ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ"

Transcript

1 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ ,00 ( μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ΙΚΕ ) I Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την Δευτέρα 21 η Οκτωβρίου 2013 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι στο παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό: Ο Μιχαηλίδης Βελισσάριος του Γεωργίου και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Φρανκφούρτη Γερμανίας το έτος 1975, κάτοικος Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη οδός Μελίνας Μερκούρη αριθμός 14 Α κάτοχος του με αριθμό ΑΑ δελτίου ταυτότητος του Α.Τ Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ Δ Θεσσαλονίκης και ηλεκτρονική διεύθυνση underground.michailidis.yahoo.com Ο οποίος ενεργεί με την ιδιότητα του ως ιδιοκτήτης της ατομικής επιχείρησης ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Αγ. Σοφίας 24, με σκοπό να την μετατρέψει σε ΙΚΕ, εισφέροντας <<εις είδος >> το σύνολο της περιουσίας της (Ενεργητικό και Παθητικό) καθιστώντας (την ΙΚΕ) καθολικό διάδοχο της. H Μιχαηλίδου Χρυσαυγή του Γεωργίου και της Αικατερίνης επιχειρηματίας, γεννημένη στην Φραγκφούρτη Γερμανίας το έτος 1976 κάτοικος Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη οδός Μελίνας Μερκούρη αριθμός 14 Α κάτοχος του με αριθμό ΑΙ δελτίου ταυτότητος του Α.Τ Πυλαίας Θεσσαλονίκης με Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ Ζ Θεσσαλονίκης και ηλεκτρονική διεύθυνση underground.michailidis.yahoo.com δήλωσαν και συμφώνησαν τα ακόλουθα: Συνιστούν με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία κατά την μετατροπή της ατομικής και εγκρίνουν το καταστατικό αυτής, το οποίο ενσωματώνεται στο παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό και εγκρίνεται ρητώς και ανεπιφυλάκτως από όλους τους εδώ συμβαλλομένους. Η εταιρεία θα διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού αυτής και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται από αυτό θα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 επ. του Ν. 4072/2012 περί ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, με τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 5Α Γ Ν.38ς3/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 117 παρ. 3 Ν.4072/2012, και της ΚΥΑ Κ1-802/ όπου έχει εφαρμογή.

2 Συγκεκριμένα τα μέρη με το παρόν ορίζουν και εγκρίνουν ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού της εταιρείας τους με τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και συμφωνίες, τους οποίους από κοινού συνομολογούν και συναποδέχονται ανεπιφύλακτα με το παρόν, ως ακολούθως: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «.UNDERGOUND ΙΚΕ» ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 1.1. Η εταιρεία θα λειτουργεί με την επωνυμία «UNDERGROUND ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «UNDERGROUND ΙΚΕ.» Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες. Ειδικότερα, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται ως «UNDERGROUND ΡRIVΑΤΕ CΟΜΡΑΝΥ» και ο διακριτικός τίτλος ως «UNDERGROUND P.C.» ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΔΡΑ 2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα το κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Αγίας Σοφίας αριθμός Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή του εξωτερικού τηρώντας τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις Η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την καταστατική έδρα της σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η μεταφορά δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητας Για τη διενέργεια της μεταφοράς ο διαχειριστής καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς για τους εταίρους, τους δανειστές και τους εργαζομένους και η οποία μαζί με οικονομικές καταστάσεις μεταφοράς της έδρας, καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και τίθενται στη διάθεση των εταίρων, των

3 δανειστών και των εργαζομένων Η απόφαση μεταφοράς λαμβάνεται από τους εταίρους ομοφώνως και μόνο αφού παρέλθουν δύο μήνες από τη δημοσίευση της έκθεσης του διαχειριστή Η αρμόδια Υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να απορρίψει την αίτηση καταχώρισης της μεταφοράς για λόγους δημόσιου συμφέροντος Η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την πραγματική της έδρα σε οποιονδήποτε τόπο στην αλλοδαπή, χωρίς να παύσει να είναι ελληνική εταιρεία, εφόσον εξακολουθεί να έχει την καταστατική της έδρα σε Δήμο εντός της ελληνικής επικράτειας. ΑΡΘΡΟ 3 - ΣΚΟΠΟΣ 3.1. Σκοπός της εταιρείας είναι: Το λιανικό εμπόριο υποδημάτων Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης Χονδρικό εμπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών, από κάθε υλικό Λιανικό εμπόριο καπέλων Λιανικό εμπόριο παιδικών ενδυμάτων γενικά Λιανικό εμπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών, από κάθε υλικό Το χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού(ενδυμάτων) Το λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου Το λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου Το λιανικό εμπόριο μποτών του σκι και υποδημάτων χιονοπορείας Χονδρικό εμπόριο αθλητικών ρούχων, στολών σκι κα μαγιό κολύμβησης, και άλλων παρόμοιων ενδυμάτων Χονδρικό εμπόριο κρανών για μοτοσυκλέτες και ποδήλατα Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων ποδηλάτων και άλλων δίτροχων, χωρίς κινητήρα Χονδρικό εμπόριο μποτών του σκι και υποδημάτων χιονοπορείας Χονδρικό εμπόριο πέδιλων για θαλάσσιο σκι, κυματοσανίδων, ιστιοσανίδων

4 και άλλου εξοπλισμού για ναυτικά αθλήματα Χονδρικό εμπόριο χιονοπέδιλων και άλλου εξοπλισμού για χιονοπέδιλα, παγοπέδιλα και τροχοπέδιλα, μερών τους Λιανικό εμπόριο αθλητικών ρούχων, στολών σκι και μαγιό κολύμβησης και άλλων ενδυμάτων Λιανικό εμπόριο κρανών για ποδήλατα Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων ποδηλάτων και άλλων δίτροχων, χωρίς κινητήρα Λιανικό εμπόριο πέδιλων για θαλάσσιο σκι, κυματοσανίδων, ιστιοσανίδων και άλλου εξοπλισμού για ναυτικά αθλήματα Λιανικό εμπόριο χιονοπέδιλων και άλλου εξοπλισμού για χιονοπέδιλα, παγοπέδιλα και τροχοπέδιλα, μερών τους Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου Λιανικό εμπόριο γυναικείων έτοιμων ενδυμάτων και φορεμάτων Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού 3.2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: Να συνιστά κοινοπραξίες, να συμμετέχει σε κοινοπραξίες και σε οποιαδήποτε επιχείρηση κάθε νομικού τύπου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε επιχείρηση, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό παντός νομικού τύπου, καθώς και με κοινοπραξίες Να ενεργεί κάθε άλλη συναφή εργασία, δραστηριότητα ή πράξη που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρείας, ακόμη και αν δεν κατονομάζεται ειδικά ανωτέρω.

5 ΑΡΘΡΟ 4-ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4.1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, ήτοι από την καταχώριση αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί με απόφασή της λαμβανόμενη με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταίρων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ.β και 68 παρ. 2 περιπτ. δ' Ν. 4072/2012 να παρατείνει τη διάρκεια της εταιρείας για οποιοδήποτε περεταίρω χρονικό διάστημα. Η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται πριν από την παρέλευση του αρχικού χρόνου διάρκειας των δώδεκα ετών. ΑΡΘΡΟ 5 - ΕΤΑΙΡΟΙ - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.1. Οι εταίροι της εταιρείας είναι οι εξής: A) Ο Μιχαηλίδης Βελισσάριος του Γεωργίου και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Φρανκφούρτη Γερμανίας το έτος 1975, κάτοικος Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη οδός Μελίνας Μερκούρη αριθμός 14 Α κάτοχος του με αριθμό ΑΑ δελτίου ταυτότητος του Α.Τ Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ Δ Θεσσαλονίκης και ηλεκτρονική διεύθυνση (β) H Μιχαηλίδου Χρυσαυγή του Γεωργίου και της Αικατερίνης επιχειρηματίας, γεννημένη στην Φραγκφούρτη Γερμανίας το έτος 1976 κάτοικος Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη οδός Μελίνας Μερκούρη αριθμός 14 Α κάτοχος του με αριθμό ΑΙ δελτίου ταυτότητος του Α.Τ Πυλαίας Θεσσαλονίκης με Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ Ζ Θεσσαλονίκης και ηλεκτρονική διεύθυνση 5.2. Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα (93.000,00) ευρώ Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας είναι ενενήντα τρεις χιλιάδες (93.000,00), ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστου Ειδικότερα, τα ανωτέρω ενενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (93.000,00), ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστου εταιρικά μερίδια εκπροσωπούν τις κατωτέρω εισφορές που εντάσσονται στις κατωτέρω κατηγορίες εισφορών και εισφέρονται στην εταιρεία από τους εξής εταίρους:

6 5.5ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ενενήντα τρεις χιλιάδες (93.000,00) ευρώ και θα καταβληθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές σε είδος και μετρητά, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται κατωτέρα και κατανέμεται σε ενενήντα τρεις χιλιάδες (93.000) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1) ευρώ το καθένα. Το κεφάλαιο αυτό σχηματίζεται: α) από εισφορά << σε είδος >>της καθαρής λογιστικής αξίας του καταβεβλημένου κεφαλαίου μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης του Μιχαηλίδη Βελισάριου, όπως αυτήν εμφανίζεται στον ισολογισμό της 31/12/2012 και β) με συμπληρωματική καταβολή μετρητών ,25 ευρώ και το οποίο κεφάλαιο αναλαμβάνουν να το καλύψουν οι δυο ιδρυτές, ως ακολούθως : 1. O Μιχαηλίδης Βελισάριος, πέραν της αξίας της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης όπως αυτή αναλύεται στην 5.6 παράγραφο, κατέβαλε στη συνιστώμενη εταιρία ΙΚΕ, και έξι χιλιάδες πενήντα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (6.050,25) σε μετρητά, συνολικά δηλαδή εισφορά ύψους ογδοντατρεις τρεις χιλιάδες επτακόσια (83.700,0) ευρώ και αναλαμβάνει ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσια (83.700) εταιρικά μερίδια. 2. Μιχαηλίδου Χρυσαυγή κατέβαλε στη συνιστώμενη εταιρεία ΙΚΕ σε μετρητά εισφορά ύψους εννέα χιλιάδες τριακόσια (9.300) ευρώ και αναλαμβάνει εννέα χιλιάδες (9.3 00) εταιρικά μερίδια. 5.6 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 5. Μεταφορικά μέσα(σελ.68) ευρώ 5.850,00

7 Πρόκειται για φορτηγό αυτοκίνητο κλειστό εργοστασίου κατασκευής MERCEDES τύπου VITO με αριθμό κυκλοφορίας ΝΙΜ 8960, αριθμό κινητήρα , και αριθμό πλαισίου VSA του οποίου η κυριότητα περιήλθε στην ανωτέρω επιχείρηση σύμφωνα με το υπ αριθμό Βιβλιάριο μεταβολών της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, στην αναπόσβεστη αξία. (Αξία κτήσης ευρώ ,00 μείον αποσβέσεις ευρώ 6.150,00. Αναπόσβεστη αξία ευρώ 5.850,00.) 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός (σελ.68-69) ευρώ ,27 Πρόκειται για την αναπόσβεστη αξία των επίπλων, Η/Υ, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και λοιπού εξοπλισμού, κ.τ.λ. που αποκτήθηκαν από την εταιρία για την άσκηση της δραστηριότητας της. (Αξία κτήσης ευρώ ,87 μείον αποσβέσεις ευρώ ,60. Αναπόσβεστη αξία ευρώ ,27.) ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 7. Λοιπές μακροχρόνιες απαιτήσεις (σελ.69) ευρώ 754,44 Το παραπάνω ποσό αφορά εγγύηση στην εταιρία Ηλεκτροδότησης VERBUND S.A. και στην εταιρία Ηλεκτροδότησης HELLAS POWER S.A. Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΡΓΗΤΙΚΟ Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1. Εμπορεύματα (σελ.19-49) ευρώ ,30 Πρόκειται για την αξία κτήσεως εμπορευμάτων ειδικότερα, έτοιμων ενδυμάτων γυναικείων και ανδρικών και αξεσουάρ, υποδημάτων γυναικείων και ανδρικών. ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 11.Χρεώστες διάφοροι (σελ.69) ευρώ ,77 Το παραπάνω υπόλοιπο αφορά προκαταβολή Φ.Π.Α. και απαίτηση της εταιρίας για επιδότηση εργοδοτικών εισφορών επικουρικού ταμείου Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ. από τον Ο.Α.Ε.Δ. λόγο ένταξής της στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα». 12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων (σελ.69-70) ευρώ ,30

8 Το παραπάνω υπόλοιπο αφορά προκαταβολές σε προμηθευτές για αγορές εμπορευμάτων της επόμενης σεζόν. IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.Ταμέιο (σελ.69) ευρώ 513,85 Πρόκειται για το υπόλοιπο ταμείου της Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας (σελ.69) ευρώ 6.079,07 ευρώ Πρόκειται για το υπόλοιπο λογαριασμών όψεως της εταιρίας κατά την στις τράπεζες ALPHABANK και EUROBANAK. Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Έξοδα επόμενης χρήσης (σελ.69) ευρώ 1.000,00 Πρόκειται για ενοίκια επόμενης χρήσης. Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Υ Ευρώ ,00 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές (σελ.69-70) ευρώ ,52 Πρόκειται για τις κατά την υποχρεώσεις της εταιρίας σε προμηθευτές της. 2α.Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες) ευρώ ,31 (σελ.70) 5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (σελ.70) ευρώ 644,03 Πρόκειται για οφειλές : Α) από Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών ευρώ 590,62 Β) από Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης ευρώ 53,41 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί (σελ.70) ευρώ ,04 Πρόκειται για οφειλές : Α) σε Ι.Κ.Α. ευρώ 8.941,52

9 Β) σε Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ. ευρώ 2.168,52 11.Πιστωτές διάφοροι (σελ.70) ευρώ ,35 Πρόκειται υποχρέωση προς τον δοσοληπτικό λογαριασμό του ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ. Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Υ Ευρώ ,25 ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η καθαρή Λογιστική Αξία των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Γ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ» κατά την ήταν η διαφορά μεταξύ Ενεργητικού και Παθητικού της, δηλαδή (Ενεργητικό ,00 μείον Παθητικό ,25) ,75 ευρώ. Το ως άνω ποσό των ,75 ευρώ του «Καταβεβλημένου Κεφαλαίου» της Ατομικής Επιχείρησης θα αποτελέσει την εκ του νόμου «εις είδος» εισφορά κατά την μετατροπή της σε ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6.1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει ο καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν

10 γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου Σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλλουν αντιρρήσεις, εκτός αν η μείωση γίνεται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού. ΑΡΘΡΟ 7-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 7.1. Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων της εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη Εταίρος με μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά που δεν έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του, εάν δεν εξαγοράσει προηγουμένως τις υποχρεώσει του που απορρέουν από αυτές κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 82 Ν. 4072/ Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσει για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων Οι εταίροι μπορούν να συμφωνούν μεταξύ τους ή με τρίτους την παροχή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς ή πώλησης μεριδίων. Η συμφωνία αυτή καταγράφεται στο βιβλίο εταίρων. Αν ο διαχειριστής βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης, οφείλει να εγγράφει αμελλητί στο βιβλίο τη μεταβολή του δικαιούχου Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα

11 μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις διαχειριστής οφείλει με πράξη του να προβεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. ΑΡΘΡΟ 8-ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ-ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. ΑΡΘΡΟ 9-ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ 9.1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του Μετά την έξοδο του εταίρου ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των μεριδίων του και, αν συντρέχει περίπτωση, σε μείωση του κεφαλαίου και να αναπροσαρμόσει τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων με σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.. ΑΡΘΡΟ 10 - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε για αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, στην οποία δεν μετείχε ο αποκλειόμενος και δεν υπολογίσθηκαν τα μερίδιά του. Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήψη της απόφασης των εταίρων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζονται κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων ή με τον μοναδικό απομένοντα εταίρο; οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση καθίσταται μονοπρόσωπη και επέρχονται οι νόμιμες και προσήκουσες μεταβολές στην επωνυμία και στο καταστατικό της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του άρθρου 92 του ως άνω Ν. 4072/2012.

12 ΑΡΘΡΟ 11 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ Τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσει στην παρούσα εταιρεία, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του παρόντος με συμφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση. Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει μία φορά ανά ημερολογιακό μήνα αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσου ν από το δικαστήριο τον διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία. ΑΡΘΡΟ 12-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας διαχειριστής. Με το παρόν καταστατικό διορίζεται ως μοναδικός καταστατικός διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας για αόριστη διάρκεια, ο Μιχαηλίδης Βελισσάριος του Γεωργίου και της Αικατερίνης, κάτοικος Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη οδός Μελίνας Μερκούρη αριθμός 14 Α, ο οποίος διοικεί την εταιρεία και διαχειρίζεται και αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις, για τις οποίες από τον νόμο ή το καταστατικό δεν προβλέπεται αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Εταίρων και εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι οποιουδήποτε τρίτου ή αρχής ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της

13 εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, την οποία και δεσμεύει θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, εφ'εξής καλούμενος στο παρόν ως «Ο Διαχειριστής» Όλων ενδεικτικών ο διαχειριστής: α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου ή αλλοδαπού κράτος, οποιουδήποτε οργανισμού ή αρχήν, οποιοσδήποτε Τράπεζας, ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου Ελληνικού ή αλλοδαπού, κάθε αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού (Πολιτικό, Ποινικό, Φορολογικό, Διοικητικό Συμβούλιο την Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο και Άρειο Πάγο) και γενικά ενώπιον οποιοσδήποτε Δημόσιον ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής (Δημοτική, Τελωνειακή, Φορολογική, Στρατιωτική, Ασφαλιστική, Επαγγελματική, Τουριστική), ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου και κάθε Διπλωματικής Αρχήν, Πρεσβείας ή Προξενείου), β) Διορίζει και ανακαλεί πληρεξουσίους την εταιρείας, δικηγόρους ή μη. γ) Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία, οποιοδήποτε έγγραφο που υποχρεώνει την εταιρεία. δ) Επάγει και αντεπάγει όρκους. ε) Συνάπτει συμβάσεις, οποιοσδήποτε φύσης, ενοχικής ή εμπράγματης για λογαριασμό την εταιρείας με την επιφύλαξη την αρμοδιότητας της Συνέλευσης των Εταίρων όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω στο παρόν, στ) Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει ασφαλιστήρια. ζ) Εισπράττει επιταγές και συναλλαγματικές, γραμμάτια, φορτωτικές, και κάθε τίτλο "εις διαταγήν" για λογαριασμό της εταιρείας. η) Δίνει και παίρνει κάθε εξοφλητική ή άλλη απόδειξη για λογαριασμό της εταιρείας, θ) Εισπράττει χρήματα της εταιρείας, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια από οποιαδήποτε Τράπεζα, πρόσωπο και πηγή. ι) Ανοίγει και κινεί λογαριασμούς σε ευρώ και σε συνάλλαγμα σε οποιαδήποτε Τράπεζα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Εξωτερικό και ενεργεί πληρωμές. ια) Ενεργεί συμβιβασμούς, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, άσκηση τακτικών ή εκτάκτων ενδίκων μέσων, αποδοχή

14 αποφάσεων, παραίτηση ή κατάργηση δίκην, εξάλειψη, έγγραφη ή άρση διεκδικήσεων ή κατασχέσεων, εγγράφει προσημειώσει και υποθήκες και παρέχει εμπράγματες ασφάλειες σε κινητά ή ακίνητα της εταιρείας μετά από απόφαση την Συνέλευσης, συναινεί σε εξαλείψει υποθηκών και προσημειώσεων, μισθώνει ή εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε σύμβαση ή δικαιοπραξία, η οποία αφορά την εταιρεία, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Συνέλευσης όπως αυτή ορίστηκε ανωτέρω στο παρόν, ιβ) διορίζει και παύει το προσωπικό την εταιρείας. ιγ) Γενικά διακανονίζει ό, τι έχει σχέση με την λειτουργία την εταιρείας Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεων απέναντι στην εταιρεία. Οφείλει ιδίων, αλλά όλων ενδεικτικών: (α) να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας, (β) να αποκαλύπτει έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφέροντά του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά την εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια την παρ. 5 του άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, (γ) να μη διενεργεί πράξεις για λογαριασμό του ίδιου ή τρίτων, που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος προσωπικής εταιρείας, Ε.Π.Ε. ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν οι εταίροι αποφασίσουν ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις και (δ) να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της περίπτωσης γ' ανωτέρω, η εταιρεία δικαιούται αντί αποζημίωσης να απαιτεί, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του διαχειριστή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν στους εταίρους και σε κάθε περίπτωση μετά από τριετία Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί:

15 (α) «βιβλίο εταίρων», στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος τησ εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) «ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης». Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του Ν.4072/2012, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Ή ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή τησ δίκης Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο ο κατά τα ανωτέρω ορισμένος καταστατικός διαχειριστής εκλείψει, τότε ο νέος διαχειριστής θα διορίζεται με απόφαση των εταίρων που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων Ο ανωτέρω καταστατικός διαχειριστής, αλλά και κάθε διαχειριστής που θα ασκεί καταστατική διαχείριση στο μέλλον ανακαλείται με απόφαση των εταίρων

16 που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Στην περίπτωση αυτή όπως και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης του διαχειριστή για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, εταίρος ή εταίροι που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο, με την οποία να ζητούν τη δικαστική ανάκληση του διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση μετά από αίτηση. Ως σπουδαίος λόγος συμφωνείται ότι θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. Συμφωνία των εταίρων για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη Σε περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή τη διαχείριση ασκούν οι τυχόν υφιστάμενοι κατά τον χρόνο της ανάκλησης λοιποί διαχειριστές, ο εταίρος όμως ή οι εταίροι που είχαν διορίσει τον ανακληθέντα διαχειριστή μπορούν να διορίσουν άλλο πρόσωπο στη θέση του. Αν δεν υπάρχουν άλλοι διαχειριστές και ενόσω οι εταίροι δεν προβαίνουν σε διορισμό νέου διαχειριστή, ισχύει η νόμιμη διαχείριση. Κάθε εταίρος ή διαχειριστής; αν υφίσταται, μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. ΑΡΘΡΟ 13 - ΣΩΜΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ - ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση και είναι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις: (α) Για τις τροποποιήσει του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου. (β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, εκτός από τις περιπτώσεις διορισμού και ανάκλησης από εταίρο. (γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, τον διορισμό ελεγκτή και τη ν απαλλαγή του διαχειριστή από τη ν ευθύνη. (δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου. (ε)για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της.

17 (στ) Για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρείας. (ζ) Για την εκποίηση του συνόλου ή του μεγαλύτερου μέρους την εταιρικής περιουσίας (η) Για την επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα υπέρ τρίτου. (θ) Για τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης χρηματοδότησης της εταιρεία με ή χωρίς επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου της Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται είτε σε συνέλευση είτε και χωρίς συνέλευση. Αν οι αποφάσεις λαμβάνονται εκτός συνέλευσης, πρέπει να λαμβάνονται εγγράφων και να είναι ομόφωνες. Αν οι αποφάσεις δεν είναι ομόφωνες αλλά πλειοψηφικές και λαμβάνονται εκτός συνέλευσης, όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους θα πρέπει να συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη την εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση) Η σύγκληση την συνέλευσης γίνεται από τον διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σε κάθε περίπτωση όμως προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα την σύγκλησης και η ημέρα την συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) Εταίροι που διαθέτουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από τον διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζονταν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής μέσα σε δέκα (10) ημέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη Η πρόσκληση την συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και τον χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτομερή ημερήσια διάταξη.

18 Κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί σύγκλησης η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρων, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση) Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε άλλου, αν συναινούν όλοι οι εταίροι Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν τον λόγο και να ψηφίσουν. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή η απαλλαγή από την ευθύνη του ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους Η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων για τις τροποποιήσει του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου, για τον αποκλεισμό εταίρου, για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειας της και για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών. ΑΡΘΡΟ 14 - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Η ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε έναν(1) μήνα από τη σύναψή της Η εκτέλεση των συμβάσεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου απαγορεύεται, εφόσον με την εκτέλεση αυτή ματαιώνεται, εν όλω ή εν μέρει, η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της εταιρείας

19 14.3. Είναι δυνατόν να συναφθεί συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους που αφορά τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας από τους εταίρους. ΑΡΘΡΟ 15 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ Η εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν (α) τον ισολογισμό, (β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και (δ) προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατή τη χρήση που έληξε. Οι καταστάσεις υπογράφονται από τον διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο Μια φορά ανά ημερολογιακό έτος, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων42,42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43,43α και 43γ του ΚΝ 2190/1920. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 134 επ. του ΚΝ 2190/ Με μέριμνα του διαχειριστή θα γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρείς (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του ΚΝ 2190/ Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας θα έχουν εφαρμογή αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 38 καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920. Εφόσον η εταιρεία δεν υποχρεούται από τον νόμο δεν θα ορίζει ελεγκτές. Αν η εταιρεία υποχρεούται από τον νόμο να ορίζει ελεγκτές, τότε οι ελεγκτές θα ορίζονται από τους εταίρους και ο

20 διορισμός τους θα καταχωρίζεται στο Γ.Ε.Μ.Η Αν η εταιρεία κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α παρ. 6 του ΚΝ. 2190/1920, θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων αυτής από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42α του ΚΝ 2190/ Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών θα κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό θα μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. H συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέφουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κεκρυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών. ΑΡΘΡΟ 16 - ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Η εταιρεία λύεται: α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτόν παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν. 4072/2012 ή το καταστατικό Ηλύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας,

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) Στο πλαίσιο διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας έχει πρόσφατα θεσπιστεί με το νόμο 4072/2012 μια μορφή εταιρείας, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ), η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία

Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία Διάγραμμα ρυθμίσεων Κεφάλαιο Α Γενικές διατάξεις... 1 Κεφάλαιο Β - Ίδρυση της εταιρίας... 4 Κεφάλαιο Γ - Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας... 6 Κεφάλαιο Δ - Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012 ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012 ---------------------------------- Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις 29 του μηνός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24. ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.000,00 ΕΥΡΩ Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι οκτώ(28) του μηνός Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Αρθρο 1: Σύσταση Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός Αρθρο 1 Η επωνυμία της Ανώνυμης Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας είναι: «INFO-QUEST Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2190 Έτος: 1920 Τέθηκε σε ισχύ: 30.06.1920 Ημ.Υπογραφής: 05.06.1920 Τίτλος ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Προοίμιο Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΣΦΑ ΑΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα - Σκοπός - ιάρκεια Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυµία 1. Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, Ομορρύθμου Εταιρείας και Ετερορρύθμου Εταιρείας

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, Ομορρύθμου Εταιρείας και Ετερορρύθμου Εταιρείας ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν Α ------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνίσταται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1667/1986 Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις(α' 196).

Νόµος 1667/1986 Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις(α' 196). Νόµος 1667/1986 Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις(α' 196). Άρθρο 1 1. Αστικός συνεταιρισµός είναι εκούσια ένωση προσώπων µε οικονοµικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ. Αρθρο 99 Διαδικασία εξυγίανσης

Το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ. Αρθρο 99 Διαδικασία εξυγίανσης Το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ Αρθρο 99 Διαδικασία εξυγίανσης 1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ «J & P - ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» µε ΑΡΜΑΕ 14303/06/Β/82/26. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση Επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ

Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ «ΕΝ ΕΡΓΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ 642.000 ΕΥΡΩ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, Α.Μ: 9418 ΠΑΡΘΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, Α.Μ: 8858 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΖΩΙΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 094052402, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 295801000 ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 64, Ν. ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014) (Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1ο: Απολογισμός διαχειρίσεως της 35ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2010 31.12.2010) και υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα» Στην Αθήνα σήμερα, οι υπογράφοντες:. ιδρύουμε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (Κ.Σ.Ε.) συλλογικού

Διαβάστε περισσότερα