ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ιάρθρωση της διεθνούς εμπορευματικής αγοράς αυτοκινήτων και οι αφίξεις/εισαγωγές στην ελληνική αγορά.» ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ Ξενίδης Νικόλαος- Τσέκος ανιήλ Καθηγητής: Σίσκος Ευάγγελος ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2009

2 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί μια αναφορά στην αγορά του αυτοκινήτου στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Σκοπός μας ήταν η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής αγορά μέσα από τη παρουσίαση των εξωτερικών μεταβλητών πίεσης, τις στρατηγικές των εταιριών του κλάδου, τη συμπεριφορά του οδηγού και γενικά μέσα από όλες τις πτυχές που καθορίζουν και επηρεάζουν τη πορεία της συγκεκριμένη αγοράς. Η μελέτη προσπάθησε να προσεγγίσει το σύνολο των σημερινών μεταβλητών, οι οποίες πλαισιώνουν την αγορά του αυτοκινήτου στην Ε.Ε και στην Ελλάδα σήμερα. Η παρουσίαση έγινε και μέσα από τη παρουσίαση αριθμητικών δεδομένων, τα οποία αναφέρονταν στα μερίδια αγοράς και τις πωλήσεις αλλά και στις τιμές πώλησης και τις αγορές των καταναλωτών. Τα κεφάλαια τη μελέτης συνδέονται μεταξύ τους και ουσιαστικά αναφέρονται αρχικά στην Ε.Ε και στο κόσμο και στη συνέχεια αναφέρονται περιγραφικά και εστιασμένα στην αγορά της Ελλάδος, αναλύοντας χρονολογικά τη πορεία της μέσα στην εξαετία Η ανάπτυξη τις συγκεκριμένες χρονιές επιλέχτηκε με το κριτήριο ότι υπήρξαν αρκετές αλλαγές και ανακατάταξης στο πλαίσιο και φάσμα στο οποίο κινείται και αναπτύσσεται η αυτοκινητοβιομηχανία στην Ελλάδα σήμερα.

3 2 SUMMARY The particular study constitutes a report in the market of car in Europe and in Greece. Aim our was the approach European market through the presentation of exterior variables of pressure, the strategies of companies of branch, the behavior of driver and in general through the all aspects that determine and influence the course of particular market. The particular study constitutes a report in the market of car in Europe and in Greece. The study tried it approaches the total of current variables, that frames the market of car in the EU and in Greece today. The presentation became also through the presentation of numerical data, which was reported in the shares of market and the sales but also in the prices of sale and the markets of consumers. The chapters of study are connected from each other and substantially are reported initially in the EU and in the world and afterwards are reported descriptive and focused in the market of Greece, analyzing chronologically her course in six-year period The growth the particular years was selected with the criterion that existed enough changes of also realignment in the frame and spectrum in which is moved and is developed car industry in Greece today.

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο 1 ο : Ανάλυση διεθνούς αγοράς αυτοκινήτων 1.1 Ο Ευρωπαϊκός κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας 1.2 Επιπτώσεις και κίνδυνοι στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας 1.3 Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος μακρο-περιβάλλον Η χρήση του αυτοκινήτου 1.4 Ανάλυση μικρο-περιβάλλοντος Η ιδιοκτησία αυτοκινήτων Αυτοκίνητο και τρόπος ζωής Κριτήρια επιλογής 1.5 ιεθνείς νομοθεσίες-παγκοσμιοποίηση Τιμολογιακή πολιτική 1.6 Ευρωπαϊκή νομοθεσία 1.7 ιαρθρωτική πολιτική 1.8 Στατιστικά Ευρώπης για αγορά αυτοκινήτων Κεφάλαιο 2 ο : Ανάλυση Ελληνικής αγοράς 2.1 Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος μακρο-περιβάλλον 2.2 Ανάλυση μικρο περιβάλλοντος-ανάλυση νομοθεσίας 2.3 Εισαγωγές και εξαγωγές 2.4 Ανάπτυξη αγοράς αυτοκινήτων 2.5 Οι μελλοντικές προοπτικές της εγχώριας αυτοκινητοβιομηχανίας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

5 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μεταποιητική βιομηχανία εξακολουθεί να είναι θεμελιώδους σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία, παρά την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό καλείται να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο στη διασφάλιση της μελλοντικής ευημερίας της Ευρώπης. Καθοριστικός είναι επίσης ο ρόλος της για την αντιμετώπιση του σκληρού ανταγωνισμού από άλλα μέρη του πλανήτη. (ec.europa.eu/enterprise/key_issues/industry/index_el.htm - 38k -) Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας αντιστοιχεί περίπου στο 3% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ ενώ παρέχει εργασία σε περισσότερους από 12 εκατομμύρια Ευρωπαίους. Παρά τον ραγδαίο ρυθμό αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης, η μεγαλύτερη ανάπτυξη σημειώνεται κυρίως στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη ή σε χώρες εκτός Ε.Ε. - στη Ρωσία, στην Ινδία και στην Κίνα. Την ίδια στιγμή, η αγορά της δυτικής Ευρώπης βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σχετικά χαμηλή ζήτηση, με αυξημένες εισαγωγές από χώρες εκτός Ευρώπης και με πλεόνασμα παραγωγικής ικανότητας - παράγοντες που ασκούν πιέσεις στην απασχόληση σε περιοχές που παραδοσιακά βασίζεται η παραγωγή. Παράλληλα, η βιομηχανία αντιμετωπίζει αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς, υψηλό κόστος πρώτων υλών και δυσμενή ισοτιμία συναλλάγματος σε σχέση με τους βασικούς της ανταγωνιστές, όπως οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία. (www.qualitynet.gr/default.aspx?aid=327987&id= k -) Η συγκεκριμένη εργασία αναπτύσσεται μέσα από δύο βασικά κεφάλαια. Στο πρώτο αναπτύσσεται η Ευρωπαϊκή αγορά αλλά και η διεθνής αγορά αυτοκινήτου. Ουσιαστικά το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια αριθμητική και όχι μόνο ανασκόπηση της αγοράς του αυτοκινήτου. Στο δεύτερο κεφάλαια έγινε αναφορά καθαρά στη λειτουργία της ελληνικής αγοράς, πως αναπτύσσεται, πως λειτουργεί, πως αναπτύσσεται και γενικά ποιες είναι οι βάσεις πάνω στις οποίες δραστηριοποιείται και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σε συνέχεια των παραπάνω γίνεται εκτενής αναφορά στις εξαγωγές και εισαγωγές της χώρας. Η εργασία θα κλίσει με συνοπτικά συμπεράσματα.

6 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1.1 Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται κυρίως με τη γενική εικόνα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και επιχειρεί να προσδιορίσει: - πόσο ανταγωνιστική είναι διεθνώς - και ποιες είναι οι πηγές της ανταγωνιστικότητάς της. Με τον όρο ανταγωνιστικότητα ονομάζουμε την ικανότητα ενός βιομηχανικού τομέα να διατηρεί και να κερδίζει μερίδια αγοράς σε ανοιχτές και διεθνείς αγορές με βάση την τιμή και την ποιότητα των αγαθών που παράγει. Η ικανότητα αυτή επηρεάζεται από ένα ευρύ φάσμα παραγόντων, όπως: - το γενικότερο περιβάλλον, - το κόστος παραγωγής - τις τεχνολογικές και οργανωτικές καινοτομίες - το ρυθμιστικό πλαίσιο - τις μακροοικονομικές συνθήκες. Με βάση αυτή την ποικιλομορφία, είναι αδύνατον να βγουν οριστικά συμπεράσματα για το μέλλον του κλάδου. Απλώς, η συστηματική ανάλυση των ισχυρών και ασθενών σημείων, των ευκαιριών και των απειλών (S.W.O.T.) συνοψίζει τις πιθανές επιπτώσεις των διαφόρων στοιχείων που διαπιστώνεται από την Έκθεση ότι επηρεάζουν και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Ο κλάδος των αυτοκινήτων αντιπροσωπεύει μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες της Ευρώπης. Συνεισφέρει κατά 6% περίπου στο σύνολο της ευρωπαϊκής απασχόλησης στην μεταποίηση και κατά 7% στο συνολικό προϊόν της μεταποίησης. Σχεδόν το 20 % της Ε&Α που διεξάγεται στον τομέα της μεταποίησης επιτελείται από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Η σημασία της αυτοκινητοβιομηχανίας προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τη διασύνδεση με την εγχώρια και την διεθνή οικονομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εισροές των προμηθευτών του κλάδου είναι σχεδόν ίσες ή διπλάσιες της προστιθέμενης αξίας που παράγει ο κλάδος.

7 3 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αυτοκινητοβιομηχανία παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση. Μόνο η Γερμανία αντιπροσωπεύει το μισό της συνολικής προστιθέμενης αξίας. Εκτός από τη Σουηδία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, ειδίκευση στην κατασκευή αυτοκινήτων εμφανίζουν η ημοκρατία της Τσεχίας, η Σλοβακία και η Ουγγαρία. Η αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στάθηκε ικανή να διατηρήσει σταθερή την διεθνή της θέση τόσο σε επίπεδο εξαγωγών (όπου έχει αυξήσει σημαντικά το μερίδιό της), όσο και σε επίπεδο συνολικών πωλήσεων, συμπεριλαμβανόμενης της εσωτερικής αγοράς, των εξαγωγών και των πωλήσεων σε ξένες αγορές μέσω θυγατρικών. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με την εγκαθίδρυση και τη διατήρηση σημαντικής παρουσίας στις ξένες αγορές όπου οι ευρωπαϊκές εταιρείες μπορούν να συγκεντρώνουν στοιχεία από τους πελάτες και πληροφορίες σχετικές με την αγορά. Η εξελιγμένη και μεγάλη εσωτερική αγορά της ΕΕ όπου κυριαρχούν οι ευρωπαϊκές μάρκες συνιστά ένα πρώτο και αποφασιστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Η αγορά αυτή παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία καταναλωτικών απαιτήσεων. Ουσιαστικά, επιτρέπει την πρώιμη εμπορευματοποίηση καινοτομιών, καθώς και στρατηγικές διαφοροποίησης προϊόντων. Ωστόσο, η αγορά αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό ώριμη και οι περισσότερες πωλήσεις γίνονται για την αντικατάσταση υφιστάμενων αυτοκινήτων. Εξ ού και οι μάλλον περιορισμένες προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. Η βιομηχανία αυτοκινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να υπολείπεται της αντίστοιχης των Η.Π.Α & της Ιαπωνίας σε επίπεδο παραγωγικότητας. Η διαδικασία κάλυψης της διαφοράς εις βάρος της Ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας έχει επιβραδυνθεί την τελευταία δεκαετία, παρά τις απότομες αυξήσεις σε ορισμένα Κράτη/Μέλη. Ένα άλλο πρόβλημα, που αποκτά διαρκώς μεγαλύτερη σημασία, είναι το ύψος του εργατικού κόστους σε ορισμένα Κράτη-Μέλη. Το σχετικά υψηλό εργατικό κόστος και η αρνητική του επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα της τιμής είναι μια ιδιαίτερη απειλή εν όψει της δομικής πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Η διεύρυνση απετέλεσε μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την ευρωπαϊκή βιομηχανία αυτοκινήτων. Πρώτον, τα νέα Κράτη-Μέλη αναπτύσσουν μια πολύ

8 4 δυναμική συγκέντρωση κατασκευαστικών με υψηλά επίπεδα προϊόντων και δυναμικότητας εξαγωγών. εύτερον, οι επενδύσεις ενισχύουν την ευρωπαϊκή αλυσσίδα αξίας προσθέτοντας περιοχές χαμηλότερου κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας, και επιτρέποντας περισσότερες επιλογές ως προς τον συνδυασμό τόσο έτοιμων ανταλλακτικών, όσο και ενδιαμέσων στοιχείων. Τρίτον, η ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά επεκτείνεται σε μια πελατειακή βάση με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης η οποία επιδεικνύει διαφορετικές προτιμήσεις σε σχέση με την Ε.Ε. των 15 Κρατών-Μελών. Από την άλλη πλευρά, η ηυξημένη παραγωγική ικανότητα των νέων Κρατών-Μελών είτε σε ευρωπαϊκά είτε σε υπερπόντια ιδιόκτητα εργοστάσια θα εντείνει τον ανταγωνισμό και θα αυξήσει την πίεση των τιμών στις υφιστάμενες περιοχές εγκατάστασης εργοστασίων. Ο συνδυασμός μαζικής παραγωγής και πολυπλοκότητας των εξειδικευμένων προϊόντων όπως τα αυτοκίνητα και ο υπόλοιπος εξοπλισμός μεταφορών καθιστά πολύ υψηλό τον κίνδυνο αποτυχίας που συνδέεται με ριζοσπαστικές καινοτομίες. Γι αυτό, διαδικασίες και προϊόντα αναπτύσσονται κλιμακωτά. Οι ενδοεπιχειρησιακές δραστηριότητες Ε&Α και ο μηχανολογικός σχεδιασμός του προϊόντος αποτελούν τις κύριες πηγές τεχνικής προόδου. Επιπρόσθετα, η εργασία εξειδικευμένων προμηθευτών μερικές φορές ερευνητικών εγκαταστάσεων ενσωματώνεται στην αλυσσίδα αξίας. Οι εταιρείες της Ε.Ε. αύξησαν σημαντικά τις επενδύσεις τους σε νέα προϊόντα, νέες διαδικασίες και νέες τεχνολογίες τη δεκαετία του 90. Σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, η Ε.Ε. βελτίωσε τη θέση της όσο αφορά τις επενδύσεις σε Ε&Α. Η τεχνολογική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας δεν στηρίζεται μόνο στην παρουσία κορυφαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων αλλά και σε ευρύτατα διαδεδομένες δραστηριότητες καινοτομίας στο σκέλος της προσφοράς του κλάδου. (Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανταγωνιστικότητα) 1.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Οι επιπτώσεις της νέας νομοθεσίας στον αυτοκινητιστικό κλάδο είναι πολύπλοκες. Μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με το χρονικό ορίζοντα και να

9 5 επιφέρουν δυναμικά αποτελέσματα που είναι δύσκολο να αποτιμηθούν με ακρίβεια. Μέτρα όπως τα νέα θεσμοθετημένα όρια ρύπανσης μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις επιδόσεις και στην διάρθρωση των στοιχείων κόστους των κατασκευαστών αυτοκινήτων, θέτοντας νέες προκλήσεις στον κλάδο ως προς την ανταγωνιστικότητά του. Ταυτόχρονα, η αντιμετώπιση των μέτρων μπορεί να είναι το πρώτο βήμα προς νέες αγορές και την επίτευξη τεχνολογικής ή ποιοτικής πρωτοπορίας. Οι παγκόσμιες απαιτήσεις για ασφαλέστερα και περιβαλλοντικά φιλικότερα αυτοκίνητα θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Οι απαιτήσεις αυτές προσανατολίζουν την έρευνα και την καινοτομία έχει ζωτική σημασία να βρεθούν και να υλοποιηθούν καινοτόμες τεχνικές λύσεις που θα επιβληθούν παγκόσμια δίνοντας έτσι το προβάδισμα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Το κύριο τεχνολογικό πρόβλημα που τίθεται για την αυτοκινητοβιομηχανία σήμερα είναι η πολυπλοκότητα των απαιτήσεων της κοινωνίας. Η ανάγκη αντιμετώπισης πολλαπλών αναγκών ταυτόχρονα μπορεί να καταστήσει την ανάπτυξη τεχνικών λύσεων πιο απαιτητική καθώς τα υποκείμενα υλικά και τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να οδηγήσουν σε συμβιβασμούς. Από την άλλη πλευρά, μέτρα ικανά να μειώσουν τις μεγάλες διαφορές των φορολογικών συστημάτων θα επηρεάσουν θετικά την ικανότητα της βιομηχανίας αυτοκινήτων αλλά και των Ευρωπαίων καταναλωτών να δρέψουν τα οφέλη από τη δραστηριοποίηση σε μια Ενιαία Αγορά. Ο κατακερματισμός της αγοράς αυτοκινήτων εμποδίζει τον κλάδο να εκμεταλλευθεί οικονομίες κλίμακος ή να παράγει οχήματα εφαρμόζοντας τις ίδιες προδιαγραφές στο σύνολο της Εσωτερικής Αγοράς και συμβάλλει στην διατήρηση σημαντικών διακυμάνσεων στις τιμές προ φόρων στην εσωτερική αγορά. Η ανταγωνιστικότητα της αυτοκινητιστικής βιομηχανίας εξαρτάται σαφώς από ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό από πλευράς κόστους ρυθμιστικό πλαίσιο. Για να επιτευχθεί αυτό, η Επιτροπή χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο τα εργαλεία «Καλύτερης ρύθμισης», όπως οι τεχνική της Μελέτης Επιπτώσεων. Ωστόσο, απαιτείται μεγαλύτερη πρόοδος στην προσπάθεια για μείωση της ρυθμιστικής πολυπλοκότητας και το σχεδιασμό διατάξεων που πληρούν τους στόχους τους, λαμβάνοντας υπ όψιν τις πιθανές συγκρούσεις μεταξύ νόμων, τον σωρευτικό τους αντίκτυπο και τις εξωτερικές

10 6 μεταβλητές. Οι ανησυχίες αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αυτοκινητοβιομηχανία. (Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανταγωνιστικότητα) 1.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΚΡΟ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η αυτοκίνητη βιομηχανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους κλάδους παγκοσμίως. Είναι βασικός οδηγός της οικονομικής ανάπτυξης και έχει σημαντική συνεισφορά ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ε.Ε.. Συνολικά τα προτερήματα των κορυφαίων δέκα πολυεθνικών επιχειρήσεων αντιπροσωπεύουν 28 τοις εκατό του ενεργητικού των παγκόσμιων κορυφαίων 50 επιχειρήσεων, 29 τοις εκατό της απασχόλησής τους και 30 τοις εκατό των συνολικών πωλήσεών τους. Το 1999 τέσσερις από τις δέκα μεγαλύτερες επιχειρήσεις ήταν: General Mοtοrs στον αριθμό 4, Fοrd στο 5, TΟYΟTA στο 6 και Daimler Chrysler στο 7. Η δομή της βιομηχανίας στα μέσα του εικοστού αιώνα έφτασε να έχει περισσότερους από 100 αυτοκινητοπαραγωγούς, η συνεχής όμως σταθεροποίηση των παραγωγών και κυριότερων προμηθευτών λαμβάνοντας υπόψη και την υπερπαραγωγή οδήγησε στη δημιουργία διάφορων σημαντικών ομάδων. Η βιομηχανία μηχανοκίνητων οχημάτων συμπεριλαμβανομένων των μερών, των συστατικών και του εξοπλισμού αποτελεί περισσότερα από 10 τοις εκατό της συνολικής αξίας κατασκευής στην Ε.Ε. Η Ε.Ε παράγει για το ένα τρίτο της σφαιρικής παραγωγής των επιβατικών αυτοκινήτων. Το εκατομμύριο άτομα απασχολήθηκαν στην κατασκευή και τη συγκέντρωση των οχημάτων και πάνω από μισά στην παραγωγή των μερών. Εάν οι εργασίες στις σχετικές βιομηχανίες συμπεριλαμβάνονται, πάνω από 12 εκατομμύριο πολίτες της Ε.Ε απασχολούνται. Το 2000 η αυτοκίνητη βιομηχανία της Ε.Ε είχε ένα εμπορικό πλεόνασμα πάνω από 30 δισεκατομμύριο Ευρώ με περίπου 40 τοις εκατό των εξαγωγών, κυρίως οχήματα, που εξάγονται στις Η.Π.Α. Οι εισαγωγές από τις Η.Π.Α είναι κυρίως μέρη και εξαρτήματα.

11 7 ιάφορα νέα κράτη μέλη στην Ανατολική Ευρώπη, ειδικότερα Ουγγαρία, η Τσεχία και Πολωνία έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια ως σημαντικοί παραγωγοί. Στην Ε.Ε- 15 χώρες ηγούνται των παραγωγικών διαδικασιών, η Γερμανία η Γαλλία, η Ισπανίας, η U.K, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Σουηδία κ.λ.π. Η Γερμανία είναι παγκοσμίως ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός μετά από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, που παράγει πάνω από 5 εκατομμύριο οχήματα ετησίως. Είναι η βάση πολυεθνικών επιχειρήσεων όπως η Daimler-Chrysler, η BMW, η VΟLKSWAGEN κ.λ.π. Ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός είναι η Γαλλία όπου η βιομηχανία απασχολεί περίπου 7 τοις εκατό του εργατικού δυναμικού που κατασκευάζει περίπου 3 εκατομμύριο οχήματα ετησίως. Η εγγενής βρετανική αυτοκίνητη βιομηχανία μειώθηκε στη δεκαετία του '70 και τη δεκαετία του '80 αλλά κυρίως ως αποτέλεσμα της ξένης επένδυσης αποτελεί τώρα περίπου 5 τοις εκατό του Α.Ε.Π και σχεδόν 12 τοις εκατό των βρετανικών εξαγωγών. Η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση της βιομηχανίας έχει απεικονιστεί στην αυξανόμενη υπερπόντια επένδυση από την Ε.Ε, ιδιαίτερα από γερμανικές επιχειρήσεις και από ασιάτες παραγωγός στην Ευρώπη Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Σύμφωνα με το Begg το 2006 στην Ευρώπη οι οδηγοί, χρησιμοποιούσαν για όλες τις δραστηριότητες τους μόνο ένα αυτοκίνητο. Σήμερα το αντίκτυπο του αυτοκινήτου στη προσωπικότητα του οδηγού έχει αυξηθεί κατά πολύ τα περισσότερα νοικοκυριά έχουν περισσότερα από ένα αυτοκίνητα. Οι πολίτες εντός των πόλεων σε μετακινούνται με τα δημόσια μέσα. Η ευελιξία του αυτοκινήτου ενθαρρύνει επιπρόσθετες μετακινήσεις εντός των πόλεων. Τα νοικοκυριά με ένα αυτοκίνητο κάνουν 2,5 φορές περισσότερες μετακινήσεις την εβδομάδα, απ ότι τα νοικοκυριά που δεν έχουν αυτοκίνητο. Τα νοικοκυριά με δύο ή και περισσότερα αυτοκίνητα κάνουν 3,5 φορές περισσότερες μετακινήσεις. Με βάση αυτό προσπάθησε ο Begg να αποδείξει ότι οι οικογένειες οι οποίες ταξιδεύουν, έχουν αναπτύξει το αίσθημα της ελευθερίας και σε γενικές γραμμές ζουν σε καλύτερες συνθήκες. Από την άλλη τα άτομα που από τη φύση τους θέλουν να νιώθουν ελεύθερα, έχουν ανάγκη να έχουν τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο για να μπορούν να ταξιδεύουν. Σύμφωνα με στοιχεία της ιεθνούς Οργάνωσης Μετακινήσεων το 2006 βλέπουμε τα ακόλουθα στοιχεία.

12 8 Πίνακας 1.1-Μετακινήσεις Ανά άτομο και χρονιά στην Ευρώπη ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 75/76 85/86 89/91 94/96 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΑ ΠΟ ΙΑ % ΠΟ ΗΛΑΤΟ % ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ % ΤΡΕΝΟ % ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: ιεθνούς Οργάνωσης Μετακινήσεων το 2006

13 9 Το λεωφορείο και το ποδήλατο είχανε σημαντική πτώση. Τα ταξίδια με τα πόδια και τα τρένα παρέμειναν σταθερά, ενώ τα ταξίδια με αυτοκίνητα έχουν αυξηθεί περίπου 47%. Το άθροισμα των ταξιδιών μας δείχνουν μια άνοδο της τάξης του 14%. 1.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ιδιοκτησία του αυτοκινήτου, έχει τα τελευταία χρόνια αυξηθεί σημαντικά. Ο αιώνας ο οποίος διανύσαμε χαρακτηρίστηκε ως αιώνας του αυτοκινήτου. Παράχθηκαν δισεκατομμύρια αυτοκίνητα (Urry,2005). Υπολογίστηκε ότι μισό δισεκατομμύριο αυτοκίνητα, πουλήθηκαν παγκοσμίως. Η αύξηση της ιδιοκτησίας αυτοκινήτου ήταν της τάξεως του 25,8 %. Μέσος όρος, υπήρχε ένα αυτοκίνητο, για 2,2 ανθρώπους. Περίπου το 70 % των σπιτιών έχουν το λιγότερο ένα αυτοκίνητο. (LEX REPΟRT ΟN MΟTΟRING, 1988). Τέσσερις φάσεις στην ιδιοκτησία του αυτοκινήτου έχουν μελετηθεί. (Gilbert, 2005) 1) Το αυτοκίνητο ως είδος πολυτέλειας (ένα ανά εύπορη οικογένεια). 2) Το αυτοκίνητο ως οικογενειακό είδος (ένα ανά νοικοκυριό). 3) Το αυτοκίνητο ως ανεξάρτητο είδος (ένα για κάθε οδηγό). 4) Το αυτοκίνητο ως αγαθό πρώτης ανάγκης (Περισσότερο από ένα για κάθε οδηγό). Παρακάτω, ο πίνακας ο οποίος σχεδιάστηκε από τον Gilbert το 2005, παραθέτει τις μεταβολές των αυτοκινητοβιομηχανιών σε Αμερική και Ευρώπη.

14 10 Πίνακας 1.2- Μεταβολές Αυτοκινητοβιομηχανίες σε Ευρώπη και Αμερική ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙ ΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ ΧΡΟΝΙΕΣ Από είδος πολυτελείας σε οικογενειακό Από οικογενειακό σε είδος για ανεξάρτητους οδηγούς Από αυτοκίνητα για όλες τις χρήσεις (ένα ανά οδηγό) σε εξειδικευμένο ανεξάρτητο είδος

15 11 Ο Gilbert ανέφερε ότι στην Αμερική πέρασαν τις διάφορες φάσεις από τη δεύτερη στην τρίτη και τώρα είναι στη τέταρτη. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Το τέταρτο στάδιο στην έκρηξη της ιδιοκτησίας ακολουθεί το στάδιο της πολυτέλειας, του νοικοκυριού και των ανεξάρτητων ιδιοκτητών». Αυτό το νέο στάδιο της ιδιοκτησίας, υφίσταται τώρα στην Αμερική. Κάθε οδηγός έχει περισσότερα από ένα αυτοκίνητα. Ένα για τις μετακινήσεις του ένα για τα Σαββατοκύριακα και ένα άλλο για να δημιουργηθεί καλή εντύπωση ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ Το αυτοκίνητο με βάση τον Goodwin το 2005, αποτελεί έναν τρόπο ζωής, ένα σύμβολο ελευθερίας, δύναμης, ελέγχου, πρεστίζ, ή μέσου αυτόέκφρασης. Ακόμα αποτελεί χαρακτηριστικό συμπεριφορών διαφόρων τύπων ανθρώπων. Ο Gοοdwin έδωσε μετά από μελέτη που έκανε το 1997 έναν αριθμό από χαρακτηριστικά με τα οποία μπορούμε να εκφραστούμε για το αυτοκίνητο: Αυτοκίνητο ως συνήθεια Αυτοκίνητο ως πρεστίζ Αυτοκίνητο ως μέσο επικοινωνίας Αυτοκίνητο ως σύμβολο του σεξ και της δύναμης Αυτοκίνητο σαν προσωπική έκφραση συναισθημάτων Αυτοκίνητο ως μέσω ασφάλειας Αυτοκίνητο ως όπλο Αυτοκίνητο ως ιδεολογία Αυτοκίνητο ως μέσο επιθετικής συμπεριφοράς. Ο Urri το 2005 ανέφερε ότι η κουλτούρα του αυτοκινήτου το καθορίζει σαν μέσο μετακίνησης όμως, δεν είναι μόνο αυτό. Το αυτοκίνητο δηλώνει συναισθήματα,επιλογές και αποφάσεις. Το τι χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο, φαίνεται και από το αυτοκίνητο που επιλέγει. Ο πίνακας 3, μας δείχνει τη σχέση αυτοκινήτου με χαρακτηριστικά του οδηγού, τα οποία μάλιστα επηρεάζουν και την αγοραστική του απόφαση (Stradling et all 2006). Ο παρακάτω πίνακας προήλθε από έρευνα που έγινε σε καταναλωτές ενήλικες άνδρες ηλικίας ετών. Το 30% είχε παιδιά και οικογένεια. Μέσο οικογενειακό εισόδημα Το 67% ήταν full

16 12 time ή part time ή ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι έμεναν σε πόλεις, χωριά, πόλεις, πρωτεύουσες κτλ. (βλεπε 1.3)

17 13 Πίνακας 1.3- Σχέση Συναισθημάτων και Αγοράς Αυτοκινήτου ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑ Σημαίνει προβολή του εαυτού μας Μας κάνει να νιώθουμε περήφανοι Μας βοηθάει να εκφράσουμε τον εαυτό μας Μας δίνει το αίσθημα της δύναμης Μας βοηθάει να έχουμε αυτοέλεγχο Μας δίνει αυτό-πεποίθεση Μας βοηθάει να εξασκήσουμε τις οδηγίες μας ικανότητες. ηλώνει ελευθερία Μας βοηθάει να σκεφτόμαστε. Μας βοηθάει να έχουμε φίλους Μας δίνει το δικαίωμα να ταξιδεύουμε Μας κάνει να νιώθουμε ανεξάρτητοι. Μας βοηθάει να είμαστε τυπικοί στις ευθύνες μας. Μας δίνει ελευθερία να πηγαίνουμε όπου θέλουμε Μας κάνει να νιώθουμε ασφαλείς Μας βοηθάει να βγάζουμε τις ενοχές μας Μας δίνει σκοπό στη ζωή Μας βοηθάει να νιώθουμε δυνατοί και επιθετικοί Πηγή: John M. Houston and Paul B. Harris, and Marcia Norman. (2003) The Aggressive Driving Behavior Scale: Developing a Self Report Measure of Unsafe Driving Practices. Rollins College

18 14 Ο συγκεκριμένος πίνακας μας δείχνει συναισθηματικά κριτήρια που συνδέονται με την οδική συμπεριφορά του κάθε ανθρώπου. Τα συγκεκριμένα κριτήρια όπως θα δούμε και παρακάτω, μπορούν να αποτελέσουν και κριτήρια αγοράς ενός αυτοκινήτου. Για να υποστηρίξουμε τη θέση μας ακόμα καλύτερα θα παραθέσουμε το άρθρο του J.a. Groeger, το οποίο αναφέρει ότι ο γρήγορος οδηγός παραμένει πάντα γρήγορος. Με αυτό θέλει να πει ότι αν στοιχείο του ανθρώπου είναι η ταχύτητα και η επιθετική συμπεριφορά τότε επιλέγει αυτοκίνητα με βάση αυτά, σε όλα τα στάδια της ζωής του. Το συγκεκριμένο άρθρο προσπαθεί να εξηγήσει το γιατί κάποιος επιλέγει να οδηγεί γρήγορα. Οι τρόποι με τους οποίους μελετήθηκε το φαινόμενο, ήταν οι ακόλουθοι(maycock, 2005). 1) Μέσο φυσιολογικών και δημογραφικών κριτηρίων 2) Ρωτώντας ανθρώπους για το αν τρέχουν και κάτω από ποιες συνθήκες. 3) Χρησιμοποιώντας βίντεο και εργαστηριακές έρευνες προκειμένου να μελετηθεί η ταχύτητα και πώς την κρίνει το άτομο (Horswill and McKenna, 2005) Όλες οι παραπάνω μελέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ταχύτητα είναι χαρακτηριστικό της προσωπικότητας και επηρεάζεται από μεταβλητές όπως: 1) Ο προορισμός 2) Το πόσο βιάζεται ο οδηγός 3) Το είδος του δρόμου 4) Το είδος του αυτοκινήτου. Η ουσία είναι ότι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε μεταβλητή, ο γρήγορος οδηγός αγοράζει γρήγορα αυτοκίνητα και οδηγεί πάντα γρήγορα. Μία άλλη πολύ σημαντική μελέτη η οποία μας δείχνει το πώς ο τύπος του αυτοκινήτου επηρεάζει αλλά και ο οδηγός με βάση την προσωπικότητά του αγοράζει αυτοκίνητο, κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα: 1) Υπάρχει ξεκάθαρη σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών του οδηγού και της επιλογής αυτοκινήτου. 2) Οι αποδόσεις που ζητάει από το αυτοκίνητό του ο οδηγός, σχετίζονται με τις συνήθειές του και τον τρόπο ζωής του.

19 15 3) Τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου μετριούνται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Συγκεκριμένα ο οδηγός που θέλει γρήγορο αυτοκίνητο δεν ενδιαφέρεται για το πόσο ασφαλές είναι ή σε άλλη περίπτωση ο οδηγός που θέλει οικογενειακό αυτοκίνητο δεν ενδιαφέρεται πάντα για το αν είναι γρήγορο. 4) Τα χαρακτηριστικά του οδηγού, δεν επηρεάζουν μόνο την αγορά του αυτοκινήτου, επηρεάζουν και τα ρίσκα που παίρνει στην οδήγηση. 1.ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ Ο ΗΓΗΣΗ: Η επιθετική οδήγηση έχει περιγραφεί με ποικίλους τρόπους. Συγκεκριμένα ορίζεται ως η οδήγηση η οποία γίνεται υπό την επήρεια συναισθημάτων τα οποία βάζουν σε κίνδυνο τον οδηγό αλλά και τους γύρω του. Σε σχέση με την επιθετική συμπεριφορά υπάρχουν οι ακόλουθες οδικές συμπεριφορές.: Ανταγωνιστική οδήγηση, οδήγηση που συναντάμε σε αγώνες ράλι. Οδήγηση σε ταχύτητες πέραν των ορίων Οδήγηση υπό πίεση Αγχώδης οδήγηση Οδική συμπεριφορά η οποία αδιαφορεί για καιρικές συνθήκες ή για κανόνες ασφαλείας. Αβεβαιότητα 2. ΘΥΜΟΣ Η λέξη θυμός χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να δείξουμε ότι το άτομο, οδηγεί υπό την επήρεια άσχημων συναισθημάτων, τα οποία δεν χαρακτηρίζονται από λογικές πράξεις. Συγκεκριμένα εξωτερικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της οδήγησης επηρεάζουν τον οδηγό, ώστε να οδηγήσει υπό την επήρεια του θυμού. Βέβαια προκειμένου ο οδηγός να μπορέσει να ξεσπάσει το θυμό του θα πρέπει το αυτοκίνητο το οποίο οδηγεί να του δίνει τη δυνατότητα να εκφράσει τα συναισθήματα που νιώθει τη δεδομένη στιγμή. Υπάρχουν δύο λόγοι έκφρασης θυμού, στην οδήγηση. Συγκεκριμένα : Ο οδηγός οδηγεί με θυμό, λόγω του ότι κάποιος άλλος οδηγός τον προκάλεσε. Ο οδηγός θυμώνει επειδή ένα εξωγενές φαινόμενο, τον καθυστέρησε όπως όταν γίνονται έργα στο δρόμο.

20 16 Το θέμα είναι ότι όσο και να θυμώσει ο οδηγός αν το αυτοκίνητο που οδηγεί, δεν του δίνει τη δυνατότητα να τρέξει ή να ξεσπάσει το θυμό του, τότε δε μπορεί να το κάνει. 3.ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Όπως αναφέραμε και παραπάνω, το αυτοκίνητο βοηθάει το άτομο να εκφράσει τα συναισθήματά του. Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός με βάση το χαρακτήρα και την καθημερινότητα που βιώνει λειτουργεί και στην επιλογή του αυτοκινήτου, αλλά και αργότερα στο τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται στο δρόμο. Τα συναισθήματα όπως χαρά,αισιοδοξία, στεναχώρια κτλ. Επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ατόμου και αυτό μπορεί να το επηρεάσει και στον τρόπο με τον οποίο φέρεται στο δρόμο. 4.ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Τα πιστεύω του ατόμου γενικότερα για τη ζωή επηρεάζουν και τον τρόπο που οδηγεί. Για παράδειγμα, ένας οδηγός, μπορεί να πιστεύει ότι η γρήγορη οδήγηση είναι το μέσο για να φτάσει στον προορισμό του στην ώρα του. Πρέπει να θυμόμαστε ότι πολλά πράγματα που πιστεύουμε πως είναι αληθινά στη πραγματικότητα είναι αναληθή. Πώς μπορεί ένας οδηγός να ελέγξει τα πιστεύω του για τους άλλους οδηγούς; Μία τεχνική είναι να εξετάσουμε τις συνθήκες. Για παράδειγμα ένα αργό αυτοκίνητο στη λωρίδα μας. Γιατί ο οδηγός πάει αργά; Μπορούμε να σκεφτούμε διάφορους λόγους προτού θυμώσουμε. Το αυτοκίνητο έχει βλάβη Ο οδηγός είναι καινούριος και έχει άγχος Έχει κίνηση Ο οδηγός έχει στο αυτοκίνητο κάποιον άρρωστο ή παιδί. Πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που οδηγούν κάποιον να έχει μια συγκεκριμένη οδική συμπεριφορά. Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να αιτιολογήσουμε και την αγοραστική συμπεριφορά ενός οδηγού σε σχέση με το αυτοκίνητο που επιλέγει. Πολλές φορές ένας οδηγός θεωρεί ότι του χρειάζεται ένα γρήγορο αυτοκίνητο διότι έχει να καλύψει καθημερινά μεγάλες αποστάσεις και θεωρεί ότι πρέπει να το κάνει γρήγορα. Αυτό είναι η δική του πραγματικότητα. Θα μπορούσε να προτιμήσει ένα αυτοκίνητο που του δίνει ασφάλεια. Αυτό είναι μια άλλη πραγματικότητα.

21 17 Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι με βάση αυτό που μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα στο δρόμο, επιλέγουμε και αυτοκίνητο. Στη συγκεκριμένη ενότητα αναλύσαμε συμπεριφορές και πως αυτές επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά του οδηγού. Αυτό που θέλουμε να αποδείξουμε είναι ότι αυτές οι συμπεριφορές επηρεάζουν και τα κριτήρια επιλογής, ουσιαστικά τα διαμορφώνουν. Για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη της θέσης μας θα παραθέσουμε παρακάτω τα κριτήρια επιλογής στην αγορά αυτοκινήτου ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στη συγκεκριμένη ενότητα θα δούμε τα κριτήρια που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή, στην αγορά του αυτοκινήτου. ηλαδή θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε με ακρίβεια, τους παράγοντες που επηρεάζουν έναν ιδιώτη όταν αποφασίζει να δαπανήσει, ένα ποσό χρημάτων στην αγορά αυτοκινήτου. Σύμφωνα με μελέτη που έγινε από την American Autοmοbile Assοciatiοn το 2003 Οι παράγοντες αυτοί είναι οι ακόλουθοι: 1.Τιμή: Οι καταναλωτές ανεξάρτητα από τις προτιμήσεις τους καταλήγουν στην επιλογή ενός αυτοκινήτου, με βασικό κριτήριο τη τιμή του. Η τελική τιμή καθορίζει και τον πιθανό δανεισμό, στον οποίο θα προβεί ο καταναλωτής προκειμένου ν αγοράσει το αυτοκίνητο το οποίο επιθυμεί. Η εποχή η οποία ζούμε χαρακτηρίζεται από οικονομική ύφεση σε παγκόσμια βάση, με ελάχιστες εξαιρέσεις οι καταναλωτές τελικά επιλέγουν έχοντας ως πρωταρχικό κριτήριο τη τιμή. ηλαδή ακόμα και αν θέλουν για παράδειγμα να αγοράσουν ένα σπορ αμάξι, ή ένα πολυτελές θα επιλέξουν ανάμεσα στις επιλογές τους το φθηνότερο. 2. Κόστος συντήρησης: Πολλοί καταναλωτές στηρίζονται σε μια άλλη μορφή του κόστος του αυτοκινήτου για να επιλέξουν. Συγκεκριμένα δεν επιλέγουν με κριτήριο τη τελική του τιμή, αλλά το κόστος συντήρησης το οποίο θα πρέπει να υποστούν στην πορεία. Άρα ακόμα και αν ένα αυτοκίνητο είναι πιο ακριβό από ένα άλλο, καταλήγει να αποτελέσει το επίκεντρο της προτίμησης ενός καταναλωτή, λόγω φτηνότερου κόστους συντήρησης, φτηνότερα ανταλλακτικά, μειώσεις σε φορολογικές ή ασφαλιστικές επιβαρύνσεις κ.λ.π.

22 18 3. Συναισθήματα: Πολλοί καταναλωτές επιλέγουν αυτοκίνητο με βάση συναισθηματικούς παράγοντες. Για παράδειγμα γεγονότα από το παρελθόν τους, πρότυπα από την οικογένεια τους, παιδικά απωθημένα κ.λ.π. Το αυτοκίνητο για κάποιους ανθρώπους είναι ένας τρόπος επιβεβαίωσης αλλά και προσωπικής επιβεβαίωσης. Όταν λέμε συναισθήματα εννοούμε στάσεις ζωής στη ζωή του καθενός, για παράδειγμα κάποιος εξωτερικεύει την ανάγκη του για επίδειξη της οικονομικής του ευρωστίας, μέσα από την αγορά ενός πολυτελούς αυτοκινήτου. 4. Αντικειμενικά κριτήρια: Τα συγκεκριμένα κριτήρια, σχετίζονται με τη πραγματικότητα, δηλαδή οι καταναλωτές αυτοκινήτων καταλήγουν να επιλέξουν ένα μοντέλο με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες. Αναφορικά παραθέτουμε χαρακτηριστικά που καθορίζουν ανάγκες: Επάγγελμα (για παράδειγμα ένας πωλητής χρειάζεται ένα εύκολο στην οδήγηση αυτοκίνητο, το οποίο να έχει χαμηλό κόστος συντήρησης και να ξοδεύει λίγη βενζίνη, να αντέχει τα μακρινά ταξίδια). Οδήγηση απόδοσης (Ο καταναλωτής θέλει ένα αυτοκίνητο που να έχει υψηλές αποδόσεις, ο λόγος εστιάζεται στην ανάγκη του για επιθετική οδήγηση ή για καθημερινή οδήγηση σε μακρινές αποστάσεις). Εμπορική χρήση (Ο καταναλωτής λόγω επαγγέλματος έχει ανάγκη ένα αυτοκίνητο στο οποίο να μπορεί να φορτώσει μεγάλες ποσότητες προϊόντων και να κάνει μεταφορές) Επίπεδη χώρα ή λοφώδης (Η γεωγραφική κατανομή της περιοχής που ζει ο καταναλωτής, τον αναγκάζει να επιλέξει για παράδειγμα ένα αυτοκίνητο 4Χ4, το οποίο να μπορεί να κινηθεί και σε δρόμο αλλά και σε άλλα πιο τραχιά εδάφη) Σκληρός καιρός; (Παρόμοια περίπτωση με έδαφος) Ανάγκη για μετακινήσεις πολλών ατόμων. Αγορά ενός αυτοκινήτου έχοντας σαν στόχο τη χρήση του για μεγάλη διάρκεια Τα παραπάνω αποτελούν προτεραιότητες, οι οποίες είτε επηρεάζουν από μόνες τους την επιλογή ενός ιδιώτη, είτε σε συνδυασμό άλλων κριτηρίων όπως τιμή, κόστος συντήρησης επηρεάζουν τη τελική επιλογή του καταναλωτή.

Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη

Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη IP/04/285 Βρυξέλλες, 2 η Μαρτίου 2004 Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη Η τελευταία έκθεση σχετικά µε τις τιµές των αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1 Παγκόσμια οικονομία Διεθνές περιβάλλον 1 Επιλεγμένοι δείκτες ασιατικών χωρών Διεθνές περιβάλλον 2 Αλλαγές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον Πρωτεύον ρόλος της κίνησης στην κίνηση των κεφαλαίων σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005.

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Η μακροπρόθεσμη τάση προς την

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης «Οι Καινοτομικές Δραστηριότητες στην Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιγραφή του μαθήματος Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η διεξοδική ανάλυση των θεμάτων που αφορούν τη σημασία, τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των διεθνών επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Χώροι εργασίας στην Ευρώπη και ασφαλής χρήση αλκοόλ: Βασικά Αποτελέσματα Συμπεράσματα και Συστάσεις για την ανάπτυξη πολιτικών

Χώροι εργασίας στην Ευρώπη και ασφαλής χρήση αλκοόλ: Βασικά Αποτελέσματα Συμπεράσματα και Συστάσεις για την ανάπτυξη πολιτικών Χώροι εργασίας στην Ευρώπη και ασφαλής χρήση αλκοόλ: Βασικά Αποτελέσματα Συμπεράσματα και Συστάσεις για την ανάπτυξη πολιτικών Γενικό πλαίσιο Η Ευρώπη έχει το υψηλότερο και διαρκώς αυξανόμενο επίπεδο κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας από την Accenture υπό την αιγίδα του Καθοδηγώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό Ένας νέος τρόπος για ηγέτες κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για να κατανοήσουν, να μετρήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) Σειρά Πληροφοριακού και Εκπαιδευτικού Υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΠΑΤΡΑ, 2016 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΣ - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την ευημερία μιας κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI) Οι ροές των ΞΑΕ καταγράφονται στο ισοζύγιο πληρωμών (ΙΠ) των χωρών υποδοχής. Διαφ. 11 Τα στοιχεία όμως του ΙΠ δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 203. Η προσέγγιση εστιάζει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της καινοτοµικής επιχείρησης και όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Περιβάλλον Μάρκετινγκ Όλες οι δυνάµεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2014** 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Μετακίνηση με αυτοκίνητο; Παντού, πάντα και μόνο με δικό μου! Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 31 Μάρτιος :57

Μετακίνηση με αυτοκίνητο; Παντού, πάντα και μόνο με δικό μου! Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 31 Μάρτιος :57 Ατομική, online αυτοκίνηση και μεγάλα αυτοματοποιημένα οχήματα κύρους και δύναμης επιθυμεί η νέα γενιά οδηγών, σύμφωνα με παγκόσμια κοινωνική έρευνα της Continental. Η οδήγηση του αυτοκινήτου είναι και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ιδέα για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου ξεκίνησε με τη σκέψη ότι οι οποιεσδήποτε αλλαγές στη φορολογική διοίκηση πρέπει να είναι επιθυμητές, ώριμες, αποδεκτές από τον κόσμο που τον αφορούν (τον

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 655 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παρακολούθηση των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Οικονομική κρίση και πολιτικές ανάπτυξης και συνοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Το μικροπεριβάλλον της επιχείρησης Ενώ το μακροπεριβάλλον απαρτίζεται από ευρύτερες δυνάμεις περιφερειακά της εταιρείας (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές), το μικροπεριβάλλον αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σκοπός της διάλεξης Σ-1: Να αναφερθεί στους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τα 4η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγικό Σημείωμα Ελληνικής Έκδοσης..............................................17 Εισαγωγικό σημείωμα................................................................ 19 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

Ζητουμένη Ποσότητα Qd. Τιμή Ρ. Καμπύλη ζήτησης. 0 20000 40000 60000 80000 100000 Ποσότητα Κιλά Q

Ζητουμένη Ποσότητα Qd. Τιμή Ρ. Καμπύλη ζήτησης. 0 20000 40000 60000 80000 100000 Ποσότητα Κιλά Q ΚΕΦ. 4 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ Η τιμή είναι η χρηματική αξία ανταλλαγής ενός αγαθού. Αποτελεί μέτρο σύγκρισης του καταναλωτή με άλλα παρόμοια προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Πολλές φορές τον επιρεάζει στη

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ Αθήνα, 7 Μαΐου 2015 ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Είμαστε σε μια περίοδο όπου η κρίση διαφοροποιεί το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον Πρώτον,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 2 ο : Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - 2.1.: ΤΟ ΑΕΠ & Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ Α. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Η οικονομική ανάλυση διακρίνεται σε μικροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1 Οι προκλήσεις Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής του Τάσου Χανιώτη 1 Η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή γεωργία και η Κοινή Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Το Περιβάλλον Μάρκετινγκ

Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Το Περιβάλλον Μάρκετινγκ Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Το Περιβάλλον Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 3 ης Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Συστημάτων Π.Κ. Ιούλιος 2014 Δημιουργικότητα+ Επιστήμη= Δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρ. Χάουσμαν: Η λύση βρίσκεται στις εξαγωγές Κέρδος online 10/6/2011 15:26 http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1511781&nt=103 Περισσότερα προβλήματα θα δημιουργούσε παρά θα επέλυε τυχόν έξοδος της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 11 : Διαπεριφερειακή Αγορά εργασίας (κεφάλαιο 9, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Διαπεριφερειακή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη

Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη Μέχρι το 2025 προβλέπονται σημαντικές διαφορές στην προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων μεταξύ κρατών μελών Το 2020 η απασχόληση στην ΕΕ εκτιμάται

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων. Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς:

Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων. Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς: Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς: 1) Το πρώτο σύστημα είναι η καπιταλιστική οικονομία ή οικονομία της αγοράς:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ HORST REICHENBACH ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική 1. Διεθνές εμπόριο, Διεθνής Εμπορική Πολιτική και Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες και Θεσμοί 2. Μακροοικονομική Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 40 & 43

H ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 40 & 43 H ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 40 & 43 H Ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι συγκεντρωμένη σε: Ολλανδία, Βέλγιο Γαλλία Αυστρία Βρετανία Τσεχία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Ισπανία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Επιπτώσεις

Οικονομικές Επιπτώσεις Οι εξελίξεις στον τομέα της επικοινωνίας (σταθερή και κινητή τηλεφωνία, δίκτυα υπολογιστών) λειτουργούν ως υπόβαθρο για την επέκταση και σύνδεση των εθνικών οικονομιών σε παγκόσμιο επίπεδο Η παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά Γενικά Η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος ελαιοπαραγωγός τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο όπου κατάφερε να διπλασιάσει την παραγωγή της μετά το 1990, ενώ ακολουθώντας σχεδιασμένη πολιτική παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

«Από την έρευνα στη διδασκαλία» Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας Σάββατο 16 Απριλίου 2016

«Από την έρευνα στη διδασκαλία» Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας Σάββατο 16 Απριλίου 2016 Βιογραφικό σημείωμα Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Μαθηματικά και Οικονομικά στις ΗΠΑ (1974) και στην Αγγλία (1978). Στη δεκαετία του 1980 εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Από το 1990

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Παράκληση να δημοσιευθεί Ημερομηνία: 28 ή 29-3-2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ελένη Χήτα, Ευθύμιος Ζέρβας Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε

Διαβάστε περισσότερα