ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΟΑΥΒΔΟΒΟΥΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΟΑΥΒΔΟΒΟΥΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ"

Transcript

1 A N N A Α Β Ρ Α Μ Ε Α ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΟΑΥΒΔΟΒΟΥΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Στο Μουσείο των Σπετσών έχει κατατεθεί ένας αρκετά μεγάλος αριθμός μολυβδοβούλλων, των οποίων παρουσιάζω εδώ τή σφραγιστική έκδοση 1. ενώ η ιστορική εκμετάλλευση του υλικού και η ερμηνεία της θέσης ανεύρεσης του σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα, βρίσκονται υπό εκτύπωση 2. Η ακριβής προέλευση των σφραγίδων αυτών είναι γνωστή. Προέρχονται από επιτόπιες επιφανειακές έρευνες που από χρόνια διεξάγει στά βραχώοη μικρά νησιά του Αργολικού κόλπου, ο ακούραστος μελετητής της περιοχής κ. Αόωνις Κύρου. Στον κατάλογο, που ακολουθεί, των είκοσι ανέκδοτων μολυβδόβουλλων και ενός ήδη εκδεδομένου τηρείται η γεωγραφική σειρά. Ξεκινώντας από το μικρό νησί Ρόμβη στον κόλπο του Τολού, συναντούμε νότια τη βραχονησίδα Δασκαλειό καί ανατολικά τη νήσο Πλατειά. Ακολουθεί η Χηνίτσα στην είσοδο του κόλπου Πόρτο Χέλι (αρχ. Αλιείς) και το νησί των Σπετσών, όπου βρέθηκαν μολυβδόβουλλα τόσο στο λιμάνι, όσο και στον βορειοδυτικό όρμο του νησιού, τη Ζωγεριά. Τέλος, ένα 1. Ευχαριστώ θερμά την Έφορο Βνζανηνο'νν Αρχαιοτήτων κ. Ελένη Κουνουπκότου-Μανίολέσοου που μου παραχώρησε την άοεια της δημοσίευσης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στην αρχαιολόγο κ. Χαρι Κοιλακυυ για τις φωτογραφίες, τα εκμαγεία και για κάθε διευκόλυνση που αου παρέσχε. Τη νομισματολογο κ. Μίνα Κρίκου-Γαλάνη για την αμέριστη συμπαράσταση σε κάθε στάδιο της μελέτης ευχαριστώ πολύ. Τις αρχαιολόγους κ.κ. Ιωάννα Μακρή και Αριστέα Καββαδία-Σπονδύλη ευχάριστο') επίσης γιο τη βοήθεια τους. 2. Anna AVRAMEA, Le Péloponnèse du IVe au Ville s. Changements et persistances, Byzantina Sorbonensia 14 (υπό εκτύπωση).

2 12 ΑΝΝΑ ΑΒΡΑΜΕΑ ακόμη μολυβδόβουλλο βρέθηκε στη βραχονησίδα Κουνούπι, στη νότια άκρη του όρμου του Κρανιδίου. Η κατάσταση διατήρησης των μολυβδοβούλλων είναι γενικά μέτρια ορισμένα από αυτά, μολονότι βρέθηκαν στις βραχώδεις ακτές, εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες, παρουσιάζονται σε πολύ καλή κατάσταση. Η μικρή αυτή συλλογή περιλαμβάνει ποικίλους τύπους, όπως μολυβδύβυυλλα με σταυροειδή μονογραφήματα, που αναλυόμενα δίνουν το όνομα και την ιδιότητα του κατόχου τους, άλλα με μονογράφημα επίκλησης του τύπου Θεοτόκε ή Κύριε βοήθει, και άλλα με επιγραφές και στις δύο όψεις. Λίγα από τα μολυβδόβουλλα αυτά απεικονίζουν τη Θεοτόκο και αγίους. Λίγα επίσης αναφέρουν κατόχους εκκλησιαστικών αξιωμάτων. Τα περισσότερα ανήκουν σε αξιωματούχους της επαρχιακής διοίκησης αλλά και σε τιτλούχους της βυζαντινής Αυλής. Η χρονολόγηση τους βασίζεται κυρίως στην τυπολογία, το σχήμα των γραμμάτων και σπάνια στο περιεχόμενο του επιγραφικού κειμένου. Κυμαίνονται από τον 6ο ως τον 8ο αιώνα, πολλά μάλιστα ανήκουν στον 8ο αιώνα, με εξαίρεση το υπ' αρ. 18, που χρονολογείται στον 1 Ιο αιώνα. Στην έκδοση αυτή περιορίζομαι στον παραλληλισμό με άλλες δημοσιευμένες σφραγίδες *. Η γνώση του τόπου, όπου ανευρέθηκαν, σε συνδυασμό με το περιεχόμενο των επιγραφικών κειμένων και κυρίως τη χρονολόγηση τους, ιδιαίτερα αυτιόν του 8ου αιώνα, καθιστούν τις σφραγίδες αυτές πολύτιμο ιστορικό τεκμήριο. 3. Χρησιμοποιούνται οι βραχυγραφίες: ZACOS-VEGLERY, Seals= G. ZACOS- A VEGLERY. Byzantine Lead Seals Ι, Βασίλεια 1972 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Βνζαντιαχ( μολνβοοβονλλα = Κ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΑΟΣ, Βνζαντιακά μυλνβοόβονλλα τον π 'Αθήναις Έθνικον Νομισματικού Μονσείον, Αθήναι 1917 LAURFNT, Vatican = V LAIRFNT, Les sceaux by/antins du Medailler Vatican, Βατικανό 1962.

3 ΜΟΛΥΒΔΟΒΟΥΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 13 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΟΜΒΗ 1. Στέφανος, δρουγγάριος... νιας (8ος αιώνας) Διάμ. 0,014 μ. Βαρ. 4,3 γρ. Διατήρηση μέτρια. Το πλακίδιο που χρησιμοποιήθηκε είναι πολύ μικρότερο της μήτρας. Εμ. Σταυροειδές μονογράφημα άγνωστου τύπου του Θεοτόκε βοήθει. Στα διάκενα του σταυρού:.u-~c..ö-/\y Οπ. Επιγραφή σε τρεις στίχους: tanu.povrr NjA Θεοτόκε βοήθει [τ]φ σ[φ δ]ούλψ [Στε]φάνω [δ]ρουγγ(αρίφ)...νία[ς]; Πρβλ. ZACOS-VEGLERY, Seals, αρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Βνζαντίακά μολνβδόβουλλα, αρ. 193.

4 14 ANNA ABPAMFA 2. "Ανώνυμος Διαιι. 0,030 u Βαρ 7 2 'ρ Λιατηρηση /((/η Σπασαενο σχεδόν στη μέση Ì Εμ Σταυροειδές ιιονογραφηικ/ του τύπου Κνριε η Θίοτοκε βοήθει Στα διάκενα του σταυρού:..-cu -AU Οπ Δυσδιάκριτη επιγραφή σε τέσσερις στίχους.nov υ.. Κνριε (Θεοτόκε)βοήθει [τω] σώ [οον]λω... νου. ω (;) 3. Ανώνυμος, στρατηγός Έ>λαοος (8ος αιώνας) Διαιι 0,020 u Βαρ 10,7 νρ. Διατήρηση κακή. *

5 ΜΟΛΥΒΔΟΒΟΥΛΑΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 15 Εμ. Σταυροειδές μονογράφημα: Θεοτόκε ή Κύριε βοήθει. Στα κάτω διάκενα του σταυρού:.ο-λy Οπ. Επιγραφή σε τέσσερις στίχους:....ηγ06/\ ΑΔ00 Θεοτόκε (ή Κύριε) βοήθει [τω σφ δ]ούλω... [στρατη]γοϋ Έλ[λ]άδος. 4. Εντελ(ός κατεστραμμένο. Διάμ. 0,020 μ. Βάρ. 9,9 γρ. 5. Βασίλειος, επίσκοπος Όρόβης (8ος αιώνας) Έκδ. V. PENNAS, The Island ot Orovi in the Argolid: Bishopric and Administrative Center, στο Ν. OIKONOMIDES (ed.), Studies m Byzantine Sigillography 4, Washington D.C. 1995, 165, εικ. 3-4: Τρι[σάγιε] Κ(ύρι)ε δια της Θεο[τόκου] σώσον με [τον σον δοϋ]λον Βασίλειον έπίσκ(οπον) Όρόβης. ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ 6. Συμεών, άπο έπαρχων (6ος-7ος αιώνας) Διάμ. 0,023. Βαρ. 8,3 γρ. Διατήρηση μέτρια.

6 16 ANNA ΑΒΡΑΜΕΑ Εμ. Πλαίσιο στικτό. Δυσδιάκριτος σταυρός στην αρχή. Επίκληση σε τρεις στίχους. Σταυρός στο τέλος του τρίτου στίχου: +Κ ΒΟΗ ΘΙ + Οπ. Πλαίσιο στικτό. Επιγραφή σε τρεις στίχους:.νπ... 06ΠΑ. ΧϋΝ +Κ(ύριε) βοήθι+ [Σ]υμ[εών άπ]ό έπά[ρ]χων. 7. Θεόδωρος, πατρίκιος, βασιλικός πρωτοσπαθάριος και στρατηγός (8ος αιώνας) Au tu u. Βαρ. 7,8 γρ. Διατήρηση κακή. Σπασμένο σχιδόν στη μέση. Εμ. Πλαίσιο στεφάνι. Σταυροειδές μονογραφημα επίκλησης του τύπου Θεοτόκε βοήθει. Στα διάκενα του σταυρού:..-.u..-au Οπ. Πλαίσιο στεφάνι. Επιγραφή σε τέσσερις στίχους: Θ60 unatl.crialctp

7 ΜΟΛΥΒΔΟΒΟΥΛΑΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 17 Θεοτόκε βοήθει [τφ σ]φ [δού]λω Θεο[δώρ;]ω πατ[(ρικίω) (βασιλικφ) (πρώτο)] σπα[θ(αρίω) (και)] στρ[ατ(ηγφ)[. Πρβλ. ZACOS-VEGLERY, Seals, αρ. 2450, Κάλλιστος, πατρίκιος (α'μισό του 8ου αιώνα) Διάμ. 0,021 μ. Βάρ. 16 γρ. Διατήρηση πολύ καλή. Εμ. Πλαίσιο στεφάνι. Σταυροειδής ιπικ/.ηση του τύπου ΧΙΛ 1, θιοτοκε βοήθει. Στα διάκενα του σταυρού: TU-Aö AU-Cö Οπ. Πλαίσιο στεφάνι. Επιγραφή σε τρεις στίχους. Στην αρχή και το τέλος σταυρός ανάμεσα σε δύο ανθέμια: ν + ^ ΚΑΛΛΐ ΤϋΠΑΤ ΡΙΚΙϋ». + ^ Θεοτόκε βοήθει τφ δούλφ σον, Καλλί[σ]τω πατρικά?. Παρόμοιο μολυβδόβουλλο, ZACOS-VEGLERY, Seals, αρ Λέων (;) ύπατος καί συ...(8ος αιώνας) Διάμ. 0,018 μ. Βάρ. 6,9 γρ. Διατήρηση πολύ κακή.

8 18 ANNAABPAMEA Εμ. Πλαίσιο στεφάνι. Στην αρχή σταυρός. Επιγραφή επίκλησης: + Θ 0 Τ0Κ6Β 0ΗθεΐΛ... Οπ. Πλαίσιο στεφάνι. Επιγραφή σε τέσσερις στίχους δυσδιάκριτη μετά τη λέξη ύπάτ/ω: vnat üscv.. + Θεοτόκε βοήθει Λ[έοντι;]... νπάτω (και) συ... ΠΛΑΤΕΙΑ 10. Ανδρόνικος, Αθανάσιος...; (7ος αιώνας) Διάμ μ. Βάρ. 10 γρ. Διατήρηση καλή. Εμ. Πλαίσιο στεφάνι. Μετωπική προτομή γενειοφόρου άγιο Γ με φωτοστέφανο και με το δεξί χέρι στο στήθος. Στο πεδίο αριστερά κυκλοτερής επιγραφή: CAM : Σαμ[ουήλ]. Οπ. Πλαίσιο στεφάνι. Μονογράφημα ö στην κορυφή, Θ στο κέντρο, ΝΡ αριστερά, C και Κ δεξιά, Α και Δ στη βάση. Ανδοονίκου υίοϋ "Αθανασίου η Αθανασίου υιού Ανδρόνικου 11. Θεόδουλος (7ος αιώνας) Διάμ. 0,018 μ. Βάρ. 6,4 γρ. Διατήρηση μέτρια. Φθαρμένο κάτω δεξιά και επάνω δεξιά.

9 ΜΟΛΥΒΔΟΒΟΥΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΚΟ\ΠΟΥ 19 Εμ. Πλαίσιο στιφανι. Στο κέντρο η Θεοτόκος με το Χρίστο μπροστά στο στήθος. Στο πεδίο δεξιά και αριστερά σταυρός. Οπ. Πλαίσιο στεφάνι. Σταυροειδές μονογράφημα: ö στην κορυφή, Θ στο κέντρο, Ε δεξιά, Λ αριστερά και Δ στη βάση. Θεοδούλου Βλ. ZACOS-VEGLERY, Seals, πίν. 233/155. ΧΗΜΤΣΑ 12. Πλάτων, από υπάτων (7ος αιώνας) Διάμ. Ο.Π?" 1 κ, Βαρ "ο. Λιατήρηση καλή. Εμ. Διακόσμηση με φύλλα κισσού ή αμπέλου. Στην αρχή του καμένου σταυρός. Επιγραφή σε τρεις στίχους: +na A~ru NOC Οπ. Πλοχμός φύλλων. Επιγραφή σε τρεις στίχους: ΑΠ.νΠΑ.1)Ν

10 20 ΑΝΝΑΑΒΡΑΜΕΑ +Πλατωνος άπ[ο] ύπά[τ]ων. Βλ. ZACOS-VEGLERY, Seals, αρ Κωνσταντίνος, στρατηλάτης (α'μισό 7ου αιώνα) Διαιι. 0,017 μ. Βαρ 7.6 γρ Διατήρηση καλή. Σπασμένο επάνω. # ί ^ Εμ. ΙΙλαισιο σπφανι. Στην αρχή σταυρός. Επιγραφή σε τρεις στίχους: + KÜN CTANT lnov Οπ. Πλαίσιο στεφάνι. Στην αρχή σταυρός. Επιγραφή σε τρεις στίχους: + CT PATHA ATOV + Κωνσταντίνου / +στρατηλάτου Βρέθηκε με νομίσματα του αυτοκράτορα Ηρακλείου ( ). Βλ. ZACOS VEGLERY, Seals, αρ. 788, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Βυζαντιακα βδόβουλλα, αρ. 209d, και LALRENT, Vatican, αρ. 76. μολυ 14. Θεοδόσιος, βασιλικός σπαθάριος (8ος-9ος αιώνας) Διάμ. 0,025 μ. Βάρ. 11,9 γρ. Διατήρηση μέτρια. Εμ. Πλαίσιο γραμμικό. Προτομή άγιου γενειοφόρου αταυτιστου. Οπ. Πλαίσιο γραμμικό. Στην αρχή σταυρός. Επιγραφή σε τρεις στίχου: + 0eOA OCIOVB CnA0A PIOV

11 ΜΟΛΥΒΔΟΒΟΥΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 21 + Θεοδοσίου β(ασιλικοϋ) σπαθαρίου. 15. 'Ανώνυμος, βασιλικός σπαθάριος και στρατηγός Ελλαδικών (8ος-9ος αιώνας) Διάμ. 0,025, μ. Βάρ. 10 γρ. Διατήρηση πολύ καλή. Σπασμένο λίγο επάνω δεξιά. i Εμ. Πλαίσιο στικτό. Σταυροειδές μονογράφημα επίκλησης (αγνώστου τύπου): Θεοτόκε ή Κύριε βοήθει. Στα διάκενα των κεραιών του σταυρού:..-.. Δο-Λυ Οπ. Πλαίσιο στικτό (;). Επιγραφή σε τέσσερις ή και πέντε; στίχους: [ ] UEyCnA[as] CTPATHr/ eaaaal [KUNl Κ(ύρι)ε ή Θ(εοτόκ)ε βοήθει [τφ σφ] δούλφ [...]ω β(ασιλικφ) (και)] στρατηγ(φ) ' Ελλαδι[κών] σπα[θ(αρίφ) ΣΠΕΤΣΕΣ- Δυτικός βραχίων λιμανιού 16. Εΰτυχιανός, ύπατικός; (7ος-8ος αιώνας) Διαμ. 0,019 μ. Βάρ. 8,5 γρ. Διατήρηση κακή.

12 22 ANNA ΑΒΡΑΜΕΑ Εμ. Πλαίσιο στεφάνι. Σταυροειδές μονογράφημα επίκλησης μεταηύ των τύπα)ν LAURENT III και IX: Θεοτόκε βοήθει. Οπ. Πλαίσιο στεφάνι. Στην αρχή σταυρός. Επιγραφή σε τέσσερις στίχους: +.V TVXl ANOV vnä +Θεοτόκε βοήθει [Ε]ύτυχιανοϋ ύπα(τικοϋ). 17. Μολυβδόβουλλο από το ίδιο μέρος, διάμ. 0,018 μ., σπασμένο και απολύτως δυσανάγνωστο. \ ι ΣΠΕΤΣΕΣ- Ζώνη πυρασφαλείας. 18. Ανώνυμος, μάγιστρος και κατεπάνω "Ιταλίας (11ος αιώνας) Διάμ. 0,020 μ. Βάρ. 11,4 γρ. Διατήρηση καλή.

13 ΜΟΛΥΒΔΟΒΟΥΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 23 Εμ. Πλαίσιο στεφάνι. Άγιος Γεώργιος, ολόσωμος, μετωπικός με φωτοστέφανο. Κρατά στο δεξί χέρι λόγχη και στο αριστερό ασπίδα που ακουμπά στο έδαφος. Στο πεδίο γράμματα αριστερά και δεξιά: Θ Γ 0. Οπ. ΙΙλαίσιο στεφάνι. Στο επάνω τμήμα διακρίνεται ο δίαυλος εξαρτησεακ. Επιγραφή σε πέντε στίχους:.6r\e AAyMA.. CTPUK6. ATenAN..T.AH [Κ](ύρι)ε β(οή)θ(ει) ΑΑΩ μα[γί]στριμ κε [κ]ατεπάν(φ) [1]τ[α]λή(ας) ΣΠΕΤΣΕΣ- Ζωγεριά 19. Γεώργιος, χαρτουλαριος (6ος αιώνας) Διάμ. 0,020 μ. Βάρ. 7,9 γρ. Διατήρηση πολύ καλή. f Ι Εμ. Πλαίσιο στικτό. Σταυροειδές μονογράφημα: Γ και ö στην κορυφή,! και ü στη βάση, Ε αριστερά και Γ δεξιά.

14 24 ANNA ΑΒΡΑΜΕΑ Οπ. Πλαίσιο από συνεχόμενα σφαιρίδια. Σταυροειδές μονογράφημα: Τ και ö στην κορυφή, Α και Λ στη βάση, Χ αριστερά και Ρ δεξιά. Γεωργίου χαρτουλαρίου Παρεμφερές ιιονογράφημα, ZACOS-VEGLERY, Seals, πιν. 243/ Ιωάννης (7ος αιώνας) Διαμ. 0,024 μ. Βαρ. 7.3 γρ. Διατήρηση καλή. Σπασμένο λίγο επάνω αοιστιοα και κπτω Εμ. Πλαίσιο στεφάνι. Αδιαγνωστος άγιος στρατιωτικός, ολόσωμος, μετωπικός, με φωτοστέφανο, κρατά στο δεξί χέρι τη λόγχη και στο αριστερό ασπίδα που ακουμπά στο έδαφος. Οπ. Πλαίσιο στεφάνι. Σταυροειδές μονογράφημα: Ö στην κορυφή, U στη βάση, Α αριστερά και Ν δεξιά: Ιωάννου Παρεμφερές μολυβδύβουλλο, ZACOS-VEGLERY, Seals, πίν. 236/249, 244/ 250 Α.

15 ΜΟΛΥΒΔΟΒΟΥΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 25 ΚΟΥΝΟΥΠΙ 21. Μιχαήλ, πατρίκιος καί στρατηγός (α' μισό- μέσα 8ου αι.) Διαμ. 0,028 μ. Βαρ. 16,3 γρ. Διατήρηση άριστη. Εμ. Επιγραφή που καλύπτει όλο το πεδίο σε πέντε στίχους. Επάνω, στο κέντρο και στο τέλος του τελευταίου στίχου φυτικό μοτίβο. v^ TPiAC onoöcie oiionoc eoci-ri UNv Οπ. Επιγραφή σε τέσσερις στίχους. Φυτικό μοτίβο στο κέντρο του τελευταίου στίχου. BOH ei MIXAHAnA TPIKIUSC TPATH"U x +* Τριάς ομοούσιε ό μόνος Θεός ημών, βοήθει Μιχαήλ πατρικίφ (καί) στρατηγώ. Ανάλογα δείγματα βλ. ZACOS-VEGLERY, Seals 1/1, σελ. 549 βλ. και αρ. 941 μολυβδόβουλλο με παρεμφερές κείμενο του Μιχαήλ πατρικίου: Aóta καί τιμή τφ μόνο) Θεφ. Βλ επίσης αρ. 94ΙΑ, 743, 923, 956, 1423.

16

XIAKA ΧΡΟΝΙΚΑ. τ. ir Vol. XVII

XIAKA ΧΡΟΝΙΚΑ. τ. ir Vol. XVII XIAKA ΧΡΟΝΙΚΑ τ. ir Vol. XVII ΑΘΗΝΑ 1985 XIAKA ΧΡΟΝΙΚΑ Ι Δ Ρ Τ Τ Η Σ : Κ. Ι. ΑΜΑΝΤΟΣ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Τ. Α' - ς' (1911-1926) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Κ. Ι. ΑΜΑΝΤΟΣ. Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Τ. Ζ' - (1975 - ) Διεύθυνση: ΣΤΕΡ. ΦΑΣΟΤΛΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι τοιχογραφίες του ναού της Αγίας Μαρίνας στον Μουρνέ της Κρήτης. Ένας άγνωστος βιογραφικός κύκλος της Αγίας Μαρίνας

Οι τοιχογραφίες του ναού της Αγίας Μαρίνας στον Μουρνέ της Κρήτης. Ένας άγνωστος βιογραφικός κύκλος της Αγίας Μαρίνας Οι τοιχογραφίες του ναού της Αγίας Μαρίνας στον Μουρνέ της Κρήτης. Ένας άγνωστος βιογραφικός κύκλος της Αγίας Μαρίνας Τζένη ΑΛΜΠΑΝΗ Δελτίον XAE 17 (1993-1994), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη της Ντούλας Μουρίκη

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες

Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γνωρίζω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Του Μανόλη Αθ. Λουκάκη*

Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Του Μανόλη Αθ. Λουκάκη* 1 Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Του Μανόλη Αθ. Λουκάκη* Εισαγωγή Η καλλιτεχνική δραστηριότητα, που σημειώθηκε στην περιοχή μας κατά τη Βυζαντινή περίοδο στον τομέα της παλαιοχριστιανικής αρχιτεκτονικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗ ΡΑΠΑ Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΆΤΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΆ ΑΣΊΑ ΤΟΝ ΔΩΔΈΚΑΤΟ ΑΙΏΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΈΜΑ ΜΥΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΥΔΙΟΥ

ΕΦΗ ΡΑΠΑ Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΆΤΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΆ ΑΣΊΑ ΤΟΝ ΔΩΔΈΚΑΤΟ ΑΙΏΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΈΜΑ ΜΥΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΥΔΙΟΥ ΕΦΗ ΡΑΠΑ Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΆΤΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΆ ΑΣΊΑ ΤΟΝ ΔΩΔΈΚΑΤΟ ΑΙΏΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΈΜΑ ΜΥΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΥΔΙΟΥ Στην εξαιρετική της μελέτη για τη βυζαντινή Σμύρνη και την περιοχή της 1, η Ελένη Ahrweiler διατύπωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ. ένδειξη σχετική µε τον καλλιτέχνη και την προέλευσή τους 1. Το ξεχωριστ ενδιαφέρον στην εικ να της Σιάτιστας εντοπίζεται, κυρίως,

ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ. ένδειξη σχετική µε τον καλλιτέχνη και την προέλευσή τους 1. Το ξεχωριστ ενδιαφέρον στην εικ να της Σιάτιστας εντοπίζεται, κυρίως, ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΣΚΗΝΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Στο Εκκλησιαστικ Μουσείο της Σιάτιστας φυλάσσεται φορητή εικ να της αγίας Παρασκευής, η οποία συντίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Για την ιστορία της μονής βλ. κυρίως ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΜΕ 1928, σ. 301 κ.ε., ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΒΜΕ. 2 Βλ. παρακάτω σ. 44 47.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Για την ιστορία της μονής βλ. κυρίως ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΜΕ 1928, σ. 301 κ.ε., ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΒΜΕ. 2 Βλ. παρακάτω σ. 44 47. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Μονή της Μυρτιάς (εικ. 24), στο 23 ο περίπου χιλιόμετρο του δρόμου που οδηγεί από το Αγρίνιο στο Θέρμο, κοντά στη λίμνη Τριχωνίδα, είναι η παλαιότερη σε λειτουργία μονή στην Αιτωλία 1. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1960 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1960 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1960 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Οι ανασκαφικές έρευνες στο ΝΔ άκρο της νησίδας (Σχ.1) του Αγίου Αχίλλειου στη Μικρή Πρέσπα έρχονται να συμπληρώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΚΌ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. ΤΟΜΟΣ 24ος ΑΑΡΙΣΑ 1993 ΑΡΧ. 1500

ΘΕΣΣΑΛΙΚΌ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. ΤΟΜΟΣ 24ος ΑΑΡΙΣΑ 1993 ΑΡΧ. 1500 ΘΕΣΣΑΛΙΚΌ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΜΟΣ 24ος ΑΑΡΙΣΑ 1993 ΑΡΧ. 1500 BRUNO HELLY H ΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΎΡΤΩΝΗΣ - ΤΕΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ Μετάφραση από τα γαλλικά GINO POLESE [Η μελέτη που ακολουθεί,

Διαβάστε περισσότερα

Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος

Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος Ευθύμιος ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Δελτίον XAE 19 (1996-1997), Περίοδος Δ' Σελ. 97-116 ΑΘΗΝΑ 1997

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρογραφία/Μελέτες #1 Αθήναι, Απρίλιος 2788 Από πρώτης καταγεγραμμένης Ολυμπιάδος, «2012» Τάσος Πετούρης. «Μαρούσι» * Το Αρχαίο Άθμονον*

Αρθρογραφία/Μελέτες #1 Αθήναι, Απρίλιος 2788 Από πρώτης καταγεγραμμένης Ολυμπιάδος, «2012» Τάσος Πετούρης. «Μαρούσι» * Το Αρχαίο Άθμονον* Αρθρογραφία/Μελέτες #1 Αθήναι, Απρίλιος 2788 Από πρώτης καταγεγραμμένης Ολυμπιάδος, «2012» Τάσος Πετούρης «Μαρούσι» * Το Αρχαίο Άθμονον* Εικόνα εξωφύλλου: Επιτύμβια Στήλη των αδελφών Ζωσιμένους και Σωκράτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διδάσκοντας τη μέσα από τις πηγές ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μέ τις σωστικές άνασκαφές, που έγιναν παλιότερα σέ διάφορα οικόπεδα τής Θεσσαλονίκης, ήρθε στο φως ένας μεγάλος αριθμός τάφων από

Διαβάστε περισσότερα

βρισκόταν στα ψηλά βουνά της σερραϊκής γης, να τους αποκαλύψει το πεπρωμένο

βρισκόταν στα ψηλά βουνά της σερραϊκής γης, να τους αποκαλύψει το πεπρωμένο 124 Κυριάκου Κυρ. Παπακυριάκου βρισκόταν στα ψηλά βουνά της σερραϊκής γης, να τους αποκαλύψει το πεπρωμένο της ζωής τους 200. ε) Ο Στρυμόνας. Από το πολύστιχο ψήφισμα του δήμου της Αμφιπόλεως του 357 π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Δύο τιµητικές επιγραφές υπέρ ρωµαίων ἀξιωµατούχων από την Αθήνα

Δύο τιµητικές επιγραφές υπέρ ρωµαίων ἀξιωµατούχων από την Αθήνα ! Δύο τιµητικές επιγραφές υπέρ ρωµαίων ἀξιωµατούχων από την Αθήνα ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ 1 (2012) 17-25 www.grammateion.gr ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΖΑΡΚΑΔΑΣ Δύο τιµητικές επιγραφές υπέρ ρωµαίων ἀξιωµατούχων από την Αθήνα ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις σε δύο επιγραφές από «τα περίχωρα των Αβδήρων»

Παρατηρήσεις σε δύο επιγραφές από «τα περίχωρα των Αβδήρων» Παρατηρήσεις σε δύο επιγραφές από «τα περίχωρα των Αβδήρων» Σέ μελέτη, πού έφερε τον τίτλο "Inscriptions latines de Macédoine" και δημοσιεύθηκε στο Bulletin de Correspondance Hellénique (BCH) του 1884,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Α ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

ΤΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Α ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2012 ΤΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Α ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΙΛΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βίος και πολιτισμός στην Λαυρεωτική κατά τους προϊστορικούς χρόνους

Βίος και πολιτισμός στην Λαυρεωτική κατά τους προϊστορικούς χρόνους Όλγα Αποστολοπούλου-Κακαβογιάννη Αρχαιολόγος Βίος και πολιτισμός στην Λαυρεωτική κατά τους προϊστορικούς χρόνους Αφιερώνεται στην μνήμη των αρχαιολόγων Nicole Lambert, Paule Spitaels και Ευθυμίου Μαστροκώστα

Διαβάστε περισσότερα

Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στον 16ο αιώνα (πίν. 61-66)

Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στον 16ο αιώνα (πίν. 61-66) Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στον 16ο αιώνα (πίν. 61-66) Αιμιλία ΚΑΛΛΙΓΑ-ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Δελτίον XAE 3 (1962-1963), Περίοδος Δ' Σελ. 203-230 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτοντας το παρελθόν

Ανακαλύπτοντας το παρελθόν ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ανακαλύπτοντας το παρελθόν Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ανακαλύπτοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΟΥ «Συντήρηση, αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Όλος ο κόσµος µια ζωγραφιά!

Όλος ο κόσµος µια ζωγραφιά! Όλος ο κόσµος µια ζωγραφιά! ιαθεµατική ραστηριότητα από τους µαθητές της Στ τάξης. Σχολικό έτος 2012-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ.3 2. Η Ευρώπη σελ.5 3. Η Ασία σελ.12 4. Η Αφρική - σελ.17 5. Η Βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αρχαιολογικού Πάρκου Πάφου Ελληνικά

Κείμενο Αρχαιολογικού Πάρκου Πάφου Ελληνικά 1 Κείμενο Αρχαιολογικού Πάρκου Πάφου Ελληνικά 2 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΦΟΥ Γραπτή ξενάγηση για audio guide Περιεχόμενα -Εισαγωγή -Οικία του Διόνυσου -Οικία του Θησέα -Οικία του Ορφέα -Οικία του Αιώνα 3 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΗΤΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΗΣ ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΗΤΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΗΣ ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΗΤΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΗΣ ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Στην κατοχή του αρχαιοπωλείου της κυρίας Ανα τ Καλφαγιάν 1 στη Θεσσαλονίκη περιήλθε στα τέλη του 2006 κεντητ ς επιτάφιος, αγορασµένος απ την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΡΟΧΘΩΝ, ROGOS ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΥ

ΟΙ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΡΟΧΘΩΝ, ROGOS ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΥ ΟΙ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΡΟΧΘΩΝ, ROGOS ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΥ 1. Η εβραϊκή συνοικία των Βρόχθων Σε ένα επεισόδιο που μνημονεύεται στο Βιβλίο των θαυμάτων του Αγίου Δημητρίου και αναφέρεται σε μια από τις πολιορκίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙΔΗ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 2 (1994-1996) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ Ο ρόλος που διαδραμάτισε η ιδιωτική εκπαίδευση στην πνευματική ζωή της Κέρκυρας την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

AKPOΛIΘOΣ MYKHNAΪKOΣ «KOYPOΣ» AΠO TH ΓPOTTA THΣ NAΞOY 1

AKPOΛIΘOΣ MYKHNAΪKOΣ «KOYPOΣ» AΠO TH ΓPOTTA THΣ NAΞOY 1 11_B AXO OY O_TE IKO_KA E_2 18-01-10 10:46 ÂÏ 103 AKPOΛIΘOΣ MYKHNAΪKOΣ «KOYPOΣ» AΠO TH ΓPOTTA THΣ NAΞOY 1 E ρηµα της δε τερης ανασκαφικής περι δου (1950) στον µυκηναϊκ οικισµ της Γρ ττας, το µικρ λίθινο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιωάννης Μαυρόπους και η απεικόνιση των αυτοκρατόρων στο ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Σωσθένιο τον 11ο αιώνα

Ο Ιωάννης Μαυρόπους και η απεικόνιση των αυτοκρατόρων στο ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Σωσθένιο τον 11ο αιώνα Ο Ιωάννης Μαυρόπους και η απεικόνιση των αυτοκρατόρων στο ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Σωσθένιο τον 11ο αιώνα Γεώργιος ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ Τόμος ΚΣΤ' (2005) Σελ. 327-338 ΑΘΗΝΑ 2005 Γεώργιος Τσαντήλας Ο ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Η ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Η ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Ο µον χωρος να ς των Αγίων Αναργ ρων βρίσκεται σε ψωµα, δεξιά του δρ µου που ενώνει τον σ γχρονο οικισµ των Σερβίων µε το βυζαντιν κάστρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΣΤΟ «ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ» (1898-1902)

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΣΤΟ «ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ» (1898-1902) ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΛΤΤΖΟΤΡΗΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΣΤΟ «ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ» (1898-1902) Η ιστορία του σκηνοθέτη στο νεοελληνικό θέατρο δεν έχει γίνει ακόμη αντικείμενο ιστορικής μελέτης οι περισσότερες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα