Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 1"

Transcript

1 Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΈΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ... 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A(1)- ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A(2)- ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B(1)- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B(2)- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B(3)- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟY Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 2

3 ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 1. Έτος Αναφοράς Σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμφώνου των Δημάρχων για τον προσδιορισμό του Ισοζυγίου Ενέργειας και Εκπομπών, ως έτος αναφοράς προτείνεται το Ωστόσο, εάν ο Δήμος δεν διαθέτει τα απαραίτητα δεδομένα για την απογραφή εκπομπών για το 1990, τότε προβλέπεται η επιλογή του έτους που είναι πλησιέστερο στο 1990 για το οποίο υπάρχουν σαφή και αξιόπιστα δεδομένα. Έπειτα από δύο συναντήσεις των εκπροσώπων του Εργαστηρίου Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΣΑΔ-ΕΜΠ) με τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκηση του καλλικρατικού Δήμου Γορτυνίας ως έτος αναφοράς επιλέχθηκε το 2011, καθώς ήταν το παλαιότερο έτος για το οποίο ήταν δυνατή η συλλογή επαρκών και αξιόπιστων στοιχείων. 2. Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων Αρχικά, έγινε προσδιορισμός των τομέων, των οποίων οι ενεργειακές καταναλώσεις μελετήθηκαν: Αγροτικός Τομέας o Γεωργία o Κτηνοτροφία Κτίρια, Εξοπλισμός/Εγκαταστάσεις και Βιομηχανία o Δημοτικά κτίρια, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις o Δημοτικός δημόσιος φωτισμός o Κατοικίες o Κτίρια, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις τριτογενούς τομέα (μη δημοτικά) Μεταφορές o Δημοτικός στόλος o Δημόσιες μεταφορές o Ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές Η συλλογή των απαραίτητων δεδομένων ενεργειακής κατανάλωσης έγινε από μια πληθώρα διαφορετικών πηγών, ανάλογα με τη φύση κάθε δραστηριότητας. Οι κύριες πηγές δεδομένων ήταν οι εξής: Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 3

4 Δήμος Γορτυνίας o Τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαίου o Οικονομική Υπηρεσία Δήμου o Γραφεία Κινήσεως, Πολεοδομίας και Γεωπόνων o Σχολική Επιτροπή Εξωτερικοί Φορείς o Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) Λαγκαδίων o Ελληνική Στατιστική Αρχή o Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής o Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων o Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων o Επιμελητήριο Τρίπολης Άλλες Πηγές o Επιμέρους Καταγραφές o Μελέτες βιβλιογραφίας o Διαδικτυακά Εργαλεία Για τις ενεργειακές καταναλώσεις στο δημοτικό τομέα, την ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακό, τριτογενή τομέα και γεωργία, καθώς και την τοπική ηλεκτροπαραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ήταν δυνατή η απευθείας συγκέντρωση των δεδομένων. Για τον προσδιορισμό των καταναλώσεων σε θερμική ενέργεια στον οικιακό και τριτογενή τομέα, αλλά και στην περίπτωση των ιδιωτικών και εμπορικών μεταφορών χρησιμοποιήθηκε η προσέγγιση «Από-Κάτω-Προς-Τα-Πάνω (Bottom-up Approach)», λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα διαθέσιμα δεδομένα κατανάλωσης υγρών καυσίμων σε περιφερειακό επίπεδο. 3. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Σύμφωνα με την απογραφή ενεργειακής κατανάλωσης για το έτος βάσης 2011, στο Δήμο Γορτυνίας καταναλώθηκαν συνολικά 171,6 GWh, οι οποίες αντιστοιχούν σε 55 ktn εκπομπών CO 2, ενώ η τοπική ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ ανήλθε στις 5,9 GWh. Ο υπολογισμός των εκπομπών CO 2 έγινε βάσει των πρότυπων συντελεστών (Πίνακας 1), όπως αυτοί καθορίζονται από τις αρχές της IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change - Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή). Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 4

5 Πίνακας 1: Συντελεστές Εκπομπών CO 2 Τύπος Καυσίμου Πρότυπος Συντελεστής Εκπομπών (tnco 2 /MWh) Βενζίνη 0,249 Βιομάζα 0 Ηλεκτρική Ενέργεια 0,889 Ηλιοθερμική Ενέργεια 0 Ξυλεία 0 Πετρέλαιο Κίνησης «diesel» 0,250 Πετρέλαιο Θέρμανσης 0,267 Αναλυτικότερα, ο τομέας των μεταφορών περιλαμβάνει το 45% της συνολικής ενέργειας ο κτιριακός τομέας και οι εγκαταστάσεις το 51% και ο αγροτικός τομέας το 4%. Ενώ, όσον αφορά στις εκπομπές CO 2, τα ποσοστά αυτά διαφοροποιούνται σε 61% για τον τομέα των κτιρίων και εγκαταστάσεων, 35% για τον τομέα των μεταφορών και 4% για τον αγροτικό τομέα. 4% Εκπομπές CO 2 4% Κτίρια, Εξοπλισμός/Εγκαταστάσεις 35% 45% Ενέργεια 51% Μεταφορές 61% Αγροτικός Τομέας Σχήμα 1: Συγκριτική Κατανομή Κατανάλωσης Ενέργειας και Εκπομπών CO 2 ανά Τομέα Τα ποσοστά συμμετοχής των διαφορετικών καυσίμων στην τελική ενεργειακή κατανάλωση και στις εκπομπές CO 2 απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 2). Η διαφοροποίηση της ποσοστιαίας συμμετοχής κάθε καυσίμου στην ενεργειακή κατανάλωση σε σύγκριση με τις εκπομπές CO 2 οφείλεται στη διαφορά μεταξύ των πρότυπων συντελεστών εκπομπών καθενός καυσίμου. Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 5

6 Εκπομπές CO 2 17% 12% 15% Ηλεκτρική ενέργεια 21% 22% Ενέργεια 24% 42% Πετρέλαιο θέρμανσης Πετρέλαιο diesel Βενζίνη Ξυλεία 27% Ηλιοθερμική 20% Σχήμα 2: Συγκριτική Κατανομή Κατανάλωσης Ενέργειας και Εκπομπών CO 2 ανά Καύσιμο Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO 2 ανά τομέα και ανά καύσιμο. Σχήμα 3: Κατανομή Κατανάλωσης Ενέργειας ανά Κατηγορία και ανά Καύσιμο Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 6

7 Σχήμα 4: Κατανομή Εκπομπών CΟ 2 ανά Κατηγορία και ανά Καύσιμο Αναλυτικότερα, τα ισοζύγια ενεργείας και εκπομπών CO 2 καθώς οι καταναλώσεις των δημοτικών κτιρίων, δημοτικών εγκαταστάσεων και δημοτικού στόλου παρατίθενται στο Παράρτημα Α και Παράρτημα Β αντίστοιχα. Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A(1)- ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [MWh] Ανανεώσιμες πηγές Ορυκτά καύσιμα Κατηγορία Ηλεκτρική ενέργειας ενέργεια Πετρέλαιο Πετρέλαιο Άλλο είδος Βενζίνη Ηλιοθερμική θέρμανσης diesel βιομάζας Σύνολο Κτίρια, Εξοπλισμός/Εγκαταστάσεις Δημοτικά κτίρια & εγκαταστάσεις 3.442,6 938, ,2 Τριτογενής τομέας 7.712, , ,1 Οικιακός τομέας , , ,3 495, ,4 Δημοτικός φωτισμός 1.577, ,7 Υποσύνολο για Κτίρια, Εξοπλισμό/ Εγκαταστάσεις , , ,3 495, ,4 Μεταφορές Δημοτικός στόλος 1.011,0 150, ,4 Δημόσιες μεταφορές 1.167, ,4 Ιδιωτικές & εμπορικές μεταφορές , , ,3 Υποσύνολο για Μεταφορές , , ,1 Αγροτικός Τομέας Γεωργία 451, , ,3 Κτηνοτροφία 1.900, ,7 Υποσύνολο για Αγροτικό Τομέα 451, , ,0 Σύνολο , , , , ,3 495, ,5 Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A(2)- ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO 2 ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 [tn] Ανανεώσιμες πηγές Ορυκτά καύσιμα Κατηγορία Ηλεκτρική ενέργειας ενέργεια Πετρέλαιο Πετρέλαιο Άλλο είδος Βενζίνη Ηλιοθερμική θέρμανσης diesel βιομάζας Σύνολο Κτίρια, Εξοπλισμός/ Εγκαταστάσεις Δημοτικά κτίρια & εγκαταστάσεις 3.060,4 250, ,0 Τριτογενής τομέας 6.855, , ,4 Οικιακός τομέας , , ,1 Δημοτικός φωτισμός 1.402, ,5 Υποσύνολο για Κτίρια, Εξοπλισμό/ Εγκαταστάσεις , , ,0 Μεταφορές Δημοτικός στόλος 252,4 37,4 289,8 Δημόσιες μεταφορές 291,4 291,4 Ιδιωτικές & εμπορικές μεταφορές 9.100, , ,1 Υποσύνολο για Μεταφορές 9.644, , ,3 Αγροτικός Τομέας Γεωργία 401, , ,7 Κτηνοτροφία 474,5 474,5 Υποσύνολο για Αγροτικό Τομέα 401, , ,2 Σύνολο , , , , ,5 Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B(1)- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΓΡΑΦΕΙΑ Δημοτική Ενότητα Κοινότητα ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΓΡΑΦΕΙΑ Ηλεκτρική Ενέργεια (KWh) Πετρέλαιο Θέρμανσης (lt) Κλείτορος Τρικολόνων Λαγκαδίων Πρασίνου Κοινοτικό Γραφείο 59 Πρασίνου Κοινοτική Αποθήκη 400 Πρασίνου Κοινότητα Πράσινου Πουρναρίων Κοινοτικό Γραφείο Πουρναρίων Κοινοτική Αποθήκη Πουρναριά 0 Θεοκτίστου Κοινοτική Αίθουσα Διαλέξεων Θεοκτίστου Κοινοτικός Αναμεταδότης Τηλ. 0 Αμυγδαλιάς Κοινοτικό Κατάστημα 29 Αμυγδαλιάς Κοινότητα Μυγδαλιάς Αμυγδαλιάς Αθλητικό Κέντρο 0 Βαλτεσινίκου Κοινοτικό Γραφείο Βαλτεσινίκου Κοινοτικό Κατάστημα 0 Βαλτεσινίκου Κοινότητα Βαλτεσινίκου Κερπινής Πνευματικό Κέντρο 117 Κερπινής Αναμεταδότης 0 Κερπινής Αναμεταδότης 942 Μαγουλιάνων Αφοδευτήρια Μαγουλιάνων Αναμεταδότης Μαγουλιάνων Δήμος Κλείτορος 0 Στεμνίτσας Parking Στεμνίτσας ΚΕΠ Στεμνίτσας Αφοδευτήρια Στεμνίτσας Αρτοπ Στεμνίτσας Αναμεταδότης Στεμνίτσας Πνευματικό Κέντρο 261 Ψαρίου Εκθεσιακός Χώρος Ψαρίου 0 Ψαρίου Κοινοτικό Γραφέιο Σύρνας Κοινότητα Σύρνας 161 Λαγκαδίων Κοινοτικά Σφαγεία 0 Λαγκαδίων Αποδυτήρια Γυμναστηρίου 0 Λαγκαδίων Δημοτικός Αναμεταδότης Τηλ. Καλονέρι 0 Λαγκαδίων Δημοτικά Αφοδευτήρια Λαγκάδια Λαγκαδίων Δημοτικός Αναμεταδότης Λαγκαδίων Πνευματικό Κέντρο Λαγκάδια 281 Λαγκαδίων Δημαρχείο Λαγκαδίων Λαγκαδίων Γήπεδο Μπάσκετ Λαγκάδια 74 Λαγκαδίων Δημοτικός Αναμεταδότης Λαγκαδίων ΚΕΠ Λαγκάδια Λαγκαδίων Δήμος Λαγκαδίων 411 Λαγκαδίων Προαύλιο Μνημείου Λαγκαδίων Δημαρχείο Λαγκαδίων 0 Λευκοχωρίου Κοινοτικό Γραφείο 238 Λευκοχωρίου Αναμεταδότης Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 11

12 Τροπαίων Ηραίας Κοντοβάζαινας Λευκοχωρίου Ιατρείο 33 Λευκοχωρίου Αναμεταδότης Λιβαδακίου Κοινοτικό Γραφείο 576 Σπάθαρη Κοινοτικό Γραφείο 0 Σπάθαρη Κοινοτικό Κατάστημα Σπάθαρη Κοινότητα Σπάθαρη 194 Σπάθαρη Κοινότητα Σπάθαρη 56 Τροπαίων Δήμος Τροπαίων 0 Τροπαίων Σφαγείο 0 Τροπαίων Κοινοτικό Γραφείο 651 Τροπαίων Κοινοτικό Κατάστημα 0 Σταυροδρομίου Κοινοτικό Γραφείο 0 Σταυροδρομίου Οικία Κοιν. 0 Τριποταμιάς Κοινοτικό Κατάστημα 0 Τριποταμιάς Κοινοτικό Κατάστημα Καπελίτσα 0 Αετορράχης Κοινοτικό Γραφείο Ραχών Κοινοτικό Γραφείο Βυζικίου Κοινοτικό Γραφείο 122 Βυζικίου Πύργος Ντούμουλη 0 Καστρακίου Κοινοτικό Γραφείο Νέας Δάφνης Συναιτερισμός Νέας Δάφνης Αποθήκη 0 Περδικονερίου Αναμεταδότης 0 Περδικονερίου Αναμεταδότης 861 Αραχώβης Πνευματικό Κέντρο 0 Αραχώβης Κοινοτικό Γραφείο 320 Κακουρέικων Κοινοτικό Κατάστημα Αγιονερίου Σύλλογος 767 Αγιονερίου Σύλλογος Λουτρών Υδροθεραπευτήρια Λουτρών Κοινοτικό Κατάστημα Παλούμπα Δημοτικό Κατάστημα Παλούμπα Κοινοτικό Κατάστημα Παλούμπα Κοινοτικό Κατάστημα Παλούμπα Πλαπούτα Χρυσάνθη 0 Σέρβου Κοινοτικό Γραφείο Σέρβου Κοινοτικό Κατάστημα 558 Χρυσοχωρίου Κοινοτικό Γραφείο 0 Πυρρίου Κοινοτικό Κατάστημα 195 Ράπτη Κοινοτικό Γραφείο 94 Σαρακινίου Κοινοτικό Γραφείο Λιοδώρας Κοινοτικό Γραφείο Σέρβου ΟΤΕ ΑΕ Λυσσαρέας Κοινοτικό Γραφείο 797 Κοντοβάζαινας Πνευματικό Κεντρο Κοντοβάζαινας Αναμεταδότης 0 Κοντοβάζαινας Νερόμυλος Βάχλιας Κοινοτικό Κατάστημα 597 Βάχλιας Κοινοτικό Κατάστημα 0 Βελιμαχίου Κοινοτικό Κατάστημα 512 Βιδιακίου Κοινοτικό Κατάστημα 315 Βουτσίου Κοινοτικό Κατάστημα Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 12

13 Βυτίνας Δημητσάνας Βουτσίου Προτομή 0 Καρδαριτσίου Κοινοτικό Κατάστημα Μοναστηρακίου Κοινοτικό Κατάστημα Παραλογγών Κοινοτικό Κατάστημα 470 Βυτίνας Παιδικές Κατασκηνώσεις 0 Βυτίνας Κοινοτικά Σφαγεία 0 Βυτίνας Κοινοτικό Γραφείο Βυτίνας Κοινοτική Βιβλιοθήκη 15 Βυτίνας Κοινοτικός Αναμεταδότης 337 Βυτίνας Κοινοτικό Κατάστημα Βυτίνας Αναμεταδότης Δήμου Βυτίνα Καμενίτσας Κοινοτικό Γραφείο 128 Καμενίτσας Πνευματικό Κέντρο Καμενίτσας Κοινότητα Καμενίτσας 0 Νυμφασίας Αθλητικό Κέντρο 0 Νυμφασίας Κοινοτικό Γραφείο 0 Δημητσάνας Υπαίθριο Θέατρο 357 Παναγιάς Κοινοτικό Γραφείο 0 Ριζοσπηλιάς Αθλητικό Κέντρο Δημητσάνας 390 Ριζοσπηλιάς Κοινοτικά Λουτρά Δημητσάνα 0 Ριζοσπηλιάς Κληροδότημα Όθωνος και Αθηνάς Στασινοπούλου (Αφορά την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου) 0 Ριζοσπηλιάς Γραφείο Δασονόμου Δημητσάνα 0 Ριζοσπηλιάς Αδελφάτο Νοσοκομείο Δημητσάνας 0 Ριζοσπηλιάς Κοινοτικός Αναμεταδότης Δημητσάνα 0 Δημητσάνας Αφοδευτήρια 336 Δημητσάνας Αδελφάτο Γρηγόριος Ε Δημητσάνας ΜΟΔ-ΟΤΕ 0 Δημητσάνας Vodafone ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΕΙΑ Δημοτική Ενότητα Κοινότητα ΣΧΟΛΕΙΑ Ηλεκτρική Ενέργεια (KWh) Πετρέλαιο Θέρμανσης (lt) Πετρέλαιο Θέρμανσης (KWh) Συνολική ενέργεια (KWh) Πρασίνου Δημοτικό Σχολείο Πράσινου Πουρναρίων Δημοτικό Σχολείο Μουριά Πουρναρίων Δημοτικό Σχολείο Πουρναριά Ξηροκαρύταινας Δημοτικο Σχολείο Κλείτορος Θεοκτίστου Δημοτικό Σχολείο Θεόκτιστο Δρακοβουνίου Δημοτικό Σχολείο Αγρίδι Αμυγδαλιάς Δημοτικό Σχολείο Μυγδαλιά Κερπινής Δημοτικό Σχολείο Μαγουλιάνων Δημοτικό Σχολείο Βαλτεσινίκου Δημοτικό Σχολείο - Νηπιαγωγείο Λαγκαδίων Λαγκαδίων Δημοτικό Αγ. Νικολάου Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 13

14 Λαγκαδίων Δημοτικό Καλονερίου Λαγκαδίων Δημοτικό Τουθώα Λαγκαδίων Δημοτικό Λευκοχωρίου Φούσκαρη Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδίων Γυμνάσιο Λαγκαδίων Λαγκαδίων Δημοτικό Σχολείο - Νηπιαγωγείο Σπάθαρη Δημοτικό Σχολείο Τροπαίων Δημοτικό Δάφνης Τροπαίων Δημοτικό Περδικονερίου Τροπαίων Δημοτικό Σχολείο - Νηπιαγωγείο Τροπαίων Γυμνάσιο-Λύκειο Σταυροδρομίου Δημοτικό Σχολείο Τροπαίων Τριποταμιάς Δημοτικό Σχολείο Ραχών Δημοτικό Σχολείο Τουμπίτσι Βυζικίου Δημοτικό Σχολείο Δόξας Δημοτικό Σχολείο Καστρακίου Δημοτικό Σχολείο Τρανής Λάκκας Δημοτικό Σχολείο Καλλιανίου Δημοτικό Καλλιανίου Νεοχώρίου Δημοτικό Σχολείο - Νηπιαγωγείο Αραχώβης Δημοτικό Σχολείο Αράχωβα Κακουρέικων Δημοτικό Σχολείο Κακουραίικα Κοκκορά Δημοτικό Σχολείο Αγιονερίου Δημοτικο Σχολείο Λυκούρεση Δημοτικό Σχολείο Παλούμπα Δημοτικό Σχολείο Πυρρίου Δημοτικό Πυρί Σέρβου Δημοτικό Σχολείο Ηραίας Χρυσοχωρίου Δημοτικό Σχολείο Χώρας Δημοτικό Σχολείο Οχθίων Δημοτικό Σχολείο Ράπτη Δημοτικό Σχολείο Αγάλω Σαρακινίου Δημοτικό Σχολείο Λιοδώρας Δημοτικό Σχολείο Λυσσαρέας Δημοτικό Σχολείο Ράπτη Δημοτικό Σχολείο Λουτρών Νηπιαγωγείο Βάχλιας Δημοτικό Σχολείο Βελημαχίου Δημοτικό Σχολείο Κοντοβάζαινας Βελημαχίου Δημοτικό Σχολείο Βιδακίου Δημοτικό Σχολείο Δήμητρας Δημοτικό Σχολείο Καρδαριτσίου Δημοτικό Σχολείο Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 14

15 Μοναστηρακίου Δημοτικό Σχολείο Παραλογγών Δημοτικό Σχολείο Βουτσίου Δημοτικό Σχολείο Κοντοβάζαινας Δημοτικό - Νηπιαγωγείο - Γυμνάσιο Νυμφασίας Δημοτικό Σχολείο Βυτίνας Πυργακίου Δημοτικό Πυργακίου Βυτίνας Δημοτικό-Νηπιαγωγείο Βυτίνας Βυτίνας Γυμνάσιο- Λύκειο Βυτίνας Ζάτουνας Δημοτικό Σχολείο Ριζοσπηλιάς Δημοτικό Σχολείο Δημητσάνας Ράδου Δημοτικό Ράδου Δημητσάνας Γυμνάσιο Δημητσάνας Δημητσάνας Δημοτικό-Νηπιαγωγείο Δημητσάνας Τρικολόνων Στεμνίτσας ΕΠΑΣ Στεμνίτσας ΣΥΝΟΛΟ Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B(2)- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δημοτική Ενότητα Περιοχή Παροχή Ηλεκτρική Ενέργεια (KWh) Πρασίνου Κοινοτικό Αντλιοστάσιο Πουρναρίων Κοινοτικό Αντλιοστάσιο Μουριά 0 Πουρναρίων Κοινοτικό Αντλιοστάσιο Μουριά 0 Πουρναρίων Κοινοτικό Αντλιοστάσιο Μουριά Πουρναρίων Κοινοτικό Αντλιοστάσιο Πουρναριά 0 Πουρναρίων Αντλιοστάσιο Μυγδαλιά Ξηροκαρύταινας Κοινοτικό Αντλιοστάσιο Κλείτορος Λαγκαδίων Τροπαίων Θεοκτίστου Κοινοτική Αντλία Θεοκτίστου Δρακοβουνίου Κοινοτικό Αντλιοστάσιο Αγρίδι Αμυγδαλιάς Κοινοτικό Αντλιοστάσιο Μυγδαλιάς Αμυγδαλιάς Κοινότητα Μυγδαλιάς Αμυγδαλιάς Δημοτικό Αντλιοστάσιο Μυγδαλιάς 0 Κερπινής Αντλιοστάσιο 0 Κερπινής Αντλιοστάσιο 0 Μαγουλιάνων Αντλιοστάσιο Δρακοβουνίου Κοινοτική Αντλία Δρακοβούνι Κερπινής Λαγκαδίων Δημοτικό Αντλιοστάσιο Λαγκάδια Λαγκαδίων Δημοτικό Αντλιοστάσιο Λαγκάδια Λαγκαδίων Δημοτικό Αντλιοστάσιο Καλονερίου Λαγκαδίων Δημοτικό Αντλιοστάσιο Λαγκάδια Λαγκαδίων Κοινοτικό Αντλιοστάσιο Φούσκαρι Λαγκαδίων Αντλιοστάσιο Δήμου Λαγκαδίων Κοινοτικό Αντλιοστάσιο Αρδ. Λευκοχώριο 532 Λαγκαδίων Κοινοτικό Αντλιοστάσιο Φούσκαρι 0 Λαγκαδίων Δημοτικό Αντλιοστάσιο Φτεριά Λαγκαδίων Κοινοτικό Αντλιοστάσιο Φούσκαρι 0 Φούσκαρη Δεξαμενη 0 Αετορράχης Κοινοτικό Αντλιοστάσιο Δόξης Κοινοτικό Αντλιοστάσιο Δόξας Καλλιανίου Κοινοτική Αντλ. Καλλιανίου Τροπαίων Αντλιοστάσιο 0 Τροπαίων Υδρευσης Τροπαίων Υδρευσης Καστρακίου Αντλιοστάσιο 0 Λιβαδακίου Αντλιοστάσιο Σπάθαρη Αντλιοστάσιο 0 Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 16

17 Σπάθαρη Χλωρίωση Δεξαμενής 555 Τριποταμιάς Αντλιοστάσιο Τριποταμιάς Αντλιοστάσιο 0 Τριποταμιάς Αντλιοστάσιο 0 Τριποταμιάς Αντλιοστάσιο 0 Σταυροδρομίου Κοινοτική Αντλία Σταυροδρομίου Κοινοτική Αντλία Σταυροδρομίου Κοινοτική Αντλία Τριποταμιάς Κοινοτική Αντλία Τριποταμιάς Κοινοτική Αντλία Τριποταμιάς Κοιν. Αντλιοστάσιο 0 Τριποταμιάς Κοιν. Αντλιοστάσιο 0 Τροπαίων Κοινοτική Αντλία 0 Ραχών Κοινοτική Αντλία Ραχών Κοιν. Αντλιοστάσιο Καστρακίου Δεξαμενη Νέας Δάφνης Αντλιοστάσιο Τρανής Λάκκας Αντλιοστάσιο Βυζικίου Αντλιοστάσιο 1 0 Βυζικίου Αντλιοστάσιο 2 0 Χώρας Αντλιοστάσιο 0 Τουμπιτσίου Αντλιοστάσιο 200 Σπάθαρη Αντλιοστάσιο 0 Λιβαδακίου Αντλιοστάσιο 0 Τροπαίων Αντλιοστάσιο Τροπαίων Αντλιοστάσιο 2 0 Κακουρέικων Κοινοτικό Αντλιοστάσιο Χρυσοχωρίου Αντλιοστάσιο 0 Κοκκορά Αντλιοστάσιο Λιοδώρας Αντλιοστάσιο Λώττη Αντλιοστάσιο Άγ. Ιωάννη Αντλιοστάσιο 0 Παρνασσού Αντλιοστάσιο Λυσσαρέας Αντλιοστάσιο Ηραίας Παλούμπα Αντλιοστάσιο Παλούμπα Αντλιοστάσιο Πυρρίου Αντλιοστάσιο Σέρβου Αντλιοστάσιο Χρυσοχωρίου Κοιν. Αντλ. 0 Χρυσοχωρίου Δημοτικό Αντλιοστάσιο 482 Χώρας Κοιν. Αντλ Οχθίων Κοιν. Αντλ Οχθίων Κοιν. Αντλ. 0 Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 17

18 Πυρρίου Κοιν. Αντλ Ράπτη Κοιν. Αντλ Λυσσαρέας Αντλιοστάσιο Βελιμαχίου Κοινοτική Αντλία Καρδαριτσίου Κοιν. Αντλ. Καρδαρίτσι 246 Πλατάνίων Αντλιοστάσιο Κοντοβάζαινας Αντλιοστάσιο 0 Κοντοβάζαινας Βυτίνας Δημητσάνας Μοναστηρακίου Αντλιοστάσιο Βιδακίου Αντλιοστάσιο Βιδακίου υδατοδεξαμενη 0 Βουτσίου Αντλιοστάσιο 0 Καρδαριτσίου Αντλιοστάσιο Μοναστηρακίου Αντλιοστάσιο Παραλογγών Βρύση 0 Βυτίνας Κοινοτικό Αντλιοστάσιο Βυτίνας Βυτίνας Κοινοτικό Αντλιοστάσιο Βυτίνας Βυτίνας Αντλιοστάσιο Μαγουλιάνων Μεθυδρίου Αντλιοστάσιο Βυτίνας Επεξεργασία Λυμάτων Ελάτης Αντλιοστάσιο Δημητσάνας Γεώτρηση Δήμου Ζυγοβιστίου Κοινοτικό Αντλιοστάσιο Ζάτουνας Κοινοτικό Αντλιοστάσιο 1 0 Ζάτουνας Κοινοτικό Αντλιοστάσιο Ράδου Κοινοτικό Αντλιοστάσιο Μάρκου Κοινοτικό Αντλιοστάσιο Πευκακίου Κοινοτικό Αντλιοστάσιο 580 ΣΥΝΟΛΟ Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B(3)- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟY Α/Α Είδος και Χρήση Αριθμός κυκλοφορίας Καύσιμο Λίτρα ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ- ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 1 IX Honda ΚΗΙ 5418 Βενζίνη ΙΧ Επιβατικό (Βοήθεια Σπίτι) ΚΗΟ 9940 Βενζίνη ΙΧ Επιβατικό ΚΗΙ 5415 Βενζίνη ΙΧ Επιβατικό (Βοήθεια Σπίτι) ΚΗΙ 7573 Βενζίνη ΙΧ Επιβατικό (Βοήθεια Σπίτι) ΚΗΙ 3938 Βενζίνη ΙΧ Επιβατικό ΚΗΙ 5414 Βενζίνη ΙΧ Volvo ΚΗΙ 7591 Βενζίνη Πυροσβεστικό 4Χ4 ΚΗΙ 7594 Πετρέλαιο Πυροσβεστικό 4Χ4 ΚΗΙ 7599 Πετρέλαιο Μini Van ΚΗΙ 7563 Πετρέλαιο Χ4 ΚΗΟ 9916 Πετρέλαιο Τζιπ Land Rover ΚΗΙ 7612 Πετρέλαιο Πυροσβεστικό 4Χ4 ΚΗΙ 7603 Πετρέλαιο Χ4 Isuzu ΚΗΙ 7585 Πετρέλαιο Μini Van ΚΗΙ 7564 Πετρέλαιο Χ4 ΚΗΟ 9884 Πετρέλαιο Πυροσβεστικό 4Χ4 ΚΗΙ 7610 Πετρέλαιο Χ4 ΚΗΙ 7579 Πετρέλαιο Χ4 ΚΗΙ 7609 Πετρέλαιο Πυροσβεστικό Magiuris ΜΕ Πετρέλαιο X4 Mazda ΚΗΟ 9904 Πετρέλαιο X4 Nissan ΚΗΙ 7629 Πετρέλαιο 802 ΦΟΡΤΗΓΑ- ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ 23 Βυτιοφόρο ΚΗΙ 7636 Πετρέλαιο Φορτηγό ΚΗΟ 9900 Πετρέλαιο Φορτηγό Μικρό ΚΗΟ 9827 Πετρέλαιο Φορτηγό Μικρό ΚΗΙ 7622 Πετρέλαιο Βυτιοφόρο ΤΡΑ 4879 Πετρέλαιο Φορτηγό ΚΗΟ 9901 Πετρέλαιο Φορτηγό ΚΗΟ 9920 Πετρέλαιο Βυτίο ΚΗΟ 9844 Πετρέλαιο Φορτηγό ΚΗΙ 7590 Πετρέλαιο Πολλαπλών Χρήσεων ΚΗΙ 7618 Πετρέλαιο Φορτηγό Mercedes ΚΟΗ 2220 Πετρέλαιο Φορτηγό ΚΗΟ 9874 Πετρέλαιο Φορτηγό Κλειστό ΚΗΙ 9824 Πετρέλαιο Υδροφόρο ΚΗΙ 7611 Πετρέλαιο Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 19

20 37 Φορτηγό ΚΗΟ 9896 Πετρέλαιο ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 38 Απορριμματοφόρο ΚΗΟ 9924 Πετρέλαιο Απορριμματοφόρο ΚΗΟ 9950 Πετρέλαιο Απορριμματοφόρο ΚΗΟ 7616 Πετρέλαιο Απορριμματοφόρο ΚΗΙ 7648 Πετρέλαιο Απορριμματοφόρο ΚΗΙ 1935 Πετρέλαιο ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 43 Τσάπα ΜΕ Πετρέλαιο Φορτωτής ΜΕ Πετρέλαιο Τρακτέρ ΑΜ Πετρέλαιο Γκρέιντερ ΜΕ Πετρέλαιο Τσάπα ΜΕ Πετρέλαιο Τσάπα ΜΕ Πετρέλαιο Τσάπα ΜΕ Πετρέλαιο Τσάπα Ampientece ΜΕ Πετρέλαιο Frisch Γκρέιντερ ΜΕ Πετρέλαιο Πολυμηχάνημα ΜΕ Πετρέλαιο Βυτιοφόρο Αποφρακτικό ΜΕ Πετρέλαιο ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 54 Λεωφορείο ΚΗΙ 7627 Πετρέλαιο Λεωφορείο ΚΗΟ 9902 Πετρέλαιο Λεωφορείο ΚΗΟ 9891 Πετρέλαιο Λεωφορείο ΚΗΟ 9893 Πετρέλαιο Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 20

Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 1

Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 1 Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σύνοψη... 5 Μέρος 1 ο... Συνολική Στρατηγική... 1.1. Στόχοι για το 2020... 8 1.2. Υφιστάμενη Κατάσταση... 10 1.2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΜΑ) ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΜΑ) ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: «ΟΙΚΟΣΦΑΙΡΙΚΗ» ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Ν. ΜΑΝ ΥΛΑΣ & Συνεργάτες ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΈΡΕΥΝΕΣ, κατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. του Δήμου Αμυνταίου

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. του Δήμου Αμυνταίου ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Αμυνταίου Οκτώβριος 2012 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Αμυνταίου Το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Αμυνταίου αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Θέρμης

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Θέρμης ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Θέρμης στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών για την πρωτοβουλία του «Συμφώνου των Δημάρχων» Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Ο Δήμος Θέρμης... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 2 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 2 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕΗ ΑΕ /ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ Ημερομηνία:25-09-2013 Τρόπαια - Αρκαδίας Τ.Κ. 220 08 Αριθμ. Πρωτ.: 825 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 2 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθμό Παραγωγής (ΥΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ WP4 CoM Sustainable Action Plan Definition Task 4.1 Realisation of the SEAP and their formal acceptance by the Municipalities

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Λαγκάδια Αρκαδίας Ταχ. Κώδικας : 22003 Τηλέφωνα : 27953-60501-503-508

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για το. Δήμο Τανάγρας

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για το. Δήμο Τανάγρας Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για το Δήμο Τανάγρας Project Manager ΣΔΑΕ ΣΔΑΕ Λέτη Μαρίνα Ειδική Συνεργάτης Δημάρχου Πτυχιούχος : 1) Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2) Τμήματος Οικονομικής Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Γορτυνίας. Εκλογική Περιφέρεια Βυτίνας. Δημοτικό Διαμέρισμα Βυτίνης. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)

Δήμος Γορτυνίας. Εκλογική Περιφέρεια Βυτίνας. Δημοτικό Διαμέρισμα Βυτίνης. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι) Εκλογική Περιφέρεια Βυτίνας Δημοτικό Διαμέρισμα Βυτίνης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι) ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 39 1ο Βυτίνης 439 242 10 2 12 230 6 40 1ο Βυτίνης 430 257 9 1 10 247

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Δράμας. Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Drama, Greece

Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Δράμας. Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Drama, Greece Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Δράμας Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Drama, Greece Δήμος Δράμας Δεκέμβριος 2013 Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Δράμας Πρόλογος Το

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Δοξάτου. Σχέδιο Δράσης Αεϊφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου (Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Doxato, Greece) Ιούλιος 2014

Δήμος Δοξάτου. Σχέδιο Δράσης Αεϊφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου (Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Doxato, Greece) Ιούλιος 2014 2014 Δήμος Δοξάτου Σχέδιο Δράσης Αεϊφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου (Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Doxato, Greece) Ιούλιος 2014 1 Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Μάρτιος 2014 Έχει εγκριθεί με την 84/2014 απόφαση ΔΣ 2 Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ. Μάρτιος 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ. Μάρτιος 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Μάρτιος 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ο : Το Σύμφωνο των Δημάρχων...5 1.1. Το Σύμφωνο με μια ματιά...5 1.2. Δεσμεύσεις από

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια για το Δήμο Μαλεβιζίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια για το Δήμο Μαλεβιζίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region)

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region) Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region) Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο ς Ε ν ε ρ γ ε ι α κ ό ς Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς 2 0 1 3-2 0 2 0 I n t e g r a t e d E n e r g y P l a n n i n g 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ολοκληρωμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός 2013-2020 Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΕΡΟΣ Α' : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 7 2. Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για την Κοινότητα Οίας στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1 Περίληψη... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-13» LA-GrBg-EnergyNet

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-13» LA-GrBg-EnergyNet ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-13» LA-GrBg-EnergyNet «Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο διασυνοριακών Ελληνικών και Βουλγαρικών ΟΤΑ» «Τοπικό Ενεργειακό Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 2012 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Περιεχόμενα 1. Σύνοψη... 4 2. Εισαγωγή... 6 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ WP4 CoM Sustainable Action Plan Definition Task 4.1 Realisation of the SEAP and their formal acceptance by the Municipalities Mayors Sustainable Energy

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2010-2020 - 1 -

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2010-2020 - 1 - ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2010-2020 - 1 - ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2010-2020 - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτη Έργων - Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Βιολογικού Καθαρισμού Βαλτεσινίκου

Προμελέτη Έργων - Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Βιολογικού Καθαρισμού Βαλτεσινίκου Προμελέτη Έργων - Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Βιολογικού Καθαρισμού Βαλτεσινίκου Σχετικά: 1) Η Τοπογραφική Μελέτη του έργου: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΕΛ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ 2)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο ΟΤΑ της ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής Απρίλιος 2014 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ -Σχέδιο ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια

ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ -Σχέδιο ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Municipality of Minoa Pediadas ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΤΚ 70006 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΜΑ Α Επικεφαλής Ζαχαρίας Καλογεράκης ήµαρχος Υπηρεσιακά στελέχη:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Σύνοψη... 7. Κεφάλαιο 1 Το προφίλ του Δήμου Ρεθύμνης...11. 1.1 Περιγραφή Δήμου...11. 1.2 Κλιματικά δεδομένα περιοχής Δήμου Ρεθύμνης...

Εισαγωγή Σύνοψη... 7. Κεφάλαιο 1 Το προφίλ του Δήμου Ρεθύμνης...11. 1.1 Περιγραφή Δήμου...11. 1.2 Κλιματικά δεδομένα περιοχής Δήμου Ρεθύμνης... Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Σύνοψη... 7 ΜΕΡΟΣ Α: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Το προφίλ του Δήμου Ρεθύμνης...11 1.1 Περιγραφή Δήμου...11 1.2 Κλιματικά δεδομένα περιοχής Δήμου Ρεθύμνης...13 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2013 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, Τ.Κ. 22300 ΤΗΛ. 27570-22807, FAX. 2757023230

Διαβάστε περισσότερα

1/11/2014. Municipality of Hersonisos, Greece. Cert. n EL0213. Nicosia, 15/05/2013. Valid until May 2017

1/11/2014. Municipality of Hersonisos, Greece. Cert. n EL0213. Nicosia, 15/05/2013. Valid until May 2017 Municipality of Hersonisos, Greece Having been assessed accurately, Municipality of Hersonisos was awarded the European Energy Award on May 2013 in recognition of its communal energy policies of sustainability

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕΔΙ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΑΕΙΦΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 212 Το Σύμφωνο των Δημάρχων, αποτελεί την κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση σε επίπεδο τοπικών και περιφερειακών αρχών, με σκοπό την καταπολέμηση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Περιγραφή Δήμου...5 3. Κλιματικά Δεδομένα..6 4. Οργανωτική Δομή του Δήμου..9 5. Σκοπός..11 ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ...16

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα