ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου"

Transcript

1 ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου

2 2

3 TOE Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων Περίληψη: Το TOE αποτελεί ένα εργαλείο τακτοποίησης των αυθαιρέτων και πραγµατοποίησης του ταχέως οπτικού ελέγχου. 1. Εισαγωγή Με το ΤΟΕ µπορείτε εύκολα και γρήγορα να αναπαράγετε τα απαιτούµενα έντυπα για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Περιλαµβάνει τη διαδικασία για τον ταχύ οπτικό έλεγχο του ΟΑΣΠ-ΥΠΕΧΩ Ε 2001 καθώς έχει ενσωµατώσει και τις πρόσφατες ανακοινώσεις στα Ελληνικά και ιεθνή συνέδρια. 2. ιαδικασία Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται το αρχικό παράθυρο της εφαρµογής. 3

4 2.1 Ταυτότητα/ Μελέτη ιαχείριση Μελέτης / Εκτυπώσεις Άνοιγµα: Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου για την επιλογή µελέτης. Οι µελέτες είναι αυτόνοµα αρχεία µε extension.toe Αποθήκευση: Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου για την αποθήκευση της µελέτης. Η µελέτη θα αποθηκευτεί µε ένα όνοµα αρχείου που θα δώσει ο χρήστης. Μηδενισµός/Νέα: Γίνεται αρχικοποίηση των τιµών όλων των καρτελών. Εάν κληθεί θα γίνει ερώτηση για να σωθούν ή όχι τα δεδοµένα που έχουν δοθεί έως εκείνη την στιγµή. ελτίο καταγραφής δοµικής τρωτότητας: Εκτυπώνεται σύµφωνα την πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Ακολουθείται το «Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)» Υπολογισµοί ΤΟΕ: ηµιουργούνται 2 αρχεία. Το αρχείο «όνοµα µελέτης1.rtf» που το ανοίγει µε τον default editor για τα αρχεία εµπλουτισµένου κειµένου. Το αρχείο αυτό περιέχει την τεχνική έκθεση σύµφωνα µε τον νόµο. Το αρχείο «όνοµα µελέτης2.rtf». Το αρχείο αυτό περιέχει το «ΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ». Πρέπει να έχουν συµπληρωθεί όλες οι καρτέλες. Για τον ΤΟΕ δεν απαιτείται η συµπλήρωση της καρτέλας «Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής» Αίτηση: ηµιουργείται το αρχείο «όνοµα µελέτης _aitisi.rtf» και ανοίγει µε τον default editor για τα αρχεία εµπλουτισµένου κειµένου. Πρέπει να έχουν συµπληρωθεί όλες οι καρτέλες. Υπεύθυνη δήλωση : ηµιουργείται το αρχείο «όνοµα µελέτης _yd.rtf» και ανοίγει µε τον default editor για τα αρχεία εµπλουτισµένου κειµένου. Πρέπει να έχουν συµπληρωθεί όλες οι καρτέλες. Υπολογισµός Προστίµου : ηµιουργείται το αρχείο «όνοµα µελέτης_auth.rtf» και ανοίγει µε τον default editor για τα αρχεία εµπλουτισµένου κειµένου. Πρέπει να έχει συµπληρωθεί η καρτέλα «Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής» Ταυτότητα κτιρίου ίδονται γενικές πληροφορίες που αφορούν την θέση του οικήµατος. Μόνο ο «Μέγιστος αριθµός προσώπων» θα χρησιµοποιηθεί στους υπολογισµούς του ΤΟΕ. Αναλυτικά, σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΟΑΣΠ για την συµπλήρωση των ελτίων Προσεισµικού Ελέγχου, στα πλαίσια κειµένου της παραπάνω καρτέλας θα πρέπει να συµπληρωθούν τα εξής: 4

5 1. Νοµός Αναγράφεται ο νοµός εντός του οποίου βρίσκεται το κτίριο 2. ήµος Αναγράφεται ο ήµος εντός του οποίου βρίσκεται το κτίριο 3. ιεύθυνση Αναγράφεται η ταχυδροµική διεύθυνση του κτιρίου, ήτοι Οδός, αριθµός, περιοχή ( συνοικία, οικισµός ή νήσος). 4. Ταχυδροµικός Κωδικός Αναγράφεται ο ταχυδροµικός κώδικας της περιοχής. 5. Τηλέφωνο Αναγράφεται κάποιο τηλέφωνο (για την περίπτωση που θα ζητηθούν διευκρινιστικά στοιχεία). 6. Συγκρότηµα Αναγράφεται το όνοµα του κτιρίου. Στην περίπτωση που το κτίριο δεν έχει όνοµα, αναγράφεται η υπηρεσία ή ο φορέας που το χρησιµοποιεί. 7. Κτίριο Αν το κτίριο ανήκει σε ένα συγκρότηµα κτιρίων, πρέπει να διευκρινίζεται για ποιο κτίριο πρόκειται (π.χ. Κτίριο Β - Νοσοκοµείο Σωτηρία). 8. Χρήση του κτιρίου Αναγράφεται η χρήση του κτιρίου ( π.χ. νοσοκοµείο, σχολείο, κλπ). Αν το κτίριο έχει περισσότερες από µία χρήσεις, αναγράφεται η κύρια χρήση του για την οποία διενεργείται ο έλεγχος. 9. Μέγιστος αριθµός προσώπων που συναθροίζονται στο κτίριο Μαρκάρεται το αντίστοιχο check box που προσεγγίζει περισσότερο το µέγιστο αριθµό των προσώπων που συναθροίζονται στο κτίριο (για παράδειγµα, αν σε κτίριο που στεγάζεται δηµόσια υπηρεσία συναθροίζονται καθηµερινά περισσότερα από 100 άτοµα µαρκάρετε ο µέγιστος αριθµός χρηστών, δηλαδή η οµάδα των >=100 ατόµων). Τα 1-8 χρησιµοποιούνται στην τεχνική έκθεση (Υπολογισµοί ΤΟΕ). Το 9 στους υπολογισµούς του ταχέως οπτικού ελέγχου (Υπολογισµοί ΤΟΕ) Στοιχεία Ιδιοκτήτη ίδονται τα στοιχεία που θα εκτυπωθούν στην Υπεύθυνη δήλωση. εν θα χρησιµοποιηθούν στους υπολογισµούς του ΤΟΕ. Τα στοιχεία χρησιµοποιούνται στην Υπεύθυνη δήλωση (Υπεύθυνη δήλωση) Το ονοµατεπώνυµο στην αίτηση και στις τεχνικές εκθέσεις (Υπολογισµοί ΤΟΕ) Τα στοιχεία αυτά επίσης χρησιµοποιούνται στην αίτηση (Αίτηση) 2.2 Τεχνικά στοιχεία Συµπληρώνονται τα στοιχεία που αναγράφονται. Εάν κάτι δεν υπάρχει, το πεδίο µένει κενό. Πχ. Αν δεν έχει γίνει προσθήκη τότε το «Έτος τελευταίας προσθήκης» µένει κενό. 5

6 Τα «Τεχνικά στοιχεία Ι» και «Τεχνικά στοιχεία ΙΙ» θα χρησιµοποιηθούν για τους υπολογισµούς του ΤΟΕ ενώ η «Περιγραφή Αυθαιρεσιών» για την σύνταξη της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης. Ανάλογα µε το έτος κατασκευής το πρόγραµµα θα συµπληρώσει στην επόµενη καρτέλα τον πιθανό κανονισµό µε τον οποίο έγινε ο έλεγχος. Επίσης δίδονται και ορισµένα επιπρόσθετα τεχνικά στοιχεία του κτιρίου, όπως το αν είναι διαθέσιµη η µελέτη, αν χρησιµοποιήθηκε η µελέτη για τον έλεγχο καθώς και η σπουδαιότητα του κτιρίου κατά ΕΑΚ2000. Αρχική τιµή σπουδαιότητας θεωρείται πάντα η Σ2. Ο µελετητής και σε αυτή την καρτέλα µπορεί να συµπληρώσει ή να τροποποιήσει όποιο δεδοµένο θέλει, σε περίπτωση που αλλάξει τον αριθµό ορόφων ή τον αριθµό υπογείων δεν ενηµερώνονται τα γενικά δεδοµένα περιγραφής αλλά µόνον οι τιµές που χρειάζονται για να βρεθεί η τιµή στόχος. Αναλυτικά σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΟΑΣΠ για την συµπλήρωση των ελτίων Προσεισµικού Ελέγχου, στα πλαίσια κειµένου της παραπάνω καρτέλας θα πρέπει να συµπληρωθούν: 1. Αριθµός ορόφων Σηµειώνεται ο αριθµός των ορόφων του κτιρίου. Στους ορόφους δεν προσµετράτε η τυχόν απόληξη κλιµακοστασίου (δώµα). Σε περίπτωση επικλινούς εδάφους αναγράφεται ο µεγαλύτερος αριθµός ορόφων από το χαµηλότερο σηµείο. 2. Αριθµός υπογείων Σηµειώνεται ο αριθµός των υπογείων του κτιρίου. 3. Επιφάνεια Κάτοψης (m 2 ) Σηµειώνεται το εµβαδόν της πλέον αντιπροσωπευτικής κάτοψης του κτιρίου. Εφόσον δε γίνεται χρήση σχεδίων, το εµβαδόν κάτοψης τίθεται κατ' εκτίµηση. 4. Ολική οµηµένη Επιφάνεια (m 2 ) Σηµειώνεται το συνολικό εµβαδόν του κτιρίου. Εφόσον δε γίνεται χρήση σχεδίων, το συνολικό εµβαδόν τίθεται κατ 'εκτίµηση. 5. Έτος Κατασκευής Σηµειώνεται η χρονολογία που το κτίριο µελετήθηκε (εφόσον υπάρχει µελέτη) ή που κατασκευάστηκε ( εφόσον δεν έχει ευρεθεί η µελέτη). Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εξεύρεση στοιχείων για τη µελέτη ή την κατασκευή του κτιρίου, αρκεί να προσδιοριστεί η περίοδος κατασκευής ( προ του 1959, µεταξύ 1960 και 1985, µεταξύ 1985 και 1995, µετά το 1995) µε βάση πληροφορίες ή τα δοµικά του χαρακτηριστικά. 6

7 7

8 6. Έτος τελευταίας προσθήκης Εάν το κτίριο δεν κατασκευάστηκε εφ' άπαξ, αλλά έγιναν µεταγενέστερες προσθήκες, καθ' ύψος ή κατ' επέκταση, σηµειώνεται το έτος της τελευταίας προσθήκης. Αν µε την προσθήκη έγινε ενίσχυση του αρχικώς υφισταµένου κτιρίου, τούτο σηµειώνεται παρακάτω µαρκάροντας τα αντίστοιχα check box. (Σηµείωση: Με το στοιχείο αυτό επιδιώκεται να διαπιστωθεί εάν σε παλαιό κτίριο, προ του 1960 ή προ του 1985, έγιναν προσθήκες που συνεπάγονταν επανυπολογισµό της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου µε βάση κανονισµούς µεταγενέστερους των κανονισµών που χρησιµοποιήθηκαν στην αρχική µελέτη). 7. Είναι διαθέσιµη η µελέτη Εφόσον η µελέτη του κτιρίου είναι διαθέσιµη (συνήθως στα αρχεία των πολεοδοµικών υπηρεσιών ή στα αρχεία του ιδιοκτήτη ), µαρκάρετε το αντίστοιχο check box αλλιώς όχι. 8. Χρησιµοποιήθηκε η µελέτη για τον έλεγχο Εφόσον χρησιµοποιήθηκε η µελέτη του κτιρίου για τον έλεγχο, µαρκάρετε το αντίστοιχο check box αλλιώς όχι. 9. Έχει χαρακτηριστεί ιατηρητέο Εφόσον το κτίριο έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο, µαρκάρετε το αντίστοιχο check box αλλιώς όχι. 10. Έχει Επισκευαστεί / Ενισχυθεί το κτίριο Εάν στο κτίριο έχουν γίνει σοβαρές επεµβάσεις για συντήρηση, επισκευή ή ενίσχυση, µαρκάρετε το αντίστοιχο check box. (Σηµείωση: Ενδιαφέρει ιδιαίτερα η περίπτωση των κτιρίων που κατασκευάστηκαν προ του 1960, στα οποία έγιναν επεµβάσεις επισκευής και ενίσχυσης για αποκατάσταση φέρουσας ικανότητας ή προσθήκη ορόφων, ή τα κτίρια της περιόδου στα οποία έγιναν επεµβάσεις αποκατάστασης βλαβών (π.χ. από σεισµούς) ή προσθήκη ορόφων µε µεταγενέστερους αντισεισµικούς κανονισµούς. 11. Αν ναι, για ποια αιτία και πότε Αναφέρεται η αιτία για την οποία έγιναν οι προαναφερθείσες εργασίες και η χρονολογία. (για παράδειγµα ως αιτία µπορεί να αναφερθεί η συντήρηση και επισκευή λόγω φθοράς, η επισκευή ζηµιών από σεισµούς ή καθιζήσεις, η ενίσχυση λόγω προσθήκης ορόφων, κ.α.). 12. Σπουδαιότητα κτιρίου κατά Ε.Α.Κ Μαρκάρεται (µε επιλογή στο αντίστοιχο check box ) η σπουδαιότητα του κτιρίου σύµφωνα µε τον Ε.Α.Κ Στοιχεία ελεγκτών µηχανικών Αναγράφονται τα ονοµατεπώνυµα των µηχανικών που διενεργούν τον έλεγχο. 14. Ηµεροµηνία ελέγχου Αναγράφεται η ηµεροµηνία διενέργειας του ελέγχου. Τα στοιχεία «Τεχνικά Στοιχεία Ι» χρησιµοποιούνται: Ο αριθµός άδειας στην υπεύθυνη δήλωση(υπεύθυνη δήλωση) και στην αίτηση (Αίτηση). Τα υπόλοιπα στοιχεία στην τεχνική έκθεση (Υπολογισµοί ΤΟΕ) Τα στοιχεία «Τεχνικά Στοιχεία ΙΙ» χρησιµοποιούνται στην τεχνική έκθεση (Υπολογισµοί ΤΟΕ) Τα στοιχεία «Περιγραφή αυθαιρεσιών» χρησιµοποιούνται στην υπεύθυνη δήλωση(υπεύθυνη δήλωση) και στην τεχνική έκθεση (Υπολογισµοί ΤΟΕ) 2.3 οµικός τύπος Στην καρτέλα «οµικός Τύπος» ο µελετητής επιλέγει αρχικά τον δοµικό τύπο του κτιρίου: Οπλισµένο Σκυρόδεµα Προκατασκευασµένο Σκυρόδεµα Φέρουσα Τοιχοποιία Μεταλλική Κατασκευή, 8

9 Στη περίπτωση που η κατασκευή είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα χρειάζεται να γίνει επιλογή του αντισεισµικού κανονισµού µε τον οποίο εκπονήθηκε η µελέτη. ηλαδή αν ήταν µε τον κανονισµό του 1959, ή µε την τροποποίηση του 1985 ή Ανάλογα µε την προηγούµενη επιλογή καθορίζεται και η αρχική τιµή του κανονισµού οπλισµένου σκυροδέµατος, (Αντισεισµικός Κανονισµός του 1959 και 1985 ενεργοποιούν Κανονισµό Ο/Σ του 1954 και Αντισεισµικός Κανονισµός του 1995 ενεργοποιεί Κανονισµό Ο/Σ του 1994), δηλαδή καθορίζεται από το χρόνο που έγινε το κτίριο. Σε περίπτωση που ο µελετητής έχει επιλέξει τον Αντισεισµικό Κανονισµό του 1959 και µαρκάρει και την επιλογή για την ύπαρξη τοιχείων τότε ενεργοποιείται και η επιλογή αν υπήρχε απαλλαγή από τον αντισεισµικό έλεγχο ή όχι. Για τις περιπτώσεις των άλλων δύο Αντισεισµικών Κανονισµών εννοείται επάρκεια τοιχωµάτων. Στη περίπτωση που η κατασκευή είναι από προκατασκευασµένο σκυρόδεµα ενεργοποιείται η επιλογή για την ύπαρξη τοιχείων ή όχι. Για κατασκευή από Φέρουσα Τοιχοποιία χρειάζεται να γίνει επιλογή µεταξύ άοπλης τοιχοποιίας µε πλάκες οπλισµένου σκυροδέµατος ή όχι και διαζωµατικής τοιχοποιίας µε ύπαρξη µανδύα οπλισµένου σκυροδέµατος ή όχι. Τέλος για τις µεταλλικές κατασκευές χρειάζεται να γίνει επιλογή του αντισεισµικού κανονισµού µε τον οποίο εκπονήθηκε η µελέτη. ηλαδή αν ήταν µε τον κανονισµό του 1959, ή του Ανάλογα µε την προηγούµενη επιλογή καθορίζεται και η αρχική τιµή του Κανονισµού Χάλυβα, (Αντισεισµικός Κανονισµός του 1959 ενεργοποιεί Κανονισµό Χάλυβα DIN1050 και Αντισεισµικός Κανονισµός του 1995 ενεργοποιεί Κανονισµό Χάλυβα EC3). Επίσης ο µελετητής επιλέγει αν πρόκειται για έναν µόνον όροφο ή όχι. Τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιούνται στο «ΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ» (Υπολογισµοί ΤΟΕ) 9

10 2.4 Σεισµολογικά/Γεωτεχνικά στοιχεία Στην καρτέλα αυτή δίδονται τα σεισµολογικά και γεωτεχνικά δεδοµένα της περιοχής που βρίσκεται το κτίριο. Στην περίπτωση που ο µελετητής έχει ήδη περιγράψει τον αντισεισµικό συντελεστή τότε η ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας θα διαβαστεί από τα γενικά δεδοµένα του κτιρίου, διαφορετικά θεωρείται ζώνη ΙΙ (κατά ΕΑΚ2000) ή ζώνη Ι (σύµφωνα µε την τροποποίηση του ΕΑΚ2000 τον Αύγουστο του 2003) µε αντισεισµικό συντελεστή α που αντιστοιχεί σε επιτάχυνση εδάφους 0.16g. Ο µελετητής ανάλογα µε το χρόνο και την τοποθεσία που έγινε το κτίριο δίνει και ποια ήταν η ζώνη όταν κατασκευάστηκε το κτίριο καθώς και τη κατηγορία εδάφους κατά ΕΑΚ2000. Αναλυτικά σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΟΑΣΠ για την συµπλήρωση των ελτίων Προσεισµικού Ελέγχου, στα πλαίσια κειµένου της παραπάνω καρτέλας θα πρέπει να συµπληρωθούν: Ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας κατά Ε.Α.Κ Μαρκάρεται το αντίστοιχο check box µε τη ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας της περιοχής µε βάση τον Ε.Α.Κ Ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας κατά το χρόνο µελέτης του κτιρίου. Μαρκάρεται η ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας στην οποία ήταν ενταγµένη η περιοχή του κτιρίου κατά το χρόνο µελέτης του κτιρίου, σύµφωνα µε τους Αντισεισµικούς Κανονισµούς που ίσχυαν τότε. Για κτίρια προ του 1959, που µελετήθηκαν χωρίς αντισεισµικό κανονισµό, δεν συµπληρώνεται τίποτα, αλλά µαρκάρεται ή όχι το check box «Χωρίς αντισεισµικό κανονισµό» στην καρτέλα «Τρωτότητα». Κατηγορία εδάφους κατά Ε.Α.Κ Μαρκάρεται το αντίστοιχο check box µε τη κατηγορία εδάφους που αναφέρεται στη µελέτη του κτιρίου ( εφόσον γίνεται χρήση της µελέτης), ή η κατηγορία εδάφους που εκτιµάται από τους ελέγχοντες µηχανικούς. Τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιούνται στο «ΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ» (Υπολογισµοί ΤΟΕ) 10

11 2.5 Τρωτότητα Ο µελετητής δίνει στοιχεία από την τρωτότητα του κτιρίου. Αναλυτικά σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΟΑΣΠ για την συµπλήρωση των ελτίων Προσεισµικού Ελέγχου, στα πλαίσια κειµένου της παραπάνω καρτέλας θα πρέπει να συµπληρωθούν: 1. Χωρίς Αντισεισµικό Κανονισµό Μαρκάρετε το αντίστοιχο check box εάν η µελέτη του κτιρίου έγινε χωρίς εφαρµογή Αντισεισµικού Κανονισµού (για κατασκευές που µελετήθηκαν προ του 1959 ή κατασκευάσθηκαν χωρίς µελέτη). Αποµαρκάρετε : Στις περιπτώσεις που ο αντισεισµικός υπολογισµός δεν έγινε λόγω απαλλαγής που προβλέπεται από τις διατάξεις του Αντισεισµικού Κανονισµού. Στις περιπτώσεις που το κτίριο κατασκευάσθηκε µεν πριν το 1959 αλλά µελετήθηκε µε βάση ισχύουσες τοπικές αντισεισµικές διατάξεις. 2. Έχει αλλάξει η σπουδαιότητα λόγω αλλαγής της χρήσης Μαρκάρετε το αντίστοιχο check box αν έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του κτιρίου η οποία συνεπάγεται και αλλαγή (προς τα άνω) στη σπουδαιότητα του κτιρίου σύµφωνα µε τον Αντισεισµικό κανονισµό. Η αλλαγή στη χρήση του κτιρίου, από πλευράς δοµικής ενδιαφέρει όταν συνεπάγεται: Αλλαγή στις προβλεπόµενες φορτίσεις και εξ αυτού του λόγου µεταβολή των δράσεων στατικού και αντισεισµικού σχεδιασµού. Αλλαγή στη σπουδαιότητα του κτιρίου και εξ αυτού του λόγου µεταβολή των σεισµικών δράσεων σχεδιασµού. Μεταβολή και των δύο παραπάνω παραµέτρων. 3. Προηγούµενες σεισµικές επιβαρύνσεις (που δεν αποκαταστάθηκαν ή αποκαταστάθηκαν πληµµελώς) Μαρκάρετε το αντίστοιχο check box εάν η κατασκευή έχει υποστεί βλάβες στο φέροντα οργανισµό της από προγενέστερους σεισµούς και αυτές δεν έχουν αποκατασταθεί έντεχνα µε βάση µελέτη επισκευής. 4. Κακή κατάσταση λόγω ελλιπούς συντήρησης / κακοτεχνιών Μαρκάρετε το αντίστοιχο check box όταν διαπιστώνεται ότι το κτίριο βρίσκεται σε κακή κατάσταση λόγω ελλιπούς συντήρησης ή κακοτεχνιών. 11

12 Η κακή κατάσταση επηρεάζει τη σεισµική συµπεριφορά όταν οδηγεί σε υλικά ασθενέστερα από τα απαιτούµενα κατά το σχεδιασµό. Παραδείγµατα κακής κατάστασης είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα: Η εµφανής ύπαρξη κακής ποιότητας σκυροδέµατος ή εκτεθειµένων και/ ή διαβρωµένων οπλισµών. Εµφανώς ασθενές κονίαµα σε κτίρια από λιθοδοµή, ρηγµατώσεις. Εµφανείς κακοτεχνίες. Ρηγµατώσεις οφειλόµενες σε καθιζήσεις. Προφανώς, για τον εντοπισµό των ατελειών θα απαιτηθεί µία λεπτοµερής επιθεώρηση του κτιρίου. Το γενικό επίπεδο συντήρησης του κτιρίου αποτελεί την καλύτερη γρήγορη οπτική ένδειξη: αν το εξωτερικό του κτιρίου είναι σε κακή κατάσταση, µε ξεφλουδισµένη βαφή, λεκέδες και άλλα σηµάδια παραµέλησης, συνήθως είναι ασφαλές να υποτεθεί ότι και το βασικό δοµικό σύστηµα του κτιρίου θα βρίσκεται σε κακή κατάσταση. 5. Κίνδυνος κρούσης µε γειτονικά κτίρια. Μαρκάρετε το αντίστοιχο check box στις περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος κρούσης µεταξύ γειτονικών κτιρίων: Αναφέρονται ενδεικτικά: Περιπτώσεις που υπάρχει πιθανότητα εµβολισµού των υποστυλωµάτων του ενός κτιρίου από δοµικά στοιχεία του άλλου, όπως κτίρια µε µεγάλη διαφορά ύψους τα οποία εφάπτονται. Περιπτώσεις όπου υπάρχει µεγάλη διαφορά δυσκαµψιών µεταξύ των δύο γειτονικών κτιρίων Περιπτώσεις γωνιαίων ή δισγωνιαίων οικοδοµών Το κριτήριο αυτό αφορά κτίρια µε πλαισιακές κατασκευές που βρίσκονται σε επαφή µε άλλα κτίρια. 'Όταν υπάρχει επαρκής σεισµικός αρµός, τα γειτονικά κτίρια θεωρούνται διαχωρισµένα. Υπενθυµίζεται ότι από τον Ε.Α.Κ.2000 προβλέπεται ότι για γειτονικά κτίρια και όταν δεν υπάρχει πιθανότητα εµβολισµού των υποστυλωµάτων κανενός κτιρίου, το εύρος του αρµού, (εφόσον δεν γίνεται ακριβέστερος υπολογισµός), µπορεί να καθορίζεται ως εξής: 4 cm για επαφή µέχρι και 3 ορόφους υπέρ το έδαφος 8 cm για επαφή από 4 έως και 8 ορόφους υπέρ το έδαφος 10 cm για επαφή σε περισσότερους από 8 ορόφους υπέρ το έδαφος. 6. Μαλακός όροφος Μαρκάρετε το αντίστοιχο check box όταν υπάρχει µαλακός όροφος στο εξεταζόµενο κτίριο. Με τον όρο «µαλακός όροφος» νοείται ο όροφος που παρουσιάζει σηµαντικά µειωµένη ακαµψία ή αντοχή σε οριζόντια φορτία σε σχέση µε τους υπόλοιπους ορόφους του κτιρίου. Οι συνηθέστερες περιπτώσεις µαλακού ορόφου είναι οι πυλωτές. Ωστόσο µαλακός όροφος θεωρείται και το ισόγειο κατάστηµα χωρίς τοιχοποιίες. Υπάρχουν όµως περιπτώσεις που είναι δυσχερής ο εντοπισµός της ύπαρξης µαλακού ορόφου. Αν και η γενική αρχή συµπλήρωσης του εντύπου είναι σε περίπτωση αµφιβολίας να σηµειώνεται το δυσµενέστερο ενδεχόµενο, στην περίπτωση του µαλακού ορόφου θα πρέπει να εξαντλείται κάθε περιθώριο έρευνας. Στην περίπτωση που στα γενικά δεδοµένα ο µελετητής έχει δώσει ότι υπάρχει Pilotis, τότε θεωρείται αυτόµατα ότι υπάρχει µαλακός όροφος. Εάν υπάρχει κάποιος άλλος µαλακός όροφος ή κάποια άλλη πιθανότητα κατά την εκτίµηση του µελετητή για τη δηµιουργία µαλακού ορόφου, δηλαδή να δηµιουργηθεί κατάσταση σάντουιτς, όπως παραδείγµατος χάρη ύπαρξη Pilotis ή καταστήµατος και δεν έχει περιγραφεί στα γενικά δεδοµένα τότε ο µελετητής θα πρέπει να µαρκάρει την επιλογή αυτή. 12

13 7. Mη Κανονική διάταξη Τοιχοπλήρωσης σε κάτοψη Μαρκάρετε στο αντίστοιχο check box η µη ύπαρξη τοιχοπληρώσεων ή η ύπαρξη τοιχοπληρώσεων σε µη κανονική διάταξη, στην κάτοψη του κτιρίου. Το χαρακτηριστικό αυτό αφορά κύρια τα κτίρια µε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα. Η ύπαρξη κανονικά διατεταγµένων ισχυρών τοιχοπληρώσεων (π.χ. µπατικών χωρίς ή µε λίγα ανοίγµατα ) συµβάλλει θετικά στη σεισµική συµπεριφορά αυτών των κτιρίων. Σε κανονική διάταξη θα πρέπει να θεωρούνται τοιχοποιίες που είναι σχεδόν συµµετρικά διαταγµένες στον κάθε όροφο και καθ όλο το ύψος του κτιρίου, σε διαφορετική περίπτωση θα σηµειώνεται η διάταξη σαν µη κανονική. Σηµειώνεται ότι εάν ένας όροφος του κτιρίου έχει χαρακτηρισθεί σαν µαλακός όροφος, λόγω ανυπαρξίας τοιχοπληρώσεων (Pilοtis), δε θα πρέπει για τον ίδιο λόγο να σηµειώνεται και σαν ανυπαρξία η µη κανονική διάταξη της τοιχοπλήρωσης. 8. Μεγάλο Ύψος Μαρκάρετε το αντίστοιχο check box εάν το κτίριο έχει µεγάλο ύψος. Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία ή από προκατασκευασµένα στοιχεία θεωρούνται ότι έχουν µεγάλο ύψος όταν είναι άνω των δύο ορόφων. Κτίρια µε Φ.Ο. από Οπλισµένο σκυρόδεµα θεωρούνται ότι έχουν µεγάλο ύψος όταν υπερβαίνουν τους πέντε ορόφους. Το µεγάλο ύψος συµπληρώνεται από το πρόγραµµα ανάλογα µε το ύψος που δίνει ο µελετητής κατά τη φάση του ταχέως προσεισµικού ελέγχου, στη φάση αυτή µαρκάρονται ή αποµαρκάρονται από το µελετητή ανάλογα µε το εάν υπάρχει η όχι στη µελέτη µεγάλο ύψος ανάλογα µε την εκτίµηση του. 9. Μη Κανονικότητα καθ' ύψος Μαρκάρετε στο αντίστοιχο check box η ύπαρξη µη κανονικότητας του κτιρίου καθ' ύψος. Μη κανονικό καθ ύψος θεωρείται ένα κτίριο όταν παρουσιάζει εσοχές ή "πύργους" ( δηλαδή ορόφους µε εµβαδόν κάτοψης µικρότερο του 70% του εµβαδού των υπολοίπων ορόφων). (απολήξεις κλιµακοστασίων και δώµατα δεν λαµβάνονται υπόψη). Επίσης, κτίρια που λόγω επικλινούς εδάφους παρουσιάζουν διαφορά µεταξύ χαµηλότερης και υψηλότερης πλευράς, διαφορά ύψους πλέον του ενός ορόφου, εφόσον ο όροφος αυτός δεν είναι εγκιβωτισµένος. 10. Οριζόντια µη κανονικότητα Μαρκάρετε στο αντίστοιχο check box η ύπαρξη οριζόντιας µη κανονικότητας του σχήµατος του κτιρίου σε κάτοψη. Σαν µη κανονικά κτίρια κατά την οριζόντια έννοια θεωρούνται κτίρια όπως τα αναφερόµενα ενδεικτικά παρακάτω: Κτίρια των οποίων οι εξωτερικές πλευρές τέµνονται υπό οξείες γωνίες. Κτίρια µε πολύπλοκο σχήµα όπως L, E, Π, Τ και µε µεγάλο µήκος πτερύγων. Κτίρια στα οποία η ευθεία που συνδέει δύο σηµεία του σχήµατος µπορεί να τµήσει την περίµετρο. Κτίρια µε µεγάλο µήκος σε σχέση µε το πλάτος τους. (Υπενθυµίζεται ότι ο Ε.Α.Κ.2000 συνιστά αποφυγή κατόψεων µε λόγο πλευρών µεγαλύτερο του 4). Επισηµαίνεται ότι το κριτήριο αυτό αφορά το περίγραµµα της κάτοψης του κτιρίου. 11. Ενδεχόµενο στρέψης Μαρκάρετε το αντίστοιχο check box στην περίπτωση όπου υπάρχει ενδεχόµενο σηµαντικής στρεπτικής παραµόρφωσης του κτιρίου λόγω σηµαντικών εκκεντροτήτων στο φέροντα οργανισµό. 13

14 Το ενδεχόµενο έντονης στρεπτικής παραµόρφωσης του κτιρίου υπάρχει όταν η διάταξη των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων (υποστυλωµάτων ή/ και τοιχωµάτων) είναι ασύµµετρη. Υπενθυµίζεται ότι ο Ε.Α.Κ συνιστά συµµετρική διάταξη των πιο άκαµπτων κατακόρυφων στοιχείων κοντά στην περίµετρο ή όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, µε τη διάταξη τοιχωµάτων παράλληλα και κοντά σε τρεις τουλάχιστον πλευρές της περιµέτρου. Επισηµαίνεται ότι το κριτήριο αυτό αφορά τα κατακόρυφα φέροντα στοιχεία και τον τρόπο διάταξής τους. 12. Κοντά υποστυλώµατα Μαρκάρετε στο αντίστοιχο check box η ύπαρξη σηµαντικού αριθµού κοντών υποστυλωµάτων στο κτίριο. Το πρόβληµα εµφανίζεται σε κατασκευές από σκυρόδεµα και αφορά υποστυλώµατα που έχουν σχεδιασθεί να λειτουργούν σε όλο τους το µήκος (ύψος ορόφου), αλλά λόγω µετέπειτα προσθήκης δοκών σε κάποιο ύψος, ή µερικού ύψους τοιχοπληρώσεων µεταξύ των υποστυλωµάτων ή τοιχοπλήρωσης από τη µία πλευρά υποστυλώµατος, έχουν ενεργό µήκος σηµαντικά µικρότερο από το πλήρες. Ως συνηθέστερα παραδείγµατα µπορούν να αναφερθούν όροφοι µε φεγγίτες σε όλο το µήκος του ανοίγµατος ή κτίρια στάθµευσης αυτοκινήτων µε τοιχοπληρώσεις προστασίας ύψους 1 έως 1,5 m. Τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιούνται στο «ΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ» (Υπολογισµοί ΤΟΕ) Βαθµολόγηση Για την βαθµολογία χρησιµοποιείται είτε η βαθµονόµηση για τα δηµόσια κτίρια της επιστηµονικής οµάδας που έχει συγκροτήσει ο ΟΑΣΠ για τον πρωτοβάθµιο έλεγχο δηµοσίων κτιρίων είτε η πρόταση της επιτροπής ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ όπως έχει δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΣΠΜΕ 2.6 Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής 14

15 Τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιούνται στον «Υπολογισµό Προστίµου» (Υπολογισµός Προστίµου). Είναι σύµφωνα µε το Παράρτηµα του ΦΕΚ 209 Α / Στην τιµή ζώνης υπάρχει ένα εικονίδιο [?]. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο αυτό, συνδεόµαστε στο διαδίκτυο, µε το κατάλογο των τιµών ζώνης σε όλη την επικράτεια. Υπάρχουν 5 φύλλα καταγραφής. Ο υπολογισµός προστίµου και το παράβολο εκτυπώνεται στο πρώτο φύλλο καταγραφής και είναι αθροιστικό (Φύλλο ). Στο πρώτο φύλλο καταγραφής υπάρχει δυνατότητα για επιλογή µε άδεια ή χωρίς κλπ καθώς και η τιµή ζώνης. Στα υπόλοιπα φύλλα καταγραφής (2-5) οι τιµές αυτές λαµβάνονται από το πρώτο φύλλο καταγραφής. 3.0 Έξοδος / Νόµος / Βοήθεια Με το πλήκτρο Έξοδος τερµατίζεται το πρόγραµµα. Σε περίπτωση µη αποθήκευσης της µελέτης, υπάρχει ερώτηµα για την έξοδο. Με το πλήκτρο Νόµος προβάλλεται το περιεχόµενο του ΦΕΚ. Με το πλήκτρο Βοήθεια προβάλλεται το εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος. 4.0 Αποτελέσµατα Από τα αποτελέσµατα του Ταχύ οπτικού ελέγχου προκύπτει ο δείκτης σεισµικής ικανότητας του κτιρίου. Για τις περιπτώσεις των κτιρίων που προκύπτει ανεπαρκής δείκτης σεισµικής ικανότητας, χρειάζεται να γίνει ο δευτεροβάθµιος προσεισµικός έλεγχος. Στη φάση αυτή του ελέγχου υπολογίζεται η απαιτούµενη και η διαθέσιµη σεισµική ικανότητα και βάση των αποτελεσµάτων αυτών προκύπτουν προτάσεις αποκατάστασης - ενίσχυσης του κτιρίου. 15

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 3DR News Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών

Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Αξιολόγηση πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Evaluation of reliability of the first level preearthquake assessment of reinforced concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

1965 " ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ"

1965  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 162. Μια δήλωση του Ν.4014 που έχει καταβάλει το παράβολο (αρχική υποβολή) όταν μεταφερθεί στον Ν.4178 δεν έχει δικαίωμα στην εφάπαξ πληρωμή; (απάντηση 100). Μήπως πρέπει να υποβληθεί εκ νέου για να έχει

Διαβάστε περισσότερα

709. 2004. 2012-2013. 7 28.7.2011. 23 28.7.2011 28.7.2011... 2004-28.7.2011;;; Ή

709. 2004. 2012-2013. 7 28.7.2011. 23 28.7.2011 28.7.2011... 2004-28.7.2011;;; Ή 706. Σε τελείως αυθαίρετο κτίσμα (ισόγεια αποθήκη) εντός σχεδίου χωρίς οικοδομική άδεια έχω εκτός των άλλων αυθαιρεσιών προεξοχή της στέγης πάνω από δρόμο σε ύψος 2,30μ από το κράσπεδο. Το κτίσμα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ 594. Kτίσμα συνιδιόκτητο χωρίς καμία σύσταση ιδιοκτησίας. Μπορεί την υπαγωγή να την κάνει ένας εκ των συνιδιοκτητών που κατέχει ποσοστό συνιδιοκτησίας μεγαλύτερο του 50% ή απαιτείται και η συναίνεση όλων

Διαβάστε περισσότερα

22. Με βάση τον Ν.Ο.Κ. η κορυφογραμμή ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς να διευκρινίζεται κάποιο υψόμετρο αναφοράς. Υπάρχει κάποιο υψόμετρο

22. Με βάση τον Ν.Ο.Κ. η κορυφογραμμή ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς να διευκρινίζεται κάποιο υψόμετρο αναφοράς. Υπάρχει κάποιο υψόμετρο 1. Αν έχω μια ισόγεια αποθήκη 30τ.μ. και όχι 15τ.μ. θα πάω με τον αναλυτικό, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις 54373/01-10-2013 (29). Έχω όμως παράβαση που αντιστοιχίζεται σε επιφάνεια χώρου; Ο νόμος με την

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρµογές στο σύστηµα δηλώσεων και βεβαιώσεων των Ν. 4014 & 4030/2011 & 4042/2012 (Αυθαίρετα, Βεβαιώσεις µεταβίβασης)

Προσαρµογές στο σύστηµα δηλώσεων και βεβαιώσεων των Ν. 4014 & 4030/2011 & 4042/2012 (Αυθαίρετα, Βεβαιώσεις µεταβίβασης) Προσαρµογές στο σύστηµα δηλώσεων και βεβαιώσεων των Ν. 4014 & 4030/2011 & 4042/2012 (Αυθαίρετα, Βεβαιώσεις µεταβίβασης) ΠΡΟΣΟΧΗ Το νέο σύστηµα θα λειτουργήσει ΑΡΧΙΚΑ σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου Μοιρασγέντης Δημήτρης Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολ. Κρήτης Διπλ. Πολ. Μηχανικός Παν. Πατρών MSc «Δομοστατικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014.

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα