ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Αρ. Μελέτης: 12/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : ,80 Φ.Π.Α. 23% : ,11 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : ,92

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Αρ. Μελέτης: 12/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται προκειµένου ο ήµος να αναθέσει σε κατάλληλο ή κατάλληλα συνεργείά αυτοκινήτων (µηχανικού, ηλεκτρολόγου, φρένα, ψυκτικού, υπερκατασκευών) για εργασίες επισκευής συντήρησης, τ η ν π ρ ο μ ή θ ε ι α α ν τ α λ λ α κ τ ι κ ώ ν κ α θ ώ ς κ α ι τ η ν π ρ ο μ ή θ ε ι α ε λ α σ τ ι κ ώ ν όλων των οχηµάτων (επιβατικά, δίκυκλα, απορριµµατοφόρα, καλαθοφόρο, λεωφορείο κλπ), µηχανηµάτων έργου (σάρωθρο, εκσκαφείς- φορτωτές, πολυµηχανήµατα, Γκρέιντερ, καδοπλυντήριο κλπ), καθώς επίσης και όσα τυχόν αυτοκίνητα-µηχανήµατα έργου προµηθευτεί ο ήµος κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύµβασης που θα συναφθεί, µε βάση την παρούσα µελέτη, Οι εργασίες επισκευής συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί σε υποομάδες, όπου θα εκτελούνται κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Υπάρχει αναλυτική αναφορά σε κάθε ομάδα/υποομάδα και για τις εργασίες και για τα ανταλλακτικάυλικά που θα απαιτηθούν. ιευκρινίζεται ότι, καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς προμήθεια ποσότητας ανταλλακτικών-υλικών ή εργασιών, επειδή η προσμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη από τη φύση της σύμβασης, (λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων συντηρήσεων του κάθε οχήματος ξεχωριστά), για το λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους ανταλλακτικών-υλικών & εργασιών, αλλά μόνο την κατ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών ανταλλακτικών-υλικών, εργασιών και το γενικό σύνολο. Η διάθεση και κατανομή των ποσών θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών της Υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν και μόνο μέχρι εξάντληση του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Επίσης, λόγω του μεγάλου στόλου οχημάτων του ήμου, σύνολο (48) οχήματα μεταξύ αυτών μηχανημάτων έργου, οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων κ.λ.π, δεν είναι δυνατή η προμήθεια όλων των ανταλλακτικών τους, διότι αφενός αυτό απαιτεί πολύ μεγάλο χώρο αποθήκης τον οποίο ο δήμος δεν διαθέτει, αφετέρου δε διότι το κόστος κτήσης πλήρους σειράς όλων αυτών των ανταλλακτικών και αναλώσιμων θα κόστιζε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ενώ με το συγκεκριμένο διαγωνισμό και την κατά περίπτωση επιλογή της αναγκαίας προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών ελαχιστοποιείται η δαπάνη. Ιδιαίτερα για τα ελαστικά των Οχημάτων αναφέρονται τα εξής: 1. Η προσφορά θα δίνεται για ελαστικά που να επιφέρουν αξιοπιστία στο φρενάρισμα τόσο σε στεγνό δρόμο όσο και σε βρεγμένο και να είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για ασφάλεια και ανθεκτικότητα. 2. Ο προμηθευτής θα αναγράφει τους όρους και το χρόνο εγγύησης των ελαστικών που προσφέρει. 3 Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν ελαστικά παραπάνω της μιας κατασκευάστριας εταιρίας. Εάν αποδεδειγμένα ελαστικά κάποιας διάστασης δεν παραδίνονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία, τότε ο διαγωνιζόμενος θα αναγράφει σε δήλωση του, από ποια άλλη εταιρία

3 3 κατασκευάζονται τα οποία και προσφέρει. 4. Κατ εξαίρεση, εάν κάποιο από τα προσφερόμενα πέλματα ελαστικού έχει καταργηθεί την χρονική περίοδο που θα χρειαστεί από την υπηρεσία, τότε θα αντικαθίσταται από ελαστικό της ίδιας εταιρίας με περίπου το ίδιο πέλμα. Σε αυτήν την περίπτωση ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του ήμου πριν την τοποθέτηση επί του αυτοκινήτου των συγκεκριμένων ελαστικών. 5. Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεωτικά θα καταθέσει ως συνημμένο στην τεχνική περιγραφή του: α. Κατάλογο της κατασκευάστριας εταιρίας ελαστικών, που να υποδεικνύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διαφόρων ελαστικών που κατασκευάζει. β. Επίσημο Έγγραφο στην ελληνική γλώσσα ή μεταφρασμένο σε αυτήν της Εταιρείας Παραγωγής- Κατασκευής (και όχι του Αντιπροσώπου ή του Προμηθευτή), το οποίο να βεβαιώνει ότι τα ελαστικά της έχουν χρησιμοποιηθεί σε πρώτη τοποθέτηση από Ευρωπαϊκές Αυτοκινητοβιομηχανίες ή της Ιαπωνίας την τελευταία διετία. γ. Το ISO του εργοστασίου κατασκευής είναι σύμφωνο με τα τις προδιαγραφές του E.T.R.O (European Tyre and Rim Technical Organisation) και τις οδηγίες 92/23/ΕΟΚ, της 31/3/92 & 92/93/ΕΟΚ(Υπ. Απ / ), όπως επίσης ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κανονισμού r30 της UNECE (Οικονομική Επιτροπή Ηνωμένων Εθνών) για την Ευρώπη. δ. Τα ελαστικά είναι εγγυημένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς νόμους προστασίας του καταναλωτή και φέρουν το χαρακτηριστικό γράμμα Ε, τον ενδεικτικό αριθμό Χώρας που εκδίδει το δελτίο αναγνώρισης και τέλος τον αριθμό του δελτίου αναγνώρισης. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά 5β,5γ,5δ μπορούν να κατατεθούν & από εταιρεία του ίδιου ομίλου του εργοστασίου κατασκευής, που στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετική βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται η έδρα τους. Τα αυτοκίνητα, µηχανήµατα έργου του ήµου, παρατίθενται στη συνέχεια αναλυτικά σε πίνακα. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των ,92 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του δήμου. Η σύναψη σύμβασης της προμήθειας-εργασίας θα πραγματοποιηθεί μετά από Ηλεκτρονικό Ανοικτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στις τιμές του προϋπολογισμού της μελέτης όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή

4 ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στις επιμέρους ομάδες-κατηγορίες του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσεςδιατάξεις: του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010 φεκ 87 Α της υπ. αρ /1993 Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ 185 Β / ) περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους, Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ/Α/160/ ), Τον Ν.2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών Θεμάτων», της παρ. 2 του άρθρου 1 του ίδιου Νόμου, Του Π.. 60/2007, της Αριθ. 2004/18/ΕΚ Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ν.2503/1997/τ.Α /107 - ιοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέματα Ο.Τ.Α., Της Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/ & την τροπ/κή της 4993/745/ «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, & προμήθειας ανταλλακτικών κ.λ.π. των οχημάτων του ημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π... κ.λ.π. περί του άρθρου 1 του Ν. /τος 2396/53». Του Ν. 3886/ φεκ 173 Α περί ικαστικής Προστασίας, Της υπ. αρ. εγκ. Π1/273 / για την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου περί ικαστικής Προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Το Ν. 4155/2013 φεκ 120Α «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών ημοσίων Συμβάσεων και άλλες ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/ ), Το ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.» Το ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α ) «ιοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων Και Υπηρεσιών Του ημοσίου Τομέα Τροποποίηση ιατάξεων Του Π.. 318/1992 (Α 161) Και Λοιπές Ρυθμίσεις» Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών ημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) Οι επισκευές συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ορισμούς των κατασκευαστών των οχημάτων μηχανημάτων του ήμου. Λιβαδειά: ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ο Συντάξας Λουκάς Δημάκας Αθανάσιος Μπέλλος Ιωάννης Π. Κομπότης Χημικός Μηχ/κός Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε.

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Αρ. Μελέτης: 12/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ήµος έχει στην κατοχή του σαράντα οχτώ (48) συνολικά αυτοκίνητα, µηχανήµατα έργου, διαφόρων εργοστασίων κατασκευής και για την τακτική και έκτακτη συντήρηση και επισκευή τους απαιτείται συνεργείο ειδικότητας µηχανικού, ηλεκτρολόγου, φρένων, ταχογράφων, ψυκτικού, υπερκατασκευών, επισκ. Ελαστικών, µε την απαραίτητη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδοµή και τεχνογνωσία. Επείσης απαιτείται η προμήθεια όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών & ελαστικών για την ομαλή λειτουργία όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. Αναλυτικός κατάλογος των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου επισυνάπτεται στη συνέχεια. Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝ/ΓΙΑ 1ης ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1 ΒΙΑ 6137 MERCEDES /5/1990 ΒΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2 ΒΙΑ 6138 MERCEDES /6/1990 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ/ΗΛΕΚ ΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 3 ΒΙΕ 0644 YAMAHA CRYPTON 25/9/2000 ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΔΙΚΥΚΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 4 ΒΙΕ 0645 YAMAHA CRYPTON 25/9/2000 ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΔΙΚΥΚΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 5 ΚΗΟ 9952 MITSUBISHI K12TCVNJL6L200 16/3/1992 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 6 ΚΗΟ 9954 MERCEDES 1314Ki3i 17/3/1992 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 7 ΚΗΥ 6157 SCANIA P94 DB4X2 NZ/220 20/4/1999 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 8 ΚΗΥ 6165 MERCEDES /6/1999 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 9 KHY 6170 VOLKS WAGEN PASSAT 5/11/1999 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡ. 10 ΚΗΥ 6184 MERCEDES 1823K 20/12/2000 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 11 ΚΗΥ 6191 MAZDA B2500 STRETCH 14/6/2001 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 12 ΚΗΥ 6192 MERCEDES 22/8/2001 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 13 ΚΗΥ 6198 HYUNDAI MATRIX 26/9/2002 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 14 Μ.Ε. ΧΥΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ BOMAG (COMPACTOR) Μεταφορά προσωπικού «Βοήθεια στο Σπίτι». ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 15 ΜΕ FIAT/HITACHI FR /12/1997 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 16 ΜΕ RAVO 5000 CD 31/12/1997 ΣΑΡΩΘΡΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 17 ΜΕ NISSAN/HEPAESTUS M10/2 (ECOT200) 21/8/1998 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 18 ΜΕ AJK ATLEON TK /2/2007 ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CONTAINERS ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 19 ΜΕ RAM TK /5/2008 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 20 ΜΕ JCB 3CXCSM4T 11/6/2009 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ- ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ/ΗΛΕΚ ΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 21 ΜΕ MAZDA ΒΤ50 6/8/2009 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 22 ΚΗΗ 4468 MITSUBISHI FE 30/9/2009 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 3-3,5 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

6 23 ΚΗΗ 4464 IVECO ML190EL30 15/9/2009 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 24 ΚΗΗ 4465 IVECO ML190EL30 15/9/2009 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 25 ΚΗΗ 1834 IVECO A1LM01 16/6/2006 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 26 ΜΕ KOMATSU Μηχάνημα έργου 1999 Εκσκαφέας Φορτωτής ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 27 ΚΗΥ 6172 IVECO MAGIRUS Φορτηγό 2000 Φορτηγό 28 ΚΗΥ 6203 MAZDA 4Χ4 Ημιφορτηγό τν 2002 Φορτηγό Μεταφορά φερτών υλικών Μεταφορά Πυρόσβεση 29 ΜΕ RAM EUROPE Μηχάνημα έργου 2007 Πολυμηχάνημα Κοπή χόρτων 30 ΚΗΗ 4452 SKODA FABIA ΙΧΕ 2009 Επιβατικό 31 ΚΗΥ 6225 IVECO SPA Απορριμματοφόρο 13/5/2008 Φορτηγό Μεταφορά προσωπικού Αποκομιδή απορριμμάτων 32 ΜΕ FOREDIL MACHINE AMBIENTE 15/10/1999 Πολυμηχάνημα ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 33 ΚΗΥ 6202 HYUNDAI MATRIX 7/11/2002 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 34 ΚΗΟ 9991 NISSAN MOTOR 29/3/1994 ΦΟΡΤΗΓΟ 35 ΚΗΥ 6158 MERCEDES Απορριμματοφόρο 21/7/1998 Φορτηγό 36 ΚΗΥ 6183 VOLKS WAGEN PASSAT 6/12/2000 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 37 KHY 6169 FIAT IVECO CC100E18M/P 30/6/1999 Λεωφορείο Μεταφορά προσωπικού «Βοήθεια στο Σπίτι» Αποκομιδή απορριμμάτων Μεταφορά προσωπικού 38 ΚΗΥ 6161 MAZDA B /3/1999 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 39 ΚΗΥ 6211 MERCEDES 26/4/2004 ΦΟΡΤΗΓΟ 40 ΚΗΥ 6210 HYUNDAI MATRIX 22/1/2004 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 41 ΜΕ KOMATSU WB 93R-2 22/4/2003 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ- ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μεταφορά φερτών υλικών Μεταφορά προσωπικού «Βοήθεια στο Σπίτι» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 42 ΜΕ SANY PQ 190 III A 8/7/2011 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 43 ΚΗΥ 6200 HYUNDAI MATRIX 30/9/2002 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 44 ΚΗΥ 6173 IVECO MAGIRUS MP 190E 30W 29/5/ ΚΗΥ 6190 ΤΟΥΟΤΑ HILUX 15/1/ ΜΕ KOMATSU WB93R ΟΧΗΜΑ ΧΥΤΑ ISUZU MOTORS LIMITED ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ- ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 3-3,5 τν Μεταφορά προσωπικού «Βοήθεια στο Σπίτι» Μεταφορά φερτών υλικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ.Υ.Τ.Α. 48 Μ.Ε. ΧΥΤΑ PALAZZANI PALOAD PL65.3S ΦΟΡΤΩΤΗΣ Χ.Υ.Τ.Α. εδοµένου ότι στην Ελληνική αγορά των συνεργείων αυτοκινήτων δεν υπάρχουν γενικά συνεργεία τα οποία καλύπτουν κάθε είδους εργασία-επισκευή που θα χρειαστεί οποιοδήποτε αυτοκίνητο ή µηχάνηµα έργου του ήµου, δηλαδή δεν υπάρχουν συνεργεία τα οποία αναλαµβάνουν εργασίες και επί µικρών επιβατικών και επί µηχανηµάτων έργου, η παρούσα µελέτη για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης των αυτοκινήτων βασίζεται στην οµαδοποίηση των αυτοκινήτων, π.χ. φορτηγά ή επιβατικά, και

7 στις ανάγκες (είδος) εργασιών που µπορεί να απαιτηθούν για τα αυτοκίνητα της κάθε οµάδας. Η εν λόγω οµαδοποίηση οχηµάτων κάθε µορφής για εργασίες επισκευής-συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών & ελαστικών για την παρούσα µελέτη είναι η εξής: ΟΜΑΔΑ Α Εργασίες επισκευής συντήρησης & ανταλλακτικών ΥπόΟµάδα 1: Εργασίες κάθε είδους επί της Υπ ερκ ατασκ ευής των Φορτηγών, Απορριµµατοφόρων και Πυροσβεστικού οχήµατος του ήµου. ΥπόΟµάδα 2: Εργασίες κάθε είδους Μ ηχ ανολογικ ής Φύσεως επί των Φορτηγών, Απορριµµατοφόρων, Λεωφορείου, Πυροσβεστικού οχήµατος του ήµου. ΥπόΟµάδα 3: Εργασίες κάθε είδους Μ ηχ ανολογικ ής Φύσεως επί των Μηχανηµάτων Έργου, Σαρώθρου του ήµου. ΥπόΟµάδα 4: Εργασίες για τον Κ λι µατ ι σµό - αερι σµό καµπίνας των φορτηγών, Ηµιφορτηγών, Επιβατικών, Απορριµµατοφόρων, Πυροσβεστικού, Λεωφορείου, Μηχανηµάτων Έργου του ήµου. ΥπόΟµάδα 5: Εργασίες κάθε είδους επί των Επ ι βατ ι κ ών Αυτ οκ ι ν ήτ ων κ αι Ηµιφορ τηγών του ήµου. ΥπόΟµάδα 6: Εργασίες συντήρησης και επισκευής συσκευών ταχογρ άφων και περιοριστών ταχύτητας για τα φορτηγά, απορριµµατοφόρα, πυροσβεστικό όχηµα, µηχανήµατα έργου και λεωφορείο του ήµου που φέρουν τον ως άνω εξοπλισµό. ΥπόΟµάδα 7: Εργασίες συντήρησης και επισκευής ελαστικών Φορτηγών, Απορριµµατοφόρων, Πυροσβεστικού οχήµατος, Λεωφορείου, Μηχανηµάτων Έργου, Επιβατικών Αυτοκινήτων και Ηµιφορτηγών, δικύκλων. ΥπόΟµάδα 8: Εργασίες Φανοποιείας Απορριµµατοφόρων, Πυροσβεστικού οχήµατος, Λεωφορείου, Μηχανηµάτων Έργου, Επιβατικών Αυτοκινήτων και Ηµιφορτηγών. ΥπόΟµάδα 9: Εργασίες ηλεκτρολογικών συστημάτων των Απορριµµατοφόρων, Πυροσβεστικού οχήµατος, Λεωφορείου, Μηχανηµάτων Έργου, Επιβατικών Αυτοκινήτων, Ηµιφορτηγών και δικύκλων. Με την ανωτέρω οµαδοποίηση των αυτοκινήτων και εργασιών, ο ήµος θα µπορέσει να καλύψει τις ανάγκες συντήρησης των αυτοκινήτων του µετά την ολοκλήρωση των συµβάσεων που είναι σήµερα σε ισχύ µε αναδόχους σχετικών υπηρεσιών, π.χ. υπερκατασκευές κλπ. ΟΜΑΔΑ Β Προμήθεια ελαστικών

8 Η προσφορά των συµµετεχόντων θα πρέπει να καλύπτει όλες τις εργασίες επισκευής & π ρ ο μ ή θ ε ι α ς ( α ν τ α λ λ α κ τ ι κ ώ ν & ε λ α σ τ ι κ ώ ν ) που περιλαµβάνει η κάθε ανωτέρω Υ π ο Οµάδα και ενδεικτικά περιγράφονται στη συνέχεια. ΟΜΑΔΑ Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥπόΟ µάδα 1: Υπ ερκ ατασκ ευή Φορτηγών, Απορριµµατοφόρων, και Πυροσβεστικού οχήµατος του ήµου. Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευής οχήµατος καθώς και των συστηµάτων και υποσυστηµάτων αυτής, ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ελασµατουργικές εργασίες σώµατος υπερκατασκευής. Εργασίες υδραυλικών συστηµάτων. Εργασίες συστηµάτων νερού (Πυροσβεστικό όχημα). Έλεγχος-επισκευή λοιπών µηχανικών ή πνευµατικών συστηµάτων υπερκατασκευής. Έλεγχος-επισκευή λοιπών ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συστηµάτων υπερκατασκευής. Εργασίες στεγανοποίησης τµηµάτων υπερκατασκευής (τσιµούχες, λάστιχα κλπ). Επισκευή-συντήρηση Συµπιεστών Απορριµµάτων. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Αντλία πίεσης πυροσβεστικού [1 Τεμάχιο] Λάστιχα πιέσεως [2 Τεμάχια] ΥπόΟ µάδα 2: Μ η χα ν ο λ ο γ ικ έ ς Εργασίες επί των Φορτηγών, Απορριµµατοφόρων, λεωφορείων και πυροσβεστικού οχήµατος του ήµου. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κινητήρας. Κιβώτιο Ταχυτήτων. Συµπλέκτης. Εµπρόσθιο Σύστηµα. Σύστηµα Ανάρτησης (σούστες, αποσβεστήρες κλπ). Αεροσυµπιεστής. ιαφορικό. Μηχανισµός καµπίνας. Σύστηµα Πέδησης.

9 ΥπόΟ µάδα 3: Ερ γασίες κ άθε είδους Μ ηχ αν ολογ ι κ ής Φύσεως επί των Μηχανηµάτων Έργου, Σαρώθρου του ήµου. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κινητήρας. Κιβώτιο Ταχυτήτων. Συµπλέκτης. Εµπρόσθιο Σύστηµα. Σύστηµα Ανάρτησης (σούστες, αποσβεστήρες κλπ). Αεροσυµπιεστής. ιαφορικό. Μηχανισµός καµπίνας. Σύστηµα Πέδησης. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Υποομάδων 2,3 Set Συμπλέκτη (Δίσκος-Πλατώ-Ρουλεμάν) [5 Set] Set Σινεμπλόκ ζυγαριάς [4 Set] Set τακάκια εμπρόσθιου άξονα [8 Set] Ψυγείο [4 Τεμάχιο] Set σιαγώνες φρένων πίσω άξονα [4 Set] Set σιαγώνες χειρόφρενου πλήρεις [4 Set] Σταυρός κεντρικού [12 Τεμάχια] Μεσαία τριβή κεντρικού άξονα [3 Τεμάχια] Δισκόπλακες πίσω [10 Τεμάχια] Δισκόπλακες εμπρός [20 Τεμάχια] Ιμάντας Δυναμό [2 Τεμάχια] Φίλτρο αέρος [39 Τεμάχια] Φίλτρο Βενζίνης [36 Τεμάχια] Φίλτρο Πετρελαίου [3 Τεμάχια] Φίλτρο Καμπίνας [39 Τεμάχια] Φίλτρο λαδιού [39 Τεμάχια] Set Δίσκος συμπλέκτη-πλατώ-ρουλεμάν (με φις) [10 Set] Ξηραντήρας κυκλώματος αέρα (πλήρης με εξαπλή βαλβίδα) [8 Τεμάχια] Αντλία συμπλέκτη άνω [5 Τεμάχια] Αντλία συμπλέκτη (Υποβοήθηση στο σασί) [5 Τεμάχια] Αντλία νερού με φλάντζα [10 Τεμάχια] Ψυγείο νερού [5 Τεμάχια] Φερμούιτ πίσω άξονα (πλήρη με τα πριτσίνια τους) [12 Τεμάχια] Ταμπούρα πίσω άξονα [12 Τεμάχια] Αριστεροί ρεγουλατόροι πίσω φρένων [10 Τεμάχια] Δεξιοί ρεγουλατόροι πίσω φρένων [10 Τεμάχια] Set Σινεμπλόκ ζυγαριάς πίσω [12 Set] Set Σινεμπλόκ ζυγαριάς εμπρός [6 Set] Καπάκι κοφλέρ [6 Τεμάχια] Set Επισκευής κοφλέρ (Φλάντζα) [8 Τεμάχια] Τσιμούχες πίσω τροχού [12 Τεμάχια] Set Ρουλεμάν πίσω τροχού [10 Set] Set Ρουλεμάν εμπρός τροχού [10 Set] Βολάν (Πλήρες) [4 Τεμάχια] Μαρκούτσια Τροχού [12 Τεμάχια] Set τακάκια εμπρός άξονα [10 Set] Δισκόπλακες εμπρός άξονα [10 Τεμάχια] Δισκόπλακες πίσω άξονα [10 Τεμάχια] Set τακάκια πίσω άξονα [10 Set] Δοχείο διαστολής νερού [3 Τεμάχια] Κολάρα δοχείου διαστολής [5 Τεμάχια] Κολάρα νερού καλοριφέρ [5 Set] Ιμάντες βεντιλατέρ [20 Τεμάχια] Διακόπτης Κομπλαρίσματος [10 Τεμάχια] Τσιμούχα στροφάλου [2 Τεμάχια] Φυσούνες φρένων εμπρός [10 Τεμάχια] Φυσούνες φρένων πίσω [10 Τεμάχια]

10 Τσιμούχες πίσω τροχού [10 Τεμάχια] Αριστερή δαγκάνα εμπρόσθιων φρένων [4 Τεμάχια] Δεξιά δαγκάνα εμπρόσθιων φρένων [4 Τεμάχια] Άκρο μπάρας κόντρας λεβιέ ταχυτήτων αριστερόστροφο [2 Τεμάχια] Άκρο μπάρας κόντρας λεβιέ ταχυτήτων δεξιόστροφο [2 Τεμάχια] Τεντωτήρας ιμάντα [5 Τεμάχια] Μεσαία τριβή κεντρικού άξονα [10 Τεμάχια] Φίλτρο Λαδιού [216 Τεμάχια] Φίλτρο Πετρελαίου [216 Τεμάχια] Φίλτρο Αέρος [216 Τεμάχια] Φίλτρο Νερού [12 Τεμάχια] Καρότσι (Set αριστερό + δεξί) [3 Set] Κλαπέ χοάνης [3 Τεμάχια] Φυσούνα χοάνης [3 Τεμάχια] Λάστιχα χοάνης [3 Τεμάχια] Λάστιχα πόρτας κάδου [9 Τεμάχια] Μίζα μηχανής αναρρόφησης PERKINS [3 Τεμάχιο] Μίζα κάτω μηχανής [3 Τεμάχιο] Δυναμό κάτω μηχανής [3 Τεμάχιο] Φίλτρο νερού κάδου [3 Τεμάχιο] Φίλτρο νερού πιστολιού [3 Τεμάχιο] Ροδάκι Χοάνης [3 Τεμάχιο] Σινεμπλόκ ζυγαριάς εμπρός [3 Τεμάχιο] Σινεμπλόκ ζυγαριάς πίσω [3 Τεμάχιο] Φτερωτή τουρμπίνας [3 Τεμάχιο] ΥπόΟ µάδα 4: Ε ρ γ ασίες γ ια τον Κ λι µατ ι σµό - αερι σµό καµπίνας των φορτηγών, Ηµιφορτηγών, Επιβατικών, Απορριµµατοφόρων, Πυροσβεστικού, Λεωφορείου, Μηχανηµάτων Έργου του ήµου. ΥπόΟ µάδα 5: Ερ γασίες κ άθε είδο υ ς ε π ί των επ ι βατ ι κ ών Αυ τ οκ ι ν ήτ ων κ αι Η µιφορ τηγών του ήµου. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κινητήρας Κιβώτιο Ταχυτήτων Συµπλέκτης Εµπρόσθιο Σύστηµα Σύστηµα Ανάρτησης (σούστες, αποσβεστήρες κλπ) ιαφορικό Σύστηµα Πέδησης Κλιµατισµός

11 ΥπόΟ µάδα 6: Ερ γασίες συντήρ ησης κ αι επ ισκ ευής συσκ ευών τα χογρ άφων και π ερ ιορ ιστών ταχύτητας για τα φορτηγά, απορριµµατοφόρα, πυροσβεστικό όχηµα, µηχανήµατα έργου και λεωφορείο του ήµου που φέρουν τον ως άνω εξοπλισµό. ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Αντικατάσταση μπαταρίας Αντικατάσταση πρόσοψης και ταινίας ταχ/φου Βαθμονόμηση ψηφιακού ταχογράφου Γενικός έλεγχος ταχογράφου Έλεγχος ταχογράφου, μέτρηση οχήματος,σφράγισμα,έκδοση πιστοποιητικού ταχ/φου Επισκευή μηχανισμού ωρολογίου ταχογράφου ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ [6 Τεμάχια] ΤΑΙΝΙΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ [5 Τεμάχια] ΜΑΓΝΗΤΑΚΙ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ [10 Τεμάχια] ΥπόΟ µάδα 7: Ερ γασίες συντήρ ησης κ αι επ ισκ ευής ελαστικών Φορτηγών, Απορριµµατοφόρων, Πυροσβεστικού οχήµατος, Λεωφορείου, Μηχανηµάτων Έργου, Επιβατικών Αυτοκινήτων και Ηµιφορτηγών, δικύκλων. ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Επισκευή ελαστικού και αλλαγή αεροθαλάμου Επισκευή ελαστικού με tip-top και ζυγοστάθμηση Επισκευή ελαστικού με tip-top Αλλαγή ελαστικών Βουλκάνισμα οπίσθιου αριστερού ελαστικού με tip-top ΥπόΟ µάδα 8: Ερ γασίες Φανοποιείας Φορτηγών, Απορριµµατοφόρων, Πυροσβεστικού οχήµατος, Λεωφορείου, Μηχανηµάτων Έργου, Επιβατικών Αυτοκινήτων και Ηµιφορτηγών. ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Επισκευή προφυλακτήρα, φτερού, καπώ, χρωματισμός αυτών ΥπόΟ µάδα 9: Ερ γασίες ηλεκτρολογικών συστημάτων Φορτηγών, Απορριµµατοφόρων, Πυροσβεστικού οχήµατος, Λεωφορείου, Μηχανηµάτων Έργου, Επιβατικών Αυτοκινήτων, Ηµιφορτηγών & δικύκλων. ΕΡΓΑΣΙΕΣ: αλλαγη αυτοματο υναμο (εξωτερικος) αλλαγη αυτοματο υναμο (εσωτερικος) αλλαγη καρβουνα μιζας (βι Ωτα) αλλαγη καρβουνα μιζας (κολητα) αλλαγη μπαταριας βαθμονομιση - πιστοποιητικο ψηφιακου ταχογραφου επι ιορθωση καλω ιων για εξαγωγη υπερκατασκευης επι ιορθωση καλω ιων λογω βραχυκυκλωματος επισκευη hi-fi αυτοκινητου επισκευη υναμο (μερικη) επισκευη υναμο (ολικη) επισκευη μιζας (μερικη)

12 επισκευη μιζας (ολικη) επισκευη πολων μπαταριας επισκευη φαρου πορεια ηλεκτρολογου εκτος ε ρας (ανα Ωρα) προγραμματισμος αντλιας adblue προγραμματισμοσ εγκεφαλου-πιλοτου-γκαζιου προγραμματισμος τηλεκοντρολ κλει ιου αυτοκινητου τοποθετηση μπουτον μιζας τοποθετηση ρα ιο-cd τοποθετηση φαρου τοποθετηση Ωρομετρου (εγκατασταση) ενδεικτικές λοιπές εργασίες αλλαγη ασφαλειες αλλαγη κορνας αλλαγη λαμπτηρων αλλαγη μπουζι αλλαγη ρελε 12v 5φις αλλαγη ρελε 24v αλλαγη φαναριων αλλαγη φαρων αλλαγη φλασερ 12v-24v αυτοματος δυναμου αλλαγη βαλβιδα stop μηχανικη αλλαγη βαλβιδα λαδιου αλλαγη βαλβιδα αερος αλλαγη βαλβιδα αερος πορτας αλλαγη βαλβιδα αερος φρενων αλλαγη βαλβιδα αργο - γρηγορο αλλαγη βαλβιδα θερμοκρασιας αλλαγη βαλβιδα κλαπετου αλλαγη βαλβιδα πιεσεως αλλαγη βαλβιδα πιεσεως λαδιου m/s 208d αλλαγη βαλβιδα stop αλλαγη βαλβιδες αντλιας αλλαγη βαλβιδες εισαγωγης αλλαγη βαλβιδες εξαγωγης αλλαγη διακοπτη μιζας διακοπτη ταμπλω διαφορες ηλεκτρολογικες εργασιες επισκευες δυναμο επισκευες επαγωγικων διακοπτων επισκευες τερματικων διακοπτων επισκευη βαλβιδα οπισθεν επισκευη ηλεκτρικων γραμμων (καλωδιων) επισκευη μαχαιριου απορριμ/ρου ηλεκτροβαλβιδα κινησης ηλεκτροβαλβιδα νερου καπελο φαρου κρυσταλλα φαρων μακτρα υαλοκαθαριστηρων μακτρες μοτερ καλοριφερ μοτερ νερου ηλεκτρικου μοτερ περιστροφης βαρελας μοτερ υαλοκαθαριστηρων μοτερ υδραυλικου πλαϊνης σκουπας σαρωθρου μπαταριες οχηματων 6-12v μπομπινα δυναμου μπομπινα μιζας μπουτον μιζας περιελιξη δυναμο ρολοι θερμοκρασιας αλλαγη σετ ρελε αυτομ. σκαστρα ψυκτροθηκη

13 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: Τεμ. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ MAP ΓΝΗΣΙΟΣ 1 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ALARM 1 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 1 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΠΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 1 ΔΥΝΑΜΟ MOTOKRAFT MAZDA 1 ΔΥΝΑΜΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ BOSCH 55A 1 ΛΑΜΠΕΣ 21W 24 ΛΑΜΠΕΣ 21W 24V 11 ΛΑΜΠΕΣ 24V 14 ΛΑΜΠΕΣ Η3 24V 1 ΛΑΜΠΕΣ Η4 8 ΛΑΜΠΕΣ Η4 ΒL 2 ΛΑΜΠΕΣ Η7 3 ΜΑΚΤΡΑ SWF 1 ΜΑΚΤΡΑ ΣΕΤ 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 100ΑΗ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 60ΑΗ 1 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 100ΑΗ TOSHMA 2 ΠΙΤΣΙΛΙΣΤΙΡΙ SWF 1 ΠΛΑΤΙΝΕΣ 1 ΠΛΗΚΤΡΟ ALARM VW 1 ΠΟΛΟΥΣ ΕΝΥΣΧΙΜΕΝΟΥΣ 2 ΠΟΜΠΙΝΑ 12V 1 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ NGK 4 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΕΤ 2 ΦΑΝΑΡΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΣΩ 2 ΦΑΝΑΡΙ ΦΛΑΣ Hella 2 ΦΑΝΑΡΙΑ ΠΙΣΩ 4 ΦΑΡΟΣ Hella 24V 2 ΦΑΡΟΣ HELLA 24V ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ 1 ΦΑΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ 21W 2 ΦΛΑΣΙΕΡΑ 24V 2 Για κάθε µια από τις παραπάνω εργασίες που συµπεριλαµβάνονται στις ΥποΟµάδες ακολουθεί ανάλυση των κυριότερων ενδεικτικ ών εργασιών επισκευής-συντήρησης. 1: ΥΠ ΕΡΚ ΑΤΑΣΚ ΕΥΗ Ε νδεικτικ ός Π ίνακ ας Ερ γασίων κ αι Ερ γατοωρών / ερ γασία Περιγραφή Εργασιών Συντήρησης - Επισκευής Εργατοώρες Α/Α ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 1 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ & ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ 2 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΥ Ι ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 1 ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ 1 ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΡΥΘΜΙΣΗ 2 ΑΛΛΑΓΗ ΡΑΟΥΛΩΝ & ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΩΝ ΓΕΡΑΝΟΥ 2 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ 1 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 1 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΥΛΟΥ 1 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ 2 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ 2

14 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΛΥΣΤΡΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ 1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥ 2 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΛΕΣΚ. ΚΥΛΙΝ ΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥ/ΣΗ 2 ΓΕΜΙΣΜΑ 4 ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΣΤΑΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ 1 ΓΕΜΙΣΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΚΑΡΕ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΘΗΛΥΚΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ & ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ 2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΑΣ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 5ΜΜ (ΟΛΙΚΗ) 2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΝΩΝ ΧΟΑΝΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 2 ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΣΚ. ΚΥΛΙΝ ΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΟΡΕΙΟΥ-ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ 2 ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡ ΙΑΣ 2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ & ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ 2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΑΝΤΖΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΠΡΕΣΑΣ - ΚΟΛΛΗΜΑ 2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ 2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΓΑΝΤΖΩΝ ΠΟΡΤΑΣ ΜΥΛΟΥ 2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ 2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ο ΗΓΟΥ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΗΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ 2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΕΙΟΥ-ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΜΕ HARDOX 5MM ΚΟΜΠΛΕ 2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΛΙΑΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΡΤΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΙΡΟΥ 1 ΙΣΙΩΜΑ ΦΟΡΕΙΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΧΡΩΜΙΩΣΗ ΒΑΚΤΡΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΤΟΥ ΠΛΑΙΝΩΝ ΧΟΑΝΗΣ ΚΟΜΠΛΕ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΝΑ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΚΡΟΥΠ ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ NSN 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΛΥΣΙΕΡΕΣ ΕΡΤΑΛΟΝ ΦΟΡΕΙΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΙΩΣΗ ΒΑΚΤΡΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΧΛΙΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΥΛΟΥ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΕΣΑΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΙΡΟΥ Φ30 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΛΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 2 ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΠΟΡΤΑΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ε ΡΕΣ & ΠΥΡΟΙ 2 ΚΟΛΛΗΜΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ 2 ΡΕΓΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΝΤΙΖΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 1 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΚΤΡΩΝ ΤΗΛΕΣΚ. ΚΥΛΙΝ ΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΥΝΑΜΟΛΗΠΤΗΣ -ΡΤΟ 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΣΜΑΝ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΡΤΟ 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΙΑΚΟΠΤΗ 1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΚΟΠΤΗ 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΣΙΜΟΥΧΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝ ΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ 1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΡΕΛΕ 2

15 ΑΛΛΑΓΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΛΑ ΙΟΥ 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΝΙΟΥ 1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙ ΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΛΒΙ ΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 2 Σύνολο Εργατοωρών: 112

16 Ε νδεικτικ ές Λοιπ ές Ερ γασίες 1. 1 Ελασµατουρ γικές Ερ γασίες Σώµατος Υπ ερ κατασκ ευής Επισκευή Μεταλλικών Τµηµάτων (Σταθερών ή Κινούµενων). Αντικατάσταση Μεταλλικών Τµηµάτων (Σταθερών ή Κινούµενων). Συγκόλληση Ελασµάτων. Επισκευή πατώµατος.. Επισκευή πλαϊνών τµηµάτων Ερ γασίες Υδρ αυλικ ών Συστηµάτων Έλεγχος-Επισκευή-Αντικατάσταση Βάκτρων Έλεγχος-Επισκευή-Αντικατάσταση Αντλιών Έλεγχος-Επισκευή-Αντικατάσταση γραµµών Υδραυλικού (Σωλήνες, Μαρκούτσια κλπ) Έλεγχος-Επισκευή-Αντικατάσταση Βαλβίδων, Χειριστηρίων κλπ. Έλεγχος-Επισκευή Ανυψωτικού Μηχανισµού 1. 3 Ερ γασίες Συστηµάτων Νερ ού Έλεγχος-Επισκευή-Αντικατάσταση Αντλιών Έλεγχος-Επισκευή-Αντικατάσταση Γραµµών Πίεσης (Σωλήνες κλπ) Έλεγχος-Επισκευή-Αντικατάσταση Βαλβίδων, Χειριστηρίων, Κεφαλών πλύσης κλπ 1. 4 Έ λεγχος- Επισκ ευή Μ ηχανικ ών/ Π νευµατικών Συστηµάτων Υπ ερκ ατασκ ευής 1. 5 Έ λεγχος- Επισκ ευή Η λεκ τρ ικ ών-η λεκτ ρ ονικ ών Συστηµάτων Υπερκατασκ ευής 1. 6 Στεγανοπ οίηση Τµηµάτων Υπ ερκ ατασκ ευής ( Τσιµούχες- Λάστιχα κ λπ ) 1. 7 Επ ισκ ευή- Συντήρ ηση Συµπ ιεστών Απ ορ ριµµατοφόρου. ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 122 ώρες.

17 2: Μ ΗΧ ΑΝΟ ΛΟ ΓΙΚ Α Ε νδεικτικ ός Π ίνακ ας Ερ γατοωρ ών / ερ γασία Περιγραφή Εργασιών Συντήρησης - Επισκευής Εργατοώρες Α/Α 1 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 2 2 ΑΛΛΑΓΗ ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 2 3 ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΥΑΓΙΕ, ΟΜΦΑΛΟ, ΧΟΑΝΗ & ΜΟΥΑΓΙΕ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ 2 4 ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΡΒΟΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 5 ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 1 6 ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ΧΕΛΩΝΑΣ ΣΑΣΜΑΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 1 7 ΑΛΛΑΓΗ ΦΤΕΡΩΤΗΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 1 8 ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 3 9 ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 2 10 ΕΞΑΓΩΓΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΜΠΛΕΡ 2 11 ΕΞΑΓΩΓΗ ΓΚΡΟΥΠ ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 2 12 ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ & ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΡΙΒΗΣ & ΣΤΑΥΡΟ 2 13 ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ & ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΡΙΒΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 2 14 ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ & ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΞΟΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 2 15 ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΣΑΣΜΑΝ-ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 3 16 ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ΙΣΚΟ-ΠΛΑΤΩ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 3 17 ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΓΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΟΥ 3 18 ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ & OVER ΦΟΡΤΗΓΟΥ 3 19 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΧΑΛΟΥ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 1 20 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΣΑΣΜΑΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 2 21 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ(ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΓ.& ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) 3 22 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙ ΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 2 23 ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑ ΤΑΜΠΟΥΡΟΥ 1 24 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΒΑΣΗΣ 3 25 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΡΜΟΥ 3 26 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 2 27 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΚΤΥΛΙ ΙΩΝ 2 28 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 2 29 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ Ε ΡΩΝ & ΒΑΛΒΙ ΩΝ 3 30 ΡΕΚΤΙΦΙΕ Ε ΡΩΝ & ΒΑΛΒΙ ΩΝ 3 31 ΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΟΦΥΛΑ ΣΟΥΣΤΑΣ 2 32 ΑΛΛΑΓΗ ΖΑΜΦΟΡ 3 33 ΑΛΛΑΓΗ ΖΥΓΙΑ ΣΟΥΣΤΑΣ 2 34 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΑΜΦΟΡ 2 35 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΟΥΣΤΑΣ 1 36 ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΑ ΣΟΥΣΤΑΣ 2 37 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΡΑΚΕΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 2 38 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΡΑΚΕΤΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 2 39 ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 2 40 ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ 1 41 ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ 1 42 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 1 43 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1 44 ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 1

18 45 ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΟΜΠΛΕ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 3 46 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 1 47 ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΑΙΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 1 48 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 1 49 ΑΛΛΑΓΗ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΤΟ ΚΑΤΩ 1 50 ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ 1 51 ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΥΣΚΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ & ΒΑΣΕΙΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 2 52 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΟΠΙΣΘΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 2 53 ΚΟΛΛΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 1 54 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 55 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ 1 56 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙ ΑΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ 1 57 ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 2 58 ΑΛΛΑΓΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣ 1 59 ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑ ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 1 60 ΑΛΛΑΓΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ,ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 2 61 ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΣΤΡΑΣ ΑΕΡΟΣ 1 62 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΠΙΣΩ 1 63 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ-ΣΙΑΓΩΝΕΣ-ΚΥΛΙΝ ΡΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΠΙΣΩ 1 64 ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΑ 3 65 ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ 2 66 ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ 2 67 ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 2 68 ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 2 69 ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΟΥΑΓΙΕ, ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ 2 70 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΠΕ ΗΣΗΣ (ΣΑΠ) 3 71 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ 2 72 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 2 73 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 2 74 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 2 75 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 2 76 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ & ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΙΑΦΟΡ 2 77 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΪΤ ΕΜΠΡΟΣ 2 78 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΠΙΣΩ 2 79 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 2 80 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΑΕΡΟΣ 1 81 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ ΦΡΕΝΟΥ 2 82 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ 2 83 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΠ(ABS) ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 3 84 ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ 1 85 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ 3 86 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 3 87 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 2 88 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΕΚ 1 89 ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΠΑΝ/ΣΗ 6 ΜΠΕΚ 3 90 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 2 91 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 2 92 ΑΛΛΑΓΗ ΦΤΕΡΩΤΗΣ ΨΥΓΕΙΟΥ 1 93 ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 3 94 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ 3 95 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΛΑ ΙΟΥ 3

19 96 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΕΡΟΣ 3 97 ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΛΑ ΙΟΥ 2 98 ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΕΡΟΣ 2 99 ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΕΞΑΓΩΓΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΜΠΛΕΡ ΕΞΑΓΩΓΗ ΓΚΡΟΥΠ ΙΑΦ/ΚΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ, Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΛΑ ΙΟΥ, ΑΕΡΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΟΛΛΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 1 Σύνολο Εργατοωρών: 205

20 Επισκευή Υπερσυµπιεστή Αλλαγή Υπερσυµπιεστή Αλλαγή Φίλτρου λαδιού-αέρα-καυσίµου κλπ. Έλεγχος Καυσαερίων Αποσυναρµολόγηση-Επανασυναρµολόγηση Κινητήρα. Ανέβασµα Κατέβασµα κινητήρα. Σύσφιξη κεφαλών. Αλλαγή τσιµούχας στροφάλου. Αφαίρεση και επανατοποθέτηση κάρτερ. Αφαίρεση καθρέφτη, αλλαγή φλαντζών ή και τσιµούχας. Έλεγχος, Επισκευή ή αλλαγή αντλίας λαδιού. Αφαίρεση και επανατοποθέτηση πολλαπλής εισαγωγής. Αφαίρεση και επανατοποθέτηση πολλαπλής εξαγωγής. Αντικατάσταση χιτωνίων. Αποµαγνητισµός στροφάλου ακτυλίδια διωστήρων εφαρµογή πείρων ακτυλίδια εκκεντροφόρου (Τοποθέτηση και Ευθυγράµµιση) Έλεγχος ραγίσµατος στροφάλου Έµβολα πλήρη εφαρµογή Επαναφορά πατούρας Ευθυγράµµιση χιτωνίων και εφαρµογή Ευθυγράµµιση κουζινέτων βάσεως και εφαρµογή Εφαρµογή βαλβίδων κινητήρα Ζυγοστάθµιση στροφάλου Τοποθέτηση κουζινέτων µπιελών Λείανση εδρών κινητήρα Λείανση επιφάνειας κεφαλής Λείανση επιφάνειας κυλίνδρων Λείανση στροφάλου Μοντάρισµα εµβόλων Μοντάρισµα στροφάλου Τοποθέτηση οδηγών βαλβίδων Πρεσάρισµα και έλεγχος καπακιών Πρεσάρισµα και έλεγχος κορµού Ρεκτιφιέ όλων των κυλίνδρων κινητήρα Ρεκτιφιέ στροφάλου Ρυθµίσεις διακένων µηχανής 2. 2 Κ ιβώτιο Ταχ υτήτων Κατέβασµα, επισκευή και επανατοποθέτηση κιβωτίου ταχυτήτων. Αφαίρεση καλύµµατος κιβωτίου ταχυτήτων, έλεγχος και αλλαγή φλάντζας και τσιµούχας µοχλού ταχυτήτων. Αλλαγή Φουρκετών Αλλαγή Συγχρονιζέ Αλλαγή Τριβών (Ρουλεµάν) Αλλαγή Γραναζιών Επισκευή Αργού-Γρήγορου Αλλαγή Φλαντζών-Τσιµουχών Επισκευή πρωτεύοντος άξονα κοµπλέ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Εργασίες Συστήματος Πέδησης Σελίδα 1 από 25 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙ ΑΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑ ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ,ΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είδη - Ενδεικτικές Τιμές

Είδη - Ενδεικτικές Τιμές Είδη - Ενδεικτικές Τιμές Εργασίες Ραδιοδικτύου (VHF) ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 40,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ VHF ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (ΠΛΗΡΗΣ) 60,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ VHF 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ VHF 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ VHF 20,00

Διαβάστε περισσότερα

Είδη - Ενδεικτικές Τιμές

Είδη - Ενδεικτικές Τιμές Είδη - Ενδεικτικές Τιμές Εργασίες Ραδιοδικτύου (VHF) ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 40,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ VHF ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (ΠΛΗΡΗΣ) 60,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ VHF 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ VHF 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ VHF 20,00

Διαβάστε περισσότερα

- 2 - ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

- 2 - ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 04/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων Ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 13:58:52 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 3/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ε) Να τηρεί καρτέλες των επισκευών, συντηρήσεων που πραγµατοποιεί για κάθε όχηµα, οι οποίες θα είναι στην διάθεση της Υπηρεσίας.

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ε) Να τηρεί καρτέλες των επισκευών, συντηρήσεων που πραγµατοποιεί για κάθε όχηµα, οι οποίες θα είναι στην διάθεση της Υπηρεσίας. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 ο Η παρούσα µελέτη αφορά την επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Θεσσαλονίκης, καθώς και των µηχανικών µερών τους. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 204 /2011 ΘΕΜΑ: 17 ο «Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30-06-2015 ΑΡ. ΜΕΛ: 32/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 231 232 233 234 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΛΑ Ι ΜΗΧΑΝΗΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ, 000 LT ΛΑ Ι ΜΗΧΑΝΗΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ, 000

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών εργαλείων και αναλωσίμων υλικών

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών εργαλείων και αναλωσίμων υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 62/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2013»

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Πληροφορίες: Σταματίου Αντώνης Τηλ.: 23733-50221

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 27/2015 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 19/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ -ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:13007 Ταχ. Δ/νση: Κάτω Τιθορέα 350.15 Τηλέφωνο: 22343-50113 FAX : 22343-50114 ΘΕΜΑ:ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΤΘ9 5474/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΤΘ9 5474/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5474/18-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 174 Από το πρακτικό 9 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 30/4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 30/4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 30/4/14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 290 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟ ΙΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ ΚΟΝΤΟ, 2. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟ ΙΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ /ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Έργων-Μελετών & Σχεδίου Πόλης ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 13 /2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 13 /2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 13 /2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 190.000 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 /1 /13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 /1 /13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 /1 /13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 833 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας).1.βαση ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Β.S (453772)ΤΜΧ 1 2. ΜΑΣΚΑ ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΑΣΤ6ΙΚΗ (7804Ρ8)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2013»

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Πληροφορίες: Σταματίου Αντώνης Τηλ.: 23733-50221

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 52 /2012 ΕΡΓΟ: Προµήθεια φίλτρων οχηµάτων- µηχ/των έργων ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΤΗΓΑ Α ΕΚΔΟΣΗ 2011.

ΦΟΡΤΗΓΑ Α ΕΚΔΟΣΗ 2011. ΦΟΡΤΗΓΑ Α ΕΚΔΟΣΗ 2011. 81.30725 6065 ΑΕΡΟΣΥΜΠΛΕΚΤ.F2000 ΜΑΝ F2000 237,50 538,50 126,74% 81.30725 6084 ΑΕΡΟΣΥΜΠΛΕΚΤ.TGA ΦΟΡΤΗΓΑ TGA,TGS,TGX TOURLINER 275,00 769,00 179,64% LION COACH 81.32560 6092 ΨΥΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών Χαϊδάρι, 13/6/2014 τηλ: 213 2047330,317 Fax2105323635 Αρ. Πρωτ.: 19989 e mail : prom@haidari.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174.

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Τ.Υ..Θ. ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

150 40 6.000,00 100 40 4.000,00 175 40 7.000,00 50 40 2.000,00 225 40 9.000,00 45 40 1.800,00 125 40 5.000,00

150 40 6.000,00 100 40 4.000,00 175 40 7.000,00 50 40 2.000,00 225 40 9.000,00 45 40 1.800,00 125 40 5.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παροχή Υπηρεσιών: «Συντήρηση και επισκευή των ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ήµου Σερρών» /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Για το έτος 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 23 / 6/14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 23 / 6/14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 23 / 6/14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 377 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1. ΦΑΝΑΡΙ ΠΙΣΩ ΕΞΙ (ΤΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ), 1 2. ΦΑΝΑΡΙ ΣΤΟΠ ΠΙΣΩ ΑΡ ΠΟΡΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 174.

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 174. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Τ.Υ.Δ.Θ. ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 174.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Vc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 39/ 2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ,ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα μελέτη αφορά στη συντήρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Ω2Ω93-1Ω6. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..3ης/4/2012.. της..10ης/2012.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΔΑ: Β4Ω2Ω93-1Ω6. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..3ης/4/2012.. της..10ης/2012.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..10η/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 3ης-4-2012 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..113/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ 34100 Πληροφορίες :κ. Ιωάννης Κοραής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 24ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 24ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 24ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (κατά το σύστηµα ελεύθερης συµπλήρωσης εργασιών επισκευής & ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τιµοκαταλόγου ανταλλακτικών)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (κατά το σύστηµα ελεύθερης συµπλήρωσης εργασιών επισκευής & ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τιµοκαταλόγου ανταλλακτικών) ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ (µέρος Α και µέρος Β ). I. ΗΛΩΣΗ ΟΜΑ ΑΣ (ΟΜΑ ΩΝ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ II. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 3 Σίνδος Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. απόφ. 134/ 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 23 ο «Έγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.476.000,00 ΕΥΡΩ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.476.000,00 ΕΥΡΩ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ 34100 Πληροφορίες :κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 21 Ιουλίου 2015 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση Φαρµακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: Κοραής Ιωάννης ΤΗΛ.: 2221022281 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 32/2012 ΠΡΟΫΠ. : # 459.336,12 ΕΥΡΩ # (με Φ.Π.Α.) ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Μελίσσια, 3/10/2013 Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Μελίσσια, 3/10/2013 Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μελίσσια, 3/10/2013 Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 8 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 8 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΛΕΤΗΣ 8 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 188,000,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 190.000,00 μαζί με Φ.Π.Α. 23%

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 190.000,00 μαζί με Φ.Π.Α. 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/15 Κ. Α.: 20.6263 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart Κωδικός Ανταλλακτικού A0000700387 A0000700487 A0000700752 A00007480 A0000755 A0000765 A00007265 A00007580 A00007746 A000078280 A00007297 A000072467 A0000780456

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 591/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 19o Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες : Τάτσιλη Αθανασία Τηλ.: 25510 64296 Α.Π.: 70663 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΧΑΝΙΩΝ XANIA 06// 204 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π. 8357 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφ:ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΦΙΩΤΟ ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ηµοτικός Κήπος, Χανιά Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CPV 2008: 50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CPV 2008: 50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. μελέτης: Ιούλιος 0 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Εργασίες έλεγχου, τακτικής περιοδικής συντήρησης, ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ προληπτικού ελέγχου, αποκατάστασης βλαβών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΛ-Γ8Ω. Θεσσαλονίκη: 25-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 73005 (2217) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΛ-Γ8Ω. Θεσσαλονίκη: 25-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 73005 (2217) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη: 25-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 73005 (2217) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 18/2012 ΠΡΟΫΠ. : # 58.083,06 ΕΥΡΩ # (με Φ.Π.Α.) ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 20 / 2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 20 / 2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΛΕΤΗΣ 20 / 2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α.Δ.Α.: > Α.Δ.Α.Μ.: > ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α ΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΔ 28/80 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΔ 28/80 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 2 Δ.Κ./2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΔ 28/80

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 44 / 2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 44 / 2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΛΕΤΗΣ 44 / 2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφ. ΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΟΜΑ Α 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΥΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο ήµου-φορέα: Έργο: Επισκευή και συντήρηση µεταφορικών µέσων ήµου Φαιστού Κωδ. Προϋπ/σµού: 20.6263, 30.6264, 70.6263, 70.

Έγγραφο ήµου-φορέα: Έργο: Επισκευή και συντήρηση µεταφορικών µέσων ήµου Φαιστού Κωδ. Προϋπ/σµού: 20.6263, 30.6264, 70.6263, 70. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση µεταφορικών µέσων ήµου Φαιστού Προϋπολογισµός: 245.998,77 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης:4/2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ιστοσελίδα του ήµου και στον ιστότοπο ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α Α:ΒΛΛΞΩΚΑ-

ιστοσελίδα του ήµου και στον ιστότοπο ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α Α:ΒΛΛΞΩΚΑ- Α Α: ΒΛΛΗΩΚΑ-ΖΧ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002926358 2015-07-22

15PROC002926358 2015-07-22 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝ Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

385070.14.363551 385070.14.204120 ZCFA1AD0002115452

385070.14.363551 385070.14.204120 ZCFA1AD0002115452 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια: «Ανταλλακτικά ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ µηχανηµάτων και αυτοκινήτων ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ του ήµου Σερρών» για το έτος 2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣ Αριθ. Μελέτης: 21/2013 ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 14/07/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 1056/2011 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 14/07/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 1056/2011 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣΕΩΡ-Ω0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 4/07/20 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 056/20 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ Έχοντας υπόψη :. Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006(ΦΕΚ 4 Α ). 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2016 Της από 17-2-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17 η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/213 Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 7-5-12

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 7-5-12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 7-5-12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 209 210 211 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΦΤΕΡΟ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ (7840 L9) TMX1.ΓΙΑ CITROEN JUMPER.ΑΡ.ΠΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή - Πίνακας οχηµάτων / µηχανηµάτων / δικύκλων ΟΜΑ Α Α:. Συντηρήσεις Οχηµάτων/µηχανηµάτων/δικύκλων

Τεχνική Περιγραφή - Πίνακας οχηµάτων / µηχανηµάτων / δικύκλων ΟΜΑ Α Α:. Συντηρήσεις Οχηµάτων/µηχανηµάτων/δικύκλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Συντήρηση & επισκευή οχηµάτων/µηχνηµάτων/δικύκλων έτους 2014 Τεχνική Περιγρφή - Πίνκς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: 36/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2009 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (535.000,00 ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 28/5/213 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16572 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 117 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (245.000,00 )

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔIOIKHTIΚΩΝ & ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αβάντων 18 Ταχ.κώδικας : 344 00 ΨΑΧΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 3/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 25 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ EΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 490.000,00 (µε το ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 490.000,00 (µε το ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Εργασίες συντήρησης επισκευής ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ συµπεριλαµβανοµένων και ανταλλακτικών - αναλωσίµων των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του Δήµου Κατερίνης για το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 68 /2015 Α.Π. 52212 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015

ΜΕΛΕΤΗ. Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015 Νομός Ημαθίας Δήμος Βέροιας Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΣ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΣ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. /νση: Τέρµα Σισµάνογλου, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ανέστης Ελευθέριος Τηλ.: 2531022810 ΜΕΛΕΤΗ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Μελέτης: 45/2015 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Μελέτης: 45/2015 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΝΟΥ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ορεστιάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ) & ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :27/2015 Α.Π. 25158 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προμήθεια Μικροαναλωσίμων Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : Προμήθεια Μικροαναλωσίμων Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 28/12/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 36540 Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 24 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1246/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1246/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1246/2013 ΘΕΜΑ: 69 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπανών της Δ/νσης Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 590/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 18o Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΑΜ: 14PROC002326901 Νέα Μουδανια, 07/10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ: 31292 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 14REQ002295857 2014-09-18

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 14REQ002295857 2014-09-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 14REQ002295857 2014-09-18 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων για

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» Δράμα, 19-12-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 67239 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ Τ Ε Χ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα