Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Εμπορικής Τραπέζης 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Εμπορικής Τραπέζης 2012"

Transcript

1 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Εμπορικής Τραπέζης 2012

2 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Εμπορικής Τραπέζης Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012

3 Περιεχόμενα ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ A: ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ALPHA BANK: ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ B: ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΒΑΘΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ B1. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη B2. Παραγόμενη Οικονομική Αξία και διανομή της B3. Εταιρική Διακυβέρνηση B4. Αποτροπή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - Κανονιστική Συμμόρφωση B5. Διαφάνεια στις συναλλαγές B6. Εξυπηρέτηση Πελατείας - Παράπονα B7. Σχέσεις με προμηθευτές Γ. ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Γ1. Σύνθεση Γ2. Διαχείριση, Εκπαίδευση Ανάπτυξη Γ3. Μέριμνα Γ4. Υγεία και Ασφάλεια Γ5. Εργασιακές Σχέσεις Ε. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ Ε1. Κτήρια Ε2. Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) E3. Κατανάλωση Ενέργειας Ε4. Κατανάλωση Νερού Ε5. Κατανάλωση φωτοτυπικού χάρτου Ε6. Ανακύκλωση Ε7. Χρηματοδότηση ΑΠΕ Ε8. Άλλες χρηματοδοτήσεις (ορυχεία, ναυτιλία) Ε9. Βιοποικιλότητα Ε10. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση Ε11. Περιβαλλοντικά πρόστιμα και ποινές ΑΝΤI ΕΠΙΛOΓΟΥ Δ. ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δ1. Προσβασιμότητα στα Άτομα με Αναπηρία Δ2. Κοινωνική Αλληλεγγύη Εθελοντική αιμοδοσία - Απασχόληση/πρακτική εμπειρία νέων - Συμπράξεις με κοινωνικούς φορείς - Δωρεές Δ4. Συμβολή στον πολιτισμό Ιστορικό Αρχείο - Εταιρικές εκδόσεις - Χορωδία Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

4 04 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 Κεντρικό κτήριο Διοίκησης

5 ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΗΈκθεση αυτή είναι η τελευταία Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εμπορικής Τραπέζης και διέπεται από τα παρακάτω όρια: Εξαγορά από την Alpha Bank: To 2012 αποφασίσθηκε εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης από την Alpha Bank. Η σύμβαση εξαγοράς του 100% των μετοχών της Εμπορικής Τραπέζης υπεγράφη την 1η Φεβρουαρίου Η Έκθεση αυτή επιγραμματικά καταγράφει το χρονικό της εξαγοράς (σελ.6-7). Σημαντικές παραλήψεις: Η Έκθεση συντάxθηκε κατά την περίοδο Φεβρουάριος 2013 Απρίλιος 2013, εποχή που είναι σε εξέλιξη η νομική και λειτουργική συγχώνευση με την Alpha Bank. Ως εκ τούτου, δεν κρίθηκε σκόπιμη η αναφορά σε στρατηγική, στόχους, εταιρικές αξίες και αρχές, διαχειριστικά συστήματα, πολιτικές της Εμπορικής Τραπέζης. Η Έκθεση αφορά στην Εμπορική Τράπεζα ΑΕ. Κατ εξαίρεση, σε επίπεδο Ομίλου της Εμπορικής Τραπέζης αναφέρονται τα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη (σελ.10), και η Παραγόμενη και Διανεμομένη Οικονομική Αξία (σελ.11-12). Στα πεπραγμένα του διαχειριστικού έτους Μεθοδολογία - Πρότυπο Αναφοράς: Διατηρήθηκε σχεδόν η ίδια με τα προηγούμενα έτη δομή και παρουσίαση αυτής της λογοδοσίας, λαμβάνοντας υπ όψιν, τα πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI 3.1), https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/fsss-complete.pdf, καθώς και τα κριτήρια του Οικουμενικού Συμφώνου, Ωστόσο, η Έκθεση αυτή δεν συμπεριλαμβάνει την τυποποιημένη λογοδοσία κατά τα ως άνω διεθνή πρότυπα, όπως οι αντίστοιχες εταιρικές εκθέσεις προηγούμενων ετών, επειδή σε τούτη την Έκθεση έχει παραληφθεί η αναφορά σε στρατηγική, εταιρικές αξίες και αρχές, διαχειριστικά συστήματα και πολιτικές υποχρεωτική κατά τα ως άνω πρότυπα. Ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η Εκθεση αυτή απεικονίζει την πορεία της Τραπέζης και τη συμβολή της στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή κατά το Η Έκθεση συντάχθηκε - κατά το δυνατόν - με ουδετερότητα και ακρίβεια, αντλώντας στοιχεία από την πηγή και ελέγχοντας τα δεδομένα. Ωστόσο διατηρούμε την επιφύλαξη του ανθρώπινου λάθους. Φωτογραφικά τεκμήρια. Κατ εξαίρεση, στην Εκθεση αυτή συμπεριλαμβάνονται λίγες, παλιές κυρίως, φωτογραφίες της Τράπεζας που φυλάσσονται στο Ιστορικό Αρχείο της (σελ. 04, 08, 17, 18, 30, 43, 46). Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

6 Α. ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ALPHA BANK: Το Χρονικό της Εξαγοράς Ηένωση της Εμπορικής Τραπέζης με την Alpha Bank είναι ένα ιστορικό γεγονός. Παρακάτω αναφέρεται το χρονικό της εξαγοράς. 09 Αυγούστου 2012 υποβολή δεσμευτικών προσφορών για την εξαγορά της Εμπορικής. H Crédit Agricole ενημερώνει την αγορά ότι παρέλαβε δεσμευτικές προσφορές από την Εθνική Τράπεζα, την Alpha Bank και την Eurobank για την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης. Το δελτίο τύπου της Crédit Agricole είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση /DOC/94509/ cp-casa-offres-emporiki-eng.pdf. Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που έθεσαν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1η Οκτωβρίου 2012: Αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Alpha Bank. Η Crédit Agricole S.A. ενημερώνει την αγορά ότι εισέρχεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Alpha Bank. To δελτίο τύπου είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση DOC/94509/ cp-casa-negociations-alpha-bankeng.pdf 17η Οκτωβρίου 2012: Πώληση της Εμπορικής Τράπεζας στην Alpha Bank. Η Crédit Agricole ανακοίνωσε την συμφωνία πώλησης της Εμπορικής Τραπέζης στην Alpha Bank. Το δελτίο τύπου αναφέρει τους βασικούς όρους της συμφωνίας, τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της και τους συμβούλους. Το δελτίο τύπου είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση /DOC/94509/ cp-casa-cession-alpha-bankeng.pdf και παρακάτω παρατίθεται η μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσ α. Montrouge, 17 Οκτωβρίου 2012 Δελτίο Τύπου Η Crédit Agricole S.A. ανακοινώνει την πώληση της Εμπορικής Τράπεζας στην Alpha Bank Η Crédit Agricole S.A. ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει υπογράψει συμφωνητικό για την πώληση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας στην Alpha Bank. Η συμφωνία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Crédit Agricole S.A. στις 15 Οκτωβρίου Η Crédit Agricole S.A. και η Alpha Bank στοχεύουν στην ολοκλήρωση της πώλησης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, υπό την αίρεση της λήψης εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της συναλλαγής έχουν ήδη εγκριθεί από την Alpha Bank και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Βασικοί όροι της συμφωνίας Η Crédit Agricole S.A. πωλεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας στην Alpha Bank έναντι ενός ευρώ. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Crédit Agricole S.A. θα αυξήσει την ανακεφαλαιοποίηση της Εμπορικής στα 2,85 δισεκατομμύρια, έχοντας ήδη καταβάλει 2,3 δισεκατομμύρια τον Ιούλιο του Επιπρόσθετα, θα εγγραφεί για ομόλογα αξίας 150 εκατομμυρίων εκδόσεως Alpha Bank μετατρέψιμα, υπό προϋποθέσεις και έπειτα από πρωτοβουλία της Crédit Agricole S.A., σε μετοχές της Alpha Bank. Η χρηματοδότηση της Crédit Agricole S.A. στην Εμπορική ανερχόταν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012 σε 2,1 δισεκατομμύρια. Η ανακεφαλαιοποίηση της Εμπορικής Τράπεζας και η εγγραφή σε μετατρέψιμα ομόλογα τα οποία θα εκδώσει η Alpha Bank θα μειώσουν άμεσα αυτήν τη χρηματοδότηση κατά περίπου 0,7 δισεκατομμύρια. Επιπλέον, η Crédit Agricole S.A. εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς στοιχείων του ενεργητικού της Εμπορικής Τράπεζας και της Alpha Bank, γεγονός το οποίο θα μείωνε αναλόγως το ύψος της υπολειπόμενης χρηματοδότησής της στην Εμπορική. Η υπολειπόμενη χρηματοδότηση θα αποπληρωθεί σε τρείς δόσεις, η τελευταία εκ των οποίων είναι προγραμματισμένη για το τέλος του 2014, και θα είναι εγγυημένη από υψηλής ποιότητας στοιχεία ενεργητικού επιλεγμένα από την Crédit Agricole S.A. Χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της συμφωνίας Η επίπτωση της συναλλαγής θα αποτυπωθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων της Crédit Agricole S.A. στο τρίτο τρίμηνο του Θα μειώσει τα καθαρά κέρδη του Ομίλου κατά ένα εκτιμώμενο ποσό 2 δισεκατομμυρίων, με βάση τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις όλων των ζημιών και εξόδων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της συναλλαγής μέχρι την ολοκλήρωσή της. Η συμφωνία αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Crédit Agricole S.A. για την ενίσχυση της χρηματοικονομικής της δομής και τη συνεχόμενη επικέντρωση στις βασικές της δραστηριότητες. Η Crédit Agricole S.A. εκτιμά ότι η συνολική επίδραση της συμφωνίας θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων φερεγγυότητας του Ομίλου Crédit Agricole στο τέλος του 2013, όπως έχουν ήδη ανακοινωθεί. Όπως επισημάνθηκε κατά την έναρξη των αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, η συμφωνία θα βοηθήσει στη συγκέντρωση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκαμψη του χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας. Σύμβουλοι Σύμβουλοι της Crédit Agricole S.A. είναι η Nomura και η Crédit Agricole CIB. Νομικοί σύμβουλοι είναι η Clifford Chance και το Νομικό Γραφείο «Κουταλίδης». 06 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012

7 1 η Φεβρουαρίου 2013: Υπογραφή Σύμβασης Μεταβίβασης του 100% των μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας από την Crédit Agricole στην Alpha Bank. Η Crédit Agricole ολοκλήρωσε την κεφαλαιακή ενίσχυση της Εμπορικής καταβάλλοντας συνολικά 2,9 δισ. Ευρώ και αγόρασε Ομόλογο εκδόσεως της Alpha Bank ύψους 150 εκατ. Ευρώ μετατρέψιμο σε μετοχές. Η αγορά ενημερώθηκε για την συναλλαγή και τα βασικά της στοιχεία με ειδικό δελτίο τύπου 1&id=78&pl=260&pk=9011&ap=249, Τα βασικά πλεονεκτήματα της συναλλαγής είναι τα παρακάτω: - Δημιουργία του δεύτερου σε μέγεθος χρηματοοικονομικού ομίλου στην Ελλάδα. - Ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση της Alpha Bank. - Δανειακό χαρτοφυλάκιο με υψηλές καλύψεις. - Δημιουργία σημαντικών υπεραξιών για τους Μετόχους της Alpha Bank. - Συνέργειες λειτουργικού κόστους. - Συνέργειες κόστους χρηματοδοτήσεως και εσόδων. - Πλεονεκτική διάρθρωση του ισολογισμού. Μεταβίβαση μετοχών Εμπορικής Τραπέζης προς Alpha Bank - Συγχώνευση δια απορροφήσεως της Εμπορικής Τραπέζης από την Alpha Bank: Σε συνέχεια της συμφωνίας εξαγοράς της Εμπορικής Τράπεζας («Εμπορική»), η οποία υπεγράφη την 16 Οκτωβρίου 2012 μεταξύ της Alpha Bank Α.Ε. («Alpha Bank») και της Crédit Agricole S.A. («Crédit Agricole») και της λήψεως των οικείων κανονιστικών εγκρίσεων από τις Ελληνικές και Κυπριακές Κεντρικές Τράπεζες και Επιτροπές Ανταγωνισμού, την ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του συνολικού αριθμού μετοχών της Εμπορικής από την Crédit Agricole στην Alpha Bank. Κατόπιν τούτου, η Εμπορική κατέστη 100% θυγατρική εταιρεία της Alpha Bank. Την το Διοικητικό Συμβούλιο της Εμπορικής ενέκρινε την έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης μετά και δια της απορροφήσεως αυτής από την Alpha Bank, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 78 (πλην του άρθρου 71) Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό προς το άρθρο 16 παρ. 5 επ. Ν. 2515/1997, όπως ισχύουν, με κοινή (για αμφότερα τα συγχωνευόμενα πιστωτικά ιδρύματα) ημερομηνία ισολογισμού συγχωνεύσεως την 31ηΔεκεμβρίου 2012 και άνευ αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ή/και εκδόσεως μετοχών υπό της απορροφώσας Alpha Bank. Στις η Εμπορική και η Alpha Bank υπέγραψαν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως, το οποίο υποβλήθηκε στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος στις 12 Απριλίου Οι αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της Εμπορικής και της Alpha Bank περί, και μετά, της οριστικής Συμβάσεως Συγχωνεύσεως που θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της αρμόδιας αρχής σχετικά με την συγχώνευση, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος. Η ως άνω διαδικασία συγχωνεύσεως, υπό την αίρεση λήψεως των κατά την κείμενη νομοθεσία οριζομένων αδειών και εγκρίσεων, καθώς και της τηρήσεως λοιπών διατυπώσεων, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Μαϊου Διονύσιος Διβάρης Διευθυντής Διεύθυνσης Νομικών Συμβούλων Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

8 Εσωτερικό Κεντρικού Καταστήματος Είσοδος Κεντρικού Κτηρίου από Αιόλου Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012

9 B. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΑΘΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Tο 2012 η ελληνική οικονομία εισήλθε σε πρωτοφανή κρίση: Υποχώρηση του ΑΕΠ για πέμπτο κατά σειρά έτος, η ύφεση προκάλεσε σημαντική πτώση της απασχόλησης, συρρίκνωση της αποταμίευσης, αβεβαιότητα, αποθάρρυνση επενδυτικών πρωτοβουλιών, πτώση εισοδημάτων και βιοτικού επιπέδου, πιέσεις για ρευστότητα, πιέσεις για κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και δυσχέρειες στη δημοσιονομική προσαρμογή είναι βασικοί παράμετροι που ορίζουν την ένταση της κρίσης. Με συντονισμένες ενέργειες αποφεύχθηκε ο κίνδυνος κατάρρευσης της χώρας και διαφυλάχθηκε η ευρωπαϊκή πορεία της. Οι παρακάτω κρίσιμοι παράγοντες επέδρασαν θετικά στη δύσκολη κατάσταση που η χώρα περιήλθε : H πρόοδος στην εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής, ιδίως η πρόοδος στον έλεγχο του δημοσιονομικού ελλείμματος και του ελλείμματος ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Η διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της εμπιστοσύνης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Οι αποφάσεις του Eurogroup για τη συνέχιση της χρηματοδοτικής στήριξης της χώρας. Η συνέχιση της χρηματοδοτικής στήριξης με ευνοϊκούς όρους - που παρέχουν στην Ελλάδα οι επίσημοι δανειστές. Η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Στo τέλος του 2012 η οικονομία βρίσκεται ακόμα σε βαθιά ύφεση και με διόγκωση της ανεργίας. Το 2013 θα είναι επίσης μια δύσκολη χρονιά. Η συνέχιση του προγράμματος προσαρμογής, η εφαρμογή ενός εξωστρεφούς αναπτυξιακού προτύπου, η αποτελεσματική αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και η αποκατάσταση ομαλών συνθηκών ρευστότητας, είναι βασικές προϋποθέσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας. Αν και διαφαίνεται ότι η οικονομία εισέρχεται σε τροχιά εξισορρόπησης και το κλίμα μεταστρέφεται, οι εξελίξεις δεν επιτρέπουν περιθώρια για εφησυχασμό. Στο δυσμενές περιβάλλον του έτους 2012 η Εμπορική Τράπεζα: Ισχυροποίησε την κεφαλαιακή δομή της μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 2 δις. ευρώ που καλύφθηκε από την Crédit Agricole S.A. Ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση των μετοχών της 1 στις θυγατρικές Τράπεζες Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Αλβανίας στον Όμιλο Crédit Agricole S.A. Συμμετείχε στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στη θυγατρική της Emporiki Bank Cyprus Ltd αποκτώντας το 85,18% του μετοχικού κεφαλαίου της, Άσκησε με υπευθυνότητα την εταιρική διακυβέρνηση και στήριξε πολύπλευρα την πελατεία της. Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Τραπέζης - συμπεριλαμβανομένων γραφημάτων για βασικούς τραπεζικούς δείκτες η παραγωγή και διανομή της παραγόμενης οικονομικής αξίας, καθώς και άλλες ουσιώδεις παράμετροι που ορίζουν την οικονομική διάσταση της εταιρικής υπευθυνότητας. 1 Η διαδικασία μεταβίβασης δρομολογήθηκε από το Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

10 Β1. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Ομίλου της Εμπορικής Τραπέζης Οι συνθήκες βαθιάς κρίσης επέδρασαν αρνητικά στα αποτελέσματα της Εμπορικής Τραπέζης, για 5η συνεχή χρονιά. Το 2012 ο Όμιλος 2 κατέγραψε ζημιές 1,5 δίς ευρώ. Οι χορηγήσεις μειώθηκαν κατά 21,2%, ενώ οι καταθέσεις σημείωσαν αύξηση κατά 11,2%. Το σύνολο των καθαρών εσόδων μειώθηκε κατά 56% και η μείωση αυτή επηρέασε σημαντικά τον δείκτη κόστος/έξοδα. Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 39%. Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν σε ζημιές 134,8 εκατ., επηρεασμένα κυρίως από τη μεταφορά του χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών δανείων στην Crédit Agricole S.A. Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων μειώθηκε κατά 5%. Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 13%, αντανακλώντας την επίδραση από την εφαρμογή της Νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης Εργασίας και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 3%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε κατά 12%. Στους παρακάτω πίνακες και στα γραφήματα αποτυπώνονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου της Εμπορικής Τραπέζης. Σύνολο Ενεργητικού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( χιλ.) Μικτές χορηγήσεις Καταθέσεις + Repos Καθαρές χορηγήσεις 2 Mεταβολή % ,3-17,2-27,0 11,2 1 Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων). 2 Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά την αφαίρεση των προβλέψεων). 3 Υποχρεώσεις προς πελάτες. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ) Σύνολο Καθαρών Εσόδων Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα προμηθειών Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων Λοιπά έσοδα Δαπάνες προσωπικού Λοιπά λειτουργικά έξοδα Αποσβέσεις 2 Σημειώνεται ότι για το 2012 στα στοιχεία του Ομίλου δεν συμπεριλαμβάνονται οι πρώην θυγατρικές Emporiki Bank Romania, Emporiki Bank Bulgaria και Emporiki Bank Albania, καθώς είχαν μεταβιβασθεί στην Crédit Agricole. 10 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Mεταβολή % ,0% -39,0% -9,0% -4420,0% ,0% Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων ,0% Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού ,0% Έξοδα Μετασχηματισμού ,0% Λειτουργικό αποτέλεσμα προ προβλέψεων ,0% Απομείωση αξίας δανείων και προκαταβολών Λειτουργικό αποτέλεσμα ,0% Αποτελέσματα προ φόρων ,0% Φόροι ,0% Αποτελέσματα μετά από φόρους (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) ,0% 3,0% -19,0% ,0% Απομείωση αξίας Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (PSI) ,0% Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες ,0% ,0% Αποτέλεσμα από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες ,0% Αποτελέσματα μετά από φόρους ,0%

11 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ * ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ Β2. Παραγόμενη Οικονομική αξία και διανομή της Η άμεσα παραγόμενη οικονομική αξία 3 του Ομίλου Εμπορικής Τραπέζης για το έτος 2012 ήταν χιλ, ευρώ έναντι χιλ. ευρώ το έτος 2011, ήτοι μειώθηκε κατά 32%. Το 97,2% της παραγόμενης οικονομικής αξίας προήλθε από τη δραστηριότητα της Εμπορικής Τραπέζης. Η μείωση της παραγόμενης αξίας το έτος 2012 επηρέασε την ποσοστιαία διανομή της, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα. ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ GRI3 (%) * Χορηγήσεις: Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες μετά την αφαίρεση προβλέψεων. ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΟΚΩΝ (%) Λειτουργικές δαπάνες Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίων ,5 18,6 19,4 25,5 Μισθοδοσία και Παροχές 45,9 41, ,1 8, , ,7 Πληρωμές στο Δημόσιο Κοινωνικές επενδύσεις 7,8 2,2 3,7 6,9 0,2 0,1 0,1 0,3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ** **Καταθέσεις: Υποχρεώσεις προς πελάτες ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΕΣΟΔΑ (%) *** 3 Για τον ορισμό της παραγόμενης οικονομικής αξίας και τη διανομή της παραπέμπουμε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/g3-economicindicatorprotocols.pdf *** Δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα μετασχηματισμού και η απομείωση PSI. Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ Εμπορική Τράπεζα Άμεσα παραγόμενη Οικονομική Αξία 1 Έσοδα Τόκοι και προμήθειες Μερίσματα Royalties 0 Eνοίκια ακινήτων Εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων Πωλήσεις λοιπών παγίων στοιχείων Σύνολο άμεσα παραγόμενης Οικονομικής Αξίας Διανομή άμεσα παραγόμενης Οικονομικής Αξίας 2 Λειτουργικά κόστη (Πληρωμές που καταβλήθηκαν) Προμηθευτές για αγορά προϊόντων Προμηθευτές για αγορά υπηρεσιών Μισθώματα ακινήτων Προμήθειες για άδειες χρήσης (license fees) Αμοιβές σε εργαζομένους με σύμβαση έργου (contract workers) Βιομηχανικά δικαιώματα (royalties) Υπηρεσίες εκπαίδευσης Σύνολο λειτουργικών δαπανών Δαπάνες μισθοδοσίας και benefits Μισθοί και διάφορα επιδόματα στους εργαζόμενους* * Δαπάνες σε ασφαλιστικά ταμεία Δαπάνες για ασφάλιστρα Δαπάνες για στέγαση υπαλλήλων Δαπάνες για υποτροφίες υπαλλήλων και τέκνων τους Δαπάνες για εθελούσιες εξόδους 0 2 Δαπάνες για υγιεινή και ασφάλεια Σύνολο δαπανών για μισθοδοσία και benefits Πληρωμές σε παρόχους (πηγές) κεφαλαίων Μέρισμα στους μετόχους 0 27 Πληρωμές τόκων σε όλους τους παρόχους δανειακών κεφαλαίων Σύνολο πληρωμών σε παρόχους κεφαλαίων Πληρωμές στο Δημόσιο: Καταβληθέντες Φόροι ΦΠΑ Φόρος εισοδήματος αλλοδαπής Φόρος εισοδήματος Προκαταβολή φόρου εισοδήματος Φόρος συγκεντ. κεφ & εισφορά Επιτρ. Ανταγων Φόρος παρελθουσών χρήσεων 0 0 Φόρος ακίνητης περιουσίας Φόρος μεταβίβασης μετοχών Διάφοροι φόροι προς δήμους και κοινότητες Πρόστιμα φόρων Άλλα πρόστιμα καταβληθέντα στο δημόσιο Λοιποί φόροι Σύνολο καταβληθέντων φόρων Κοινωνικές επενδύσεις Χρηματικές δωρεές Επενδύσεις σε υποδομές Όμιλος* Σύνολο Κοινωνικών επενδύσεων Σύνολο Διανεμόμενης Οικονομικής Αξίας Σύνολο Οικονομικής Αξίας * Δεν συμπεριλαμβάνονται οι πρώην θυγατρικές Emporiki Romania, Emporiki Bulgaria και Emporiki Albania. **Οι αμοιβές των επί συμβάσει εργαζομένων δεν συμπεριλαμβάνονται καθώς η δαπάνη της μισθοδοσίας τους καταγράφεται ως λειτουργικό κόστος για αγορά υπηρεσιών). 12 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012

13 Β3. Εταιρική Διακυβέρνηση Το 2012 τη διακυβέρνηση της Εμπορικής Τραπέζης όριζαν οι θεμελιώδεις κανόνες του Καταστατικού της, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης και ο Κώδικας Δεοντολογίας. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 4 καθορίζει την οργάνωση, διάρθρωση και τη λειτουργία των Υπηρεσιών της Τραπέζης. Ειδικότερα, στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας 5 ορίζονται κυρίως τα παρακάτω: - Oι βασικές αρχές εταιρικής διακυβέρνησης. - Oι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών. - Oι διαδικασίες πρόσληψης/αξιολόγησης της απόδοσης και παύσης των Διευθυντικών Στελεχών. - Tο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. - Οι βασικές αρχές διαχείρισης προνομιακών πληροφοριών. - Οι διαδικασίες αναγγελίας και γνωστοποίησης σημαντικών συναλλαγών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων με την Τράπεζα και με βασικούς πελάτες ή βασικούς προμηθευτές της. - Οι Κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ Τραπέζης και συνδεδεμένων εταιριών και παρακολούθηση των συναλλαγών αυτών. Διοικητικό Συμβούλιο Είκοσι (20) Μέλη συνθέτουν 5 τo Διοικητικό Συμβούλιο της Εμπορικής Τραπέζης, εκ των οποίων 12 είναι Μη Εκτελεστικά Μέλη. Ως προς το φύλο 18 άτομα είναι άνδρες και 2 γυναίκες. Ως προς την καταγωγή τα Μέλη είναι Ελληνικής, Κυπριακής, Γαλλικής και Ιταλικής καταγωγής. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Μη Εκτελεστικό Μέλος. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Δ.Σ. ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ STRUB CHARRIER GAVALDA PROFIT FONTAIN KIREN NOEL NANQUETTE ΥANNAKIS ΔΑΥΙΔ ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ DE LAAGE PINCHON ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ OPPENHEIM ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Alain ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2012 Bruno Olivier-Eric Guy-Marie-Michel Julien Jean - Christophe Christophe-Maurice-Marie Yves Emmanuelle Χαράλαμπος Φωκίων Bruno Francois-Alfred-Marie Αχιλλέας Κωνσταντίνος Marc Γεώργιος Παναγιώτης Χριστόφορος Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικό Μέλος ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου 6 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΗ Ελέγχου NOEL Christophe 1. ΥANNAKIS Emmanuelle 2. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Κωνσταντίνος Διαχείρισης Κινδύνων Αποδοχών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ Νικόλαος ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ Νικόλαος 4 Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας τροποποιήθηκαν τον Φεβρουάριο του Εκκρεμεί η ενοποίησή τους. 5 Στοιχεία Φεβρουαρίου ό.π. 1. CHARRIER Bruno 2. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Κωνσταντίνος 1. DE LAAGE Bruno 2. OPPENHEIM Marc-Olivier-Tristan 1. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 2. ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Φωκίων Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

14 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας καθορίζει το σκοπό, τους στόχους, τις βασικές αρχές, την οργανωτική δομή του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) της Τράπεζας. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργούν 3 διακριτές Μονάδες, με προσδιορισμένες αρμοδιότητες και ρόλους: - Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία είναι στελεχωμένη με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, είναι ανεξάρτητη από την ιεραρχική δομή της Τράπεζας και σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 2577/ ΠΔ/ΤΕ, αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Επιτροπής Ελέγχου και στη Διοίκηση. - Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων & Διαρκούς Ελέγχου. - Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου διαμορφώθηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και με τα οριζόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος, υλοποιείται σε πολλαπλά επίπεδα και καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα της Τραπέζης. Διαχείριση κινδύνων Συνοπτικά, οι σημαντικότεροι κίνδυνοι 7 στους οποίος ο Όμιλος της Εμπορικής Τραπέζης ήταν εκτεθειμένος κατά το 2012 ήταν οι παρακάτω: - Ο πιστωτικός κίνδυνος: Oρίζεται ως ο κίνδυνος που προκύπτει λόγω της αδυναμίας των αντισυμβαλλομένων να εκπληρώσουν το σύνολο ή μέρος συμβατικών υποχρεώσεών τους. Ο πιστωτικός κίνδυνος συμπεριλαμβάνει και τον κίνδυνο συγκεντρώσεως, δηλαδή τον κίνδυνο που προκύπτει από την άνιση κατανομή των πιστωτικών ανοιγμάτων σε ομάδες αντισυμβαλλομένων ή σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας ή σε γεωγραφικές περιοχές ή σε χώρες. Η Τράπεζα διαχειρίζεται τον πιστωτικό κίνδυνο με τρείς τρόπους: Εφαρμόζοντας εσωτερικά εργαλεία διαβαθμίσεως των πιστούχων ανά προϊόν και επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα εργαλεία αυτά είναι εξειδικευμένα για α) τις Μεγάλες και θέσεις του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, ο κίνδυνος αγοράς προκύπτει κυρίως από τις δραστηριότητες στην αγορά τίτλων εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου. Η Τράπεζα διαχειρίζεται αυτό τον κίνδυνο αγοράς κυρίως με στρατηγική αντιστάθμισης. Επίσης παρακολουθεί, σε καθημερινή βάση, τον κίνδυνο αγοράς για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. - Ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος επιτοκίου: H Τράπεζα παρακολουθεί και διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο επιτοκίου στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο, μέσω της παρακολούθησης των ανοιγμάτων επιτοκίων και ρευστότητας. Οικονομικές καταστάσεις Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2012 διενεργήθηκε από την εταιρεία Πραϊσγουωτερχαους Κούπερς, Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λογιστές, Α.Μ. ΣΟΕΛ 113, Λεωφόρος Κηφισίας 268, Χαλάνδρι, Αττική, με Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Δημήτριο Σούρμπη, Αρ. Μ. ΣΟΕΛ Η έκθεση του ελεγκτή συμπεριλαμβάνεται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2012 και είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση Κεφαλαιακή επάρκεια Στο τέλος του 2012, η Εμπορική Τράπεζα είχε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 17,56%. Ο υψηλός δείκτης το 2012 οφείλεται στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2 δις ευρώ που καλύφθηκε από την Crédit Agricole S.A. ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, β) τις μικρές επιχειρήσεις, γ) τους ελεύθερους επαγγελματίες και δ) τους ιδιώτες. Ενδυνάμωση της πιστωτικής πολιτικής και αυτοματοποίηση της εγκριτικής διαδικασίας. Στρατηγική κάλυψης των αναλαμβανομένων κινδύνων και ανακτήσεως δανείων. - Ο κίνδυνος αγοράς: Ορίζεται ως ο κίνδυνος απώλειας της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, που προκύπτει από δυσμενείς κινήσεις των μεγεθών της αγοράς, όπως τα επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες, τιμές μετοχών και εμπορευμάτων, καθώς και τις διακυμάνσεις αυτών. Καθώς η Εμπορική Τράπεζα δεν έχει σημαντική έκθεση σε 7 Αναλυτικά οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες κατά το 2012, καθώς και η διαχείρισή τους, περιγράφονται στην «Έκθεση Διαχειρίσεως Διοικητικού Συμβουλίου Χρήσεως 2012» με ημερομηνία την 26η Μαρτίου Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012

15 Πρόληψη και Διαχείριση Περιπτώσεων Συγκρούσεων Συμφερόντων Η εφαρμογή πολιτικής για την πρόληψη και διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων είναι ουσιώδης παράμετρος της εταιρικής υπευθυνότητας. Πλέον του κανονιστικού πλαισίου των ΠΔΤΕ 2597/2007 και ΠΔΤΕ2577/06, οι οποίες ορίζουν τις καταστάσεις που περιγράφουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, η Εμπορική Τράπεζα διεύρυνε τις καταστάσεις και επέκτεινε τη σχετική τυπολογία. Η πολιτική για την πρόληψη και διαχείριση σύγκρουσης συμφερόντων δεσμεύει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους διευθυντές, τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό συμμετοχής ή δικαιωμάτων ψήφου άνω του 5%, και όλο το ανθρώπινο δυναμικό. Η πολιτική εγκρίθηκε το 2011 και αναρτήθηκε στο intranet portal με την υπ αριθμ. Εγκύλιο την 25η Μαΐου 2011 προκειμένου για την ενημέρωση, χρήση και συμμόρφωση όλων των λειτουργών αναφορικά με τον εντοπισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση και την αποκατάσταση των περιπτώσεων που συνιστούν ή οδηγούν σε σύγκρουση συμφερόντων. Συνοπτικά, η πολιτική για την πρόληψη και διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων: - Παρέχει καθοδήγηση ως προς τη διάγνωση δυνητικών περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων. - Περιγράφει το σύστημα διαδικασιών και λειτουργιών διαχείρισης περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και μέτρων προστασίας των συμφερόντων των πελατών. - Διασφαλίζει ότι οι λειτουργοί τελούν εν γνώσει των υποχρεώσεων και ευθυνών τους κατά τη διαχείριση εμπιστευτικής ή προνομιακής πληροφόρησης. - Προασπίζει τα συμφέροντα και την φήμη της Εμπορικής Τραπέζης. Καταπολέμηση της διαφθοράς Το 2012 ήταν σε ισχύ όλα τα παρακάτω εργαλεία και μέτρα με τα οποία η Τράπεζα, μεταξύ άλλων, καταπολεμά τη διαφθορά. Η υπ. Αριθμ. Εγκύκλιος της 10ης Φεβρουαρίου 2010 για την «Υποχρέωση εχέμυθης αναφοράς παραβάσεων κανονιστικής συμμόρφωσης και απάτης». Η λήψη πειθαρχικών μέτρων όταν παραβιάζονται οι εταιρικοί κανόνες και η δημοσιοποίηση των μέτρων. Παράλληλα, η Εμπορική Τράπεζα, συμπράττοντας ουσιωδώς με τρίτους, υποστηρίζει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Στο πλαίσιο αυτό το 2012 η Τράπεζα στήριξε πολύπλευρα τη συνάντηση που οργάνωσε το Ελληνικό Δίκτυο Global Compact στη Θεσσαλονίκη 8 για δύο σημαντικά θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις: α) τα ανθρώπινα δικαιώματα και β) την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Η φύση της τραπεζικής δραστηριότητας εμπεριέχει τη νόμιμη και εύλογη συλλογή, επεξεργασία, μετάδοση και τήρηση προσωπικών δεδομένων, δηλαδή οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με ένα ορισμένο πρόσωπο ή κάποιο άτομο που μπορεί να προσδιοριστεί. Η Τράπεζα έχει ενσωματώσει την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στα εγκύκλια έγγραφά της που συνδέονται με τις διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας, μετάδοσης και τήρησης προσωπικών δεδομένων. Συστάσεις και υποδείξεις Η Τράπεζα εκτιμά τις ιδέες, προτάσεις, συστάσεις και υποδείξεις που υποβάλλουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και προς τούτο παρέχει τις σχετικές διευκολύνσεις. Ο Οργανισμός Προσωπικού, άρθρο 17 παρ. 4, σύμφωνα με τον οποίο η λήψη χρημάτων ή δώρων, πλεονεκτημάτων ή ωφελειών από λειτουργό εξ αφορμής της εκτέλεσης της υπηρεσίας του συνιστά ποινικό αδίκημα κατά τα άρθρα 235 και 236 του Ποινικού Κώδικα. Ο Εταιρικός Κώδικας Δεοντολογίας. Η υπ. Αριθμ. Εγκύκλιος 45075/2008, με τίτλο «λήψη δώρων ή άλλων παροχών/ωφελημάτων από τους λειτουργούς». Η υπ. Αριθμ. Εγκύκλιος με θέμα την «Πολιτική Συμμόρφωσης με τους Κανόνες Ανταγωνισμού» της 29ης Δεκεμβρίου Ο Κώδικας Δεοντολογίας για Προμήθειες και Αναθέσεις Έργων. 8 Πρόκειται για την 1η Συνάντηση Δικτύων Global Compact Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Όλες οι πληροφορίες για την συνάντηση και οι εισηγήσεις των ομιλητών, είναι αναρτημένα στην διεύθυνση Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

16 Β4. Αποτροπή Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Κανονιστική Συμμόρφωση Η αποτροπή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες επιτυγχάνεται με τα παρακάτω: Έκδοση Εγκυκλίων Εγγράφων για το θεσμικό πλαίσιο και ανάρτησή τους στο intranet portal, ώστε να ενημερώνεται και να συμμορφώνεται όλο το ανθρώπινο δυναμικό. Επαρκής τεχνολογική υποδομή. Συνεχής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Τακτικοί Εσωτερικοί Έλεγχοι για την τήρηση διαδικασιών. Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για διερευνήσεις και υποβολή απαντήσεων/αναφορών. Δημοσιοποίηση των ετήσιων στοιχείων επίδοσης. ΕΤΟΣ ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ Πρόστιμα/ποινές Παρακάτω αναφέρονται οι ποινές/πρόστιμα, που οι αρμόδιες αρχές επέβαλαν στην Εμπορική Τράπεζα κατά το 2012, για παράβαση ή πλημμελή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και ο λόγος της ποινής/προστίμου: πρόστιμο που υποβλήθηκε από την ΤτΕ μετά από έλεγχο σε θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Υλοποιείται πρόγραμμα διορθωτικών ενεργειών πρόστιμο που υποβλήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για κατάχρηση αγοράς μέσω της μετοχής εταιρείας διαγεγραμμένης από το 2006 από το Χρηματιστήριο Αθηνών πρόστιμο που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης λόγω της ανάθεσης, από την Εμπορική Τράπεζα στην Credicom, της διαμεσολάβησης για την ενημέρωση οφειλετών σχετικά με τις καθυστερήσεις τους, χωρίς η Credicom να έχει καταγραφεί στο σχετικό μητρώο εξουσιοδοτημένων εταιρειών του Υπουργείου. Πιστοποιήθηκε από την Κανονιστική Συμμόρφωση η μη ύπαρξη άλλων εταιρειών με το ίδιο πρόβλημα πρόστιμο που υποβλήθηκε από την ΤτΕ λόγω των χρεώσεων που επέβαλε η Εμπορική Τράπεζα στους Πελάτες της, κατά παράβαση των σχετικών αποφάσεων της ΤτΕ, αφενός για την παρακολούθηση των δανείων σε καθυστέρηση επιπλέον των νομίμων τόκων καθυστέρησης, αφετέρου για την αποστολή ενημερωτικών επιστολών για τις καθυστερήσεις των πληρωμών. Β.5 Διαφάνεια στις συναλλαγές Το αξίωμα «καλός πελάτης είναι ο ενημερωμένος πελάτης» διέπει τις συναλλαγές της Τραπέζης με την πελατεία της. Στο πλαίσιο αυτό, πριν από κάθε συναλλαγή, ο πελάτης ενημερώνεται προφορικά, αλλά και μέσω των κατάλληλων εντύπων προσυμβατικής ενημέρωσης και Γενικών Όρων Συναλλαγών, για τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνεργασίας. Επίσης, όλες οι πληροφορίες που αφορούν τους όρους συναλλαγών, όπως επιτόκια, προμήθειες, έξοδα είναι αναρτημένες στην εταιρική πύλη και σε έντυπη μορφή σε κάθε κατάστημα. Τέλος, η διαφάνεια στις συναλλαγές διασφαλίζεται μέσω των πρακτικών, των μηχανισμών και διαδικασιών, που αναφέρονται ακολούθως: Επιτροπή Νέων Δραστηριοτήτων, Προϊόντων & Διαδικασιών NAP (Λιανικής και Εταιρικής & Εμπορικής Τραπεζικής): Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η αρχική (για τα νέα), αλλά και η διαρκής (για τα υφιστάμενα) σε ετήσια βάση πιστοποίηση της συμμόρφωσης, προϊόντων και δραστηριοτήτων, προς τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, γεγονός που την καθιστά κυρίαρχο μηχανισμό διασφάλισης της διαφάνειας. Επισκόπηση και έκφραση γνώμης από τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης επί παντός προωθητικού και επικοινωνιακού υλικού της Τραπέζης. Ενημερωτικές-εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για το προσωπικό. Σύναψη έγγραφων συμβάσεων για το σύνολο των προϊόντων υπηρεσιών στις οποίες αναλύονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. Ιδιαιτέρως, σε ό,τι αφορά στα συμβατικά έγγραφα, ορίζεται λεπτομερώς η διαδικασία τροποποίησης των συμβατικών όρων, καθώς και μη αποδοχής από μέρους του πελάτη. Αποστολή στους πελάτες περιοδικής ενημέρωσης ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος που κατέχουν. Αναφορά, τόσο στα ενημερωτικά έντυπα όσο και στις παντός είδους διαφημίσεις (έντυπες ή ηλεκτρονικές), ολογράφως και με επαρκές μέγεθος γραμματοσειράς, του Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Ποσοστού Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ). Με στόχο τη διασφάλιση συμμόρφωσης, τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών, σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται εμπλουτίζονται σταδιακά περιοδικοί έλεγχοι. 16 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012

17 Β.6 Εξυπηρέτηση της πελατείας - παράπονα Το 2012 η Εμπορική Τράπεζα εξυπηρέτησε την πελατεία της μέσω του δικτύου 303 καταστημάτων, 10 επιχειρηματικών κέντρων, 669 ΑΤΜ, καθώς και μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Emporiki Bank Secure, e-banking, Emporiki e-secure Commerce και Mobile Banking. Συνοπτικά, κατά το έτος 2012 η Τράπεζα: Παρείχε χορηγήσεις ύψους ,315 εκατ. Συγκέντρωσε καταθέσεις ύψους ,937 εκατ. Παρείχε επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής δανείων, για εξυπηρέτηση της πελατείας που επλήγη από την οικονομική κρίση. Διαχειρίστηκε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σημειώνεται ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εμπορικής από την Alpha Bank, η πελατεία ενημερώθηκε για την εξυπηρέτησή της με δελτίο τύπου 3454F0B7736A655A67F2664 και καταχωρήσεις στον τύπο. Ως προς τα παράπονα, η πελατεία μπορούσε να τα υποβάλλει προφορικά, τηλεφωνικά, γραπτά, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) και η Τράπεζα ανταποκρίθηκε, όπως άλλωστε υποχρεούται από το θεσμικό πλαίσιο 9. Το 2012 υποβλήθηκαν συνολικά από ιδιώτες και επιχειρήσεις γραπτά και προφορικά παράπονα. Από την ανάλυση των αιτιών των παραπόνων προκύπτει ότι η σημαντικότερη αιτία των παραπόνων είναι η ποιότητα εξυπηρέτησης και ακολουθούν η χρέωση εξόδων & οφειλών και η ρύθμιση οφειλών. Κατάστημα Βόλου, 1928 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ * Εσωτερικό Καταστήματος Βόλου, 1928 * Περιλαμβάνονται όλα τα υποβληθέντα γραπτά και προφορικά παράπονα 9 Πράξη Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος υπ. Αριθ. 2501/ Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

18 ΑΙΤΙΕΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Προσυμβατική ενημέρωση (ελλιπής ή μη σαφής) ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΕΤΟΣ 2011 ΕΤΟΣ 2012 % ΣΤΟ % ΣΤΟ % ΣΤΟ % ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 0,31 1,01 1,02 0,68 Ενημέρωση κατά την διάρκεια της σύμβασης. Περιοδική ενημέρωση, ενημέρωση εγγυητών, πρωτοφειλέτη, περιέλευση σε υπερημερία κ.λπ.) 0,46 2,02 3,71 2,14 Μη παροχή απάντησης βάσει της ΠΔ/ΤΕ 2501/2002 0,54 0 1,92 0,68 Πλημμελής αξιολόγηση κατά την εξέταση πιστοληπτικής ικανότητας 0,46 2,02 0,77 0,78 Διαφημίσεις Επιτόκια Χρέωση εξόδων/ προμηθειών Διαμεσολαβητές Αμφισβήτηση συναλλαγών (απώλεια κάρτας, απάτη κ.α) 0,08 2,07 33,46 0 2,46 0 4,04 17,17 0 1,01 0,06 1,22 18,63 0,13 2,11 0,19 0,68 19,49 0,78 1,56 Αμφισβήτηση οφειλών - υπολοίπου λογαριασμού 2,07 5,05 5,38 7,02 Συναλλαγές μέσω Διαδικτύου Μη Τήρηση συμβατικών όρων Ρύθμιση οφειλών Ζητήματα καταχρηστικότητας συμβατικών όρων 0,31 0,54 11,74 8,83 0 2,02 7,07 3,03 1,13 10,56 14,6 1,73 0,49 2,83 5,56 0,68 Ποιότητα Εξυπηρέτησης Πελατείας Άλλο Σύνολο 32,46 4, ,46 9, ,79 7, ,02 3, Κατάστημα Καλαμάτας, Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012

19 Β8. Προμηθευτές Με τον «Κώδικα Δεοντολογίας για Προμήθειες και Αναθέσεις Έργων» 11 η Τράπεζα διασφαλίζει αξιόπιστες πηγές προμηθειών και ταυτόχρονα διευρύνει την αλυσίδα της εταιρικής υπευθυνότητας προάγοντας τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό. Μέσω των συμβάσεων με προμηθευτές η Τράπεζα ασκεί την επιρροή της ώστε να καταπολεμάται η παιδική εργασία, να αποτρέπεται η καταναγκαστική ή ανασφάλιστη εργασία, και να διασφαλίζονται οι συνθήκες υγείας και ασφάλειας. Ενδεικτικά, στο βασικό κορμό του τυποποιημένου μέρους των συμβάσεων περιλαμβάνονται τα παρακάτω: - Στο άρθρο 3.1.α αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση και ευθύνεται να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό που χρησιμοποιεί για την περίπτωση ατυχήματος. - Στο άρθρο 3.3.α. αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για όλο το προσωπικό του, τόσο για την εφαρμογή των προβλεπόμενων υποχρεώσεων από την εργατική νομοθεσία (ενδεικτικά συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την αποτροπή της παιδικής εργασίας), όσο και για την περίπτωση ατυχήματος και κατά την έννοια των άρθρων 922 Α.Κ.& 334 Α.Κ. - Στο άρθρο αναφέρεται η υποχρέωση του Αναδόχου να χρησιμοποιεί υλικά καθαρισμού (επισυνάπτεται λίστα) τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε. και να είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ ή το γενικό χημείο του Κράτους. - Στα άρθρα 3.13.γ και 7.2.α, όροι που διασφαλίζουν την Τράπεζα ότι ο Ανάδοχος τηρεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του προς το προσωπικό που απασχολεί. Η καταγεγραμμένη διαδικασία διεξαγωγής των διαγωνισμών προβλέπει τη συμμετοχή ικανού αριθμού συμμετεχόντων, κλειστές προσφορές σε ανοικτούς διαγωνισμούς, την παραλαβή και ασφαλή φύλαξη των προσφορών μέχρι την αποσφράγιση από την αντίστοιχη επιτροπή, η σύνθεση της οποίας διαφοροποιείται ανά τρίμηνο. Επίσης, αναλυτικά ορίζεται και η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών. Τέλος, σημειώνεται ότι το κύριο μέρος των δαπανών για προμήθειες απορροφάται από τοπικούς προμηθευτές. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι μεσαίοι και μεγάλοι προμηθευτές της Τράπεζας για το έτος 2012, συνολικής δαπάνης ,43. Τους ευχαριστούμε όλους γιατί δεν χρειάστηκε να υπερασπιστούμε τη συνεργασία μας. EULER HERMES EMPORIKI A.E. ΑΧΟΥΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΜΑΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΔΙΚ.ΕΤΑΙ Κ.Φ. ΚΑΛΑΒΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Π.ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PANO INFORM A.E GLOBE WILLIAMS HELLAS FACILITY MANAGEMENT ΕΠΕ NEXT Α.Ε. CORΑL ΑΕ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘ.ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ PANAFON VODAFONE A.E.E.T. XEROX HELLAS AEE ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΥΚ ΑΕ ORACLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. Χ.ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΒΕΕ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ-ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚ.ΕΤΑΙΡ. ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ ΑΕ Β.ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ -Ι.ΓΑΙΤΗΣ-Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ ΜΠΙΤΣΑΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. PRINTEC AE ΣΥΣΤΗΜ.ΠΛΗΡΟΦ.ΑΕ Ε.ΧΑΜΠΑΣ & ΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε.Ε. ΣΥΝΤΑΞ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΛΕΩΝ ΝΙΚΟΛΗΣ A.B.E.E. SΡΑCΕ ΗΕLLΑS Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΤΑΞΙΔΙΑ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕ WINCOR NIXDORF ΣΥΣΤ.ΠΛΗΡΟΦ.Α.Ε. ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ OUTSIDE ADVERTISING A.E. ΚΟΥΡΟΣ Α.Ε. ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ICAP ΑΝ.ΕΤ.ΕΡΕΥΝΩΝ -ΕΠΕΝΔ. RELΑTIONAL TECHNOLOGY A.E. NCR ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. ΤΑΚΗΣ Γ.ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. FINTRUST S.A. Ν.ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ Iqled Ε.Π.Ε. ΜΕΛΛΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε. ADECCO ΑΕ ΔΙΑΧ.ΑΝΘΡΩΠ.ΠΟΡΩΝ FRANK COMMUNICATION MANAGEMENT A.E. MEDITERRANEAN NAUTILUS Α.Ε. ISS FACILITY SERVICES Α.Ε. EXODUS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ E.M.Y.K.A. A.E. EMPORIKI RENT SA TAF SPORTS MARKETING Α.Ε. ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. THOMSON REUTERS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. BRINK'S CASH & VALUABLE SERVICES Α.Ε. CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΒΡΟ HELLAS A.E. PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε. Mediatech A.E. GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝ.ΑΣΦΑΛ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ G4S CASH SOLUTION S.A. ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ CREDIT AGRICOLE INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. ΠΥΡΣΟΣ Α.Ε. ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ACCENTURE ΑΕ ΟΡΓ.ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ATLAS HR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤ.ΕΠΕΞ.ΠΛΗΡΟΦ.Α.Ε ΔΕΗ A.E. CREDIT AGRICOLE ΑΑΕΖ 11 Ο κώδικας τέθηκε σε ισχύ με την Εγκύκλιο υπ. Aριθμό: 45942/ Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

20 Γ. ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Γ1. Σύνθεση Ανθρωποδύναμη Στις το ανθρώπινο δυναμικό της Εμπορικής Τραπέζης ανερχόταν σε άτομα, εκ των οποίων 47,1% ήταν άνδρες και 52,9% ήταν γυναίκες. Κατά τη χρονική περίοδο ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε σταδιακά κατά 22,6%. ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Μορφωτικό επίπεδο Το 59% του ανθρώπινου δυναμικού έχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση ή ανωτέρα εκπαίδευση. Το 41% είναι απόφοιτοι/ες κυρίως Λυκείου. Άτομα με αναπηρία Κατά το 2012 η Τράπεζα απασχολούσε 147 άτομα με αναπηρία, που συνιστούσαν το 3,6% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού, ήτοι 26 άτομα πλέον του ελάχιστου 3% που ο νόμος ορίζει. Ηλικία, σε έτη < =ηλικία< 30 30=ηλικία< =ηλικία< =ηλικία< =ηλικία< > 60 Σύνολο ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΑ Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Έτη υπηρεσίας Η μέση χρονική διάρκεια υπηρεσίας στην Τράπεζα είναι τα 13,7 έτη. Για τους άνδρες η μέση διάρκεια υπηρεσίας είναι τα 15,5 έτη και για τις γυναίκες 12,1 έτη. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΤΟΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ % ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 3,7 4,2 4,0 3,6 Μέση ηλικία Η μέση ηλικία του ανθρώπινου δυναμικού ήταν τα 41 έτη. Η μέση ηλικία των ανδρών ήταν 43,1 έτη και των γυναικών 39,1 έτη. ΕΤΗ < 1 1= έτη< 5 5 = έτη< = έτη< = έτη< = έτη< = έτη< 30 =30 + Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012. (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. )

Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012. (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. ) Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. ) Αθήνα, Ιούνιος 2013 Πίνακας Περιεχομένων Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2008 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2008 "Μαζί και στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη" Παρουσία της Alpha Bank ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ALPHA BANK ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 31-3-2006 ήταν η εξής: Πρόεδρος Δ.Σ. & Εντεταλμένος Σύμβουλος: Αναστάσιος Κουμπλής Διευθύνων Σύμβουλος: Τρύφων Κολλίντζας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 4 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει της Aπόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Περιεχόμενα I. Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012-31 η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λ. Αθηνών 110 Τ.Κ. :10442 Τηλ.: 2103366800

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ) ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 Α. Μήνυμα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου 4 Β. Σχετικά με τον Απολογισμό 5 1. Eταιρικά Προφίλ 7 1.1 Επενδύοντας στην Ψηφιακή Ελλάδα 8 1.2 Εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013

Περιεχόμενα Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ετήσια Ενοποιημένη και Εταιρική Οικονομική Έκθεση Περιεχόμενα Ετήσιας Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της οικονομικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της οικονομικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της οικονομικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») ΧΡΗΣΗΣ 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/12/2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013 ΧΡΟΝΙΑ Απολογισμός ης 20 χρήσης 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 15/5/2014 και

Διαβάστε περισσότερα

6 Η Εθνική Τράπεζα Οργάνωση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ενδιαφερόμενα Μέρη Συμμετοχές Βραβεύσεις

6 Η Εθνική Τράπεζα Οργάνωση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ενδιαφερόμενα Μέρη Συμμετοχές Βραβεύσεις ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2007 Περιεχόμενα Εισαγωγή - Γράμμα Προέδρου Με Ευθύνη για την Εταιρεία Η Εθνική Η Εθνική Τράπεζα Τράπεζα Οργάνωση Εταιρικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ευθύνης Ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα