ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Ετήσια Έκδοση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Ετήσια Έκδοση"

Transcript

1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2008 Ετήσια Έκδοση

2 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕΑΑ 3. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4. ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ 5. ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 2008

4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Κ ΛΑ ΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αυτοκίνητο: πολυδιάστατο, όσο και οι ανάγκες µας 1 > Εισαγωγή 1. ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 70 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕΑΑ 2008 Λίγα καταναλωτικά αγαθά έχουν τόσο σύνθετη σηµασία για το σύγχρονο άνθρωπο όσο το αυτοκίνητο. Ο κάτοχός του µέσα από αυτό εκφράζει την προσωπικότητά του, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιεί τις επαγγελµατικές, προσωπικές και ψυχαγωγικές του ανάγκες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, το αυτοκίνητο, ανεξάρτητα από τον τύπο (επιβατικό, ελαφρύ, µεσαίο και βαρύ φορτηγό, λεωφορείο ή δίκυκλο) και το µέγεθός του, ξεχωρίζει για τη θέση του στη σηµερινή οικονοµική, αλλά και κοινωνική ζωή. Ο κλάδος της κατασκευής, της διανοµής και της συντήρησης του αυτοκινήτου παίζει καταλυτικό ρόλο στην οικονοµική ανάπτυξη της Ε.Ε. Αναφέρουµε χαρακτηριστικά, ότι το 3,5% του ΑΕΠ και το 8% του συνόλου της βιοµηχανικής

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ K.1 παραγωγής, προέρχεται από την κατασκευή αυτοκινήτων. Στην κοινωνική διάστασή του, ο τοµέας αυτός προσφέρει εργασία σε Ευρωπαίους. Σε παγκόσµια κλίµακα παράγονται αυτοκίνητα το χρόνο, ενώ ο ίδιος επιχειρηµατικός τοµέας πραγµατοποιεί επενδύσεις, παίζει καίριο ρόλο στο εµπορικό ισοζύγιο, στηρίζει την έρευνα και την ανάπτυξη και ταυτόχρονα, µέσω της άµεσης και έµµεσης φορολογίας, αποτελεί κύρια πηγή δηµοσιονοµικών εσόδων. Στη χώρα µας, ο κλάδος αποτελείται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην επίσηµη εισαγωγή και διανοµή όλων των τύπων των οχηµάτων (εταιρείες-µέλη του ΣΕΑΑ και µέλη των επίσηµων δικτύων τους), παρουσιάζοντας ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξεως των 9,1 δις. Με αυτό τον τρόπο προσφέρουν περισσότερες από θέσεις εργασίας, αριθµός που µεγαλώνει αν υπολογιστεί και η έµµεση απασχόληση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 10% από τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισµού προέρχονται από τον κλάδο του αυτοκινήτου. Γενικότερα, είναι αυτονόητο ότι η µεταφορά πρώτων υλών και η µετακίνηση των εργαζοµένων αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παραγωγικής διαδικασίας για κάθε προϊόν, ενώ, σε ευρύτερο πλαίσιο, το σύστηµα των οδικών µεταφορών είναι αυτό που διασφαλίζει την επάρκεια αγαθών όταν και όπου είναι αναγκαία. Η οικονοµική ανάπτυξη και οι προηγµένες µεταφορές, που σηµαίνουν ελεύθερη αυτόνοµη µετακίνηση, συνδέονται αναπόσπαστα µεταξύ τους. Αυτή ακριβώς η ελευθερία είναι η αµεσότερη θετική επίδραση στη ζωή µας, καθώς µας δίνει απεριόριστες επιλογές στις οικογενειακές, επαγγελµατικές, εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές ανάγκες και απαιτήσεις µας.

6 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Κ ΛΑ ΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σύνδεσµος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων: κοντά στις ελληνικές οδικές µεταφορές για περισσότερα από 70 χρόνια 2.1 > Σκοποί και Στόχοι 2 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 7Ο ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕΑΑ 2008 Έχοντας συµπληρώσει 74 χρόνια λειτουργίας, από την ίδρυσή του το 1934, ο Σύνδεσµος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων εκπροσωπεί το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων (εθνικών διανοµέων) που είναι αντιπρόσωποι των κατασκευαστών και έχουν ως αντικείµενο την αποκλειστική, επίσηµη διανοµή και συντήρηση αυτοκινήτων οχη- µάτων (επιβατικών, ελαφρών, µεσαίων και βαρέων φορτηγών, λεωφορείων και δικύκλων). Το όνοµα του ΣΕΑΑ είναι πλέον συνυφασµένο µε την αξιοπιστία και την εγκυρότητα σε όλα τα θέµατα που αφορούν τις οδικές µεταφορές στη χώρα µας. Για το λόγο αυτό, συνεργάζεται στενά µε την πολιτεία. Ξεπερνώντας τα εθνικά σύνορα, ο ΣΕΑΑ είναι µέλος του ιεθνούς Οργανισµού Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (OICA), του Συνδέσµου Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), καθώς και του Συνδέσµου Ευρωπαίων Κατασκευαστών Μοτοσυκλετών (ACEM). Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΑΑ συµµετέχει στα διοικητικά συµβούλια και έχει πολυεπίπεδη συνεργασία µε αναγνωρισµένους φορείς όπως είναι ο ΣΕΒ και το ΙΟΒΕ.

7 70 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕΑΑ K.2 Οι θεµατικές κατηγορίες που αποτελούν τα κύρια αντικείµενα ενασχόλησης του ΣΕΑΑ είναι οι εξής: Η εκπροσώπηση του κλάδου ως όργανο της επίσηµης εισαγωγής, διανοµής και συντήρησης οχηµάτων στην Ελλάδα. Η προώθηση θεµάτων γενικότερου οικονοµικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος που αφορούν και προάγουν τις οδικές µεταφορές. Αναφορικά µε την εκπροσώπηση του κλάδου, ο ΣΕΑΑ: Ενισχύει και διασφαλίζει µε κάθε τρόπο την εύρυθµη λειτουργία και την πρόοδο των εταιρειών-µελών του, που στοχεύουν στην ανάπτυξη και τη λειτουργία των επίσηµων δικτύων πώλησης, συντήρησης και επισκευής οχηµάτων, ως εκπρόσωποι των αντίστοιχων κατασκευαστών. Η επιχειρηµατική αυτή δραστηριότητα διέπεται από αυστηρότατες ποιοτικές και ποσοτικές προδιαγραφές που ισχύουν για όλη την Ε.Ε. Μέσα από αναγνωρισµένες και υψηλής ποιότητας εκθεσιακές διοργανώσεις, εξασφαλίζει τη βέλτιστη προβολή των προϊόντων των µελών του και την ταυτόχρονη πληροφόρηση των καταναλωτών. Αναφορικά µε τα ζητήµατα γενικότερου οικονοµικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, ο ΣΕΑΑ στοχεύει: Στην προστασία του περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας την κυκλοφορία καινούριων οχηµάτων προηγµένης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και την παράλληλη απόσυρση από την κυκλοφορία παλαιών και ρυπογόνων αυτοκινήτων. Στην ενισχυµένη οδική ασφάλεια, µε την κυκλοφορία αυτοκινήτων που προσφέρουν αυξηµένη παθητική και ενεργητική ασφάλεια. Στον αποτελεσµατικότερο έλεγχο της κατάστασης του στόλου των οχηµάτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, µέσα από τις προηγµένες οδικές µεταφορές, την άµβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήµατος και τη δηµιουργία επιπλέον θέσεων στάθµευσης, θέµατα που είναι ιδιαίτερης σηµασίας στα αστικά κέντρα.

8 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Κ ΛΑ ΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2.3 > ραστηριότητες 2.2 > ιοικητικό Συµβούλιο Ο ΣΕΑΑ, σύµφωνα µε το καταστατικό του, διοικείται από επταµελές ιοικητικό Συµβούλιο, τα µέλη του οποίου εκλέγονται για τρία χρόνια από τις εταιρείες-τακτικά µέλη του. Τα σηµερινά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, µε θητεία από το 2006 µέχρι το 2009, είναι τα εξής: Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γενικός Γραµµατέας: Ταµίας: Μέλος: Μέλος: Μέλος: Ανδρέας Α. Ανδρικόπουλος Νικόλαος Α. Πατσατζής Παύλος Α. Λάσκαρις Ιωάννης Ε. Κοντέλλης Γεώργιος Θ. Βασιλάκης Ιωάννης. Σαρακάκης ηµήτριος Μ. Ψυλλάκης Στο πλαίσιο επίτευξης των προαναφερόµενων στόχων, οι κύριες δραστηριότητες του ΣΕΑΑ συνοψίζονται στις παρακάτω: Υποστήριξη και επικοινωνία προς την Πολιτεία, σε µόνιµη βάση, προτάσεων και λύσεων στα θέµατα των οδικών µεταφορών γενικότερα και ιδιαίτερα του αυτοκινήτου. Τα συναρµόδια για το αυτοκίνητο Υπουργεία ενηµερώνονται µέσα από υποµνήµατα, επαφές, µελέτες και επιστηµονικές εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες για συγκεκριµένες θέσεις, µε σκοπό τη διαµόρφωση κατάλληλου θεσµικού πλαισίου και την απαραίτητη για την ανάπτυξη κάθε οικονοµίας εφαρµογή µίας πολιτικής µεταφορών. Εκπόνηση µελετών είτε από τα εξειδικευµένα στελέχη του ΣΕΑΑ, είτε µε τη συνεργασία αναγνωρισµένων επιστηµονικών και ακαδηµαϊκών φορέων, όπως το ΙΟΒΕ ή το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τις ταξινοµήσεις και το στόλο των κυκλοφορούντων οχηµάτων. Τα συγκεκριµένα στοιχεία προέρχονται από επεξεργασία και ανάλυση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σηµαντικό µέρος τους είναι διαθέσιµο στο κοινό µέσα από την ιστοσελίδα του ΣΕΑΑ, στο Ανάληψη πρωτοβουλιών για θέµατα οδικής ασφάλειας. Αναφέρονται χαρακτηριστικά η συµµετοχή του ΣΕΑΑ στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, η δέσµευση των µελών του ΣΕΑΑ που εισάγουν δίκυκλα για αποφυγή διαφηµίσεων που προβάλλουν την επιθετική οδήγηση, καθώς και η υιοθέτηση στις διαφηµιστικές καταχωρήσεις τους, ενός λογοτύπου που προωθεί τη χρήση κράνους.

9 70 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕΑΑ K > Οργάνωση Εκθέσεων, Συνεδρίων και Παρουσιάσεων Οικονοµική ενίσχυση εκπαιδευτικών, κοινωνικών και λοιπών πρωτοβουλιών που συµπλέουν µε τους στόχους και τους σκοπούς του ΣΕΑΑ. Παραδείγµατα αποτελούν η χορηγία για την κατασκευή οχηµάτων που κινούνται µε ηλιακή ενέργεια από ελληνικά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, καθώς και η συµµετοχή τους σε διεθνή αγώνα. Ενέργειες που προάγουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη των µελών του, όπως πχ. οικονοµική ενίσχυση πυρόπληκτων, µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα µας το περασµένο καλοκαίρι, συνολικής αξίας 3 εκατ. ευρώ. Η φιλοσοφία του ΣΕΑΑ πίσω από τέτοιου είδους δραστηριότητες είναι ότι ως θεσµικός φορέας των επίσηµων διανοµέων οχηµάτων στην Ελλάδα, αναγνωρίζει ότι ο κλάδος των µεταφορών διαδραµατίζει ένα πολύ σηµαντικό ρόλο στην οικονοµία της χώρας και την καθηµερινότητα των πολιτών και το αποδεικνύει έµπρακτα. Οργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων και παρουσιάσεων. Με σκοπό την προβολή των προϊόντων και των δραστηριοτήτων των µελών του, αλλά και για την άρτια και αξιόπιστη ενηµέρωση των καταναλωτών, ο ΣΕΑΑ έχει την ευθύνη οργάνωσης µίας σειράς καταξιωµένων κλαδικών εκθέσεων. Συγκεκριµένα, αρχίζοντας από το 1995, ο ΣΕΑΑ πραγµατοποιεί ανά διετία τη ιεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Αθήνας, τη µεγαλύτερη ελληνική έκθεση, όχι µόνο σε κλαδικό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, όσον αφορά την ποιότητα των εκθεµάτων και των περιπτέρων, την προσέλευση του κοινού και του µεγέθους των εκθεσιακών εγκαταστάσεων. Η εγκυρότητα και η σηµαντικότητά της αποδεικνύονται και από το γεγονός ότι εξαρχής η συγκεκριµένη έκθεση περιλαµβανόταν στο πρόγραµµα των αυστηρά επιλεγµένων επίσηµων διεθνών εκθέσεων αυτοκινήτου (OICA Calendar) από τον ιεθνή Οργανισµό Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (OICA). Επιπρόσθετα, ο ΣΕΑΑ διοργανώνει την Έκθεση Επαγγελµατικού Αυτοκινήτου και την Έκθεση Μοτοσυκλέτας. Η καθολική συµµετοχή όλων των µελών του και των παραγόντων των αντίστοιχων κλάδων, αποτελούν απόδειξη για την αναγνώριση και την καταξίωσή τους ως διοργανώσεων ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου. Τέλος, ο ΣΕΑΑ οργανώνει ή συµµετέχει σε συνέδρια, των οποίων τα θέµατα προάγουν τους στόχους του, όπως π.χ. το ιεθνές Συνέδριο Αυτοκινήτου του Economist, στο πλαίσιο της ιεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου της Αθήνας. Για τον ίδιο λόγο συµµετέχει σε εκδηλώσεις επίκαιρου ενδιαφέροντος µε στόχο την προβολή των θέσεων των εταιρειών-µελών του, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τη συµµετοχή µε περίπτερο µε θέµα «Ναι στην πετρελαιοκίνηση», στην 69η ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επίσης, η συµµετοχή του τις εκδηλώσεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στο πλαίσιο της «Ηµέρας Μοτοσυκλέτας», είχε την ίδια σκοπιµότητα.

10 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Κ ΛΑ ΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο κλάδος του αυτοκινήτου αντιµετωπίζει υπεύθυνα την οδική ασφάλεια και το περιβάλλον 3 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ > Οδική ασφάλεια Κεντρικός άξονας στη φιλοσοφία των κατασκευαστών αυτοκινήτων είναι η οδική ασφάλεια των επιβατών, αλλά και κάθε χρήστη του οδικού δικτύου. Η συνολική εικόνα στην Ε.Ε. παρουσιάζει µείωση του αριθµού των θυµάτων κατά 50% τα τελευταία 30 χρόνια. υστυχώς, η Ελλάδα, για λόγους που θα παρουσιαστούν παρακάτω, εµφανίζει την αντίθετη τάση! Ταυτόχρονα, ο αριθµός του στόλου των κυκλοφορούντων οχη- µάτων και των διανυόµενων χιλιοµέτρων έχει τριπλασιαστεί.

11 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ K.3 είναι επίσης χρήστες των οδικών δικτύων. Σε αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται η οδηγία 2003/102/ΕΕ για την Προστασία των Πεζών, λαµβάνοντας µέτρα που καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση του ABS, καθώς και τον επανασχεδιασµό του εµπρόσθιου τµήµατος των αυτοκινήτων, στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου σοβαρού τραυµατισµού των πεζών. Τα εντυπωσιακά στοιχεία που προαναφέρθηκαν είναι αποτέλεσµα του σύγχρονου σχεδιασµού των αυτοκινήτων, που είναι πλέον εξοπλισµένα µε συστήµατα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας (π.χ. ABS, πολλαπλοί αερόσακοι --εµπρόσθιοι, πλευρικοί, οροφής, ποδιών-- για το σύνολο των επιβατών, συστήµατα ελέγχου πρόσφυσης). Στην ίδια λογική, το πλαίσιό τους διασφαλίζει την ελάχιστη δυνατή παραµόρφωση του θαλάµου των επιβατών σε περίπτωση σύγκρουσης. Η ηλεκτρονική ασφάλεια (e-safety), που αναφέρεται στη δυνατότητα προειδοποίησης και παροχής βοήθειας προς τον οδηγό για την αποφυγή ατυχήµατος, έχει να επιδείξει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Τα αντίστοιχα συστήµατα ανήκουν σε µία από τις παρακάτω οµάδες: Εκείνα που αφορούν το ίδιο το όχηµα και τις λειτουργίες του, όπως π.χ. την προειδοποίηση του οδηγού όταν το όχηµα βγαίνει από τη λωρίδα κυκλοφορίας όπου κινείται. Εκείνα που επικοινωνούν µε πηγές εκτός του οχήµατος για να παρέχουν στον οδηγό πληροφόρηση για τις καιρικές ή κυκλοφοριακές συνθήκες ή να καλούν αυτοµάτως βοήθεια σε περίπτωση ατυχήµατος. Χαρακτηριστικό παράδειγµα της διεθνούς µέριµνας για την οδική ασφάλεια, είναι η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας», που στοχεύει στη δραστική µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων στα κράτη-µέλη. Ο ΣΕΑΑ, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, συµ- µετέχει από τα τέλη του 2005 ενεργά σε αυτή την προσπάθεια µέσα από αντίστοιχες ενέργειες και δεσµεύσεις, όπως η εκπόνηση µελέτης για την επιρροή επαγγελµατικών οχηµάτων στην ασφάλεια οδικών δικτύων και η εκτενής επικοινωνιακή καµπάνια για την οδική ασφάλεια. Οι κατασκευαστές, όµως, δεν περιορίζονται πλέον µόνο στην ασφάλεια των επιβατών, αλλά και στους πεζούς και τους οδηγούς δικύκλων, που

12 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Κ ΛΑ ΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3.2 > ιοξείδιο του Άνθρακα (CO 2 ) («Φαινόµενο του Θερµοκηπίου») Εδώ και µία δεκαετία (από το 1998), ο κλάδος του αυτοκινήτου αποτελεί το µοναδικό κλάδο µεταφορών (χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων) που έχει προχωρήσει σε εθελοντική συµφωνία µε την Ε.Ε. για µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Τα αποτελέσµατα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν ιδιαίτερα θετικά: Η συνολική µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα ανήλθε σε 10,8%. Το 2003 επιτεύχθηκε η µείωση του µέσου επιπέδου εκποµπών στα 165 g/km, ενώ έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία πολλά µοντέλα µε εκποµπές χαµηλότερες των 120 g/km. Παρά τις δυσκολίες που αφορούν το οικονοµικό περιβάλλον, το θεσµικό πλαίσιο και τις διαρκώς υψηλότερες απαιτήσεις των καταναλωτών, ο κλάδος κατασκευής αυτοκινήτων έχει ήδη καταφέρει το 2008 να µειώσει το µέσο επίπεδο εκποµπών CO2 στα 150 g/km περίπου. Η µείωση αυτή επιτεύχθηκε µε την εξέλιξη της τεχνολογίας των κινητήρων και της οικονοµίας καυσίµων. Φυσικά, µε τη συµβολή στην προσπάθεια αυτή όλων των εµπλεκόµενων φορέων, όπως η πολιτεία, οι παραγωγοί καυσίµων, αλλά και οι ίδιοι οι καταναλωτές, η µείωση θα ήταν ακόµα σηµαντικότερη.

13 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ K > Περιβάλλον Εκτός από τις προσπάθειες των κατασκευαστών αυτοκινήτων για µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), αντίστοιχοι στόχοι έχουν τεθεί και για τους λοιπούς ρύπους, όπως είναι τα οξείδια του αζώτου (ΝΟΧ), οι υδρογονάνθρακες (HC), το µονοξείδιο του άνθρακα (CO), το όζον και τα σωµατίδια. Αξίζει να αναφερθεί ότι ένα µέσο σύγχρονο αυτοκίνητο εκπέµπει µόλις το 1% των ρύπων ενός αντίστοιχου αυτοκινήτου του 1970, ενώ το επίπεδο θορύβου του έχει µειωθεί κατά 90%. Στοχεύοντας στη συνεχή µείωση των εκποµπών ρύπων και την αξιοποίηση των πηγών ενέργειας, η αυτοκινητοβιοµηχανία εξελίσσει τόσο τους βενζινοκινητήρες (µε τη χρήση εξελιγµένων συστηµάτων ηλεκτρονικής διαχείρισης καυσίµου), όσο και τους πετρελαιοκινητήρες µε πλήθος νέων τεχνολογιών, όπως τα εξελιγµένα συστήµατα έγχυσης καυσίµου και κυρίως η υπερτροφοδότηση. Ταυτόχρονα, τα υβριδικά οχήµατα, που συνδυάζουν κινητήρες εσωτερικής καύσης και ηλεκτροκινητήρες, γνωρίζουν µεγάλη ανάπτυξη και η παραγωγή τους έχει ήδη ξεκινήσει ή προγραµµατίζεται από πολλούς κατασκευαστές. Παράλληλα, παρατηρείται έντονη ερευνητική δραστηριότητα µε αντικείµενο την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως του υδρογόνου ή της χρήσης εναλλακτικών καυσίµων στους κινητήρες εσωτερικής καύσης (φυσικό αέριο, µεθανόλη, βιοκαύσιµα κλπ.). Επιπρόσθετα, τα ευρύτατα διαδεδοµένα πλέον κλιµατιστικά, έχουν βελτιωθεί σηµαντικά όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας, τα χρησιµοποιούµενα ψυκτικά µέσα και τις απώλειές τους (διαρροή προς το περιβάλλον). Ακόµη µία πρωτοβουλία της αυτοκινητοβιοµηχανίας από το 1990, ήταν η ευθύνη ανακύκλωσης των προϊόντων του κλάδου στο τέλος της ζωής τους. Το 2000, µε την οδηγία 2000/53/ΕΕ της Ε.Ε. για τα Οχήµατα Τέλους Ζωής, τέθηκαν οι στόχοι για την ανακύκλωση των αυτοκινήτων, µε αποτέλεσµα η συνολική ανακύκλωση /ανάκτηση από αυτά να φτάσει κατά βάρος το 85% το 2006 και αυτό το ποσοστό υπολογίζεται να αγγίξει το 95% το Για την υλοποίηση των στόχων της συγκεκριµένης οδηγίας, στη χώρα µας έχει συστηθεί η αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία Εναλλακτική ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδος (Ε ΟΕ) από τις 34 εταιρείες-επίσηµους διανοµείς αυτοκινήτων, που είναι µέλη του ΣΕΑΑ. Όσον αφορά τον ίδιο τον τοµέα κατασκευής οχηµάτων, που είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρος και προκαλεί απελευθέρωση ρυπογόνων υλικών, οι αυτοκινητοβιοµηχανίες έχουν σηµειώσει µεγάλη πρόοδο, µειώνοντας τόσο τα απαιτού- µενα µεγέθη, όσο και τους ρύπους.

14 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Κ ΛΑ ΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τα καίρια θέµατα που απαιτούν πρόοδο για τον κλάδο παραγωγής, επίσηµης διανοµής και συντήρησης αυτοκινήτων 4 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΠΡΟΟ ΟΣ 2008 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κλάδος της παραγωγής, της επίσηµης διανοµής και της συντήρησης αυτοκινήτων, εκπροσωπείται από τον Σύνδεσµο Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (Association des Constructeurs Europeens d Automobiles-ACEA), του οποίου µέλος είναι και ο ΣΕΑΑ. Ο ACEA συνεργάζεται µε τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την προώθηση εφικτών και βιώσιµων λύσεων, σε θέµατα όπως:

15 ΕΞΕΛΙΞΗ & ΠΡΟΟ ΟΣ K.4 Το καθαρότερο περιβάλλον και η συνεχής πρόοδος στην οδική ασφάλεια. Η δικαιότερη και σύγχρονη φορολόγηση για το αυτοκίνητο και η επένδυση των κρατικών εσόδων που προέρχονται από αυτό για τη βελτίωση των αναγκαίων υποδοµών, στη βάση της ανταποδοτικότητας. Η αναβάθµιση των οδικών δικτύων και η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών. Η εφαρµογή της συµπληρωµατικότητας των µεταφορικών µέσων, µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες και τις αρχές του υγιούς ανταγωνισµού. Η βελτίωση της ποιότητας των µέσων µαζικής µεταφοράς. Η ανάπτυξη της αυτοκινητοβιοµηχανίας και η βελτιωµένη ανταγωνιστικότητά της, µέσα από ορθολογιστικές πολιτικές της Ε.Ε. Στην Ελλάδα, ο κλάδος της επίσηµης διανοµής και συντήρησης αυτοκινήτων επικεντρώνεται σε µία σειρά ζητηµάτων που αφορούν την αυτοκίνηση και τις οδικές µεταφορές και τα οποία διακρίνονται µε βάση τον τύπο οχήµατος και είναι τα ακόλουθα:

16 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Κ ΛΑ ΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4.1 > Επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά Ο εκσυγχρονισµός της φορολογίας αυτοκινήτων και η εφαρµογή περιβαλλοντικών κριτηρίων σε αυτή Η φορολογία κατά την αγορά ενός αυτοκινήτου, πέρα από τις στρεβλώσεις που προκαλεί στην αγορά, έχει αρνητική επίδραση τόσο στην επιχείρηση, της οποίας την αποδοτικότητα µειώνει (στην περίπτωση των ελαφρών, µεσαίων και βαρέων φορτηγών), όσο και στις κρατικές υπηρεσίες, στις οποίες προσθέτει ιδιαίτερο φόρτο διεκπεραίωσης. Εναλλακτική προσέγγιση σε αυτά τα ζητήµατα, µε διασφάλιση της διατήρησης ή ακόµα και της αύξησης των κρατικών εσόδων, θα µπορούσαν να επιφέρουν µέτρα που βασίζονται στην έµµεση φορολογία από τη χρήση των οχηµάτων. Συγκεκριµένα, η κλιµάκωση του ύψους των τελών κυκλοφορίας µε βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, θα οδηγήσει σε σηµαντικότατη αύξηση των δη- µοσιονοµικών εσόδων µε δίκαιο τρόπο. Το ύψος αυτής της αύξησης υπολογίζεται να είναι τέτοιο, που θα εξουδετέρωνε την υστέρηση εσόδων από την κατάργηση του Τέλους Ταξινόµησης, που επιβάλλεται σήµερα κατά την αγορά του αυτοκινήτου. Επιπλέον, αυτό το σύστηµα θα προετοιµάσει το κοινό οµαλά για τα εναλλακτικά κυκλοφοριακά µέτρα, που θεωρείται µε βεβαιότητα ότι θα είναι αναγκαία στα αστικά κέντρα της χώρας µας στο άµεσο µέλλον, εφόσον το µέτρο των µονών-ζυγών έχει αποδειχθεί αναποτελεσµατικό. Οι προτάσεις του ΣΕΑΑ µε βάση τα παραπάνω, συνοψίζονται στις εξής πρωτοβουλίες: Τη σταδιακή κατάργηση του Τέλους Ταξινόµησης στα επιβατικά αυτοκίνητα. Την πλήρη κατάργηση του Τέλους Ταξινόµησης στα φορτηγά. Την ολοκλήρωση της κατάργησης των τεκµηρίων διαβίωσης που βασίζεται στη χρήση επιβατικών αυτοκινήτων. Την εφαρµογή του κλιµακωτού ύψους των τελών κυκλοφορίας, ανάλογα µε την αντιρρυπαντική τεχνολογία των οχηµάτων, βασισµένη στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Την καθιέρωση αυτοκόλλητων σηµάτων Τελών Κυκλοφορίας διαφορετικού χρώµατος, ανάλογα µε την αντιρρυπαντική τεχνολογία του οχήµατος.

17 ΕΞΕΛΙΞΗ & ΠΡΟΟ ΟΣ K Η βελτίωση και η διατήρηση της καλής κατάστασης του στόλου των επιβατικών αυτοκινήτων και των ελαφρών φορτηγών Α. Η σωστή λειτουργία των ΚΤΕΟ Ο ρόλος της αποτελεσµατικής λειτουργίας των ΚΤΕΟ είναι καίριας σηµασίας για την οδική ασφάλεια. Ο θεσµός δεν αφορά µόνο τα κυκλοφορούντα αυτοκίνητα, αλλά και τα εισαγόµενα µεταχειρισµένα οχήµατα, τα οποία συχνά καταλήγουν στην ελληνική αγορά, καθώς τα τεχνικά προβλήµατα που παρουσιάζουν, τα καθιστούν οικονοµικά ασύµφορα στις χώρες από όπου προέρχονται. Η δηµιουργία των ιδιωτικών ΚΤΕΟ, αποτελεί κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, όµως παρουσιάζει περιθώρια βελτίωσης, καθώς απαιτείται: Η πλήρης και αποκλειστική υπαγωγή των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ. Η πυκνότερη έκδοση "προγραµµάτων" ελέγχου απο την αρµόδια αυτοδιοικηση µε βάση τη δυναµικότητα των εκάστοτε υφιστάµενων ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Η παροχή οικονοµικών κινήτρων (π.χ. φορολογικών) στις τυχόν περιοχές µε υποτονική οικονοµική δραστηριότητα, για την ίδρυση ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Το δικαίωµα δραστηριοποίησης των επίσηµων διανοµέων αυτοκινήτων στον τοµέα των ιδιωτικών ΚΤΕΟ µε την καθιέρωση κανόνων ισότητας που θα διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισµό µεταξύ δη- µόσιων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Η σωστή και επαρκής πληροφόρηση του κοινού και των δηµοσίων υπηρεσιών για τη λειτουργία των ιδιωτικών ΚΤΕΟ και η καθιέρωση αυστηρών και αποτελεσµατικών µηχανισµών για την πάταξη φαινοµένων διαφθοράς και αδιαφανούς λειτουργίας. Β. Η ανανέωση του στόλου των αυτοκινήτων, µέσω της σταδιακής εξόδου από την κυκλοφορία των περισσοτέρων από αυτοκινήτων συµβατικής ή καταλυτικής τεχνολογίας 1 ης γενιάς, ηλικίας µεγαλύτερης των 15 ετών Σε σύγκριση µε άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε., στην Ελλάδα παρατηρείται το φαινόµενο µίας µικρής αγοράς καινούριων αυτοκινήτων ανά κάτοικο, όµως µε στόλο κυκλοφορούντων οχηµάτων που αυξάνεται µε ρυθµούς της τάξης 6-8%. Στα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε., το ποσοστό εισόδου νέων αυτοκινήτων, σε σχέση µε το σύνολο των κυκλοφορούντων οχηµάτων, είναι παρόµοιο µε το ελληνικό, µε συνδυασµό όµως, σχεδόν αντίστοιχης εξόδου από την κυκλοφορία παλαιών αυτοκινήτων. Με αυτό τον τρόπο, ο στόλος δεν αυξάνεται ετησίως πάνω από 1-2%. Ως αποτέλεσµα, σήµερα στη χώρα µας κυκλοφορούν µη καταλυτικά ή καταλυτικά αυτοκίνητα 1 ης γενιάς, ηλικίας άνω των 15 ετών, ρυπαίνοντας το περιβάλλον και ταυτόχρονα παρουσιάζοντας µειωµένη οδική ασφάλεια. Για αυτό το λόγο, πρέπει: Να προσφερθούν οικονοµικά κίνητρα για την οικειοθελή έξοδο από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας, ηλικίας µεγαλύτερης των 15 ετών, στο πλαίσιο ενός µεσοπρόθεσµου προγράµµατος. Να θεσπιστεί η κλιµάκωση των τελών κυκλοφορίας που προαναφέρθηκε, µε βάση την αντιρρυπαντική τεχνολογία των κυκλοφορούντων οχηµάτων κατά την κατασκευή τους. Το σύστηµα αυτό θα αποτελέσει αντικίνητρο για την κυκλοφορία παλαιών ρυπογόνων οχηµάτων. Να καθιερωθεί η αυστηρή λειτουργία των ΚΤΕΟ, της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) και των οδικών έκτακτων ελέγχων, όπως περιγράφεται στη συνέχεια, ως επιπλέον αντικίνητρα για τη διατήρηση παλαιών οχηµάτων σε κυκλοφορία.

18 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Κ ΛΑ ΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Γ. Η αυστηρή λειτουργία της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) Επιπρόσθετα στα παλαιάς τεχνολογίας αυτοκίνητα που κυκλοφορούν, υπάρχουν άλλα καταλυτικά αυτοκίνητα ηλικίας 10 ως 15 ετών, ελάχιστα από τα οποία έχουν αντικαταστήσει τους απενεργοποιηµένους πλέον καταλύτες τους, προκαλώντας δυσµενέστατες συνέπειες µε τους εκπεµπόµενους ρύπους. Με βάση αυτά τα στοιχεία, θα πρέπει να αξιοποιηθεί ο θεσµός της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων, µε ενέργειες όπως: Η επαναληπτική επικοινωνία στους οδηγούς για το θεσµό και τα πρόστιµα που προκύπτουν από αµέλεια έκδοσης της ΚΕΚ. Η έκδοση της ΚΕΚ ως προϋπόθεση για την προµήθεια του σήµατος τελών κυκλοφορίας.. Η συνεχής και συχνή διενέργεια έκτακτων τεχνικών ελέγχων των αυτοκινήτων στο δρόµο Αποτελεί µία από τις αποτελεσµατικότερες ενέργειες στο στόχο της πολιτείας για µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων κατά 50% µέχρι το Για την εφαρµογή αυτού του µέτρου, απαιτείται δέσµευση και συνεργασία των συναρµόδιων Υπουργείων Μεταφορών & Επικοινωνιών, ΠΕΧΩ Ε και Εσωτερικών, που θα συνοδεύεται από αντίστοιχη επικοινωνία µέσα από τα ΜΜΕ, για τη σύσταση µόνιµων κλιµακίων ελέγχου οχηµάτων στο δρόµο, µε πρόγραµµα ελέγχων που θα καλύπτει επαρκώς ολόκληρη την επικράτεια. Με αυτό τον τρόπο, οι οδηγοί θα γνωρίζουν ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα έκτακτου ελέγχου, όχι µόνο ως προς την οδηγική συµπεριφορά τους, αλλά και ως προς όλα τα ζητήµατα του οχήµατός τους (τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, ΚΕΚ, εκπεµπόµενοι ρύποι κλπ.)

19 ΕΞΕΛΙΞΗ & ΠΡΟΟ ΟΣ K Η αντικατάσταση του µέτρου της εκ περιτροπής κυκλοφορίας στην Αθήνα µε βάση το σύστηµα «µονά-ζυγά», από σύστηµα που θα βασίζεται στη φιλικότητα των αυτοκινήτων προς το περιβάλλον Είναι από όλους αποδεκτό πλέον ότι το σύστηµα των «µονών-ζυγών» δεν υποστηρίζει την κυκλοφοριακή αποφόρτιση της Αθήνας, ενώ η αύξηση της κυκλοφορίας στα αστικά κέντρα γενικότερα, αποτελεί µεγάλο οικονοµικό και κοινωνικό ζήτηµα, εξαιτίας του χρόνου και των καυσίµων που αναλώνονται. Παράλληλα, τα αστικά κέντρα αντιµετωπίζουν και προβλήµατα ρύπανσης, που επιδεινώνονται σηµαντικά από τα παλαιά ρυπογόνα αυτοκίνητα. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η πολιτεία θα πρέπει να λάβει ουσιαστικά κυκλοφοριακά µέτρα, χωρίς εισπρακτικό (π.χ. επιβολή διοδίων) ή επιλεκτικό χαρακτήρα, συνεχίζοντας, παράλληλα, το έργο των υποδοµών στα οδικά δίκτυα. Με βάση τα παραπάνω, ο ΣΕΑΑ προτείνει την αντικατάσταση του συστήµατος «µονών-ζυγών» από ένα σύστηµα επιτρεπόµενης κυκλοφορίας στους δύο υπάρχοντες δακτυλίους της Αθήνας, ανάλογα µε την αντιρρυπαντική τεχνολογία των αυτοκινήτων. Για παράδειγµα, στο µικρό δακτύλιο, να κυκλοφορούν αποκλειστικά τα αυτοκίνητα της εκάστοτε σύγχρονης τεχνολογίας ρύπων (σήµερα Euro IV), ενώ στο µεγάλο δακτύλιο, που τίθεται σε ισχύ σε έκτακτες περιπτώσεις ρύπανσης, να κυκλοφορούν επιπλέον τα αυτοκίνητα της εκάστοτε προηγούµενης τεχνολογίας (σήµερα Euro III) H απελευθέρωση της πετρελαιοκίνησης στα αστικά κέντρα Η χώρα µας συνεχίζει την απαγόρευση της κυκλοφορίας των πετρελαιοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών στα αστικά κέντρα, ακολουθώντας αντίθετη τάση από ό,τι τα ευρωπαϊκά κράτη. Συγκεκριµένα, η Ε.Ε. για λόγους οικονοµίας καυσίµου, έχει στραφεί στην πετρελαιοκίνηση σε ποσοστό αγοράς ανώτερο του 50%. Αξίζει να ση- µειωθεί, ότι ακόµη και χώρες µε ιδιαίτερη περιβαλλοντική ευαισθησία, όπως η Αυστρία, έχουν ποσοστά που υπερβαίνουν το 70%. Τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα σήµερα είναι σαφώς φιλικότερα προς το περιβάλλον, καθώς παρουσιάζουν µειωµένες εκποµπές ρύπων, χαµηλό-

20 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Κ ΛΑ ΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος ανακύκλωσης των αυτοκινήτων τερα επίπεδα θορύβου, ενώ η µικρή κατανάλωση καυσίµου, συµβάλλει στη διατήρηση των πολύτιµων φυσικών αποθεµάτων. Παράλληλα, το λειτουργικό τους κόστος είναι σηµαντικά χαµηλότερο, αφού καταναλώνουν κατά µέσο όρο 25-30% λιγότερα καύσιµα, ενώ περαιτέρω µείωση του κόστους χρήσης και συντήρησης προκύπτει από την αυξηµένη αξιοπιστία και αντοχή των πετρελαιοκινητήρων. Για τους παραπάνω λόγους, ο ΣΕΑΑ υποστηρίζει την κατάργηση των περιορισµών κυκλοφορίας των πετρελαιοκίνητων επιβατικών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων στα αστικά κέντρα, εφόσον αυτά πληρούν την εκάστοτε ισχύουσα τεχνολογία ρύπων. Ο συνδυασµός αυτής της ενέργειας µε δράσεις αποφόρτισης των κύριων πηγών σωµατιδιακών ρύπων, όπως π.χ. τα υπέργηρα βαρέα οχήµατα ή τα µη καταλυτικά επιβατικά, θα επιφέρουν σηµαντική βελτίωση στο περιβάλλον στα αστικά κέντρα. Όπως προαναφέρθηκε, οι εταιρείες-µέλη του ΣΕΑΑ έχουν ιδρύσει µία αστική, µη κερδοσκοπική εταιρεία (Εναλλακτική ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδος-Ε ΟΕ), µε αντικείµενο την εναλλακτική διαχείριση (ανακύκλωση) των οχηµάτων που εξέρχονται από την κυκλοφορία οικειοθελώς. Εκτός, όµως, από τη συµπλήρωση του αντίστοιχου θεσµικού πλαισίου, οι παρακάτω ενέργειες κρίνονται απαραίτητες: Η θέσπιση και εφαρµογή των προαναφερόµενων µέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας του στόλου των οχηµάτων και την έξοδο από την κυκλοφορία περισσοτέρων από επιβατικών αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας, ηλικίας άνω των 15 ετών. Η αναµόρφωση των διαδικασιών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, ώστε να καταργηθεί η τυπικά προσωρινή, στην πράξη όµως µόνιµη, αποταξινόµηση των παλαιών αυτοκινήτων, που επιτείνει το πρόβληµα της στάθµευσης στα αστικά κέντρα.

21 ΕΞΕΛΙΞΗ & ΠΡΟΟ ΟΣ K Η παροχή στις εταιρείες διανοµής των αυτοκινήτων των στοιχείων ταξινοµήσεων σε πραγµατικό χρόνο (on line) Αποτελεί καίριο και κατεπείγον ζήτηµα για τις επιχειρήσεις επίσηµης διανοµής αυτοκινήτων, καθώς η ενηµέρωση από την αρµόδια κεντρική υπηρεσία ταξινόµησης για τις τάσεις της αγοράς, σε καθηµερινή βάση (on line), είναι καθοριστικής σηµασίας για την εµπορική λειτουργία των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρείται αναγκαία η παροχή στοιχείων ταξινο- µήσεων προς τις επιχειρήσεις της επίσηµης διανοµής αυτοκινήτων σε καθηµερινή (on line) βάση.

22 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Κ ΛΑ ΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ δυσχεραίνεται, ενώ πολλές από τις υπάρχουσες µεταφέρονται στο εξωτερικό, µε τις αντίστοιχες συνέπειες για την οικονοµία και την ανεργία. 4.2 > Φορτηγά και Λεωφορεία Η σταδιακή κατάργηση των αδειών Φορτηγών ηµόσιας Χρήσης Η Ελλάδα έχει τον πιο γερασµένο στόλο φορτηγών στην Ε.Ε., µε οχήµατα που φτάνουν τα 18 έτη σε πραγµατική µέση ηλικία. Αποκλειστική αιτία για αυτό το φαινόµενο, το οποίο έχει εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες στην ασφάλεια και στις εκποµπές ρύπων, είναι ο περιορισµός στην έκδοση αδειών Χ, που καθιστά το επάγγελµα κλειστό. Σύµφωνα µε µελέτη του ΙΟΒΕ, το γεγονός αυτό, έχει οδηγήσει σε µία άτυπη υπεραξία των υπαρχουσών αδειών, οι οποίες αγγίζουν ή και υπερβαίνουν τα ευρώ. Έτσι, οι επαγγελµατίες κατά την αγορά του οχήµατος, αναγκάζονται να καταβάλουν ή να αποσβέσουν και το ιδιαίτερα υψηλό κόστος της άδειας, µε αποτέλεσµα να οδηγούνται σε αγορά µεταχειρισµένου και συνήθως παλαιού οχήµατος. Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, η υφιστάµενη κατάσταση έχει και γενικότερες σηµαντικότατες επιπτώσεις στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία αφού µόνο το κόστος ελέγχου της αγοράς ανέρχεται στο 0,5% του ΑΕΠ! Ωστόσο, στην περίπτωση που απελευθερωθεί η αγορά, η απασχόληση εκτιµάται ότι θα ενισχυθεί 2-4% ετησίως, θα βελτιωθεί σηµαντικά η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τα κόµιστρα θα υποχωρήσουν (1,5-2,5% ετησίως) και θα επιτευχθεί υποχώρηση του Γενικού είκτη Τιµών Καταναλωτή (0,2-0,3% ετησίως). Παράλληλα, η δηµιουργία νέων επιχειρήσεων στη χώρα µας Για τους παραπάνω λόγους, είναι απαραίτητη η συνεργασία των συναρµόδιων Υπουργείων Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονο- µίας και Οικονοµικών, ώστε ακολουθώντας συγκεκριµένα ευρωπαϊκά πρότυπα, σταδιακά και µε ευρύτερη συναίνεση, να καταργηθεί ο κλειστός χαρακτήρας του επαγγέλµατος των φορτηγών ηµόσιας Χρήσης Η θέσπιση κινήτρων και αντικινήτρων για την ανανέωση του στόλου των επαγγελµατικών οχηµάτων Όπως προαναφέρθηκε, το πολύ υψηλό κόστος των αδειών Χ και η ανεξέλεγκτη εισαγωγή και κυκλοφορία γηρασµένων φορτηγών, έχουν ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα και την ηλικία του στόλου. Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αυτό έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια, καθώς κάθε χρόνο, εξαιτίας και µόνον της παλαιότητας των επαγγελµατικών οχηµάτων, χάνονται περίπου 190 ζωές, ενώ ταυτόχρονα το κόστος για την Πολιτεία είναι της τάξεως των 250 εκατ. ευρώ. Στην ίδια κατεύθυνση, µελέτη της Άξων Περιβαλλοντική ΕΠΕ, υποστηρίζει ότι χωρίς κίνητρα για την ανανέωση του στόλου των επαγγελµατικών οχη- µάτων είναι αδύνατον να επιτευχθούν οι µεσοπρόθεσµοι περιβαλλοντικοί στόχοι που έχουν τεθεί από την Πολιτεία και την Ε.Ε. για τη χώρα µας.

ετήσιο φυλλάδιο ΣΕΑΑ 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ετήσιο φυλλάδιο ΣΕΑΑ 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ετήσιο φυλλάδιο ΣΕΑΑ 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ο κλάδος αυτοκινήτου αποτελεί ευρεία και σημαντική οικονομική δραστηριότητα. Όπως προκύπτει από τα παρακάτω μεγέθη, με βάση επίσημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.Μ. 300530

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.Μ. 300530 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη Οµάδα Εργασίας: Βουλουβούτης Αλέξανδρος, Χ.Μ. Κουρίδης Χαρίτων, Μ.Μ. Κουφοδήµος Γεώργιος, Μ.Μ. Μπεζεργιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Βασίλειος Η. Κοντζίνος Η πτυχιακή αυτή κατατέθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1 Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1

Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1 Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων

Πτυχιακή Εργασία. Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενέργειας και Περιβάλλοντος Πτυχιακή Εργασία Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων Φραγκουλίδου Μαρίνα Α.Μ.: 2792

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2004 SEC(2004) 1397 Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 Επιµέλεια Μετάφρασης: Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών *

Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών * Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία * 4.1 Στόχοι για τη µείωση των εκποµπών σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και ελλαδικό επίπεδο 4.1.1 Το διεθνές και το ευρωπαϊκό πλαίσιο κλιµατική αλλαγή Κατά τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

6 Η Εθνική Τράπεζα Οργάνωση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ενδιαφερόμενα Μέρη Συμμετοχές Βραβεύσεις

6 Η Εθνική Τράπεζα Οργάνωση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ενδιαφερόμενα Μέρη Συμμετοχές Βραβεύσεις ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2007 Περιεχόμενα Εισαγωγή - Γράμμα Προέδρου Με Ευθύνη για την Εταιρεία Η Εθνική Η Εθνική Τράπεζα Τράπεζα Οργάνωση Εταιρικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ευθύνης Ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα