Αποφάσεις για το σταδιακό αφανισμό τους

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποφάσεις για το σταδιακό αφανισμό τους"

Transcript

1 Σκέψυ ν πλνή συ... νκύκλωσε ΦΩΝΗ συ Εβδμδιί πλιική εφμείδ Πάυ - Ανιπάυ 67 ΧΡΟΝΙΑ φιεωµέν σν ενµέωσ Πσκευή 24 Σεπεμβίυ 2010 Φύλλ Ές 65 Νέ Πείδς Ές Ίδυσς 1945 Χάλμπς Κόκκινς υπψήφις Πειφεειάχς Ν. Αιγίυ Δεν θ συμβιβσώ με ν πκμή Υπέσε πενέμισι χόνι σν Πειφέει Ν. Αιγίυ, εκιμά όι πσέφεε σν πειχή κι συς πλίες ς κι ώ διεκδικεί ν ψήφ υς γι ν επνέλθει σ χώ, ν πί γνωίζει πλύ κλά, εκλεγμένς πλέν. Ο κ. Χάλμπς Κόκκινς έχει σχέδι γι μέλλν, είνι υπέ ς Διικικής Μεύθμισς, όχι όμως, όπως νίζει, με σύσμ «κππικής» πυ χσιμπιήθκε πό υς κυβενώνες γι ν «Κλλικά», γι υό θ επιδιώξει, κά ν εφμγή, ν ωφελθύν ι πλίες κι όχι ι «λίγι». Ήσσν Πειφεειάχς Ν. Αιγίυ πενέμισι χόνι κι ώ διεκδικείε υή θέσ κεβίννς σις εκλγές με συνδυσμό «Νέ επχή γι νσιά μς». Πισεύεε πως είνι σμνικό ν σς εκλέξει λός κι ν νι, γιί; Είχ ν ύχ κι ν ιμή ν είμι μέχι σήμε μκβιόες Γενικός Γμμές ς Πειφέεις Νίυ Αιγίυ, θέσ πυ εκιμώ όι ίμσ, φύ σ πενέμισι έ ς θείς μυ πωθήθκν κι λκλώθκν σις Κυκλάδες κι Δωδεκάνσ χίλι χκόσι (1800) έγ κι δάσεις κι ξιπιήθκν με διφάνει κι ενιμό σύνλ ων εθνικών κι ευωπϊκών πόων πυ είχμε σ διάθεσ μς. Έχνς ως δεδμέν όι υς ελευίυς μήνες υπάχει πξί κι έλλειψ νπυξικής πλιικής, ι πλίες ς κίνυν εάν πώθσ θά θεσμό ς Πειφέεις κι ν δήγσ σε δικίσεις σν Ευωπϊκή Ένωσ εάν υς ιιάζει πισθδόμσ κι πκμή. συνέχει σελ. 7 Footer_I_foni_tis_Parou_PAROS_Nissos-Rodos_(260x50mm)_002.pdf 2/9/2010 2:14:56 µµ Μέωπ με υς λιείς άνιξε Νμάχς Δ. Μπάιλς σν εκπνή ς θείς υ Απφάσεις γι σδικό φνισμό υς ΕΝΟΧΗ ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΠΑΡΙΑΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Έννες νιδάσεις σν κλάδ ων λιέων πκλεί πόσφ πόφσ υ Νμχικύ Συμβυλίυ σν Ανάφ «γι ν πσσί ων θλσσίων ιχθυπθεμάων». Τις νιδάσεις κ. Μπάιλς, ις εξέλβε ως «φήμες ππλφόσς κι ππίσς ς λήθεις πυ πσπθύν ν σπείυν πνικό συς λιείς ων Κυκλάδων», γι υό κι εξέδωσε δελί Τύπυ σε μι πσπάθει ν «χυσώσει χάπι». Σ Δελί Τύπυ νίζει όι «εν λόγω πόφσ έγινε μόφων δεκή, όχι μόν πό μέλ υ Ν.Σ., λλά κι πό όλυς υς πβισκόμενυς εκπσώπυς ων λιέων, ι πίι ενώ χικά είχν εκφάσει ις επιφυλάξεις υς, μεά ν λκλωμέν πόσ υ Νμάχ Κυκλάδων όχι μόν συμφώνσν, λλά ν ευχίσσν εν μέσω χεικμάων». Ν σμειωθεί βέβι, όι σ συγκεκιμέν συνεδίσ υ Ν.Σ. σν Ανάφ, ήσν 5-6 πάκιι λιείς, ι πίι πάγμι συμφώνσν. Δεν ήν κνένς ψάς πό ν Πά, ύε άδες ή ιδικήες βιζός, ι πίι είχν εκφάσει ις έννες διφωνίες υς, μζί με άλλυς συνδέλφυς υς πό άλλ νσιά, σν πυσίσ σ Νάξ ς έευνς με ίλ: «Σχεδισμός ενός δικύυ θλσσίων πθεμάων γι ν πσσί ς βιπικιλός κι ς βιώσιμς λιείς σις Κυκλάδες». Ενύπωσ επίσς πκλεί συνίνεσ σν πόφσ ων Πινών Νμχικών Συμβύλων, ι πίι γνωίζυν όι διθέυμε ως νσί μεγλύε λιευικό σόλ κι δεν υπεσπίσκν συμφέν ων Πινών ψάδων. Ο κ. Ανώνς Μλμένις ιδικής Γι γι, σχλιάζνς ν πόφσ μς είπε: «Μίσ ιμάιά μυ κι επ υών έβλ κλή», υό έκνε Νμάχς. Είχ πάει σν πυσίσ ς έευνς σ Νάξ, γι ν πί εκιμώ όι είνι άκυ. Ο κθγής πυ ν έκνε είνι μθμικός, δεν έχει κμί σχέσ με νικείμεν κι νωήθκε γι πι πσσί μιλάμε. συνέχει σελ. 5 C M Y CM MY CY CMY K Πά σν Πά με Νήσς Ρόδς! Πειιά Τί - Πέμπ - Κυική 00:30 (επόμεν μέ) Πειιά * Τ δμλόγι ισχύυν έως 31/10/2010. Πά ευέ - Τεά - Πσκευή 18:00 Γι κήσεις πευθυνθείε σν ξιδιωικό σς πάκ ή σν HELLENIC SEAWAYS Άσιγγς 6, Πλεί Κϊσκάκ Πειιάς λ.: , fax:

2 2 Πσκευή 24 Σεπεμβίυ Ενμέωσ κι έλεγχι πό υπυγεί Εγσίς Γι επικινδυνό συς χώυς εγσίς Ο Εμπεπγγελμικός Σύλλγς Πάυ Ανιπάυ ενμεώνει όλυς υς επιχειμίες όι Υπυγεί Εγσίς & Κινωνικής Ασφάλισς σε συνεγσί με ν Επιπή Ανωέων Επιθεωών Εγσίς ς Ευωπϊκής Ένωσς, έχει νλάβει εκσεί ενμέωσς κι ελέγχων γι ν εκίμσ υ κινδύνυ πό χήσ επικίνδυνων υσιών συς χώυς εγσίς. Κύις σκπός ς εκσείς υής είνι ενμέωσ εγδών κι εγζμένων, ιδίως σε επιχειήσεις με πσωπικό έως 50 εγζμένυς, γι ν πόλψ κι ν υιθέσ κλών πκικών πς πφυγή ων κινδύνων πυ ενέχει έκθεσ εγδών κι εγζμένων σε επικίνδυνες υσίες. Η εκσεί θ επικενωθεί κυίως σ συνεγεί υκινήων, συνεγεί κθισμύ, πιεί, ξυλυγεί κι επιπλπιεί, λλά πευθύνει γενικόε κι σε όλυς υς εγδόες κι εγζμένυς. Όπως ενμέωσε Υπυγεί, πό 15 Σεπεμβίυ έως κι 30 Νεμβίυ 2010, θ πγμπιθύν έλεγχι σις ππάνω επιχειήσεις με κύι σόχ διπίσωσ ύπξς επγγελμικύ κινδύνυ, κθώς κι ν λμβάννι σχεικά πλπικά μέ. Εβδμδιί πλιική εφμείδ Πάυ-Ανιπάυ Ές 65, Νέ Πείδς, Ές ίδυσς 1945 Κωδικός Ενύπυ 3233, Αιθμ. φύλλυ: 126 Ιδυής: Φγκίσκς Γϊάνς Ιδικής/ Εκδός/ Διευθυνής: Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ Αχισυνξί: Μί Δυλγέ Αθλικό επάζ: Νίκς Σής Εμπικό μήμ - Διφήμισ: Έλλ Ργκύσ Σχεδισμός - Σελιδπίσ: Μιλέν Γβιήλ Εκύπωσ: Αγ. Απόσλι Νάυσς, Πάς T.K λ: fax: website: ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Κγιώγς Αθνάσις (πειφεεικός), Μπιζά Ελέν (Ανγέννσ), Ρύσσς Νικόλς (Internews), Σ/Μ Αλάνικ (πειφεεικός), Σ/Μ Σιόκ, Απιεί Αλιπάν, Αόπλις, Πήι άυ Αλιπάν, Κάβ Τάσσς, Πκεί ξιδίων Πώλς Tours, Γενική Τχυδμική, ACS, Avant Travel, View cafe, Οπωπωλεί Αλιπάν, Κφέ ωδών, Κφέ Λάζς (εφί), Γιάννς Ρύσσς Audiophile, βιβλιπωλεί Πλύχωµ, Πείπε ΟΤΕ, Πκεί ΠΡΟΠΟ Ασένς Σής, Κπύσς (πλ. Τξιχών), Bioshop - Αλιπάνς Απ. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Τυπγφεί, φύνς Ργκύσ ΝΑΟΥΣΑ: Σνινύ Μγί, Αινύσυ Ιωάνν «Σΐ», Σ/Μ Ευωγά, Σ/Μ Σπυιδύλ. Απιεί Μγί, Απιεί Μπίσ, Απιεί Τσυνάκ, Smart computers Σκιδάς, Μπµπίγυ Ευγγελί χωµπωλεί, Erkyna Travel, κάσµ Γεµνός ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφυνς ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ: Απιεί Πάδσ, Σ/Μ Ανδές Κβάλς ΜΑΡΜΑΡΑ: Φύνς Χ. Ζυµή ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιπωλεί Κλµέ, Ζχπλσεί Νικής, Σ/Μ Μινόπυλς, ΑΒ SHOP&GO. ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελνίς ΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανυσάκς ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Proton, πείπε Ιωάνν Χνιώ, πείπε Βεύ Νικλάυ, Πδσικός Φύνς ς Αγκιιάς ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφγιάνν Μί (Σ/Μ Κλιόπυλς) ΚΩΣΤΟΣ: Κφενεί Α. Μπάλιυ, Τάσυ Ρύσσυ ΛΕΥΚΕΣ: βιβλιπωλεί Γλάζι Όνει, Νικόλς Πνελίς (Ράφς) ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γγός Μιάνς, πείπε Ιάκωβυ Μιάνυ Αν δεν βίσκεε ν εφµείδ σ πκθισµέν σµεί, κλέσε µς σ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, λ Επγγελμικός πσνλισμός Από Δευεβάθμι Εκπίδευσ Κυκλάδων, νκινώθκε ένξ λειυγίς υ Γφείυ Σχλικύ Επγγελμικύ Πσνλισμύ Πάυ (ΓΡΑΣΕΠ) γι σχλικό ές Τ Γφεί ΣΕΠ Πάυ είνι έν πό πείπυ 500 πυ λειυγύν σε σχλικές μνάδες ελευί 10 χόνι, με σκπό ν πχή εκμιωμένων πλφιών, συμβυλών κι σήιξς σε μθές κι γνείς πάνω σε θέμ πυ φύν ν εκπίδευσ, ν κάισ κι ν γά εγσίς. Τ γφεί έχει εξής ωάι: Δευέ, Τεά, Πέμπ πό ις 9 πωί έως ις 12 μεσμέι σ Γυμνάσι Νάυσς. Τί, Πσκευή ις ίδιες ώες σ Λύκει Πικίς. Πλφίες: Σωής Τζύδς λ.: fax: Έκκλσ πς υς κυνγύς Πσχή σν Α Γιάνν Δέ, υπάχυν κι πειπές Τ κυνήγι επιέπει υή ν πείδ κι μάλισ ώ είνι επχή υ λγύ. Οι κυνγί ς Πάυ κάννς χήσ υ νόμιμυ δικιώμός υς ξεχύννι συς λόφυς κι ις πλγιές υ νσιύ. Σ υές συμπειλμβάνει κι πειχή υ Ά Γιάνν Δέ, σν πί βίσκει Πειβλλνικό κι Πλιισικό Πάκ Πάυ. Κι εκεί είνι πόβλμ. Γιί μζί με θάμ είνι κι ι πειπές ων μνπιών, ξένι υίσες ι πεισσόει, πυ πιν πό λίγες μέες κέβκν ένμι πό ις υφεκιές σν πλί υ Μνσιύ. Βέβι, ύε ι κυνγί φίνε, πόσ μάλλν ι πειπές. Απευθυνθήκμε σν πόεδ υ Κυνγεικύ Συλλόγυ Κ. Ιδάν, πίς νιμεώπισε με θεική διάθεσ πόβλμ, λέγνς πως θ επιδιώξει ν ενμεώσει υς κυνγύς, είε ν πφεύγυν συγκεκιμέν πειχή, είε ν ελέγξυν ις ώες πυ πγίνυν, με λίγ λόγι ν βεθεί χυσή μή, ώσε κι ι κυνγί ν μν «πειισύν» κι ι υίσες ν πλμβάνυν νενόχλι ν πείπό υς. Ελπίζυμε ν πάνε όλ κλά. 1 ΕΠΑΛ Πάυ Ειδικό: υισικών επιχειήσεων Από νέ σχλική χνιά θ λειυγήσει σν Τμέ Οικνμίς-Διίκσς, σ Γ άξ, ειδικό «Τυισικών Επιχειήσεων». Οι κάχι πλυίυ Γενικύ Λυκείυ ή πισδήπε άλλς ειδικός Επγγελμικύ Λυκείυ (ΕΠΑΛ), μπύν ν εγγφύν σ Β άξ υ ΕΠΑΛ κι ν πκήσυν πυχί ων ειδικήων υ μέ, φιώνς δύ χόνι. Ειδικόε, ι κάχι πυχίυ υ Τμέ Οικνμίς-Διίκσς, μπύν ν εγγφύν κι ν πκήσυν κι επιπλέν πυχί «Τυισικών Επιχειήσεων», πκλυθώνς μόν μθήμ ς Γ άξς. Γι πεισσόεες πλφίες, ι ενδιφεόμενι μπύν ν λεφωνύν ις εγάσιμες μέες κι ώες σ Μνμόσυν γι θύμ υ νυγίυ υ «Εξπές Σμίν» Σις 26 Σεπεμβίυ 2010 συμπλώννι δέκ χόνι πό γικό συμβάν υ νυγίυ υ «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ» κά πί 81 συνάνθωπί μς έχσν ζωή υς. Η Ιεά Μόπλις Πνξίς, Ιεό Πσκύνμ Πνγίς Εκνπυλινής κι Δήμς Πάυ θ πγμπιήσυν όπως κάθε χόν, μνμόσυν ν μέ υή, μεά ν έλεσ ς Θείς Λειυγίς σ Ιεό Πσκύνμ Πνγίς Εκνπυλινής κι εν συνεχεί, σις 11:30 π.μ., θ ελεσεί ισάγι σ πεκκλήσι υ Αγίυ Ιωάννυ υ Θελόγυ, πυ νγέθ σ πθεσί «Κκιές» εις μνήμν ων πλεσθένων δελφών μς. Πκλύνι όλι ι ευσεβείς Χισινί ν πσύν σ Θεί Λειυγί κι σις επιμνμόσυνες ελεές, γι ν συμπσευχθύμε, γι ν νάπυσ ων ψυχών ων κεκιμμένων δελφών μς κι ν συμπσθύμε έμπκ κι δελφικά συς πνεμένυς συγγενείς υς. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Ευχισήι Τ Δ.Σ. υ Οίκυ Ευγίς Πιμνικής Μείμνς «Πνγί Εκνπυλινή» θ ήθελε ν εκφάσει ις εγκάδιες ευχισίες υ σν πόεδ κι μέλ υ Συλλόγυ Φίλων Αγίων Ανγύων γι ν πλύ σμνική δωεά ων 5.000,00 πς κάλυψ λειυγικών νγκών υ Γκμείυ. Συς δύσκλυς ικνμικά κιύς πυ δινύυμε πόμιες πωβυλίες δισφλίζυν συνέχισ λειυγίς ς Μνάδς κι ν πσφά γάπς κι θλπωής σν ί λικί. ΑΙΡΕΤΙΚΑ υ Χίσυ Γεωγύσ Πλιική κι συνίσθμ Πώς ψφίζυμε σις δμικές εκλγές; Είνι δεδμέν όι έχυμε ν κάνυμε με «κθύς» πλίες, πυ έλκνι πό ιδέες κι γάπ γι ν όπ; Βσιζόμσε σ υή ν εκίμσ κι πθέυμε επιχειήμ, πάσεις κι πγάμμ ή πάμε ν βήξυμε με μές μς υς ψφφόυς συγκινώνς ή ξεγελώνς υς με γενικόε συνθήμ κλείννς μάι συχνά σε διεκδικήσεις, συμφέν κι εξυπεήσεις; Μπύμε ν μεήσυμε πόσ συνίσθμ βάζυμε σν πλιική μς δάσ κι πόσ πλιική σ συνίσθμ. Σ πώ μίγμ νλγί (πλύ συνίσθμ) δικεί κι ζμιώνει ν πλιική κι μς κθισά νπελεσμικύς. Σ δεύε νλγί (λίγ ή μδενική πλιική) μς φένει σε κθμεινά διέξδ. Ας σκεφύμε, ξιπιώνς ις μέχι ώ πήσεις κι εμπειίες μς. ) Επιλέγυμε συχνά συγγενείς κι φίλυς νεξά πό ν ικνό, ν πίσ σε ξίες κι ν πάξ πυ εκπσωπύν. Πσύνι κόμ κεί πό πόμιες έλξεις. β) Πλλί ψφίζυν όχι θεικά, λλά νικά, πκειμένυ ν ιμωήσυν, ν εκδικθύν μι πάξ, μι μάδ ή έν πόσωπ. Συνίσθμ λιπόν κι όχι πλιικός θλγισμός, πυ νίγει δόμυς σε όσ μπεί ν φέυν ν όπ σε κλύε θέσ. γ) Τ συμφέν έλκυν πλλύς ψφφόυς. Τν ελευί κιό «κόμμ» ων συμφενλόγων έχει υξήσει ν ισχύ υ, κθώς λύγισν ι πλιές ιδέες κι έχει πλωθεί ως σύννεφ μεγάλ πγήευσ. Ο εγωισμός κι ιδιέλει κευθύνυν πλλύς. δ) Μεικί ψφίζυν νάλγ με ν πίεσ πυ δέχνι ν ελευί σιγμή πό γνωσύς κι φίλυς. Αδιάφι, διάβσι, πλίικι, υδέει, πελύν ισχυή μάδ. ε) Ακεί έλκνι πό χίσμ ων υπψφίων (όμφ γυνίκ, άνδς χισμικός, ής, λπλάνς κ.λ.π.). σ) Πλλί δεν ξεφεύγυν πό πικισικές έλξεις. Ψφίζυμε ν «δικό μς» κι όχι ν ικνό υ άλλυ χωιύ. ζ) Μεγάλ μές ψφφόων πεύει σν υπψήφι πυ υπδείχνει πάξ, κόμμ. Έχυμε εδώ μι πλυπλθή μάδ, θ λέγμε μική, γιί κι πλιικός θλγισμός δικίνει, λλά κι συνίσθμ, πυ έχει ίζες σε κινές ισίες, σε γώνες κ.λ.π. Τ γενικόε συνθήμ πάνως (μνμόνι λ.χ. ή όχι) δεν επιέπυν σν πλί υνόμσ πό ις εθνικές εκλγές κι εσίσ ς πσχής σν πγωγή πωβάθμις πικής πλιικής. ) Τέλς μι μική μάδ νθώπων έλκει πό πγάμμ, ιδέες κι άμ. Εδώ βίσκυμε κυίως νέυς πυ δεν έχυν λωθεί πό σύσμ. Από πλήθς λιπόν ων ψφφόων ι διθέσιμι ν πεισύν με επιχειήμ είνι λίγι. Τ ζήμ είνι ν χλώσυν ι άλλες έλξεις κι ν ενισχυθύν υές πυ κθισύν ν ψφφό υπεύθυν πλί. Πγείι λιπόν ς πεκλγικής πειόδυ μι άλλ, σν πί συλλγική ζωή μεβάλλει σε σχλεί πλιικής κι φένει ν κάθε άνθωπ μπσά σις κινές ευθύνες. Με διάφες πωβυλίες κι δάσεις (φνίδ γι πειβάλλν, συλλγική ζωή, ν πλιισμό, υς συνειισμύς) ιθσεύνι πσωπικές κι ιδιελείς συμπειφές κι ιδέες κι άμ ενισχύνι, έλκυν κι συνεγείυν. Ανύμσε ν είμσε πδί, ψφφόι, πελάες κμμάων κι γινόμσε πλίες. Ανεξάι πό συμφέν, συγγένειες, φίλυς, χωίς πκλήψεις κι πσχήμ ιδελγίς, πσνλισμένι σ υό πυ θεωύμε κάθε φά γνιμόε γι ν όπ. Δμικές κι εθνικές εκλγές δεν είνι κθόλυ ίδι.

3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

4 4 Πσκευή 24 Σεπεμβίυ Έγινε συνένωσ «Ενωσ Ξενδόχων Πάυ- Ανιπάυ», είνι όνμ υ Ογάνυ πυ πέκυψε πό συνένωσ ων δύ συλλόγων σ νσί μς, υ συλλόγυ «Άγις Ασένις» κι «Ξένις Ζευς». Ήδ πό Πωδικεί εγκίθκε κσικό κι ένωσ ν Τεά 22 Σεπεμβίυ (είχε κλείσει φύλλ), πγμπίσε εκλγές γι ν νάδειξ υ νέυ Δ.Σ. πί θ δμσιεύσυμε σ επόμεν φύλλ μς. Εκλγές Οι εκλγές ς Ελλνικής Ομάδς Διάσωσς - Πήμς Κυκλάδων δεν πγμπιήθκν ν Κυική 19 Σεπεμβίυ λόγω μ ύπξς πίς. Οι επνλπικές εκλγές θ πγμπιθύν ν Τεά 29 Σεπεμβίυ, , σ γφεί ς μάδς σ Νάυσ. Ο κάλγς υπψφιήων είνι κόμ νιχός. Όσι επιθυμύν ν θέσυν υπψφιό ν επικινωνήσυν σ λέφων κι Π.Ε.Φ.Ο Πάυ - Ανιπάυ Τν Κυική 26/09/10 κι ώ 12:00 σ γφεί υ συνδέσμυ μς, θ ελεσθεί επιμνμόσυν δέσ εις μνήμ υ δικχμένυ Φίλυ μς κι Γμμέ υ συνδέσμυ μς, Ανών Αινύσυ. Κλύμε όλυς υς Φίλυς υ, νεξήως χώμς μάδς, ν ιμήσυν με ν πυσί υς δικό μς Ανών. Μέσ σε κλίμ πένθυς, θ κλυθήσυν: Σεμνή ελεή γι Εγκίνι ων γφείων μς, Γενική Συνέλευσ κι Απλγισμός ων πεπγμένων υ πεχόμενυ Δ.Σ., ενώ σ έλς θ διεξχθύν Εκλγές γι ν νάδειξ υ νέυ Διικικύ Συμβυλίυ ς Π.Ε.Φ.Ο. Πάυ Ανιπάυ. Αχίζυν μθήμ σν «Σκόπ» Ο Πλιισικός Σύλλγς Πδόμυ «Σκόπς Πάις» διγνώνει κι φές μθήμ πδσικύ χύ κι κλεί υς γνείς κι πιδιά υς ν συμμεάσχυν. Τ πόγμμ: Γι πιδιά πσχλικής λικίς «χελωνάκι» (4-5 εών) Εισγωγή σν κόσμ ς πάδσς μέσ πό λϊκά πμύθι, με μί σειά μυσικκινικών δσιήων. Κάθε Πέμπ σις 6.0 μ.μ. (ένξ 01/10) Γι πιδιά Δμικύ: 1 μήμ πδσικύ χύ (6 εών, Α Δμικύ) Κάθε Πέμπ σις 6.45 μ.μ. (ένξ 01/10) 2 μήμ πδσικύ χύ (7-8 εών, Β & Γ Δμικύ ) Κάθε Τί σις 6.30 μ.μ. (ένξ 29/09) 3 μήμ πδσικύ χύ (9 εών, Δ Δμικύ) Κάθε Τί σις 7.15 (ένξ 29/09) 4 μήμ πδσικύ χύ (10-13 εών, Ε, Σ & Α κι γυμνσίυ) Κάθε Πέμπ σις 7.30 (ένξ 01/10) 5 μήμ πδσικύ χύ (εφβικό) Κάθε Τί σις 8.00 (ένξ 29/09) Γυνικών Κάθε Πέμπ σις 8.30 (ένξ 01/10) Εκμάθσ κεμικής Η Κινωφελής Δμική Επιχείσ Πλιισικής Ανάπυξς Πάυ νκινώνει δμιυγί νέυ μήμς εκμάθσς κεμικής γι πιδιά, εφήβυς κι ενήλικες υπό ν διεύθυνσ ς κ. Δέσπινς Λάμπυ. Η λειυγί υ θ ξεκινήσει με ν ένξ υ νέυ διδκικύ έυς σ Εικσικό Εγσήι υ Δήμυ Πάυ. Γι πλφίες κι εγγφές ι ενδιφεόμενι μπύν ν επικινωνήσυν με ν κ. Αγγέλικ Βξεβνίδυ σ Επίσς, ι εγγφές κι δμιυγί μμάων υ Μυσικχευικύ Συγκήμς Δήμυ Πάυ θ πγμπιθύν ν Πσκευή 1 Οκωβίυ πό ις 18:00 έως ις 20:00 κι Σάββ 2 Οκωβίυ πό ις 10:00 έως ις 13:00 σν ίθυσ υ χευικύ. Δεκήμε εκδμή Δεκήμε εκδμή διγνώνει Σύλλγς Γυνικών Μάπσσς σις Δλμικές κές: Μυβύνι, Μπύβ, Κό, Νυμπόβνικ, Σίμπενικ, Ζνά, Σπλι, Λίμνες Πλίβεσε, Λυμπλιάν, Σπήλι Πόσιν, ΡΙΓΙΕΚΑ, ΒΙΤΣΕΝΤΣΑ. Η νχώσ πό ν Πά θ γίνει σις 15 Νεμβίυ βάδυ κι επισφή σις 25 υ μήν. Πλφίες σ λ.: , 41239, , Ανκίνωσ Ο Σύλλγς Γυνικών Μάπσσς ενμεώνει όι νβθμίζει χευική μάδ ενλίκων με δμιυγί μμάων Πιδικύ κι εφβικύ, υπό ν ευθύν υ επγγελμί χδιδάσκλυ Φώ Βελισσόπυλυ πό ν Αθήν. Ένξ μθμάων σις 10 Οκωβίυ. Πλφίες συμμεχές σ λ.: , , , Έκλεισε κύκλς γι θεινά σινεμά Νύχες πυ πενύν Είνι κάι νύχες με φεγγάι μεσ θεινά σινεμά, νύχες πυ πενύν, πυ δεν θ ξνθύν μ γιόκλμ κι γισεμί Νύχες πυ πενύν κι πάγμι δεν θ ξνθύν. Τ θεινά σινεμά χόν με χόν κλείνυν, πωλύνι, κεδφίζνι Γι Τ ζεύγς Πυλόσμυ υς νεώευς είνι κάπιες σιγμές, ευχάισες ίσως, γι υς πλιόευς όμως, είνι νιά μς. Έν σκυλάκι πσέμπ, μι μπυίσ, έν νψυκικό, θόν, λυλύδι, όλ μόσφι. Γι μς είνι ώες, μέες, χόνι. Ήν κυλύ ς επχής μς. Ζήσμε μέσ σ υό. Ήκμσε θεινό σινεμά, γιί γπήσμε κι ενάξμε σν κθμεινόά μς. Κι σιγά σιγά, εμείς ι ίδιι πξιώσμε. Γιί εγκλείψμε. Ανκλύψμε άλλ ενδιφέν κι κλώς νκλύψμε κι φήσμε ν μζώσει, γιί «φύγμε» κι πάλλλ δεν «μπάσμε» νεώε γενιά σ μγεί υ. Μελγχλί πκλεί είδσ όι κλείνει κάπι θεινό σινεμά. Κάι κλείνει κι μέσ μς, λλά πάμι δεν γυίζει πίσω. Έκλεισε κύκλς υς. Οι νμνήσεις επέσεψν. Φές δεν λειύγσε θεινό σινεμά σν Πά, σινέ ΠΑΡΟΣ. Πωλείι. Σάν χόνι λειύγσε κι γνώισε δόξες. Είκσι χόνι κ. Γιώγς Πυλόσμς κι σύζυγός υ Αθνσί έζσν μεγάλες σιγμές. Εξκόσι κθίσμ μυ είπν κι κόσμς έφενε κέκλες κι κφάσι γιί δεν έφνν. Δόκ Ζιβάγκ, Όσ πίνει άνεμς, Η Πνγί ων Πισίων, κλός κκός κι άσχμς, ύκικες ινίες με γνωσή σν επχή ς Χύλι κι γινόνε ένς μικός χμός. Σ κάλλλ δε γι νλίκυς έγ, ι πισιικάδες σιμώχννν σις άσες κι σις μάνες. Κι μέσ σ όλ πιδί με σίχλες, μένες, κμέλες γι διάλειμμ. Έως κι συς Τάιμς έγινε νφά γι σινέ ΠΑΡΟΣ πό δμσιγάφ υ ενύπυ πυ έκνε δικπές σ νσί μς. Τν είχν ενυπωσιάσει μυσική, πειβάλλν κι συνωσισμός. Πως μθεύκε σ νσί; Ένς νάπς Πινός, μιλύσε με κπενίυς γι ν πενάει ν ώ υ. Ένς κπεάνις λιπόν, υ είπε μι μέ, πως κύσε σ χέι υ υς Τάιμς πυ έγφν γι υό θεινό σινεμά σν Πά. Τ υπόλιπ 20 χόνι, σινεμά νικιάσκε. Δύλεψε κλά γι κάπι κόμ χόνι, λλά σιγά σιγά άχισε ν φθίνει. Τ ζεύγς Πυλόσμυ, μελγχλεί σ θέ υ. Αγίεψν κλάδευες ι βκμβίλιες, θέιεψν χό κι φυά. Δεν υπάχει πι ζωή. Κέβσε λά. Πωλείι. Έσι όμως πέπει ν γίνει... Μί Δυλγέ

5 Πσκευή 24 Σεπεμβίυ 2010 Μέωπ με υς λιείς άνιξε Νμάχς Δ. Μπάιλς σν εκπνή ς θείς υ Απφάσεις γι σδικό φνισμό υς Κλωσίζυμε νέ λιμενάχ Πάυ κ.κωνσνίν Γιλελή κι υ ευχόμσε κλή ευόδωσ ων κθκόνων υ Μικσιική Συνάνσ συνέχει πό σελ.1 Μιλάνε γι υπελίευσ κι θέλυν ν πειίσυν νεμόες κι βιζόες κι δεν εευνύν γι ν δυν γι πι λόγ έχυν εξφνισεί ψάι, ισμέν είδ ς θάλσσς, όπως σφυγγάι, πλλά όσκ κι ν φήσυν ν κάθε ψά, ν δυλέψει όπως δύλευε. Η θάλσσ έχει μλυνθεί πό χμικά πυ πέφυν μέσ ς κι έχει εμφνισεί κι δλιώδες φύκι σ Μεσόγει. Δεν βλέπυν όλ υά κι μιλύν γι υπελίευσ. Ο νμάχς δεν μπεί ν κάνει έν κινωφελές έγ κι σχλείι με θάλσσ». Τν πόφσ σχλίσε κι κ. Β. Βενυής ιδικής βιζός, πίς εκιμά όι υά μέ δεν σέκυν. Σν Ανάφ είπε, είνι εις όλι κι όλι ι λιείς, Πνξί έχει υς πεισσόευς ψάδες. Αυά πυ λέει Νμάχς είνι λβύινθς, δεν σέκυν. Πόε θ μς πζμιώσει δλδή; Όλι ι λιείς διφωνύμε μ υές ις πφάσεις. Σ θέμ πενέβ με δήλωσή υ Δήμχς Χ. Βλχγιάννς, πίς εκιμά όι θ έπεπε ν είχε πγθεί ευύς διάλγς με υς λιείς: «Είνι γεγνός όι ζύμε σε μι πείδ έννς ικνμικής κίσς. Πλλά επγγέλμ πλήνι κι πλλές ικγένειες νιμεωπίζυν πόβλμ επιβίωσς. Σε μι έι πείδ θ πέπει όλι μς ν είμσε πεισσόε ευισθπιμένι κι κλύε ψγμένι σ λήψ πιδήπε πόφσς. Θεωώ όι Νμχικό Συμβύλι, θ έπεπε ν έχει γίνει σ Νάυσ, πυ διθέει ένν πό υς μεγλύευς λιευικύς σόλυς σις Κυκλάδες κι έσι θ δινόν ευκιί σε πλλύς ψάδες ν κθέσυν ις πόψεις υς. Χές όλων μς είνι ν πσεύυμε ν λιεί πό ν υπελίευσ κι πό κάθε μ νόμιμ όπ λίευσς, ν φνίσυμε, έσι ώσε θάλσσ ν συνεχίσει ν έχει ψάι, λλά γι ν πεύχυμε υό επιβάλλει ν έχυμε ν άπψ ων λιέων ι πίι σίγυ ενδιφένι γι κλό υς κι ξέυν κλύε πό ν κθέν, ι πέπει ν κάνυμε. Σε κάθε πείπωσ, πιν πό λήψ πισδήπε πόφσς, πό πιδήπε όγν, είνι πίς διάλγς κι ευύε συζήσ, κθώς κι εκπόνσ εμπεισωμένς μελές. Σν πείπωσ υή δεν νμίζω όι έγινε». Υπέ ων λιέων άχθκε κι πών Λιμενάχς κι υπψήφις Δήμχς Ηλίς Κυνμιχάλς. Σε δήλωσή υ σ ΦΠ νίζει: «Η Πάς έχει μεγλύε λιευικό σόλ ων Κυκλάδων κι ν ί σ Αιγί. Η επγγελμική άξ ων λιέων κλύπει έν μεγάλ μές ς πικής κινωνίς κι εφμγή ων πφάσεων υ Νμχικύ Συμβυλίυ, θ δμιυγήσει σβό κινωνικό πόβλμ σ νσί μς. Δεν μπύν ν πίνυν έιυ είδυς πφάσεις άνθωπι πυ δεν έχυν βέξει πόδι υς σ θάλσσ εήμν υ νσιύ με υς πεισσόευς επγγελμίες λιείς. Η Πάς δεν είνι Σύς, ύε Άνδς, ύε Μύκνς. Εκνάδες άνθωπι ζυν πό ν λιεί κι δεν πέπει ν νιμεωπίζει με ν ίδι όπ. Ενύπωσ όμως πκλεί κι σάσ ων ιεών Πινών εκπσώπων υ Νμχικύ Συμβυλίυ, πυ ένχ σιωπύν». Οι πάσεις πυ εμπειέχνι σν πόφσ υ Νμχικύ είνι ι εξής: 1) Απγόευσ ς χήσς Μχνός ενός ων χωικών υδάων λόκλυ υ Νμύ. 2) Σδική πόσυσ, με επιδόσ, ενός 5 εών, ς βιζός. 3) Δμιυγί θλσσίων πάκων γι ν νπγωγή ων ψιών - σε κίκ νσιά πυ πέχυν υλάχισν 3 μίλι πό κικμέν νσιά - σε μήμ ων κών κάθε νσιύ (μεά πό πόσ υ Πνεπισμίυ Αιγίυ), μήκς ων πίων δεν θ ξεπενά 5% έως 8% υ όλυ μήκυς ς κγμμής υ κάθε νσιύ κι θ βίσκνι κυίως σ βόει μήμ υ πυ θ κθισύν πό πόσ υ Πνεπισμίυ Αιγίυ. Σ κφύγι υά θ πγευεί κάθε δσιό ενός ενός μιλίυ πό ν κή. 4) Απγόευσ ς χήσς διχυών κά μήν Μάι (μήνς νπγωγής ων ψιών), με επιδόσ ων επγγελμιών λιέων γι διάσμ υό πό μεί νεγίς. 5) Απγόευσ κιυών, νυχεινής υπβύχις λιείς κ.. Οι πάσεις υές υπεβλήθσν σ μόδι Υπυγεί πς υιθέσ κι εφμγή υς. Έως όυ γίνει υό (εάν γίνυν πδεκές ι πάσεις), Νμχικό Συμβύλι «πιεί πό ις μόδιες υπεσίες, λήψ υσισικών μέων συνόμευσς γι κάθε πάνμ δσιό κι ιδιίε μέχι ν εφμγή ων πεινμένων μέων, συνόμευσ ων μχνών, ι πίες κσέφυν βυθό κι ιχθυπθέμ ων θλσσών ων Κυκλάδων». Η φεινή Μικσιική Συνάνσ ς Πάυ επιχείσε ν κάνει μι συνάνσ ισικής μνήμς επί σκνής με υπόβθ ν πσφυγιά κι ν ξειζωμό κάω πό κάπιες ισικές πεισάσεις. Από μι ι Μικσιάες ς Πάυ με βάσ Άσπ Χωιό, πυ φένυν μέσ υς ν μικσιάικ ίζ κι πό ν άλλ «Γισύμι» Δάσυς Άχνς Κύπυ, ι γικί πόσφυγες «γι λίγ μέ», φύ έχυν θλιβεό πνόμι ν βλέπυν σπίι υς σν πέννι πλευά υ δόμυ κι ν μν μπύν ν πάνε εδώ κι ινέξι χόνι. Σν εκκλσί: Μεά λειυγί κι πνήγυ υ Αγίυ Χυσσόμυ Σμύνς σν πί χσάσε Σεβσμιώς Μπλίς Πνξίς κ. Κλλίνικς, Γισύμι ς Κύπυ κι Μυσικχευικό ς Νάυσς με μήμ υ Άσπυ Χωιύ πλισίωσν λινεί ς ιεής εικόνς νάμεσ σε πλήθς κόσμυ. Σν κενική εκδήλωσ: Τ βάδυ ς Κυικής 12 Σεπεμβίυ σ Άσπ Χωιό έδωσε ν ευκιί σν κόσμ πυ πβέθκε, -κι ήν πά πλύς- ν πκλυθήσει μι πνδισί μυσικής, χών, θεικών δωμένων κι γυδιών ς Μικσίς, ς Κύπυ κι ς Πάυ. Η εκδήλωσ άχισε με ν πβλή πικύ υλικύ με μικσιικό πειεχόμεν κι κλύθσε σχεικό δώμεν κι γύδι πό Χωδί Νάυσς υπό ν διεύθυνσ ς μυσικύ Φ. Θεφίλυ. Σ συνέχει ι φιλξενύμενι Κύπιι πυσίσν «Χυσπάσιν Φύλλ» πσφυγικό δώμεν πυ ενυπωσίσε. Ακλύθσν χί κι γύδι ς Κππδκίς κι ς Ιωνίς πό Μυσικχευικό Συγκόμ Νάυσς. Οι Κύπιι έδειξν ις εξιεικές υς χευικές ικνόες πυσιάζνς χύς υς νσιύ υς με ις ωίες υς φεσιές σε δύ μέ. Η εκδήλωσ έκλεισε με χύς ων Κυθήων κι ς Πάυ πό χευικά μήμ υ Άσπυ Χωιύ κι ς Νάυσς. Οι μυσικί ήν ι Μάις Οθδόξυ, βιλί κι γύδι, Φώς Γεωγίυ λύ κι Χυσόφς Λός, υμπελέκι πό ν Κύπ ενώ πό ν Πά ι Μνώλς Δελένς κι Μυσώ Μενέγυ σ βιλί, Πνγιώς Μενέγς σ λύ, Μγί Κυδωνιέως σ υμπελέκι κι Ευγγελί Τιπλισιώυ κι Ελέν Τσυνάκ σ γύδι. MOTORS Άσπ Χωιό, Πάς / Τλ.: & / Fax:

6 6 Πσκευή 24 Σεπεμβίυ Σύλλψ γι νκωικά Συνελήφθ μεδπός, σν Πά, γι κχή νκωικών υσιών, πάνμ πλφί κι κχή εκκικών υλών. Συγκεκιμέν, ν Κυική 19 υ μήν νωίς πόγευμ σν Νάυσ Πάυ, συνελήφθ πό συνμικύς υ Α.Τ Πάυ, μεδπός λικίς 36 εών, κθώς σε γενόμεν συνμικό έλεγχ βέθκε ν κέχει πάνμ μέσ σ υκίνό υ, λλά κι σ σπίι υ: ) 22 gr κέγσς ινδικής κάννβς, β) 2 υσχέδι σιγιλίκι κάννβς. γ) Μι υσχέδι συσκευή κπνίσμς κάννβς. δ) 73 σπόυς κάννβς. ε) Έν πισόλι κόυ-λάμψς. ζ) 43 φυσίγγι κόυ-λάμψς. ) 11 υσχέδι βεγγλικά. θ) 12 υππιμέν "δυνμιάκι", ι) Έν μχνισμό εκόξευσς χμικών υσιών. Ο δάσς, με ν σε βάς υς σχμισθείσ δικγφί, δγήθκε σν Εισγγελί Πωδικών Σύυ. Αγώνς γι σύγχν σχλεί σν Αγκιιά Από Μάι υ 2000 πλύνι ι πϋπθέσεις (λειυγική νβάθμισ σε εξθέσι) γι ν κσκευή νέυ με σύγχνες πδιγφές, Δμικύ σχλείυ σν Αγκιιά. Ο γώνς υ Συλλόγυ γνέων γι ν ΟΛΟ- ΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ (λειυγική κι κιική νβάθμισ) ς εκπίδευσς σ χωιό, έδειχνε ν έχει ίσι έλς. Σύμμχ σν πσπάθει υή είχμε ν όε γεσί ς πικής υδιίκσς υ νσιύ. Δυσυχώς πήλθε μι δεκεί άκπ. Κι δεν φάνει σσιμό σ κιικό υ Δμικύ, μείνμε πίσω κι σ θέμ υ νπιγωγείυ, μελέ υ πίυ κθ υπέβσ νέλβε Δήμς. Η κ. Έπχς θ μπύσε ν μς δώσει μι πεισική εξήγσ, γιί επί δέκ λόκλ χόνι Νμχική υδιίκσ, μδιό ς πίς είνι κσκευή ιθυσών κι σχλικών μνάδων, δεν έπξε ΤΙΠΟΤΑ σν μέ υόν, νίθε ξιλόγσε ως πειό ς πειχής ν κσκευή γπέδυ πδσφίυ 5Χ5, πάνω σ ήδ υπάχν γήπεδ; Κλκώνς Σπυίδων Έγ σ «ΘΗΣΕΑ» γι Πά κι Ανίπ Σ «πιχνίδι» κι ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Έγ κι μελέες σε Πά κι Ανίπ ενάσσνι σ Πόγμμ «ΘΗΣΕΑΣ», σύμφων με δελί Τύπυ υ Πειφεειάχ Β. Μπκυμάσυ. Συγκεκιμέν, γι ν Πά ενάσσνι: Μελέες έγυ μεφάς λυμάων Δ.Δ. Λευκών Κώσυ, πϋπλγισμύ ευώ, πλλίωσ χώυ πειχής Αγκπίυ Δ.Δ. Νάυσς, πϋπλγισμύ ευώ κι πμήθει χήμς μεφάς συμπιεσών κι ιών συμπιεσών πιμμάων, πϋπλγισμύ ευώ. Γι ν Κινό Ανιπάυ ενάχθκε ισική μελέ υ έγυ «Ανέγεσ Νέυ Κινικύ Κσήμς» πϋπλγισμύ ευώ. Επίσς, όπως είχε πνγγείλει υπυγός Εσωεικών Γ. Ργκύσς σ σύσκεψ σ Δμχεί, νώνυμ ειί υ Δμσίυ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. θ πέμβει σε σειά νπυξικών έγων σ νσί. Όπως νκίνωσε Πειφεειάχς Β. Μπκυμάσς, με κινή υπυγική πόφσ, νέθκε σν ΕΓΝΑΤΙΑ μδιό μελές κι κσκευής 77 έγων ς Πειφέεις συνλικός πϋπλγισμός ων πίων ξεπενά 180 εκ. ευώ (55 εκ. γι ις Κυκλάδες). Τ πώ έγ σύμφων με δελί Τύπυ υ Επχείυ, πυ νέθκν με ν πό 1/9/10 πόφσ υ Ν δεσμευύν ι υπψήφιι... Επειδή δεν πίθεμι ν θέσω υπψφιό γι πιδήπε ξίωμ σις πσεχείς υδιικικές εκλγές, ά δεν πόκειι ν πεξγθεί ενέγειά μυ, νμίζω όι είνι κάλλλ σιγμή ν πω δυ πάγμ, ώ πυ βίσκνι σε διμόφωσ πγάμμ ων υπψφίων κι ι συνδυσμί είνι κνά ν πάυν ν ελική μφή υς. Σ νσί μς υπάχυν 6-7 θέμ πυ χνίζυν κι είνι σμνικά. Τ κθέν έχει δική υ «δυνμική». Κχήν εδόμι νσκμεί. Είνι δύ έγ πυ θ γίνυν (όν γίνυν) πό ν κενική - κυβενική διίκσ. Είνι σμνικά. Οι υπψήφιι γι δήμ κι ν πειφέει πέπει ν δεσμευύν συς Πινύς όι θ κυνγήσυν πλύ πιεσικά ν κυβένσ ν πγμπιήσει. Εμπικό λιμάνι. Η πάδεκ κάσσ πυ επικεί κάπε πέπει ν λήξει. Οι υπψήφιι γι δήμ πέπει επίσς ν κυνγήσυν κι ι υπψήφιι γι ν πειφέει ν δεσμευύν όι θ πγμπιήσυν, φύ είνι έγ πυ κυίως έχει πειφεεική νφά. Υπυγύ Υπδμών Μεφών κι Δικύων Δ. Ρέππ, σν ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε., σε όι φά σν πώθσ ς διδικσί ωίμνσς ων σχεικών μελεών κι ν υλπίσ ων έγων είνι εξής: ) Κσκευή 2υ Γυμνσίυ Πικιάς Πάυ. Πόκειι γι έν νέ διδκήι Β/θμις εκπίδευσς επιφνείς μ. σ πί θ φιύν 450 μθές κι πειλμβάνει ίθυσες διδσκλίς 675.μ., εγσήι 420.μ., χώυς διίκσς, χώυς άθλσς, κινωνικύς χώυς κ.λ.π. Πϋπλγισμός Μελές: κι πεκιμμένς πϋπλγισμός έγυ: πείπυ. Τ νέ Γυμνάσι Πάυ θ κσκευσεί σ ικόπεδ πυ γόσε πό ιδίυς πόυς Νμχική Αυδιίκσ Κυκλάδων Επχεί Πάυ πέννι πό ΕΠΑΛ. β) Επέκσ 2υ Δμικύ Σχλείυ Πικιάς Πάυ. Πόκειι γι κσκευή υλάχισν 6 νέων ιθυσών με βθικύς κι κινόχσυς χώυς (νάλγ με ν έγκισ ων πεκκλίσεων υ ικπέδυ). Πϋπλγισμός Μελές: κι πεκιμμένς πϋπλγισμός έγυ: πείπυ. γ) Έγ βελίωσς κφυγίυ Νάυσς Πάυ. Πόκειι γι επέκσ υ πσήνεμυ μώλυ υ Αλιευικύ Κφυγίυ Νάυσς με πόβλεψ λιμενικής εγκάσσς εξυπέσς ενός μεόπλιυ, πυ θ βελιώσει ις συνθήκες ελλιμενισμύ σ λιμενλεκάν, ώσε ν εξσφλίσυμε : ) σφλές γκυβόλι υισικών σκφών, β) σφλές λιευικό κφύγι, γ) σφλή πόσδεσ Ημεόπλιυ. Πϋπλγισμός Μελές: κι πεκιμμένς πϋπλγισμός έγυ: πείπυ. Πι «σενά», υς υπψφίυς γι δήμ φύν: έλλειψ επκών βεφνπικών σθμών, σέγσ ων σχλείων (ιδιίε σν Πικί), μ ύπξ πλιισικύ κένυ, κλυμβίυ κι κλεισύ γυμνσίυ. Γι ν πλθυσμικά κμάζυσ νέ γενιά, έλλειψ σχλικής σέγς είνι μεγλύε πόβλμ. Γι ν Πά υ σύγχνυ πλιισμύ κι ς κπλκικής θλικής άνθσς, είνι νπή ν μν διθέει ις νγκίες κιικές υπδμές. Η κλεισή ίθυσ πλλπλών χήσεων σ δμικό σχλεί ς Μάπσσς έχει μπει σε πόγμμ υ Ο.Σ.Κ. εδώ κι 2 χόνι. Νέ γι θέμ κι ν πόδ ων μελεών ς επίσμ δεν έχυμε. Πώ δέσμευσ ων υπψφίων γι δήμ πέπει ν είνι, όι σ έλς ς θείς υς θ έχυμε ά κι χειπισά πελέσμ σ' υά ζήμ. Τ ππάνω πελύν χκκλιά ς επίλυσς ων ζμάων κθμεινός υ Πινύ πλί, χωίς ν πβλέπω κι άλλ ζήμ πυ θ μπυν σ διάκει ς πεκλγικής εκσείς κι έχυν κθέν δική υ σβό. Κλώ όλυς υς συμπλίες, κθένς κι όλι μζί, ν δεσμεύσυμε δυνμικά υς γπύς υπψήφιυς γι ν πική μς υδιίκσ, όι θ κάνυν πάξ ππάνω. Νίκς Μινάκς Ενχλικά φινόμεν Τ ελευί διάσμ σν Πά πείι ένν δσιό κάπιων πικών πλιικών πγόνων, ι πίι ισχυίζνι όι έχυν πάει σν «πλά» υς Νέ Δμκί κι λειυγύν υθίε. Κι γι ν γίνω πι σφής: Είνι πλέν ενχλικά φινόμεν ων πειλών πεί διγφών πό Ν.Δ. όσων πειθχύν με δήθεν επιλγή υ κόμμς σις δμικές εκλγές, κθώς επίσς κι ι φήμες πεί σήιξς κι χίσμς σε υπψήφι. Ας γίνει λιπόν σφές όι: ) Ούε κόμμ ς Ν.Δ., λλά ύε κι Νμχική Επιπή Κυκλάδων έχυν δώσει χίσμ ή σήιξ σε κνέν συνδυσμό ή άμ σν Πά. β) Οι πειλές πεί διγφών δεν έχυν κμί υπόσσ, διόι μόδι όγν δεν έχυν σχλθεί με κάπι γεγνός, ύε έχυν πκύψει νάλγ σιχεί γι υό. Ας πσέχυν λιπόν ι νεόκπι πλιικί πάγνες συμπειφά υς, διόι εκθέυν νεπνόθω ν πάξ ς Νές Δμκίς. Θ πέπει ν κλάβυν, όι δεν έχυν ύε ν εξυσιδόσ, λλά ύε κι πλιικό νάσμ ν ενεγύν κ υό ν όπ. Η Ν.Δ. δεν σίχκε, όσ κι ν βέθκε σε δύσκλ θέσ, πέ σε κισκόπυς κι λεξιπωισές. Τ υγιές κμμάι ς μεγάλς φιλελεύθες πάξς, πυ είνι πλός, γνός ψφφός ς, γνωίζει κι νιδά, πμνώννς όσυς πσπθύν ν εκμελλευύν. Λυίζς Κνός μέλς Νμχικής Επιπής Ν.Δ. Ν. Κυκλάδων

7 Πσκευή 24 Σεπεμβίυ 2010 Χάλμπς Κόκκινς υπψήφις Πειφεειάχς Ν. Αιγίυ Δεν θ συμβιβσώ με ν πκμή συνέχει πό σελ.1 Θυμίζω συς πλίες όι ένωσ νσιά ς Πειφέεις με λόγι κι έγ ν ίδι ώ πυ συνυπψήφις κ. Μχιίδς μιλύσε γι «συνινεικά διζύγι» μεξύ Κυκλάδων κι Δωδεκνήσυ κι γι ξεχωισές διδμές. Πι είνι επιδίωξή σς σε όι φά σ διμόφωσ υ ψφδελίυ σς; Θ επιδιώξω ν διμφωθεί έν ψφδέλι νιπσωπευικό πυ θ πειλμβάνει ενεγύς πλίες, άνδες κι γυνίκες, πό σύνλ υ ιδελγικπλιικύ φάσμς, θ είνι εκφσές ων κινωνικών ιμάων, θ διθέυν γνώσ, λλά κι διάθεσ γι σκλή δυλειά, θ έχυν όμ κι θ επιδιώξυμε με ν κινή μς πσπάθει ν ξνδώσυμε χμέν ελπίδ συς νσιώες μς. Σς εκφάζει «Κλλικάς»; Τάσσμι υπέ ς νγκιός γι Διικική Μεύθμισ όχι όμως με ν «κμμική κππική» κι σκπιμό πυ έσσν ι κυβενώνες ν «Κλλικά». Αγνήθκε εκμιωμέν διφεική άπψ ων υδιικικών πγόνων (όπως υή μέσω ς ΚΕΔΚΕ κι ς ΕΝΑΕ) πυ ήθελν διικική μεύθμισ κι όχι ν υχική κι υάεσκ κυβενική πόσ. Δυσυχώς, ν πυσί υσισικύ διάλγυ, συνδεύει έλλειψ πόων (πυ κίννι πίι γι ν σιχεί όλ εγχείμ ) κι σφές θεσμικό πλίσι πυ «κά δκύν» θ έχυμε λλγές με υπυγικές πφάσεις πυ θ κθίζυν μέλλν υ «Κλλικά». Ανσάωσ θ πκλθεί σ μόνιμ πσωπικό ων ΟΤΑ πυ θ υπχεώσει κεύς σε μεάξεις κι θ δγήσει σν νεγί χιλιάδες συμβσιύχυς. Συμμεέχω σις πειφεεικές εκλγές με σόχ διεκδίκσ μις διικικής μεύθμισς πυ θ ωφελήσει πγμικά υς πλίες κι δεν θ «σήνει» πς όφελς ων λίγων. Πως κίνεε ν πείδ πυ ήσσν Πειφεειάχς κι πι είνι όμά σς, γι ις επόμενες, εφόσν εκλεγείε; Η πυσί μυ σ πενέμισι έ πυ ήμυν πειφεειάχς ( ) συνδεύκε με ν υλπίσ χιλίων κκσίων (1800) έγων, με βάβευσ ς Πειφέεις Νόιυ Αιγίυ σν Ε.Ε., με ν εκπσώπσ ς χώς μς σ Ανιπεδί ς CΡMR κι σν ξιπίσ με διφάνει κι ενιμό όλων ων διθέσιμων πόων. Η πειφέει «πγειώθκε» νπυξικά, νεγί σχεδόν είχε μδενισεί κι χάσσμε μέλλν με ισιδξί κι όμ. Μόλις έν (1) χόν μεά, λόγω ς έλλειψς πλιικής βύλσς, όπς διέχει σε μι πωόγνω κίσ κι πκμή. Πσωπικά δεν θ συμβιβσώ με ν πκμή κι θ «ξεμπσιάσω» κι θ συγκυσώ με υς εκφσές ς. Επιδιώκω ν φέω κι πάλι ν πειφέει σ θέσ πυ ς ιιάζει. Ν είνι κλύε κι πι νγωνισή πειφέει ς χώς κι νάπυξ ν φάσει σε όλυς υς πλίες νεξήως ιδελγικής υός. Συινός κπεάνις κείι πό Σμλύς πειές Συγκένωσ συμπάσσς Από ν επίσκεψ πιν πό λίγες μέες υ κ.κόκκινυ σν Πά Γνωίζεε όλ νσιά ων Κυκλάδων όπως κι πβλήμά υς. Τι εκιμάε όι πέπει ν πχωήσει σν Πά κι ν Ανίπ; Γνωίζω νσιά κι πβλήμ σις Κυκλάδες κι σ Δωδεκάνσ. Θυμίζω όι πάνω πό γδόν (80) εκ. ευώ διέθκν με πλιικές πφάσεις ν πείδ γι ν Π κι ν Ανίπ. Έγ όπως ΤΕΕ ς Πικίς, δμικό Σχλειό κι Λιμενικό έγ σ Νάυσ, πλεί Μνώ Μυγένυς, ΧΥΤΑ, επισκευή ς ικίς Δμκόπυλυ, Μυσεί σν Μάπσσ, Σπήλι κι ι πεμβάσεις σ λιμενική ζών σν Ανίπ, είνι μεικά πό υά πυ σε κάνυν υπεήφν κι επιθυμείς ν συνεχίσεις ν νιδιελή πσφά σ κινά. Οι πεμβάσεις γι έν μεγλύε κι κλύε Αεδόμι, νέ εμπικό λιμάνι ς Πάυ, ι πεμβάσεις σ δικό δίκυ, δμιυγί ενός νέυ Νσκμείυ κι πειβλλνικά έγ πυ πέπει ν λκλωθύν σ Πά κι σν Ανίπ σε συνδυσμό με ν πσθήκ φλώσεων γι ν νιμεωπίσει ισικά πόβλμ ς λειψυδίς. Η σήιξ ς επιχειμικός, δι βίυ εκπίδευσ κι κάισ, ξιπίσ ων νέων εχνλγιών κι επιυχμέν πώθσ υ υισικύ πϊόνς, είνι πό ις βσικές πειόές μυ. Πι είνι πόσωπ πό Πά ή Ανίπ πυ θ συνεγσύν μζί σς σις εκλγές συμμεέχνς σ συνδυσμό σς; Ο συνδυσμός «ΝΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ», πυ έχω ν ιμή ν είμι επικεφλής, θ νκινώσει ί (3) σελέχ υπψφίυς/ες σν Πά κι σν Ανίπ ις πσεχείς μέες. Τ σίγυ είνι όι μιλάμε γι πόσωπ νγνωισμέν σν πική κινωνί πυ θέλυν κι μπύν ν πσφέυν σ νσιά μς. Σε λίγες μέες θ νκινωθύν νόμ πό ν Πά κι ν Ανίπ πυ θ σελεχώσυν ψφδέλι με επικεφλής ν κ. Κόκκιν. Σύμφων με ις πλφίες κύγνι νόμ ων Δμή Πεόπυλυ (Τυισικός πάκς), Κώσ Μπιζά (Δμικός Σύμβυλς κι ς κ. Δώ Σή (σέλεχς ς Τπικής Ογάνωσς ς Νές Δμκίς) κι πό ν Ανίπ ς κ. Μιγύλς Πέλ (Τυισική Πάκς). Οισικά σ Μάπσσ Γφεί ων ΕΛΤΑ Σν Μάπσσ, σ θέσ Μύλι, θ εδιωθεί ελικά Γφεί ων ΕΛΤΑ σύμφων με ν πόφσ υ Δμικύ Συμβυλίυ ν Τεά 15 Σεπεμβίυ. Έως όυ όμως ν νκινισεί Δμικό κίι θ πμείνει σ Μάμ, όπυ μεφέθκε πόσφ πό Πίσω Λιβάδι κι πκάλεσε έννες νιδάσεις. Σε όι φά συς Μπσσίυς, υί θ εξυπεύνι πσωινά πό γφεί υ Συνειισμύ σν Μάπσσ. Γυµνσείε 12 µήνες µε 280 Do it easy. Live better Ο επικεφλής ς Κίνσς "Πλίες Κόν σν Κιό" Νίκς Συμλένις πευέθκε ν Πέμπ 16/9 σ συγκένωσ συμπάσσς πς Συινό κπεάνι Γιώγ Σκλίμ κι μέλ υ πλώμς υ υπό Συδβική σμί πλίυ, πυ κύνι εδώ κι έξι μήνες πό Σμλύς πειές, πυ έγινε μπσά σ Βυλή σ Σύνγμ. Μζί με ν βυλευή υ ΣΥΡΙΖΑ Θ. Δίσ εξέφσν ν πόλυ λλλεγγύ υς πς ν ικγένει κι υς ικείυς υ, δήλωσν όι θ κάνυν όι μπύν γι ν πελευθέωσή υς κι πόεινν ν γίνει διάβμ διμυίς πς διάσκεψ υ ελλνβικύ συνδέσμυ, πυ θ γίνει πό 23-25/9 σ Κβύι ς Αικής. Επίσς ενμέωσν γι ις ενέγειες πυ έγινν ήδ (Εώσ σ Βυλή, διάβμ πς υπυγεί Εξωεικών). Κείες Δυφικά Ψφική Λήψ Τλεάσεις - Video Κλεισά κυκλώμ Συσήμ συνγεμών Πχές σφλείς Hi-Fi DVD Νάυσ, Πάς λ./fax:

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Για απεγκλωβισμό από το λαβύρινθο νόμων & διαταγμάτων

Για απεγκλωβισμό από το λαβύρινθο νόμων & διαταγμάτων φιεωµέν στην ενηµέωση Εβδμδιί πλιτική εφημείδ Πάυ - Αντιπάυ Σκέψυ τν πλνήτη συ... νκύκλωσε τη ΦΩΝΗ συ Πσκευή 11 Ιυνίυ 2010 Φύλλ 112 Έτς 65 Νέ Πείδς Έτς Ίδυσης 1945 Επί πδός η κίνηση πλιτών γι τ Σχέδι Πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος Μί γείκευση της Αιθμητικής κι της Γεμετικής πόδυ - Ο Στθμικός μέσς ς γεικός μέσς Δ. Πγιώτης Λ. Θεδόπυς Σχικός Σύμυς κάδυ ΠΕ0 www.p-theodoropoulos.gr Πείηψη Στη εγσί υτή μεετάτι η ειδική κτηγί τ κυθιώ όπυ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σκιάθο µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σκιάθο µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ (ΤΡΙΤΗ) - 8 Μέρς Η Σκιάθς συνδυάζι την κσµπλίτικη τµόσφιρ µ την πράµιλλη φυσική µρφιά κι τη νησιώτικη γλήνη. Η πόλη της Σκιάθυ ίνι ένς γρφικός ικισµός πυ τν χρκτηρίζι η ξχωριστή γητί

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

γασία κάθε κεφαλαίου περιλαµβάνει: Η επεξερ

γασία κάθε κεφαλαίου περιλαµβάνει: Η επεξερ ης Υ ΚΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥ ν: υ λίο φ κ κάθ ί όη ν γ ά ξ ί κ Η π ους µ η ς κύ νή ων π ό ς Τ ς υ ήνη ς µ βλίο γηη φ ή β φ ή ύ ο ο κής ολκ Απ ς ω χ ο ν υ όµ ο η ης ον γών η η π Π ό ν ν κ µό ω ν η λ ές γ γ Σχο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) Ε Α: Α Α Α Α.. Α Α υν ον ής :. ΦΑ πεύ υνος : Χ. Η Εκπ ό ωπο α ώ : Θ. Ε Α Η Ομάδα Ε γασία Μ ΘΗΣΙΚΗΝΟΜ Ν Α Α: Α Α Α Α : α/α πώ υ ο Ό ο α 1 Α Α Α Α - Α 2 Α 3 Α Α 4 Α Α Α 5 Α 6

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου

Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου Στιχεία Οικνμικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβίυ 2014 Χήσεως από 1η Ιανυαίυ έως την 31η Δεκεμβίυ 2014, 11η εταιική χήση (Δημσιευόμενα βάσει τυ Ν.2190, άθ 135 για επιχειήσεις πυ συντάσυν ετήσιες ικνμικές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας

Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας Restart Λθεμπό Κπύ: Βόμβ τη Κδ της Εηής Ομίς Γης Αθδης Δευθυτής Χημ/ώ & Τεωεώ Θεμτω Νέμβς 2015, Θείη Ο δς τω πώ τη εηή μί Κθ έδ ττύ πϋπγμύ (2014)* 47 δ. Ευώ 100% 6δ πό Εδό Φό Κτωης (ΕΦΚ) ΦΠΑ πό Κπ Πϊότ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση δωρεάν διατιθεμένων διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές των πανεπιστημίων κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2008-2009 και 2009-2010

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση δωρεάν διατιθεμένων διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές των πανεπιστημίων κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2008-2009 και 2009-2010 Βαθμός σφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΗ ΔΗΜ ΥΥΓΕ ΔΕΣ Δ ΒΥ ΜΘΗΣΗΣ ΘΗΣΕΥΜΩΝ ----- ΕΝΣ ΔΗΣ ΜΕΣ ΝΕΣΗΜΗΣ ΕΔΕΥΣΗΣ ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΔΩΝ & ΦΗΗΣ ΜΕΜΝΣ ΜΗΜ Β ----- αχ. Δ/νση: Aνδρέα απανδρέου 37.. όλη: 151 80 -

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

βίδες mechanical science και κοχλίες κτίσε ένα περιστρεφόμενο γερανό

βίδες mechanical science και κοχλίες κτίσε ένα περιστρεφόμενο γερανό κίσε εισεφόμε γεό education Η Engino Education χει ύξει μι σειά Μηχικής Εισήμης, ειδικά γι ιδιά υ ωιύι γι ά γύω υς κι θλυ κάυ κάι γι υό! Η σειά σχλείι με 8 κύι θμ ης Μηχικής: Μχλύς, Σύδεσμι Μχλώ, Οδωί

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Πάρος, 25 Νοεμβρίου 2015 Αρ. πρωτ.: 17565 ΠΡΟΣ: 1. Σεβ. Μητροπολίτην Παροναξίας κ.κ. Καλλίνικον 2. Έπαρχο Πάρου - Αντιπάρου κ. Κ. Μπιζά

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε τιμή πακέτου! Κ θ φί ω& ω ώ Α ί χ ηδ & π ω ηψ ύ ύ Έ χ φά ά δ Κ θ ω & ξ ω ά δ Δω ά άβ η ί χ ώ ζ ώ η Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Τηφω πωί η πίψη ί ηη χώ Κθ φίω & ωώ Αίχη δ & πωη ψύ ύ Έχ φά άδ Κθ ω & ξω άδ Δωά

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ - ΛΙΘΟΡΡΙΠΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύουν από 19-3-13)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ - ΛΙΘΟΡΡΙΠΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύουν από 19-3-13) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΩΝ ΧΩΑΤΙΝΩΝ - ΛΙΘΟΡΡΙΠΤΩΝ ΦΡΑΓΑΤΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύυν πό 19-3-13) Οι ιμές μνάδς πυ φέρυν ην σήμνση [*] (συς πίνκς υ ΥΠΕΧΩΔΕ) πρπλύρως ης νγρφόμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ ΘΕΜΑ: ΝΣΡΙΣΟ ΘΜΙ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚ ΝΝ ΚΠ Ι Τ ΝΣ ΝΝΓ ΡΜ ΝΙ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α βηβ λέκυνχ ΝΣ Ρ Ν κυνχλά κυ ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ Θ ΛΟΝΙΚ,ΝΝΟ Μ ΡΙΟΝβί1γ Π λέζβοβ ΣκΝ επαδ υ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ει α αειχώρος χ ώρ ο ς ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΟΙ ΣΥ ΝΤΑ ΞΗΣ Α ρα βα ντι νός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο Ν. ΜΑΡΙΑΝΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο Ν. ΜΑΡΙΑΝΟΣ Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 9 Ιουλίου 2010 Φύλλο 116 www.fonitisparou.gr Έτος 65 ο Νέα

Διαβάστε περισσότερα

1.- Ο οικισµός Καµαρών βρίσκεται στην διαδροµή : α) Παροικία - Νάουσα. β) Παροικία - Μαράθι - Λεύκες. γ) Παροικία Πούντα Αγκαιριά

1.- Ο οικισµός Καµαρών βρίσκεται στην διαδροµή : α) Παροικία - Νάουσα. β) Παροικία - Μαράθι - Λεύκες. γ) Παροικία Πούντα Αγκαιριά 1.- Ο οικισµός Καµαρών βρίσκεται στην διαδροµή : α) Παροικία - Νάουσα. β) Παροικία - Μαράθι - Λεύκες. γ) Παροικία Πούντα Αγκαιριά 2.- Το Ξενοδοχείο ΝΙΚΟΛΑΣ βρίσκεται: α) Στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ 25 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. Ρέθυμνο, 2014 1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Άσκηση 1 (6

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΛΛ ΓΙ Σ Ν Π Ρ ΓΩΓ ΙΟ ΙΘ ΝΟΛ Κ Ι ΙΟΝΣ Λ ΚΟΠΟΝ ΡΓ Ι υ βηα δεά εαζζδϋλΰ δα πθ φυ υθ αυ υθ έθαδ ΰθπ ά εαδ πμ θ λΰ δαεά ΰ πλΰέα εαδ έθαδ Ϋθαμ κζκϋθα αθαπ υ ση θκμ κηϋαμ σ κ β ξυλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κουντρομιχάλης: Αποδεσμεύομαι από τη σιωπή μου Σε αναμονή... θα έχουμε γεννητούρια!

Ηλίας Κουντρομιχάλης: Αποδεσμεύομαι από τη σιωπή μου Σε αναμονή... θα έχουμε γεννητούρια! Σκέψου ον πλνήη σου... νκύκλωσε η ΦΩΝΗ σου Εβδομδιί πολιική εφημερίδ Πάρου - Ανιπάρου ΝΕΟΣ Γ.Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ορίσηκε ο Β. Μπρκουμάσος Ο 50χρονος δικηγόρος κάγει πό ην Αρκδί κι διεέλεσε γρμμές

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/1 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρ,.14.10. 2014 Αριθμ. Πρωτολλου:

Διαβάστε περισσότερα

"Είμαι εδώ για να δείτε

Είμαι εδώ για να δείτε Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 16 Ιουλίου 2010 Φύλλο 117 Έτος 65 ο Νέα Περίοδος Έτος Ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

( ) 11.4 11.7. Μέτρηση κύκλου. α 180. Μήκος τόξου µ ο : Μήκος τόξου α rad : l = αr. Σχέση µοιρών ακτινίων : Εµβαδόν κυκλικού δίσκου : Ε = πr 2

( ) 11.4 11.7. Μέτρηση κύκλου. α 180. Μήκος τόξου µ ο : Μήκος τόξου α rad : l = αr. Σχέση µοιρών ακτινίων : Εµβαδόν κυκλικού δίσκου : Ε = πr 2 1 11. 11.7 Μέτρηση κύκλυ ΘΩΡΙ Μήκς τόξυ µ : µ 180 Μήκς τόξυ α rad : αr Σχέση µιρών ακτινίων : α π µ 180 µβαδόν κυκλικύ δίσκυ : ( ) µβαδόν κυκλικύ τµέα µ : µ µβαδόν κυκλικύ τµέα α rad : ( ) 1 αr µβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ γθδεσ Μ σίδκ Πκζυ χθ έκ ( ΜΠ) ξκζά Χβηδευθ Μβξαθδευθ - ΣκηΫαμ ΙΙ ΜκθΪ α Μβξαθδεάμ δ λΰα δυθ Τ λκΰκθαθγλϊεπθ εαδ δκεαυ έηπθ δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ πμ Yπκεα Ϊ α α κυ Π λ ζα εκτ Ν έα ζ Ν. ΠαπαΰδαθθΪεκμ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Αόριστο & Ορισμένο Ολοκλήρωμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Αόριστο & Ορισμένο Ολοκλήρωμα Ορισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αόριστ & Ορισμέν Ολκλήρωμ Αρχική-Πράγυσ Πράγυσ ή Αρχική ή Αντιπράγωγ μι συνάρτηση f, σε έν διάστημ Δ νμάζετι η πργωγίσιμη συνάρτηση F γι την πί ισχύει F ( ) = f ( ) γι κάθε Ξ D π.χ. π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ ΓΕΩΘΕΡΙ ΕΔΙ ΧΗΗΣ ΕΝΘΙΣ Η ΕΡΙΓΡΦΗ ΕΔΙ - Ση ή δω έχε επσεί πώ εωθεό πεδί ψηή θεσί ση χώ η δπσώθηε, πό εεηέ εσίε ΙΓΕ, ό σ όη ησί πσσε έ εωθεό πεδί χηή εθπί έχ βθ ω 200 πείπ σ πί δπέσ θί σχησί δχωίζ πό ψηή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Αρ.Ε.Τ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ 1ο Α - ΒΛ 2ο ΒΝ - ΔΗ 3ο ΔΙ - ΚΑΛΙ 4ο ΚΑΛΛ - ΚΑΤΣΑ 5ο ΚΑΤΣΙ - ΚΟΥΣ 6ο ΚΟΥΤ - ΜΑΚΡΗ 7ο ΜΑΚΡΟ - ΜΠΑΜ 8ο ΜΠΑΝ - Ν

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα