Παράρτημα Τα φύλλα αξιολόγησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παράρτημα Τα φύλλα αξιολόγησης"

Transcript

1 Παράρτημα Τα φύλλα αξιολόγησης

2 1ο φύλλο αξιολόγησης Το ανθρώπινο σώμα Ια. Αντιστοίχισε τα είδη των μυών του μυϊκού συστήματος του ανθρώπου με τις λειτουργίες που κάνουν. Είδη μυών μυοκάρδιο γραμμωτοί μύες λείοι μύες Λειτουργίες που κάνουν Συνδε'ονται με τα οστά και κινούν τα διάφορα με'ρη του σώματος. Με τη βοήθεια τους κινούνται διάφορα όργανα του σώματος (π.χ. το στομάχι). Βοηθάει στη λειτουργία της καρδιάς. 1 β. Ποιοι από τους παραπάνω μύες κινούνται με τη θέληση μας και ποιοι χωρίς αυτή; Οι γραμμωτοί μύες που κινούν τα διάφορα μέρη του σώματος λειτουργούν με τη θέληση μας, αντίθετα οι λείοι μύες και το μυοκάρδιο λειτουργούν χωρίς τη θέληση μας. 2. Βάλε στη σειρά τις παρακάτω φράσεις έτσι ώστε να περιγράφεται η λειτουργία της αναπνοής του ανθρώπου. Σημείωσε στα κενά 1, 2, Φτάνει στις κυψελίδες όπου το οξυγόνο που περιέχει εισέρχεται στο αίμα και μεταφέρεται σε όλο το σώμα. Το διάφραγμα επανέρχεται στη φυσική του κατάσταση και ο αέρας που υπάρχει στις κυψελίδες των πνευμόνων εκπνέεται από τη στοματική κοιλότητα ή τη μύτη. Κατά την εισπνοή το διάφραγμα εξογκώνεται προς τα 1. κάτω και ο ατμοσφαιρικός αέρας μπαίνει από τη μύτη ή από τη στοματική κοιλότητα. 4. Ταυτόχρονα, το διοξείδιο του άνθρακα που μεταφέρει το αίμα από όλο το σώμα εξέρχεται στις κυψελίδες. 2. Μέσω της τραχείας ο αέρας οδηγείται στους δύο πνεύμονες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 390

3 3.3. Περιέγραψε τη μικρή (πνευμονική) και τη μεγάλη κυκλοφορία του αίματος στο ανθρώπινο σώμα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις λέξεις κλειδιά που γράφονται στα αντίστοιχα πλαίσια. Η μικρή (πνευμονική) κυκλοφορία Η μεγάλη κυκλοφορία αίμα, δεξιά κοιλία της καρδιάς, αίμα, αριστερή κοιλία της πνεύμονες, αριστερός κόλπος της καρδιάς, οξυγόνο, θρεπτικές καρδιάς, πνεύμονες, διοξείδιο του ουσίες, διοξείδιο του άνθρακα, άνθρακα, οξυγόνο δεξιός κόλπος της καρδιάς Στη μικρή κυκλοφορία το Κατά τη μεγάλη κυκλοφορία το εμπλουτισμένο με διοξείδιο του εμπλουτισμένο με οξυγόνο αίμα άνθρακα αίμα "ταξιδεύει" από τη "ταξιδεύει" από την αριστερή κοιλία δεξιά κοιλία της καρδιάς στους της καρδιάς προς όλα τα μέρη του πνεύμονες. Εκεί γίνεται ανταλλαγή σώματος. Στη συνέχεια επιστρέφει αερίων και το αίμα εμπλουτίζεται με στον δεξιό κόλπο της καρδιάς μεταοξυγόνο. Στη συνέχεια επιστρέφει φέροντας διοξείδιο του άνθρακα, στον αριστερό κόλπο της καρδιάς. 4. Λύσε το παρακάτω σταυρόλεξο το οποίο περιλαμβάνει λέξεις που αφορούν το κυκλοφορικό σύστημα του ανθρώπου. 1 1 Α Ι Μ Α Ι Μ 2 0 Ξ Υ Γ Ο Ν 0 Π * 3 Ε Ρ Υ Θ Ρ Α Τ 4 Κ Α Ρ Δ Ι Α Λ 5 Μ Ι κ Ρ Ο Β Ι Α Α ΚΑΘΕΤΑ 1. Υπάρχουν στφ αίμα και βοηθούν στην πήξη του αίματος και στο να επουλώνονται οι πληγές ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. Μ' αυτό μεταφέρονται ουσίες σ' όλο το σώμα μας. 2. Μεταφέρεται με το αίμα από τους πνεύμονες σε όλο το σώμα. 3. Τα αιμοσφαίρια αυτά μεταφέρουν το οξυγόνο σ 7 όλο το σώμα και το διο ξείδιο του άνθρακα στους πνεύμονες. 4. Χωρίς αυτό το όργανο δεν θα κυ κλοφορούσε το αίμα στο σώμα μας. 5. Τα λευκά αιμοσφαίρια που υπάρχουν στο αίμα μας προστατεύουν από αυτά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 391

4 2ο φύλλο αξιολόγησης Η ομιλία και n ακοή 1. Η εκδρομή στο δάσος των μαθητών της Στ' τάξης είχε ως στόχο να μαγνητοφωνήσουν διάφορους ήχους και μετά να τους ταξινομήσουν με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Ακουσαν το σιγανό θρόισμα των φύλλων, το βαρύ ήχο του τσεκουριου του ξυλοκόπου, το οξύ κελάηδημα του αηδονιου και τη δυνατή φωνή του βοσκού. Ταξινόμησε τους ήχους με βάση την ακουστότητα και το ύψος τους. Ακουστότητα Η δυνατή φωνή του βοσκού Το σιγανό θρόισμα των φύλλων Ύ ψος Ο βαρύς ήχος του τσεκουριού του ξυλοκόπου Το οξύ κελάηδημα του αηδονιού 2. Συμττλήρωσε το παρακάτω διάγραμμα με τις κατάλληλες λε'ξεις. ηχητική πηγή Ηχητική πηγή Μικρό πλάτος της παλμικής Μεγάλο πλάτος της παλμικής κίνησης Χαμηλή ένταση Υψηλή ένταση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 392

5 3. Περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο παράγεται η ανθρώπινη φωνή. Ο αέρας της εκπνοής θέτει σε παλμική κίνηση τις φωνητικές χορδές που υπάρχουν στο λάρυγγα του ανθρώπου. Με αυτόν τον τρόπο παράγεται η ανθρώπινη φωνή. 4. Ένωσε με βέλη τους κύκλους ώστε να φαίνεται το "ταξίδι" του ήχου στο ανθρώπινο αυτί. Οι παλμικές κινήσεις μεταδίδονται με τα ακουστικά οστάρια στο υγρό του σπειροειδή Ειδικά ακουστικά νεύρα μεταφέρουν το ηχητικό μήνυμα στον εγκέφαλο. Ο ήχος ενισχύεται στο πτερύγιο του αυτιού «Ταξιδεύει» μέσα στον ακουστικό πόρο και θέτει σε παλμική κίνηση το τύμπανο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 393

6 3ο φύλλο αξιολόγησης Οι καθρέφτες και οι φακοί 1. Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα ώστε να προκύψει η κατηγορία του υλικού που απορροφά όλο το φως όταν πέσει πάνω του. 1 Α ΝΑΚΛΑΣΗ 2 Δ ΙΑΘΑΑΣΗ 3 Ι ΡΙΔΑΣ 4 Α ΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 5 Φ ΑΚΟΙ 6 Α ΝΑΛΥΣΗ 7 Ν ΕΥΤΩΝΑΣ 8 Ε ΙΔΩΛΟ 9 Σ ΥΓΚΛΙΝΟΝΤΑΣ 1. Έτσι λέγεται το φαινόμενο κατά το οποίο το φως αλλάζει πορεία όταν στην πορεία του συναντήσει λείες και στιλπνές επιφάνειες. 2. Σ' αυτό το φαινόμενο στηρίζεται η λειτουργία των φακών. 3. Τα 7 χρώματα στα οποία αναλύεται το λευκό φως και αποτελούν τα 7 χρώματα της. 4. Αυτό συμβαίνει στο φως όταν συναντήσει ένα αδιαφανές σώμα. 5. Αποτελούν μέρος του μικροσκόπιου.(πληθυντικός αριθμός) 6. Συμβαίνει στο φως όταν περνάει μέσα από ένα πρίσμα. 7. Ανακάλυψε πρώτος το φάσμα του λευκού φωτός. 8. Έτσι λέγεται η εικόνα που σχηματίζεται σε ένα κάτοπτρο. 9. Τέτοιο είδος φακού είναι ο μεγεθυντικός φακός. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 394

7 2. Αντιστοίχισε τα παρακάτω φαινόμενα του φωτός με τα μέσα που TQ προκαλούν: Φαινόμενα Μέσα Ανάλυση Πρίσμα Αποκλίνοντας φακός Σύνθεση Συγκλίνοντας φακός Ανάκλαση Κάτοπτρο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 395

8 3. Στα παρακάτω σχέδια φαίνεται η πορεία των ακτίνων μιας δέσμης φωτό< καθώς περνά από δύο διαφορετικά είδη φακών. Σημείωσε με Χ τα σχέδια ποι παριστάνουν τη σωστή πορεία της δέσμης του φωτός. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 396

9 4ο φύλλο αξιολόγησης Η όραση 1. Περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα σώματα που υπάρχουν γύρω μας. Τα αυτόφωτα Οι ακτίνες φωτός από ένα αυτόφωτο σώμα φτάνουν κατευθείαν στο μάτι μας, σχηματίζεται το είδωλο του σώματος πάνω στον αμφιβληστροειδή χιτώνα και έτσι το βλέπουμε. Τα ετερόφωτα Οι ακτίνες φωτός μιας φωτεινής πηγής πέφτουν πάνω στο σώμα και ανακλούνται. Ο; ανακλώμενες ακτίνες φτάνουν στο μάτι μας, σχηματίζεται το είδωλο του σώματος πάνω στον αμφιβλιστροειδή χιτώνα και έτσι το βλέπουμε. 2. Πώς ερμηνεύεις τα διαφορετικά χρώματα που φαίνεται να έχει ο χαρταετός. Μαύρο: Φαίνεται μαύρο γιατί απορροφά όλες τις ακτινοβολίες (χρώματα) του λευκού φωτός του Ήλιου. Κίτρινο: Φαίνεται κίτρινο γιατί ανακλά μόνο την κίτρινη ακτινοβολία (χρώμα) και απορροφά όλες τις άλλες ακτινοβολίες του λευκού φωτός του Ήλιου. Λευκό: Φαίνεται λευκό γιατί ανακλά όλες τ;ς ακτινοβολίες (χρώματα) του λευκού φωτός του Ήλιου. Κόκκινο: Φαίνεται κόκκινο γιατί ανακλά μόνο την κόκκινη ακτινοβολία (χρώμα) και απορροφά όλες τις άλλες ακτινοβολίες του λευκού φωτός του Ήλιου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 397

10 4. Περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ανθρώπινο μάτι. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις λέξεις κλειδιά που υπάρχουν στο παρακάτω πλαίσιο. αμφιβληστροειδής χιτώνας, εγκέφαλος, κόρη, οπτικό νεύρο, ίριδα (Βλέπε σελίδα 726 στο βιβλίο του μαθητή). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 398

11 5ο φύλλο αξιολόγησης Τα μείγματα και τα διαλύματα 1.α. Ταξινόμησε τα σώματα του διπλανού πίνακα ανάλογα με το αν είναι μείγματα ή διαλύματα. Μείγματα : αλατοπίπερο, αμμοχάλικο Διαλύματα: αλατόνερο, ζαχαρόνερο αλατόνερο αλατοπίπερο ζαχαρόνερο αμμοχάλικο 1.β. Με ποιο κριτήριο ταξινόμησες τα παραπάνω σώματα σε μείγματα και διαλύματα; το αλατόνερο κα; το ζαχαρόνερο είναι διαλύματα γιατί τα συστατικά τους φαίνονται ως ένα σώμα. Το αλατοπίπερο και το αμμοχάλικο είναι μείγματα γιατί τα συστατικά τους διακρίνονται ή διαφορετικά δε φαίνονται σαν ένα σώμα. 2. Αντιστοίχισε κάθε μείγμα και κάθε διάλυμα της πρώτης στήλης του πίνακα που ακολουθεί με την πιο κατάλληλη μέθοδο διαχωρισμού των συστατικών του. Μείγματα και διαλύματα Μέθοδοι διαχωρισμού των συστατικών τους ρινίσματα σιδήρου και ζάχαρη αλατόνερο φακές και φασόλια απόσταξη διήθηση διαλογή με το χέρι διαχωρισμός με μαγνήτη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 399

12 3. Ο Πέτρος ήθελε να διαχωρίσει τα συστατικά ενός μείγματος αλα τοπίπερου. Πρόσθεσε νερό στο μείγμα και διαπίστωσε ότι το αλάτι δια λύθηκε στο νερό, ενώ το πιπέρι παρέμεινε αδιάλυτο. Σκεφτόταν πώς να συνεχίσει το διαχωρισμό του μείγματος αλατόνερου και πιπεριού που προέκυψε. Ποιες ενέργειες θα πρότεινες να εφαρμόσει ο Πέτρος ώστε να διαχωρίσει τελικά το αλάτι από το πιπέρι; Μπορείς αρχικά να διηθήσεις το μείγμα αλατόνερου και πιπεριού χρησιμοποιώντας διηθητικό χαρτί. Με αυτό τον τρόπο θα διαχωρίσεις το πιπέρι από το αλατόνερο. Στη συνέχεια μπορείς να κάνεις απόσταξη του διαλύματος του αλατόνερου χρησιμοποιώντας τη συσκευή της απόσταξης. Έτσι θα διαχωρίσεις το αλάτι από το νερό. 4. Υπέθεσε ότι έχεις στη διάθεση σου ένα κορεσμένο διάλυμα αλατόνερου. Περιέγραψε δύο τρόπους που θα εφάρμοζες προκειμένου το κορεσμένο διάλυμα αλατόνερου να γίνει ακόρεστο. Μπορούμε να αυξήσουμε την ποσότητα του διαλύτη (δηλαδή να προ σθέσουμε νερό). Μπορούμε να αυξήσουμε τη θερμοκρασία του διαλύματος (δηλαδή να θερμάνουμε το αλατόνερο). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 400

13 6ο φύλλο αξιολόγησης Τα οξέα, οι βάσεις και τα άλατα 1. Να συμπληρώσεις τα κενά. Ουσίες που αλλάζουν Ουσίες που δεν αλλάζουν το χρώμα του βάμματος του ηλιοτροπίου το χρώμα των δεικτών από μενεξεδί σε χαρακτηρίζονται κόκκινο (μπλε) (ουδέτερα σώματα) χαρακτηρίζονται (οξέα) βάσεις 2. Οι μαθητές προσπαθούν να κατατάξουν διάφορα υλικά που χρη σιμοποιούν καθημερινά σε οξέα ή σε βάσεις. Ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες του δασκάλου προσθέτουν λίγες σταγόνες βάμματος του ηλιοτροπίου στα σώματα (ή σε διαλύματα αυτών) και καταγράφουν σε πίνακα το χρώμα που παίρνει ο δείκτης. Έπειτα χαρακτηρίζουν τα σώματα οξέα ή βάσεις. Το κουδούνι χτύπησε και οι μαθητές δεν πρό λαβαν να συμπληρώσουν όλα τον πίνακα. Α) Μπορείς να χαρακτηρίσεις τα υπόλοιπα σώματα ως οξέα και ως βάσεις; Β) Μπορείς να προβλέψεις το χρώμα που θα εμφανίσει ο δείκτης φαινολοφθαλεΐνη αν λίγες σταγόνες από αυτόν προστεθούν στα ίδια υλικά; ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 401

14 Σώματα Χρώμα δείκτη Βάμμα ηλιοτροπίου Οξύ ή Βάση; Χρώμα δείκτη Φαινολοφθαλεΐνη Οδοντότταστα Μττλε Βάση Κόκκινο Χυμός λεμονιού Κόκκινο Οξύ Άχρωμο Χυμός πορτοκαλιού Κόκκινο Οξύ Άχρωμο Αμμωνία Μπλε Βάση Κόκκινο Ξύδι Κόκκινο Οξύ Άχρωμο Ντοματοχυμός Κόκκινο Οξύ Άχρωμο Καθαριστικό τζαμιών Μπλε Βάση Κόκκινο 3. Το δηλητήριο της μέλισσας περιέχει ένα οξύ που ονομάζεται μυρμηγκικό οξύ επειδή βρέθηκε ότι υπάρχει και στα μυρμήγκια. Αν σε τσιμπήσει μέλισσα τι θα χρησιμοποιήσεις για να εξουδετερώσεις τον πόνο που προκαλεί το τσίμπημα; (Να κυκλώσεις τη σωστή απάντηση). α) ξύδι β) λεμόνι γ)αμμωνία δ) νερό Να εξηγήσεις την απάντηση σου. Η αμμωνία είναι βάση και επομένως εξουδετερώνει το μυρμηγκικό οξύ που περιέχεται στο δηλητήριο της μέλισσας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 402

15 4. Η μαμά σου χρησιμοποιεί αρκετές φορές ακουαφόρτε (στη γλώσσα της Χημείας υδροχλωρικό οξύ) για να καθαρίσει επιφάνειες από άλατα. Αν πέσει στο χέρι της ακουαφόρτε τι θα τις συμβούλευες να κάνει; (να κυκλώσεις το ΝΑΙ ή το ΟΧΙ) Α Να καλέσει το γιατρό (ΝΑΙ) ΟΧΙ Β. Να ξεπλύνει το χέρι της με άφθονο ξύδι ΝΑΙ (όχι) Γ. Να ξεπλύνει το χέρι της με άφθονο νερό (ΝΑΙ) ΟΧΙ Δ. Να ξεπλύνει με αμμωνία (ΝΑΙ) ΟΧΙ 5. Τι προκαλεί η όξινη βροχή; Α) στα μάρμαρα του Παρθενώνα; Τα μάρμαρα διαβρώνονται (καταστρέφονται) από τα οξέα που περιέχονται στην όξινη βροχή. Β) στα δάση; Με την όξινη βροχή είτε ξεραίνονται κάποια φύλλα και κλαδιά δέντρων είτε ολόκληρο το δέντρο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 403

16 7ο φύλλο αξιολόγησης Το νερό και το περιβάλλον 1. Συμττλήρωσε το παρακάτω διάγραμμα ώστε να φαίνεται η διαδικασία που υφίσταται το φυσικό νερό για να γίνει πόσιμο. Φυσικό νερό συγκεντρώνεται διηθείται χλωριώνεται Που και πως συμβαίνει; στα φράγματα Στο διυλιστήριο νερού υπάρχουν ειδικές δεξαμενές με φίλτρα χαλικιού και άμμου Στο διυλιστήριο νερού υπάρχουν ειδικές δεξαμενές χλωρίωσης όπου προστίθεται στο νερό χλώριο. Για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι διαδικασίες Για να απομακρυνθεί το χώμα και οι άλλες ουσίες που είναι διαλυμένες στο φυσικό νερό. Για να καταστραφούν οι μικροοργανισμ οί. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 404

17 2. Πού υπάρχει νερό στη φύση; Νερό στη φύση υπάρχει: στους ωκεανούς, στις θάλασσες, στα ποτάμια, στις λίμνες, στις υπόγειες λίμνες και τα υπόγεια νερά, στους παγετώνες και τους πολικούς πάγους. 3. Πώς σχηματίζονται τα υπόγεια νερά και οι πηγές; Το νερό της βροχής μέσα στο υπέδαφος συναντάει διάφορα είδη πετρωμάτων. Μερικά πετρώματα επιτρέπουν στο νερό να περάσει από μέσα τους (υδατοπερατά πετρώματα) ενώ άλλα, τα υδατοστεγή, δεν αφήνουν το νερό να περάσει. Έτσι σχηματίζονται υπόγειες λίμνες. Όταν τα υπόγεια νερά βρουν κάποια διέξοδο στην επιφάνεια της γης σχηματίζουν πηγές. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 405

18 8ο φύλλο αξιολόγησης Η ενέργεια 1. Γράψε τρεις προτάσεις που να φαίνεται το σώμα που δίνει ενέργεια και το σώμα που παίρνει ενέργεια. Ενδεικτικά αναφέρουμε: (Ο ήλιος δίνει ενέργεια και ένα μέρος της την παίρνει η Γη). (Το κρέας δίνει ενέργεια και την παίρνει ο άνθρωπος όταν το τρώει). ( Η βενζίνη δίνει ενέργεια όταν καίγεται και κινεί το αυτοκίνητο). 2. Περιέγραψε τον τρόπο λειτουργίας ενός υδροηλεκτρικού εργοστασίου. Ανέφερε τις μετατροπές ενέργειας που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις λέξεις: (υδατοφράγματα, υδροστρόβιλος, γεννήτρια). (Το νερό συγκεντρώνεται σε υδατοφράγματα που λόγω του ύψους του έχει δυναμική ενέργεια. Στη συνέχεια το νερό πέφτει και κινεί τον υδροστρόβιλο. Έτσι η δυναμική ενέργεια του νερού μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια του υδροστροβίλου. Ο υδροστρόβιλος κινεί τη γεννήτρια και δημιουργείται ηλεκτρικό ρεύμα. Η κινητική ενέργεια του υδροστροβίλου μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια της γεννήτριας. Η κινητική ενέργεια της γεννήτριας μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια). 3. Ανέφερε παραδείγματα στα οποία : α) η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική π.χ. (Το νερό που ζεσταίνεται στο μάτι της ηλεκτρικής κουζίνας). β) η αιολική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική π.χ. ( Η ανεμογεννήτρια δίνει ηλεκτρικό ρεύμα). γ) η ηλεκτρική ενέργεια σε κινητική π.χ. ( Ο ανεμιστήρας που λειτουργεί). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 406

19 δ) η χημική ενέργεια σε θερμική π.χ. (Το νερό που ζεσταίνεται σε γκαζάκι). ε) η δυναμική ενέργεια σε κινητική π.χ. (Η μπάλα όταν πέφτει από ένα ύψος). 4. Ένας παίχτης του τένις χτύπησε με τη ρακέτα του το μπαλάκι και αυτό κινήθηκε προς τον άλλο παίχτη. Περιέγραψε τις μετατροπές της ενέργειας που συμβαίνουν και το μπαλάκι του τένις κινήθηκε προς τον άλλο παίχτη. Ηλιακή ενέργεια του Ήλιου Χημική ενέργεια στα φυτά Χημική ενέργεια στον άνθρωπο Μυϊκή ενέργεια του ανθρώπου Κινητική ενέργεια στο μπαλάκι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 407

20 9ο φύλλο αξιολόγησης Η θερμοκρασία και n θερμότητα 1. Αντιστοίχισε τις παρακάτω προτάσεις με την έννοια της θερμότητας και της θερμοκρασίας. Ένα παιδί 1 0 ετών χρειάζεται περίπου θερμίδες ημερησίως Για να γίνει πάγος το νερό χρειάζεται ενέργεια. Θερμότητα Τα ψάρια είναι ποικιλόθερμα ενώ ο άνθρωπος είναι ομοιόθερμος οργανισμός. Θερμοκρασία Τα πουπουλένια παπλώματα είναι θερμομονωτικά σώματα. Ο υδράργυρος θα φτάσει στους 30 C. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 408

21 2. Συμπλήρωσε τα διαγράμματα έτσι ώστε να φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο διαδίδεται η θερμότητα από το ένα σώμα στο άλλο. Σώματα Τρόποι διάδοσης της θερμότητας μάτι κουζίνας Με αγωγή κατσαρόλα γάλα Με ρεύματα Ήλιος Με ακτινοβολία Σελήνη Καλοριφέρ Με ρεύματα Αέρας του δωματίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 409

22 3α. Τι σημαίνει η φράση "τα στερεά διαστέλλονται"; Όταν τα στερεά θερμαίνονται αυξάνονται οι διαστάσεις τους ή διαφορετικά αυξάνεται ο όγκος τους. 3β. Τι σημαίνει η φράση " τα στερεά συστέλλονται"; Όταν τα στερεά ψύχονται μικραίνουν οι διαστάσεις τους ή διαφορετικά ελαττώνεται ο όγκος τους. 3γ. Ανέφερε δύο περιπτώσεις της καθημερινής ζωής όπου ο άνθρωπος πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τη διαστολή και τη συστολή των στερεών. Α' περίπτωση: Για παράδειγμα στην κατασκευή των σιδηροτροχιών οι κατασκευαστές πρέπει να αφήνουν διάκενα για να μη σπάζουν οι ράγες λόγω της απότομης διαστολής ή συστολής τους. Β' περίπτωση: Για παράδειγμα στην κατασκευή μεταλλικών γεφυρών οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν στο ένα άκρο της γέφυρας ρουλεμάν για να μπορεί να κινείται όταν διαστέλλεται ή συστέλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 410

23 10ο φύλλο αξιολόγησης Ο ηλεκτρομαγνητισμός 1. Πώς δικαιολογείς το ότι η σύνδεση του ηλεκτρικού κυκλώματος του σπιτιού σου είναι παράλληλη; Αν καεί μία λάμπα φωτισμού ή για κάποιο λόγο σταματήσει να λειτουργεί μία ηλεκτρική συσκευή οι υπόλοιπες λάμπες ή συσκευές συνεχίζουν να φωτίζουν ή να λειτουργούν αντίστοιχα, γεγονός που συμβαίνει μόνο όταν η σύνδεση είναι παράλληλη. 2. Το παρακάτω σχεδιάγραμμα περιλαμβάνει τις σημειώσεις των μαθητών της Στ' τάξης που αφορούσαν το πείραμα τους για τη συμπεριφορά ενός αγωγού όταν αυτός διαρρέεται ή όταν δε διαρρε'εται από ρεύμα. Α) Συμπλήρωσε το σχεδιάγραμμα. Διαρρέεται ή δε διαρρέεται από ρεύμα; Συμπεριφορά της μαγνητικής βελόνας Κλειστό κύκλωμα Διαρρέται από ρεύμα μαγνητι κή βελόνα αποκλίνει Ανοιχτό κύκλωμα Δε διαρρέται από ρεύμα μαγνητι κή βελόνα δεν αποκλίνει Β. Σε ποιο συμπε'ρασμα πιστεύεις ότι κατέληξαν οι μαθητές; ίνας αγωγός όταν διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα συμπεριφέρεται όπως και ένας μαγνήτης π.χ. αποκλίνει η μαγνητική βελόνα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 411

24 3. Οι ίδιοι μαθητές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Η κάθε ομάδα κατασκεύασε δύο διαφορετικούς ηλεκτρομαγνήτες. 1 η ομάδα Α Β Ηλεκτρικό κύκλωμα που περιελάμβανε μία μπαταρία 9 V, έναν ηλεκτρομαγνήτη με 90 σπείρες και μία καρφοβελόνα ως πυρήνα. Ηλεκτρικό κύκλωμα που περιελάμβανε μία μπαταρία 9V, έναν ηλεκτρομαγνήτη με 90 σπείρες και ένα πλαστικό στυλό ίδιου πάχους με την καρφοβελόνα ως πυρήνα. Σε ποια περίπτωση η ελκτική δύναμη του ηλεκτρομαγνήτη ήταν μεγαλύτερη;. Α... Από τι εξαρτάται σε αυτή την περίπτωση η ελκτική δύναμη του ηλεκτρομαγνήτη; Η ελκτική δύναμη του ηλεκτρομαγνήτη εξαρτάται από το είδος του πυρήνα. 2η ομάδα Α Β Ηλεκτρικό κύκλωμα που περιελάμβανε μία μπαταρία 9V, έναν ηλεκτρομαγνήτη με 40 σπείρες και μία καρφοβελόνα ως πυρήνα. Ηλεκτρικό κύκλωμα που περιελάμβανε μία μπαταρία 9 V, έναν ηλεκτρομαγνήτη με 120 σπείρες και μία ίδια καρφοβελόνα ως πυρήνα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 412

25 Σε ποια περίπτωση η ελκτική δύναμη του ηλεκτρομαγνήτη ήταν μεγαλύτερη;..?.... Από τι εξαρτάται σε αυτή την περίπτωση η ελκτική δύναμη του ηλεκτρομαγνήτη; Η ελκτική δύναμη του ηλεκτρομαγνήτη εξαρτάται από τον αριθμό των σπειρών. 3η ομάδα Α Β Ηλεκτρικό κύκλωμα που περιελάμβανε μία μπαταρία 9 V, έναν ηλεκτρομαγνήτη με 90 σπείρες και μία καρφοβελόνα ως πυρήνα. Ηλ εκτ ρικό κύκλω μα που περιελάμβανε τρεις μπαταρίες 9 V συνδεδεμένες σε σειρά, έναν ηλεκτρομαγνήτη με 90 σπείρες και μία ίδια καρφοβελόνα ως πυρήνα. Σε ποια περίπτωση η ελκτική δύναμη του ηλεκτρομαγνήτη ήταν μεγαλύτερη; Β Από τι εξαρτάται σε αυτή την περίπτωση η ελκτική δύναμη του ηλεκτρομαγνήτη; Η ελκτική δύναμη του ηλεκτρομαγνήτη εξαρτάται από την τάση της πηγής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 413

26 11ο φύλλο αξιολόγησης Το σύμπαν 1. Πώς ερμηνεύεις ότι η στολή του αστροναύτη : Α) έχει λευκό χρώμα; Τα σώματα που φαίνονται λευκά ανακλούν όλες τνς ακτινοβολίες (χρώμα) του φωτός του Ήλιου και συνεπώς δε θερμαίνονται όσο άλλα σώματα που έχουν διαφορετικό χρώμα. Για το λόγο αυτό η στολή του αστροναύτη είναι λευκή. Β) είναι κατασκευασμένη από θερμομονωτικά υλικά; Όταν ο αστροναύτης βρίσκεται έξω από την ατμόσφαιρα της Γης το σώμα του εκτίθεται σε πολύ υψηλές και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Τα θερμομονωτικά υλικά της στολής του διατηρούν τη θερμοκρασία του σώματος του σταθερή. Γ) περιλαμβάνει ειδική συσκευή για να ετπκοινωνούν οι αστροναύτες μεταξύ τους; Στη Σελήνη δεν υπάρχει ατμοσφαιρικός αέρας και συνεπώς ο ήχος δεν μπορεί να διαδοθεί. 2. Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα φαίνονται οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Συμπλήρωσε τα ονόματα τους. Ήλιος, Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης, Δίας, Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδώνας, Πλούτωνας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 414

27 3. Πώς ερμηνεύεις ότι τα ίχνη των αστροναυτών στην επιφάνεια της σελήνης παραμένουν για πάντα; Στη Σελήνη δεν υπάρχει ατμοσφαιρικός αέρας και συνεπώς δε δημιουργούνται καιρικά φαινόμενα π.χ. βροχή, άνεμοι. Έτσι τα ίχνη παραμένουν για πάντα εκτός βέβαια αν κάποιος μετεωρίτης πέσει στην επιφάνεια της Σελήνης. 4. Συμπλήρωσε την ακροστοιχίδα ώστε να προκύψει το όργανο με το οποίο παρατηρούν οι αστρονόμοι το διάστημα. 1 Τ ΕΡΕΣΚΟΒΑ 2 Η ΛΙΟΣ 3 Λ ΕΟΦΩΡΕΙΟ 4 Ε ΡΜΗΣ 5 Σ ΕΛΗΝΗ 6 Κ ΡΟΝΟΣ 7 Ο ΥΡΑΝΟΣ 8 Π ΥΡΑΥΛΟΣ 9 ι ΟΤΗΝΧΕΤ 10 Ο ΞΥΓΟΝΟ 1. Η πρώτη γυναίκα στο διάστημα. 2. Το πιο κοντινό αστέρι στη Γη. 3. Είδος διαστημικού οχήματος. 4. Ο κοντινότερος πλανήτης στον Ήλιο. 5. Φυσικός δορυφόρος της Γης. 6. Ο πλανήτης που είναι γνωστός για τους δακτυλίους του. 7. Ο πλανήτης που αποτελείται από νερό και σύννεφα. 8. Με τη βοήθεια του μεταφέρονται τα διαστημικά οχήματα. 9. Υπάρχουν και τέτοιοι δορυφόροι (αντίστροφα). 10. Ένα από τα υγρά καύσιμα του πυραύλου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 415

28 Α. Ξενόγλωσση ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ALLABY Μ., CURTIS Ν., WILLIAMS Β., MUIRDEN J., Visual Engyclopedia of science, Kingfisher, London 1995 ARDLEY N., 101 great science experiments, DORLING KINDERSLEY, London 1993 ARONS Α. Β., Οδηγός διδασκαλίας της Φυσικής, Μετάφ. Βαλαδάκης Ανδρέας Τροχαλία, Αθήνα 1992 AUDE Μ. et al, Physique Chimie, LARROUSSE BORDAS 1998 ASIMOV I., To Χρονικό των Επιστημονικών Ανακαλύψεων, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1998 BARGELLINI Α., La Vie della Scienza, CARLO SIGNORELLIEDITORE, Milano 1996 BERNSTEIN Β., Παιδαγωγικοί κώδικες και Κοινωνικός έλεγχος, Εισαγωγή Μετάφραση Σημειώσεις Ιωσήφ Σολομών, Εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1991 BERTRAND Υ., Σύγχρονες Εκπαιδευτικές θεωρίες Μετάφ. Σιπητάνου Α., Λινάρδου Ε., Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1994 BURNIE D., Ανακαλύπτω τη φύση, Μετάφ. Οικονομίδου Ε., Ερευνητές, Αθήνα 1992 BURNIE D., Τα μάτια της Ανακάλυψης ( το δέντρο), Μετάφ. Κέζος Ν., Εκδ. Αστ. Δεληθανάσης, Αθήνα 1988 CARON C., GAREL C, GLORIAN F., RACHDI S., Sciences de la Vie et de la Terre, BELIN, Paris 1996 COHEN M., et al. Discover Science, Scott, Foresman, United States of America 1989 DRIVER R., GUESNE E., TIMBERGHIEN A. (Eds), Οι ιδέες των παιδιών στη Φυσική Μετάφ. Κρητικός Θ., Σπηλιωτοπούλου Παπαντωνίου Β.,Σταυρόπουλος Α. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΤΡΟΧΑΛΙΑ 1993 DRIVER R., SQUIRES Α., RUSHWORTHP., WOOD ROBINSON V., Οικοδομώντας τις έννοιες των Φυσικών Επιστημών Μια Παγκόσμια σύνοψη των ιδεών των μαθητών, Επιμ. Π. Κόκκοτας, Μετάφ. Μ. Χατζή, Εκδ. τυπωθήτω FARNDON J., Ανακαλύπτω τη Γη, Μετάφ. Παπακωσταντίνου Π., Ερευνητές, Αθήνα 1993 FEATHER R. et al, Science Connections, MERRIL PUBLISHING COMPANY, Colobus, Ohio 1990 GODFREY Η., Εξερευνώ το διάστημα, Απόδοση στα ελληνικά Φερτής Α., Εκδόσεις Σαββάλας HABER SCHAIM, DODGE, WALTER, PSSC Φυσική, Απόδοση στα ελληνικά Κωστίκας Θ., Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ,Αθήνα 1992 HEIMLER C. et al., Focus On Life Science, MERRIL PUBLISHING COMPANY 1989 HANN J., Ανακαλύπτω την Επιστήμη, Επιμ. Γεωργακάκης Β., Ερευνητές, Αθήνα 1995 HAYES Ν., Εισαγωγή στις Γνωστικές Λειτουργίες Επιμ. Α. Κωσταράκου Ευκλείδη, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1993 HEWITT P., Οι έννοιες της Φυσικής Τόμος Ι, Τόμος II, Μετάφ. Σηφάκη Ε., Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1994 HOFFMANN Η., JANZEN Κ., KILIAN R., LEUPOLD J., LUTZ W., WEGE IN DIE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 416

29 PHYSIK UNO CHEMIE, BHEINLAND PGALZ 1998 HOWE L., Solids,Liquids and Gases,Collins Primary Science (Published by Collins Educational an imprint of Harpet Collins Publishers, London and Glasgow. Copyright 1991) JOHNSON K., ADAMSON S., WILLIAMS G., Sportlight Science, Stanley Thornes ( Publishers) Ltd, England 1994 KERROD R., THE OXFORD CHILDREN' S A to Ζ of Technology, Oxford University Press 1996 LAFFERTY P., Ανακαλύπτω την Επιστήμη Δύναμη και κίνηση, Επιμ. Γεωργακάκης Β., Δεληθανάσης Ερευνητές ΕΠΕ, Αθήνα 1992 LAMBERT D., THE CHILDREN' S ANIMAL ATLAS, Apple Press, London 1996 LEMEIGNAN G., WEIL BARAIS Α., Η οικοδόμηση των εννοιών στη φυσική Η διδασκαλία της μηχανικής, Επιμ^Μετ. Δαπόντες Ν. ΔημητρακοπούλουΑ., Εκδ. τυπωθήτω, Αθήνα 1997 MATURANA Η., VARELA F., Το δέντρο της γνώσης. Οι βιολογικές ρίζες της ανθρώπινης νόησης, Αθήνα 1992 SIOBERG S., OBERG Β., Fysik och Kemi Grundbok, och Bokforlaget Natur och Kultur, Stockholm 1997 WALPOLE Β., 175 SCIENCE EXPERIMENTS TO AMUZE AND AMAZE YOUR FRIENDS, Random House, New York 1988 YOUNG Η., Πανεπιστημιακή Φυσική Τόμος Α, Τόμος Β, Μετάφραση επιμέλεια από ομάδα Πανεπιστημιακών, Εκδ. Παπαζήση Β. Ελληνική ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ Β., Το τραγούδι της εξοχής. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Μ., ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ Α., ΓΚΟΥΒΡΑ Μ., ΚΑΤΣΩΡΧΗΣ Θ., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Γ., Βιολογία Γ' Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1999 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΜΑΡΙΝΟΣ Δ., Φυσική Τόμος Α' και Β', Εκδ. Ολυμπία, Αθήνα 1992 ΑΡΓΥΡΗΣ Ι., ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ Ε., ΜΑΡΓΑΡΗΣ Ν., ΜΑΡΚΟΥ Σ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ Α., ΠΑΤΑΡΠΑΣ Θ., ΣΕΚΕΡΗΣ Κ., Βιολογία Γ' Λυκείου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1995 ΒΛΑΧΟΣ Ι., ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ Ι., ΚΑΡΑΠΑΝΑΠΩΤΗΣ Β., ΚΟΚΚΟΤΑΣ Π., ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΤΙΜΟΘΕΟΥ Γ., Φυσική Γενικής Παιδείας Β' τάξη Ενιαίου Λυκείου, ΟΕΔΒ, Αθήνα ΓΚΕΛΤΗ ΔΟΥΚΑ Ε., ΠΑΤΑΡΠΑΣ Θ., Βιολογία Γ' Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1995 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Τ., ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΠΡΟΒΗΣ Ν., ΣΠΥΡΕΛΛΗΣ Ν., ΧΗΝΙΑΔΗΣ Δ., Χημεία Γ' Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1999 ΔΑΠΟΝΤΕΣ Ν., ΚΑΣΣΕΤΑΣ Α., Φυσική Α' τάξη Ενιαίου Λυκείου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1997 ΖΕΝΑΚΟΣ Α., ΔΕΚΑΤΗΣ Ν., ΣΧΟΙΝΑΣ Α., Φυσική Γ' Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1993 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Α., Εγώ η Φώκια Μοναχός, Εκδ. ΝΕΟΙ ΑΚΡΙΤΕΣ, Αθήνα 1997 ΚΑΣΣΕΤΑΣ Α. Το μακρόν Φυσική προ του βραχέως διδάσκω. Εκδ Σαββάλας, Αθήνα 1996 ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ Α., ΚΑΤΣΩΡΧΗΣ Θ., ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΜΑΝΟΥΣΟΥ Ε., ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 417

30 Γ., ΠΕΡΑΚΗ Β., ΣΑΠΑΝΔΕΛΗ ΚΟΛΟΚΑ ΑΙΚ., Βιολογία Α' Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1998 ΚΟΚΚΟΤΑΣ Π. (επιμέλεια) Διδακτικές προσεγγίσεις στις φυσικές επιστήμες Σύγχρονοι προβληματισμοί, Εκδ. τυπωθήτω, Αθήνα 2000 ΚΟΚΚΟΤΑΣ Π. Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Η εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης, Αθήνα 1998 ΚΟΚΚΟΤΑΣ Π.Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1998 ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ Β. (Επιμ) Αναπαραστάσεις του φυσικού κόσμου, Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1995 ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Κ., ΛΟίΖΙΔΟΥ Π., ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Π,. ΜΑΤΣΙΚΑΡΗΣ Γ., ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι., Πρώτα Βήματα στην Επιστήμη Ε' και Στ' Δημοτικού, Λευκωσία 1995 ΛΟΪΖΟΥ Μ., Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα κοσμικό αυγό, Εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1997 ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ Η. (Επιμ.) Η εξέλιξη της διδακτικής. Επιστημολογική θεώρηση, Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1995 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ., ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ Ε., Χημεία Α' Ενιαίου Λυκείου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1999 ΜΠΑΝΟΣ Δ., Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής, Β'Λυκείου, Αθήνα 1986 ΜΠΑΡΜΑΖΗ ΟΛ., ΠΕΤΡΑΝΤΗ Ε. ( Επιμέλεια), Πανοραμικό Λεξικό, Εκδ. Δλφα, Αθήνα 1995 ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ Λ., ΑΛΚΗΣΤΙΣ, Θεατρική Αγωγή Ι, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1993 ΠΑΤΑΠΗΣ Σ. Μεθοδολογία της διδασκαλίας της Φυσικής, Β' Έκδοση, Αθήνα 1995 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ Ε. Μοντέλα Φυσικών Επιστημών και διαδικασίες μάθησης, Εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 1995 ΤΣΑΠΑΡΛΗΣ Γ.Θέματα διδακτικής Φυσικής και Χημείας στη Μέση Εκπαίδευση, Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1991 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 418

31 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 1. Σκοττοί της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών 7 2. Οι ιδέες των μαθητών Τι είναι οι ιδε'ες Πώς δημιουργούνται οι ιδέες των μαθητών Κοινά χρακτηριστικά των ιδεών των μαθητών Κοινά χρακτηριστικά των ιδεών των μαθητών Θεωρίες μάθησης και διδακτικές προσεγγίσεις στη διδαία των Φ.Ε Ο μπιχεβιορισμός Η παραδοσιακή προσέγγιση της διδαίας των Φ.Ε Η ανακαλυπτική μάθηση Η ανακαλυπτική προσέγγιση της διδαίας των Φ.Ε Εποικοδομητισμός(Constructivism) Η εποικοδομοτική προσέγγιση της διδ/λίας των Φ.Ε Εποικοδομητισμός και αναλυτικά προγράμματα στη διδαία των Φ.Ε Η επιστημονική μέθοδος Οι διαδικασίες της επιστημονικής μεθόδου Τα εργαλεία των διδακτικών προσεγγίσεων 30 Το σχολικό εγχειρίδιο «Φυσικές Επιστήμες Ε' και ΣΤ' τάξης» 1. Το εισαγωγικό μέρος Η δομή του Φύλου Εργασίας Το ένθετο «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογίας» Ο νέος ρόλος του δασκάλου στη διδαία των Φ.Ε Η αξιολόγηση των μαθητών στο μάθημα των Φ.Ε. 40 Τεύχος Ιο Το ανθρώπινο σώμα 43 Επιστημονικό μέρος...: Οι ιδέες των μαθητών Το ανθρώπινο σώμα Οι μύες (Ι) Οι μύες(ιι) Πώς αναπνέουμε (Ι) Πώς αναπνέουμε (II)...:.: Το κυκλοφορικό σύστημα Το αίμα και η κυκλοφορία του... Η ομιλία και n ακοή 81 Επιστημονικό μέρος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 419

32 Οι ιδέες των μαθητών.., Η ένταση του ήχου Τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου (Ι) Τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου (II) Τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου (III) Η ανθρώπινη φωνή Η ακοή Το αυτί του ανθρώπου Οι καθρέφτες και οι φακοί 111 Επιστημονικό μέρος Οι ιδέες των μαθητών Η απορρόφηση του φωτός Η ανάκλαση του φωτός (Ι) Η ανάκλαση του φωτός (II) Οι φακοί (Ι) Οι φακοί (II) Οι εφαρμογές των φακών Η ανάλυση του φωτός Η σύνθεση του φωτός Η όραση 143 Επιστημονικό μέρος Οι ιδέες των μαθητών Πώς βλέπουμε τα σώματα που υπάρχουν γύρω μας Τα χρώματα Η λειτουργία του ανθρώπου ματιού Υγιεινές συνήθειες Παθήσεις των ματιών Οπτικές απάτες Τα μείγματα και τα διαλύματα 175 Επιστημονικό μέρος Οι ιδέες των μαθητών...51 Τα μείγματα Ο διαχωρισμός των μειγμάτων Τα διαλύματα Διαχωρισμός των συστατικών ενός διαλύματος Οι διαλύτες και οι διαλυμένες ουσίες(ι) Οι διαλύτες και οι διαλυμένες ουσίες(ιι) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 420

33 Τα οξέα, οι Βάσεις και τα άλατα 205 Επιστημονικό μέρος Οι ιδέες των μαθητών Η χημεία στην καθημερινή ζωή Παρασκευάζουμε τους δικούς μας δείκτες Η εξουδετέρωση Τα οξέα, οι βάσεις και τα άλατα στην καθημερινή μας ζωή (Ι) Τα οξέα, οι βάσεις και τα άλατα στην καθημερινή μας ζωή (II) 230 Το νερό και το περιβάλλον 233 Επιστημονικό μέρος Οι ιδέες των μαθητών Το νερό στη φύση Πώς χρησιμοποιεί ο άνθρωπος το νερό Το πόσιμο νερό Η ύδρευση των πόλεων και των χωριών Η ρύπανση του νερού Η ενέργεια Επιστημονικό μέρος Οι ιδέες των μαθητών Γνωριμία με την ενέργεια Οι μετατροπές της ενέργειας (Ι) Οι μετατροπές της ενέργειας (II) Τεχνολογία και ενεργέ ι α (Ι) Τεχνολογία και ενέργεια (Ι) Η θερμότητα και η θερμοκρασία 279 Επιστημονικό μέρος Οι ιδέες των μαθητών Η θερμότητα και η θερμοκρασία Η μέτρηση της θερμοκρασίας..., Η διαστολή των στερεών Η διαστολή των υγρών Η διαστολή του νερού Η διαστολή των αερίων Τρόποι διάδοσης της θερμότητας (Ι) Τρόποι διάδοσης της θερμότητας (II) Τρόποι διάδοσης της θερμότητας (III)... : Οι καλοί και οι κακοί αγωγοί της θερμότητας Τα θερμομονωτικά υλικά ΐ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 421

Παράρτημα Τα φύλλα αξιολόγησης

Παράρτημα Τα φύλλα αξιολόγησης Παράρτημα Τα φύλλα αξιολόγησης 398 1ο φύλλο αξιολόγησης Τα φυτά 1. Αντιστοίχισε τα παρακάτω μέρη του φυτού με τις λειτουργίες που κά νουν. 2. Μια ομάδα παιδιών αποφάσισε να επισκεφτεί το Δήμαρχο της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ 1 ΦΩΣ Στο μικρόκοσμο θεωρούμε ότι το φως έχει δυο μορφές. Άλλοτε το αντιμετωπίζουμε με τη μορφή σωματιδίων που ονομάζουμε φωτόνια. Τα φωτόνια δεν έχουν μάζα αλλά μόνον ενέργεια. Άλλοτε πάλι αντιμετωπίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών. Θέμα: Εφαρμογή του ΑΠ των Φυσικών Επιστημών

Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών. Θέμα: Εφαρμογή του ΑΠ των Φυσικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών Θέμα: Εφαρμογή του ΑΠ των Φυσικών Επιστημών Κατά τη Β Φάση της Διαμόρφωσης των ΑΠ, το Πρόγραμμα Σπουδών των Φυσικών Επιστημών, το οποίο θα εφαρμοστεί κατά τη φετινή

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:...

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:... Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:.... Παρατήρησε τα διάφορα φαινόμενα αλλαγής της φυσικής κατάστασης του νερού που σημειώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Ημερομηνία:. Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Στο σχολείο, στο μάθημα των φυσικών, οι μαθητές παρατηρούν, ενδιαφέρονται, ερευνούν και, με πειράματα, ανακαλύπτουν.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Χρονιά

Σχολική Χρονιά Σχολική Χρονιά 2015-2016 5η Παγκύπρια Ολυμπιάδα Επιστήμης Δημοτικού Κυριακή, 29 Μαΐου 2016 Ώρα: 10:00 11:00 π.μ Η εξεταστέα ύλη βασίζεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα όπως έχει αναδομηθεί με βάση τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις θα αναρτηθούν μετά την παραλαβή των γραπτών από όλα τα εξεταστικά κέντρα.

Ενδεικτικές απαντήσεις θα αναρτηθούν μετά την παραλαβή των γραπτών από όλα τα εξεταστικά κέντρα. Ενδεικτικές απαντήσεις θα αναρτηθούν μετά την παραλαβή των γραπτών από όλα τα εξεταστικά κέντρα. Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:....

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Όλη η ύλη αποτελείται από άτομα και μόρια που κινούνται συνεχώς. Με το συνδυασμό τους προκύπτουν στερεά, υγρά, αέρια ή πλάσμα, ανάλογα με κίνηση των μορίων. Το πλάσμα είναι η πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015 Ώρα: 10:00-11:00 ΘΕΜΑ 1 ο - 2 ο : O Διομήδης χρησιμοποίησε όμοιους κύβους για να φτιάξει τις πιο κάτω κατασκευές. Οι κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:.

Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:. Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:. Συντομογραφίες: β.μαθ.ε βιβλίο Μαθητή Ε τάξης τ.εργ.ε τετράδιο Εργασιών Ε τάξης Παρατήρησε τα παρακάτω σκίτσα στα οποία εικονίζονται «επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Ημερομηνία:. Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Στο σχολείο, στο μάθημα των φυσικών, οι μαθητές παρατηρούν, ενδιαφέρονται, ερευνούν και, με πειράματα, ανακαλύπτουν.

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Ημερομηνία: Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Θέμα 1ο Σε πολλές ορεινές χώρες με συχνές χιονοπτώσεις ή βροχοπτώσεις έχουν κατασκευαστεί σε μεγάλα υψόμετρα φράγματα

Διαβάστε περισσότερα

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1 Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρολυτικά διαλύματα, ηλεκτρόλυση,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 5ο: Φύση και Διάδοση φωτός Ανάκλαση του φωτός

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 5ο: Φύση και Διάδοση φωτός Ανάκλαση του φωτός ΓΓ/Μ5 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 5ο: Φύση και Διάδοση φωτός Ανάκλαση του φωτός ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Φυσική για την Γ'

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA (35/100) ΤΑΞΗ: Β Γυμνασίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/6/2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμητικά:.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ο : Φύση και

Κεφάλαιο 6 ο : Φύση και Κεφάλαιο 6 ο : Φύση και Διάδοση του Φωτός Φυσική Γ Γυμνασίου Βασίλης Γαργανουράκης http://users.sch.gr/vgargan Η εξέλιξη ξ των αντιλήψεων για την όραση Ορισμένοι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι ερμήνευαν την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. Γ Λυκείου / Το Φως 1. Η υπεριώδης ακτινοβολία : a) δεν προκαλεί αμαύρωση της φωτογραφικής πλάκας. b) είναι ορατή. c) χρησιμοποιείται για την αποστείρωση ιατρικών εργαλείων. d) έχει μήκος κύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ 1 2 Ισχύς που «καταναλώνει» μια ηλεκτρική_συσκευή Pηλ = V. I Ισχύς που Προσφέρεται σε αντιστάτη Χαρακτηριστικά κανονικής λειτουργίας ηλεκτρικής συσκευής Περιοδική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Πουλιάσης Αντώνης Φυσικός M.Sc. 2 Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Γεωμετρική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Στόχοι των δραστηριοτήτων. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: αναφέρουν διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αυξήσουμε τη θερμοκρασία διαπιστώσουν πειραματικά ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 1η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Κυριακή, 10 Ιουνίου, 2012 Ώρα: 10:30-11:30 Λύσεις ΘΕΜΑ 1 ο : Ο τρόπος διάδοσης της θερμότητας στα στερεά σώματα ονομάζεται: Α. Ζέστη Β. Θερμοκρασία Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Παρακάτω παρατίθενται μια σειρά από στόχοι που θα μπορούσε κάποιος εκπαιδευτικός να επιδιώξει να επιτύχουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσα από δραστηριότητες (στόχοι του εκπαιδευτικού).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: (ΦΥΣΙΚΗ) -ΧΗΜΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/6/2015 Αριθμητικά.. ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες Ολογράφως: ΥΠ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Πιστολάκι μαλλιών ( δηλαδή τι αρχική μορφή ενέργειας υπάρχει αποθηκευμένη στην συσκευή και σε ποια μορφή μετατρέπεται αυτή)

1. Πιστολάκι μαλλιών ( δηλαδή τι αρχική μορφή ενέργειας υπάρχει αποθηκευμένη στην συσκευή και σε ποια μορφή μετατρέπεται αυτή) ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Φ.Β.Ε.) Θέματα Εξετάσεων E τάξης Δημοτικού /2/4/2017 Θέμα 1 ο Έχουμε δύο ποτήρια νερού στην ίδια θερμοκρασία και τα ονομάζουμε Α και Β. Το ποτήρι νερού Α έχει διπλάσια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Από το διδακτικό βιβλίο των Αντωνίου Ν., ηµητριάδη Π. κ.ά. θα διδαχθούν: Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1.1. Οι φυσικές επιστήµες

Διαβάστε περισσότερα

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας:

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: 12 Κεφάλαιο 1ο 1.2 ΟΞΕΑ ΚΑΤΑ ARRHENIUS Που οφείλεται ο όξινος χαρακτήρας; Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: Τα γράμματα είναι τα σύμβολα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθως ο διαλύτης βρίσκεται στη μεγαλύτερη αναλογία στο διάλυμα.

Συνήθως ο διαλύτης βρίσκεται στη μεγαλύτερη αναλογία στο διάλυμα. Οξέα Διάλυμα ονομάζεται κάθε ομογενές μείγμα. Το διάλυμα έχει την ίδια σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες σε όλη του τη μάζα. Τα συστατικά του διαλύματος δεν μπορούν να διακριθούν ούτε με γυμνό μάτι, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις: 36. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;

Λυμένες ασκήσεις: 36. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; ΧΗΜΕΙΑ: Εισαγωγή στην Χημεία - από το νερό στο άτομο- από το μακρόκοσμο στον μικρόκοσμο 41 Λυμένες ασκήσεις: 36. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; α. Το νερό χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Επιλογής Θεματικών Ενοτήτων / ΥποΕνοτήτων και Καταμερισμού Διδακτικών Ωρών

Πρόταση Επιλογής Θεματικών Ενοτήτων / ΥποΕνοτήτων και Καταμερισμού Διδακτικών Ωρών Καθηγ. Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης, Δρ. Δέσποινα Ιμβριώτη, Υπ. Δρ. Κοσμάς Δενδρινός Πρόταση Επιλογής Θεματικών Ενοτήτων / ΥποΕνοτήτων και Καταμερισμού Διδακτικών Ωρών (βλ. και "Οδηγίες / Προτάσεις (/ Παράδειγμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: Χημεία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/6/2014

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: Χημεία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/6/2014 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: Χημεία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/6/2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 6 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:...

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 6ο: Διάθλαση του φωτός Φακοί & οπτικά όργανα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 6ο: Διάθλαση του φωτός Φακοί & οπτικά όργανα ΓΓ/Μ6 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 6ο: Διάθλαση του φωτός Φακοί & οπτικά όργανα ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Φυσική για την Γ' Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ένα σύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται από τον πομπό, το δίαυλο (κανάλι) μετάδοσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ (ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 1.30 (ΩΡΕΣ 90 λεπτά) ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ (ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 1.30 (ΩΡΕΣ 90 λεπτά) ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-17 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΒΑΘ.:... /25 ΟΛΟΓΡ.:.. ΥΠΟΓΡ.:. ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.6.2017 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ (ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4. ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΑ Δύο η περισσότερες ουσίες μαζί φτιάχνουν ένα μείγμα

Μάθημα 4. ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΑ Δύο η περισσότερες ουσίες μαζί φτιάχνουν ένα μείγμα Μάθημα 4 ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΑ Δύο η περισσότερες ουσίες μαζί φτιάχνουν ένα μείγμα Στο προηγούμενο μάθημα διαπιστώσαμε πειραματικά ότι το χώμα είναι ένα μείγμα. Στο μάθημα αυτό θα μελετήσουμε περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education «Πράσινη» Θέρμανση Μετάφραση-επιμέλεια: Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: vyridis.weebly.com

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: vyridis.weebly.com Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: vyridis.weebly.com 1 1.2 Καταστάσεις των υλικών 1. Συμπληρώστε το παρακάτω σχεδιάγραμμα 2. Πώς ονομάζονται οι παρακάτω μετατροπές της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον; 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ένα ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα μετατρέπεται σε κλειστό, οπότε διέρχεται από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει ενέργεια. Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι

Διαβάστε περισσότερα

06/05/2017 Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:.

06/05/2017 Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:. 06/05/2017 Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:. Θέμα 1ο Οι τέσσερις φίλοι απολαμβάνουν μια βόλτα με ποδήλατο. Ποια νομίζεις ότι είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά

Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά έχει σχήμα πεπλατυσμένης σφαίρας Η διάμετρος, στον ενήλικα, είναι περίπου 2,5 cm Αποτελείται από τρεις χιτώνες, το σκληρό, το χοριοειδή και τον αμφιβληστροειδή.

Διαβάστε περισσότερα

(Α). Να κυκλώσεις το Σ εάν η πρόταση είναι ορθή, ενώ αν η πρόταση είναι λανθασμένη να κυκλώσεις το Λ.

(Α). Να κυκλώσεις το Σ εάν η πρόταση είναι ορθή, ενώ αν η πρόταση είναι λανθασμένη να κυκλώσεις το Λ. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑ 1 ο (Α). Να κυκλώσεις το Σ εάν η πρόταση είναι ορθή, ενώ αν η πρόταση είναι λανθασμένη να κυκλώσεις το Λ. 1. πεδίο είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο ασκούνται δυνάμεις Σ Λ 2. όταν κόβουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ-ΟΡΘΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ-ΟΡΘΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 202 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ-ΟΡΘΕΣ ΘΕΜΑ ο (0 μόρια) Συμπληρώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:...

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:... Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:.... Παρατήρησε τα διάφορα φαινόμενα αλλαγής της φυσικής κατάστασης του νερού που σημειώνονται με

Διαβάστε περισσότερα

Διάστημα. Βάλε στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά). Για να κάνει η Γη μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον Ήλιο, χρειάζεται:

Διάστημα. Βάλε στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά). Για να κάνει η Γη μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον Ήλιο, χρειάζεται: 3ST TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 7:45 μ.μ. Page 1 Διάστημα Βάλε στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά). Για να κάνει η Γη μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον εαυτό της, χρειάζεται: μια μέρα

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3 Κυκλοφορικό Σύστημα Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα και των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των άχρηστων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

19ο Μάθημα ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

19ο Μάθημα ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 19ο Μάθημα ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Μια σπουδαία ικανότητα του νερού, η διαλυτική Ξέρουμε ότι το νερό κάνει έναν κύκλο στη φύση. Εξατμίζεται, γίνεται σύννεφο και πέφτει στη γη ως βροχή. Ένα μεγάλο μέρος από το βρόχινο

Διαβάστε περισσότερα

32ο Μάθημα MΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

32ο Μάθημα MΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 32ο Μάθημα MΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Χημική, εσωτερική, κινητική, δυναμική, φωτεινή, ηλεκτρική Η ενέργεια αποθηκεύεται στα υλικά σώματα σε διάφορες μορφές, ως χημική, εσωτερική,

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε χημικό στοιχείο; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας. Τι ονομάζουμε χημική ένωση; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας.

Τι ονομάζουμε χημικό στοιχείο; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας. Τι ονομάζουμε χημική ένωση; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23-04-2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ 1 1.1 Τα πρωτόνια που περιέχονται στον πυρήνα του στοιχείου Χ είναι κατά 1 λιγότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Χημεία είναι η επιστήμη που μελετά την ύλη, τη σύνθεση, τη δομή, τις ιδιότητες της και ιδιαίτερα τις μεταβολές της σύστασης της. Βιολογία είναι η επιστήμη που μελετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ. 3ο Γ/σιο Τρικάλων

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ. 3ο Γ/σιο Τρικάλων ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαυρομμάτη Ειρήνη - ΠΕ0401 3ο Γ/σιο Τρικάλων Σχολικό Έτος: 2014-2015 1ο ΠΕΙΡΑΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Κατασκευές στο εργαστήριο, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο 1. Ποιος είναι ο ρόλος των ερυθρών κυττάρων του αίματος; α. μεταφέρουν οξυγόνο σε όλο το σώμα β. μεταφέρουν θρεπτικά συστατικά, άλατα, ορμόνες και πρωτεΐνες γ. μεταφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: Χημεία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 08 / 06 / 2015 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες (10:15-12:15) ΤΑΞΗ: Β Βαθμός :... Ολογράφως

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού 1. Το νερό στη φύση και τη ζωή των ανθρώπων Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού βρίσκεται στους ωκεανούς, είναι δηλαδή αλμυρό. Μόλις το 2% βρίσκεται στους πόλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Δημοτικού Πηγή:

ΣΤ Δημοτικού Πηγή: Πηγή: http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/announcments/diagonismoi_fysikon_dimotikou.htm. Παρατήρησε την παρακάτω εικόνα: α. Αναγνώρισε τις μορφές ενέργειας στις περιοχές ή στα σώματα όπου υπάρχουν οι αριθμοί.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ: ΑΡ:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ: ΑΡ:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 12 /06 /15 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Χημεία Φυσική: 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ: ΑΡ:...

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εργαστηριακή Άσκηση: Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης: Να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μεταλλικά κουτιά με επιφάνειες διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

«Το χρώμα είναι το πλήκτρο. Το μάτι είναι το σφυρί. Η ψυχή είναι το πιάνο με τις πολλές χορδές»

«Το χρώμα είναι το πλήκτρο. Το μάτι είναι το σφυρί. Η ψυχή είναι το πιάνο με τις πολλές χορδές» ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ «Το χρώμα είναι το πλήκτρο. Το μάτι είναι το σφυρί. Η ψυχή είναι το πιάνο με τις πολλές χορδές» W. kandinsky Το χρώμα είναι αναπόσπαστα δεμένο με ότι βλέπουμε γύρω μας. Από τον γύρω

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

VIDEO Test ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΣΤ 1 ΜΙΓΜΑΤΑ

VIDEO Test ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΣΤ 1 ΜΙΓΜΑΤΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Καθημερινά χρησιμοποιούμε πολλά αντικείμενα, που είναι κατασκευασμένα από διαφορετικά υλικά. Ορισμένα από τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι καθαρές ουσίες. Οι καθαρές ουσίες μπορεί να είναι χημικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Ονοματεπώνυμο μαθητών. «Ο ρόλος του φωτός στη λειτουργία της φωτοσύνθεσης»

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Ονοματεπώνυμο μαθητών. «Ο ρόλος του φωτός στη λειτουργία της φωτοσύνθεσης» ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ονοματεπώνυμο μαθητών Σχολείο α. β. γ. Στόχοι της δραστηριότητας «Ο ρόλος του φωτός στη λειτουργία της φωτοσύνθεσης» Να επιβεβαιώσουμε το ρόλο του φωτός και της χλωροφύλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 0-0 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 0 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 0/6/0 ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Γ Αριθμητικά.. ΧΡΟΝΟΣ: ώρες Ολογράφως:... Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγήτρια : Σολομωνίδου Χριστίνα

Καθηγήτρια : Σολομωνίδου Χριστίνα Μαρία Β. Χατζή, Δασκάλα, Δρ. Διδακτικής των Φ.Ε. Επιμορφούμενη ΠΑΚΕ Θεσσαλίας 2011-12 Καθηγήτρια : Σολομωνίδου Χριστίνα 1 1. Εισαγωγή Το λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Ημερομηνία:. Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Θέμα 1ο Οι μαθητές ενός σχολείου της χώρας μας πειραματίζονται για να διαπιστώσουν και να επιβεβαιώσουν ή όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (με Αρ. Πρωτ. 150022/Δ2/15-9-2016) Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. 1.1 Γνωριμία με το εργαστήριο του Χημικού Από τον εργαστηριακό οδηγό να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά Μεγέθη Μονάδες Μέτρησης

Φυσικά Μεγέθη Μονάδες Μέτρησης ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΦΥΣΙΚΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΤΑΞΗ: Α Λυκείου Προσανατολισμού 1,3,4. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το νερό στο φυσικό περιβάλλον συνθέτει την υδρόσφαιρα. Αυτή θα μελετήσουμε στα επόμενα μαθήματα.

Το νερό στο φυσικό περιβάλλον συνθέτει την υδρόσφαιρα. Αυτή θα μελετήσουμε στα επόμενα μαθήματα. Το νερό στο φυσικό περιβάλλον συνθέτει την υδρόσφαιρα. Αυτή θα μελετήσουμε στα επόμενα μαθήματα. 1 Είναι η σταθερή και αδιάκοπη κίνηση του νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της Γης, στο υπέδαφος

Διαβάστε περισσότερα

06/05/2017 Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:.

06/05/2017 Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:. 06/05/2017 Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:. Θέμα 1ο Οι τέσσερις φίλοι απολαμβάνουν μια βόλτα με ποδήλατο. Όπως όλα τα ποδήλατα και αυτό έχει στο πίσω μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός. Από τις παρακάτω 9 ερωτήσεις να απαντήσετε τις 6

Βαθμός. Από τις παρακάτω 9 ερωτήσεις να απαντήσετε τις 6 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ (19/06 /12) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA Ονοματεπώνυμο: Αρ/μός Κατ/σης:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : Γ ΤΜΗΜΑ :. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :..ΒΑΘΜΟΣ :

ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : Γ ΤΜΗΜΑ :. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :..ΒΑΘΜΟΣ : ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : Γ ΤΜΗΜΑ :. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :..ΒΑΘΜΟΣ : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 ο : Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρώσετε τα κενά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015 Ελένη Γ. Παλούμπα, Χημικός, Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Λακωνίας, 2014-2015 Αθήνα, 16-09-2014 Αρ. Πρωτ. 147346/Γ2 ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Το νερό ως διαλύτης - μείγματα

2.2 Το νερό ως διαλύτης - μείγματα 1 2.2 Το νερό ως διαλύτης - μείγματα 2.2-1. Τι ονομάζεται μείγμα; Μείγμα ονομάζεται κάθε σύστημα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων ουσιών. Τα περισσότερα υλικά στη φύση είναι μίγματα. 2.2-2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑΪΟΥ 204 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :...ΤΜΗΜΑ :...Αρ:... Βαθμολογία εξεταστικού δοκιμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ :Β

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ :Β ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-14 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ :Β ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 06/06/14 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 Ώρες(Φυσική-Χημεία) Αριθμός σελίδων γραπτού:6 Ονοματεπώνυμο:...

Διαβάστε περισσότερα

3.3 Μαγνητικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος

3.3 Μαγνητικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος 3.3 Μαγνητικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Μαγνητικό πεδίο Όλοι θα έχετε παρατηρήσει ότι οι μαγνήτες έλκουν σιδερένια αντικείμενα όπως καρφίτσες, συνδετήρες, ρινίσματα κ.ά. οι μαγνήτες ασκούν ελκτικές

Διαβάστε περισσότερα

16/03/2017 Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:.

16/03/2017 Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:. 16/03/2017 Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:. Θέμα 1ο Ένα χειμωνιάτικο πρωινό οι τρεις φίλοι που φαίνονται στην εικόνα 1 παίζουν δίπλα στη μικρή παγωμένη λίμνη,

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Υπέρυθρη Ακτινοβολία

1.5 Υπέρυθρη Ακτινοβολία 1.5 Υπέρυθρη Ακτινοβολία Το συνεχές φάσμα που παίρνουμε, όταν αναλύουμε με το φασματοσκόπιο το λευκό φως, τελειώνει στο ένα άκρο με ιώδες φως, ενώ στο άλλο με ερυθρό. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 10, το ορατό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: XMEIA (35/100) ΤΑΞΗ: Β Γυμνασίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4 /6/2013 ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμητικά:.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΤΑΞΗ Β. Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΤΑΞΗ Β. Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Σχολική Χρονιά 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΤΑΞΗ Β Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας:... Τμήμα:... :... Βαθμός/Ολογράφως:... Χρόνος: 2 ώρες Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/9/2013 ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ 1. Τίτλος σεναρίου Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ Παρουσίαση του λογισμικού «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α» και προτάσεις διδακτικής αξιοποίησής του. 2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA (35/100) ΤΑΞΗ: Β Γυμνασίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/6/2012 ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμητικά:.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ 144 ΦΕ1: ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Ο ΗΧΟΣ Παρατήρησε τις εικόνες. Πώς παράγεται ο ήχος; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Πείραμα Στήριξε με το χέρι σου στην άκρη του θρανίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ίσως έχεις παρατηρήσει ότι το λεμόνι, το ξίδι, τα πορτοκάλια έχουν χαρακτηριστική γεύση. Ποια πιστεύεις ότι είναι αυτή;

Α. Ίσως έχεις παρατηρήσει ότι το λεμόνι, το ξίδι, τα πορτοκάλια έχουν χαρακτηριστική γεύση. Ποια πιστεύεις ότι είναι αυτή; ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ PH ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ» 1 Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΞΙΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 1.1 ΣΤΟΧΟΙ 1. Να διαπιστώσουν οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας

Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας Γνωστικό αντικείμενο: Τάξη Διδακτική ενότητα Απαιτούμενος χρόνος Διαλυτότητα ουσιών σε υγρούς διαλύτες B Γυμνασίου Ενότητα 2: ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υλικού Ενότητα - Τάξη Ποσότητα. Ε (Θερμότητα - Θερμοκρασία) 3. Δ (Θερμότητα - Θερμοκρασία) Στ (Θερμότητα - Θερμοκρασία) Στ (Ενέργεια)

Περιγραφή υλικού Ενότητα - Τάξη Ποσότητα. Ε (Θερμότητα - Θερμοκρασία) 3. Δ (Θερμότητα - Θερμοκρασία) Στ (Θερμότητα - Θερμοκρασία) Στ (Ενέργεια) Κατάλογος προτεινόμενων διδακτικών/εποπτικών μέσων «Κατηγορίας 3» για τις «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» και τις «Φυσικές Επιστήμες» της Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο πιο κάτω κατάλογος περιλαμβάνει τα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Τάξη: B Βαθμός: Μάθημα: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) Ολογράφως:.. Ημερομηνία: 02/06/2011 Διάρκεια: 2 Ώρες Υπογραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 1 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 1 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 1 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αστρονομία τι θα κάνουμε δηλαδή??? Ήλιος, 8 πλανήτες και πάνω από 100 δορυφόροι τους. Το πλανητικό μας σύστημα Οι πλανήτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΓΜΑΤΑ. Κάθε πρωί αναμιγνύετε γάλα με κουέκερ ή κορν φλέικς για να φτιάξετε ένα θρεπτικό μείγμα για πρωινό

ΜΕΙΓΜΑΤΑ. Κάθε πρωί αναμιγνύετε γάλα με κουέκερ ή κορν φλέικς για να φτιάξετε ένα θρεπτικό μείγμα για πρωινό ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΞΗ : Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΩΡΑΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ : 1. Να παρασκευάζουν μείγματα μεαπλά καθημερινά υλικά 2. Να διαπιστώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις ΓΓ/Μ2 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις 140 ΧΗΜΕΙΑ: Υδρογονάνθρακες- Πετρέλαιο - Προιόντα από υδρογονάνθρακες - Αιθανόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μάθημα 7 Το κυκλοφορικό μας σύστημα

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μάθημα 7 Το κυκλοφορικό μας σύστημα jk ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μάθημα 7 Το κυκλοφορικό μας σύστημα Εισαγωγή στο Κυκλοφορικό μας Σύστημα (ΚΣ) Το ΚΣ αποτελείται από - τα αιμοφόρα αγγεία την καρδιά Αέρας που εισπνέουμε Αέρας που εκπνέουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΛΑ Β) ΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΙΟΥ 016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Σχεδιασμός Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών ΙI Αναφορά Εργασίας 1 Καραγκούνη Κατερίνα Α.Μ : 1312008050 Το παιχνίδι καρτών «Σκέψου και Ταίριαξε!», το οποίο

Διαβάστε περισσότερα