Kαταδυτικά Πάρκα: Το νέο εργαλείο για την αειφόρο προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Kαταδυτικά Πάρκα: Το νέο εργαλείο για την αειφόρο προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος"

Transcript

1 Kαταδυτικά Πάρκα: Το νέο εργαλείο για την αειφόρο προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος ηµήτρης Χ. Μαρκάτος 1, 2 ικηγόρος, πτυχιούχος Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Κώστας Σ. Κούτσης 1 Βιολόγος-ιχθυολόγος, ΜΒΑ Προοίµιο Με το παρόν πόνηµα επιχειρείται µια σύνοψη του µείζονος προβλήµατος της υποβάθµισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ιδίως εκείνου της Μεσογείου από την ανθρωπογενή υπερεκµετάλλευση. Μετά την εξέταση του ήδη εφαρµοζόµενου µέτρου των θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών (MPAs) και των εγγενών µειονεκτηµάτων, που αυτές έχουν εµφανίσει, προτείνεται ως νέο και συµπληρωµατικό περιβαλλοντικό εργαλείο προστασίας ο θεσµός του δικτύου καταδυτικών πάρκων. Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά τού νέου θεσµού, η καταρχήν θέσπισή τους από την Ελληνική νοµοθεσία, καθώς και περαιτέρω θεσµικές προτάσεις για την τελική και βέλτιστη υλοποίησή τους στην πράξη. 1. Εισαγωγή: Η φθίνουσα θάλασσα. Η Μεσόγειος αιχµή του προβλήµατος. 2. εν θα ήταν, πιστεύοµε, υπερβολή, να υποστηριχθεί, ότι στην θάλασσα, (όπως και στο σύνολο της φύσης γενικότερα), κατά τα τελευταία χρόνια, έχει προκληθεί από την ανθρώπινη παρέµβαση µεγαλύτερη καταστροφή, από όση έχει προκληθεί επί όλες τις προηγούµενες χιλιετίες της ανθρώπινης ιστορίας. 3. Ειδικότερα στην «κλειστή» Μεσόγειο, η οποία, φιλοξενεί στην ακτογραµµή της πυκνούς και έντονα δρώντες ανθρώπινους πληθυσµούς ήδη από την αρχαιότητα, τα παραπάνω προβλήµατα είναι πολύ εντονότερα από ότι σε άλλες θάλασσες (López Ornat, 2006). Για τον λόγο αυτόν, για την περαιτέρω ανάπτυξη τού παρόντος πονήµατος, θα χρησιµοποιηθεί σαν πεδίο αναφοράς κυρίως η συγκεκριµένη θάλασσα, χωρίς αυτό να σηµαίνει, ότι τα όποια συµπεράσµατα εξάγονται, δεν ισχύουν και για τις υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές τού πλανήτη. 4. Παρά το γεγονός ότι είναι µια ηµίκλειστη θαλάσσια λεκάνη µε χαµηλή φυσική παραγωγικότητα (χαµηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών αλάτων - ολιγοτροφική), εν τούτοις, η Μεσόγειος από πλευράς βιοποικιλότητας χαρακτηρίζεται ως µια από τις πλουσιότερες θάλασσες του κόσµου, µε καταγεγραµµένα περίπου είδη χλωρίδας και πανίδας, και υψηλό ποσοστό ενδηµισµού (Παναγιωτίδης, 2004). 5. Ωστόσο, τα παράκτια οικοσυστήµατα της Μεσογείου δέχονται τις τελευταίες δεκαετίες εντονότατες πιέσεις, από αλιευτικές, βιοµηχανικές και άλλες ανθρωπογενείς 1 Ένωση Φίλων Καταδυτικών Πάρκων «Τριαιναστήρ» - Βαλαωρίτου 9, Αθήνα 10671, Τηλ Εκ των συντακτών του Ελληνικού Νόµου 3409/2005 για τις καταδύσεις αναψυχής

2 δραστηριότητες, µε αποτέλεσµα, σε όλο και περισσότερες περιοχές, να καταγράφεται δραµατική µείωση των ιχθυαποθεµάτων, υποβάθµιση ή και κατάρρευση των υποθαλάσσιων οικοσυστηµάτων και, βεβαίως, να τίθεται σε άµεσο κίνδυνο η θαλάσσια βιοποικιλότητα. 6. Πιο συγκεκριµένα, τα βιοµηχανικά και αστικά λύµατα, τα γεωργικά λιπάσµατα και οι κατά τόπους ευτροφισµοί, η έντονη υπεραλίευση, η πετρελαϊκή ρύπανση, η άναρχη οικιστική ανάπτυξη πάνω στην ακτογραµµή, ο µαζικός τουρισµός και, τέλος, η ακούσια εισαγωγή στο Μεσογειακό οικοσύστηµα αλλόχθονων ειδών, αναπόφευκτα ασκούν έντονες πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον, (European Environment Agency, 2005 & Boero, 2007), έχοντας ήδη καταστήσει µεγάλες παράκτιες ζώνες ουσιαστικά νεκρές. 7. Για τους λόγους αυτούς, είναι απολύτως απαραίτητο, όσο ακόµη η κατάσταση είναι αναστρέψιµη, να ληφθεί δραστική µέριµνα, που θα έχει σαν στόχο, αφενός την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων από την περαιτέρω υποβάθµιση, και αφετέρου, την ανασύσταση, αποκατάσταση και διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. 8. Ήδη τα κράτη αλλά και, σε υπερκρατικό επίπεδο οι διεθνείς οργανισµοί και ενώσεις, µε την αρωγή και την καθοδήγηση της επιστηµονικής κοινότητας, έχουν θεσπίσει και εφαρµόζουν σηµαντικά µέτρα για την προστασία και διατήρηση του ενάλιου περιβάλλοντος και την ορθολογικοποίηση της εκµετάλλευσής του. 9. Προστατευόµενες Θαλάσσιες Περιοχές (Marine Protected Areas MPAs). 10. Ένα από τα κυριώτερα διεθνώς καθιερωµένα και εφαρµοζόµενα (εντονότερα τις τελευταίες 2 δεκαετίες) in situ µέτρα για την προστασία και βιώσιµη διαχείριση των αλιευτικών πόρων και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, είναι η κήρυξη θαλάσσιων εκτάσεων ως προστατευόµενων περιοχών (Marine Protected Areas MPAs) ή αλλιώς ως «θαλάσσιων πάρκων». 11. Σύµφωνα µε τον διεθνή ορισµό τους, οι περιοχές αυτές είναι: 12. «παράκτιες θαλάσσιες εκτάσεις, µαζί µε το σύνολο της υποθαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας τους καθώς και τα ιστορικά ή πολιτισµικά τους χαρακτηριστικά, οι οποίες, µε νόµο ή άλλα αποτελεσµατικά µέσα, διατηρούνται αναλλοίωτες, ώστε να προστατευτεί και διατηρηθεί µέρος ή ολόκληρο το φυσικό περιβάλλον που περικλείεται σε αυτές» (IUCN). 13. Στόχος τους είναι η προστασία και διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και ταυτόχρονα της παραγωγικότητας των θαλάσσιων βιοτόπων, παράγοντες εξαιρετικά σηµαντικοί και καθοριστικοί για την υγεία του ευρύτερου οικοσυστήµατος (Kelleher, 1999). 14. Στη Μεσόγειο και στις 21 χώρες που βρέχονται από αυτήν, υπάρχουν σήµερα 75 προστατευόµενες θαλάσσιες περιοχές, ενώ, περίπου 30 ακόµη βρίσκονται σε στάδιο σχεδιασµού (Dalias et al., 2007). 15. Εγγενή µειονεκτήµατα των παραδοσιακών MPAs. Οι νέες διαπιστώσεις και κατευθύνσεις της επιστήµης. 16. Το σπουδαίο και απαραίτητο µέτρο των MPAs, δεν καλύπτει ακόµα ικανοποιητικό ποσοστό θαλάσσιας έκτασης, ούτε στη Μεσόγειο ούτε και στον υπόλοιπο πλανήτη, ηµοσιευµένο στο νοµικό περιοδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΙΚΑΙΟ», 2/2008, αρ. τεύχους 44, σελ

3 καθώς σύµφωνα µε τους επιστήµονες και τους διεθνείς περιβαλλοντικούς οργανισµούς, προκειµένου να προστατευτεί αποτελεσµατικά και αποδοτικά το θαλάσσιο περιβάλλον, θα πρέπει να τεθεί υπό καθεστώς προστασίας το 10 έως 15% των θαλασσών παγκοσµίως, έναντι του λιγότερο από 1% που προστατεύεται σήµερα (Kelleher, 1999, & Dalias et al., 2007). 17. Η ταχύτερη και επαρκής επέκταση των MPAs, καθώς και αυτή καθεαυτή η αποτελεσµατικότητα όσων υπάρχουν, εµποδίζεται από σειρά τεχνικών, κοινωνικών αλλά και οικονοµικών παραγόντων. 18. Πράγµατι, πρόκειται κατά κανόνα για µεγάλες θαλάσσιες εκτάσεις, δυσχερώς διαχειρίσιµες και αστυνοµεύσιµες, εντός των οποίων επιβάλλονται περιορισµοί στις ανθρώπινες δραστηριότητες και ιδίως στην αλιεία, ώστε θίγονται σε µεγάλη κλίµακα τοπικά ή ευρύτερα πολυδιάστατα συµφέροντα, ενώ µειώνονται παραδοσιακές πλουτοπαραγωγικές εκµεταλλεύσεις (Jones, 2006). 19. Τούτο, ενώ, ταυτόχρονα, απαιτούνται δυσανάλογα υψηλοί οικονοµικοί αλλά και σπανίζοντες ειδικευµένοι ανθρώπινοι πόροι για την υποστήριξη και διατήρηση της λειτουργίας των περιοχών αυτών, τούς οποίους, ιδίως υπό τις τρέχουσες διεθνείς οικονοµικές συνθήκες, ελάχιστων κρατών οι προϋπολογισµοί µπορούν να αντέξουν (Emerton et al., 2005 & López Ornat, 2006). 20. Ήδη αναφέρεται επίσηµα, ότι «πολλές Μεσογειακές Προστατευόµενες Θάλασσιες Περιοχές στερούνται επαρκών µέσων για την ορθή διαχείρισή τους, ώστε υπάρχει αδυναµία εφαρµογής πραγµατικών µέτρων προστασίας» (Dalias et al., 2007). 21. Έτσι, έχοµε φθάσει στο σηµείο, η επιστήµη να διερωτάται σοβαρά: «Μπορούν οι παραδοσιακές Προστατευόµενες Θάλασσιες Περιοχές, να είναι αποτελεσµατικές;» 22. Πρόκειται για τον επί λέξει τίτλο του άρθρου των Jameson et al., στο Marine Pollution Bulletin, (2002), 44, σελ , όπου, µεταξύ άλλων και µε σειρά παραποµπών στους Kelleher et al. (1995), Alder (1996), McClanahan (1999), Hockings et al. (2000), Ehler et al. (2002), και πολλούς άλλους και µε αναφορά συγκεκριµένων τεκµηριωµένων παραδειγµάτων, επισηµαίνεται ως αυτονόητη η αναποτελεσµατικότητα των MPAs, που κινδυνεύουν, να θεωρούνται ως «πάρκα στα χαρτιά», ιδίως διότι λειτουργούν µε προσανατολισµό αποκλειστικά στις δαπάνες, χωρίς επιχειρηµατικά κριτήρια, αντίληψη του ανταγωνισµού, επιχειρηµατικό σχεδιασµό, και, συνεπώς, χωρίς πρόβλεψη βιωσιµότητας, µε συνακόλουθη αδυναµία διαρκούς και βεβαίας διασφάλισης πόρων λειτουργίας και υλοποίησης των προβλεπόµενων νοµικών και κανονιστικών µέσων προστασίας τους. 23. Εν κατακλείδι, ο ίδιος συγγραφέας, όπως, µεταξύ άλλων, και οι Spergel & Moye (2004) στο άρθρο τους Financing Marine Conservation, A menu of options, WWF, Center for Conservation Finance, καταλήγει, ότι οι προστατευόµενες θαλάσσιες περιοχές µόνον µε την εφαρµογή ορθολογικών επιχειρηµατικών κριτηρίων διαχείρισης, που θα διασφαλίζουν κερδοφόρο (και εποµένως αειφόρο) λειτουργία, θα µπορέσουν να γίνουν αποτελεσµατικές για την προστασία του περιβάλλοντος, «επιστρέφοντας όφελος στο κοινωνικό σύνολο», («return to society»), σύµφωνα µε τον προορισµό τους. ηµοσιευµένο στο νοµικό περιοδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΙΚΑΙΟ», 2/2008, αρ. τεύχους 44, σελ

4 24. Ο Kelleher (1999) επισηµαίνει εύστοχα, ότι, επιπρόσθετα, ένας από τους παράγοντες, που εµποδίζουν την θέσπιση νέων, αποτελεσµατικών MPAs, είναι ο διαρκής φόβος των επιστηµόνων, ότι δεν διαθέτουν ακόµη επαρκή πληροφόρηση για τις προς προστασία περιοχές και καταλήγει, ότι, η άπιαστη επιθυµία για την δηµιουργία του «ιδανικού πάρκου» είναι, τελικά, περισσότερο ζηµιογόνος, αφού αποτρέπει την δηµιουργία του υπαρκτού πάρκου, που, ασφαλώς, από αυτήν καθεαυτήν την λειτουργία του θα παράσχει στους επιστήµονες και την πληροφορία και τεκµηρίωση, που επιζητούν. 25. Ο Kelleher συµπεραίνει, ότι η σύγχρονη τάση αναφορικά µε τα MPAs είναι, µεταξύ άλλων, περισσότερη ιδιωτική πρωτοβουλία κριτήρια ιδιωτικού τοµέα αλλά και περισσότερη εµπλοκή των τοπικών κοινωνιών και των Μή Κυβερνητικών Οργανώσεων µε απόλυτη ανάγκη επίτευξης οικονοµικής αυτοτέλειας και βιωσιµότητας µε ταυτόχρονη απεξάρτηση από την κρατική χρηµατοδότηση. (Οµοίως Spergel et al., 2004). 26. Τό µέγεθος µετράει; 27. Παράλληλα µε τον προβληµατισµό της λειτουργικής µεθοδολογίας των προστατευόµενων θαλάσσιων περιοχών, ο Halpern (2003), εισάγει ρηξικέλευθα την αµφισβήτηση αναφορικά και µε το µέγεθος, πλέον, των προστατευόµενων θαλάσσιων περιοχών. 28. Έτσι, βασιζόµενος στα αποτελέσµατα 89 διαφορετικών µελετών, συµπεραίνει, ότι τελικά, εκείνο, που µετρά, για την αποτελεσµατικότητα των προστατευόµενων θαλάσσιων περιοχών αναφορικά µε την αύξηση τεσσάρων εκ των πλέον σηµαντικών βιολογικών δεικτών, (βιοποικιλότητα, πυκνότητα, ολική βιοµάζα και µέσο κατ άτοµο µέγεθος της υποβρύχιας πανίδας και χλωρίδας), δεν είναι το µέγεθος της έκτασης, αφού και µια µικρή θαλάσσια περιοχή, επαρκώς προστατευόµενη, θα δώσει τους ίδιους ρυθµούς ανάπλασης και αύξησης, ώστε, συµπληρωµατικά µε τις ευρύτερες προστατευόµενες περιοχές, µικρά πάρκα θα δώσουν το βέλτιστο αποτέλεσµα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. (Οµοίως Francour et al., 2001). 29. Ο ίδιος µάλιστα συγγραφέας (Halpern, 2002), βασιζόµενος σε 112 ανεξάρτητες µετρήσεις σε 80 θαλάσσια πάρκα, αναφέρει ότι τα ευεργετικά αποτελέσµατα της προστασίας επέρχονται ταχύτατα, από τα πρώτα κιόλας έτη από την έναρξή της. 30. ίκτυο καταδυτικών πάρκων: Το νέο θαλάσσιο περιβαλλοντικό εργαλείο. 31. Με γνώµονα τα παραπάνω συµπεράσµατα και προκειµένου να επιτευχθεί βελτιστοποίηση της θαλάσσιας περιβαλλοντικής προστασίας, παράλληλα µε τα ευρείας κλίµακας και έκτασης εθνικά θαλάσσια πάρκα, φαίνεται να είναι ενδεδειγµένη και επιβεβληµένη η δηµιουργία ενός δικτύου µικρών και εύκολα διαχειρίσιµων και αστυνοµεύσιµων προστατευόµενων περιοχών, µε αυστηρά απαγορευµένη κάθε µορφή αλιείας, που θα αποτελέσουν µικρές «τσέπες» ανασύστασης, αναπαραγωγής και διασποράς της υποβρύχιας βιοποικιλότητας (βλ. και Μαρκάτος, 1987, καθώς και Francour et al., 2001). 32. Ήδη µε την ραγδαία διεθνώς ανάπτυξη των καταδύσεων αναψυχής, δραστηριότητας απόλυτα συµβατής µε την προστασία και διατήρηση του υποθαλάσσιου περιβάλλοντος, (εντός, πάντοτε, των ορίων της φέρουσας ικανότητάς του - carrying capacity), και την διάδοση της συγκεκριµένης δραστηριότητας κυριολεκτικά σε όλα τα ηµοσιευµένο στο νοµικό περιοδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΙΚΑΙΟ», 2/2008, αρ. τεύχους 44, σελ

5 στρώµατα του ανθρώπινου πληθυσµού, παρουσιάζεται πλέον η δυνατότητα ευχερούς επίτευξης αειφορίας των µικρών προστατευόµενων περιοχών, αρκεί να συνδυαστεί η λειτουργία τους µε την διενέργεια σ αυτές καταδύσεων αναψυχής. 33. Έτσι, µε τα έσοδα από τα εισιτήρια των καταδυόµενων επισκεπτών, οι µικρές προστατευόµενες περιοχές διασφαλίζουν την βιωσιµότητά τους και την ανεξαρτητοποίησή τους από τις κρατικές επιχορηγήσεις, ώστε να είναι πλέον εφικτή και οικονοµικά αυτοδύναµη η δηµιουργία Εθνικών Συστηµάτων µικρών θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών, τα οποία (συστήµατα) έχουν ήδη αναφερθεί ως αποτελεσµατικό περιβαλλοντικό εργαλείο (Roberts et al., 2000, Gallacher-Freymuth, 2002, Spergel et al., 2004, López Ornat, 2006, Alban et al., 2006). 34. Χειροπιαστό και εξαιρετικά επιτυχηµένο παράδειγµα της νέας αυτής επιστηµονικής κατεύθυνσης αποτελεί το παγκόσµια πλέον γνωστό πάρκο των βραχονησίδων Medes στο Estartit της Καταλονίας, ένα πρωτότυπο MPA µε µικρό σε έκταση, (0,932 km 2 ), αλλά πλήρως καταδυτικά επισκέψιµο πυρήνα, (core zone), που, χάρη στην προτίµηση αυτοδυτών όλου του κόσµου, ( καταδύσεις ετησίως σήµερα, έπειτα από περιοριστική επιστηµονική παρέµβαση, [López Ornat, 2006], και παλαιότερα, [Francour et al., 2001]), και την συνακόλουθη ευεργετική επίδρασή του στην ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας, έχει επιτύχει αυτόνοµη οικονοµική βιωσιµότητα και υψηλό επίπεδο προστασίας µε την ταυτόχρονη συναίνεση και σύµπραξη της τοπικής κοινωνίας, µε αποτέλεσµα την θεαµατική έως απίστευτη ανασύσταση και αύξηση της υποβρύχιας βιοποικιλότητας, ολικής βιοµάζας και µέσου ατοµικού των ειδών µεγέθους (Francour et al., 2001). 35. Ανάλογο επιτυχηµένο παράδειγµα µικρής αλλά καταδυτικά επισκέψιµης περιοχής, που, παράλληλα, εµπεριέχεται και στο πλαίσιο µείζονος MPA, αποτελεί η νησίδα La Gabinière, που βρίσκεται µέσα στο ευρύτερο Εθνικό θαλάσσιο πάρκο Port Cros της νότιας Γαλλίας. Άλλα παραδείγµατα, τα οµοίως σµικρού µεγέθους πάρκα St. Lucia µε έκταση µόλις 0,026 km 2 και Las Cruces, Chile µε έκταση µόλις 0,044 km 2, (Halpern, 2003). 36. Παρατηρώντας όλες τις παραπάνω επιστηµονικές διαπιστώσεις και τάσεις, είναι προφανές, ότι από τον συνδυασµό της έννοιας της µικρού µεγέθους θαλάσσιας προστατευόµενης περιοχής (MPA) και της καταδυτικής επισκεψιµότητας, που διασφαλίζει την οικονοµική και συνακόλουθα θεσµική αειφορία, έχει πλέον προκύψει έ ν α ν έ ο υ β ρ ί δ ι ο, το Καταδυτικό Πάρκο, που, υπο τη δικτυακή του µορφή σε ευρύτερες περιοχές, αποτελεί ένα νέο, αυτοτελές εργαλείο για την αποτελεσµατική προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος: Το ίκτυο Καταδυτικών Πάρκων. 37. Τα Καταδυτικά Πάρκα µπορούν, να ορισθούν ως µικρές προστατευόµενες θαλάσσιες εκτάσεις, µε θέση και φυσικό υποθαλάσσιο ανάγλυφο κατάλληλο για καταδύσεις αναψυχής, επιφανειακά οριοθετηµένες µε σηµαντήρες, κλειστές σε κάθε επέµβαση ή άλλη δραστηριότητα και ιδίως σε κάθε µορφή αλιείας πλήν των καταδύσεων αναψυχής, της επισκόπησης του βυθού και της επιστηµονικής έρευνας, αειφόρες και αυτόνοµα βιώσιµες χάρη στα έσοδα από τα εισιτήρια των επισκεπτών τους, (Κούτσης, 2006), και ανεξάρτητες από την ύπαρξη ή µή Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων στην περιοχή τους. ηµοσιευµένο στο νοµικό περιοδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΙΚΑΙΟ», 2/2008, αρ. τεύχους 44, σελ

6 38. Η δηµιουργία των καταδυτικών πάρκων δεν προϋποθέτει απαραίτητα και την παραχώρηση αιγιαλού ή χερσαίας έκτασης, (άλλο αν κατά περίπτωση ενδείκνυται να συµπεριλαµβάνονται ενδεχοµένως και τέτοιες εκτάσεις, π.χ. βραχονησίδες, στο ολοκληρωµένο σύστηµα προστασίας και αειφορίας του καταδυτικού πάρκου), µε αποτέλεσµα να µηδενίζονται κυριολεκτικά οι περιβαλλοντικές επεµβάσεις. 39. Η λειτουργία του καταδυτικού πάρκου δεν αίρει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της θαλάσσιας έκτασης στην οποία αυτό εκτείνεται, αφού κανένας πολίτης δεν αποκλείεται από την επίσκεψη σε αυτό, και απλώς εισάγει κοινούς για όλους περιορισµούς στην χρήση της, (καταβολή εισιτηρίου, υποχρέωση συµµόρφωσης µε κανονισµό λειτουργίας), όπως άλλωστε συµβαίνει µε πλείστους άλλους κοινόχρηστους χώρους οργανωµένης επισκεψιµότητας (π.χ. χερσαία πάρκα, αρχαιολογικοί χώροι κλπ.) (Γεωργιάδης Σταθόπουλος, 2004). Οι προστατευτικοί και διαχειριστικοί αυτοί περιορισµοί ασφαλώς δικαιολογούνται νοµικά και συνταγµατικά, αφού τίθενται χάριν του δηµοσίου συµφέροντος και των υπερτέρων αγαθών της εθνικής οικονοµίας και, κυρίως, της αποτελεσµατικής προστασίας του περιβάλλοντος (για την Ελλάδα, άρθρα 24 του ισχύοντος Συντάγµατος και 970 τού Αστικού Κώδικα). 40. Το Ελληνικό παράδειγµα: τα καταδυτικά πάρκα ως τεθηµένο ίκαιο. 41. Η συγκεκριµένη ονοµασία, («καταδυτικό πάρκο»), µε την παραπάνω εκτιθέµενη στο παρόν πόνηµα έννοιά της, αποτελεί Ελληνική καινοτοµία, αφού δεν φαίνεται να απαντάται µέχρι τώρα στη διεθνή βιβλιογραφία, (Αναγνώστου, 2008), και συναντάται για πρώτη φορά στην Ελληνική νοµοθεσία και συγκεκριµένα στον Νόµο 3409/2005 περί καταδύσεων αναψυχής, ο οποίος, σύµφωνος µε τις παραπάνω διαπιστώσεις και κατευθύνσεις της επιστήµης και σε συνδυασµό και µε τον Νόµο 2971/2001 περί αιγιαλού και παραλίας, προβλέπει (άρθρο 13) την δυνατότητα χαρακτηρισµού και παραχώρησης αυτοτελών θαλάσσιων εκτάσεων, ανεξάρτητων από τις Εθνικές θαλάσσιες προστατευόµενες περιοχές, για την δηµιουργία καταδυτικών πάρκων και µάλιστα τόσο από δηµόσιους, όσο και από δηµοτικούς, ιδιωτικούς ή και µικτούς φορείς, καθώς και από µή κυβερνητικές οργανώσεις. 42. Με τον τρόπο αυτόν παρέχεται η δυνατότητα σχηµατισµού ενός ευρέως Εθνικού Συστήµατος ικτύου µικρών και αποτελεσµατικά και αειφορικά προστατευόµενων περιοχών, µε τη µορφή των οικονοµικά αυτόνοµων και βιώσιµων καταδυτικών πάρκων, που το µέγεθός τους µπορεί να ξεκινά από τα µόλις 2 km 2 (Francour et al., 2001) και τα οποία επιτρέπουν τον ευέλικτο πειραµατισµό µε κάθε µορφή δηµόσιας, ιδιωτικής ή µικτής πρωτοβουλίας και διαχείρισης, δηλαδή την κινητοποίηση του πλήρους φάσµατος των πολιτικών, κοινωνικών και οικονοµικών δυνάµεων. Με τον τρόπο αυτόν θα προκύψει ως αποτέλεσµα της πράξης, και η εµπειρική ανατροφοδότηση µε δεδοµένα, προς περαιτέρω επιστηµονική τεκµηρίωση και βελτιστοποίηση των ακολουθούµενων πρακτικών, όπως επιζητεί η επιστήµη (Kelleher, 1999). 43. Σηµαντική καινοτοµία του Ελληνικού νόµου για τα καταδυτικά πάρκα είναι, ότι η πρόβλεψη για την δηµιουργία τους µέσω παραχώρησης θαλάσσιου χώρου εκ µέρους της πολιτείας διαφοροποιεί και την µορφή και την αποτελεσµατικότητα της προστασίας, πού παρέχεται στο περιβάλλον, αφού εκτός από την θέσπιση νοµικών απαγορεύσεων και την αστυνόµευση από τα αρµόδια κρατικά όργανα, (Λιµενικές Αρχές για την Ελλάδα), πού, όπως είναι γνωστό, δεν επαρκούν πάντοτε, µε την σύµβαση παραχώρησης δηµιουργούνται ιδιωτικά δικαιώµατα, προστατεύσιµα εκ ηµοσιευµένο στο νοµικό περιοδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΙΚΑΙΟ», 2/2008, αρ. τεύχους 44, σελ

7 µέρους των παραχωρησιούχων τόσο δικαστικά, όσο και, κυρίως, άµεσα και αυτοδύναµα σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 44. Με τον ίδιο παραπάνω Ελληνικό νόµο, (άρθρο 11, παρ. 1, εδ. 2), έχει προβλεφθεί για πρώτη φορά και η δηµιουργία, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Πολιτισµού, υποβρύχιων µουσείων, δηλαδή καταδυτικών πάρκων εντός κηρυγµένων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων, που, όσο και αν προς το παρόν συναντά την διστακτικότητα των ενάλιων αρχαιολογικών Αρχών, είναι βέβαιο, ότι αποτελεί µονόδροµο για την ανάδειξη αλλά και την αποτελεσµατική προστασία των προς το παρόν αφανών και εν πολλοίς αφύλακτων υποβρύχιων αρχαιοτήτων. 45. Τα γενικώτερα θεσµικά ζητήµατα, πού ανακύπτουν σε σχέση µε τα Καταδυτικά Πάρκα. 46. Πέρα από την άνω γενική πρόβλεψή του, ο Ελληνικός Νόµος 3409/2005 προβλέπει την έκδοση γενικής εκτελεστικής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, µε την οποία θα ορισθούν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και οι επιµέρους όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των καταδυτικών πάρκων γενικώτερα και εν συνεχεία την έκδοση ατοµικών κοινών Αποφάσεων του ίδιου Υπουργού και του αρµόδιου για τις καταδύσεις αναψυχής (άρθρο 1, ν.3409/2005) υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας για τον τελικό χαρακτηρισµό του κάθε συγκεκριµένου καταδυτικού πάρκου. 47. Μέχρι σήµερα, (Μάϊος 2008), η εν λόγω γενική Υπουργική Απόφαση δεν έχει εκδοθεί. Ο λόγος, πέρα από την συνήθη ενδηµούσα βραδύτητα του κρατικού µηχανισµού, είναι, προφανώς, ότι πριν από την θέσπιση των προϋποθέσεων της δηµιουργίας και λειτουργίας των καταδυτικών πάρκων απαιτείται η διεπιστηµονική ενατένιση του ζητήµατος και η πολιτική, τελικά, επιλογή και απόφαση επί σειράς ερωτηµάτων, όπως: 48. Ποιό είναι το θεσµικά ενδεδειγµένο µέγεθος ενός καταδυτικού πάρκου; Είναι απαραίτητη η ζώνωσή του ανά επιµέρους περιορισµούς ή δραστηριότητες; Ποια η χρονική διάρκειά του; 49. Πόσα καταδυτικά πάρκα ενδείκνυται να γίνουν στη χώρα και µε ποιά χωροταξική κατανοµή; Υπάρχει περιορισµός ή, εφόσον υπάρχει η εκασταχού τοπική κοινωνική συναίνεση και δεδοµένης της µηδενικής όχλησής τους, τα πάρκα είναι παντού υλοποιητέα (καθολική χωροθέτηση); 50. Ποιά µορφή, εχέγγυα και προϋποθέσεις θα πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης και διαχείρισης των καταδυτικών πάρκων; 51. Είναι ή όχι ενδεδειγµένη η συµµετοχή ή έστω η συναίνεση των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην δηµιουργία και την λειτουργία των καταδυτικών πάρκων; 52. Ποιά θα είναι τα κριτήρια για τον καθορισµό του αντιτίµου για την παραχώρηση από το Κράτος της θαλάσσιας έκτασης αλλά και, αντίστοιχα, θα είναι ελεγχόµενος ή ελεύθερος ο καθορισµός του εισιτηρίου για την είσοδο στο καταδυτικό πάρκο, ώστε να διαφυλάσσεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της θαλάσσιας περιοχής αλλά και να µή κινδυνεύει η οικονοµική βιωσιµότητα και αειφορία του πάρκου; 53. Ποιά θα είναι η ελεγκτική Αρχή των κατ ιδίαν καταδυτικών πάρκων, µε ποιά κριτήρια και σε ποιό βαθµό; ηµοσιευµένο στο νοµικό περιοδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΙΚΑΙΟ», 2/2008, αρ. τεύχους 44, σελ

8 54. Θα υπάρχει κεντρικός σχεδιασµός και, το κυριώτερο, κεντρικός έλεγχος του δικτύου και από ποιόν θα διενεργείται; 55. Στον Ελληνικό χώρο διάφορες και ενδιαφέρουσες απόψεις για τα παραπάνω ζητήµατα έχουν εκτεθεί στην Ηµερίδα της 2/2/2008 του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αυτοδυτών «ΤΗΘΥΣ» και εξακολουθούν να εκτίθενται στον σχετικό διαδικτυακό τόπο (www.scubadive.gr). 56. Πιστεύοµε, οτι, µπορούν εν προκειµένω να υποστηριχθούν τα εξής: 57. De lege ferenda. 58. Το µέγεθος των καταδυτικών πάρκων, ενόψει και των διαπιστώσεων και παραδοχών, που προαναφέρθηκαν, θα πρέπει να είναι περιορισµένο τόσο κατ ελάχιστο, ώστε να εξασφαλίζεται η ελκυστικότητα (ελάχιστος αριθµός καταδυτικών διαδροµών) και άρα η επισκεψιµότητα και αειφορία, όσο και κατά µέγιστο, ώστε να µή δηµιουργείται κίνδυνος δέσµευσης υπερβολικά µεγάλων θαλάσσιων εκτάσεων αλλά και να µη διακυβεύεται η ευχερής διαχειρισιµότητα και αστυνοµευσιµότητα των καταδυτικών πάρκων (αποφυγή προστατευτικής απληστίας εις βάρος της πραγµατικής προστασίας). Ως λογικά όρια θα µπορούσαν κάλλιστα να τεθούν τα 1 έως 4 τετραγωνικά χιλιόµετρα. 59. Ενόψει του µικρού µεγέθους των καταδυτικών πάρκων και της γενικής σε αυτά απαγόρευσης της αλιείας και κάθε επέµβασης και εν γένει αφαιρετικής δραστηριότητας, η εκ του νόµου ζώνωση εντός των καταδυτικών πάρκων δεν φαίνεται απαραίτητη και αντίθετα παρουσιάζεται σκόπιµο, να αφεθεί στην ευέλικτη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε φορέα διαχείρισης, (π.χ. διαδροµές για αυτοδύτες, ελεύθερους δύτες, πλοιάρια διαφανούς πυθµένα κ.λ.π.). 60. Ασφαλώς, όµως, ενδείκνυται να προβλεφθεί η δηµιουργία περιµετρικών του πάρκου προστατευτικών ζωνών ασφαλείας τόσο εγγύτερων, για την αποτροπή της γειτονικής αλιείας αλλά και για την ελεγχόµενη διέλευση των πλωτών του πάρκου και την πρόσβαση αυτών στα εντός του πάρκου προποντισµένα ναύδετα πρόσδεσης, (στον χώρο των καταδυτικών πάρκων επιβάλλεται να απαγορεύεται η αγκυροβολία, χάριν προστασίας του βυθού και των καταδυοµένων), όσο και απώτερων, όπου θα µπορεί να ασκείται περιορισµένη αλιεία, κατά προτίµηση αποκλειστικά από τους τοπικούς παράκτιους αλιείς, ως, τρόπον τινά, αντισταθµιστικό όφελος για την εντός του πάρκου απαγόρευση της αλιείας. 61. Αναφορικά µε την χρονική διάρκειά τους, θα µπορούσε να πεί κανείς, ότι τα καταδυτικά πάρκα είναι παντοτινά, όπως άλλωστε και τα MPAs (Ballantine, 2006), (άπαξ πάρκο, πάντα πάρκο). Πράγµατι, πρόκειται για µέτρο ευρείας εφαρµογής και Εθνικής σηµασίας, που απαιτεί πλέγµα ρυθµίσεων καθώς και έργων και επενδύσεων, και το οποίο άλλωστε επιβάλλεται, να προστατεύει διαρκώς αλλά και να παρέχει αθροιστική και διαχρονική ροή εµπειρικών περιβαλλοντικών δεδοµένων, ώστε δεν µπορεί να συνίσταται σε απλή περιοδική βυθανάπαυση. Βέβαια για νοµικούς, οικονοµικούς και πολιτικούς λόγους οι εκάστοτε συµβάσεις παραχώρησης επιβάλλεται, να έχουν χρονικό περιορισµό, αυτό όµως αφορά την διαδοχή των φορέων διαχείρισης και όχι αυτή καθ εαυτή την ύπαρξη του καταδυτικού πάρκου. 62. Αναφορικά µε τη χρονική διάρκεια των συµβάσεων παραχώρησης είναι προφανές, ότι αυτές, λαµβανοµένου υπόψη και του απαιτούµενου χρόνου ωρίµανσης ενός πάρκου ηµοσιευµένο στο νοµικό περιοδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΙΚΑΙΟ», 2/2008, αρ. τεύχους 44, σελ

9 µέχρι να γίνει καταδυτικά ελκυστικό, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον δεκαετή ελάχιστη διάρκεια καθώς και µέγιστη διάρκεια το λιγότερο ετών, ώστε να είναι και επενδυτικά ενδιαφέροντα. 63. Αναφορικά µε τον συνολικό αριθµό των καταδυτικών πάρκων σε Εθνικό επίπεδο, και µε δεδοµένη την ελάχιστη περιβαλλοντική όχληση, που συνεπάγονται, αλλά και την σπουδαία υποβοηθητική του περιβάλλοντος λειτουργία τους, θα µπορούσε να υιοθετήσει κανείς την επιλογή της καθολικής χωροθέτησης (παντού υλοποιήσιµα), εφόσον υπάρχει κάθε φορά η τοπική κοινωνική συναίνεση και δεν συντρέχουν ειδικές συνθήκες ακαταλληλότητας, (πχ περιοχές µόνιµης επικίνδυνης ρύπανσης, δίαυλοι διέλευσης πλοίων κλπ). 64. Τα όρια, εντούτοις, φαίνεται, να τίθενται από την ανάγκη διαφύλαξης της ακώλυτης κοινοχρησίας του ευρύτερου θαλάσσιου χώρου, ώστε, δεδοµένου του µικρού µεγέθους των καταδυτικών πάρκων (και µε την επιφύλαξη της µή ύπαρξης µέχρι σήµερα συγκεκριµένης επιστηµονικής τεκµηρίωσης), θα µπορούσε να προταθεί ως κοινωνικά, οικονοµικά και περιβαλλοντικά βέλτιστος, ένας αριθµός 2 έως 4 καταδυτικών πάρκων ανά παραθαλάσσιο νοµό. 65. Επίσης αναφορικά µε την χωροθέτηση, τα καταδυτικά πάρκα µπορούν κάλλιστα και µάλιστα ενδείκνυται, να δηµιουργούνται και εντός υφισταµένων ευρύτερων Εθνικών Θαλάσσιων Προστατευόµενων Περιοχών και στις ζώνες αυτών, όπου επιτρέπονται οι καταδύσεις αναψυχής, (όπως ήδη συµβαίνει, π.χ. Port Cros, Medes κλπ.), αφενός για ενίσχυση της προστασίας των Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων και µε την ιδιωτική φύλαξη των καταδυτικών πάρκων και αφετέρου ώστε να παρέχονται στις παρακείµενες των Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων τοπικές κοινωνίες αντισταθµιστικά οικονοµικά οφέλη και ευκαιρίες σε αντάλλαγµα του περιορισµού της αλιευτικής εκµετάλλευσης στα Εθνικά Πάρκα. 66. Πλήρως άλλωστε, συµβατά, για τους ίδιους λόγους, είναι τα καταδυτικά πάρκα µε τις περιοχές Natura ή άλλων παρεµφερών ειδικών προστατευτικών καθεστώτων, στις ζώνες, πάντοτε, που επιτρέπονται οι καταδύσεις αναψυχής και η ήπια τουριστική δραστηριότητα (οικοτουρισµός κλπ.). 67. Αναφορικά µε την µορφή των φορέων δηµιουργίας και διαχείρισης των καταδυτικών πάρκων και ενόψει της ανυπαρξίας προηγούµενης εµπειρίας καταδυτικών πάρκων (και της δυσµενούς, εν πολλοίς, εµπειρίας από τα υπάρχοντα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα), θεωρείται σκόπιµο, να δοκιµασθεί κάθε µορφή διαχείρισης, τόσο ηµόσια ή ηµοτική, όσο και ιδιωτική, αλλά και µικτή. 68. Ως πλέον κατάλληλο σχήµα φαίνεται, να παρουσιάζεται εκείνο του πολυµετοχικού φορέα ιδιωτικού δικαίου, µε µετόχους τους εκάστοτε τοπικούς επιχειρηµατίες, ιδίως εκείνους του ευρύτερου τουριστικού τοµέα, αλλά και µε επιβεβληµένη την µειοψηφική συµµετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, και µάλιστα, ειδικά ως προς αυτήν, µε παροχή δωρεάν µεριδίου, σταθερού ποσοστού ανεξαρτήτως αυξήσεων µετοχικού κεφαλαίου καθώς και µε δικαίωµα για τον ορισµό εκπροσώπου στην διοίκηση του πάρκου. 69. Ένα τέτοιο σχήµα εξασφαλίζει αφενός την ενεργό εµπλοκή και πειθαρχία, ως προς την προστασία του πάρκου, των τοπικών ιδιωτικών δυνάµεων, και αφετέρου την διαφάνεια και την διαρκή έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση της τοπικής κοινωνίας αναφορικά µε την διαχείριση και την λειτουργία του. ηµοσιευµένο στο νοµικό περιοδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΙΚΑΙΟ», 2/2008, αρ. τεύχους 44, σελ

10 70. Το ιδιωτικού δικαίου σχήµα επιτρέπει, παράλληλα, µε την ορθολογική λειτουργία του, την αποτροπή των προβληµάτων εντοπιότητας, δηλαδή την χαλάρωση της αστυνόµευσης χάριν συνδεόµενων µε την ιοίκηση του πάρκου κατοίκων της περιοχής του, που αποτελεί σοβαρότατο κίνδυνο για την ευδοκίµησή του, ως κατ εξοχήν θεσµού Αρχών, ανεπίδεκτου εξαιρέσεων, οι οποίες υπονοµεύουν άµεσα την κοινωνική πειθαρχία ως προς την προστασία (αξίωση «ισότητας στην παρανοµία»). 71. Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή ακόµη και στα ηµόσια ή ηµοτικά πάρκα, θεωρείται σκόπιµο, η διοίκηση να ανατίθεται σε φορέα που λειτουργεί µε ιδιωτικο-οικονοµικά κριτήρια, αφού η εµπειρία έχει αποδείξει και η επιστήµη, σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα, δέχεται, ότι µόνον έτσι µπορεί, να διασφαλισθεί η οικονοµική αυτοτέλεια-βιωσιµότητα και συνεπώς η αειφόρος διατήρηση, φύλαξη και προστασία του καταδυτικού πάρκου. 72. Επειδή η βασική λειτουργία του καταδυτικού πάρκου είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση αλλά και παράλληλα η οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής όπου βρίσκεται, ενώ αυτό καθ εαυτό το πάρκο, ως εκµετάλλευση, προσφέρει µικρή κερδοφορία, επιβάλλεται η στήριξη του θεσµού εκ µέρους της πολιτείας. Βασικό καταρχήν µέσο προς τούτο αποτελεί ο καθορισµός χαµηλού αντιτίµου παραχώρησης του απαιτούµενου θαλάσσιου χώρου, (ώστε να είναι ταυτόχρονα εφικτό και το χαµηλό για το κοινό εισιτήριο), αλλά και η παροχή ενισχύσεων, σύµφωνα µε την Εθνική και την Ευρωπαϊκή αναπτυξιακή νοµοθεσία. 73. Αναφορικά µε το ύψος του αντιτίµου εισόδου σε ένα καταδυτικό πάρκο, παρουσιάζεται επίσης ενδεδειγµένο, να αφεθεί και αυτό στην διακριτική ευχέρεια του φορέα διαχείρισης και των νόµων της ελεύθερης αγοράς, αφού µε τον τρόπο αυτόν παρέχεται τόσο το επιχειρηµατικό κίνητρο για τη δηµιουργία όσο το δυνατόν πιο ελκυστικών, δηλαδή πιο προστατευµένων και «ζωντανών» καταδυτικών πάρκων, όσο και ο εκλογικευτικός αυτοέλεγχος των τιµών, που, αν είναι υπερβολικές, θα οδηγήσουν το κοινό σε καταδύσεις στις εκτός πάρκου περιοχές ή σε άλλα, ανταγωνιστικά καταδυτικά πάρκα µε χαµηλότερο εισιτήριο. 74. Εναλλακτικός τρόπος, θα ήταν η διενέργεια δηµοπρασίας από τον κρατικό φορέα διαχείρισης του θαλάσσιου χώρου (για την Ελλάδα το Υπουργείο Οικονοµικών), όπου τα σχήµατα που καταθέτουν προσφορά θα µπορούσαν, να υποχρεούνται, να δεσµεύονται και ως προς το ύψος του εισιτηρίου, που θα ζητούν από το κοινό, όπως, π.χ., γίνεται η παραχώρηση φάσµατος συχνοτήτων από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ). 75. Ο εκ µέρους της Πολιτείας έλεγχος της δηµιουργίας και της λειτουργίας ενός καταδυτικού πάρκου σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της γενικώτερης νοµοθεσίας αλλά και της συγκεκριµένης Υπουργικής απόφασης, που προβλέπει την ίδρυσή του, θα πρέπει να γίνεται από ειδικευµένο καταδυόµενο προσωπικό µε την απαραίτητη επιστηµονική κατάρτιση και να µη επαφίεται στην συνήθη επιφανειακή θαλάσσια αστυνόµευση. Συνεπώς, είτε θα πρέπει να δηµιουργηθεί ειδικός κλάδος στις αστυνοµικές Αρχές, (Λιµενικό Σώµα), είτε να ανατεθεί το συγκεκριµένο έργο σε υπάρχοντες ειδικευµένους κρατικούς φορείς εφαρµοσµένης επιστήµης, όπως είναι, για τον Ελληνικό χώρο, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Είναι αυτονόητο, ότι ο Κρατικός έλεγχος αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και την ηµοσιευµένο στο νοµικό περιοδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΙΚΑΙΟ», 2/2008, αρ. τεύχους 44, σελ

11 τήρηση εκ µέρους του παραχωρησιούχου διαχειριστή του πάρκου των όρων της σύµβασης παραχώρησης και της εν γένει νοµοθεσίας, και ιδίως στην αποτελεσµατικότητα της ιδιωτικής φύλαξης και προστασίας του πάρκου απέναντι στους τρίτους (φυλακή των φυλάκων). 76. Η τελευταία επιλογή, ή και η ίδρυση ειδικής Κρατικής Υπηρεσίας αποτελεί σχεδόν µονόδροµο για τον ευρύτερο, σε Εθνικό επίπεδο, σχεδιασµό και έλεγχο του συνολικού δικτύου των καταδυτικών πάρκων, αφού στο επίπεδο αυτό, οι συγκεκριµένες λειτουργίες αποτελούν µείζον ιοικητικό και επιστηµονικό ζήτηµα, που εκφεύγει της απλής αστυνόµευσης και άπτεται θεµάτων, όπως η κεντρική αποθησαύριση και επεξεργασία των επιστηµονικών δεδοµένων για και από τα καταδυτικά πάρκα, όσο και η συνεργασία µε ανάλογους αλλοδαπούς και διεθνείς φορείς, ιδίως Ευρωπαϊκούς και ανάλογα αλλοδαπά δίκτυα. 77. Τούτο διότι η ευχερής επαναληψιµότητα και διαχείριση του θεσµού του καταδυτικού πάρκου µπορεί και πρέπει, να οδηγήσει στη δηµιουργία Μεσογειακού τουλάχιστον δικτύου καταδυτικών πάρκων, που διαφαίνεται ως ο µόνος ρεαλιστικός και άµεσα εφαρµόσιµος θεσµός για ουσιαστική παρέµβαση για την ανάσχεση της καταστροφής και την σωτηρία της φθίνουσας Μεσογείου. ηµοσιευµένο στο νοµικό περιοδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΙΚΑΙΟ», 2/2008, αρ. τεύχους 44, σελ

12 Βιβλιογραφία Πηγές 1. Alban, F., Appéré, G., Boncoeur, J Economic Analysis of Marine Protected Areas. A Literature Review. EMPAFISH Project, Booklet No3, 51 pp. 2. Αναγνώστου, Χ Πρακτικά Ηµερίδας Συλλόγου ΤΗΘΥΣ για τα καταδυτικά πάρκα. Αθήνα, 2/2/ Ballantine, W.J A marine reserve manifesto: general theory and policy for marine reserves. MPA News, 7:7, February Ballantine, W.J Marine Reserves for ew Zealand. Leigh Laboratory Bulletin No.25, 200 p., ISBN Bell, J.D Effects of depth and marine reserve fishing restrictions on the structure of a rocky reef fish assemblage in the northwestern Mediterranean Sea. Journal of Applied Ecology, 20: Boero, F Threats and challenges of the marine environment in the Mediterranean. 1 st Conference of the Network of Marine Protected Areas October 2007, Port-Cros. 7. Bohnsack, J.A Marine Reserves. They Enhance Fisheries, Reduce Conflicts, and Protect Resource. Woods Hole Oceanographic Institution. Ocean Life Institute. 8. Buxton, C.D The Role of Marine Protected Areas in the management of reef fish: A South African example. Proceedings of a technical meeting held at the South Australian Aquatic Sciences Centre, West beach, Adelaide. 9. Buxton, C.D., Smale, M. J Abundance and distribution patterns of three temperate marine reef fish (Teleostei: Sparidae) in exploited and unexploited areas off the southern cape coast. Journal of Applied Ecology, 26: Cesar, H., Van Beukering, P Sustainable Financing of Marine Managed Areas: Experiences from around the World. Cesar Environmental Economics Colsulting (CEEC), Arnhem, The Netherlands. 11. Cole, R.G., Ayling, T.M., Creese, R.C Effects of marine reserve protection at Goat Island, northern ew Zealand. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research, 24: Γεωργιάδης Σταθόπουλος, Αστικός Κώδικας, 2004, Τόµος V, αρθρο 967, σελ. 144 επ. 13. Dalias, N., Lenfant, P., Licari, M.L., Bardelletti, C Assistance guide to the management of the Protected Marine Areas: management and follow-up of the diving activity. Document published by the General Council of Pyrénées-Orientales within the program Interreg IIIC MedPAN. 62 pages + annexes. 14. Ditton, R.B., Osburn, H.R., Baker, T.L., and Thailing, C.E Demographics, attitudes & reef management preferences of sport divers in offshore Texas waters. ICES Journal of Marine Science, 59: S186-S Dixon, J.A Economic benefits of Marine Protected Areas. Woods Hole Oceanographic Institution. Ocean Life Institute. 16. Driml, S Protection for Profit. Economic & financial values of the Great Barrier Reef world heritage area and other protected areas. Great Barrier Reef Marine Park Authority, Research Publication, no.35, Townsville, pp Emerton, L., Bishop, J., and Thomas, L Sustainable Financing of Protected Areas: A global review of challenges and options. IUCN. Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 18. European Environment Agency, (EEA) The European environment - State and outlook ISBN: Fernandes, L Integrating Economic, Environmental & Social issues in an evaluation of Saba Marine Park. Netherlands, Antilles, Carribean Sea. A report submitted to Saba Marine Park, Saba Conservation Foundation and the Executive Council of Saba. pp Francour, P., Harmelin, J.G., Pollard, D., Sartoretto, S A review of marine protected areas in the northwestern Mediterranean region: siting, usage, zonation and management. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems. 11: Fujita, R.M Why Marine Reserves? Environmental Defense: finding the ways that work College Av., Oakland, CA, USA Gallacher-Freymuth, L The Bonaire ational Marine Park. Marine Sciences & Coastal Management. Newcastle University Gell, F.R., Roberts, C.M The fishery effects of marine reserves and fishery closures. WWF- US, th str., NW, Washington, DC 20037, USA. 24. Halpern, S.B The impact of marine reserves: Do reserves work and does reverse size matter? Ecological Applications, 13, 1, Supplement, pp. S117-S137. ηµοσιευµένο στο νοµικό περιοδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΙΚΑΙΟ», 2/2008, αρ. τεύχους 44, σελ

13 25. Halpern, S.B., Warner, R.R Matching marine reserve design to reserve objectives. The Royal Society Review, London. 270, Halpern, S.B., Warner, R.R Marine reserves have rapid and lasting effects. Ecology Letters, 5: Harriott, V.J Marine tourism impacts and their management on the Great Barrier Reef. CRC. Reef Research Centre. Technical Report No Inglis, J., Whitelaw, P., Pearlman, M Best practices in strategic park management: towards an integrated park management model. Cooperative Research Center for Sustainable Tourism Pty Ltd. Australia. 29. IUCN, The World Conservation Union, Centre for Mediterranean Cooperation. Mediterranean marine protected areas and fisheries reserves. Report. 30. IUCN, The World Conservation Union Private Protected Areas. Parks: The international journal of protected area managers, Vol. 15, No Jameson, S.C., Tupper, M.H., Ridley, J.M The three screen doors: Can marine protected areas be effective? Marine Pollution Bulletin 44: Johnson, D.R., Funicelli, N.R., and Bohnsack J.A Effectiveness of an existing estuarine notake fish sanctuary within the Kennedy Space Center, Florida. North American Journal of Fisheries Management 19(2): Jones, P.J.S Collective action problems posed by no take zones. Marine Policy, 30 (2), Kelleher, G Guidelines for Marine Protected Areas. World Commission on Protected Areas of IUCN - The World Conservation Union 107pp. 35. Κούτσης, Κ Θαλάσσια καταδυτικά πάρκα: ο ορισµός της αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Περιοδικό Thalassa, Αθήνα, Τεύχος 57, Σεπτέµβριος Levine, A Global partnerships in Tanzania s marine resource management: GOs, the private sector and local communities. University of California, Berkeley. Dissertation field-research. 37. Licari, M-L., Muňoz, N., Birsel, A., Piante, C Proceedings of the Workshop: Mediterranean Marine Protected Areas and sustainable management of tourism. 3 rd MedPAN Workshop, March 2006, Collioure France, L Estartit Spain. 38. López Ornat, A. and Jiménez, S Sustainable Financing Sources for Protected Areas in the Mediterranean Region. IUCN. Center for Mediterranean Cooperation. 144 pages. 39. López Ornat, A. (Editor) Guidelines for the Establishment and Management of Mediterranean Marine and Coastal Protected Areas. MedMPA project. Ed: UNEP-MAP RAC\SPA. Tunis. 40. Μαρκάτος, Αποστολή στη Ζάκυνθο. Περιοδικό Υποβρύχιος Κόσµος, Αθήνα, εκέµβριος Milazzo, M., Chemello, R., Badalamenti, F., Camarda, R., Riggio, S The impact of human recreational activities in marine protected areas: what lessons should be learnt in the Mediterranean sea? Marine Ecology, 23, 1: Mundet, L., and Ribera, L Characteristics of divers at a Spanish resort. Tourism Management, 22: Muňoz, N Spatial use and divers behaviour in the Medes Islands. MedPAN Network (www.medpan.org). 44. Murawski, S.A., Brown, R., Lai, H.L., Rago, P.J., and Hendrickson, L Large-scale closed areas as a fishery management tool in temperate marine systems: the Georges Bank experience. Proceedings of the 1998 Mote International Symposium on Essential Fish Habitat and Marine Reserves. 4-6 November, 1998, Sarasota, Florida. 45. Nevil, J., Marine o Take Areas: Principles of design and operation. 46. Ormsby, J., Moscardo, G., Pearce, P., Foxlee, J A Review of Research into Tourist and Recreational Uses of Protected atural Areas. Great Barrier Reef Marine Park Authority. Series: Research publication no Paddack, M.J The influence of marine reserves upon rockfish populations in central California kelp forests. M.S. Thesis, University of California, Santa Cruz. 48. Palsson, W.A., and Pacunski, R.E The response of rocky reef fishes to harvest refugia in Puget Sound. Proceedings: Puget Sound Research 1995, Puget Sound Water Quality Authority, Olympia, Washington, vol Παναγιωτίδης, Π Το θαλάσσιο οικοσύστηµα της Μεσογείου: ιδιαιτερότητες βιοποικιλότητα. Πρακτικά επιστηµονικής διηµερίδας: «Φάρµακα από την Θάλασσα». Ζάκυνθος, 25 & 26 Σεπτεµβρίου ηµοσιευµένο στο νοµικό περιοδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΙΚΑΙΟ», 2/2008, αρ. τεύχους 44, σελ

14 50. PISCO (Partnership for Interdisciplinary Studies of Coastal Oceans), 2002 & The Science of Marine Reserves. Web site: 51. Pomeroy, R.S., Parks, J.E., Watson, L.M How is your MPA doing? A guidebook of natural and social indicators for evaluating marine protected area management effectiveness. IUCN. Programme on Protected Areas. 52. Riedmiller, S Private sector investment in marine protected areas: Experiences of the Chumbe Island Coral Park in Zanzibar/Tanzania. Vth World Parks Congress: Sustainable finance stream. Durban, South Africa. 53. Rigney, H Marine reserves: Blueprints for protection. Australian Fisheries, 49 (12): Roberts, C.M., et al Ecological criteria for evaluating candidate sites for marine reserves. Ecological Applications, 13 (1): S199-S Roberts, C.M., Hawkins, J.P Fully-protected marine reserves: a guide. WWF Endangered Seas Campaign, ISBN: Russ, G.R., Alcala, A.C. 1996a. Do marine reserves export adult fish biomass? Evidence from Apo Island, central Philippines. Marine Ecology Progress Series 132: Russ, G.R., Alcala, A.C. 1996b. Marine reserves: rates and patterns of recovery and decline of large predatory fish. Ecological Applications, 6 (3): Shackley, M Stingray City - Managing the impact of underwater tourism in the Cayman Islands. Journal of Sustainable Tourism, vol.6, No. 4: Spergel, B., Moye, M Financing Marine Conservation. A menu of options. Washington, D.C.: WWF Center for Conservation Finance. 60. Teh, L.C.L. et al A private management approach to coral reef conservation in Sabah, Malaysia. Biodiversity and Conservation. 61. Tudela, S Ecosystem effects of fishing in the Mediterranean: an analysis of the major threats of fishing gear and practices to biodiversity and marine habitats. FAO. General Fisheries Commission for the Mediterranean. Studies and Reviews, No. 74, 44p. 62. Tuya, F.C., Soboil, M.L., and Kido, J An assessment of the effectiveness of Marine Protected Areas in the San Juan Islands, Washington, USA. ICES, Journal of Marine Science, 57: ηµοσιευµένο στο νοµικό περιοδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΙΚΑΙΟ», 2/2008, αρ. τεύχους 44, σελ

Καταδυτικά Πάρκα: ο ορισµός της αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Καταδυτικά Πάρκα: ο ορισµός της αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος ΚΑΤΑ ΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ: Ο ορισμός της αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Κώστα Κούτση βιολόγου-ιχθυολόγου M.Sc., ΜΒΑ e-mail: koutsisk@otenet.gr Οι αυτόνομες καταδύσεις αναψυχής

Διαβάστε περισσότερα

Καταδύσεις αναψυχής και θαλάσσιο φυσικό περιβάλλον

Καταδύσεις αναψυχής και θαλάσσιο φυσικό περιβάλλον Καταδύσεις αναψυχής και θαλάσσιο φυσικό περιβάλλον Αντώνιος Σηφάκης, ικηγόρος,.ν., LL.M. (Abdn), Ph.D (UKC), Συνεργάτης του Περιβαλλοντικού Τµήµατος της «ΛΑΜΠΑ ΑΡΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Εταιρεία ικηγόρων» Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α.

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υφιστάµενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Οι καταδύσεις αποτελούν αναμφισβήτητα, μια από τις ωραιότερες και πλέον ενδιαφέρουσες ψυχαγωγικές δραστηριότητες η οποία προσφέρει ταυτόχρονα άθληση, γνώσεις, υγεία, πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 2012 Είναι αποδεκτό σε παγκόσμιο επίπεδο ότι οι κλασσικές πρακτικές διαχείρισης της αλιείας, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης

Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης Ενότητα 8: Προστατευόμενες φυσικές περιοχές, το παράδειγμα του Εθνικού Θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Εσείς Γιατί επιλέξατε το μάθημα Τι περιμένετε από τις ώρες που θα περάσετε διδασκόμενοι μαζί μας; Προτάσεις ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις προς στον κ. Κωνσταντίνο Γαγλία (Γενικό ιευθυντή του BIC Αττικής) :

Ερωτήσεις προς στον κ. Κωνσταντίνο Γαγλία (Γενικό ιευθυντή του BIC Αττικής) : Συνέντευξη για τα Καταδυτικά Πάρκα Εισαγωγή στο θέμα: Στις υφιστάμενες δραστηριότητες του BIC Αττικής προστέθηκε από το έτος 2011 και η ενασχόλησή του με δύο σοβαρά θέματα που κινούνται με σημαντικές αξιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» Συμμετοχή στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Πολιτιστικά τοπία σε περιοχές Natura 2000 Προκλήσεις και προοπτικές» 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Οι προοπτικές του Οικοτουρισμού στην Ελλάδα: Η συμβολή της πιστοποίησης ποιότητας. Αθήνα, 22 Μαϊου 2013

Ημερίδα. Οι προοπτικές του Οικοτουρισμού στην Ελλάδα: Η συμβολή της πιστοποίησης ποιότητας. Αθήνα, 22 Μαϊου 2013 LLP Transversal Programmes Key Activity 3 ICT NETWORKS Ημερίδα Οι προοπτικές του Οικοτουρισμού στην Ελλάδα: Η συμβολή της πιστοποίησης ποιότητας Αθήνα, 22 Μαϊου 2013 LLP Transversal Programmes Key Activity

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χωροταξικός σχεδιασµός & υδατοκαλλιέργειες στον ευρωπαϊκό χώρο Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.10.2015 COM(2015) 481 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη θέσπιση προστατευόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ press@yen.gr ευτέρα 08 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ηµόσια ιαβούλευση Η πολυνησιακή διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προγραµµάτων που έχει εκπονήσει η MOm µε τη Συγχρηµατοδότηση Θεσµικών Πόρων

Κατάλογος Προγραµµάτων που έχει εκπονήσει η MOm µε τη Συγχρηµατοδότηση Θεσµικών Πόρων Κατάλογος Προγραµµάτων που έχει εκπονήσει η µε τη Συγχρηµατοδότηση Θεσµικών Πόρων ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α/α: 1 Monitoring of the Mediterranean Monk Seal Population at the Northern Sporades Marine Park

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι. Η αρχή της συνταγματικής προστασίας του περιβάλλοντος... 5 Α. Η νομική

Διαβάστε περισσότερα

Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό

Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό EYNOΪΚΟΙ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Θέμα εργασίας: Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό Μάνια Μπεριάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ- ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ- ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ- ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΣχΝ Κοινόχρηστος χαρακτήρας αιγιαλού - παραλίας Διαδικασία χάραξης αιγιαλού Σύνθεση Επιτροπής καθορισμού αιγιαλού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Έκθεσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Έκθεσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.10.2015 COM(2015) 481 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Έκθεσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον 1 Το πρόγραμμα LIFE έτρεξε σε 4 περιόδους: LIFE I (1992-1995) LIFE ΙI (1996-1999) LIFE ΙIΙ (2000-2006) LIFE III Extension (2005-2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών

Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία

Διαβάστε περισσότερα

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες 4/3/2009 Ενημερωτική Ημερίδα «Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές εξυγίανσης της παράκτιας ζώνης και του βυθού στον Κόλπο της Ελευσίνας» Η έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης & Το παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, P.E., ASHRAE Accredited

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd.

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης: υποδοµές, βελτίωσηανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων»

Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» Προς Κύριο Γεώργιο Παπανδρέου Πρωθυπουργό Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας: Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος

Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας: Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας: Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ: ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΔΡ. ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ Ζώνες Εθνικής Δικαιοδοσίας Η Ανοικτή Θάλασσα και ο

Διαβάστε περισσότερα

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον 1 Το πρόγραμμα LIFE έτρεξε σε 4 περιόδους: LIFE I (1992-1995) LIFE ΙI (1996-1999) LIFE ΙIΙ (2000-2006) LIFE III Extension (2005-2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Αΐντα Ανθούλη, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, D-Waste/ΕΠΕΜ 23-9-2014, Χαροκόπειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Κώστα Σκανδαλίδη 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ (πρώην ΕΥΣΠΕΔ) Μονάδα Α : Συντονισμού & Αξιολόγησης της Εφαρμογής Περιβαλλοντικών Πολιτικών Ταχ. Δ/νση: Ευρυτανίας και

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Δρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 26-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Έρευνα κοινωνικών αντιλήψεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (MASTER s) 1. Η διπλωµατική διατριβή εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. Ζέρβα 28-30 Στοά Σάρκα 2 ος όροφος ΤΘ 1147 ΤΚ 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 349 ΗΜΕΡ. : 24/2/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Με το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκεται η ουσιαστική αλλαγή των διάσπαρτων κανόνων που ισχύουν μέχρι σήμερα για την άσκηση μιας οικονομικής δραστηριότητας και αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv=

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv= Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους) https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=3396364d-d304-4358-be6f-

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact)

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact) Το παρόν αποτελεί την ακριβή μετάφραση του κειμένου του Οδηγού Καλών Πρακτικών που υπάρχει στο site του έργου http://www.project-gpwind.eu/ και ακολουθεί την δομή του site. Για κάθε μία από τις τρεις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ

Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ Η κλιματική αλλαγή (IPCC 2014 - AR5) Οι τελευταίες 3 δεκαετίες είναι οι θερμότερες από το 1850 και πιθανότατα οι θερμότερες των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «ΟικοΚρήτη» Ο η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης» Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

POLICY ORIENTED MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH IN THE SOUTHERN EUROPEAN SEAS

POLICY ORIENTED MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH IN THE SOUTHERN EUROPEAN SEAS POLICY ORIENTED MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH IN THE SOUTHERN EUROPEAN SEAS Αειφόρος διαχείριση των Θαλασσών - Η επιστήμη συναντά την πολιτική και την κοινωνία για τις ανάγκες των νοτίων Eυρωπαϊκών θαλασσών:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ευαισθητοποίησης για τα Θαλάσσια Απορρίμματα

ΕΚΘΕΣΗ ευαισθητοποίησης για τα Θαλάσσια Απορρίμματα ΕΚΘΕΣΗ ευαισθητοποίησης για τα Θαλάσσια Απορρίμματα MARine LItter in Europe Seas: Social AwarenesS and CO-Responsibility www.marlisco.eu ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Ανοικτή Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα: «Προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» Αξός Μυλοποτάμου, 29 Μαΐου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case)

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case) Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (donothing case) Συνάφεια με τις κατευθύνσεις άλλων μορφών στρατηγικού σχεδιασμού Η υπάρχουσα κατάσταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον κεντρικό αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 128 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην

Διαβάστε περισσότερα

4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (OWF)

4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (OWF) Operational Programme Education and Lifelong Learning Continuing Education Programme for updating Knowledge of University Graduates: Modern Development in Offshore Structures AUTh TUC 4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις»

Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013 Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» Με την κατάθεση στη Βουλή του Σχεδίου Νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Quantitative assessment for coastal zone management: the case of mytilene, greece

Quantitative assessment for coastal zone management: the case of mytilene, greece ποσοτικοποιηση παραμετρων αξιολογησησ για τη διαχειριση της παρακτιασ ζωνης: η περιπτωση της μυτιληνης Πολίτη Ε., Κίτσιου Δ., Κωστοπούλου Μ., Καρύδης Μ. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Σχολή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 29 Ιουλίου 2013 ζητήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Τζομάκας Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας email : ctzomakas@ptapde.gr

Χρήστος Τζομάκας Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας email : ctzomakas@ptapde.gr GP Wind «Καλές Πρακτικές για την Εναρμόνιση των ωφελειών της Αιολικής Ενέργειας με τους Περιβαλλοντικούς και Κοινωνικούς Στόχους» IEE 09/941/SI2.558383 August 1st 2010 / July 31st 2012 Χρήστος Τζομάκας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικά Όργανα για την Περιβαλλοντική Πολιτική σε ιεθνές Επίπεδο

Θεσµικά Όργανα για την Περιβαλλοντική Πολιτική σε ιεθνές Επίπεδο Θεσµικά Όργανα για την Περιβαλλοντική Πολιτική σε ιεθνές Επίπεδο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) (Organization for Economic Co-operation and Development OECD) Ίδρυση 1960 Στόχος η

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ Ξένια I. Λοϊζίδου, ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και έρευνας Γαλάζια Ανάπτυξη (1): Γαλάζια Ανάπτυξη δεν είναι ΜΟΝΟ η ναυτιλία! Ενδεικτικοί άλλοι τομείς: Ενέργεια Θαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ 5. Ανάλυση αποτελεσμάτων αλιευτικής και περιβαλλοντικής έρευνας- Διαχειριστικές προτάσεις ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΦΑΣΗ 5. Ανάλυση αποτελεσμάτων αλιευτικής και περιβαλλοντικής έρευνας- Διαχειριστικές προτάσεις ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ρωμανού 3 Χαλέπα - 73 133 Χανιά Κρήτης - http://triton.chania.teicrete.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα «Νοµοθέτηση και Εφαρµογή» Καλλιόπη Αγγελετοπούλου PSI group Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1 Α. Σύνταγµα 1975/1986/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων»

Ημερίδα με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» Ημερίδα με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» Εισήγηση με θέμα: «Ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης για μία νέα εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνείς Συνεργασίες Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ιεθνείς Συνεργασίες Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ιεθνείς Συνεργασίες Στον κατάλογο αυτό αναφέρονται οι συνεργασίες της ΜΟm, µε φορείς του εξωτερικού και έχουν κατηγοριοποιηθεί σε πέντε βασικούς άξονες: Α. Επιστηµονική έρευνα, Β. Στρατηγική/ Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ -946-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ για έναν ζωντανό πλανήτη Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Ελλάς Αθήνα, 14 εκεµβρίου 2006 Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Εισαγωγή οµή & περιεχόµενο Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα