ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ιάρθρωση της διεθνούς εμπορευματικής αγοράς αυτοκινήτων και οι αφίξεις/εισαγωγές στην ελληνική αγορά.» ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ Ξενίδης Νικόλαος- Τσέκος ανιήλ Καθηγητής: Σίσκος Ευάγγελος ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2009

2 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί μια αναφορά στην αγορά του αυτοκινήτου στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Σκοπός μας ήταν η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής αγορά μέσα από τη παρουσίαση των εξωτερικών μεταβλητών πίεσης, τις στρατηγικές των εταιριών του κλάδου, τη συμπεριφορά του οδηγού και γενικά μέσα από όλες τις πτυχές που καθορίζουν και επηρεάζουν τη πορεία της συγκεκριμένη αγοράς. Η μελέτη προσπάθησε να προσεγγίσει το σύνολο των σημερινών μεταβλητών, οι οποίες πλαισιώνουν την αγορά του αυτοκινήτου στην Ε.Ε και στην Ελλάδα σήμερα. Η παρουσίαση έγινε και μέσα από τη παρουσίαση αριθμητικών δεδομένων, τα οποία αναφέρονταν στα μερίδια αγοράς και τις πωλήσεις αλλά και στις τιμές πώλησης και τις αγορές των καταναλωτών. Τα κεφάλαια τη μελέτης συνδέονται μεταξύ τους και ουσιαστικά αναφέρονται αρχικά στην Ε.Ε και στο κόσμο και στη συνέχεια αναφέρονται περιγραφικά και εστιασμένα στην αγορά της Ελλάδος, αναλύοντας χρονολογικά τη πορεία της μέσα στην εξαετία Η ανάπτυξη τις συγκεκριμένες χρονιές επιλέχτηκε με το κριτήριο ότι υπήρξαν αρκετές αλλαγές και ανακατάταξης στο πλαίσιο και φάσμα στο οποίο κινείται και αναπτύσσεται η αυτοκινητοβιομηχανία στην Ελλάδα σήμερα.

3 2 SUMMARY The particular study constitutes a report in the market of car in Europe and in Greece. Aim our was the approach European market through the presentation of exterior variables of pressure, the strategies of companies of branch, the behavior of driver and in general through the all aspects that determine and influence the course of particular market. The particular study constitutes a report in the market of car in Europe and in Greece. The study tried it approaches the total of current variables, that frames the market of car in the EU and in Greece today. The presentation became also through the presentation of numerical data, which was reported in the shares of market and the sales but also in the prices of sale and the markets of consumers. The chapters of study are connected from each other and substantially are reported initially in the EU and in the world and afterwards are reported descriptive and focused in the market of Greece, analyzing chronologically her course in six-year period The growth the particular years was selected with the criterion that existed enough changes of also realignment in the frame and spectrum in which is moved and is developed car industry in Greece today.

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο 1 ο : Ανάλυση διεθνούς αγοράς αυτοκινήτων 1.1 Ο Ευρωπαϊκός κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας 1.2 Επιπτώσεις και κίνδυνοι στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας 1.3 Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος μακρο-περιβάλλον Η χρήση του αυτοκινήτου 1.4 Ανάλυση μικρο-περιβάλλοντος Η ιδιοκτησία αυτοκινήτων Αυτοκίνητο και τρόπος ζωής Κριτήρια επιλογής 1.5 ιεθνείς νομοθεσίες-παγκοσμιοποίηση Τιμολογιακή πολιτική 1.6 Ευρωπαϊκή νομοθεσία 1.7 ιαρθρωτική πολιτική 1.8 Στατιστικά Ευρώπης για αγορά αυτοκινήτων Κεφάλαιο 2 ο : Ανάλυση Ελληνικής αγοράς 2.1 Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος μακρο-περιβάλλον 2.2 Ανάλυση μικρο περιβάλλοντος-ανάλυση νομοθεσίας 2.3 Εισαγωγές και εξαγωγές 2.4 Ανάπτυξη αγοράς αυτοκινήτων 2.5 Οι μελλοντικές προοπτικές της εγχώριας αυτοκινητοβιομηχανίας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

5 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μεταποιητική βιομηχανία εξακολουθεί να είναι θεμελιώδους σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία, παρά την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό καλείται να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο στη διασφάλιση της μελλοντικής ευημερίας της Ευρώπης. Καθοριστικός είναι επίσης ο ρόλος της για την αντιμετώπιση του σκληρού ανταγωνισμού από άλλα μέρη του πλανήτη. (ec.europa.eu/enterprise/key_issues/industry/index_el.htm - 38k -) Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας αντιστοιχεί περίπου στο 3% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ ενώ παρέχει εργασία σε περισσότερους από 12 εκατομμύρια Ευρωπαίους. Παρά τον ραγδαίο ρυθμό αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης, η μεγαλύτερη ανάπτυξη σημειώνεται κυρίως στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη ή σε χώρες εκτός Ε.Ε. - στη Ρωσία, στην Ινδία και στην Κίνα. Την ίδια στιγμή, η αγορά της δυτικής Ευρώπης βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σχετικά χαμηλή ζήτηση, με αυξημένες εισαγωγές από χώρες εκτός Ευρώπης και με πλεόνασμα παραγωγικής ικανότητας - παράγοντες που ασκούν πιέσεις στην απασχόληση σε περιοχές που παραδοσιακά βασίζεται η παραγωγή. Παράλληλα, η βιομηχανία αντιμετωπίζει αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς, υψηλό κόστος πρώτων υλών και δυσμενή ισοτιμία συναλλάγματος σε σχέση με τους βασικούς της ανταγωνιστές, όπως οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία. (www.qualitynet.gr/default.aspx?aid=327987&id= k -) Η συγκεκριμένη εργασία αναπτύσσεται μέσα από δύο βασικά κεφάλαια. Στο πρώτο αναπτύσσεται η Ευρωπαϊκή αγορά αλλά και η διεθνής αγορά αυτοκινήτου. Ουσιαστικά το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια αριθμητική και όχι μόνο ανασκόπηση της αγοράς του αυτοκινήτου. Στο δεύτερο κεφάλαια έγινε αναφορά καθαρά στη λειτουργία της ελληνικής αγοράς, πως αναπτύσσεται, πως λειτουργεί, πως αναπτύσσεται και γενικά ποιες είναι οι βάσεις πάνω στις οποίες δραστηριοποιείται και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σε συνέχεια των παραπάνω γίνεται εκτενής αναφορά στις εξαγωγές και εισαγωγές της χώρας. Η εργασία θα κλίσει με συνοπτικά συμπεράσματα.

6 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1.1 Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται κυρίως με τη γενική εικόνα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και επιχειρεί να προσδιορίσει: - πόσο ανταγωνιστική είναι διεθνώς - και ποιες είναι οι πηγές της ανταγωνιστικότητάς της. Με τον όρο ανταγωνιστικότητα ονομάζουμε την ικανότητα ενός βιομηχανικού τομέα να διατηρεί και να κερδίζει μερίδια αγοράς σε ανοιχτές και διεθνείς αγορές με βάση την τιμή και την ποιότητα των αγαθών που παράγει. Η ικανότητα αυτή επηρεάζεται από ένα ευρύ φάσμα παραγόντων, όπως: - το γενικότερο περιβάλλον, - το κόστος παραγωγής - τις τεχνολογικές και οργανωτικές καινοτομίες - το ρυθμιστικό πλαίσιο - τις μακροοικονομικές συνθήκες. Με βάση αυτή την ποικιλομορφία, είναι αδύνατον να βγουν οριστικά συμπεράσματα για το μέλλον του κλάδου. Απλώς, η συστηματική ανάλυση των ισχυρών και ασθενών σημείων, των ευκαιριών και των απειλών (S.W.O.T.) συνοψίζει τις πιθανές επιπτώσεις των διαφόρων στοιχείων που διαπιστώνεται από την Έκθεση ότι επηρεάζουν και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Ο κλάδος των αυτοκινήτων αντιπροσωπεύει μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες της Ευρώπης. Συνεισφέρει κατά 6% περίπου στο σύνολο της ευρωπαϊκής απασχόλησης στην μεταποίηση και κατά 7% στο συνολικό προϊόν της μεταποίησης. Σχεδόν το 20 % της Ε&Α που διεξάγεται στον τομέα της μεταποίησης επιτελείται από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Η σημασία της αυτοκινητοβιομηχανίας προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τη διασύνδεση με την εγχώρια και την διεθνή οικονομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εισροές των προμηθευτών του κλάδου είναι σχεδόν ίσες ή διπλάσιες της προστιθέμενης αξίας που παράγει ο κλάδος.

7 3 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αυτοκινητοβιομηχανία παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση. Μόνο η Γερμανία αντιπροσωπεύει το μισό της συνολικής προστιθέμενης αξίας. Εκτός από τη Σουηδία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, ειδίκευση στην κατασκευή αυτοκινήτων εμφανίζουν η ημοκρατία της Τσεχίας, η Σλοβακία και η Ουγγαρία. Η αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στάθηκε ικανή να διατηρήσει σταθερή την διεθνή της θέση τόσο σε επίπεδο εξαγωγών (όπου έχει αυξήσει σημαντικά το μερίδιό της), όσο και σε επίπεδο συνολικών πωλήσεων, συμπεριλαμβανόμενης της εσωτερικής αγοράς, των εξαγωγών και των πωλήσεων σε ξένες αγορές μέσω θυγατρικών. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με την εγκαθίδρυση και τη διατήρηση σημαντικής παρουσίας στις ξένες αγορές όπου οι ευρωπαϊκές εταιρείες μπορούν να συγκεντρώνουν στοιχεία από τους πελάτες και πληροφορίες σχετικές με την αγορά. Η εξελιγμένη και μεγάλη εσωτερική αγορά της ΕΕ όπου κυριαρχούν οι ευρωπαϊκές μάρκες συνιστά ένα πρώτο και αποφασιστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Η αγορά αυτή παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία καταναλωτικών απαιτήσεων. Ουσιαστικά, επιτρέπει την πρώιμη εμπορευματοποίηση καινοτομιών, καθώς και στρατηγικές διαφοροποίησης προϊόντων. Ωστόσο, η αγορά αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό ώριμη και οι περισσότερες πωλήσεις γίνονται για την αντικατάσταση υφιστάμενων αυτοκινήτων. Εξ ού και οι μάλλον περιορισμένες προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. Η βιομηχανία αυτοκινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να υπολείπεται της αντίστοιχης των Η.Π.Α & της Ιαπωνίας σε επίπεδο παραγωγικότητας. Η διαδικασία κάλυψης της διαφοράς εις βάρος της Ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας έχει επιβραδυνθεί την τελευταία δεκαετία, παρά τις απότομες αυξήσεις σε ορισμένα Κράτη/Μέλη. Ένα άλλο πρόβλημα, που αποκτά διαρκώς μεγαλύτερη σημασία, είναι το ύψος του εργατικού κόστους σε ορισμένα Κράτη-Μέλη. Το σχετικά υψηλό εργατικό κόστος και η αρνητική του επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα της τιμής είναι μια ιδιαίτερη απειλή εν όψει της δομικής πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Η διεύρυνση απετέλεσε μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την ευρωπαϊκή βιομηχανία αυτοκινήτων. Πρώτον, τα νέα Κράτη-Μέλη αναπτύσσουν μια πολύ

8 4 δυναμική συγκέντρωση κατασκευαστικών με υψηλά επίπεδα προϊόντων και δυναμικότητας εξαγωγών. εύτερον, οι επενδύσεις ενισχύουν την ευρωπαϊκή αλυσσίδα αξίας προσθέτοντας περιοχές χαμηλότερου κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας, και επιτρέποντας περισσότερες επιλογές ως προς τον συνδυασμό τόσο έτοιμων ανταλλακτικών, όσο και ενδιαμέσων στοιχείων. Τρίτον, η ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά επεκτείνεται σε μια πελατειακή βάση με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης η οποία επιδεικνύει διαφορετικές προτιμήσεις σε σχέση με την Ε.Ε. των 15 Κρατών-Μελών. Από την άλλη πλευρά, η ηυξημένη παραγωγική ικανότητα των νέων Κρατών-Μελών είτε σε ευρωπαϊκά είτε σε υπερπόντια ιδιόκτητα εργοστάσια θα εντείνει τον ανταγωνισμό και θα αυξήσει την πίεση των τιμών στις υφιστάμενες περιοχές εγκατάστασης εργοστασίων. Ο συνδυασμός μαζικής παραγωγής και πολυπλοκότητας των εξειδικευμένων προϊόντων όπως τα αυτοκίνητα και ο υπόλοιπος εξοπλισμός μεταφορών καθιστά πολύ υψηλό τον κίνδυνο αποτυχίας που συνδέεται με ριζοσπαστικές καινοτομίες. Γι αυτό, διαδικασίες και προϊόντα αναπτύσσονται κλιμακωτά. Οι ενδοεπιχειρησιακές δραστηριότητες Ε&Α και ο μηχανολογικός σχεδιασμός του προϊόντος αποτελούν τις κύριες πηγές τεχνικής προόδου. Επιπρόσθετα, η εργασία εξειδικευμένων προμηθευτών μερικές φορές ερευνητικών εγκαταστάσεων ενσωματώνεται στην αλυσσίδα αξίας. Οι εταιρείες της Ε.Ε. αύξησαν σημαντικά τις επενδύσεις τους σε νέα προϊόντα, νέες διαδικασίες και νέες τεχνολογίες τη δεκαετία του 90. Σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, η Ε.Ε. βελτίωσε τη θέση της όσο αφορά τις επενδύσεις σε Ε&Α. Η τεχνολογική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας δεν στηρίζεται μόνο στην παρουσία κορυφαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων αλλά και σε ευρύτατα διαδεδομένες δραστηριότητες καινοτομίας στο σκέλος της προσφοράς του κλάδου. (Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανταγωνιστικότητα) 1.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Οι επιπτώσεις της νέας νομοθεσίας στον αυτοκινητιστικό κλάδο είναι πολύπλοκες. Μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με το χρονικό ορίζοντα και να

9 5 επιφέρουν δυναμικά αποτελέσματα που είναι δύσκολο να αποτιμηθούν με ακρίβεια. Μέτρα όπως τα νέα θεσμοθετημένα όρια ρύπανσης μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις επιδόσεις και στην διάρθρωση των στοιχείων κόστους των κατασκευαστών αυτοκινήτων, θέτοντας νέες προκλήσεις στον κλάδο ως προς την ανταγωνιστικότητά του. Ταυτόχρονα, η αντιμετώπιση των μέτρων μπορεί να είναι το πρώτο βήμα προς νέες αγορές και την επίτευξη τεχνολογικής ή ποιοτικής πρωτοπορίας. Οι παγκόσμιες απαιτήσεις για ασφαλέστερα και περιβαλλοντικά φιλικότερα αυτοκίνητα θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Οι απαιτήσεις αυτές προσανατολίζουν την έρευνα και την καινοτομία έχει ζωτική σημασία να βρεθούν και να υλοποιηθούν καινοτόμες τεχνικές λύσεις που θα επιβληθούν παγκόσμια δίνοντας έτσι το προβάδισμα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Το κύριο τεχνολογικό πρόβλημα που τίθεται για την αυτοκινητοβιομηχανία σήμερα είναι η πολυπλοκότητα των απαιτήσεων της κοινωνίας. Η ανάγκη αντιμετώπισης πολλαπλών αναγκών ταυτόχρονα μπορεί να καταστήσει την ανάπτυξη τεχνικών λύσεων πιο απαιτητική καθώς τα υποκείμενα υλικά και τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να οδηγήσουν σε συμβιβασμούς. Από την άλλη πλευρά, μέτρα ικανά να μειώσουν τις μεγάλες διαφορές των φορολογικών συστημάτων θα επηρεάσουν θετικά την ικανότητα της βιομηχανίας αυτοκινήτων αλλά και των Ευρωπαίων καταναλωτών να δρέψουν τα οφέλη από τη δραστηριοποίηση σε μια Ενιαία Αγορά. Ο κατακερματισμός της αγοράς αυτοκινήτων εμποδίζει τον κλάδο να εκμεταλλευθεί οικονομίες κλίμακος ή να παράγει οχήματα εφαρμόζοντας τις ίδιες προδιαγραφές στο σύνολο της Εσωτερικής Αγοράς και συμβάλλει στην διατήρηση σημαντικών διακυμάνσεων στις τιμές προ φόρων στην εσωτερική αγορά. Η ανταγωνιστικότητα της αυτοκινητιστικής βιομηχανίας εξαρτάται σαφώς από ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό από πλευράς κόστους ρυθμιστικό πλαίσιο. Για να επιτευχθεί αυτό, η Επιτροπή χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο τα εργαλεία «Καλύτερης ρύθμισης», όπως οι τεχνική της Μελέτης Επιπτώσεων. Ωστόσο, απαιτείται μεγαλύτερη πρόοδος στην προσπάθεια για μείωση της ρυθμιστικής πολυπλοκότητας και το σχεδιασμό διατάξεων που πληρούν τους στόχους τους, λαμβάνοντας υπ όψιν τις πιθανές συγκρούσεις μεταξύ νόμων, τον σωρευτικό τους αντίκτυπο και τις εξωτερικές

10 6 μεταβλητές. Οι ανησυχίες αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αυτοκινητοβιομηχανία. (Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανταγωνιστικότητα) 1.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΚΡΟ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η αυτοκίνητη βιομηχανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους κλάδους παγκοσμίως. Είναι βασικός οδηγός της οικονομικής ανάπτυξης και έχει σημαντική συνεισφορά ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ε.Ε.. Συνολικά τα προτερήματα των κορυφαίων δέκα πολυεθνικών επιχειρήσεων αντιπροσωπεύουν 28 τοις εκατό του ενεργητικού των παγκόσμιων κορυφαίων 50 επιχειρήσεων, 29 τοις εκατό της απασχόλησής τους και 30 τοις εκατό των συνολικών πωλήσεών τους. Το 1999 τέσσερις από τις δέκα μεγαλύτερες επιχειρήσεις ήταν: General Mοtοrs στον αριθμό 4, Fοrd στο 5, TΟYΟTA στο 6 και Daimler Chrysler στο 7. Η δομή της βιομηχανίας στα μέσα του εικοστού αιώνα έφτασε να έχει περισσότερους από 100 αυτοκινητοπαραγωγούς, η συνεχής όμως σταθεροποίηση των παραγωγών και κυριότερων προμηθευτών λαμβάνοντας υπόψη και την υπερπαραγωγή οδήγησε στη δημιουργία διάφορων σημαντικών ομάδων. Η βιομηχανία μηχανοκίνητων οχημάτων συμπεριλαμβανομένων των μερών, των συστατικών και του εξοπλισμού αποτελεί περισσότερα από 10 τοις εκατό της συνολικής αξίας κατασκευής στην Ε.Ε. Η Ε.Ε παράγει για το ένα τρίτο της σφαιρικής παραγωγής των επιβατικών αυτοκινήτων. Το εκατομμύριο άτομα απασχολήθηκαν στην κατασκευή και τη συγκέντρωση των οχημάτων και πάνω από μισά στην παραγωγή των μερών. Εάν οι εργασίες στις σχετικές βιομηχανίες συμπεριλαμβάνονται, πάνω από 12 εκατομμύριο πολίτες της Ε.Ε απασχολούνται. Το 2000 η αυτοκίνητη βιομηχανία της Ε.Ε είχε ένα εμπορικό πλεόνασμα πάνω από 30 δισεκατομμύριο Ευρώ με περίπου 40 τοις εκατό των εξαγωγών, κυρίως οχήματα, που εξάγονται στις Η.Π.Α. Οι εισαγωγές από τις Η.Π.Α είναι κυρίως μέρη και εξαρτήματα.

11 7 ιάφορα νέα κράτη μέλη στην Ανατολική Ευρώπη, ειδικότερα Ουγγαρία, η Τσεχία και Πολωνία έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια ως σημαντικοί παραγωγοί. Στην Ε.Ε- 15 χώρες ηγούνται των παραγωγικών διαδικασιών, η Γερμανία η Γαλλία, η Ισπανίας, η U.K, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Σουηδία κ.λ.π. Η Γερμανία είναι παγκοσμίως ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός μετά από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, που παράγει πάνω από 5 εκατομμύριο οχήματα ετησίως. Είναι η βάση πολυεθνικών επιχειρήσεων όπως η Daimler-Chrysler, η BMW, η VΟLKSWAGEN κ.λ.π. Ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός είναι η Γαλλία όπου η βιομηχανία απασχολεί περίπου 7 τοις εκατό του εργατικού δυναμικού που κατασκευάζει περίπου 3 εκατομμύριο οχήματα ετησίως. Η εγγενής βρετανική αυτοκίνητη βιομηχανία μειώθηκε στη δεκαετία του '70 και τη δεκαετία του '80 αλλά κυρίως ως αποτέλεσμα της ξένης επένδυσης αποτελεί τώρα περίπου 5 τοις εκατό του Α.Ε.Π και σχεδόν 12 τοις εκατό των βρετανικών εξαγωγών. Η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση της βιομηχανίας έχει απεικονιστεί στην αυξανόμενη υπερπόντια επένδυση από την Ε.Ε, ιδιαίτερα από γερμανικές επιχειρήσεις και από ασιάτες παραγωγός στην Ευρώπη Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Σύμφωνα με το Begg το 2006 στην Ευρώπη οι οδηγοί, χρησιμοποιούσαν για όλες τις δραστηριότητες τους μόνο ένα αυτοκίνητο. Σήμερα το αντίκτυπο του αυτοκινήτου στη προσωπικότητα του οδηγού έχει αυξηθεί κατά πολύ τα περισσότερα νοικοκυριά έχουν περισσότερα από ένα αυτοκίνητα. Οι πολίτες εντός των πόλεων σε μετακινούνται με τα δημόσια μέσα. Η ευελιξία του αυτοκινήτου ενθαρρύνει επιπρόσθετες μετακινήσεις εντός των πόλεων. Τα νοικοκυριά με ένα αυτοκίνητο κάνουν 2,5 φορές περισσότερες μετακινήσεις την εβδομάδα, απ ότι τα νοικοκυριά που δεν έχουν αυτοκίνητο. Τα νοικοκυριά με δύο ή και περισσότερα αυτοκίνητα κάνουν 3,5 φορές περισσότερες μετακινήσεις. Με βάση αυτό προσπάθησε ο Begg να αποδείξει ότι οι οικογένειες οι οποίες ταξιδεύουν, έχουν αναπτύξει το αίσθημα της ελευθερίας και σε γενικές γραμμές ζουν σε καλύτερες συνθήκες. Από την άλλη τα άτομα που από τη φύση τους θέλουν να νιώθουν ελεύθερα, έχουν ανάγκη να έχουν τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο για να μπορούν να ταξιδεύουν. Σύμφωνα με στοιχεία της ιεθνούς Οργάνωσης Μετακινήσεων το 2006 βλέπουμε τα ακόλουθα στοιχεία.

12 8 Πίνακας 1.1-Μετακινήσεις Ανά άτομο και χρονιά στην Ευρώπη ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 75/76 85/86 89/91 94/96 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΑ ΠΟ ΙΑ % ΠΟ ΗΛΑΤΟ % ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ % ΤΡΕΝΟ % ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: ιεθνούς Οργάνωσης Μετακινήσεων το 2006

13 9 Το λεωφορείο και το ποδήλατο είχανε σημαντική πτώση. Τα ταξίδια με τα πόδια και τα τρένα παρέμειναν σταθερά, ενώ τα ταξίδια με αυτοκίνητα έχουν αυξηθεί περίπου 47%. Το άθροισμα των ταξιδιών μας δείχνουν μια άνοδο της τάξης του 14%. 1.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ιδιοκτησία του αυτοκινήτου, έχει τα τελευταία χρόνια αυξηθεί σημαντικά. Ο αιώνας ο οποίος διανύσαμε χαρακτηρίστηκε ως αιώνας του αυτοκινήτου. Παράχθηκαν δισεκατομμύρια αυτοκίνητα (Urry,2005). Υπολογίστηκε ότι μισό δισεκατομμύριο αυτοκίνητα, πουλήθηκαν παγκοσμίως. Η αύξηση της ιδιοκτησίας αυτοκινήτου ήταν της τάξεως του 25,8 %. Μέσος όρος, υπήρχε ένα αυτοκίνητο, για 2,2 ανθρώπους. Περίπου το 70 % των σπιτιών έχουν το λιγότερο ένα αυτοκίνητο. (LEX REPΟRT ΟN MΟTΟRING, 1988). Τέσσερις φάσεις στην ιδιοκτησία του αυτοκινήτου έχουν μελετηθεί. (Gilbert, 2005) 1) Το αυτοκίνητο ως είδος πολυτέλειας (ένα ανά εύπορη οικογένεια). 2) Το αυτοκίνητο ως οικογενειακό είδος (ένα ανά νοικοκυριό). 3) Το αυτοκίνητο ως ανεξάρτητο είδος (ένα για κάθε οδηγό). 4) Το αυτοκίνητο ως αγαθό πρώτης ανάγκης (Περισσότερο από ένα για κάθε οδηγό). Παρακάτω, ο πίνακας ο οποίος σχεδιάστηκε από τον Gilbert το 2005, παραθέτει τις μεταβολές των αυτοκινητοβιομηχανιών σε Αμερική και Ευρώπη.

14 10 Πίνακας 1.2- Μεταβολές Αυτοκινητοβιομηχανίες σε Ευρώπη και Αμερική ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙ ΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ ΧΡΟΝΙΕΣ Από είδος πολυτελείας σε οικογενειακό Από οικογενειακό σε είδος για ανεξάρτητους οδηγούς Από αυτοκίνητα για όλες τις χρήσεις (ένα ανά οδηγό) σε εξειδικευμένο ανεξάρτητο είδος

15 11 Ο Gilbert ανέφερε ότι στην Αμερική πέρασαν τις διάφορες φάσεις από τη δεύτερη στην τρίτη και τώρα είναι στη τέταρτη. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Το τέταρτο στάδιο στην έκρηξη της ιδιοκτησίας ακολουθεί το στάδιο της πολυτέλειας, του νοικοκυριού και των ανεξάρτητων ιδιοκτητών». Αυτό το νέο στάδιο της ιδιοκτησίας, υφίσταται τώρα στην Αμερική. Κάθε οδηγός έχει περισσότερα από ένα αυτοκίνητα. Ένα για τις μετακινήσεις του ένα για τα Σαββατοκύριακα και ένα άλλο για να δημιουργηθεί καλή εντύπωση ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ Το αυτοκίνητο με βάση τον Goodwin το 2005, αποτελεί έναν τρόπο ζωής, ένα σύμβολο ελευθερίας, δύναμης, ελέγχου, πρεστίζ, ή μέσου αυτόέκφρασης. Ακόμα αποτελεί χαρακτηριστικό συμπεριφορών διαφόρων τύπων ανθρώπων. Ο Gοοdwin έδωσε μετά από μελέτη που έκανε το 1997 έναν αριθμό από χαρακτηριστικά με τα οποία μπορούμε να εκφραστούμε για το αυτοκίνητο: Αυτοκίνητο ως συνήθεια Αυτοκίνητο ως πρεστίζ Αυτοκίνητο ως μέσο επικοινωνίας Αυτοκίνητο ως σύμβολο του σεξ και της δύναμης Αυτοκίνητο σαν προσωπική έκφραση συναισθημάτων Αυτοκίνητο ως μέσω ασφάλειας Αυτοκίνητο ως όπλο Αυτοκίνητο ως ιδεολογία Αυτοκίνητο ως μέσο επιθετικής συμπεριφοράς. Ο Urri το 2005 ανέφερε ότι η κουλτούρα του αυτοκινήτου το καθορίζει σαν μέσο μετακίνησης όμως, δεν είναι μόνο αυτό. Το αυτοκίνητο δηλώνει συναισθήματα,επιλογές και αποφάσεις. Το τι χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο, φαίνεται και από το αυτοκίνητο που επιλέγει. Ο πίνακας 3, μας δείχνει τη σχέση αυτοκινήτου με χαρακτηριστικά του οδηγού, τα οποία μάλιστα επηρεάζουν και την αγοραστική του απόφαση (Stradling et all 2006). Ο παρακάτω πίνακας προήλθε από έρευνα που έγινε σε καταναλωτές ενήλικες άνδρες ηλικίας ετών. Το 30% είχε παιδιά και οικογένεια. Μέσο οικογενειακό εισόδημα Το 67% ήταν full

16 12 time ή part time ή ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι έμεναν σε πόλεις, χωριά, πόλεις, πρωτεύουσες κτλ. (βλεπε 1.3)

17 13 Πίνακας 1.3- Σχέση Συναισθημάτων και Αγοράς Αυτοκινήτου ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑ Σημαίνει προβολή του εαυτού μας Μας κάνει να νιώθουμε περήφανοι Μας βοηθάει να εκφράσουμε τον εαυτό μας Μας δίνει το αίσθημα της δύναμης Μας βοηθάει να έχουμε αυτοέλεγχο Μας δίνει αυτό-πεποίθεση Μας βοηθάει να εξασκήσουμε τις οδηγίες μας ικανότητες. ηλώνει ελευθερία Μας βοηθάει να σκεφτόμαστε. Μας βοηθάει να έχουμε φίλους Μας δίνει το δικαίωμα να ταξιδεύουμε Μας κάνει να νιώθουμε ανεξάρτητοι. Μας βοηθάει να είμαστε τυπικοί στις ευθύνες μας. Μας δίνει ελευθερία να πηγαίνουμε όπου θέλουμε Μας κάνει να νιώθουμε ασφαλείς Μας βοηθάει να βγάζουμε τις ενοχές μας Μας δίνει σκοπό στη ζωή Μας βοηθάει να νιώθουμε δυνατοί και επιθετικοί Πηγή: John M. Houston and Paul B. Harris, and Marcia Norman. (2003) The Aggressive Driving Behavior Scale: Developing a Self Report Measure of Unsafe Driving Practices. Rollins College

18 14 Ο συγκεκριμένος πίνακας μας δείχνει συναισθηματικά κριτήρια που συνδέονται με την οδική συμπεριφορά του κάθε ανθρώπου. Τα συγκεκριμένα κριτήρια όπως θα δούμε και παρακάτω, μπορούν να αποτελέσουν και κριτήρια αγοράς ενός αυτοκινήτου. Για να υποστηρίξουμε τη θέση μας ακόμα καλύτερα θα παραθέσουμε το άρθρο του J.a. Groeger, το οποίο αναφέρει ότι ο γρήγορος οδηγός παραμένει πάντα γρήγορος. Με αυτό θέλει να πει ότι αν στοιχείο του ανθρώπου είναι η ταχύτητα και η επιθετική συμπεριφορά τότε επιλέγει αυτοκίνητα με βάση αυτά, σε όλα τα στάδια της ζωής του. Το συγκεκριμένο άρθρο προσπαθεί να εξηγήσει το γιατί κάποιος επιλέγει να οδηγεί γρήγορα. Οι τρόποι με τους οποίους μελετήθηκε το φαινόμενο, ήταν οι ακόλουθοι(maycock, 2005). 1) Μέσο φυσιολογικών και δημογραφικών κριτηρίων 2) Ρωτώντας ανθρώπους για το αν τρέχουν και κάτω από ποιες συνθήκες. 3) Χρησιμοποιώντας βίντεο και εργαστηριακές έρευνες προκειμένου να μελετηθεί η ταχύτητα και πώς την κρίνει το άτομο (Horswill and McKenna, 2005) Όλες οι παραπάνω μελέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ταχύτητα είναι χαρακτηριστικό της προσωπικότητας και επηρεάζεται από μεταβλητές όπως: 1) Ο προορισμός 2) Το πόσο βιάζεται ο οδηγός 3) Το είδος του δρόμου 4) Το είδος του αυτοκινήτου. Η ουσία είναι ότι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε μεταβλητή, ο γρήγορος οδηγός αγοράζει γρήγορα αυτοκίνητα και οδηγεί πάντα γρήγορα. Μία άλλη πολύ σημαντική μελέτη η οποία μας δείχνει το πώς ο τύπος του αυτοκινήτου επηρεάζει αλλά και ο οδηγός με βάση την προσωπικότητά του αγοράζει αυτοκίνητο, κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα: 1) Υπάρχει ξεκάθαρη σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών του οδηγού και της επιλογής αυτοκινήτου. 2) Οι αποδόσεις που ζητάει από το αυτοκίνητό του ο οδηγός, σχετίζονται με τις συνήθειές του και τον τρόπο ζωής του.

19 15 3) Τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου μετριούνται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Συγκεκριμένα ο οδηγός που θέλει γρήγορο αυτοκίνητο δεν ενδιαφέρεται για το πόσο ασφαλές είναι ή σε άλλη περίπτωση ο οδηγός που θέλει οικογενειακό αυτοκίνητο δεν ενδιαφέρεται πάντα για το αν είναι γρήγορο. 4) Τα χαρακτηριστικά του οδηγού, δεν επηρεάζουν μόνο την αγορά του αυτοκινήτου, επηρεάζουν και τα ρίσκα που παίρνει στην οδήγηση. 1.ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ Ο ΗΓΗΣΗ: Η επιθετική οδήγηση έχει περιγραφεί με ποικίλους τρόπους. Συγκεκριμένα ορίζεται ως η οδήγηση η οποία γίνεται υπό την επήρεια συναισθημάτων τα οποία βάζουν σε κίνδυνο τον οδηγό αλλά και τους γύρω του. Σε σχέση με την επιθετική συμπεριφορά υπάρχουν οι ακόλουθες οδικές συμπεριφορές.: Ανταγωνιστική οδήγηση, οδήγηση που συναντάμε σε αγώνες ράλι. Οδήγηση σε ταχύτητες πέραν των ορίων Οδήγηση υπό πίεση Αγχώδης οδήγηση Οδική συμπεριφορά η οποία αδιαφορεί για καιρικές συνθήκες ή για κανόνες ασφαλείας. Αβεβαιότητα 2. ΘΥΜΟΣ Η λέξη θυμός χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να δείξουμε ότι το άτομο, οδηγεί υπό την επήρεια άσχημων συναισθημάτων, τα οποία δεν χαρακτηρίζονται από λογικές πράξεις. Συγκεκριμένα εξωτερικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της οδήγησης επηρεάζουν τον οδηγό, ώστε να οδηγήσει υπό την επήρεια του θυμού. Βέβαια προκειμένου ο οδηγός να μπορέσει να ξεσπάσει το θυμό του θα πρέπει το αυτοκίνητο το οποίο οδηγεί να του δίνει τη δυνατότητα να εκφράσει τα συναισθήματα που νιώθει τη δεδομένη στιγμή. Υπάρχουν δύο λόγοι έκφρασης θυμού, στην οδήγηση. Συγκεκριμένα : Ο οδηγός οδηγεί με θυμό, λόγω του ότι κάποιος άλλος οδηγός τον προκάλεσε. Ο οδηγός θυμώνει επειδή ένα εξωγενές φαινόμενο, τον καθυστέρησε όπως όταν γίνονται έργα στο δρόμο.

20 16 Το θέμα είναι ότι όσο και να θυμώσει ο οδηγός αν το αυτοκίνητο που οδηγεί, δεν του δίνει τη δυνατότητα να τρέξει ή να ξεσπάσει το θυμό του, τότε δε μπορεί να το κάνει. 3.ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Όπως αναφέραμε και παραπάνω, το αυτοκίνητο βοηθάει το άτομο να εκφράσει τα συναισθήματά του. Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός με βάση το χαρακτήρα και την καθημερινότητα που βιώνει λειτουργεί και στην επιλογή του αυτοκινήτου, αλλά και αργότερα στο τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται στο δρόμο. Τα συναισθήματα όπως χαρά,αισιοδοξία, στεναχώρια κτλ. Επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ατόμου και αυτό μπορεί να το επηρεάσει και στον τρόπο με τον οποίο φέρεται στο δρόμο. 4.ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Τα πιστεύω του ατόμου γενικότερα για τη ζωή επηρεάζουν και τον τρόπο που οδηγεί. Για παράδειγμα, ένας οδηγός, μπορεί να πιστεύει ότι η γρήγορη οδήγηση είναι το μέσο για να φτάσει στον προορισμό του στην ώρα του. Πρέπει να θυμόμαστε ότι πολλά πράγματα που πιστεύουμε πως είναι αληθινά στη πραγματικότητα είναι αναληθή. Πώς μπορεί ένας οδηγός να ελέγξει τα πιστεύω του για τους άλλους οδηγούς; Μία τεχνική είναι να εξετάσουμε τις συνθήκες. Για παράδειγμα ένα αργό αυτοκίνητο στη λωρίδα μας. Γιατί ο οδηγός πάει αργά; Μπορούμε να σκεφτούμε διάφορους λόγους προτού θυμώσουμε. Το αυτοκίνητο έχει βλάβη Ο οδηγός είναι καινούριος και έχει άγχος Έχει κίνηση Ο οδηγός έχει στο αυτοκίνητο κάποιον άρρωστο ή παιδί. Πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που οδηγούν κάποιον να έχει μια συγκεκριμένη οδική συμπεριφορά. Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να αιτιολογήσουμε και την αγοραστική συμπεριφορά ενός οδηγού σε σχέση με το αυτοκίνητο που επιλέγει. Πολλές φορές ένας οδηγός θεωρεί ότι του χρειάζεται ένα γρήγορο αυτοκίνητο διότι έχει να καλύψει καθημερινά μεγάλες αποστάσεις και θεωρεί ότι πρέπει να το κάνει γρήγορα. Αυτό είναι η δική του πραγματικότητα. Θα μπορούσε να προτιμήσει ένα αυτοκίνητο που του δίνει ασφάλεια. Αυτό είναι μια άλλη πραγματικότητα.

21 17 Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι με βάση αυτό που μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα στο δρόμο, επιλέγουμε και αυτοκίνητο. Στη συγκεκριμένη ενότητα αναλύσαμε συμπεριφορές και πως αυτές επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά του οδηγού. Αυτό που θέλουμε να αποδείξουμε είναι ότι αυτές οι συμπεριφορές επηρεάζουν και τα κριτήρια επιλογής, ουσιαστικά τα διαμορφώνουν. Για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη της θέσης μας θα παραθέσουμε παρακάτω τα κριτήρια επιλογής στην αγορά αυτοκινήτου ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στη συγκεκριμένη ενότητα θα δούμε τα κριτήρια που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή, στην αγορά του αυτοκινήτου. ηλαδή θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε με ακρίβεια, τους παράγοντες που επηρεάζουν έναν ιδιώτη όταν αποφασίζει να δαπανήσει, ένα ποσό χρημάτων στην αγορά αυτοκινήτου. Σύμφωνα με μελέτη που έγινε από την American Autοmοbile Assοciatiοn το 2003 Οι παράγοντες αυτοί είναι οι ακόλουθοι: 1.Τιμή: Οι καταναλωτές ανεξάρτητα από τις προτιμήσεις τους καταλήγουν στην επιλογή ενός αυτοκινήτου, με βασικό κριτήριο τη τιμή του. Η τελική τιμή καθορίζει και τον πιθανό δανεισμό, στον οποίο θα προβεί ο καταναλωτής προκειμένου ν αγοράσει το αυτοκίνητο το οποίο επιθυμεί. Η εποχή η οποία ζούμε χαρακτηρίζεται από οικονομική ύφεση σε παγκόσμια βάση, με ελάχιστες εξαιρέσεις οι καταναλωτές τελικά επιλέγουν έχοντας ως πρωταρχικό κριτήριο τη τιμή. ηλαδή ακόμα και αν θέλουν για παράδειγμα να αγοράσουν ένα σπορ αμάξι, ή ένα πολυτελές θα επιλέξουν ανάμεσα στις επιλογές τους το φθηνότερο. 2. Κόστος συντήρησης: Πολλοί καταναλωτές στηρίζονται σε μια άλλη μορφή του κόστος του αυτοκινήτου για να επιλέξουν. Συγκεκριμένα δεν επιλέγουν με κριτήριο τη τελική του τιμή, αλλά το κόστος συντήρησης το οποίο θα πρέπει να υποστούν στην πορεία. Άρα ακόμα και αν ένα αυτοκίνητο είναι πιο ακριβό από ένα άλλο, καταλήγει να αποτελέσει το επίκεντρο της προτίμησης ενός καταναλωτή, λόγω φτηνότερου κόστους συντήρησης, φτηνότερα ανταλλακτικά, μειώσεις σε φορολογικές ή ασφαλιστικές επιβαρύνσεις κ.λ.π.

22 18 3. Συναισθήματα: Πολλοί καταναλωτές επιλέγουν αυτοκίνητο με βάση συναισθηματικούς παράγοντες. Για παράδειγμα γεγονότα από το παρελθόν τους, πρότυπα από την οικογένεια τους, παιδικά απωθημένα κ.λ.π. Το αυτοκίνητο για κάποιους ανθρώπους είναι ένας τρόπος επιβεβαίωσης αλλά και προσωπικής επιβεβαίωσης. Όταν λέμε συναισθήματα εννοούμε στάσεις ζωής στη ζωή του καθενός, για παράδειγμα κάποιος εξωτερικεύει την ανάγκη του για επίδειξη της οικονομικής του ευρωστίας, μέσα από την αγορά ενός πολυτελούς αυτοκινήτου. 4. Αντικειμενικά κριτήρια: Τα συγκεκριμένα κριτήρια, σχετίζονται με τη πραγματικότητα, δηλαδή οι καταναλωτές αυτοκινήτων καταλήγουν να επιλέξουν ένα μοντέλο με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες. Αναφορικά παραθέτουμε χαρακτηριστικά που καθορίζουν ανάγκες: Επάγγελμα (για παράδειγμα ένας πωλητής χρειάζεται ένα εύκολο στην οδήγηση αυτοκίνητο, το οποίο να έχει χαμηλό κόστος συντήρησης και να ξοδεύει λίγη βενζίνη, να αντέχει τα μακρινά ταξίδια). Οδήγηση απόδοσης (Ο καταναλωτής θέλει ένα αυτοκίνητο που να έχει υψηλές αποδόσεις, ο λόγος εστιάζεται στην ανάγκη του για επιθετική οδήγηση ή για καθημερινή οδήγηση σε μακρινές αποστάσεις). Εμπορική χρήση (Ο καταναλωτής λόγω επαγγέλματος έχει ανάγκη ένα αυτοκίνητο στο οποίο να μπορεί να φορτώσει μεγάλες ποσότητες προϊόντων και να κάνει μεταφορές) Επίπεδη χώρα ή λοφώδης (Η γεωγραφική κατανομή της περιοχής που ζει ο καταναλωτής, τον αναγκάζει να επιλέξει για παράδειγμα ένα αυτοκίνητο 4Χ4, το οποίο να μπορεί να κινηθεί και σε δρόμο αλλά και σε άλλα πιο τραχιά εδάφη) Σκληρός καιρός; (Παρόμοια περίπτωση με έδαφος) Ανάγκη για μετακινήσεις πολλών ατόμων. Αγορά ενός αυτοκινήτου έχοντας σαν στόχο τη χρήση του για μεγάλη διάρκεια Τα παραπάνω αποτελούν προτεραιότητες, οι οποίες είτε επηρεάζουν από μόνες τους την επιλογή ενός ιδιώτη, είτε σε συνδυασμό άλλων κριτηρίων όπως τιμή, κόστος συντήρησης επηρεάζουν τη τελική επιλογή του καταναλωτή.

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2004 SEC(2004) 1397 Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 Επιµέλεια Μετάφρασης: Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση Πτυχιακή εργασία Σαρτζετάκη Καλλιόπη Εισηγήτρια: Γιαννακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ MARKETING ΑΠΌ ΤΟ THE MET HOTEL ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπό της

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΩΣ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ MARKETING» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Γιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας με βάση το πρότυπο EN ISO 9001:2000 στις Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ

Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ Συνεισφορά της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 7ης-8ης Φεβρουαρίου 2013 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη επιχείρησης που ανήκει στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών - Cyta Hellas

Μελέτη επιχείρησης που ανήκει στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών - Cyta Hellas Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη επιχείρησης που ανήκει στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών - Cyta Hellas Φοιτήτρια: Τριχάκη Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γεωργόπουλος Νικόλαος Αθήνα, 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Επιβλέπων καθηγητής Ζαχαράτος Γεράσιμος Παπουτσή Αικατερίνη Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Προβλήματα στον ορισμό του τουρισμού σελ. 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 Ιστορική Αναδρομή σελ. 11 2.2 Ιδιαιτερότητες του τουρισμού...σελ. 12 2.3 Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β)

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet»

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Πτυχιακή Εργασία «Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα Μπούρη Στυλιανή Α.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικά Πλαίσια και Νοµοθεσία των ηµοσίων Συγκοινωνιών 1

Ρυθµιστικά Πλαίσια και Νοµοθεσία των ηµοσίων Συγκοινωνιών 1 Ρυθµιστικά Πλαίσια και Νοµοθεσία των ηµοσίων Συγκοινωνιών 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Πάτρα 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Διδάσκων : Καραγιάννη Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα