Ο ύπος της Τελειοποιήσεως

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ύπος της Τελειοποιήσεως"

Transcript

1 Ο ύπος της Τελειοποιήσεως Δρ Λέανδρος Λεφάκης Εισαγωγή Περί του Τύπου της Τελειοποιήσεως (Rite de Perfection, Rite of Perfection) πολύ λίγες, αποσπασματικές και όχι πάντοτε ιστορικά ακριβείς, αναφορές υπάρχουν στην ελληνική βιβλιογραφία. Στην έκδοση των Μεγάλων Συνταγμάτων και των Κανονισμών του εν Ελλάδι Φιλοσοφικού Τεκτονισμού του Υπάτου Συμβουλίου 1 γίνεται μία κατ αρχήν αναφορά στον Τύπο στην εισαγωγή του Συντάγματος του 1762, όπου αναφέρεται ότι «τα Μεγάλα Συντάγματα του Τύπου της Τελειοποιήσεως του 1762, καλούμενα και Συντάγματα του Bordeaux, συνετάγησαν κατά Σεπτέμβριον του έτους 1762 εις την Γαλλικήν υπό εννέα επιτρόπων παρεδόθησαν ή απεστάλησαν εις τον αδελφό Morin, όταν ούτος ανεχώρησε εις Άγιον Δομίνικον με την εντολήν να διαδώση δώση τον Τύπον εις τον Νέον Κόσμον». Στην δε εισαγωγή του Συντάγματος του 1786 αναφέρεται ότι «[α]πό του έτους 1730 και εντεύθεν το Σκωτικόν Σύστημα κατακτά έδαφος εν τη ηπειρωτική Ευρώπη, ένθα νέοι βαθμοί δεν ήργησαν ν αναφανώσιν, ιδία δε εν Γερμανία και μεσημβρινή Γαλλία Ευτυχώς διά το Σκωτικόν Σύστημα ευρέθησαν άνδρες συνετοί και πεφωτισμένοι, οίτινες ηδυνήθησαν να θέσωσι τάξιν και ενότητα εις το δημιουργηθέν χάος». Πράγματι, ο Τύπος της Τελειοποιήσεως είναι αναμφισβήτητα ο πρόδρομος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου 2. Η αλληλουχία των γεγονότων που οδηγούν, από τα μέσα του 18 ου αιώνα (χρόνο έναρξης λειτουργίας των λεγομένων «Σκωτικών» Στοών), στο 1801 ως ημερομηνία οροθέσιο για την γένεση του Τύπου, δεν ήταν πάντα ευχερώς προσπελάσιμη και χωρίς ερμηνευτικές αντιγνωμίες. Πάντως, από το 1765, χρόνο κατά τον οποίο ο Morin διόρισε τον Henry Andrew Francken ως Αναπληρωτή Μέγα Επιθεωρητή για τις Δυτικές Ινδίες, μέχρι την σύσταση, στην πόλη Τσάρλεστον (Charleston) της Νότιας Καρολίνας, το 1801 του πρώτου Υπάτου Συμβουλίου, ο «Σκωτικός Τεκτονισμός» και οι λεγόμενες «Σκωτικές Στοές» επεξεργάστηκαν πλείστες διδασκαλίες και τεκτονικά τυπικά, απόρροια της μη υπάρχουσας ενότητας μεταξύ των διαφόρων βαθμών και Τύπων, καθώς και της επιτεινόμενης συγχύσεως θεωρητικών βάσεων και μεθοδολογίας. Αδιαμφισβήτητο είναι ότι ο «Σκωτικός» Τεκτονισμός και οι λεγόμενες «Σκωτικές» 1 Βλ. Ύπατον Συμβούλιον του 33 ο της Ελλάδος, Μεγάλα Συντάγματα του 1762 και του 1786 του Ελευθεροτεκτονισμού, Εν Κοιλάδι Ιλισού και Ανατολή Αθηνών, 1986, 9 και επ. 2 Βλ. Λογοθέτη Μ., Ο Αρχαίος και Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος, Αθήναι, 1980, 11. Τ.2 3 ΕΡΕΔΩΜ /// 97

2 Στοές διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ηπειρωτικού Τεκτονισμού από τα μέσα μέχρι το τέλος του 18 ου αιώνα. Οφείλουμε σε κάθε περίπτωση να διασαφηνίσουμε ότι ο χαρακτηρισμός «Σκωτικός» ουδεμία σχέση έχει με τη Σκωτία, αλλά η καταγωγή του είναι αμιγώς γαλλική, η δε κοιτίδα του είναι πλέον ιστορικά βεβαιωμένο ότι είναι η πόλη Μπορντώ (Bordeaux) 3. Φαίνεται αδύνατο να εντοπίσει κανείς την αρχική πηγή, αλλά γνωρίζουμε σήμερα με ασφάλεια ότι μία «συρροή παραποτάμων χύθηκαν σε μία πηγή στο Μπορντώ» την εποχή εκείνη 4. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη του συστήματος που τελικώς ονομάστηκε Τύπος της Τελειοποιήσεως, τον οποίο ο Stephen (Étienne) Morin ανέλαβε το έτος 1761 να διαδώσει στο Δυτικό Ημισφαίριο. Πάντως, για την ενότητα του ιστορικού λόγου, αξίζει να αναφερθεί ότι η πλέον πρώιμη αναφορά περί «Σκωτικού» βαθμού (πέραν του βαθμού του Διδασκάλου ο ο- ποίος πρωτοεμφανίζεται το 1725) γίνεται το 1733 και δεν έχει σχέση με την Γαλλία. Η Στοά υπ αριθ. 115, η οποία συνεδρίαζε στο «Devil Tavern, Temple Bar» του Λονδίνου, περιλαμβάνεται στον κατάλογο «Rawlinson» του 1733 ως «Στοά Σκώτων Τεκτόνων» («Scotch Masons Lodge») διακρινόμενη από τις «Στοές Διδασκάλων Τεκτόνων» («Master Masons Lodges»). Δύο χρόνια δε αργότερα, το 1735, σε μία ειδική τελετή που έλαβε χώρα στο «Bear Inn» n» στην πόλη Bath της Αγγλίας, ο Σεβάσμιος, οι Επόπτες και εννέα αδελφοί της τοπικής Στοάς έλαβαν το βαθμό του «Σκώτου Διδασκάλου» («Scots Masters Masons») 5. Το τυπικό της εν λόγω τελετής έχει χαθεί, αλλά είναι μάλλον προφανές ότι αυτό αποτελούσε προσθήκη σε αυτό του Διδασκάλου. Το μόνον σίγουρο είναι ότι, πολλές εκδοχές των πρώτων αυτών «Σκωτικών 6» τυπικών συν τω χρόνω «πέρασαν» στην ηπειρωτική Ευρώπη διά μέσου της Γαλλίας και αποτέλεσαν τη βάση της ανάπτυξης των «ανώτερων» («high») βαθμών. Οι θεωρίες για τη δημιουργία του Τύπου της Τελειοποιήσεως Πολλές είναι οι θεωρίες, οι οποίες κυριάρχησαν στις ιστορικές μελέτες, για τη δημιουργία του Τύπου. Όλες διαθέτουν κοινά ιστορικά στοιχεία, αλλά και πολλαπλές ερμηνευτικές προσεγγίσεις, αφ ενός λόγω των πολλών μυητικών ρευμάτων που ενσωματώνουν, αλλά και της πολυσχιδούς διάρθρωσης των βαθμών. Σύμφωνα με την πρώτη, ο Τύπος της Τελειοποιήσεως τελούσε υπό την ηγεσία του λεγομένου «Συμβουλίου των Πριγκήπων του Βασιλικού Μυστικού» («Conseil 3 Η ετικέτα «Σκωτικός» που εναποτέθηκε σε αυτές τις μορφές, δεν ενέχει αναφορά στην Σκωτία, αλλά, έδωσε στον Τύπο το κύρος ενός «εδραιωμένου προϊόντος». Βλ. αντί πολλών Lindsay A.S., Le Rite Écossais pour l Écosse, Βλ. Λασπιά Β., Οι ιστορικές μας ρίζες, Ερεδώμ, τ.1, 2012, Βλ. την Εισαγωγή εις «The Most Secret Mysteries of the High Degrees of Masonry Unveiled», Scottish Rite Research Society, Washington D.C., 2011, viii. 6 Ο όρος είναι πολύ πιθανόν να χρησιμοποιήθηκε ως διαφοροποίηση των «Αγγλικών» τυπικών που λειτουργούσαν τότε στη Βρετανία. 98 /// ΕΡΕΔΩΜ Τ.2

3 des Princes du Royal Secret»), το οποίο είχε αρχικά την έδρα του στο Μπορντώ, ενώ το 1761 μεταφέρθηκε στο Παρίσι. Κατά την άποψη αυτή, το ως άνω Συμβούλιο αντικαταστάθηκε από ένα Κολλέγιο Τύπων υπό το όνομα «Μεγάλη Στοά και Κυρίαρχο Συμβούλιο των Υπερτάτων Πριγκήπων Τεκτόνων» («Grand Loge et Souverain Conseil des Sublimes Princes Maçons»). Η μεν Μεγάλη Στοά 7 είχε αρμοδιότητα επί των βαθμών 4 ο 14 ο, ενώ το Κυρίαρχο Συμβούλιο επί των βαθμών 15 ο 25 ο. Να σημειωθεί ότι οι βαθμοί 1 ο 3 ο παρέμεναν υπό την αιγίδα των οικείων μητέρων Στοών 8. Σύμφωνα με τη δεύτερη και ιστορικά ορθότερη εκδοχή, ο Τύπος της Τελειοποιήσεως έχει τις απαρχές του στο λεγόμενο «Κυρίαρχο Συμβούλιο των Αυτοκρατόρων της Ανατολής και Δύσεως» («Souverain Conseil des Empereurs D Orient et D Occident») το οποίο ιδρύθηκε το 1758 στο Παρίσι υπό την ονομασία «Περιστύλιο των Κυρίαρχων Πριγκήπων Τεκτόνων» («Chapitre des Souverains Princes Maçons») 9. Απότοκος αυτού υπήρξε η ιδρυθείσα στο Μπορντώ «Μεγάλη Σύνοδος των Υπερτάτων Πριγκήπων του Βασιλικού Μυστικού» («Grand Consistoire des Sublimes Princes du Royal Secret») 10. Σύμφωνα, τέλος, με μία τρίτη άποψη, ο Τύπος της Τελειοποιήσεως, αποτελούμενος από 25 βαθμούς, ιδρύθηκε το 1754 στο Παρίσι από τον Ιππότη de Bonneville ως Περιστύλιο 11, χαρακτηριζόμενο και ως «Περιστύλιο του Clermont» 12. Ο βίος του εν 7 Εκπροσωπούμενη από τη Στοά «Άγιος Ιωάννης νης της Ιερουσαλήμ» («St. Jean de Jerusalem»). 8 Βλ. Λογοθέτη Μ., Ό.π., Το Σύστημα εμφανιζόταν α εξωτερικώς υπό διπλή ονομασία, ομασ ήτοι ως «Μεγάλη και Κυρίαρχη Σκωτική Στοά Άγιος Ιωάννης νη της Ιερουσαλήμ» (Grande et Souveraine e Loge Ecossaise Saint Jean de Jerusalem), καθώς και ως «Κυρίαρχο Συμβούλιο» («Souverain Conseil»). 10 Naudon P., Histoire, Rituels et Tuilleur des Hauts Grades Maçoniques, Dervy-Livres, Paris 1984, 110 επ. 11 Στις 24 Νοεμβρίου του 1754 ο Ιππότης de Bonneville e εγκαθίδρυσε στο Παρίσι ένα Περιστύλιο ανώτερων Βαθμών, το οποίο κατά τον Mackey ήταν απότοκος ος του Ιησουιτικού Περιστυλίου του Clermont. Μέλη του Περιστυλίου ήταν πολλά επιφανή πρόσωπα των Παρισινών Στοών, τα οποία είχαν αποστασιοποιηθεί από τις αντιτεκτονικές πρακτικές των Στοών τους. Στην αρχή, το Περιστύλιο υιοθέτησε ένα ιδιότυπο Ναϊτικό σύστημα το οποίο υποστηρίζεται ότι είχε πρωτοεμφανισθεί στην Lyons το 1743 και αποτελούνταν από έξι βαθμούς: 1, 2, 3 : Τεκτονισμός του Αγίου Ιωάννου 4 : Ιππότης του Αετού 5 : Κραταιός Ιππότης του Ναού 6 : Υπέρτατος Κραταιός Ιππότης Εν συνεχεία, οι έξι αυτοί βαθμοί επεκτάθηκαν σε αριθμό και τελετουργία. Ο περίφημος Βαρώνος de Hund έλαβε τους ανώτερους βαθμούς σε αυτό το Περιστύλιο και από την εκεί εμπειρία του εμπνεύστηκε την ιδέα της δημιουργίας του Τύπου της Αυστηράς Τηρήσεως, εν συνεχεία, στη Γερμανία. Βλ. και Folger R.B., The Ancient and Accepted Scottish Rite in Thirty Three Degrees, New York, 1881, 36 και επ. 12 Ο Λογοθέτης υποστηρίζει ότι ιδρύθηκε από τον Δούκα του Clermont. Ορισμένοι δε συγγραφείς υποστηρίζουν ότι το Περιστύλιο του Clermont υφίστατο ήδη από το Βλ. και Bésuchet de Saunois J.-C., Précis Historique de la Franc-maçonnerie, vol. 1, Paris, 1829, 33. Τ.2 3 ΕΡΕΔΩΜ /// 99

4 λόγω Περιστυλίου ήταν βραχύς, αφού διαλύθηκε μετά από λίγα χρόνια και ανασυστάθηκε, το 1758, ως «Συμβούλιο των Αυτοκρατόρων της Ανατολής και Δύσεως» («Conseil des Empereurs D Orient et D Occident»). Ο Τύπος της Τελειοποιήσεως, πάντως, γνώρισε σημαντική άνθιση και διάδοση μετά την εισαγωγή του στο Δυτικό ημισφαίριο, το 1764, μολονότι η φθίνουσα πορεία του ξεκινά με τη σύσταση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, το 1782, αφού τα επόμενα χρόνια εισάγονται από την Ευρώπη νέα τεκτονικά συστήματα και «ανώτεροι» βαθμοί, οι οποίοι άλλοτε εναρμονίζονται με τους βαθμούς του Τύπου της Τελειοποιήσεως και άλλοτε όχι. Πάντως, αν δεχθούμε ότι ο Τύπος τελούσε υπό την ηγεσία μίας «Μεγάλης Συνόδου των Υπερτάτων Πριγκήπων του Βασιλικού Μυστικού», σύμφωνα με ορισμένους συγγραφείς, θα πρέπει, ανάλογα να ονομαστεί «Τύπος των Υπερτάτων Πριγκίπων του Βασιλικού Μυστικού» ή ακόμα και «Τύπος του Morin» 13. Ο Τεκτονισμός του Μπορντώ Το Μπορντώ υπήρξε ένα από τα παλαιότερα α κέντρα Τεκτονισμού στην Ευρώπη και η πατρίδα του Morin. Από τις Στοές αυτές ξεκίνησε η λειτουργία πολλών «ανώτερων» βαθμών 14. Γαλλικά έγγραφα εκείνης της περιόδου, δείχνουν την τεκτονική ιστορία της πόλεως να ξεκινά το 1732, όταν ένας Άγγλος εγκαθιδρύει εκεί μία Στοά που λαμβάνει το όνομα «Loge L Anglaise», η οποία εργαζόταν σε αγγλικό τυπικό αν και δεν είχε σχέση με την τότε Μεγάλη Στοά του Λονδίνου 15. Ακολούθησε η εγκαθίδρυση μίας άλλης Στοάς, της «Loge La Française» (13 Δεκεμβρίου 1740), την οποία αποτελούσαν Γάλλοι. Η «Loge L Anglaise» δεν ασχολήθηκε ποτέ με «ανώτερους βαθμούς», όμως η «Loge La Française» φαίνεται ότι άρχισε να εργάζεται ως «Σκωτική» Στοά μετά το Δεν γνωρίζουμε τον λόγο της μεταστροφής της, αλλά κατά την μάλλον εγκυρότερη ιστορικά εκδοχή αυτή είχε να κάνει με την επιμονή ενός Άγγλου, με το όνομα William Mathews 16, ο οποίος είχε διοριστεί Επαρχιακός Μεγάλος Διδάσκαλος το Ο τρό- 13 Jackson A.C.F., Rose Croix, rev. ed., A. Lewis, London, 1987, Ο αρχικός λόγος για την οργάνωση διαφορετικών Στοών, προκειμένου να απονεμηθούν αυτοί οι «ανώτεροι» βαθμοί, ήταν ίσως η επιθυμία να περιορισθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε εκείνους που ανήκαν στη Χριστιανική πίστη. Να μην λησμονούμε ότι τα Συντάγματα του Anderson του 1723 είχαν διευρύνει τη σφαίρα του Τεκτονισμού, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν μέλη άνδρες όλων των θρησκευτικών δογμάτων που πίστευαν στο Υπέρτατο Ον και στην αθανασία της ψυχής. Εν προκειμένω, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, τα Συντάγματα του Σκωτικού Τύπου, ομοίως «άνοιξαν την πόρτα» σε άνδρες όλων των θρησκειών θέτοντας ως όρο ότι μόνο τέσσερεις, από τους διοικούντες εννέα, χρειάζεται να ακολουθούν την κυρίαρχη θρησκεία της περιοχής. 15 Υπήχθη αργότερα στην Μεγάλη Στοά των Συγχρόνων και έλαβε τον αριθμό 204. Η Στοά λειτουργεί ακόμα και σήμερα. 16 O πλήρης τίτλος του ήταν William Mathews Esq, Captain General and Governor in Chief of his Majesties Leward, Caribe Island and Vice-Admiral and Chancellor of the same. 17 Το ιστορικά οξύμωρο είναι ότι ο Mathews έφερε τον τίτλο του Επαρχιακού Μεγάλου Διδασκάλου, μολονότι δεν υπήρχε εκείνη την εποχή Επαρχιακή Μεγάλη Στοά. 100 /// ΕΡΕΔΩΜ Τ.2

5 πος που αυτός εισήγαγε τους «Σκωτικούς» βαθμούς στη Γαλλία, παραμένει ιστορικά μυστήριο, αν και υποστηρίζεται ότι η μυητική βάση των πρώτων ανώτερων βαθμών έχει πολλές ομοιότητες με τον μύθο και το συμβολισμό της Βασιλικής Αψίδος 18. Αντίστοιχες αναφορές υπάρχουν και σε μία συλλογή 130 τεκτονικών χειρο-γράφων 19, τα οποία βρίσκονται στα αρχεία της Βορείου Δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με αυτά, στο Μπορντώ λειτούργησε, μετά το 1740, μία «Μητέρα Σκωτική Στοά» («Mère Loge Ecossaise») η οποία ασκούσε τον έλεγχο επί των ανώτερων βαθμών. Αυτή, μεταξύ άλλων, εξέδωσε Χάρτη Λειτουργίας, μέσω του de Feuillard, για τη Parfaits Elus των Παρισίων (1747), Χάρτες Λειτουργίας για επτά «Σκωτικές Στοές» του Δυτικού Η- μισφαιρίου ( ), και, κατόπιν αιτήματος, Χάρτη Λει-τουργίας στην πρώτη Στοά «ανώτερων» βαθμών της Αμερικανικής ηπείρου («Ancient Temple Lodge» No , Albany 1767). Επίσης, διόρισε τον de Feuillard ως Αναπληρωτή Επιθεωρητή το 1752 (ήτοι περίπου μια δεκαετία πριν την έκδοση της Χάρτας στον Morin). Από το 1740, επομένως, το Μπορντώ λειτούργησε ως ημι-αυτόνομο τεκτονικό κέντρο, καθώς ήταν η κοιτίδα και διαχειριστής αυτών των «Σκωτικών βαθμών» και είχε εκδώσει Χάρτες σε Στοές λειτουργούσες υπό διάφορες δικαιοδοσίες. Étienne Morin Ο Morin γεννήθηκε κατά την πλέον παραδεδεγμένη άποψη στη Νέα Υόρκη το 1693 από γάλλους γονείς, που είχαν μεταναστεύσει στην Αμερική από την πόλη La Rochelle της Γαλλίας ας το Μολονότι οι γονείς του ήταν Ουγενότοι ο ίδιος ασπάσθηκε τον Καθολικισμό όταν αργότερα εγκαταστάθηκε στον Άγιο Δομίνικο (Γαλλικές Δυτικές Ινδίες). Σε αλληλογραφία του 1757 αναφέρεται ως «κρεολός». H αλήθεια είναι ότι ο Μorin δεν ήταν μιγάς, αφού κατά την εποχή εκείνη ο όρος χρησιμοποιείτο για τους λευκούς που είχαν γεννηθεί στη Λατινική Αμερική, δηλαδή για τους λευκούς κατοίκους των αποικιών (που προέρχονταν από λευκούς γονείς) 21. Ορισμένοι τέκτονες συγγραφείς, όπως ο Sitwell 22, υιοθετούν την άποψη περί του κρεολού Morin, συμβάλλοντας μάλλον λον στον τεκτονικό μύθο γύρω από το όνομά του. Αχλή επικρατεί και αναφορικά με την πρώιμη τεκτονική του ζωή. Κατά μία άποψη 23 μυήθηκε στο Μπορντώ, περίπου το 1741, στην Στοά της Γαλλίας (Loge Fran- 18 Jackson A.C.F., Ό.π., 32. Το αρχαιότερο τυπικό «Σκωτικών» βαθμών που έχει διασωθεί είναι του 1748 και αναφέρεται στον βαθμό του «Σκώτου Διδασκάλου». Πρόκειται για ένα ιδιόμορφο τυπικό με στοιχεία του τρίτου συμβολικού βαθμού, Ναϊτικές αναφορές, αλλά και μνεία του Έζρα. Συνολικά κρινόμενo, μπορούμε να πούμε ότι έχει πολλά κοινά με τον βαθμό της Βασιλικής Αψίδας όπως λειτουργούσε εκείνη την εποχή στη Βρετανία. Βλ. Jackson A.C.F., Ό.π., «Συλλογή Sharp». 20 Βλ. Λασπιά Β., Οι ιστορικές μας ρίζες, Ερεδώμ, τ.1, 2012, Jackson A.C.F., Ό.π., Bλ. Sitwell N.S.H., Some Mid-Eighteen Century French Manuscripts, AQC 40, Newbury G.A., «A History of the Supreme Council of 33 of the AASR of Freemasonry for the Τ.2 3 ΕΡΕΔΩΜ /// 101

6 caise), η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε La Francaise Elue Ecossaise 24. Ορθότερη όμως είναι η άποψη ότι δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς ο Morin μυήθηκε στον Τεκτονισμό. Από ένα γράμμα, το οποίο απευθύνεται από ένα γάλλο τέκτονα, το 1750, προς τη μητέρα Στοά του Μπορντώ αναφέρεται ότι αυτός είχε μυηθεί από τον Morin στα «μυστήρια της Σκωτικής τελειοποιήσεως» το Η πρώτη φορά που φαίνεται η υπογραφή του σε πρακτικά Στοάς είναι στο βιβλίο επισκεπτών της Loge L Anglais της 3 ης Μαρτίου Εκ της υπογραφής του, τον Ιούλιο του 1746, συνάγουμε ότι είναι ένας εκ των συντακτών των κανονισμών της Parfaite Loge d Ecosse του Μπορντώ. Το 1747 εκλέγεται Σεβάσμιος της Στοάς Parfaite Harmonie 26. Την δεκαετία του 1750 ανευρίσκουμε τεκτονικά ίχνη του στο Παρίσι, στο Μπορντώ, αλλά και στη Μαρτινίκα και στον Άγιο Δομίνικο όπου επιχείρησε να εγκαθιδρύσει (Port-au- Prince) μία Στοά ανώτερων βαθμών. Όλα αυτά αποδεικνύουν την τεκτονική του προσήλωσή του στους ανώτερους βαθμούς και εν γένει τον τεκτο- νικό του ζήλο για την εξάπλωση των επιγενόμενων βαθμών. Το 1759, ή το 1760, περίπου επιστρέφει ραφή του Éti tien enne στη Γαλλία και υιοθετείται στη Στοά La Trinité των Παρισίων, όπου Σεβά-σμιος ήταν ο Lacorne. Η γνωριμία του αυτή με τον Lacorne, κατ ουσίαν έμελλε να σηματοδοτήσει μία σειρά εξελίξεων, που τελικά οδήγησαν στη χορήγηση της περίφημης Χάρτας. Ο Morin, λόγω της ανάμιξής του, σύντομα έγινε ενεργό μέλος της Υπάτης Μεγάλης Συνόδου των Πριγκίπων του Βασιλικού Μυστικού (25 βαθμός). Το 1761, του α- πενεμήθη ο τίτλος του Μεγάλου Γενικού Επιθεωρητή και του εδόθη, διά της Χάρτας, η αρμοδιότητα να διαδώσει, ανά τον κόσμο, τις λεγόμενες «Σκωτικές Στοές», διορίζοντας Αναπληρωτές Μεγάλους Επιθεωρητές οι οποίοι με τη σειρά τους είχαν το δικαίωμα να απονέμουν τους βαθμούς του Τύπου της Τελειοποιήσεως. Εν συνεχεία, ο Morin απέπλευσε από το Μπορντώ, όπως ήταν προγραμματισμένο, αλλά το ταξίδι του διακόπηκε όταν ο Βρετανικός στόλος κατέλαβε το πλοίο του και ο Εικόνα 1: Πρωτότυπη υπογραφή του Étienne Morin (1763) NMJ», Ήταν η αρχαιότερη από περισσότερες από πενήντα θυγατρικές Στοές της Στοάς της Αγγλίας (Loge L Anglaise), μία Στοά που Βρετανοί Τέκτονες είχαν ιδρύσει στο Μπορντώ οκτώ χρόνια νωρίτερα. 25 Jackson A.C.F., Ό.π., Η Στοά, ήταν παρακλάδι της Loge Française και, εθεωρείτο μία εκ των πρώτων που απένειμε ανώτερους βαθμούς, όπως οι βαθμοί της Τελειοποιήσεως. Κατ ουσίαν, η Στοά αυτή λειτουργούσε ως μία Στοά Τελειοποιήσεως που περιελάμβανε μόνο τα τυπικά των επιγενόμενων βαθμών. Δεν σχετιζόταν με τη Μεγάλη Στοά της Γαλλίας, καθώς εκείνη την εποχή καμία από τις Στοές του Μπορντώ δεν ανήκε σε αυτήν. 102 /// ΕΡΕΔΩΜ Τ.2

7 ίδιος οδηγήθηκε στο Λονδίνο. Αφέθηκε αμέσως ελεύθερος και έτσι βρήκε την ευκαιρία να παρευρεθεί σε εργασίες Στοών στην Αγγλία και στη Σκωτία. Επίσης, την ίδια περίοδο γνώρισε τον Αντιναύαρχο Washington Shirley (5 th Earl of Ferrers) Μεγάλο Διδάσκαλο της Αγγλίας 27, ο οποίος προσυπέγραψε το τεκτονικό του δίπλωμα. Τελικά, επιβιβάστηκε ξανά σε ένα πλοίο και αυτή τη φορά έφτασε ασφαλής στο Jacmel του Άγιου Δομίνικου το Το 1765 περίπου, στο πλαίσιο των εξουσιών του, αναγόρευσε ως πρώτο του Αναπληρωτή τον Henry Andrew Francken, ο οποίος κατείχε αρκετά δημόσια αξιώματα στο Κίνγκστον της Τζαμάικα. Ο τίτλος, που του έδωσε, ήταν εκείνος του Αναπληρωτή Μεγάλου Γενικού Επιθεωρητή. Δεν γνωρίζουμε πολλά για τη δράση του Morin κατά τα χρόνια μέχρι τον θάνατό του. Γνωρίζουμε μόνον ότι πέθανε πτωχός και ενταφιάστηκε στις 17 Νοεμβρίου του 1771 στον τοπικό Αγγλικανικό Ενοριακό Ναό. H Χάρτα του Morin Μέχρι τα μέσα του προηγούμενου αιώνα κυριαρχούσε ρχ ηάποψη ότι ο Τύπος της Τελειοποιήσεως έχει τη γενεσιουργό του αιτία στην έκδοση της Χάρτας στις 27 Αυγούστου του 1761 και ότι ο Morin ήταν ο πρώτος ο οποίος έλαβε τον τίτλο του «Επιθεωρητή». Αξίζει να σημειωθεί ότι την Χάρτα υν εν συνόλω δέκα τέκτονες, οι οποίοι όμως δεν ανήκαν σε Στοές της τότε Μεγάλης Στοάς υπογράφο- της Γαλλίας, αλλά σε Στοές υπό την αιγίδα του Κυρίαρχου (Μεγάλου) Συμβουλίου. Στη τα ο Morin αναφέρεται ως «ο ημέτερος Μέγας Χάρ- Επιθεωρητής». Ωστόσο, με βάση τις πρόσφατες Ει κό να 2: Η αρχι κή Χ ιστορικές έρευνες, δεν είναι ο πρώτος που φέρει γά λης Στ οάς της Τε αυτόν τον τίτλο 28, αλλά πριν από αυτόν ο Albany, Lamoliere de Feuillard (24 Ιουλίου 1752 ως Αναπληρωτής Επιθεωρητής της Γαλλίας) και ο Bertrand Barthomieu (1753 ως Επιθεωρητής για τις Δυτικές Ινδίες) 29. Το ορθό είναι ότι ο Morin είναι ο πρώτος ο οποίος λαμβάνει τον τίτλο (διά της Χάρτας) του «Μεγάλου Επιθεωρητή». Από τη στιγμή αυτή και μέχρι τις αρχές του 19 ου αιώνα, όταν ο Τύπος έχει πάψει και τύποις να λειτουργεί ανευρίσκουμε 79 «Επιθεωρητές» εκ των ο- 27 Ο Αντιναύαρχος Washington Shirley ( ), κατά την περίοδο χρημάτισε Μεγάλος Διδάσκαλος της Πρεσβυτέρας Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας (Premier Grand Lodge of England) η οποία είχε ιδρυθεί στις 24 Ιουνίου 1717 με το όνομα Μεγάλη Στοά του Λονδίνου και του Γουεστμίνστερ (Grand Lodge of London and Westminster) και αργότερα μετονομάστηκε σε Μεγάλη Στοά της Αγγλίας (Grand Lodge of England). (Βλ. Λασπιά Β., Οι ιστορικές μας ρίζες, Ερεδώμ, τ. 1, 2012, 33.) 28 «Grand Inspecteur pour toutes les parties du Monde». 29 Voorhis, Η.V.B., The Story of the Scottish Rite of Freemasonry, Richmond Virginia, revised edition, 1980, 4. Οι τρεις αυτοί, καθώς και ο Masse de Rousillon (Αναπληρωτής Επιθεωρητής στη Νέα Ορλεάνη) ήταν οι μόνοι Επιθεωρητές οι οποίοι έλαβαν τον τίτλο τους από γαλλικό τεκτονικό σώμα. Εικόνα 2: Η αρχική Χάρτα της Υπερτάτης Μεγάλης Στοάς της Τελειοποιήσεως της πόλεως Τ.2 3 ΕΡΕΔΩΜ /// 103

8 ποίων οι 62 έχουν διοριστεί από τον Morin. Το πρωτότυπο κείμενο της Χάρτας δεν έχει βρεθεί, αλλά αντίγραφά διασώζονται. To κείμενο έχει ως εξής 30 :.. - Louis de Bourbon,, -,,,, Lux ex tenebris. Unitas, Concordia fratrum,,,., Lacorne, -, -, -,. Etienne Morin, -,, -,,, - -. Morin, , - 30 Η μετάφραση βασίσθηκε στην εκδοχή του De la Hogue. Μία άλλη διαδεδομένη εκδοχή της Χάρτας είναι αυτή που υπάρχει στο βιβλίο που ο de Grasse Tilly παρουσίασε ως «Χρυσή Βίβλο» κατά την επιστροφή του στη Γαλλία το Βλ. και Jackson A.C.F., Ό.π., /// ΕΡΕΔΩΜ Τ.2

9 - : -, -, -. -, - Εικόνα 3: Χάρτα του Τύπου της Τελειοποιήσεως (περίπου 1760).. -, orin -,.., Morin.. (GM Inspector)....,, Etienne Morin, ,, -, Τ.2 3 ΕΡΕΔΩΜ /// 105

10 Είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα πομπώδους ύφους και γαλλικής τεκτονικής εκφοράς κείμενο το οποίο, αν και ξενίζει κατ αρχήν τους εξοικειωμένους με την αγγλοσαξονική τεκτονική σχολή, έχει εξαιρετική σημασία για την μετέπειτα εξέλιξη όσων οδήγησαν στην δημιουργία του Σκωτικού Τύπου. Η ουσία του κειμένου μπορεί να συνοψισθεί στα εξής σημεία: α. Μετά από αίτηση του Lacorne, το Συμβούλιο της Μεγάλης και Κυρίαρχης Στοάς του Αγίου Ιωάννη, εν πλήρη συνθέσει, αποφάσισε να χορηγήσει μία Χάρτα στον Morin, ο οποίος επρόκειτο να απoπλεύσει από τη Γαλλία. β. Με την Χάρτα δίδεται πλήρης εξουσία στον Morin να εγκαθιδρύσει Στοά με σκοπό την εξάπλωση του Τεκτονισμού σε όλους του Τέλειους και Υπέρτατους Βαθμούς. γ. Το όνομα της Στοάς θα είναι «Η Τέλεια Αρμονία» («La Parfaite Harmonie») και αυτή θα εγκαθιδρυθεί όπου ο Morin επιλέξει ως τόπο διαμονής. δ. Τέλος, ο Morin διορίζεται κατά το ακριβές λεκτικό ως «ο ημέτερος Μέγας Επιθεωρητής» σε όλα τα τμήματα του Νέου Κόσμου, με εξουσία να προάγει την Τέλεια και Υπέρτατη Τεκτονική και να διορίζει, εφ εξής, Επιθεωρητές σε μέρη που δεν υφίστανται ανώτεροι βαθμοί. Οι βαθμοί του Τύπου 31 Στην πλήρη του σύνθεση, ο Τύπος αποτελείτο από είκοσι πέντε βαθμούς, χωρισμένους σε επτά τάξεις: 1 η Τάξη 1. Μαθητής 2. Εταίρος 3. Διδάσκαλος 2 η Τάξη 4. Μυστικός Διδάσκαλος 5. Τέλειος Διδάσκαλος 6. Γραμματεύς εξ Απορρήτων ή Τέλειος Διδάσκαλος εκ Περιεργείας ή Τέλειος Άγγλος Διδάσκαλος 7. Έφορος και Δικαστής ή Ιρλανδός Διδάσκαλος 8. Επόπτης των Οικοδομών ή Διδάσκαλος του Ισραήλ ή Σκώτος Διδάσκαλος των JJJ 3 η Τάξη 9. Εκλεκτός Διδάσκαλος των Εννέα 31 Αναφέρονται οι βαθμοί σε όλες τους τις εκδοχές, αναλόγως της πηγής τους. 106 /// ΕΡΕΔΩΜ Τ.2

11 10. Εκλεκτός των Δεκαπέντε 11. Ένδοξος Εκλεκτός, Επικεφαλής των Δώδεκα Φυλών 4 η Τάξη 12. Μέγας Διδάσκαλος Αρχιτέκτων 13. Ιππότης της Βασιλικής Αψίδος 14. Μέγας, Εκλεκτός και Τέλειος Διδάσκαλος 5 η Τάξη 15. Ιππότης της Ανατολής ή Ιππότης του Ξίφους ή Ιππότης του Αετού 16. Πρίγκιψ της Ιερουσαλήμ 17. Ιππότης της Ανατολής και της Δύσεως ή Ιππότης της Δύσεως 18. Ιππότης Ροδόσταυρος ή Ιππότης του Πελεκάνος ή Ιππότης του Λευκού Αετού ή Ιππότης του Αγίου Ανδρέου ή Τέλειος Τέκτων ή Τέκτων του Ιερού Δώματος Συνοπτική ανάπτυξη του Τύπου Ιστορικά μιλώντας, οι αναφορές περί της λεγόμενης «Στοάς της Τελειοποιήσεως» είναι ελάχιστα προγενέστερες του 1750 και χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά από Στοές των λεγομένων «ανώτερων» βαθμών του Μπορντώ. Οι Στοές αυτές στην πράξη αγνοούν τη λειτουργία των βαθμών της 3 ης τάξης (Βαθμοί της Εκδικήσεως) και περιο- 6 η Τάξη 19. Μέγας Ποντίφηξ ή Ισόβιος Διδάσκαλος 20. Πατριάρχης Νοαχίτης ή Πρώσσος Ιππότης 21. Μεγάλος Διδάσκαλος της Κλειδός του Τεκτονισμού 22. Πρίγκιψ του Λιβάνου ή του Βασιλικού Πελέκεως 7 η Τάξη 23. Κυρίαρχος Μεμυημένος Πρίγκιπας ή Ιππότης του Ηλίου 24. Ένδοξος Ιππότης πότης Ταξιάρχης του Λευκού και Μέλανος Αετού ή Ιππότης Καδώς 25. Εξοχότατος Πρίγκιψ του Βασιλικού Μυστικού. Οι τρεις πρώτοι βαθμοί (1 η τάξη) ασκούνταν υπό την αιγίδα των συμβολικών Στοών. Οι επιγενόμενες τάξεις, μέχρι και την 4 η, σε Στοές Τελειοποιήσεως και οι ανώτερες σε Περιστύλια ια ή Συνόδους. Δεν διασώζεται κάποια ολοκληρωμένη αναφορά περί των βαθμών του Τύπου της Τελειοποιήσεως μέχρι την σύνταξη των ομώνυμων Χειρόγραφων από τoν Francken. Στα χειρόγραφα αυτά περιλαμβάνονται τα τυπικά των βαθμών 4 έως και 25, τα Συντάγματα και οι Γενικοί Κανονισμοί των Στοών Τελειοποιήσεως και τα Συντάγματα του Βεβαίως, αξίζει να σημειωθεί ότι, μεταξύ των διαφόρων εκδοχών των Χειρογράφων, υπάρχουν διαφοροποιήσεις τόσο στη σειρά όσο και στην ονομασία των βαθμών. Τ.2 3 ΕΡΕΔΩΜ /// 107

12 ρίζονται σε αυτούς της 2 ας τάξης και ενδεχομένως σε αυτούς της 4 ης τάξης, σύμφωνα με τους οποίους ο απωλεσθείς μετά τον θάνατο του Χιράμ Λόγος ανευρίσκεται. Την ίδια περίοδο κάποιοι βαθμοί, της 3 ης τάξης, καθώς και άλλοι που φέρουν τη λέξη «Εκλεκτός» 32 συναντώνται στο Παρίσι αλλά και σε άλλα μέρη της Γαλλίας. Υπήρχαν όμως και Στοές που εργάζονταν με τους αρχικής συλλήψεως βαθμούς του Μπορντώ. Τα πρώτα χρόνια μετά το 1750 και οι δύο σχολές «ανώτερων» βαθμών (του Μπορντώ και του Παρισιού), απέδιδαν τον 15 ο βαθμό του «Ιππότη της Ανατολής», αλλά με διαφορετικό τυπικό. Από αναφορές του de la Chaussée 33 μαθαίνουμε ότι το 1762 λειτουργού- α λειτουργίας Σκωτι σε και ο 17 ο βαθμός, Ιππότης της Ανατολής και ωσε το 1768 ο Henry της Δύσεως, χωρίς όμως περαιτέρω λεπτομέρειες Mose s Michael Ha ys. μιας και ο ίδιος δεν είχε μυηθεί σε αυτόν. Πάντως, όλοι σχεδόν οι βαθμοί, μέχρι και τον 14, αναφέρονταν στην παράδοση της ανέγερσης του Ναού του Σολομώντα, ενώ οι παραδόσεις που αφορούν στην ανοικοδόμηση του δευτέρου Ναού από τον Ζοροβάβελ και του Μυστικού Ναού του Ιησού προστίθενται με την εισαγωγή των επιγενομένων έντεκα βαθμών (με-χρι του 25, του Πρίγκηπα του Βασιλικού Μυστικού) μετά το Μάλιστα το Κυρίαρχο Μεγάλο Συμβούλιο ο του 25 βαθμού συνεστήθη το 1762 και υπό την Μεγάλη Γραμματεία λειτούργησαν δύο επιμέρους Συμβούλια στο Παρίσι και στο Μπορντώ 35. Δεν υπάρχουν αναφορές περί της λειτουργίας του 18 ο βαθμού την περίοδο αυτή και το ίδιο συμβαίνει τουλάχιστον μέχρι το 1765, μολονότι ήταν κατ όνομα γνωστός ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του Παρά ταύτα ανέκαθεν εθεωρείτο ως ο Εικόνα 4: Χειρόγραφη Χάρτα λειτουργίας Σκωτικών βαθμών την οποία εξέδωσε το 1768 ο Henry Andrew Francken προς τον Moses Michael Hays. 32 «Elu». 33 Bλ. de la Chaussée Β., Μémoire Justicatif du F:: de la Chaussée, 1773, Voorhis H.V.B., Ό.π., 4 35 Βλ. και άρθρο 12 και 15 των Συνταγμάτων και Γενικών Κανονισμών του 1762, εις Μεγάλα Συντάγματα του 1762 του 1786 του Ελευθεροτεκτονισμού, Ό.π., 13 επ. 36 Ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι το 1761 υφίστατο ο βαθμός του «Ιππότου του Αετού» του οποίου οι μυημένοι έφεραν τον τίτλο του «Κραταιού Ιππότου Ροδοσταύρου». Είναι επίσης ιστορικά αποδεδειγμένο ότι, ο Willermoz γνώριζε την ύπαρξη του βαθμού αυτού και ενδεχομένως χρησιμοποίησε α- ποσπάσματα από τη διδασκαλία που αναφερόταν στους Ιππότες του Αετού. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έτος 1766 κυκλοφόρησε στη Γαλλία ένα αποκαλυπτικό κείμενο από τον M. de Bérage με τίτλο «Les plus secrets mystères des hauts grades de la maçonnerie dévoilés», στο οποίο γινόταν αναφορά σε ένα βαθμό με τον τίτλο «Πρίγκηψ του Ξίφους ή του Ρόδινου Σταυρού», ο οποίος όμως στην περιγραφή του ήταν τελείως διαφορετικός από αυτόν του Willermoz. Το συγκεκριμένο κείμενο είναι από τα πιο σημαντικά για την κατανόηση των απαρχών των βαθμών του Σκωτικού Τύπου από τους αντί- 108 /// ΕΡΕΔΩΜ Τ.2

13 πλέον σημαντικός από τους ανώτερους βαθμούς. Η τοποθέτησή του στην 18 η θέση των βαθμών του Τύπου οφείλεται είτε σε αριθμοσοφική επιλογή είτε στο ότι κατά τον χρόνο της δημιουργίας του ήταν ο ανώτατος (ne plus ultra) και με την πάροδο των ετών προστέθηκαν και άλλοι. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στον 25 βαθμό, του Υπερτάτου Πρίγκηπα του Βασιλικού Μυστικού. Το πρώτο τυπικό του βαθμού χρονολογείται από το 1768 και φέρει την ο- νομασία «Ralliement des Princes Sublimes», ήτοι «Σύναξις των Υπερτάτων Ιπποτών». Αρχικά, ήταν ο κατά σειρά 17 ος βαθμός του Τύπου και, χωρίς κάποια εξήγηση, μετατοπίστη- (La Rochelle 1775). κε ως 25 ος, μάλλον, λόγω του τος ότι σε αυτόν για πρώτη φορά γινόταν αναφορά στον Φρειδερίκο ΙΙ της Πρωσσίας γεγονό- ως «Μέγα Διδάσκαλο και Αρχιστράτηγο των Υπερτάτων Πριγκήπων, των Ιπποτών του Αγίου Ανδρέα της Σκωτίας και πιστό φύλακα του Ναού». Μολονότι μιλάμε με για ένα σύστημα βαθμών ιεραρχημένο σε τάξεις, δεν μπορούμε με σαφήνεια να πούμε ότι ο Τύπος αποτέλεσε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή ένα αδιαίρετο μυητικό σύνολο τάξεων και βαθμών. Το «Κυρίαρχο Συμβούλιο των Αυτοκρατόρων της Ανατολής και Δύσεως» φαίνεται να εκπροσωπούσε λειτουργικά μόνο τους βαθμούς 15 ο και 16 ο. Οι υπόλοιποι βαθμοί 37 για χρονικό διάστημα άνω της δεκαετίας δεν υπήρχαν παρά μόνον κατ όνομα, η δε, κατά το τυπικό, ανάπτυξή τους δεν ήταν ταυτόχρονη της δημιουργίας του Τύπου. Η πρώτη ολοκληρωμένη εμφάνιση τυπικών, από τον 17 ο μέχρι και τον 25 ο, περιλαμβάνεται στην έκδοση των Χειρογράφων του Francken το Το κατά πόσον κάποιοι, ή οι περισσότεροι, εξ αυτών αποτέλεσαν πνευματικό δημιούργημα του ίδιου του Morin αποτελεί αντικείμενο μεγάλης συγκριτικής εργασίας 38. Εικόνα 5: «Σκωτικό» δίπλωμα της Στοάς Parfaite Union Επίλογος Ο Τύπος της Τελειοποιήσεως αποτέλεσε τον πρώτο αληθώς συνεκτικό κρίκο στη στοιχους «ανώτερους» βαθμούς που αναπτύσσονταν εκείνη την εποχή στη Γαλλία. Βλ. αντί πολλών Λεφάκη Λ.Κ., Αράρ Δ., Οι απαρχές του βαθμού του Ροδοσταύρου στην Τεκτονική παράδοση, Ερεδώμ τ.1, 2012, 45 επ. Βλ. και Parker W.D., Brent Morris S., The Degree of Knight of the Sword and of Rose-Croix, G.C., Fellow & Mackey Scholar Published in Vol. 11, Year Πλην του Καδώς ο οποίος αποδεδειγμένα υφίσταται προ του Βλ. αντί πολλών και την άποψη του Jackson, Ό.π., 46 επ. και ιδίως 49. Τ.2 3 ΕΡΕΔΩΜ /// 109

14 δημιουργία μιας ολοκληρωμένης τεκτονικής παράδοσης η οποία ζει και ανθεί μέχρι τις ημέρες μας. Η ετικέτα του «Σκωτικού» Τεκτονισμού που εναποτέθηκε όλο και πιο συστηματικά στα τυπικά των «ανώτερων» βαθμών από τα μέσα του 18 ου αιώνα, δεν αποτελούσε κατ ουσίαν μία αναφορά στην Σκωτία, αλλά, έδωσε στον υπό δημιουργία Τύπο το κύρος ενός εδραιωμένου μυητικού συστήματος, σε αντιδιαστολή με τα αγγλικά κρατούντα. Εν πάση περιπτώσει, οι Στοές που ανέδειξαν τους βαθμούς αυτούς α- ναπτύχθηκαν σε γόνιμα εδάφη για πολλούς σημαντικούς λόγους, αποτέλεσαν δε αποθήκες θησαυρών γνώσεων για τις αποκαλύψεις μεγάλων εσωτερικών αληθειών, οι ο- ποίες απέρρευσαν από την απόκρυφη σοφία της μυστικής παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων αποκαλύψεων που ο αρχέγονος Τεκτονισμός είχε σφραγίσει στην κεκρυμμένη γνώση των συμβόλων του. Βιβλιογραφία 1. Bésuchet de Saunois J. C., Précis Historique ique de la Franc-maçconnerie, vol. 1, Paris, Carr Η., The Early French Exposures , London, on, Chevallier P., Les ducs sous l'acacia, ci a, Paris, 1964 (Reprint 1994). 94). 4. De la Chaussée Β., Μémoire Justicatif tif du F:: de la Chaussée, sée, Folger R.B., The Ancient nt and Accepted Scottish tish Rite in Thirty Three Degrees, New York, Gould R.F., History of Freemasonry, vol. III, I, Henderson G.D., Chevalier er Ramsay, Thomas Nelson and Sons, London, n Jackson, A. C. F., Rose Croix, rev. ed., A. Lewis, London, n, Lantoine Α., Le Rite Ecossais s ancien et accepté, cept Lindsay A.S., Le Rite Écossais s pour l Écosse, se, Mackey A.G., Encyclopedia of Freemasonry emas ry (2nd ed.), Naudon P., Histoire, ire, Rituels et Tuileur des hauts grades maçonniques, ni Paris, Newbury G.A., «A History of the Supreme Council of 33 of the AASR of Freemasonry for the NMJ», Parker W.D., Brent Morris S., The Degree e of Knight of the Sword and of Rose-Croix, G.C., Fellow & Mackey Scholar Published in Vol.11, 1, Year Sitwell N.S.H., Some Mid-Eighteen Century French Manuscripts, AQC 40, Voorhis, Η.V.B., The Story of the Scottish Rite of Freemasonry, Richmond Virginia, revised edition, Weil F., La Franc-maçonnerie en France jusqu en Transactions of the first International congress on the Enlightment, Institut et Musée Voltaire. Les Délices. Genève, 1963, Λασπιάς Β., Οι ιστορικές μας ρίζες, Ερεδώμ, τ.1, 2012, Λεφάκης Λ.Κ., Αράρ Δ., Οι απαρχές του βαθμού του Ροδοσταύρου στην Τεκτονική παράδοση, Ερεδώμ τ.1, 2012, Λογοθέτης Μ., Ο Αρχαίος και Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος, Αθήναι, Ύπατον Συμβούλιον του 33 της Ελλάδος, Μεγάλα Συντάγματα του 1762 και του 1786 του Ελευθεροτεκτονισμού, Εν Κοιλάδι Ιλισού και Ανατολή Αθηνών, /// ΕΡΕΔΩΜ Τ.2

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα χειρόγραφα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα χειρόγραφα ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με ιδιαίτερη τιµή και χαρά ο Πρόεδρος Γιώργος Γραµµατικάκης, καθηγητής Πανεπιστηµίου Κρήτης, και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος «Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη» χαιρέτησαν την παράδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ. Έρευνα-επιλογή: Μαρτίνα Λόος Μετάφραση-επιµέλεια: Βασιλική Καντζάρα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ. Έρευνα-επιλογή: Μαρτίνα Λόος Μετάφραση-επιµέλεια: Βασιλική Καντζάρα Έρευνα-επιλογή: Μαρτίνα Λόος Μετάφραση-επιµέλεια: Βασιλική Καντζάρα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Εισαγωγή Το παρόν κείµενο περιλαµβάνει ορισµένα µόνο ονόµατα γνωστών µαθηµατικών από την ιστορία της επιστήµης. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Ελένη Δ. Γράψα Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Αρχείων Ν. Λευκάδας e-mail: mail@gak. lef.sch. g Ιστορικά στοιχεία Τον Ιούλιο του 1684 ο Βενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ιαλογισµός. ηµήτριος Σεµελάς

Ο ιαλογισµός. ηµήτριος Σεµελάς Ο ιαλογισµός ηµήτριος Σεµελάς 1 Από τότε που έχω εισέλθει στην οδό της πνευµατοκρατίας και της Μυήσεως, πολλές φορές µε ρώτησαν: τι είναι ο ιαλογισµός; ποια είναι τα αποτελέσµατα τα οποία παρέχει η πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 21 Αυγούστου 1950. Γονείς μου είναι ο Λύσανδρος Κ. Ζώρας και η Λήδα Ζώρα το γένος Ο. Λαμπροπούλου. ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Α. Μέση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0006 (NLE) 5208/17 FISC 7 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ 0 Συλλογικός Κατάλογος των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έφερε στην επιφάνεια τα λάθη της επεξεργασίας υλικού και την αναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.12.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0672/2004, της Ευφροσύνης Γεωργουλέα, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη αναγνώριση στην Ελλάδα προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ «...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διάρκεια Έκθεσης: 17. 12.2008-20. 03. 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Το αρχειακό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Γενικά II. Πρωτόκολλο της 13 ης Απριλίου 1962 για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΞΕΝΙΟΣ: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΞΕΝΙΟΣ: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 321 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΞΕΝΙΟΣ: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ Αθηνά καθηγήτρια Γαλλικής Δ. Ε., Επιμορφώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία Η Χάρτα ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ Εκείνη την εποχή η περιοχή που καλύπτει τη σημερινή Ελλάδα ήταν τμήμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο Ρήγας σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη, έμαθε γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 COM(2016) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι φαίνεται να χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα του 12 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΑΘΗΝΑ 2011 Έκδοση: c Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4603-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 135/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4603-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 135/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 30-09-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4603-1/30-09-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 135/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2009-D-185-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ 18 Sunday Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΠΑΕΙ ΤΑ ΕΣΜΑ ΤΗΣ Ίσως είναι το πιο αναγνωρίσιμο μνημείο παγκοσμίως, συνυφασμένο με τη δημοκρατία που γεννήθηκε και ζει(;) σε αυτήν τη χώρα. Και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας:

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας: Ιουδαϊσµός α) Παρουσίαση θρησκείας: Ο Ιουδαϊσµός είναι η παραδοσιακή θρησκεία των Εβραίων. Σύµφωνα µε τον ορθόδοξο Ιουδαϊσµό και τους βαθιά θρησκευόµενους Εβραίους, ο βιβλικός πατριάρχης Αβραάµ ήταν ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής ηµοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Λευκωσία, 4 Νοεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2011/0958 Αρ. Φακ.: 550 ΠΡΟΣ: - - - Αδελφοί µου, Αναπληρωτή Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION Νο. F.092.22/4269

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION Νο. F.092.22/4269 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Ψήφισμα CM/ResDH(2012)31 2 Εκτέλεση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Γ. Π., Ε. Κ. και Κ.Ζ. κατά Ελλάδος (Προσφυγές

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρώπη και το Ισλάμ: Οκτώ Μύθοι

Η Ευρώπη και το Ισλάμ: Οκτώ Μύθοι Η Ευρώπη και το Ισλάμ: Οκτώ Μύθοι Aστέρης Χουλιάρας Καθηγητής Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Bernard Lewis: «Europe would turn Muslim by the end of this century,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Φιλική Εταιρεία. Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά. Οδησσός. 14 Σεπτεµβρίου 1814. Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος

Φιλική Εταιρεία. Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά. Οδησσός. 14 Σεπτεµβρίου 1814. Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος Φιλική Εταιρεία Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά µέλη Οδησσός 14 Σεπτεµβρίου 1814 Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος Σφραγίδα οργάνου Σφραγίδα της Μυστικής Αρχής Σφραγίδες Ελευθερίας,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO Courtesy translation Προς τον κ. Alfredo Pérez de Armiñán Βοηθό Γενικό Διευθυντή για τον Πολιτισμό Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών Οδός Miollis 1 75732 Παρίσι Cedex

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί και ακτιβίστριες Έρευνα-επιλογή: Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια : Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ

Εκπαιδευτικοί και ακτιβίστριες Έρευνα-επιλογή: Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια : Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Εκπαιδευτικοί και ακτιβίστριες Έρευνα-επιλογή: Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια : Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ http://www.infoplease.com DAVIES, EMILY (Ντέιβις, Έµιλυ) Μ. Βρετανία - Εκπαιδευτικός, εκδότρια, αγωνίστρια

Διαβάστε περισσότερα

(Σημ. Blog : Αναδημοσιεύουμε ένα εξαιρετικό πόνημα από τοleandroslk. blogspot. gr )

(Σημ. Blog : Αναδημοσιεύουμε ένα εξαιρετικό πόνημα από τοleandroslk. blogspot. gr ) (Σημ. Blog : Αναδημοσιεύουμε ένα εξαιρετικό πόνημα από τοleandroslk. blogspot. gr ) Το Τυπικό είναι πρωτίστως ένα ανθρώπινο δημιούργημα. Εκφράζει, όμως, πλείστες έννοιες. Από την πρωταρχική απαίτηση περί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Από την εποχή του εσποτάτου της Ηπείρου στα Βυζαντινά χρόνια στο νησί των Ιωαννίνων δημιουργήθηκαν Μονές και Ησυχαστήρια, που με την πάροδο του χρόνου η φήμη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α «ΕΛΛΑΔΑ! ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ!»

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α «ΕΛΛΑΔΑ! ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ!» 2 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α «ΕΛΛΑΔΑ! ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ!» Τα Εκπαιδευτήρια ΓΕΙΤΟΝΑ με βαθιά πίστη στον ελεύθερο άνθρωπο, των ανοιχτών, ευρωπαϊκών και οικουμενικών οριζόντων, σχεδίασαν για το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/ )) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/ )) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόμος: 1817/1988 Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/15-11-88)) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 39/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.2.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Ecoles Européennes Bureau de Secrétaire Général

Ecoles Européennes Bureau de Secrétaire Général Ecoles Européennes Bureau de Secrétaire Général Unité de Développement Pédagogique Réf.: 2010-D-239- el-2 Orig.:EL ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΠΙΛΟΓΗ: ΑΡΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 30 Οκτωβρίου 2013 στις 10:00-17:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 30 Οκτωβρίου 2013 στις 10:00-17:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 30 Οκτωβρίου 2013 στις 10:00-17:00 Έναρξη της έκθεσης ζωγραφικής που πλαισιώνει τις εκδηλώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΦAΛΑΙΟ 1: Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ... 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΦAΛΑΙΟ 1: Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ... 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος του Σεραφείμ Δ. Φυντανίδη............................ 19 Σημείωμα στη νέα έκδοση..................................... 21 Εισαγωγή..................................................

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας Laiki Capital Public Co Ltd.

Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας Laiki Capital Public Co Ltd. 0067/00005379/el Αλλαγή στη σύνθεση Διοικητικών Συμβούλων/ανώτατων στελεχών (Διορισμοί/Παραιτήσεις) LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2014-2015 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1900 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ PROJECT 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 1 v ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://www.pigizois.net/sinaxaristis/12/22.jpg&imgrefurl=http://www.saint.gr/3239/saint.aspx&usg= 3Fna2LMd87t9UxeDDztnUV4LuDo=&h=835&w=586&sz=63&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=bpzYaMtyqRnVnM:&t

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα παραδοσιακά συστήματα συνιστά το γεγονός ότι διδάσκοντες και

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.)

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) 1. Από τον Έρασμο στο Textus Receptus Πρώτη έκδοση του ελληνικού κειμένου της Αγ. Γραφής η πολύγλωσση Κομπλουτιανή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την παρέλευση τριετίας κατά την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα Διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 2/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

Καλώδια RG Μύθοι και Αλήθειες (Μέρος 1 ο )

Καλώδια RG Μύθοι και Αλήθειες (Μέρος 1 ο ) Ηµεροµηνία: 19/02/2007 BIOKAL Α.Ε. Καλώδια RG Μύθοι και Αλήθειες (Μέρος 1 ο ) BIOKAL A.E. Βιοµηχανία Ειδικών Καλωδίων Πεντάλοφος Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 787 202 Fax: 2310 787 977 www.biokal.gr Καλώδια RG

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

13608/16 ΜΑΚ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 2B

13608/16 ΜΑΚ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0045 (CNS) 13608/16 FISC 164 ECOFIN 948 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων.

LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων. 9 LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων. «Βλέπουμε με τα μάτια μας, αλλά κατανοούμε με τα μάτια της συλλογικότητας». 6 Ένα από τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων Μαθητών Α Λυκείου Θέατρο Χωρέμη Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016 1 Φ ο ί τ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία Εισαγωγή «Όποιος έχει υγεία, έχει ελπίδα. Και όποιος έχει ελπίδα, έχει τα πάντα.» Τόμας Κάρλαϊλ Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο Ο πατέρας μου είναι γιατρός, ένας από τους καλύτερους παθολόγους που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ 1. Από τη Γραμμική Β στην εισαγωγή του αλφαβήτου - Στον ελληνικό χώρο, υπήρχε ένα σύστημα γραφής μέχρι το 1200 π.χ. περίπου, η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 198(Ι) του 2003 74(Ι) του 2005 79(Ι) του 2007 105(Ι) του 2007 133(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «Στέλιος Ορφανουδάκης» Έκδοση 4 Ιούλιος 2011 Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις Η νέα δομή του Γενικού Λυκείου 2 Ωρολόγια προγράμματα ανά τάξη. Τρόπος προαγωγής και απόλυσης Σάββατο, 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.12.2015 L 317/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2231 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ Ο Σμυρναϊκός Μανές ή αλλιώς Μανέρως. Κατά τους Αρχαίους συγγραφείς ο Μανέρως ήταν θλιβερός ήχος και τον ονομάζανε Μανέρω ή Λίναιος θρήνος διότι κατά τα λεγόμενα με τον ήχο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΕΙΑ ΒΟΤΛΑ (1898-1987)

ΘΑΛΕΙΑ ΒΟΤΛΑ (1898-1987) ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ ΘΑΛΕΙΑ ΒΟΤΛΑ (1898-1987) Ή Θάλεια Β. Βοΐλα, τό γένος Σταλιού, έφυγε από αυτόν τον κόσμο στις 24 Οκτωβρίου 1987 διακριτικά όπως είχε ζήσει. Οί καταβολές της άποτελούν υπόμνηση ενός λαμπρού

Διαβάστε περισσότερα

Πορτραίτα: Johanna Lindsey

Πορτραίτα: Johanna Lindsey Ημερομηνία 10/5/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://www.bookcity.gr/ Χρύσα Βασιλείου http://www.artsandthecity.gr/bloggers/%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%84%cf%81%ce%b1% CE%AF%CF%84%CE%B1/22032- %CF%80%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B1-johanna-lindsey

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΣτΕ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΜΣτΕ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016-2017 Κλεις ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ * Τεκτονικόν Μέγαρον Βρεσθένης ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ ** Τεκτονικόν Μέγαρον Κηφισιάς ΣΗΜΑ *** Τεκτονικόν Μέγαρον Πειραιώς ΚΙΒΩΤΟΣ ΒΑΣ. ΕΚΛ. ΔΙΔ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «Στέλιος Ορφανουδάκης» Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Θράκη 2006, Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου

Χρήστος Κηπουρός ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Θράκη 2006, Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Copyright 2006, Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου

Διαβάστε περισσότερα