ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Ετήσια Έκδοση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Ετήσια Έκδοση"

Transcript

1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2008 Ετήσια Έκδοση

2 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕΑΑ 3. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4. ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ 5. ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 2008

4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Κ ΛΑ ΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αυτοκίνητο: πολυδιάστατο, όσο και οι ανάγκες µας 1 > Εισαγωγή 1. ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 70 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕΑΑ 2008 Λίγα καταναλωτικά αγαθά έχουν τόσο σύνθετη σηµασία για το σύγχρονο άνθρωπο όσο το αυτοκίνητο. Ο κάτοχός του µέσα από αυτό εκφράζει την προσωπικότητά του, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιεί τις επαγγελµατικές, προσωπικές και ψυχαγωγικές του ανάγκες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, το αυτοκίνητο, ανεξάρτητα από τον τύπο (επιβατικό, ελαφρύ, µεσαίο και βαρύ φορτηγό, λεωφορείο ή δίκυκλο) και το µέγεθός του, ξεχωρίζει για τη θέση του στη σηµερινή οικονοµική, αλλά και κοινωνική ζωή. Ο κλάδος της κατασκευής, της διανοµής και της συντήρησης του αυτοκινήτου παίζει καταλυτικό ρόλο στην οικονοµική ανάπτυξη της Ε.Ε. Αναφέρουµε χαρακτηριστικά, ότι το 3,5% του ΑΕΠ και το 8% του συνόλου της βιοµηχανικής

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ K.1 παραγωγής, προέρχεται από την κατασκευή αυτοκινήτων. Στην κοινωνική διάστασή του, ο τοµέας αυτός προσφέρει εργασία σε Ευρωπαίους. Σε παγκόσµια κλίµακα παράγονται αυτοκίνητα το χρόνο, ενώ ο ίδιος επιχειρηµατικός τοµέας πραγµατοποιεί επενδύσεις, παίζει καίριο ρόλο στο εµπορικό ισοζύγιο, στηρίζει την έρευνα και την ανάπτυξη και ταυτόχρονα, µέσω της άµεσης και έµµεσης φορολογίας, αποτελεί κύρια πηγή δηµοσιονοµικών εσόδων. Στη χώρα µας, ο κλάδος αποτελείται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην επίσηµη εισαγωγή και διανοµή όλων των τύπων των οχηµάτων (εταιρείες-µέλη του ΣΕΑΑ και µέλη των επίσηµων δικτύων τους), παρουσιάζοντας ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξεως των 9,1 δις. Με αυτό τον τρόπο προσφέρουν περισσότερες από θέσεις εργασίας, αριθµός που µεγαλώνει αν υπολογιστεί και η έµµεση απασχόληση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 10% από τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισµού προέρχονται από τον κλάδο του αυτοκινήτου. Γενικότερα, είναι αυτονόητο ότι η µεταφορά πρώτων υλών και η µετακίνηση των εργαζοµένων αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παραγωγικής διαδικασίας για κάθε προϊόν, ενώ, σε ευρύτερο πλαίσιο, το σύστηµα των οδικών µεταφορών είναι αυτό που διασφαλίζει την επάρκεια αγαθών όταν και όπου είναι αναγκαία. Η οικονοµική ανάπτυξη και οι προηγµένες µεταφορές, που σηµαίνουν ελεύθερη αυτόνοµη µετακίνηση, συνδέονται αναπόσπαστα µεταξύ τους. Αυτή ακριβώς η ελευθερία είναι η αµεσότερη θετική επίδραση στη ζωή µας, καθώς µας δίνει απεριόριστες επιλογές στις οικογενειακές, επαγγελµατικές, εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές ανάγκες και απαιτήσεις µας.

6 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Κ ΛΑ ΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σύνδεσµος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων: κοντά στις ελληνικές οδικές µεταφορές για περισσότερα από 70 χρόνια 2.1 > Σκοποί και Στόχοι 2 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 7Ο ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕΑΑ 2008 Έχοντας συµπληρώσει 74 χρόνια λειτουργίας, από την ίδρυσή του το 1934, ο Σύνδεσµος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων εκπροσωπεί το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων (εθνικών διανοµέων) που είναι αντιπρόσωποι των κατασκευαστών και έχουν ως αντικείµενο την αποκλειστική, επίσηµη διανοµή και συντήρηση αυτοκινήτων οχη- µάτων (επιβατικών, ελαφρών, µεσαίων και βαρέων φορτηγών, λεωφορείων και δικύκλων). Το όνοµα του ΣΕΑΑ είναι πλέον συνυφασµένο µε την αξιοπιστία και την εγκυρότητα σε όλα τα θέµατα που αφορούν τις οδικές µεταφορές στη χώρα µας. Για το λόγο αυτό, συνεργάζεται στενά µε την πολιτεία. Ξεπερνώντας τα εθνικά σύνορα, ο ΣΕΑΑ είναι µέλος του ιεθνούς Οργανισµού Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (OICA), του Συνδέσµου Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), καθώς και του Συνδέσµου Ευρωπαίων Κατασκευαστών Μοτοσυκλετών (ACEM). Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΑΑ συµµετέχει στα διοικητικά συµβούλια και έχει πολυεπίπεδη συνεργασία µε αναγνωρισµένους φορείς όπως είναι ο ΣΕΒ και το ΙΟΒΕ.

7 70 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕΑΑ K.2 Οι θεµατικές κατηγορίες που αποτελούν τα κύρια αντικείµενα ενασχόλησης του ΣΕΑΑ είναι οι εξής: Η εκπροσώπηση του κλάδου ως όργανο της επίσηµης εισαγωγής, διανοµής και συντήρησης οχηµάτων στην Ελλάδα. Η προώθηση θεµάτων γενικότερου οικονοµικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος που αφορούν και προάγουν τις οδικές µεταφορές. Αναφορικά µε την εκπροσώπηση του κλάδου, ο ΣΕΑΑ: Ενισχύει και διασφαλίζει µε κάθε τρόπο την εύρυθµη λειτουργία και την πρόοδο των εταιρειών-µελών του, που στοχεύουν στην ανάπτυξη και τη λειτουργία των επίσηµων δικτύων πώλησης, συντήρησης και επισκευής οχηµάτων, ως εκπρόσωποι των αντίστοιχων κατασκευαστών. Η επιχειρηµατική αυτή δραστηριότητα διέπεται από αυστηρότατες ποιοτικές και ποσοτικές προδιαγραφές που ισχύουν για όλη την Ε.Ε. Μέσα από αναγνωρισµένες και υψηλής ποιότητας εκθεσιακές διοργανώσεις, εξασφαλίζει τη βέλτιστη προβολή των προϊόντων των µελών του και την ταυτόχρονη πληροφόρηση των καταναλωτών. Αναφορικά µε τα ζητήµατα γενικότερου οικονοµικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, ο ΣΕΑΑ στοχεύει: Στην προστασία του περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας την κυκλοφορία καινούριων οχηµάτων προηγµένης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και την παράλληλη απόσυρση από την κυκλοφορία παλαιών και ρυπογόνων αυτοκινήτων. Στην ενισχυµένη οδική ασφάλεια, µε την κυκλοφορία αυτοκινήτων που προσφέρουν αυξηµένη παθητική και ενεργητική ασφάλεια. Στον αποτελεσµατικότερο έλεγχο της κατάστασης του στόλου των οχηµάτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, µέσα από τις προηγµένες οδικές µεταφορές, την άµβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήµατος και τη δηµιουργία επιπλέον θέσεων στάθµευσης, θέµατα που είναι ιδιαίτερης σηµασίας στα αστικά κέντρα.

8 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Κ ΛΑ ΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2.3 > ραστηριότητες 2.2 > ιοικητικό Συµβούλιο Ο ΣΕΑΑ, σύµφωνα µε το καταστατικό του, διοικείται από επταµελές ιοικητικό Συµβούλιο, τα µέλη του οποίου εκλέγονται για τρία χρόνια από τις εταιρείες-τακτικά µέλη του. Τα σηµερινά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, µε θητεία από το 2006 µέχρι το 2009, είναι τα εξής: Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γενικός Γραµµατέας: Ταµίας: Μέλος: Μέλος: Μέλος: Ανδρέας Α. Ανδρικόπουλος Νικόλαος Α. Πατσατζής Παύλος Α. Λάσκαρις Ιωάννης Ε. Κοντέλλης Γεώργιος Θ. Βασιλάκης Ιωάννης. Σαρακάκης ηµήτριος Μ. Ψυλλάκης Στο πλαίσιο επίτευξης των προαναφερόµενων στόχων, οι κύριες δραστηριότητες του ΣΕΑΑ συνοψίζονται στις παρακάτω: Υποστήριξη και επικοινωνία προς την Πολιτεία, σε µόνιµη βάση, προτάσεων και λύσεων στα θέµατα των οδικών µεταφορών γενικότερα και ιδιαίτερα του αυτοκινήτου. Τα συναρµόδια για το αυτοκίνητο Υπουργεία ενηµερώνονται µέσα από υποµνήµατα, επαφές, µελέτες και επιστηµονικές εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες για συγκεκριµένες θέσεις, µε σκοπό τη διαµόρφωση κατάλληλου θεσµικού πλαισίου και την απαραίτητη για την ανάπτυξη κάθε οικονοµίας εφαρµογή µίας πολιτικής µεταφορών. Εκπόνηση µελετών είτε από τα εξειδικευµένα στελέχη του ΣΕΑΑ, είτε µε τη συνεργασία αναγνωρισµένων επιστηµονικών και ακαδηµαϊκών φορέων, όπως το ΙΟΒΕ ή το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τις ταξινοµήσεις και το στόλο των κυκλοφορούντων οχηµάτων. Τα συγκεκριµένα στοιχεία προέρχονται από επεξεργασία και ανάλυση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σηµαντικό µέρος τους είναι διαθέσιµο στο κοινό µέσα από την ιστοσελίδα του ΣΕΑΑ, στο Ανάληψη πρωτοβουλιών για θέµατα οδικής ασφάλειας. Αναφέρονται χαρακτηριστικά η συµµετοχή του ΣΕΑΑ στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, η δέσµευση των µελών του ΣΕΑΑ που εισάγουν δίκυκλα για αποφυγή διαφηµίσεων που προβάλλουν την επιθετική οδήγηση, καθώς και η υιοθέτηση στις διαφηµιστικές καταχωρήσεις τους, ενός λογοτύπου που προωθεί τη χρήση κράνους.

9 70 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕΑΑ K > Οργάνωση Εκθέσεων, Συνεδρίων και Παρουσιάσεων Οικονοµική ενίσχυση εκπαιδευτικών, κοινωνικών και λοιπών πρωτοβουλιών που συµπλέουν µε τους στόχους και τους σκοπούς του ΣΕΑΑ. Παραδείγµατα αποτελούν η χορηγία για την κατασκευή οχηµάτων που κινούνται µε ηλιακή ενέργεια από ελληνικά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, καθώς και η συµµετοχή τους σε διεθνή αγώνα. Ενέργειες που προάγουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη των µελών του, όπως πχ. οικονοµική ενίσχυση πυρόπληκτων, µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα µας το περασµένο καλοκαίρι, συνολικής αξίας 3 εκατ. ευρώ. Η φιλοσοφία του ΣΕΑΑ πίσω από τέτοιου είδους δραστηριότητες είναι ότι ως θεσµικός φορέας των επίσηµων διανοµέων οχηµάτων στην Ελλάδα, αναγνωρίζει ότι ο κλάδος των µεταφορών διαδραµατίζει ένα πολύ σηµαντικό ρόλο στην οικονοµία της χώρας και την καθηµερινότητα των πολιτών και το αποδεικνύει έµπρακτα. Οργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων και παρουσιάσεων. Με σκοπό την προβολή των προϊόντων και των δραστηριοτήτων των µελών του, αλλά και για την άρτια και αξιόπιστη ενηµέρωση των καταναλωτών, ο ΣΕΑΑ έχει την ευθύνη οργάνωσης µίας σειράς καταξιωµένων κλαδικών εκθέσεων. Συγκεκριµένα, αρχίζοντας από το 1995, ο ΣΕΑΑ πραγµατοποιεί ανά διετία τη ιεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Αθήνας, τη µεγαλύτερη ελληνική έκθεση, όχι µόνο σε κλαδικό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, όσον αφορά την ποιότητα των εκθεµάτων και των περιπτέρων, την προσέλευση του κοινού και του µεγέθους των εκθεσιακών εγκαταστάσεων. Η εγκυρότητα και η σηµαντικότητά της αποδεικνύονται και από το γεγονός ότι εξαρχής η συγκεκριµένη έκθεση περιλαµβανόταν στο πρόγραµµα των αυστηρά επιλεγµένων επίσηµων διεθνών εκθέσεων αυτοκινήτου (OICA Calendar) από τον ιεθνή Οργανισµό Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (OICA). Επιπρόσθετα, ο ΣΕΑΑ διοργανώνει την Έκθεση Επαγγελµατικού Αυτοκινήτου και την Έκθεση Μοτοσυκλέτας. Η καθολική συµµετοχή όλων των µελών του και των παραγόντων των αντίστοιχων κλάδων, αποτελούν απόδειξη για την αναγνώριση και την καταξίωσή τους ως διοργανώσεων ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου. Τέλος, ο ΣΕΑΑ οργανώνει ή συµµετέχει σε συνέδρια, των οποίων τα θέµατα προάγουν τους στόχους του, όπως π.χ. το ιεθνές Συνέδριο Αυτοκινήτου του Economist, στο πλαίσιο της ιεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου της Αθήνας. Για τον ίδιο λόγο συµµετέχει σε εκδηλώσεις επίκαιρου ενδιαφέροντος µε στόχο την προβολή των θέσεων των εταιρειών-µελών του, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τη συµµετοχή µε περίπτερο µε θέµα «Ναι στην πετρελαιοκίνηση», στην 69η ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επίσης, η συµµετοχή του τις εκδηλώσεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στο πλαίσιο της «Ηµέρας Μοτοσυκλέτας», είχε την ίδια σκοπιµότητα.

10 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Κ ΛΑ ΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο κλάδος του αυτοκινήτου αντιµετωπίζει υπεύθυνα την οδική ασφάλεια και το περιβάλλον 3 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ > Οδική ασφάλεια Κεντρικός άξονας στη φιλοσοφία των κατασκευαστών αυτοκινήτων είναι η οδική ασφάλεια των επιβατών, αλλά και κάθε χρήστη του οδικού δικτύου. Η συνολική εικόνα στην Ε.Ε. παρουσιάζει µείωση του αριθµού των θυµάτων κατά 50% τα τελευταία 30 χρόνια. υστυχώς, η Ελλάδα, για λόγους που θα παρουσιαστούν παρακάτω, εµφανίζει την αντίθετη τάση! Ταυτόχρονα, ο αριθµός του στόλου των κυκλοφορούντων οχη- µάτων και των διανυόµενων χιλιοµέτρων έχει τριπλασιαστεί.

11 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ K.3 είναι επίσης χρήστες των οδικών δικτύων. Σε αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται η οδηγία 2003/102/ΕΕ για την Προστασία των Πεζών, λαµβάνοντας µέτρα που καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση του ABS, καθώς και τον επανασχεδιασµό του εµπρόσθιου τµήµατος των αυτοκινήτων, στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου σοβαρού τραυµατισµού των πεζών. Τα εντυπωσιακά στοιχεία που προαναφέρθηκαν είναι αποτέλεσµα του σύγχρονου σχεδιασµού των αυτοκινήτων, που είναι πλέον εξοπλισµένα µε συστήµατα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας (π.χ. ABS, πολλαπλοί αερόσακοι --εµπρόσθιοι, πλευρικοί, οροφής, ποδιών-- για το σύνολο των επιβατών, συστήµατα ελέγχου πρόσφυσης). Στην ίδια λογική, το πλαίσιό τους διασφαλίζει την ελάχιστη δυνατή παραµόρφωση του θαλάµου των επιβατών σε περίπτωση σύγκρουσης. Η ηλεκτρονική ασφάλεια (e-safety), που αναφέρεται στη δυνατότητα προειδοποίησης και παροχής βοήθειας προς τον οδηγό για την αποφυγή ατυχήµατος, έχει να επιδείξει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Τα αντίστοιχα συστήµατα ανήκουν σε µία από τις παρακάτω οµάδες: Εκείνα που αφορούν το ίδιο το όχηµα και τις λειτουργίες του, όπως π.χ. την προειδοποίηση του οδηγού όταν το όχηµα βγαίνει από τη λωρίδα κυκλοφορίας όπου κινείται. Εκείνα που επικοινωνούν µε πηγές εκτός του οχήµατος για να παρέχουν στον οδηγό πληροφόρηση για τις καιρικές ή κυκλοφοριακές συνθήκες ή να καλούν αυτοµάτως βοήθεια σε περίπτωση ατυχήµατος. Χαρακτηριστικό παράδειγµα της διεθνούς µέριµνας για την οδική ασφάλεια, είναι η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας», που στοχεύει στη δραστική µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων στα κράτη-µέλη. Ο ΣΕΑΑ, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, συµ- µετέχει από τα τέλη του 2005 ενεργά σε αυτή την προσπάθεια µέσα από αντίστοιχες ενέργειες και δεσµεύσεις, όπως η εκπόνηση µελέτης για την επιρροή επαγγελµατικών οχηµάτων στην ασφάλεια οδικών δικτύων και η εκτενής επικοινωνιακή καµπάνια για την οδική ασφάλεια. Οι κατασκευαστές, όµως, δεν περιορίζονται πλέον µόνο στην ασφάλεια των επιβατών, αλλά και στους πεζούς και τους οδηγούς δικύκλων, που

12 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Κ ΛΑ ΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3.2 > ιοξείδιο του Άνθρακα (CO 2 ) («Φαινόµενο του Θερµοκηπίου») Εδώ και µία δεκαετία (από το 1998), ο κλάδος του αυτοκινήτου αποτελεί το µοναδικό κλάδο µεταφορών (χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων) που έχει προχωρήσει σε εθελοντική συµφωνία µε την Ε.Ε. για µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Τα αποτελέσµατα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν ιδιαίτερα θετικά: Η συνολική µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα ανήλθε σε 10,8%. Το 2003 επιτεύχθηκε η µείωση του µέσου επιπέδου εκποµπών στα 165 g/km, ενώ έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία πολλά µοντέλα µε εκποµπές χαµηλότερες των 120 g/km. Παρά τις δυσκολίες που αφορούν το οικονοµικό περιβάλλον, το θεσµικό πλαίσιο και τις διαρκώς υψηλότερες απαιτήσεις των καταναλωτών, ο κλάδος κατασκευής αυτοκινήτων έχει ήδη καταφέρει το 2008 να µειώσει το µέσο επίπεδο εκποµπών CO2 στα 150 g/km περίπου. Η µείωση αυτή επιτεύχθηκε µε την εξέλιξη της τεχνολογίας των κινητήρων και της οικονοµίας καυσίµων. Φυσικά, µε τη συµβολή στην προσπάθεια αυτή όλων των εµπλεκόµενων φορέων, όπως η πολιτεία, οι παραγωγοί καυσίµων, αλλά και οι ίδιοι οι καταναλωτές, η µείωση θα ήταν ακόµα σηµαντικότερη.

13 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ K > Περιβάλλον Εκτός από τις προσπάθειες των κατασκευαστών αυτοκινήτων για µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), αντίστοιχοι στόχοι έχουν τεθεί και για τους λοιπούς ρύπους, όπως είναι τα οξείδια του αζώτου (ΝΟΧ), οι υδρογονάνθρακες (HC), το µονοξείδιο του άνθρακα (CO), το όζον και τα σωµατίδια. Αξίζει να αναφερθεί ότι ένα µέσο σύγχρονο αυτοκίνητο εκπέµπει µόλις το 1% των ρύπων ενός αντίστοιχου αυτοκινήτου του 1970, ενώ το επίπεδο θορύβου του έχει µειωθεί κατά 90%. Στοχεύοντας στη συνεχή µείωση των εκποµπών ρύπων και την αξιοποίηση των πηγών ενέργειας, η αυτοκινητοβιοµηχανία εξελίσσει τόσο τους βενζινοκινητήρες (µε τη χρήση εξελιγµένων συστηµάτων ηλεκτρονικής διαχείρισης καυσίµου), όσο και τους πετρελαιοκινητήρες µε πλήθος νέων τεχνολογιών, όπως τα εξελιγµένα συστήµατα έγχυσης καυσίµου και κυρίως η υπερτροφοδότηση. Ταυτόχρονα, τα υβριδικά οχήµατα, που συνδυάζουν κινητήρες εσωτερικής καύσης και ηλεκτροκινητήρες, γνωρίζουν µεγάλη ανάπτυξη και η παραγωγή τους έχει ήδη ξεκινήσει ή προγραµµατίζεται από πολλούς κατασκευαστές. Παράλληλα, παρατηρείται έντονη ερευνητική δραστηριότητα µε αντικείµενο την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως του υδρογόνου ή της χρήσης εναλλακτικών καυσίµων στους κινητήρες εσωτερικής καύσης (φυσικό αέριο, µεθανόλη, βιοκαύσιµα κλπ.). Επιπρόσθετα, τα ευρύτατα διαδεδοµένα πλέον κλιµατιστικά, έχουν βελτιωθεί σηµαντικά όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας, τα χρησιµοποιούµενα ψυκτικά µέσα και τις απώλειές τους (διαρροή προς το περιβάλλον). Ακόµη µία πρωτοβουλία της αυτοκινητοβιοµηχανίας από το 1990, ήταν η ευθύνη ανακύκλωσης των προϊόντων του κλάδου στο τέλος της ζωής τους. Το 2000, µε την οδηγία 2000/53/ΕΕ της Ε.Ε. για τα Οχήµατα Τέλους Ζωής, τέθηκαν οι στόχοι για την ανακύκλωση των αυτοκινήτων, µε αποτέλεσµα η συνολική ανακύκλωση /ανάκτηση από αυτά να φτάσει κατά βάρος το 85% το 2006 και αυτό το ποσοστό υπολογίζεται να αγγίξει το 95% το Για την υλοποίηση των στόχων της συγκεκριµένης οδηγίας, στη χώρα µας έχει συστηθεί η αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία Εναλλακτική ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδος (Ε ΟΕ) από τις 34 εταιρείες-επίσηµους διανοµείς αυτοκινήτων, που είναι µέλη του ΣΕΑΑ. Όσον αφορά τον ίδιο τον τοµέα κατασκευής οχηµάτων, που είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρος και προκαλεί απελευθέρωση ρυπογόνων υλικών, οι αυτοκινητοβιοµηχανίες έχουν σηµειώσει µεγάλη πρόοδο, µειώνοντας τόσο τα απαιτού- µενα µεγέθη, όσο και τους ρύπους.

14 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Κ ΛΑ ΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τα καίρια θέµατα που απαιτούν πρόοδο για τον κλάδο παραγωγής, επίσηµης διανοµής και συντήρησης αυτοκινήτων 4 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΠΡΟΟ ΟΣ 2008 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κλάδος της παραγωγής, της επίσηµης διανοµής και της συντήρησης αυτοκινήτων, εκπροσωπείται από τον Σύνδεσµο Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (Association des Constructeurs Europeens d Automobiles-ACEA), του οποίου µέλος είναι και ο ΣΕΑΑ. Ο ACEA συνεργάζεται µε τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την προώθηση εφικτών και βιώσιµων λύσεων, σε θέµατα όπως:

15 ΕΞΕΛΙΞΗ & ΠΡΟΟ ΟΣ K.4 Το καθαρότερο περιβάλλον και η συνεχής πρόοδος στην οδική ασφάλεια. Η δικαιότερη και σύγχρονη φορολόγηση για το αυτοκίνητο και η επένδυση των κρατικών εσόδων που προέρχονται από αυτό για τη βελτίωση των αναγκαίων υποδοµών, στη βάση της ανταποδοτικότητας. Η αναβάθµιση των οδικών δικτύων και η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών. Η εφαρµογή της συµπληρωµατικότητας των µεταφορικών µέσων, µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες και τις αρχές του υγιούς ανταγωνισµού. Η βελτίωση της ποιότητας των µέσων µαζικής µεταφοράς. Η ανάπτυξη της αυτοκινητοβιοµηχανίας και η βελτιωµένη ανταγωνιστικότητά της, µέσα από ορθολογιστικές πολιτικές της Ε.Ε. Στην Ελλάδα, ο κλάδος της επίσηµης διανοµής και συντήρησης αυτοκινήτων επικεντρώνεται σε µία σειρά ζητηµάτων που αφορούν την αυτοκίνηση και τις οδικές µεταφορές και τα οποία διακρίνονται µε βάση τον τύπο οχήµατος και είναι τα ακόλουθα:

16 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Κ ΛΑ ΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4.1 > Επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά Ο εκσυγχρονισµός της φορολογίας αυτοκινήτων και η εφαρµογή περιβαλλοντικών κριτηρίων σε αυτή Η φορολογία κατά την αγορά ενός αυτοκινήτου, πέρα από τις στρεβλώσεις που προκαλεί στην αγορά, έχει αρνητική επίδραση τόσο στην επιχείρηση, της οποίας την αποδοτικότητα µειώνει (στην περίπτωση των ελαφρών, µεσαίων και βαρέων φορτηγών), όσο και στις κρατικές υπηρεσίες, στις οποίες προσθέτει ιδιαίτερο φόρτο διεκπεραίωσης. Εναλλακτική προσέγγιση σε αυτά τα ζητήµατα, µε διασφάλιση της διατήρησης ή ακόµα και της αύξησης των κρατικών εσόδων, θα µπορούσαν να επιφέρουν µέτρα που βασίζονται στην έµµεση φορολογία από τη χρήση των οχηµάτων. Συγκεκριµένα, η κλιµάκωση του ύψους των τελών κυκλοφορίας µε βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, θα οδηγήσει σε σηµαντικότατη αύξηση των δη- µοσιονοµικών εσόδων µε δίκαιο τρόπο. Το ύψος αυτής της αύξησης υπολογίζεται να είναι τέτοιο, που θα εξουδετέρωνε την υστέρηση εσόδων από την κατάργηση του Τέλους Ταξινόµησης, που επιβάλλεται σήµερα κατά την αγορά του αυτοκινήτου. Επιπλέον, αυτό το σύστηµα θα προετοιµάσει το κοινό οµαλά για τα εναλλακτικά κυκλοφοριακά µέτρα, που θεωρείται µε βεβαιότητα ότι θα είναι αναγκαία στα αστικά κέντρα της χώρας µας στο άµεσο µέλλον, εφόσον το µέτρο των µονών-ζυγών έχει αποδειχθεί αναποτελεσµατικό. Οι προτάσεις του ΣΕΑΑ µε βάση τα παραπάνω, συνοψίζονται στις εξής πρωτοβουλίες: Τη σταδιακή κατάργηση του Τέλους Ταξινόµησης στα επιβατικά αυτοκίνητα. Την πλήρη κατάργηση του Τέλους Ταξινόµησης στα φορτηγά. Την ολοκλήρωση της κατάργησης των τεκµηρίων διαβίωσης που βασίζεται στη χρήση επιβατικών αυτοκινήτων. Την εφαρµογή του κλιµακωτού ύψους των τελών κυκλοφορίας, ανάλογα µε την αντιρρυπαντική τεχνολογία των οχηµάτων, βασισµένη στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Την καθιέρωση αυτοκόλλητων σηµάτων Τελών Κυκλοφορίας διαφορετικού χρώµατος, ανάλογα µε την αντιρρυπαντική τεχνολογία του οχήµατος.

17 ΕΞΕΛΙΞΗ & ΠΡΟΟ ΟΣ K Η βελτίωση και η διατήρηση της καλής κατάστασης του στόλου των επιβατικών αυτοκινήτων και των ελαφρών φορτηγών Α. Η σωστή λειτουργία των ΚΤΕΟ Ο ρόλος της αποτελεσµατικής λειτουργίας των ΚΤΕΟ είναι καίριας σηµασίας για την οδική ασφάλεια. Ο θεσµός δεν αφορά µόνο τα κυκλοφορούντα αυτοκίνητα, αλλά και τα εισαγόµενα µεταχειρισµένα οχήµατα, τα οποία συχνά καταλήγουν στην ελληνική αγορά, καθώς τα τεχνικά προβλήµατα που παρουσιάζουν, τα καθιστούν οικονοµικά ασύµφορα στις χώρες από όπου προέρχονται. Η δηµιουργία των ιδιωτικών ΚΤΕΟ, αποτελεί κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, όµως παρουσιάζει περιθώρια βελτίωσης, καθώς απαιτείται: Η πλήρης και αποκλειστική υπαγωγή των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ. Η πυκνότερη έκδοση "προγραµµάτων" ελέγχου απο την αρµόδια αυτοδιοικηση µε βάση τη δυναµικότητα των εκάστοτε υφιστάµενων ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Η παροχή οικονοµικών κινήτρων (π.χ. φορολογικών) στις τυχόν περιοχές µε υποτονική οικονοµική δραστηριότητα, για την ίδρυση ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Το δικαίωµα δραστηριοποίησης των επίσηµων διανοµέων αυτοκινήτων στον τοµέα των ιδιωτικών ΚΤΕΟ µε την καθιέρωση κανόνων ισότητας που θα διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισµό µεταξύ δη- µόσιων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Η σωστή και επαρκής πληροφόρηση του κοινού και των δηµοσίων υπηρεσιών για τη λειτουργία των ιδιωτικών ΚΤΕΟ και η καθιέρωση αυστηρών και αποτελεσµατικών µηχανισµών για την πάταξη φαινοµένων διαφθοράς και αδιαφανούς λειτουργίας. Β. Η ανανέωση του στόλου των αυτοκινήτων, µέσω της σταδιακής εξόδου από την κυκλοφορία των περισσοτέρων από αυτοκινήτων συµβατικής ή καταλυτικής τεχνολογίας 1 ης γενιάς, ηλικίας µεγαλύτερης των 15 ετών Σε σύγκριση µε άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε., στην Ελλάδα παρατηρείται το φαινόµενο µίας µικρής αγοράς καινούριων αυτοκινήτων ανά κάτοικο, όµως µε στόλο κυκλοφορούντων οχηµάτων που αυξάνεται µε ρυθµούς της τάξης 6-8%. Στα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε., το ποσοστό εισόδου νέων αυτοκινήτων, σε σχέση µε το σύνολο των κυκλοφορούντων οχηµάτων, είναι παρόµοιο µε το ελληνικό, µε συνδυασµό όµως, σχεδόν αντίστοιχης εξόδου από την κυκλοφορία παλαιών αυτοκινήτων. Με αυτό τον τρόπο, ο στόλος δεν αυξάνεται ετησίως πάνω από 1-2%. Ως αποτέλεσµα, σήµερα στη χώρα µας κυκλοφορούν µη καταλυτικά ή καταλυτικά αυτοκίνητα 1 ης γενιάς, ηλικίας άνω των 15 ετών, ρυπαίνοντας το περιβάλλον και ταυτόχρονα παρουσιάζοντας µειωµένη οδική ασφάλεια. Για αυτό το λόγο, πρέπει: Να προσφερθούν οικονοµικά κίνητρα για την οικειοθελή έξοδο από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας, ηλικίας µεγαλύτερης των 15 ετών, στο πλαίσιο ενός µεσοπρόθεσµου προγράµµατος. Να θεσπιστεί η κλιµάκωση των τελών κυκλοφορίας που προαναφέρθηκε, µε βάση την αντιρρυπαντική τεχνολογία των κυκλοφορούντων οχηµάτων κατά την κατασκευή τους. Το σύστηµα αυτό θα αποτελέσει αντικίνητρο για την κυκλοφορία παλαιών ρυπογόνων οχηµάτων. Να καθιερωθεί η αυστηρή λειτουργία των ΚΤΕΟ, της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) και των οδικών έκτακτων ελέγχων, όπως περιγράφεται στη συνέχεια, ως επιπλέον αντικίνητρα για τη διατήρηση παλαιών οχηµάτων σε κυκλοφορία.

18 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Κ ΛΑ ΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Γ. Η αυστηρή λειτουργία της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) Επιπρόσθετα στα παλαιάς τεχνολογίας αυτοκίνητα που κυκλοφορούν, υπάρχουν άλλα καταλυτικά αυτοκίνητα ηλικίας 10 ως 15 ετών, ελάχιστα από τα οποία έχουν αντικαταστήσει τους απενεργοποιηµένους πλέον καταλύτες τους, προκαλώντας δυσµενέστατες συνέπειες µε τους εκπεµπόµενους ρύπους. Με βάση αυτά τα στοιχεία, θα πρέπει να αξιοποιηθεί ο θεσµός της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων, µε ενέργειες όπως: Η επαναληπτική επικοινωνία στους οδηγούς για το θεσµό και τα πρόστιµα που προκύπτουν από αµέλεια έκδοσης της ΚΕΚ. Η έκδοση της ΚΕΚ ως προϋπόθεση για την προµήθεια του σήµατος τελών κυκλοφορίας.. Η συνεχής και συχνή διενέργεια έκτακτων τεχνικών ελέγχων των αυτοκινήτων στο δρόµο Αποτελεί µία από τις αποτελεσµατικότερες ενέργειες στο στόχο της πολιτείας για µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων κατά 50% µέχρι το Για την εφαρµογή αυτού του µέτρου, απαιτείται δέσµευση και συνεργασία των συναρµόδιων Υπουργείων Μεταφορών & Επικοινωνιών, ΠΕΧΩ Ε και Εσωτερικών, που θα συνοδεύεται από αντίστοιχη επικοινωνία µέσα από τα ΜΜΕ, για τη σύσταση µόνιµων κλιµακίων ελέγχου οχηµάτων στο δρόµο, µε πρόγραµµα ελέγχων που θα καλύπτει επαρκώς ολόκληρη την επικράτεια. Με αυτό τον τρόπο, οι οδηγοί θα γνωρίζουν ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα έκτακτου ελέγχου, όχι µόνο ως προς την οδηγική συµπεριφορά τους, αλλά και ως προς όλα τα ζητήµατα του οχήµατός τους (τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, ΚΕΚ, εκπεµπόµενοι ρύποι κλπ.)

19 ΕΞΕΛΙΞΗ & ΠΡΟΟ ΟΣ K Η αντικατάσταση του µέτρου της εκ περιτροπής κυκλοφορίας στην Αθήνα µε βάση το σύστηµα «µονά-ζυγά», από σύστηµα που θα βασίζεται στη φιλικότητα των αυτοκινήτων προς το περιβάλλον Είναι από όλους αποδεκτό πλέον ότι το σύστηµα των «µονών-ζυγών» δεν υποστηρίζει την κυκλοφοριακή αποφόρτιση της Αθήνας, ενώ η αύξηση της κυκλοφορίας στα αστικά κέντρα γενικότερα, αποτελεί µεγάλο οικονοµικό και κοινωνικό ζήτηµα, εξαιτίας του χρόνου και των καυσίµων που αναλώνονται. Παράλληλα, τα αστικά κέντρα αντιµετωπίζουν και προβλήµατα ρύπανσης, που επιδεινώνονται σηµαντικά από τα παλαιά ρυπογόνα αυτοκίνητα. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η πολιτεία θα πρέπει να λάβει ουσιαστικά κυκλοφοριακά µέτρα, χωρίς εισπρακτικό (π.χ. επιβολή διοδίων) ή επιλεκτικό χαρακτήρα, συνεχίζοντας, παράλληλα, το έργο των υποδοµών στα οδικά δίκτυα. Με βάση τα παραπάνω, ο ΣΕΑΑ προτείνει την αντικατάσταση του συστήµατος «µονών-ζυγών» από ένα σύστηµα επιτρεπόµενης κυκλοφορίας στους δύο υπάρχοντες δακτυλίους της Αθήνας, ανάλογα µε την αντιρρυπαντική τεχνολογία των αυτοκινήτων. Για παράδειγµα, στο µικρό δακτύλιο, να κυκλοφορούν αποκλειστικά τα αυτοκίνητα της εκάστοτε σύγχρονης τεχνολογίας ρύπων (σήµερα Euro IV), ενώ στο µεγάλο δακτύλιο, που τίθεται σε ισχύ σε έκτακτες περιπτώσεις ρύπανσης, να κυκλοφορούν επιπλέον τα αυτοκίνητα της εκάστοτε προηγούµενης τεχνολογίας (σήµερα Euro III) H απελευθέρωση της πετρελαιοκίνησης στα αστικά κέντρα Η χώρα µας συνεχίζει την απαγόρευση της κυκλοφορίας των πετρελαιοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών στα αστικά κέντρα, ακολουθώντας αντίθετη τάση από ό,τι τα ευρωπαϊκά κράτη. Συγκεκριµένα, η Ε.Ε. για λόγους οικονοµίας καυσίµου, έχει στραφεί στην πετρελαιοκίνηση σε ποσοστό αγοράς ανώτερο του 50%. Αξίζει να ση- µειωθεί, ότι ακόµη και χώρες µε ιδιαίτερη περιβαλλοντική ευαισθησία, όπως η Αυστρία, έχουν ποσοστά που υπερβαίνουν το 70%. Τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα σήµερα είναι σαφώς φιλικότερα προς το περιβάλλον, καθώς παρουσιάζουν µειωµένες εκποµπές ρύπων, χαµηλό-

20 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Κ ΛΑ ΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος ανακύκλωσης των αυτοκινήτων τερα επίπεδα θορύβου, ενώ η µικρή κατανάλωση καυσίµου, συµβάλλει στη διατήρηση των πολύτιµων φυσικών αποθεµάτων. Παράλληλα, το λειτουργικό τους κόστος είναι σηµαντικά χαµηλότερο, αφού καταναλώνουν κατά µέσο όρο 25-30% λιγότερα καύσιµα, ενώ περαιτέρω µείωση του κόστους χρήσης και συντήρησης προκύπτει από την αυξηµένη αξιοπιστία και αντοχή των πετρελαιοκινητήρων. Για τους παραπάνω λόγους, ο ΣΕΑΑ υποστηρίζει την κατάργηση των περιορισµών κυκλοφορίας των πετρελαιοκίνητων επιβατικών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων στα αστικά κέντρα, εφόσον αυτά πληρούν την εκάστοτε ισχύουσα τεχνολογία ρύπων. Ο συνδυασµός αυτής της ενέργειας µε δράσεις αποφόρτισης των κύριων πηγών σωµατιδιακών ρύπων, όπως π.χ. τα υπέργηρα βαρέα οχήµατα ή τα µη καταλυτικά επιβατικά, θα επιφέρουν σηµαντική βελτίωση στο περιβάλλον στα αστικά κέντρα. Όπως προαναφέρθηκε, οι εταιρείες-µέλη του ΣΕΑΑ έχουν ιδρύσει µία αστική, µη κερδοσκοπική εταιρεία (Εναλλακτική ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδος-Ε ΟΕ), µε αντικείµενο την εναλλακτική διαχείριση (ανακύκλωση) των οχηµάτων που εξέρχονται από την κυκλοφορία οικειοθελώς. Εκτός, όµως, από τη συµπλήρωση του αντίστοιχου θεσµικού πλαισίου, οι παρακάτω ενέργειες κρίνονται απαραίτητες: Η θέσπιση και εφαρµογή των προαναφερόµενων µέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας του στόλου των οχηµάτων και την έξοδο από την κυκλοφορία περισσοτέρων από επιβατικών αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας, ηλικίας άνω των 15 ετών. Η αναµόρφωση των διαδικασιών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, ώστε να καταργηθεί η τυπικά προσωρινή, στην πράξη όµως µόνιµη, αποταξινόµηση των παλαιών αυτοκινήτων, που επιτείνει το πρόβληµα της στάθµευσης στα αστικά κέντρα.

21 ΕΞΕΛΙΞΗ & ΠΡΟΟ ΟΣ K Η παροχή στις εταιρείες διανοµής των αυτοκινήτων των στοιχείων ταξινοµήσεων σε πραγµατικό χρόνο (on line) Αποτελεί καίριο και κατεπείγον ζήτηµα για τις επιχειρήσεις επίσηµης διανοµής αυτοκινήτων, καθώς η ενηµέρωση από την αρµόδια κεντρική υπηρεσία ταξινόµησης για τις τάσεις της αγοράς, σε καθηµερινή βάση (on line), είναι καθοριστικής σηµασίας για την εµπορική λειτουργία των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρείται αναγκαία η παροχή στοιχείων ταξινο- µήσεων προς τις επιχειρήσεις της επίσηµης διανοµής αυτοκινήτων σε καθηµερινή (on line) βάση.

22 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Κ ΛΑ ΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ δυσχεραίνεται, ενώ πολλές από τις υπάρχουσες µεταφέρονται στο εξωτερικό, µε τις αντίστοιχες συνέπειες για την οικονοµία και την ανεργία. 4.2 > Φορτηγά και Λεωφορεία Η σταδιακή κατάργηση των αδειών Φορτηγών ηµόσιας Χρήσης Η Ελλάδα έχει τον πιο γερασµένο στόλο φορτηγών στην Ε.Ε., µε οχήµατα που φτάνουν τα 18 έτη σε πραγµατική µέση ηλικία. Αποκλειστική αιτία για αυτό το φαινόµενο, το οποίο έχει εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες στην ασφάλεια και στις εκποµπές ρύπων, είναι ο περιορισµός στην έκδοση αδειών Χ, που καθιστά το επάγγελµα κλειστό. Σύµφωνα µε µελέτη του ΙΟΒΕ, το γεγονός αυτό, έχει οδηγήσει σε µία άτυπη υπεραξία των υπαρχουσών αδειών, οι οποίες αγγίζουν ή και υπερβαίνουν τα ευρώ. Έτσι, οι επαγγελµατίες κατά την αγορά του οχήµατος, αναγκάζονται να καταβάλουν ή να αποσβέσουν και το ιδιαίτερα υψηλό κόστος της άδειας, µε αποτέλεσµα να οδηγούνται σε αγορά µεταχειρισµένου και συνήθως παλαιού οχήµατος. Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, η υφιστάµενη κατάσταση έχει και γενικότερες σηµαντικότατες επιπτώσεις στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία αφού µόνο το κόστος ελέγχου της αγοράς ανέρχεται στο 0,5% του ΑΕΠ! Ωστόσο, στην περίπτωση που απελευθερωθεί η αγορά, η απασχόληση εκτιµάται ότι θα ενισχυθεί 2-4% ετησίως, θα βελτιωθεί σηµαντικά η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τα κόµιστρα θα υποχωρήσουν (1,5-2,5% ετησίως) και θα επιτευχθεί υποχώρηση του Γενικού είκτη Τιµών Καταναλωτή (0,2-0,3% ετησίως). Παράλληλα, η δηµιουργία νέων επιχειρήσεων στη χώρα µας Για τους παραπάνω λόγους, είναι απαραίτητη η συνεργασία των συναρµόδιων Υπουργείων Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονο- µίας και Οικονοµικών, ώστε ακολουθώντας συγκεκριµένα ευρωπαϊκά πρότυπα, σταδιακά και µε ευρύτερη συναίνεση, να καταργηθεί ο κλειστός χαρακτήρας του επαγγέλµατος των φορτηγών ηµόσιας Χρήσης Η θέσπιση κινήτρων και αντικινήτρων για την ανανέωση του στόλου των επαγγελµατικών οχηµάτων Όπως προαναφέρθηκε, το πολύ υψηλό κόστος των αδειών Χ και η ανεξέλεγκτη εισαγωγή και κυκλοφορία γηρασµένων φορτηγών, έχουν ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα και την ηλικία του στόλου. Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αυτό έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια, καθώς κάθε χρόνο, εξαιτίας και µόνον της παλαιότητας των επαγγελµατικών οχηµάτων, χάνονται περίπου 190 ζωές, ενώ ταυτόχρονα το κόστος για την Πολιτεία είναι της τάξεως των 250 εκατ. ευρώ. Στην ίδια κατεύθυνση, µελέτη της Άξων Περιβαλλοντική ΕΠΕ, υποστηρίζει ότι χωρίς κίνητρα για την ανανέωση του στόλου των επαγγελµατικών οχη- µάτων είναι αδύνατον να επιτευχθούν οι µεσοπρόθεσµοι περιβαλλοντικοί στόχοι που έχουν τεθεί από την Πολιτεία και την Ε.Ε. για τη χώρα µας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2011 ετησια εκδοση Ε Τ Ο Σ Ι Δ Ρ Υ Σ Ε Ω Σ 1 9 3 4 Ο κλάδος του αυτοκινήτου αποτελεί ευρεία και σημαντική οικονομική δραστηριότητα. Όπως προκύπτει από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1. Κατηγοριοποίηση Οχημάτων για την Εφαρμογή των Μέτρων Η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Άρθρο 1 Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από την Οδική Κυκλοφορία

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Άρθρο 1 Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από την Οδική Κυκλοφορία ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Γιάννης Κ. Ζιώμας Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΑΘΗΝΑ 3-1-7 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη προβλήματα από:

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπομπές αερίων ρύπων από τα διάφορα μεταφορικά μέσα

Εκπομπές αερίων ρύπων από τα διάφορα μεταφορικά μέσα Εκπομπές αερίων ρύπων από τα διάφορα μεταφορικά μέσα Γιάννης Κ. Ζιώμας Αναπλ. Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Το πρόβλημα στην Αθήνα Η Αθήνα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 181 Α/16-9-2009 : Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.

ΦΕΚ 181 Α/16-9-2009 : Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. ΑΡΙΘ.: 16/16-9-09 Είδος Εγγράφου: ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ: 181Α ΦΕΚ 181 Α/16-9-2009 : Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΑ 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. 4.1 Έντυπο Κ.Ε.Κ.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΑ 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. 4.1 Έντυπο Κ.Ε.Κ. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται από το ΙΚΤΕΟ για τη συµπλήρωση και την ακύρωση καρτών ελέγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ). Η παρούσα οδηγία αφορά την έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ A. Λονδίνο B. Αθήνα A. Λονδίνο Απόσπασµα από το AIR POLLUTION του Henry C. Perkins, U.S., 1974 Σελίδες 332, 341, 342, 343 B. Αθήνα Στοιχεία ατµοσφαιρικής ρύπανσης µέτρα για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ΚΤΕΟ. αυτή τη. τάσεις από. 5, θα ενώ τα. info@kteo- gr.gr. Έδρα: Λ. Αθηνών wwww.kteo-gr.gr

Δημόσια ΚΤΕΟ. αυτή τη. τάσεις από. 5, θα ενώ τα. info@kteo- gr.gr. Έδρα: Λ. Αθηνών wwww.kteo-gr.gr Δελτίο Τύπου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ Δημόσια έσοδα 135 εκατομμυρίων ευρώ αναζητούν εισπράκτορα Μέσα στο εύθραυστο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και σε μια δύσκολη χρονική περίοδοο για τη χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ιωάννης Ζιώµας, Καθ. ΕΜΠ, Πρόεδρος ΕΚΠΑΑ Γιώργος Γιαννής, Πρόεδρος Αττικό Μετρό ΑΕ Βασιλική Τρύφωνα, /νση ΕΑΡΘ, ΥΠΕΧΩ Ε Βασιλική Σµυρνιούδη, /νση ΕΑΡΘ, ΥΠΕΧΩ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Οχήματα. Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος

Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Οχήματα. Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη Οχήματα Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος Περιεχόμενα Εισαγωγή Οδηγός αγορών και κριτήρια αγοράς Κόστος κύκλου ζωής Ετικέτες Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Οικολογική Οδήγηση - Εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την αλλαγή της οδηγητικής συμπεριφοράς.

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Οικολογική Οδήγηση - Εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την αλλαγή της οδηγητικής συμπεριφοράς. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Οικολογική Οδήγηση - Εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την αλλαγή της οδηγητικής συμπεριφοράς. Άρης Ζωγράφος - Ευάγγελος Ματσούκης Πανεπιστήμιο Πατρών www.upatras.gr Πρότυπες Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. .ΠολιτείαΠολιτεία ΚΤΕΟ. και... και. Οδική Ασφάλεια & Περιβάλλον. Αθήνα, 19/ 03/ 2010 Κωνσταντίνος Βήκας

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. .ΠολιτείαΠολιτεία ΚΤΕΟ. και... και. Οδική Ασφάλεια & Περιβάλλον. Αθήνα, 19/ 03/ 2010 Κωνσταντίνος Βήκας Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ΚΤΕΟ και... και.πολιτείαπολιτεία.. Οδική Ασφάλεια & Περιβάλλον Ημερίδα - Οδική Ασφάλεια: Πολιτικές & Εξελίξεις Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς Σ.Ε.Σ Αθήνα, 19/ 03/ 2010 Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα

Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ECOCITY Μανόλης Μαρκάκης Χημικός Μηχανικός (M.Sc., D.I.C.) Ποιότητα αέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ιστορικό 40 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες Ατµοσφαιρική ρύπανση Μαρή Νεαμονίτης Παλαιολόγου Παπαβασιλείου Ορισµός Ανεπιθύµητη αλλαγή στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του αέρα ζηµιογόνος για όλους τους οργανισµούς Πώς προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1275 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση της κατανάλωσης καυσίμων στις μεταφορές μέσω της επιβεβλημένης μείωσης των εκπομπών CO2

Μείωση της κατανάλωσης καυσίμων στις μεταφορές μέσω της επιβεβλημένης μείωσης των εκπομπών CO2 Μείωση της κατανάλωσης καυσίμων στις μεταφορές μέσω της επιβεβλημένης μείωσης των εκπομπών CO2 Ημερίδα Πράσινες Μεταφορές (ΙΕΝΕ) 2008 Πέτρος Κασσάπης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Συγκοινωνιολόγος Liverpool

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών

Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών Μαρία Ζαρκαδούλα Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών ΚΑΠΕ EnergyRes 09 Forum, 20.2.2009 Περιεχόμενα Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Οι πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ Λεωφόρος Αθηνών 107, Αθήνα 104 47, τηλ: 210 340 7800 Fax: 210 340 7999, info@kteo-gr.gr www.kteo-gr.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Αθήνα, 01/02/2010 Στην επικείμενη υποβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες IP/04/121 Βρυξέλλες 28 Ιανουαρίου 2004 Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Οχήματα

Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Οχήματα Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη Οχήματα Περιεχόμενα Εισαγωγή Τεχνολογίες Σήμανση Κριτήρια Χρήσιμες Συμβουλές Εισαγωγή Εισαγωγή Κύριες Προκλήσεις Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Το 20 % των

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Φορέας Χρηματοδότησης : Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 30 εκ. ευρώ ( ) (Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές Κινητικότητα Η κινητικότητα είναι το κλειδί της ποιότητας ζωής μας και είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Dr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Επίβλεψη : Καθηγήτρια Dr. Έλενα Καλλικαντζάρου Μελέτη - Ανάπτυξη: Καλογερίδου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΣΕ 5.29.19 Χαιρετισμός Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων, κ. Ευθύμιου Φλουρέντζου, στο 14 ο Σεμινάριο Οδικής Ασφάλειας, με θέμα «Μοτοσικλέτα - Οδηγούμε, δεν παίζουμε με τη ζωή μας» Ξενοδοχείο «HILTON»,

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μείωση οδικών ατυχημάτων. Εξάλειψη τραυματισμών / θανάτων. Εξάλειψη ζημιών στο περιβάλλον. 2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΜΕ Ι Ηµερίδα «Ασφάλεια στο δρόµο, ασφάλεια στη ζωή» Αθήνα, 6 Απριλίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Γ. Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ & ΘΟΡΥΒΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΕΩΝ

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ & ΘΟΡΥΒΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΕΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ & ΘΟΡΥΒΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΗΓΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΕ ΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας Τα µέρη δηλώνουν ότι κατά την εφαρµογή των

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού»

Φιλοσοφία της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού» Φιλοσοφία της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού» Η φιλοσοφία στην οποία βασίστηκε η ίδρυση και σημερινή λειτουργία της Ecoelastika σχετίζεται άμεσα με την αρχή της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού»

Διαβάστε περισσότερα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ & ΘΟΡΥΒΟΥ Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Δρ. Αναστάσιος Αδαμόπουλος Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Η αστική ρύπανση οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πλαίσιο Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για εταιρίες και άλλους οργανισµούς µε σκοπό την αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ HULL, LIABILITY & ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ «Αρθρογραφία» ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ Του Νίκου Κλήμη Στη χώρα μας, με τα αμέτρητα νησιά

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) ηµιουργία Επιχειρηµατικών Συγκλίσεων για την Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας στον χώρο της Προστασίας του Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009

Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009 Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009 Παρουσίαση Αρµοδιοτήτων και ράσεων του Τµήµατος Οδικής Ασφάλειας του ΥΜΕ Ευαγγελία Τσάγκα Γενική ιευθύντρια Μεταφορών 1 Πρωταρχικό µέληµα του ΥΜΕ αποτελεί η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Eco-Driving. Οικονομική-Οικολογική. Οικολογική & Ασφαλής Οδήγηση. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΩΙΔΗΣ Τμήμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Eco-Driving. Οικονομική-Οικολογική. Οικολογική & Ασφαλής Οδήγηση. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΩΙΔΗΣ Τμήμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής Eco-Driving Οικονομική-Οικολογική Οικολογική & Ασφαλής Οδήγηση ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΩΙΔΗΣ Τμήμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας-ΚΑΠΕ Ημερίδα Μεταφορές & Αειφορία: Δυνατότητες, Κατευθύνσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη της αεριοκίνησης και τάση της αγοράς. Καραβέλλας Παναγιώτης Brand Manager Fiat Professional

Οφέλη της αεριοκίνησης και τάση της αγοράς. Καραβέλλας Παναγιώτης Brand Manager Fiat Professional Οφέλη της αεριοκίνησης και τάση της αγοράς. Καραβέλλας Παναγιώτης Brand Manager Fiat Professional ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ FCA ~3.4 ΔΙΣ ΕΥΡΩ Ετήσιες δαπάνες R&D Βιώσιμη Μετακίνηση ΕΜΠΛΟΚΗ TOY ΧΡΗΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας.

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας. H AΚΑΔΗΜΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ MARANELLO KART ιδρύθηκε με σκοπό να διαπαιδαγωγήσει και να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά βοηθώντας τους να διαμορφώσουν οδηγικό χαρακτήρα από μικρή ηλικία έτσι ώστε όταν ενηλικιωθούν και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Εσπερίδα «Προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα» Ρόδος, 22 Μαρτίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Γ. Κανελλαΐδης,

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠαρουσίασηΒαρόµετρου CVO 2009 (CVO - Παρατηρητήριο Εταιρικών Οχηµάτων) Ιούνιος 2009 Αθήνα

ΠαρουσίασηΒαρόµετρου CVO 2009 (CVO - Παρατηρητήριο Εταιρικών Οχηµάτων) Ιούνιος 2009 Αθήνα ΠαρουσίασηΒαρόµετρου CVO 2009 (CVO - Παρατηρητήριο Εταιρικών Οχηµάτων) Ιούνιος 2009 Αθήνα Agenda Παρουσίαση Μέρος 1 ο : Αντίκτυποςτηςοικονοµικήςκρίσης Μέρος 2 ο : Πολιτικέςεταιρικώνστόλων Μέρος 3 ο : Χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ ECOCITY - ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ ECOCITY - ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ ECOCITY - ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 To ECOCITY, όλα αυτά τα χρόνια έχει εκφράσει την αντίθεσή του στην απόφαση προηγούµενων κυβερνήσεων για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ecoνομική ecoλογική & Ασφαλής Οδήγηση Ecodriving στις οδικές μεταφορές Μαρία Ζαρκαδούλα Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

ecoνομική ecoλογική & Ασφαλής Οδήγηση Ecodriving στις οδικές μεταφορές Μαρία Ζαρκαδούλα Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ecoνομική ecoλογική & Ασφαλής Οδήγηση Ecodriving στις οδικές μεταφορές Μαρία Ζαρκαδούλα Υπεύθυνη Τμήματος Περιβάλλοντος & Μεταφορών Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας ΙΟΑΣ 18 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Ανδρέας Σωτηρόπουλος, Περιβαλλοντολόγος, MSc. Ωκεανογραφίας Ρούλα Χανδρινού, Περιβαλλοντολόγος, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ;

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; 1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; Απάντηση: Η επιχείρηση απευθύνεται σε τράπεζα που έχει συμβληθεί με την ΕΤΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα