ΕΝΩΠΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. ΕΝΣΤΑΣΗ Των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΠΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. ΕΝΣΤΑΣΗ Των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων"

Transcript

1 ΕΝΩΠΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΝΣΤΑΣΗ Των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων (κατ αλαφαβητική σειρά) 1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΔΜΕΔΕ), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ασκληπιού αρ. 23, ΑΘΗΝΑ, τηλ ). 2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΔΜΗΕΔΕ), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αχαρνών αρ. 35, ΑΘΗΝΑ, τηλ ). 3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΣΕΔΕ), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Θεσμιτοκλέους αρ.4, ΑΘΗΝΑ, τηλ ). 4. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕ (ΣΑΤΕ), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Φειδίου αρ. 14, ΑΘΗΝΑ, τηλ ). 5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (Σ.Τ.Ε.Α.Τ.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πινδάρου 4, , Αθήνα, τηλ ). Που εκπροσωπούνται νόμιμα, ΚΑΤΑ Του με αριθμό 139/ Πρακτικού Διαπιστώσεως Βασικών Τιμών για τα Α, Β, Γ, Δ Τρίμηνα 2010 της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων έργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.) Ένσταση κατά του Πρακτικού Σελίδα 1 από 17

2 Με την με αρ. πρωτ. Δ11Γ/οικ/78/ επιστολή του Τμήματος Προτύπων Αναλύσεων Τιμών και Ειδικών Κοστολογήσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μας κοινοποιήθηκε το ανωτέρω με αριθμό 139/ Πρακτικό με το οποίο διαπιστώθηκαν οι βασικές τιμές των Α, Β, Γ και Δ Τριμήνων του 2010, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 41 του Π.Δ. 609/85, το οποίο παραλάβαμε στις 2/3/2011. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις και νομιμοποιούμενοι προς άσκηση του σχετικά προβλεπόμενου νομίμου δικαιώματός μας, ασκούμε την παρούσα ένσταση κατά του Πρακτικού αυτού, για τους εξής νόμιμους, βάσιμους και αληθινούς λόγους: A. ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Α.1 Αναπροσαρμογή μέσων βασικών τιμών Ημερομισθίων Από τους επισυναπτόμενους στο 139 Πρακτικό πίνακες: - Α : ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ και - Α 1 : ΜΕΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ (ΙΚΑ, ΔΩΡΩΝ ΚΛΠ.) διαπιστώνονται τα ακόλουθα, ως προς την προτεινόμενη από την ΕΔΤΔΕ αναπροσαρμογή των βασικών τιμών ημερομισθίων: Α.1.α Διαπιστώσεις: 1/ Αναγνωρίζεται ως θετική η νέα προσέγγιση που εφαρμόζει για πρώτη φορά η ΕΔΤΔΕ για τον προσδιορισμό των μέσων βασικών τιμών Ημερομισθίων, με βάση τις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) και τις ισχύουσες διατάξεις για τις ασφαλιστικές καλύψεις. Ανάλογη μεθοδολογία έχει καταρτιστεί και προταθεί και από ΕΟ στα πλαίσια της Επιτροπής για τη βελτίωση των Τιμολογίων των ΔΕ. Ειδικότερα: Για τις ειδικότητες: «Εργάτης ανειδίκευτος», «Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης)», «Υπονομοποιός», «Εργάτης ειδικευμένος» και «Τεχνίτης», οι βασικές τιμές ημερομισθίων έχουν προσδιοριστεί, προσωρινά, με βάση την από 14/7/2009 ΣΣΕ, που αφορά στους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και των Συναφών Κλάδων όλης της Χώρας για το Ένσταση κατά του Πρακτικού Σελίδα 2 από 17

3 Τα ημερομίσθια αυτά θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν όταν υπογραφεί η αντίστοιχη ΣΣΕ για το Για τις ειδικότητες: «Βοηθός χειριστή ελαφρού μηχανήματος», «Βοηθός χειριστή βαριού μηχανήματος», «Χειριστής ελαφρού μηχανήματος», και «Χειριστής βαριού μηχανήματος», οι βασικές τιμές ημερομισθίων έχουν προσδιοριστεί με βάση την από 17/9/2010 ΣΣΕ, που αφορά στους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών και Βοηθών Χειριστών Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών κ.λπ. Μηχανημάτων Εκτελέσεως Τεχνικών Έργων και ισχύουν από 1/1/2010 μέχρι 31/12/2010. Ομοίως το βασικό ημερομίσθιο της ειδικότητας «Οδηγός αυτοκινήτου, ελκυστήρα», έχει προσδιοριστεί με βάση την από 29/10/2010 υπ.αριθμ. 37/2010 Διαιτητική Απόφαση του ΟΜΕΔ, που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών κλπ αυτοκινήτων, που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη όλης της Χώρας και ισχύει από 1/1/2010 μέχρι 31/12/2010. Για τα λοιπά βασικά ημερομίσθια ισχύουν, κατά παραδοχή, τα ακόλουθα: Τρία ζώα με αγωγέα = Εργάτης ειδικευμένος x 1,796 Δίτροχο με αγωγέα = Εργάτης ειδικευμένος x 1,796 Οδηγός δύτη = Δύτης / 2 Χειριστής ρόδας = Εργάτης ειδικευμένος x 1,00 Δύτης = Τιμή από έρευνα αγοράς 2/ Κατά τις άτυπες συναντήσεις εκπροσώπων των ΕΟ και των Τεχνικών τους Συμβούλων με την αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΔΕ (Δ11γ) για τον τρόπο υπολογισμού των μέσων βασικών ημερομισθίων, συμφωνήθηκαν το μέσο στατιστικό περίγραμμα των εργαζόμενων κάθε ειδικότητας, το εφαρμοστέο πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης και συζητήθηκε το μέσο % εργοδοτικών επιβαρύνσεων, που καλύπτει την εργοδοτική δαπάνη για αμειβόμενη μη-απασχόληση (επίσημες αργίες ασθένεια, καιρικές συνθήκες, οικογενειακές και συνδικαλιστικές υποχρεώσεις, κλπ), για καταγγελία της σύμβασης και για αμοιβή πρόσθετης απασχόλησης (υπερωρίες, υπερεργασία, νυκτερινή εργασία, Σάββατα, Κυριακές, Εορτές, κλπ). Το ποσοστό επιβαρύνσεων που πρότειναν με αναλυτική τεκμηρίωση οι εκπρόσωποι των ΕΟ είναι σημαντικά μεγαλύτερο από εκείνο που εκτιμούσε και τελικά εφάρμοσε στο προσβαλλόμενο Πρακτικό η υπηρεσία. Ένσταση κατά του Πρακτικού Σελίδα 3 από 17

4 Πίνακας Ε.1: Από τον πίνακα Α 1 του προσβαλλόμενου Πρακτικού, διαπιστώνουμε με έκπληξη ότι τα αναφερόμενα % εργοδοτικών επιβαρύνσεων είναι σημαντικά μικρότερα από εκείνα που τεκμηριωμένα προτάθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία (Δ11γ) και απέχουν σημαντικά από την πραγματικότητα, όπως τεκμηριώνεται πλήρως σε σχετικούς αναλυτικούς πίνακες υπολογισμών που έχουμε υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία. Το αποτέλεσμα είναι ότι το προκύπτον μικτό ημερομίσθιο, το οποίο και υπεισέρχεται στις αναλύσεις τιμών για τον υπολογισμό των, συντελεστών αναθεώρησης, κατά την εκδοχή του προσβαλλόμενου Πρακτικού, είναι σημαντικά μικρότερο από αυτό που θα κάλυπτε την πραγματική δαπάνη και το οποίο προτείνεται από τις ΕΟ. Τα παραπάνω συνοψίζονται στον Πίνακα Ε.1 που ακολουθεί. Δ' 09 εγκεκριμένο Α' 10 Σύγκριση Βασικής Τιμής και Μικτού Ημερομισθίου πρόταση ΕΔΤΔΕ Α' 10 πρόταση ΕΟ α/α Περιγραφή ειδικότητας Βασική Μικτό Βασική Μικτό Βασική Μικτό Τιμή Ημ/σθιο Τιμή Ημ/σθιο Τιμή Ημ/σθιο διαφορά μικτού ημ/σθίου (ΕΟ / ΕΔΤΔΕ)-1 [1.1] [1.2] [3.1] [3.2] [4.1] [4.2] [5]=[4.2/3.2]-1 01 Εργάτης Ανειδίκευτος 60,01 108,72 64,99 122,00 65,10 151,57 24,24% 02 Βοηθός (Ειδικευμένος Εργάτης) 66,70 120,84 71,48 134,18 71,36 166,14 23,82% 03 Βοηθός Χειριστή Ελαφρού Μηχανήματος 66,70 120,84 53,82 80,01 52,56 81,01 1,25% 04 Βοηθός Χειριστή Βαριού Μηχανήματος 67,13 121,62 53,82 80,01 52,56 81,01 1,25% 05 Υπονομοποιός 86,12 156,02 84,31 158,26 82,48 192,04 21,34% 06 Εργάτης Ειδικευμένος 66,70 120,84 71,48 134,18 71,36 166,14 23,82% 07 Τεχνίτης 88,32 160,01 84,31 158,26 82,48 192,04 21,34% 08 Χειριστής Ελαφρού Μηχανήματος 73,38 132,94 115,48 174,23 116,36 222,30 27,59% 09 Χειριστής Βαριού Μηχανήματος 88,32 160,01 126,65 191,08 128,22 244,96 28,20% 10 Οδηγός Αυτοκινήτου, Ελκυστήρα 73,38 132,94 89,14 134,23 89,09 169,31 26,13% 11 Τρία ζώα με αγωγέα (συν) 117,99 166,70 126,45 183,15 126,24 212,71 16,14% 12 Δίτροχο με αγωγέα (συν) 117,99 166,70 126,45 183,15 126,24 212,71 16,14% 13 Οδηγός Δύτη 64,02 115,99 85,00 128,53 85,00 128,53 0,00% 14 Χειριστής Ρόδας 67,37 122,05 71,48 108,08 71,36 107,91-0,16% 15 Δύτης 137,85 249,74 170,00 257,05 170,00 257,05 0,00% 3/ Ο τρόπος διαμόρφωσης της «διαπιστούμενης» βασικής τιμής του πίνακα Α του προσβαλλόμενου Πρακτικού και το υπολογιζόμενο αντίστοιχο μικτό ημερομίσθιο, κατά την εκδοχή της ΕΔΤΔΕ και της Δ11γ, συνοψίζεται στον Πίνακα Ε-2.1, που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας. Οι προτεινόμενες από τις ΕΟ βασικές τιμές ημερομισθίων και τα αντίστοιχα μικτά ημερομίσθια εμφανίζονται στον Πίνακα Ε-2.2, που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας. Και στις δύο περιπτώσεις έχει εφαρμοστεί το ίδιο στατιστικό προφίλ εργαζόμενων και τα ίδια πακέτα ασφαλιστικών καλύψεων. Ένσταση κατά του Πρακτικού Σελίδα 4 από 17

5 4/ Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή του πίνακα Α όλων των Πρακτικών και του προσβαλλόμενου, οι διαπιστούμενες μέσες βασικές τιμές ημερομισθίων είναι αυτές που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες Αναλύσεις Τιμών του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Για τις αναλύσεις αυτές το ωρομίσθιο πρέπει να προσδιορίζεται όπως όριζαν τα μέχρι σήμερα Πρακτικά, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο έγινε η διαπίστωση του μέσου ημερομισθίου, έτσι ώστε να συνάδει με τις αποδόσεις και την απασχόληση του προσωπικού που αναφέρονται στις αναλύσεις αυτές. Ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζονται τα ωρομίσθια που υπεισέρχονται στις εγκεκριμένες αναλύσεις, ορίζεται στα μέχρι σήμερα Πρακτικά Διαπίστωσης ως ακολούθως: Κατά συνέπεια οι ώρες εργασίας που αναφέρονται στον πίνακα Α 1 του προσβαλλόμενου πρακτικού, δεν ισχύουν για τις υφιστάμενες αναλύσεις, αλλά μόνο για νέες αναλύσεις που θα διαμορφωθούν λαμβάνοντας υπόψη τους συγκεκριμένες ώρες εργασίας. Για να γίνει ορθή εφαρμογή κατά τα ανωτέρω των ημερομισθίων στις εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών από τις οποίες υπολογίζονται και οι συντελεστές αναθεώρησης, ο πίνακας Α 1 του προσβαλλόμενου πρακτικού πρέπει να αντικατασταθεί με τον ακόλουθο Πίνακα Ε-3., στον οποίο αναφέρονται και τα προτεινόμενα από τις ΕΟ ποσοστά εργοδοτικών επιβαρύνσεων και ο οποίος συνοδεύεται από τις απαραίτητες επεξηγήσεις. Ένσταση κατά του Πρακτικού Σελίδα 5 από 17

6 Πίνακας Ε-3: Α'1 - ΜΕΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ (ΙΚΑ, ΔΩΡΩΝ ΚΛΠ.) Είδος Βασική Εργοδοτικές Ασφαλιστικές Ωρες ανά Ημέρα α/α Περιγραφή ειδικότητας Μον. Τιμή Επιβαρύνσεις Εισφορές Ισχύουσες ( ) % % Αναλύσεις [1] [2] [3] [4] 01 Εργάτης Ανειδίκευτος ημ 65,10 40,88% 65,266% 6,46 02 Βοηθός (Ειδικευμένος Εργάτης) ημ 71,36 40,88% 65,266% 6,46 03 Βοηθός Χειριστή Ελαφρού Μηχανήματος ημ 52,56 17,46% 31,210% 6,67 04 Βοηθός Χειριστή Βαριού Μηχανήματος ημ 52,56 17,46% 31,210% 6,67 05 Υπονομοποιός ημ 82,48 40,88% 65,266% 6,46 06 Εργάτης Ειδικευμένος ημ 71,36 40,88% 65,266% 6,46 07 Τεχνίτης ημ 82,48 40,88% 65,266% 6,46 08 Χειριστής Ελαφρού Μηχανήματος ημ 116,36 45,60% 31,210% 6,67 09 Χειριστής Βαριού Μηχανήματος ημ 128,22 45,60% 31,210% 6,67 10 Οδηγός Αυτοκινήτου, Ελκυστήρα ημ 89,09 44,84% 31,210% 6,67 επεξηγήσεις 11 Τρία ζώα με αγωγέα (συν) ημ 126,24 40,88% 65,266% 6,67 (4) 12 Δίτροχο με αγωγέα (συν) ημ 126,24 40,88% 65,266% 6,67 (4) 13 Οδηγός Δύτη ημ 85,00 10,00% 37,460% 6,67 14 Χειριστής Ρόδας ημ 71,36 10,00% 37,460% 6,67 15 Δύτης ημ 170,00 10,00% 37,460% 4,00 Επεξηγήσεις: 1) Το % εργοδοτικών επιβαρύνσεων (στήλη 2) καλύπτει την εργοδοτική δαπάνη για αμειβόμενη μη-απασχόληση (επίσημες αργίες, ασθένεια, καιρικές συνθήκες, οικογενειακές και συνδικαλιστικές υποχρεώσεις, κλπ), για καταγγελία της σύμβασης και για αμοιβή πρόσθετης απασχόλησης (υπερωρίες, υπερεργασία, νυκτερινή εργασία, Σάββατα, Κυριακές κλπ) 2) Το % ασφαλιστικών εισφορών (στήλη 3) καλύπτει τη συμμετοχή του εργοδότη που ορίζεται από το ΙΚΑ με βάση το αντίστοιχο πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης 3) Η Βασική Τιμή που αναγράφεται στη στήλη 1 προσαυξάνεται κατά το % εργοδοτικών επιβαρύνσεων (στήλη 2), για αμοιβόμενη μη-απασχόληση και για πρόσθετη απασχόληση. Στο ποσό των συνολικών αποδοχών που προκύπτει προσαυξάνεται κατά το αναλογούν ποσό εργοδοτικών εισφορών για ασφαλιστική κάλυψη (στήλη 3). 4) Για τις ειδικότητες αυτές, οι επιβαρύνσεις υπολογίζονται μόνο επί του ημερομισθίου του αγωγέα, που λαμβάνεται ίσο με αυτό του ανειδίκευτου εργάτη (α/α 01) 5) Για τα ισχύοντα αναλυτικά τιμολόγια ο υπολογισμός του ωρομισθίου γίνεται με τις ώρες ημερήσιας απασχόλησης της στήλης 4. Α.1.β Προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες: Με βάση τα προαναφερόμενα, επιβάλλεται η διόρθωση των πινάκων Α και Α 1 των Πρακτικών του 2010, την οποία και ζητάμε, ώστε να προσεγγιστεί η πραγματική εργατική δαπάνη και να διασφαλιστεί ο ορθός υπολογισμός των ωρομισθίων που υπεισέρχονται στις εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών για τον υπολογισμό των συντελεστών αναθεώρησης. Ειδικότερα: 1/ Ο πίνακας Α 1 πρέπει να διορθωθεί σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα Ε-3. Ένσταση κατά του Πρακτικού Σελίδα 6 από 17

7 2/ Ο πίνακας Α πρέπει να διορθωθεί σύμφωνα με τον Πίνακα Ε-4 που εμφανίζεται στην επόμενη σελίδα, με επεξηγήσεις, και 3/ Ο πίνακας της αναδιαπίστωσης στο εισηγητικό μέρος του προσβαλλόμενου Πρακτικού πρέπει να διορθωθεί σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα Πίνακα Ε-5. Πίνακας Ε-4 Ένσταση κατά του Πρακτικού Σελίδα 7 από 17

8 Πίνακας Ε-5 (για την αναδιαπίστωση) Α' ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ (χωρίς εργοδοτικές επιβαρύνσεις) κωδικοί αναφοράς στα αναλυτικά τιμολόγια Είδος Δ' τρίμηνο 2009 Α' τρίμηνο α/α Περιγραφή ειδικότητας Μον. ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ ΥΔΡ ΑΤΛΕ ΠΡΣ ΑΤΑΕ ΑΤΗΕ ΝEO διαπι- αναδιαπι ΑΤΕΠ στώσεις στώσεις διαπιστώσεις 01 Εργάτης Ανειδίκευτος ημ ,01 65,10 65,10 02 Βοηθός (Ειδικευμένος Εργάτης) ημ ,70 71,36 71,36 03 Βοηθός Χειριστή Ελαφρού Μηχανήματος ημ ,70 52,00 52,56 04 Βοηθός Χειριστή Βαριού Μηχανήματος ημ ,13 52,00 52,56 05 Υπονομοποιός ημ ,12 82,48 82,48 06 Εργάτης Ειδικευμένος ημ ,70 71,36 71,36 07 Τεχνίτης ημ ,32 82,48 82,48 08 Χειριστής Ελαφρού Μηχανήματος ημ ,38 115,12 116,36 09 Χειριστής Βαριού Μηχανήματος ημ ,32 126,85 128,22 10 Οδηγός Αυτοκινήτου, Ελκυστήρα ημ ,38 89,09 89,09 11 Τρία ζώα με αγωγέα (συν) ημ ,99 126,24 126,24 12 Δίτροχο με αγωγέα (συν) ημ ,99 126,24 126,24 13 Οδηγός Δύτη ημ ,02 85,00 85,00 14 Χειριστής Ρόδας ημ ,37 71,36 71,36 15 Δύτης ημ ,85 170,00 170,00 Ένσταση κατά του Πρακτικού Σελίδα 8 από 17

9 Α.2 Αναπροσαρμογή μέσων βασικών τιμών Ημερήσιων Μισθωμάτων Μηχανημάτων Από τους επισυναπτόμενους στο 139 Πρακτικό πίνακες: - Γ : ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ (Η.Μ.) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - Γ1.1: ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν.ΑΤΕΟ και - Γ1.3: ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν.ΑΤΕΠ) διαπιστώνονται τα ακόλουθα, ως προς την προτεινόμενη από την ΕΔΤΔΕ αναπροσαρμογή των βασικών τιμών ημερησίων μισθωμάτων μηχανημάτων αυτοκινήτων: Α.2.α Διαπιστώσεις: 1/ Για τα μηχανήματα των πινάκων Γ και Γ1.3, η ΕΔΤΔΕ συνεχίζει να διαπιστώνει ως βασική τιμή «μισθώματα», τα οποία δεν προκύπτουν με βάση τη μεθοδολογία προσδιορισμού του μισθώματος από το κόστος κτήσης του μηχανήματος, όπως αυτό γίνεται για τα μηχανήματα του πίνακα Γ1.1. 2/ Αντίθετα για τα μηχανήματα του πίνακα Γ1.1, μερικά εκ των οποίων περιλαμβάνονται και στον πίνακα Γ, η ΕΔΤΔΕ διαπιστώνει ως βασική τιμή «αξίες κτήσης», ως όφειλε, με βάση την ΥΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ Δ1/α/0/6/74 της 7/07/1994 (ΦΕΚ Β 538) «έγκριση αναλύσεως τιμών και περιγραφικού τιμολογίου έργων οδοποιίας εκδόσεως 1994». 3/ Η ΕΔΤΔΕ δεν υιοθέτησε την πρόταση των ΕΟ για την εφαρμογή ενιαίας μεθοδολογίας προσδιορισμού των ημερησίων μισθωμάτων των μηχανημάτων, που έχει κατατεθεί από τις ΕΟ με την ένσταση κατά του Πρακτικού 137. Η ανάγκη για την εφαρμογή ενιαίας μεθοδολογίας προσδιορισμού των ημερησίων μισθωμάτων των μηχανημάτων έχει υιοθετηθεί και από την Επιτροπή της ΓΓΔΕ για τη βελτίωση των τιμολογίων των ΔΕ, στην οποία έχουν επίσης κατατεθεί οι σχετικές προτάσεις των ΕΟ. 4/ Λόγω της απουσίας ενιαίου τρόπου προσδιορισμού των μισθωμάτων των μηχανημάτων, η ΕΔΤΔΕ κατέληξε σε ανακόλουθες, μη-αποδεκτές «διαπιστώσεις», κατά τις οποίες: Ένσταση κατά του Πρακτικού Σελίδα 9 από 17

10 για όλα τα μηχανήματα του πίνακα Γ, «διαπιστώνεται» αύξηση της τάξης του 2%, για τα μισθώματα του Α τριμήνου του 2010, σε σχέση με τα αντίστοιχα μισθώματα του Δ τριμήνου 2009, για τα περισσότερα μηχανήματα του πίνακα Γ1.1, «διαπιστώνονται» αξίες κτήσεις που οδηγούν σε μειώσεις των μισθωμάτων από 3% έως και 72%, ενώ για τέσσερα εξ αυτών προκύπτουν αυξήσεις από 270% έως 370% (!!!), σε σχέση με τα αντίστοιχα μισθώματα του Δ τριμήνου 2009, για τα μηχανήματα του πίνακα Γ1.3, ουδεμία μεταβολή διαπιστώνεται για τα μισθώματα του Α τριμήνου του 2010, σε σχέση με τα αντίστοιχα μισθώματα του Δ τριμήνου 2009, για όλα τας μηχανήματα, ουδεμία μεταβολή των μισθωμάτων διαπιστώνεται καθ όλη τη διάρκεια του 2010, παρά την αυξητική τάση των τιμών τους στις διεθνείς αγορές και τη σημαντική αύξηση του κόστους του χρήματος στη εσωτερική αγορά, κατά τη διάρκεια του 2010, στοιχείο καθοριστικό για τον υπολογισμό του μισθώματος των μηχανημάτων. Οι παραπάνω διαπιστώσεις εμφανίζονται αναλυτικά στον συνημμένο στο Παράρτημα 2 της παρούσας Πίνακα Μ.1, στον οποίο γίνεται η σύγκριση των μισθωμάτων μηχανημάτων για τα τρίμηνα Δ'09 και Α'10. Τα μισθώματα των μηχανημάτων του πίνακα Γ1.1 για το Α τρίμηνο του 2010, έχουν υπολογιστεί στη στήλη 3.3 του Πίνακα Μ.1, με βάση τις αξίες κτήσεις που διαπιστώνονται στο Πρακτικό 139 και τα οριζόμενα στην ΥΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ Δ1/α/0/6/74 της 7/07/1994 (ΦΕΚ Β 538) (Ν.ΑΤΕΟ). 5/ Από την μελέτη των στοιχείων του συνημμένου Πίνακα Μ.1 καταδεικνύεται ότι υπάρχει σαφής ανακολουθία μεταξύ των πινάκων Γ και Γ1.1, διότι για μηχανήματα με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, που περιλαμβάνονται και στους δύο πίνακες, «διαπιστώνονται» πολύ διαφορετικά μισθώματα χωρίς να υπάρχει λόγος ή αιτιολόγηση. Παρατίθενται στη συνέχεια μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων «διαπιστώσεων» προκειμένου να καταδειχτεί το βάσιμο της ενστάσεώς μας. Οι προκύπτουσες διαφορές είναι τόσο σημαντικές, ώστε από μόνες τους αποτελούν σοβαρότατο λόγο αποδοχής της ενστάσεώς μας και θα πρέπει να βάλουν σε ανησυχία την ηγεσία του Υπουργείου σχετικά με την επάρκεια του υφιστάμενου μηχανισμού διαπίστωσης των τιμών. Σχετικές επισημάνσεις και σοβαρές προτάσεις βελτίωσης του συστήματος έχουν υποβληθεί και στα πλαίσια της Επιτροπής βελτίωσης των Τιμολογίων ΔΕ που συγκροτήθηκε στη ΓΓΔΕ. Ένσταση κατά του Πρακτικού Σελίδα 10 από 17

11 Ομοίως χωρίς αιτιολόγηση είναι και κάποιες αυξήσεις εξοπλισμού που φθάνουν μέχρι και (273,82% π.χ. Κωδικός ΟΔΟ σπαστηροτριβείο, 800 ΗΡ) με μίσθωμα (958,88), ενώ παρεμφερής εγκατάσταση για παράγωγη (800 κ.μ. ΥΔΡ 464) έχει μίσθωμα (372,56). Αν λάβουμε υπόψη μας ότι ένα σύνηθες μέσο σπαστηροτριβείο παραγωγής 500,00 έως 600,00 κ.μ. ημερησίως είναι υποδύναμης 400,00 ΗΡ. Τότε: Το μεν συγκρότημα των 800 ΗΡ πρέπει να παράγει περίπου 1000,00 κ.μ. / ημερησίως (ΝΑΤΕΟ/1994). Το δε συγκρότημα των 800,00 κ.μ. / ημερησίως πρέπει να είναι περίπου 650,00 ΗΡ (λοιπές αναλύσεις). Τα προαναφερθέντα μισθώματα συγκρινόμενα με βάση τα στοιχεία ιπποδύναμης και παραγωγής αυτών δίνουν: 800,00 ΗΡ 1000,00 κ.μ. / ημ. 958,88 650,00 ΗΡ 800,00 κ.μ. / ημ. 372,56 Οι ιπποδυνάμεις διαιρούμενες με την παραγωγή είναι ταυτόσημες (800/1000 = 0,80 και 650 / 800 0,81). Ένσταση κατά του Πρακτικού Σελίδα 11 από 17

12 Στα αντίστοιχα μισθώματα ο λόγος είναι ο μισός ήτοι : (372,56/958,88 = 0,39). Το παραπάνω παραδείγματα είναι ενδεικτικά με σκοπό να καταδείξουν πόσο απέχουν της πραγματικότητας και λογικής διάφορες τιμές του προσβαλλόμενου Πρακτικού και ως εκ τούτου πόσο στρεβλωμένοι συντελεστές αναθεώρησης θα προκύψουν για τις διάφορες κατηγορίες έργων για την ίδια εργασία, αν εφαρμοστούν οι προτεινόμενες από τη ΕΔΤΔΕ βασικέ τιμές. Α.2.β Προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες: Με βάση τα προαναφερόμενα επιβάλλεται η διόρθωση των πινάκων Γ, Γ1.1 και Γ1.3 των Πρακτικών του 2010, την οποία και ζητάμε, ώστε να αρθούν οι στρεβλώσεις των βασικών τιμών, να εξομαλυνθούν οι σημαντικές διαφορές μεταξύ των πινάκων Γ και Γ1.1. για μηχανήματα με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, και να προσεγγιστεί η πραγματική κατάσταση, στα πλαίσια των προβλέψεων των κειμένων διατάξεων. Δεδομένου ότι η οριστικοποίηση της ενιαίας μεθοδολογίας αντικειμενικού προσδιορισμού του μισθώματος των μηχανημάτων, που έχουν προτείνει οι ΕΟ, είναι υπό επεξεργασία στα πλαίσια της Επιτροπής βελτίωσης των Τιμολογίων της ΓΓΔΕ, οι διορθωτικές ενέργειες που ζητάμε να γίνουν για τα προτεινόμενα από την ΕΔΤΔΕ μισθώματα μηχανημάτων του 2010, είναι οι ακόλουθες: 1/ Οι αξίες κτήσης του πίνακα Γ1.1 του προσβαλλόμενου Πρακτικού πρέπει να αντικατασταθούν, κατ ελάχιστο, με τις προτεινόμενες στο συνημμένο στο Παράρτημα 2 της παρούσας Πίνακα Μ.2 «Μέση αξία κτήσης μηχανημάτων του Πίνακα Γ' 1.1» (στήλες 5.2, 6.2, 7.2, 8.2). Στον πίνακα αυτόν οι αξίες κτήσης για το Δ τρίμηνο 2009 (στήλη 4.1), έχουν υπολογιστεί με βάση τα μισθώματα που είχαν διαπιστωθεί από την ΕΔΤΔΕ (πίνακας Γ1.2 του Πρακτικού Δ 09) και τα οριζόμενα στην ΥΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ Δ1/α/0/6/74 της 7/07/1994 (ΦΕΚ Β 538) (Ν.ΑΤΕΟ). Στη στήλη 4.2 του Πίνακα Μ.2 αναγράφονται οι αντίστοιχες αξίες κτήσης των μηχανημάτων με βάση τον Γερμανικό κατάλογο Δομικών Μηχανών BGL-EUROLISTE. Από τη σύγκριση των δύο στηλών προκύπτει ότι οι τιμές είναι παραπλήσιες και ότι κατά μέσο όρο οι τιμές το Δ τρίμηνο 2009 ήταν το 95,84% των τιμών του γερμανικού καταλόγου. Ένσταση κατά του Πρακτικού Σελίδα 12 από 17

13 Με αυτή τη βάση και λαμβάνοντας υπόψη και τον δείκτη μεταβολής της αξίας κτήσης από το συνημμένο στο Παράρτημα 2 της παρούσας Πίνακα Μ.3, που δίνεται από τη γερμανική στατιστική υπηρεσία για τα μηχανήματα του BGL, υπολογίζονται οι προτεινόμενες στον Πίνακα Μ.2 αξίες κτήσης για τα μηχανήματα του πίνακα Γ1.1, για το Α, Β, Γ και Δ τρίμηνο του 2010, που θεωρούμε ότι πρέπει κατ ελάχιστο να εφαρμοστούν, ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη της ουσίας και του σκοπού της αναθεώρησης. 2/ Στα μισθώματα των μηχανημάτων του πίνακα Γ και του πίνακα Γ1.3 να εφαρμοστεί επίσης, κατ ελάχιστο, ο στατιστικός δείκτης μεταβολής της αξίας κτήσης κατά τον Πίνακα Μ.3, για τα τρίμηνα Β, Γ και Δ του Ένσταση κατά του Πρακτικού Σελίδα 13 από 17

14 Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψη: ότι οι ενιστάμενες ΕΟ είναι πρόθυμες και έτοιμες να συνδράμουν την αρμόδια Δ/νση και την ΕΔΤΔΕ για την διεκπεραίωση των απαιτούμενων διορθώσεων και συμπληρώσεων του προσβαλλόμενου Πρακτικού και για την μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων, και ότι τα προτεινόμενα στην παρούσα ένσταση είναι πλήρως συμβατά με τις θέσεις που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή για τη βελτίωση των Τιμολογίων των ΔΕ και οι οποίες έχουν τύχει και της αποδοχής της ηγεσίας του ΥΠΟΜΕΔΙ και Επειδή η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται με το γράμμα και το πνεύμα της νομοθεσίας επί της ουσίας. Εν προκειμένω δε, οφείλει να προσδιορίσει τις βασικές τιμές ικανοποιώντας τον σκοπό της αναθεώρησης, όπως αυτός έχει ερμηνευθεί από τα Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας. Επειδή εάν οι τιμές παραμείνουν στο ύψος που καθορίστηκαν από το προσβαλλόμενο Πρακτικό, δημιουργούν υπέρμετρη ζημία και μάλιστα ανυπαίτια σε όλους τους κατασκευαστές δημοσίων έργων, κατά παράβαση του Νόμου και θέτοντας σε προφανή κίνδυνο την ποιοτική και εμπρόθεσμη εκτέλεση των έργων. Επειδή ειδικότερα και επί της ουσίας: οι βασικές τιμές των μέσων ημερομισθίων έχουν καθορισθεί με το νέο τρόπο αναιτιολόγητα σημαντικά μικρότερες από τις πραγματικές, χωρίς να ληφθεί υπόψη το ποσοστό εργοδοτικών επιβαρύνσεων, που όφειλε να εφαρμοστεί, κατά την τεκμηριωμένη πρόταση των ΕΟ. υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εσφαλμένης εφαρμογής των νέων ημερομισθίων κατά τον υπολογισμό των ωρομισθίων, που υπεισέρχονται στις εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών, και κατά συνέπεια εσφαλμένου υπολογισμού των συντελεστών αναθεώρησης. οι βασικές τιμές των μισθωμάτων των μηχανημάτων όπως απομειώθηκαν, αναιτιολόγητα, (για την ΝΑΤΕΟ/1994), εφόσον χρησιμοποιηθούν οδηγούν σε στρεβλή διαμόρφωση των συντελεστών αναθεώρησης. η ανωτέρω στρεβλή διαμόρφωση του τρόπου υπολογισμού της αναθεώρησης δεν δίδει αντικειμενικά και ανταποκρινόμενα στη πραγματικότητα αποτελέσματα. Ένσταση κατά του Πρακτικού Σελίδα 14 από 17

15 Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και με την επιφύλαξη τυχόν άλλων που νομίμως θα προσθέσουμε, καθώς και με την επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων μας ΖΗΤΑΜΕ - Να γίνει δεκτή η παρούσα. - Να αναμορφωθεί το προσβαλλόμενο Πρακτικό σε σχέση με τα ως άνω αναφερόμενα και να καθοριστούν οι βασικές τιμές που εμείς προτείνουμε και ζητάμε με την παρούσα ένστασή μας. Η παρούσα κατατίθεται στη Γραμματεία της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων και κοινοποιείται στον κ. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθήνα, Για τις ενιστάμενες Πανελλήνιες Εργοληπτικές Ενώσεις Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Συνημμένα Στοιχεία Παράρτημα [1] Στοιχεία για τη διαμόρφωση των μέσων βασικών τιμών των ημερομισθίων Παράρτημα [2] Στοιχεία για τον υπολογισμό των βασικών τιμών μισθωμάτων μηχανημάτων. Ένσταση κατά του Πρακτικού Σελίδα 15 από 17

16 Παράρτημα [1] Στοιχεία για τη διαμόρφωση των μέσων βασικών τιμών των ημερομισθίων Ένσταση κατά του Πρακτικού

17 Ένσταση κατά του Πρακτικού ιαµόρφωση Ηµεροµισθίων: ιαµόρφωση Ηµεροµισθίων: Πίνακας Ε-2.1: Ηµεροµίσθια προτεινόµενα από τη 11γ για το Α' 2010 Είδος [π1] ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ - Ηµεροµίσθιο ( ) α/α Περιγραφή ειδικότητας Μον. ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ Υ Ρ ΑΤΛΕ ΠΡΣ ΑΤΗΕ Βασικό Ηµ/σθιο Επιδόµατα χωρίς µε Εργοδ. Επιβαρ. Ασφαλιστ. Μικτό Ισχύουσες Νέες ΜΒΗ.ΣΣ π.επ Εργ. Επιβ % Εισφ. (%) Ηµ/σθιο Αναλύσεις Αναλύσεις [1] [2] [3] [4] [5]=[3]x(1+[4]) [6] [7]=[5]x(1+[6]) [8] [9] 01 Εργάτης Ανειδίκευτος ηµ [π2] 63,42 1,57 64,99 13,58% 73,82 65,266% 122,00 6,46 7,75 02 Βοηθός (Ειδικευµένος Εργάτης) ηµ [π2] 68,16 3,32 71,48 13,58% 81,19 65,266% 134,18 6,46 7,75 03 Βοηθός Χειριστή Ελαφρού Μηχανήµατος ηµ ,37 1,45 53,82 13,30% 60,98 31,210% 80,01 6,67 8,00 04 Βοηθός Χειριστή Βαριού Μηχανήµατος ηµ ,37 1,45 53,82 13,30% 60,98 31,210% 80,01 6,67 8,00 05 Υπονοµοποιός ηµ ,71 5,60 84,31 13,58% 95,76 65,266% 158,26 6,46 7,75 06 Εργάτης Ειδικευµένος ηµ [π2] 68,16 3,32 71,48 13,58% 81,19 65,266% 134,18 6,46 7,75 07 Τεχνίτης ηµ [π2] 78,71 5,60 84,31 13,58% 95,76 65,266% 158,26 6,46 7,75 08 Χειριστής Ελαφρού Μηχανήµατος ηµ ,63 0,85 115,48 14,99% 132,79 31,210% 174,23 6,67 8,00 09 Χειριστής Βαριού Μηχανήµατος ηµ ,24 1,41 126,65 14,99% 145,63 31,210% 191,08 6,67 8,00 10 Οδηγός Αυτοκινήτου, Ελκυστήρα ηµ ,15 1,99 89,14 14,76% 102,30 31,210% 134,23 6,67 8,00 11 Τρία ζώα µε αγωγέα (συν) ηµ 006 [π3] [11] = [06] x 1, ,45 13,30% 73,63 65,266% 183,15 6,67 7,75 12 ίτροχο µε αγωγέα (συν) ηµ 007 [π3] [12] = [06] x 1, ,45 13,30% 73,63 65,266% 183,15 6,67 7,75 13 Οδηγός ύτη ηµ 121 [π5] [13] = [15] / 2 85,00 10,00% 93,50 37,460% 128,53 6,67 7,75 14 Χειριστής Ρόδας ηµ 122 [π6] [14] = [06] x 1,00 71,48 10,00% 78,63 37,460% 108,08 6,67 8,00 15 ύτης ηµ 123 [π4] από έρευνα αγοράς 170,00 10,00% 187,00 37,460% 257,05 4,00 4,00 Παρατηρήσεις: κωδικοί αναφοράς στα αναλυτικά τιµολόγια Στοιχεία υπολογισµού Βασικής Τιµής (µέσες τιµές) π1) Οι υπολογισµοί της µέσης τιµής του βασικού ηµεροµισθίου (στήλη 1) και των επιδοµάτων (στήλη 2) γίνονται σε άλλους πίνακες µε βάση ένα συµφωνηµένο στατιστικό προφίλ εργαζόµενου για κάθε ειδικότητα, στο οποίο εφαρµόζονται οι προβλέψεις των αντίστοιχων ΣΣΕ (3-ετίες, επιδόµατα, κλπ). Το ποσό αυτό αποτελεί τη Βασική Τιµή που αναγράφεται στο πρακτικό (στήλη 3) και η οποία προσαυξάνεται µε ένα µέσο % εργοδοτικών επιβαρύνσεων (στήλη 4), υπολογιζόµενο σε άλλους βοηθητικούς πίνακες, για αµειβόµενη µη-απασχόληση και για πρόσθετη απασχόληση. Στο ποσό των συνολικών αποδοχών που προκύπτει (στήλη 5) προστίθεται το αναλογούν ποσό εργοδοτικών εισφορών που ορίζεται από το ΙΚΑ µε βάση το αντίστοιχο πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης (στήλη 6). Οι βοηθητικοί πίνακες υπολογισµού των επιδοµάτων (στήλη 2) και του % εργοδοτικών επιβαρύνσεων (στήλη 4) δεν µας έχουν δοθεί. Στη στήλη 7 εµφανίζεται το τελικό µικτό ηµεροµίσθιο µε το οποίο γίνεται, στα αναλυτικά τιµολόγια, ο υπολογισµός των βοηθητικών τιµών και των τιµών εφαρµογής. Για τα ισχύοντα αναλυτιικά τιµολόγια ο υπολογισµός του ωροµισθίου γίνεται µε τις ώρες ηµερήσιας απασχόλησης της στήλης 8. Στις νέες τυποποιηµένες αναλύσεις τιµών το ωροµίσθιο θα προσδιορίζεται µε τις ώρες απασχόλησης της στήλης 9. π2) Για τις ειδικότητες αυτές δεν έχει υπογραφεί η ΣΣΕ του Το αναφερόµενο ηµεροµίσθιο προσδιορίζεται µε βάση τη ΣΣΕ Οικοδόµων του Όταν υπογραφεί η ΣΣΕ του 2010 η βασική τιµή θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί (επαναδιαπίστωση). π3) Λαµβάνεται : [11] = [12] = [06] x 1,769. Για τις ειδικότητες αυτές, οι επιβαρύνσεις υπολογίζονται µόνο επί του ηµεροµισθίου του αγωγέα, που λαµβάνεται ίσο µε αυτό του ανειδίκευτου εργάτη (α/α 01) π4) Τιµή από έρευνα αγοράς π5) Λαµβάνεται [13] = [ ύτη, α/α 15] / 2 π6) Λαµβάνεται [14] = [06] Ωρες ανά Ηµέρα Πίνακας Ε-2.2: Ηµεροµίσθια προτεινόµενα από τις ΕΟ για το Α' 2010 Είδος [π1] ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ - Ηµεροµίσθιο ( ) α/α Περιγραφή ειδικότητας Μον. ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ Υ Ρ ΑΤΛΕ ΠΡΣ ΑΤΗΕ Βασικό Ηµ/σθιο Επιδόµατα χωρίς µε Εργοδ. Επιβαρ. Ασφαλιστ. Μικτό Ισχύουσες Νέες ΜΒΗ.ΣΣ π.επ Εργ. Επιβ % Εισφ. (%) Ηµ/σθιο Αναλύσεις Αναλύσεις [1] [2] [3] [4] [5]=[3]x(1+[4]) [6] [7]=[5]x(1+[6]) [8] [9] 01 Εργάτης Ανειδίκευτος ηµ [π2] 63,42 1,68 65,10 40,88% 91,71 65,266% 151,57 6,46 7,75 02 Βοηθός (Ειδικευµένος Εργάτης) ηµ [π2] 68,16 3,20 71,36 40,88% 100,53 65,266% 166,14 6,46 7,75 03 Βοηθός Χειριστή Ελαφρού Μηχανήµατος ηµ ,37 0,19 52,56 17,46% 61,74 31,210% 81,01 6,67 8,00 04 Βοηθός Χειριστή Βαριού Μηχανήµατος ηµ ,37 0,19 52,56 17,46% 61,74 31,210% 81,01 6,67 8,00 05 Υπονοµοποιός ηµ ,71 3,77 82,48 40,88% 116,20 65,266% 192,04 6,46 7,75 06 Εργάτης Ειδικευµένος ηµ [π2] 68,16 3,20 71,36 40,88% 100,53 65,266% 166,14 6,46 7,75 07 Τεχνίτης ηµ [π2] 78,71 3,77 82,48 40,88% 116,20 65,266% 192,04 6,46 7,75 08 Χειριστής Ελαφρού Μηχανήµατος ηµ ,63 1,73 116,36 45,60% 169,42 31,210% 222,30 6,67 8,00 09 Χειριστής Βαριού Μηχανήµατος ηµ ,24 2,98 128,22 45,60% 186,69 31,210% 244,96 6,67 8,00 10 Οδηγός Αυτοκινήτου, Ελκυστήρα ηµ ,19 1,90 89,09 44,84% 129,04 31,210% 169,31 6,67 8,00 11 Τρία ζώα µε αγωγέα (συν) ηµ 006 [π3] [11] = [06] x 1, ,24 40,88% 91,71 65,266% 212,71 6,67 7,75 12 ίτροχο µε αγωγέα (συν) ηµ 007 [π3] [12] = [06] x 1, ,24 40,88% 91,71 65,266% 212,71 6,67 7,75 13 Οδηγός ύτη ηµ 121 [π5] [13] = [15] / 2 85,00 10,00% 93,50 37,460% 128,53 6,67 7,75 14 Χειριστής Ρόδας ηµ 122 [π6] [14] = [06] x 1,00 71,36 10,00% 78,50 37,460% 107,91 6,67 8,00 15 ύτης ηµ 123 [π4] από έρευνα αγοράς 170,00 10,00% 187,00 37,460% 257,05 4,00 4,00 Παρατηρήσεις: π1) Οι υπολογισµοί της µέσης τιµής του βασικού ηµεροµισθίου (στήλη 1) και των επιδοµάτων (στήλη 2) γίνονται µε βάση το ίδιο συµφωνηµένο στατιστικό προφίλ εργαζόµενου για κάθε ειδικότητα, στο οποίο εφαρµόζονται οι προβλέψεις των αντίστοιχων ΣΣΕ (3-ετίες, επιδόµατα, κλπ). Τα ποσά της στήλης 1 του πίνακα 3.1 συµφωνούν µε τα αντίστοιχα ποσά του πίνακα 2.1. Τα ποσά των επιδοµάτων (στήλη 2) και τα % των εργοδοτικών επιβαρύνσεων λόγω απασχόλησης (στήλη 4) διαφέρουν σηµαντικά από τα αντίστοιχα του πίνακα 2.1 αλλά τεκµηριώνονται πλήρως στους συνηµµένους αναλυτικούς πίνακες υπολογισµού τους και είναι αυτά που πρέπει να εφαρµοστούν. Για τις στήλες 6, 7, 8 και 9 ισχύουν τα αναφερόµενα στον πίνακα 2.1 π2) Ισχύουν τα αναφερόµενα στον πίνακα 2.1 π3) Λαµβάνεται : [11] = [12] = [06] x 1,769. Για τις ειδικότητες αυτές, οι επιβαρύνσεις υπολογίζονται µόνο επί του ηµεροµισθίου του αγωγέα, που λαµβάνεται ίσο µε αυτό του ανειδίκευτου εργάτη (α/α 01) π4) Ισχύουν τα αναφερόµενα στον πίνακα 2.1 π5) Ισχύουν τα αναφερόµενα στον πίνακα 2.1 π6) Ισχύουν τα αναφερόµενα στον πίνακα 2.1 κωδικοί αναφοράς στα αναλυτικά τιµολόγια Στοιχεία υπολογισµού Βασικής Τιµής (µέσες τιµές) Ωρες ανά Ηµέρα 10-Labor D09-A10-enstasi.xls/Ηµεροµίσθια-1 14/3/2011

18 Παράρτημα [2] Στοιχεία για τον υπολογισμό των βασικών τιμών μισθωμάτων μηχανημάτων Ένσταση κατά του Πρακτικού

19 Ένσταση ΕΟ κατά του Πρακτικού Πίνακας Μ.1: Σύγκριση µισθωµάτων µηχανηµάτων τριµήνων ' 09 και Α' 10 Περιγραφή Μον. Ηµ. Μίσθωµα Μετρ. ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ ΑΤΥΕ ΑΤΕΠ ΑΤΛΕ ΑΤΑΕ ΝΑΤΕΠ (βασική Τιµή) Γ' ΠΙΝΑΚΑΣ: ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ (Η.Μ.) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2009 Βασική Τιµή 2010Α Ηµερήσιο Μίσθωµα [1] [2] [3.1] [3.2] ιαµορφωτήρας (ισοπεδωτής, GRADER) 115HP HM ATEO ,61 2,00% 260,72 260,72 Προωθητήρας (BULLDOZER) τύπου D7 ή παρεµφερής 160 ΗΡ HM ATEO ,27 0,00% 369,27 369,27 Φορτωτής 3/4 yd3 (ισχύος 40 µέχρι 45 HP) HM ATEO ,39 0,00% 100,39 100,39 Xωµατοσυλλέκτης (SCRAPER) αυτοκινούµενος, χωρητικότητος 9 κυβ υάρδων HM ATEO ,58 2,00% 206,63 206,63 Μηχανικός εκσκαφέας 3/4 κυβ. υάρδας HM ATEO ,79 0,00% 200,79 200,79 Μηχανικός εκσκαφέας 1 1/2 κυβ υάρδας (130 HP) HM ATEO ,77 0,00% 311,77 311,77 Αεροσυµπιεστής 160 κυβ.ποδ./λεπτό (60 ΗΡ) χωρίς πιστολέττα HM ATEO ,58 2,00% 53,63 53,63 Αερόσφυρα περιστροφική ή κρουστική (πιστολέττο) των 24 χγρ. HM ATEO-408 4,31 2,09% 4,40 4,40 Αυτοκίνητο ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου 6 τόννων HM ATEO ,60 1,54% 122,46 122,46 Αυτοκίνητο βυτιοφόρο 6 τόννων HM ATEO ,97 2,00% 113,19 113,19 Αναµικτήρας σκυροδέµατος των 250 λίτρων HM ATEO ,06 2,00% 26,58 26,58 Υδραντλία πετρελαιοκίνητη 2ins (συγκρότηµα µε σωλήνες και λοιπά εξαρτήµατα) HM ATEO-412 2,84 2,11% 2,90 2,90 Υδραντλία πετρελαιοκίνητη 3ins (συγκρότηµα µε σωλήνες και λοιπά εξαρτήµατα) HM ATEO-413 4,31 2,09% 4,40 4,40 Υδραντλία πετρελαιοκίνητη 4 ιντσών (συγκρότηµα µε σωλήνες και λοιπά εξαρτήµατα) HM ATEO-414 5,95 2,02% 6,07 6,07 Υδραντλία πετρελαιοκίνητη 6 ιντσών (συγκρότηµα µε σωλήνες και λοιπά εξαρτήµατα) HM ATEO-415 8,37 1,91% 8,53 8,53 Υδραντλία πετρελαιοκίνητη 8 ιντσών (συγκρότηµα µε σωλήνες και λοιπά εξαρτήµατα) HM ATEO ,89 2,02% 13,15 13,15 Θραυστήρας παραγωγής Γη3/ηµερ πλήρης µε τριβείο, µεταφορέα, κόσκινο και χοάνη HM ATEO ,11 2,00% 130,67 130,67 Μηχανικό κόσκινο (λαµβάνεται ως ίσο προς το 10% του µισθώµατος τριβείου 16 σφυρών) HM ATEO-419 4,31 2,09% 4,40 4,40 Πετρελαιοκίνητος οδοστρωτήρας 12 µέχρι 14 τόννων (45 ΗΡ) HM ATEO ,65 2,00% 94,50 94,50 Οδοστρωτήρας δονητικός 2,5 τόννων (16 ΗΡ) HM ATEO ,01 2,00% 31,63 31,63 Προωθητήρας (BULDOZER) τύπου D8 ή παρεµφερής HM ATEO ,25 0,01% 425,28 425,28 Αυτοκινούµενος δονητικός οδοστρωτήρας βάρους 8 µέχρι 10 τόννων (µε φυγοκεντρική ισχύ τουλάχιστον 80 ΗΡ) HM ATEO ,88 2,00% 75,36 75,36 Αεροσυµπιεστής 365 κυβ ποδ/λεπτό HM 450 ATΥ Ρ ,84 2,00% 81,44 81,44 Αερόσφυρα κρουστική των 40 kg HM 451 ATΥ Ρ-451 4,64 1,94% 4,73 4,73 Βραχίονας πτύου πλήρης 3/4 κυβ υάρδας HM 452 ATΥ Ρ ,10 0,00% 100,10 100,10 Συµπιεστής γαιών πετρελαιοκίνητος τύπου S 300 HM 453 ATΥ Ρ-453 0,00 Οδοστρωτήρας δονητικός ελκόµενος βάρους 13 τόννων HM 454 ATΥ Ρ ,65 2,00% 94,50 94,50 Οδοντωτός συµπιεστής (κατσικοπόδαρο) HM 455 ATΥ Ρ ,79 1,98% 30,38 30,38 Αναµικτήρας σκυροδέµατος των 500 λίτρων HM 456 ATΥ Ρ ,36 2,01% 34,03 34,03 Χωµατοσυλλέκτης (SCRAPER) αυτοκινούµενος χωρητικότητος 22 κυβ υαρδών HM 457 ATΥ Ρ ,86 2,00% 444,57 444,57 Χωµατοσυλλέκτης (SCRAPER) αυτοκινούµενος χωρητικότητος 14 κυβ υαρδών HM 458 ATΥ Ρ ,41 2,00% 276,84 276,84 Εκσκαφέας 3 κυβ υαρδών HM 459 ATΥ Ρ ,94 0,00% 409,94 409,94 Εκσκαφέας 4,5 κυβ υαρδών HM 460 ATΥ Ρ ,91 0,00% 506,91 506,91 Αυτοκίνητο ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου 17 τόννων HM 461 ATΥ Ρ ,61 2,00% 232,17 232,17 Αυτοκίνητο ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου 35 τόννων HM 462 ATΥ Ρ ,88 2,00% 338,52 338,52 Οδοστρωτήρας δονητικός ελκόµενος βάρους 5,7 τόννων HM 463 ATΥ Ρ ,70 2,01% 42,54 42,54 Συγκρότηµα παραγωγής αδρανών υλικών ηµερησίας αποδόσεως 800 m3 µε τα κόσκινα, µεταφορικούς ιµάντες, πλυντήριο, θραυστήρα, αντλίες, ηλεκτρικούς κινητήρες, συσκευές ζυγίσεως κλπ. Συγκρότηµα παρασκευής και εκτοξεύσεως GUNITE µε σωληνώσεις 100 περίπου µέτρων και εξαρτήµατα τύπου MEYCO GM-7 ή παρεµφερούς Ηλεκτροκίνητος αεροσυµπιεστής 600 ft3/min τύπου ATLAS DT.4 µε 1/2 αεροφυλάκιο ή παρεµφερής. ιατρητικό συγκρότηµα 5 βραχιόνων, δηλαδή 4 ελαφρών αεροσφυρών περιφερειακών και µιάς κεντρικής τύπου PAnToFORE ή παρεµφερούς ιαφορά Α10 / 09 HM 464 ATΥ Ρ ,25 2,00% 372,56 372,56 HM 465 ATΥ Ρ ,71 2,01% 99,67 99,67 HM 466 ATΥ Ρ ,58 2,00% 46,49 46,49 HM 467 ATΥ Ρ ,78 2,03% 338,52 338,52 Φορτωτής αεροκίνητος HL 500 (1/2 m3) HM 468 ATΥ Ρ ,11 2,01% 84,78 84,78 Ειδικός συρµός µεταφοράς προιόντων εκσκαφής τύπου SALZGITTER BZ 40 ή παρεµφερούς HM 469 ATΥ Ρ ,11 2,01% 84,78 84,78 Ηλεκτροκίνητη µηχανή έλξεως επί τροχιών, τύπου SIG ETB 70 µε τρία συγκροτήµατα συσσωρευτών και τα βοηθητικά εξαρτήµατα ή HM 470 ATΥ Ρ ,03 2,00% 68,37 68,37 παρεµφερούς Γεωτρύπανο περιστροφικό αεροκίνητο τύπου GRAELIUS X4 ή παρεµφερές µε αντλία, στελέχη κλπ HM 471 ATΥ Ρ ,09 2,00% 59,25 59,25 Αναµικτήρας ενεµάτων υψηλού στροβιλώδους, τύπου ATLAS CEMIX 175 ή παρεµφερής HM 472 ATΥ Ρ ,25 1,98% 25,75 25,75 Αναδευτήρας συντηρήσεως ενέµατος τύπου ATLAS CEMAG 350 ή παρεµφερής HM 473 ATΥ Ρ ,23 2,03% 16,56 16,56 Αντλία σιµεντενέσεων εµβολοφόρος αεροκίνητη ATLAS ZHS ή παρεµφερής HM 474 ATΥ Ρ ,36 2,01% 34,03 34,03 Υδρογεωτρύπανο περιστροφικό ικανότητος διατρήσεως σε βραχώδη εδάφη οπής διαµέτρου mm σε βάθος 120 m, που περιλαµβάνει ηλεκτρογεννήτρια για φωτισµό και ηλεκτροσυγκόληση, εµβολοφόρο αντλία, στελέχη, κοπτικά και κάθε άλλο εξάρτηµα που απαιτείται για τη λειτουργία του, συνολικής ισχύος περίπου 350 HP (πετρελαιοκινητήρας). HM 475 ATΥ Ρ ,33 2,00% 1.913, ,86 Αντλητικό συγκρότηµα µε αντλία τύπου 'ποµόνας' διαµέτρου 20 ins µε ικανότητα αντλήσεως 400 l/sec από βάθος 50 m και µε πετρελαιοκινητήρα, που περιλαµβάνει 2 ηλεκτρικά σταθµήµετρα, ένα παροχόµετρο (300 µέχρι 1500 m3/h) και συσκευή µετρήσεως άµµου. Συσκευή αντλήσεως νερού µέ εµφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού για την ανάπτυξη της γεωτρήσεως (AIR LIFT και JET) µε διάµετρο εξωτερικού σωλήνα 5 ins και εσωτερικού 1 1/2 ins Γεωτρύπανο περιστροφικό µε ικανότητα διατρήσεως σε βραχώδη εδάφη οπής διαµέτρου 146 mm σε βάθος 100 m, που περιλαµβάνει εµβολοφόρο αντλία, στελέχη, δειγµατοσυλλέκτες, ηλεκτρικό σταθµήµετρο, κοπτικά και κάθε άλλο εξάρτηµα που απαιτείται για λειτουργία του, συνολικής ισχύος 40 HP (πετρελειοκινητήρας). HM 476 ATΥ Ρ ,33 1,99% 82,95 82,95 HM 477 ATΥ Ρ-477 6,62 1,96% 6,75 6,75 HM 478 ATΥ Ρ ,63 2,00% 111,82 111, Tim-Equip-enstasi.xls - 14/3/2011 Σελίδα 1 από 4

20 Ένσταση ΕΟ κατά του Πρακτικού Πίνακας Μ.1: Σύγκριση µισθωµάτων µηχανηµάτων τριµήνων ' 09 και Α' 10 Περιγραφή Μον. Ηµ. Μίσθωµα Μετρ. ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ ΑΤΥΕ ΑΤΕΠ ΑΤΛΕ ΑΤΑΕ ΝΑΤΕΠ (βασική Τιµή) 2009 ιαφορά Α10 / 09 Βασική Τιµή 2010Α Ηµερήσιο Μίσθωµα [1] [2] [3.1] [3.2] Γερανός 5 τόννων HM 479 ATΥ Ρ ,37 2,00% 179,89 179,89 Αυτοκίνητο φορτηγό 3/4 τόννων HM 480 ATΥ Ρ ,92 2,01% 26,44 26,44 Υδρογεωτρύπανο περιστροφικό ικανότητος διατρήσεως σε βραχώδη εδάφη οπής διαµέτρου 22 ιντσών σε βάθος 150 µέτρων, που περιλαµβάνει ηλεκτρογεννήτρια για φωτισµό και ηλεκτροσυγκόληση, εµβολοφόρο αντλία, στελέχη, κοπτικά και κάθε άλλο εξάρτηµα που HM 481 ATΥ Ρ ,71 2,00% 789,18 789,18 απαιτείται για τη λειτουργία του, συνολικής ισχύος περίπου 100 HP (πετρελαικινητήρας) 2 ιντσών HM ATOE ,84 2,11% 2,90 2,90 3 ιντσών HM ATOE ,31 2,09% 4,40 4,40 Τριβείο 16 σφυρών 60 ΗΡ αποδόσεως 30 τον. ωριαίως (τύπου ή αναλόγου) HM 418 ATEO ,75 1,99% 43,60 43,60 Μηχανικό σάρωθρο HM 422 ATEO ,19 2,02% 36,92 36,92 Κιβώτιο διανοµής (λαµβάνεται ως ίσο προς το 10% του µισθώµατος αυτοκινήτου) 6 τόννων HM 423 ATEO ,94 2,01% 12,18 12,18 Προθερµαντήρας ασφάλτου (ασφαλτολέβητας) 500 γαλλ HM 424 ATEO ,92 2,00% 40,72 40,72 ιανοµέας ασφάλτου 1000 γαλλ HM 425 ATEO ,44 2,00% 160,59 160,59 Μόνιµη εγκατάσταση παραγωγής ασφαλτοµίγµατος εν θερµώ αποδόσεως 40 τόννων ωριαίως HM 426 ATEO ,90 2,00% 1.199, ,42 ιαστρωτήρας (FINISHER) 65 HP HM 427 ATEO ,97 2,00% 180,51 180,51 ονητής σκυροδέµατος (βενζινοκίνητος) HM 319 ATΛΕ ,02 2,00% 21,44 21,44 Γερανός 3 τόννων HM 320 ATΛΕ ,25 2,00% 152,24 152,24 Γερανός 10 τόννων HM 321 ATΛΕ ,18 2,00% 207,24 207,24 Γερανός 15 τόννων HM 322 ATΛΕ ,28 2,00% 287,93 287,93 Γερανός 25 τόννων HM 323 ATΛΕ ,46 2,00% 327,89 327,89 Γερανός 5 τόννων (3τ + 10τ) Χ 1/2 HM 324 ATΛΕ ,37 2,00% 179,89 179,89 Γερανός 20 τόννων (15τ + 25τ) Χ 1/2 HM 325 ATΛΕ ,09 2,00% 308,13 308,13 Πλωτός γερανός εκσκαφέας 'ΣΑΜΨΩΝ' γιά εκσκαφές HM ,20 2,00% 438,81 438,81 Πλωτός γερανός 'ΣΑΜΨΩΝ' γιά άρση και βύθιση τεχνητών ογκολίθων HM ,25 2,00% 372,56 372,56 Πλωτός γερανός 'ΣΑΜΨΩΝ' γιά άρση και βύθιση φυσικών ογκολίθων HM ,20 2,00% 438,81 438,81 Πλωτός γερανός ΤΙΤΑΝ ή ΑΤΛΑΣ γιά άρση και βύθιση τεχνητών ογκολίθων HM ,41 2,00% 575,70 575,70 Βυθοκόρος (ΠΙΝ ΟΣ) HM ,28 2,00% 287,93 287,93 Ρυµουλκό (ΑΙΓΛΗ) HM ,32 2,01% 47,25 47,25 Ρυµουλκό (ΛΕΩΝ) HM ,95 2,00% 226,39 226,39 Φορτηγίδα Φ2 HM ,69 1,99% 45,58 45,58 Φορτηγίδα Φ3 HM ,65 2,00% 94,50 94,50 Φορτηγίδα Φ4 HM ,57 2,00% 99,52 99,52 Πλωτή σχεδία (80% του ηµερησίου µισθώµατος φορτηγίδας Φ3) HM ,63 2,00% 76,12 76,12 Βραχοδιατρητήρας ή συγκρότηµα σιδηράς σφύρας (60% του ηµερησίου HM µισθώµατος πλωτού γερανού 'ΣΑΜΨΩΝ') ,29 2,00% 263,46 263,46 Πλήρες συνεργείο σκάφους υποβρυχίων εργασιών χωρίς πλήρωµα και δύτη ήτοι HM ,71 2,01% 99,67 99,67 Ελκυστήρας µε άροτρο ή πλατφόρµα ή σύστηµα διανοίξεως λάκκων ή φρέζα ή χλοοκοπτικό HM ,63 2,00% 111,82 111,82 Κοχλιωτή συσκευή διανοίξεως λάκκων µε δύο ειδικευµένους εργάτες HM ,93 2,00% 154,97 154,97 Χειροκίνητη φρέζα µε ένα ειδικευµένο εργάτη HM ,09 2,00% 94,95 94,95 Χλοοκοπτική µηχανή βενζινοκίνητη µε ένα ειδικευµένο εργάτη HM ,39 2,00% 88,12 88,12 Ψεκαστικό µηχάνηµα (βυτιοφόρο 6 τόννων µε σύστηµα ψεκασµού) HM ,79 2,00% 119,12 119,12 Συγκρότηµα υδροσπορέως HM ,33 2,00% 420,57 420, Tim-Equip-enstasi.xls - 14/3/2011 Σελίδα 2 από 4

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 4. ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ. & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ. & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν.ΑΤΕΟ, ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ (Η.Μ.) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Γ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ (Η.Μ.) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 Γ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ (Η.Μ.) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ (**) ΥΔΡ ΑΤΛΕ ΠΡΣ ΑΤΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ του κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ. ΕΝΣΤΑΣΗ Των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων

ΕΝΩΠΙΟΝ του κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ. ΕΝΣΤΑΣΗ Των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων ΕΝΩΠΙΟΝ του κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΕΝΣΤΑΣΗ Των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων (κατ αλαφαβητική σειρά) 1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ ΜΕ Ε) Ασκληπιού 23-106 80 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΣ : ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Κασσάνδρας Αριθμός Μελέτης: 36/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Μηχανές ανυψώσεως και μεταφοράς δομικών υλικών. Χρησιμοποιούμενες μηχανές και μεθοδολογία χρήσης σε διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, Ο ΗΓΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΧΕIΡΙΣΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ Σκάλα 09/11/2016 Αριθμ. Πρωτ:27.153 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ O Δήμαρχος Ευρώτα, προκειμένου να καταρτιστεί μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ. κατατίθεται στη Γραµµατεία της Επιτροπής ιαπιστώσεως Βασικών Τιµών (Ε..Τ..Ε.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ. κατατίθεται στη Γραµµατεία της Επιτροπής ιαπιστώσεως Βασικών Τιµών (Ε..Τ..Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ κατατίθεται στη Γραµµατεία της Επιτροπής ιαπιστώσεως Βασικών Τιµών (Ε..Τ..Ε.) ΕΝΣΤΑΣΗ 1. Της Πανελλήνιας Ένωσης ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών ηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 13/5-7-2000. ΘΕΜΑ: Αποστολή Διαιτητικής Απόφασης 18/2000

Π.Κ. 13/5-7-2000. ΘΕΜΑ: Αποστολή Διαιτητικής Απόφασης 18/2000 Π.Κ. 13/5-7-2000 Ο.ΜΕ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434, Τηλ. 8814922-3, Fax: 8815393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626, Τηλ. 517128, Fax: 517119

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 14 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ. Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης & Βελτίωσης του Συστήματος Τιμολόγησης Έργων

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ. Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης & Βελτίωσης του Συστήματος Τιμολόγησης Έργων ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης & Βελτίωσης του Συστήματος Τιμολόγησης Έργων Τον Αύγουστο του 2010 συγκροτήθηκε με Απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ Επιτροπή διαρκούς παρακολούθησης και βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα, 30.4.2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Σύνοψη αποτελεσμάτων εφαρμογής νέου εργασιακού θεσμικού πλαισίου επί εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ ΜΕ Ε) Ασκληπιού 23-106 80 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας.

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας. Αθήνα 23/4/2014 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/33 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : M. Δημητρακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-Τ94. Αθήνα 20/10/2011. Αριθ. Πρωτ. Ε41/402. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Υπηρεσίες Εσόδων

ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-Τ94. Αθήνα 20/10/2011. Αριθ. Πρωτ. Ε41/402. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Υπηρεσίες Εσόδων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» ΚΑ. ΠΙΣΤΩΣ. : 35.7135.0006 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.968,90 ΕΥΡΩ 2015 1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπαλαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο.

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΥΣΚΑΜΠΤΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 1

ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΥΣΚΑΜΠΤΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΥΣΚΑΜΠΤΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 1 Χ. Ζέρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων πάσης φύσεως όλης της χώρας».

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων πάσης φύσεως όλης της χώρας». ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922-3 88 15 393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. ΟΥΠΑΕ, Μενάνδρου 51 - ΑΘΗΝΑ 2. ΠΟΥΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

: Πανεπιστημίου 254 (Κτήριο Β') : : : N. Νταλαχάνης :

: Πανεπιστημίου 254 (Κτήριο Β') : : : N. Νταλαχάνης : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα 09-5-2014 Αριθ. Πρωτ.: 126137/3499 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών κ.λπ. Αυτοκινήτων Μεταφοράς Σκυροδέµατος - των Χειριστών και Βοηθών Αντλιών Σκυροδέµατος και Εργατών που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λεύκτρου Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015»

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λεύκτρου Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» Αρ. Μελέτης: 8 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λεύκτρου Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00 ΦΠΑ (23%): 4.600,00 ΣΥΝΟΛΟ: 24.600,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) Εργατοτεχνιτών Οικοδόµων και Συναφών Κλάδων

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) Εργατοτεχνιτών Οικοδόµων και Συναφών Κλάδων Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) Εργατοτεχνιτών Οικοδόµων και Συναφών Κλάδων ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ Γ. Ε: Α41/Ο.Ε./1/26-6-2006 Κοινοποιούµε την από 6-6-2006 Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόµων και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου θα είναι 20.000 με Φ.Π.Α. και αναλύεται

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου θα είναι 20.000 με Φ.Π.Α. και αναλύεται ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Ανάλυση. Σύνταξη: Διονύσης Καλλιάνης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τομέας Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τ.Ε.

Λειτουργική Ανάλυση. Σύνταξη: Διονύσης Καλλιάνης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τομέας Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τ.Ε. Λειτουργική Ανάλυση Η Λειτουργική Ανάλυση χρησιμεύει για τον υπολογισμό : των μέσων παραγωγής και της χρονικής διάρκειας μιας δραστηριότητας (που είναι ποσοτικά καθορισμένη). Απαιτούμενη ωριαία απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1164/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1164/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1164/2013 ΘΕΜΑ: 73 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ στις Περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB)

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB) ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 14/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΣ I Αρ. Μελ. 14/2014 ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των Βιοµηχανιών Κατασκευής Πλαισίων και Αµαξωµάτων Αυτοκινήτων και Συνεργείων αυτών, καθώς και των Συνεργείων Επισκευής Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη του Συστήματος Αναλύσεων Τιμών των Έργων και ο ρόλος του Μελετητή. Γιώργος Κάζος Πολ. Μηχανικός Αντιπρόεδρος ΣΕΓΜ

Η εξέλιξη του Συστήματος Αναλύσεων Τιμών των Έργων και ο ρόλος του Μελετητή. Γιώργος Κάζος Πολ. Μηχανικός Αντιπρόεδρος ΣΕΓΜ Η εξέλιξη του Συστήματος Αναλύσεων Τιμών των Έργων και ο ρόλος του Μελετητή Γιώργος Κάζος Πολ. Μηχανικός Αντιπρόεδρος ΣΕΓΜ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Τρόπος σύνταξης Αναλύσεων Τιμών: 1 η περίοδος : 1975 1983 2 η περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1084/2015 ΘΕΜΑ: 26 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ στις Περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση άρθρων µελέτης µε ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 05-02-01-00. ΝΑΟ Ο Α\Α04.1 2 ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες

Αντιστοίχιση άρθρων µελέτης µε ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 05-02-01-00. ΝΑΟ Ο Α\Α04.1 2 ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΩΝ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Β.ΟΛΓΑΣ, ΤΣΙΜΙΣΚΗ, ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ.Λ.Π.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιουλίδα Κέας 18/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 6223 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιουλίδα Κέας 18/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 6223 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ιουλίδα Κέας 18/11/2016 Αριθμ. Πρωτ : 6223 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Ιουλίδα, Κέας Ταχ. Κώδικας : 84002 Πληροφορίες : κα Βασιλική Πετρή Τηλέφωνα : 22883 60008 Φαξ : 22880 22811 Email:keafn@kea.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγών-χειριστών βοηθών χειριστών αντλίων σκυροδέματος κ.λπ. περιοχής Ν. Αττικής» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Υ ΑΤΟΣ ΑΠΌ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ΣΤΟΝ ΝΟΤΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Υ ΑΤΟΣ ΑΠΌ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ΣΤΟΝ ΝΟΤΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Υ ΑΤΟΣ ΑΠΌ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ΣΤΟΝ ΝΟΤΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 174.660,00 Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΔΕΘ-HELEXPO AE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΔΕΘ-HELEXPO AE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΕΘ-HELEXPO AE ΠΡΡΤΗΜ ΠΙΝΚΕΣ ΚΤΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΣ ΠΙΝΚΣ 1 ΠΓΙ ΜΗΝΙΙ ΜΟΙΒΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΡΕΧΟΥΣΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙ ΠΟΚΤΣΤΣΗΣ ΒΛΒΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΚΩΝ ΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΤΣΤΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ Αποφάσεις Δ.Σ./ Ο.Λ.Π. Α.Ε. 305/10-11-2005 ( ΦΕΚ 1842/Β/28-12-2005), 1/4-1-2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΘΕΜΑ: 15 ο Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αυτεπιστασία Η προμήθεια ασφαλτομίγματος θα γίνει με ΚΑ 02.30.7333.901 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡ.

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αυτεπιστασία Η προμήθεια ασφαλτομίγματος θα γίνει με ΚΑ 02.30.7333.901 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αυτεπιστασία Η προμήθεια ασφαλτομίγματος θα γίνει με ΚΑ 02.30.7333.901 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 06/2014 ΕΡΓΟ: Συντήρηση υφισταμένου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσα λίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσα λίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΜΑΘΗΜΑ: 301 - ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Π. ΦΙΤΣΙΛΗΣ Έργο Κατασκευή Πλατείας Η εταιρεία Μηχανική ΑΤΕ ανέλαβε την κατασκευή της πλατείας του Μακρυχωρίου μεγέθους 1000 τμ., με φωτισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (1) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ (2) ΟΝΟΜΑΣΙΑ (3) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (4) Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Τ.Κ. (7) ΠΟΛΗ (8) ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ (9) ΟΔΟΣ (5) ΑΡΙΘΜΟΣ (6) Α.Μ.Ε (10) Α.Μ.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Κοστολόγηση Κατασκευής. A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ. Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Κοστολόγηση Κατασκευής. A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ. Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κατασκευής A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ Υπογείων Έργων Κεντρικά Αποτελεί ένα βασικό τμήμα της οικονομικής διαχείρισης του Ειδικά για τα υπόγεια έργα η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού Έργου: «Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου 5Χ5 στο FOB Ακτίου» (131ΣΜ-11-01).

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού Έργου: «Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου 5Χ5 στο FOB Ακτίου» (131ΣΜ-11-01). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑ: 456Μ6-ΧΥΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Ως ο Πίνακας Αποδεκτών 131 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΜΑΧΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τηλ. : 2682045075 (Εσωτ. 5075) Φ. 900/ΑΔ.3240

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:65/29.12.2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2002

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2002 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 17 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 12/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4165 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ NUTS 3 GR241 Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΑΡΙΘΜΟΣ MΕΛΕΤΗΣ 169/ 10-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.180,00 ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΥΧΟΣ Μ Ε Λ Ε Τ ΗΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΥΧΟΣ Μ Ε Λ Ε Τ ΗΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ 34100 Πληροφορίες :κ. Ιωάννης Κοραής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005. Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005. Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005 Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών (ΦΕΚ Β 593/04-05-2005) Οι Υπουργοί Οικονοµίας και Οικονοµικών - Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ: Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Χώρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ: Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 26. 8. 2015 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. 4295 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ: Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Χώρας Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Για την ορθή εξεύρεση των ημερών υπολογισμού του Δώρου Πάσχα προτείνεται από την επιστημονική ομάδα της Epsilon Net το Άνοιγμα Περιόδου ακόμη και για μήνες οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΚΑ 09 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 3 A R C A D I A T E R R A

ΓΕΩΡΓΙΚΑ 09 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 3 A R C A D I A T E R R A 09 ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Περιγραφή Βάση κοιλοδοκού 50 x 50 βαμμένη Χωρίς άξονα κίνησης HELIOS 200 500 300 650 500 Ψεκαστικό αναρτώμενο οικονομική σειρά ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΤΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 50-005 mini-25 644

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών περιελιγκτών ξενοδοχείων, εργοληπτών, ηλεκτρολογικών καταστηµάτων κλπ.

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών περιελιγκτών ξενοδοχείων, εργοληπτών, ηλεκτρολογικών καταστηµάτων κλπ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών περιελιγκτών ξενοδοχείων, εργοληπτών, ηλεκτρολογικών καταστηµάτων κλπ. όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη της:

Συγκριτική Μελέτη της: Συγκριτική Μελέτη της: «Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Μετάλλου όλων των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων καθώς και Τμημάτων, Παραγωγής, Επεξεργασίας, Συναρμολόγησης, Συσκευασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β )

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΤΙΜΩΝ Α-1. Βασικές τιµές ηµεροµισθίων Ελήφθησαν από το Πρακτικό ιαπιστώσεως Τιµών 001 Εργάτης ανειδίκευτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ Η εκτίµηση και η ανάλυση του κόστους µιας γεώτρησης είναι το τελικό στάδιο στο σχεδιασµό. Σε πολλές περιπτώσεις η εκτίµηση κόστους είναι το διαχειριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Άμεση ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργεί η αρνητική αναθεώρηση στα δημόσια έργα.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Άμεση ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργεί η αρνητική αναθεώρηση στα δημόσια έργα. Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕΔΜΕΔΕ) Ασκληπιού 23-106 80 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού του Δώρου Πάσχα. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα Εργασιακά Θέματα Δώρο Πάσχα Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δώρο Πάσχα Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Δικαιούχοι. 4 3. Χρόνος και τρόπος καταβολής 4 4. Υπολογισμός δώρου Πάσχα. 5 5. Βάση υπολογισμού. 6 6. Συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μείωση εισφορών κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014. ΣΧΕΤ. : Εγκύκλιοι: 71/2012 και 45/2014 Διεύθυνσης Ασφάλισης Εσόδων.

ΘΕΜΑ : Μείωση εισφορών κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014. ΣΧΕΤ. : Εγκύκλιοι: 71/2012 και 45/2014 Διεύθυνσης Ασφάλισης Εσόδων. Αθήνα, 25/7/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 102 41 Αθήνα Πληροφορίες : M. Προδρομίδου Αριθ. τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων για Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σε Οδούς (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ).

Έγκριση Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων για Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σε Οδούς (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΝΑΑΑΝΑΝ ΑΑΑΑ ΑΑΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 16-02 - 2011 Αρ. Πρωτ. ΔΜΕΟ/ο/612 ΕΠΕΙΓΟΝ FAX Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΩΤΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΙ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ

ΠΛΩΤΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΙ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΠΛΩΤΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΙ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πλωτοί αναρροφητικοί εκσκαφείς αποτελούν ειδικές δοµικές µηχανές οι οποίες χρησιµοποιούνται αποκλειστικά σε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 21/8/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α41/Ο.Ε./1 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ

Αθήνα 21/8/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α41/Ο.Ε./1 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ Αθήνα 21/8/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α41/Ο.Ε./1 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/13331/08.09.2014 Έχοντας υπόψη: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 3/2014 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 4486/21-04-2015

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 4486/21-04-2015 Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 4486/21-04-2015 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 3/2015 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων. (ΦΕΚ 11/Α/5-2-1990) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων. (ΦΕΚ 11/Α/5-2-1990) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 31/90 Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων. (ΦΕΚ 11/Α/5-2-1990) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.752,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΛΙΑΜΠΗΣ ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, Κ.Λ.Π.)»

ΟΜΑΔΑ Α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, Κ.Λ.Π.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΜΑΔΑ Α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 31 της 26.1/5.2.90. Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων (Φ.Ε.Κ.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 31 της 26.1/5.2.90. Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων (Φ.Ε.Κ. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 31 της 26.1/5.2.90 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 11/Α/1990) 1. Τις διατάξεις του Ν. 6422/1934 και κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ερμούπολη, 11 Οκτωβρίου 2016 Αριθ. Πρωτ. : Τ.Τ. 125112/412 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 8/23-03-2004) Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ Αθήνα 17 Ιουνίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας στέλνουμε συνημμένα το αναμορφωμένο τιμολόγιο που ισχύει από 18 Ιουνίου 2015, που περιέχει συγκεντρωτικά τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Επισκευή και στεγανοποίηση υδατοδεξαμενών άρδευσης οικισμού Βιαράδικα»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Επισκευή και στεγανοποίηση υδατοδεξαμενών άρδευσης οικισμού Βιαράδικα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 9. 10. 2015 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5052 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Επισκευή και στεγανοποίηση υδατοδεξαμενών άρδευσης οικισμού Βιαράδικα» Ο Δήμος Κυθήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10460/19.1.1983 Σε συνέχεια των οδηγιών που σας δώσαµε µε τις εγκυκλίους1 για την εφαρµογή της ΑΤΑ, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα για την οµοιόµορφη εφαρµογή της από 1.1.1983. Με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Μελέτης: 45/2015 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Μελέτης: 45/2015 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΝΟΥ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ορεστιάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5781,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007 ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007 Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών (Εφαρµόζεται το άρθρο Α-1 του Νέου Ενιαίου Τιµολογίου (ΝΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ04691ΩΓ-ΩΩ5 Α. ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΔΑ: ΒΕΔ04691ΩΓ-ΩΩ5 Α. ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) «Βελτιστοποίηση Ανάκτησης & Κομποστοποίησης του Οργανικού

Διαβάστε περισσότερα

& ΕΦΕ ΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ

& ΕΦΕ ΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: Fax:

Τηλ: Fax: ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Υδραυλικές εργασίες σύνδεσης νέας δεξαµενής ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα