Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Α ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΚΠΑ- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Συγκέτρωση της Επιστηµονικής Ένωσης Παρουσίαση Περιστατικού Θέµα:Ασθενής 66 ετών µε οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια και καταπληξία Σ. ηµόπουλος, Παθολόγος-Εντατικολόγος

2 Ιστορικό 20/4/13 ΤΕΠ, άνδρας 66 ετών. Παρούσα Νόσος: Από 2µήνου δύσπνοια προσπαθείας, προοδευτικά επιδεινούµενη από 12αώρου περίπου Προ 2ηµέρου απορρύθµιση Σ ΙΙ(Ινσουλίνη/Ενυδάτωση σε άλλο Νοσ/µείο) Ατοµικό αναµνηστικό: ΣΝ Αγγειοπλαστική στη ( Ε) στεφανιαία (stent) πρό 12ετίας-ΠΚΜ από έτους υπό Αντιπηκτική αγωγή Σ ΙΙ υπό αντιδιαβητικά δισκία από 15ετίας Χειρ/θέν γαστρικό έλκος πρό 30 ετών-χολοκυστεκτοµή πρό 20ετίας Παλαιός καπνιστής (30πακ x έτη, διακοπή πρό 12ετίας), Φάρµακα: ιλτιαζέµη 300mg x 1,ακετυλοσαλυκιλικό οξύ 100mg x 1,γλιµεπιρίδη 1mg x 2, ασενοκουµαρόλη (2mg 3mg εναλλάξ)

3 Αντικειµενική Εξέταση (ΤΕΠ) Γενική κατάσταση :βαρέως πάσχων Ζωτικά σηµεία: ΑΠ:70/40mmHg, σφ:45/min, RR:30 αναπνοές/min, SpO2: 81% έρµα: Ψυχρά άκρα, δικτυωτή πελλίωση Αναπνευστικό: Ελάττωση αναπν. ψιθυρίσµατος και τρίζοντες βάσεων άµφω Καρδιαγγειακό:S1, S2, άρρυθµοι, συσ/κό φύσηµα κορυφής Σφυγµός περιφερικός: Αδύναµος, άρρυθµος Κοιλιά: κφ Αδρή Νευρολογική εξέταση: κ.φ

4 Άµεσος Εργαστηριακός έλεγχος (ΤΕΠ) Αέρια αρτηριακού αίµατος (Μάσκα Ο2 µή επανεισπνοής) ph:7.19 PaO2:68 (FiO2~ ) HCO3-:13.1 La:5.4 PaCO2:34 ΒΕ:-14 Stick Σακχάρου:400mg/dl Stick ούρων:κετόνεςίχνη Εικόνα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας τύπου Ι Μεταβολική οξέωση (γαλακτική οξέωση)

5 ΗΚΓ ΤΕΠ

6 WBC (Νe/Ly) Εργαστηριακός έλεγχος (ΤΕΠ) Γεν. αίµατος (72/21%) Ht/Hb 40/12.9 MCV 81 MCH 26 PLT Χρόνοι Πήξεως INR/aPTT 1.8/33 hs trop-t 17 CK 74 Β Ι Ο Χ Η Μ Ι Κ Ο Glu 395 Urea 68 Crea 1.9 Na+/K+ 128/5.0 Tp/Alb LDH 900 AST 1352 ALT 1063 ALP 141 γ-gt 140 Tbil/Dbil 1.2/0.8 CRP 0.5

7 ιαχείριση ασθενούς-θεραπευτική Αντιµετώπιση ΤΕΠ Χορήγηση αγγειοσυσπαστικών ιασωλήνωση και Μηχανικός Αερισµός αναπνοής Ενυδάτωση-ινσουλίνη Καρδιολογική εκτίµηση U/S καρδιάς: ΚΕ=50%, PAPs:60mmHg Ήπια ιάταση Ε κοιλότητων ΜR:+1/4, TVR:+2/4 Πνευµονολογική εκτίµηση Ενδοκρινολογική εκτίµηση ΜΕΘ εκτίµηση

8 1 η CT θώρακος (ΤΕΠ)

9 1 η CT θώρακος (ΤΕΠ)

10 1 η CT θώρακος (ΤΕΠ) Μικρές αµφοτερόπλευρες υπεζωκοτικές συλλογές. Ευµεγέθειςαµφοτερόπλευρες πυκνοατελεκτασικές αλλοιώσεις στους κάτω λοβούς µε συµµετρικές παρεγχυµατικές βλάβες στο εκπτυχθέν τµήµα των πνευµόνων εικόνα που θα µπορούσε να αποδοθεί σε µή καρδιογενές οίδηµα (κλινική συναξιολόγηση). εν παρατηρείται περικαρδιακή συλλογή. Ανευρυσµατική διάταση ανιούσης αορτής (42 mm)

11 2 η CT θώρακος

12 2 η CT θώρακος

13 2 η CT ελικοειδούς σάρωσης πνευµονικών αρτηριών (ΤΕΠ) Χωρίς εµφανές έλλειµµα πλήρωσης που να συνηγορεί υπέρ θρόµβου από τη µελέτη των πνευµονικών αρτηριών.

14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘ

15 Εισαγωγή στη ΜΕΘ Καταστολή (προποφόλη) Θετικό ισοζύγιο (+0.8L) Νοραδρεναλίνη (0.1γ) Aντιαιµοπεταλιακά (2πλή), LMWH χ2, στατίνη, αµιοδαρώνη, αναστολέας αντλίας πρωτονίων Αντιβιοτική αγωγή (µεροπενέµη, λινεζολίδη, κλοξακιλλίνη)

16 Γενική εικόνα ασθενούς (ΜΕΘ) Αιµοδυναµικά δεδοµένα ΑΠ:110/50mmHg ΜΑΠ:70mmHg CVP:10 ΚΣ:125/min ScVO2:78% Μηχανικός αερισµός ph:7.31 PaO2:212 HCO3-:19 PaCO2:38 La:2.3 Ρυθµίσεις αναπνευστήρα Ελεγχόµενου όγκου fio2:0.6 Vt:540ml Αναπνοές:24/min PEEP:10cmH2O Pplat:25cmH2O

17 ΗΚΓ (ΜΕΘ)

18 Α/α θώρακος (ΜΕΘ)

19 ιαγνωστική προσπέλαση Ενζυµικός έλεγχος µυοκαρδίου Βρογχοσκόπηση (καλ/γειες), Καλ/γειες ούρων, Καλ/γειες αίµατος (2 ζεύγη), Ιολογικός έλεγχος (Η1Ν1, ΕΒV, CMV), Αb αντι-mυκόπλασµα, αντι-legionella Ag PNC/Legionella ούρων Υπερηχογράφηµα α-κ κοιλίας

20 WBC (Νe/Ly) Εργαστηριακός έλεγχος (ΜΕΘ) Γεν. αίµατος (92/5%) Ht/Hb 36.2/12.0 MCV 80 MCH 26 PLT Χρόνοι Πήξεως INR/aPTT 1.9/36 hs trop-t 305 CK/CK-MB 401/105 Προκαλτσιτονίνη 1.63 Β Ι Ο Χ Η Μ Ι Κ Ο Glu 252 Urea 76 Crea 1.3 Na+/K+ 133/4.2 Tp/Alb 5.2/3.0 LDH 1700 AST 1533 ALT 1717 ALP 130 γ-gt 148 Tbil/Dbil 0.7 CRP 1.3 Θυρεοειδικός έλεγχος:κφ

21 ΜΕΘ ΝΕΑ ΕΠΙ ΕΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

22 Τι πιστεύετε ότι έχει η ασθενής?

23 1 η CT θώρακος (ΤΕΠ)

24 ιαφορική διάγνωση Οξύ Πνευµονικό οίδηµα καρδιακής αιτιολογίας Οξύ µή Καρδιογενές Πνευµονικό οίδηµα Λοίµωξη του αναπνευστικού-πνευµονία Πνευµονική Αιµορραγία

25

26

27 1 η CT θώρακος (ΤΕΠ)

28 1 η CT θώρακος (ΤΕΠ)

29 2 η CT θώρακος

30 2 η CT θώρακος

31 Τι περαιτέρω εξέταση? ( Ε) Καθετηριασµός

32 Ακτινογραφία µετά από ( Ε) καθετηριασµό (Μ.Ε.Θ)

33 ( ε) Καθετηριασµός (ΜΕΘ) CO=2L/min CI=1.2L/min SVR=2400dyn s/cm 5 PVR=800dyn s/cm 5 PCWP=20mmHg PAP:55/28/40mmHg SvO2=67%

34 ( ε) Καθετηριασµός (ΜΕΘ) v : peak v µέση PCWP= >10mmHg Ή peak v > 40mmHg Ή peak v /µέση PCWP = > 2

35 Τι πιστεύετε ότι έχει η ασθενής?

36 ιαφορική ιάγνωση Πνευµονικού Οιδήµατος Καρδιογενές Πνευµονικό Οίδηµα Μή Καρδιογενές Πνευµονικό Οίδηµα myocardial ischemia ARDS cardiomyopathy Re-expansion pulmonary edema valvular disease (acute aortic High altitude pulmonary edema insufficiency, mitral Neurogenic pulmonary edema regurgitation, mitral stenosis) Τransfusion related acute lung renovascular hypertension injury (TRALI) tachycardia Opiate toxicity Myocarditis and infectious Salicylate poisoning endocarditis Reperfusion pulmonary edema other underlying conditions that DIC may precipitate pulmonary Pulmonary embolus edema (fever, sepsis, thyroid disease, anemia)

37 ιαφορική διάγνωση επίτασης κύµατος «v» υσλειτουργία της (ΑΡ) κοιλίας Ανεπάρκεια µιτροειδούς ιερεύνηση µηχανισµού της Μεσοκοιλιακό έλειµµα ιαθωρακικό- ιοισοφάγειο ηχοκαρδιογράφηµα

38 ιαθωρακικό ηχοκαρδιογράφηµα Λόγω κακού ακουστικού παραθύρου (PEEP) ιοισοφάγειο ηχοκαρδιογράφηµα

39 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ Μετρίου βαθµού διάταση του Αρ κόλπου Φυσιολογικές διαστάσεις αρ κοιλίας Υποκινησία οπισθοπλαγίου τοιχώµατος αρ κοιλίας µε µετρίου βαθµού έκπτωση της συστολικής απόδοσης Υποκινησία οπίσθιας µιτροειδικής γλωχίνας Σοβαρού βαθµού ανεπάρκεια µιτροειδούς βαλβίδας Μετρίου βαθµού ανεπάρκεια τριγλώχινας µε PAPs~60mmHg

40 ιοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφηµα

41 ιοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφηµα

42 ιοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφηµα

43 ιοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφηµα

44 Θεραπευτική Αντιµετώπιση Ι ιακοπή Νοραδρεναλίνης προοδευτικά ιούρηση (αρνητικό ισοζύγιο) Περιφερική Αγγειοδιαστολή Νιτροπρωσσικό νάτριο [τιτλοποίηση βάσει αιµοδυναµικής εικόνας-(δε) καθετηριασµό] Έλεγχος καρδιακής συχνότητας Αµιοδαρώνη/διγοξίνη

45 Θεραπευτική αντιµετώπιση ασθενούς ΙΙ ιακοπή Καταστολής ιούρηση (φουροσεµίδη)-αρνητικό ισοζύγιο (-4L) ιλτιαζέµη Aντιαιµοπεταλιακά, LMWH, στατίνη, αντιόξινα Αποκλιµάκωση Αντιβιοτικής αγωγής

46 Γενική εικόνα ασθενούς µετά από αρνητικό ισοζύγιο 4 L (ΜΕΘ) Αιµοδυναµικά δεδοµένα ΑΠ:120/50mmHg ΜΑΠ:73mmHg CVP:8, La:1.4 ΚΣ:80/min ScVO2:70% Aέρια αίµατος ph:7.48 PaO2:132 HCO3-:30 PaCO2:41 Ρυθµίσεις αναπνευστήρα Υποβοήθησης πίεσης (PS) Pi:5cmH2O fio2:0.4 PEEP:5cmH2O

47 HKΓ

48 Μετά από αρνητικό ισοζύγιο 4L Γεν. αίµατος WBC (Νe/Ly) (72/16%) Ht/Hb 46.1/15.4 MCV 81 MCH 27 PLT Χρόνοι Πήξεως INR/aPTT 1.2/44 hs trop-t 287 CK/CK-MB 57/23 Προκαλτσιτονίνη 0.7 (ΜΕΘ) Β Ι Ο Χ Η Μ Ι Κ Ο Glu 114 Urea 70 Crea 1.0 Na+/K+ 141/4.4 Tp/Alb 6.6/3.3 LDH 330 AST 68 ALT 240 ALP 111 γ-gt 108 Tbil/Dbil 0.8/0.6 CRP 3.2

49 Αποτελέσµατα ειδικού εργαστηριακού ελέγχου Καλλιέργεια ούρων: (-) Καλλιέργειες βρογχικών εκκρίσεων (BAL): (-) Καλλιέργειες αίµατος: (-) Ag PNC/Legionella: (-) Ιολογικός έλεγχος: (-) Ab αντι-μycolasma/legionella: (-)

50 Α/Α θώρακος µετά από αρνητικό ισοζύγιο 4 L (ΜΕΘ)

51 ( Ε) Καθετηριασµός µετά από αρνητικό ισοζύγιο 4 L (ΜΕΘ) CO=4.0L/min CI=2.2L/min SVR=1440dyn s/cm 5 PVR=160dyn s/cm 5 PCWP=10mmHg PAP:24/10/18mmHg SvO2=66%

52 ιοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφηµα

53 ιοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφηµα

54 ιοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφηµα

55 ΑΠΟΣΩΛΗΝΩΣΗ

56 Πορεία Νόσου 26/04: Έξοδος από ΜΕΘ Μεταφορά προς την Α Καρδιολογική Κλινική ΣΝ 3 αγγείων= Στεφανιογραφικός έλεγχος: Πρόσθιος Κατιόν:στένωση 50-60% µεσότητα (ΑΡ) περισπώµενη:στένωση 60%έκφυση - 100%µεσότητα ( Ε) στεφανιαία:βατό stent, στένωση 70%πριν το διχασµό (PLV,PDA)

Αθανάσιος Ι. Τριανταφύλλου, Ιωάννης Ε. Καπελάκης Επαμεινώνδας Α. Τριανταφύλλου, Αντώνιος Σ. Μανώλης Α Καρδιολογική κλινική Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Αθανάσιος Ι. Τριανταφύλλου, Ιωάννης Ε. Καπελάκης Επαμεινώνδας Α. Τριανταφύλλου, Αντώνιος Σ. Μανώλης Α Καρδιολογική κλινική Νοσοκομείο Ευαγγελισμός «Πρωτοδιαγνωσθείσα καρδιακή ανεπάρκεια σε γυναίκα ασθενή με αναιμία, ηωσινοφιλία, αιμωδίες και αδυναμία κάτω άκρων» Churg Strauss Syndrome (CSS)- a case report Αθανάσιος Ι. Τριανταφύλλου, Ιωάννης Ε. Καπελάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής με πνευμονική εμβολή και ανοιχτό ωοειδές τρήμα Η χρησιμότητα του διακρανιακού doppler

Ασθενής με πνευμονική εμβολή και ανοιχτό ωοειδές τρήμα Η χρησιμότητα του διακρανιακού doppler Παρουσίαση Περιστατικού Ασθενής με πνευμονική εμβολή και ανοιχτό ωοειδές τρήμα Η χρησιμότητα του διακρανιακού doppler Ισαάκ Χούρης 1, Μαρία Στουγιάννη 1, Αντώνιος Σαμαράς 2, Μαρία Γεωργίου 1, Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ. Παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης. Νικολαΐδου Βαρβάρα Ειδικευόμενη Παθολογίας Μάιος 2013

Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ. Παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης. Νικολαΐδου Βαρβάρα Ειδικευόμενη Παθολογίας Μάιος 2013 Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ. Παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης Νικολαΐδου Βαρβάρα Ειδικευόμενη Παθολογίας Μάιος 2013 Παρούσα νόσος Άνδρας 67 ετών Αδυναμία Καταβολή Ανορεξία Απώλεια Βάρους

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια, (Χ.Α.Π.)

3. Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια, (Χ.Α.Π.) : 3. Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια, (Χ.Α.Π.) 01/31 : 3. Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια, (Χ.Α.Π.) 02/31 Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια: Ορισµός Σύνδροµο που χαρακτηρίζεται από ελάττωση των εκπνευστικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης

Παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης Παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης Νικολαΐδου Βαρβάρα Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Οκτώβριος 2013 Παρούσα νόσος 1 έτος πριν Άνδρας 47 ετών απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνευστική ανεπάρκεια. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος/ Εντατικολόγος

Αναπνευστική ανεπάρκεια. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος/ Εντατικολόγος Αναπνευστική ανεπάρκεια Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος/ Εντατικολόγος Αναπνευστική ανεπάρκεια PaO2< 60 mmhg PCO2> 45 mmhg τύπου Ι: διαταραχή της οξυγόνωσης και υποξυγοναιμία τύπου ΙΙ: κυψελιδικός υποαερισμός

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Περιστατικού

Παρουσίαση Περιστατικού Παρουσίαση Περιστατικού Γυναίκα 80 ετών με επιδεινούμενη από 48h δύσπνοια και αδυναμία/καταβολή Παρουσίαση Πεντάζος Γεώργιος Ειδικευόμενος Ρευματολογίας Α ΠΠΚ Σχόλια Λάσκαρη Κατερίνα Επικ. Επιμελήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ B ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΑΛΑΜΟΣ : 216

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ B ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΑΛΑΜΟΣ : 216 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ B ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΑΛΑΜΟΣ : 216 Ο ασθενής μας (1 η νοσηλεία) 26 ετών Εισαγωγή: 22 / 07 / 12 Αιτία: κοιλιακό άλγος + διαρροϊκές κενώσεις ΙΣΤΟΡΙΚΟ Από 7 ημέρου Κωλικοειδές κοιλιακό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Περιπτώσεων ΝΛ (Case Studies) και Ασκήσεις

Μελέτες Περιπτώσεων ΝΛ (Case Studies) και Ασκήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 4 Μελέτες Περιπτώσεων ΝΛ (Case Studies) και Ασκήσεις Μάιος 2012 Επιμέλεια: Αστρινάκη Ειρήνη Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιγγίτιδα σε άνδρα 34 ετών με ασυνήθη εξέλιξη

Μηνιγγίτιδα σε άνδρα 34 ετών με ασυνήθη εξέλιξη Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Διευθύντρια: Ε. Σιούλα Μηνιγγίτιδα σε άνδρα 34 ετών με ασυνήθη εξέλιξη Παρουσίαση περίπτωσης: QumsiyehNizar, Παρουσίαση περίπτωσης: QumsiyehNizar, ειδικευόμενος Ιατρός, Α παθολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ-ΤΟΚΕΤΟ-ΛΟΧΕΙΑ. Διαμαντής Α. Χλωρός Πνευμονολόγος Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ

ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ-ΤΟΚΕΤΟ-ΛΟΧΕΙΑ. Διαμαντής Α. Χλωρός Πνευμονολόγος Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ-ΤΟΚΕΤΟ-ΛΟΧΕΙΑ Διαμαντής Α. Χλωρός Πνευμονολόγος Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ Θεσσαλονίκη 16 Μαΐου 2011 Επιδημιολογία δύσπνοιας στη φυσιολογική κύηση Είναι συχνή 50% στον 5 ο 75% στον

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αναπνευστικός Ασθενής

Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 277 Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΑΚΗ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ασθενείς με πνευμονοπάθειες, που προσέρχονται για χειρουργική επέμβαση βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

84η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 29 30 Νοεμβρίου 2012

84η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 29 30 Νοεμβρίου 2012 18. ΝΕΦΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΝΟΣΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ ΜΕΣΑΓΓΕΙΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ Α. Ζαγοριανάκος, Γ. Ντάτσης, Α. Σγάντζος, Β. Κολοβός, Λ. Νακοπούλου*, Ν. Καπερώνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών

Μη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών Μη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών Νίνα Μαγκίνα ΜΕΘ Κωνσταντοπούλειου Νοσοκοµείου Νέας Ιωνίας Ερωτήµατα Γιατί µη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός (ΜΕΜΑ); Σε ποιούς ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση πνιγμού. Ανασκόπηση. Εισαγωγή. Ελευθερία Χαϊνη Πνευμονολόγος Φυματιολόγος Πνευμονολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας

Αντιμετώπιση πνιγμού. Ανασκόπηση. Εισαγωγή. Ελευθερία Χαϊνη Πνευμονολόγος Φυματιολόγος Πνευμονολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας 39 Ανασκόπηση Αντιμετώπιση πνιγμού Ελευθερία Χαϊνη Πνευμονολόγος Φυματιολόγος Πνευμονολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας Περίληψη: Ο πνιγμός αποτελεί διεθνώς την πέμπτη συχνότερη αιτία θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Αίτιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας αποτελούν όλα τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από ένα: Ιδιοπαθής θροµβοπενική πορφύρα Μακροχρόνια λήψη λιθίου είναι δυνατό να προκαλέσει: Νεφρογενή

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης Ματθαίος Κ. Τσαγκούριας Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος, Επιμελητής Α Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Γενικού Nοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Περιστατικού

Παρουσίαση Περιστατικού Παρουσίαση Περιστατικού υναίκα με καταβολή, ίκτερο, εξάνθημα και λκηστοματικούβλεννογόνου ΟΜΑΔΑ Ε' ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΠΑ - ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑς ΣΧΟΛΙΑςΜΟς: ΑΙΚ. ΛΑςΚΑΡΗ - ΕΠΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑς

Διαβάστε περισσότερα

Διουρητικά (Πίνακας 21)

Διουρητικά (Πίνακας 21) Διουρητικά (Πίνακας 21) Τα διουρητικά συνιστώνται σε ασθενείς µε ΚΑ και κλινικά σηµεία ή συµπτώµατα συµφόρησης. Κλάση Ι, επίπεδο απόδειξης Β Κύρια σηµεία Τα διουρητικά ανακουφίζουν από τα συµπτώµατα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Δρ. Aντώνης Πίτσης, MD, FETCS,FESC Διευθυντής Kαρδιοθωρακοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ Εισαγωγή Η δυσκολία στην αναπνοή αποτελεί συχνό και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Π GOLD. Πνευμονολογικό Τμήμα

Χ Α Π GOLD. Πνευμονολογικό Τμήμα Χ Α Π GOLD Πνευμονολογικό Τμήμα Νοσογόνος κατάσταση που χαρακτηρίζεται από περιορισμό της ροής αέρα που δεν είναι πλήρως αναστρέψιμος. Οπεριορισμός της ροής αέρα είναι προοδευτικός και σχετίζεται με παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής Με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών «Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ» Κληµεντίνη Ε. Καραγεωργίου Νευρολογικό Τµήµα Γενικό Νοσοκοµείο Αθήνας «Γ. Γεννηµατάς» 1ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, Ασθενών και των Οικογενειών τους

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, Ασθενών και των Οικογενειών τους Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, Ασθενών και των Οικογενειών τους Αριθμός Παραδοτέου: 3.1.1 Τίτλος Παραδοτέου: Τόμος αποτύπωσης εκπαιδευτικών αναγκών Μονάδα Εντατικής

Διαβάστε περισσότερα