ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 ης εκεµβρίου ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 ης εκεµβρίου 2014 ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΕΛΦΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 ης εκεµβρίου ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ 1. Λήψη απόφασης για την µετατροπή Περιφερειακού Συνδέσµου Φο ΣΑ σε Α.Ε. του άρθρου 265 Ν.3463/2006 Εγκριση του Καταστατικού Φο ΣΑ, εξουσιοδότηση του ηµάρχου για την υπογραφή του και ορισµός εκπροσώπου του ήµου στην Γεν. Συνέλευση του Περιφερειακού Φο ΣΑ. (Εισηγητής: κ. ήµαρχος). 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος. (Εισηγήτρια κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταµένη /νσης Προγραµµατισµού). 3. Σύσταση ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης του ήµου ελφών, κατ άρθρο 76 Ν.3852/2010 (Εισηγήτρια: κ. Τρ.Πιλάλα-Τσακίρη, πρόεδρος ηµ.συµβουλίου). 4. Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση και τον ορισµό νοµίµου εκπροσώπου του ήµου ελφών για την υπογραφή της σύµβασης µε την ΕΕΤΑΑ ΑΕ στο πλαίσιο της υπ αριθ. 1551/ πρόσκλησής της. (Εισηγήτρια κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήµαρχος) 5. Λήψη απόφασης για συµµετοχή του ήµου στο Πρόγραµµα ωρεάν ιανοµής αποσυρόµενων οπωροκηπευτικών (αριθ / απόφαση Υφυπ.Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. (Εισηγήτρια κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήµαρχος). 6. Παραχώρηση κατά χρήση γηπέδων του ήµου ελφών για το τρέχον αθλητικό έτος. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήµαρχος). 7. Παραχώρηση χρήσης για ένα έτος του χώρου που στεγάζει το Εικαστικό Εργαστήρι Άµφισσας στο Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. ηµήτριος Καραγιάννης, Αντιδήµαρχος). 8. Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και ήµο ωρίδας για τον σχεδιασµό, δηµιουργία και ανάπτυξη υπηρεσιών στήριξης του ολοκληρωµένου προγράµµατος αντιµετώπισης εκτάκτων περιστατικών πολιτικής προστασίας και συντήρησης εκχιονισµού του οδικού δικτύου και των χειµάρρων στα διοικητικά όρια της Π.Ε. Φωκίδας (Εισηγητής: κ. ήµαρχος). 9. Ανασυγκρότηση ιαχειριστικής Επιτροπής Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.). (Εισηγητής: κ. ήµαρχος). 10. Ονοµασία πλατείας παιδικής χαράς (παιδότοπου) άνωθεν σχολικού κτιρίου της.κ. ελφών, σε «ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΗ». (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήµαρχος). 11. Απόδοση τιµής προς τις δωρήτριες Αικατερίνη και Ευαγγελία Γαζή-Καρελλά. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήµαρχος). 12. Εγκριση νέου κανονισµού λειτουργίας κοινωνικού παντοπωλείου. (Εισηγήτρια κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήµαρχος). 13. Εγκριση προγράµµατος «Στέγαση και επανένταξη» του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. (Εισηγήτρια κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήµαρχος). 14. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 300,00 για διοργάνωση εκδήλωσης µνήµης εκτελεσθέντων το 1942 Ελλήνων πατριωτών στην Τοπική Κοινότητα Καστελλίων. (Εισηγήτρια κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήµαρχος). 15. Παραχώρηση χρήσης δηµ. χώρου Τ.Κ. Επταλόφου στον Σύλλογο Γυναικών Επταλόφου Παρνασσού «Η ΠΑΝΩΧΩΡΙΣΙΑ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ» για τη στέγαση του

2 «Λαογραφικού Μουσείου Επταλόφου». (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήµαρχος) 16. Παραχώρηση χρήσης δηµοτικού χώρου στην Τ.Κ. Λιλαίας για τη στέγαση του «ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΙΛΑΙΑΣ» (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήµαρχος) 17. Εγκριση χορήγησης χρηµατικών βραβείων σε αριστεύσαντες µαθητές από το Κληροδότηµα «Ιωάννη Χ. Αναστασόπουλου» (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Νάκος, Αντιδήµαρχος). 18. Εγκριση χορήγησης χρηµατικών βραβείων σε αριστεύσαντες µαθητές κατά το σχολικό έτος από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς ιαχείρισης Κληροδότηµα Νικολάου Μάµα. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Νάκος, Αντιδήµαρχος). 19. Περί των εξελίξεων στο χώρο της δηµόσιας υγείας στο ήµο µας. (Εισηγητής: κ. ήµαρχος). 20. Αναπροσαρµογή δηµοτικών τελών (Εισάγεται από την Οικονοµική Επιτροπή. Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήµαρχος)

3 1. Λήψη απόφασης για την µετατροπή Περιφερειακού Συνδέσµου Φο ΣΑ σε Α.Ε. Εγκριση Του Καταστατικού Φο ΣΑ, εξουσιοδότηση του ηµάρχου για την υπογραφή του κααι ορισµός εκπροσώπου του ήµου στην Γεν. Συνέλευση του Περιφερειακού Φο ΣΑ. (Εισηγητής: κ. ήµαρχος). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί σήµερα ένα από τα πλέον σύνθετα, δύσκολα και δυσεπίλυτα ζητήµατα της σύγχρονης κοινωνίας. Ζήτηµα το οποίο βρίσκεται πολλά χρόνια τώρα στο επίκεντρο συζητήσεων, αντιπαραθέσεων, προτάσεων και πολιτικών περιβάλλοντος, αφού συνδέεται άµεσα µε την συνεχή αστικοποίηση του πληθυσµού, το επίπεδο ανάπτυξης και τα σύγχρονα καταναλωτικά πρότυπα. Είναι ένα ζήτηµα που δεν απασχολεί µόνο την χώρα µας αλλά όλο σχεδόν τον πλανήτη µε διαφορετικές ανάγκες, προσεγγίσεις, πλαίσιο πολιτικής και κοινωνικής αναφοράς. Στην χώρα µας, είναι γεγονός ότι λάθη, αστοχίες, παραλείψεις αλλά και αντιπαραθέσεις, καθυστέρησαν χρονικά τη δροµολόγηση λύσεων, µε αποτέλεσµα σήµερα να τρέχουµε πίσω από το πρόβληµα. Η κατάσταση που έχει διαµορφωθεί, σε πολλές περιπτώσεις είναι εκρηκτική και σε κάποιες άλλες απλά οριακή η ανεκτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει µια σειρά αυστηρών κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί για τα κράτη µέλη της και που έχουν σχέση τόσο µε το ανθρωπογενές όσο και το φυσικό περιβάλλον. Ειδικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος και την διαχείριση των απορριµµάτων η Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΚ/98/2008 προβλέπει το κλείσιµο των ανεξέλεγκτων χωµατερών και την λειτουργία σύγχρονων συστηµάτων διαχείρισης, µε έµφαση στην ανακύκλωση και ανάκτηση χρήσιµων υλικών. Η πρόσφατη και οριστική καταδίκη της χώρας µας για την διατήρηση και µη αποκατάσταση ΧΑ Α και η εξειδίκευση καταλογισµός των προστίµων προς τους ήµους (ΚΥΑ 34611/2014 ΦΕΚ 2113/Β / ) θα οδηγήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε πλήρες αδιέξοδο. Επιβάλλεται λοιπόν να ληφθούν άµεσα µέτρα και µέσα από ένα ολοκληρωµένο σχέδιο να δοθεί οριστική λύση στο µείζον ζήτηµα της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων προς όφελος των πολιτών και της προστασίας του περιβάλλοντος. Το ιοικητικό Συµβούλιο του Περιφερειακού Φο..Σ.Α., το οποίο συγκροτήθηκε σε εφαρµογή του Ν. 4071/2012 συνεδρίασε στις 6 Νοεµβρίου 2014 και αφού υιοθέτησε την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, αποφάσισε να εισηγηθεί προς τα ηµοτικά Συµβούλια των 25 ήµων της Περιφέρειάς µας, την λήψη απόφασης για µετατροπή του Περιφερειακού Συνδέσµου Φο..Σ.Α. σε Περιφερειακό Φο..Σ.Α. µε την µορφή της Ανώνυµης Εταιρείας των Ο.Τ.Α., σε εφαρµογή της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του Ν. 4071/2012. Παράλληλα αποφάσισε να υποβάλει προς έγκριση από τα ηµοτικά Συµβούλια το σχέδιο καταστατικού προκειµένου αυτά να καταθέσουν παρατηρήσεις επ αυτού. Σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ.6 του ν. 4071/2012, ο περιφερειακός σύνδεσµος ΦΟ ΣΑ, δύναται να µετατραπεί σε ανώνυµη εταιρεία του άρθρου 265 του ν. 3463/2006 εφόσον τούτο αποφασισθεί από τα δηµοτικά συµβούλια των δήµων µελών του συνδέσµου, που παράγουν τουλάχιστον άνω του 60% των απορριµµάτων της οικείας περιφέρειας, βάσει των στοιχείων του ΠΕΣ Α. Η σχετική απόφαση του δηµοτικού

4 συµβουλίου λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. Η εταιρεία που συστήνεται καθίσταται από το χρόνο σύστασης της καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του συνδέσµου και υπεισέρχεται, αυτοδικαίως, σε όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις αυτών, στα οποία περιλαµβάνονται και όσα προκύπτουν από συµβάσεις έργου. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται από τη νέα εταιρεία, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεµία από αυτές. Η απόφαση επ αυτής της εισήγησης του ιοικητικού Συµβουλίου του Περιφερειακού Φο..Σ.Α. λαµβάνεται, προκειµένου να διασφαλιστεί η δηµόσια χρηµατοδότηση και των υπολειπόµενων έργων της Περιφέρειας και να ενισχυθεί η θέση των µικρότερων ήµων, µέσα από ένα ισχυρό αυτοδιοικητικό σχήµα το οποίο θα επιτύχει καλύτερο συντονισµό, ορθή διαχείριση των έργων αλλά και οικονοµίες κλίµακας προς όφελος των πολιτών. Πιο συγκεκριµένα: Η εφαρµογή του Ν. 4071/2012, όπου προβλεπόταν η συγχώνευση όλων των Φο..Σ.Α. της Περιφέρειάς µας (11 συνολικά) σε έναν Περιφερειακό µέχρι τέλος του 2012 δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί. Η αδυναµία εφαρµογής του νόµου έγκειται στην υποχρεωτική συγχώνευση των Φο..Σ.Α. µε την µορφή της ανώνυµης εταιρείας των Ο.Τ.Α., χωρίς να έχει προηγηθεί αποτίµηση και εκκαθάριση, όπως προβλέπει τόσο ο Ν. 2190/1920 και η µετέπειτα κωδικοποίησή του όσο και η παράγραφος 8 του άρθρου 265 του Ν. 3463/2006 (Κ Κ). Η ίδια η Πολιτεία µε έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Εσωτερικών ζητά νέα νοµοθετική ρύθµιση. Αποτέλεσµα των προαναφεροµένων ήταν να δοθούν 2 παρατάσεις εφαρµογής του Ν. 4071/2012, η πρώτη µέχρι 31/12/2013 (άρθρο 6 του Ν.4147/2013) και η δεύτερη µέχρι 31/12/2015 (άρθρο 77 του Ν. 4257/2014). Το µεσοδιάστηµα το ΥΠΕΚΑ και η ΚΕ Ε επεξεργάσθηκαν σχέδιο νόµου το οποίο τροποποιούσε τον υπάρχοντα Ν. 4071/2012 στην κατεύθυνση της δηµιουργίας 2 Περιφερειακών Φο..Σ.Α. (δηλαδή Σύνδεσµο & Ανώνυµη Εταιρεία των Ο.Τ.Α) συγχωνεύοντας οµοειδείς νοµικές µορφές στις Περιφέρειες που εντοπίζεται το πρόβληµα και υπάρχουν µικτές νοµικές µορφές (δηλαδή στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Κρήτης). Οι δυο Περιφερειακοί Φο..Σ.Α. θα είχαν την αρµοδιότητα της λειτουργίας των έργων και εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων ενώ παράλληλα θα διατηρείτο και ο Περιφερειακός, στον οποίο θα συµµετείχαν όλοι οι ήµοι και θα είχε την αρµοδιότητα του σχεδιασµού. Το σενάριο αυτό, θα δηµιουργούσε Φο..Σ.Α. 2 ταχυτήτων σε βάρος των µικρών ήµων, θα αδυνατούσε την διεκδίκηση δηµόσιας χρηµατοδότησης και θα αύξανε το κόστος λειτουργίας σε βάρος των πολιτών. Επίσης η συγχώνευση των οµοειδών νοµικών µορφών στη δική µας Περιφέρειας, δηµιουργεί µεγάλα προβλήµατα χωρικής συνέχειας του φορέα, δηµιουργώντας παράλληλα µεγάλα προβλήµατα συνεργειών και καθηµερινής λειτουργία του (πχ. συνέργειες στα έργα διαχείρισης απορριµµάτων, µεταφόρτωση των απορριµµάτων στις µονάδες επεξεργασίας και διαλογής κτλ), κυρίως στους Φο..Σ.Α. µε τη νοµική µορφή του ΝΠ (Σύνδεσµοι & ήµοι). Συγκεκριµένα, καλούνται µε τη πρόταση τροποποίησης του νόµου που προωθείται για νοµοθετική ρύθµιση, στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, οι υφιστάµενοι πέντε Φο..Σ.Α. που είναι µε τη µορφή του Συνδέσµου στην Εύβοια, την Φωκίδα και την Ευρυτανία καθώς και οι δύο Φο..Σ.Α. που λειτουργούν ως ήµοι ( οµοκό & Ν. Σκύρο), να ενωθούν έως το τέλος του 2015 σε ένα Φο..Σ.Α. µε τη µορφή του Συνδέσµου που όµως δεν θα έχει καµία χωρική συνέχεια. Αντίθετα, έχουν χωρική συνέχεια οι υπόλοιποι υφιστάµενοι τέσσερις

5 Φο..Σ.Α. που λειτουργούν σήµερα µε τη µορφή της ΑΕ των ΟΤΑ δηλ. οι Φο..Σ.Α. στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία, οι οποίοι θα ενωθούν έως το τέλος του 2015, σε ένα Φο..Σ.Α. µε τη µορφή της ΑΕ των ΟΤΑ. Σηµειώνεται επίσης όπως αναφέρεται και στην απόφαση του.σ. του Περιφερειακού Συνδέσµου Φο ΣΑ αλλά και στο έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. που µας κοινοποιήθηκε και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι «ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ των ήµων που λειτουργούν ως Φορείς ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, δεν δύναται να λειτουργούν ως κοινές ανώνυµες εταιρείες του ν.2190/1920 λόγω του ειδικού σκοπού που επιτελούν και επειδή ασκούν κατ εξοχήν αυτοδιοικητική αρµοδιότητα και στο µετοχικό τους κεφάλαιο δεν µπορούν να συµµετέχουν τρίτα φυσικά η νοµικά πρόσωπα». Η προαναφερθείσα διευκρίνιση του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και το προτεινόµενο σχέδιο καταστατικού διασφαλίζει ότι ο Περιφερειακός Φο..Σ.Α. σε περίπτωση που προχωρήσει η τροποποίηση της νοµικής του µορφής σε Ανώνυµη Εταιρεία των ΟΤΑ, θα αποτελέσει µια επιχείρηση στην οποία θα έχουν τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο οι ήµοι της Περιφέρειας µας, µε αυτοδιοικητικό σκοπό, µε κοινωνικό και περιβαλλοντικό ρόλο χωρίς τα στενά ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια που προβλέπονται για τις υπόλοιπες κοινές ανώνυµες εταιρείες του ν.2190/1920. Η δηµιουργία ενός ενιαίου Περιφερειακού Φο..Σ.Α., σύµφωνα µε την απόφαση του Περιφερειακού Συνδέσµου Φο..Σ.Α., µε τη µορφή της Ανώνυµης Εταιρείας των ΟΤΑ θα λειτουργήσει θετικά για το σύνολο των ήµων της Περιφέρειας µας για τους παρακάτω λόγους: - Ενιαίος σχεδιασµός των έργων & εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. - Αξιοποίηση του συνόλου των έργων & εγκαταστάσεων - Οικονοµίες κλίµακας - Συνέργειες σε λοιπές κατηγορίες αποβλήτων (λυµατολάσπη) - Αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας - Κλείσιµο και αποκατάσταση των τελευταίων ενεργών ΧΑ Α Το.Σ. του Περιφερειακού Συνδέσµου Φο..Σ.Α. κρίνοντας ότι οι ήµοι της Περιφέρειάς µας, δεδοµένης, της υποχρέωσης τους για εφαρµογή της νοµοθεσίας για την ορθολογική διαχείριση των απορριµµάτων της Περιφέρειας µας, των στόχων και προϋποθέσεων που θέτει η Ευρωπαϊκή (ΕΚ/99/2008 & ΕΚ/98/2008) και Ελληνική νοµοθεσία (ν. 4042/2012), της µετακύλισης των προστίµων για τις ενεργές χωµατερές (ΧΑ Α) σύµφωνα µε τη ΚΥΑ 34611/ (ΦΕΚ 2113/β/ ), προτείνει στα ηµοτικά Συµβούλια των ήµων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να προχωρήσουν στην πλέον βέλτιστη λύση για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στην τροποποίηση της νοµικής µορφής του Περιφερειακού Φο..Σ.Α. σε Ανώνυµη Εταιρεία των ΟΤΑ του αρ. 265 του ν.3463/2006 σύµφωνα µε το αρ. 16 παρ. 6 του ν.4071/2012, και εν συνεχεία στη συγχώνευση των 11 υφιστάµενων Φο..Σ.Α ανεξαρτήτως νοµικής µορφής, στο Περιφερειακό Φο..Σ.Α.. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι εάν δεν υλοποιηθεί η πρόταση του Περιφερειακού Συνδέσµου Φο..Σ.Α. από τα ηµοτικά Συµβούλια για µετατροπή του σε Ανώνυµη Εταιρεία των ΟΤΑ και συγχώνευση των 11 υφιστάµενων Φο..Σ.Α. της Περιφέρειας µας σε αυτόν, τότε το Υπουργείο, σύµφωνα και µε τη πρόταση της ΚΕ Ε, θα προωθήσει έως το τέλος του 2015, τη διαδικασία ταυτόχρονης λειτουργίας των τριών Φο..Σ.Α. που περιγράφονται παραπάνω για την Περιφέρειά µας, ήτοι δύο Φο..Σ.Α. για την λειτουργία των έργων διαχείρισης απορριµµάτων (1 Σύνδεσµο & 1 Α.Ε. των ΟΤΑ όπου θα συγχωνευθούν οι αντίστοιχα οι οµοειδείς υφιστάµενες νοµικές µορφές των Φο..Σ.Α.) και του Περιφερειακού Φο..Σ.Α. µε τη µορφή Ν.Π.. για τον σχεδιασµό των έργων (ΠΕΣ Α).

6 Βάσει των ανωτέρω, το ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να λάβει απόφαση µέχρι 31 εκεµβρίου 2014, για τα παρακάτω θέµατα: - Έγκριση της µετατροπής του Περιφερειακού Συνδέσµου Φο..Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας σε Ανώνυµη Εταιρεία του αρ. 265 του ν.3463/2006 σύµφωνα µε το αρ. 16 παρ.6 του ν.4071/12. - Έγκριση σχεδίου καταστατικού του Περιφερειακού Φο..Σ.Α. µε τη νοµική µορφή της Ανώνυµης Εταιρείας του αρ. 265 του ν.3463/2006 και εξουσιοδότηση του ηµάρχου για την υπογραφή του. - Ορισµός εκπροσώπου του ήµου στην Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Φο..Σ.Α. µε τη νοµική µορφή της Ανώνυµης Εταιρείας του αρ. 265 του ν.3463/2006. Το σχέδιο καταστατικού που αποφασίστηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο του Περιφερειακού Φο..Σ.Α. να προταθεί προς τα ηµοτικά Συµβούλια των ήµων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, είναι κείµενο προς διαβούλευση, υποβολή προτάσεων και τροποποιήσεων, και θα οριστικοποιηθεί ως το Καταστατικό του Φο..Σ.Α. µε τη µορφή της Α.Ε. του άρθρου 265 του ν. 3463/2006, µετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων επ αυτού από τα ηµοτικά Συµβούλια, και την επεξεργασία των προτάσεων τροποποίησης που θα υποβληθούν, προς το.σ. του υφιστάµενου Περιφερειακού Συνδέσµου Φο..Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας. Εποµένως το ηµοτικό µας Συµβούλιο, έχει τη δυνατότητα, στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής, να υποβάλει προτάσεις για τη βελτίωση του καταστατικού. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής και την λήψη απόφασης από τα ηµοτικά Συµβούλια που παράγουν τουλάχιστον άνω του 60% των απορριµµάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, βάσει των στοιχείων του ΠΕΣ Α, θα υπογραφεί το οριστικοποιηµένο καταστατικό από τους 25 εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους των ήµων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Για το λόγο αυτό, το ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να εξουσιοδοτήσει τον ήµαρχο για την υπογραφή του καταστατικού. Μετά την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών για την µετατροπή του Περιφερειακού Φο..Σ.Α. σε Α.Ε., θα συγκληθεί η Γενική Συνέλευση των µετόχων για να καθορίσει περαιτέρω το πλαίσιο λειτουργίας του Φο..Σ.Α., να ψηφίσει Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών, Κανονισµό Λειτουργίας, Προϋπολογισµό κλπ. Εποµένως, το ηµοτικό µας Συµβούλιο πρέπει να αποφασίσει και τον ορισµό του εκπροσώπου του στη Γενική Συνέλευση του Φο..Σ.Α.. Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά µε: 1) την µετατροπή του Περιφερειακού Συνδέσµου Φο ΣΑ Στερεάς Ελλάδας σε Περιφερειακό Φο ΣΑ µε τη µορφή Ανώνυµης Εταιρείας του άρθρου 265 του ν.3463/2006 σύµφωνα µε το αρ. 16 παρ.6 του ν.4071/12. 2) την έγκριση του σχεδίου καταστατικού του Περιφερειακού Φο ΣΑ µε τη νοµική µορφή της Ανώνυµης Εταιρείας του αρ. 265 του ν.3463/2006 3) την εξουσιοδότηση του ηµάρχου για την υπογραφή του καταστατικού του Περιφερειακού Φο ΣΑ µε τη νοµική µορφή της Ανώνυµης Εταιρείας του αρ. 265 του ν.3463/2006 4) τον ορισµό εκπροσώπου του ήµου στην Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Φο..Σ.Α. µε τη νοµική µορφή της Ανώνυµης Εταιρείας του αρ. 265 του ν.3463/2006

7 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος. (Εισηγήτρια κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταµένη /νσης Προγραµµατισµού). ΑΠΟΣΥΡΣΗ

8 3. Σύσταση ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης του ήµου ελφών, κατ άρθρο 76 Ν.3852/2010 (Εισηγήτρια: κ. Τρ.Πιλάλα-Τσακίρη, πρόεδρος ηµ.συµβουλίου). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Με το άρθρο 76 παρ. 1 του Ν.3852/2010, ορίστηκε ότι στους ήµους µε πληθυσµό άνω των κατοίκων συγκροτείται µε Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου (και αυξηµένη πλειοψηφία 2/3 των µελών του) ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης ως όργανο µε συµβουλευτικές αρµοδιότητες. Με την υπ αριθµ / Πρόσκληση κλήθηκαν όλοι οι ενδιαφερόµενοι φορείς που εµπίπτουν στο πεδίο της διάταξης του άρθρου 76 Ν.3852/2010 να εκδηλώσουν εγγράφως ενδιαφέρον για συµµετοχή στη συγκροτούµενη Επιτροπή ιαβούλευσης του ήµου ελφών. Η πρόσκληση αυτή δηµοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ήµου και σε τοπικές εφηµερίδες, δόθηκε δε προθεσµία στους ενδιαφερόµενους φορείς (κατά τον πρότυπο κανονισµό της Ε.Ε.Τ.Α.Α.) πέντε ηµερών, ήτοι µέχρι τις (αφαιρέθηκαν οι µέρες αργίας). Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα ανήλθαν στον αριθµό των τριάντα (38), όπως ο ακόλουθος κατάλογος: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α/Α ΦΟΡΕΑΣ/ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΡΡΑΣ 2 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ-ΚΙΡΡΑΣ «Ο ΠΟΣΕΙ ΩΝ» 3 ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ ΟΧΩΝ ΕΛΦΩΝ «ΦΟΙΒΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ» ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΩΚΙ ΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΗΣ 7 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 3 ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 8 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ 1 ου 12/θέσιου ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ 9 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΦΩΝ «ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ» 10 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΤΕΑΣ ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΝΟ ΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ ΚΙΡΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΩΜΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΩΝ Ν.Α ΦΩΚΙ ΑΣ 15 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΙΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΤΕΑΣ «Ο ΕΣΜΟΣ» ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΙΤΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ & ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΥΤΩΝ Ν.ΦΩΚΙ ΑΣ «ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ» 21 ΟΜΑ Α ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΚΙΡΡΑΣ» ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΜΠΑΛΕΙΟ-ΤΡΙΓΚΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ 23 ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΦΩΝ ΚΑΡΤΕΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΙΑ»

9 26 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΤΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ.Ε. ΓΑΛΑΞΙ ΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΤΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΦΩΝ 30 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΟΝΝΕ ΦΩΚΙ ΑΣ ΜΕΛΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΛ ΙΤΕΑΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΛΑΞΕΙ ΙΟΥ (ΝΑΟΓ) Α.Σ. ΙΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΤΕΑΣ «ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ» 36 ΣΥΝΕΣΜΟΣ ΠΟΛΥ ΡΟΣΙΩΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥ ΡΟΣΟΥ «Η ΣΟΥΒΑΛΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ» 38 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ «Η ΠΑΝΩΧΩΡΙΣΙΑ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ» Υπήρξαν και (2) αιτήσεις φορέων α)συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Αµφισσας και β)συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων 3 ου Νηπιαγωγείου Αµφισσας, οι οποίες ήταν εκπρόθεσµες. Στους 38 τελικούς υποψηφίους φορείς, έγινε από το προεδρείο του ηµοτικού Συµβουλίου κατηγοριοποίηση αυτών, σύµφωνα µε τις κατηγορίες που προτείνει ο πρότυπος κανονισµός της Ε.Ε.Τ.Α.Α., ως εξής: α) τοπικοί εµπορικοί και επαγγελµατικοί σύλλογοι και οργανώσεις β) επιστηµονικοί σύλλογοι και φορείς γ) τοπικές οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών δ) σύλλογοι εργαζοµένων στο δήµο και τα νοµικά του πρόσωπα ε) ενώσεις και σύλλογοι γονέων και κηδεµόνων στ) τοπικά συµβούλια νέων ζ) αθλητικοί σύλλογοι και φορείς η) πολιτιστικοί και εξωραϊστικοί σύλλογοι θ) σύλλογοι και φορείς προστασίας του περιβάλλοντος ι) θρησκευτικοί και πνευµατικοί σύλλογοι και φορείς ια) ιδρύµατα και φορείς ειδικής αγωγής και σύλλογοι ατόµων µε ειδικές ανάγκες ιβ) εθελοντικές οργανώσεις, µη κυβερνητικές οργανώσεις, λοιπές κινήσεις πολιτών και άλλοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Α/Α ΦΟΡΕΑΣ/ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ Α ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ ΚΙΡΡΑΣ «Ο ΠΟΣΕΙ ΩΝ» 2 ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ ΟΧΩΝ ΕΛΦΩΝ «ΦΟΙΒΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ» Α 3 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΓΑΛΑΞΙ ΙΟΥ 4 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΤΕΑΣ Α 5 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΩΚΙ ΟΣ Β 6 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Β 7 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙ ΑΣ 8 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Ε ΑΜΦΙΣΣΗΣ 9 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ε ΚΙΡΡΑΣ 10 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 3 ου Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 11 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ 1 ου 12/θεσιου ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ε ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ

10 12 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & Ε ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΦΩΝ «ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ» 13 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ε ΕΛΦΩΝ 14 ΟΝΝΕ ΦΩΚΙ ΑΣ ΣΤ 15 15µελής ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΛ ΙΤΕΑΣ ΣΤ 16 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ Ζ 17 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΤΕΑΣ Ζ 18 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Ζ 19 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΝΟ ΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ ΚΙΡΡΑΣ Ζ 20 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΤΕΑΣ Ζ 21 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣΟΜΙΛΟΣ ΓΑΛΑΞΙ ΙΟΥ (ΝΑ.Ο.Γ.) Ζ 22 Α.Σ. ΙΑΓΟΡΑΣ Ζ 23 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΩΜΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΩΝ Η Ν.Α.ΦΩΚΙ ΑΣ 24 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΙΤΕΑΣ Η 25 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΙΩΝΑ Η 26 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Η 27 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΤΕΑΣ «Ο ΕΣΜΟΣ» Η 28 ΕΞΩΡΑ»ΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΦΩΝ ΚΑΡΤΕΡΙΑ Η 29 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΙΤΕΑΣ Η 30 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΤΩΝ Η 31 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΙΑ» Η 32 ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΤΕΑΣ «ΤΟ Η ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ» 33 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥ ΡΟΣΙΩΤΩΝ Η 34 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ «Η ΠΑΝΩΧΩΡΙΣΙΑ Η ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ» 35 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥ ΡΟΣΙΤΩΝ «Η Η ΣΟΥΒΑΛΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ» 36 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ & ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΥΤΩΝ Ν.ΦΩΚΙ ΑΣ Θ «ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ» 37 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟ ΜΚΠΑΛΕΙΟ ΤΡΙΓΚΕΙΟ Ια ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ 38 ΟΜΑ Α ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΚΙΡΡΑΣ» Ιβ Συνεπώς η κατηγορία (Α) έχει 4 υποψήφιους φορείς, η κατηγορία (Β) έχει 2 υποψήφιους φορείς, η κατηγορία (Γ) 0, η κατηγορία ( ) έχει 1 υποψήφιο φορέα, η κατηγορία (Ε) έχει 6 υποψήφιους φορείς, η κατηγορία (Στ) έχει 2 υποψήφιους φορείς, η κατηγορία (Ζ) έχει 7 υποψήφιους φορείς, η κατηγορία (Η) έχει 13 υποψήφιους φορείς, η κατηγορία (Θ) έχει 1 υποψήφιο φορέα, η κατηγορία (Ι) έχει 0 υποψήφιο φορέα, η κατηγορία (ΙΑ) έχει 1 υποψήφιο φορέα και η κατηγορία (ΙΒ) έχει 1 υποψήφιο φορέα. Ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 2 του πρότυπου κανονισµού της Ε.Ε.Τ.Α.Α., ο µέγιστος επιτρεπόµενος κατά νόµο αριθµός φορέων της Επιτροπής ιαβούλευσης είναι 37 άτοµα. Το σύνολο των αιτούντων είναι 38. Οπότε πρέπει η κατηγορία (Η) να αποµειωθεί κατά 1 µέλος ώστε να αποµείνουν 12 φορείς, µετά από κλήρωση. Αποµειώθηκε µετά από κλήρωση η αίτηση του Συνδέσµου Πολυδροσιωτών Παρνασσού µε αριθ. πρωτ / Εν συνεχεία πρέπει να κληρωθούν δώδεκα (12) δηµότες, οι οποίοι κατανέµονται (µε βάση την αναλογία εγγεγραµµένων εκλογέων στις τελευταίες εκλογές) ανά δηµοτική ενότητα του ήµου, ως εξής:

11 .Ε. Άµφισσας τέσσερις (4).Ε. Γαλαξιδίου ένας (1).Ε. Γραβιάς ένας (1).Ε. ελφών ένας (1).Ε. εσφίνας ένας (1).Ε. Ιτέας δύο (2).Ε. Καλλιέων ένας (1).Ε. Παρνασσού ένας (1) Από τους εκλογικούς καταλόγους κάθε δηµοτικής ενότητας κληρώθηκαν οι αντίστοιχοι δηµότες µε κλήρωση που πραγµατοποιήθηκε την 1 η εκεµβρίου 2014 ηµέρα ευτέρα και ώρα ενώπιον των επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων του ηµοτικού Συµβουλίου στο Γραφείο ηµοτολογίου, καθώς και τριπλάσιοι επιλαχόντες, ώστε να κληθούν εν συνεχεία να αποδεχτούν ή όχι τον ορισµό τους εντός δύο ηµερών.

12 4. Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση και τον ορισµό νοµίµου εκπροσώπου του ήµου ελφών για την υπογραφή της σύµβασης µε την ΕΕΤΑΑ ΑΕ στο πλαίσιο της υπ αριθ. 1551/ πρόσκλησής της. (Εισηγήτρια κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήµαρχος) ΕΙΣΗΓΗΣΗ Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου ελφών θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει ένα µέλος του ως νόµιµο εκπρόσωπο για την υπογραφή της σύµβασής του µε την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ για την υλοποίηση της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» στο πλαίσιο της υπ αριθµόν 1551/ πρόσκλησή της. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ Την εξουσιοδότηση της κ. Μαρίας Ανδρεοπούλου ως νοµίµου εκπροσώπου για την υπογραφή της σύµβασης του ήµου ελφών µε την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ για την υλοποίηση της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» στο πλαίσιο της υπ αριθµόν 1551/ πρόσκλησή της.

13 5. Λήψη απόφασης για συµµετοχή του ήµου στο Πρόγραµµα ωρεάν ιανοµής αποσυρόµενων οπωροκηπευτικών (αριθ / απόφαση Υφυπ.Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. (Εισηγήτρια κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήµαρχος). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύµφωνα µε τις αριθ / (ΦΕΚ 867/ τ. Β ) και / (ΦΕΚ 594/ τ. Β ) Αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στο πλαίσιο της διαδικασίας ενίσχυσης των οργανώσεων, οµάδων και ενώσεων παραγωγών στον τοµέα οπωροκηπευτικών, προβλέπεται η διαδικασία απόσυρσης οπωροκηπευτικών προϊόντων και η δωρεάν διανοµή τους σε φορείς που υλοποιούν προγράµµατα και δράσεις υποστήριξης και φροντίδας ευπαθών κοινωνικών οµάδων. Επίσης σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 8 της παραπάνω απόφασης, οι ενδιαφερόµενοι φορείς που επιτελούν προγράµµατα και δράσεις υποστήριξης και φροντίδας ευπαθών κοινωνικών οµάδων, για την παραλαβή αποσυροµένων οπωροκηπευτικών και την δωρεάν διανοµή αυτών, εγκρίνονται κατόπιν αιτήσεως τους, οι οποίες υποβάλλονται στις κατά τόπους ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. Για τη χορήγηση της προβλεπόµενης έγκρισης απαιτείται: Ονοµαστική κατάσταση µελών, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του ήµου και επικυρωµένη για το γνήσιο της υπογραφής του. Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εξουσιοδοτείται ο νόµιµος εκπρόσωπος του, ο οποίος θα αναλαµβάνει την ευθύνη όλων των διαδικασιών για τις ενέργειες της δωρεάν διανοµής. Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο, στην οποία δεσµεύεται, ότι τηρούνται λογιστικά βιβλία στα οποία γίνονται οι εγγραφές των προϊόντων που παραλαµβάνονται µέσω της δωρεάν διανοµής και αναλαµβάνει την διανοµή των εν λόγω προϊόντων στους πολίτες του ήµου. Κατόπιν των παραπάνω, εισηγούµαι για τη λήψη απόφασης ηµοτικού Συµβουλίου: 1. Συµµετοχή του ήµου στο Πρόγραµµα ωρεάν ιανοµής αποσυρόµενων οπωροκηπευτικών, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην αριθ / (ΦΕΚ 867/ τ. Β ) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και την υποβολή σχετικής αίτησης έγκρισης, στη ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (.Α.Ο.Κ.) της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. 2. Τα διατιθέµενα στο ήµο, οπωροκηπευτικά προϊόντα, θα διανέµονται στους κατοίκους του ήµου, δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 3. Εξουσιοδότηση του κ. ηµάρχου προς την αρµόδια Αντιδήµαρχο, για την υποβολή της αίτησης έγκρισης συµµετοχής και για κάθε άλλη ενέργεια που αφορά την υλοποίηση του προγράµµατος.

14 6. Παραχώρηση κατά χρήση γηπέδων του ήµου ελφών για το τρέχον αθλητικό έτος. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήµαρχος). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κατ αρχάς επισηµαίνεται ότι για το έτος 2015 όλες οι παραχωρήσεις γηπέδων θα γίνουν σύµφωνα µε το νέο Κανονισµό Αθλητισµού. Θέµα 7 ο Στο έβδοµο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Επί αιτήσεως του Αµφισσαϊκού 2006 για χορήγηση παραχωρητηρίου των αθλητικών εγκαταστάσεων του ηµοτικού Σταδίου Άµφισσας ως έδρα για τους αγώνες του πρωταθλήµατος και τους αγώνες κυπέλλου αυτού για την ίδια περίοδο». Ο Πρόεδρος συνέχισε µε το ανωτέρω θέµα που είναι συνυφασµένο µε το προηγούµενο και καλούµαστε τι στάση θα κρατήσουµε σ αυτήν την αίτηση, µετά ανέγνωσε της αίτησης στους συµβούλους, που ζητά ο Αθλητικός σύλλογος Αµφισσαϊκός να του παραχωρήσουµε τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ηµοτικού Σταδίου Άµφισσας, να χρησιµοποιήσει το γήπεδο ως έδρα του για τους εντός έδρας αγώνες του πρωταθλήµατος και εφ όσον δεν αγωνίζεται ο Φωκικός. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι είναι θέµα τεράστιο και µια τέτοια αίτηση θα πρέπει να εξάπτει, δεν θα πέρναγε καν, κάτι τέτοιο, όπως αναφέραµε προηγουµένος για την συντήρηση του χόρτου κ.λ.π. Ο κ. Σωτηρόπουλος είπε στη συνέχεια ότι από 14/9/2014 χρησιµοποιεί το στάδιο ο Φωκικός, φέτος έχει 4 τηλεοπτικά παιχνίδια και µαζί µε τους αγώνες κυπέλλου και τα µπαράζ 12 συνολικά τηλεοπτικούς αγώνες, το χόρτο θα διαλυθεί και µετά τη σπορά θα χρειαστεί 22 µέρες για να γίνει, συνεπώς δεν µπορούν να χρησιµοποιούν το γήπεδο άλλες οµάδες. Προτείνω γνωµοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου, της /νσης Περιβάλλοντος και µια τεχνική έκθεση. Ο κ. Βαϊδάνης αναφέρθηκε µε το ίδιο σκεπτικό στο προηγούµενο θέµα και συµφωνεί εν µέρει µε τον προλαλήσαντα. Ο κ. Μπακαλάκος ζήτησε πόρισµα από την Τεχνική Υπηρεσία και ότι στην εισήγησή του είναι αρνητικός. Ο κ. Πρόεδρος πήρε το λόγο και είπε: Το γήπεδο δίνεται µόνο για αγώνες όπως αναφέρουν και οι αιτήσεις όχι για προπονήσεις, Ο Φωκικός είναι στην β εθνική κατηγορία, αλλά και ο Αµφισσαϊκός είναι πρώτος στο πρωτάθληµα ερασιτεχνικών οµάδων, έχει λοιπόν χιλίους δυο λόγους να ζητά κάτι και πρέπει να προστατέψουµε και τους άλλους συλλόγους. εν έχει εφαρµοστεί ο Αθλητικός κανονισµός, κάνω θετική εισήγηση για να παίξουν τους αγώνες, αρκεί να υπάρχει ένδειξη ότι δεν θα χαλάσει το χόρτο, αλλιώς πρέπει να ζητήσουµε να µην παίξει κανείς. Ο κ. Μπακαλάκος συµπλήρωσε ότι, ανεξάρτητα από το επίπεδο που βρίσκεται η κάθε οµάδα, ο Φωκικός το επιβαρύνει και πρέπει να πληρώσει κάποιο αντίτιµο, ο Αµφισσαϊκός παίρνει χρήµατα από τα παιδιά που παίζουν στην οµάδα, άρα κι αυτός θα πρέπει να πληρώσει. Το συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Γνωµοδοτεί θετικά µε τέσσερις ψήφους υπέρ και µία κατά (αρνητική) του κυρίου Σωτηρόπουλου για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο ανωτέρω σκεπτικό, συνεπώς ο

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον.

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον. Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.3/202 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 08/202 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικαιροποίηση της αριθ.32/20 απόφασης.σ. µε θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία της σπουδάστριας. Παναγιώτα Φατούρου, Με θέμα: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ»

Πτυχιακή Εργασία της σπουδάστριας. Παναγιώτα Φατούρου, Με θέμα: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Πτυχιακή Εργασία της σπουδάστριας Παναγιώτα Φατούρου, Με θέμα: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Βλάχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11 ης Iουλίου 2014 ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11 ης Iουλίου 2014 ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΕΛΦΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11 ης Iουλίου 2014 ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε το Γηροκοµείο της Αµφισσας.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π...

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Οδηγοί συγχωνεύσεων των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και των Επιχειρήσεων των ήµων Β έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015 Α Α: 72ΗΥΩ1Ρ-0ΡΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)...i 11.1 Εισαγωγή.... 11-1 11.2 Προσλήψεις µελών ΕΠ.... 11-2 11.2.1 Υποβολή των προτάσεων των ΑΕΙ στο ΥΠΕΠΘ.... 11-2 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 01 /31-01-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ».

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ». Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 211 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859773 2015-06-19

15PROC002859773 2015-06-19 PROC8977-6-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, /6/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 9(76) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Βασ.Όλγας 98 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα