Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ11) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΩΝ (Δ11γ) Ταχ. δ/νση : Σολωμού 22 FAX :

2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ... 1 ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ... 4 Α' ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ... 4 Α'1 ΜΕΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ (ΙΚΑ, ΔΩΡΩΝ ΚΛΠ.)... 5 Α' 2 ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 5 Β' ΚΟΜΙΣΤΡΟ (Κ)... 5 Γ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ (Η.Μ.) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ... 6 Γ1.1 ΠΙΝΑΚΑΣ: ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΑΤΕΟ Γ1.2 ΠΙΝΑΚΑΣ: ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΑΤΕΟ Γ1.3 ΠΙΝΑΚΑΣ: ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Δ' ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΙΣΘΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Τ.Λ.Ε ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΤΟΕ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΑΤΕΟ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΤΛΕ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΤΗΕ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΠΡΣ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΔΑΣΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΤΑΕ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α: Α' ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ64 Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΤΟΕ) Γ ΥΛΙΚΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΑΤΕΟ) Δ' ΥΛΙ ΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (ΥΔΡ) Ε' ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Ζ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

4

5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε) ΠΡΑΚΤΙΚΟ 127 Ο Διαπιστώσεως μέσων βασικών τιμών ημερομισθίων, εργοδοτικής σε αυτά επιβάρυνσης, μισθωμάτων μηχανημάτων αυτοκινήτων, υλικών κ.λ.π, της 20 ης Ιανουαρίου 2007, περιοχής Πρωτεύουσας, για το Α ημερολογιακό ΤΡΙΜΗΝΟ του έτους 2007, της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Εργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε), που χρησιμοποιούνται σε όλη τη χώρα για την αναθεώρηση των συμβατικών τιμών και για οποιαδήποτε άλλη συμπλήρωση αναλύσεων τιμών και λοιπών στοιχείων, πλην των οκτώ (8) τιμών μισθωμάτων μηχανημάτων-αυτοκινήτων της εγκεκριμένης Ανάλυσης Τιμών Υδραυλικών Εργων (ΥΔΡ) με κωδ. Αρ. ΥΔΡ 462, 464, 467, 468, 469, 470, 471 και 472 που σημειώνονται στους πίνακες (σελ.11) με αστερίσκο (*) και που ισχύουν μόνο για την αναθεώρηση των συμβατικών τιμών (και όχι για σύνταξη μελετών και ΠΚΤΜΝΕ) και την απόφαση Αρ. Δ1α/0/8/16/ περί έγκρισης Α.Τ.Ε.Π. Στην Αθήνα σήμερα ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε συνεδρίαση, στα επί της οδού Σολωμού 22 Αθήναι (5 ος όροφος) Γραφεία της Δ/νσης Δ11γ της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, η Επιτροπή Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Εργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε), που συγκροτήθηκε με την Δ17α/05/17/Φ.25/ (ΦΕΚ 109/Τ.Β) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε η οποία τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ17α/6/2/Φ.2.5/ (ΦΕΚ 164/Τ.Β ) Παρόντες : 1) Αγγέλης Επαμεινώνδας, πρόεδρος, υπάλληλος Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε/Γ.Γ.Δ.Ε 2) Χριστοδουλόπουλος Παναγιώτης, υπάλληλος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε/Γ.Γ.Δ.Ε 3) Ρεστέμη Ευφροσύνη, υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης 4) Παππάς Ευάγγελος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (αναπληρωτής του Μακρόπουλου Ηλία) 5) Ρίζος Θωμάς, εκπρόσωπος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. 6) Χαρίτος Απόστολος εκπρόσωπος των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων. 7) Μαντιός Δημήτριος, εκπρόσωπος των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων Γραμματέας: Παπαπετροπούλου Ελένη, υπάλληλος του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ Απόντες: 1) Στεργίου Ελένη, υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 2) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης 3) Κυπραίος θεόδωρος, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. Καθώς και οι αναπληρωτές τους, δεν προσήλθαν αν και εκλήθησαν εγκαίρως. Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε την απαρτία της, σύμφωνα με το άρθρο 30 (παρ.5) του Π.Δ 69/88 (ΦΕΚ 28 Α/ ) και το άρθρο 5 της 80555/5439 (ΦΕΚ 573Β/ ) Απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 27 του Ν. 1418/84 «Δημόσια Εργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23/Α/ ) και τις διατάξεις του άρθρου 41 του Π.Δ. 609/85 «κατασκευή δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 223/Α/ ), όπως το άρθρο 10 του Ν.1418/84 τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των παραγράφων 21 και 22 του άρθρου 6 του Ν. 2052/92 (ΦΕΚ 94/Α/5-6-92) 2) Τη Δ1α/0/8/16/ (ΦΕΚ 383/24/3/2005) Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η Νέα Ανάλυση Τιμών Εργων Πρασίνου (Ν.Α.Τ.Ε.Π.)

6 Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 3) Το Ν.3263 (ΦΕΚ 179/Α/ «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις». 4) Την Δ17α/01/93/ΦΝ.437/ απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. με την οποία εγκρίθηκαν τα ενιαία τιμολόγια στις κατηγορίες των Εργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών και Πρασίνου. 5) Τη Δ17α/09/136/ΦΝ.437/ (ΦΕΚ 1939 Β / απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. με την οποία εγκρίθηκαν τα ενιαία τιμολόγια Οικοδομικών εργασιών και η βελτίωση τιμολογίων εργασιών στα Υδραυλικά και Λιμενικά έργα. 6) Το Δ11γ/Ο/278/ έγγραφο του τμήματος Προτύπων Αναλύσεων Τιμών και ειδικών Κοστολογήσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, μαζί με τους πίνακες των τιμών που συγκεντρώθηκαν από την υπόψη Υπηρεσία. 7) Τις ειδικότερες γνώμες που διατυπώθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής ανάλογα με την αρμοδιότητα των υπηρεσιών που εκπροσωπούν. Π ρ ο β α ί ν ε ι ομόφωνα: Στη διαπίστωση των μέσων βασικών τιμών, περιοχής Πρωτεύουσας, της 20 ης Ιανουαρίου 2007 όπως αυτές περιλαμβάνονται στους πίνακες που συντάχθηκαν από την υπηρεσία ως κατωτέρω: α) των Ημερομισθίων (χωρίς τις κρατήσεις ΙΚΑ κ.λ.π, που επιβαρύνουν τον εργοδότη) των καταβαλλομένων στους μέσης απόδοσης εργαζομένους στα δημόσια έργα και για την, κατά τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις (σημειούμενης επίσης στο Πρακτικό), μέση διάρκεια ημερήσιας εργασίας. β) της Μέσης Εργοδοτικής Επιβάρυνσης (ΙΚΑ, δώρων κλπ) επί των ημερομισθίων. γ) της Μέσης Διάρκειας σε ώρες ημερήσιας Εργασίας, ανάλογα με την ειδικότητα του εργαζόμενου. δ) του Κομίστρου (Κ) ε) των ημερησίων Μισθωμάτων Μηχανημάτων Αυτοκινήτων στ) της Μισθοτροφοδοσίας ΑΤΛΕ και ζ) των υλικών, με όλες τις επιβαρύνσεις (πλην Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1642/1986, όπως τροποποιήθηκε), ως υλικών επί τόπου του έργου. Οι πιο πάνω διαπιστώσεις ισχύουν για το Α ημερολογιακό ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 για το σκοπό που αναφέρεται στην εισαγωγή του Πρακτικού αυτού. 2

7 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ημ ημερομίσθιο - ημέρα Ευρώ κ Κόμιστρο tkm τονοχιλιόμετρο Η.Μ. Ημερήσιο Μίσθωμα HP ίπποι yd 3 κυβικές υάρδες ft 3 κυβικά πόδια ins ίντσες t τόνοι kg χιλιόγραμμο g γραμμάρια It λίτρο h ώρα min πρώτο λεπτό (της ώρας) s δευτερόλεπτο m μέτρο cm εκατοστά (του μέτρου) mm χιλιοστά (του μέτρου) μm μικρόν m 2 τετραγωνικό μέτρο m 3 κυβικό μέτρο cm 2 τετραγωνικά εκατοστά cm 3 κυβικά εκατοστά mm 2 τετραγωνικά χιλιοστά τεμ τεμάχιο Φ, D διάμετρος atm ατμόσφαιρες bar (μονάδα πίεσης) kcal χιλιοθερμιδες (κιλοκαλορί) Υ.Σ. Υδάτινης Στήλης Ψ.Τ. Ψυκτικοί Τόνοι CFM κυβικά πόδια ανά λεπτό (κλιματ.) BTU βρετ. θερμικές μονάδες (κλιματ.) W βατ kw κιλοβάτ kwh κιλοβατώρα (ΩΧΒ) V βολτ kv κιλοβόλτ A Αμπέρ ka κιλοαμπέρ kva κιλοβολταμπέρ MVA Μεγαβολταμπέρ Hz Χερτς db ντεσιμπέλ (decibel) ml χιλιοστά του λίτρου φυσ Φύσιγγα 3

8 Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 ος ΠΙΝΑΚΑΣ Μέσων βασικών τιμών ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ, ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ, που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες Αναλύσεις Τιμών του ΥΠΕΧΩΔΕ, για το A' ΤΡΙΜΗΝΟ 2007, που χρησιμοποιούνται σε όλη τη Χώρα: τόσο για την αναθεώρηση των συμβατικών τιμών, όσο και για οποιαδήποτε άλλη συμπλήρωση αναλύσεων τιμών (προϋπολογισμοί, ΠΚΤΜΝΕ), των συμβάσεων δημοσίων έργων δημοπρατουμένων ή ανατιθεμένων έργων μετά τη δημοσίευση του Ν. 2052/92 (ΦΕΚ 94/Α/5-6-92), καθώς και για την αναθεώρηση των συμβατικών τιμών προγενεστέρων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν γι' αυτές. Α' ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ α/α ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ ΥΔΡ ΑΤΛΕ ΠΡΣ ΑΤΑΕ ΑΤΗΕ Ν. ΑΤΕΠ. ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ (χωρίς εργοδοτικές επιβαρύνσεις) 1 Εργάτης ανειδίκευτος ημ ,79 2 Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης) ημ ,45 3 Βοηθός χειριστή ελαφρού μηχανήματος ημ ,45 4 Βοηθός χειριστή βαριού μηχανήματος ημ ,82 5 Υπονομοποιός ημ ,89 6 Εργάτης ειδικευμένος ημ ,45 7 Τεχνίτης ημ ,76 δ Χειριστής ελαφρού μηχανήματος ημ ,11 9 Χειριστής βαριού μηχανήματος ημ ,76 10 Οδηγός αυτοκινήτου, ελκυστήρα ημ ,11 11 Τρία ζώα με αγωγέα (σύν.) ημ ,87 12 Δίτροχο με αγωγέα (σύν) ημ ,87 13 Οδηγός δύτη ημ ,19 14 Χειριστής ρόδας ημ ,02 15 Δύτης ημ ,68 4

9 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 Α'1 ΜΕΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ (ΙΚΑ, ΔΩΡΩΝ ΚΛΠ.) α/α ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 1 Εισφορά υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Δώρου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων (Ε.Λ.Δ.Ε.Ο.) για δώρα Εορτών, αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας. 25,00 2 Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α, και συνεισπραττομένων πόρων Οργανισμού Ανεργίας, Στρατεύσεως, Οικογενειακών Επιδομάτων, Εργατικής Κατοικίας Εργατικής Εστίας, Ο.Α.Ε.Δ., ΕΛΚΕΠΕ και ΕΛΚΑ. (27,85+0,25+0,26=) 28,36% 2α 28,36 χ 0,25 = 7,09% Επιβάρυνση ΙΚΑ λόγω δωροσήμου (ΕΛΔΕΟ): 35,45% 35,45 3 Εισφορά υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Εργατοτεχνιτών Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Ε.Δ. Ξ.Ε.) 4,40% 3α Επιβάρυνση ΤΕΑΕΔΞΕ λόγω δωροσήμου (ΕΛΔΕΟ): 4,40 x 0,25 = 1,10 1,10% ποσοστό ΤΕΑΕΔΞΕ (4,40 χ 1,25 =) 5,50% 5,50 Άθροισμα ποσοστών ΕΛΔΕΟ, ΙΚΑ και ΤΕΑΕΔΞΕ: 65,95 4 Ημερομίσθια καταβαλλόμενα κατά μέσο όρο ετησίως χωρίς να παρέχεται εργασία: α) για ασθένεια (μέσος όρος) ημερομίσθια: 10 β) για εορτές (25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, 1 Μαΐου, Χριστουγέννων, Δευτέρας Πάσχα και Κοιμήσεως Θεοτόκου) ημερομίσθια: 6. (ημερομίσθια ασθενείας και εορτών:) 16 γ) Για καταγγελία συμβάσεως (μέση αποζημίωση) ημερομίσθια: 10. ημερομίσθια ετησίως: 26 Επιβάρυνση 26/250 χ 100 = 10,40% 10,40 5 Επιβάρυνση ΕΛΔΕΟ, ΙΚΑ και ΤΕΑΕΔΞΕ από τα ως άνω ημερομίσθια ασθενείας και εορτών 65,95 χ 16/250 = 4,22% 4,22 6 1/2 Χαρτοσήμου και ΟΓΑ εξοφλητικών αποδείξεων 0,5 x 1,2 = 0,60% 0,60 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ: 81,17 Α' 2 ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το ωρομίσθιο των απασχολουμένων στα δημόσια έργα εξευρίσκεται δια της διαιρέσεως των ως άνω διαπιστωθέντων ημερομισθίων (προσαυξημένων με την εργοδοτική επιβάρυνση) ως ακολούθως: 1) ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ, ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΟΥ, ΥΠΟΝΟΜΟΠΟΙΩΝ, ΠΙΣΤΟΛΑΔΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ γενικά, δια του αριθμού ΕΞ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞ ΕΚΑΤΟΣΤΑ (6,46) ώρες (= 38,75/6). 2) ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ελαφρών και βαρέων ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ γενικά, ΒΟΗΘΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ γενικά, ΟΔΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΟΔΗΓΟΥ ΔΥΤΗ και ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΡΟΔΑΣ δια του αριθμού ΕΞ και ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ (6,67) ώρες (=40/6). 3) ΔΥΤΗ δια του αριθμού ΤΕΣΣΕΡΑ (4) σύμφωνα με την Ανάλυση Τιμών Λιμενικών Έργων (ΑΤΛΕ). α/α ΣΥΜ- ΒΟΛΟ Β' ΚΟΜΙΣΤΡΟ (Κ) ΑΤΟΕ ΥΔΡ ΠΡΣ ΑΤΑΕ Ν.ΑΤΕΠ ΜΟΝ ΒΑΣ.ΤΙΜΗ ( ) 1 Κόμιστρο μεταφοράς με φορτηγό ανατρεπόμενο αυτοκίνητο, κατά χιλιόμετρο αποστάσεως, περιέχον αποζημίωση για τυχόν επιστροφή του αυτ/τou κενού (Κ) Κ 009 tkm 0, Κόμιστρο μεταφοράς ενός τόνου υλικών σε απόσταση ενός km (Κ) Κ tkm 0,0712 5

10 Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Γ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ (Η.Μ.) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ α/α ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ (**) ΥΔΡ ΑΤΛΕ ΠΡΣ ΑΤΑΕ ΒΑΣΙΚH ΤΙΜΗ Η.Μ. ( ) 1 Διαμορφωτήρας (Ισοπεδωτής, GRADER) 115 HP ,57 2 Προωθητήρας (BULLDOZER) τύπου D7 ή παρεμφερής 160 HP ,87 3 Φορτωτής 3/4 yd 3 (ισχύος 40 μέχρι 45 HP) ,20 4 Χωματοσυλλεκτης (SCRAPER) αυτοκινούμενος, χωρητικότητας 9 yd ,17 5 Μηχανικός εκσκαφέας 3/4 yd ,40 6 Μηχανικός εκσκαφέας 1 1/2 yd 3 (130 HP) ,06 7 Αεροσυμπιεστής 160 ft 3 /min (60 HP) χωρίς πιστολέτα ,95 8 Αερόσφυρα περιστροφική ή κρουστική (πιστολέτο) των 24 kg ,26 9 Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου 6 t ,63 10 Αυτοκίνητο βυτιοφόρο 6t ,65 11 Αναμικτήρας σκυροδέματος των 250 It ,75 12 Υδραντλία πετρελαιοκίνητη 2 ins (συγκρότημα με σωλήνες και λοιπά εξαρτήματα) ,81 13 Υδραντλία πετρελαιοκίνητη 3 ins (συγκρότημα μεσωλήνες και λοιπά εξαρτήματα) ,26 14 Υδραντλία πετρελαιοκίνητη 4 ins (συγκρότημα με σωλήνες και λοιπά εξαρτήματα) ,88 15 Υδραντλία πετρελαιοκίνητη 6 ins (συγκρότημα με σωλήνες και λοιπά εξαρτήματα) ,27 16 Υδραντλία πετρελαιοκίνητη 8 ins (συγκρότημα με σωλήνες και λοιπά εξαρτήματα) ,74 17 Θραυστήρας παραγωγής m 3 /ημερ. πλήρης με τριβείο, μεταφορέα, κόσκινο και χοάνη ,58 18 Μηχανικό κόσκινο (λαμβάνεται ως ίσο προς το 10% του μισθώματος τριβείου 16 σφυρών) ,26 19 Πετρελαιοκίνητος οδοστρωτήρας 12 μέχρι 14 t (45 HP) ,54 20 Οδοστρωτήρας δονητικός 2,5t (16 HP) ,64 21 Προωθητήρας (BULLDOZER) τύπου D8 ή παρεμφερής ,21 22 Αυτοκινούμενος δονητικός οδοστρωτήρας βάρους 8 μέχρι 10 t (με φυγοκεντρική ισχύ τουλάχιστον 80 HP) ,00 23 Αεροσυμπιεστής 365 ft 3 /min ,89 24 Αερόσφυρα κρουστική των 40 kg 451 4,58 25 Βραχίονας πτύου πλήρης 3/4 yd ,90 26 Συμπιεστής γαιών πετρελαιοκίνητος τύπου S Οδοστρωτήρας δονητικός ελκόμενος βάρους 13t ,54 28 Οδοντωτός συμπιεστής (κατσικοπόδαρο) ,43 29 Αναμικτήρας σκυροδέματος των 500 It ,96 30 Χωματοσυλλεκτης (SCRAPER) αυτοκινούμενος χωρητικότητας 22 yd ,67 31 Χωματοσυλλεκτης (SCRAPER) αυτοκινούμενος χωρητικότητας 14 yd ,18 (**) Οι τιμές ημερησίων μισθωμάτων μηχανημάτων και αυτοκινήτων του ΑΤΕΟ ισχύουν για τις εργολαβίες που δημοπρατήθηκαν πριν από τις

11 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 α/α ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ (**) ΥΔΡ ΑΤΛΕ ΠΡΣ ΑΤΑΕ ΒΑΣΙΚH ΤΙΜΗ Η.Μ. ( ) 32 Εκσκαφέας 3 yd ,06 33 Εκσκαφέας 4,5 yd ,87 34 Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου 17t ,90 35 Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου 35t 462 * 327,93 36 Οδοστρωτήρας δονητικός ελκόμενος βάρους 5,7t ,21 37 Συγκρότημα παραγωγής αδρανών υλικών ημερησίας αποδόσεως 800 m 3 με τα κόσκινα, μεταφορικούς ιμάντες, πλυντήριο, θραυστήρα, αντλίες, ηλεκτρικούς κινητήρες, συσκευές ζυγίσεως κλπ. 464 * 360,90 38 Συγκρότημα παρασκευής και εκτοξεύσεως GUNITE με σωληνώσεις 100 περίπου μέτρων και εξαρτήματα τύπου MEYCO GM-7 ή παρεμφερούς ,55 39 Ηλεκτροκίνητος αεροσυμπιεστής 600 ft3/min τύπου ATLAS DT.4 με 1/2 αεροφυλάκιο ή παρεμφερής ,04 40 Διατρητικό συγκρότημα 5 βραχιόνων, δηλαδή 4 ελαφρών αεροσφυρών περιφερειακών και μιας κεντρικής τύπου PANTOFORE ή παρεμφερούς 467 * 327,93 41 Φορτωτής αεροκίνητος HL500 (1/2 m 3 ) 468 * 82,12 42 Ειδικός συρμός μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής τύπου SALZGITTER ΒΖ 40 ή παρεμφερούς 469 * 82,12 43 Ηλεκτροκίνητη μηχανή έλξεως επί τροχιών, τύπου SIG ΕΤΒ 70 με τρία συγκροτήματα συσσωρευτών και τα βοηθητικά εξαρτήματα ή παρεμφερούς 470 * 66,23 44 Γεωτρύπανο περιστροφικό αεροκίνητο τύπου GRAELIUS Χ 4 ή παρεμφερές με αντλία, στελέχη κλπ. 471 * 57,40 45 Αναμικτήρας ενεμάτων υψηλού στροβιλώδους, τύπου ATLAS CEMIX 175 ή παρεμφερής 472 * 24,95 46 Αναδευτήρας συντηρήσεως ενέματος τύπου ATLAS CEMAG 350 ή παρεμφερής ,04 47 Αντλία σιμεντενέσεων εμβολοφόρος αεροκίνητη ATLAS ZHS ή παρεμφερής ,96 48 Υδρογεωτρύπανο περιστροφικό ικανότητος δια- τρήσεως σε βραχώδη εδάφη οπής διαμέτρου 1400 mm σε βάθος 120 m, που περιλαμβάνει ηλεκτρογεννήτρια για φωτισμό και ηλεκτροσυγκόλληση, εμβολοφόρο αντλία, στελέχη, κοπτικά και κάθε άλλο εξάρτημα που απαιτείται για τη λειτουργία του, συνολικής ισχύος περίπου 350 HP (πετρελαιοκινητήρας) ,98 49 Αντλητικό συγκρότημα με αντλία τύπου "πομόνας" διαμέτρου 20 ins με ικανότητα αντλήσεως 400 It/s από βάθος 50 m και με πετρελαιοκινητήρα, που περιλαμβάνει δύο ηλεκτρικά σταθμήμετρα, ένα παροχόμετρο (300 μέχρι 1500 m 3 ωριαίως) και συσκευή μετρήσεως άμμου ,36 50 Συσκευή αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού για την ανάπτυξη της γεωτρήσεως (AIR LIFT και JET) με διάμετρο εξωτερικού σωλήνα 5 ins και εσωτερικού 11/2 ins 477 6,54 (*) Οι οκτώ (8) βασικές τιμές των ημερησίων μισθωμάτων μηχανημάτων και αυτοκινήτων με αστερίσκο (*), δηλ. με κωδ. αριθμ. ΥΔΡ 462, 464, 467, 468, 469, 470, 471 και 472 ισχύουν μόνο για την ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ των συμβατικών τιμών (και όχι για σύνταξη ΠΚΤΜΝΕ και μελετών). (**) Οι τιμές ημερησίων μισθωμάτων μηχανημάτων και αυτοκινήτων του ΑΤΕΟ ισχύουν για τις εργολαβίες που δημοπρατήθηκαν πριν από τις

12 Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ α/α ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ (**) ΥΔΡ ΑΤΛΕ ΠΡΣ ΑΤΑΕ ΒΑΣΙΚH ΤΙΜΗ Η.Μ. ( ) 51 Γεωτρύπανο περιστροφικό με ικανότητα διατρήσεως σε βραχώδη εδάφη οπής διαμέτρου 146 mm σε βάθος 100 m, που περιλαμβάνει εμβολοφόρο αντλία, στελέχη, δειγματοσυλλέκτες, ηλεκτρικό σταθμήμετρο, κοπτικά και κάθε άλλο εξάρτημα που απαιτείται για τη λειτουργία του, συνολικής ισχύος 40 HP (πετρελαιοκινητήρας) ,32 52 Γερανός 5 t ,27 53 Αυτοκίνητο φορτηγό ¾ t ,61 54 Υδρογεωτρύπανο περιστροφικό ικανότητος διατρήσεως σε βραχώδη εδάφη οπής διαμέτρου 22 ins σε βάθος 150 m, που περιλαμβάνει ηλεκτρο γεννήτρια για φωτισμό και ηλεκτροσυγκόλληση, εμβολοφόρο αντλία, στελέχη, κοπτικά και κάθε άλλο εξάρτημα που απαιτείται για τη λειτουργία του, συνολικής ισχύος περίπου 100 HP (πετρελαιοκινητήρας) ,49 55 Υδραντλία βενζινοκίνητη 2 ins ,81 56 Υδραντλία βενζινοκίνητη 3 ins ,26 57 Θραυστήρας παραγωγής m 3 /ημ ,58 58 Τριβείο 16 σφυρών 60 HP αποδόσεως 30 t/h (τύπου ή αναλόγου) ,24 59 Μηχανικό σάρωθρο ,76 60 Κιβώτιο διανομής (λαμβάνεται ως ίσο προς το 10% του μισθώματος αυτοκινήτου 6) ,80 61 Προθεμαντήρας ασφάλτου (ασφαλτολέβητας) 500 γαλλ ,44 62 Διανομέας ασφάλτου 1000 γαλλ ,57 63 Μόνιμη εγκατάσταση παραγωγής ασφαλτομίγματος εν θερμώ αποδόσεως 40 t/h ,90 64 Διαστρωτήρας (FINISHER) 65 HP ,86 65 Δονητής σκυροδέματος (βενζινοκίνητος) ,77 66 Γερανός 3t ,47 67 Γερανός 10t ,76 68 Γερανός 15t ,92 69 Γερανός 25t ,63 70 Γερανός 5t (3t + 10 t) x 1/ ,27 71 Γερανός 20 t (15t + 25t) x 1/ ,49 72 Πλωτός γερανός - εκσκαφέας "ΣΑΜΨΩΝ" για εκσκαφές ,08 73 Πλωτός γερανός "ΣΑΜΨΩΝ" για άρση και βύθιση τεχνητών ογκολίθων ,90 74 Πλωτός γερανός "ΣΑΜΨΩΝ" για άρση και βύθισηφυσικών ογκολίθων ,08 75 Πλωτός γερανός "TITAN" ή "ΑΤΛΑΣ" για άρση και βύθιση τεχνητών ογκολίθων ,69 76 Βυθοκόρος "ΠΙΝΔΟΣ" ,92 77 Ρυμουλκό "ΑΙΓΛΗ" ,77 78 Ρυμουλκό "ΛΕΩΝ" ,31 (**) Οι τιμές ημερησίων μισθωμάτων μηχανημάτων και αυτοκινήτων του ΑΤΕΟ ισχύουν για τις εργολαβίες που δημοπρατήθηκαν πριν από τις

13 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 α/α ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ (**) ΥΔΡ ΑΤΛΕ ΠΡΣ ΑΤΑΕ ΒΑΣΙΚH ΤΙΜΗ Η.Μ. ( ) 79 Φορτηγίδα Φ ,16 80 Φορτηγίδα Φ ,54 81 Φορτηγίδα Φ ,41 82 Πλωτή σχεδία (80% του ημερησίου μισθώματος φορτηγίδας Φ3) ,74 83 Βραχοδιατρητήρας ή συγκρότημα σιδηράς σφύρας (60% του ημερησίου μισθώματος πλωτού γερανού "ΣΑΜΨΩΝ") ,22 84 Πλήρες συνεργείο σκάφους υποβρυχίων εργασιών χωρίς πλήρωμα και δύτη, ήτοι ενοίκιο σκάφους και καταδυτικού μηχανήματος, ενδυμασία δύτη κλπ ,55 85 Ελκυστηρας με άροτρο ή πλατφόρμα ή σύστημα διανοίξεως λάκκων ή φρέζα ή χλοοκοπτικό ,32 86 Κοχλιωτή συσκευή διανοίξεως λάκκων με δύο ειδικευμένους εργάτες ,12 87 Χειροκίνητη φρέζα με έναν ειδικευμένο εργάτη ,98 88 Χλοοκοπτική μηχανή βενζινοκίνητη με έναν ειδικευμένο εργάτη ,36 89 Ψεκαστικό μηχάνημα (βυτιοφόρο 6 t με σύστημα ψεκασμού ,40 90 Συγκρότημα υδροσπορέως ,41 (**) Οι τιμές ημερησίων μισθωμάτων μηχανημάτων και αυτοκινήτων του ΑΤΕΟ ισχύουν για τις εργολαβίες που δημοπρατήθηκαν πριν από τις

14 Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Γ1.1 ΠΙΝΑΚΑΣ: ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΑΤΕΟ ΑΡΙΘ. ΤΙΜΗ ( ) ΦΟΡΤΩΤΕΣ τ. LIEBHERR LR HP ,00. 10

15 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 Γ1.2 ΠΙΝΑΚΑΣ: ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΑΤΕΟ ΑΡΙΘ. 1 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΕΣ (GRADER) 1.1 τ. CATERPILLAR 135 HP 244, τ. CATERPILLAR 200 HP 358, τ. CHAMPION 135 HP 195, τ. Ο&Κ 152 HP 178,54 2 ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ 2.1 τ. Ο&Κ 91 HP (0,50-0,80 m 3 ) 160, τ. Ο&Κ 114 HP (0,50-1,30 m 3 ) 180, τ. LIEBHERR Α HP (0,15-1,05 m 3 ) 221, τ. LIEBHERR A HP (0,30-1,40 m 3 ) 219, τ. 0 & Κ RH9 160 HP (0,85-1,60 m 3 ) 212, τ. O&K RH HP (0,95-1,85 m 3 ) 264, τ. CATERPILLAR 235D 235 HP (1,00-2,30 m 3 ) 383, τ. LIEBHERR R HP (0,30-2,00 m 3 ) 263, τ. LIEBHERR R HP (0,60-2,50 m 3 ) 311, τ. LIEBHERR R HP (1,85-3,40 m 3 ) 441,81 3 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΕΣ 3.1 τ. LIEBHERR PR HP 284, τ. CATERPILLAR D7 215 HP 413, τ. CATERPILLAR D8N 306 HP 547, τ. CATERPILLAR D9 370 HP 756, τ. CATERPILLAR D HP 1.004, τ. LIEBHERR PR HP 655,13 4 ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΕΣ 4.1 τ. VIBROMAX 12-14T 116 HP 104, τ. VIBROMAX W HP 134, τ. DYNAPAC 7TCA HP 89, τ. DYNAPAC 9, 60Τ CA HP 111, τ. DYNAPAC 10T-CC HP 118, τ. VIBROMAX 18T 158 HP 143, τ. DYNAPAC Τ 154 HP 136,83 5 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 5.1 τ. KAESER, 2 Σφυρών 24 HP 31, τ. KAESER, 3 Σφυρών 54 HP 51, τ. ATLAS COPCO, 3 Σφυρών 54 HP 29, τ. ATLAS COPCO, 4 Σφυρών 75 HP 49,38 6 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 6.1 τ. MERCEDES 19 Τ 350 HP 136, τ. DAF19T 300 HP 57, τ. VOLVO 18 Τ 420 HP 149, τ. MERCEDES 26 Τ 380 HP 163,07 7 ΧΩΜΑΤΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 7.1 τ. CATERPILLAR 621Ε 330 HP 562, τ. CATERPILLAR 623E 330 HP 652,49 8 ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ ΦΟΡΕΙΑ (WAGON DRILL) 8.1 τ. ATLAS COPCO ROC D7 146 HP 288, τ. PCR 200A FURUCAWA 200 HP 99, τ. ATLAS COPCO ROC F7 175 HP 317,45 11

16 Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ. 8.4 τ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ MONTABERT CL 170 HP 405, τ. INGERSOL VHP700-CM HP 205, τ. INGERSOL ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ LM-LME401C 142 HP 298,93 9 ΦΟΡΤΩΤΕΣ 9.1 τ. CATERPILLAR 966F 235 HP 232, τ. CATERPILLAR 980F 295 HP 339, τ. LIEBHERR L HP 329,84 10 ΓΕΡΑΝΟΙ 10.1 τ. U1012 LIEBHERR 12 Τ 112 HP 256, τ. LTL 1025 LIEBHERR 25 Τ 150 HP 384, τ. NK 250E KATO 25 Τ 224 HP 238, τ. NK 300E KATO 30 Τ 225 HP 293, τ. NK 400E KATO 40 Τ 270 HP 318, τ. NK 500E KATO 50 Τ 290 HP 356, τ. NK 800E KATO 80 Τ 375 HP 617, τ. LTM 1060/1 LIEBHERR 60 Τ 368 HP 823,46 11 ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΚΤΕΣ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ) 11.1 τ. ICE 416-VIBRO 175 HP 986, τ. ICE 815-VIBRO 405 HP 1.336, τ. ICE 1412-VIBRO 545 HP 1.742, τ. DELMAG-D HP 500, τ. DELMAG-D HP 627, τ. DELMAG-D HP 844,85 12 ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΙ 12.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, 180 It (5,00 HP) 22, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, 180 It (3,80 HP) 19, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, 250 It (5,00 HP) 23, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, 250 It (5,30 HP) 24, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, 300 It (5,30 HP) 26, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, 300 It (5,00 HP) 25,25 13 ΘΡΑΥΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 13.1 Μετακινούμενο θραυστικό συγκρότημα αποτελούμενο από Σπαστήρα, 2 Τριβεία & συμπληρωματικά εξαρτήματα, Ελληνικής κατασκευής (Ι), 800 HP περίπου 253, Μόνιμο θραυστικό συγκρότημα αποτελούμενο από Σπαστήρα, 3 Τριβεία & συμπληρωματικά εξαρτήματα (II), 1400 HP περίπου 403, Μόνιμο θραυστικό συγκρότημα αποτελούμενο από Σπαστήρα, 3 Τριβεία & συμπληρωματικά εξαρτήματα (III), 1400 HP περίπου 403, Μόνιμο θραυστικό συγκρότημα ως άνω Ελληνικής κατασκευής (IV), 1400 HP περίπου 403,88 14 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 14.1 Σάρωθρο τοποθετημένο σε τρακτέρ ή όχημα UNIMOG, ολικής ισχύος 50 HP 67,41 15 ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ (FEDERAL) 15.1 Διανομέας ασφάλτου χωρητικότητας 7600 It με μηχανή 70 HP, επί αυτοκινήτου 13 Τ, ισχύος 200 HP 130,52 16 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 16.1 Προθερμαντήρας ασφάλτου (αποθήκη ασφάλτου), 30 Τ με φλόγιστρο και αντλίες σε μόνιμη εγκατάσταση 24,21 17 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 17.1 Συγκρότημα χωρητικότητας μίξερ 1200 kg, ολικής εγκατεστημένης ισχύος 250 HP 924, Συγκρότημα χωρητικότητας μίξερ 2000 kg, ολικής εγκατεστημένης ισχύος 420 HP 1130,40 18 ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (FINISHER) 18.1 BARBER GREEN 230, μέγ. πλάτους 8,00 m, ισχύος 88 HP 242, BARBER GREEN 250, μέγ. πλάτους 7,25 m, ισχύος 116 HP 257, F16W DYNAPAC, μέγ. πλάτους 7,00 m, ισχύος 106 HP 396,19 12

17 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΑΡΙΘ F18W DYNAPAC, μέγ. πλάτους 7,00 m, ισχύος 150 HP 442,14 19 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΧΥΤΑΣΦΑΛΤΟΥ 19.1 Διαστρωτήρας χυτασφάλτου, ισχύος 70 HP, επί αυτοκινήτου 13 Τ, ισχύος 200 HP 150,96 20 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 20.1 Συγκρότημα τύπου αστέρα με εγκατεστημένη ισχύ 65 HP 257, Συγκρότημα με ζυγοταινία και εγκατεστημένη ισχύ 74 HP 227, Συγκρότημα τύπου αστέρα με εγκατεστημένη ισχύ 80 HP 278, Συγκρότημα με ζυγοταινία και εγκατεστημένη ισχύ 125 HP 277, Συγκρότημα ως άνω με ταινία και πύργο, ισχύος 200 HP 418,60 21 ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 21.1 Αντλητικό Συγκρότημα 2 ins, 2 HP 1, Αντλητικό Συγκρότημα 2 ins, 5 HP 2, Αντλητικό Συγκρότημα 2 ins, 8 HP 2, Αντλητικό Συγκρότημα 3 ins, 15 HP 2, Αντλητικό Συγκρότημα 3 ins, 17 HP 3, Αντλητικό Συγκρότημα 4 ins, 30 HP 5, Αντλητικό Συγκρότημα 4 ins, 40 HP 9, Αντλητικό Συγκρότημα 5 ins, 19 HP 4, Αντλητικό Συγκρότημα 6 ins, 26 HP 8,00. 13

18 Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Γ1.3 ΠΙΝΑΚΑΣ: ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) ΑΡΙΘ. ΤΙΜΗ ( ) ΠΡΣ 451 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΡΟΤΡΟ Ή ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Ή ΦΡΕΖΑ Ή ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ Ή ΚΑΔΕΝΑ Ή ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ κλπ. (50 HP) 33,19 ΠΡΣ 452 ΚΟΧΛΙΩΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΛΑΚΚΩΝ (5 HP) 3,39 ΠΡΣ 453 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΦΡΕΖΑ Ή ΚΑΔΕΝΑ (5 HP) 4,33 ΠΡΣ 454 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ (5 HP) 3,36 ΠΡΣ 455 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΔΡΟΣΠΟΡΕΑ (100 HP) 44,79 ΠΡΣ 456 ΑΧΥΡΟΔΙΩΚΤΗΣ (100 HP) 36,44 ΠΡΣ 457 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ (50 HP) 13,47 ΠΡΣ 458 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΜΕ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ (50 HP) 5,85 ΠΡΣ 459 ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (100 HP) 30,13 ΠΡΣ 460 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ (3 HP) 3,65 ΠΡΣ 461 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ (3 HP) 3,38 ΠΡΣ 462 ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (Αντλία) (3 HP) 4,08 ΠΡΣ 463 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΜΗΣ - ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ (100 HP) 34,85 ΠΡΣ 464 ΚΛΑΔΟΦΑΓΟΣ (50 HP) 8,38 ΠΡΣ 465 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (5 HP) 3,34 Δ' ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΙΣΘΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Τ.Λ.Ε. ΑΡΘΡΟ ΑΤΛΕ ΤΙΜΗ ( /ημέρα) , , , , , , , , , ,41 14

19 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΤΟΕ) Ε1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΤΟΕ) ΑΤΟΕ ΚΟΝΙΕΣ Ύδωρ m 3 2, Ασβέστης άνυδρος σε βώλους kg 0, Πολτός ασβέστη m 3 55, Τσιμέντο κοινό με την αξία χαρτοσάκων kg 0, Τσιμέντο υψηλής αντοχής με την αξία χαρτοσάκων kg 0, Τσιμέντο λευκό εγχώριο με την αξία χαρτοσάκων kg 0, Θηραϊκή γη m 3 32, Γύψος κοινός (φαιός) kg 0, Γύψος λευκός (πλαστικός) kg 0, Πυρόχωμα τύπου AL-36 kg 0,20 ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ Άμμος κονιαμάτων m 3 13, Άμμος κονιοδεμάτων m 3 13, Άμμος λευκού μαρμάρου (No 1-3) για απομιμήσεις (ARTIFICIEL) kg 0, Άμμος εγχρώμου μαρμάρου (No 1-3) για απομιμήσεις (ARTIFICIEL) kg 0, Μαρμαρόσκονη λευκή (άχνη λευκού μαρμάρου) kg 0, Χάλικες διαστ. 0,7 έως 7 cm m 3 9, Χάλικες διαστ. 0,7 έως 3 ή 0,7 έως 2,5 cm m 3 9, Κροκάλες διαστ. 10 έως 25 cm m 3 7, Σκύρα διαστ. 0,7 έως 7 cm m 3 11, Σκύρα διαστ. 0,7 έως 3 cm ή 0,7 έως 2,5 cm m 3 11, Σύντριμμα (γαρμπίλι) διαστ. 0,4 έως 1 cm m 3 11, Κίσηρις άθραυστη (ελαφρόπετρα) m 3 34, Σκύρα κισήρεως διαστ. 1 έως 5 cm m 3 42, Λίθοι αργοί λατομείου m 3 10,1766 ΤΕΧΝΗΤΑ ΠΕΤΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ Πλίνθος (οπτή) πλήρης χωρίς σκάφη διαστ. 19 χ 9 χ 4 cm τεμ 102 Πλίνθος (οπτή) πλήρης με σκάφη διαστ. 19 χ 9 χ 4 cm τεμ 111 Πλίνθος (οπτή) διάκενη (με οπές κατά μήκος) διαστ. 19 χ 9 χ 6 cm τεμ 0, Πλίνθος (οπτή) διάκενη (με οπές κατά μήκος) διαστ. 19 χ 11 χ 8 cm τεμ 0, Τσιμεντόπλινθος διάκενος διαστ. 39 χ 19 χ 19 cm τεμ 0, Τσιμεντόπλινθος διάκενος διαστ. 39 χ 15 χ 19 cm τεμ 116 Πλίνθος (οπτή) διάκενη (με οπές κατά μήκος) διαστ. 19 χ 9 χ 9 cm τεμ 0, Κισσηρόπλινθος διάκενος διαστ. 39 χ 19 χ 19 cm τεμ 118 Κισσηρόπλινθος διάκενος διαστ. 39 χ 15 χ 19 cm τεμ 124 Προκατασκευασμένα στοιχεία καπνοδόχου από κισηρόδεμα εσωτ. διαστ. 30 χ 40 cm σχήματος ορθογωνίου m 5, Πλίνθος από κυψελωτό κονιόδεμα βάρους 300 ή 400 kg/m 3 οποιωνδήποτε διαστάσεων m 3 85, Πλίνθος από κυψελωτό κονιόδεμα βάρους 800 kg/m 3 οποιωνδήποτε διαστάσεων m 3 92, Πυρίμαχος πλίνθος διαστ. 23 χ 11 χ 3 cm προελεύσεως εγχώριας τεμ 0, Πυρίμαχος πλίνθος διαστ. 23 χ 11 χ 6 cm προελεύσεως εγχώριας τεμ 0, Κέραμος κοίλη μηχανοποίητη διαστ. 42,5 χ 20,5 cm μέση τιμή στρωτήρα και καλυπτήρα τεμ 0, Κέραμος γαλλικού τύπου διαστ. 40,5 χ 24,5 cm τεμ 0, Περιθώρια (σοβατεπιά) τεχνητών μαρμαροπλακών πλάτους 7 cm και πάχους 2 cm στιλβωμένα m 2,65 15

20 Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΟΕ 161 Πλάκες τσιμέντου πάχους 5 cm τετραγωνικές, πλευράς άνω των 30 cm, ημίλευκες Α' κατηγορίας m 2 7, Πλάκες τσιμέντου πάχους 2 έως 3 cm τετραγωνικές, πλευράς 21 έως 30 cm m 2 7, Πλάκες τσιμέντου 20 χ 20 cm μονόχρωμες (άσπρο-μαύρο) πάχους 2 cm m Πλάκες τσιμέντου 20 χ 20 cm μωσαϊκές πάχους 2 cm m Περιθώρια πλακών τσιμέντου μονόχρωμων ή μωσαϊκών μήκους 20 cm, ύψους 6,5 έως 10 cm και πάχους 2 cm m 173 Πλακίδια πορσελάνης λευκά 15 χ 15 cm τεμ 0, Πλάκες αμιαντοτσιμέντου κυματοειδείς (Εθν. Ελλην. Προτύπου NHS 8/1971 ΦΕΚ Β 147/1971) πάχους 6 mm και ύψους 51 mm m 2 ΞΥΛΕΙΑ Ξυλεία πελεκητή (για ικριώματα, στέγες κλπ.) προελεύσεως εσωτερικού m 3 285, Ξυλεία πριστή λευκή προελεύσεως Κεντρικής Ευρώπης m 3 320,00.4 Ξυλεία πριστή εγχώρια ελάτης m 3 210, Ξυλεία πριστή προελεύσεως Σουηδίας Α' m 3 420, Ξυλεία όρεγκον πάιν (ψευδότσουγα) προελεύσεως Αμερικής m , Ξυλεία λαρικοειδής (λάρτζινο, αγριοπεύκης, εγχώρια) m Ξυλεία δρυός εγχώρια m Ξυλεία δρυός προελεύσεως Ρουμανίας και Κ. Ευρώπης m , Ξυλεία καστανιάς εγχώρια m Καπλαμάς εις φύλλα από ξυλεία δρυός προελεύσεως εγχώριας m 2 3, Κόντρα πλακέ οκουμέ πάχους 3 mm εγχώριο m ,00.2 Κόντρα πλακέ οκουμέ πάχους 5 mm εγχώριο m ,00.3 Κόντρα πλακέ οκουμέ πάχους 8 mm εγχώριο Α' Γαλλίας για ξυλότυπο m ,00.4 Κόντρα πλακέ οκουμέ πάχους 4 mm εγχώριο m , Φαινοπλαστικά φύλλα (φορμάικα) εγχώρια m 2 3, Λωρίδες ραμποτέ από ξυλεία πλάτους μέχρι 8 cm, καθαρού πάχους τουλάχιστον 2 mm και μήκους τουλάχιστον 40 cm, προελεύσεως Ρουμανίας m 2 11, Λωρίδες ραμποτέ από ξυλεία πλάτους άνω των 8 cm και μέχρι 12 cm, καθαρού πάχους 22 mm και μήκους τουλάχιστον 40 cm, προελεύσεως Ρουμανίας m 2 11, Λωρίδες ραμποτέ από ξυλεία δρυός, πλάτους 4 έως 7 cm, καθαρού πάχους τουλάχιστον 22 mm και μήκους τουλάχιστον 40 cm, προελεύσεως Σλοβενίας m 2 34, Λωρίδες ραμποτέ από ξυλεία καστανιάς, πλάτους 4 έως 7 cm, καθαρού πάχους τουλάχιστον 22 mm και μήκους τουλάχιστον 40 cm, προελεύσεως εγχώριας m Λωρίδες ραμποτέ από ξυλεία λαρικοειδούς (λαρτζίνης), πλάτους 4 έως 7 cm, καθαρού πάχους τουλάχιστον 22 mm και μήκους τουλάχιστον 40 cm, προελεύσεως εγχώριας m Λωρίδες ραμποτέ από ξυλεία πιτσπάιν, πλάτους 4 έως 7 cm, καθαρού πάχους τουλάχιστον 22 mm και μήκους τουλάχιστον 40 cm, προελεύσεως Αμερικής m 2 20, Λωρίδες παρκέτου από ξυλεία δρυός, πλάτους 4 έως 6 cm, καθαρού πάχους τουλάχιστον 20 mm και μήκους 25 έως 35 cm, προελεύσεως Σλοβενίας (μετά χρυσαλλίδων 50%, ως ΑΤΟΕ 5341) m 2 44, Πλάκες συνδυασμένων λωρίδων δρυός κολλητών δαπέδων τύπου μωσάΐκ παρκέ, πάχους 8 έως 10 mm, Κ. Ευρώπης m 2 20, Περιζώματα παρκέτου δια λωρίδων από ξυλεία πάχους τουλάχιστον 20 mm, προελεύσεως Σλοβενίας m 2, Περιθώρια (σουβατεπιά) από ξυλεία λευκή πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και μήκους 2 m, προελεύσεως Ρουμανίας m 2, Περιθώρια (σουβατεπιά) από ξυλεία πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και μήκους τουλάχιστον 2 m, προελεύσεως Σουηδίας m 1, Περιθώρια (σουβατεπιά) από ξυλεία δρυός πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και μήκους τουλάχιστον 2 m, προελεύσεως Σλοβενίας m 2, Περιθώρια (σουβατεπιά) από ξυλεία πιτς-πάιν, πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και μήκους τουλάχιστον 2 m, προελεύσεως Αμερικής m 1,80 16

Γ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ (Η.Μ.) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Γ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ (Η.Μ.) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 Γ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ (Η.Μ.) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ (**) ΥΔΡ ΑΤΛΕ ΠΡΣ ΑΤΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 4. ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ. & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ. & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν.ΑΤΕΟ, ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΠΡΑΚΙΚΟ ΕΠΙΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΩΣΕΩΣ ΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΡΙΜΗΝΟ 8 ΑΝΑΛΥΙΚΟ ΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ) Ε4: ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ) Γενική Παρατήρηση. Οι τιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΤΟΕ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΤΟΕ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ () Ε1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ () ΚΟΝΙΕΣ 020 021 Ύδωρ m 3 2,41 022 Ασβέστης άνυδρος σε βώλους kg 0,073 024

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ ΣΑΚΟΣ 25KG 3 ΣΑΚ 6,35 19,05 ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ 0 KG 6,35 0,00 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 3 KG 4,10 12,30 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 5 KG 4,10 20,50 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. ΕΝΣΤΑΣΗ Των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων

ΕΝΩΠΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. ΕΝΣΤΑΣΗ Των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων ΕΝΩΠΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΝΣΤΑΣΗ Των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων (κατ αλαφαβητική σειρά) 1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΔΜΕΔΕ),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Αριθ. Τιμολ. Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΛΙΑΜΠΗΣ ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : - -2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : - -2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : - -2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ Πληροφορίες ΜΟΣΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους 341

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 0.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mονάδα Ενδεικτική Τιμή Μερικό Α/Α Περιγραφή υλικού μέτρησης ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΗΤΑΣ BIOMHXANIKA ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΛΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ### 65 KG 2,60 169,00 ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ.ΓΑΛΒ.Μ8 0 100 ΤΕΜ 3,80 0,00 ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ.ΓΑΛΒ.Μ6 Χ40-60- 80-10-120-140 ### 55 100 ΤΕΜ 20,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΣ : ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Κασσάνδρας Αριθμός Μελέτης: 36/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜ ΤΗΤ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 1 ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ ΣΑΚΟΣ 25KG 3 ΣΑΚ 6,35 19,05 2 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 3 KG 4,10 12,30 3 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 5 KG 4,10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 24 Απριλίου 2003 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2003 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ 1 ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΒΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 2 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 100% ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΙΤΡΑ 100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α!

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α! Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΣ-210 ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΡΣ-211 Πετρέλαιο ακάθαρτο It 0,7613 ΠΡΣ-212 Βενζίνη It 0,8118 ΠΡΣ-213 Ζελατοδυναμίτιδα 30% kg 1,5047

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΣ-210 ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΡΣ-211 Πετρέλαιο ακάθαρτο It 0,9597 ΠΡΣ-212 Βενζίνη It 0,9395 ΠΡΣ-213 Ζελατοδυναμίτιδα 30% kg 1,5750

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από ) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΜΠΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 1.1 Εκσκαφή ορύγµατος αγωγών (εκτός οικισµού)...1 1.2 Άµµος εγκιβωτισµού αγωγών...1 1.3 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής...1 1.4 Φορτοεκφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ - 1300/2 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : Εργασίες βελτίωσης Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ των Κοιμητηρίων Δ.Ε.Αισωνίας και Ν.Αγχιάλου - 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59 Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Οικονομικού. Τμήμα Προμηθειών

Δ/νση Οικονομικού. Τμήμα Προμηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ Πληροφορίες ΜΟΣΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους341 00, Χαλκίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / 4001195 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ :./ΔΠΝ/ΤΤΕΔ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣH Υ/Σ 5 ΠATMOY» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007 ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ (π.χ. ξυλότυποι κ.λ.π.) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - Ο ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΗΣ Α. ΠΕΖΕΡΙΔΟΥ Π. ΓΡΙΒΑΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1994 ΤΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.01 Γενικές εσκαφές γαιώδεις κ.μ 3,22 22 70.84 1.02 Γενικές εσκαφές ημιβραχώδεις κ.μ 3,22 0 0 1.03 Γενικές εσκαφές βραχώδεις κ.μ 11,74 0 0 1.04 Εσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : Συντήρηση - επέκταση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Νάξου Αριθμός Μελέτης :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών.

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιριακών Έργων, Υπαίθριων Χώρων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Έργο: «Συντήρηση των παιδικών Σταθμών για θέματα Πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων». Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 132 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ στο 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Θέση: Π.Ε. ΑΓ.

Έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ στο 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Θέση: Π.Ε. ΑΓ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ στο 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Θέση: Π.Ε. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 41/2011 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ του 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β )

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΤΙΜΩΝ Α-1. Βασικές τιµές ηµεροµισθίων Ελήφθησαν από το Πρακτικό ιαπιστώσεως Τιµών 001 Εργάτης ανειδίκευτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α.

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α. ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 17/2016 & Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 138.796,26 (με ΦΠΑ 24%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ.

ΕΡΓΟ:  Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190 Fax. 2310 350023 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) W.C. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2015. ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:07/16-02-2015 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ Α.Μ.Ε.Α. ΘΕΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ & ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015. Ειδος A/A

Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015. Ειδος A/A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ( ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2015 & ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ) Π Ρ ΟΣ Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 34/ 2016 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε.

ΕΡΓΟ : Συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : Συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε. Αγχιάλου ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη. 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m3 2,00 15,70 31,40

Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη. 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m3 2,00 15,70 31,40 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 22.04 ΟΙΚ 2222 1.001 m3 2,00 15,70 31,40 2 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας 3 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗXAΟΛΟΓΙKH (Η-Μ), ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΤΗΟΤΡΟΦΙΚΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΚΑΙ ΥΓΡΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΟΣ ΕΟΥ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΑ ( ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2015 & ΑΡ. ΜΕΛ. 43 /2014 ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ) A/A Ειδος Π

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της με αριθμό 22ης/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, την 23η του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έτους 2012.

Πρακτικό της με αριθμό 22ης/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, την 23η του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έτους 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Τηλ: 213 2010769

Διαβάστε περισσότερα

Τσόκου Παναγιώτα Νικολαόυ Δημ. Κλάγκος Φιλ. ΤΟΠ.ΜΗΧ. ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΤΕ ΜΗΧ.ΜΗΧ./Ββ

Τσόκου Παναγιώτα Νικολαόυ Δημ. Κλάγκος Φιλ. ΤΟΠ.ΜΗΧ. ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΤΕ ΜΗΧ.ΜΗΧ./Ββ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προμήθεια υλικών στοιχειώδους ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ συντήρησης-επισκευής αθλητικών Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ εγκαταστάσεων Τ.Ε.Ε.Α. Κ.Α. 30-6662-07 Πληροφορίες: Π.Τσόκου Έτος 2013 Δ/ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε' ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Ε' ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 Ε' ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Γενική Παρατήρηση Οι βασικές τιμές των υλικών του ακολούθου πίνακα περιλαμβάνουν όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΛΙΑΜΠΗΣ ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ»

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την ολοκλήρωση της κατασκευής του τµήµατος ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 13/14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Τ.Ε.Ι ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 225.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΧΡΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / Δ.Ε.Υ.Α.Σ. (70.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘAΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ TMHMA ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Έργο: «Προµήθεια υλικώνανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελ.: 11 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας υλικών άρδευσηςύδρευσης-αποχέτευσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα