ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ"

Transcript

1 Δημιουργία ψηφιακής τάξης για μαθητές Γυμνασίου με την αξιοποίηση δικτύου ασύρματης πρόσβασης τεχνολογίας Open Mesh, μαθητικών φορητών υπολογιστών και του λογισμικού Simple Machine Forum ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 1ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου M.Sc. Η πληροφορική στην εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο

2 εισαγωγή Στo πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Τάξη» οι μαθητές της Α Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος προμηθεύτηκαν φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές με στόχο την εκπαιδευτική τους αξιοποίηση σε δυο τουλάχιστον μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος, από τα συνολικά τέσσερα που επιλέγηκαν (Γεωγραφία, Ιστορία, Βιολογία / Φυσικές Επιστήμες και Μαθηματικά). Καθώς όμως η προμήθεια του εξοπλισμού δεν συνοδεύτηκε από την αντίστοιχη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η αξιοποίηση του δεν ήταν η αναμενόμενη. Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή ( ) οι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές χρησιμοποιούνται ελάχιστα στις σχολικές τάξεις. Για την αποτυχία αυτού του εγχειρήματος πιθανό να χρειάζεται να συνεκτιμηθούν παράγοντες όπως τα τεχνικά προβλήματα, η μη ύπαρξη υποδομών πρόσβασης στο διαδίκτυο από τους χώρους διδασκαλίας, η μη ύπαρξη ασύρματων δικτύων για την διασύνδεση των μαθητικών υπολογιστών κ.α. (Πλατινάκης, 2011).

3 εισαγωγή Κατά την έναρξη του σχολικού έτους και σε συζητήσεις με τους μαθητές που προμηθεύτηκαν φορητούς υπολογιστές, μαθητές της Β Γυμνασίου πλέον, αναδείχθηκε ο προβληματισμός τους για τη μη χρήση του εξοπλισμού αυτού στις μαθητικές τάξεις. Παράλληλα οι μαθητές αναφέρθηκαν στην αποκλειστική χρήση των υπολογιστών τους για εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως πλοήγηση σε ιστοχώρους κοινωνικής δικτύωσης, πλοήγηση σε ιστοσελίδες ενημερωτικού περιεχομένου, αθλητικών ειδήσεων, παιχνιδιών κ.α. Με αφορμή τις ελλείψεις των βιβλίων της Τεχνολογίας Α & Β Γυμνασίου και μέσα από συζήτηση με τους μαθητές αποφασίστηκε η από κοινού εκπόνηση ενός project δημιουργίας και συλλογής εκπαιδευτικού υλικού θεμάτων Τεχνολογίας μέσα από εξερευνήσεις στο διαδίκτυο. Για τον συντονισμό των εργασιών του project αλλά και της επικοινωνίας τόσο μεταξύ των μαθητών, όσο και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού, ο εκπαιδευτικός ανέλαβε την δημιουργία ενός χώρου ασύγχρονης συζήτησης-ηλεκτρονικού forum.

4 εισαγωγή Σύμφωνα με τους Ξένο & Πατριαρχέα (2007) τα ηλεκτρονικά forums γίνονται ολοένα και περισσότερο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας ενώ στην βιβλιογραφία σχετικές έρευνες αναδεικνύουν τον σπουδαίο ρόλο τους στην εκπαίδευση, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη για την επιτυχή λειτουργία τους παράγοντες όπως τον ρόλο του εκπαιδευτικού (χρειάζεται να διαθέσει αρκετό χρόνο και προσπάθεια καθώς και να έχει την ικανότητα να παροτρύνει συνεχώς τους μαθητές), την ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτυακών υπηρεσιών τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές, το επίπεδο της συνεργασίας που αναπτύσσεται, την ποιότητα και την χρησιμότητα του υλικού που δημιουργείται μέσω των συζητήσεων στο forum κ.α. (Frankola, 2000; Benson Soong, Hock Chuan Chan, Boon Chai Chua, Koah-Fong-Loh 2001; Mazzolini, Maddison 2003; Dringus, Ellis 2005).

5 Στάδια υλοποίησης του Project Σύμφωνα με την Καλδή (2008) η υλοποίηση ενός project σε σχολικές τάξεις απαιτεί προετοιμασία και καλό σχεδιασμό. Κυριαρχούν δε τρεις άξονες δράσης α) το θέμα υπό μελέτη, β) ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων σε επίπεδο περιεχομένου και οργάνωσης της μαθησιακής διαδικασίας και γ) η υλοποίηση.

6 1oς άξονας : Το θέμα To θέμα του project προέκυψε μέσα από εισαγωγική συζήτηση με μαθητές της Β Γυμνασίου κατά την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους , αναφορικά με την ύλη που διδάχθηκαν κατά το προηγούμενο σχολικό έτος. Η ιδέα της υλοποίησης του Project προέκυψε με αφορμή τις ελλείψεις των βιβλίων της Τεχνολογίας Α & Β Γυμνασίου, της ανάγκης σύντομης επανάληψης της διδαχθείσας ύλης καθώς και μέσα από τον προβληματισμό των μαθητών για την ελάχιστη χρήση των μαθητικών φορητών υπολογιστών κατά το προηγούμενο έτος, αναφορικά με την αξιοποίηση τους στο σχολείο. Συντονιστής του project ανέλαβε ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με δύο μαθητές του τμήματος. Σκοπός του Project ήταν η δημιουργία -συλλογή εκπαιδευτικού υλικού θεμάτων τεχνολογίας και η εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα τεχνολογίας..

7 1oς άξονας : Το θέμα Οι διδακτικοί στόχοι του project ήταν Α) Ως προς το μάθημα Τεχνολογίας Β Γυμνασίου Οι μαθητές να διαμορφώσουν σαφή αντίληψη σχετικά με την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας και την εμπλοκή της τεχνολογίας σε αυτή για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών Οι μαθητές να διαμορφώσουν σαφή αντίληψη σχετικά με τα προβλήματα και τα οφέλη που προκύπτουν από τον βιομηχανικό τρόπο ζωής Οι μαθητές να αναπτύξουν ικανότητα για συλλογή και ταξινόμηση πληροφοριών Οι μαθητές να διαμορφώσουν σαφή αντίληψη για τις επαγγελματικές δυνατότητες που προσφέρονται στις σύγχρονες παραγωγικές μονάδες και για τις γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται από τους εργαζόμενους σε αυτές Στο πλαίσιο των στόχων αυτών δημιουργήθηκαν οι θεματικές ενότητες «Εργοστάσια», «Κέρδος διαφήμιση προϊόντων», «Υπερκατασκευές» και «Επιχείρηση και περιβάλλον» του Forum

8 1oς άξονας : Το θέμα Οι διδακτικοί στόχοι του project ήταν Β) Ως προς το μάθημα Τεχνολογίας Α Γυμνασίου Οι μαθητές να διαμορφώσουν σαφή αντίληψη για ευρύτερες βασικές τεχνολογικές ενότητες όπως η ενέργεια και η ισχύς, τα εργαλεία και οι μηχανές, οι μεταφορές, οι επικοινωνίες και η γεωργική τεχνολογία. Για την επίτευξη αυτού του στόχου δημιουργήθηκαν οι θεματικές ενότητες «Ενέργεια και ισχύς», «Εργαλεία και μηχανές», «Μεταφορές και επικοινωνία», «Γεωργική τεχνολογία», «Διαστημική τεχνολογία» και «Ιατρική τεχνολογία» του Forum.

9 1oς άξονας : Το θέμα Οι διδακτικοί στόχοι του project ήταν Γ) Ως προς την διαδικασία μάθησης Οι μαθητές να οικειοποιηθούν δεξιότητες Επικοινωνίας, Συνεργασίας με άλλους μαθητές σε ομαδικές εργασίες, Και κριτικής συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών

10 2oς άξονας : Ο προγραμματισμός Ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τους μαθητές σχεδίασαν τις δραστηριότητες που θα αναλάμβαναν οι εμπλεκόμενοι στο Project. Ειδικότερα ο εκπαιδευτικός ανέλαβε την δημιουργία του χώρου ασύγχρονης συζήτησης και την δημιουργία των θεματικών ενοτήτων του forum. Πρόσθετα ο εκπαιδευτικός ανέλαβε την δημιουργία υποδομών λειτουργίας ασύρματου δικτύου προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω των φορητών υπολογιστών των μαθητών. Οι μαθητές ανέλαβαν την δημιουργία και την συλλογή του εκπαιδευτικού υλικού μέσα από ιστοεξερευνήσεις που θα εκτελούσαν με την χρήση των φορητών ηλεκτρονικών τους υπολογιστών.

11 2oς άξονας : Ο προγραμματισμός Οι 24 μαθητές του τμήματος αρχικά κατανεμήθηκαν σε ζευγάρια και ορίστηκε ο ρόλος του κάθε ζευγαριού στο πλαίσιο του Project. Αρχικά το κάθε ζευγάρι θα ξεκινούσε τις ιστοεξερευνήσεις του επιλέγοντας ένα από τα θέματα του Project. Στην συνέχεια το ζευγάρι ήταν ελεύθερο να συμμετέχει και στα άλλα θέματα. Επίσης καθώς προέκυψαν πρακτικά προβλήματα επετράπη και η συμμετοχή μαθητών μεμονωμένα και όχι αναγκαστικά σε ζευγάρια. Παρά τον αρχικό σχεδιασμό, σύντομα έγινε γνωστή και στα υπόλοιπα τμήματα της Β τάξης η ενασχόληση με το project και αρκετοί μαθητές εξέφρασαν την επιθυμία να συμμετέχουν εθελοντικά στην διαδικασία. Έτσι λοιπόν η ομάδα του project έφτασε σταδιακά στους 100 συμμετέχοντες μαθητές.

12 2oς άξονας : Ο προγραμματισμός Αποφασίστηκε ότι το υλικό που θα συγκεντρωνόταν θα προερχόταν από το διαδίκτυο και θα ήταν κυρίως οπτικοακουστικό (βίντεο ή εικόνες). Αποφασίστηκε επίσης ότι κάθε ανάρτηση θα συνοδεύονταν από σύντομη περιγραφή. Ως τελικό προϊόν του Project αποφασίστηκε να είναι το ίδιο το forum. Ως προς τη χρονική διάρκεια του έργου συμφωνήθηκε ότι θα είναι 2 μήνες. Ωστόσο λόγω του ενδιαφέροντος των μαθητών και της επιθυμίας τους να συνεχίσουν τη μελέτη πέρα του αρχικά ορισμένου χρονικού πλαισίου, το forum συνεχίζει ακόμα να λειτουργεί ως χώρος συζητήσεων και συλλογής υλικού.

13 3oς άξονας : Η υλοποίηση Στο στάδιο αυτό οι μαθητές εκτέλεσαν τις προγραμματισμένες δραστηριότητες, συγκεντρώνοντας και ταξινομώντας το εκπαιδευτικό υλικό που ανακάλυψαν στο διαδίκτυο. Ο εκπαιδευτικός συμμετείχε ως ενεργό μέλος της ομάδας και ως συνερευνητής αλλά και ελέγχοντας τους μαθητές χωρίς να εμποδίζει την αυτονομία και την ανάληψη ευθύνης από μέρους τους. Ο χώρος ασύγχρονης συζήτησης, ο οποίος αποτέλεσε και τον χώρο ανάρτησης του εκπαιδευτικού υλικού, δημιουργήθηκε με χρήση του ελεύθερου λογισμικού Simple Machines Forum. Η εγκατάσταση και παραμετροποίηση του λογισμικού έγινε στους εξυπηρετητές του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή ασφάλεια στα δεδομένα του project (εκπαιδευτικό υλικό αλλά και προσωπικά δεδομένα μαθητών). Η πρόσβαση στο forum επιλέχθηκε να είναι ελεγχόμενη. Επιλέχθηκε να επιτρέπεται η συμμετοχή στις συζητήσεις και η προσθήκη εκπαιδευτικού υλικού μόνο από τους μαθητές που συμμετέχουν στο project με χρήση ατομικών κωδικών. Η ανάγνωση του υλικού ήταν ελεύθερη.

14 3oς άξονας : Η υλοποίηση Ως προς την διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης των μαθητών αρχικά ο εκπαιδευτικός με χρήση λογισμικού λογιστικών φύλλων δημιούργησε τα προτεινόμενα ονόματα χρηστών καθώς και τους κωδικούς πρόσβασης. Τα ονόματα χρηστών επιλέχθηκε να περιέχουν την πληροφορία <όνομα μαθητή:8> <τμήμα> <επίθετο μαθητή:2> π.χ. eirini3bka kostas2bpl Στην συνέχεια εκτυπώθηκε για κάθε μαθητή αυτοκόλλητη ετικέτα με το επιλεγμένο όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και την διεύθυνση του ιστοχώρου του forum. Η ετικέτα τοποθετήθηκε στο βιβλίο του μαθητή. Οι παραπάνω ενέργειες κρίθηκαν ως απαραίτητες από την πιλοτική λειτουργία του project.

15 3oς άξονας : Η υλοποίηση. Έπειτα οι μαθητές υπέβαλαν μέσα από την εφαρμογή αίτημα εγγραφής με τα στοιχεία: όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης και επικοινωνίας. Ο εκπαιδευτικός στην συνέχεια έγκρινε μέσω της εφαρμογής την συμμετοχή τους φροντίζοντας για την απόκρυψη των προσωπικών τους στοιχείων καθώς και εφαρμόζοντας περιορισμούς στο προφίλ τους για λόγους ασφαλείας.

16

17 3oς άξονας : Η υλοποίηση. Κατά την διάρκεια λειτουργίας του project σημειώθηκαν 237 προσπάθειες παραβίασης, παράνομης συμμετοχής στο forum. Από την ανάλυση των στοιχείων διαπιστώθηκε ότι δεν επρόκειτο για προσπάθειες μαθητών.

18 3oς άξονας : Η υλοποίηση Για την πρόσβαση των μαθητικών φορητών υπολογιστών στο διαδίκτυο δημιουργήθηκε ασύρματο δίκτυο τεχνολογίας Open Mesh. Τον απαιτούμενο εξοπλισμό, 5 σημεία ασύρματης πρόσβασης, προμήθευσε η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ). Την προμήθεια του εξοπλισμού ακολούθησαν εργασίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης του.

19 3oς άξονας : Η υλοποίηση

20 3oς άξονας : Η υλοποίηση Τα σημεία ασύρματης πρόσβασης εγκαταστάθηκαν σε επιλεγμένους χώρους της σχολικής μονάδας.

21 3oς άξονας : Η υλοποίηση Τοπολογία δικτύου

22 3oς άξονας : Η υλοποίηση

23 3oς άξονας : Η υλοποίηση

24 3oς άξονας : Η υλοποίηση

25 3oς άξονας : Η υλοποίηση

26 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

27 Αποτελέσματα - Αξιολόγηση Η αξιολόγηση έγινε με βάση τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι μαθητές, αξιολογώντας τις ποσοτικά και ποιοτικά, την συμμετοχή των μαθητών, του ενδιαφέροντος τους και των εμπειριών τους κατά την διάρκεια υλοποίησης του project. Ως προς την συμμετοχή των μαθητών στο project από τους 100 μαθητές που αρχικά εγγράφηκαν με δική τους πρωτοβουλία, 70 τελικά συμμετείχαν ενεργά στο project.

28 Αποτελέσματα - Αξιολόγηση Από αυτούς που συμμετείχαν: 41 ή ποσοστό 58,5% ανάρτησε 1 έως 5 μηνύματα, 17 ή ποσοστό 24,3% ανάρτησε 5 έως 10 μηνύματα, 3 ή ποσοστό 4,3% ανάρτησε 10 έως 15 μηνύματα και 9 ή ποσοστό 12,9% ανάρτησε περισσότερα από 15 μηνύματα. 9 1 έως 5 Μηνύματα 3 5 έως 10 Μηνύματα 10 έως 15 Μηνύματα Περισσότερα απ ό 15 Μηνύματα

29 Αποτελέσματα - Αξιολόγηση Οι μαθητές που εγκατέλειψαν το project καταθέτουν ως κύριες αιτίες την εμφάνιση τεχνικών δυσλειτουργιών στους φορητούς υπολογιστές τους, τη μη ύπαρξη δυνατότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο από το σπίτι τους καθώς και το φορτωμένο πρόγραμμα τους. Ως προς τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι μαθητές, συνολικά ανάρτησαν 587 μηνύματα σε 19 θεματικές ενότητες του Project. Το περιεχόμενο όλων των μηνυμάτων των μαθητών ήταν σχετικό με τα θέματα του Project. Υπήρξαν όμως περιπτώσεις όπου μηνύματα με σωστό περιεχόμενο αναρτήθηκαν σε λάθος θεματική ενότητα. Τα σφάλματα αυτά αποδίδονται στην περιορισμένη εμπειρία που είχαν οι μαθητές στην χρήση της εφαρμογής SMF.

30 Αποτελέσματα - Αξιολόγηση

31 Αποτελέσματα - Αξιολόγηση Το έντονο ενδιαφέρον που επέδειξαν οι μαθητές κατά την εργασία τους φανερώνεται από τον μεγάλο αριθμό εμφανίσεων των θεμάτων του Forum. Ενδεικτικά τα 10 κορυφαία θέματα του forum επιλέχτηκαν για ανάγνωση 2070 φορές, από τους μαθητές που συμμετείχαν στο project. Σημείο που επίσης φανερώνει το έντονο ενδιαφέρον των μαθητών είναι ο συνολικός χρόνος που αφιέρωσαν στην ενασχόληση τους με την εργασία. Από τα στατιστικά στοιχεία της εφαρμογής αναδεικνύεται ότι υπήρξαν μαθητές που αφιέρωσαν έως και 8,5 ώρες για την συλλογή υλικού. Πρόσθετα το έντονο ενδιαφέρον των μαθητών φανερώνεται παρατηρώντας ότι η ενασχόληση τους με το forum συνεχίζονταν και εκτός του σχολείου, κυρίως βραδινές ώρες. Αυτό συνέβη με όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στο project.

32 Αποτελέσματα - Αξιολόγηση

33 Αποτελέσματα - Αξιολόγηση

34 Αποτελέσματα - Αξιολόγηση

35 Αποτελέσματα - Αξιολόγηση Ως προς τα συναισθήματα και τις εμπειρίες τους κατά την διάρκεια υλοποίησης του project, όλοι οι μαθητές καταθέτουν τα θετικά στοιχεία που αποκόμισαν από την συμμετοχή τους. To forum αποτέλεσε θέμα συζήτησης μεταξύ των μαθητών ακόμα και κατά τα διαλείμματα τους, ενώ συνεχίζουν την ανάρτηση και ανάγνωση υλικού, παρά την λήξη του Project.

36 Συμπεράσματα Με βάση τα στοιχεία που αναφέρθησαν και ειδικότερα την συμμετοχή των μαθητών, τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν, το ενδιαφέρον, τα συναισθήματα και τις εμπειρίες τους κατά την διάρκεια υλοποίησης του, το project αξιολογείται ως επιτυχημένο. Μέσα από αυτή την δραστηριότητα επιτεύχθηκαν οι διδακτικοί στόχοι του μαθήματος ενώ παράλληλα oι μαθητές οικειοποιήθηκαν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας με άλλους μαθητές σε ομαδικές εργασίες καθώς και κριτικής συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών.

37 Συμπεράσματα Οι μαθητές μέσα από την εμπλοκή τους σε διαδικασίες αναζήτησης και κριτικής ανάγνωσης πληροφοριών σε θέματα τεχνολογίας απέκτησαν εφόδια που θα τους είναι χρήσιμα για να ζήσουν σε μια κοινωνία που ανανεώνεται και αλλάζει διαρκώς. Μέσα από το Project αυτό, ιδιαίτερα λόγω της εθελοντικής συμμετοχής και του ενδιαφέροντος των μαθητών, επαληθεύτηκε για μια ακόμα φορά ότι οι Τ.Π.Ε. έχουν την δυνατότητα να επηρεάσουν θετικά τη διαδικασία μάθησης, ενώ η χρήση από τους μαθητές του διαδικτυακού περιβάλλοντος της ασύγχρονης μάθησης τους μετέβαλλε από παθητικούς δέκτες γνωστικών αντικειμένων σε ενεργούς εκπαιδευόμενους (Μαρκασιώτης Καμπουράκης, Λουκής 2006).

38 Σας ευχαριστώ.

Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία. Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής

Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία. Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής Δρ Γεωργία Αλεξούδα Καθηγήτρια Πληροφορικής Πειραματικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 929 Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ψ η φ ι α κ ώ ν μ α θ η μ ά τ ω ν μ ε τ ο Σ ύ σ τ η μ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Μ α θ η σ ι α κ ώ ν Δ ρ α σ τ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Mediterranean School Magazine Practicing English Language and even more Ένα διαδικτυακό περιοδικό που ενώνει μαθητές, καθηγητές και σχολεία της Ευρώπης Τσιόπτσιας Δημήτριος 1, Πάσσα Μαρία 2, Γκαλένης Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 http://www.infomm.teipat.gr Πύργος, Νοέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0040_TEXNOLOGIA_A_GYM.indd 1 1/22/13 11:30 AM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συγγραφέας: ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: υπευθυνοσ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Οργάνωση και Σχεδίαση Δομικών Έργων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite 1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό αντικείμενο Σύγχρονα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μελέτη Συγκεντρωτική Έκθεση Πιλοτικής Εφαρμογής στην Ελλάδα Dr Ευγενία Αρβανίτη [Σεπτέμβριος 2011] Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη»

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ηλεκτρονική τάξη» Ζάφειρας Παναγιώτης 1 Μπίστα Πολυξένη 2, 1 Εκπαιδευτικός 1 ου Λυκείου Παπάγου Μαθηματικός με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Student s evaluation through the project method- Case study

Student s evaluation through the project method- Case study Η αξιολόγηση του μαθητή μέσω της μεθόδου project - Μελέτη περίπτωσης Student s evaluation through the project method- Case study Βενετία Καπαχτσή, Εκπαιδευτικός, Med, Phd, bekapah@gmail.com Ιωάννα Παντελίδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Ιανουάριος 2014 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση MACROMEDIA FLASH 8

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση MACROMEDIA FLASH 8 Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο MACROMEDIA FLASH 8 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» «Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» Νικόλαος Σκίκος 1, Βιργινία Λουκά 2, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 3, Άγγελος Μοσχούδης 4 1 Εκπαιδευτικός, 1 ο ΕΠΑΛ Αθηνών nskikos@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 2010-2012: ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 2010-2012: ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 2010-2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοεξερεύνηση: Το εσωτερικό του υπολογιστή και όχι μόνο

Ιστοεξερεύνηση: Το εσωτερικό του υπολογιστή και όχι μόνο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Ιστοεξερεύνηση: Το εσωτερικό του υπολογιστή και όχι μόνο Α. Ευαγγέλου 1, Θ. Μπράτιτσης 2 1 ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Καστοριάς evagel@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα