Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών"

Transcript

1 Δομή - Βασικές Αρχές Ιούνιος 2009

2 Περιεχόμενα παρουσίασης Μέρη Ευρωκώδικα 3 Βασικές έννοιες o o o o o o o o Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Ποιότητες δομικού χάλυβα Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά Ευπάθεια σε λυγισμό Μορφές λυγισμού Τύποι ελέγχων Κατάταξη διατομών Μέθοδοι στατικής ανάλυσης Ατέλειες Δομή Βασικές Αρχές 2

3 Μέρη Ευρωκώδικα 3 Μέρος 1 EN EN EN EN EN EN EN Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια Γενικές αρχές Σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς Λεπτότοιχα μέλη ψυχρής έλασης Ανοξείδωτος χάλυβας Κύρτωση πλακών Κελύφη Πλάκες φορτιζόμενες εκτός επιπέδου Δομή Βασικές Αρχές 3

4 Μέρη Ευρωκώδικα 3 EN EN EN EN Συνδέσεις Κόπωση Αντοχή σε ψαθυρή θραύση Καλώδια Μέρος 2 EN Γέφυρες από χάλυβα Γέφυρες Δομή Βασικές Αρχές 4

5 Μέρη Ευρωκώδικα 3 Μέρος 3 EN EN Πύργοι, ιστοί και καπνοδόχοι Πύργοι - Ιστοί Καπνοδόχοι Μέρος 4 Σιλό, Σλό δεξαμενές και αγωγοί EN Σλό Σιλό EN Δεξαμενές EN Αγωγοί Δομή Βασικές Αρχές 5

6 Μέρη Ευρωκώδικα 3 Μέρος 5 EN Πάσσαλοι Πάσσαλοι Μέρος 6 EN Κατασκευές που στηρίζουν γερανογέφυρες γ ρ Κατασκευές που στηρίζουν γερανογέφυρες Δομή Βασικές Αρχές 6

7 Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Δοκιμή εφελκυσμού Διάγραμμα τάσεων ανηγμένων παραμορφώσεων (εκτός κλίμακας) Δομή Βασικές Αρχές 7

8 Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Διάγραμμα τάσεων ανηγμένων παραμορφώσεων (υπό κλίμακα) Δομή Βασικές Αρχές 8

9 Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Λεπτομέρεια διαγράμματος τάσεων ανηγμένων παραμορφώσεων (υπό ό κλίμακα) ) Δομή Βασικές Αρχές 9

10 Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Διάγραμμα τάσεων ανηγμένων παραμορφώσεων (εξιδανίκευση) Δομή Βασικές Αρχές 10

11 Απαιτήσεις ολκιμότητας δομικού χάλυβα f u / f y 115 1,15 επιμήκυνση στην αστοχία ε u όχι μικρότερη από 15% για δοκίμιο μήκους 5,65 (A( 0 ) (όπου A 0 είναι η αρχική επιφάνεια της διατομής) ε u 15ε y, όπου ε y είναι η παραμόρφωση διαρροής (ε y =f y /E) Δομή Βασικές Αρχές 11

12 Τιμές σχεδιασμού συντελεστών του υλικού Μέτρο ελαστικότητας Ε=210000MPa Mέτρο διάτμησης G=Ε/[2(1+ν)]=81000MPa Λόγος Poisson ν=0,3 03 Συντ. θερμικής διαστολής α=12 x 10-6 (για T < 1000 C) Δομή Βασικές Αρχές 12

13 Ποιότητες δομικού χάλυβα Δομή Βασικές Αρχές 13

14 Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά Δομή Βασικές Αρχές 14

15 Ευπάθεια σε λυγισμό Λόγω σημαντικά μεγαλύτερης αντοχής και δυσκαμψίας του χάλυβα,, οι απαιτούμενες διατομές μςείναι αρκετά μικρότερες, ρ με αποτέλεσμα την αύξηση της λυγηρότητας και την μεγαλύτερη ευπάθεια σε λυγισμό f y /γ [m] E/γ [m] Χάλυβας S Σκυρόδεμα 800 (θλ) C20/25 88 (εφ) Αντοχή και δυσκαμψία ως προς το βάρος Δομή Βασικές Αρχές 15

16 Κύριες μορφές λυγισμού Τοπικός λυγισμός Καμπτικός λυγισμός Πλευρικός (στρεπτοκαμπτικός) λυγισμός Δομή Βασικές Αρχές 16

17 Τοπικός λυγισμός Σε θλιβόμενα μέλη Σε καμπτόμενα μέλη Δομή Βασικές Αρχές 17

18 Καμπτικός λυγισμός Σε θλιβόμενα μέλη Λυγισμός περί τον ισχυρό άξονα (μέλη με πλευρικές εξασφαλίσεις) Λυγισμός περί τον ασθενή άξονα (μέλη χωρίς πλευρικές εξασφαλίσεις) Δομή Βασικές Αρχές 18

19 Πλευρικός λυγισμός Σε καμπτόμενα μέλη χωρίς πλευρικές εξασφαλίσεις Δομή Βασικές Αρχές 19

20 Έλεγχοι Σε οριακή κατάσταση αστοχίας F Ed F Rd Με εντατικά μεγέθη F Ed από φορτία σχεδιασμού Ε d = Σγ Fi Ε Ki Με αντοχές βάσει αντοχών σχεδιασμού του υλικού R d = R k /γ M Σε οριακή κατάσταση λειτουργικότητας δ max δ all Με μετατοπίσεις δ max από φορτία λειτουργίας q = Σq Ki Δομή Βασικές Αρχές 20

21 Έλεγχοι σε οριακή κατάσταση αστοχίας Σε επίπεδο διατομής Εφελκυσμός Διάτμηση Κάμψη πλευρικά εξασφαλισμένων μελών Συνδυασμοί των παραπάνω Σε επίπεδο μέλους Θλίψη Κάμψη πλευρικά μη εξασφαλισμένων μελών Συνδυασμοί των παραπάνω Δομή Βασικές Αρχές 21

22 Κατάταξη διατομών Ο ρόλος της κατάταξης των διατομών είναι να περιγράψει τον βαθμό κατά τον οποίο η αντοχή και η ικανότητα στροφής των διατομών περιορίζεται από την αντοχή τους σε τοπικό λυγισμό Η κατάταξη μιας διατομής εξαρτάται από τη σχέση πλάτους προς πάχος των τμημάτων της που υπόκεινται σε θλίψη, δηλαδή από την τοπική τους λυγηρότητα Τα θλιβόμενα τμήματα περιλαμβάνουν κάθε τμήμα μιας διατομής το οποίο οίο θλίβεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει για τον υπό θεώρηση συνδυασμό φορτίων Τα διάφορα θλιβόμενα τμήματα σε μια διατομή (όπως ο κορμός ή το πέλμα) μπορούν, γενικά, να ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες Μια διατομή κατατάσσεται σύμφωνα με την υψηλότερη κατηγορία (λιγότερο ευμενή) των θλιβόμενων τμημάτων της Δομή Βασικές Αρχές 22

23 Κατάταξη διατομών Κατηγορία διατομής Μορφή Περιγραφή Μπορούν να σχηματίσουν πλαστική άρθρωση με την απαιτούμενη από την πλαστική ανάλυση δυνατότητα στροφής χωρίς μείωση της αντοχής τους Μπορούν να αναπτύξουν την πλαστική ροπή αντοχής τους, αλλά έχουν περιορισμένη δυνατότητα στροφής λόγω τοπικού λυγισμού Η τάση στην ακραία θλιβόμενη ίνα του χαλύβδινου μέλους μπορεί να φθάσει την αντοχή διαρροής, αλλά συμβαίνει τοπικός λυγισμός πριν την ανάπτυξη της πλαστικής ροπής αντοχής Συμβαίνει τοπικός λυγισμός πριν την ανάπτυξη της τάσης διαρροής Δομή Βασικές Αρχές 23

24 Κατάταξη διατομών Μ 1 Μ pl 2 Μ el 3 4 τοπικός λυγισμός φ Δομή Βασικές Αρχές 24

25 Κατάταξη διατομών Δομή Βασικές Αρχές 25

26 Κατάταξη διατομών Δομή Βασικές Αρχές 26

27 Κατάταξη διατομών Δομή Βασικές Αρχές 27

28 Κατάταξη διατομών Δομή Βασικές Αρχές 28

29 Προσομοίωμα στατικής ανάλυσης Το υπολογιστικό προσομοίωμα και οι βασικές παραδοχές για τους υπολογισμούς πρέπει να αντανακλούν τη συμπεριφορά του φορέα στην αντίστοιχη οριακή κατάσταση με ικανοποιητική ακρίβεια και να αντανακλούν τον αναμενόμενο τύπο συμπεριφοράς των διατομών, μελών, κόμβων και εδράσεων. Δομή Βασικές Αρχές 29

30 Προσομοίωση κόμβων πλαισιακών κατασκευών Υψηλή δυσκαμψία Χαμηλή δυσκαμψία Ενδιάμεση δυσκαμψία Αρθρωτός ρ κόμβος Άκαμπτοι Αρθρωτοί Ημι-άκαμπτοι Μ Δυσκαμψία άκαμπτων κόμβων Άκαμπτος κόμβος φ: αλλαγή γωνίας μεταξύ συνδεόμενων μελών Δυσκαμψία αρθρωτών κόμβων φ Ημι-άκαμπτος κόμβος Δομή Βασικές Αρχές 30

31 Προσομοίωση κόμβων πλαισιακών κατασκευών Όρια δυσκαμψίας για κατάταξη κόμβων δοκού υποστυλώματος Δυσκαμψία 8EI /L άκαμπτων κόμβων 8EI b /L b 25EI /L b b Αμετάθετα πλαίσια Μεταθετά πλαίσια Δυσκαμψία αρθρωτών κόμβων αρθρωτών 0,5EI b /L b Ε,Ι b Ζύγωμα L b Δομή Βασικές Αρχές 31

32 Διαδικασία σχεδιασμού πλαισιακών κατασκευών Δεν ικανοποιείται Προκαταρκτική επιλογή κόμβων/μελών Ανάλυση της κατασκευής Έλεγχος μελών Ικανοποιείται Όχι Οι κόμβοι ικανοποιούν τις παραδοχές της ανάλυσης; Σχεδιασμός κόμβων Ναι Οριστικοποίηση σχεδιασμού Δομή Βασικές Αρχές 32

33 Μέθοδοι στατικής ανάλυσης Τα εντατικά μεγέθη μπορούν γενικά να υπολογισθούν χρησιμοποιώντας είτε: ανάλυση πρώτης τάξης, χρησιμοποιώντας την αρχική γεωμετρία του φορέα, ή ανάλυση δεύτερης τάξης, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση της παραμόρφωσης του φορέα. Επίσης, τα εντατικά μεγέθη μπορούν να υπολογίζονται χρησιμοποιώντας είτε: ελαστική στατική ανάλυση, θεωρώντας ότι το υλικό παραμένει ελαστικό σε όλες τις θέσεις, ή πλαστική στατική ανάλυση, θεωρώντας ότι το υλικό επιτρέπεται να διαρρεύσει σε κάποιες θέσεις. Δομή Βασικές Αρχές 33

34 Μέθοδοι στατικής ανάλυσης Ανάλυση πρώτης τάξης μπορεί να χρησιμοποιείται, εάν ικανοποιούνται τα παρακάτω κριτήρια: α cr = F cr /F Ed 10 για ελαστική ανάλυση α cr F Ed F cr 15 για πλαστική ανάλυση είναι ο παράγοντας με τον οποίο θα πρέπει να αυξηθεί η φόρτιση σχεδιασμού ώστε να προκληθεί καθολική ελαστική αστάθεια είναι το φορτίο σχεδιασμού του φορέα είναι το ελαστικό οριακό φορτίο λυγισμού για καθολική αστάθεια που βασίζεται στις αρχικές ελαστικές δυσκαμψίες Δομή Βασικές Αρχές 34

35 Μέθοδοι στατικής ανάλυσης Μονώροφα πλαίσια με μικρές κλίσεις οροφής και επίπεδα πλαίσια τύπου δοκού-υποστυλώματος σε κτίρια, μπορούν να ελέγχονται για αστοχία σε πλευρική μετατόπιση με ανάλυση πρώτης τάξης εάν ικανοποιείται το προηγούμενο κριτήριο για κάθε όροφο. Σε αυτές τις κατασκευές το α cr μπορεί να υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον παρακάτω προσεγγιστικό τύπο, υπό την προϋπόθεση ότι η αξονική θλίψη στις δοκούς ή τα ζυγώματα δεν είναι σημαντική: H ed V ed δ H,Ed α cr H V Ed Ed h δ η οριζόντια αντίδραση στη βάση του ορόφου το ολικό κατακόρυφο φορτίο στη βάση του ορόφου η σχετική οριζόντια μετατόπιση του ορόφου H το ύψος του ορόφου H,Ed Δομή Βασικές Αρχές 35

36 Μέθοδοι στατικής ανάλυσης Η αξονική θλίψη στις δοκούς ή τα ζυγώματα μπορεί να θεωρείται σημαντική εάν λ 0,3 A f N y Ed N Εd λ η τιμή σχεδιασμού της θλιπτικής δύναμης, η εντός επιπέδου ανηγμένη λυγηρότητα υπολογισμένη για τη δοκό ή το ζύγωμα με θεώρηση αρθρώσεων στα άκρα τους. Δομή Βασικές Αρχές 36

37 Μέθοδοι στατικής ανάλυσης Για μονώροφα πλαίσια που έχουν σχεδιαστεί με βάση ελαστική στατική ανάλυση, οι επιρροές δεύτερης τάξης λόγω μετάθεσης που οφείλονται σε κατακόρυφα φορτία μπορούν να υπολογίζονται αυξάνοντας τα οριζόντια φορτία H ed με το συντελεστή: α cr υπό την προϋπόθεση ότι α cr 3 Δομή Βασικές Αρχές 37

38 Μέθοδοι στατικής ανάλυσης Για πολυώροφα πλαίσια οι επιρροές δεύτερης τάξης λόγω μετάθεσης μπορούν επίσης να υπολογίζονται αυξάνοντας τα οριζόντια φορτία H ed με το συντελεστή: υπό την προϋπόθεση ότι α cr α cr 3 και ότι όλοι οι όροφοι έχουν παρόμοια κατανομή κατακόρυφων φορτίων, κατανομή οριζοντίων φορτίων και κατανομή της δυσκαμψίας του πλαισίου σε σχέση με τις εφαρμοζόμενες σε κάθε όροφο τέμνουσες δυνάμεις. Δομή Βασικές Αρχές 38

39 Ευστάθεια πλαισίων Εάν οι επιρροές δεύτερης τάξης σε μεμονωμένα μέλη και οι αντίστοιχες ατέλειες μελών έχουν συνολικά ληφθεί υπόψη στη στατική ανάλυση του φορέα, τότε δεν είναι απαραίτητος ο μεμονωμένος έλεγχος ευστάθειας για τα. Εάν οι επιρροές δεύτερης τάξης σε μεμονωμένα μέλη ή κάποιες μεμονωμένες ατέλειες μελών δεν έχουν ληφθεί υπόψη συνολικά στη στατική ανάλυση του φορέα, ο μεμονωμένος έλεγχος ευστάθειας των μελών πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις επιρροές που δεν περιλαμβάνονται στη στατική ανάλυση. Αυτός ο υπολογισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ακραίες ροπές και τις δυνάμεις της στατικής ανάλυσης, περιλαμβάνοντας καθολικές επιρροές δεύτερης τάξης και καθολικές ατέλειες, όπου χρειάζεται, και μπορεί να βασίζεται σε μήκος λυγισμού ίσο με το μήκος του συστήματος. Δομή Βασικές Αρχές 39

40 Ευστάθεια πλαισίων Όπου η ευστάθεια του πλαισίου ελέγχεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του ισοδύναμου στύλου, οι τιμές του μήκους λυγισμού πρέπει να βασίζονται στη μορφή καθολικού λυγισμού του πλαισίου, λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκαμψία των μελών και κόμβων, την παρουσία πλαστικών αρθρώσεων και την κατανομή των θλιπτικών δυνάμεων υπό τα φορτία σχεδιασμού. Σε αυτή την περίπτωση τα εντατικά μεγέθη που θα χρησιμοποιηθούν σε ελέγχους αντοχής υπολογίζονται γζ σύμφωνα με τη θεωρία πρώτης τάξης χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ατέλειες. Δομή Βασικές Αρχές 40

41 Μέθοδοι στατικής ανάλυσης Ελαστική στατική ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις. Πλαστική στατική ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο όπου η κατασκευή έχει ικανοποιητική δυνατότητα στροφής στις θέσεις των πλαστικών αρθρώσεων. Δομή Βασικές Αρχές 41

42 Μέθοδοι στατικής ανάλυσης Σε ένα μέλος σταθερής διατομής μπορεί να θεωρείται ότι υπάρχει επαρκής ικανότητα στροφής σε μια θέση πλαστικής άρθρωσης εάν ικανοποιούνται και οι δύο παρακάτω απαιτήσεις: α) το μέλος έχει διατομή κατηγορίας 1 στη θέση της πλαστικής άρθρωσης β) σε περίπτωση που στον κορμό εφαρμόζεται στη θέση της πλαστικής άρθρωσης μια εγκάρσια δύναμη που υπερβαίνει το 10 % της αντοχής σε διάτμηση της διατομής, θα πρέπει να προβλέπονται ενισχύσεις κορμού σε απόσταση κατά μήκος του μέλους h/2 από τη θέση της πλαστικής άρθρωσης, όπου h είναι το ύψος της διατομής σε αυτή υή τη θέση. Δομή Βασικές Αρχές 42

43 Ατέλειες Πρέπει να ενσωματώνονται κατάλληλες ανοχές στη στατική ανάλυση ώστε να καλύπτουν τις επιδράσεις ατελειών, συμπεριλαμβανομένων των παραμενουσών τάσεων και των γεωμετρικών ατελειών. Πρέπει να χρησιμοποιούνται ισοδύναμες γεωμετρικές ατέλειες, με τιμές που αντανακλούν τις πιθανές επιδράσεις όλων των τύπων των ατελειών εκτός εάν οι επιδράσεις αυτές περιλαμβάνονται στον τύπο αντοχής για το σχεδιασμό μελών. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω ατέλειες: α) καθολικές ατέλειες για πλαίσια και συστήματα δυσκαμψίας β) τοπικές ατέλειες για μεμονωμένα μέλη Δομή Βασικές Αρχές 43

44 Ατέλειες για στατική ανάλυση πλαισίων Το θεωρούμενο σχήμα καθολικών και τοπικών ατελειών μπορεί να λαμβάνεται από την ελαστική μορφή λυγισμού της κατασκευής στο υπό θεώρηση επίπεδο λυγισμού. Για πλαίσια ευαίσθητα σε λυγισμό με μετάθεση, η επίδραση των ατελειών λαμβάνεται υπόψη στην ανάλυση των πλαισίων μέσω μιας ισοδύναμης ατέλειας που περιλαμβάνει αρχική ατέλεια μετάθεσης και τοπικές ατέλειες μεμονωμένων μελών. Δομή Βασικές Αρχές 44

45 Ατέλειες για στατική ανάλυση πλαισίων Καθολικές αρχικές ατέλειες μετάθεσης: Δομή Βασικές Αρχές 45

46 Ατέλειες για στατική ανάλυση πλαισίων Καθολικές αρχικές ατέλειες μετάθεσης: φ = φ 0 α 0 h α h m όπου φ 0 = 1/200 a h 2 h αλλά 2/3 α h 1 h είναι το ύψος της κατασκευής σε μέτρα 0,5 1 1/m a m m είναι ο αριθμός των στύλων σε έναν όροφο και περιλαμβάνει μόνο εκείνους τους στύλους που φέρουν κατακόρυφο φορτίο όχι μικρότερο του 50% της μέσης τιμής του φορτίου των στύλων στο υπό θεώρηση κατακόρυφο επίπεδο Για πλαίσια κτιρίων οι ατέλειες μετάθεσης μπορούν να αγνοούνται όπου H Εd 0,15V 015V Ed Δομή Βασικές Αρχές 46

47 Ατέλειες για στατική ανάλυση πλαισίων Οι επιδράσεις των τοπικών ατελειών των μελών ενσωματώνονται στους τύπους που δίνουν την αντοχή μελών σε λυγισμό. Όπου η ευστάθεια των μελών λαμβάνεται υπόψη με ανάλυση δεύτερης τάξης, θα πρέπει να θεωρούνται ατέλειες e 0 /L, όπου L το μήκος του μέλους: Δομή Βασικές Αρχές 47

48 Ατέλειες για στατική ανάλυση πλαισίων Οι επιδράσεις της αρχικής ατέλειας μετάθεσης και των τοπικών ατελειών μελών μπορούν να αντικαθίστανται από συστήματα ισοδύναμων οριζοντίων δυνάμεων Δομή Βασικές Αρχές 48

49 Ατέλειες για την ανάλυση συστημάτων δυσκαμψίας Στην ανάλυση συστημάτων δυσκαμψίας, τα οποία απαιτούνται για να παρέχουν ευστάθεια έναντι πλευρικής εκτροπής κατά μήκος δοκών ή θλιβομένων μελών, οι επιδράσεις των ατελειών θα πρέπει να περιλαμβάνονται μέσω μίας ισοδύναμης γεωμετρικής ατέλειας των εξασφαλιζόμενων μελών, με τη μορφή μιας αρχικής τοπικής ατέλειας: e 0 = α m L / 500 όπου L είναι το άνοιγμα του συστήματος δυσκαμψίας και a 051 0,5 1/m και a m m είναι ο αριθμός των μελών που αντιστηρίζονται από πλευρική εκτροπή. Δομή Βασικές Αρχές 49

50 Ατέλειες για την ανάλυση συστημάτων δυσκαμψίας Για ευκολία, οι επιδράσεις των αρχικών ατελειών των μελών που θα αντιστηριχθούν από ένα σύστημα δυσκαμψίας, μπορούν να αντικατασταθούν από μια ισοδύναμη σταθεροποιητική δύναμη: Δομή Βασικές Αρχές 50

51 Ατέλειες για την ανάλυση συστημάτων δυσκαμψίας q e δ 0 NEd8 2 q L όπου δ q είναι η εντός επιπέδου παραμόρφωση του συστήματος δυσκαμψίας οφειλόμενη στο q και σε όλα τα εξωτερικά φορτία που υπολογίσθηκαν από την ανάλυση πρώτης τάξης. Όπου το σύστημα δυσκαμψίας απαιτείται για να σταθεροποιεί το θλιβόμενο πέλμα μιας δοκού σταθερού ύψους, η δύναμη N ed μπορεί να λαμβάνεται από τη σχέση: N Ed = M Ed / h όπου M Ed είναι η μέγιστη ροπή στη δοκό και h είναι το συνολικό ύψος της δοκού Δομή Βασικές Αρχές 51

52 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

53 Οριακές καταστάσεις σχεδιασμού Σύνολο κριτηρίων συμπεριφοράς που πρέπει να ικανοποιεί μια κατασκευή, ώστε να είναι κατάλληλη για χρήση υπό κανονικές αλλά και ασυνήθεις δράσεις, και σε όλες τις φάσεις κατασκευής και χρήσης. Οριακές καταστάσεις αστοχίας Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας Οι οριακές καταστάσεις αστοχίας συνδέονται με κατάρρευση ή παρόμοιους τρόπους αστοχίας και αφορούν την ασφάλεια της ίδιας της κατασκευής και την ασφάλεια των προσώπων εντός αυτής. Ο μελετητής πρέπει να εξασφαλίσει ότι η μέγιστη αντοχή της κατασκευής (ή στοιχείου της κατασκευής) είναιεπαρκήςγιανααντέξει τις μέγιστες δράσεις που θα επιβληθούν σε αυτήν με ένα λογικό περιθώριο ασφαλείας.

54 Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας Οι οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας αφορούν καταστάσεις, κατά τις οποίες η κατασκευή, μολονότι αντέχει, συμπεριφέρεται με μη ικανοποιητικό τρόπο, λόγω π.χ. υπερβολικών παραμορφώσεων ή ταλάντωσης. Αίσθηση ανασφάλειας στους χρήστες Βλάβες μη φερόντων στοιχείων Ανεπιθύμητες ρηγματώσεις (υπό κανονικές συνθήκες χρήσης) Οι μετακινήσεις και ταλαντώσεις συνδέονται περισσότερο με τη δυσκαμψία παρά με την αντοχή της κατασκευής.

55 Παραδείγματα εφελκυόμενων μελών σε κατασκευές Ελκυστήρες πλαισίων και αναρτήρες ελκυστήρων

56 Οριακές καταστάσεις αστοχίας. Συνοπτική παρουσίαση του σχετικού κεφαλαίου (6) του Ευρωκώδικα 3 Μέρος Γενικά Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν αντικείμενο του Κεφαλαίου 6 στο Μέρος 1.1. του Ευρωκώδικα 3. Για όλους τους τύπους καταπονήσεων και τους συνδυασμούς τους καθορίζονται οι αντοχές σχεδιασμού τόσο της διατομής του εξεταζόμενου μέλους όσο και του μέλους ολόκληρου. Για ορισμένες καταπονήσεις κρίσιμος είναι ο έλεγχος της διατομής (π.χ. εφελκυσμός) ενώ για άλλες του μέλους (π.χ. θλίψη). 2. Αντοχή διατομών Για εφελκυόμενα μέλη δίδονται οι αντοχές για τις περιπτώσεις όλκιμου και ψαθυρού (σε θέσεις οπών) τρόπου αστοχίας. Δίδονται ακόμη οι αντοχές σε εφελκυσμό για περιοχές συνδέσεων μέσω προεντεταμένων κοχλιών και για γωνιακά συνδεόμενα με το ένα σκέλος τους ( 6.2.3). Η αντοχή μίας διατομής σε κάμψη, καθοριστική για πλευρικώς εξασφαλισμένα καμπτόμενα μέλη, συνδέεται με την κατάταξη της διατομής σε κατηγορίες ανάλογα με το σχετικό πάχος των μελών της (κορμός, πέλματα) δηλαδή με την αποφυγή τοπικού λυγισμού προ της ανάπτυξης της αντοχής της διατομής ( 6.2.5). Δίδονται κριτήρια για την επιρροή οπών στον κορμό ή τα πέλματα διατομής επί της αντοχής της σε κάμψη. Η πλαστική αντοχή σε τέμνουσα συνδέεται με την επιφάνεια διάτμησης Α ν που ορίζεται κατά είδος διατομής υπό την προϋπόθεση ότι ο κορμός είναι επαρκώς παχύς ώστε να μην υπάρχει ενδεχόμενο διατμητικού λυγισμού. Επιτρέπεται, προφανώς, να γίνεται, εναλλακτικά, ελαστικός έλεγχος αντοχής ( 6.2.6). Για σχετικά μεγάλες τέμνουσες δυνάμεις (μεγαλύτερες από το ήμισυ της πλαστικής αντοχής) που συνυπάρχουν σε διατομές υπό κάμψη η αντοχή σε κάμψη μειώνεται ( 6.2.8). Για κάμψη μελών από διπλά ταυ περί τον ασθενή άξονα 1

57 αδρανείας η κατανομή των διατμητικών τάσεων μπορεί να γίνεται στα δύο ορθογωνικής διατομής πέλματα. Η παρουσία σημαντικών αξονικών δυνάμεων απομειώνει την αντοχή σε κάμψη. Σχετικές σχέσεις δίδονται ( 6.2.9) για διάφορα είδη διατομών. Για περίπτωση διαξονικής κάμψης μπορεί να γίνεται πλαστικός ή ελαστικός έλεγχος. Σε περίπτωση παρουσίας σε καμπτόμενη διατομή σημαντικών τόσο τεμνουσών όσο και αξονικών δυνάμεων, η απομείωση της αντοχής σε κάμψη λόγω αξονικής δύναμης γίνεται επί διατομής για την οποία στην επιφάνεια διάτμησης θεωρείται μειωμένη τιμή της τάσεως διαρροής ( ). Για μέλη που υπόκεινται σε στρέψη, η ολική στρεπτική ροπή σε κάθε διατομή θεωρείται ως το άθροισμα δύο εσωτερικών ροπών, εκείνης που προκαλεί ομοιόμορφη στρέψη κατά Saint Venant και εκείνης που προκαλεί στρέβλωση. Οι ροπές αυτές μπορεί να προσδιορίζονται με ελαστική ανάλυση. Για σύνθετη καταπόνηση μπορεί να χρησιμοποιείται το κριτήριο ισοδυναμίας Von Mises. Ως απλούστευση, στην περίπτωση ενός μέλους με κλειστή διατομή (π.χ. κοιλοδοκός) επιτρέπεται να υποτεθεί ότι τα αποτελέσματα λόγω στρέβλωσης μπορεί να αγνοηθούν. Επίσης στην περίπτωση ενός μέλους με ανοικτή διατομή (π.χ. H) μπορεί να υποτεθεί ότι οι επιδράσεις της στρέψης κατά Saint Venant αγνοούνται. Για περίπτωση συνύπαρξης διατμητικών τάσεων από στρέψη και διάτμηση δίδονται επίσης πλαστικές σχέσεις αλληλεπίδρασης ( 6.2.7). 3. Αντοχή μελών Η αντοχή μέλους σε θλίψη (λυγισμός) προσδιορίζεται ως ποσοστό χ της αντοχής διαρροής (εμβαδόν διατομής επί τάση διαρροής διά του επί μέρους συντελεστή ασφαλείας υλικού). Το ποσοστό αυτό ορίζεται μέσω πέντε καμπυλών λυγισμού στις οποίες γίνεται παραπομπή κατά περίπτωση διατομής λαμβανομένης υπόψη της επιρροής των παραμενουσών τάσεων, της αρχικής καμπυλότητας του μέλους και της επιρροής του πάχους των ελασμάτων επί της τιμής της τάσεως διαρροής ( 6.3.1). Με αντίστοιχο τρόπο υπολογίζεται, ως ποσοστό της αντοχής της διατομής σε κάμψη, η αντοχή μέλους σταθερής διατομής υπό κάμψη έναντι 2

58 στρεπτοκαμπτικού λυγισμού. Ο υπολογισμός γίνεται μέσω της ελαστικής κρίσιμης ροπής στρεπτοκαμπτικού λυγισμού για την οποία δεν δίδονται στον κανονισμό σχέσεις προσδιορισμού της ( ). Για μέλη με διακριτικές πλευρικές στηρίξεις στο θλιβόμενο πέλμα τους ορίζεται η απόσταση μεταξύ διαδοχικών πλευρικών στηρίξεων ώστε το μέλος να μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν είναι ευαίσθητο σε στρεπτοκαμπτικό λυγισμό ή, όταν η απόσταση αυτή είναι σχετικά μεγαλύτερη, η αντοχή του μέλους έναντι του λυγισμού αυτού ( ). Μέλη που υπόκεινται σε συνδυασμένη καμπτική καταπόνηση και αξονική θλίψη μπορεί, πέραν της αστοχίας διατομής ή του τοπικού λυγισμού, να αστοχήσουν μέσω καμπτικού ή μέσω στρεπτοκαμπτικού λυγισμού. Πρόκειται για δύο διαφορετικές μορφές αστοχίας. Στον κανονισμό δίδονται, για τον έλεγχο αντοχής των μελών, σχέσεις αλληλεπίδρασης των εντατικών μεγεθών (αξονική θλιπτική δύναμη, καμπτικές ροπές ως προς τους δύο κύριους άξονες) που καλύπτουν και τους δύο τύπους αστοχίας ( 6.3.3). Οι σχέσεις αυτές έχουν διαμορφωθεί με υπόθεση απλών στρεπτικών στηρίξεων στα άκρα και για μέλη σταθερής διατομής διπλής συμμετρίας. Ο κανονισμός δίνει επίσης το πλαίσιο για τον έλεγχο της ευστάθειας σε μία συνθετότερη κατασκευή ή μία γενικότερη περίπτωση (σύνθετες διατομές, μέλη με μεταβαλλόμενη διατομή, μέλη με σύνθετες συνθήκες στήριξης, επίπεδα πλαίσια) σε καταπονήσεις από θλίψη και μονοαξονική κάμψη ( και 6.3.5). Στο κεφάλαιο 6.4 περιέχονται διατάξεις για δομικά στοιχεία από πολυμελείς διατομές υπό θλιπτική καταπόνηση στα οποία η επιρροή της διατμηματικής δυσκαμψίας λαμβάνεται υπόψη. Οι απαιτήσεις για τις οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας καλύπτονται από το ΕΝ Στο κεφάλαιο 7 του EC3 γίνεται αναφορά στα σχετικά κεφάλαια ή τα Παραρτήματα του ΕΝ Σε παραρτήματα τέλος του μέρους 1.1 του EC3, πληροφοριακού χαρακτήρα, γίνεται αναφορά: στα μήκη λυγισμού ράβδων δικτυωτών φορέων (Παράρτημα BB1), στη συνεχή πλευρική και στρεπτική δέσμευση που παρέχουν 3

59 χαλυβδόφυλλα σε καμπτόμενες δοκούς (παράρτημα ΒΒ2), στο μήκος ευσταθούς τμήματος περιέχοντας πλαστική άρθρωση για περίπτωση εκτός επιπέδου λυγισμού (παράρτημα BB3). 4

60 Αστοχία πλήρους ή απομειωμένης διατομής N N N N

61 Αντοχή εφελκυόμενου μέλους κατά ΕΚ3 Κοινοί Κοχλίες Κοχλίες Τριβής MO y net Rd t f A N γ = } 0.9 ; min{ } ; min{ 2,,, M u net MO y Rd u Rd pl Rd t Y f A f A N N N = = γ

62 Έλεγχος ολκιμότητας Διαρροή πλήρους διατομής : όλκιμος τρόπος αστοχίας Θραύση απομειωμένης διατομής : ψαθυρός τρόπος αστοχίας σ fy χωρίς οπές με οπές ε Επιδιώκεται κρίσιμη να είναι η όλκιμη αστοχία : N pl,rd N u,rd

63 Λεπτομέρειες υπολογισμού απομειωμένης διατομής Τύπος Cochrane 2 s Anet = A n t d0 + t 4 p

64 Γωνιακά συνδεόμενα μέσω ενός σκέλους

65 με 1 κοχλία: N u, Rd = 2,0( e 2 0,5d γ M 2 0 ) t f u με 2 κοχλίες: N u, Rd = β 2 A γ net M 2 f u με 3 ή περισσότερους κοχλίες: N u, Rd = β 3 A γ net M 2 f u Πίνακας : Μειωτικοί συντελεστές β 2 και β 3 Βήμα p1 2 κοχλίες β 2 3 κοχλίες ή περισσότεροι β 3 2,5 d o 0,4 0,5 5,0 d o 0,7 0,7 a) 1 κοχλίας b) 2 κοχλίες c) 3 κοχλίες Σχήμα: Γωνιακά συνδεόμενα με το ένα σκέλος

66 Κατάταξη των διατομών Ο ρόλος της κατάταξης των διατομών είναι να περιγράψει τον βαθμό κατά τον οποίο η αντοχή και η ικανότητα στροφής των διατομών περιορίζεται από την αντοχή τους σε τοπικό λυγισμό Η κατάταξη μιας διατομής εξαρτάται από τη σχέση πλάτους προς πάχος των τμημάτων της που υπόκεινται σε θλίψη, δηλαδή από την τοπική τους λυγηρότητα Τα θλιβόμενα τμήματα περιλαμβάνουν κάθε τμήμαμιαςδιατομήςτοοποίοθλίβεταιεξ ολοκλήρου ή εν μέρει για τον υπό θεώρηση συνδυασμό φορτίων Τα διάφορα θλιβόμενα τμήματα σε μια διατομή (όπως ο κορμός ή το πέλμα) μπορούν, γενικά, να ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες Μια διατομή κατατάσσεται σύμφωνα με την υψηλότερη κατηγορία (λιγότερο ευμενή) των θλιβόμενων τμημάτων της

67

68

69

70 Διατομή υπό καθαρή κάμψη Ελαστοπλαστική συμπεριφορά Εξάπλωση διαρροής

71 Κατάταξη των διατομών

72 Αστοχία από τοπικό λυγισμό

73 Έλεγχος αντοχής καμπτόμενης διατομής κατά ΕΚ3 M M Ed c,rd 1,0 M c,rd = M pl,rd = W γ pl f M0 y για διατομές κατηγορίας 1 ή 2 M c,rd = M el,rd = W el,min γ M0 f y για διατομές κατηγορίας 3 M c,rd = W eff,min γ M0 f y για διατομές κατηγορίας 4

74 Έλεγχος αντοχής σε τέμνουσα κατά ΕΚ3 V V Ed c,rd ( ) 1,0 A v f y / 3 V pl,rd = γ M0 Έλεγχος αντοχής σε ροπή καιτέμνουσακατάεκ3 Όπου η τέμνουσα δύναμη είναι μικρότερη από τη μισή πλαστική αντοχή σε τέμνουσα, η επίδρασή της στη ροπή αντοχής μπορεί να αγνοείται. Διαφορετικά, η μειωμένη ροπή αντοχής πρέπει να λαμβάνεται ως η αντοχή σχεδιασμού της διατομής, υπολογιζόμενη χρησιμοποιώντας μειωμένο όριο διαρροής (1 ρ) f y για την επιφάνεια διάτμησης ρ = 2 V V Ed pl,rd 1 2

75 Έλεγχος αντοχής σε ροπή καιτέμνουσακατάεκ3 Η μειωμένη πλαστική ροπή αντοχής που λαμβάνει υπόψη τη διάτμηση, μπορεί εναλλακτικά να λαμβάνεται για Ι- διατομές με ίσα πέλματα και κάμψη περί τον ισχυρό άξονα ως εξής: M y,v,rd = W pl,y ρa 4 t γ M0 2 w w f y αλλά M y,v,rd M y,c,rd A w = h w t w

76 Διατάξεις Ευρωκώδικα 3 για έλεγχο διατομών υπό κάμψη και εφελκυσμό Όπου υπάρχει αξονική δύναμη, πρέπει να γίνεται πρόβλεψη για την επίδρασή της στην πλαστική ροπή αντοχής. Για διατομές κατηγορίας 1 και 2, πρέπει να ικανοποιείται το κριτήριο M Ed M N,Rd όπου M N,Rd είναι η πλαστική ροπή αντοχής μειωμένη λόγω της αξονικής δύναμης N Ed. Για διατομές διπλής συμμετρίας Ι δεν χρειάζεται να γίνει πρόβλεψη για την επίδραση της αξονικής δύναμης στην πλαστική ροπή αντοχής περί τον άξονα y-y όταν ικανοποιούνται και τα δύο παρακάτω κριτήρια: N Ed 0,25 N pl,rd N Ed 0,5h γ w t M0 w f y

77 Διατάξεις Ευρωκώδικα 3 για έλεγχο διατομών υπό κάμψη και εφελκυσμό Για διατομές όπου οι οπές κοχλιών δεν λαμβάνονται υπόψη, οι παρακάτω προσεγγίσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται για ελατές διατομές Ι ή Η και για συγκολλητές διατομές Ι ή Η με ίσα πέλματα:

78 Διατάξεις Ευρωκώδικα 3 για έλεγχο διατομών υπό διαξονική κάμψη και εφελκυσμό Για διαξονική κάμψη μπορεί να χρησιμοποιείται το παρακάτω κριτήριο: ακαιβείναι σταθερές που συντηρητικά μπορεί να λαμβάνονται ίσες με 1, διαφορετικά:

79 Διατάξεις ΕΚ3 για έλεγχο στρέψης Η ολική στρεπτική ροπή T Ed σε κάθε διατομή πρέπει να θεωρείται ως το άθροισμα δύο εσωτερικών ροπών: T Ed = T t,ed + T w,ed όπου T t,ed είναι η εσωτερική ροπή στρέψης κατά Saint Venant T w,ed είναι η εσωτερική ροπή στρέψης λόγω στρέβλωσης. Οι τιμές των T t,ed και T w,ed σε κάθε διατομή μπορούν να καθορίζονται από το T Ed με ελαστική ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιότητες διατομής του μέλους, τις συνθήκες στήριξης και την κατανομή των δράσεων κατά μήκος του μέλους.

80 Ράβδος διατομής διπλού ταυ υπό ακραία στρεπτική ροπή Κάτοψη Y Z X

81 Ράβδος διατομής διπλού ταυ υπό ακραία στρεπτική ροπή Τρόπος παραλαβής στρέψης = Κάθε πέλμα λειτουργεί ως καμπτόμενος πρόβολος

82 Διατμητικές τάσεις ανοικτών διατομών λόγω καθαρής στρέψης max τ t,ed Tt,Ed = max t I t i Τ t,ed I t maxt i δρώσα ροπή στρέψης Saint Venant σταθερά στρέψης της διατομής μέγιστο πάχος των ελασμάτων της διατομής

83 Διατάξεις ΕΚ3 για έλεγχο στρέψης Για τον ελαστικό έλεγχο μπορεί να εφαρμόζεται το κριτήριο διαρροής της ισοδύναμης τάσης von Mises: σ x,ed σ z,ed σ x,ed σ z,ed τ Ed fy γ M0 fy γ M0 fy γ M0 fy γ M0 fy γ M Aπλοποιητικά, στην περίπτωση ενός μέλους με κλειστή διατομή, όπως είναι μια διατομή κοιλοδοκού, μπορεί να υποτεθεί ότι τα αποτελέσματα λόγω της στρέβλωσης μπορούν να αγνοηθούν. Επίσης απλοποιητικά, στην περίπτωση ενός μέλους με ανοιχτή διατομή, όπως η I ή H, μπορεί να υποτεθεί ότι οι επιδράσεις της στρέψης κατά St. Venant μπορούν να αγνοηθούν.

84 Έλεγχος μέλους υπό θλίψη κατά ΕΚ3

85 Καμπύλες λυγισμού Ο μειωτικός συντελεστής χ καθορίζεται συναρτήσει της ανηγμένης λυγηρότητας και του συντελεστή ατελειών α σύμφωνα με τη σχέση: 1 χ= Φ+ Φ -λ ( ) Φ=0,5 1+α λ-0,2 +λ 2

86

87 Φαινόμενο πλευρικού λυγισμού Πλευρικός λυγισμός δοκού διατομής I υπό ομοιόμορφη ροπή (φαίνεται μόνον η μισή δοκός)

88 Ελαστική κρίσιμη ροπή πλευρικού λυγισμού Παράγοντες που την επηρεάζουν: Οι συνοριακές συνθήκες Το είδος και η θέση των φορτίων, τα οποία επηρεάζουν την κατανομή της ροπής κατά μήκος της δοκού (δηλαδή τη μορφή του διαγράμματος καμπτικών ροπών) Το σημείο εφαρμογής των φορτίων καθ ύψος της διατομής (κέντρο βάρους, άνω πέλμα, κάτω πέλμα) Επίδραση του σημείου εφαρμογής των φορτίων καθ ύψος της διατομής (κέντρο βάρους, άνω πέλμα, κάτω πέλμα)

89 Ελαστική κρίσιμη ροπή πλευρικού λυγισμού Για δοκό σταθερής διατομής, συμμετρική ως προς τον ασθενή άξονα αδρανείας και υποκείμενη σε κάμψη περί τον ισχυρό άξονα αδρανείας, η κρίσιμη ελαστική ροπή πλευρικού λυγισμού δίνεται από το γενικό τύπο πει ( ) Ζ k I kl GI w t M = C C z - C z - C z - C z 2 (kl) k w Iz πειζ 2 ( ) ( ) cr 1 2 g 3 j 2 g 3 j Η ροπή αντοχής σε λυγισμό μιας πλευρικά μη προστατευμένης δοκού πρέπει να λαμβάνεται ως: M = b,rd χ W f LT y y γ M1

90 Ροπή αντοχής M = b,rd χ W f LT y y γ M1 χ LT ο μειωτικός συντελεστής για πλευρικό λυγισμό που υπολογίζεται για ανηγμένη λυγηρότητα : λ LT = W y M cr f y 1 χ LT = αλλά χlt 1, Φ + Φ - λlt LT LT Φ ( ) LT =0,5 1+α LT LT λ -0,2 +λ 2 LT

91 Ροπή αντοχής Συνιστώμενες τιμές των συντελεστώνατελειώνγια καμπύλες πλευρικού λυγισμού Σύσταση για την επιλογή καμπύλης πλευρικού λυγισμού

92 Μέλη με διακριτή πλευρική στήριξη στο θλιβόμενο πέλμα Μέλη με διακριτή πλευρική στήριξη στο θλιβόμενο πέλμα δεν είναι ευαίσθητα σε πλευρικό λυγισμό εάν το μήκος L c μεταξύ των πλευρικών στηρίξεων ή η προκύπτουσα λυγηρότητα του ισοδυνάμου θλιβόμενου πέλματος ικανοποιεί τη σχέση: λ f = k i c f,z L λ c 1 λ c0 M M c,rd y,ed όπου: M y,ed είναι η μέγιστη τιμή της καμπτικής ροπής στο τμήμα μεταξύ των πλευρικών στηρίξεων M = c,rd W y γ f y M1 W y είναι η κατάλληλη ροπή αντίστασης της διατομής που αντιστοιχεί στο θλιβόμενο πέλμα kc είναι διορθωτικός συντελεστής της λυγηρότητας ανάλογα με την κατανομή της ροπής μεταξύ των στηρίξεων που δίνεται από τον πίνακα εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού του x LT

93 λ c0 είναι το όριο λυγηρότητας του ισοδύναμου θλιβόμενου πέλματος, αποτελούμενου από το θλιβόμενο πέλμα συν το 1/3 τουθλιβόμενουτμήματος της επιφάνειας του κορμού λ = π 1 E f y =93,9ε λ c0 = λ LT,0 +0,1=0,4+0,1=0,5 λ f = k i c f, z Lc λ λ 1 c0 M M c, Rd y, Ed i f,z είναι το όριο λυγηρότητας του ισοδύναμου θλιβόμενου πέλματος, αποτελούμενου από το θλιβόμενο πέλμα συν το 1/3 του θλιβόμενου τμήματος της επιφάνειας του κορμού ως προς τον ασθενή άξονα της διατομής I eff,f είναι η ενεργός ροπή αδρανείας του θλιβόμενου πέλματος ως προς τον ασθενή άξονα της διατομής A eff,f A eff,w,c είναι η ενεργός επιφάνεια του θλιβόμενου πέλματος είναι η ενεργός επιφάνεια του θλιβόμενου τμήματος του κορμού

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών

Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Χαλύβδινες και Σύμμικτες Κατασκευές Επιστημονικό Σεμινάριο Μυτιλήνη 9-10 Οκτωβρίου 009 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Πλευρικός λυγισμός δοκού γέφυρας Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος συνδέσεων στις μεταλλικές κατασκευές

Ρόλος συνδέσεων στις μεταλλικές κατασκευές Ρόλος συνδέσεων στις μεταλλικές κατασκευές Σύνδεση μελών κατασκευής μεταξύ τους Ασφαλής μεταφορά εντατικών μεγεθών από μέλος σε μέλος Απαιτήσεις: Ασφάλεια Κατασκευασιμότητα Συνέπεια με υπολογιστικό προσομοίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός κόμβων μεταλλικών κατασκευών

Σχεδιασμός κόμβων μεταλλικών κατασκευών Σύμφωνα με το Μέρος 1.8 του Ευρωκώδικα 3 (ΕΝ1993) Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Χαλύβδινες και Σύμμικτες Κατασκευές Επιστημονικό Σεμινάριο Μυτιλήνη 9-10 Οκτωβρίου 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 4: Θλιβόμενο υποστύλωμα. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 4: Θλιβόμενο υποστύλωμα. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 4: Θλιβόμενο υποστύλωμα Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη

Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη Η έννοια του λυγισμού Λυγισμός είναι η ξαφνική, μεγάλη αύξηση των παραμορφώσεων ενός φορέα για μικρή αύξηση των επιβαλλόμενων φορτίων.

Διαβάστε περισσότερα

Κόμβοι πλαισιακών κατασκευών

Κόμβοι πλαισιακών κατασκευών Κόμβοι πλαισιακών κατασκευών Κόμβοι πλαισιακών κατασκευών Κόμβοι δοκού-υποστυλώματος Κόμβοι δοκού-δοκού Βάσεις υποστυλωμάτων Κοχλιωτοί Συγκολλητοί Κόμβοι δοκού - υποστυλώματος Με μετωπική πλάκα Με γωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΟΜΗΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 3

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΟΜΗΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΟΜΗΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 1999 Α. ΑΝΤΟΧΗ ΙΑΤΟΜΗΣ 1.ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ( 5.4.3 ). N t.rd = min { N pl. Rd = A f y / γ M0, N u.

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση : Κόμβος δοκού υποστυλώματος (συγκολλητή σύνδεση) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Χαλύβδινων Διατομών (Ευρωκώδικας 3, EN :2005)

Πίνακες Χαλύβδινων Διατομών (Ευρωκώδικας 3, EN :2005) RUET sotware Πίνακες Χαλύβδινων Διατομών (Ευρωκώδικας 3, E1993-1-1:005) Πίνακες με όλες τις πρότυπες χαλύβδινες διατομές, διαστάσεις και ιδιότητες, κατάταξη, αντοχές, αντοχή σε καμπτικό και στρεπτοκαμπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Διάλεξη 3 Κοχλιωτές συνδέσεις. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Διάλεξη 3 Κοχλιωτές συνδέσεις. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών ιδηρές ατασκευές Διάλεξη 3 οχλιωτές συνδέσεις χολή Πολιτικών ηχανικών ργαστήριο εταλλικών ατασκευών Άδεια Χρήσης ο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. ια εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ίνεται ποιότητα χάλυβα S355. Επιλογή καμπύλης λυγισμού Καμπύλη λυγισμού S 235 S 275 S 460 S 355 S 420 Λυγισμός περί τον άξονα y y a a a b t f 40 mm

ίνεται ποιότητα χάλυβα S355. Επιλογή καμπύλης λυγισμού Καμπύλη λυγισμού S 235 S 275 S 460 S 355 S 420 Λυγισμός περί τον άξονα y y a a a b t f 40 mm ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας ομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι ιδάσκοντες :Χ. Γαντές.Βαμβάτσικος Π. Θανόπουλος Νοέμβριος 04 Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 6: Διαστασιολόγηση τεγίδας στεγάστρου. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 6: Διαστασιολόγηση τεγίδας στεγάστρου. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 6: Διαστασιολόγηση τεγίδας στεγάστρου Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) 3 η Διάλεξη Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 3: Δικτύωμα πεζογέφυρας (θλιβόμενο άνω πέλμα) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 3: Δικτύωμα πεζογέφυρας (θλιβόμενο άνω πέλμα) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 3: Δικτύωμα πεζογέφυρας (θλιβόμενο άνω πέλμα) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 4: Δικτύωμα πεζογέφυρας Αποκατάσταση συνέχειας εφελκυόμενου κάτω πέλαμτος με κοχλίες Α, Β, C Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι Διάλεξη 7 Μέλη υπό εγκάρσια φορτία. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Σιδηρές Κατασκευές Ι Διάλεξη 7 Μέλη υπό εγκάρσια φορτία. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών ιδηρές ατασκευές Διάλεξη 7 έλη υπό εγκάρσια φορτία χολή Πολιτικών ηχανικών ργαστήριο εταλλικών ατασκευών Άδεια Χρήσης ο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. ια εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΗΕΑ 320

ΕΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΗΕΑ 320 ΕΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΗΕΑ 320 Έργο Υπολογισμός συνδέσεων ροπής COPYRIGHT 1999-2013 LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΉ Fespa 10 5.6.0.14 - Σύνδεση_Έδραση_Ορ0_Κ3_MTC.tss - Σελίδα 2/11 1. Παραδοχές μελέτης Οι συνδέσεις ροπής δοκού

Διαβάστε περισσότερα

6 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ

6 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...7 Παράδειγμα Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη, υπό ανεμοπίεση...9 Παράδειγμα Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη υπό αναρρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

4/26/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης

4/26/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80) Αξονικό φορτίο Ανάπτυξη διατμητικών τάσεων σε στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ Ι. Μαλλής Ξ. Λιγνός I. Βασιλοπούλου Α.

Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ Ι. Μαλλής Ξ. Λιγνός I. Βασιλοπούλου Α. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εραστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 2: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυόμενο κάτω πέλμα και εφελκυόμενη διαγώνια ράβδος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 2: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυόμενο κάτω πέλμα και εφελκυόμενη διαγώνια ράβδος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση : Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυόμενο κάτω πέλμα και εφελκυόμενη διαγώνια ράβδος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013 ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια παρουσιάζεται σε κατασκευές οι οποίες περιλαμβάνουν δομικά στοιχεία μεγάλης λυγηρότητας με σημαντικές θλιπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΟΥ ΗΕΑ 260 ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΗΕΑ 320

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΟΥ ΗΕΑ 260 ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΗΕΑ 320 ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΟΥ ΗΕΑ 260 ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΗΕΑ 320 Έργο Υπολογισμός συνδέσεων ροπής COPYRIGHT 1999-2013 LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΉ Fespa 10 5.6.0.14 - Connection1_MTC.tss - Σελίδα 2/11 1. Παραδοχές μελέτης Οι συνδέσεις ροπής

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη, υπό ανεμοπίεση... 9 Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη υπό αναρρόφηση ανέμου... 7 3

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με κοχλίες τύπου D και E. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με κοχλίες τύπου D και E. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών ιδηρές ατασκευές Άσκηση 7 ύνδεση με κοχλίες τύπου D και E χολή Πολιτικών ηχανικών ργαστήριο εταλλικών ατασκευών Άδεια Χρήσης ο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. ια εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21

Περιεχόμενα. Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21 Περιεχόμενα Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21 Κεφάλαιο 1 Βασικές αρχές σχεδιασμού... 23 1.1 Γενικά Δράσεις επί των κατασκευών...23 1.1.1 Μόνιμες δράσεις...26 1.1.2 Επιβαλλόμενες (μεταβλητές)

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος 2016 1 Κατά την παραλαβή φορτίων στα υποστυλώματα υπάρχουν πρόσθετες παραμορφώσεις: Μονολιθικότητα Κατασκευαστικές εκκεντρότητες (ανοχές) Στατικές ροπές λόγω κατακορύφων Ηθελημένα έκκεντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΟΥ ΙΡΕ 180 ΣΕ ΔΟΚΟ ΗΕΑ 260

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΟΥ ΙΡΕ 180 ΣΕ ΔΟΚΟ ΗΕΑ 260 ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΟΥ ΙΡΕ 180 ΣΕ ΔΟΚΟ ΗΕΑ 60 Έργο Υπολογισμός συνδέσεων τέμνουσας COPYRIGHT 1999-013 LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΉ Fespa 10 5.6.0.14 - Connection1_MTC.tss - Σελίδα /8 1. Παραδοχές μελέτης Οι συνδέσεις ροπής δοκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή Γενικά Συμβολισμοί Επεξηγήσεις Ισχύοντες κανονισμοί και προδιαγραφές 35

1 Εισαγωγή Γενικά Συμβολισμοί Επεξηγήσεις Ισχύοντες κανονισμοί και προδιαγραφές 35 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 11 1.1 Γενικά... 11 1. Συμβολισμοί Επεξηγήσεις... 1 Μόρφωση συμμίκτων γεφυρών 17.1 Γενικά... 17. Ολόσωμες και κιβωτιοειδείς δοκοί... 19..1 Πυκνά διατεταγμένες σιδηροδοκοί διατομής

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 13: Αντισεισμικός σχεδιασμός στεγάστρου με οριζόντιους και κατακόρυφους συνδέσμους δυσκαμψίας Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 1: Έλεγχος ελκυστήρα, κοχλιωτής σύνδεσης και λεπίδας σύνδεσης. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 1: Έλεγχος ελκυστήρα, κοχλιωτής σύνδεσης και λεπίδας σύνδεσης. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 1: Έλεγχος ελκυστήρα, κοχλιωτής σύνδεσης και λεπίδας σύνδεσης Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΓΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή της συμπεριφοράς διαφόρων διατάξεων δικτυωτών συνδέσμων σε πλευρικά επιβαλλόμενα φορτία. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός συνδέσεως διαγωνίου. Σύνδεση διαγωνίου Δ (1) με τη δοκό Δ1.1 (1) και το στύλο Κ 1 (1)

Υπολογισμός συνδέσεως διαγωνίου. Σύνδεση διαγωνίου Δ (1) με τη δοκό Δ1.1 (1) και το στύλο Κ 1 (1) Υπολογισμός συνδέσεως διαγωνίου Σύνδεση διαγωνίου Δ 100.1 (1) με τη δοκό Δ1.1 (1) και το στύλο Κ 1 (1) Έργο Υπολογισμός συνδέσεως διαγωνίου COPYRIGHT 1999-2013 LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΉ Fespa 10 5.6.0.14 - Connection1_MTC.tss

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 9 Αποκατάσταση συνέχειας καμπτόμενης δοκού. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 9 Αποκατάσταση συνέχειας καμπτόμενης δοκού. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών ιδηρές ατασκευές Άσκηση 9 ποκατάσταση συνέχειας καμπτόμενης δοκού χολή Πολιτικών ηχανικών ργαστήριο εταλλικών ατασκευών Άδεια Χρήσης ο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 105 Κεφάλαιο 5 ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στα προηγούμενα κεφάλαια αναλύσαμε την εντατική κατάσταση σε δομικά στοιχεία τα οποία καταπονούνται κατ εξοχήν αξονικά (σε εφελκυσμό ή θλίψη) ή πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ. Αντοχή Υλικού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ. Αντοχή Υλικού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Αντοχή Υλικού Ερρίκος Μουρατίδης (BSc, MSc) Σεπτέμβριος 015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) 1 η Διάλεξη Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Σκοπός και Στόχος του μαθήματος Στόχος του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

www.runet.gr 1-Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1

www.runet.gr 1-Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1 Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1 1Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Κόμβοι κατασκευής Κόμβος x [m] y[m] 1 0.000 0.000 2 0.000 4.600 3 8.400 4.600 4 8.400 0.000 Στηρίξεις κατασκευής Κόμβος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) 371 AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) ΑΣΚΗΣΗ 1 Το µηκυνσιόµετρο στο σηµείο Α της δοκού του σχήµατος καταγράφει θλιπτική παραµόρφωση ίση µε 0.05. Πόση

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Κόμβος δοκού υποστυλώματος (κοχλιωτή σύνδεση) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 7. Στρέψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 2015 1 Εισαγωγή Σε προηγούμενα κεφάλαια μελετήσαμε πώς να υπολογίζουμε τις ροπές και τις τάσεις σε δομικά μέλη τα

Διαβάστε περισσότερα

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 9: Δοκός κύλισης γερανογέφυρας υπό στρέψη. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 9: Δοκός κύλισης γερανογέφυρας υπό στρέψη. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 9: Δοκός κύλισης γερανογέφυρας υπό στρέψη Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

EYPΩKΩΔIKAΣ 4 ΣYMMIKTA YΠOΣTYΛΩMATA

EYPΩKΩΔIKAΣ 4 ΣYMMIKTA YΠOΣTYΛΩMATA EYPΩKΩΔIKAΣ 4 ΣYMMIKTA YΠOΣTYΛΩMATA Mέθοδοι υπολογισμού υποστυλωμάτων κατά EC4 H Γενική Mέθοδος H Aπλουστευμένη Mέθοδος Γενική Mέθοδος: Περιλαμβάνει και υποστυλώματα διατομής μη συμμετρικής ή μη ομοιόμορφης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 9- EN 1999 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο

Ευρωκώδικας 9- EN 1999 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο Ευρωκώδικας 9- EN 1999 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο Χ. Κ. Μπανιωτόπουλος, Καθηγητής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 7 Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος)

Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 7 Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) ιδηρές ατασκευές Άσκηση 7 Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) χολή Πολιτικών ηχανικών ργαστήριο εταλλικών ατασκευών Άδεια Χρήσης ο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Μηχανών. Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκουσα: Σωτηρία Δ. Χουλιαρά

Στοιχεία Μηχανών. Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκουσα: Σωτηρία Δ. Χουλιαρά Στοιχεία Μηχανών Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκουσα: Σωτηρία Δ. Χουλιαρά Ύλη μαθήματος -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΞΟΝΕΣ -ΚΟΧΛΙΕΣ -ΙΜΑΝΤΕΣ -ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 25% πρόοδος 15% θέμα

Διαβάστε περισσότερα

20/10/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού. Πανεπιστημιακός Υπότροφος

20/10/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού. Πανεπιστημιακός Υπότροφος Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού Δρ. Σωτήρης Δέμης Πανεπιστημιακός Υπότροφος Τσιμεντοπολτός Περιλαμβάνονται διαγράμματα από τα βιβλία «Μηχανική των Υλικών» και «Δομικά Υλικά» του Αθανάσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE09-S07 μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες Τόµος B 4.5 Αµφιέρειστες πλάκες Οι αµφιέρειστες πλάκες στηρίζονται σε δύο απέναντι παρυφές, όπως η s1 στην εικόνα της 4.1. Αν µία αµφιέρειστη πλάκα στηρίζεται επιπρόσθετα σε µία ή δύο ακόµη παρυφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 2 Μηχανισμοί μεταφοράς δυνάμεων Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συστηματική προσπάθεια για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Τεχνικής Μηχανικής Διαγράμματα Ελευθέρου Σώματος (Δ.Ε.Σ.) Υπολογισμός Αντιδράσεων Διαγράμματα Φορτίσεων Διατομών (MNQ) Αντοχή Φορέα? Αντικείμενο Τεχνικής Μηχανικής Σχήμα 2 F Y A Γ B A Y B Y 1000N

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe 3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe 67 3.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται βήμα-βήμα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

6. Κάμψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών

6. Κάμψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 6. Κάμψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Περιεχόμενα ενότητας Ανάλυση της κάμψης Κατανομή ορθών τάσεων Ουδέτερη γραμμή Ροπές αδρανείας Ακτίνα καμπυλότητας 2 Εισαγωγή (1/2) Μελετήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143 9.2 ΔΙΣΚΟΙ 9.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ελαστική ανάλυση πλαστική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 5 Ελαστικός έλεγχος τεγίδας στεγάστρου. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 5 Ελαστικός έλεγχος τεγίδας στεγάστρου. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών ιδηρές ατασκευές Άσκηση λαστικός έλεγχος τεγίδας στεγάστρου χολή Πολιτικών ηχανικών ργαστήριο εταλλικών ατασκευών Άδεια Χρήσης ο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. ια

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ СП 531022004 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤON ΣΧΕΔΙΑΣMO ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ General rules for steel structure design ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 2005/01/01 1 Αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση μεθόδων 1 και 2 κατά τον EC 3 αναφορικά με τον λυγισμό μελών

Σύγκριση μεθόδων 1 και 2 κατά τον EC 3 αναφορικά με τον λυγισμό μελών Σύγκριση μεθόδων 1 και κατά τον EC 3 αναφορικά με τον λυγισμό μελών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γιάχος Ζαχαρίας Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Βάγιας Αθήνα Ιούλιος 01 ΕΜΚ ΔΕ 01/14 ` 3 Πίνακας περιεχομένων ΠΕΡΙΛΗΨΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ CONSTEEL

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ CONSTEEL ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ CONSTEEL Version 9.0 08. 04.201 5 www.ergocad.eu www. consteelsoftware.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 3 1.1 ΟΔΗΓΟΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ.3 1.2 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 4 Δικτύωμα πεζογέφυρας Αποκατάσταση συνέχειας εφελκυόμενου κάτω πέλματος με κοχλίες Α, Β, C

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 4 Δικτύωμα πεζογέφυρας Αποκατάσταση συνέχειας εφελκυόμενου κάτω πέλματος με κοχλίες Α, Β, C ιδηρές ατασκευές Άσκηση Δικτύωμα πεζογέφυρας ποκατάσταση συνέχειας εφελκυόμενου κάτω πέλματος με κοχλίες, Β, C χολή Πολιτικών ηχανικών ργαστήριο εταλλικών ατασκευών Άδεια Χρήσης ο παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΔΙΑΤΜΗΣΗ 1. Γενικά Όλοι γνωρίζουμε ότι σε μια διατομή ενός καταπονούμενου φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Αρχές σχεδιασμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Συμπεριφορά και αντοχή διατομών... 81

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Αρχές σχεδιασμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Συμπεριφορά και αντοχή διατομών... 81 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 11 1.1 Γενικά...11 1.2 Χαλύβδινες διατομές ψυχρής έλασης...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Αρχές σχεδιασμού... 45 2.1 Οριακές καταστάσεις και έλεγχοι μη υπέρβασής τους...45 2.2 Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα