ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 9469/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά 14-4-2015 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 9469/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 9469/2015 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών την υπ' αριθμόν 12/2015 μελέτη της υπηρεσίας του δήμου την αριθ. 113/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση των συντασσόμενων τευχών Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της υπηρεσίας, για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00. Άρθρο 2: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, και θα διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν στο Δήμο έως την 24/04/2015 και ώρα 10:00 Άρθρο 3: Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού Οι προσφορές θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση της επιτροπής διαγωνισμού εργασιών η οποία και θα εισηγηθεί το αποτέλεσμα στην οικονομική επιτροπή. Η Οικονομική επιτροπή θα αποφανθεί σε συνεδρίαση της σχετικά με την επιλογή αναδόχου. Άρθρο 4: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι ο Δήμος Νέας Προποντίδας. Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα μήνες. Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη.

2 Άρθρο 5: Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται. Άρθρο 6: Τρόπος Πληρωμής Ο τρόπος αμοιβής του αναδόχου ορίζεται ως εξής: Θα εκδίδονται τριμηνιαία ή τετραμηνιαία ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία θα εξοφλούνται εντός 15 ημερών. Το ασφαλιστικό ποσό τριμήνου ή τετραμήνου μπορεί να είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο του 1/3 ή 1/4 του συνολικού ποσού ανα όχημα (λόγω στρογγυλοποίησης), αλλά το συνολικό ποσό στο τέλος του έτους θα είναι το ποσό της προσφοράς του οχήματος. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. Άρθρο 7 : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από τη Γραφείο Κίνησης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Τηλέφωνο FAX Άρθρο 8: Λοιποί όροι 1) Τα τεύχη δημοπράτησης, τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της ασφάλισης, είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω: i. Η παρούσα διακήρυξη. ii. Η μελέτη. 2) Στην ασφάλιση θα λαμβάνεται υπόψη το ισχύων bonus-malus ανα όχημα. Άρθρο 9: Δημοσίευση Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και θα δημοσιευτεί σε μια τοπική εφημερίδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού Άρθρο 10: Δικαιολογητικά συμμετοχής Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων, και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.1569/85 όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα. Oι διαγωνιζόμενοι - επί ποινή αποκλεισμού - μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού: 1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελματικής οργάνωσης. 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, τους οποίους και δέχονται ανεπιφύλακτα β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ. γ) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. δ) Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. ε) Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών. 4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 5. Επίσης είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) για λογαριασμό ποιας ή ποιών ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβούν και η προσκόμιση

3 αντιγράφου σύμβασης συνεργασίας με αυτήν ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας προσφοράς από την αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση. Άρθρο 11: Διατάξεις Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΡΑΣ.

4 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση της υπηρεσίας παροχής προγραμμάτων ασφάλισης για τα μηχανήματα, οχήματα, δίκυκλα του Δήμου Νέας Προποντίδας. Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: των άρθρων 103 και 209 του N. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 την παρ 13 του άρθρου 20 του N. 3731/08 το άρθρο 83 του N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) του ΠΔ 28/80 την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών του ΠΔ 237/86 Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α. Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός β. Η συγγραφή υποχρεώσεων γ. Η Τεχνική περιγραφή Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης του έργου Δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των ζητούμενων ασφαλιστικών καλύψεων ως αυτές αναγράφονται στην τεχνική περιγραφή. Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης υπηρεσίας. Άρθρο 7ο : Ανωτέρα βία Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιμών Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. Άρθρο 9ο : Τρόπος πληρωμής Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται στο ποσό της χαμηλότερης τιμής που θα δοθεί από τον ανάδοχο, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών.

5 Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας. Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ό Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Α/ Α Α/Α ΟΜΑΔΑ Σ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΥΠΟΣ/MAΡKA HP ΟΜΑΔΑ 1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ( ) 1 1 ΜΕ SWINGO KUBOTA 100 ΣΑΡΩΘΡΟ , ΜΕ ICCID KUBOTA ΣΑΡΩΘΡΟ , ΜΕ ICCID KUBOTA ΣΑΡΩΘΡΟ , ΜΕ ICCID KUBOTA ΣΑΡΩΘΡΟ , ΜΕ ICCID KUBOTA ΣΑΡΩΘΡΟ , ΜΕ ICCID KUBOTA ΣΑΡΩΘΡΟ , ΜΕ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR CAT.140 G , ΜΕ CX-4 ΜΙΚΡ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ , ΜΕ WB 93R-2 ΜΙΚΡ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ , ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR , ΜΕ AK.1400 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) , ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB , ΜΕ ΚΑΔΟΠΛΗΝΤΥΡΙΟ MERCEDES , ΜΕ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR , ΜΕ ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ZETOR , ME ΓΕΡΑΝΟΣ MERCEDES , ΜΕ FOREDIL MAG ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ , ΜΕ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR , ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES , ΜΕ DULEVO 400SA ΣΑΡΩΘΡΟ , ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 226B CATERPILLAR ,00 ΟΜΑΔΑ 2. ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 22 1 ΚΗΥ 3467 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) , ΚΗΙ 1124 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER CHRYSLER (Φ.Ι.Χ ,00

6 απορριμματοφόρο) 24 3 ΚΗΙ 1125 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) , KHI 1106 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER CHRYSLER (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) , KHY 3353 ΦΟΡΤΗΓΟ DAF (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) , KHY 3487 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) , KHI 9473 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) , KHI 9479 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) , KHI 9481 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER CHRYSLER (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) , KHI 9471 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΙ 9495 MAN ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) , KHY 3387 ΦΟΡΤΗΓΟ DAF FA2300 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΙ 9412 Μ/S 1823 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) , KHY 3386 ΦΟΡΤΗΓΟ DAF FA2300 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) , KHI 9413 Μ/S 1823 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ.) , KHI 1131 MAN ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) , KHY 3435 M/S-1929 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) , KHH 5063 MAN ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) ,00 ΟΜΑΔΑ 3. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 40 1 ΚΗΙ 1130 HMIΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI L , ΚΗΙ 1136 MAZDA B2500 STD ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΙ 9430 HMIΦΟΡΤΗΓΟ ISUZU D-MAX 3000 (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΙ 9490 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ LADA 4X4 (Ε.Ι.Χ.) , ΝΖΙ 6729 HMIΦΟΡΤΗΓΟ ΤΟΥΟΤΑ 4X4 (Φ.Ι.Χ.) , KHI 1101 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI GRAND VITARA (E.Ι.Χ.) , KHI 1160 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SKODA FABIA (E.Ι.Χ.) , KHI 1155 MAZDA B2500 STD ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ (Φ.Ι.Χ.) , KHI 9480 SUZUKIALTO GF ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (E.Ι.Χ.) 7 300, ΜΟ 1117 HMIΦΟΡΤΗΓΟ DATSUN NISSAN (Φ.Ι.Χ.) , KHI 9441 SCODA PICK UP DLX ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (Φ.Ι.Χ.) , KHI 1138 MAZDA B2500 STD ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΙ 9436 DOLBO CARGO ΦΟΡΤHΓΑΚΙ FIAT (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΗ 5089 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO (E.Ι.Χ.) , ΚΗΥ 3471 ΜΑΖDΑ.B2600 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (Φ.Ι.Χ.) , NZK 2154 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9 300,00 ΟΜΑΔΑ 4. ΦΟΡΤΗΓΑ 56 1 ΚΗΥ 3485 ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO-MAGIRUS 190E 30W (Φ.Ι.Χ.) ,00

7 57 2 ΧΚΗ 8384 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ (Φ.Ι.Χ.) ΜΕΤ. ΚΑΔΩΝ , KHI 9478 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 3243 (Φ.Ι.Χ.) , XKM 6893 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ.) , ΧΟ 7427 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2232 (Φ.Ι.Χ.) , XKM 9120 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES LP 1013 (Φ.Ι.Χ.) , KHI 1165 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 704 (Φ.Ι.Χ.) , XKH 6592 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ. γερανός κάδων) , KHI 1184 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 210D (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΥ 3382 Φ.Ι.Χ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES LPKO , ΝΒΥ 4501 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ.) , KHY 3490 ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO ΜP 190E 30W (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗH 5071 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 1131 (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΥ 3389 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 813 (Φ.Ι.Χ.) , KHI 9483 ΦΟΡΤΗΓΟ MAN ΚΑΔΟΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΙ 9488 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 914K ΓΕΡΑΝΟΣ (Φ.Ι.Χ.) , KHY 3406 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 1314 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ (Φ.Ι.Χ.) ,00 ΟΜΑΔΑ 5. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 73 1 ΚΗΥ 3466 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ FIAT-IVECO 100Ε 18Μ/Ρ (35 θέσεων) , ΚΗΙ 9455 MERCEDES ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (51 θέσεων) , ΚΗΙ 9489 ΟΜΑΔΑ 6. ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 76 1 ΧΛ ΟΜΑΔΑ 7. ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ FORD 130-TFCFL ΤΡΑΝΖΙΤ WERKE ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (15 θέσεων) ΤΡΑΚΤΕΡ FIAT DT/1 (γεωργικός ελκυστήρας) , , ΧΚΗ 4403 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGIO , ΧΚΤ 329 ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΟ YAMAHA XR , ΧΚΤ 330 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGIO FLY cc , ΧΚΤ 331 ΔΙΚΥΚΛΟ SUZUKI WVCM ΔΙΚΥΚΛΟ 124cc , OKN 1501 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA C50 50cc 50 50, ΧΚΤ 105 ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΟ KWANG YANG (ΓΟΥΡΟΥΝΑ ) 151cc ,00 Ασφάλειες για νέα Οχήματα 2.350,00 Γενική αστική ευθύνη 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η ασφάλιση όλων των οχημάτων και

8 μηχανημάτων του Δήμου Νέας Προποντίδας, για χρονικό διάστημα ενός έτους. Η ασφάλιση των παραπάνω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Ν. 3643/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) καθώς και των ισχυουσών διατάξεων και νομοθεσίας περί ασφάλισης αυτών μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό. Εάν ο Δήμος προμηθευτεί επιπλέων οχήματα μηχανήματα έργων θα ασφαλιστούν με τις ίδιες προϋποθέσεις και με ανάλογες τιμές για τον υπόλοιπο χρόνο λήξης της σύμβασης. Ο Δήμος μπορεί να αποσύρει οχήματα μηχανήματα έργων που κρίνει ασύμφορα για την λειτουργία τους και να διακόψει την ασφάλεια τους χωρίς οποιοδήποτε κόστος. Η επιλογή της καλύτερης προσφοράς θα γίνει με τη χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί από τους διαγωνιζόμενους και συγκεκριμένα στις τιμές ασφαλειών των οχημάτων (CPV: ) της μελέτης, στη τιμή των ασφαλειών για νέα οχήματα (CPV: ) και τέλος στην τιμή των ασφαλειών για αστική ευθύνη (CPV: ). Ως αστική ευθύνη εννοείται η: 1. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων α. Σωματικές βλάβες τρίτων και επιβαινόντων καλυπτόμενου οχήματος, μέχρι του ποσού ανά θύμα. β. Υλικών ζημιών επί πραγμάτων τρίτων μη μεταφερόμενων δια του καλυπτόμενου οχήματος μέχρι του ποσού των ανά ατύχημα 2. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά την λειτουργία των μηχανημάτων έργου ως εργαλείου (μόνο για τα μηχανήματα έργου) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, ανέρχεται στο μικτό ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου (Κωδικός ). Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 περί «εκτελέσεων έργων και προμηθειών των Ο.Τ.Α.» του Ν. 2362/95 περί «περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/ τεύχος Α ) περί «κύρωσης του Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει κατόπιν σχετικής απόφασης του Δήμου Ν. Προποντίδας και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ακολουθεί ο κατάλογος των αυτοκινήτων μηχανημάτων που εν δυνάμει πρόκειται να ασφαλιστούν. Α/ Α Α/Α ΟΜΑΔΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΥΠΟΣ/MAΡKA HP ΟΜΑΔΑ 1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 1 1 ΜΕ SWINGO KUBOTA 100 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ ICCID KUBOTA ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ ICCID KUBOTA ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ ICCID KUBOTA ΣΑΡΩΘΡΟ 16

9 5 5 ΜΕ ICCID KUBOTA ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ ICCID KUBOTA ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR CAT.140 G ΜΕ CX-4 ΜΙΚΡ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ WB 93R-2 ΜΙΚΡ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR ΜΕ AK.1400 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB ΜΕ ΚΑΔΟΠΛΗΝΤΥΡΙΟ MERCEDES ΜΕ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR ΜΕ ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ZETOR ME ΓΕΡΑΝΟΣ MERCEDES ΜΕ FOREDIL MAG ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES ΜΕ DULEVO 400SA ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 226B CATERPILLAR 57

10 ΟΜΑΔΑ 2. ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 22 1 ΚΗΥ 3467 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) ΚΗΙ 1124 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER CHRYSLER (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) ΚΗΙ 1125 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) KHI 1106 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER CHRYSLER (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) KHY 3353 ΦΟΡΤΗΓΟ DAF (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) KHY 3487 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) KHI 9473 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) KHI 9479 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) KHI 9481 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER CHRYSLER (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) KHI 9471 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ.) ΚΗΙ 9495 MAN ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) KHY 3387 ΦΟΡΤΗΓΟ DAF FA2300 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) ΚΗΙ 9412 Μ/S 1823 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) KHY 3386 ΦΟΡΤΗΓΟ DAF FA2300 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) KHI 9413 Μ/S 1823 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ.) KHI 1131 MAN ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) 41

11 38 17 KHY 3435 M/S-1929 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) KHH 5063 MAN ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) 60 ΟΜΑΔΑ 3. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 40 1 ΚΗΙ 1130 HMIΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI L ΚΗΙ 1136 MAZDA B2500 STD ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ (Φ.Ι.Χ.) ΚΗΙ 9430 HMIΦΟΡΤΗΓΟ ISUZU D-MAX 3000 (Φ.Ι.Χ.) ΚΗΙ 9490 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ LADA 4X4 (Ε.Ι.Χ.) ΝΖΙ 6729 HMIΦΟΡΤΗΓΟ ΤΟΥΟΤΑ 4X4 (Φ.Ι.Χ.) KHI 1101 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI GRAND VITARA (E.Ι.Χ.) KHI 1160 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SKODA FABIA (E.Ι.Χ.) KHI 1155 MAZDA B2500 STD ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ (Φ.Ι.Χ.) KHI 9480 SUZUKIALTO GF ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (E.Ι.Χ.) ΜΟ 1117 HMIΦΟΡΤΗΓΟ DATSUN NISSAN (Φ.Ι.Χ.) KHI 9441 SCODA PICK UP DLX ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (Φ.Ι.Χ.) KHI 1138 MAZDA B2500 STD ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ (Φ.Ι.Χ.) ΚΗΙ 9436 DOLBO CARGO ΦΟΡΤHΓΑΚΙ FIAT (Φ.Ι.Χ.) ΚΗΗ 5089 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO (E.Ι.Χ.) 10

12 54 15 ΚΗΥ 3471 ΜΑΖDΑ.B2600 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (Φ.Ι.Χ.) NZK 2154 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9 ΟΜΑΔΑ 4. ΦΟΡΤΗΓΑ 56 1 ΚΗΥ 3485 ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO-MAGIRUS 190E 30W (Φ.Ι.Χ.) ΧΚΗ 8384 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ (Φ.Ι.Χ.) ΜΕΤ. ΚΑΔΩΝ KHI 9478 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 3243 (Φ.Ι.Χ.) XKM 6893 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ.) ΧΟ 7427 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2232 (Φ.Ι.Χ.) XKM 9120 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES LP 1013 (Φ.Ι.Χ.) KHI 1165 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 704 (Φ.Ι.Χ.) XKH 6592 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ. γερανός κάδων) KHI 1184 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 210D (Φ.Ι.Χ.) ΚΗΥ 3382 Φ.Ι.Χ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES LPKO ΝΒΥ 4501 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ.) KHY 3490 ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO ΜP 190E 30W (Φ.Ι.Χ.) ΚΗH 5071 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 1131 (Φ.Ι.Χ.) ΚΗΥ 3389 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 813 (Φ.Ι.Χ.) 34

13 70 15 KHI 9483 ΦΟΡΤΗΓΟ MAN ΚΑΔΟΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) ΚΗΙ 9488 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 914K ΓΕΡΑΝΟΣ (Φ.Ι.Χ.) KHY 3406 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 1314 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ (Φ.Ι.Χ.) 36 ΟΜΑΔΑ 5. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 73 1 ΚΗΥ 3466 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ FIAT-IVECO 100Ε 18Μ/Ρ (35 θέσεων) ΚΗΙ 9455 MERCEDES ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (51 θέσεων) ΚΗΙ 9489 FORD 130-TFCFL ΤΡΑΝΖΙΤ WERKE ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (15 θέσεων) 15 ΟΜΑΔΑ 6. ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 76 1 ΧΛ ΤΡΑΚΤΕΡ FIAT DT/1 (γεωργικός ελκυστήρας) 180 ΟΜΑΔΑ 7. ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ 76 1 ΧΚΗ 4403 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGIO ΧΚΤ 329 ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΟ YAMAHA XR ΧΚΤ 330 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGIO FLY cc ΧΚΤ 331 ΔΙΚΥΚΛΟ SUZUKI WVCM ΔΙΚΥΚΛΟ 124cc OKN 1501 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA C50 50cc ΧΚΤ 105 ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΟ KWANG YANG (ΓΟΥΡΟΥΝΑ ) 151cc 151 Από τα παραπάνω οχήματα, δύο (2) απορριμματοφόρα και δύο (2) φορτηγά εξαιτίας σοβαρών βλαβών είναι ακινητοποιημένα, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα για τα οποία η υπηρεσία αδυνατεί να εκτιμήσει τον χρόνο της επανακυκλοφορίας τους ώστε να ασφαλιστούν.σε περίπτωση όπου επανέλθουν στην κυκλοφορία θα ασφαλιστούν για το υπόλοιπο του χρόνου

14 μέχρι να λήξει η σύμβαση. ΟΜΑΔΑ 2. ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ KHY 3387 ΦΟΡΤΗΓΟ DAF FA2300 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) KHY 3386 ΦΟΡΤΗΓΟ DAF FA2300 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) 50 ΟΜΑΔΑ 4. ΦΟΡΤΗΓΑ 60 5 ΧΟ 7427 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2232 (Φ.Ι.Χ.) KHI 1165 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 704 (Φ.Ι.Χ.) 88 Επίσης σε περίπτωση προμήθειας νέων οχημάτων έχει προβλεφθεί κονδύλιο στον προϋπολογισμό για νέες ασφαλίσεις.

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α/ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο ΡΑ Α/Α ΟΜ ΑΔΑ Σ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΥΠΟΣ/MAΡKA HP ΟΜΑΔΑ 1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ ΜΕΛΕΤΗ Σ ( ) ΤΙΜΗ ΠΡΟΣ ΦΟΡΑ Σ 1 1 ΜΕ SWINGO KUBOTA 100 ΣΑΡΩΘΡΟ , ΜΕ ICCID KUBOTA ΣΑΡΩΘΡΟ , ΜΕ ICCID KUBOTA ΣΑΡΩΘΡΟ , ΜΕ ICCID KUBOTA ΣΑΡΩΘΡΟ , ΜΕ ICCID KUBOTA ΣΑΡΩΘΡΟ , ΜΕ ICCID KUBOTA ΣΑΡΩΘΡΟ , ΜΕ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR CAT.140 G , ΜΕ CX-4 ΜΙΚΡ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ , ΜΕ WB 93R-2 ΜΙΚΡ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ , ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR , ΜΕ AK.1400 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) , ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB , ΜΕ ΚΑΔΟΠΛΗΝΤΥΡΙΟ MERCEDES , ΜΕ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR , ΜΕ ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ZETOR , ME ΓΕΡΑΝΟΣ MERCEDES , ΜΕ FOREDIL MAG ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ , ΜΕ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR , ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES , ΜΕ DULEVO 400SA ΣΑΡΩΘΡΟ , ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 226B CATERPILLAR ,00 ΟΜΑΔΑ 2. ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 22 1 ΚΗΥ 3467 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) , ΚΗΙ 1124 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER CHRYSLER (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) , ΚΗΙ 1125 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) , KHI 1106 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER CHRYSLER (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) ,00

16 26 5 KHY 3353 ΦΟΡΤΗΓΟ DAF (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) , KHY 3487 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) , KHI 9473 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) , KHI 9479 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) , KHI 9481 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER CHRYSLER (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) , KHI 9471 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΙ 9495 MAN ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) , KHY 3387 ΦΟΡΤΗΓΟ DAF FA2300 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΙ 9412 Μ/S 1823 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) , KHY 3386 ΦΟΡΤΗΓΟ DAF FA2300 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) , KHI 9413 Μ/S 1823 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ.) , KHI 1131 MAN ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) , KHY 3435 M/S-1929 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) , KHH 5063 MAN ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) ,00 ΟΜΑΔΑ 3. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 40 1 ΚΗΙ 1130 HMIΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI L , ΚΗΙ 1136 MAZDA B2500 STD ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΙ 9430 HMIΦΟΡΤΗΓΟ ISUZU D-MAX 3000 (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΙ 9490 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ LADA 4X4 (Ε.Ι.Χ.) , ΝΖΙ 6729 HMIΦΟΡΤΗΓΟ ΤΟΥΟΤΑ 4X4 (Φ.Ι.Χ.) , KHI 1101 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI GRAND VITARA (E.Ι.Χ.) , KHI 1160 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SKODA FABIA (E.Ι.Χ.) , KHI 1155 MAZDA B2500 STD ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ (Φ.Ι.Χ.) , KHI 9480 SUZUKIALTO GF ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (E.Ι.Χ.) 7 300, ΜΟ 1117 HMIΦΟΡΤΗΓΟ DATSUN NISSAN (Φ.Ι.Χ.) , KHI 9441 SCODA PICK UP DLX ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (Φ.Ι.Χ.) , KHI 1138 MAZDA B2500 STD ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΙ 9436 DOLBO CARGO ΦΟΡΤHΓΑΚΙ FIAT (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΗ 5089 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO (E.Ι.Χ.) , ΚΗΥ 3471 ΜΑΖDΑ.B2600 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (Φ.Ι.Χ.) , NZK 2154 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9 300,00 ΟΜΑΔΑ 4. ΦΟΡΤΗΓΑ 56 1 ΚΗΥ 3485 ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO-MAGIRUS 190E 30W (Φ.Ι.Χ.) , ΧΚΗ 8384 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ (Φ.Ι.Χ.) ΜΕΤ. ΚΑΔΩΝ , KHI 9478 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 3243 (Φ.Ι.Χ.) , XKM 6893 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ.) ,00

17 60 5 ΧΟ 7427 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2232 (Φ.Ι.Χ.) , XKM 9120 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES LP 1013 (Φ.Ι.Χ.) , KHI 1165 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 704 (Φ.Ι.Χ.) , XKH 6592 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ. γερανός κάδων) , KHI 1184 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 210D (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΥ 3382 Φ.Ι.Χ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES LPKO , ΝΒΥ 4501 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ.) , KHY 3490 ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO ΜP 190E 30W (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗH 5071 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 1131 (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΥ 3389 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 813 (Φ.Ι.Χ.) , KHI 9483 ΦΟΡΤΗΓΟ MAN ΚΑΔΟΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΙ 9488 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 914K ΓΕΡΑΝΟΣ (Φ.Ι.Χ.) , KHY 3406 ΟΜΑΔΑ 5. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 73 1 ΚΗΥ 3466 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 1314 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ (Φ.Ι.Χ.) ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ FIAT-IVECO 100Ε 18Μ/Ρ (35 θέσεων) , , ΚΗΙ 9455 MERCEDES ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (51 θέσεων) , ΚΗΙ 9489 ΟΜΑΔΑ 6. ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 76 1 ΧΛ ΟΜΑΔΑ 7. ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ FORD 130-TFCFL ΤΡΑΝΖΙΤ WERKE ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (15 θέσεων) ΤΡΑΚΤΕΡ FIAT DT/1 (γεωργικός ελκυστήρας) , , ΧΚΗ 4403 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGIO , ΧΚΤ 329 ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΟ YAMAHA XR , ΧΚΤ 330 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGIO FLY cc , ΧΚΤ 331 ΔΙΚΥΚΛΟ SUZUKI WVCM ΔΙΚΥΚΛΟ 124cc , OKN 1501 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA C50 50cc 50 50, ΧΚΤ 105 ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΟ KWANG YANG (ΓΟΥΡΟΥΝΑ ) 151cc ,00 Ασφάλειες για νέα Οχήματα 2.350,00 Γενική αστική ευθύνη 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Ημερομηνία,.../.../2015 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Υπογραφή και Σφραγίδα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αρ. Μελ.: 4/2013 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αρ. Μελ.: 4/2013 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αρ. Μελ.: 4/2013 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Μελέτης: 45/2015 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Μελέτης: 45/2015 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΝΟΥ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ορεστιάδας

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη, 31-4-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθμ. πρωτ. 16226/1-04-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 19.720,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 19.720,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ν-Α ΛΕΣΒΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρηγόριος Κυριάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22510-55637 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. μελέτης : 72/2014 Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.:. /. -. - 2016 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Πρωτ.: 68770 /02-10 - 2012 ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ. 3546/22-01 2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΑΔΑ: Β4ΩΣΩ9Ω-31 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 20 Απριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. 9619 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική περιγραφή. Συγκεκριμένα η παρεχόμενη υποστήριξη συνοψίζεται στα εξής:

Τεχνική περιγραφή. Συγκεκριμένα η παρεχόμενη υποστήριξη συνοψίζεται στα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Α. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝ, ΔΙΑΦΑΝ. & ΠΛΗΡΟΦ. ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν.3361/2005 ) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 75539 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 10/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθμ. πρωτ. 69881 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/νση: Αγίας Ειρήνης 10- Μυτιλήνη Ταχ. Κωδ: 811 00 Πληροφορίες: Κατσιγίνης Μικές Τηλ: 2251027501( εσωτ 7) Fax: 22510 42329 e-mail: mkatsiginis@gmail.com ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2016 Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015

ΜΕΛΕΤΗ. Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015 Νομός Ημαθίας Δήμος Βέροιας Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση υποβρύχιων αντλιών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση υποβρύχιων αντλιών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Πρωτ.: 70887 / 11-10 - 2012 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EA 13REQ / ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ Δ.Ε : ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ,ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ & ΜΕΛΙΤΕΙΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

EA 13REQ / ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ Δ.Ε : ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ,ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ & ΜΕΛΙΤΕΙΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 2 Κέρκυρα Ταχ. Κώδ.: 4910 Τηλ.: 26610-21835 ΚΕΡΚΥΡΑ 30/9/2013 EA 13REQ001672266/18-10-2013 ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 7/8/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 12999 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διενέργειας της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διενέργειας της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 27/11/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. : 80759 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΤΟΥ ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Παροχή Υπηρεσιών Μαγειρείου Μαθητικής Εστίας ήµου Κόνιτσας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Παροχή Υπηρεσιών Μαγειρείου Μαθητικής Εστίας ήµου Κόνιτσας» Εστίας ήµου Κόνιτσας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Μελ.: 19/13. Εναπόθεση ογκωδών υλικών Δήμου Ν.Προποντίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Μελ.: 19/13. Εναπόθεση ογκωδών υλικών Δήμου Ν.Προποντίδας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασία : Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2016» Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2016» Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.- ΘΡΑΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 27536/21-06-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 48 /2013 Αρ. Πρωτ.: 61561 ΕΡΓΟ: Συντήρηση επισκευή γεωτρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά 01/12/2014

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά 01/12/2014 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14PROC002439262 ΝΟΜΟΣ: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά 01/12/2014 ΔΗΜΟΣ: ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αρ. Πρωτ.:38342/2014 Ταχ. Διεύθυνση:Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γλαράκη Ράνια Τηλέφωνο: 2373350256

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λεύκτρου Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015»

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λεύκτρου Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» Αρ. Μελέτης: 8 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λεύκτρου Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00 ΦΠΑ (23%): 4.600,00 ΣΥΝΟΛΟ: 24.600,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΘΕΜΑΤΩΝ E.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΘΕΜΑΤΩΝ E.E. 1 Διανυκτέρευσης στην Πόλη ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ-ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ DIMITROVGRAD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ DIVERSIFICATION OF THE TOURISTIC ATTRACTIONS AND PRODUCTS IN THE CROSS-BORDER

Διαβάστε περισσότερα

Η συντάκτης Λασηθιωτάκη Αικατερίνη ΠΕ Γεωπόνος

Η συντάκτης Λασηθιωτάκη Αικατερίνη ΠΕ Γεωπόνος ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Στείρωση θηλυκών σκυλιών Πλήρης ωοθηκο-υστερεκτομή με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ Ε ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ Ε ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ Ε ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή Τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός - Τιµολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων ΤΜΗΜΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης: 142/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης: 142/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης: 142/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Κ.Α. Προϋπολογισμού: 15.6615.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Κερατσίνι 30/09/2014. Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Κερατσίνι 30/09/2014. Αρ. Πρωτ. Κερατσίνι 30/09/2014 Αρ. Πρωτ. Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου παρακολούθηση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κερατσινίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ (Κ.Α. 35-6117.002)

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ (Κ.Α. 35-6117.002) Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ (Κ.Α. 35-6117.002) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.000.00 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)»

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)» Aριθμ. Μελέτης: 02/2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Επιστημονική υποστήριξη για την» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 162/2016. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Λεβαδέων με τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αριθμός Μελέτης: 162/2016. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Λεβαδέων με τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 21/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/ση: Σοφοκλέους 15 Τ.Κ. 32131 Αριθμός Μελέτης: 162/2016 Συνδιοργάνωση πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗ : ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 80

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗ : ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗ : 2016-2017 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 80 ΜΕΛΕΤΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 59.990,00

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2410-621.205. FAX : 2410-621.205 e-mail: dplarisas@yahoo.gr http:/www.katsigrasmuseum.gr

Τηλ.: 2410-621.205. FAX : 2410-621.205 e-mail: dplarisas@yahoo.gr http:/www.katsigrasmuseum.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ Γ. Παπανδρέου 2- Τ.Κ. 41334 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

16REQ ΜΕΛΕΤΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

16REQ ΜΕΛΕΤΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ημερομηνία:3/8/2016 Αριθ. Πρωτ. 9970 «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. /νση: Τέρµα Σισµάνογλου, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ανέστης Ελευθέριος Τηλ.: 2531022810 ΜΕΛΕΤΗ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η - Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η - Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΕΡΓΑΣΙΑ : Απομαγνητοφώνηση, αναπαραγωγή ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ & βιβλιοδεσία συνεδριάσεων Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες : Α. Παχουνδάκη Τηλ. : 22713 50808 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η - Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2014-2015) Aριθµ. Μελέτης : 46/2014 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2014-2015) Aριθµ. Μελέτης : 46/2014 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων Τεχνική Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η µεταφορά αλατιού για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Αβίας Δήμου Δυτικής Μάνης»

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Αβίας Δήμου Δυτικής Μάνης» Αρ. Μελέτης: 26 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Αβίας Δήμου Δυτικής Μάνης» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ΦΠΑ (23%): 920,00 ΣΥΝΟΛΟ: 4.920,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΥΛΗΝΗΣ» (ΚΑ 45-6262.005) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 18 /2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Ηρώων 2 Νιγρίτα Τ.Κ. 62200 Τηλ. 2322020300 Fax : 2322020340-1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Ηρώων 2 Νιγρίτα Τ.Κ. 62200 Τηλ. 2322020300 Fax : 2322020340-1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Ηρώων 2 Νιγρίτα Τ.Κ. 62200 Τηλ. 2322020300 Fax : 2322020340-1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Συνολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή Τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΜΕΤΡΟ 41 ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Καταγραφή ενδείξεων των υδρομετρητών Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015»

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Καταγραφή ενδείξεων των υδρομετρητών Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» Αρ. Μελέτης: Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Καταγραφή ενδείξεων των υδρομετρητών Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.942,00 ΦΠΑ (23%): 4.586,66 ΣΥΝΟΛΟ: 24.528,66 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιοι Δέκα : 14/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 17120 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τον έλεχο των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΡΔΙΣΜΑ ΠΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΡΔΙΣΜΑ ΠΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Λιβαδειά 6 Δεκεμβρίου 2016 Αρ Πρωτ: 29859 Δ/ΣΗ: ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Πληροφορίες: Ι Τσινόπουλος Θ Στεφάνου Τηλέφωνο: 2261350829 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πάροδος 25 ης Μαρτίου Αριθμός: 1 Τ.Κ. : 70400 Μοίρες Πληροφορίες: Πηρουνάκη Μαρία Τηλέφωνο : 2892340241

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 18/12/2013 ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. : 85206 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΤΟΥ ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νιγρίτα 20/11/2015 Αρ.πρωτ.: 21321

Νιγρίτα 20/11/2015 Αρ.πρωτ.: 21321 Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: Ε-mail: Ηρώων 2- Νιγρίτα 62200 Αρμουτσή Βαλεντίνα 2322353428 2322020340 armvalentina82@yahoo.gr Νιγρίτα 20/11/2015 Αρ.πρωτ.: 21321 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 67/2013 ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 80.000,00 Παπάγου 16/10/2013 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Aριθμ. Μελέτης: 14/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμηθευτών για την εργασία «Συντήρηση της διασύνδεσης Internet στη Ξερόλακα με το Δήμο Πατρέων».

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμηθευτών για την εργασία «Συντήρηση της διασύνδεσης Internet στη Ξερόλακα με το Δήμο Πατρέων». Πάτρα: 12/05/2016 Αριθ. Πρωτ.: 481 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Πληροφορίες: Γεωργία Ρασούλη Τηλ.: 2613 610243 Fax: 2613 610258 E-mail: rasouli@3224.syzefxis.gov.gr ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηµατοδοτών Αρ. Πρωτ.: 68772

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται «η ασφάλιση των οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται «η ασφάλιση των οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ.Α.: 20.6253.0001 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: 06 /15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» (ΚΑ 35-6262.010 45-6262.002 70.01-6262.005) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ποσού ,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ποσού ,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ 14SYMV001927737 Ζευγολατιό 2014-03-17 13/3/2014. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ποσού 23.247,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ για Υπηρεσίες Συμβούλου για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 105/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συν. : α)η υπ αριθ. 3/2015 τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Συν. : α)η υπ αριθ. 3/2015 τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 08/04/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13105 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13105 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13105 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΜΕΤΡΟ 41 ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Ασφάλιστρα οχημάτων, μηχανημάτων, δικύκλων όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: ,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Ασφάλιστρα οχημάτων, μηχανημάτων, δικύκλων όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: ,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ασφάλιστρα οχημάτων, μηχανημάτων, δικύκλων όλων των υπηρεσιών του Δήμου ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.600,79 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζόµενους του ήµου Κοµοτηνής για διάστηµα 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 133 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε ΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε ΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας Πληρ.Ευαγγελία Μπάμπου Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, T.K.: 73135 Τηλ.: 28213 41770 Fax: 28210 93300 e-mail:dperivallon@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

17REQ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:25/2016 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ. Σελίδα 1 από 8

17REQ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:25/2016 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ. Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Βοΐου Ταχ. Δ/νση : Παλιό Δημαρχείο Νεάπολης 1 ος όροφος Τ.Κ. : 50001 Τηλέφωνο : 24680 23180 Fax: 24680 23298

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διενέργειας της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διενέργειας της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 17/06/2016 ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. : 27274 Ταχ. Δ/νση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306 Τ.Κ. : 68100 Τηλέφωνο : 2551364214 Φαξ : 2551364125 Πληροφορίες : ΣΙΔΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Email

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

17REQ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:27/2016 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ.

17REQ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:27/2016 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Βοΐου Ταχ. Δ/νση : Παλιό Δημαρχείο Νεάπολης 1 ος όροφος Τ.Κ. : 50001 Τηλέφωνο : 24680 23180 Fax: 24680 23298

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014 μέχρι 31/7/2015

Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014 μέχρι 31/7/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.506,00. Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.506,00. Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 33 /2012 ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 52 /2012 ΕΡΓΟ: Προµήθεια φίλτρων οχηµάτων- µηχ/των έργων ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την:«μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.Μελέτης: 51/2015

Αριθµ.Μελέτης: 51/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή 19 Ιουνίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Πλ. Βιζυηνού 1 69100 Κοµοτηνή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων Η Συντάξας Πουλερέ Σοφία 1 Τεχνική Περιγραφή Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ.Ε. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ.Ε. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Μελέτης: 29/2015 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ.Ε. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(εκτός πεδίου του ν. 3316/2005) & ΕΡΓΟ: Προμήθεια Αθλητικού υλικού για την παιδική εξοχή Μάκρης Αρ. 26/06/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ορεστιάδα 10/03/2014 Αριθμ. Πρωτ. : 8792 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αριδαία 02/02/2015 Α/α μελέτης:1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αριδαία 02/02/2015 Α/α μελέτης:1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αριδαία 02/02/205 Α/α μελέτης:/205 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CPV: 5033200-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ: Συντήρηση κλιµατιστικών 28/6/2013 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κιλκίς, 5 Δεκεμβρίου 2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:οικ.489800/6339 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

150 40 6.000,00 100 40 4.000,00 175 40 7.000,00 50 40 2.000,00 225 40 9.000,00 45 40 1.800,00 125 40 5.000,00

150 40 6.000,00 100 40 4.000,00 175 40 7.000,00 50 40 2.000,00 225 40 9.000,00 45 40 1.800,00 125 40 5.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παροχή Υπηρεσιών: «Συντήρηση και επισκευή των ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ήµου Σερρών» /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Για το έτος 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ CPV:42160000-8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 CPV:42160000-8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας CPV (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε Θέματα ασφάλειας )

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας CPV (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε Θέματα ασφάλειας ) ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών CPV 71317210-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε Θέματα ασφάλειας ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 1/7/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Β Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα