Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Εμπορικής Τραπέζης 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Εμπορικής Τραπέζης 2012"

Transcript

1 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Εμπορικής Τραπέζης 2012

2 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Εμπορικής Τραπέζης Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012

3 Περιεχόμενα ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ A: ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ALPHA BANK: ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ B: ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΒΑΘΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ B1. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη B2. Παραγόμενη Οικονομική Αξία και διανομή της B3. Εταιρική Διακυβέρνηση B4. Αποτροπή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - Κανονιστική Συμμόρφωση B5. Διαφάνεια στις συναλλαγές B6. Εξυπηρέτηση Πελατείας - Παράπονα B7. Σχέσεις με προμηθευτές Γ. ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Γ1. Σύνθεση Γ2. Διαχείριση, Εκπαίδευση Ανάπτυξη Γ3. Μέριμνα Γ4. Υγεία και Ασφάλεια Γ5. Εργασιακές Σχέσεις Ε. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ Ε1. Κτήρια Ε2. Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) E3. Κατανάλωση Ενέργειας Ε4. Κατανάλωση Νερού Ε5. Κατανάλωση φωτοτυπικού χάρτου Ε6. Ανακύκλωση Ε7. Χρηματοδότηση ΑΠΕ Ε8. Άλλες χρηματοδοτήσεις (ορυχεία, ναυτιλία) Ε9. Βιοποικιλότητα Ε10. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση Ε11. Περιβαλλοντικά πρόστιμα και ποινές ΑΝΤI ΕΠΙΛOΓΟΥ Δ. ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δ1. Προσβασιμότητα στα Άτομα με Αναπηρία Δ2. Κοινωνική Αλληλεγγύη Εθελοντική αιμοδοσία - Απασχόληση/πρακτική εμπειρία νέων - Συμπράξεις με κοινωνικούς φορείς - Δωρεές Δ4. Συμβολή στον πολιτισμό Ιστορικό Αρχείο - Εταιρικές εκδόσεις - Χορωδία Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

4 04 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 Κεντρικό κτήριο Διοίκησης

5 ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΗΈκθεση αυτή είναι η τελευταία Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εμπορικής Τραπέζης και διέπεται από τα παρακάτω όρια: Εξαγορά από την Alpha Bank: To 2012 αποφασίσθηκε εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης από την Alpha Bank. Η σύμβαση εξαγοράς του 100% των μετοχών της Εμπορικής Τραπέζης υπεγράφη την 1η Φεβρουαρίου Η Έκθεση αυτή επιγραμματικά καταγράφει το χρονικό της εξαγοράς (σελ.6-7). Σημαντικές παραλήψεις: Η Έκθεση συντάxθηκε κατά την περίοδο Φεβρουάριος 2013 Απρίλιος 2013, εποχή που είναι σε εξέλιξη η νομική και λειτουργική συγχώνευση με την Alpha Bank. Ως εκ τούτου, δεν κρίθηκε σκόπιμη η αναφορά σε στρατηγική, στόχους, εταιρικές αξίες και αρχές, διαχειριστικά συστήματα, πολιτικές της Εμπορικής Τραπέζης. Η Έκθεση αφορά στην Εμπορική Τράπεζα ΑΕ. Κατ εξαίρεση, σε επίπεδο Ομίλου της Εμπορικής Τραπέζης αναφέρονται τα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη (σελ.10), και η Παραγόμενη και Διανεμομένη Οικονομική Αξία (σελ.11-12). Στα πεπραγμένα του διαχειριστικού έτους Μεθοδολογία - Πρότυπο Αναφοράς: Διατηρήθηκε σχεδόν η ίδια με τα προηγούμενα έτη δομή και παρουσίαση αυτής της λογοδοσίας, λαμβάνοντας υπ όψιν, τα πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI 3.1), https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/fsss-complete.pdf, καθώς και τα κριτήρια του Οικουμενικού Συμφώνου, Ωστόσο, η Έκθεση αυτή δεν συμπεριλαμβάνει την τυποποιημένη λογοδοσία κατά τα ως άνω διεθνή πρότυπα, όπως οι αντίστοιχες εταιρικές εκθέσεις προηγούμενων ετών, επειδή σε τούτη την Έκθεση έχει παραληφθεί η αναφορά σε στρατηγική, εταιρικές αξίες και αρχές, διαχειριστικά συστήματα και πολιτικές υποχρεωτική κατά τα ως άνω πρότυπα. Ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η Εκθεση αυτή απεικονίζει την πορεία της Τραπέζης και τη συμβολή της στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή κατά το Η Έκθεση συντάχθηκε - κατά το δυνατόν - με ουδετερότητα και ακρίβεια, αντλώντας στοιχεία από την πηγή και ελέγχοντας τα δεδομένα. Ωστόσο διατηρούμε την επιφύλαξη του ανθρώπινου λάθους. Φωτογραφικά τεκμήρια. Κατ εξαίρεση, στην Εκθεση αυτή συμπεριλαμβάνονται λίγες, παλιές κυρίως, φωτογραφίες της Τράπεζας που φυλάσσονται στο Ιστορικό Αρχείο της (σελ. 04, 08, 17, 18, 30, 43, 46). Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

6 Α. ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ALPHA BANK: Το Χρονικό της Εξαγοράς Ηένωση της Εμπορικής Τραπέζης με την Alpha Bank είναι ένα ιστορικό γεγονός. Παρακάτω αναφέρεται το χρονικό της εξαγοράς. 09 Αυγούστου 2012 υποβολή δεσμευτικών προσφορών για την εξαγορά της Εμπορικής. H Crédit Agricole ενημερώνει την αγορά ότι παρέλαβε δεσμευτικές προσφορές από την Εθνική Τράπεζα, την Alpha Bank και την Eurobank για την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης. Το δελτίο τύπου της Crédit Agricole είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση /DOC/94509/ cp-casa-offres-emporiki-eng.pdf. Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που έθεσαν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1η Οκτωβρίου 2012: Αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Alpha Bank. Η Crédit Agricole S.A. ενημερώνει την αγορά ότι εισέρχεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Alpha Bank. To δελτίο τύπου είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση DOC/94509/ cp-casa-negociations-alpha-bankeng.pdf 17η Οκτωβρίου 2012: Πώληση της Εμπορικής Τράπεζας στην Alpha Bank. Η Crédit Agricole ανακοίνωσε την συμφωνία πώλησης της Εμπορικής Τραπέζης στην Alpha Bank. Το δελτίο τύπου αναφέρει τους βασικούς όρους της συμφωνίας, τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της και τους συμβούλους. Το δελτίο τύπου είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση /DOC/94509/ cp-casa-cession-alpha-bankeng.pdf και παρακάτω παρατίθεται η μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσ α. Montrouge, 17 Οκτωβρίου 2012 Δελτίο Τύπου Η Crédit Agricole S.A. ανακοινώνει την πώληση της Εμπορικής Τράπεζας στην Alpha Bank Η Crédit Agricole S.A. ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει υπογράψει συμφωνητικό για την πώληση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας στην Alpha Bank. Η συμφωνία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Crédit Agricole S.A. στις 15 Οκτωβρίου Η Crédit Agricole S.A. και η Alpha Bank στοχεύουν στην ολοκλήρωση της πώλησης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, υπό την αίρεση της λήψης εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της συναλλαγής έχουν ήδη εγκριθεί από την Alpha Bank και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Βασικοί όροι της συμφωνίας Η Crédit Agricole S.A. πωλεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας στην Alpha Bank έναντι ενός ευρώ. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Crédit Agricole S.A. θα αυξήσει την ανακεφαλαιοποίηση της Εμπορικής στα 2,85 δισεκατομμύρια, έχοντας ήδη καταβάλει 2,3 δισεκατομμύρια τον Ιούλιο του Επιπρόσθετα, θα εγγραφεί για ομόλογα αξίας 150 εκατομμυρίων εκδόσεως Alpha Bank μετατρέψιμα, υπό προϋποθέσεις και έπειτα από πρωτοβουλία της Crédit Agricole S.A., σε μετοχές της Alpha Bank. Η χρηματοδότηση της Crédit Agricole S.A. στην Εμπορική ανερχόταν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012 σε 2,1 δισεκατομμύρια. Η ανακεφαλαιοποίηση της Εμπορικής Τράπεζας και η εγγραφή σε μετατρέψιμα ομόλογα τα οποία θα εκδώσει η Alpha Bank θα μειώσουν άμεσα αυτήν τη χρηματοδότηση κατά περίπου 0,7 δισεκατομμύρια. Επιπλέον, η Crédit Agricole S.A. εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς στοιχείων του ενεργητικού της Εμπορικής Τράπεζας και της Alpha Bank, γεγονός το οποίο θα μείωνε αναλόγως το ύψος της υπολειπόμενης χρηματοδότησής της στην Εμπορική. Η υπολειπόμενη χρηματοδότηση θα αποπληρωθεί σε τρείς δόσεις, η τελευταία εκ των οποίων είναι προγραμματισμένη για το τέλος του 2014, και θα είναι εγγυημένη από υψηλής ποιότητας στοιχεία ενεργητικού επιλεγμένα από την Crédit Agricole S.A. Χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της συμφωνίας Η επίπτωση της συναλλαγής θα αποτυπωθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων της Crédit Agricole S.A. στο τρίτο τρίμηνο του Θα μειώσει τα καθαρά κέρδη του Ομίλου κατά ένα εκτιμώμενο ποσό 2 δισεκατομμυρίων, με βάση τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις όλων των ζημιών και εξόδων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της συναλλαγής μέχρι την ολοκλήρωσή της. Η συμφωνία αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Crédit Agricole S.A. για την ενίσχυση της χρηματοικονομικής της δομής και τη συνεχόμενη επικέντρωση στις βασικές της δραστηριότητες. Η Crédit Agricole S.A. εκτιμά ότι η συνολική επίδραση της συμφωνίας θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων φερεγγυότητας του Ομίλου Crédit Agricole στο τέλος του 2013, όπως έχουν ήδη ανακοινωθεί. Όπως επισημάνθηκε κατά την έναρξη των αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, η συμφωνία θα βοηθήσει στη συγκέντρωση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκαμψη του χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας. Σύμβουλοι Σύμβουλοι της Crédit Agricole S.A. είναι η Nomura και η Crédit Agricole CIB. Νομικοί σύμβουλοι είναι η Clifford Chance και το Νομικό Γραφείο «Κουταλίδης». 06 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012

7 1 η Φεβρουαρίου 2013: Υπογραφή Σύμβασης Μεταβίβασης του 100% των μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας από την Crédit Agricole στην Alpha Bank. Η Crédit Agricole ολοκλήρωσε την κεφαλαιακή ενίσχυση της Εμπορικής καταβάλλοντας συνολικά 2,9 δισ. Ευρώ και αγόρασε Ομόλογο εκδόσεως της Alpha Bank ύψους 150 εκατ. Ευρώ μετατρέψιμο σε μετοχές. Η αγορά ενημερώθηκε για την συναλλαγή και τα βασικά της στοιχεία με ειδικό δελτίο τύπου 1&id=78&pl=260&pk=9011&ap=249, Τα βασικά πλεονεκτήματα της συναλλαγής είναι τα παρακάτω: - Δημιουργία του δεύτερου σε μέγεθος χρηματοοικονομικού ομίλου στην Ελλάδα. - Ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση της Alpha Bank. - Δανειακό χαρτοφυλάκιο με υψηλές καλύψεις. - Δημιουργία σημαντικών υπεραξιών για τους Μετόχους της Alpha Bank. - Συνέργειες λειτουργικού κόστους. - Συνέργειες κόστους χρηματοδοτήσεως και εσόδων. - Πλεονεκτική διάρθρωση του ισολογισμού. Μεταβίβαση μετοχών Εμπορικής Τραπέζης προς Alpha Bank - Συγχώνευση δια απορροφήσεως της Εμπορικής Τραπέζης από την Alpha Bank: Σε συνέχεια της συμφωνίας εξαγοράς της Εμπορικής Τράπεζας («Εμπορική»), η οποία υπεγράφη την 16 Οκτωβρίου 2012 μεταξύ της Alpha Bank Α.Ε. («Alpha Bank») και της Crédit Agricole S.A. («Crédit Agricole») και της λήψεως των οικείων κανονιστικών εγκρίσεων από τις Ελληνικές και Κυπριακές Κεντρικές Τράπεζες και Επιτροπές Ανταγωνισμού, την ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του συνολικού αριθμού μετοχών της Εμπορικής από την Crédit Agricole στην Alpha Bank. Κατόπιν τούτου, η Εμπορική κατέστη 100% θυγατρική εταιρεία της Alpha Bank. Την το Διοικητικό Συμβούλιο της Εμπορικής ενέκρινε την έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης μετά και δια της απορροφήσεως αυτής από την Alpha Bank, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 78 (πλην του άρθρου 71) Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό προς το άρθρο 16 παρ. 5 επ. Ν. 2515/1997, όπως ισχύουν, με κοινή (για αμφότερα τα συγχωνευόμενα πιστωτικά ιδρύματα) ημερομηνία ισολογισμού συγχωνεύσεως την 31ηΔεκεμβρίου 2012 και άνευ αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ή/και εκδόσεως μετοχών υπό της απορροφώσας Alpha Bank. Στις η Εμπορική και η Alpha Bank υπέγραψαν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως, το οποίο υποβλήθηκε στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος στις 12 Απριλίου Οι αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της Εμπορικής και της Alpha Bank περί, και μετά, της οριστικής Συμβάσεως Συγχωνεύσεως που θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της αρμόδιας αρχής σχετικά με την συγχώνευση, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος. Η ως άνω διαδικασία συγχωνεύσεως, υπό την αίρεση λήψεως των κατά την κείμενη νομοθεσία οριζομένων αδειών και εγκρίσεων, καθώς και της τηρήσεως λοιπών διατυπώσεων, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Μαϊου Διονύσιος Διβάρης Διευθυντής Διεύθυνσης Νομικών Συμβούλων Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

8 Εσωτερικό Κεντρικού Καταστήματος Είσοδος Κεντρικού Κτηρίου από Αιόλου Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012

9 B. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΑΘΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Tο 2012 η ελληνική οικονομία εισήλθε σε πρωτοφανή κρίση: Υποχώρηση του ΑΕΠ για πέμπτο κατά σειρά έτος, η ύφεση προκάλεσε σημαντική πτώση της απασχόλησης, συρρίκνωση της αποταμίευσης, αβεβαιότητα, αποθάρρυνση επενδυτικών πρωτοβουλιών, πτώση εισοδημάτων και βιοτικού επιπέδου, πιέσεις για ρευστότητα, πιέσεις για κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και δυσχέρειες στη δημοσιονομική προσαρμογή είναι βασικοί παράμετροι που ορίζουν την ένταση της κρίσης. Με συντονισμένες ενέργειες αποφεύχθηκε ο κίνδυνος κατάρρευσης της χώρας και διαφυλάχθηκε η ευρωπαϊκή πορεία της. Οι παρακάτω κρίσιμοι παράγοντες επέδρασαν θετικά στη δύσκολη κατάσταση που η χώρα περιήλθε : H πρόοδος στην εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής, ιδίως η πρόοδος στον έλεγχο του δημοσιονομικού ελλείμματος και του ελλείμματος ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Η διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της εμπιστοσύνης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Οι αποφάσεις του Eurogroup για τη συνέχιση της χρηματοδοτικής στήριξης της χώρας. Η συνέχιση της χρηματοδοτικής στήριξης με ευνοϊκούς όρους - που παρέχουν στην Ελλάδα οι επίσημοι δανειστές. Η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Στo τέλος του 2012 η οικονομία βρίσκεται ακόμα σε βαθιά ύφεση και με διόγκωση της ανεργίας. Το 2013 θα είναι επίσης μια δύσκολη χρονιά. Η συνέχιση του προγράμματος προσαρμογής, η εφαρμογή ενός εξωστρεφούς αναπτυξιακού προτύπου, η αποτελεσματική αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και η αποκατάσταση ομαλών συνθηκών ρευστότητας, είναι βασικές προϋποθέσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας. Αν και διαφαίνεται ότι η οικονομία εισέρχεται σε τροχιά εξισορρόπησης και το κλίμα μεταστρέφεται, οι εξελίξεις δεν επιτρέπουν περιθώρια για εφησυχασμό. Στο δυσμενές περιβάλλον του έτους 2012 η Εμπορική Τράπεζα: Ισχυροποίησε την κεφαλαιακή δομή της μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 2 δις. ευρώ που καλύφθηκε από την Crédit Agricole S.A. Ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση των μετοχών της 1 στις θυγατρικές Τράπεζες Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Αλβανίας στον Όμιλο Crédit Agricole S.A. Συμμετείχε στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στη θυγατρική της Emporiki Bank Cyprus Ltd αποκτώντας το 85,18% του μετοχικού κεφαλαίου της, Άσκησε με υπευθυνότητα την εταιρική διακυβέρνηση και στήριξε πολύπλευρα την πελατεία της. Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Τραπέζης - συμπεριλαμβανομένων γραφημάτων για βασικούς τραπεζικούς δείκτες η παραγωγή και διανομή της παραγόμενης οικονομικής αξίας, καθώς και άλλες ουσιώδεις παράμετροι που ορίζουν την οικονομική διάσταση της εταιρικής υπευθυνότητας. 1 Η διαδικασία μεταβίβασης δρομολογήθηκε από το Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

10 Β1. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Ομίλου της Εμπορικής Τραπέζης Οι συνθήκες βαθιάς κρίσης επέδρασαν αρνητικά στα αποτελέσματα της Εμπορικής Τραπέζης, για 5η συνεχή χρονιά. Το 2012 ο Όμιλος 2 κατέγραψε ζημιές 1,5 δίς ευρώ. Οι χορηγήσεις μειώθηκαν κατά 21,2%, ενώ οι καταθέσεις σημείωσαν αύξηση κατά 11,2%. Το σύνολο των καθαρών εσόδων μειώθηκε κατά 56% και η μείωση αυτή επηρέασε σημαντικά τον δείκτη κόστος/έξοδα. Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 39%. Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν σε ζημιές 134,8 εκατ., επηρεασμένα κυρίως από τη μεταφορά του χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών δανείων στην Crédit Agricole S.A. Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων μειώθηκε κατά 5%. Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 13%, αντανακλώντας την επίδραση από την εφαρμογή της Νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης Εργασίας και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 3%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε κατά 12%. Στους παρακάτω πίνακες και στα γραφήματα αποτυπώνονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου της Εμπορικής Τραπέζης. Σύνολο Ενεργητικού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( χιλ.) Μικτές χορηγήσεις Καταθέσεις + Repos Καθαρές χορηγήσεις 2 Mεταβολή % ,3-17,2-27,0 11,2 1 Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων). 2 Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά την αφαίρεση των προβλέψεων). 3 Υποχρεώσεις προς πελάτες. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ) Σύνολο Καθαρών Εσόδων Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα προμηθειών Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων Λοιπά έσοδα Δαπάνες προσωπικού Λοιπά λειτουργικά έξοδα Αποσβέσεις 2 Σημειώνεται ότι για το 2012 στα στοιχεία του Ομίλου δεν συμπεριλαμβάνονται οι πρώην θυγατρικές Emporiki Bank Romania, Emporiki Bank Bulgaria και Emporiki Bank Albania, καθώς είχαν μεταβιβασθεί στην Crédit Agricole. 10 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Mεταβολή % ,0% -39,0% -9,0% -4420,0% ,0% Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων ,0% Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού ,0% Έξοδα Μετασχηματισμού ,0% Λειτουργικό αποτέλεσμα προ προβλέψεων ,0% Απομείωση αξίας δανείων και προκαταβολών Λειτουργικό αποτέλεσμα ,0% Αποτελέσματα προ φόρων ,0% Φόροι ,0% Αποτελέσματα μετά από φόρους (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) ,0% 3,0% -19,0% ,0% Απομείωση αξίας Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (PSI) ,0% Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες ,0% ,0% Αποτέλεσμα από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες ,0% Αποτελέσματα μετά από φόρους ,0%

11 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ * ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ Β2. Παραγόμενη Οικονομική αξία και διανομή της Η άμεσα παραγόμενη οικονομική αξία 3 του Ομίλου Εμπορικής Τραπέζης για το έτος 2012 ήταν χιλ, ευρώ έναντι χιλ. ευρώ το έτος 2011, ήτοι μειώθηκε κατά 32%. Το 97,2% της παραγόμενης οικονομικής αξίας προήλθε από τη δραστηριότητα της Εμπορικής Τραπέζης. Η μείωση της παραγόμενης αξίας το έτος 2012 επηρέασε την ποσοστιαία διανομή της, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα. ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ GRI3 (%) * Χορηγήσεις: Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες μετά την αφαίρεση προβλέψεων. ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΟΚΩΝ (%) Λειτουργικές δαπάνες Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίων ,5 18,6 19,4 25,5 Μισθοδοσία και Παροχές 45,9 41, ,1 8, , ,7 Πληρωμές στο Δημόσιο Κοινωνικές επενδύσεις 7,8 2,2 3,7 6,9 0,2 0,1 0,1 0,3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ** **Καταθέσεις: Υποχρεώσεις προς πελάτες ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΕΣΟΔΑ (%) *** 3 Για τον ορισμό της παραγόμενης οικονομικής αξίας και τη διανομή της παραπέμπουμε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/g3-economicindicatorprotocols.pdf *** Δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα μετασχηματισμού και η απομείωση PSI. Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ Εμπορική Τράπεζα Άμεσα παραγόμενη Οικονομική Αξία 1 Έσοδα Τόκοι και προμήθειες Μερίσματα Royalties 0 Eνοίκια ακινήτων Εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων Πωλήσεις λοιπών παγίων στοιχείων Σύνολο άμεσα παραγόμενης Οικονομικής Αξίας Διανομή άμεσα παραγόμενης Οικονομικής Αξίας 2 Λειτουργικά κόστη (Πληρωμές που καταβλήθηκαν) Προμηθευτές για αγορά προϊόντων Προμηθευτές για αγορά υπηρεσιών Μισθώματα ακινήτων Προμήθειες για άδειες χρήσης (license fees) Αμοιβές σε εργαζομένους με σύμβαση έργου (contract workers) Βιομηχανικά δικαιώματα (royalties) Υπηρεσίες εκπαίδευσης Σύνολο λειτουργικών δαπανών Δαπάνες μισθοδοσίας και benefits Μισθοί και διάφορα επιδόματα στους εργαζόμενους* * Δαπάνες σε ασφαλιστικά ταμεία Δαπάνες για ασφάλιστρα Δαπάνες για στέγαση υπαλλήλων Δαπάνες για υποτροφίες υπαλλήλων και τέκνων τους Δαπάνες για εθελούσιες εξόδους 0 2 Δαπάνες για υγιεινή και ασφάλεια Σύνολο δαπανών για μισθοδοσία και benefits Πληρωμές σε παρόχους (πηγές) κεφαλαίων Μέρισμα στους μετόχους 0 27 Πληρωμές τόκων σε όλους τους παρόχους δανειακών κεφαλαίων Σύνολο πληρωμών σε παρόχους κεφαλαίων Πληρωμές στο Δημόσιο: Καταβληθέντες Φόροι ΦΠΑ Φόρος εισοδήματος αλλοδαπής Φόρος εισοδήματος Προκαταβολή φόρου εισοδήματος Φόρος συγκεντ. κεφ & εισφορά Επιτρ. Ανταγων Φόρος παρελθουσών χρήσεων 0 0 Φόρος ακίνητης περιουσίας Φόρος μεταβίβασης μετοχών Διάφοροι φόροι προς δήμους και κοινότητες Πρόστιμα φόρων Άλλα πρόστιμα καταβληθέντα στο δημόσιο Λοιποί φόροι Σύνολο καταβληθέντων φόρων Κοινωνικές επενδύσεις Χρηματικές δωρεές Επενδύσεις σε υποδομές Όμιλος* Σύνολο Κοινωνικών επενδύσεων Σύνολο Διανεμόμενης Οικονομικής Αξίας Σύνολο Οικονομικής Αξίας * Δεν συμπεριλαμβάνονται οι πρώην θυγατρικές Emporiki Romania, Emporiki Bulgaria και Emporiki Albania. **Οι αμοιβές των επί συμβάσει εργαζομένων δεν συμπεριλαμβάνονται καθώς η δαπάνη της μισθοδοσίας τους καταγράφεται ως λειτουργικό κόστος για αγορά υπηρεσιών). 12 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012

13 Β3. Εταιρική Διακυβέρνηση Το 2012 τη διακυβέρνηση της Εμπορικής Τραπέζης όριζαν οι θεμελιώδεις κανόνες του Καταστατικού της, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης και ο Κώδικας Δεοντολογίας. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 4 καθορίζει την οργάνωση, διάρθρωση και τη λειτουργία των Υπηρεσιών της Τραπέζης. Ειδικότερα, στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας 5 ορίζονται κυρίως τα παρακάτω: - Oι βασικές αρχές εταιρικής διακυβέρνησης. - Oι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών. - Oι διαδικασίες πρόσληψης/αξιολόγησης της απόδοσης και παύσης των Διευθυντικών Στελεχών. - Tο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. - Οι βασικές αρχές διαχείρισης προνομιακών πληροφοριών. - Οι διαδικασίες αναγγελίας και γνωστοποίησης σημαντικών συναλλαγών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων με την Τράπεζα και με βασικούς πελάτες ή βασικούς προμηθευτές της. - Οι Κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ Τραπέζης και συνδεδεμένων εταιριών και παρακολούθηση των συναλλαγών αυτών. Διοικητικό Συμβούλιο Είκοσι (20) Μέλη συνθέτουν 5 τo Διοικητικό Συμβούλιο της Εμπορικής Τραπέζης, εκ των οποίων 12 είναι Μη Εκτελεστικά Μέλη. Ως προς το φύλο 18 άτομα είναι άνδρες και 2 γυναίκες. Ως προς την καταγωγή τα Μέλη είναι Ελληνικής, Κυπριακής, Γαλλικής και Ιταλικής καταγωγής. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Μη Εκτελεστικό Μέλος. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Δ.Σ. ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ STRUB CHARRIER GAVALDA PROFIT FONTAIN KIREN NOEL NANQUETTE ΥANNAKIS ΔΑΥΙΔ ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ DE LAAGE PINCHON ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ OPPENHEIM ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Alain ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2012 Bruno Olivier-Eric Guy-Marie-Michel Julien Jean - Christophe Christophe-Maurice-Marie Yves Emmanuelle Χαράλαμπος Φωκίων Bruno Francois-Alfred-Marie Αχιλλέας Κωνσταντίνος Marc Γεώργιος Παναγιώτης Χριστόφορος Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικό Μέλος ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου 6 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΗ Ελέγχου NOEL Christophe 1. ΥANNAKIS Emmanuelle 2. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Κωνσταντίνος Διαχείρισης Κινδύνων Αποδοχών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ Νικόλαος ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ Νικόλαος 4 Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας τροποποιήθηκαν τον Φεβρουάριο του Εκκρεμεί η ενοποίησή τους. 5 Στοιχεία Φεβρουαρίου ό.π. 1. CHARRIER Bruno 2. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Κωνσταντίνος 1. DE LAAGE Bruno 2. OPPENHEIM Marc-Olivier-Tristan 1. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 2. ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Φωκίων Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

14 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας καθορίζει το σκοπό, τους στόχους, τις βασικές αρχές, την οργανωτική δομή του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) της Τράπεζας. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργούν 3 διακριτές Μονάδες, με προσδιορισμένες αρμοδιότητες και ρόλους: - Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία είναι στελεχωμένη με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, είναι ανεξάρτητη από την ιεραρχική δομή της Τράπεζας και σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 2577/ ΠΔ/ΤΕ, αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Επιτροπής Ελέγχου και στη Διοίκηση. - Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων & Διαρκούς Ελέγχου. - Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου διαμορφώθηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και με τα οριζόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος, υλοποιείται σε πολλαπλά επίπεδα και καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα της Τραπέζης. Διαχείριση κινδύνων Συνοπτικά, οι σημαντικότεροι κίνδυνοι 7 στους οποίος ο Όμιλος της Εμπορικής Τραπέζης ήταν εκτεθειμένος κατά το 2012 ήταν οι παρακάτω: - Ο πιστωτικός κίνδυνος: Oρίζεται ως ο κίνδυνος που προκύπτει λόγω της αδυναμίας των αντισυμβαλλομένων να εκπληρώσουν το σύνολο ή μέρος συμβατικών υποχρεώσεών τους. Ο πιστωτικός κίνδυνος συμπεριλαμβάνει και τον κίνδυνο συγκεντρώσεως, δηλαδή τον κίνδυνο που προκύπτει από την άνιση κατανομή των πιστωτικών ανοιγμάτων σε ομάδες αντισυμβαλλομένων ή σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας ή σε γεωγραφικές περιοχές ή σε χώρες. Η Τράπεζα διαχειρίζεται τον πιστωτικό κίνδυνο με τρείς τρόπους: Εφαρμόζοντας εσωτερικά εργαλεία διαβαθμίσεως των πιστούχων ανά προϊόν και επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα εργαλεία αυτά είναι εξειδικευμένα για α) τις Μεγάλες και θέσεις του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, ο κίνδυνος αγοράς προκύπτει κυρίως από τις δραστηριότητες στην αγορά τίτλων εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου. Η Τράπεζα διαχειρίζεται αυτό τον κίνδυνο αγοράς κυρίως με στρατηγική αντιστάθμισης. Επίσης παρακολουθεί, σε καθημερινή βάση, τον κίνδυνο αγοράς για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. - Ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος επιτοκίου: H Τράπεζα παρακολουθεί και διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο επιτοκίου στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο, μέσω της παρακολούθησης των ανοιγμάτων επιτοκίων και ρευστότητας. Οικονομικές καταστάσεις Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2012 διενεργήθηκε από την εταιρεία Πραϊσγουωτερχαους Κούπερς, Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λογιστές, Α.Μ. ΣΟΕΛ 113, Λεωφόρος Κηφισίας 268, Χαλάνδρι, Αττική, με Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Δημήτριο Σούρμπη, Αρ. Μ. ΣΟΕΛ Η έκθεση του ελεγκτή συμπεριλαμβάνεται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2012 και είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση Κεφαλαιακή επάρκεια Στο τέλος του 2012, η Εμπορική Τράπεζα είχε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 17,56%. Ο υψηλός δείκτης το 2012 οφείλεται στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2 δις ευρώ που καλύφθηκε από την Crédit Agricole S.A. ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, β) τις μικρές επιχειρήσεις, γ) τους ελεύθερους επαγγελματίες και δ) τους ιδιώτες. Ενδυνάμωση της πιστωτικής πολιτικής και αυτοματοποίηση της εγκριτικής διαδικασίας. Στρατηγική κάλυψης των αναλαμβανομένων κινδύνων και ανακτήσεως δανείων. - Ο κίνδυνος αγοράς: Ορίζεται ως ο κίνδυνος απώλειας της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, που προκύπτει από δυσμενείς κινήσεις των μεγεθών της αγοράς, όπως τα επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες, τιμές μετοχών και εμπορευμάτων, καθώς και τις διακυμάνσεις αυτών. Καθώς η Εμπορική Τράπεζα δεν έχει σημαντική έκθεση σε 7 Αναλυτικά οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες κατά το 2012, καθώς και η διαχείρισή τους, περιγράφονται στην «Έκθεση Διαχειρίσεως Διοικητικού Συμβουλίου Χρήσεως 2012» με ημερομηνία την 26η Μαρτίου Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012

15 Πρόληψη και Διαχείριση Περιπτώσεων Συγκρούσεων Συμφερόντων Η εφαρμογή πολιτικής για την πρόληψη και διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων είναι ουσιώδης παράμετρος της εταιρικής υπευθυνότητας. Πλέον του κανονιστικού πλαισίου των ΠΔΤΕ 2597/2007 και ΠΔΤΕ2577/06, οι οποίες ορίζουν τις καταστάσεις που περιγράφουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, η Εμπορική Τράπεζα διεύρυνε τις καταστάσεις και επέκτεινε τη σχετική τυπολογία. Η πολιτική για την πρόληψη και διαχείριση σύγκρουσης συμφερόντων δεσμεύει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους διευθυντές, τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό συμμετοχής ή δικαιωμάτων ψήφου άνω του 5%, και όλο το ανθρώπινο δυναμικό. Η πολιτική εγκρίθηκε το 2011 και αναρτήθηκε στο intranet portal με την υπ αριθμ. Εγκύλιο την 25η Μαΐου 2011 προκειμένου για την ενημέρωση, χρήση και συμμόρφωση όλων των λειτουργών αναφορικά με τον εντοπισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση και την αποκατάσταση των περιπτώσεων που συνιστούν ή οδηγούν σε σύγκρουση συμφερόντων. Συνοπτικά, η πολιτική για την πρόληψη και διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων: - Παρέχει καθοδήγηση ως προς τη διάγνωση δυνητικών περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων. - Περιγράφει το σύστημα διαδικασιών και λειτουργιών διαχείρισης περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και μέτρων προστασίας των συμφερόντων των πελατών. - Διασφαλίζει ότι οι λειτουργοί τελούν εν γνώσει των υποχρεώσεων και ευθυνών τους κατά τη διαχείριση εμπιστευτικής ή προνομιακής πληροφόρησης. - Προασπίζει τα συμφέροντα και την φήμη της Εμπορικής Τραπέζης. Καταπολέμηση της διαφθοράς Το 2012 ήταν σε ισχύ όλα τα παρακάτω εργαλεία και μέτρα με τα οποία η Τράπεζα, μεταξύ άλλων, καταπολεμά τη διαφθορά. Η υπ. Αριθμ. Εγκύκλιος της 10ης Φεβρουαρίου 2010 για την «Υποχρέωση εχέμυθης αναφοράς παραβάσεων κανονιστικής συμμόρφωσης και απάτης». Η λήψη πειθαρχικών μέτρων όταν παραβιάζονται οι εταιρικοί κανόνες και η δημοσιοποίηση των μέτρων. Παράλληλα, η Εμπορική Τράπεζα, συμπράττοντας ουσιωδώς με τρίτους, υποστηρίζει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Στο πλαίσιο αυτό το 2012 η Τράπεζα στήριξε πολύπλευρα τη συνάντηση που οργάνωσε το Ελληνικό Δίκτυο Global Compact στη Θεσσαλονίκη 8 για δύο σημαντικά θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις: α) τα ανθρώπινα δικαιώματα και β) την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Η φύση της τραπεζικής δραστηριότητας εμπεριέχει τη νόμιμη και εύλογη συλλογή, επεξεργασία, μετάδοση και τήρηση προσωπικών δεδομένων, δηλαδή οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με ένα ορισμένο πρόσωπο ή κάποιο άτομο που μπορεί να προσδιοριστεί. Η Τράπεζα έχει ενσωματώσει την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στα εγκύκλια έγγραφά της που συνδέονται με τις διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας, μετάδοσης και τήρησης προσωπικών δεδομένων. Συστάσεις και υποδείξεις Η Τράπεζα εκτιμά τις ιδέες, προτάσεις, συστάσεις και υποδείξεις που υποβάλλουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και προς τούτο παρέχει τις σχετικές διευκολύνσεις. Ο Οργανισμός Προσωπικού, άρθρο 17 παρ. 4, σύμφωνα με τον οποίο η λήψη χρημάτων ή δώρων, πλεονεκτημάτων ή ωφελειών από λειτουργό εξ αφορμής της εκτέλεσης της υπηρεσίας του συνιστά ποινικό αδίκημα κατά τα άρθρα 235 και 236 του Ποινικού Κώδικα. Ο Εταιρικός Κώδικας Δεοντολογίας. Η υπ. Αριθμ. Εγκύκλιος 45075/2008, με τίτλο «λήψη δώρων ή άλλων παροχών/ωφελημάτων από τους λειτουργούς». Η υπ. Αριθμ. Εγκύκλιος με θέμα την «Πολιτική Συμμόρφωσης με τους Κανόνες Ανταγωνισμού» της 29ης Δεκεμβρίου Ο Κώδικας Δεοντολογίας για Προμήθειες και Αναθέσεις Έργων. 8 Πρόκειται για την 1η Συνάντηση Δικτύων Global Compact Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Όλες οι πληροφορίες για την συνάντηση και οι εισηγήσεις των ομιλητών, είναι αναρτημένα στην διεύθυνση Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

16 Β4. Αποτροπή Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Κανονιστική Συμμόρφωση Η αποτροπή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες επιτυγχάνεται με τα παρακάτω: Έκδοση Εγκυκλίων Εγγράφων για το θεσμικό πλαίσιο και ανάρτησή τους στο intranet portal, ώστε να ενημερώνεται και να συμμορφώνεται όλο το ανθρώπινο δυναμικό. Επαρκής τεχνολογική υποδομή. Συνεχής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Τακτικοί Εσωτερικοί Έλεγχοι για την τήρηση διαδικασιών. Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για διερευνήσεις και υποβολή απαντήσεων/αναφορών. Δημοσιοποίηση των ετήσιων στοιχείων επίδοσης. ΕΤΟΣ ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ Πρόστιμα/ποινές Παρακάτω αναφέρονται οι ποινές/πρόστιμα, που οι αρμόδιες αρχές επέβαλαν στην Εμπορική Τράπεζα κατά το 2012, για παράβαση ή πλημμελή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και ο λόγος της ποινής/προστίμου: πρόστιμο που υποβλήθηκε από την ΤτΕ μετά από έλεγχο σε θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Υλοποιείται πρόγραμμα διορθωτικών ενεργειών πρόστιμο που υποβλήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για κατάχρηση αγοράς μέσω της μετοχής εταιρείας διαγεγραμμένης από το 2006 από το Χρηματιστήριο Αθηνών πρόστιμο που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης λόγω της ανάθεσης, από την Εμπορική Τράπεζα στην Credicom, της διαμεσολάβησης για την ενημέρωση οφειλετών σχετικά με τις καθυστερήσεις τους, χωρίς η Credicom να έχει καταγραφεί στο σχετικό μητρώο εξουσιοδοτημένων εταιρειών του Υπουργείου. Πιστοποιήθηκε από την Κανονιστική Συμμόρφωση η μη ύπαρξη άλλων εταιρειών με το ίδιο πρόβλημα πρόστιμο που υποβλήθηκε από την ΤτΕ λόγω των χρεώσεων που επέβαλε η Εμπορική Τράπεζα στους Πελάτες της, κατά παράβαση των σχετικών αποφάσεων της ΤτΕ, αφενός για την παρακολούθηση των δανείων σε καθυστέρηση επιπλέον των νομίμων τόκων καθυστέρησης, αφετέρου για την αποστολή ενημερωτικών επιστολών για τις καθυστερήσεις των πληρωμών. Β.5 Διαφάνεια στις συναλλαγές Το αξίωμα «καλός πελάτης είναι ο ενημερωμένος πελάτης» διέπει τις συναλλαγές της Τραπέζης με την πελατεία της. Στο πλαίσιο αυτό, πριν από κάθε συναλλαγή, ο πελάτης ενημερώνεται προφορικά, αλλά και μέσω των κατάλληλων εντύπων προσυμβατικής ενημέρωσης και Γενικών Όρων Συναλλαγών, για τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνεργασίας. Επίσης, όλες οι πληροφορίες που αφορούν τους όρους συναλλαγών, όπως επιτόκια, προμήθειες, έξοδα είναι αναρτημένες στην εταιρική πύλη και σε έντυπη μορφή σε κάθε κατάστημα. Τέλος, η διαφάνεια στις συναλλαγές διασφαλίζεται μέσω των πρακτικών, των μηχανισμών και διαδικασιών, που αναφέρονται ακολούθως: Επιτροπή Νέων Δραστηριοτήτων, Προϊόντων & Διαδικασιών NAP (Λιανικής και Εταιρικής & Εμπορικής Τραπεζικής): Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η αρχική (για τα νέα), αλλά και η διαρκής (για τα υφιστάμενα) σε ετήσια βάση πιστοποίηση της συμμόρφωσης, προϊόντων και δραστηριοτήτων, προς τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, γεγονός που την καθιστά κυρίαρχο μηχανισμό διασφάλισης της διαφάνειας. Επισκόπηση και έκφραση γνώμης από τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης επί παντός προωθητικού και επικοινωνιακού υλικού της Τραπέζης. Ενημερωτικές-εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για το προσωπικό. Σύναψη έγγραφων συμβάσεων για το σύνολο των προϊόντων υπηρεσιών στις οποίες αναλύονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. Ιδιαιτέρως, σε ό,τι αφορά στα συμβατικά έγγραφα, ορίζεται λεπτομερώς η διαδικασία τροποποίησης των συμβατικών όρων, καθώς και μη αποδοχής από μέρους του πελάτη. Αποστολή στους πελάτες περιοδικής ενημέρωσης ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος που κατέχουν. Αναφορά, τόσο στα ενημερωτικά έντυπα όσο και στις παντός είδους διαφημίσεις (έντυπες ή ηλεκτρονικές), ολογράφως και με επαρκές μέγεθος γραμματοσειράς, του Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Ποσοστού Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ). Με στόχο τη διασφάλιση συμμόρφωσης, τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών, σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται εμπλουτίζονται σταδιακά περιοδικοί έλεγχοι. 16 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012

17 Β.6 Εξυπηρέτηση της πελατείας - παράπονα Το 2012 η Εμπορική Τράπεζα εξυπηρέτησε την πελατεία της μέσω του δικτύου 303 καταστημάτων, 10 επιχειρηματικών κέντρων, 669 ΑΤΜ, καθώς και μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Emporiki Bank Secure, e-banking, Emporiki e-secure Commerce και Mobile Banking. Συνοπτικά, κατά το έτος 2012 η Τράπεζα: Παρείχε χορηγήσεις ύψους ,315 εκατ. Συγκέντρωσε καταθέσεις ύψους ,937 εκατ. Παρείχε επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής δανείων, για εξυπηρέτηση της πελατείας που επλήγη από την οικονομική κρίση. Διαχειρίστηκε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σημειώνεται ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εμπορικής από την Alpha Bank, η πελατεία ενημερώθηκε για την εξυπηρέτησή της με δελτίο τύπου 3454F0B7736A655A67F2664 και καταχωρήσεις στον τύπο. Ως προς τα παράπονα, η πελατεία μπορούσε να τα υποβάλλει προφορικά, τηλεφωνικά, γραπτά, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) και η Τράπεζα ανταποκρίθηκε, όπως άλλωστε υποχρεούται από το θεσμικό πλαίσιο 9. Το 2012 υποβλήθηκαν συνολικά από ιδιώτες και επιχειρήσεις γραπτά και προφορικά παράπονα. Από την ανάλυση των αιτιών των παραπόνων προκύπτει ότι η σημαντικότερη αιτία των παραπόνων είναι η ποιότητα εξυπηρέτησης και ακολουθούν η χρέωση εξόδων & οφειλών και η ρύθμιση οφειλών. Κατάστημα Βόλου, 1928 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ * Εσωτερικό Καταστήματος Βόλου, 1928 * Περιλαμβάνονται όλα τα υποβληθέντα γραπτά και προφορικά παράπονα 9 Πράξη Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος υπ. Αριθ. 2501/ Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

18 ΑΙΤΙΕΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Προσυμβατική ενημέρωση (ελλιπής ή μη σαφής) ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΕΤΟΣ 2011 ΕΤΟΣ 2012 % ΣΤΟ % ΣΤΟ % ΣΤΟ % ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 0,31 1,01 1,02 0,68 Ενημέρωση κατά την διάρκεια της σύμβασης. Περιοδική ενημέρωση, ενημέρωση εγγυητών, πρωτοφειλέτη, περιέλευση σε υπερημερία κ.λπ.) 0,46 2,02 3,71 2,14 Μη παροχή απάντησης βάσει της ΠΔ/ΤΕ 2501/2002 0,54 0 1,92 0,68 Πλημμελής αξιολόγηση κατά την εξέταση πιστοληπτικής ικανότητας 0,46 2,02 0,77 0,78 Διαφημίσεις Επιτόκια Χρέωση εξόδων/ προμηθειών Διαμεσολαβητές Αμφισβήτηση συναλλαγών (απώλεια κάρτας, απάτη κ.α) 0,08 2,07 33,46 0 2,46 0 4,04 17,17 0 1,01 0,06 1,22 18,63 0,13 2,11 0,19 0,68 19,49 0,78 1,56 Αμφισβήτηση οφειλών - υπολοίπου λογαριασμού 2,07 5,05 5,38 7,02 Συναλλαγές μέσω Διαδικτύου Μη Τήρηση συμβατικών όρων Ρύθμιση οφειλών Ζητήματα καταχρηστικότητας συμβατικών όρων 0,31 0,54 11,74 8,83 0 2,02 7,07 3,03 1,13 10,56 14,6 1,73 0,49 2,83 5,56 0,68 Ποιότητα Εξυπηρέτησης Πελατείας Άλλο Σύνολο 32,46 4, ,46 9, ,79 7, ,02 3, Κατάστημα Καλαμάτας, Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012

19 Β8. Προμηθευτές Με τον «Κώδικα Δεοντολογίας για Προμήθειες και Αναθέσεις Έργων» 11 η Τράπεζα διασφαλίζει αξιόπιστες πηγές προμηθειών και ταυτόχρονα διευρύνει την αλυσίδα της εταιρικής υπευθυνότητας προάγοντας τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό. Μέσω των συμβάσεων με προμηθευτές η Τράπεζα ασκεί την επιρροή της ώστε να καταπολεμάται η παιδική εργασία, να αποτρέπεται η καταναγκαστική ή ανασφάλιστη εργασία, και να διασφαλίζονται οι συνθήκες υγείας και ασφάλειας. Ενδεικτικά, στο βασικό κορμό του τυποποιημένου μέρους των συμβάσεων περιλαμβάνονται τα παρακάτω: - Στο άρθρο 3.1.α αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση και ευθύνεται να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό που χρησιμοποιεί για την περίπτωση ατυχήματος. - Στο άρθρο 3.3.α. αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για όλο το προσωπικό του, τόσο για την εφαρμογή των προβλεπόμενων υποχρεώσεων από την εργατική νομοθεσία (ενδεικτικά συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την αποτροπή της παιδικής εργασίας), όσο και για την περίπτωση ατυχήματος και κατά την έννοια των άρθρων 922 Α.Κ.& 334 Α.Κ. - Στο άρθρο αναφέρεται η υποχρέωση του Αναδόχου να χρησιμοποιεί υλικά καθαρισμού (επισυνάπτεται λίστα) τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε. και να είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ ή το γενικό χημείο του Κράτους. - Στα άρθρα 3.13.γ και 7.2.α, όροι που διασφαλίζουν την Τράπεζα ότι ο Ανάδοχος τηρεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του προς το προσωπικό που απασχολεί. Η καταγεγραμμένη διαδικασία διεξαγωγής των διαγωνισμών προβλέπει τη συμμετοχή ικανού αριθμού συμμετεχόντων, κλειστές προσφορές σε ανοικτούς διαγωνισμούς, την παραλαβή και ασφαλή φύλαξη των προσφορών μέχρι την αποσφράγιση από την αντίστοιχη επιτροπή, η σύνθεση της οποίας διαφοροποιείται ανά τρίμηνο. Επίσης, αναλυτικά ορίζεται και η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών. Τέλος, σημειώνεται ότι το κύριο μέρος των δαπανών για προμήθειες απορροφάται από τοπικούς προμηθευτές. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι μεσαίοι και μεγάλοι προμηθευτές της Τράπεζας για το έτος 2012, συνολικής δαπάνης ,43. Τους ευχαριστούμε όλους γιατί δεν χρειάστηκε να υπερασπιστούμε τη συνεργασία μας. EULER HERMES EMPORIKI A.E. ΑΧΟΥΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΜΑΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΔΙΚ.ΕΤΑΙ Κ.Φ. ΚΑΛΑΒΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Π.ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PANO INFORM A.E GLOBE WILLIAMS HELLAS FACILITY MANAGEMENT ΕΠΕ NEXT Α.Ε. CORΑL ΑΕ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘ.ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ PANAFON VODAFONE A.E.E.T. XEROX HELLAS AEE ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΥΚ ΑΕ ORACLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. Χ.ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΒΕΕ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ-ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚ.ΕΤΑΙΡ. ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ ΑΕ Β.ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ -Ι.ΓΑΙΤΗΣ-Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ ΜΠΙΤΣΑΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. PRINTEC AE ΣΥΣΤΗΜ.ΠΛΗΡΟΦ.ΑΕ Ε.ΧΑΜΠΑΣ & ΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε.Ε. ΣΥΝΤΑΞ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΛΕΩΝ ΝΙΚΟΛΗΣ A.B.E.E. SΡΑCΕ ΗΕLLΑS Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΤΑΞΙΔΙΑ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕ WINCOR NIXDORF ΣΥΣΤ.ΠΛΗΡΟΦ.Α.Ε. ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ OUTSIDE ADVERTISING A.E. ΚΟΥΡΟΣ Α.Ε. ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ICAP ΑΝ.ΕΤ.ΕΡΕΥΝΩΝ -ΕΠΕΝΔ. RELΑTIONAL TECHNOLOGY A.E. NCR ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. ΤΑΚΗΣ Γ.ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. FINTRUST S.A. Ν.ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ Iqled Ε.Π.Ε. ΜΕΛΛΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε. ADECCO ΑΕ ΔΙΑΧ.ΑΝΘΡΩΠ.ΠΟΡΩΝ FRANK COMMUNICATION MANAGEMENT A.E. MEDITERRANEAN NAUTILUS Α.Ε. ISS FACILITY SERVICES Α.Ε. EXODUS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ E.M.Y.K.A. A.E. EMPORIKI RENT SA TAF SPORTS MARKETING Α.Ε. ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. THOMSON REUTERS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. BRINK'S CASH & VALUABLE SERVICES Α.Ε. CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΒΡΟ HELLAS A.E. PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε. Mediatech A.E. GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝ.ΑΣΦΑΛ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ G4S CASH SOLUTION S.A. ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ CREDIT AGRICOLE INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. ΠΥΡΣΟΣ Α.Ε. ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ACCENTURE ΑΕ ΟΡΓ.ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ATLAS HR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤ.ΕΠΕΞ.ΠΛΗΡΟΦ.Α.Ε ΔΕΗ A.E. CREDIT AGRICOLE ΑΑΕΖ 11 Ο κώδικας τέθηκε σε ισχύ με την Εγκύκλιο υπ. Aριθμό: 45942/ Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

20 Γ. ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Γ1. Σύνθεση Ανθρωποδύναμη Στις το ανθρώπινο δυναμικό της Εμπορικής Τραπέζης ανερχόταν σε άτομα, εκ των οποίων 47,1% ήταν άνδρες και 52,9% ήταν γυναίκες. Κατά τη χρονική περίοδο ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε σταδιακά κατά 22,6%. ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Μορφωτικό επίπεδο Το 59% του ανθρώπινου δυναμικού έχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση ή ανωτέρα εκπαίδευση. Το 41% είναι απόφοιτοι/ες κυρίως Λυκείου. Άτομα με αναπηρία Κατά το 2012 η Τράπεζα απασχολούσε 147 άτομα με αναπηρία, που συνιστούσαν το 3,6% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού, ήτοι 26 άτομα πλέον του ελάχιστου 3% που ο νόμος ορίζει. Ηλικία, σε έτη < =ηλικία< 30 30=ηλικία< =ηλικία< =ηλικία< =ηλικία< > 60 Σύνολο ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΑ Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Έτη υπηρεσίας Η μέση χρονική διάρκεια υπηρεσίας στην Τράπεζα είναι τα 13,7 έτη. Για τους άνδρες η μέση διάρκεια υπηρεσίας είναι τα 15,5 έτη και για τις γυναίκες 12,1 έτη. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΤΟΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ % ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 3,7 4,2 4,0 3,6 Μέση ηλικία Η μέση ηλικία του ανθρώπινου δυναμικού ήταν τα 41 έτη. Η μέση ηλικία των ανδρών ήταν 43,1 έτη και των γυναικών 39,1 έτη. ΕΤΗ < 1 1= έτη< 5 5 = έτη< = έτη< = έτη< = έτη< = έτη< 30 =30 + Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έτους 02 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Περιεχόμενα Δήλωση........................................04 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ................05

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών διοργανώνει 5-ήμερο σεμινάριο ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου : 23/6/2008-27/6/2008 Ώρες διεξαγωγής: 17:30-21:15 Τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» με αριθμό ΓΕΜΗ 008330701000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α τριμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτουμε ανακοίνωση και αποτελέσματα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015.

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Δήλωση της κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003 ALPHA BANK Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003 Αθήνα 7 Μαίου 2003 1 Στεγαστικά Δάνεια εκατ Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Υπόλοιπα Υπόλοιπα Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Μερίδιο Μερίδιο Αγοράς Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «SSE Overseas Εταιρεία Παροχής Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλών Ανώνυμη Εταιρεία» στις 09/06/2015 Συνεδρίαση 15η Στον Πειραιά σήμερα, 9η Ιουνίου 2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ. Ασφαλής ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Βασίλης Χριστίδης / CEO Αθήνα / 28.11.2014

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ. Ασφαλής ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Βασίλης Χριστίδης / CEO Αθήνα / 28.11.2014 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ασφαλής ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό Βασίλης Χριστίδης / CEO Αθήνα / 28.11.2014 Ασφάλιση Πιστώσεων : Η λύση για τις επιχειρήσεις Έχετε ποτέ αντιμετωπίσει την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 εκατ. σε εξέλιξη πλήρως εγγυημένη από τον ιδιωτικό τομέα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,8 δισ. λαμβάνοντας υπ όψιν την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12) Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20/229/7.3.2001 ΦΕΚ: 345/Β/30.03.2001 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα