ΣΧΕΔΙΟ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δήμος Ωραιοκάστρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου"

Transcript

1 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δήμος Ωραιοκάστρου ΣΧΕΔΙΟ Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος Προηγ. Χρήσης Χρήσης 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , , ,57 0,00 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,46 0, ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ,46 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ,00 0, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ , , ,00 0,00 ΘΕΣΕΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός , , ,00 0,00 μισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός ,00 0,00 0,00 0,00 μισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αμοιβές ειδικών συμβούλων. 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές νομικών συμβούλων με πάγια αντιμισθία 0,00 0, ,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 0,00 0, ,00 0, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ,00 0,00 0,00 0,00 (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός ,00 0,00 0,00 0,00 μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για την πρακτική ,00 0,00 0,00 0,00 άσκηση ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ , , ,00 0,00 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών , , ,00 0,00 θέσεων Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 2.300,00 0,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές ειδικών συμβούλων & 0,00 0, ,00 0,00 ειδικών συνεργατών Εργοδοτικές εισφορές νομικών συμβούλων (ταμείο 0,00 0, ,00 0,00 νομικών) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 0,00 0, ,00 0,00 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ , ,02 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές ειδικών συμβούλων , ,38 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές δικηγόρου με πάγια 7.500, ,77 0,00 0,00 αντιμισθία Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, , , ,00 0,00 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και νδ 5441/66) Ετησια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (75%), ΤΠΔΥ(25%) , ,00 0,00 0,00 (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66) Ετήσια εισφορά ΤΕΑΔΥ 0,00 0, ,00 0, Ετήσια εισφορά ΤΠΔΥ 0,00 0, ,00 0, Ετησια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, , ,00 0,00 0,00 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66) Ετήσια εισφορά ΤΕΑΔΥ , ,25 0,00 0, Ετήσια εισφορά ΤΠΔΥ , ,75 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 0,00 0, ,00 0,00 ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δαπάνες ειγωγικής εκπαίδευσης προσωπικού 0,00 0,00 3,00 0, Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων διοίκησης

3 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων οικονομικής Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων τεχνικής Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 υπαλλήλων Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 0,00 0, ,00 0,00 συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής 0,00 0, ,00 0,00 σε συνέδρια και σεμινάρια Διοικητικών Υπηρεσιών Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής 0,00 0, ,00 0,00 σε συνέδρια και σεμινάρια Οικονομικών Υπηρεσιών Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής 0,00 0, ,00 0,00 σε συνέδρια και σεμινάρια Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , ,68 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ , , ,00 0,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 2.500,00 557, ,00 0, Αμοιβές νομικών 0,00 0,00 100,00 0, Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 500,00 0,00 0,00 0, Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές , , ,00 0,00 υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαμτία Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές ,00 0,00 0,00 0,00 υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαμτία

4 ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ & 0,00 0, ,00 0,00 ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ 0,00 0, ,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ 0,00 0, ,00 0, Αμοιβή Δημοσιογράφου , , ,00 0, ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 0,00 0, ,00 0, ΠΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ 0,00 0, ,00 0, Δημοσιογράφοι (2009) , , ,00 0, Τεχνικός Η/Υ (2009) , , ,00 0, ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ 0,00 0, ,00 0, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ 0,00 0, ,00 0, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 0,00 0, ,00 0, Εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος , ,00 0,00 0, Ορκωτοί ελεγκτές (έλεγχος οικονομικού έτους ,00 0, ,00 0, ) Μουσικός (2009) , , ,00 0, Αρχιτέκτονες μηχανικοί Π.Ε.(2009) , , ,00 0, Πολιτικοί μηχανικοί (2009) , ,00 0,00 0, Γενικών καθηκόντων. (2009) ,00 0,00 0,00 0, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ , , ,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ , , ,00 0, Εξοδα παραστασεως Δημάρχου ή προέδρου , , ,00 0,00 κοινότητας,αντιδημάρχου και προέδρου Δ.Σ(άρθρο 173) Εξοδα παραστασεως Δημάρχου ή προέδρου , ,14 0,00 0,00 κοινότητας,αντιδημάρχου και προέδρου Δ.Σ(άρθρο 173) Έξοδα παράστασης Δημάρχου 0,00 0, ,00 0, Έξοδα παράστασης προέδρου Δ.Σ 0,00 0, ,00 0, Έξοδα παράστασης αντιδημάρχων 0,00 0, ,00 0, ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ 0,00 0, ,00 0,00 ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

5 Εξοδα παραστασεως Δημάρχου ή προέδρου , ,15 0,00 0,00 κοινότητας,αντιδημάρχου και προέδρου Δ.Σ(άρθρο 173) Έξοδα παράστασης Δημάρχου , ,26 0,00 0, Έξοδα παράστασης Προέδρου Δημοτικού , ,64 0,00 0,00 Συμβουλίου Έξοδα παράστασης αντιδημάρχων , ,90 0,00 0, Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών , , ,00 0,00 Συμβούλων (αρθρο 175 ΔΚΚ) Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών ,00 0,00 0,00 0,00 Συμβούλων (αρθρο 175 ΔΚΚ) Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών 0,00 0, ,00 0,00 Συμβούλων για τις παραστάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών 0,00 0, ,00 0,00 Συμβούλων για τις παραστάσεις στην Οικονομική Επιτροπή Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών 0,00 0, ,00 0,00 Συμβούλων για τις παραστάσεις στην επιτροπή ποιότητα ζωής Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Συμβούλων (αρθρο 175 ΔΚΚ) Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών , ,00 0,00 0,00 Συμβούλων για τις παραστάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Αποζημίωση και έξοδα κίνησης για συμμετοχή στις , ,50 0,00 0,00 συνεδριάσεις, Δημοτικών Συμβούλων στη Δημαρχιακή Επιτροπή Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 3.000,00 0, ,00 0, Εξοδα μετακίνησης εκτός έδρας Δημοτικών 0,00 0, ,00 0,00 Συμβούλων Εξοδα μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας 0,00 0, ,00 0, Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα Αιρετών Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 2.000, ,60 0,00 0,00

6 Έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας των Δημοτικών 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Συμβούλων Έξοδα μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας 1.500,00 0,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων 0,00 0, ,00 0,00 παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές αιρετών 0,00 0, ,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ , , ,00 0,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Λοιπές αμοιβές τρίτων , , ,00 0, Αποδοχές υπαλλήλων ΚΕΠ 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές υπαλλήλων Κ.Ε.Π , , ,00 0, Αμοιβές Τραπεζών 80,00 0,00 0,00 0, Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και 2.000,00 0, ,00 0,00 επιτροπές Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και ,00 0,00 0,00 0,00 επιτροπές Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών 0,00 0, ,00 0, Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και , ,71 0,00 0,00 επιτροπές Σώμα ορκωτών εκτιμητών 2.000,00 0,00 0,00 0, Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως 500,00 294,00 0,00 0,00 υπηρεσιακού συμβουλίου Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως υπηρεσιακού 300,00 0,00 0,00 0,00 συμβουλίου Αποζημιώσεις μελών και γραμματέα Υπηρεσιακού 500,00 294,00 0,00 0,00 Συμβουλίου ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ , , ,00 0, Δικαιώματα τρίτων απο την είσπραξη τελών και , , ,00 0,00 φόρων Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη , , ,00 0,00 τελών και φόρων Κρατήσεις ΟΤΑ από ΤΑΠ 0,00 0, ,00 0,00

7 Δικαιώματα ΔΕΗ απο την είσπραξη τελών και , , ,00 0, φόρων. Κρατήσεις ΟΤΑ από ΤΑΠ , , ,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 9.945, , ,68 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 9.945, , ,68 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 1.000,00 353,32 0,00 0, Πρόστιμα αποδιδόμενα στην Α Δ.Ο.Υ , , ,68 0, Προμήθεια ΤΠΔ , ,05 965,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , ,00 0, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , , ,00 0, Ταχυδρομικά τέλη , , ,00 0, Ταχυδρομικά τέλη 4.000,00 592, ,00 0, Ταχυδρομικά τέλη 0,00 0, ,00 0, Ταχυδρομικά τέλη 5.000, , ,00 0, Ταχυδρομικά τέλη , , ,00 0, Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη , , ,00 0, εσωτερικού Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη , , ,00 0, εσωτερικού Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη , , ,00 0,00 εσωτερικού Τηλεφωνικά τέλη , , ,00 0, Κινητή Τηλεφωνία 9.072,00 216, ,00 0, Κινητή Τηλεφωνία 1.000,00 0,00 0,00 0, Κινητή τηλεφωνία 0,00 0, ,00 0, Κινητή τηλεφωνία 9.072,00 216,70 0,00 0, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 0,00 0, ,00 0, ΦΟΡΟΙ 0,00 0, ,00 0, Φόροι τόκων 0,00 0, ,00 0, Φόροι τόκων. 0,00 0, ,00 0, ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 0,00 0, ,00 0,00

8 Λοιποί φόροι και τέλη 0,00 0, ,00 0, Λοιποί φόροι και τέλη (Χαρτόσημο και ΟΓΑ 0,00 0, ,00 0,00 χαρτοσήμου εισπραττομένων μισθωμάτων) ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , ,11 0, ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 9.000, , ,00 0,00 ΤΑΞΙΔΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 9.000, , ,00 0,00 μετακινούμενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 1.500,00 293,00 0,00 0,00 αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης 5.000,00 0,00 500,00 0,00 του Δημάρχου Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης 2.000, ,17 500,00 0,00 των Δημοτικών Συμβούλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης 2.000,00 0,00 500,00 0,00 υπαλλήλων του Δήμου ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ , , ,00 0,00 ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) Έξοδα ενημέρωσης και προβολής 0,00 0, ,00 0,00 δραστηριοτήτων του Δήμου Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων ,00 0,00 500,00 0,00 του Δήμου Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων 500,00 0,00 500,00 0,00 του Δήμου Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων 0,00 0,00 500,00 0,00 του Δήμου τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και 6.100,00 939, ,00 0,00 έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα 1.500, ,00 500,00 0,00 φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα 500,00 0,00 500,00 0,00 φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών

9 τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα 5.000,00 482,00 500,00 0,00 φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Τουρνουά ποδοσφαίρου. 600,00 457,38 1,00 0, Τουρνουά Μπάσκετ Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων , , ,00 0, Ημερήσιες δραστηριότητες πολιτών του Δήμου Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 2.432, , ,00 0, Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 5.000, , ,00 0, Ημερήσιες δραστηριότητες των πολιτών του ,00 0,00 0,00 0,00 Δήμου ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ , , ,11 0, Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και 9.500, ,00 1,00 0,00 διαλέξεις Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις Συμμετοχή σε συνέδρια για θέματα οικονομικού 3.500, ,00 0,00 0,00 περιεχομένου Συμμετοχή σε σεμινάρια με θέματα διοίκησης 2.500,00 840,00 0,00 0, Συμμετοχή σε σεμινάρια με θέματα αρμοδιότητας 3.500,00 700,00 0,00 0,00 τεχνικής υπηρεσίας Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 0,00 0, ,00 0, Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 0,00 0,00 500,00 0, Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 0,00 0,00 500,00 0, Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 0,00 0,00 500,00 0, Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών 6.400,00 770, ,11 0,00 εορτών Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 8.000, , ,00 0,00

10 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , , ,11 0, Γιορτή μητέρας 800,00 0,00 0,00 0, Εθνική γιορτή 25ης Μαρτίου 2.500,00 770, ,00 0, Εθνική γιορτή 28ης Οκτωβρίου 2.500,00 0, ,00 0, Σχολική γιορτή τριών Ιεραρχών 0,00 0, ,00 0, Εορτή Θεοφανείων 600,00 0,00 0,00 0, Έξοδα αδελφοποιήσεων 2,00 0,00 0,00 0, Αδελφοποίηση με πόλη του εσωτερικού 1,00 0,00 0,00 0, Αδελφοποίηση με πόλη του εξωτερικού 1,00 0,00 0,00 0, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ , , ,00 0, Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και , , ,00 0, ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και 5.000, , ,00 0, ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομή για δημοσίευση σε εφημερίδες πλην 8.000, , ,00 0,00 έργων Συνδρομή σε εφημερίδες για δημοσιεύσεις έργων 6.500,00 541, ,00 0, Συμμετοχή για συνδρομή σε εφημερίδες 2.000,00 0, ,00 0, ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ INTRACOM 1.600, ,54 0,00 0, Ετήσια συνδρομή στη ΔΗΜΟΣΝΕΤ. 714,00 714, ,00 0, Συνδρομές internet 800,00 0, ,00 0, Συνδρομές internet 0,00 0,00 300,00 0, Συνδρομές internet 1.000,00 0,00 300,00 0, Συνδρομή ΙΝΤΕΡΝΕΤ 800,00 0,00 400,00 0, Λοιπές συνδρομές 0,00 0, ,00 0, Λοιπές συνδρομές 0,00 0,00 500,00 0, Λοιπές συνδρομές 0,00 0,00 500,00 0, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ , , ,00 0,00

11 Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης 0,00 0,00 601,00 0,00 περιουσίας του Δήμου Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης 0,00 0,00 300,00 0,00 περιουσίας του Δήμου Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης 0,00 0,00 300,00 0,00 περιουσίας του Δήμου Έξοδα εκποίησης ακινήτων Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 1.000,00 0,00 0,00 0,00 αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 500,00 330,00 0,00 0,00 αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών ,00 0, ,00 0,00 επιμελητών Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών 1.000,00 0,00 500,00 0,00 επιμελητών Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών 500,00 0,00 300,00 0,00 επιμελητών Δικαστικοί επιμελητές ,00 0, ,00 0, Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών 2.500,00 0,00 700,00 0,00 επιμελητών Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , , ,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.000,00 0,00 0,00 0, Αποζημίωση βάσει δικαστικών αποφάσεων 0,00 0, ,00 0, Αποζημίωση βάσει δικαστικών αποφάσεων , , ,00 0, Αποζημίωση μετά από δικαστική Απόφαση ,44 0, ,00 0, Αποζημίωση μετά από δικαστική Απόφαση 0,00 0, ,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ , , ,73 0,00 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ , , ,00 0,00 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)

12 Τίκοι δανείων εσωτερικού , ,07 0,00 0, Τoκοι δανείων εσωτερικού , ,44 0,00 0, Τόκοι δανείων πλην Τ.Π.Δ , ,07 0,00 0, Τόκοι εκ λοιπών χρεών 2.000,00 583,78 0,00 0, Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης 2.001,00 0,00 0,00 0,00 δανείων Συμβολαιογραφικά και λοιπά έξοδα σύναψης 1,00 0,00 0,00 0,00 δανείων από Τ.Π.Δ Συμβολαιογραφικά και λοιπά έξοδα σύναψης 2.000,00 0,00 0,00 0,00 δανείων εκτός Τ.Π.Δ Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών. 0,00 0, ,00 0, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ,00 0,00 0,00 0, Χρεωλύσια δανείων πλην Τ.Π.Δ ,00 0,00 0,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ , , ,73 0,00 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) Τόκοι δανείων εσωτερικού ,00 0, ,00 0, Τόκοι δανείων εσωτερικού , , ,00 0, Τόκοι δανείων εσωτερικού , , ,00 0, Τόκοι δανείων πλην Τ.Π.Δ ,00 0, ,00 0, Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 0,00 0, ,00 0, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , ,73 0, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , ,00 0, Χρεωλύσια δανείου Πειραιώς-905 Μυγδ (Λήξη 31-0,00 0, ,55 0, ) Χρεωλύσια δανείου Επενδυτικής-6297 Μυγδ(Λήξη 0,00 0, ,05 0, ) Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , ,83 0, Χρεωλύσια δανείου Πειραιώς-5101-Καλ (Λήξη 20-0,00 0, ,58 0, )

13 Χρεωλύσια δανείου Πειραιώς-5102 Καλ (Λήξη 20-0,00 0, ,48 0, ) Χρεωλύσια δανείου Πειραιώς-1909 Καλ (Λήξη 29-0,00 0, ,44 0, ) Χρεωλύσια δανείου Πειραιώς-1875 Καλ (Λήξη 17-0,00 0, ,55 0, ) Χρεωλύσια δανείου Πειραιώς-6103 Καλ (Λήξη 27-0,00 0, ,21 0, ) Χρεωλύσια δανείου ΤΠΔ-02 Καλ (Λήξη 2013) 0,00 0, ,32 0, Χρεωλύσια δανείου ΤΠΔ Καλ (Λήξη 0,00 0, ,03 0, ) Χρεωλύσια δανείου ΤΠΔ-06 Καλ (Λήξη 2015) 0,00 0, ,70 0, Χρεωλύσια δανείων πλην Τ.Π.Δ , , ,11 0, Χρεωλύσια δανείου Πειραιώς-3091 Ωρ (Λήξη 31-0,00 0, ,84 0, ) Χρεωλύσια δανείου Πειραιώς-3063 Ωρ (Λήξη 02-0,00 0, ,40 0, ) Χρεωλύσια δανείου Πειραιώς-3067 Ωρ (Λήξη 02-0,00 0, ,84 0, ) Χρεωλύσια δανείου Πειραιώς-3068 Ωρ (Λήξη 02-0,00 0, ,00 0, ) Χρεωλύσια δανείου PROBANK-2013 Ωρ (Λήξη 0,00 0, ,56 0, ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ,00 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ,00 0,00 0,00 0, Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων ,00 0,00 0,00 0, Χρεωλύσια δανείου Πειραιώς-3081 Ωρ (Λήξη 02-0,00 0, ,24 0, ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ , , ,94 0,00 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ

14 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ , , ,91 0,00 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , ,00 0, Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , ,84 0,00 0, Απόδοση στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 0,00 0, ,00 0,00 Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου Απόδοση στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 0,00 0, ,00 0,00 Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , ,53 0,00 0, Σχολικές Επιτροπές Σχολείων Δήμου , ,28 0,00 0,00 Ωραιοκάστρου Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς , , ,35 0,00 σταθμούς Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς , , ,38 0,00 σταθμούς Δημοτικοί βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί , , ,97 0,00 Δήμου Ωραιοκάστρου Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ , , ,56 0, Επιχορήγηση Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου , ,00 0,00 0,00 Μυγδονίας Επιχορήγηση Δημοτικής Βιβλιοθήκης , ,00 0,00 0, Επιχορήγηση ΚΑΠΗ Λητής , ,00 0,00 0, Επιχορηγηση ΚΑΠΗ Δρυμού , ,00 0,00 0, Επιχορήγηση ΚΑΠΗ Μελ/ου , ,00 0,00 0, Επιχορήγηση ΚΑΠΗ Ανθούπολης , ,00 0,00 0, Επιχορήγηση Τοπικού Συμβουλίου Νέων ,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, 0,00 0, ,00 0,00 Πρόνοιας και Αλληλεγγύης "ΔΟΠΠΑ"

15 Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 0,00 0, ,00 0,00 Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 0,00 0, ,56 0,00 Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου ΚΑΠΗ Πενταλόφου , ,00 0,00 0, ΚΑΠΗ Νεοχωρούδας , ,00 0,00 0, ΚΑΠΗ Μεσαίου 5.000, ,00 0,00 0, ΚΑΠΗ Ν.Φιλαδέλφειας 6.594, ,36 0,00 0, Επιχορήγηση στη Φιλαρμονική του Δήμου ,00 0,00 0,00 0, Μετοχικό κεφάλαιο κοινωφελούς επιχείρησης με , ,00 0,00 0,00 τίτλο "Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Καλλιθέας" Επιχορήγηση Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου , ,00 0,00 0,00 Ωραιοκάστρου Επιχορήγηση Κέντρου Ανοικτής Προστασίας , ,00 0,00 0,00 Ηλικιωμένων Επιχορήγηση Δημοτικών Βρεφονηπιακών και ,00 0,00 0,00 0,00 Παιδικών Σταθμών Δήμου Ωραιοκάστρου Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις 0,00 0, ,00 0,00 εισοδημάτων σε τρίτους Απόδοση στο Δημοτικό Οργανισμού Πολιτισμού, 0,00 0, ,00 0,00 Πρόνοιας και Αλληλεγγύης "ΔΟΠΠΑ" Χρηματοδότηση Κοινωφελών Επιχειρήσεων , , ,00 0, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 0,00 0, ,00 0,00 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0, ,03 0, Μεταβίβαση δωρεών από τρίτους σε Ν.Π.Δ.Δ του 6.000, ,00 0,00 0,00 Δήμου Εισοφρά υπέρ συνδέσμων 0,00 0, ,16 0, Εισφορά υπέρ συνδέσμων , , ,16 0,00

16 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας 0,00 0, ,87 0,00 άμαχου πληθυσμού Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας 0,00 0, ,87 0,00 άμαχου πληθυσμού ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ , , ,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ , ,00 0,00 0, Προαιρετική εισφορά στις σχολικές επιτροπές των , ,00 0,00 0,00 Σχολείων του Δήμου Ωραιοκάστρου Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και 0,00 0, ,00 0,00 σωματεία Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και , , ,00 0,00 σωματεία Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και , ,00 0,00 0,00 σωματεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και , , ,00 0,00 σωματεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και ,65 0,00 0,00 0,00 σωματεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και , , ,00 0,00 σωματεία Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων και , ,00 0,00 0,00 σωματείων Δήμου Ωραιοκάστρου Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 0,00 0,00 600,00 0, Προγραμματική σύμβαση Α.Π.Θ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ,00 0,00 0,00 0,00 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ" Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για το 2.736, ,84 0,00 0,00 έργο :"Κατάρτηση Ελλήνων και Βουλγάρων ανέργων στην Ελλάδα στις πωλήσεις"

17 Προγραμματική Σύμβαση για την κατάρτιση 1.500,00 0,00 600,00 0,00 σχεδίου τοπικής ολοκληρωμένης παρέμβασης για την απασχόληση στην επαρχία Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου , ,00 0,00 0,00 Μυγδονίας και επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο: Εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) στις Υπηρεσίες του Δήμου Μυγδονίας Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις , ,00 0,00 0,00 εισοδημάτων σε τρίτους Εκκλησιαστικές επιτροπές 5.000, ,00 0,00 0, Χρηματοδότηση στην Δ.Η.Κ.Ε.Ω (Δημοτική , ,00 0,00 0,00 Κοινωφελής Επιχείρηση Δ.Ωραιοκάστρου) ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 550,00 105, ,00 0, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 550,00 105, ,00 0, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 200,00 0, ,00 0, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 1.000,00 0,00 300,00 0, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 0,00 0,00 300,00 0, Προσαυξήσεις από βεβαιωμένα χρέη προς Δ.Ο.Υ. 200,00 0,00 400,00 0, Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης 150,00 105, ,00 0, Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης 1.000,00 0,00 300,00 0, Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης 0,00 0,00 300,00 0, Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων (Ι.Κ.Α. και 150,00 105,81 400,00 0,00 λοιπών ταμείων) Τόκοι υπερημερίας χρήσης 200,00 0, ,00 0, Τόκοι υπερημερίας χρήσης 2.830, ,00 300,00 0, Τόκοι υπερημερίας χρήσης 0,00 0,00 300,00 0,00

18 Τόκοι υπερημερίας 200,00 0,00 400,00 0, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,43 0, ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ,13 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ,00 0, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , ,00 0, Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός , , ,00 0,00 μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός , ,88 0,00 0,00 μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων πλην 0,00 0, ,00 0,00 αορίστου Τακτικές Αποδοχές , ,59 0,00 0, Έξοδα κίνησης , ,73 0,00 0, Πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ ,00 677,70 0,00 0, Αμοιβή Ληξιάρχου 3.000, ,95 0,00 0, Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων πλην , ,87 0,00 0,00 αορίστου Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για , , ,00 0,00 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αμοιβή Ληξιάρχου 3.000, ,48 0,00 0, Αμοιβή πρακτικογράφου 7.000,00 654,42 0,00 0, Επίδομα υπαλλήλου εξυπηρέτησης υπηκόων τρίτων 3.000,00 0,00 0,00 0,00 χωρών Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 0,00 0, ,00 0,00 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και πρόσθετες αμοιβές Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για 1.500,00 452,98 0,00 0,00 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 μέχρι 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 00.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00.6012 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 00.6021 Αποδοχές Νομικού Συμβούλου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) Προηγούμενο Οικ. έτος (2012) Οι. Έτος 2013 Προϋπολογισθ. Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Κωδικός Περιγραφή 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.820.346,21 1.759.786,06

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2012 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 212 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/01/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 126 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 62 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2013 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 226 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7-ΤΚ 15772 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προτεινόµενος

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2011 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 198 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ 0 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 16.646,27 6 ΧΡΗΣΗΣ 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Χανιά 10-07-2015 Αρ. Πρωτ: οικ.42275 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα