Σχέσεις κοινού-αστυνομίας και αίσθημα ανασφάλειας*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέσεις κοινού-αστυνομίας και αίσθημα ανασφάλειας*"

Transcript

1 ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Εγκληματολογία 2/2012 (ΕΤΟΣ 2ο) 87 Σχέσεις κοινού-αστυνομίας και αίσθημα ανασφάλειας* ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ, Κοινωνιολόγου, ΜΔΕ Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Η παρούσα μελέτη αφορά στη διερεύνηση των σχέσεων κοινού-αστυνομίας, καθώς επίσης και στο ρόλο των εν λόγω σχέσεων στην ένταση ή/και δημιουργία αισθήματος ανασφάλειας στους πολίτες. Για το σκοπό αυτό διενεργήθηκε πρωτογενής έρευνα με συνεντεύξεις σε αστυνομικούς, καθώς και μετά-ανάλυση προγενέστερων ερευνών. Βασική ερευνητική υπόθεση αποτελεί, στο πλαίσιο αυτό, η σχέση της ανασφάλειας των πολιτών και της έλλειψης εμπιστοσύνης στην αποτελεσματικότητα του αστυνομικού έργου. This study involves the investigation of police-public relationship, and the role of this relationship, in the intensity and/or creation of insecurity in citizens. For this purpose, a primary research with interviews was conducted with police officers, and also a meta-analysis of previous researches. The basic research hypothesis is the relationship of insecurity and lack of confidence in the effectiveness of police work. Ι. Εισαγωγικά Στη βάση της προσπάθειας εννοιολογικού προσδιορισμού του αισθήματος της ανασφάλειας, είναι κυρίαρχη η διάκριση ανάμεσα στο φόβο του εγκλήματος και της ανησυχίας 1. Ο φόβος του εγκλήματος που δόκιμα ορίζεται ως το «συλλογικό άγχος των κατοίκων μιας περιοχής, μιας πόλης ή χώρας, το οποίο προέρχεται από το φόβο πιθανής θυματοποίησης των ίδιων ή των κοντινών τους προσώπων από βίαιες εγκληματικές επιθέσεις» 2, δεν εξηγείται στη βάση των πραγματικών διαστάσεων της εγκληματικότητας στην περιοχή αλλά και μέσα από την πρόσληψη της αποδιοργάνωσης και της χαλάρωσης των κοινωνικών δεσμών 3. Σύμφωνα με τη δεύτερη διάκρισή της, η ανασφάλεια νοείται ως μια γενικότερη «κοινωνική» ανησυχία για την εγκληματικότητα, η οποία προσλαμβάνεται ως «κοινωνικό πρόβλημα» και όχι ως μια ατομική κατάσταση. Η διάσταση αυτή περιλαμβάνει τις ανασφάλειες των πολιτών για την ποιότητα της ζωής τους και την έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στους «υπεύθυνους» για την αποτελεσματικότητα της εφαρμοζόμενης αντεγκληματικής πολιτικής 4. Βασική συνιστώσα στην διαμόρφωση της ανασφάλειας αποτελεί η εμπιστοσύνη στην αστυνομία, η οποία συνιστά μια σύνθετη έννοια, για τον προσδιορισμό της οποίας η διεθνής βιβλιογραφία χρησιμοποιεί τον όρο trust (=εμπιστοσύνη) για να περιγράψει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους αστυνομικούς ως εκπροσώπους της αστυνομίας, ενώ η έννοια confidence (=πίστη) χρησιμοποιείται για να περιγραφεί η εμπιστοσύνη του κοινού απέναντι στο θεσμό της αστυνομίας 5. Ο Sherman αναφέρει τέσσερις έννοιες στη βάση των οποίων μπορεί να εξετασθεί εκτενέστερα η ιδιαίτερη σχέση κοινού αστυνομίας. Πρόκειται για τη νομιμότητα, τις πληροφορίες, τον εσωτερικό και τον εξωτερικό στρατηγικό σχεδιασμό 6. * Η παρούσα μελέτη αποτελεί συνοπτική παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της συγγραφέως στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, με επιβλέπουσα την Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου. 1. Ζαραφωνίτου Χ. (επιμ.), (Αν)ασφάλεια, αντεγκληματική πολιτική και δικαιώματα του ανθρώπου, Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2007, σελ Léauté J., Criminologie et Pénologie, Les cours du droit, Paris, Cujas, χ.χ., ό- πως παραπέμπεται στο Ζαραφωνίτου Χ., Ο φόβος του εγκλήματος, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2002, σελ Skogan W., Fear of crime and neighborhood change, Crime and Justice, Vol. 8, Communities and Crime (1986), University of Chicago Press. 4. Ζαραφωνίτου Χ., (Αν)ασφάλεια, αντεγκληματική πολιτική.., σελ Bradford B., Jackson J., Trust and confidence in the police: A conceptual review. 6. Καλλίτσης Θ., Η εικόνα του Έλληνα αστυνομικού και ο ρόλος της αστυνομίας στην αντεγκληματική πολιτική, στο: Η σύγχρονη εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της και η επιστήμη της εγκληματολογίας, Τιμητικός τόμος για τον Οι έρευνες θυματοποίησης αποτελούν το βασικό ερευνητικό εργαλείο για τη διερεύνηση της ποιότητας των σχέσεων κοινού-αστυνομίας, βάσει τριών δεικτών 7 : Το ποσοστό καταγγελιών στην αστυνομία, από τους συμμετέχοντες που δήλωσαν θυματοποίηση, εξετάζοντας και τους παράγοντες μη καταγγελίας των περιστατικών. Την ικανοποίηση από την έκβαση της καταγγελίας, όσων κατείγγειλαν. Την αξιολόγηση του έργου της αστυνομίας. ΙΙ. Ερευνητικές προσεγγίσεις i. Θυματοποίηση και λόγοι μη καταγγελίας στην αστυνομία Σύμφωνα με την ερευνητική εμπειρία, η τάση για καταγγελία εξαρτάται αφενός, από την πρόσληψη της αστυνομίας ως αποτελεσματικής, και αφετέρου από την πεποίθηση ότι θα έδειχνε ενδιαφέρον για την υπόθεση. Στην Ελλάδα, βάσει των πορισμάτων της τελευταίας ευρωπαϊκής έρευνας θυματοποίησης, ο δείκτης καταγγελίας στην αστυνομία προσδιορίσθηκε στο 49%, όταν ο μέσος όρος των ευρωπαϊκών χωρών ήταν 47% 8. Ενδιαφέρον ωστόσο, παρουσιάζουν τα ποσοστά που αφορούν στους λόγους για τους οποίους τα θύματα στη χώρα μας δεν κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία, εφόσον το 26% αναφέρεται στο φόβο ή την αντιπάθεια προς την αστυνομία. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν μόλις 5% 9. Όσον αφορά στην ικανοποίηση από την καταγγελία, η Ελλάδα βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις. Συγκεκριμένα, το 28% έμειναν ικανοποιημένοι από τον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεσή τους η αστυνομία, σε μέσο όρο ευρωπαϊκών χωρών 55% 10. Επιπροσθέτως, αξίζει να ανα- Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, τόμος 2ος, Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, σελ Πρβλ. επίσης και στο Sherman L.W., American Policing στο Tonry M. (ed.), The handbook of crime and punishment, Oxford University Press, New York, σελ Van Dijk J., Manchin R., Van Kesteren J., Nevala S., Hideg G., The Burden of Crime in the EU Research Report: A Comparative Analysis of the European Crime and Safety Survey (EU ICS) 2005, σελ Ζαραφωνίτου Χ., Κουράκης Ν., (Αν)ασφάλεια, Τιμωρητικότητα και Αντεγκληματική Πολιτική, Α. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2009, σελ (EU ICS) 2005, σελ Van Dijk J., Manchin R., Van Kesteren J., Nevala S., Hideg G., The Burden of Crime in the EU Research Report: A Comparative Analysis of the European Crime and Safety Survey (EU ICS) 2005, σελ Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην Εγκληματολογία από το 2009

2 88 Εγκληματολογία 2/2012 (ΕΤΟΣ 2ο) Β. ΔΗΜΟΥ φερθούν και τα συμπεράσματα ελληνικής έρευνας 11, όπου το 70,4% όσων δήλωσαν ότι την πεντετία πριν την διεξαγωγή της έρευνας έπεσαν θύματα, το κατείγγειλαν στην αστυνομία. Ωστόσο, αναφορικά με τους λόγους που το 29,6% των συμμετεχόντων δεν επέλεξε να καταγγείλει το περιστατικό, η «έλλειψη εμπιστοσύνης στην αστυνομία» συγκεντρώνει το 17,9% ενώ η αντίληψη περί «απροθυμίας αδυναμίας της αστυνομίας να επιληφθεί» του συμβάντος εκπροσωπεί το 15,4% 12. Συνεπώς, τα ποσοστά που κατεγράφησαν για τις δύο προαναφερθείσες έρευνες, οδηγούν στα εξής συμπεράσματα: Το υψηλό ποσοστό καταγγελιών, εκπροσωπεί την «πρόσληψη της αστυνομίας ως του κατ εξοχήν αρμόδιου φορέα να επιληφθεί» 13 και κατ επέκταση την εμπιστοσύνη στο θεσμό (confidence) Αναφορικά με τους λόγους μη καταγγελίας, τα υψηλά ποσοστά που αντιπροσωπεύουν οι προτάσεις σχετικά με την αναποτελεσματικότητα της αστυνομίας, αντανακλούν αφενός το ανικανοποίητο από τις προσφερόμενες υπηρεσίες και αφετέρου την αίσθηση περί αδιαφορίας από πλευράς αστυνομικών (trust). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση θυματοποίησης και εμπιστοσύνης στην αστυνομία, καθώς ο συχνότερος λόγος επαφής κοινούαστυνομίας είναι η καταγγελία θυματοποίησης 14. Ενδεικτικά, βάσει πορισμάτων της British Crime Survey (BCS), η σχέση θυματοποίησης και εμπιστοσύνης αποκτά όλο και μικρότερη απόκλιση με την πάροδο των ετών. Συγκεκριμένα, για το 1984 το ποσοστό εμπιστοσύνης που εκφράζουν τα θύματα ήταν 25% και των μη θυμάτων 37%, ενώ για τα έτη 2003/4, ήταν 14% για τα θύματα και 18% για τα μη θύματα 15. ii. Αίσθημα (αν)ασφάλειας και αξιολόγηση αστυνομικού έργου Μία από τις βασικές ερωτήσεις των ερευνών θυματοποίησης αφορά στο πόσο κάποιος-α νιώθει ασφαλής να κυκλοφορεί μόνος-η τις βραδινές ώρες στην περιοχή κατοικίας του. Η έλλειψη εμπιστοσύνης στην αποτελεσματικότητα της αστυνομίας στο πεδίο της αντιμετώπισης του εγκλήματος, επηρεάζει το αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα ποσοστά ανασφάλειας των Ελλήνων, καθώς, καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά ανασφάλειας συγκριτικά με τους υπόλοιπους ευρωπαίους πολίτες και ταυτόχρονα είναι πιο επικριτικοί απέναντι στην αστυνομία. Συγκεκριμένα, στην ερώτηση της ευρωπαϊκής έρευνας θυματοποίησης 2004/2005, για την πρόσληψη της πιθανότητας θυματοποίησής τους στο έγκλημα της διάρρηξης, το 49% των Ελλήνων συμμετεχόντων το θεωρεί «πιθανό ή πολύ πιθανό» να συμβεί, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 29%, ενώ σε επίπεδο πρωτευουσών το ποσοστό ανέρχεται σε 73% για την Αθήνα, όταν ο μέσος όρος είναι 53% 16. Επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι στην αξιολόγηση του αστυνομικού έργου, η Ελλάδα βρισκόταν μαζί με την Πολωνία και την Εσθονία στις χαμηλότερες θέσεις και συγκεκριμένα τρίτη από το τέλος 17. Είναι σημαντικό να αναφερθούν και τα πορίσματα 11. Ζαραφωνίτου Χ., Κουράκης Ν., (Αν)ασφάλεια, Τιμωρητικότητα και Αντεγκληματική Πολιτική. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2006, σε τρεις περιοχές της πρωτεύουσας, από το ΠΜΣ Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την επιστημονική ευθύνη των Καθηγητών Ζαραφωνίτου Χ. και Κουράκη Ν. 12. Ό.π., σελ Ό.π., σελ Bradford B., Convergence, not divergence? Trends and trajectories in public contact and confidence in the police, σελ Ό.π., σελ EU ICS, σελ EU ICS, σελ. 81. πρόσφατης ελληνικής έρευνας του , σύμφωνα με τα οποία, οι συμμετέχοντες καταστηματάρχες, δήλωσαν ότι θεωρούν απαραίτητη τη «φυσική παρουσία της αστυνομίας», ενώ το ποσοστό ανασφάλειας ανερχόταν στο 58,9%. Η «εικόνα» δεν είναι πολύ διαφορετική και για παλαιότερα έτη, καθώς σε ελληνική έρευνα για το φόβο του εγκλήματος (1998), το 58,7% αναφέρει ότι «υπάρχουν περιοχές στο δήμο κατοικίας τους, όπου φοβούνται να κυκλοφορήσουν μόνοι», ενώ για τη νυχτερινή ώρα το ποσοστό ανέρχεται σε 79,4% 19. Ανάμεσα στους βασικότερους λόγους που κατεγράφησαν στην εν λόγω έρευνα ως «λόγοι πρόκλησης φόβου», η «ανεπαρκής αστυνόμευση», συγκεντρώνει το 19,8% 20. Στην ίδια έρευνα, σχετικά με την αξιολόγηση του αστυνομικού τμήματος της περιοχής τους, οι συμμετέχοντες εκτιμούν σε ποσοστό 61,8% ότι είναι «ανεπαρκές», «μέτριο» το αξιολογεί το 36,3% και «υπέροχο» αξιολογείται από μόλις 1,9% του δείγματος 21. iii. Περιβαλλοντική υποβάθμιση και αίσθημα ανασφάλειας Τα φαινόμενα κοινωνικής αποδιοργάνωσης και αταξίας σε μια περιοχή, σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας, φαίνεται πως προκαλούν στους πολίτες την αίσθηση απουσίας ενδιαφέροντος από πλευράς πολιτείας 22. Επιπροσθέτως το αίσθημα της έλλειψης κοινωνικής συνοχής ενισχύει την τάση για απομόνωση και την εντύπωση πως εάν για κάποιον πολίτη παραστεί ανάγκη δεν θα ενδιαφερθεί κάποιος συμπολίτης του να βοηθήσει 23. Αναφορικά με την εμπιστοσύνη στην αστυνομία, επικρατούν δύο προσεγγίσεις. Σύμφωνα με τη πρώτη προσέγγιση, η αστυνομία είναι υπεύθυνη για τη μείωση των δεικτών εγκληματικότητας και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης 24. Κατά τη δεύτερη προσέγγιση, το κοινό προσβλέπει στην αστυνομία για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, καθώς και την προάσπιση των αξιών της κοινότητας και των ηθικών δομών 25. Συνεπώς, στην πρώτη περίπτωση, το «αίτημα» του κοινού σχετίζεται με το φόβο πιθανής θυματοποίησης, ενώ στη δεύτερη, αφορά στην προσδοκία του κοινού πως η αστυνομία μπορεί να συμβάλει στην κατεύθυνση της διατήρησης και διαφύλαξης των κοινωνικών δεσμών. Κατά συνέπεια, όταν οι πολίτες αντιλαμβάνονται φαινόμενα κοινωνικής αταξίας, τείνουν να αξιολογούν αρνητικά την αστυνομία. 18. Η έρευνα «Νέες μορφές αστυνόμευσης και η επίδρασή τους στο αίσθημα ασφάλειας των καταστηματαρχών Αθήνας και Πειραιά» (2010), πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΠΜΣ Εγκληματολογίας του τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους , υπό την επιστημονική ευθύνη της Καθηγήτριας Ζαραφωνίτου Χ., σε συνεργασία με τις Λέκκα Β. Και Πατελάκη Α., στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος «Αστεακή εγκληματικότητα, αίσθημα ανασφάλειας και τιμωρητικότητα στη σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα». panteion.gr/pdf/zarafonitou-dimos%20athinaiwn% pdf 19. Ζαραφωνίτου Χ., Ο φόβος του εγκλήματος, όπ.παραπ., 2002, σελ Η έρευνα διεξήχθη το 1998 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 493 ατόμων, σε δύο περιοχής της Ανατολικής Αττικής, δύο της Δυτικής και σε μία περιοχή του κέντρου της Αθήνας. 20. Ό.π., σελ Επίσης, 19,8% συγκεντρώνει και η «παρουσία αλλοδαπών», ενώ το υψηλότερο ποσοστό 20,1% αφορά στην «ύπαρξη ερημικών, κακοφωτισμένω περιοχών». 21. Ζαραφωνίτου Χ., Ο φόβος του εγκλήματος, όπ.παραπ., 2002, σελ Skogan W., Fear of crime and neighborhood change, Crime and Justice, Vol. 8, 1986, The University of Chicago Press, σελ Ό.π., σελ Jackson J., Bradford B., Hohl K., Farrall S., Does the fear of crime erode public confidence in policing?, σελ Ό.π., σελ Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην Εγκληματολογία από το 2009

3 ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Εγκληματολογία 2/2012 (ΕΤΟΣ 2ο) 89 Σε σχετική ελληνική έρευνα 26, το 68,7% των συμμετεχόντων αξιολογούν αρνητικά την αποτελεσματικότητα του Α.Τ. της περιοχής τους, με την αρνητικότερη αξιολόγηση 83% στην πιο υποβαθμισμένη περιοχή, και την πιο θετική 52,1% στην περιοχή με τις «ανώτερες περιβαλλοντικές συνθήκες» 27. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως το ζήτημα της «απουσίας ενδιαφέροντος απο την Πολιτεία για την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών», απασχόλησε και αποτέλεσε ένα από τα κύρια πορίσματα, στην προαναφερόμενη έρευνα για την (αν)ασφάλεια των καταστηματαρχών Αθήνας και Πειραιά 28. IΙΙ. Εμπειρική διερεύνηση των σχέσεων κοινού-αστυνομίας Α. Έρευνα σε αστυνομικούς Το δείγμα αποτέλεσαν 15 αστυνομικοί, 5 από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., 5 από Αστυνομικό Τμήμα της Δυτικής Αττικής και 6 από το Τμήμα Ασφαλείας του ιδίου Τμήματος. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ημιδομημένη συνέντευξη. Η διαδικασία διεξαγωγής των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 16/06/2012 έως 06/07/2012 στους χώρους εργασίας των συμμετεχόντων, δηλαδή στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. και στο Α.Τ. i. Κυριότερα ερευνητικά πορίσματα: Σχήμα 1.: Προβλήματα που συναρτώνται με την αποτελεσματικότητα της αστυνομίας Τα βασικότερα προβλήματα που καλούνται ν αντιμετωπίσουν στον τομέα της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, όπως απεικονίζονται σχηματικά (Σχήμα 1), αποτελούν «μια αλυσίδα προβλημάτων, όπου το ένα φέρνει το άλλο», όπως περιγράφουν οι ίδιοι οι συμετέχοντες. Η έλλειψη δυναμικού έγινε αντιληπτή και κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό για τη στελέχωση τόσο υπηρεσιών όσο και περιπολιών για την αστυνόμευση του Δήμου. Σε συνδυασμό με τις ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές, μέρος των οποίων αποτελούν και περιπολικά που δεν «κινούνται» λόγω μηχανολογικών προβλημάτων, το αποτέλεσμα -όπως οι ίδιοι αναφέρουν- 26. Ζαραφωνίτου Χ., (επιμ.), (Αν)ασφάλεια, αντεγκληματική πολιτική και δικαιώματα του ανθρώπου, Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή Ό.π., σελ Χ. Ζαραφωνίτου (Επιστ.Υπεύθ.), «Νέες μορφές αστυνόμευσης και η επίδρασή τους στο αίσθημα ασφάλειας των καταστηματαρχών Αθήνας και Πειραιά» (2010), όπ.παραπ. είναι ο Δήμος να αστυνομεύεται πλημμελώς. Οι ελλείψεις στα μέσα, δυσχεραίνουν την πορεία προς τους στόχους, και στην περίπτωση της αστυνομικής δράσης, δυσχεραίνουν την οργάνωση περιπολιών στις γειτονιές, την άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση κλήσης ανάγκης και κατ επέκταση την εικόνα των πολιτών για την αποτελεσματικότητα της αστυνομίας τους. Επακόλουθο όλων των παραπάνω, η δημιουργία ή/ και ένταση του φόβου θυματοποίησης. «Οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις» αποτέλεσε ένα από τα βασικά προβλήματα από άποψη εσωτερικής οργάνωσης των υπηρεσιών. Οι αστυνομικοί κρίνουν απαραίτητη την αναδιοργάνωση υπηρεσιών και πολιτικών και την αξιοποίηση του διαθέσιμου δυναμικού αναλόγως με την εμπειρία του. Επιπλέον, σε προγενέστερη ελληνική έρευνα για τις «αναπαραστάσεις των αστυνομικών για το εγκληματικό φαινόμενο», ο σαφής διαχωρισμός αρμοδιοτήτων και ο συντονισμός των επιμέρους αστυνομικών υπηρεσιών, συγκεντρώνουν ποσοστά 91,58% και 94,17% αντίστοιχα 29. Και στο σημείο αυτό, εμπλέκεται το ζήτημα της ελλιπούς εκπαίδευσης, για το οποίο αναφέρουν την ανάγκη «διά βίου εκπαίδευσης» των αστυνομικών, προσαρμοσμένης στις εξελίξεις της σύγχρονης εγκληματικότητας, ενώ επισημαίνουν το πρόβλημα της μεσολάβησης σημαντικού χρονικού διαστήματος από τη φάση της εκπαίδευσης έως την εμπλοκή στη δράση. Επιπλέον, κρίνουν απαραίτητη την επιμόρφωση ιδίως όσων έρχονται σε άμεση επαφή με τους πολίτες. Ιδιαίτερη επισήμανση έγινε από όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα, αναφορικά με την ποιοτική εξέλιξη του εγκλήματος, την οποία προσδιορίζουν ως «αλλαγή στον τρόπο και τα μέσα τέλεσης» καθώς επίσης και ως «βιαιότερη εγκληματικότητα» ή και «απαξίωση της ανθρώπινης ζωής» με επίκεντρο τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας εν γένει αλλά και τα λεγόμενα «εγκλήματα του δρόμου». ii. Στάσεις απέναντι στην αστυνομία: η «νοοτροπία» του κοινού και η «προκατάληψη» Από τα σημαντικότερα θέματα συζήτησης αποτέλεσε η νοοτροπία του κοινού, σε σχέση με τα στερεότυπα του «ρουφιάνου» που θα συνεργαστεί με την αστυνομία, και του «μπάτσου» που δε σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σχετικά με το θέμα της αρνητικής στάσης του κοινού, υποστηρίζουν ότι ευθύνεται το «κακό παρελθόν» της αστυνομίας λόγω των γεγονότων της περιόδου της δικτατορίας. Πράγματι, φαίνεται ότι η περίοδος-σταθμός στις σχέσεις κοινού-αστυνομίας στην Ελλάδα ήταν αυτή της δικτατορίας, η οποία ουσιαστικά έπληξε την εμπιστοσύνη του κοινού απέναντι τόσο στο θεσμό όσο και στους εκπροσώπους του, σε βαθμό τέτοιο ώστε, οι τότε αστυνομικές πρακτικές της επταετίας, να «συνοδεύουν» τις κοινωνικές αναπασταστάσεις των Ελλήνων πολιτών για τους αστυνομικούς μέχρι και σήμερα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Βιδάλη, «οι λέξεις χαφιές, μπασκίνας και αργότερα μπάτσος είναι ενδεικτικές της στάσης των πολιτών απέναντι στην αστυνομία» 30. Αξίζει ν αναφερθούν και τα πορίσματα της πρώτης 29. Τσαλίκογλου Φ., Αρτινοπούλου Β., Ζαραφωνίτου Χ., Μαντόγλου Α., 1994, Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις των αστυνομικών για το εγκληματικό φαινόμενο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 465 αστυνομικών, για λογαριασμό του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, αδημοσίευτη έρευνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο.σελ Βιδάλη Σ., Η Ελληνική Αστυνομία του 21ου αιώνα: ένα μεσογειακό μοντέλο αντεγκληματικής πολιτικής, στο: Πανούσης Γ., Βιδάλη Σ., Κείμενα για την αστυνομία και την αστυνόμευση, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2001, όπως παραπέμπεται στο: Πετούση Β., Όψεις των σχέσεων νεολαίας και αστυνομίας, σελ. 604 στο: Κονιόρδος Σ., Μαράτου-Αλιμπράντη Λ., Παναγιωτοπούλου Ρ. (επιμ.), Κοινωνικές εξελίξεις στη σύγχρονη Ελλάδα: Εργασία, εκπαίδευση, οικογένεια, παρέκκλιση, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2006, σελ Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην Εγκληματολογία από το 2009

4 90 Εγκληματολογία 2/2012 (ΕΤΟΣ 2ο) Β. ΔΗΜΟΥ ελληνικής έρευνας 31 για τις «αναπαραστάσεις των αστυνομικών για το εγκληματικό φαινόμενο», που πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα αστυνομικών, οι τελευταίοι εκτιμούν σε ποσοστό 42,8% πως οι πολίτες θεωρούν ότι κάνουν κατάχρηση εξουσίας, ενώ το 38,6% ότι χρηματίζεται και το 48,6% πως τους θεωρούν «μπάτσους» 32. Για την παρούσα μελέτη, ο όρος «μπάτσος», συνδέθηκε με τις περιπτώσεις όπου ο πολίτης δεν είναι το θύμα αλλά ο δράστης του εγκλήματος. Συγκεκριμένα, η φράση «Θέλω τον αστυνομικό όχι όμως όταν εγώ φταίω» εκτιμούν ότι, ενέχει την νοοτροπία που επικρατεί στο ελληνικό κοινό. Επαναλαμβάνεται όχι μόνο από συμμετέχοντες, αλλά και από αστυνομικούς με τους οποίους πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις κατά την παραμονή στους χώρους εργασίας τους, ενώ αναφέρεται χαρακτηριστικά και η φράση «όταν φταίω εγώ είναι ανεπαρκής, μπάτσος». Σχετικά με τη «ρουφιανιά», πρόκειται για ένα στερεότυπο, που όπως οι ίδιοι το αντιλαμβάνονται, συνδέεται με την επικρατούσα αντίληψη στο ελληνικό κοινό, σύμφωνα με την όποια, όταν κανείς συνεργάζεται με την αστυνομία είναι ρουφιάνος. Στο συγκεκριμένο στερεότυπο αποδίδουν ένα σημαντικό βαθμό «ευθύνης» για το ότι οι πολίτες δε συνεργάζονται εύκολα, και κυρίως δεν παρέχουν πληροφορίες ως βοήθεια στην εξιχνίαση υποθέσεων, και όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, οι πληροφορίες από το κοινό είναι ζωτικής σημασίας στη δουλειά τους. Η αστυνομία παρέχει προστασία και ασφάλεια, ταυτόχρονα όμως «παρεμβαίνει» στη ζωή μας 33. Περιμένουμε από την αστυνομία να μας προστατεύσει από εκείνους τους οποίους θεωρούμε υπεύθυνους για το έγκλημα, ζητάμε περισσότερη αστυνόμευση και στοχευμένες δράσεις σε τοπικό επίπεδο, όταν όμως η αστυνομία στρέφει της προσοχή της προς το μέρος μας γινόμαστε «ιδιαίτερα ευαίσθητοι» ως προς τη νομιμότητα με την οποία ασκεί την εξουσία της 34. iii. Ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Τα Μ.Μ.Ε. απασχόλησαν την πλειοψηφία των αστυνομικών και μάλιστα όχι μόνο στην ενότητα των ερωτήσεων που αφορούσαν σ αυτά. Η εγκληματικότητα ως αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης 35, ήταν ένα από τα κυριότερα θέματα συζήτησης σχετικά με τα Μ.Μ.Ε., όπως επίσης και η επιλεκτική ή/και η υπερβολική προβολή περιστατικών ειδεχθούς εγκληματικότητας. Αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι «συμβάλλουν» στη μεταβίβαση ευθυνών από την πολιτική προς την αστυνομία και στην ενδυνάμωση της αντίληψης του κοινού, πως η αστυνομία είναι η μόνη υπεύθυνη για την αντεγκληματική πολιτική. Επιπλέον, η διαστρεβλωμένη εικόνα που προβάλλεται, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα Μ.Μ.Ε. αποτελούν την κύρια πηγή ενημέρωσης του κοινού για το εγκληματικό φαινόμενο 36, θεωρήθηκε από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων ως ένας από τους βασικότερους παράγοντες που εξηγούν τα υψηλά ποσοστά ανασφάλειας των Ελλήνων. Αναφορικά με τα εν λόγω ποσοστά, εκτιμούν ότι οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το αίσθημα ανασφάλειας των Ελλήνων πολιτών, είναι τα Μ.Μ.Ε. όπως προαναφέρθηκε, ο βαθμός αποτελεσματικότητας της αστυνομίας, η έλλειψη κοινωνικής συνοχής και αισθήματος γειτονιάς, καθώς επίσης και η ανεπαρκής αστυνόμευση. Ειδικά για τα Μ.Μ.Ε., αναφέρουν ότι έχουν την τάση να γενικεύουν μεμονωμένα περιστατι- 31. Τσαλίκογλου Φ., Αρτινοπούλου Β., Ζαραφωνίτου Χ., Μαντόγλου Α., 1994, Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις των αστυνομικών Ό.π., σελ Jackson J., Bradford B., Crime, policing and social order: On the expressive nature of public confidence in policing, under press at British Journal of Sociology, p Ό.π., σελ Πρβλ. Ζαραφωνίτου Χ., Η πρόληψη της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2003, σελ Ζαραφωνίτου Χ., Εμπειρική Εγκληματολογία, Νομική Βιβλιοθήκη, 2004, σελ κά ενώ επιπλέον, «αποφεύγουν» να αναφέρονται σε ποσοστά εξιχνιάσεων, εστιάζοντας κατά κύριο λόγο σε ποσοστά εγκληματικότητας. Β. Συγκριτική προσέγγιση της έρευνας στους αστυνομικούς και έρευνας σε φοιτητές 37 i. Εκτίμηση περί αύξησης της εγκληματικότητας Όλοι οι αστυνομικοί με τους οποίους πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις συμφωνούν σε αύξηση της εγκληματικότητας. Από τα πρώτα ερευνητικά πορίσματα της προγενέστερης έρευνάς μας σε φοιτητές, διαπιστώθηκε ότι, το 52,5% των φοιτητών θεωρούν ότι η εγκληματικότητα στη γειτονιά τους τα τελευταία έτη έχει αυξηθεί, το 40,1% ότι έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα και μόλις το 3,4% ότι έχει μειωθεί. Άρα, στο σημεία αυτό διαπιστώθηκε απόλυτη σύγκλιση. ii. Αξιολόγηση αστυνομικού έργου Οι απόψεις των φοιτητών μοιράζονται στο «μέτριο» (49,4%) και στο «ανεπαρκές» (46,6%). Όσον αφορά στις απαντήσεις των αστυνομικών, το 26,6% το χαρακτηρίζει ως «αποτελεσματικό», το 46,6% «μέτριο», και το 13,3% το κρίνει ως «ανεπαρκές», συνεπώς παρατηρείται συμφωνία απόψεων ως προς το χαρακτηρισμό μέτριο. iii. Έντονη εμπλοκή της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας στην αστυνομία Και από τις δύο πλευρές υπήρξε «συμφωνία» ότι η αστυνομία πρέπει να δρα ανεπηρέαστη από την πολιτική. Συγκριτικά με τα πορίσματα της έρευνας στους φοιτητές, διαπιστώθηκε ότι το 55,2% θεωρεί πως η δράση της αστυνομίας εξαρτάται απόλυτα από την πολιτική εξουσία, το 36,5% θεωρεί ότι συμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ μόλις 1,1% πιστεύει ότι η αστυνομία δρα ανεξάρτητα. Επιπρόσθετα, σε ανοικτή ερώτηση από τους 181 φοιτητές, οι 15 (ποσοστό 8,28%) αναφέρουν ότι η αστυνομία δεν πρέπει να ικανοποιεί πολιτικά ή άλλα συμφέροντα. Όσον αφορά στους αστυνομικούς, έκαναν λόγο για ανάγκη «απεξάρτησης» της αστυνομίας και ιδίως του αρχηγείου, σε ποσοστό 20%. iv. Ανάγκη εκπαίδευσης των αστυνομικών σε ζητήματα προσέγγισης του κοινού και ευγενική συμπεριφορά/ευαισθητοποίηση Το θέμα της ευγενικής συμπεριφοράς, απασχόλησε και τις δύο έρευνες. Όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις στους αστυνομικούς έγινε εκτεταμένη αναφορά στο ζήτημα, τόσο ως ένα βασικό πρόβλημα στις σχέσεις κοινού αστυνομίας, όσο και στην ανάγκη εκπαίδευσης και ελέγχου της συμπεριφοράς των αστυνομικών. Οι φοιτητές, από την πλευρά τους, αναφέρονται στην ανάγκη αμεσότητας της αστυνομικής ανταπόκρισης, την ευγενική συμπεριφορά και κοινωνικό τους ενδιαφέρον. Οι φοιτητές επιθυμούσαν μια αστυνομία που να μην αποτελεί μόνο ένα όργανο τήρησης της τάξης αλλά να αναλαμβάνει και δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, να αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης με το κοινό, ενώ ο παράγοντας ευγένεια αναδείχθηκε καθοριστικός στη σχέση κοινού-αστυνομίας. Η σύγκλιση των απόψεων με τους αστυνομικούς φαίνεται απόλυτη στο σημείο αυτό, δεδομένης της στάσης των τελευταίων οι οποίοι επεσήμαναν την αναγκαιότητα κοινωνικού ρόλου της αστυνομίας. 37. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τμήματα τριών Πανεπιστημίων της Αθήνας (Πάντειο, ΑΣΟΕΕ, Νομική) σε δείγμα 181 φοιτητών (2011), στο πλαίσιο του μαθήματος «Πόλη και εγκληματικότητα, αίσθημα ανασφάλειας και τιμωρητικότητα», του ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της», από τις φοιτήτριες Δήμου Β., Καστρινάκη Α., και Χριστοδουλοπούλου Α., υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Ζαραφωνίτου Χ. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην Εγκληματολογία από το 2009

5 ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Εγκληματολογία 2/2012 (ΕΤΟΣ 2ο) 91 v. Περισσότερη αστυνόμευση στις προβληματικές περιοχές όλες τις ώρες της ημέρας Ένα ακόμη σημείο στο οποίο υπάρχει συμφωνία απόψεων σε σημαντικό βαθμό, είναι η ανάγκη για περισσότερη αστυνόμευση και συχνές περιπολίες στις προβληματικές περιοχές, η οποία επισημαίνεται από το 30,9% των φοιτητών ενώ κρίνεται απαραίτητη και από το 40% των αστυνομικών. vi. Καλύτερη εκπαίδευση και επιμόρφωση Το αίτημα για καλύτερη εκπαίδευση όπως επίσης και αυστηρότερα κριτήρια επιλογής υποψηφίων στην αστυνομία, αναφέρεται από 34 φοιτητές στη μία ανοικτή ερώτηση (προτάσεις για αποτελεσματικότερη δράση της αστυνομίας σε ζητήματα πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας), αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 61,5% Σε άλλη ανοικτή ερώτηση (προτάσεις για καλύτερη αντιμετώπιση των θυμάτων από την αστυνομία), αναφέρεται από 30 φοιτητές, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 54,3%. Αναφορικά με τις απαντήσεις των αστυνομικών, το 26,6% εκτιμά οτι ο σύγχρονος αστυνομικός εκπαιδεύεται κατάλληλα ενώ το 60% διαφωνεί, γεγονός που σημαίνει σύγκλιση απόψεων για τα δύο δείγματα. Είναι σημαντικό ν αναφερθεί και πως ένα ποσοστό 13,3% υποστηρίζουν ότι δεν θεωρούν την εκπαίδευσή τους ακατάλληλη, αλλά εστιάζουν στο γεγονός ότι μεσολαβεί σημαντικό χρονικό διάστημα από την εκπαίδευση ως τη δράση. vii. Άμεση κινητοποίηση Για το θέμα της άμεσης κινητοποίησης τα ποσοστά δεν παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση καθώς, για το ζήτημα αυτό κάνει λόγο το 36,2% των φοιτητών, ενώ οι αστυνομικοί το έθεσαν ως σοβαρό πρόβλημα, σε ποσοστό 26,7%. Είναι σημαντικό ν αναφερθεί ότι σε ερώτηση της ICVS 2004/2005, σχετικά με τους λόγους που το κοινό ενώ είχε καταγγείλει τη θυματοποίησή του στην αστυνομία δεν έμεινε ικανοποιημένο, η επιλογή «καθυστέρησαν να έρθουν» συγκέντρωσε ποσοστό 25% για την Ελλάδα 38. viii. «Συμβολή» των Μ.Μ.Ε. στη δημιουργία αρνητικής εικόνας των αστυνομικών Οι απόψεις των φοιτητών στην ερώτηση πώς κρίνετε την παρουσίαση του έργου της αστυνομίας από τα Μ.Μ.Ε., μοιράζονται μεταξύ της «πλασματικής» και της «αντιπροσωπευτικής κατά περίπτωση» εικόνας, με ποσοστά 46,7% και 51,1% αντίστοιχα. Αντιπροσωπευτική την αντιλαμβάνεται μόλις το 2,2% του δείγματος. Διαπιστώνεται ότι υπάρχει «συμφωνία» με τους αστυνομικούς καθώς, για την ίδια ερώτηση, το 60% την κρίνουν ως «αντιπροσωπευτική κατά περίπτωση» και το 40% ως «πλασματική», ενώ κανείς από τους αστυνομικούς δεν την κρίνει ως «αντιπροσωπευτική». Γ. Έρευνα σε Δήμο της Δυτικής Αττικής 39 - Έρευνα Πανεπιστημίων: Κοινά σημεία i. Θυματοποίηση και λόγοι μη καταγγελίας Βάσει των ποσοστών που απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί, διαπιστώνεται ότι, τα ποσοστά διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό, γεγονός που ίσως εξηγείται από το γεγονός ότι η έρευνα των πανεπι- 38. Van Dijk,J., Van Kesteren, J., Smit, P., Criminal Victimisation in International Perspective σ Χ. Ζαραφωνίτου (Επιστ.Υπεύθ.), «Εγκληματικότητα, Ανασφάλεια και Περιβαλλοντική Πρόληψη: εμπειρική διερεύνηση σε Δήμο της Δυτικής Αττικής», με ερευνητική ομάδα φοιτητών του ΠΜΣ Εγκληματολογίας, υπό δημοσίευση. στημίων εκπροσωπεί δείγμα νεαρότερων ηλικιών, οι οποίες συνήθως τηρούν πιο αρνητική στάση απέναντι στην αστυνομία 40. Πίνακας 1: Καταγγελία θυματοποίησης - Χρονολογικές σειρές Καταγγελία Θυματοποίησης Έρευνα κοινού- Δήμος Δ. Αττικής (2012) Έρευνα φοιτητών Πανεπιστημίων (2011) Ναι 60,3% 36,4% Όχι 39,7% 63,6% Αναφορικά με τους λόγους μη καταγγελίας στην αστυνομία, βάσει των πορισμάτων της έρευνας σε κοινό του Δήμου από τα 25 άτομα που δεν το κατήγγειλαν, τα 9 αναφέρουν ως λόγο «έλλειψη εμπιστοσύνης στην αστυνομία-δικαιοσύνη». Σε σχετική ερώτηση οι φοιτητές σε ποσοστό 14,3% απαντούν «θεωρώ πως η αστυνομία δεν είναι αποτελεσματική», ενώ σε ποσοστό 9,5% αναφέρουν ως λόγο μη καταγγελίας «δεν εμπιστεύομαι την ΕΛ.ΑΣ.» ii. Ανασφάλεια κυκλοφορίας τις βραδινές ώρες Το ζήτημα της ανεπαρκούς αστυνόμευσης, αποτελεί κοινό σημείο και στις δύο έρευνες. Συγκεκριμένα, στην ερώτηση σχετικά με τους λόγους για τους οποίους φοβάται κάποιος να κυκλοφορεί μόνος στον υπό μελέτη Δήμο, 121 άτομα από τα 354 που συμμετείχαν στην έρευνα, περίπου το 1/3, αναφέρουν ως λόγο την ανεπαρκή αστυνόμευση. Σε αντίστοιχη ερώτηση που έγινε στους φοιτητές, το 19,6% αναφέρει ως λόγο την ανεπαρκή αστυνόμευση, ενώ είναι σημαντικό να σημειωθεί και ότι το 14,6% κάνει λόγο για αναποτελεσματική αστυνομία. iii. Αξιολόγηση Α.Τ. περιοχής Σύμφωνα με τα ερευνητικά πορίσματα που αφορούν στο Α.Τ. του Δήμου όπου διεξήχθη η έρευνα, αξιολογείται από το κοινό ως προς την αποτελεσματικότητά του σε πέντε τομείς. Συγκεκριμένα, για την άμεση ανταπόκριση, τα ποσοστά που κατεγράφησαν ήταν 47,9% για την αποτελεσματικότητα και 33% για την αναποτελεσματικότητα. Στον τομέα της υποστήριξης των θυμάτων, χαρακτηρίζεται ως αποτελεσματικό κατά 31,4%, και αναποτελεσματικά κατά 36,2%. Για την εξιχνίαση των αδικημάτων, ως αποτελεσματικό αξιολογείται από το 16,6% και ως αναποτελεσματικό από το 45,3%, Στον τομέα της σύλληψης δραστών, αξιολογείται ως αποτελεσματικό από το 18,3%, και ως αναποτελεσματικό από το 51,1%. Τέλος, για την πρόληψη της εγκληματικότητας, το 30,4% το κρίνει ως αποτελεσματικό, ενώ το 56,9% ως αναποτελεσματικό. Το συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί, αναφορικά με τα παραπάνω ποσοστά, είναι πως τα χαμηλότερα συγκεντρώνονται στους τομείς της σύλληψης των δραστών και της εξιχνίασης των αδικημάτων. Συνεπώς, στην ουσία εκτιμούν ότι το Α.Τ. τους δεν είναι αποτελεσματικό στον τομέα της αντιμετώπισης του εγκλήματος. Για τους φοιτητές τα ποσοστά που κατεγράφησαν ήταν: υπέροχο-7,3%, μέτριο-65,4%, ανεπαρκές-27,4%. Όπως διαπιστώνεται στα ερευνητικά πορίσματα από την προαναφερθείσα έρευνα σε ένα Δήμο της Δ.Αττικής, περίπου οι μισοί από τους συμμετέχοντες κρίνουν το έργο του Α.Τ. αποτελεσματικό, ωστόσο οι φοιτητές είναι πιο επικριτικοί, καθώς περίπου ένας στους τρεις το θεωρεί ανεπαρκές. Δ. Η εικόνα της εγκληματικότητας στον υπό μελέτη Δήμο Λόγω απουσίας επίσημων εγκληματολογικών στατιστικών, η «απεικόνιση» της εγκληματικότητας στον υπό μελέτη Δήμο, παρουσιάζεται 40. Ζαραφωνίτου Χ., Εμπειρική Εγκληματολογία, σελ Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην Εγκληματολογία από το 2009

6 92 Εγκληματολογία 2/2012 (ΕΤΟΣ 2ο) Β. ΔΗΜΟΥ μέσω της προσωπικής εμπειρίας και των συζητήσεων, τόσο με τους αστυνομικούς του Α.Τ., όσο και με τους κατοίκους εν λόγω Δήμου κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, καθώς επίσης και των επιτόπιων παρατηρήσεων της έρευνας στο κοινό. Τόσο οι αστυνομικοί του Α.Τ., όσο και οι κάτοικοι του δήμου «συμφωνούν» στην αύξηση και στην ποιοτική εξέλιξη των εγκλημάτων του δρόμου (street crime). Αναφέρεται και από τις δύο πλευρές, αύξηση των κρουσμάτων αρπαγής τσάντας και φαινομένων διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών. Εκείνο το οποίο διαπιστώθηκε μέσα από τις συζητήσεις, και από τις δύο πλευρές, είναι το γεγονός ότι τα εγκλήματα του δρόμου έχουν γίνει πολύ πιο βίαια από ότι στο παρελθόν σε ό,τι αφορά στον τρόπο τέλεσής τους. Συγκεκριμένα, τα συνηθέστερα παραδείγματα που έδιναν ήταν «συνδυασμός» ξυλοδαρμού και αρπαγής τσάντας ιδίως σε ηλικιωμένα άτομα. Τη βιαιότητα απέναντι στους ηλικιωμένους επιβεβαιώνουν και οι δύο πλευρές, αστυνομικοί-κοινό. Επίσης, τους απασχολούσε έντονα και το θέμα των αυξημένων περιστατικών διαρρήξεων. Ε. Συμπεράσματα Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη, ήταν η ανάγκη χάραξης αντεγκληματικής πολιτικής σε μακρο-επίπεδο, η χάραξη δηλαδή πολιτικών τόσο προληπτικού χαρακτήρα, όσο και αντιμετώπισης, τέτοιων που να μην αποτελούν μόνο προσωρινές λύσεις. Ένα επίσης ζήτημα αποτελεί η ανάγκη για αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει συνεχή αξιολόγηση και έλεγχο, τόσο προσώπων όσο και υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, απαιτείται αλλαγή και στη νοοτροπία και από τις δύο πλευρές, αστυνομία-κοινό, προκειμένου ν αποφευχθεί ο «φαύλος κύκλος στερεοτύπων 41», από την εικόνα που θεωρεί ο αστυνομικός ότι έχει για εκείνον το κοινό, και από την εικόνα που σχηματίζει το κοινό για τη νομιμότητα των αστυνομικών τακτικών. Επιπλεόν, απαραίτητη είναι και η επιμόρφωση των αστυνομικών για ζητήματα δεοντολογίας και προσέγγισης του κοινού. Η συνεργασία αστυνομίας-τοπικών φορέων είναι σημαντική, στο πλαίσιο του συμμετοχικού μοντέλου, το οποίο άλλωστε προυποθέτει τη συμμετοχή του κοινού αφενός, και τη διαιτερικότητα αφετέρου, με τη συνεργασία των τοπικών φορέων και των πολιτών 42. Τέλος, θα ήταν χρήσιμη και μία προσπάθεια «συνεργασίας» αστυνομίας-μ.μ.ε. για την ενημέρωση του κοινού για θέματα ασφάλειας και προτροπής για συνεργασία με την αστυνομία. 41. Στεργιούλης Ε., Η ελληνική αστυνομία κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης, Νομική Βιβλιοθήκη, 2001, σελ Ζαραφωνίτου Χ., Πρόληψη της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο, Νομική Βιβλιοθήκη 2003, σελ Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην Εγκληματολογία από το 2009

"(Aν)ασφάλεια καταστηματαρχών Αθήνας και Πειραιά και νέες μορφές αστυνόμευσης "

(Aν)ασφάλεια καταστηματαρχών Αθήνας και Πειραιά και νέες μορφές αστυνόμευσης "(Aν)ασφάλεια καταστηματαρχών Αθήνας και Πειραιά και νέες μορφές αστυνόμευσης " Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Διευθύντρια του ΠΜΣ Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Συνεργασία: Α.Πατελάκη & Β.Λέκκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. Τα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. anastasia.chalkia@hotmail.com ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. anastasia.chalkia@hotmail.com ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩNΥΜΟ ΕΜΑΙL Aναστασία Χαλκιά anastasia.chalkia@hotmail.com ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 2013 έως σήμερα Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Υπηρεσία Ασύλου - Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Καλίτσης ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Θοδωρής Καλίτσης ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 129 Β' 2009, 101-109 Θοδωρής Καλίτσης ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιβεβαίωση ή η διάψευση μιας

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταλλαγή εμπειριών στην τοπική αστυνόμευση στην Ευρώπη» 1-2 Οκτωβρίου 2013, Σόφια (Βουλγαρία)

«Ανταλλαγή εμπειριών στην τοπική αστυνόμευση στην Ευρώπη» 1-2 Οκτωβρίου 2013, Σόφια (Βουλγαρία) «Ανταλλαγή εμπειριών στην τοπική αστυνόμευση στην Ευρώπη» 1-2 Οκτωβρίου 2013, Σόφια (Βουλγαρία) Οι εργασίες του Τελικού Συνεδρίου του ερευνητικού έργου «Ανταλλαγή εμπειριών στην τοπική αστυνόμευση στην

Διαβάστε περισσότερα

(AΝ)ΑΣΦAΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ

(AΝ)ΑΣΦAΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 1 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (AΝ)ΑΣΦAΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

«Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας»

«Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας» ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας» Ταξίαρχος Αχιλλέας Λ. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15 Ελένης Αποσπόρη, Επικ. Καθηγήτριας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Εγκληματολογική Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Το θύμα του οικονομικού εγκλήματος Αγγελική Πιτσελά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής Σχολή Νομικής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Ακαδ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Ακαδ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος 2003-2004 Ο σκοτεινός αριθμός. Λόγοι ύπαρξης και συνέπειες στην εγκληματολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία των εγκληματολογικών θεωριών, Ποινική δικαιοσύνη και θύμα, Ενδοοικογενειακή και εξωοικογενειακή βία

Ιστορία των εγκληματολογικών θεωριών, Ποινική δικαιοσύνη και θύμα, Ενδοοικογενειακή και εξωοικογενειακή βία ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Λέκτορας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφόρος Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα, Γραφείο Η, Λαγουμιτζή 22, 2 ος Όροφος Τηλ. 210 9201879 Email:

Διαβάστε περισσότερα

V PRC. Βασικά Συμπεράσματα της έρευνας. «Εικόνες και αναπαραστάσεις βίας μέσα και έξω από τους σχολικούς χώρους»

V PRC. Βασικά Συμπεράσματα της έρευνας. «Εικόνες και αναπαραστάσεις βίας μέσα και έξω από τους σχολικούς χώρους» Βασικά Συμπεράσματα της έρευνας «Εικόνες και αναπαραστάσεις βίας μέσα και έξω από τους σχολικούς χώρους» Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσε η αποτύπωση των αναπαραστάσεων των Ελλήνων/ίδων μαθητών/τριών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: "Η Εγκληματικότητα στον Πόρο και η επίδρασή της στην τουριστική κίνηση"

Θέμα: Η Εγκληματικότητα στον Πόρο και η επίδρασή της στην τουριστική κίνηση ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΕYΘΥΝΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: "Η Εγκληματικότητα στον Πόρο και η επίδρασή της στην τουριστική κίνηση" Subject:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α1. ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α1. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α1. ΣΥΝΕΔΡΙΑ I. Ι. Διεθνές Συνέδριο για το «ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΣΗΜΕΡΑ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λοχαγός, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας M.Sc Πληροφορική Υγεία Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ο φόβος του εγκλήµατος: Ένα ελληνικό παράδοξο *

Ο φόβος του εγκλήµατος: Ένα ελληνικό παράδοξο * Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΠοινΔικ & Εγκληµατολογία 1/2009 (ΕΤΟΣ 1ο) 1 Ο φόβος του εγκλήµατος: Ένα ελληνικό παράδοξο * ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ, Καθηγήτριας Εγκληµατολογίας, Τµήµατος Κοινωνιολογίας, Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ε π ι σ τ ή μ η ς κ α ι Δ ι ε θ ν ώ ν Σ χ έ σ ε ω ν Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωποκτονίες. Στην επικράτεια και στην Αττική, οι υποθέσεις ανθρωποκτονιών σημείωσαν σημαντικές μειώσεις, σε σύγκριση με τα προηγούμενα δύο έτη.

Ανθρωποκτονίες. Στην επικράτεια και στην Αττική, οι υποθέσεις ανθρωποκτονιών σημείωσαν σημαντικές μειώσεις, σε σύγκριση με τα προηγούμενα δύο έτη. Με βάση τη στατιστική απεικόνιση και την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των δεικτών της εγκληματικότητας, το προηγούμενο έτος 2013, σε σύγκριση με τα έτη 2011 και 2012, παρατηρούνται τα χαμηλότερα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΟΧΟΣ ΡΟΛΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΟΧΟΣ ΡΟΛΟΙ 6/17/2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΟΧΟΣ ΡΟΛΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εγκληµατολογικών Ερευνών Νοµική Σχολή ΔΠΘ. Αθανασία Συκιώτου Επικ. Καθηγήτρια Εγκληµατολογίας

Εργαστήριο Εγκληµατολογικών Ερευνών Νοµική Σχολή ΔΠΘ. Αθανασία Συκιώτου Επικ. Καθηγήτρια Εγκληµατολογίας Εργαστήριο Εγκληµατολογικών Ερευνών Νοµική Σχολή ΔΠΘ Επικ. Καθηγήτρια Εγκληµατολογίας Σχεδιασµός Συγκέντρωση υλικού Διάγραµµα Εκπόνηση (υλοποίηση µε τεκµηρίωση) Αξιολόγηση (έρευνας) Εννοιολογική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση «εστίαση στα δεδομένα» 1 Οι Ρομά EU-MIDIS. Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έκθεση «εστίαση στα δεδομένα» 1 Οι Ρομά EU-MIDIS. Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έκθεση «εστίαση στα δεδομένα» 1: Οι Ρομά 01 EU-MIDIS Έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις μειονότητες και τις διακρίσεις Ελληνικά 2009 Έκθεση «εστίαση στα δεδομένα» 1 Οι Ρομά Οργανισμός Θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η κοινωνική αντίδραση στην οικονομική εγκληματικότητα Αγγελική Πιτσελά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Την 29 Μαρτίου 2010, δημιουργείται η Ομάδα ίκυκλης Αστυνόμευσης ( Ι.ΑΣ) στην Αθήνα με 3000 αστυνομικούς. Αρχικά εφαρμόστηκε σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

«ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο 3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο E-LIFE 2013 Κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ - Αθήνα, 1-2 Νοεμβρίου 2013 «ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : babalioutas.l@dsa.gr ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΕΓΚ/ΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.»

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» «Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» Ονοματεπώνυμο: Πιπικάκης Γεώργιος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ»

ΠΜΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ» ΠΜΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ» ΜΑΘΗΜΑ: «Πόλη και εγκληματικότητα, αίσθημα ανασφάλειας και τιμωρητικότητα» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Καθηγήτρια Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ»

«Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνήτρια Υπουργείο Ανάπτυξης Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνήτρια Υπουργείο Ανάπτυξης Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΜΑΙL Aναστασία Χαλκιά anastasia.chalkia@hotmail.com ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 27/06/2013 έως σήμερα 01/02/2010-27/06/2013 Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό - Διαχείριση Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2014-2015 Hilton Park, Λευκωσία,10/09/2015 Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Η έρευνα διεξήχθη από

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ.

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η Συντονιστική

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ - ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

και ρατσιστές και εθνικιστές;

και ρατσιστές και εθνικιστές; και ρατσιστές και εθνικιστές; 1 Και ρατσιστές και εθνικιστές; Πως αντιµετωπίζουµε οι Έλληνες τη διαφορετικότητα των ανθρώπων και των φυλών; Θα προτιµούσαµε να µην δεχόταν η Ελλάδα οικονοµικούς µετανάστες;

Διαβάστε περισσότερα

Τι προκαλεί τις τροχαίες συγκρούσεις ανάμεσα στους νέους; Ποιες πρακτικές βοηθούν στην αντιμετώπιση; Γεωργία Παναγιώτου, Ph.D. Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τι προκαλεί τις τροχαίες συγκρούσεις ανάμεσα στους νέους; Ποιες πρακτικές βοηθούν στην αντιμετώπιση; Γεωργία Παναγιώτου, Ph.D. Πανεπιστήμιο Κύπρου Τι προκαλεί τις τροχαίες συγκρούσεις ανάμεσα στους νέους; Ποιες πρακτικές βοηθούν στην αντιμετώπιση; Γεωργία Παναγιώτου, Ph.D. Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 Περιγραφή της μελέτης ΤΡΟΧΑΙΑ2 Στόχος: Ανασκόπηση διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 2 Έρευνα Εμπιστοσύνης του

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση του εαυτού μας

Γνώση του εαυτού μας Γνώση του εαυτού μας Self awareness Η αυτογνωσία αναφέρεται σε: Συναισθήματα Σκέψεις Ενδιαφέροντα Ισχυρά & αδύνατα σημεία Αξίες Ικανότητες Στόχους Δεξιότητες Προτιμητέο στιλ επικοινωνίας 1 Γνώση του εαυτού

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση μέσα από τα μάτια του φοιτητή

Η αξιολόγηση μέσα από τα μάτια του φοιτητή Η αξιολόγηση μέσα από τα μάτια του φοιτητή Βασιλική Ποθητού, Στ εξάμηνο ΤΕΞΓΔΕ Ετεοκλής Καλιμάνης, Δ εξάμηνο ΤΕΞΓΔΕ Στέφανος Βλαχόπουλος, Αν. Καθηγητής ΤΕΞΓΔΕ και ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Τι και γιατί; Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων

Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων Η σχολική βία και εκφοβισμός δεν είναι φαινόμενα άγνωστα στο ελληνικό σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στο φαινόμενο της έξαρσης της νεανικής εγκληματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)»

Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)» Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)» Μάριος Βρυωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΜΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Α.Μ 30437 Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 1. Εισαγωγή... 7 2. Θέματα νομικής ορολογίας... 9 2.1. Η νομική έννοια του διαδικτύου και του κυβερνοχώρου... 9 2.2. Το πρόβλημα της νομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα