέλη Αναστασίου Αργυρώ ραµατοθεραπεύτρια Βογινδρούκας Γιάννης Λογοπεδικός έδες ηµήτρης άσκαλος ε.α. ίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Μπεζάτη Θεοδώρα Φιλόλογος Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1/19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η Διεύθυνση στην προσπάθεια της, για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»

«Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» ΑΤΕΙΘ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΣΔΟ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - «Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας Πρόγραμμα Ίρις - Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα