ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Μηχανολογικός εξοπλισµός

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Μηχανολογικός εξοπλισµός"

Transcript

1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

2 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Μηχανολογικός εξοπλισµός Σ αυτό το µέρος της µελέτης σκοπιµότητας θα πρέπει να αναφερθούν οι κατάλληλες τεχνολογικές διεργασίες που είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει η µονάδα, ο τύπος των µηχανηµάτων και των συσκευών, το κόστος της τεχνολογίας και του µηχανολογικού εξοπλισµού και παρόµοια θέµατα. Επίσης, θα αναφερθούν τα απαραίτητα έργα πολιτικού µηχανικού και θα προσδιοριστεί το κόστος όλων. Για την υλοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, απαιτούνται διάφορα µηχανήµατα τα οποία θα κάνουν επεξεργασία του προφίλ και του υάλου και θα έχουν ως αποτέλεσµα την παραγωγή κουφωµάτων. Τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν κατανέµονται σε δύο γραµµές παραγωγής. Έχουν επιλεγεί µε βάση την άποψη ότι είναι καλό σε νέες εγκαταστάσεις βιοµηχανικές να τοποθετείται ποιοτική τεχνολογία και µηχανολογική γενικότερα υποδοµή. Όπως φαίνεται και στα ανάλογα σχέδια µέσα στη µονάδα απαιτείται να υπάρχουν στη µία γραµµή που επεξεργάζεται το προφίλ, πριόνι, πρεσσάκια, παντογράφος, ξελουριστήρι και γωνιάστρες. Επίσης χρειάζονται κάποια βοηθητικά όπως τρυπάνια, καρότσια µεταφοράς και πάγκοι εργασίας. Στη δεύτερη γραµµή που ασχολείται µε την επεξεργασία του υάλου απαιτείται να υπάρχουν ένα πλυντήριο, πριόνι κοπής για πηχάκια, πάγκος συγκόλλησης, µηχανή ψυχρής κόλλας, πάγκος κοπής του υαλοπίνακα και µία απαραίτητη πρέσα. Στο τέλος των δύο γραµµών είναι απαραίτητο να υπάρχει ακόµη ένας πάγκος όπου θα γίνεται η τελική συναρµολόγηση µεταξύ των υαλοπινάκων και του κουφώµατος. Επίσης, απαραίτητο στοιχείο για τη λειτουργία ενός µεγάλου µέρους από τα παραπάνω µηχανήµατα είναι και η ύπαρξη ενός αεροσυµπιεστή, ο οποίος θα τροφοδοτεί τα µηχανήµατα µε την απαιτούµενη ποσότητα αέρα υπό πίεση, ώστε να λειτουργήσουν. Η τεχνολογία µπορεί να αποκτηθεί µε τεχνολογική εξουσιοδότηση δίνοντας έτσι το δικαίωµα στην επενδυτική οµάδα να χρησιµοποιήσει µία τεχνολογία που εν µέρει καλύπτεται µε ευρεσυτεχνία µεταφέροντας έτσι το σχετικό know-how µε αµοιβαία συµφέροντες όρους. Οι περισσότερες εξουσιοδοτήσεις για βιοµηχανικές µονάδες συνήθως λαµβάνονται από µεγάλες επιχειρήσεις που κατέχουν τη βιοµηχανική ιδιοκτησία. Κάθε είδος τεχνολογίας αλλά και µηχανολογικού εξοπλισµού µπορεί να αποκτηθεί µε έναν από τους σύγχρονους τρόπους κάλυψης

3 χρηµατοδοτικών αναγκών των επιχειρήσεων, όπως leasing, factoring και venture capital. Παρακάτω θα αναλυθούν µία µία οι υποκατηγορίες του κάθε τρόπου κάλυψης των χρηµατοδοτικών αναγκών των επιχειρήσεων. Αρχικά θα µελετηθεί η περίπτωση του leasing. To leasing είναι µία σύγχρονη µέθοδος µεσοµακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων και επαγγελµατιών για την απόκτηση παγίων στοιχείων, δηλαδή εξοπλισµού και ακινήτων. Ο επενδυτής ή η επενδυτική οµάδα που θα χρησιµοποιήσει το leasing απολαµβάνει τα παρακάτω πλεονεκτήµατα : Τα µισθώµατα που καταβάλλονται στην εταιρεία leasing για τον εξοπλισµό και το τµήµα των µισθωµάτων που αφορά σε κτίριο θεωρούνται δαπάνες και µειώνουν το φορολογητέο εισόδηµα. Η επιχείρηση και ο επαγγελµατίας µπορούν να χρησιµοποιήσουν άµεσα τον εξοπλισµό που έχουν επιλέξει καθώς η εταιρεία leasing καλύπτει µέχρι και το 100% της αξίας της επένδυσης, περιλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. στην περίπτωση κινητού εξοπλισµού. Ο επενδυτής µπορεί να πετύχει καλύτερους όρους προµήθειας εξοπλισµού ή απόκτησης επαγγελµατικού ακινήτου, καθώς η αξία τους εξοφλείται άµεσα τοις µετρητοίς. Η διάρκεια της µίσθωσης και το ύψος του µισθώµατος ορίζονται σύµφωνα µε τις οικονοµικές δυνατότητες της επιχείρησης, αφού ληφθούν υπόψη και τυχόν εποχικοί παράγοντες. Η πραγµατοποίηση επένδυσης σε καινούριο εξοπλισµό µέσω leasing από νέες ή υφιστάµενες επιχειρήσεις µπορεί να συνδυαστεί µε τα οφέλη που προκύπτουν από την υπαγωγή της στον αναπτυξιακό νόµο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτόν. Στη συνέχεια το factoring ή τα πρακτορεία επιχειρηµατικών απαιτήσεων είναι ένας άλλος τρόπος κάλυψης των χρηµατοδοτικών αναγκών της βιοµηχανίας. Το factoring αποτελεί δέσµη χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων που πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες µε βραχυπρόθεσµη πίστωση σε πελάτες µε επαναληπτική αγοραστική συµπεριφορά. Πρόκειται για τριµερή συνεργασία µεταξύ προµηθευτή, πελατών του και µίας εταιρείας factoring η οποία αναλαµβάνει τη διαχείρηση, λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη των εκδιδοµένων από τον προµηθευτή τιµολογίων πώλησης. Αυτό µπορεί να εφαρµοστεί στην επιχείρηση µετά το που θα έχουν εισχωρήσει τα προϊόντα της στην αγορά, θα έχουν συγκεκριµενοποιηθεί οι βασικοί εγχώριοι και ξένοι πελάτες και θα µπορεί να εφαρµοσθεί το εγχώριο και το εξαγωγικό-εισαγωγικό factoring αντίστοιχα.

4 Οι ωφέλειες της επιχείρησης είναι πολλαπλές από την χρήση του factoring και ιδιαίτερα σηµαντικές για την παραγωγική και αποδοτική ανάπτυξή της. Κυριότερες θεωρούνται οι ακόλουθες : Η αξιολόγηση από την εταιρεία factoring της πιστοληπτικής ικανότητας των νέων αγοραστών αλλά και των υφιστάµενων εξυγιάνει το πελατολόγιο της επιχείρησης και δηµιουργεί καλές συνθήκες εισπραξιµότητας των σχετικών τιµολογίων. Η ανάληψη από την εταιρεία του factoring της είσπραξης των τιµολογίων βελτιώνει τη συµπεριφορά των οφειλέτων σε ότι αφορά την εξόφληση των υποχρεώσεών τους, µε αποτέλεσµα την έγκαιρη ρευστοποίηση των εισπρακτέων τιµολογίων του προµηθευτή. Η χρηµατοδότηση της επιχείρησης από την εταιρεία factoring στηρίζεται στο αξιολογηµένο πελατολόγιό της και έτσι δεν απαιτείται παροχή πρόσθετων ασφαλειών. Επιπλέον συνδέεται απόλυτα µε τον κύκλο εργασιών της και µπορεί να αυξάνει ανάλογα µε αυτόν, κάτι που εξασφαλίζει συνεχή ρευστότητα, η οποία αποτελεί ισχυρό διαπραγµατευτικό χαρτί για επίτευξη ευνοϊκών συµφωνιών µε τους προµηθευτές της. Με την αρωγή, στη συνέχεια, του εξαγωγικού και του εισαγωγικού factoring στην επιχείρηση, επιτυγχάνεται η απαλλαγή της από τις παραδοσιακές διαδικασίες των εισαγωγών εξαγωγών και γίνονται οι αγορές προθεσµιακά µε ανοιχτό λογαριασµό, γεγονός που της επιτρέπει να βελτιώνει την αγοραστική της δύναµη, τους όρους αγορών και την ανταγωνιστικότητά της. Τέλος, το venture capital είναι η απευθείας επένδυση κεφαλαίων µε τη συµµετοχή στο κεφάλαιο εταιριών που δεν έχουν εισαχθεί στο χρηµατιστήριο. Είναι ένας νέος θεσµός που υλοποιείται µέσω των εταιρειών παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου. Οι εταιρείες αυτές στη χώρα µας έχουν τη µορφή ή ΕΚΕΣ (Εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών) ή απλώς ανωνύµων εταιρειών. Ανταποκρίνεται στις ανάγκες δυναµικών εταιρειών που αναπτύσσονται µε γοργούς ρυθµούς και χρειάζονται κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση και την ανάπτυξή τους, διατηρώντας όµως υγιή πάντα κεφαλαιακή διάρθρωση. Έχοντας γνώση όλων των παραπάνω τρόπων χρηµατοδότησης και λαµβάνοντας υπόψη το κεφάλαιο που διαθέτουν οι επενδυτές, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα να µη χρησιµοποιηθεί κανένας από τους τρεις παραπάνω τρόπους, αλλά να προβούµε σε απευθείας αγορά των µηχανηµάτων.

5 Στους περισσότερους βιοµηχανικούς τοµείς, η αγορά τεχνολογίας τείνει να είναι ατελής µε ολιγοπωλιακές τάσεις που αυξάνονται καθώς τα προϊόντα γίνονται πιο πολύπλοκα. Έτσι, ενώ µπορεί να είναι διαθέσιµες διάφορες εναλλακτικές τεχνικές για την παραγωγή σχετικά απλών καταναλωτικών αγαθών, οι τεχνολογικές επιλογές µειώνονται µε την παραγωγή πιο πολύπλοκων προϊόντων. Για τους δυναµικούς τεχνολογικούς κλάδους της βιοµηχανίας, όπως π.χ. τα πετροχηµικά και τα ηλεκτρονικά, η αγορά τεχνολογίας γίνεται πολύ περιορισµένη ακόµα και σε παγκόσµιο επίπεδο. Έτσι, είναι δυνατόν να υπάρξει σοβαρή δυσκολία επιλογής της τεχνολογίας για κάποιο συγκεκριµένο, πολύπλοκο στην παραγωγή του, προϊόν. Στην περίπτωση του συγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου που µελετούµε ο κλάδος της δεύτερης µεταποίησης του αλουµινίου δεν έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθµό ώστε να υφίστανται τεχνολογικές επιλογές. Για παράδειγµα θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε µηχανήµατα που λειτουργούν µε άλλου είδους ενέργεια (π.χ. φυσικό αέριο), αντί για ηλεκτρική ενέργεια, πράγµα αδύνατο διότι δεν υπάρχουν τέτοιου είδους µηχανές. Έτσι, δεσµευόµαστε να χρησιµοποιήσουµε την υπάρχουσα τεχνολογία, χωρίς να έχουµε τη δυνατότητα εναλλακτικών λύσεων. Ο εξοπλισµός µιας βιοµηχανικής µονάδας µπορεί να κατατάσσεται σε παραγωγικό, βοηθητικό, εξυπηρετήσεως, ανταλλακτικά και εργαλεία. Οι απαιτήσεις σε µηχανήµατα και συσκευές πρέπει να αναφέρονται στις µελέτες σκοπιµότητας µε βάση τη δυναµικότητα της µονάδας και την επιλεγµένη τεχνολογία παραγωγής. Ο καθορισµός των απαιτήσεων σε εξοπλισµό σχετίζεται και µε άλλα στοιχεία της µελέτης. Εκτός από τη µέθοδο παραγωγής και τη δυναµικότητα της µονάδας, πολλές φορές, ο µηχανολογικός εξοπλισµός εξαρτάται από τη διαθέσιµη µορφή ενέργειας, που στη περίπτωσή µας είναι η ηλεκτρική ενέργεια, εφόσον δεν έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθµό άλλες οικονοµικότερες µορφές ενέργειας, την ικανότητα µεταφοράς ογκωδών και βαρέων µηχανηµάτων σε αποµακρυσµένες περιοχές, τον επιθυµητό βαθµό αυτοµατισµού, τις απαιτήσεις για συντήρηση και τις διαθέσιµες γι αυτό διευκολύνσεις, τους κυβερνητικούς κανονισµούς και τις δυνατότητες εγχώριας κατασκευής και συντηρήσεως ή επισκευής. Ο εξοπλισµός σε µηχανήµατα θα αποκτηθεί από την γερµανική Haffner, την EMMEGI, την ELUMATEC, την HERMES και όσον αφορά τους υαλοπίνακες, από την ΜETAXAS. Η προµήθεια των µηχανηµάτων που κατασκευάζονται από εταιρίες που εδρεύουν στο εξωτερικό, θα γίνει από τις αντίστοιχες αντιπροσωπίες τους, στην Ελλάδα. Τα µηχανήµατα παραγωγής που πρόκειται να αγοραστούν είναι: ένα (1) διπλό δισκοπρίονο DG-244 µε διάµετρο δίσκου 550mm µε αυτόµατη περιστροφή της βάσης µε αέρα από ο (δυνατότητα

6 περιστροφής χειροκίνητα από 22,5 ο εσωτερικά και ως 140 ο εξωτερικά) µε οθόνη ηλεκτρονικής ένδειξης µοιρών. Αυτόµατη κλίση δίσκων µε αέρα Εικόνα 6.1 ιπλό ισκοπρίονο εσωτερικά από ο (ενδιάµεσες µοίρες χειροκίνητα µε οθόνη ηλεκτρονικής ένδειξης µοιρών και περιστρεφόµενο τερµατικό). Ελάχιστο µήκος κοπής σε 90 ο : 335mm, δυναµικότητα κοπής όλων των µοιρών, κοπή στις τελικές εξωτερικές διαστάσεις, καταργεί τον υπολογισµό κοπής βάσει του ύψους προφίλ, µε υποδοχές για την αναρρόφηση γρεζών σε οποιεσδήποτε µοίρες, µε καλύπτρες ασφαλείας, µε σύστηµα ψύξεως και τέλος αυτόµατη ρύθµιση µήκους κοπής µέσω PC. Ένα (1) τρυπητικό µηχάνηµα τύπου SH-2 για τη δηµιουργία κατάλληλης διαδροµής από όπου θα περνάνε οι ντίζες και διάφορα αξεσουάρ. Εικόνα 6.2 Ραουλιέρα

7 Μία (1) ραουλιέρα µε σύστηµα µετρήσεων απόλυτης ακρίβειας έως δέκατο του χιλιοστού, ένα (1) ξελουριστήρι τύπου AF-362, το οποίο εκτελεί διεργασίες ξελουρίσµατος στις 45 ο και 90 ο χειροκίνητα και αυτόµατα µε απόλυτη ακρίβεια ασφάλεια και παραγωγικότητα. Ακόµη ένα (1) διπλό παντογράφο που εκτελεί τις διεργασίες µε ένα πιάσιµο του προφίλ και το ξετρυπάει πάνω κάτω, διαθέτει πλάκες αντιγραφής για όλες τις σειρές προφίλ και όλες τις απαραίτητες ρυθµίσεις και ρέγουλα. Μία (1) πολυπρέσσα αλουµινίου, που απαιτεί πολύ µικρό χώρο, συγκρίνοντάς την µε τα χειροκίνητα πρεσσάκια, µπορεί να κάνει πνευµατική κίνηση ταχεία αλλαγή χρήσης, γρήγορη κοπή και µπορεί µε ένα διακόπτη να αυξοµειώνει την ταχύτητα κοπής σε περιπτώσεις που έχουµε δύσκολες κοπές. Εικόνα 6.3 Πολυπρέσσα Αλουµινίου

8 ύο (2) µονές γωνιάστρες τύπου PT-04, λειτουργεί µε ελαιοπνευµατικό Εικόνα 6.4 Γωνιάστρα σύστηµα, έχει µεγάλη δύναµη πρεσαρίσµατος, δυνατότητα γωνιάσµατος του προφίλ σε πολλά σηµεία µόνο µε ένα πάτηµα, εύκολη εξωτερική ρύθµιση µε απόλυτη ακρίβεια, µαχαίρια για όλες τις σειρές µεγάλης αντοχής και ακρίβειας και µε µεγάλη δυνατότητα παραγωγής. Επίσης πρόκειται να αγοραστεί ένα (1) τρυπάνι σιδήρου µάρκας BOSCH RPM που θα χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις ανάγκης, Εικόνα 6.5 Πάγκος συναρµολόγησης

9 τρεις (3) βοηθητικοί πάγκοι που θα χρησιµοποιούνται για την συναρµολόγηση στα επιµέρους τµήµατα της παραγωγής, και τέλος δύο (2) καρότσια µεταφοράς των κοµµατιών για τη διευκόλυνση της παραγωγής. Τα καρότσια µπορούν επίσης να κατασκευαστούν σε ένα σιδηρουργείο. Τα µηχανήµατα επεξεργασίας του υάλου είναι: ένα (1) πλυντήριο µε δυνατότητα πλυσίµατος υαλοπινάκων µέγιστης διάστασης 6 επί 3 µέτρων και µέγιστου πάχους 5 χιλιοστών. Μία (1) µηχανή παραγωγής ψυχρής κόλλας, για την συγκόλληση των υαλοπινάκων και αποφυγή εισχώρησης της υγρασίας. Ένα (1) πριόνι κοπής για τα πηχάκια που Εικόνα 6.6 Πριόνι σιδήρου τοποθετούνται περιµετρικά των υαλοπινάκων και δηµιουργούν το λεγόµενο «τελάρο», µία (1) µπουτιλιέρα που χρησιµοποιείται για την συγκόλληση του τελάρου µε τους υαλοπίνακες, µία (1) πρέσα για να φέρνει στις απόλυτες διαστάσεις πάχους, το σύνολο τελάρουαλοπινάκων, ένας (1) πάγκος που θα εξυπηρετεί στην κοπή των υαλοπινάκων στις επιθυµητές διαστάσεις έχοντας δυνατότητα ανάκλισης µέχρι 90 ο, ένας (1) πάγκος συγκόλλησης των υαλοπινάκων. Ο βοηθητικός εξοπλισµός που θα αγοραστεί είναι για τη µεταφορά: ένα (1) φορτηγό Ι.Χ. µάρκας Mercedes-Benz τύπου 814 µοντέλο 1996Β, µικτού βάρους kg και ωφέλιµου φορτίου kg χρώµατος µπεζ, ένα (1) φορτηγάκι Toyota Hillux Diesel µοντέλο 2002Α, µικτού βάρους kg και ωφέλιµου φορτίου kg, χρώµατος µπλε σκούρο. Ένας αεροσυµπιεστής µάρκας Deutchpoul µε δυνατότητα συµπίεσης αέρα 1000 bar, για τη λειτουργία των µηχανηµάτων. Θα γίνει εγκατάσταση σωληνώσεων για την παροχή του πεπιεσµένου αέρα στα µηχανήµατα. Επίσης θα αγοραστούν είκοσι (20) πιστόλια αέρα και θα τοποθετηθούν εναερίως µέσα στο χώρο, όπου χρειάζονται. Για την ηλεκτρική εγκατάσταση θα χρησιµοποιηθούν

10 γενικοί πίνακες τροφοδοσίας και υποπίνακες κίνησης, πυκνωτές αντιστάθµισης, καλώδια τροφοδοσίας πινάκων και συσκευών, φωτιστικά σώµατα και σώµατα περιµετρικού φωτισµού, σωλήνες και ράγες διέλευσης καλωδίων και τέλος αλεξικέραυνο απωθήσεως R/250. Για τη θέρµανση του χώρου εργασίας θα εγκατασταθεί λέβητας Kcal/h, τον οποίο θα προµηθευτούµε από τη Bertolli και καυστήρας από την ίδια εταιρία. Μία δεξαµενή πετρελαίου θέρµανσης χωρητικότητας lit και ένα boiler 200 lit diesel. Για τους χώρους των γραφείων θα εγκατασταθεί κλιµατισµός δύο µονάδων µε απόδοση 9000 BTU/h καθώς και θερµαντικά σώµατα και αερόθερµα για τους χώρους εργασίας και τέλος δίκτυα σωληνώσεων που θα ενώνουν τα παραπάνω. Πρόκειται να γίνουν τηλεφωνικές συνδέσεις για τις επικοινωνιακές ανάγκες και εξυπηρετήσεις της επιχείρησης. Έτσι, θα εγκατασταθεί τηλεφωνικό κέντρο και θα αγοραστεί τηλεφωνικός εξοπλισµός, συµπεριλαµβανοµένου της συσκευής fax. Ο εξοπλισµός εξυπηρετήσεως που θα αγοραστεί είναι τα παρακάτω. Τα έπιπλα γραφείου µία (1) έδρα συνεδριάσεων, ένα (1) γραφείο γραµµατείας, δύο (2) γραφεία διευθυντή, ένα (1) βοηθητικό γραφείο, ένα (1) γραφείο λογιστηρίου, δύο (2) ερµάρια, πέντε (5) τροχήλατες καρέκλες, δέκα (10) καρέκλες, ένα (1) τραπεζάκι. Οι µηχανές γραφείου θα είναι: τέσσερις (4) ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ένας (1) εκτυπωτής, ένας (1) σαρωτής και ένα (1) φωτοαντιγραφικό. Για το εργατικό και διοικητικό δυναµικό θα αγοραστεί ένα (1) πολυµηχάνηµα, το οποίο θα παρέχει αναψυκτικά, καφέδες και snacks. Η εταιρία θα προµηθευτεί δύο (2) κουτιά πρώτων βοηθειών (First Aid Kits) µε όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό. Για την συλλογή των απορριµµάτων θα προβούµε σε αγορά δύο (2) κάδων απορριµµάτων. Τέλος, για το σύστηµα πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης θα χρησιµοποιηθεί ένα (1) πυροσβεστικό συγκρότηµα µε ηλεκτροκίνητη και πετρελαιοκίνητη αντλία και ένα (1) πιεστικό δοχείο. Θα τοποθετηθούν οκτώ (8) πλήρεις πυροσβεστικές φωλιές, ένας (1) πυροσβεστικός κρουνός λήψης νερού, τέσσερις (4) πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης 12 kg, δέκα (10) πυροσβεστήρες CO 2 6 kg, έξι (6) πυροσβεστήρες HALLON 6 kg, ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης, τρεις (3) πυρανιχνευτές ιονισµού και τέλος σωληνώσεις, βάνες, ρακόρ κ.ά. Εκτός από τον εξοπλισµό παραγωγής, τον βοηθητικό και τα µηχανήµατα εξυπηρετήσεως πρέπει να αναφέρουµε και την αγορά ορισµένων ανταλλακτικών και εργαλείων απαραίτητων στην µονάδα. Τέτοια είναι: δύο (2) σετ κλειδιών (κατσαβίδια, καρυδάκια κλπ.), τέσσερις (4) δίσκοι για τα πριόνια, δέκα (10) τρυπάνια, ένα (1) γρασαδόρο κ.ά. Τέλος, πρόκειται να αγοραστεί η απαραίτητη γραφική

11 ύλη και άλλα αναλώσιµα που απαιτούνται για τις ανάγκες του διοικητικού τµήµατος. Μία εναλλακτική λύση για την επεξεργασία προφίλ, όσον αφορά το µηχανολογικό εξοπλισµό, θα µπορούσε να είναι: ένα µονό πριόνι τύπου SD16, πριόνι για πηχάκια τύπου GL142P, πριόνι αλουµινίου τύπου C90L, πριόνι Radial τύπου Oma, κινητό πριόνι αλουµινίου τύπου 2400B, παντογράφος αλουµινίου τύπου 8060, ξελουριστικό -φρέζα τύπου ΑΚ255, γωνιάστρα αλουµινίου τύπου EV175, φρεζάκι τύπου ELU, υδραυλικό πρεσσάκι και τρυπάνι κολονάτο τύπου THD. Όσον αφορά τους υαλοπίνακες υπάρχει η εναλλακτική λύση να τους προµηθευόµαστε έτοιµους, στις επιθυµητές διαστάσεις. Μία τέτοια πρόταση θα καταργήσει τη γραµµή παραγωγής του υαλοπίνακα, πράγµα το οποίο είναι ασύµφορο και µας δεσµεύει ως προς την παραγωγή. Η εναλλακτική πρόταση του µηχανολογικού εξοπλισµού δεν είναι βιώσιµη, διότι δεν έχουµε τη δυνατότητα µεγάλης παραγωγής όπως προβλέπεται και αυτό θα έχει ως αντίκτυπο µείωση του κέρδους. Επίσης, η συγκεκριµένη λύση, δεν προσφέρει την απαραίτητη τεχνολογία ώστε να ανταγωνιστεί τις αντίστοιχες επιχειρήσεις του κλάδου. Έτσι, η αρχικά προτεινόµενη λύση είναι πιο βιώσιµη. Στο παρακάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά ο εξοπλισµός που χρειάζεται κατά την παραγωγική διαδικασία. α/α Μηχανήµατα Τύπος 1 διπλό δίσκοπρίονο DG τρυπητικό SH-2 3 ραουλιέρα HP-82 4 ξελουριστήρι AF διπλό παντογράφο GU πολυπρέσσα αλουµινίου PHS-81 7 γωνιάστρες Χ 2 PT-04 8 πλυντήριο υαλοπινάκων GE µηχανή ψυχρής κόλλας TΥ-410

12 10 πριόνι κοπής για τα πηχάκια PR πάγκος κοπής υαλοπίνακα STANDARD 12 τρυπάνι σιδήρου BOSCH 13 βοηθητικοί πάγκοι Χ 3 STANDARD 14 πάγκος συγκόλλησης STANDARD 15 καρότσια µεταφοράς X 2 STANDARD 16 µπουτιλιέρα ΕΕ πρέσα SLK-220 Πίνακας 6.1 Εξοπλισµός παραγωγής Στους πίνακες που ακολουθούν αναφέρονται όλα τα είδη εργασιών σχετικά µε τις εγκαταστάσεις θέρµανσης, ηλεκτρισµού και πυρόσβεσης στο χώρο παραγωγής και τα αντίστοιχα κόστη. Τέλος υπολογίζεται το κόστος των επίπλων και µηχανών γραφείου. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ α/α Ηλεκτρικά χώρου παραγωγής Κόστος 1 Γενικός πίνακας τροφοδοσίας και υποπίνακες κίνησης Πυκνωτές αντιστάθµισης Καλώδια τροφοδοσίας πινάκων και συσκευών Φωτιστικά σώµατα και σώµατα περιµετρικού φωτισµού Σωλήνες και ράγες διέλευσης καλωδίων Αλεξικέραυνο απωθήσεως R/ Πίνακας 6.2 Ηλεκτρικά χώρου παραγωγής

13 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ α/α Θέρµανση Κόστος 1 Θέρµανση του χώρου εργασίας Κλιµατισµός χώρου γραφείων 2Χ9000 BTU/h εξαµενή πετρελαίου Boiler 200 lit diesel Σώµατα θερµαντικά, αερόθερµα χώρου εργασίας ίκτυα σωληνώσεων Πίνακας 6.3 Θέρµανση ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ α/α Πυρόσβεση Κόστος 1 Πυροσβεστικό συγκρότηµα µε ηλεκτροκίνητη και πετρελαιοκίνητη αντλία Πλήρης πυροσβεστικές φωλιές Χ Πυροσβεστικοί κρουνοί λήψης 75 4 Σωληνώσεις, βάνες, ρακόρ κλπ Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης 12 Kg X Πυροσβεστήρες CO2 6Kg X Πυροσβεστήρες HALLON 6Kg X Πίνακας πυρανίχνευσης Πυρανιχνευτές ιονισµού 90 Πίνακας 6.4 Πυρόσβεση

14 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ α/α Έπιπλα - Μηχανές γραφείου Κόστος 1 έδρα συνεδριάσεων γραφεία διευθυντή Χ βοηθητικό γραφείο γραφείο λογιστηρίου ερµάρια τροχήλατες καρέκλες Χ καρέκλες Χ τραπεζάκι 88 9 ηλεκτρονικοί υπολογιστές Χ εκτυπωτής σαρωτής φωτοαντιγραφικό 880 Πίνακας 6.5 Έπιπλα - Μηχανές γραφείου Η εγκατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού περιλαµβάνει το κόστος της εργασίας, θεµελιώσεως υποστηρίξεως, πλατφόρµες, έξοδα κατασκευών και άλλους παράγοντες που σχετίζονται άµεσα µε την εγκατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού. Βέβαια στην περίπτωση που µελετάµε, τα παραπάνω κόστη συµπεριλαµβάνονται στο συνολικό κόστος του κάθε µηχανήµατος. Επίσης, θα ήταν λάθος να µην αναφέρουµε σε αυτό το σηµείο µία τυπική απόκλιση εξαιτίας των ανατιµήσεων στα προϊόντα, όταν η παραγγελία εκτείνεται πέραν του έτους. Όπως και το κόστος εγκατάστασης, έτσι και η σχετική ανατίµηση, έχει συνυπολογιστεί στο κόστος του µηχανολογικού εξοπλισµού.

15 Λαµβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω και συγκεντρώνοντας τα σύνολα των παραπάνω πινάκων, εξάγουµε τα παρακάτω αποτελέσµατα στους αντίστοιχους πίνακες. Α/Α Ποσότητα Μονάδα ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΣ Μηχανολογικός Εξοπλισµός Τµήµα προγράµµατος Νο 01 Περιγραφή: Περιγραφή Εγχώριο Ξένο Κόστος Ξ Ε Σ 1 Παραγωγικός εξοπλισµός 1 διπλό δίσκοπρίονο τρυπητικό µηχάνηµα ραουλιέρα ξελουριστήρι διπλό παντογράφο πολυπρέσσα αλουµινίου γωνιάστρες πλυντήριο µηχανή ειδικής θερµοκόλλας πριόνι κοπής για τα πηχάκια πάγκος κοπής υαλοπίνακα τρυπάνι σιδήρου βοηθητικοί πάγκοι συναρµολόγησης πάγκος συγκόλλησης καρότσια µεταφοράς µπουτιλιέρα πρέσα Βοηθητικός εξοπλισµός 1 φορτηγό Ι.Χ. µάρκας Mercedes-Benz φορτηγάκι Toyota Hillux Diesel αεροσυµπιεστής µάρκας Deutchpoul πιστόλια αέρα ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

16 εγκαταστάσεις θέρµανσης-κλιµατισµού τηλεφωνικός εξοπλισµός Εξοπλισµός εξυπηρέτησης εγκαταστάσεις πυρόσβεσης έπιπλα - Μηχανές γραφείου πολυµηχάνηµα κουτιά πρώτων βοηθειών κάδων απορριµµάτων Βασικό απόθεµα ανταλλακτικών, αναλώσιµων κλπ. ανταλλακτικά, εργαλεία κ.ά γραφική ύλη και αναλώσιµα Ξ=ξένο, Ε=εγχώριο, Σ=σύνολο ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 6.6 Μηχανολογικός Εξοπλισµός ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ - ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Μηχανολογικός Εξοπλισµός Τµήµα προγράµµατος Κόστος επένδυσης εκ µεταφοράς Α/Α Περιγραφή Ξ Ε Σ 1 Παραγωγικός εξοπλισµός Βοηθητικές συσκευές Εξοπλισµός εξυπηρέτησης Βασικό απόθεµα ανταλλακτικών, αναλώσιµων κλπ ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 6.7 Συγκεντρωτικός πίνακας µηχανολογικού εξοπλισµού

17 Συµψηφίζοντας όλα τα παραπάνω κόστη, προέκυψε το σύνολο του πίνακα 6.7, που ανέρχεται στο ποσό των , το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για την αγορά του µηχανολογικού εξοπλισµού. Σε αυτό το σηµείο θα αναφέρουµε την ροή επεξεργασίας, τόσο του προφίλ, όσο και των υαλοπινάκων. Θα κάνουµε δηλαδή µία περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας, χωρίς σχηµατική παράσταση, διότι αυτή θα αναλυθεί εκτενέστερα στα έργα του πολιτικού µηχανικού, όπου θα έχουµε γνώση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Κατά την µία γραµµή παραγωγής του κουφώµατος, το προφίλ από την αποθήκη όπου βρίσκεται, οδηγείται στην πρώτη µηχανή µε τη βοήθεια ραουλόδροµου, στο διπλό δισκοπρίονο. Εκεί θα πραγµατοποιηθεί η κοπή του, στις επιθυµητές διαστάσεις που απαιτείται για κάθε κούφωµα. Αµέσως µετά, θα ακολουθήσει την πορεία για την πολυπρέσσα, µία µηχανή, όπου γίνεται άνοιγµα οπών για πριτσίνια και κοχλίες. Στη συνέχεια το προφίλ τοποθετείται στον άλλο ραουλόδροµο για να περάσει από το τρυπητικό µηχάνηµα, όπου θα ανοιχτούν διαδροµές για το πέρασµα των ντιζών και τη διευκόλυνση τοποθέτησης των µηχανισµών. Η γραµµή παραγωγής συνεχίζει µε τον παντογράφο, όπου εκεί ανοίγονται οπές για την τοποθέτηση των κλειδαριών. Αµέσως µετά, το προφίλ οδηγείται στο ξελουρητήρι, µία ειδική µηχανή, όπου δηµιουργείται κατάλληλη επιφάνεια (πατούρα) στις άκρες του προφίλ που θα κολληθούν αργότερα µεταξύ τους. Αυτή η επιφάνεια είναι κατάλληλη γιατί δυναµώνει τις δυνάµεις συνοχής µεταξύ των προφίλ. Αφού τελειώσει και αυτή η διαδικασία το προφίλ περνάει σε έναν από τους βοηθητικούς πάγκους, όπου θα περαστούν οι µηχανισµοί και διάφορα άλλα εξαρτήµατα. Επόµενο βήµα της διαδικασίας είναι η τοποθέτηση τους, πάνω στις γωνιάστρες. Αυτές βοηθούν στην δηµιουργία απόλυτης γωνίας 90 ο στις άκρες. Στο σηµείο γωνιάσµατος µπαίνουν βοηθητικά τακάκια για την συγκράτηση των δεσµών στο πέρας του χρόνου. Επειδή συνολικά για ένα κούφωµα, χρειάζονται 4 γωνιάσµατα, ακριβώς µπροστά στη µηχανή υπάρχει βοηθητικός πάγκος όπου εξυπηρετεί τον εργάτη να δένει τα δύο γωνιασµένα προφίλ και να δηµιουργεί το πλαίσιο. Επίσης, σε αυτό τον πάγκο, τοποθετούνται οι ντίζες και άλλα συνδετικά στοιχεία. Η µεταφορά των προφίλ και άλλων εξαρτηµάτων, µπορεί να γίνεται µε δύο καρότσια µεταφοράς, που θα κινούνται στο χώρο. Σε αυτό σηµείο ολοκληρώνεται η µία γραµµή παραγωγής σε ότι αφορά το πλαίσιο του κουφώµατος.

18 Προφίλ Αποθήκη Βοηθητικός πάγκος Πριόνι Τρυπητικό Πολυπρέσσα Παντογράφος Ξελουρητήρι Βοηθητικός πάγκος Βοηθητικό τρυπάνι Γωνιάστρα Γωνιάστρα Βοηθητικός & συναρµολόγησης πάγκος ιάγραµµα 6.1 ιάγραµµα ροής υλικού προφίλ Στη άλλη γραµµή παραγωγής, κατά την επεξεργασία του υαλοπίνακα, είναι πρέπον να αναφέρουµε ότι ο υαλοπίνακας πρέπει να µεταφερθεί στο πάγκο κοπής του από τον χώρο της αποθήκης. Πάνω σε αυτόν γίνεται η κοπή του στις επιθυµητές διαστάσεις. Στη συνέχεια τοποθετούνται στο πλυντήριο για να γίνει καθαρισµός των επιφανειών από διάφορα στίγµατα και θαµπάδες. Όταν εξέλθει από το πλυντήριο, τοποθετείται πάνω στο πάγκο συγκόλλησης για να γίνει η συγκόλληση των δύο υαλοπινάκων (στην περίπτωση διπλού τζαµιού), µε το τελάρο. Πρέπει να αναφέρουµε ότι η κατασκευή του τελάρου πραγµατοποιείται ταυτόχρονα µε το πλύσιµο των υαλοπινάκων και υποβοηθείται από έναν ακόµη πάγκο. Το τελάρο δηµιουργείται από ράβδο αλουµινίου ορθογωνικής διατοµής, η οποία κόβεται στο δισκοπρίονο και το κάθε κοµµάτι εµπλουτίζεται µε πυριτικά άλατα σε µορφή κόκκων. Τα άλατα αυτά έχουν την ικανότητα να απορροφούν την υγρασία και να δεν την αφήνουν να εισχωρήσει στο εσωτερικό. Τα κοµµάτια, γωνιάζονται µεταξύ τους µε τη βοήθεια µικρών πλαστικών τάκων σε σχήµα Γ. Έπειτα, και αφού έχει δηµιουργηθεί το λεγόµενο «τελάρο», τοποθετείται στον ιµάντα της µπουτιλιέρας, µία µηχανή µε την οποία περνάει στις

19 εξωτερικές επιφάνειες ειδική κόλλα, ώστε να στηριχθούν εκεί οι δύο υαλοπίνακες. Μετά λαµβάνει µέρος στην παραγωγική διαδικασία η πρέσα. Αυτή προσδίδει τις κατάλληλες διαστάσεις στο σύνολο υαλοπίνακες-τελάρο, που έχει δηµιουργηθεί, όσον αφορά τη διάσταση του πάχους. Με τη µηχανή αυτή µπορεί να επιτευχθεί ακρίβεια µέχρι δέκατο του χιλιοστού (0.1 mm). Επόµενος σταθµός είναι η τοποθέτηση ψυχρής κόλλας περιµετρικά του ηµιτελούς προϊόντος. Για να γίνει αυτό απαιτείται η ύπαρξη ενός βοηθητικού πάγκου και της µηχανής έκχυσης ψυχρής κόλλας. Η κόλλα αυτή χρησιµοποιείται κυρίως για θερµοηχοµονωτικούς σκοπούς και για καλύτερη στήριξη του υαλοπίνακα µέσα στο πλαίσιο του κουφώµατος. Σε αυτό το σηµείο η δεύτερη παραγωγική διαδικασία ολοκληρώθηκε. Οι δύο προαναφερθείσες γραµµές παραγωγής συναντούνται και στο σηµείο αυτό γίνεται η συναρµολόγηση του υαλοπίνακα µε το υπόλοιπο κούφωµα, παρεµβάλλοντας λάστιχα για µεγιστοποίηση της στεγανότητας. Τέλος, συσκευάζεται και τοποθετείται σε προσωρινή αποθήκη όπου παραµένει µέχρι τη στερεοποίηση της κόλλας και τότε είναι έτοιµο προς πώληση. Υαλοπίνακες Αποθήκη Πάγκος κοπής Πλυντήριο Αποθήκη ράβδων Πριόνι Πάγκος συγκόλλησης Πρέσα Μπουτιλιέρα Ψυχρή κόλλα Βοηθητικός πάγκος ιάγραµµα 6.2 ιάγραµµα ροής υλικού υαλοπίνακα

20 Στο διάγραµµα παραγωγής που φαίνεται παρακάτω (διάγραµµα 6.3), φαίνονται οι λειτουργικές σχέσεις των εργατών µε τα µηχανήµατα και αντίστροφα. Τα σχήµατα Α,Β,Γ,,Ε αναπαριστούν το ανθρώπινο δυναµικό που ασχολείται µε τη γραµµή επεξεργασίας του προφίλ. Τα σχήµατα ΣΤ,Ζ,Η, αναπαριστούν το ανθρώπινο δυναµικό που ασχολείται µε τη γραµµή επεξεργασίας των υαλοπινάκων. Τα σχήµατα Θ και Η αναπαριστούν τη γραµµατέα και τη λογίστρια αντίστοιχα. Το σχήµα Κ, αντιστοιχεί στο οδηγό. Τέλος, τα σχήµατα που αναπαριστώνται µε Ι, είναι οι δύο επενδυτές. Επεξήγηση διαγράµµατος κατάταξης ανθρώπινου δυναµικού Α. Βοηθός Β. Βοηθός Γ. Εργάτης. Τεχνίτης Ε. Βοηθός ΣΤ. Τεχνίτης Ζ. Βοηθός Η. Εργάτης Θ. Λογίστρια Η. Γραµµατέας Ι. Επενδυτές Κ. Οδηγός

21

22 οµικά και άλλα έργα Σε αυτό το σηµείο θα προσπαθήσουµε να εκτιµήσουµε το κόστος των κτιριακών εγκαταστάσεων. Για την σωστότερη εκτίµηση του κόστους αυτού, θα αναλύσουµε λεπτοµερέστατα τις µελέτες και τα έργα του πολιτικού µηχανικού, µηχανολόγου µηχανικού και µηχανολόγου ηλεκτρολόγου. Επίσης, για να υπολογισθεί συγκεκριµένα το κόστος των έργων του πολιτικού µηχανικού, του προγράµµατος, πρέπει να ληφθεί υπόψη η επιλεγείσα περιοχή, οι συνθήκες του χώρου ανεγέρσεως, η τεχνολογία που επιλέχθηκε και ο µηχανολογικός εξοπλισµός. Προκειµένου να καλυφθούν όλα τα µέρη του κατασκευαστικού προγράµµατος, θα πρέπει να διαιρεθούν σε τρεις κατηγορίες: ιευθέτηση και βελτίωση του χώρου Κτίρια Έργα εκτός του χώρου του εργοστασίου Στην πρώτη κατηγορία µελετώνται κυρίως η αναδιάταξη της δοµής των σωλήνων, καλωδίων, ηλεκτρικών γραµµών και δρόµων. Είναι σίγουρο πως θα υπάρχει επέκταση των δικτύων των παραπάνω χαρακτηριστικών, αλλά δεν θα γίνουν ριζικές αλλαγές. Επειδή ένα µεγάλο µέρος του οικοπέδου βρίσκεται µέσα στην επικράτεια της βιοµηχανικής ζώνης, ήδη υπάρχουν κοντά όλα τα δίκτυα που θα εξυπηρετήσουν την κατασκευή και την περαιτέρω πορεία της µονάδας. Τόσο το υδροδοτικό όσο και το ηλεκτροδοτικό και το τηλεφωνικό δίκτυο θα επεκταθούν κατά 200 συνολικά περίπου µέτρα για την κάλυψη όλης της περιοχής εγκατάστασης της µονάδας. Το ηλεκτροδοτικό και το τηλεφωνικό δίκτυο θα επεκταθούν εναέρια, γιατί η υπόγεια µεταφορά κοστίζει τέσσερις φορές παραπάνω. Υπάρχουν δύο εναλλακτικές προτάσεις για την παροχή ρεύµατος : Να δοθεί ρεύµα στη βιοµηχανία µέσης τάσης ( volt) και να υπάρχει µετατροπέας (µετασχηµατιστής) που να το υποβιβάζει σε χαµηλής τάσης (380 volt), µε έξοδα της επιχείρησης. Το ρεύµα των volt είναι φθηνότερο, ο µετατροπέας όµως κοστίζει σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΗ. Να δοθεί κανονικό ρεύµα στην επιχείρηση (380 volt) αλλά θα είναι αρκετά ακριβότερο (γύρω στο 55%) από το ρεύµα της παροχής των volt. Όπως αναφέρθηκε και σε άλλο σηµείο της µελέτης, θα επιλεγεί ο δεύτερος τρόπος ηλεκτροδότησης, δηλαδή το βιοµηχανικό ρεύµα των 380 Volt. Όσον αφορά το χώρο εγκατάστασης της µονάδος, δεν πρόκειται να προβούµε σε κατεδαφίσεις παλαιών οικοδοµών ή κτιρίων, αφού στο

23 παρελθόν η αξιοποίησή του περιοριζόταν σε αγροτικές καλλιέργειες. Επίσης, δεν θα µελετηθούν αποστραγγιστικά ή αποξηραντικά έργα, διότι στην περιοχή δεν υπάρχουν σηµεία συγκέντρωσης νερού ή λίµνες και ποτάµια. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα κόστη των εγκαταστάσεων υδροδότησης, ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών µε τα αντίστοιχα κέντρα (ΕΥ ΑΠ, ΕΗ, ΟΤΕ). Κόστη υδροδότησης, ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών 1 Σύνδεση µε δίκτυο ΕΗ Σύνδεση µε δίκτυο ΕΥ ΑΠ Σύνδεση µε δίκτυο ΟΤΕ 300 Σύνολο α/α Πίνακας 6.8 Κόστη υδροδότησης, ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών Όπως έχει αναφερθεί, επειδή η βιοµηχανική µονάδα, θα κτιστεί µπροστά σε διερχόµενους δρόµους, δε θα χρειαστεί να προβούµε σε κατασκευή ή δηµιουργία άλλων, ώστε να έχουµε πρόσβαση στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο. Στη δεύτερη κατηγορία των δοµικών έργων, που είναι τα κτίρια, θα πρέπει πριν υπολογίσουµε το κόστος τους να γίνει µία παράσταση της κάτοψης των κτιριακών εγκαταστάσεων σε σχέση µε το οικόπεδο και θα γίνεται σαφή η διάταξη και διάσταση κάθε χώρου (γραφεία, εκθεσιακός χώρος, WC, χώρος παραγωγής, βοηθητικοί χώροι κ.λ.π). Επεξήγηση κάτοψης των κτιριακών εγκαταστάσεων 1. Έκθεση 2. Γραµµατεία 3. ιευθυντικός χώρος 4. Χώρος συνεδριάσεως 5. Χώρος παραγωγής 6. Θέρµανση & Αεροσυµπιεστής 7. Τουαλέτες 8. Περιβάλλων χώρος 9. Βοηθητικός χώρος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχ. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:07/16-02-2015 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ Α.Μ.Ε.Α. ΘΕΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ & ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Οι επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται σε κάθε χώρο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Οι επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται σε κάθε χώρο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (1 η Προκήρυξη)) ΘΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(cost approach) 2/11/07 2

(cost approach) 2/11/07 2 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας µηχανικός Α.Π.Θ. ΕκτιµητήςµέλοςΕΛ.Ι.Ε. & Σ.ΕΚ.Ε. π.χ. ΑΚΙΝΗΤΟ: Βιοµηχανοστάσιοεπιφανείας 1.763,50 µ2 επίγηπέδου 2.800 µ2 επί της οδού xxx του Παραρτήµατος της ΒΙ.ΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 16/06/2009 ΕΩΣ 30/06/2009 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Τεύχος Υπολογισµών

ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Τεύχος Υπολογισµών ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΜΑΙΖΟΝΕΤΩΝ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Ιδιοκτήτης : ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ιεύθυνση : ΜΗΚΥΝΩΝ 9 ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.. 515/89 Φ.Ε.Κ. 219/89 Έργο προσθηκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.01 Γενικές εσκαφές γαιώδεις κ.μ 3,22 22 70.84 1.02 Γενικές εσκαφές ημιβραχώδεις κ.μ 3,22 0 0 1.03 Γενικές εσκαφές βραχώδεις κ.μ 11,74 0 0 1.04 Εσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ. Γεώργιος Πλιάκας

Ο ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ. Γεώργιος Πλιάκας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 22/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΗΚ/ΔΟ/3087 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» Ταχ/κή Διεύθυνση: Αερ. Ηρακλείου,

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη με Εμπειρία ELVIAL»: Αναδιοργάνωση παραγωγής

«Ανάπτυξη με Εμπειρία ELVIAL»: Αναδιοργάνωση παραγωγής Των: Τάνια Τζίκα, Ηλία Πετρίδη και Βασιλική Αδαμίδου «Ανάπτυξη με Εμπειρία ELVIAL»: Αναδιοργάνωση παραγωγής Το περιοδικό μας κατ αποκλειστικότητα δημοσιεύει αποσπάσματα από το εγχειρίδιο «Ανάπτυξη με εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 2010 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2000,00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2000,00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200,00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις .1-1 ΓΕΝΙΚΑ # Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ 1.1 Λειτουργικός Σχεδιασµός Παραδοχές 1 Η µελέτη εντάσσεται και εναρµονίζεται µε τον ευρύτερο χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό;... 2 Το έργο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΜΗΝΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΜΗΝΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΕΡΓΟ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΕΡΓΟ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ41311 ΕΡΓΟ: «ιαµόρφωση εσωτερικών χώρων γραφείων στο κτίριο της Α ΜΗΕ Α.Ε. επί της οδού υρραχίου 81 & Σµόλικα, Αθήνα» Με το παρόν Συµπλήρωµα : 1. ιορθώνεται, στον Πίνακα Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 10. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Βιομηχανία Προϊόντων Αλουμινίου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 24 Απριλίου 2003 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

TITLE: ECOdome NAME OF PARTICIPANT: NIKOS ASIMAKIS ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΝΙΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ

TITLE: ECOdome NAME OF PARTICIPANT: NIKOS ASIMAKIS ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΝΙΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ Εισαγωγή Κατανάλωση ενέργειας Στις μέρες μας το ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό περιβάλλον είναι αυξημένο σε σχέση με το παρελθόν. Οι πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2003 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Α. ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Α. ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Α. ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ 1. Κτίρια και εγκαταστάσεις Φ.Α. Ξεκινώντας, θα ήθελα να διαχωρίσω τις εγκαταστάσεις Φ.Α. καθώς και τα κτίρια στα οποία αυτές εφαρµόζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΕΡΓΟ : ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΑΘΗΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 6

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΕΡΓΟ : ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΑΘΗΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΜ41311/ Τεύχος 6 Έντυπα Οικονοµικών Στοιχείων Προσφοράς ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41311 ΕΡΓΟ : ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΑΘΗΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 6 ΕΝΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κοστολόγηση Κατασκευής Προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση Κτιρίου ιεύθυνση ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΕΣ ΑΝΟΝΥΜΟΣ Ο ΟΣ Ιδιοκτήτης ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 33131 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικότητα Κόστη επένδυσης Κόστη λειτουργίας. Μαυρωτά Γιώργου Αναπλ. Καθηγητή ΕΜΠ

Δυναμικότητα Κόστη επένδυσης Κόστη λειτουργίας. Μαυρωτά Γιώργου Αναπλ. Καθηγητή ΕΜΠ Δυναμικότητα Κόστη επένδυσης Κόστη λειτουργίας Μαυρωτά Γιώργου Αναπλ. Καθηγητή ΕΜΠ Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 15629 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ. ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ. ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉ : ΚΕΦΑΛΆΡΙ - ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Η απόφαση για την έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας Η πρώτη βασική ενέργεια (βήµα) είναι η δηµιουργία ενός επιχειρηµατικού σχεδίου. Το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι ένα συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γενικά περί κόστους των έργων Συντελεστές διαμόρφωσης του κόστους Γενικά περί προϋπολογισμού Κοστολόγηση τεχνικών κατασκευών Επιμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών.

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιριακών Έργων, Υπαίθριων Χώρων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Έργο: «Συντήρηση των παιδικών Σταθμών για θέματα Πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων». Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχουμε αναφέρει ότι η κοστολόγηση προϊόντος είναι η διαδικασία υπολογισμού και διανομής του κόστους παραγωγής στα παραγόμενα αγαθά Η κατανόηση της διαδικασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες Συντήρησης Επισκευές στα συστήματα Θέρμανσης Σχολικών Κτιρίων» Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εργασίες Συντήρησης Επισκευές στα συστήματα Θέρμανσης Σχολικών Κτιρίων» Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 14-11-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΣΟΛΙΑ Χρυσάνθη ΤΗΛ. : 2410

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3,0 2,0. 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 Σεπ-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3,0 2,0. 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 Σεπ-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Σεπτέµβριος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α!

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α! Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα ξηραντήρια έχουν δοκιμαστεί επί σειρά ετών κυρίως στην διεθνή αλλά και στην ελληνική αγορά

Όλα τα ξηραντήρια έχουν δοκιμαστεί επί σειρά ετών κυρίως στην διεθνή αλλά και στην ελληνική αγορά Γενικά - Περιγραφή Το τμήμα έρευνας και σχεδιασμού του εργοστασίου, έχει μακρά διεθνή εμπειρία στον σχεδιασμό και την κατασκευή στεγνωτηρίων και ξηραντηρίων διαφόρων προϊόντων, και έχει στο ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 HMOΣIA EΠIXEIΡHΣH HΛEKTΡIΣMOY Α.Ε /NΣH NEΩΝ EΡΓΩN METAΦOΡAΣ TIMOΛOΓIO ΠΡOΣΦOΡAΣ ΗMOΠΡAΣIA AΡIΘ: ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Εισαγωγικά Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού οδηγούν τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Ανάλυση παραγόντων λειτουργίας ενός εργοταξίου. Μεθοδολογία μέτρησης και αποτίμησης λειτουργιών. Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Απρίλιος 2016 (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Απρίλιος 2016 (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Μαΐου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Απρίλιος 2016 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Νοέµβριος 2015 (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Νοέµβριος 2015 (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 εκεµβρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Νοέµβριος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Απρίλιος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αριθμός Μελέτης:2/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αριθμός Μελέτης:2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Μελέτης:2/2015 ΕΡΓΟ:Συντήρηση - Επισκευή Σχολικών Κτιρίων Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190 Fax. 2310 350023 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικότητα, κόστη επένδυσης, κόστη λειτουργίας

Δυναμικότητα, κόστη επένδυσης, κόστη λειτουργίας Τεχνολογία, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα, 9 ο εξάμηνο Σχολή Χ-Μ Δυναμικότητα, κόστη επένδυσης, κόστη λειτουργίας Γιώργος Μαυρωτάς Αν. καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ ΑΝΕΤΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΥΡΥΧΩΡΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΕΚΑ ΑΝΕΤΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΥΡΥΧΩΡΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ ΕΚΑ ΑΝΕΤΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΥΡΥΧΩΡΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κατασκευάστηκε ένα συγκρότηµα 2 τριώροφων κατοικιών µε υπόγειο οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΩΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Προσδιορισμός δείκτη ΕΣ

ΕΓΧΩΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Προσδιορισμός δείκτη ΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΓΧΩΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Προσδιορισμός δείκτη ΕΣ Ως Εγχώρια Συμμετοχή (ΕΣ) ορίζεται η αξία, η οποία προστίθεται από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία κατά τη διάρκεια της κατασκευής-μεταποίησηςσυναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2413-500285 FAX: 2410-251339 e-mail: nerga@larissa-dimos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton)

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Ιούλιος 2016 (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Ιούλιος 2016 (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 Αυγούστου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Ιούλιος 2016 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 5 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ -----------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:6501/11.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 10.02.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έντυπο Υποβολής Πρότασης Κωδικός * Επωνυµία Φορέα Ηµεροµηνία * Αριθµός Συστηµένου * * Συµπληρώνονται από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α. τετραγωνικό µέτρο (m2) χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος.

ΜΟΝΑ Α. τετραγωνικό µέτρο (m2) χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑ Α ΚΩ.ΑΡ ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. Μ ΑΠΑΝΗ Καθαίρεση πλακοστρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Αριθ. Τιμολ. Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

: Ιδίους Πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

: Ιδίους Πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Εμ. Χιωτάκης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213 41747 Fax : 28210 72070

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο 1. η σηµασία του κλάδου των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 3 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις 1 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους Κόστος είναι η επένδυση ή διάθεση αγοραστικής δύναµης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών µε σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι Λογιστική Κόστους (Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι. 2014 mavridis@teikoz.gr ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ The Functions of Management Σχεδιασμός Planning Υλοποίηση Acting Έλεγχος Controlling

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190 Fax. 2310 350023 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016

Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α : «Προµήθεια προκατασκευασµένου Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : 18.600,00 µε Φ.Π.Α Σ Υ Ν Τ Α Ξ Α Σ Α : ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-16-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 16 Τερµατικός οικίσκος

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) 18 χρόνια εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 15 Χρόνια Εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΟΚ 1955 ΓΟΚ 1973 ΓΟΚ 1985 Τροποποίηση ΓΟΚ 1985 (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι Η απαίτηση για µια ευχάριστη θερµική άνεση κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, όλο και αυξάνεται. Το σύστηµα θέρµανσης και ψύξης απέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ -

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε χιλ. Π x Υ x Β ΒΑΡΟΣ Kg 130 LX 1300 x 1600 x 80 43 170 LX 960 x 1600 x 80 29 210 LX 1300 x 1600 x 80 43 300 LX 1300 x 1600 x 80 43 120

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα