ΕΝΩΠΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. ΕΝΣΤΑΣΗ Των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΠΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. ΕΝΣΤΑΣΗ Των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων"

Transcript

1 ΕΝΩΠΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΝΣΤΑΣΗ Των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων (κατ αλαφαβητική σειρά) 1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΔΜΕΔΕ), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ασκληπιού αρ. 23, ΑΘΗΝΑ, τηλ ). 2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΔΜΗΕΔΕ), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αχαρνών αρ. 35, ΑΘΗΝΑ, τηλ ). 3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΣΕΔΕ), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Θεσμιτοκλέους αρ.4, ΑΘΗΝΑ, τηλ ). 4. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕ (ΣΑΤΕ), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Φειδίου αρ. 14, ΑΘΗΝΑ, τηλ ). 5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (Σ.Τ.Ε.Α.Τ.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πινδάρου 4, , Αθήνα, τηλ ). Που εκπροσωπούνται νόμιμα, ΚΑΤΑ Του με αριθμό 139/ Πρακτικού Διαπιστώσεως Βασικών Τιμών για τα Α, Β, Γ, Δ Τρίμηνα 2010 της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων έργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.) Ένσταση κατά του Πρακτικού Σελίδα 1 από 17

2 Με την με αρ. πρωτ. Δ11Γ/οικ/78/ επιστολή του Τμήματος Προτύπων Αναλύσεων Τιμών και Ειδικών Κοστολογήσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μας κοινοποιήθηκε το ανωτέρω με αριθμό 139/ Πρακτικό με το οποίο διαπιστώθηκαν οι βασικές τιμές των Α, Β, Γ και Δ Τριμήνων του 2010, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 41 του Π.Δ. 609/85, το οποίο παραλάβαμε στις 2/3/2011. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις και νομιμοποιούμενοι προς άσκηση του σχετικά προβλεπόμενου νομίμου δικαιώματός μας, ασκούμε την παρούσα ένσταση κατά του Πρακτικού αυτού, για τους εξής νόμιμους, βάσιμους και αληθινούς λόγους: A. ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Α.1 Αναπροσαρμογή μέσων βασικών τιμών Ημερομισθίων Από τους επισυναπτόμενους στο 139 Πρακτικό πίνακες: - Α : ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ και - Α 1 : ΜΕΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ (ΙΚΑ, ΔΩΡΩΝ ΚΛΠ.) διαπιστώνονται τα ακόλουθα, ως προς την προτεινόμενη από την ΕΔΤΔΕ αναπροσαρμογή των βασικών τιμών ημερομισθίων: Α.1.α Διαπιστώσεις: 1/ Αναγνωρίζεται ως θετική η νέα προσέγγιση που εφαρμόζει για πρώτη φορά η ΕΔΤΔΕ για τον προσδιορισμό των μέσων βασικών τιμών Ημερομισθίων, με βάση τις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) και τις ισχύουσες διατάξεις για τις ασφαλιστικές καλύψεις. Ανάλογη μεθοδολογία έχει καταρτιστεί και προταθεί και από ΕΟ στα πλαίσια της Επιτροπής για τη βελτίωση των Τιμολογίων των ΔΕ. Ειδικότερα: Για τις ειδικότητες: «Εργάτης ανειδίκευτος», «Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης)», «Υπονομοποιός», «Εργάτης ειδικευμένος» και «Τεχνίτης», οι βασικές τιμές ημερομισθίων έχουν προσδιοριστεί, προσωρινά, με βάση την από 14/7/2009 ΣΣΕ, που αφορά στους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και των Συναφών Κλάδων όλης της Χώρας για το Ένσταση κατά του Πρακτικού Σελίδα 2 από 17

3 Τα ημερομίσθια αυτά θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν όταν υπογραφεί η αντίστοιχη ΣΣΕ για το Για τις ειδικότητες: «Βοηθός χειριστή ελαφρού μηχανήματος», «Βοηθός χειριστή βαριού μηχανήματος», «Χειριστής ελαφρού μηχανήματος», και «Χειριστής βαριού μηχανήματος», οι βασικές τιμές ημερομισθίων έχουν προσδιοριστεί με βάση την από 17/9/2010 ΣΣΕ, που αφορά στους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών και Βοηθών Χειριστών Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών κ.λπ. Μηχανημάτων Εκτελέσεως Τεχνικών Έργων και ισχύουν από 1/1/2010 μέχρι 31/12/2010. Ομοίως το βασικό ημερομίσθιο της ειδικότητας «Οδηγός αυτοκινήτου, ελκυστήρα», έχει προσδιοριστεί με βάση την από 29/10/2010 υπ.αριθμ. 37/2010 Διαιτητική Απόφαση του ΟΜΕΔ, που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών κλπ αυτοκινήτων, που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη όλης της Χώρας και ισχύει από 1/1/2010 μέχρι 31/12/2010. Για τα λοιπά βασικά ημερομίσθια ισχύουν, κατά παραδοχή, τα ακόλουθα: Τρία ζώα με αγωγέα = Εργάτης ειδικευμένος x 1,796 Δίτροχο με αγωγέα = Εργάτης ειδικευμένος x 1,796 Οδηγός δύτη = Δύτης / 2 Χειριστής ρόδας = Εργάτης ειδικευμένος x 1,00 Δύτης = Τιμή από έρευνα αγοράς 2/ Κατά τις άτυπες συναντήσεις εκπροσώπων των ΕΟ και των Τεχνικών τους Συμβούλων με την αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΔΕ (Δ11γ) για τον τρόπο υπολογισμού των μέσων βασικών ημερομισθίων, συμφωνήθηκαν το μέσο στατιστικό περίγραμμα των εργαζόμενων κάθε ειδικότητας, το εφαρμοστέο πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης και συζητήθηκε το μέσο % εργοδοτικών επιβαρύνσεων, που καλύπτει την εργοδοτική δαπάνη για αμειβόμενη μη-απασχόληση (επίσημες αργίες ασθένεια, καιρικές συνθήκες, οικογενειακές και συνδικαλιστικές υποχρεώσεις, κλπ), για καταγγελία της σύμβασης και για αμοιβή πρόσθετης απασχόλησης (υπερωρίες, υπερεργασία, νυκτερινή εργασία, Σάββατα, Κυριακές, Εορτές, κλπ). Το ποσοστό επιβαρύνσεων που πρότειναν με αναλυτική τεκμηρίωση οι εκπρόσωποι των ΕΟ είναι σημαντικά μεγαλύτερο από εκείνο που εκτιμούσε και τελικά εφάρμοσε στο προσβαλλόμενο Πρακτικό η υπηρεσία. Ένσταση κατά του Πρακτικού Σελίδα 3 από 17

4 Πίνακας Ε.1: Από τον πίνακα Α 1 του προσβαλλόμενου Πρακτικού, διαπιστώνουμε με έκπληξη ότι τα αναφερόμενα % εργοδοτικών επιβαρύνσεων είναι σημαντικά μικρότερα από εκείνα που τεκμηριωμένα προτάθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία (Δ11γ) και απέχουν σημαντικά από την πραγματικότητα, όπως τεκμηριώνεται πλήρως σε σχετικούς αναλυτικούς πίνακες υπολογισμών που έχουμε υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία. Το αποτέλεσμα είναι ότι το προκύπτον μικτό ημερομίσθιο, το οποίο και υπεισέρχεται στις αναλύσεις τιμών για τον υπολογισμό των, συντελεστών αναθεώρησης, κατά την εκδοχή του προσβαλλόμενου Πρακτικού, είναι σημαντικά μικρότερο από αυτό που θα κάλυπτε την πραγματική δαπάνη και το οποίο προτείνεται από τις ΕΟ. Τα παραπάνω συνοψίζονται στον Πίνακα Ε.1 που ακολουθεί. Δ' 09 εγκεκριμένο Α' 10 Σύγκριση Βασικής Τιμής και Μικτού Ημερομισθίου πρόταση ΕΔΤΔΕ Α' 10 πρόταση ΕΟ α/α Περιγραφή ειδικότητας Βασική Μικτό Βασική Μικτό Βασική Μικτό Τιμή Ημ/σθιο Τιμή Ημ/σθιο Τιμή Ημ/σθιο διαφορά μικτού ημ/σθίου (ΕΟ / ΕΔΤΔΕ)-1 [1.1] [1.2] [3.1] [3.2] [4.1] [4.2] [5]=[4.2/3.2]-1 01 Εργάτης Ανειδίκευτος 60,01 108,72 64,99 122,00 65,10 151,57 24,24% 02 Βοηθός (Ειδικευμένος Εργάτης) 66,70 120,84 71,48 134,18 71,36 166,14 23,82% 03 Βοηθός Χειριστή Ελαφρού Μηχανήματος 66,70 120,84 53,82 80,01 52,56 81,01 1,25% 04 Βοηθός Χειριστή Βαριού Μηχανήματος 67,13 121,62 53,82 80,01 52,56 81,01 1,25% 05 Υπονομοποιός 86,12 156,02 84,31 158,26 82,48 192,04 21,34% 06 Εργάτης Ειδικευμένος 66,70 120,84 71,48 134,18 71,36 166,14 23,82% 07 Τεχνίτης 88,32 160,01 84,31 158,26 82,48 192,04 21,34% 08 Χειριστής Ελαφρού Μηχανήματος 73,38 132,94 115,48 174,23 116,36 222,30 27,59% 09 Χειριστής Βαριού Μηχανήματος 88,32 160,01 126,65 191,08 128,22 244,96 28,20% 10 Οδηγός Αυτοκινήτου, Ελκυστήρα 73,38 132,94 89,14 134,23 89,09 169,31 26,13% 11 Τρία ζώα με αγωγέα (συν) 117,99 166,70 126,45 183,15 126,24 212,71 16,14% 12 Δίτροχο με αγωγέα (συν) 117,99 166,70 126,45 183,15 126,24 212,71 16,14% 13 Οδηγός Δύτη 64,02 115,99 85,00 128,53 85,00 128,53 0,00% 14 Χειριστής Ρόδας 67,37 122,05 71,48 108,08 71,36 107,91-0,16% 15 Δύτης 137,85 249,74 170,00 257,05 170,00 257,05 0,00% 3/ Ο τρόπος διαμόρφωσης της «διαπιστούμενης» βασικής τιμής του πίνακα Α του προσβαλλόμενου Πρακτικού και το υπολογιζόμενο αντίστοιχο μικτό ημερομίσθιο, κατά την εκδοχή της ΕΔΤΔΕ και της Δ11γ, συνοψίζεται στον Πίνακα Ε-2.1, που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας. Οι προτεινόμενες από τις ΕΟ βασικές τιμές ημερομισθίων και τα αντίστοιχα μικτά ημερομίσθια εμφανίζονται στον Πίνακα Ε-2.2, που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας. Και στις δύο περιπτώσεις έχει εφαρμοστεί το ίδιο στατιστικό προφίλ εργαζόμενων και τα ίδια πακέτα ασφαλιστικών καλύψεων. Ένσταση κατά του Πρακτικού Σελίδα 4 από 17

5 4/ Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή του πίνακα Α όλων των Πρακτικών και του προσβαλλόμενου, οι διαπιστούμενες μέσες βασικές τιμές ημερομισθίων είναι αυτές που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες Αναλύσεις Τιμών του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Για τις αναλύσεις αυτές το ωρομίσθιο πρέπει να προσδιορίζεται όπως όριζαν τα μέχρι σήμερα Πρακτικά, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο έγινε η διαπίστωση του μέσου ημερομισθίου, έτσι ώστε να συνάδει με τις αποδόσεις και την απασχόληση του προσωπικού που αναφέρονται στις αναλύσεις αυτές. Ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζονται τα ωρομίσθια που υπεισέρχονται στις εγκεκριμένες αναλύσεις, ορίζεται στα μέχρι σήμερα Πρακτικά Διαπίστωσης ως ακολούθως: Κατά συνέπεια οι ώρες εργασίας που αναφέρονται στον πίνακα Α 1 του προσβαλλόμενου πρακτικού, δεν ισχύουν για τις υφιστάμενες αναλύσεις, αλλά μόνο για νέες αναλύσεις που θα διαμορφωθούν λαμβάνοντας υπόψη τους συγκεκριμένες ώρες εργασίας. Για να γίνει ορθή εφαρμογή κατά τα ανωτέρω των ημερομισθίων στις εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών από τις οποίες υπολογίζονται και οι συντελεστές αναθεώρησης, ο πίνακας Α 1 του προσβαλλόμενου πρακτικού πρέπει να αντικατασταθεί με τον ακόλουθο Πίνακα Ε-3., στον οποίο αναφέρονται και τα προτεινόμενα από τις ΕΟ ποσοστά εργοδοτικών επιβαρύνσεων και ο οποίος συνοδεύεται από τις απαραίτητες επεξηγήσεις. Ένσταση κατά του Πρακτικού Σελίδα 5 από 17

6 Πίνακας Ε-3: Α'1 - ΜΕΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ (ΙΚΑ, ΔΩΡΩΝ ΚΛΠ.) Είδος Βασική Εργοδοτικές Ασφαλιστικές Ωρες ανά Ημέρα α/α Περιγραφή ειδικότητας Μον. Τιμή Επιβαρύνσεις Εισφορές Ισχύουσες ( ) % % Αναλύσεις [1] [2] [3] [4] 01 Εργάτης Ανειδίκευτος ημ 65,10 40,88% 65,266% 6,46 02 Βοηθός (Ειδικευμένος Εργάτης) ημ 71,36 40,88% 65,266% 6,46 03 Βοηθός Χειριστή Ελαφρού Μηχανήματος ημ 52,56 17,46% 31,210% 6,67 04 Βοηθός Χειριστή Βαριού Μηχανήματος ημ 52,56 17,46% 31,210% 6,67 05 Υπονομοποιός ημ 82,48 40,88% 65,266% 6,46 06 Εργάτης Ειδικευμένος ημ 71,36 40,88% 65,266% 6,46 07 Τεχνίτης ημ 82,48 40,88% 65,266% 6,46 08 Χειριστής Ελαφρού Μηχανήματος ημ 116,36 45,60% 31,210% 6,67 09 Χειριστής Βαριού Μηχανήματος ημ 128,22 45,60% 31,210% 6,67 10 Οδηγός Αυτοκινήτου, Ελκυστήρα ημ 89,09 44,84% 31,210% 6,67 επεξηγήσεις 11 Τρία ζώα με αγωγέα (συν) ημ 126,24 40,88% 65,266% 6,67 (4) 12 Δίτροχο με αγωγέα (συν) ημ 126,24 40,88% 65,266% 6,67 (4) 13 Οδηγός Δύτη ημ 85,00 10,00% 37,460% 6,67 14 Χειριστής Ρόδας ημ 71,36 10,00% 37,460% 6,67 15 Δύτης ημ 170,00 10,00% 37,460% 4,00 Επεξηγήσεις: 1) Το % εργοδοτικών επιβαρύνσεων (στήλη 2) καλύπτει την εργοδοτική δαπάνη για αμειβόμενη μη-απασχόληση (επίσημες αργίες, ασθένεια, καιρικές συνθήκες, οικογενειακές και συνδικαλιστικές υποχρεώσεις, κλπ), για καταγγελία της σύμβασης και για αμοιβή πρόσθετης απασχόλησης (υπερωρίες, υπερεργασία, νυκτερινή εργασία, Σάββατα, Κυριακές κλπ) 2) Το % ασφαλιστικών εισφορών (στήλη 3) καλύπτει τη συμμετοχή του εργοδότη που ορίζεται από το ΙΚΑ με βάση το αντίστοιχο πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης 3) Η Βασική Τιμή που αναγράφεται στη στήλη 1 προσαυξάνεται κατά το % εργοδοτικών επιβαρύνσεων (στήλη 2), για αμοιβόμενη μη-απασχόληση και για πρόσθετη απασχόληση. Στο ποσό των συνολικών αποδοχών που προκύπτει προσαυξάνεται κατά το αναλογούν ποσό εργοδοτικών εισφορών για ασφαλιστική κάλυψη (στήλη 3). 4) Για τις ειδικότητες αυτές, οι επιβαρύνσεις υπολογίζονται μόνο επί του ημερομισθίου του αγωγέα, που λαμβάνεται ίσο με αυτό του ανειδίκευτου εργάτη (α/α 01) 5) Για τα ισχύοντα αναλυτικά τιμολόγια ο υπολογισμός του ωρομισθίου γίνεται με τις ώρες ημερήσιας απασχόλησης της στήλης 4. Α.1.β Προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες: Με βάση τα προαναφερόμενα, επιβάλλεται η διόρθωση των πινάκων Α και Α 1 των Πρακτικών του 2010, την οποία και ζητάμε, ώστε να προσεγγιστεί η πραγματική εργατική δαπάνη και να διασφαλιστεί ο ορθός υπολογισμός των ωρομισθίων που υπεισέρχονται στις εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών για τον υπολογισμό των συντελεστών αναθεώρησης. Ειδικότερα: 1/ Ο πίνακας Α 1 πρέπει να διορθωθεί σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα Ε-3. Ένσταση κατά του Πρακτικού Σελίδα 6 από 17

7 2/ Ο πίνακας Α πρέπει να διορθωθεί σύμφωνα με τον Πίνακα Ε-4 που εμφανίζεται στην επόμενη σελίδα, με επεξηγήσεις, και 3/ Ο πίνακας της αναδιαπίστωσης στο εισηγητικό μέρος του προσβαλλόμενου Πρακτικού πρέπει να διορθωθεί σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα Πίνακα Ε-5. Πίνακας Ε-4 Ένσταση κατά του Πρακτικού Σελίδα 7 από 17

8 Πίνακας Ε-5 (για την αναδιαπίστωση) Α' ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ (χωρίς εργοδοτικές επιβαρύνσεις) κωδικοί αναφοράς στα αναλυτικά τιμολόγια Είδος Δ' τρίμηνο 2009 Α' τρίμηνο α/α Περιγραφή ειδικότητας Μον. ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ ΥΔΡ ΑΤΛΕ ΠΡΣ ΑΤΑΕ ΑΤΗΕ ΝEO διαπι- αναδιαπι ΑΤΕΠ στώσεις στώσεις διαπιστώσεις 01 Εργάτης Ανειδίκευτος ημ ,01 65,10 65,10 02 Βοηθός (Ειδικευμένος Εργάτης) ημ ,70 71,36 71,36 03 Βοηθός Χειριστή Ελαφρού Μηχανήματος ημ ,70 52,00 52,56 04 Βοηθός Χειριστή Βαριού Μηχανήματος ημ ,13 52,00 52,56 05 Υπονομοποιός ημ ,12 82,48 82,48 06 Εργάτης Ειδικευμένος ημ ,70 71,36 71,36 07 Τεχνίτης ημ ,32 82,48 82,48 08 Χειριστής Ελαφρού Μηχανήματος ημ ,38 115,12 116,36 09 Χειριστής Βαριού Μηχανήματος ημ ,32 126,85 128,22 10 Οδηγός Αυτοκινήτου, Ελκυστήρα ημ ,38 89,09 89,09 11 Τρία ζώα με αγωγέα (συν) ημ ,99 126,24 126,24 12 Δίτροχο με αγωγέα (συν) ημ ,99 126,24 126,24 13 Οδηγός Δύτη ημ ,02 85,00 85,00 14 Χειριστής Ρόδας ημ ,37 71,36 71,36 15 Δύτης ημ ,85 170,00 170,00 Ένσταση κατά του Πρακτικού Σελίδα 8 από 17

9 Α.2 Αναπροσαρμογή μέσων βασικών τιμών Ημερήσιων Μισθωμάτων Μηχανημάτων Από τους επισυναπτόμενους στο 139 Πρακτικό πίνακες: - Γ : ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ (Η.Μ.) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - Γ1.1: ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν.ΑΤΕΟ και - Γ1.3: ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν.ΑΤΕΠ) διαπιστώνονται τα ακόλουθα, ως προς την προτεινόμενη από την ΕΔΤΔΕ αναπροσαρμογή των βασικών τιμών ημερησίων μισθωμάτων μηχανημάτων αυτοκινήτων: Α.2.α Διαπιστώσεις: 1/ Για τα μηχανήματα των πινάκων Γ και Γ1.3, η ΕΔΤΔΕ συνεχίζει να διαπιστώνει ως βασική τιμή «μισθώματα», τα οποία δεν προκύπτουν με βάση τη μεθοδολογία προσδιορισμού του μισθώματος από το κόστος κτήσης του μηχανήματος, όπως αυτό γίνεται για τα μηχανήματα του πίνακα Γ1.1. 2/ Αντίθετα για τα μηχανήματα του πίνακα Γ1.1, μερικά εκ των οποίων περιλαμβάνονται και στον πίνακα Γ, η ΕΔΤΔΕ διαπιστώνει ως βασική τιμή «αξίες κτήσης», ως όφειλε, με βάση την ΥΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ Δ1/α/0/6/74 της 7/07/1994 (ΦΕΚ Β 538) «έγκριση αναλύσεως τιμών και περιγραφικού τιμολογίου έργων οδοποιίας εκδόσεως 1994». 3/ Η ΕΔΤΔΕ δεν υιοθέτησε την πρόταση των ΕΟ για την εφαρμογή ενιαίας μεθοδολογίας προσδιορισμού των ημερησίων μισθωμάτων των μηχανημάτων, που έχει κατατεθεί από τις ΕΟ με την ένσταση κατά του Πρακτικού 137. Η ανάγκη για την εφαρμογή ενιαίας μεθοδολογίας προσδιορισμού των ημερησίων μισθωμάτων των μηχανημάτων έχει υιοθετηθεί και από την Επιτροπή της ΓΓΔΕ για τη βελτίωση των τιμολογίων των ΔΕ, στην οποία έχουν επίσης κατατεθεί οι σχετικές προτάσεις των ΕΟ. 4/ Λόγω της απουσίας ενιαίου τρόπου προσδιορισμού των μισθωμάτων των μηχανημάτων, η ΕΔΤΔΕ κατέληξε σε ανακόλουθες, μη-αποδεκτές «διαπιστώσεις», κατά τις οποίες: Ένσταση κατά του Πρακτικού Σελίδα 9 από 17

10 για όλα τα μηχανήματα του πίνακα Γ, «διαπιστώνεται» αύξηση της τάξης του 2%, για τα μισθώματα του Α τριμήνου του 2010, σε σχέση με τα αντίστοιχα μισθώματα του Δ τριμήνου 2009, για τα περισσότερα μηχανήματα του πίνακα Γ1.1, «διαπιστώνονται» αξίες κτήσεις που οδηγούν σε μειώσεις των μισθωμάτων από 3% έως και 72%, ενώ για τέσσερα εξ αυτών προκύπτουν αυξήσεις από 270% έως 370% (!!!), σε σχέση με τα αντίστοιχα μισθώματα του Δ τριμήνου 2009, για τα μηχανήματα του πίνακα Γ1.3, ουδεμία μεταβολή διαπιστώνεται για τα μισθώματα του Α τριμήνου του 2010, σε σχέση με τα αντίστοιχα μισθώματα του Δ τριμήνου 2009, για όλα τας μηχανήματα, ουδεμία μεταβολή των μισθωμάτων διαπιστώνεται καθ όλη τη διάρκεια του 2010, παρά την αυξητική τάση των τιμών τους στις διεθνείς αγορές και τη σημαντική αύξηση του κόστους του χρήματος στη εσωτερική αγορά, κατά τη διάρκεια του 2010, στοιχείο καθοριστικό για τον υπολογισμό του μισθώματος των μηχανημάτων. Οι παραπάνω διαπιστώσεις εμφανίζονται αναλυτικά στον συνημμένο στο Παράρτημα 2 της παρούσας Πίνακα Μ.1, στον οποίο γίνεται η σύγκριση των μισθωμάτων μηχανημάτων για τα τρίμηνα Δ'09 και Α'10. Τα μισθώματα των μηχανημάτων του πίνακα Γ1.1 για το Α τρίμηνο του 2010, έχουν υπολογιστεί στη στήλη 3.3 του Πίνακα Μ.1, με βάση τις αξίες κτήσεις που διαπιστώνονται στο Πρακτικό 139 και τα οριζόμενα στην ΥΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ Δ1/α/0/6/74 της 7/07/1994 (ΦΕΚ Β 538) (Ν.ΑΤΕΟ). 5/ Από την μελέτη των στοιχείων του συνημμένου Πίνακα Μ.1 καταδεικνύεται ότι υπάρχει σαφής ανακολουθία μεταξύ των πινάκων Γ και Γ1.1, διότι για μηχανήματα με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, που περιλαμβάνονται και στους δύο πίνακες, «διαπιστώνονται» πολύ διαφορετικά μισθώματα χωρίς να υπάρχει λόγος ή αιτιολόγηση. Παρατίθενται στη συνέχεια μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων «διαπιστώσεων» προκειμένου να καταδειχτεί το βάσιμο της ενστάσεώς μας. Οι προκύπτουσες διαφορές είναι τόσο σημαντικές, ώστε από μόνες τους αποτελούν σοβαρότατο λόγο αποδοχής της ενστάσεώς μας και θα πρέπει να βάλουν σε ανησυχία την ηγεσία του Υπουργείου σχετικά με την επάρκεια του υφιστάμενου μηχανισμού διαπίστωσης των τιμών. Σχετικές επισημάνσεις και σοβαρές προτάσεις βελτίωσης του συστήματος έχουν υποβληθεί και στα πλαίσια της Επιτροπής βελτίωσης των Τιμολογίων ΔΕ που συγκροτήθηκε στη ΓΓΔΕ. Ένσταση κατά του Πρακτικού Σελίδα 10 από 17

11 Ομοίως χωρίς αιτιολόγηση είναι και κάποιες αυξήσεις εξοπλισμού που φθάνουν μέχρι και (273,82% π.χ. Κωδικός ΟΔΟ σπαστηροτριβείο, 800 ΗΡ) με μίσθωμα (958,88), ενώ παρεμφερής εγκατάσταση για παράγωγη (800 κ.μ. ΥΔΡ 464) έχει μίσθωμα (372,56). Αν λάβουμε υπόψη μας ότι ένα σύνηθες μέσο σπαστηροτριβείο παραγωγής 500,00 έως 600,00 κ.μ. ημερησίως είναι υποδύναμης 400,00 ΗΡ. Τότε: Το μεν συγκρότημα των 800 ΗΡ πρέπει να παράγει περίπου 1000,00 κ.μ. / ημερησίως (ΝΑΤΕΟ/1994). Το δε συγκρότημα των 800,00 κ.μ. / ημερησίως πρέπει να είναι περίπου 650,00 ΗΡ (λοιπές αναλύσεις). Τα προαναφερθέντα μισθώματα συγκρινόμενα με βάση τα στοιχεία ιπποδύναμης και παραγωγής αυτών δίνουν: 800,00 ΗΡ 1000,00 κ.μ. / ημ. 958,88 650,00 ΗΡ 800,00 κ.μ. / ημ. 372,56 Οι ιπποδυνάμεις διαιρούμενες με την παραγωγή είναι ταυτόσημες (800/1000 = 0,80 και 650 / 800 0,81). Ένσταση κατά του Πρακτικού Σελίδα 11 από 17

12 Στα αντίστοιχα μισθώματα ο λόγος είναι ο μισός ήτοι : (372,56/958,88 = 0,39). Το παραπάνω παραδείγματα είναι ενδεικτικά με σκοπό να καταδείξουν πόσο απέχουν της πραγματικότητας και λογικής διάφορες τιμές του προσβαλλόμενου Πρακτικού και ως εκ τούτου πόσο στρεβλωμένοι συντελεστές αναθεώρησης θα προκύψουν για τις διάφορες κατηγορίες έργων για την ίδια εργασία, αν εφαρμοστούν οι προτεινόμενες από τη ΕΔΤΔΕ βασικέ τιμές. Α.2.β Προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες: Με βάση τα προαναφερόμενα επιβάλλεται η διόρθωση των πινάκων Γ, Γ1.1 και Γ1.3 των Πρακτικών του 2010, την οποία και ζητάμε, ώστε να αρθούν οι στρεβλώσεις των βασικών τιμών, να εξομαλυνθούν οι σημαντικές διαφορές μεταξύ των πινάκων Γ και Γ1.1. για μηχανήματα με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, και να προσεγγιστεί η πραγματική κατάσταση, στα πλαίσια των προβλέψεων των κειμένων διατάξεων. Δεδομένου ότι η οριστικοποίηση της ενιαίας μεθοδολογίας αντικειμενικού προσδιορισμού του μισθώματος των μηχανημάτων, που έχουν προτείνει οι ΕΟ, είναι υπό επεξεργασία στα πλαίσια της Επιτροπής βελτίωσης των Τιμολογίων της ΓΓΔΕ, οι διορθωτικές ενέργειες που ζητάμε να γίνουν για τα προτεινόμενα από την ΕΔΤΔΕ μισθώματα μηχανημάτων του 2010, είναι οι ακόλουθες: 1/ Οι αξίες κτήσης του πίνακα Γ1.1 του προσβαλλόμενου Πρακτικού πρέπει να αντικατασταθούν, κατ ελάχιστο, με τις προτεινόμενες στο συνημμένο στο Παράρτημα 2 της παρούσας Πίνακα Μ.2 «Μέση αξία κτήσης μηχανημάτων του Πίνακα Γ' 1.1» (στήλες 5.2, 6.2, 7.2, 8.2). Στον πίνακα αυτόν οι αξίες κτήσης για το Δ τρίμηνο 2009 (στήλη 4.1), έχουν υπολογιστεί με βάση τα μισθώματα που είχαν διαπιστωθεί από την ΕΔΤΔΕ (πίνακας Γ1.2 του Πρακτικού Δ 09) και τα οριζόμενα στην ΥΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ Δ1/α/0/6/74 της 7/07/1994 (ΦΕΚ Β 538) (Ν.ΑΤΕΟ). Στη στήλη 4.2 του Πίνακα Μ.2 αναγράφονται οι αντίστοιχες αξίες κτήσης των μηχανημάτων με βάση τον Γερμανικό κατάλογο Δομικών Μηχανών BGL-EUROLISTE. Από τη σύγκριση των δύο στηλών προκύπτει ότι οι τιμές είναι παραπλήσιες και ότι κατά μέσο όρο οι τιμές το Δ τρίμηνο 2009 ήταν το 95,84% των τιμών του γερμανικού καταλόγου. Ένσταση κατά του Πρακτικού Σελίδα 12 από 17

13 Με αυτή τη βάση και λαμβάνοντας υπόψη και τον δείκτη μεταβολής της αξίας κτήσης από το συνημμένο στο Παράρτημα 2 της παρούσας Πίνακα Μ.3, που δίνεται από τη γερμανική στατιστική υπηρεσία για τα μηχανήματα του BGL, υπολογίζονται οι προτεινόμενες στον Πίνακα Μ.2 αξίες κτήσης για τα μηχανήματα του πίνακα Γ1.1, για το Α, Β, Γ και Δ τρίμηνο του 2010, που θεωρούμε ότι πρέπει κατ ελάχιστο να εφαρμοστούν, ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη της ουσίας και του σκοπού της αναθεώρησης. 2/ Στα μισθώματα των μηχανημάτων του πίνακα Γ και του πίνακα Γ1.3 να εφαρμοστεί επίσης, κατ ελάχιστο, ο στατιστικός δείκτης μεταβολής της αξίας κτήσης κατά τον Πίνακα Μ.3, για τα τρίμηνα Β, Γ και Δ του Ένσταση κατά του Πρακτικού Σελίδα 13 από 17

14 Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψη: ότι οι ενιστάμενες ΕΟ είναι πρόθυμες και έτοιμες να συνδράμουν την αρμόδια Δ/νση και την ΕΔΤΔΕ για την διεκπεραίωση των απαιτούμενων διορθώσεων και συμπληρώσεων του προσβαλλόμενου Πρακτικού και για την μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων, και ότι τα προτεινόμενα στην παρούσα ένσταση είναι πλήρως συμβατά με τις θέσεις που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή για τη βελτίωση των Τιμολογίων των ΔΕ και οι οποίες έχουν τύχει και της αποδοχής της ηγεσίας του ΥΠΟΜΕΔΙ και Επειδή η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται με το γράμμα και το πνεύμα της νομοθεσίας επί της ουσίας. Εν προκειμένω δε, οφείλει να προσδιορίσει τις βασικές τιμές ικανοποιώντας τον σκοπό της αναθεώρησης, όπως αυτός έχει ερμηνευθεί από τα Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας. Επειδή εάν οι τιμές παραμείνουν στο ύψος που καθορίστηκαν από το προσβαλλόμενο Πρακτικό, δημιουργούν υπέρμετρη ζημία και μάλιστα ανυπαίτια σε όλους τους κατασκευαστές δημοσίων έργων, κατά παράβαση του Νόμου και θέτοντας σε προφανή κίνδυνο την ποιοτική και εμπρόθεσμη εκτέλεση των έργων. Επειδή ειδικότερα και επί της ουσίας: οι βασικές τιμές των μέσων ημερομισθίων έχουν καθορισθεί με το νέο τρόπο αναιτιολόγητα σημαντικά μικρότερες από τις πραγματικές, χωρίς να ληφθεί υπόψη το ποσοστό εργοδοτικών επιβαρύνσεων, που όφειλε να εφαρμοστεί, κατά την τεκμηριωμένη πρόταση των ΕΟ. υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εσφαλμένης εφαρμογής των νέων ημερομισθίων κατά τον υπολογισμό των ωρομισθίων, που υπεισέρχονται στις εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών, και κατά συνέπεια εσφαλμένου υπολογισμού των συντελεστών αναθεώρησης. οι βασικές τιμές των μισθωμάτων των μηχανημάτων όπως απομειώθηκαν, αναιτιολόγητα, (για την ΝΑΤΕΟ/1994), εφόσον χρησιμοποιηθούν οδηγούν σε στρεβλή διαμόρφωση των συντελεστών αναθεώρησης. η ανωτέρω στρεβλή διαμόρφωση του τρόπου υπολογισμού της αναθεώρησης δεν δίδει αντικειμενικά και ανταποκρινόμενα στη πραγματικότητα αποτελέσματα. Ένσταση κατά του Πρακτικού Σελίδα 14 από 17

15 Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και με την επιφύλαξη τυχόν άλλων που νομίμως θα προσθέσουμε, καθώς και με την επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων μας ΖΗΤΑΜΕ - Να γίνει δεκτή η παρούσα. - Να αναμορφωθεί το προσβαλλόμενο Πρακτικό σε σχέση με τα ως άνω αναφερόμενα και να καθοριστούν οι βασικές τιμές που εμείς προτείνουμε και ζητάμε με την παρούσα ένστασή μας. Η παρούσα κατατίθεται στη Γραμματεία της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων και κοινοποιείται στον κ. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθήνα, Για τις ενιστάμενες Πανελλήνιες Εργοληπτικές Ενώσεις Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Συνημμένα Στοιχεία Παράρτημα [1] Στοιχεία για τη διαμόρφωση των μέσων βασικών τιμών των ημερομισθίων Παράρτημα [2] Στοιχεία για τον υπολογισμό των βασικών τιμών μισθωμάτων μηχανημάτων. Ένσταση κατά του Πρακτικού Σελίδα 15 από 17

16 Παράρτημα [1] Στοιχεία για τη διαμόρφωση των μέσων βασικών τιμών των ημερομισθίων Ένσταση κατά του Πρακτικού

17 Ένσταση κατά του Πρακτικού ιαµόρφωση Ηµεροµισθίων: ιαµόρφωση Ηµεροµισθίων: Πίνακας Ε-2.1: Ηµεροµίσθια προτεινόµενα από τη 11γ για το Α' 2010 Είδος [π1] ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ - Ηµεροµίσθιο ( ) α/α Περιγραφή ειδικότητας Μον. ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ Υ Ρ ΑΤΛΕ ΠΡΣ ΑΤΗΕ Βασικό Ηµ/σθιο Επιδόµατα χωρίς µε Εργοδ. Επιβαρ. Ασφαλιστ. Μικτό Ισχύουσες Νέες ΜΒΗ.ΣΣ π.επ Εργ. Επιβ % Εισφ. (%) Ηµ/σθιο Αναλύσεις Αναλύσεις [1] [2] [3] [4] [5]=[3]x(1+[4]) [6] [7]=[5]x(1+[6]) [8] [9] 01 Εργάτης Ανειδίκευτος ηµ [π2] 63,42 1,57 64,99 13,58% 73,82 65,266% 122,00 6,46 7,75 02 Βοηθός (Ειδικευµένος Εργάτης) ηµ [π2] 68,16 3,32 71,48 13,58% 81,19 65,266% 134,18 6,46 7,75 03 Βοηθός Χειριστή Ελαφρού Μηχανήµατος ηµ ,37 1,45 53,82 13,30% 60,98 31,210% 80,01 6,67 8,00 04 Βοηθός Χειριστή Βαριού Μηχανήµατος ηµ ,37 1,45 53,82 13,30% 60,98 31,210% 80,01 6,67 8,00 05 Υπονοµοποιός ηµ ,71 5,60 84,31 13,58% 95,76 65,266% 158,26 6,46 7,75 06 Εργάτης Ειδικευµένος ηµ [π2] 68,16 3,32 71,48 13,58% 81,19 65,266% 134,18 6,46 7,75 07 Τεχνίτης ηµ [π2] 78,71 5,60 84,31 13,58% 95,76 65,266% 158,26 6,46 7,75 08 Χειριστής Ελαφρού Μηχανήµατος ηµ ,63 0,85 115,48 14,99% 132,79 31,210% 174,23 6,67 8,00 09 Χειριστής Βαριού Μηχανήµατος ηµ ,24 1,41 126,65 14,99% 145,63 31,210% 191,08 6,67 8,00 10 Οδηγός Αυτοκινήτου, Ελκυστήρα ηµ ,15 1,99 89,14 14,76% 102,30 31,210% 134,23 6,67 8,00 11 Τρία ζώα µε αγωγέα (συν) ηµ 006 [π3] [11] = [06] x 1, ,45 13,30% 73,63 65,266% 183,15 6,67 7,75 12 ίτροχο µε αγωγέα (συν) ηµ 007 [π3] [12] = [06] x 1, ,45 13,30% 73,63 65,266% 183,15 6,67 7,75 13 Οδηγός ύτη ηµ 121 [π5] [13] = [15] / 2 85,00 10,00% 93,50 37,460% 128,53 6,67 7,75 14 Χειριστής Ρόδας ηµ 122 [π6] [14] = [06] x 1,00 71,48 10,00% 78,63 37,460% 108,08 6,67 8,00 15 ύτης ηµ 123 [π4] από έρευνα αγοράς 170,00 10,00% 187,00 37,460% 257,05 4,00 4,00 Παρατηρήσεις: κωδικοί αναφοράς στα αναλυτικά τιµολόγια Στοιχεία υπολογισµού Βασικής Τιµής (µέσες τιµές) π1) Οι υπολογισµοί της µέσης τιµής του βασικού ηµεροµισθίου (στήλη 1) και των επιδοµάτων (στήλη 2) γίνονται σε άλλους πίνακες µε βάση ένα συµφωνηµένο στατιστικό προφίλ εργαζόµενου για κάθε ειδικότητα, στο οποίο εφαρµόζονται οι προβλέψεις των αντίστοιχων ΣΣΕ (3-ετίες, επιδόµατα, κλπ). Το ποσό αυτό αποτελεί τη Βασική Τιµή που αναγράφεται στο πρακτικό (στήλη 3) και η οποία προσαυξάνεται µε ένα µέσο % εργοδοτικών επιβαρύνσεων (στήλη 4), υπολογιζόµενο σε άλλους βοηθητικούς πίνακες, για αµειβόµενη µη-απασχόληση και για πρόσθετη απασχόληση. Στο ποσό των συνολικών αποδοχών που προκύπτει (στήλη 5) προστίθεται το αναλογούν ποσό εργοδοτικών εισφορών που ορίζεται από το ΙΚΑ µε βάση το αντίστοιχο πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης (στήλη 6). Οι βοηθητικοί πίνακες υπολογισµού των επιδοµάτων (στήλη 2) και του % εργοδοτικών επιβαρύνσεων (στήλη 4) δεν µας έχουν δοθεί. Στη στήλη 7 εµφανίζεται το τελικό µικτό ηµεροµίσθιο µε το οποίο γίνεται, στα αναλυτικά τιµολόγια, ο υπολογισµός των βοηθητικών τιµών και των τιµών εφαρµογής. Για τα ισχύοντα αναλυτιικά τιµολόγια ο υπολογισµός του ωροµισθίου γίνεται µε τις ώρες ηµερήσιας απασχόλησης της στήλης 8. Στις νέες τυποποιηµένες αναλύσεις τιµών το ωροµίσθιο θα προσδιορίζεται µε τις ώρες απασχόλησης της στήλης 9. π2) Για τις ειδικότητες αυτές δεν έχει υπογραφεί η ΣΣΕ του Το αναφερόµενο ηµεροµίσθιο προσδιορίζεται µε βάση τη ΣΣΕ Οικοδόµων του Όταν υπογραφεί η ΣΣΕ του 2010 η βασική τιµή θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί (επαναδιαπίστωση). π3) Λαµβάνεται : [11] = [12] = [06] x 1,769. Για τις ειδικότητες αυτές, οι επιβαρύνσεις υπολογίζονται µόνο επί του ηµεροµισθίου του αγωγέα, που λαµβάνεται ίσο µε αυτό του ανειδίκευτου εργάτη (α/α 01) π4) Τιµή από έρευνα αγοράς π5) Λαµβάνεται [13] = [ ύτη, α/α 15] / 2 π6) Λαµβάνεται [14] = [06] Ωρες ανά Ηµέρα Πίνακας Ε-2.2: Ηµεροµίσθια προτεινόµενα από τις ΕΟ για το Α' 2010 Είδος [π1] ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ - Ηµεροµίσθιο ( ) α/α Περιγραφή ειδικότητας Μον. ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ Υ Ρ ΑΤΛΕ ΠΡΣ ΑΤΗΕ Βασικό Ηµ/σθιο Επιδόµατα χωρίς µε Εργοδ. Επιβαρ. Ασφαλιστ. Μικτό Ισχύουσες Νέες ΜΒΗ.ΣΣ π.επ Εργ. Επιβ % Εισφ. (%) Ηµ/σθιο Αναλύσεις Αναλύσεις [1] [2] [3] [4] [5]=[3]x(1+[4]) [6] [7]=[5]x(1+[6]) [8] [9] 01 Εργάτης Ανειδίκευτος ηµ [π2] 63,42 1,68 65,10 40,88% 91,71 65,266% 151,57 6,46 7,75 02 Βοηθός (Ειδικευµένος Εργάτης) ηµ [π2] 68,16 3,20 71,36 40,88% 100,53 65,266% 166,14 6,46 7,75 03 Βοηθός Χειριστή Ελαφρού Μηχανήµατος ηµ ,37 0,19 52,56 17,46% 61,74 31,210% 81,01 6,67 8,00 04 Βοηθός Χειριστή Βαριού Μηχανήµατος ηµ ,37 0,19 52,56 17,46% 61,74 31,210% 81,01 6,67 8,00 05 Υπονοµοποιός ηµ ,71 3,77 82,48 40,88% 116,20 65,266% 192,04 6,46 7,75 06 Εργάτης Ειδικευµένος ηµ [π2] 68,16 3,20 71,36 40,88% 100,53 65,266% 166,14 6,46 7,75 07 Τεχνίτης ηµ [π2] 78,71 3,77 82,48 40,88% 116,20 65,266% 192,04 6,46 7,75 08 Χειριστής Ελαφρού Μηχανήµατος ηµ ,63 1,73 116,36 45,60% 169,42 31,210% 222,30 6,67 8,00 09 Χειριστής Βαριού Μηχανήµατος ηµ ,24 2,98 128,22 45,60% 186,69 31,210% 244,96 6,67 8,00 10 Οδηγός Αυτοκινήτου, Ελκυστήρα ηµ ,19 1,90 89,09 44,84% 129,04 31,210% 169,31 6,67 8,00 11 Τρία ζώα µε αγωγέα (συν) ηµ 006 [π3] [11] = [06] x 1, ,24 40,88% 91,71 65,266% 212,71 6,67 7,75 12 ίτροχο µε αγωγέα (συν) ηµ 007 [π3] [12] = [06] x 1, ,24 40,88% 91,71 65,266% 212,71 6,67 7,75 13 Οδηγός ύτη ηµ 121 [π5] [13] = [15] / 2 85,00 10,00% 93,50 37,460% 128,53 6,67 7,75 14 Χειριστής Ρόδας ηµ 122 [π6] [14] = [06] x 1,00 71,36 10,00% 78,50 37,460% 107,91 6,67 8,00 15 ύτης ηµ 123 [π4] από έρευνα αγοράς 170,00 10,00% 187,00 37,460% 257,05 4,00 4,00 Παρατηρήσεις: π1) Οι υπολογισµοί της µέσης τιµής του βασικού ηµεροµισθίου (στήλη 1) και των επιδοµάτων (στήλη 2) γίνονται µε βάση το ίδιο συµφωνηµένο στατιστικό προφίλ εργαζόµενου για κάθε ειδικότητα, στο οποίο εφαρµόζονται οι προβλέψεις των αντίστοιχων ΣΣΕ (3-ετίες, επιδόµατα, κλπ). Τα ποσά της στήλης 1 του πίνακα 3.1 συµφωνούν µε τα αντίστοιχα ποσά του πίνακα 2.1. Τα ποσά των επιδοµάτων (στήλη 2) και τα % των εργοδοτικών επιβαρύνσεων λόγω απασχόλησης (στήλη 4) διαφέρουν σηµαντικά από τα αντίστοιχα του πίνακα 2.1 αλλά τεκµηριώνονται πλήρως στους συνηµµένους αναλυτικούς πίνακες υπολογισµού τους και είναι αυτά που πρέπει να εφαρµοστούν. Για τις στήλες 6, 7, 8 και 9 ισχύουν τα αναφερόµενα στον πίνακα 2.1 π2) Ισχύουν τα αναφερόµενα στον πίνακα 2.1 π3) Λαµβάνεται : [11] = [12] = [06] x 1,769. Για τις ειδικότητες αυτές, οι επιβαρύνσεις υπολογίζονται µόνο επί του ηµεροµισθίου του αγωγέα, που λαµβάνεται ίσο µε αυτό του ανειδίκευτου εργάτη (α/α 01) π4) Ισχύουν τα αναφερόµενα στον πίνακα 2.1 π5) Ισχύουν τα αναφερόµενα στον πίνακα 2.1 π6) Ισχύουν τα αναφερόµενα στον πίνακα 2.1 κωδικοί αναφοράς στα αναλυτικά τιµολόγια Στοιχεία υπολογισµού Βασικής Τιµής (µέσες τιµές) Ωρες ανά Ηµέρα 10-Labor D09-A10-enstasi.xls/Ηµεροµίσθια-1 14/3/2011

18 Παράρτημα [2] Στοιχεία για τον υπολογισμό των βασικών τιμών μισθωμάτων μηχανημάτων Ένσταση κατά του Πρακτικού

19 Ένσταση ΕΟ κατά του Πρακτικού Πίνακας Μ.1: Σύγκριση µισθωµάτων µηχανηµάτων τριµήνων ' 09 και Α' 10 Περιγραφή Μον. Ηµ. Μίσθωµα Μετρ. ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ ΑΤΥΕ ΑΤΕΠ ΑΤΛΕ ΑΤΑΕ ΝΑΤΕΠ (βασική Τιµή) Γ' ΠΙΝΑΚΑΣ: ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ (Η.Μ.) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2009 Βασική Τιµή 2010Α Ηµερήσιο Μίσθωµα [1] [2] [3.1] [3.2] ιαµορφωτήρας (ισοπεδωτής, GRADER) 115HP HM ATEO ,61 2,00% 260,72 260,72 Προωθητήρας (BULLDOZER) τύπου D7 ή παρεµφερής 160 ΗΡ HM ATEO ,27 0,00% 369,27 369,27 Φορτωτής 3/4 yd3 (ισχύος 40 µέχρι 45 HP) HM ATEO ,39 0,00% 100,39 100,39 Xωµατοσυλλέκτης (SCRAPER) αυτοκινούµενος, χωρητικότητος 9 κυβ υάρδων HM ATEO ,58 2,00% 206,63 206,63 Μηχανικός εκσκαφέας 3/4 κυβ. υάρδας HM ATEO ,79 0,00% 200,79 200,79 Μηχανικός εκσκαφέας 1 1/2 κυβ υάρδας (130 HP) HM ATEO ,77 0,00% 311,77 311,77 Αεροσυµπιεστής 160 κυβ.ποδ./λεπτό (60 ΗΡ) χωρίς πιστολέττα HM ATEO ,58 2,00% 53,63 53,63 Αερόσφυρα περιστροφική ή κρουστική (πιστολέττο) των 24 χγρ. HM ATEO-408 4,31 2,09% 4,40 4,40 Αυτοκίνητο ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου 6 τόννων HM ATEO ,60 1,54% 122,46 122,46 Αυτοκίνητο βυτιοφόρο 6 τόννων HM ATEO ,97 2,00% 113,19 113,19 Αναµικτήρας σκυροδέµατος των 250 λίτρων HM ATEO ,06 2,00% 26,58 26,58 Υδραντλία πετρελαιοκίνητη 2ins (συγκρότηµα µε σωλήνες και λοιπά εξαρτήµατα) HM ATEO-412 2,84 2,11% 2,90 2,90 Υδραντλία πετρελαιοκίνητη 3ins (συγκρότηµα µε σωλήνες και λοιπά εξαρτήµατα) HM ATEO-413 4,31 2,09% 4,40 4,40 Υδραντλία πετρελαιοκίνητη 4 ιντσών (συγκρότηµα µε σωλήνες και λοιπά εξαρτήµατα) HM ATEO-414 5,95 2,02% 6,07 6,07 Υδραντλία πετρελαιοκίνητη 6 ιντσών (συγκρότηµα µε σωλήνες και λοιπά εξαρτήµατα) HM ATEO-415 8,37 1,91% 8,53 8,53 Υδραντλία πετρελαιοκίνητη 8 ιντσών (συγκρότηµα µε σωλήνες και λοιπά εξαρτήµατα) HM ATEO ,89 2,02% 13,15 13,15 Θραυστήρας παραγωγής Γη3/ηµερ πλήρης µε τριβείο, µεταφορέα, κόσκινο και χοάνη HM ATEO ,11 2,00% 130,67 130,67 Μηχανικό κόσκινο (λαµβάνεται ως ίσο προς το 10% του µισθώµατος τριβείου 16 σφυρών) HM ATEO-419 4,31 2,09% 4,40 4,40 Πετρελαιοκίνητος οδοστρωτήρας 12 µέχρι 14 τόννων (45 ΗΡ) HM ATEO ,65 2,00% 94,50 94,50 Οδοστρωτήρας δονητικός 2,5 τόννων (16 ΗΡ) HM ATEO ,01 2,00% 31,63 31,63 Προωθητήρας (BULDOZER) τύπου D8 ή παρεµφερής HM ATEO ,25 0,01% 425,28 425,28 Αυτοκινούµενος δονητικός οδοστρωτήρας βάρους 8 µέχρι 10 τόννων (µε φυγοκεντρική ισχύ τουλάχιστον 80 ΗΡ) HM ATEO ,88 2,00% 75,36 75,36 Αεροσυµπιεστής 365 κυβ ποδ/λεπτό HM 450 ATΥ Ρ ,84 2,00% 81,44 81,44 Αερόσφυρα κρουστική των 40 kg HM 451 ATΥ Ρ-451 4,64 1,94% 4,73 4,73 Βραχίονας πτύου πλήρης 3/4 κυβ υάρδας HM 452 ATΥ Ρ ,10 0,00% 100,10 100,10 Συµπιεστής γαιών πετρελαιοκίνητος τύπου S 300 HM 453 ATΥ Ρ-453 0,00 Οδοστρωτήρας δονητικός ελκόµενος βάρους 13 τόννων HM 454 ATΥ Ρ ,65 2,00% 94,50 94,50 Οδοντωτός συµπιεστής (κατσικοπόδαρο) HM 455 ATΥ Ρ ,79 1,98% 30,38 30,38 Αναµικτήρας σκυροδέµατος των 500 λίτρων HM 456 ATΥ Ρ ,36 2,01% 34,03 34,03 Χωµατοσυλλέκτης (SCRAPER) αυτοκινούµενος χωρητικότητος 22 κυβ υαρδών HM 457 ATΥ Ρ ,86 2,00% 444,57 444,57 Χωµατοσυλλέκτης (SCRAPER) αυτοκινούµενος χωρητικότητος 14 κυβ υαρδών HM 458 ATΥ Ρ ,41 2,00% 276,84 276,84 Εκσκαφέας 3 κυβ υαρδών HM 459 ATΥ Ρ ,94 0,00% 409,94 409,94 Εκσκαφέας 4,5 κυβ υαρδών HM 460 ATΥ Ρ ,91 0,00% 506,91 506,91 Αυτοκίνητο ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου 17 τόννων HM 461 ATΥ Ρ ,61 2,00% 232,17 232,17 Αυτοκίνητο ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου 35 τόννων HM 462 ATΥ Ρ ,88 2,00% 338,52 338,52 Οδοστρωτήρας δονητικός ελκόµενος βάρους 5,7 τόννων HM 463 ATΥ Ρ ,70 2,01% 42,54 42,54 Συγκρότηµα παραγωγής αδρανών υλικών ηµερησίας αποδόσεως 800 m3 µε τα κόσκινα, µεταφορικούς ιµάντες, πλυντήριο, θραυστήρα, αντλίες, ηλεκτρικούς κινητήρες, συσκευές ζυγίσεως κλπ. Συγκρότηµα παρασκευής και εκτοξεύσεως GUNITE µε σωληνώσεις 100 περίπου µέτρων και εξαρτήµατα τύπου MEYCO GM-7 ή παρεµφερούς Ηλεκτροκίνητος αεροσυµπιεστής 600 ft3/min τύπου ATLAS DT.4 µε 1/2 αεροφυλάκιο ή παρεµφερής. ιατρητικό συγκρότηµα 5 βραχιόνων, δηλαδή 4 ελαφρών αεροσφυρών περιφερειακών και µιάς κεντρικής τύπου PAnToFORE ή παρεµφερούς ιαφορά Α10 / 09 HM 464 ATΥ Ρ ,25 2,00% 372,56 372,56 HM 465 ATΥ Ρ ,71 2,01% 99,67 99,67 HM 466 ATΥ Ρ ,58 2,00% 46,49 46,49 HM 467 ATΥ Ρ ,78 2,03% 338,52 338,52 Φορτωτής αεροκίνητος HL 500 (1/2 m3) HM 468 ATΥ Ρ ,11 2,01% 84,78 84,78 Ειδικός συρµός µεταφοράς προιόντων εκσκαφής τύπου SALZGITTER BZ 40 ή παρεµφερούς HM 469 ATΥ Ρ ,11 2,01% 84,78 84,78 Ηλεκτροκίνητη µηχανή έλξεως επί τροχιών, τύπου SIG ETB 70 µε τρία συγκροτήµατα συσσωρευτών και τα βοηθητικά εξαρτήµατα ή HM 470 ATΥ Ρ ,03 2,00% 68,37 68,37 παρεµφερούς Γεωτρύπανο περιστροφικό αεροκίνητο τύπου GRAELIUS X4 ή παρεµφερές µε αντλία, στελέχη κλπ HM 471 ATΥ Ρ ,09 2,00% 59,25 59,25 Αναµικτήρας ενεµάτων υψηλού στροβιλώδους, τύπου ATLAS CEMIX 175 ή παρεµφερής HM 472 ATΥ Ρ ,25 1,98% 25,75 25,75 Αναδευτήρας συντηρήσεως ενέµατος τύπου ATLAS CEMAG 350 ή παρεµφερής HM 473 ATΥ Ρ ,23 2,03% 16,56 16,56 Αντλία σιµεντενέσεων εµβολοφόρος αεροκίνητη ATLAS ZHS ή παρεµφερής HM 474 ATΥ Ρ ,36 2,01% 34,03 34,03 Υδρογεωτρύπανο περιστροφικό ικανότητος διατρήσεως σε βραχώδη εδάφη οπής διαµέτρου mm σε βάθος 120 m, που περιλαµβάνει ηλεκτρογεννήτρια για φωτισµό και ηλεκτροσυγκόληση, εµβολοφόρο αντλία, στελέχη, κοπτικά και κάθε άλλο εξάρτηµα που απαιτείται για τη λειτουργία του, συνολικής ισχύος περίπου 350 HP (πετρελαιοκινητήρας). HM 475 ATΥ Ρ ,33 2,00% 1.913, ,86 Αντλητικό συγκρότηµα µε αντλία τύπου 'ποµόνας' διαµέτρου 20 ins µε ικανότητα αντλήσεως 400 l/sec από βάθος 50 m και µε πετρελαιοκινητήρα, που περιλαµβάνει 2 ηλεκτρικά σταθµήµετρα, ένα παροχόµετρο (300 µέχρι 1500 m3/h) και συσκευή µετρήσεως άµµου. Συσκευή αντλήσεως νερού µέ εµφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού για την ανάπτυξη της γεωτρήσεως (AIR LIFT και JET) µε διάµετρο εξωτερικού σωλήνα 5 ins και εσωτερικού 1 1/2 ins Γεωτρύπανο περιστροφικό µε ικανότητα διατρήσεως σε βραχώδη εδάφη οπής διαµέτρου 146 mm σε βάθος 100 m, που περιλαµβάνει εµβολοφόρο αντλία, στελέχη, δειγµατοσυλλέκτες, ηλεκτρικό σταθµήµετρο, κοπτικά και κάθε άλλο εξάρτηµα που απαιτείται για λειτουργία του, συνολικής ισχύος 40 HP (πετρελειοκινητήρας). HM 476 ATΥ Ρ ,33 1,99% 82,95 82,95 HM 477 ATΥ Ρ-477 6,62 1,96% 6,75 6,75 HM 478 ATΥ Ρ ,63 2,00% 111,82 111, Tim-Equip-enstasi.xls - 14/3/2011 Σελίδα 1 από 4

20 Ένσταση ΕΟ κατά του Πρακτικού Πίνακας Μ.1: Σύγκριση µισθωµάτων µηχανηµάτων τριµήνων ' 09 και Α' 10 Περιγραφή Μον. Ηµ. Μίσθωµα Μετρ. ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ ΑΤΥΕ ΑΤΕΠ ΑΤΛΕ ΑΤΑΕ ΝΑΤΕΠ (βασική Τιµή) 2009 ιαφορά Α10 / 09 Βασική Τιµή 2010Α Ηµερήσιο Μίσθωµα [1] [2] [3.1] [3.2] Γερανός 5 τόννων HM 479 ATΥ Ρ ,37 2,00% 179,89 179,89 Αυτοκίνητο φορτηγό 3/4 τόννων HM 480 ATΥ Ρ ,92 2,01% 26,44 26,44 Υδρογεωτρύπανο περιστροφικό ικανότητος διατρήσεως σε βραχώδη εδάφη οπής διαµέτρου 22 ιντσών σε βάθος 150 µέτρων, που περιλαµβάνει ηλεκτρογεννήτρια για φωτισµό και ηλεκτροσυγκόληση, εµβολοφόρο αντλία, στελέχη, κοπτικά και κάθε άλλο εξάρτηµα που HM 481 ATΥ Ρ ,71 2,00% 789,18 789,18 απαιτείται για τη λειτουργία του, συνολικής ισχύος περίπου 100 HP (πετρελαικινητήρας) 2 ιντσών HM ATOE ,84 2,11% 2,90 2,90 3 ιντσών HM ATOE ,31 2,09% 4,40 4,40 Τριβείο 16 σφυρών 60 ΗΡ αποδόσεως 30 τον. ωριαίως (τύπου ή αναλόγου) HM 418 ATEO ,75 1,99% 43,60 43,60 Μηχανικό σάρωθρο HM 422 ATEO ,19 2,02% 36,92 36,92 Κιβώτιο διανοµής (λαµβάνεται ως ίσο προς το 10% του µισθώµατος αυτοκινήτου) 6 τόννων HM 423 ATEO ,94 2,01% 12,18 12,18 Προθερµαντήρας ασφάλτου (ασφαλτολέβητας) 500 γαλλ HM 424 ATEO ,92 2,00% 40,72 40,72 ιανοµέας ασφάλτου 1000 γαλλ HM 425 ATEO ,44 2,00% 160,59 160,59 Μόνιµη εγκατάσταση παραγωγής ασφαλτοµίγµατος εν θερµώ αποδόσεως 40 τόννων ωριαίως HM 426 ATEO ,90 2,00% 1.199, ,42 ιαστρωτήρας (FINISHER) 65 HP HM 427 ATEO ,97 2,00% 180,51 180,51 ονητής σκυροδέµατος (βενζινοκίνητος) HM 319 ATΛΕ ,02 2,00% 21,44 21,44 Γερανός 3 τόννων HM 320 ATΛΕ ,25 2,00% 152,24 152,24 Γερανός 10 τόννων HM 321 ATΛΕ ,18 2,00% 207,24 207,24 Γερανός 15 τόννων HM 322 ATΛΕ ,28 2,00% 287,93 287,93 Γερανός 25 τόννων HM 323 ATΛΕ ,46 2,00% 327,89 327,89 Γερανός 5 τόννων (3τ + 10τ) Χ 1/2 HM 324 ATΛΕ ,37 2,00% 179,89 179,89 Γερανός 20 τόννων (15τ + 25τ) Χ 1/2 HM 325 ATΛΕ ,09 2,00% 308,13 308,13 Πλωτός γερανός εκσκαφέας 'ΣΑΜΨΩΝ' γιά εκσκαφές HM ,20 2,00% 438,81 438,81 Πλωτός γερανός 'ΣΑΜΨΩΝ' γιά άρση και βύθιση τεχνητών ογκολίθων HM ,25 2,00% 372,56 372,56 Πλωτός γερανός 'ΣΑΜΨΩΝ' γιά άρση και βύθιση φυσικών ογκολίθων HM ,20 2,00% 438,81 438,81 Πλωτός γερανός ΤΙΤΑΝ ή ΑΤΛΑΣ γιά άρση και βύθιση τεχνητών ογκολίθων HM ,41 2,00% 575,70 575,70 Βυθοκόρος (ΠΙΝ ΟΣ) HM ,28 2,00% 287,93 287,93 Ρυµουλκό (ΑΙΓΛΗ) HM ,32 2,01% 47,25 47,25 Ρυµουλκό (ΛΕΩΝ) HM ,95 2,00% 226,39 226,39 Φορτηγίδα Φ2 HM ,69 1,99% 45,58 45,58 Φορτηγίδα Φ3 HM ,65 2,00% 94,50 94,50 Φορτηγίδα Φ4 HM ,57 2,00% 99,52 99,52 Πλωτή σχεδία (80% του ηµερησίου µισθώµατος φορτηγίδας Φ3) HM ,63 2,00% 76,12 76,12 Βραχοδιατρητήρας ή συγκρότηµα σιδηράς σφύρας (60% του ηµερησίου HM µισθώµατος πλωτού γερανού 'ΣΑΜΨΩΝ') ,29 2,00% 263,46 263,46 Πλήρες συνεργείο σκάφους υποβρυχίων εργασιών χωρίς πλήρωµα και δύτη ήτοι HM ,71 2,01% 99,67 99,67 Ελκυστήρας µε άροτρο ή πλατφόρµα ή σύστηµα διανοίξεως λάκκων ή φρέζα ή χλοοκοπτικό HM ,63 2,00% 111,82 111,82 Κοχλιωτή συσκευή διανοίξεως λάκκων µε δύο ειδικευµένους εργάτες HM ,93 2,00% 154,97 154,97 Χειροκίνητη φρέζα µε ένα ειδικευµένο εργάτη HM ,09 2,00% 94,95 94,95 Χλοοκοπτική µηχανή βενζινοκίνητη µε ένα ειδικευµένο εργάτη HM ,39 2,00% 88,12 88,12 Ψεκαστικό µηχάνηµα (βυτιοφόρο 6 τόννων µε σύστηµα ψεκασµού) HM ,79 2,00% 119,12 119,12 Συγκρότηµα υδροσπορέως HM ,33 2,00% 420,57 420, Tim-Equip-enstasi.xls - 14/3/2011 Σελίδα 2 από 4

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 4. ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ. & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ. & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν.ΑΤΕΟ, ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ (Η.Μ.) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Γ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ (Η.Μ.) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 Γ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ (Η.Μ.) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ (**) ΥΔΡ ΑΤΛΕ ΠΡΣ ΑΤΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εργασία Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Ηροδότου ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισμός 230.000.00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Πηγή Χρηματοδότησης ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Αρ.μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Εργο : Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

(απόφ. Δ11γ/ο/393/2-8-10 και απόφ. Δ11γ/454/25-10-10)

(απόφ. Δ11γ/ο/393/2-8-10 και απόφ. Δ11γ/454/25-10-10) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠ ΙΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑ ΙΙ ΒΕΛΤ ΙΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ ΙΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (απόφ. Δ11γ/ο/393/2-8-10 και

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. 35.6262.22 77200000-2 77312000-0 77211400-6 20.000,00

Κ.Α. 35.6262.22 77200000-2 77312000-0 77211400-6 20.000,00 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αριθµ. Μελέτης: 4/2014 Εργασία: «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά άλση του ήµου ράµας» Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΝΑΟΥΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρθρο Αρθ.Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Αγροτικη οδοποιία Δ.Ε Παπαφλέσσα. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 550.000,00 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της σύμβασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Αρ. µελέτης: ΒΚ 02 / 17-04-2013 ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙKΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73.000 ΕΤΟΣ: 2014 Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW VOLTERRA A.E. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW ΘΕΣΗ : "ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. 65 /2014 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κατά το άρθρο 4 του ν. 3316/2005

Α.Μ. 65 /2014 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κατά το άρθρο 4 του ν. 3316/2005 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ν Ο Μ Ο Σ Δ Η Μ Ο Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Η Μ Α Θ Ι Α Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΩΡΕΑ Κ.Α. 30.7411039 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 23.468,04 ΕΡΓΟ: «Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Τ Α Τ Ι Κ Η Σ Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2010 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ µε αριθµό - 185 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων ιανοµής. ΣΥΜΒΑΣΗ :... ΕΡΓΟ :... ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΕΙ ΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 33 / 2014 ΝΟΜΟΣ 14REQ002348815 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-20 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 46/2013 Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

Διαβάστε περισσότερα