ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Α Φάση - Στρατηγικός Σχεδιασμός. Τεύχος Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 2007 2010. Α Φάση - Στρατηγικός Σχεδιασμός. Τεύχος Α"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Α Φάση - Στρατηγικός Σχεδιασμός Τεύχος Α Οκτώβριος 2007 ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΦΑΣΗ Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ... 5 Εισαγωγή...5 I. Πλαίσιο και στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος...5 II. Μεθοδολογική προσέγγιση...7 III. Διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης Δ. Λεωνιδίου Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Εισαγωγή Εσωτερική οργάνωση του Δήμου Οργανόγραμμα Έδρα Οργανόγραμμα Ανθρώπινο δυναμικό Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Ανθρώπινο δυναμικό - Στελέχωση του Δήμου Στόλος οχημάτων του Δήμου Εξελίξεις θεσμικού πλαισίου ΟΤΑ Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Δήμου Λεωνιδίου Ιστορική φυσιογνωμία Φυσικό Περιβάλλον Δημογραφικές και Κοινωνικές Εξελίξεις Πολεοδομία Χωροταξία Υποδομές (κοινων. παιδ. πολiτ. αθλητ. τουριστ. τεχν) Περιβάλλον Ενέργεια Χρήση ΑΠΕ Χρήση νέων τεχνολογιών κοινωνία της γνώσης Ιστοσελίδα Δήμου Υπηρεσίες Δήμου Προγράμματα Οικονομικές δραστηριότητες Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Λεωνιδίου Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Λεωνιδίου Φιλαρμονική Λεωνιδίου Πνευματικό Κέντρο Λεωνιδίου Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήμου Λεωνιδίου Δημοτικό Γυμναστήριο Λεωνιδίου Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Λεωνιδίου Κέντρο Νεότητας Λεωνιδίου Πολιτιστικό και Σπηλαιολογικό Κέντρο Παλαιοχωρίου Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης SWOT ANALYSIS Δυνατότητες /αδυναμίες υπηρεσιών του Δήμου Ευκαιρίες και περιορισμοί από εξωγενείς παράγοντες Α. ΕΣΠΑ Β. ΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων (Δ.Ε.Π.Ι.Ν.) Γ. Εθνικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Δ. Εθνικό Πρόγραμμα Αλιείας Θεσμικό πλαίσιο τοπικής αυτοδιοίκησης Συμπεράσματα / αξιολόγηση και ιεράρχηση αναγκών Ανάλυση κρίσιμων ζητημάτων ανάπτυξης Στρατηγική του ΟΤΑ και αναπτυξιακές προτεραιότητες Στρατηγική του Δήμου Λεωνιδίου Αποστολή Αξίες Αναπτυξιακό όραμα Προσδιορισμός /διατύπωση στρατηγικής/καθορισμός γενικών στρατηγικών στόχων ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 2

3 2.2. Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Γενικότερες εξελίξεις προγραμματικού πλαισίου ανάπτυξης. Προτεραιότητες και περιορισμοί που τίθενται από τα άλλα επίπεδα προγραμματισμού (κοινοτικό, εθνικό, περιφερειακό, νομαρχιακό) Βασικές Προτεραιότητες Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Βασικές Προτεραιότητες Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου περιόδου Βασικές Προτεραιότητες και μέτρα ανάπτυξης στον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης περιόδου Βασικές Προτεραιότητες και μέτρα ανάπτυξης στον τομέα της αλιείας περιόδου Καθορισμός Αξόνων Ανάπτυξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σχεδιάγραμμα 1: Οργανόγραμμα Δήμου Λεωνιδίου Σχεδιάγραμμα 2: Εκπαιδευτικό επίπεδο μόνιμων στελεχών Δήμου Λεωνιδίου Σχεδιάγραμμα 3: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Δήμου Λεωνιδίου τριετίας Σχεδιάγραμμα 4: Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων Δήμου Λεωνιδίου για τα Οικονομικά Έτη 2004, Σχεδιάγραμμα 5: Ανάλυση Εξόδων του Δήμου Λεωνιδίου ανά Δημοτική Υπηρεσία έτους Σχεδιάγραμμα 6: Ανάλυση Εξόδων του Δήμου Λεωνιδίου ανά Δημοτική Υπηρεσία έτους Σχεδιάγραμμα 7: Δημογραφικές Εξελίξεις στον Δήμο Λεωνιδίου κατά την τριακονταετία Σχεδιάγραμμα 8: Επιχειρηματικότητα στον Δήμο Λεωνιδίου κατά κλάδο, 2002 (Κωδικό ΣΤΑΚΟΔ 2003)...62 Σχεδιάγραμμα 9: Εκπαιδευτικό Επίπεδο Μονίμων Στελεχών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Λεωνιδίου Σχεδιάγραμμα 10: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Πνευματικού Κέντρου Λεωνιδίου για την τριετία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Στελέχωση των Υπηρεσιών του Δήμου Λεωνιδίου κατά εκπαιδευτικό επίπεδο Πίνακας 2: Οχήματα Δήμου Λεωνιδίου, Πίνακας 3: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Πίνακας 4: Αναλυτικά Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων Δήμου Λεωνιδίου Οικονομικά Έτη 2004, Πίνακας 5: Αναλυτικά Απολογιστικά Στοιχεία Εξόδων του Δήμου Λεωνιδίου ανά Δημοτική Υπηρεσία για τα οικονομικά έτη 2004, Πίνακας 6: Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Λεωνιδίου ανά Τοπικό Διαμέρισμα και οικισμό (απογραφές ετών 1971, 1981, 1991 και 2001) Πίνακας 7: Βασικά χαρακτηριστικά Δήμου Λεωνιδίου (έκταση, χαρακτηρισμός ανά Τοπικό Διαμέρισμα) Πίνακας 8: Δημογραφικές Εξελίξεις Δήμου Λεωνιδίου Πίνακας 9: Πληθυσμός Δήμου Λεωνιδίου κατά ηλικιακή κατηγορία Πίνακας 10: Πληθυσμός Δήμου Λεωνιδίου κατά επίπεδο εκπαίδευσης Πίνακας 11: Αναπτυξιακές Παρεμβάσεις που Υλοποιήθηκαν ή Υλοποιούνται στο Δήμο Λεωνιδίου Κατά την Γ Προγραμματική Περίοδο Πίνακας 12: Εταιρείες καταχωρημένες στο μητρώο αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΡΑΕ Πίνακας 13: Πληθυσμός Δήμου Λεωνιδίου κατά κλάδο δραστηριότητας Πίνακας 14: Πληθυσμός Δήμου Λεωνιδίου κατά κατάσταση απασχόλησης Πίνακας 15: Ποσοστιαία κατανομή της εκτάσεως Δήμου Λεωνιδίου κατά κατηγορία χρήσεως γης, ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 3

4 Πίνακας 16: Εκμεταλλεύσεις και Καλλιεργούμενες Εκτάσεις Δήμου Λεωνιδίου Πίνακας 17: Εκτάσεις, αριθμός δέντρων και παραγόμενη ποσότητα καλλιεργειών57 Πίνακας 18: Κηπευτικές καλλιέργειες Πίνακας 19: Εκμεταλλεύσεις και Αριθμός Ζώων κατά Κατηγορία στον Δήμο Λεωνιδίου, Πίνακας 20: Αριθμός Πιστοποιημένων Παραγωγών (Γεωργών-Κτηνοτρόφων) στον Δήμο Λεωνιδίου Πίνακας 21: Εξέλιξη Επιχειρηματικότητας στον Δήμο Λεωνιδίου κατά κλάδο κατά τη διετία, Πίνακας 22: Τουριστικά Καταλύματα κατά Κατηγορία, τάξη και έδρα που λειτουργούν στον Δήμο Λεωνιδίου, Πίνακας 23: Επιχειρήσεις εστίασης κατά είδος και έδρα που λειτουργούν στον Δήμο Λεωνιδίου, Πίνακας 24: Επιχειρήσεις καφέ, ζαχαροπλαστείων και λοιπών κέντρων διασκέδασης κατά Κατηγορία και έδρα που λειτουργούν στον Δήμο Λεωνιδίου, Πίνακας 25: Στελέχωση Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Λεωνιδίου κατά εκπαιδευτικό επίπεδο, Πίνακας 26: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Λεωνιδίου Πίνακας 27: Απολογισμοί της Φιλαρμονικής Δήμου Λεωνιδίου Πίνακας 28: Απολογισμοί Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λεωνιδίου τριετίας Πίνακας 29: Απολογισμός Δημοτικού Γυμναστηρίου Λεωνιδίου οικ. έτους Πίνακας 30: Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 31ης Δεκεμβρίου 2004, Δ.Ε.Υ.Α Λεωνιδίου Πίνακας 31: Διαπιστωμένες ανάγκες του Δήμου Λεωνιδίου Πίνακας 32: Μήτρα συσχέτισης αναγκών του Δήμου Λεωνιδίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα 1: Κατανομή του πληθυσμού στους οικισμούς του Δήμου κατά τις απογραφές των ετών 1971, 1981, 1991 και ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 4

5 ΦΑΣΗ Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Εισαγωγή I. Πλαίσιο και στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Το παρόν έργο εκπόνησης του «Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Λεωνιδίου » υλοποιήθηκε από Διεπιστημονική Ομάδα Έργου (απόφαση Δημάρχου αρ. 192/ ) των υπαλλήλων του Δήμου Λεωνιδίου και στελεχών και συνεργατών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας. Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης του Δήμου Λεωνιδίου ανατέθηκαν στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Τεχνικής Στήριξης Παροχής Υπηρεσιών σε Ο.Τ.Α. με αντικείμενο «Διαδημοτική Συνεργασία Δήμων Λεωνιδίου και Ζάρακα, Σχεδιασμός της Ανάπτυξης στον Άξονα της Ανατολικής Πελοποννήσου Άστρος, Λεωνίδιο, Κυπαρίσσι, Ρειχιά, Μονεμβάσια» που υπογράφηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2007 από τους εκπροσώπους της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία, του Δήμου Λεωνιδίου και του Δήμου Ζάρακα. Το παραδοτέο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ), εκπονείται σύμφωνα με τη νομοθεσία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως διαμορφώθηκε με το Νόμο 3463/2006 ΦΕΚ 114/Α /2006) Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και την εξειδίκευση που περιγράφεται στην υπ αριθμ. απόφαση 18183/ (ΦΕΚ 534/β/ ). Το παρόν έργο άρχισε να εκπονείται βασισμένο σε διαμορφωμένες προδιαγραφές, που απέρρεαν από τη γενική περιγραφή της εγκυκλίου 46, αρ. απόφ / του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Το ΕΠ του Δήμου Λεωνιδίου παραδίδεται σε δύο φάσεις. Η Α φάση αφορά στο Στρατηγικό σχεδιασμό και η Β φάση στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό, όπου πέραν της τεκμηρίωσης της διαδημοτικής συνεργασίας των Δήμων Λεωνιδίου και Ζάρακα θα καταρτιστεί και το τετραετές Σχέδιο Δράσης του Δήμου Λεωνιδίου. Στα πλαίσια της οριστικοποίησης του παρόντος με την επιφύλαξη επικαιροποίησης ή και της εξεύρεσης και αξιολόγησης άλλων στοιχείων στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, έχουν ληφθεί υπόψη δεδομένα ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 5

6 και στοιχεία ως αποτέλεσμα της πρώτης δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 4/08/07 στο Κλειστό Γυμναστήριο Λεωνιδίου. Τα περιεχόμενα της Α φάσης και του παρόντος αποτελούνται από: 1. Α τεύχος: Στρατηγικός Σχεδιασμός 1 2. Β τεύχος Παράρτημα Χαρτών Χάρτης 1: Χάρτης Προσανατολισμού Χάρτης 2: Τοπογραφικός Χάρτης Χάρτης 3: Ορεινές περιοχές Δήμου Λεωνιδίου Χάρτης 4: Όρια Δικτύου NATURA 2000 Χάρτης 5: Χάρτης παρεμβάσεων 3. Γ τεύχος Παράρτημα ΙΙ: Πίνακες επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων πρωτογενούς τομέα Παράρτημα ΙΙΙ: - Εσωτερική οργάνωση του Δήμου Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών (παρουσίαση αρμοδιοτήτων Δ/νσεων, Γραφείων, Τμημάτων) - Θεσμικό Πλαίσιο ΟΤΑ Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων - Περιουσιακά Στοιχεία Δήμου Λεωνιδίου Περιέχει τα κεφάλαια, όπως αναφέρονται στο κεφ. 3 Διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 6

7 II. Μεθοδολογική προσέγγιση Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την εκπόνηση του ΕΠ, βασίζεται στην ανάγκη επίτευξης του τελικού αποτελέσματος, που αφορά στη σύνταξη και αποδοχή ενός προγραμματισμού που ανταποκρίνεται στην υφιστάμενη κατάσταση και που μπορεί να λειτουργήσει μέσα στα πλαίσια τόσο της θεσμικής κατοχύρωσης, όσο και των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που παρέχονται. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την κατάρτιση της Α φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, περιέλαβε τα ακόλουθα βήματα: 1. Συναντήσεις και επισκέψεις στο Δήμο για την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 2. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στο Δήμο Λεωνιδίου 3. Διερεύνηση δραστηριοτήτων εθνικού σχεδιασμού στα πλαίσια της τέταρτης προγραμματικής περιόδου 4. Καθορισμός στρατηγικής και πλαισίου προγραμματισμού για τον καθορισμό του επιχειρησιακού προγραμματισμού Δήμου Λεωνιδίου Η παρούσα υποβάλλεται στα πλαίσια της αξιολόγησης και της διαβούλευσης των δεδομένων από το Δήμο Λεωνιδίου, οπότε και θα ακολουθήσει η σύνταξη και υποβολή της Β φάσης που περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των δράσεων, το χρονοδιάγραμμα ετοιμότητας των προτάσεων και τη σύνταξη Δελτίων Προγραμματισμού, προκειμένου να υπάρχει ετοιμότητα στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου Λεωνιδίου. III. Διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Το ΕΠ εκπονείται σε δύο φάσεις, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου. Το θεσμικό πλαίσιο δομεί το ΕΠ με ενότητες και κεφάλαια που συνολικά ανταποκρίνονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και στον επιχειρησιακό προγραμματισμό του Δήμου. Το παρόν ΕΠ εκπονείται σε δύο φάσεις που περιλαμβάνουν η μεν πρώτη το στρατηγικό σχεδιασμό και η δε δεύτερη τον επιχειρησιακό προγραμματισμό για το Δήμο. Η κάθε φάση περιλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια: ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 7

8 ΦΑΣΗ Α: Στρατηγικός Σχεδιασμός Εισαγωγή 1. Πλαίσιο και στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2. Μεθοδολογική προσέγγιση 3. Διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 1. Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 1.1. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Εισαγωγή Εσωτερική οργάνωση του Δήμου οργανόγραμμα Χρηματοοικονομικά Aποτελέσματα Ιστορική φυσιογνωμία Φυσικό περιβάλλον Δημογραφικές και κοινωνικές εξελίξεις Πολεοδομία χωροταξία θεσμικό περιβάλλον χωροθέτηση σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή Υποδομές (κοινωνικές- - παιδείας πολιτισμός αθλητισμός - τουριστικές- τεχνικές) Περιβάλλον Ενέργεια χρήση ΑΠΕ Χρήση νέων τεχνολογιών κοινωνία της γνώσης Οικονομικές δραστηριότητες Νομικά πρόσωπα του Δήμου 1.2: Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης SWOT ANALYSIS: Ανάλυση πλεονεκτημάτων & αδυναμιών, ευκαιριών & απειλών Δήμου Συμπεράσματα / αξιολόγηση και ιεράρχηση αναγκών 2.1. Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές προτεραιότητες Αναπτυξιακό όραμα Αποστολή Αξίες Προσδιορισμός / διατύπωση στρατηγικής / καθορισμός γενικών στρατηγικών στόχων. 2.2.Αναπτυξιακές Προτεραιότητες ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 8

9 Γενικότερες εξελίξεις προγραμματικού πλαισίου ανάπτυξης. Προτεραιότητες και περιορισμοί που τίθενται από τα άλλα επίπεδα προγραμματισμού (κοινοτικό, εθνικό, περιφερειακό, νομαρχιακό) Καθορισμός Αξόνων Ανάπτυξης ΦΑΣΗ Β: Προγραμματισμός Β.1 Επιχειρησιακός Προγραμματισμός 1.1. Στόχοι και δράσεις Εξειδίκευση γενικών στρατηγικών στόχων σε ειδικότερους στόχους και άξονες Εξειδίκευση αξόνων σε μέτρα Προσδιορισμός βαθμού ωρίμανσης των προτεινομένων δράσεων - αναγκαιότητα εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών και ερευνών Συνεργασίες / συμπράξεις με άλλους φορείς για τη παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση έργων στην περιοχή του Δήμου που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές τους Ενέργειες δημοσιότητας / πληροφόρησης / ευαισθητοποίησης 1.2. Τετραετής Προγραμματισμός Δράσεων Τετραετές Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης Εξειδίκευση Μέτρων σε Δράσεις Ιεράρχηση δράσεων σε πρώτης και δεύτερης προτεραιότητας Τεχνικά δελτία προγραμματισμού των δράσεων - Άξονας Μέτρο - Στόχοι που επιτυγχάνονται - Εκροές που θα παραχθούν / δείκτες - Σύντομη περιγραφή έργου / δράσης - Χωροθέτηση της Δράσης - Αναπτυξιακές επιπτώσεις - Φάσεις Υλοποίησης - Πίνακας ωρίμανσης έργων / δράσεων - Προσδιορισμός πηγών χρηματοδότησης, - Κατάστρωση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης ανά έτος - Διοικητική Μονάδα Υπεύθυνη για την Υλοποίηση - Εκτίμηση προϋπολογισμού με βάση τιμές μονάδος ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 9

10 - Προϋπολογισμός δαπανών σε ετήσια βάση 2. Οικονομικός Προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης 2.2. Οικονομικός Προγραμματισμός Τετραετές πρόγραμμα εσόδων ανά πηγή Επενδυτικές και λειτουργικές δαπάνες του προγράμματος Χρηματοδοτικοί πίνακες προγράμματος ανά έτος / άξονα / μέτρο Τετραετές πρόγραμμα στελέχωσης και δαπανών Ιεράρχηση των δράσεων Τετραετής προϋπολογισμός του προγράμματος 2.3. Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος - Δείκτες αποτελεσμάτων - Δείκτες υλοποίησης - Δείκτες ικανοποίησης αναγκών Η παρούσα είναι προϊόν συνεργασίας των στελεχών του Δήμου και των στελεχών της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε. και είναι η φάση Α Στρατηγικός Σχεδιασμός περιόδου Στην εκπόνηση και ολοκλήρωση της φάσης αυτής από πλευράς Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε., συμμετείχαν οι κάτωθι: Μαρίνος Μπερέτσος Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε. Δημήτρης Ιεραπετρίτης, Οικονομολόγος Χριστίνα Καλαθά, Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Σαράντης Λιάκας, Τεχνολόγος - Γεωπόνος Λυσίκατος Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός Σπυρόπουλος Φίλιππος, Οικονομολόγος Οι συνεργάτες του παρόντος οφείλουν θερμές ευχαριστίες στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Τσιγκούνη και στα αιρετά στελέχη του Δήμου για τη συνεργασία τους κατά την εκπόνηση του παρόντος έργου. ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 10

11 1. Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης Δήμου Λεωνιδίου 1.1. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα που ανέδειξε η αξιολόγηση των πρωτογενών στοιχείων για τη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης στο Δήμο Λεωνιδίου. Τα συμπεράσματα, αφορούν σειρά αναπτυξιακών τομέων όπως η εσωτερική οργάνωση του Δήμου, χρηματο οικονομικά αποτελέσματα, η δημογραφία, η εκπαίδευση, το φυσικό περιβάλλον, η οικονομία και οι επιμέρους οικονομικές δραστηριότητες, η πολεοδομία και χωροταξία του Δήμου, οι υφιστάμενες τεχνικές υποδομές, οι υποδομές υγείας, εκπαίδευσης, ο τομέας ενέργειας καθώς και οι εξελίξεις που έλαβαν χώρα κατά το τελευταίο έτος στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερική οργάνωση του Δήμου Οργανόγραμμα Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πόροι του Δήμου Λεωνιδίου, τόσο ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, τις υπηρεσίες, όσο και ως προς το διαθέσιμο εξοπλισμό Έδρα Οργανόγραμμα Ανθρώπινο δυναμικό Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεωνιδίου (ΦΕΚ 1144/Β / ) οι δραστηριότητες του Δήμου κατανέμονται στα κάτωθι Γραφεία: 1. Γραφείο Υποστήριξης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 2. Τμήμα διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 11

12 Σχεδιάγραμμα 1: Οργανόγραμμα Δήμου Λεωνιδίου ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οι αρμοδιότητες κάθε Γραφείου / Υπηρεσίας του Δήμου Λεωνιδίου αναφέρονται αναλυτικά, στο παράρτημα ΙΙ του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος. Ειδικότερα οι αρμοδιότητες κάθε Γραφείου/ Υπηρεσίας του Δήμου Λεωνιδίου περιλαμβάνουν: Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ι. Γραμματειακή Υποστήριξη Αιρετών Οργάνων Ι.Α. Γραμματεία Δημάρχου Αντιδημάρχων Δημόσιες Σχέσεις Ενημέρωση Δημοτών Ι.Β. Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου, Δημαρχιακής Επιτροπής, Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου, Τοπικών Συμβουλίων Ι. Γ. Λειτουργία Διοικητικής Υποστήριξης Νομικών Προσώπων ΙΙ.Α. Προγραμματισμός της Τοπικής Ανάπτυξης και της Δράσης του Δήμου ΙΙ.Β. Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης II.Γ. Αγροτική Ανάπτυξη ΙΙ.Δ Τουριστική Ανάπτυξη ΙΙΙ. Κοινωνικά Πολιτιστικά Θέματα Παιδείας Νεολαίας Αθλητισμού ΙΙΙ. Α. Υποστήριξη σε Θέματα Κοινωνικής / Πολιτιστικής Πολιτικής ΙΙΙ.Β. Διαχείριση Θεμάτων Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και Σχολικών Επιτροπών ΙΙΙ.Γ. Αθλητισμός ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 12

13 Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Ι. Λειτουργίες Οικονομικών Υπηρεσιών Ι. Α. Προϋπολογισμοί Απολογισμοί Οικονομική Παρακολούθηση Ι.Β. Διαχείριση Εσόδων Ι.Γ. Δημοτική Περιουσία-Κληροδοτήματα Ι. Δ. Διαχείριση Δαπανών Προμήθειες Ι.Ε. Θέματα Προσωπικού Μισθοδοσίας Ι.ΣΤ Διαχείριση Ταμείου ΙΙ. Δημοτική Κατάσταση ΙΙΙ. Διαχείριση Αγροτικών Θεμάτων ΙV. Λειτουργίες Ειδικής Υπηρεσίας (Δημοτική Αστυνομία) V. Λειτουργίες Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας των Υπηρεσιών- Βοηθητικές Εργασίες Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Ι. Τμήμα Τεχνικών Έργων Ι. Α. Προγραμματισμός Τεχνικών Έργων Ι.Β. Εκπόνηση Μελετών και Επίβλεψη Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων Ι.Γ. Συγκρότηση προγραμματισμός παρακολούθηση των Συνεργείων του Τμήματος Ι.Δ. Συνεργεία Κατασκευής Επισκευής Συντήρησης τεχνικών έργων 1. Συνεργείο Τεχνικών Έργων 2. Συνεργείο Πρασίνου 3. Συνεργείο Νεκροταφείου Ι.Ε. Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών ΙΙ. Τμήμα Περιβάλλοντος και Η/Μ Έργων ΙΙ. Α. Θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος ΙΙ.Β. Εκπόνηση Μελετών και Επίβλεψη Εκτέλεσης Έργων ΙΙ. Γ. Συγκρότηση Προγραμματισμός- Παρακολούθηση των Συνεργείων 1.Συνεργείο ηλεκτροφωτισμού, σήμανσης οδών 2. Συνεργείο Συντήρησης / Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού 3. Συνεργείο Ύδρευσης Αποχέτευσης 4. Συνεργείο Καθαριότητας ΙΙ.Δ. Διαχείριση Απορριμμάτων ΙΙ.Ε. Ύδρευση / Αποχέτευση ΙΙ. ΣΤ. Επεξεργασία Λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός) ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 13

14 ΙΙ.Ζ. Λειτουργία Λεωφορείου για Μεταφορά Μαθητών ΙΙ.Η. Λειτουργίες Δημοτικών Σφαγείων ΙΙ.Θ. Λειτουργίες Λαϊκών Αγορών Ανθρώπινο δυναμικό - Στελέχωση του Δήμου Οι Υπηρεσίες του Δήμου στελεχώνονται από συνολικό μόνιμο προσωπικό είκοσι (20) μόνιμων υπαλλήλων εκ των οποίων τέσσερις (4) είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ένας (1) Τεχνικής Εκπαίδευσης, δώδεκα (12) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και τρεις (3) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Πίνακας 1: Στελέχωση των Υπηρεσιών του Δήμου Λεωνιδίου κατά εκπαιδευτικό επίπεδο 2007 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ % ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ 4 20,0% ΤΕ 1 5,0% ΔΕ 12 60,0% ΥΕ 3 15,0% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Πηγή: Δήμος Λεωνιδίου, 2007 Στη συνέχεια παρουσιάζεται και σε σχετικό σχεδιάγραμμα η κατανομή των μόνιμων στελεχών του Δήμου Λεωνιδίου βάσει του επιπέδου εκπαίδευσης. Σχεδιάγραμμα 2: Εκπαιδευτικό επίπεδο μόνιμων στελεχών Δήμου Λεωνιδίου 15% 20% 5% 60% ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ Πηγή: Δήμος Λεωνιδίου, 2007 Όσον αφορά στη Διεύθυνση/ Τμήμα του Δήμου στο οποίο σήμερα απασχολούνται οι ανωτέρω υπάλληλοι διαπιστώνεται ότι το Γραφείο Προγραμματισμού και ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 14

15 Ανάπτυξης απασχολεί ένα (1) άτομο, το Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών απασχολεί συνολικά δεκατέσσερα άτομα (14) η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος απασχολεί τρία (3) άτομα ενώ δύο (2) άτομα απασχολούνται στο ΚΕΠ του Δήμου Στόλος οχημάτων του Δήμου Στον κάτωθι Πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα κινητά οχήματα του Δήμου (αριθμός, τεχνικά χαρακτηριστικά, κατηγορία, κυβισμός και μάρκα οχήματος) κατανεμημένα κατά Υπηρεσία του Δήμου. Από τα στοιχεία του Πίνακα αυτού προκύπτει ότι τρία (3) εξ αυτών εξυπηρετούν ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων, ένα (1) εξυπηρετεί την μεταφορά οικιακών λυμάτων, δύο (2) για την εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών σε ύδρευση ένα (1) για την κάλυψη μεταφορικών αναγκών και ένα (1) για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών (Δομή «Βοήθεια στο Σπίτι»). Πίνακας 2: Οχήματα Δήμου Λεωνιδίου, 2006 Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 1. ΚΗΟ ΚΗΟ ΚΗΟ ΚΗΟ ΚΗΟ 9897 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟ/ΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΒΟΘΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 113 ΗΡ ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 017 ΗΡ IVECO SPA ΤΥΠΟΣ 59,12-DALY 68 ΗΡ MAN F 23 ΗΡ MERCEDES ΗΡ NISSAN ECO - T 200(150) 38 ΗΡ MERCEDES 0750 FOREDIL MACCHINE 7. ΚΗΙ 3943 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 11 ΗΡ HYUNDAI 8. ΚΗΙ 5416 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MINI BUS Πηγή: Δήμος Λεωνιδίου, 2006 AMBIENTE CE C 8603 MATRIX ΗΡ HYUNDAI C 8603, H 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΑΤΟΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΑ Δ/Δ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡ. ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦ/ΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 15

16 Εξελίξεις θεσμικού πλαισίου ΟΤΑ Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται στοιχεία του θεσμικού πλαισίου, που αφορούν τη λειτουργία των ΟΤΑ, σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 2, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Το κεφάλαιο αυτό λόγω της πληροφορίας που παρέχει η οποία είναι θεσμικού περιεχομένου, αποτελεί τμήμα του παραρτήματος ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Λεωνιδίου. Τα κεφάλαια που περιλαμβάνονται είναι: 1. Εποπτεία Πράξεων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων και της Δημαρχιακής Επιτροπής 2. Συνεργασίες Δήμων και Κοινοτήτων σε Διεθνές και Ευρωπαϊκό Επίπεδο 3. Έργα Προμήθειες 4. Διαδημοτική συνεργασία Συμβάσεις Συμπράξεις 5. Προγραμματικές Συμβάσεις 6. Επιχειρήσεις α. Δημοτικές και κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις. β. Ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ γ. Κοινές ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ δ. Αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ ε. Δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρίες OTA (Μονομετοχικές) στ. Επιχειρήσεις ΟΤΑ ειδικού σκοπού. Ζ. Αστικές Εταιρείες ΟΤΑ μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα 7. Λοιπές Διατάξεις 8. Μεταβατικές Ρυθμίσεις Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Δήμου Λεωνιδίου Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η εξέλιξη των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Λεωνιδίου κατά την τελευταία τριετία Στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα παρουσιάζονται οι συνολικές εισπράξεις (αναφερόμενα σε τακτικά έσοδα, έκτακτα έσοδα, έσοδα από παρελθόντα έτη, εισπρακτέα έσοδα από δάνεια, εισπρακτέα υπόλοιπα, εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων, χρηματικό υπόλοιπο από προηγούμενο έτος και επιχορηγήσεις για επενδύσεις κ.α.) και οι συνολικές πληρωμές (αναφερόμενα σε αμοιβές και έξοδα 2 Ν. 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114/Α / ) ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 16

17 προσωπικού, αμοιβές και έξοδα τρίτων, λοιπά γενικά έξοδα, τοκοχρεωλύσια δανείων, προμήθειες και αναλώσεις υλικών, μεταβιβάσεις και πληρωμές, λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις, έξοδα αγορών έργων και μελετών κ.α.). Μελετώντας το Σχεδιάγραμμα διαπιστώνεται η συνεχής αυξητική πορεία εισπράξεων και πληρωμών του Δήμου κατά την τελευταία τριετία. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο τα έσοδα παρουσιάζουν αύξηση ποσοστού 79,9% ενώ παρουσιάζουν ετήσιο ρυθμό αύξησης ποσοστού 35,8% ( :57,1%, :14,6%). Αντίστοιχα τα συνολικά έξοδα και πληρωμές του Δήμου κατά την ίδια περίοδο σημείωσαν αύξηση ποσοστού 76,4% ενώ παρουσιάζουν ετήσιο ρυθμό αύξησης ποσοστού 33,5% ( : 47,0%, :20,0%). Σχεδιάγραμμα 3: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Δήμου Λεωνιδίου τριετίας ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Πηγή: Γενική Ανακεφαλαίωση Απολογισμού Ετών 2004, 2005, 2006, Δήμου Λεωνιδίου Μελετώντας ειδικότερα τις πηγές εσόδων του Δήμου για το τελευταίο οικονομικό έτος 2006 διαπιστώνεται ότι τα Τακτικά Έσοδα κατέλαβαν το 43,1% και τα Έκτακτα Έσοδα κατέλαβαν το 39,0% (το Χρηματικό Υπόλοιπο αποτελούσε το 17,9%). Μελετώντας την εξέλιξη της συμμετοχής των Τακτικών Εσόδων στο σύνολο των Εσόδων του Δήμου διαπιστώνεται ότι ενώ σε απόλυτους αριθμούς σημείωσαν αύξηση, η συμμετοχή τους στο σύνολο των Εσόδων παρουσιάζει ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 17

18 μείωση ενώ το 2004 τα Τακτικά Έσοδα αποτελούσαν το 62,0% των Εσόδων, το 2005 αυτά κατέλαβαν το 45,9% ενώ αντίστοιχα για το έτος 2006 αυτά κατέλαβαν το 43,1%. Σε αντίθεση τα Έκτακτα Έσοδα ενώ παρουσιάζουν σε απόλυτους αριθμούς συνεχή αύξηση η ποσοστιαία συμμετοχή τους στο σύνολο των Εσόδων παρουσιάζει αυξομειώσεις καθώς το 2004 κατελάμβανε το 33,2%, το 2005 κατελάμβανε το 44,5% ενώ το 2006 κατελάμβανε το 39,0%. Πίνακας 3: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Εισπράξεις-Πληρωμές Δήμου Λεωνιδίου, % 2005 % 2006 % ΕΣΟΔΑ ,24 100, ,27 100, ,40 100,0 Τακτικά ,66 62, ,71 45, ,40 43,1 Έκτακτα ,96 33, ,18 44, ,65 39,0 Υπόλοιπο ,62 4, ,38 9, ,35 17,9 ΕΞΟΔΑ , , ,02 Πηγή: Γενική Ανακεφαλαίωση Απολογισμού Ετών 2004, 2005, 2006, Δήμου Λεωνιδίου Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία για τα Έσοδα του Δήμου Λεωνιδίου. Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται τα Έσοδα του Δήμου κατά τα οικονομικά έτη 2004, 2005 αναλυτικά σε Τακτικά Έσοδα, Έκτακτα Έσοδα, Έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά, Εισπράξεις από Δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε., Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων καθώς και ο λογαριασμός του χρηματικού υπολοίπου. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία του Δήμου των οικονομικών ετών 2004, 2005 διαπιστώνεται σημαντική αύξηση των εσόδων κατά την τελευταία διετία (2004/2005) αύξηση η οποία ανήλθε σε 57,0% (2004: ευρώ, 2005: ευρώ), συμπεριλαμβανομένου και του χρηματικού υπολοίπου για τα ανωτέρω έτη. Η σημαντικότερη συμβολή σε αυτήν την αύξηση προήλθε από την αύξηση των Εκτάκτων Εσόδων της τάξης του 64,9% η οποία και σημειώθηκε λόγω της αύξησης των επιχορηγήσεων για επενδύσεις (σχεδόν διπλασιάσθηκε) της τάξης του 75,5%. Επίσης σημαντική ήταν η συμβολή στη συνολική αύξηση των Εσόδων σε μικρότερο ωστόσο βαθμό, της αύξησης των Τακτικών Εσόδων (ποσοστού 15,5%) λόγω ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 18

19 κυρίως της ύπαρξης Εσόδων κατά το οικονομικό έτος 2005 από Επιχορηγήσεις για Λειτουργικές Δαπάνες (οι οποίες αποτέλεσαν το 61,8% των Τακτικών Εσόδων του οικονομικού έτους 2005). Σημαντική είναι επίσης και η αύξηση των εσόδων του Δήμου κατά την διετία από εισπράξεις από Δάνεια και Απαιτήσεις από Π.Ο.Ε., αύξηση της τάξης του 5,2%. ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 19

20 Πίνακας 4: Αναλυτικά Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων Δήμου Λεωνιδίου Οικονομικά Έτη 2004, % 2005 % % ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , ,3 15,5 Πρόσοδοι από Ακίνητη , ,5-40,2 Περιουσία Έσοδα από Κινητή Περιουσία , ,3 104,0 Έσοδα από Ανταποδοτικά Τέλη & Δικαιώματα , ,1-10,6 Έσοδα από Λοιπά Τέλη, 0 0, ,8 - Δικαιώματα & Παροχή Υπηρεσιών Φόροι & Εισφορές , ,4 5,0 Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Λειτουργικές Δαπάνες 0 0, ,8 - Λοιπά Τακτικά Έσοδα , ,1-99,8 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , ,8 64,9 Έσοδα από Εκποίηση Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας 0 0,0 0 0,0 - Έκτακτες Επιχορηγήσεις για 0 0, ,4 - Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις , ,5 Δωρεές-Κληρονομιές , ,3 207,2 Κληροδοσίες Προσαυξήσεις-Πρόστιμα , ,3 2,4 Παράβολα Λοιπά Έκτακτα Έσοδα ,2 0 0,0-100,0 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 664 0, , ,0 ΟΙΚ. ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Έσοδα Παρελθόντων , ,0 5677,0 Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιούνται για πρώτη φορά ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ , ,2 388,4 & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ (Π.Ο.Ε.) Εισπράξεις από Δάνεια 0 0, ,2 - Εισπρακτέα Υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα Έσοδα κατά τα Παρελθόντα Έτη , ,8-37,3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 0 0, ,1 - ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου & Τρίτων & Επιστροφές Χρημάτων ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , ,6 209,8 Χρηματικό Υπόλοιπο , ,0 209,8 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , ,0 57,0 Πηγή: Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Οικ. Ετών 2004,2005, Δήμος Λεωνιδίου,2007 Συγκεντρωτικά στοιχεία του ανωτέρω Πίνακα παρουσιάζονται και στο ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 20

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 2007-2010, Α ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 2007-2010, Α ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 10/2007 ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 2007 2010 Α Φάση - Στρατηγικός Σχεδιασμός Τεύχος Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1. Εισαγωγή ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Το παρόν προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας καταρτίστηκε από το Γραφείο Προγραμματισμού και τέθηκε υπόψη της

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Ευρώτα Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Οκτώβριος 2011-1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 7 2. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Ευρώτα.. 16 2.1. Ιστορική φυσιογνωμία. 16 2.2. Φυσικό περιβάλλον.. 27 2.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 7/2008 Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 2007 2010 B Φάση Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου 2015-2019 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Πενταετούς Προγράμματος...5 Σκοπός...5 Περιεχόμενο...5 Δομή...5 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Πηγή φωτογραφιών: http://www.kozanh.gr Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου Νέστορος Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου Νέστορος Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Ο.Τ.Α ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2015-2019 (Α ΦΑΣΗ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2015-2019 (Α ΦΑΣΗ) Σ ε λ ί δ α 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Δ/νση: Πλ Γεννηματά,Φιλιππιάδα, Τ.Κ. 48200 Τηλ.: 2683360600, Φαξ 2683024667 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2015-2019 (Α ΦΑΣΗ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Α : Στρατηγικός Σχεδιασμός

Ενότητα Α : Στρατηγικός Σχεδιασμός ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης» ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : Ενότητα Α : Στρατηγικός Σχεδιασμός ( Αναπροσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Α ΦΑΣΗ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ν. 3463/2006 Π.Δ. 185/2007 Υ.Α. 18183/2007 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 167/2007 ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1. Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΙ,, ΔΕΚΕΜΒΡΙΙΟΣ 22001122 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΧΩΚΦ-00Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2011-2014

ΑΔΑ: Β42ΧΩΚΦ-00Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2011-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2011-2014 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 1

Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 1.1 Θεσμικό Πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων... 4 1.2 Το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ... 5 1.3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 333 ΔΗΜΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 ΔΗΜΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ν. Μανουσέλης- Κ. Πρωτοπαπαδάκης Ο.Ε. Σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2012. 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σεπτέμβριος 2012. 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 2014 Σεπτέμβριος 2012 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Σελίδες 1 έως και 180) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΓΕΝΙΚΑ... 4 Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 5η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3852/2010, άρθρο 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3852/2010, άρθρο 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος 2014-2019

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 2014-2019 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1.1 Συνοπτική περιγραφή - αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης... 10 1.1.1 Η γενική εικόνα του Δήμου... 10 1.1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 3. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 5 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα