Αποφάσεις για το σταδιακό αφανισμό τους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποφάσεις για το σταδιακό αφανισμό τους"

Transcript

1 Σκέψυ ν πλνή συ... νκύκλωσε ΦΩΝΗ συ Εβδμδιί πλιική εφμείδ Πάυ - Ανιπάυ 67 ΧΡΟΝΙΑ φιεωµέν σν ενµέωσ Πσκευή 24 Σεπεμβίυ 2010 Φύλλ 126 Ές 65 Νέ Πείδς Ές Ίδυσς 1945 Χάλμπς Κόκκινς υπψήφις Πειφεειάχς Ν. Αιγίυ Δεν θ συμβιβσώ με ν πκμή Υπέσε πενέμισι χόνι σν Πειφέει Ν. Αιγίυ, εκιμά όι πσέφεε σν πειχή κι συς πλίες ς κι ώ διεκδικεί ν ψήφ υς γι ν επνέλθει σ χώ, ν πί γνωίζει πλύ κλά, εκλεγμένς πλέν. Ο κ. Χάλμπς Κόκκινς έχει σχέδι γι μέλλν, είνι υπέ ς Διικικής Μεύθμισς, όχι όμως, όπως νίζει, με σύσμ «κππικής» πυ χσιμπιήθκε πό υς κυβενώνες γι ν «Κλλικά», γι υό θ επιδιώξει, κά ν εφμγή, ν ωφελθύν ι πλίες κι όχι ι «λίγι». Ήσσν Πειφεειάχς Ν. Αιγίυ πενέμισι χόνι κι ώ διεκδικείε υή θέσ κεβίννς σις εκλγές με συνδυσμό «Νέ επχή γι νσιά μς». Πισεύεε πως είνι σμνικό ν σς εκλέξει λός κι ν νι, γιί; Είχ ν ύχ κι ν ιμή ν είμι μέχι σήμε μκβιόες Γενικός Γμμές ς Πειφέεις Νίυ Αιγίυ, θέσ πυ εκιμώ όι ίμσ, φύ σ πενέμισι έ ς θείς μυ πωθήθκν κι λκλώθκν σις Κυκλάδες κι Δωδεκάνσ χίλι χκόσι (1800) έγ κι δάσεις κι ξιπιήθκν με διφάνει κι ενιμό σύνλ ων εθνικών κι ευωπϊκών πόων πυ είχμε σ διάθεσ μς. Έχνς ως δεδμέν όι υς ελευίυς μήνες υπάχει πξί κι έλλειψ νπυξικής πλιικής, ι πλίες ς κίνυν εάν πώθσ θά θεσμό ς Πειφέεις κι ν δήγσ σε δικίσεις σν Ευωπϊκή Ένωσ εάν υς ιιάζει πισθδόμσ κι πκμή. συνέχει σελ. 7 Footer_I_foni_tis_Parou_PAROS_Nissos-Rodos_(260x50mm)_002.pdf 2/9/2010 2:14:56 µµ Μέωπ με υς λιείς άνιξε Νμάχς Δ. Μπάιλς σν εκπνή ς θείς υ Απφάσεις γι σδικό φνισμό υς ΕΝΟΧΗ ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΠΑΡΙΑΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Έννες νιδάσεις σν κλάδ ων λιέων πκλεί πόσφ πόφσ υ Νμχικύ Συμβυλίυ σν Ανάφ «γι ν πσσί ων θλσσίων ιχθυπθεμάων». Τις νιδάσεις κ. Μπάιλς, ις εξέλβε ως «φήμες ππλφόσς κι ππίσς ς λήθεις πυ πσπθύν ν σπείυν πνικό συς λιείς ων Κυκλάδων», γι υό κι εξέδωσε δελί Τύπυ σε μι πσπάθει ν «χυσώσει χάπι». Σ Δελί Τύπυ νίζει όι «εν λόγω πόφσ έγινε μόφων δεκή, όχι μόν πό μέλ υ Ν.Σ., λλά κι πό όλυς υς πβισκόμενυς εκπσώπυς ων λιέων, ι πίι ενώ χικά είχν εκφάσει ις επιφυλάξεις υς, μεά ν λκλωμέν πόσ υ Νμάχ Κυκλάδων όχι μόν συμφώνσν, λλά ν ευχίσσν εν μέσω χεικμάων». Ν σμειωθεί βέβι, όι σ συγκεκιμέν συνεδίσ υ Ν.Σ. σν Ανάφ, ήσν 5-6 πάκιι λιείς, ι πίι πάγμι συμφώνσν. Δεν ήν κνένς ψάς πό ν Πά, ύε άδες ή ιδικήες βιζός, ι πίι είχν εκφάσει ις έννες διφωνίες υς, μζί με άλλυς συνδέλφυς υς πό άλλ νσιά, σν πυσίσ σ Νάξ ς έευνς με ίλ: «Σχεδισμός ενός δικύυ θλσσίων πθεμάων γι ν πσσί ς βιπικιλός κι ς βιώσιμς λιείς σις Κυκλάδες». Ενύπωσ επίσς πκλεί συνίνεσ σν πόφσ ων Πινών Νμχικών Συμβύλων, ι πίι γνωίζυν όι διθέυμε ως νσί μεγλύε λιευικό σόλ κι δεν υπεσπίσκν συμφέν ων Πινών ψάδων. Ο κ. Ανώνς Μλμένις ιδικής Γι γι, σχλιάζνς ν πόφσ μς είπε: «Μίσ ιμάιά μυ κι επ υών έβλ κλή», υό έκνε Νμάχς. Είχ πάει σν πυσίσ ς έευνς σ Νάξ, γι ν πί εκιμώ όι είνι άκυ. Ο κθγής πυ ν έκνε είνι μθμικός, δεν έχει κμί σχέσ με νικείμεν κι νωήθκε γι πι πσσί μιλάμε. συνέχει σελ. 5 C M Y CM MY CY CMY K Πά σν Πά με Νήσς Ρόδς! Πειιά Τί - Πέμπ - Κυική 00:30 (επόμεν μέ) Πειιά * Τ δμλόγι ισχύυν έως 31/10/2010. Πά ευέ - Τεά - Πσκευή 18:00 Γι κήσεις πευθυνθείε σν ξιδιωικό σς πάκ ή σν HELLENIC SEAWAYS Άσιγγς 6, Πλεί Κϊσκάκ Πειιάς λ.: , fax:

2 2 Πσκευή 24 Σεπεμβίυ Ενμέωσ κι έλεγχι πό υπυγεί Εγσίς Γι επικινδυνό συς χώυς εγσίς Ο Εμπεπγγελμικός Σύλλγς Πάυ Ανιπάυ ενμεώνει όλυς υς επιχειμίες όι Υπυγεί Εγσίς & Κινωνικής Ασφάλισς σε συνεγσί με ν Επιπή Ανωέων Επιθεωών Εγσίς ς Ευωπϊκής Ένωσς, έχει νλάβει εκσεί ενμέωσς κι ελέγχων γι ν εκίμσ υ κινδύνυ πό χήσ επικίνδυνων υσιών συς χώυς εγσίς. Κύις σκπός ς εκσείς υής είνι ενμέωσ εγδών κι εγζμένων, ιδίως σε επιχειήσεις με πσωπικό έως 50 εγζμένυς, γι ν πόλψ κι ν υιθέσ κλών πκικών πς πφυγή ων κινδύνων πυ ενέχει έκθεσ εγδών κι εγζμένων σε επικίνδυνες υσίες. Η εκσεί θ επικενωθεί κυίως σ συνεγεί υκινήων, συνεγεί κθισμύ, πιεί, ξυλυγεί κι επιπλπιεί, λλά πευθύνει γενικόε κι σε όλυς υς εγδόες κι εγζμένυς. Όπως ενμέωσε Υπυγεί, πό 15 Σεπεμβίυ έως κι 30 Νεμβίυ 2010, θ πγμπιθύν έλεγχι σις ππάνω επιχειήσεις με κύι σόχ διπίσωσ ύπξς επγγελμικύ κινδύνυ, κθώς κι ν λμβάννι σχεικά πλπικά μέ. Εβδμδιί πλιική εφμείδ Πάυ-Ανιπάυ Ές 65, Νέ Πείδς, Ές ίδυσς 1945 Κωδικός Ενύπυ 3233, Αιθμ. φύλλυ: 126 Ιδυής: Φγκίσκς Γϊάνς Ιδικής/ Εκδός/ Διευθυνής: Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ Αχισυνξί: Μί Δυλγέ Αθλικό επάζ: Νίκς Σής Εμπικό μήμ - Διφήμισ: Έλλ Ργκύσ Σχεδισμός - Σελιδπίσ: Μιλέν Γβιήλ Εκύπωσ: Αγ. Απόσλι Νάυσς, Πάς T.K λ: fax: website: ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Κγιώγς Αθνάσις (πειφεεικός), Μπιζά Ελέν (Ανγέννσ), Ρύσσς Νικόλς (Internews), Σ/Μ Αλάνικ (πειφεεικός), Σ/Μ Σιόκ, Απιεί Αλιπάν, Αόπλις, Πήι άυ Αλιπάν, Κάβ Τάσσς, Πκεί ξιδίων Πώλς Tours, Γενική Τχυδμική, ACS, Avant Travel, View cafe, Οπωπωλεί Αλιπάν, Κφέ ωδών, Κφέ Λάζς (εφί), Γιάννς Ρύσσς Audiophile, βιβλιπωλεί Πλύχωµ, Πείπε ΟΤΕ, Πκεί ΠΡΟΠΟ Ασένς Σής, Κπύσς (πλ. Τξιχών), Bioshop - Αλιπάνς Απ. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Τυπγφεί, φύνς Ργκύσ ΝΑΟΥΣΑ: Σνινύ Μγί, Αινύσυ Ιωάνν «Σΐ», Σ/Μ Ευωγά, Σ/Μ Σπυιδύλ. Απιεί Μγί, Απιεί Μπίσ, Απιεί Τσυνάκ, Smart computers Σκιδάς, Μπµπίγυ Ευγγελί χωµπωλεί, Erkyna Travel, κάσµ Γεµνός ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφυνς ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ: Απιεί Πάδσ, Σ/Μ Ανδές Κβάλς ΜΑΡΜΑΡΑ: Φύνς Χ. Ζυµή ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιπωλεί Κλµέ, Ζχπλσεί Νικής, Σ/Μ Μινόπυλς, ΑΒ SHOP&GO. ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελνίς ΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανυσάκς ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Proton, πείπε Ιωάνν Χνιώ, πείπε Βεύ Νικλάυ, Πδσικός Φύνς ς Αγκιιάς ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφγιάνν Μί (Σ/Μ Κλιόπυλς) ΚΩΣΤΟΣ: Κφενεί Α. Μπάλιυ, Τάσυ Ρύσσυ ΛΕΥΚΕΣ: βιβλιπωλεί Γλάζι Όνει, Νικόλς Πνελίς (Ράφς) ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γγός Μιάνς, πείπε Ιάκωβυ Μιάνυ Αν δεν βίσκεε ν εφµείδ σ πκθισµέν σµεί, κλέσε µς σ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, λ Επγγελμικός πσνλισμός Από Δευεβάθμι Εκπίδευσ Κυκλάδων, νκινώθκε ένξ λειυγίς υ Γφείυ Σχλικύ Επγγελμικύ Πσνλισμύ Πάυ (ΓΡΑΣΕΠ) γι σχλικό ές Τ Γφεί ΣΕΠ Πάυ είνι έν πό πείπυ 500 πυ λειυγύν σε σχλικές μνάδες ελευί 10 χόνι, με σκπό ν πχή εκμιωμένων πλφιών, συμβυλών κι σήιξς σε μθές κι γνείς πάνω σε θέμ πυ φύν ν εκπίδευσ, ν κάισ κι ν γά εγσίς. Τ γφεί έχει εξής ωάι: Δευέ, Τεά, Πέμπ πό ις 9 πωί έως ις 12 μεσμέι σ Γυμνάσι Νάυσς. Τί, Πσκευή ις ίδιες ώες σ Λύκει Πικίς. Πλφίες: Σωής Τζύδς λ.: fax: Έκκλσ πς υς κυνγύς Πσχή σν Α Γιάνν Δέ, υπάχυν κι πειπές Τ κυνήγι επιέπει υή ν πείδ κι μάλισ ώ είνι επχή υ λγύ. Οι κυνγί ς Πάυ κάννς χήσ υ νόμιμυ δικιώμός υς ξεχύννι συς λόφυς κι ις πλγιές υ νσιύ. Σ υές συμπειλμβάνει κι πειχή υ Ά Γιάνν Δέ, σν πί βίσκει Πειβλλνικό κι Πλιισικό Πάκ Πάυ. Κι εκεί είνι πόβλμ. Γιί μζί με θάμ είνι κι ι πειπές ων μνπιών, ξένι υίσες ι πεισσόει, πυ πιν πό λίγες μέες κέβκν ένμι πό ις υφεκιές σν πλί υ Μνσιύ. Βέβι, ύε ι κυνγί φίνε, πόσ μάλλν ι πειπές. Απευθυνθήκμε σν πόεδ υ Κυνγεικύ Συλλόγυ Κ. Ιδάν, πίς νιμεώπισε με θεική διάθεσ πόβλμ, λέγνς πως θ επιδιώξει ν ενμεώσει υς κυνγύς, είε ν πφεύγυν συγκεκιμέν πειχή, είε ν ελέγξυν ις ώες πυ πγίνυν, με λίγ λόγι ν βεθεί χυσή μή, ώσε κι ι κυνγί ν μν «πειισύν» κι ι υίσες ν πλμβάνυν νενόχλι ν πείπό υς. Ελπίζυμε ν πάνε όλ κλά. 1 ΕΠΑΛ Πάυ Ειδικό: υισικών επιχειήσεων Από νέ σχλική χνιά θ λειυγήσει σν Τμέ Οικνμίς-Διίκσς, σ Γ άξ, ειδικό «Τυισικών Επιχειήσεων». Οι κάχι πλυίυ Γενικύ Λυκείυ ή πισδήπε άλλς ειδικός Επγγελμικύ Λυκείυ (ΕΠΑΛ), μπύν ν εγγφύν σ Β άξ υ ΕΠΑΛ κι ν πκήσυν πυχί ων ειδικήων υ μέ, φιώνς δύ χόνι. Ειδικόε, ι κάχι πυχίυ υ Τμέ Οικνμίς-Διίκσς, μπύν ν εγγφύν κι ν πκήσυν κι επιπλέν πυχί «Τυισικών Επιχειήσεων», πκλυθώνς μόν μθήμ ς Γ άξς. Γι πεισσόεες πλφίες, ι ενδιφεόμενι μπύν ν λεφωνύν ις εγάσιμες μέες κι ώες σ Μνμόσυν γι θύμ υ νυγίυ υ «Εξπές Σμίν» Σις 26 Σεπεμβίυ 2010 συμπλώννι δέκ χόνι πό γικό συμβάν υ νυγίυ υ «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ» κά πί 81 συνάνθωπί μς έχσν ζωή υς. Η Ιεά Μόπλις Πνξίς, Ιεό Πσκύνμ Πνγίς Εκνπυλινής κι Δήμς Πάυ θ πγμπιήσυν όπως κάθε χόν, μνμόσυν ν μέ υή, μεά ν έλεσ ς Θείς Λειυγίς σ Ιεό Πσκύνμ Πνγίς Εκνπυλινής κι εν συνεχεί, σις 11:30 π.μ., θ ελεσεί ισάγι σ πεκκλήσι υ Αγίυ Ιωάννυ υ Θελόγυ, πυ νγέθ σ πθεσί «Κκιές» εις μνήμν ων πλεσθένων δελφών μς. Πκλύνι όλι ι ευσεβείς Χισινί ν πσύν σ Θεί Λειυγί κι σις επιμνμόσυνες ελεές, γι ν συμπσευχθύμε, γι ν νάπυσ ων ψυχών ων κεκιμμένων δελφών μς κι ν συμπσθύμε έμπκ κι δελφικά συς πνεμένυς συγγενείς υς. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Ευχισήι Τ Δ.Σ. υ Οίκυ Ευγίς Πιμνικής Μείμνς «Πνγί Εκνπυλινή» θ ήθελε ν εκφάσει ις εγκάδιες ευχισίες υ σν πόεδ κι μέλ υ Συλλόγυ Φίλων Αγίων Ανγύων γι ν πλύ σμνική δωεά ων 5.000,00 πς κάλυψ λειυγικών νγκών υ Γκμείυ. Συς δύσκλυς ικνμικά κιύς πυ δινύυμε πόμιες πωβυλίες δισφλίζυν συνέχισ λειυγίς ς Μνάδς κι ν πσφά γάπς κι θλπωής σν ί λικί. ΑΙΡΕΤΙΚΑ υ Χίσυ Γεωγύσ Πλιική κι συνίσθμ Πώς ψφίζυμε σις δμικές εκλγές; Είνι δεδμέν όι έχυμε ν κάνυμε με «κθύς» πλίες, πυ έλκνι πό ιδέες κι γάπ γι ν όπ; Βσιζόμσε σ υή ν εκίμσ κι πθέυμε επιχειήμ, πάσεις κι πγάμμ ή πάμε ν βήξυμε με μές μς υς ψφφόυς συγκινώνς ή ξεγελώνς υς με γενικόε συνθήμ κλείννς μάι συχνά σε διεκδικήσεις, συμφέν κι εξυπεήσεις; Μπύμε ν μεήσυμε πόσ συνίσθμ βάζυμε σν πλιική μς δάσ κι πόσ πλιική σ συνίσθμ. Σ πώ μίγμ νλγί (πλύ συνίσθμ) δικεί κι ζμιώνει ν πλιική κι μς κθισά νπελεσμικύς. Σ δεύε νλγί (λίγ ή μδενική πλιική) μς φένει σε κθμεινά διέξδ. Ας σκεφύμε, ξιπιώνς ις μέχι ώ πήσεις κι εμπειίες μς. ) Επιλέγυμε συχνά συγγενείς κι φίλυς νεξά πό ν ικνό, ν πίσ σε ξίες κι ν πάξ πυ εκπσωπύν. Πσύνι κόμ κεί πό πόμιες έλξεις. β) Πλλί ψφίζυν όχι θεικά, λλά νικά, πκειμένυ ν ιμωήσυν, ν εκδικθύν μι πάξ, μι μάδ ή έν πόσωπ. Συνίσθμ λιπόν κι όχι πλιικός θλγισμός, πυ νίγει δόμυς σε όσ μπεί ν φέυν ν όπ σε κλύε θέσ. γ) Τ συμφέν έλκυν πλλύς ψφφόυς. Τν ελευί κιό «κόμμ» ων συμφενλόγων έχει υξήσει ν ισχύ υ, κθώς λύγισν ι πλιές ιδέες κι έχει πλωθεί ως σύννεφ μεγάλ πγήευσ. Ο εγωισμός κι ιδιέλει κευθύνυν πλλύς. δ) Μεικί ψφίζυν νάλγ με ν πίεσ πυ δέχνι ν ελευί σιγμή πό γνωσύς κι φίλυς. Αδιάφι, διάβσι, πλίικι, υδέει, πελύν ισχυή μάδ. ε) Ακεί έλκνι πό χίσμ ων υπψφίων (όμφ γυνίκ, άνδς χισμικός, ής, λπλάνς κ.λ.π.). σ) Πλλί δεν ξεφεύγυν πό πικισικές έλξεις. Ψφίζυμε ν «δικό μς» κι όχι ν ικνό υ άλλυ χωιύ. ζ) Μεγάλ μές ψφφόων πεύει σν υπψήφι πυ υπδείχνει πάξ, κόμμ. Έχυμε εδώ μι πλυπλθή μάδ, θ λέγμε μική, γιί κι πλιικός θλγισμός δικίνει, λλά κι συνίσθμ, πυ έχει ίζες σε κινές ισίες, σε γώνες κ.λ.π. Τ γενικόε συνθήμ πάνως (μνμόνι λ.χ. ή όχι) δεν επιέπυν σν πλί υνόμσ πό ις εθνικές εκλγές κι εσίσ ς πσχής σν πγωγή πωβάθμις πικής πλιικής. ) Τέλς μι μική μάδ νθώπων έλκει πό πγάμμ, ιδέες κι άμ. Εδώ βίσκυμε κυίως νέυς πυ δεν έχυν λωθεί πό σύσμ. Από πλήθς λιπόν ων ψφφόων ι διθέσιμι ν πεισύν με επιχειήμ είνι λίγι. Τ ζήμ είνι ν χλώσυν ι άλλες έλξεις κι ν ενισχυθύν υές πυ κθισύν ν ψφφό υπεύθυν πλί. Πγείι λιπόν ς πεκλγικής πειόδυ μι άλλ, σν πί συλλγική ζωή μεβάλλει σε σχλεί πλιικής κι φένει ν κάθε άνθωπ μπσά σις κινές ευθύνες. Με διάφες πωβυλίες κι δάσεις (φνίδ γι πειβάλλν, συλλγική ζωή, ν πλιισμό, υς συνειισμύς) ιθσεύνι πσωπικές κι ιδιελείς συμπειφές κι ιδέες κι άμ ενισχύνι, έλκυν κι συνεγείυν. Ανύμσε ν είμσε πδί, ψφφόι, πελάες κμμάων κι γινόμσε πλίες. Ανεξάι πό συμφέν, συγγένειες, φίλυς, χωίς πκλήψεις κι πσχήμ ιδελγίς, πσνλισμένι σ υό πυ θεωύμε κάθε φά γνιμόε γι ν όπ. Δμικές κι εθνικές εκλγές δεν είνι κθόλυ ίδι.

3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

4 4 Πσκευή 24 Σεπεμβίυ Έγινε συνένωσ «Ενωσ Ξενδόχων Πάυ- Ανιπάυ», είνι όνμ υ Ογάνυ πυ πέκυψε πό συνένωσ ων δύ συλλόγων σ νσί μς, υ συλλόγυ «Άγις Ασένις» κι «Ξένις Ζευς». Ήδ πό Πωδικεί εγκίθκε κσικό κι ένωσ ν Τεά 22 Σεπεμβίυ (είχε κλείσει φύλλ), πγμπίσε εκλγές γι ν νάδειξ υ νέυ Δ.Σ. πί θ δμσιεύσυμε σ επόμεν φύλλ μς. Εκλγές Οι εκλγές ς Ελλνικής Ομάδς Διάσωσς - Πήμς Κυκλάδων δεν πγμπιήθκν ν Κυική 19 Σεπεμβίυ λόγω μ ύπξς πίς. Οι επνλπικές εκλγές θ πγμπιθύν ν Τεά 29 Σεπεμβίυ, , σ γφεί ς μάδς σ Νάυσ. Ο κάλγς υπψφιήων είνι κόμ νιχός. Όσι επιθυμύν ν θέσυν υπψφιό ν επικινωνήσυν σ λέφων κι Π.Ε.Φ.Ο Πάυ - Ανιπάυ Τν Κυική 26/09/10 κι ώ 12:00 σ γφεί υ συνδέσμυ μς, θ ελεσθεί επιμνμόσυν δέσ εις μνήμ υ δικχμένυ Φίλυ μς κι Γμμέ υ συνδέσμυ μς, Ανών Αινύσυ. Κλύμε όλυς υς Φίλυς υ, νεξήως χώμς μάδς, ν ιμήσυν με ν πυσί υς δικό μς Ανών. Μέσ σε κλίμ πένθυς, θ κλυθήσυν: Σεμνή ελεή γι Εγκίνι ων γφείων μς, Γενική Συνέλευσ κι Απλγισμός ων πεπγμένων υ πεχόμενυ Δ.Σ., ενώ σ έλς θ διεξχθύν Εκλγές γι ν νάδειξ υ νέυ Διικικύ Συμβυλίυ ς Π.Ε.Φ.Ο. Πάυ Ανιπάυ. Αχίζυν μθήμ σν «Σκόπ» Ο Πλιισικός Σύλλγς Πδόμυ «Σκόπς Πάις» διγνώνει κι φές μθήμ πδσικύ χύ κι κλεί υς γνείς κι πιδιά υς ν συμμεάσχυν. Τ πόγμμ: Γι πιδιά πσχλικής λικίς «χελωνάκι» (4-5 εών) Εισγωγή σν κόσμ ς πάδσς μέσ πό λϊκά πμύθι, με μί σειά μυσικκινικών δσιήων. Κάθε Πέμπ σις 6.0 μ.μ. (ένξ 01/10) Γι πιδιά Δμικύ: 1 μήμ πδσικύ χύ (6 εών, Α Δμικύ) Κάθε Πέμπ σις 6.45 μ.μ. (ένξ 01/10) 2 μήμ πδσικύ χύ (7-8 εών, Β & Γ Δμικύ ) Κάθε Τί σις 6.30 μ.μ. (ένξ 29/09) 3 μήμ πδσικύ χύ (9 εών, Δ Δμικύ) Κάθε Τί σις 7.15 (ένξ 29/09) 4 μήμ πδσικύ χύ (10-13 εών, Ε, Σ & Α κι γυμνσίυ) Κάθε Πέμπ σις 7.30 (ένξ 01/10) 5 μήμ πδσικύ χύ (εφβικό) Κάθε Τί σις 8.00 (ένξ 29/09) Γυνικών Κάθε Πέμπ σις 8.30 (ένξ 01/10) Εκμάθσ κεμικής Η Κινωφελής Δμική Επιχείσ Πλιισικής Ανάπυξς Πάυ νκινώνει δμιυγί νέυ μήμς εκμάθσς κεμικής γι πιδιά, εφήβυς κι ενήλικες υπό ν διεύθυνσ ς κ. Δέσπινς Λάμπυ. Η λειυγί υ θ ξεκινήσει με ν ένξ υ νέυ διδκικύ έυς σ Εικσικό Εγσήι υ Δήμυ Πάυ. Γι πλφίες κι εγγφές ι ενδιφεόμενι μπύν ν επικινωνήσυν με ν κ. Αγγέλικ Βξεβνίδυ σ Επίσς, ι εγγφές κι δμιυγί μμάων υ Μυσικχευικύ Συγκήμς Δήμυ Πάυ θ πγμπιθύν ν Πσκευή 1 Οκωβίυ πό ις 18:00 έως ις 20:00 κι Σάββ 2 Οκωβίυ πό ις 10:00 έως ις 13:00 σν ίθυσ υ χευικύ. Δεκήμε εκδμή Δεκήμε εκδμή διγνώνει Σύλλγς Γυνικών Μάπσσς σις Δλμικές κές: Μυβύνι, Μπύβ, Κό, Νυμπόβνικ, Σίμπενικ, Ζνά, Σπλι, Λίμνες Πλίβεσε, Λυμπλιάν, Σπήλι Πόσιν, ΡΙΓΙΕΚΑ, ΒΙΤΣΕΝΤΣΑ. Η νχώσ πό ν Πά θ γίνει σις 15 Νεμβίυ βάδυ κι επισφή σις 25 υ μήν. Πλφίες σ λ.: , 41239, , Ανκίνωσ Ο Σύλλγς Γυνικών Μάπσσς ενμεώνει όι νβθμίζει χευική μάδ ενλίκων με δμιυγί μμάων Πιδικύ κι εφβικύ, υπό ν ευθύν υ επγγελμί χδιδάσκλυ Φώ Βελισσόπυλυ πό ν Αθήν. Ένξ μθμάων σις 10 Οκωβίυ. Πλφίες συμμεχές σ λ.: , , , Έκλεισε κύκλς γι θεινά σινεμά Νύχες πυ πενύν Είνι κάι νύχες με φεγγάι μεσ θεινά σινεμά, νύχες πυ πενύν, πυ δεν θ ξνθύν μ γιόκλμ κι γισεμί Νύχες πυ πενύν κι πάγμι δεν θ ξνθύν. Τ θεινά σινεμά χόν με χόν κλείνυν, πωλύνι, κεδφίζνι Γι Τ ζεύγς Πυλόσμυ υς νεώευς είνι κάπιες σιγμές, ευχάισες ίσως, γι υς πλιόευς όμως, είνι νιά μς. Έν σκυλάκι πσέμπ, μι μπυίσ, έν νψυκικό, θόν, λυλύδι, όλ μόσφι. Γι μς είνι ώες, μέες, χόνι. Ήν κυλύ ς επχής μς. Ζήσμε μέσ σ υό. Ήκμσε θεινό σινεμά, γιί γπήσμε κι ενάξμε σν κθμεινόά μς. Κι σιγά σιγά, εμείς ι ίδιι πξιώσμε. Γιί εγκλείψμε. Ανκλύψμε άλλ ενδιφέν κι κλώς νκλύψμε κι φήσμε ν μζώσει, γιί «φύγμε» κι πάλλλ δεν «μπάσμε» νεώε γενιά σ μγεί υ. Μελγχλί πκλεί είδσ όι κλείνει κάπι θεινό σινεμά. Κάι κλείνει κι μέσ μς, λλά πάμι δεν γυίζει πίσω. Έκλεισε κύκλς υς. Οι νμνήσεις επέσεψν. Φές δεν λειύγσε θεινό σινεμά σν Πά, σινέ ΠΑΡΟΣ. Πωλείι. Σάν χόνι λειύγσε κι γνώισε δόξες. Είκσι χόνι κ. Γιώγς Πυλόσμς κι σύζυγός υ Αθνσί έζσν μεγάλες σιγμές. Εξκόσι κθίσμ μυ είπν κι κόσμς έφενε κέκλες κι κφάσι γιί δεν έφνν. Δόκ Ζιβάγκ, Όσ πίνει άνεμς, Η Πνγί ων Πισίων, κλός κκός κι άσχμς, ύκικες ινίες με γνωσή σν επχή ς Χύλι κι γινόνε ένς μικός χμός. Σ κάλλλ δε γι νλίκυς έγ, ι πισιικάδες σιμώχννν σις άσες κι σις μάνες. Κι μέσ σ όλ πιδί με σίχλες, μένες, κμέλες γι διάλειμμ. Έως κι συς Τάιμς έγινε νφά γι σινέ ΠΑΡΟΣ πό δμσιγάφ υ ενύπυ πυ έκνε δικπές σ νσί μς. Τν είχν ενυπωσιάσει μυσική, πειβάλλν κι συνωσισμός. Πως μθεύκε σ νσί; Ένς νάπς Πινός, μιλύσε με κπενίυς γι ν πενάει ν ώ υ. Ένς κπεάνις λιπόν, υ είπε μι μέ, πως κύσε σ χέι υ υς Τάιμς πυ έγφν γι υό θεινό σινεμά σν Πά. Τ υπόλιπ 20 χόνι, σινεμά νικιάσκε. Δύλεψε κλά γι κάπι κόμ χόνι, λλά σιγά σιγά άχισε ν φθίνει. Τ ζεύγς Πυλόσμυ, μελγχλεί σ θέ υ. Αγίεψν κλάδευες ι βκμβίλιες, θέιεψν χό κι φυά. Δεν υπάχει πι ζωή. Κέβσε λά. Πωλείι. Έσι όμως πέπει ν γίνει... Μί Δυλγέ

5 Πσκευή 24 Σεπεμβίυ 2010 Μέωπ με υς λιείς άνιξε Νμάχς Δ. Μπάιλς σν εκπνή ς θείς υ Απφάσεις γι σδικό φνισμό υς Κλωσίζυμε νέ λιμενάχ Πάυ κ.κωνσνίν Γιλελή κι υ ευχόμσε κλή ευόδωσ ων κθκόνων υ Μικσιική Συνάνσ συνέχει πό σελ.1 Μιλάνε γι υπελίευσ κι θέλυν ν πειίσυν νεμόες κι βιζόες κι δεν εευνύν γι ν δυν γι πι λόγ έχυν εξφνισεί ψάι, ισμέν είδ ς θάλσσς, όπως σφυγγάι, πλλά όσκ κι ν φήσυν ν κάθε ψά, ν δυλέψει όπως δύλευε. Η θάλσσ έχει μλυνθεί πό χμικά πυ πέφυν μέσ ς κι έχει εμφνισεί κι δλιώδες φύκι σ Μεσόγει. Δεν βλέπυν όλ υά κι μιλύν γι υπελίευσ. Ο νμάχς δεν μπεί ν κάνει έν κινωφελές έγ κι σχλείι με θάλσσ». Τν πόφσ σχλίσε κι κ. Β. Βενυής ιδικής βιζός, πίς εκιμά όι υά μέ δεν σέκυν. Σν Ανάφ είπε, είνι εις όλι κι όλι ι λιείς, Πνξί έχει υς πεισσόευς ψάδες. Αυά πυ λέει Νμάχς είνι λβύινθς, δεν σέκυν. Πόε θ μς πζμιώσει δλδή; Όλι ι λιείς διφωνύμε μ υές ις πφάσεις. Σ θέμ πενέβ με δήλωσή υ Δήμχς Χ. Βλχγιάννς, πίς εκιμά όι θ έπεπε ν είχε πγθεί ευύς διάλγς με υς λιείς: «Είνι γεγνός όι ζύμε σε μι πείδ έννς ικνμικής κίσς. Πλλά επγγέλμ πλήνι κι πλλές ικγένειες νιμεωπίζυν πόβλμ επιβίωσς. Σε μι έι πείδ θ πέπει όλι μς ν είμσε πεισσόε ευισθπιμένι κι κλύε ψγμένι σ λήψ πιδήπε πόφσς. Θεωώ όι Νμχικό Συμβύλι, θ έπεπε ν έχει γίνει σ Νάυσ, πυ διθέει ένν πό υς μεγλύευς λιευικύς σόλυς σις Κυκλάδες κι έσι θ δινόν ευκιί σε πλλύς ψάδες ν κθέσυν ις πόψεις υς. Χές όλων μς είνι ν πσεύυμε ν λιεί πό ν υπελίευσ κι πό κάθε μ νόμιμ όπ λίευσς, ν φνίσυμε, έσι ώσε θάλσσ ν συνεχίσει ν έχει ψάι, λλά γι ν πεύχυμε υό επιβάλλει ν έχυμε ν άπψ ων λιέων ι πίι σίγυ ενδιφένι γι κλό υς κι ξέυν κλύε πό ν κθέν, ι πέπει ν κάνυμε. Σε κάθε πείπωσ, πιν πό λήψ πισδήπε πόφσς, πό πιδήπε όγν, είνι πίς διάλγς κι ευύε συζήσ, κθώς κι εκπόνσ εμπεισωμένς μελές. Σν πείπωσ υή δεν νμίζω όι έγινε». Υπέ ων λιέων άχθκε κι πών Λιμενάχς κι υπψήφις Δήμχς Ηλίς Κυνμιχάλς. Σε δήλωσή υ σ ΦΠ νίζει: «Η Πάς έχει μεγλύε λιευικό σόλ ων Κυκλάδων κι ν ί σ Αιγί. Η επγγελμική άξ ων λιέων κλύπει έν μεγάλ μές ς πικής κινωνίς κι εφμγή ων πφάσεων υ Νμχικύ Συμβυλίυ, θ δμιυγήσει σβό κινωνικό πόβλμ σ νσί μς. Δεν μπύν ν πίνυν έιυ είδυς πφάσεις άνθωπι πυ δεν έχυν βέξει πόδι υς σ θάλσσ εήμν υ νσιύ με υς πεισσόευς επγγελμίες λιείς. Η Πάς δεν είνι Σύς, ύε Άνδς, ύε Μύκνς. Εκνάδες άνθωπι ζυν πό ν λιεί κι δεν πέπει ν νιμεωπίζει με ν ίδι όπ. Ενύπωσ όμως πκλεί κι σάσ ων ιεών Πινών εκπσώπων υ Νμχικύ Συμβυλίυ, πυ ένχ σιωπύν». Οι πάσεις πυ εμπειέχνι σν πόφσ υ Νμχικύ είνι ι εξής: 1) Απγόευσ ς χήσς Μχνός ενός ων χωικών υδάων λόκλυ υ Νμύ. 2) Σδική πόσυσ, με επιδόσ, ενός 5 εών, ς βιζός. 3) Δμιυγί θλσσίων πάκων γι ν νπγωγή ων ψιών - σε κίκ νσιά πυ πέχυν υλάχισν 3 μίλι πό κικμέν νσιά - σε μήμ ων κών κάθε νσιύ (μεά πό πόσ υ Πνεπισμίυ Αιγίυ), μήκς ων πίων δεν θ ξεπενά 5% έως 8% υ όλυ μήκυς ς κγμμής υ κάθε νσιύ κι θ βίσκνι κυίως σ βόει μήμ υ πυ θ κθισύν πό πόσ υ Πνεπισμίυ Αιγίυ. Σ κφύγι υά θ πγευεί κάθε δσιό ενός ενός μιλίυ πό ν κή. 4) Απγόευσ ς χήσς διχυών κά μήν Μάι (μήνς νπγωγής ων ψιών), με επιδόσ ων επγγελμιών λιέων γι διάσμ υό πό μεί νεγίς. 5) Απγόευσ κιυών, νυχεινής υπβύχις λιείς κ.. Οι πάσεις υές υπεβλήθσν σ μόδι Υπυγεί πς υιθέσ κι εφμγή υς. Έως όυ γίνει υό (εάν γίνυν πδεκές ι πάσεις), Νμχικό Συμβύλι «πιεί πό ις μόδιες υπεσίες, λήψ υσισικών μέων συνόμευσς γι κάθε πάνμ δσιό κι ιδιίε μέχι ν εφμγή ων πεινμένων μέων, συνόμευσ ων μχνών, ι πίες κσέφυν βυθό κι ιχθυπθέμ ων θλσσών ων Κυκλάδων». Η φεινή Μικσιική Συνάνσ ς Πάυ επιχείσε ν κάνει μι συνάνσ ισικής μνήμς επί σκνής με υπόβθ ν πσφυγιά κι ν ξειζωμό κάω πό κάπιες ισικές πεισάσεις. Από μι ι Μικσιάες ς Πάυ με βάσ Άσπ Χωιό, πυ φένυν μέσ υς ν μικσιάικ ίζ κι πό ν άλλ «Γισύμι» Δάσυς Άχνς Κύπυ, ι γικί πόσφυγες «γι λίγ μέ», φύ έχυν θλιβεό πνόμι ν βλέπυν σπίι υς σν πέννι πλευά υ δόμυ κι ν μν μπύν ν πάνε εδώ κι ινέξι χόνι. Σν εκκλσί: Μεά λειυγί κι πνήγυ υ Αγίυ Χυσσόμυ Σμύνς σν πί χσάσε Σεβσμιώς Μπλίς Πνξίς κ. Κλλίνικς, Γισύμι ς Κύπυ κι Μυσικχευικό ς Νάυσς με μήμ υ Άσπυ Χωιύ πλισίωσν λινεί ς ιεής εικόνς νάμεσ σε πλήθς κόσμυ. Σν κενική εκδήλωσ: Τ βάδυ ς Κυικής 12 Σεπεμβίυ σ Άσπ Χωιό έδωσε ν ευκιί σν κόσμ πυ πβέθκε, -κι ήν πά πλύς- ν πκλυθήσει μι πνδισί μυσικής, χών, θεικών δωμένων κι γυδιών ς Μικσίς, ς Κύπυ κι ς Πάυ. Η εκδήλωσ άχισε με ν πβλή πικύ υλικύ με μικσιικό πειεχόμεν κι κλύθσε σχεικό δώμεν κι γύδι πό Χωδί Νάυσς υπό ν διεύθυνσ ς μυσικύ Φ. Θεφίλυ. Σ συνέχει ι φιλξενύμενι Κύπιι πυσίσν «Χυσπάσιν Φύλλ» πσφυγικό δώμεν πυ ενυπωσίσε. Ακλύθσν χί κι γύδι ς Κππδκίς κι ς Ιωνίς πό Μυσικχευικό Συγκόμ Νάυσς. Οι Κύπιι έδειξν ις εξιεικές υς χευικές ικνόες πυσιάζνς χύς υς νσιύ υς με ις ωίες υς φεσιές σε δύ μέ. Η εκδήλωσ έκλεισε με χύς ων Κυθήων κι ς Πάυ πό χευικά μήμ υ Άσπυ Χωιύ κι ς Νάυσς. Οι μυσικί ήν ι Μάις Οθδόξυ, βιλί κι γύδι, Φώς Γεωγίυ λύ κι Χυσόφς Λός, υμπελέκι πό ν Κύπ ενώ πό ν Πά ι Μνώλς Δελένς κι Μυσώ Μενέγυ σ βιλί, Πνγιώς Μενέγς σ λύ, Μγί Κυδωνιέως σ υμπελέκι κι Ευγγελί Τιπλισιώυ κι Ελέν Τσυνάκ σ γύδι. MOTORS Άσπ Χωιό, Πάς / Τλ.: & / Fax:

6 6 Πσκευή 24 Σεπεμβίυ Σύλλψ γι νκωικά Συνελήφθ μεδπός, σν Πά, γι κχή νκωικών υσιών, πάνμ πλφί κι κχή εκκικών υλών. Συγκεκιμέν, ν Κυική 19 υ μήν νωίς πόγευμ σν Νάυσ Πάυ, συνελήφθ πό συνμικύς υ Α.Τ Πάυ, μεδπός λικίς 36 εών, κθώς σε γενόμεν συνμικό έλεγχ βέθκε ν κέχει πάνμ μέσ σ υκίνό υ, λλά κι σ σπίι υ: ) 22 gr κέγσς ινδικής κάννβς, β) 2 υσχέδι σιγιλίκι κάννβς. γ) Μι υσχέδι συσκευή κπνίσμς κάννβς. δ) 73 σπόυς κάννβς. ε) Έν πισόλι κόυ-λάμψς. ζ) 43 φυσίγγι κόυ-λάμψς. ) 11 υσχέδι βεγγλικά. θ) 12 υππιμέν "δυνμιάκι", ι) Έν μχνισμό εκόξευσς χμικών υσιών. Ο δάσς, με ν σε βάς υς σχμισθείσ δικγφί, δγήθκε σν Εισγγελί Πωδικών Σύυ. Αγώνς γι σύγχν σχλεί σν Αγκιιά Από Μάι υ 2000 πλύνι ι πϋπθέσεις (λειυγική νβάθμισ σε εξθέσι) γι ν κσκευή νέυ με σύγχνες πδιγφές, Δμικύ σχλείυ σν Αγκιιά. Ο γώνς υ Συλλόγυ γνέων γι ν ΟΛΟ- ΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ (λειυγική κι κιική νβάθμισ) ς εκπίδευσς σ χωιό, έδειχνε ν έχει ίσι έλς. Σύμμχ σν πσπάθει υή είχμε ν όε γεσί ς πικής υδιίκσς υ νσιύ. Δυσυχώς πήλθε μι δεκεί άκπ. Κι δεν φάνει σσιμό σ κιικό υ Δμικύ, μείνμε πίσω κι σ θέμ υ νπιγωγείυ, μελέ υ πίυ κθ υπέβσ νέλβε Δήμς. Η κ. Έπχς θ μπύσε ν μς δώσει μι πεισική εξήγσ, γιί επί δέκ λόκλ χόνι Νμχική υδιίκσ, μδιό ς πίς είνι κσκευή ιθυσών κι σχλικών μνάδων, δεν έπξε ΤΙΠΟΤΑ σν μέ υόν, νίθε ξιλόγσε ως πειό ς πειχής ν κσκευή γπέδυ πδσφίυ 5Χ5, πάνω σ ήδ υπάχν γήπεδ; Κλκώνς Σπυίδων Έγ σ «ΘΗΣΕΑ» γι Πά κι Ανίπ Σ «πιχνίδι» κι ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Έγ κι μελέες σε Πά κι Ανίπ ενάσσνι σ Πόγμμ «ΘΗΣΕΑΣ», σύμφων με δελί Τύπυ υ Πειφεειάχ Β. Μπκυμάσυ. Συγκεκιμέν, γι ν Πά ενάσσνι: Μελέες έγυ μεφάς λυμάων Δ.Δ. Λευκών Κώσυ, πϋπλγισμύ ευώ, πλλίωσ χώυ πειχής Αγκπίυ Δ.Δ. Νάυσς, πϋπλγισμύ ευώ κι πμήθει χήμς μεφάς συμπιεσών κι ιών συμπιεσών πιμμάων, πϋπλγισμύ ευώ. Γι ν Κινό Ανιπάυ ενάχθκε ισική μελέ υ έγυ «Ανέγεσ Νέυ Κινικύ Κσήμς» πϋπλγισμύ ευώ. Επίσς, όπως είχε πνγγείλει υπυγός Εσωεικών Γ. Ργκύσς σ σύσκεψ σ Δμχεί, νώνυμ ειί υ Δμσίυ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. θ πέμβει σε σειά νπυξικών έγων σ νσί. Όπως νκίνωσε Πειφεειάχς Β. Μπκυμάσς, με κινή υπυγική πόφσ, νέθκε σν ΕΓΝΑΤΙΑ μδιό μελές κι κσκευής 77 έγων ς Πειφέεις συνλικός πϋπλγισμός ων πίων ξεπενά 180 εκ. ευώ (55 εκ. γι ις Κυκλάδες). Τ πώ έγ σύμφων με δελί Τύπυ υ Επχείυ, πυ νέθκν με ν πό 1/9/10 πόφσ υ Ν δεσμευύν ι υπψήφιι... Επειδή δεν πίθεμι ν θέσω υπψφιό γι πιδήπε ξίωμ σις πσεχείς υδιικικές εκλγές, ά δεν πόκειι ν πεξγθεί ενέγειά μυ, νμίζω όι είνι κάλλλ σιγμή ν πω δυ πάγμ, ώ πυ βίσκνι σε διμόφωσ πγάμμ ων υπψφίων κι ι συνδυσμί είνι κνά ν πάυν ν ελική μφή υς. Σ νσί μς υπάχυν 6-7 θέμ πυ χνίζυν κι είνι σμνικά. Τ κθέν έχει δική υ «δυνμική». Κχήν εδόμι νσκμεί. Είνι δύ έγ πυ θ γίνυν (όν γίνυν) πό ν κενική - κυβενική διίκσ. Είνι σμνικά. Οι υπψήφιι γι δήμ κι ν πειφέει πέπει ν δεσμευύν συς Πινύς όι θ κυνγήσυν πλύ πιεσικά ν κυβένσ ν πγμπιήσει. Εμπικό λιμάνι. Η πάδεκ κάσσ πυ επικεί κάπε πέπει ν λήξει. Οι υπψήφιι γι δήμ πέπει επίσς ν κυνγήσυν κι ι υπψήφιι γι ν πειφέει ν δεσμευύν όι θ πγμπιήσυν, φύ είνι έγ πυ κυίως έχει πειφεεική νφά. Υπυγύ Υπδμών Μεφών κι Δικύων Δ. Ρέππ, σν ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε., σε όι φά σν πώθσ ς διδικσί ωίμνσς ων σχεικών μελεών κι ν υλπίσ ων έγων είνι εξής: ) Κσκευή 2υ Γυμνσίυ Πικιάς Πάυ. Πόκειι γι έν νέ διδκήι Β/θμις εκπίδευσς επιφνείς μ. σ πί θ φιύν 450 μθές κι πειλμβάνει ίθυσες διδσκλίς 675.μ., εγσήι 420.μ., χώυς διίκσς, χώυς άθλσς, κινωνικύς χώυς κ.λ.π. Πϋπλγισμός Μελές: κι πεκιμμένς πϋπλγισμός έγυ: πείπυ. Τ νέ Γυμνάσι Πάυ θ κσκευσεί σ ικόπεδ πυ γόσε πό ιδίυς πόυς Νμχική Αυδιίκσ Κυκλάδων Επχεί Πάυ πέννι πό ΕΠΑΛ. β) Επέκσ 2υ Δμικύ Σχλείυ Πικιάς Πάυ. Πόκειι γι κσκευή υλάχισν 6 νέων ιθυσών με βθικύς κι κινόχσυς χώυς (νάλγ με ν έγκισ ων πεκκλίσεων υ ικπέδυ). Πϋπλγισμός Μελές: κι πεκιμμένς πϋπλγισμός έγυ: πείπυ. γ) Έγ βελίωσς κφυγίυ Νάυσς Πάυ. Πόκειι γι επέκσ υ πσήνεμυ μώλυ υ Αλιευικύ Κφυγίυ Νάυσς με πόβλεψ λιμενικής εγκάσσς εξυπέσς ενός μεόπλιυ, πυ θ βελιώσει ις συνθήκες ελλιμενισμύ σ λιμενλεκάν, ώσε ν εξσφλίσυμε : ) σφλές γκυβόλι υισικών σκφών, β) σφλές λιευικό κφύγι, γ) σφλή πόσδεσ Ημεόπλιυ. Πϋπλγισμός Μελές: κι πεκιμμένς πϋπλγισμός έγυ: πείπυ. Πι «σενά», υς υπψφίυς γι δήμ φύν: έλλειψ επκών βεφνπικών σθμών, σέγσ ων σχλείων (ιδιίε σν Πικί), μ ύπξ πλιισικύ κένυ, κλυμβίυ κι κλεισύ γυμνσίυ. Γι ν πλθυσμικά κμάζυσ νέ γενιά, έλλειψ σχλικής σέγς είνι μεγλύε πόβλμ. Γι ν Πά υ σύγχνυ πλιισμύ κι ς κπλκικής θλικής άνθσς, είνι νπή ν μν διθέει ις νγκίες κιικές υπδμές. Η κλεισή ίθυσ πλλπλών χήσεων σ δμικό σχλεί ς Μάπσσς έχει μπει σε πόγμμ υ Ο.Σ.Κ. εδώ κι 2 χόνι. Νέ γι θέμ κι ν πόδ ων μελεών ς επίσμ δεν έχυμε. Πώ δέσμευσ ων υπψφίων γι δήμ πέπει ν είνι, όι σ έλς ς θείς υς θ έχυμε ά κι χειπισά πελέσμ σ' υά ζήμ. Τ ππάνω πελύν χκκλιά ς επίλυσς ων ζμάων κθμεινός υ Πινύ πλί, χωίς ν πβλέπω κι άλλ ζήμ πυ θ μπυν σ διάκει ς πεκλγικής εκσείς κι έχυν κθέν δική υ σβό. Κλώ όλυς υς συμπλίες, κθένς κι όλι μζί, ν δεσμεύσυμε δυνμικά υς γπύς υπψήφιυς γι ν πική μς υδιίκσ, όι θ κάνυν πάξ ππάνω. Νίκς Μινάκς Ενχλικά φινόμεν Τ ελευί διάσμ σν Πά πείι ένν δσιό κάπιων πικών πλιικών πγόνων, ι πίι ισχυίζνι όι έχυν πάει σν «πλά» υς Νέ Δμκί κι λειυγύν υθίε. Κι γι ν γίνω πι σφής: Είνι πλέν ενχλικά φινόμεν ων πειλών πεί διγφών πό Ν.Δ. όσων πειθχύν με δήθεν επιλγή υ κόμμς σις δμικές εκλγές, κθώς επίσς κι ι φήμες πεί σήιξς κι χίσμς σε υπψήφι. Ας γίνει λιπόν σφές όι: ) Ούε κόμμ ς Ν.Δ., λλά ύε κι Νμχική Επιπή Κυκλάδων έχυν δώσει χίσμ ή σήιξ σε κνέν συνδυσμό ή άμ σν Πά. β) Οι πειλές πεί διγφών δεν έχυν κμί υπόσσ, διόι μόδι όγν δεν έχυν σχλθεί με κάπι γεγνός, ύε έχυν πκύψει νάλγ σιχεί γι υό. Ας πσέχυν λιπόν ι νεόκπι πλιικί πάγνες συμπειφά υς, διόι εκθέυν νεπνόθω ν πάξ ς Νές Δμκίς. Θ πέπει ν κλάβυν, όι δεν έχυν ύε ν εξυσιδόσ, λλά ύε κι πλιικό νάσμ ν ενεγύν κ υό ν όπ. Η Ν.Δ. δεν σίχκε, όσ κι ν βέθκε σε δύσκλ θέσ, πέ σε κισκόπυς κι λεξιπωισές. Τ υγιές κμμάι ς μεγάλς φιλελεύθες πάξς, πυ είνι πλός, γνός ψφφός ς, γνωίζει κι νιδά, πμνώννς όσυς πσπθύν ν εκμελλευύν. Λυίζς Κνός μέλς Νμχικής Επιπής Ν.Δ. Ν. Κυκλάδων

7 Πσκευή 24 Σεπεμβίυ 2010 Χάλμπς Κόκκινς υπψήφις Πειφεειάχς Ν. Αιγίυ Δεν θ συμβιβσώ με ν πκμή συνέχει πό σελ.1 Θυμίζω συς πλίες όι ένωσ νσιά ς Πειφέεις με λόγι κι έγ ν ίδι ώ πυ συνυπψήφις κ. Μχιίδς μιλύσε γι «συνινεικά διζύγι» μεξύ Κυκλάδων κι Δωδεκνήσυ κι γι ξεχωισές διδμές. Πι είνι επιδίωξή σς σε όι φά σ διμόφωσ υ ψφδελίυ σς; Θ επιδιώξω ν διμφωθεί έν ψφδέλι νιπσωπευικό πυ θ πειλμβάνει ενεγύς πλίες, άνδες κι γυνίκες, πό σύνλ υ ιδελγικπλιικύ φάσμς, θ είνι εκφσές ων κινωνικών ιμάων, θ διθέυν γνώσ, λλά κι διάθεσ γι σκλή δυλειά, θ έχυν όμ κι θ επιδιώξυμε με ν κινή μς πσπάθει ν ξνδώσυμε χμέν ελπίδ συς νσιώες μς. Σς εκφάζει «Κλλικάς»; Τάσσμι υπέ ς νγκιός γι Διικική Μεύθμισ όχι όμως με ν «κμμική κππική» κι σκπιμό πυ έσσν ι κυβενώνες ν «Κλλικά». Αγνήθκε εκμιωμέν διφεική άπψ ων υδιικικών πγόνων (όπως υή μέσω ς ΚΕΔΚΕ κι ς ΕΝΑΕ) πυ ήθελν διικική μεύθμισ κι όχι ν υχική κι υάεσκ κυβενική πόσ. Δυσυχώς, ν πυσί υσισικύ διάλγυ, συνδεύει έλλειψ πόων (πυ κίννι πίι γι ν σιχεί όλ εγχείμ ) κι σφές θεσμικό πλίσι πυ «κά δκύν» θ έχυμε λλγές με υπυγικές πφάσεις πυ θ κθίζυν μέλλν υ «Κλλικά». Ανσάωσ θ πκλθεί σ μόνιμ πσωπικό ων ΟΤΑ πυ θ υπχεώσει κεύς σε μεάξεις κι θ δγήσει σν νεγί χιλιάδες συμβσιύχυς. Συμμεέχω σις πειφεεικές εκλγές με σόχ διεκδίκσ μις διικικής μεύθμισς πυ θ ωφελήσει πγμικά υς πλίες κι δεν θ «σήνει» πς όφελς ων λίγων. Πως κίνεε ν πείδ πυ ήσσν Πειφεειάχς κι πι είνι όμά σς, γι ις επόμενες, εφόσν εκλεγείε; Η πυσί μυ σ πενέμισι έ πυ ήμυν πειφεειάχς ( ) συνδεύκε με ν υλπίσ χιλίων κκσίων (1800) έγων, με βάβευσ ς Πειφέεις Νόιυ Αιγίυ σν Ε.Ε., με ν εκπσώπσ ς χώς μς σ Ανιπεδί ς CΡMR κι σν ξιπίσ με διφάνει κι ενιμό όλων ων διθέσιμων πόων. Η πειφέει «πγειώθκε» νπυξικά, νεγί σχεδόν είχε μδενισεί κι χάσσμε μέλλν με ισιδξί κι όμ. Μόλις έν (1) χόν μεά, λόγω ς έλλειψς πλιικής βύλσς, όπς διέχει σε μι πωόγνω κίσ κι πκμή. Πσωπικά δεν θ συμβιβσώ με ν πκμή κι θ «ξεμπσιάσω» κι θ συγκυσώ με υς εκφσές ς. Επιδιώκω ν φέω κι πάλι ν πειφέει σ θέσ πυ ς ιιάζει. Ν είνι κλύε κι πι νγωνισή πειφέει ς χώς κι νάπυξ ν φάσει σε όλυς υς πλίες νεξήως ιδελγικής υός. Συινός κπεάνις κείι πό Σμλύς πειές Συγκένωσ συμπάσσς Από ν επίσκεψ πιν πό λίγες μέες υ κ.κόκκινυ σν Πά Γνωίζεε όλ νσιά ων Κυκλάδων όπως κι πβλήμά υς. Τι εκιμάε όι πέπει ν πχωήσει σν Πά κι ν Ανίπ; Γνωίζω νσιά κι πβλήμ σις Κυκλάδες κι σ Δωδεκάνσ. Θυμίζω όι πάνω πό γδόν (80) εκ. ευώ διέθκν με πλιικές πφάσεις ν πείδ γι ν Π κι ν Ανίπ. Έγ όπως ΤΕΕ ς Πικίς, δμικό Σχλειό κι Λιμενικό έγ σ Νάυσ, πλεί Μνώ Μυγένυς, ΧΥΤΑ, επισκευή ς ικίς Δμκόπυλυ, Μυσεί σν Μάπσσ, Σπήλι κι ι πεμβάσεις σ λιμενική ζών σν Ανίπ, είνι μεικά πό υά πυ σε κάνυν υπεήφν κι επιθυμείς ν συνεχίσεις ν νιδιελή πσφά σ κινά. Οι πεμβάσεις γι έν μεγλύε κι κλύε Αεδόμι, νέ εμπικό λιμάνι ς Πάυ, ι πεμβάσεις σ δικό δίκυ, δμιυγί ενός νέυ Νσκμείυ κι πειβλλνικά έγ πυ πέπει ν λκλωθύν σ Πά κι σν Ανίπ σε συνδυσμό με ν πσθήκ φλώσεων γι ν νιμεωπίσει ισικά πόβλμ ς λειψυδίς. Η σήιξ ς επιχειμικός, δι βίυ εκπίδευσ κι κάισ, ξιπίσ ων νέων εχνλγιών κι επιυχμέν πώθσ υ υισικύ πϊόνς, είνι πό ις βσικές πειόές μυ. Πι είνι πόσωπ πό Πά ή Ανίπ πυ θ συνεγσύν μζί σς σις εκλγές συμμεέχνς σ συνδυσμό σς; Ο συνδυσμός «ΝΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ», πυ έχω ν ιμή ν είμι επικεφλής, θ νκινώσει ί (3) σελέχ υπψφίυς/ες σν Πά κι σν Ανίπ ις πσεχείς μέες. Τ σίγυ είνι όι μιλάμε γι πόσωπ νγνωισμέν σν πική κινωνί πυ θέλυν κι μπύν ν πσφέυν σ νσιά μς. Σε λίγες μέες θ νκινωθύν νόμ πό ν Πά κι ν Ανίπ πυ θ σελεχώσυν ψφδέλι με επικεφλής ν κ. Κόκκιν. Σύμφων με ις πλφίες κύγνι νόμ ων Δμή Πεόπυλυ (Τυισικός πάκς), Κώσ Μπιζά (Δμικός Σύμβυλς κι ς κ. Δώ Σή (σέλεχς ς Τπικής Ογάνωσς ς Νές Δμκίς) κι πό ν Ανίπ ς κ. Μιγύλς Πέλ (Τυισική Πάκς). Οισικά σ Μάπσσ Γφεί ων ΕΛΤΑ Σν Μάπσσ, σ θέσ Μύλι, θ εδιωθεί ελικά Γφεί ων ΕΛΤΑ σύμφων με ν πόφσ υ Δμικύ Συμβυλίυ ν Τεά 15 Σεπεμβίυ. Έως όυ όμως ν νκινισεί Δμικό κίι θ πμείνει σ Μάμ, όπυ μεφέθκε πόσφ πό Πίσω Λιβάδι κι πκάλεσε έννες νιδάσεις. Σε όι φά συς Μπσσίυς, υί θ εξυπεύνι πσωινά πό γφεί υ Συνειισμύ σν Μάπσσ. Γυµνσείε 12 µήνες µε 280 Do it easy. Live better Ο επικεφλής ς Κίνσς "Πλίες Κόν σν Κιό" Νίκς Συμλένις πευέθκε ν Πέμπ 16/9 σ συγκένωσ συμπάσσς πς Συινό κπεάνι Γιώγ Σκλίμ κι μέλ υ πλώμς υ υπό Συδβική σμί πλίυ, πυ κύνι εδώ κι έξι μήνες πό Σμλύς πειές, πυ έγινε μπσά σ Βυλή σ Σύνγμ. Μζί με ν βυλευή υ ΣΥΡΙΖΑ Θ. Δίσ εξέφσν ν πόλυ λλλεγγύ υς πς ν ικγένει κι υς ικείυς υ, δήλωσν όι θ κάνυν όι μπύν γι ν πελευθέωσή υς κι πόεινν ν γίνει διάβμ διμυίς πς διάσκεψ υ ελλνβικύ συνδέσμυ, πυ θ γίνει πό 23-25/9 σ Κβύι ς Αικής. Επίσς ενμέωσν γι ις ενέγειες πυ έγινν ήδ (Εώσ σ Βυλή, διάβμ πς υπυγεί Εξωεικών). Κείες Δυφικά Ψφική Λήψ Τλεάσεις - Video Κλεισά κυκλώμ Συσήμ συνγεμών Πχές σφλείς Hi-Fi DVD Νάυσ, Πάς λ./fax:

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση Σκέψυ τν πλανήτη συ... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ συ Εβδμαδιαία πλιτική εφημερίδα Πάρυ - Αντιπάρυ 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 21 Ιανυαρίυ 2011 Φύλλ 145 www.fonitisparou.gr Έτς 66 Νέα Περίδς Έτς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑ,15.1.2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:5691 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτικός Ιατρικός Έλεγχος Μαθητών ΣΤ τάξης ημοτικών Σχολείων Ναυπάκτου & Αντιρρίου. σελ. 16. Εθελοντές χρωματίζουν το μέλλον των παιδιών!

Προληπτικός Ιατρικός Έλεγχος Μαθητών ΣΤ τάξης ημοτικών Σχολείων Ναυπάκτου & Αντιρρίου. σελ. 16. Εθελοντές χρωματίζουν το μέλλον των παιδιών! ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 19 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Προληπικός Ιρικός Έλεγχος Μθηών ΣΤ άξης ημοικών Σχολείων Νυπάκου & Ανιρρίου σελ. 16 Συνένευξη Κίριν ποδήλ Η λύση θ έρθει

Διαβάστε περισσότερα

Να προτάξουμε πολιτικές και όχι προσωπικές επιλογές

Να προτάξουμε πολιτικές και όχι προσωπικές επιλογές Σκέψυ λήη υ... κύκλωε η ΦΩΝΗ υ Εβδμδιί λιική εφημερίδ Πάρυ - Αιάρυ 67 ΧΡΟΝΙΑ φιερωµέ η εηµέρωη Πρκευή 30 Αριλίυ 2010 Φύλλ 106 www.fonitisparou.gr Ές 65 Νέ Περίδς Ές Ίδρυης 1945 ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ομόφωνα στην εντατική η υγεία

Ομόφωνα στην εντατική η υγεία Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011 Φύλλο 146 www.fonitisparou.gr Έτος 66

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη ΕφημΕριδα τύπος. αγροτικης ΑγροΕνημΕρωςης. Φωτό: Σιώη Μαρία. Τεύχος. Παρασκευή 27 Ιανουαρίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη ΕφημΕριδα τύπος. αγροτικης ΑγροΕνημΕρωςης. Φωτό: Σιώη Μαρία. Τεύχος. Παρασκευή 27 Ιανουαρίου Εβδμαδιαια ηλεκτνικη ΕφημΕιδα τ αγτικη ΑγΕνημΕωη Φωτό: Σιώη Μαία Τεχ 117 Παασκευή 27 Ιανυαίυ 2012 Φωτό: Σιώη Μαία Πειεχόμενα Τεχ 117/ Παασκευή 27 Ιανυαίυ 2012 Θέματα 6 Αώνια: Μια άλλη εκκλατόμενη καλλιέγεια,

Διαβάστε περισσότερα

Ρεαλιστικά, τα απόλυτα αναγκαία

Ρεαλιστικά, τα απόλυτα αναγκαία Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 4 Μαρτίου 2011 Φύλλο 151 www.fonitisparou.gr Έτος 66 ο Νέα

Διαβάστε περισσότερα

άλλων και από τη σκοπιά της τουριστικής ανάπτυξης. Και μάλιστα σε μια χρονιά που μόνο δυσοίωνα μηνύματα λαμβάνουμε

άλλων και από τη σκοπιά της τουριστικής ανάπτυξης. Και μάλιστα σε μια χρονιά που μόνο δυσοίωνα μηνύματα λαμβάνουμε Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011 Φύλλο 152 www.fonitisparou.gr Έτος 66 ο Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη με όραμα και ομόνοια

Ανάπτυξη με όραμα και ομόνοια Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2010 Φύλλο 125 www.fonitisparou.gr Έτος 65

Διαβάστε περισσότερα

2 Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011 www.fonitisparou.gr

2 Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011 www.fonitisparou.gr Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ Οκτώβριος αφιερωµένα στην ενηµέρωση Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011 Φύλλο 183 www.fonitisparou.gr Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Η Αντίπαρος επιλέχθηκε από το «Δημόκριτο» για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE + Πανελλήνια περιβαλλοντική πρωτοπορία

Η Αντίπαρος επιλέχθηκε από το «Δημόκριτο» για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE + Πανελλήνια περιβαλλοντική πρωτοπορία Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 15 Ιουλίου 2011 Φύλλο 170 www.fonitisparou.gr Έτος 66 ο Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ούτε τα μισά βιβλία στους μαθητές

Ούτε τα μισά βιβλία στους μαθητές Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011 Φύλλο 178 Έτος 66 ο Νέα Περίοδος Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ

Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ www.fonitisparou.gr Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ M. Τετάρτη 15 Απριλίου 09 Έτος: 64ο Νέα περίοδος Φύλλο: 57 Έτος Ίδρυσης 1945 Πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

«Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας»

«Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας» Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011 Φύλλο 168 Έτος 66 ο Νέα Περίοδος Έτος Ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξήντα έξι χρόνια στην πρώτη γραμμή και συνεχίζουμε

Εξήντα έξι χρόνια στην πρώτη γραμμή και συνεχίζουμε Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2011 Φύλλο 176 www.fonitisparou.gr Έτος 66

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσουμε ενωμένοι - δυναμικά!

Να απαντήσουμε ενωμένοι - δυναμικά! Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011 Φύλλο 153 www.fonitisparou.gr Έτος 66 ο Νέα

Διαβάστε περισσότερα

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχς 1 Χειμώνς 2011 Ελληνική έκδση τυ σφλιστικύ μίλυ ERGO Rebranding Εκδήλωση στ Μέγρ Μυσικής Αθηνών Let it...flow Τ νέ σχεδιστικό concept της ετιρίς Πρόσωπ Στέλις Βυγιυκλίδης Διευθυντής Πωλήσεων Πρϊόντ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Φύλλο 238 www.fonitisparou.gr Έτος 67 ο Νέα Περίοδος Έτος Ίδρυσης 1945

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Φύλλο 238 www.fonitisparou.gr Έτος 67 ο Νέα Περίοδος Έτος Ίδρυσης 1945 Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 68 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Φύλλο 238 www.fonitisparou.gr Έτος 67

Διαβάστε περισσότερα

Αποτέλεσμα μεγάλων προσδοκιών

Αποτέλεσμα μεγάλων προσδοκιών Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αν τιπάρου Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2009 Φύλλο 80 Έτος 64ο Νέα Περίοδος Έτος Ίδρυσης 1945 Αυτοδύναμη Κυβέρνηση ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ

Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ www.fonitisparou.gr Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ Τετάρτη 06 Μαΐου 09 Έτος: 64ο Νέα περίοδος Φύλλο: 59 Έτος Ίδρυσης 1945 Θετικός ο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτακτική ανάγκη για νέα μεγάλη χρηματοδότηση

Επιτακτική ανάγκη για νέα μεγάλη χρηματοδότηση Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Φύλλο 222 Έτος 67 ο Νέα Περίοδος Έτος Ίδρυσης 1945 Μεγάλη επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυχώρος Πολιτισμού με όρους και προϋποθέσεις

Πολυχώρος Πολιτισμού με όρους και προϋποθέσεις Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ σελ.6 ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΑΚΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Υγείας Πάρου - Αντιπάρου Σήμερα πανστρατιά, ξεκινάμε τον αγώνα για τη ζωή μας!

Κέντρο Υγείας Πάρου - Αντιπάρου Σήμερα πανστρατιά, ξεκινάμε τον αγώνα για τη ζωή μας! Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 68 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012 Φύλλο 237 www.fonitisparou.gr Έτος 67

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012 Φύλλο 214 www.fonitisparou.gr Έτος 67 ο Νέα Περίοδος Έτος Ίδρυσης 1945

Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012 Φύλλο 214 www.fonitisparou.gr Έτος 67 ο Νέα Περίοδος Έτος Ίδρυσης 1945 Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Στις 24 Ιουλίου θα γίνει η δημοπράτηση του έργου σελ.4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διεκδικούμε το δικαίωμα στη ζωή & την περίθαλψη

Διεκδικούμε το δικαίωμα στη ζωή & την περίθαλψη Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2011 Φύλλο 148 www.fonitisparou.gr Έτος 66 ο Νέα Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ

Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ ΠΑΡΟΥ www.fonitisparou.gr 16 3233 Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ Στην επιστολή Βλαχογιάννη προς Σουφλιά από 10 Ιουλίου 2008 για το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα