Σχέσεις κοινού-αστυνομίας και αίσθημα ανασφάλειας*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέσεις κοινού-αστυνομίας και αίσθημα ανασφάλειας*"

Transcript

1 ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Εγκληματολογία 2/2012 (ΕΤΟΣ 2ο) 87 Σχέσεις κοινού-αστυνομίας και αίσθημα ανασφάλειας* ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ, Κοινωνιολόγου, ΜΔΕ Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Η παρούσα μελέτη αφορά στη διερεύνηση των σχέσεων κοινού-αστυνομίας, καθώς επίσης και στο ρόλο των εν λόγω σχέσεων στην ένταση ή/και δημιουργία αισθήματος ανασφάλειας στους πολίτες. Για το σκοπό αυτό διενεργήθηκε πρωτογενής έρευνα με συνεντεύξεις σε αστυνομικούς, καθώς και μετά-ανάλυση προγενέστερων ερευνών. Βασική ερευνητική υπόθεση αποτελεί, στο πλαίσιο αυτό, η σχέση της ανασφάλειας των πολιτών και της έλλειψης εμπιστοσύνης στην αποτελεσματικότητα του αστυνομικού έργου. This study involves the investigation of police-public relationship, and the role of this relationship, in the intensity and/or creation of insecurity in citizens. For this purpose, a primary research with interviews was conducted with police officers, and also a meta-analysis of previous researches. The basic research hypothesis is the relationship of insecurity and lack of confidence in the effectiveness of police work. Ι. Εισαγωγικά Στη βάση της προσπάθειας εννοιολογικού προσδιορισμού του αισθήματος της ανασφάλειας, είναι κυρίαρχη η διάκριση ανάμεσα στο φόβο του εγκλήματος και της ανησυχίας 1. Ο φόβος του εγκλήματος που δόκιμα ορίζεται ως το «συλλογικό άγχος των κατοίκων μιας περιοχής, μιας πόλης ή χώρας, το οποίο προέρχεται από το φόβο πιθανής θυματοποίησης των ίδιων ή των κοντινών τους προσώπων από βίαιες εγκληματικές επιθέσεις» 2, δεν εξηγείται στη βάση των πραγματικών διαστάσεων της εγκληματικότητας στην περιοχή αλλά και μέσα από την πρόσληψη της αποδιοργάνωσης και της χαλάρωσης των κοινωνικών δεσμών 3. Σύμφωνα με τη δεύτερη διάκρισή της, η ανασφάλεια νοείται ως μια γενικότερη «κοινωνική» ανησυχία για την εγκληματικότητα, η οποία προσλαμβάνεται ως «κοινωνικό πρόβλημα» και όχι ως μια ατομική κατάσταση. Η διάσταση αυτή περιλαμβάνει τις ανασφάλειες των πολιτών για την ποιότητα της ζωής τους και την έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στους «υπεύθυνους» για την αποτελεσματικότητα της εφαρμοζόμενης αντεγκληματικής πολιτικής 4. Βασική συνιστώσα στην διαμόρφωση της ανασφάλειας αποτελεί η εμπιστοσύνη στην αστυνομία, η οποία συνιστά μια σύνθετη έννοια, για τον προσδιορισμό της οποίας η διεθνής βιβλιογραφία χρησιμοποιεί τον όρο trust (=εμπιστοσύνη) για να περιγράψει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους αστυνομικούς ως εκπροσώπους της αστυνομίας, ενώ η έννοια confidence (=πίστη) χρησιμοποιείται για να περιγραφεί η εμπιστοσύνη του κοινού απέναντι στο θεσμό της αστυνομίας 5. Ο Sherman αναφέρει τέσσερις έννοιες στη βάση των οποίων μπορεί να εξετασθεί εκτενέστερα η ιδιαίτερη σχέση κοινού αστυνομίας. Πρόκειται για τη νομιμότητα, τις πληροφορίες, τον εσωτερικό και τον εξωτερικό στρατηγικό σχεδιασμό 6. * Η παρούσα μελέτη αποτελεί συνοπτική παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της συγγραφέως στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, με επιβλέπουσα την Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου. 1. Ζαραφωνίτου Χ. (επιμ.), (Αν)ασφάλεια, αντεγκληματική πολιτική και δικαιώματα του ανθρώπου, Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2007, σελ Léauté J., Criminologie et Pénologie, Les cours du droit, Paris, Cujas, χ.χ., ό- πως παραπέμπεται στο Ζαραφωνίτου Χ., Ο φόβος του εγκλήματος, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2002, σελ Skogan W., Fear of crime and neighborhood change, Crime and Justice, Vol. 8, Communities and Crime (1986), University of Chicago Press. 4. Ζαραφωνίτου Χ., (Αν)ασφάλεια, αντεγκληματική πολιτική.., σελ Bradford B., Jackson J., Trust and confidence in the police: A conceptual review. 6. Καλλίτσης Θ., Η εικόνα του Έλληνα αστυνομικού και ο ρόλος της αστυνομίας στην αντεγκληματική πολιτική, στο: Η σύγχρονη εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της και η επιστήμη της εγκληματολογίας, Τιμητικός τόμος για τον Οι έρευνες θυματοποίησης αποτελούν το βασικό ερευνητικό εργαλείο για τη διερεύνηση της ποιότητας των σχέσεων κοινού-αστυνομίας, βάσει τριών δεικτών 7 : Το ποσοστό καταγγελιών στην αστυνομία, από τους συμμετέχοντες που δήλωσαν θυματοποίηση, εξετάζοντας και τους παράγοντες μη καταγγελίας των περιστατικών. Την ικανοποίηση από την έκβαση της καταγγελίας, όσων κατείγγειλαν. Την αξιολόγηση του έργου της αστυνομίας. ΙΙ. Ερευνητικές προσεγγίσεις i. Θυματοποίηση και λόγοι μη καταγγελίας στην αστυνομία Σύμφωνα με την ερευνητική εμπειρία, η τάση για καταγγελία εξαρτάται αφενός, από την πρόσληψη της αστυνομίας ως αποτελεσματικής, και αφετέρου από την πεποίθηση ότι θα έδειχνε ενδιαφέρον για την υπόθεση. Στην Ελλάδα, βάσει των πορισμάτων της τελευταίας ευρωπαϊκής έρευνας θυματοποίησης, ο δείκτης καταγγελίας στην αστυνομία προσδιορίσθηκε στο 49%, όταν ο μέσος όρος των ευρωπαϊκών χωρών ήταν 47% 8. Ενδιαφέρον ωστόσο, παρουσιάζουν τα ποσοστά που αφορούν στους λόγους για τους οποίους τα θύματα στη χώρα μας δεν κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία, εφόσον το 26% αναφέρεται στο φόβο ή την αντιπάθεια προς την αστυνομία. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν μόλις 5% 9. Όσον αφορά στην ικανοποίηση από την καταγγελία, η Ελλάδα βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις. Συγκεκριμένα, το 28% έμειναν ικανοποιημένοι από τον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεσή τους η αστυνομία, σε μέσο όρο ευρωπαϊκών χωρών 55% 10. Επιπροσθέτως, αξίζει να ανα- Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, τόμος 2ος, Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, σελ Πρβλ. επίσης και στο Sherman L.W., American Policing στο Tonry M. (ed.), The handbook of crime and punishment, Oxford University Press, New York, σελ Van Dijk J., Manchin R., Van Kesteren J., Nevala S., Hideg G., The Burden of Crime in the EU Research Report: A Comparative Analysis of the European Crime and Safety Survey (EU ICS) 2005, σελ Ζαραφωνίτου Χ., Κουράκης Ν., (Αν)ασφάλεια, Τιμωρητικότητα και Αντεγκληματική Πολιτική, Α. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2009, σελ (EU ICS) 2005, σελ Van Dijk J., Manchin R., Van Kesteren J., Nevala S., Hideg G., The Burden of Crime in the EU Research Report: A Comparative Analysis of the European Crime and Safety Survey (EU ICS) 2005, σελ Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην Εγκληματολογία από το 2009

2 88 Εγκληματολογία 2/2012 (ΕΤΟΣ 2ο) Β. ΔΗΜΟΥ φερθούν και τα συμπεράσματα ελληνικής έρευνας 11, όπου το 70,4% όσων δήλωσαν ότι την πεντετία πριν την διεξαγωγή της έρευνας έπεσαν θύματα, το κατείγγειλαν στην αστυνομία. Ωστόσο, αναφορικά με τους λόγους που το 29,6% των συμμετεχόντων δεν επέλεξε να καταγγείλει το περιστατικό, η «έλλειψη εμπιστοσύνης στην αστυνομία» συγκεντρώνει το 17,9% ενώ η αντίληψη περί «απροθυμίας αδυναμίας της αστυνομίας να επιληφθεί» του συμβάντος εκπροσωπεί το 15,4% 12. Συνεπώς, τα ποσοστά που κατεγράφησαν για τις δύο προαναφερθείσες έρευνες, οδηγούν στα εξής συμπεράσματα: Το υψηλό ποσοστό καταγγελιών, εκπροσωπεί την «πρόσληψη της αστυνομίας ως του κατ εξοχήν αρμόδιου φορέα να επιληφθεί» 13 και κατ επέκταση την εμπιστοσύνη στο θεσμό (confidence) Αναφορικά με τους λόγους μη καταγγελίας, τα υψηλά ποσοστά που αντιπροσωπεύουν οι προτάσεις σχετικά με την αναποτελεσματικότητα της αστυνομίας, αντανακλούν αφενός το ανικανοποίητο από τις προσφερόμενες υπηρεσίες και αφετέρου την αίσθηση περί αδιαφορίας από πλευράς αστυνομικών (trust). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση θυματοποίησης και εμπιστοσύνης στην αστυνομία, καθώς ο συχνότερος λόγος επαφής κοινούαστυνομίας είναι η καταγγελία θυματοποίησης 14. Ενδεικτικά, βάσει πορισμάτων της British Crime Survey (BCS), η σχέση θυματοποίησης και εμπιστοσύνης αποκτά όλο και μικρότερη απόκλιση με την πάροδο των ετών. Συγκεκριμένα, για το 1984 το ποσοστό εμπιστοσύνης που εκφράζουν τα θύματα ήταν 25% και των μη θυμάτων 37%, ενώ για τα έτη 2003/4, ήταν 14% για τα θύματα και 18% για τα μη θύματα 15. ii. Αίσθημα (αν)ασφάλειας και αξιολόγηση αστυνομικού έργου Μία από τις βασικές ερωτήσεις των ερευνών θυματοποίησης αφορά στο πόσο κάποιος-α νιώθει ασφαλής να κυκλοφορεί μόνος-η τις βραδινές ώρες στην περιοχή κατοικίας του. Η έλλειψη εμπιστοσύνης στην αποτελεσματικότητα της αστυνομίας στο πεδίο της αντιμετώπισης του εγκλήματος, επηρεάζει το αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα ποσοστά ανασφάλειας των Ελλήνων, καθώς, καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά ανασφάλειας συγκριτικά με τους υπόλοιπους ευρωπαίους πολίτες και ταυτόχρονα είναι πιο επικριτικοί απέναντι στην αστυνομία. Συγκεκριμένα, στην ερώτηση της ευρωπαϊκής έρευνας θυματοποίησης 2004/2005, για την πρόσληψη της πιθανότητας θυματοποίησής τους στο έγκλημα της διάρρηξης, το 49% των Ελλήνων συμμετεχόντων το θεωρεί «πιθανό ή πολύ πιθανό» να συμβεί, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 29%, ενώ σε επίπεδο πρωτευουσών το ποσοστό ανέρχεται σε 73% για την Αθήνα, όταν ο μέσος όρος είναι 53% 16. Επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι στην αξιολόγηση του αστυνομικού έργου, η Ελλάδα βρισκόταν μαζί με την Πολωνία και την Εσθονία στις χαμηλότερες θέσεις και συγκεκριμένα τρίτη από το τέλος 17. Είναι σημαντικό να αναφερθούν και τα πορίσματα 11. Ζαραφωνίτου Χ., Κουράκης Ν., (Αν)ασφάλεια, Τιμωρητικότητα και Αντεγκληματική Πολιτική. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2006, σε τρεις περιοχές της πρωτεύουσας, από το ΠΜΣ Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την επιστημονική ευθύνη των Καθηγητών Ζαραφωνίτου Χ. και Κουράκη Ν. 12. Ό.π., σελ Ό.π., σελ Bradford B., Convergence, not divergence? Trends and trajectories in public contact and confidence in the police, σελ Ό.π., σελ EU ICS, σελ EU ICS, σελ. 81. πρόσφατης ελληνικής έρευνας του , σύμφωνα με τα οποία, οι συμμετέχοντες καταστηματάρχες, δήλωσαν ότι θεωρούν απαραίτητη τη «φυσική παρουσία της αστυνομίας», ενώ το ποσοστό ανασφάλειας ανερχόταν στο 58,9%. Η «εικόνα» δεν είναι πολύ διαφορετική και για παλαιότερα έτη, καθώς σε ελληνική έρευνα για το φόβο του εγκλήματος (1998), το 58,7% αναφέρει ότι «υπάρχουν περιοχές στο δήμο κατοικίας τους, όπου φοβούνται να κυκλοφορήσουν μόνοι», ενώ για τη νυχτερινή ώρα το ποσοστό ανέρχεται σε 79,4% 19. Ανάμεσα στους βασικότερους λόγους που κατεγράφησαν στην εν λόγω έρευνα ως «λόγοι πρόκλησης φόβου», η «ανεπαρκής αστυνόμευση», συγκεντρώνει το 19,8% 20. Στην ίδια έρευνα, σχετικά με την αξιολόγηση του αστυνομικού τμήματος της περιοχής τους, οι συμμετέχοντες εκτιμούν σε ποσοστό 61,8% ότι είναι «ανεπαρκές», «μέτριο» το αξιολογεί το 36,3% και «υπέροχο» αξιολογείται από μόλις 1,9% του δείγματος 21. iii. Περιβαλλοντική υποβάθμιση και αίσθημα ανασφάλειας Τα φαινόμενα κοινωνικής αποδιοργάνωσης και αταξίας σε μια περιοχή, σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας, φαίνεται πως προκαλούν στους πολίτες την αίσθηση απουσίας ενδιαφέροντος από πλευράς πολιτείας 22. Επιπροσθέτως το αίσθημα της έλλειψης κοινωνικής συνοχής ενισχύει την τάση για απομόνωση και την εντύπωση πως εάν για κάποιον πολίτη παραστεί ανάγκη δεν θα ενδιαφερθεί κάποιος συμπολίτης του να βοηθήσει 23. Αναφορικά με την εμπιστοσύνη στην αστυνομία, επικρατούν δύο προσεγγίσεις. Σύμφωνα με τη πρώτη προσέγγιση, η αστυνομία είναι υπεύθυνη για τη μείωση των δεικτών εγκληματικότητας και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης 24. Κατά τη δεύτερη προσέγγιση, το κοινό προσβλέπει στην αστυνομία για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, καθώς και την προάσπιση των αξιών της κοινότητας και των ηθικών δομών 25. Συνεπώς, στην πρώτη περίπτωση, το «αίτημα» του κοινού σχετίζεται με το φόβο πιθανής θυματοποίησης, ενώ στη δεύτερη, αφορά στην προσδοκία του κοινού πως η αστυνομία μπορεί να συμβάλει στην κατεύθυνση της διατήρησης και διαφύλαξης των κοινωνικών δεσμών. Κατά συνέπεια, όταν οι πολίτες αντιλαμβάνονται φαινόμενα κοινωνικής αταξίας, τείνουν να αξιολογούν αρνητικά την αστυνομία. 18. Η έρευνα «Νέες μορφές αστυνόμευσης και η επίδρασή τους στο αίσθημα ασφάλειας των καταστηματαρχών Αθήνας και Πειραιά» (2010), πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΠΜΣ Εγκληματολογίας του τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους , υπό την επιστημονική ευθύνη της Καθηγήτριας Ζαραφωνίτου Χ., σε συνεργασία με τις Λέκκα Β. Και Πατελάκη Α., στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος «Αστεακή εγκληματικότητα, αίσθημα ανασφάλειας και τιμωρητικότητα στη σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα». panteion.gr/pdf/zarafonitou-dimos%20athinaiwn% pdf 19. Ζαραφωνίτου Χ., Ο φόβος του εγκλήματος, όπ.παραπ., 2002, σελ Η έρευνα διεξήχθη το 1998 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 493 ατόμων, σε δύο περιοχής της Ανατολικής Αττικής, δύο της Δυτικής και σε μία περιοχή του κέντρου της Αθήνας. 20. Ό.π., σελ Επίσης, 19,8% συγκεντρώνει και η «παρουσία αλλοδαπών», ενώ το υψηλότερο ποσοστό 20,1% αφορά στην «ύπαρξη ερημικών, κακοφωτισμένω περιοχών». 21. Ζαραφωνίτου Χ., Ο φόβος του εγκλήματος, όπ.παραπ., 2002, σελ Skogan W., Fear of crime and neighborhood change, Crime and Justice, Vol. 8, 1986, The University of Chicago Press, σελ Ό.π., σελ Jackson J., Bradford B., Hohl K., Farrall S., Does the fear of crime erode public confidence in policing?, σελ Ό.π., σελ Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην Εγκληματολογία από το 2009

3 ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Εγκληματολογία 2/2012 (ΕΤΟΣ 2ο) 89 Σε σχετική ελληνική έρευνα 26, το 68,7% των συμμετεχόντων αξιολογούν αρνητικά την αποτελεσματικότητα του Α.Τ. της περιοχής τους, με την αρνητικότερη αξιολόγηση 83% στην πιο υποβαθμισμένη περιοχή, και την πιο θετική 52,1% στην περιοχή με τις «ανώτερες περιβαλλοντικές συνθήκες» 27. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως το ζήτημα της «απουσίας ενδιαφέροντος απο την Πολιτεία για την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών», απασχόλησε και αποτέλεσε ένα από τα κύρια πορίσματα, στην προαναφερόμενη έρευνα για την (αν)ασφάλεια των καταστηματαρχών Αθήνας και Πειραιά 28. IΙΙ. Εμπειρική διερεύνηση των σχέσεων κοινού-αστυνομίας Α. Έρευνα σε αστυνομικούς Το δείγμα αποτέλεσαν 15 αστυνομικοί, 5 από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., 5 από Αστυνομικό Τμήμα της Δυτικής Αττικής και 6 από το Τμήμα Ασφαλείας του ιδίου Τμήματος. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ημιδομημένη συνέντευξη. Η διαδικασία διεξαγωγής των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 16/06/2012 έως 06/07/2012 στους χώρους εργασίας των συμμετεχόντων, δηλαδή στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. και στο Α.Τ. i. Κυριότερα ερευνητικά πορίσματα: Σχήμα 1.: Προβλήματα που συναρτώνται με την αποτελεσματικότητα της αστυνομίας Τα βασικότερα προβλήματα που καλούνται ν αντιμετωπίσουν στον τομέα της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, όπως απεικονίζονται σχηματικά (Σχήμα 1), αποτελούν «μια αλυσίδα προβλημάτων, όπου το ένα φέρνει το άλλο», όπως περιγράφουν οι ίδιοι οι συμετέχοντες. Η έλλειψη δυναμικού έγινε αντιληπτή και κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό για τη στελέχωση τόσο υπηρεσιών όσο και περιπολιών για την αστυνόμευση του Δήμου. Σε συνδυασμό με τις ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές, μέρος των οποίων αποτελούν και περιπολικά που δεν «κινούνται» λόγω μηχανολογικών προβλημάτων, το αποτέλεσμα -όπως οι ίδιοι αναφέρουν- 26. Ζαραφωνίτου Χ., (επιμ.), (Αν)ασφάλεια, αντεγκληματική πολιτική και δικαιώματα του ανθρώπου, Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή Ό.π., σελ Χ. Ζαραφωνίτου (Επιστ.Υπεύθ.), «Νέες μορφές αστυνόμευσης και η επίδρασή τους στο αίσθημα ασφάλειας των καταστηματαρχών Αθήνας και Πειραιά» (2010), όπ.παραπ. είναι ο Δήμος να αστυνομεύεται πλημμελώς. Οι ελλείψεις στα μέσα, δυσχεραίνουν την πορεία προς τους στόχους, και στην περίπτωση της αστυνομικής δράσης, δυσχεραίνουν την οργάνωση περιπολιών στις γειτονιές, την άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση κλήσης ανάγκης και κατ επέκταση την εικόνα των πολιτών για την αποτελεσματικότητα της αστυνομίας τους. Επακόλουθο όλων των παραπάνω, η δημιουργία ή/ και ένταση του φόβου θυματοποίησης. «Οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις» αποτέλεσε ένα από τα βασικά προβλήματα από άποψη εσωτερικής οργάνωσης των υπηρεσιών. Οι αστυνομικοί κρίνουν απαραίτητη την αναδιοργάνωση υπηρεσιών και πολιτικών και την αξιοποίηση του διαθέσιμου δυναμικού αναλόγως με την εμπειρία του. Επιπλέον, σε προγενέστερη ελληνική έρευνα για τις «αναπαραστάσεις των αστυνομικών για το εγκληματικό φαινόμενο», ο σαφής διαχωρισμός αρμοδιοτήτων και ο συντονισμός των επιμέρους αστυνομικών υπηρεσιών, συγκεντρώνουν ποσοστά 91,58% και 94,17% αντίστοιχα 29. Και στο σημείο αυτό, εμπλέκεται το ζήτημα της ελλιπούς εκπαίδευσης, για το οποίο αναφέρουν την ανάγκη «διά βίου εκπαίδευσης» των αστυνομικών, προσαρμοσμένης στις εξελίξεις της σύγχρονης εγκληματικότητας, ενώ επισημαίνουν το πρόβλημα της μεσολάβησης σημαντικού χρονικού διαστήματος από τη φάση της εκπαίδευσης έως την εμπλοκή στη δράση. Επιπλέον, κρίνουν απαραίτητη την επιμόρφωση ιδίως όσων έρχονται σε άμεση επαφή με τους πολίτες. Ιδιαίτερη επισήμανση έγινε από όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα, αναφορικά με την ποιοτική εξέλιξη του εγκλήματος, την οποία προσδιορίζουν ως «αλλαγή στον τρόπο και τα μέσα τέλεσης» καθώς επίσης και ως «βιαιότερη εγκληματικότητα» ή και «απαξίωση της ανθρώπινης ζωής» με επίκεντρο τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας εν γένει αλλά και τα λεγόμενα «εγκλήματα του δρόμου». ii. Στάσεις απέναντι στην αστυνομία: η «νοοτροπία» του κοινού και η «προκατάληψη» Από τα σημαντικότερα θέματα συζήτησης αποτέλεσε η νοοτροπία του κοινού, σε σχέση με τα στερεότυπα του «ρουφιάνου» που θα συνεργαστεί με την αστυνομία, και του «μπάτσου» που δε σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σχετικά με το θέμα της αρνητικής στάσης του κοινού, υποστηρίζουν ότι ευθύνεται το «κακό παρελθόν» της αστυνομίας λόγω των γεγονότων της περιόδου της δικτατορίας. Πράγματι, φαίνεται ότι η περίοδος-σταθμός στις σχέσεις κοινού-αστυνομίας στην Ελλάδα ήταν αυτή της δικτατορίας, η οποία ουσιαστικά έπληξε την εμπιστοσύνη του κοινού απέναντι τόσο στο θεσμό όσο και στους εκπροσώπους του, σε βαθμό τέτοιο ώστε, οι τότε αστυνομικές πρακτικές της επταετίας, να «συνοδεύουν» τις κοινωνικές αναπασταστάσεις των Ελλήνων πολιτών για τους αστυνομικούς μέχρι και σήμερα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Βιδάλη, «οι λέξεις χαφιές, μπασκίνας και αργότερα μπάτσος είναι ενδεικτικές της στάσης των πολιτών απέναντι στην αστυνομία» 30. Αξίζει ν αναφερθούν και τα πορίσματα της πρώτης 29. Τσαλίκογλου Φ., Αρτινοπούλου Β., Ζαραφωνίτου Χ., Μαντόγλου Α., 1994, Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις των αστυνομικών για το εγκληματικό φαινόμενο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 465 αστυνομικών, για λογαριασμό του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, αδημοσίευτη έρευνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο.σελ Βιδάλη Σ., Η Ελληνική Αστυνομία του 21ου αιώνα: ένα μεσογειακό μοντέλο αντεγκληματικής πολιτικής, στο: Πανούσης Γ., Βιδάλη Σ., Κείμενα για την αστυνομία και την αστυνόμευση, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2001, όπως παραπέμπεται στο: Πετούση Β., Όψεις των σχέσεων νεολαίας και αστυνομίας, σελ. 604 στο: Κονιόρδος Σ., Μαράτου-Αλιμπράντη Λ., Παναγιωτοπούλου Ρ. (επιμ.), Κοινωνικές εξελίξεις στη σύγχρονη Ελλάδα: Εργασία, εκπαίδευση, οικογένεια, παρέκκλιση, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2006, σελ Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην Εγκληματολογία από το 2009

4 90 Εγκληματολογία 2/2012 (ΕΤΟΣ 2ο) Β. ΔΗΜΟΥ ελληνικής έρευνας 31 για τις «αναπαραστάσεις των αστυνομικών για το εγκληματικό φαινόμενο», που πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα αστυνομικών, οι τελευταίοι εκτιμούν σε ποσοστό 42,8% πως οι πολίτες θεωρούν ότι κάνουν κατάχρηση εξουσίας, ενώ το 38,6% ότι χρηματίζεται και το 48,6% πως τους θεωρούν «μπάτσους» 32. Για την παρούσα μελέτη, ο όρος «μπάτσος», συνδέθηκε με τις περιπτώσεις όπου ο πολίτης δεν είναι το θύμα αλλά ο δράστης του εγκλήματος. Συγκεκριμένα, η φράση «Θέλω τον αστυνομικό όχι όμως όταν εγώ φταίω» εκτιμούν ότι, ενέχει την νοοτροπία που επικρατεί στο ελληνικό κοινό. Επαναλαμβάνεται όχι μόνο από συμμετέχοντες, αλλά και από αστυνομικούς με τους οποίους πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις κατά την παραμονή στους χώρους εργασίας τους, ενώ αναφέρεται χαρακτηριστικά και η φράση «όταν φταίω εγώ είναι ανεπαρκής, μπάτσος». Σχετικά με τη «ρουφιανιά», πρόκειται για ένα στερεότυπο, που όπως οι ίδιοι το αντιλαμβάνονται, συνδέεται με την επικρατούσα αντίληψη στο ελληνικό κοινό, σύμφωνα με την όποια, όταν κανείς συνεργάζεται με την αστυνομία είναι ρουφιάνος. Στο συγκεκριμένο στερεότυπο αποδίδουν ένα σημαντικό βαθμό «ευθύνης» για το ότι οι πολίτες δε συνεργάζονται εύκολα, και κυρίως δεν παρέχουν πληροφορίες ως βοήθεια στην εξιχνίαση υποθέσεων, και όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, οι πληροφορίες από το κοινό είναι ζωτικής σημασίας στη δουλειά τους. Η αστυνομία παρέχει προστασία και ασφάλεια, ταυτόχρονα όμως «παρεμβαίνει» στη ζωή μας 33. Περιμένουμε από την αστυνομία να μας προστατεύσει από εκείνους τους οποίους θεωρούμε υπεύθυνους για το έγκλημα, ζητάμε περισσότερη αστυνόμευση και στοχευμένες δράσεις σε τοπικό επίπεδο, όταν όμως η αστυνομία στρέφει της προσοχή της προς το μέρος μας γινόμαστε «ιδιαίτερα ευαίσθητοι» ως προς τη νομιμότητα με την οποία ασκεί την εξουσία της 34. iii. Ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Τα Μ.Μ.Ε. απασχόλησαν την πλειοψηφία των αστυνομικών και μάλιστα όχι μόνο στην ενότητα των ερωτήσεων που αφορούσαν σ αυτά. Η εγκληματικότητα ως αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης 35, ήταν ένα από τα κυριότερα θέματα συζήτησης σχετικά με τα Μ.Μ.Ε., όπως επίσης και η επιλεκτική ή/και η υπερβολική προβολή περιστατικών ειδεχθούς εγκληματικότητας. Αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι «συμβάλλουν» στη μεταβίβαση ευθυνών από την πολιτική προς την αστυνομία και στην ενδυνάμωση της αντίληψης του κοινού, πως η αστυνομία είναι η μόνη υπεύθυνη για την αντεγκληματική πολιτική. Επιπλέον, η διαστρεβλωμένη εικόνα που προβάλλεται, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα Μ.Μ.Ε. αποτελούν την κύρια πηγή ενημέρωσης του κοινού για το εγκληματικό φαινόμενο 36, θεωρήθηκε από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων ως ένας από τους βασικότερους παράγοντες που εξηγούν τα υψηλά ποσοστά ανασφάλειας των Ελλήνων. Αναφορικά με τα εν λόγω ποσοστά, εκτιμούν ότι οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το αίσθημα ανασφάλειας των Ελλήνων πολιτών, είναι τα Μ.Μ.Ε. όπως προαναφέρθηκε, ο βαθμός αποτελεσματικότητας της αστυνομίας, η έλλειψη κοινωνικής συνοχής και αισθήματος γειτονιάς, καθώς επίσης και η ανεπαρκής αστυνόμευση. Ειδικά για τα Μ.Μ.Ε., αναφέρουν ότι έχουν την τάση να γενικεύουν μεμονωμένα περιστατι- 31. Τσαλίκογλου Φ., Αρτινοπούλου Β., Ζαραφωνίτου Χ., Μαντόγλου Α., 1994, Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις των αστυνομικών Ό.π., σελ Jackson J., Bradford B., Crime, policing and social order: On the expressive nature of public confidence in policing, under press at British Journal of Sociology, p Ό.π., σελ Πρβλ. Ζαραφωνίτου Χ., Η πρόληψη της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2003, σελ Ζαραφωνίτου Χ., Εμπειρική Εγκληματολογία, Νομική Βιβλιοθήκη, 2004, σελ κά ενώ επιπλέον, «αποφεύγουν» να αναφέρονται σε ποσοστά εξιχνιάσεων, εστιάζοντας κατά κύριο λόγο σε ποσοστά εγκληματικότητας. Β. Συγκριτική προσέγγιση της έρευνας στους αστυνομικούς και έρευνας σε φοιτητές 37 i. Εκτίμηση περί αύξησης της εγκληματικότητας Όλοι οι αστυνομικοί με τους οποίους πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις συμφωνούν σε αύξηση της εγκληματικότητας. Από τα πρώτα ερευνητικά πορίσματα της προγενέστερης έρευνάς μας σε φοιτητές, διαπιστώθηκε ότι, το 52,5% των φοιτητών θεωρούν ότι η εγκληματικότητα στη γειτονιά τους τα τελευταία έτη έχει αυξηθεί, το 40,1% ότι έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα και μόλις το 3,4% ότι έχει μειωθεί. Άρα, στο σημεία αυτό διαπιστώθηκε απόλυτη σύγκλιση. ii. Αξιολόγηση αστυνομικού έργου Οι απόψεις των φοιτητών μοιράζονται στο «μέτριο» (49,4%) και στο «ανεπαρκές» (46,6%). Όσον αφορά στις απαντήσεις των αστυνομικών, το 26,6% το χαρακτηρίζει ως «αποτελεσματικό», το 46,6% «μέτριο», και το 13,3% το κρίνει ως «ανεπαρκές», συνεπώς παρατηρείται συμφωνία απόψεων ως προς το χαρακτηρισμό μέτριο. iii. Έντονη εμπλοκή της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας στην αστυνομία Και από τις δύο πλευρές υπήρξε «συμφωνία» ότι η αστυνομία πρέπει να δρα ανεπηρέαστη από την πολιτική. Συγκριτικά με τα πορίσματα της έρευνας στους φοιτητές, διαπιστώθηκε ότι το 55,2% θεωρεί πως η δράση της αστυνομίας εξαρτάται απόλυτα από την πολιτική εξουσία, το 36,5% θεωρεί ότι συμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ μόλις 1,1% πιστεύει ότι η αστυνομία δρα ανεξάρτητα. Επιπρόσθετα, σε ανοικτή ερώτηση από τους 181 φοιτητές, οι 15 (ποσοστό 8,28%) αναφέρουν ότι η αστυνομία δεν πρέπει να ικανοποιεί πολιτικά ή άλλα συμφέροντα. Όσον αφορά στους αστυνομικούς, έκαναν λόγο για ανάγκη «απεξάρτησης» της αστυνομίας και ιδίως του αρχηγείου, σε ποσοστό 20%. iv. Ανάγκη εκπαίδευσης των αστυνομικών σε ζητήματα προσέγγισης του κοινού και ευγενική συμπεριφορά/ευαισθητοποίηση Το θέμα της ευγενικής συμπεριφοράς, απασχόλησε και τις δύο έρευνες. Όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις στους αστυνομικούς έγινε εκτεταμένη αναφορά στο ζήτημα, τόσο ως ένα βασικό πρόβλημα στις σχέσεις κοινού αστυνομίας, όσο και στην ανάγκη εκπαίδευσης και ελέγχου της συμπεριφοράς των αστυνομικών. Οι φοιτητές, από την πλευρά τους, αναφέρονται στην ανάγκη αμεσότητας της αστυνομικής ανταπόκρισης, την ευγενική συμπεριφορά και κοινωνικό τους ενδιαφέρον. Οι φοιτητές επιθυμούσαν μια αστυνομία που να μην αποτελεί μόνο ένα όργανο τήρησης της τάξης αλλά να αναλαμβάνει και δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, να αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης με το κοινό, ενώ ο παράγοντας ευγένεια αναδείχθηκε καθοριστικός στη σχέση κοινού-αστυνομίας. Η σύγκλιση των απόψεων με τους αστυνομικούς φαίνεται απόλυτη στο σημείο αυτό, δεδομένης της στάσης των τελευταίων οι οποίοι επεσήμαναν την αναγκαιότητα κοινωνικού ρόλου της αστυνομίας. 37. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τμήματα τριών Πανεπιστημίων της Αθήνας (Πάντειο, ΑΣΟΕΕ, Νομική) σε δείγμα 181 φοιτητών (2011), στο πλαίσιο του μαθήματος «Πόλη και εγκληματικότητα, αίσθημα ανασφάλειας και τιμωρητικότητα», του ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της», από τις φοιτήτριες Δήμου Β., Καστρινάκη Α., και Χριστοδουλοπούλου Α., υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Ζαραφωνίτου Χ. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην Εγκληματολογία από το 2009

5 ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Εγκληματολογία 2/2012 (ΕΤΟΣ 2ο) 91 v. Περισσότερη αστυνόμευση στις προβληματικές περιοχές όλες τις ώρες της ημέρας Ένα ακόμη σημείο στο οποίο υπάρχει συμφωνία απόψεων σε σημαντικό βαθμό, είναι η ανάγκη για περισσότερη αστυνόμευση και συχνές περιπολίες στις προβληματικές περιοχές, η οποία επισημαίνεται από το 30,9% των φοιτητών ενώ κρίνεται απαραίτητη και από το 40% των αστυνομικών. vi. Καλύτερη εκπαίδευση και επιμόρφωση Το αίτημα για καλύτερη εκπαίδευση όπως επίσης και αυστηρότερα κριτήρια επιλογής υποψηφίων στην αστυνομία, αναφέρεται από 34 φοιτητές στη μία ανοικτή ερώτηση (προτάσεις για αποτελεσματικότερη δράση της αστυνομίας σε ζητήματα πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας), αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 61,5% Σε άλλη ανοικτή ερώτηση (προτάσεις για καλύτερη αντιμετώπιση των θυμάτων από την αστυνομία), αναφέρεται από 30 φοιτητές, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 54,3%. Αναφορικά με τις απαντήσεις των αστυνομικών, το 26,6% εκτιμά οτι ο σύγχρονος αστυνομικός εκπαιδεύεται κατάλληλα ενώ το 60% διαφωνεί, γεγονός που σημαίνει σύγκλιση απόψεων για τα δύο δείγματα. Είναι σημαντικό ν αναφερθεί και πως ένα ποσοστό 13,3% υποστηρίζουν ότι δεν θεωρούν την εκπαίδευσή τους ακατάλληλη, αλλά εστιάζουν στο γεγονός ότι μεσολαβεί σημαντικό χρονικό διάστημα από την εκπαίδευση ως τη δράση. vii. Άμεση κινητοποίηση Για το θέμα της άμεσης κινητοποίησης τα ποσοστά δεν παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση καθώς, για το ζήτημα αυτό κάνει λόγο το 36,2% των φοιτητών, ενώ οι αστυνομικοί το έθεσαν ως σοβαρό πρόβλημα, σε ποσοστό 26,7%. Είναι σημαντικό ν αναφερθεί ότι σε ερώτηση της ICVS 2004/2005, σχετικά με τους λόγους που το κοινό ενώ είχε καταγγείλει τη θυματοποίησή του στην αστυνομία δεν έμεινε ικανοποιημένο, η επιλογή «καθυστέρησαν να έρθουν» συγκέντρωσε ποσοστό 25% για την Ελλάδα 38. viii. «Συμβολή» των Μ.Μ.Ε. στη δημιουργία αρνητικής εικόνας των αστυνομικών Οι απόψεις των φοιτητών στην ερώτηση πώς κρίνετε την παρουσίαση του έργου της αστυνομίας από τα Μ.Μ.Ε., μοιράζονται μεταξύ της «πλασματικής» και της «αντιπροσωπευτικής κατά περίπτωση» εικόνας, με ποσοστά 46,7% και 51,1% αντίστοιχα. Αντιπροσωπευτική την αντιλαμβάνεται μόλις το 2,2% του δείγματος. Διαπιστώνεται ότι υπάρχει «συμφωνία» με τους αστυνομικούς καθώς, για την ίδια ερώτηση, το 60% την κρίνουν ως «αντιπροσωπευτική κατά περίπτωση» και το 40% ως «πλασματική», ενώ κανείς από τους αστυνομικούς δεν την κρίνει ως «αντιπροσωπευτική». Γ. Έρευνα σε Δήμο της Δυτικής Αττικής 39 - Έρευνα Πανεπιστημίων: Κοινά σημεία i. Θυματοποίηση και λόγοι μη καταγγελίας Βάσει των ποσοστών που απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί, διαπιστώνεται ότι, τα ποσοστά διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό, γεγονός που ίσως εξηγείται από το γεγονός ότι η έρευνα των πανεπι- 38. Van Dijk,J., Van Kesteren, J., Smit, P., Criminal Victimisation in International Perspective σ Χ. Ζαραφωνίτου (Επιστ.Υπεύθ.), «Εγκληματικότητα, Ανασφάλεια και Περιβαλλοντική Πρόληψη: εμπειρική διερεύνηση σε Δήμο της Δυτικής Αττικής», με ερευνητική ομάδα φοιτητών του ΠΜΣ Εγκληματολογίας, υπό δημοσίευση. στημίων εκπροσωπεί δείγμα νεαρότερων ηλικιών, οι οποίες συνήθως τηρούν πιο αρνητική στάση απέναντι στην αστυνομία 40. Πίνακας 1: Καταγγελία θυματοποίησης - Χρονολογικές σειρές Καταγγελία Θυματοποίησης Έρευνα κοινού- Δήμος Δ. Αττικής (2012) Έρευνα φοιτητών Πανεπιστημίων (2011) Ναι 60,3% 36,4% Όχι 39,7% 63,6% Αναφορικά με τους λόγους μη καταγγελίας στην αστυνομία, βάσει των πορισμάτων της έρευνας σε κοινό του Δήμου από τα 25 άτομα που δεν το κατήγγειλαν, τα 9 αναφέρουν ως λόγο «έλλειψη εμπιστοσύνης στην αστυνομία-δικαιοσύνη». Σε σχετική ερώτηση οι φοιτητές σε ποσοστό 14,3% απαντούν «θεωρώ πως η αστυνομία δεν είναι αποτελεσματική», ενώ σε ποσοστό 9,5% αναφέρουν ως λόγο μη καταγγελίας «δεν εμπιστεύομαι την ΕΛ.ΑΣ.» ii. Ανασφάλεια κυκλοφορίας τις βραδινές ώρες Το ζήτημα της ανεπαρκούς αστυνόμευσης, αποτελεί κοινό σημείο και στις δύο έρευνες. Συγκεκριμένα, στην ερώτηση σχετικά με τους λόγους για τους οποίους φοβάται κάποιος να κυκλοφορεί μόνος στον υπό μελέτη Δήμο, 121 άτομα από τα 354 που συμμετείχαν στην έρευνα, περίπου το 1/3, αναφέρουν ως λόγο την ανεπαρκή αστυνόμευση. Σε αντίστοιχη ερώτηση που έγινε στους φοιτητές, το 19,6% αναφέρει ως λόγο την ανεπαρκή αστυνόμευση, ενώ είναι σημαντικό να σημειωθεί και ότι το 14,6% κάνει λόγο για αναποτελεσματική αστυνομία. iii. Αξιολόγηση Α.Τ. περιοχής Σύμφωνα με τα ερευνητικά πορίσματα που αφορούν στο Α.Τ. του Δήμου όπου διεξήχθη η έρευνα, αξιολογείται από το κοινό ως προς την αποτελεσματικότητά του σε πέντε τομείς. Συγκεκριμένα, για την άμεση ανταπόκριση, τα ποσοστά που κατεγράφησαν ήταν 47,9% για την αποτελεσματικότητα και 33% για την αναποτελεσματικότητα. Στον τομέα της υποστήριξης των θυμάτων, χαρακτηρίζεται ως αποτελεσματικό κατά 31,4%, και αναποτελεσματικά κατά 36,2%. Για την εξιχνίαση των αδικημάτων, ως αποτελεσματικό αξιολογείται από το 16,6% και ως αναποτελεσματικό από το 45,3%, Στον τομέα της σύλληψης δραστών, αξιολογείται ως αποτελεσματικό από το 18,3%, και ως αναποτελεσματικό από το 51,1%. Τέλος, για την πρόληψη της εγκληματικότητας, το 30,4% το κρίνει ως αποτελεσματικό, ενώ το 56,9% ως αναποτελεσματικό. Το συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί, αναφορικά με τα παραπάνω ποσοστά, είναι πως τα χαμηλότερα συγκεντρώνονται στους τομείς της σύλληψης των δραστών και της εξιχνίασης των αδικημάτων. Συνεπώς, στην ουσία εκτιμούν ότι το Α.Τ. τους δεν είναι αποτελεσματικό στον τομέα της αντιμετώπισης του εγκλήματος. Για τους φοιτητές τα ποσοστά που κατεγράφησαν ήταν: υπέροχο-7,3%, μέτριο-65,4%, ανεπαρκές-27,4%. Όπως διαπιστώνεται στα ερευνητικά πορίσματα από την προαναφερθείσα έρευνα σε ένα Δήμο της Δ.Αττικής, περίπου οι μισοί από τους συμμετέχοντες κρίνουν το έργο του Α.Τ. αποτελεσματικό, ωστόσο οι φοιτητές είναι πιο επικριτικοί, καθώς περίπου ένας στους τρεις το θεωρεί ανεπαρκές. Δ. Η εικόνα της εγκληματικότητας στον υπό μελέτη Δήμο Λόγω απουσίας επίσημων εγκληματολογικών στατιστικών, η «απεικόνιση» της εγκληματικότητας στον υπό μελέτη Δήμο, παρουσιάζεται 40. Ζαραφωνίτου Χ., Εμπειρική Εγκληματολογία, σελ Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην Εγκληματολογία από το 2009

6 92 Εγκληματολογία 2/2012 (ΕΤΟΣ 2ο) Β. ΔΗΜΟΥ μέσω της προσωπικής εμπειρίας και των συζητήσεων, τόσο με τους αστυνομικούς του Α.Τ., όσο και με τους κατοίκους εν λόγω Δήμου κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, καθώς επίσης και των επιτόπιων παρατηρήσεων της έρευνας στο κοινό. Τόσο οι αστυνομικοί του Α.Τ., όσο και οι κάτοικοι του δήμου «συμφωνούν» στην αύξηση και στην ποιοτική εξέλιξη των εγκλημάτων του δρόμου (street crime). Αναφέρεται και από τις δύο πλευρές, αύξηση των κρουσμάτων αρπαγής τσάντας και φαινομένων διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών. Εκείνο το οποίο διαπιστώθηκε μέσα από τις συζητήσεις, και από τις δύο πλευρές, είναι το γεγονός ότι τα εγκλήματα του δρόμου έχουν γίνει πολύ πιο βίαια από ότι στο παρελθόν σε ό,τι αφορά στον τρόπο τέλεσής τους. Συγκεκριμένα, τα συνηθέστερα παραδείγματα που έδιναν ήταν «συνδυασμός» ξυλοδαρμού και αρπαγής τσάντας ιδίως σε ηλικιωμένα άτομα. Τη βιαιότητα απέναντι στους ηλικιωμένους επιβεβαιώνουν και οι δύο πλευρές, αστυνομικοί-κοινό. Επίσης, τους απασχολούσε έντονα και το θέμα των αυξημένων περιστατικών διαρρήξεων. Ε. Συμπεράσματα Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη, ήταν η ανάγκη χάραξης αντεγκληματικής πολιτικής σε μακρο-επίπεδο, η χάραξη δηλαδή πολιτικών τόσο προληπτικού χαρακτήρα, όσο και αντιμετώπισης, τέτοιων που να μην αποτελούν μόνο προσωρινές λύσεις. Ένα επίσης ζήτημα αποτελεί η ανάγκη για αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει συνεχή αξιολόγηση και έλεγχο, τόσο προσώπων όσο και υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, απαιτείται αλλαγή και στη νοοτροπία και από τις δύο πλευρές, αστυνομία-κοινό, προκειμένου ν αποφευχθεί ο «φαύλος κύκλος στερεοτύπων 41», από την εικόνα που θεωρεί ο αστυνομικός ότι έχει για εκείνον το κοινό, και από την εικόνα που σχηματίζει το κοινό για τη νομιμότητα των αστυνομικών τακτικών. Επιπλεόν, απαραίτητη είναι και η επιμόρφωση των αστυνομικών για ζητήματα δεοντολογίας και προσέγγισης του κοινού. Η συνεργασία αστυνομίας-τοπικών φορέων είναι σημαντική, στο πλαίσιο του συμμετοχικού μοντέλου, το οποίο άλλωστε προυποθέτει τη συμμετοχή του κοινού αφενός, και τη διαιτερικότητα αφετέρου, με τη συνεργασία των τοπικών φορέων και των πολιτών 42. Τέλος, θα ήταν χρήσιμη και μία προσπάθεια «συνεργασίας» αστυνομίας-μ.μ.ε. για την ενημέρωση του κοινού για θέματα ασφάλειας και προτροπής για συνεργασία με την αστυνομία. 41. Στεργιούλης Ε., Η ελληνική αστυνομία κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης, Νομική Βιβλιοθήκη, 2001, σελ Ζαραφωνίτου Χ., Πρόληψη της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο, Νομική Βιβλιοθήκη 2003, σελ Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην Εγκληματολογία από το 2009

"(Aν)ασφάλεια καταστηματαρχών Αθήνας και Πειραιά και νέες μορφές αστυνόμευσης "

(Aν)ασφάλεια καταστηματαρχών Αθήνας και Πειραιά και νέες μορφές αστυνόμευσης "(Aν)ασφάλεια καταστηματαρχών Αθήνας και Πειραιά και νέες μορφές αστυνόμευσης " Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Διευθύντρια του ΠΜΣ Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Συνεργασία: Α.Πατελάκη & Β.Λέκκα,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: O ρόλος του θύματος στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης: ιστορική και σύγχρονη προσέγγιση

Μάθημα: O ρόλος του θύματος στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης: ιστορική και σύγχρονη προσέγγιση ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» Μάθημα: O ρόλος του θύματος στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης: ιστορική και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. Τα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ευρωβαρόμετρο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Τακτικό EB 69.2) - Άνοιξη 2008 Αναλυτική σύνθεση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ευρωβαρόμετρο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Τακτικό EB 69.2) - Άνοιξη 2008 Αναλυτική σύνθεση Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 15/09/2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Ευρωβαρόμετρο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Τακτικό EB 69.2) - Άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ» ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ»

«ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Η ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΆΒΒΑΤΟ 6 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΉ 7 ΜΑΪΟΥ 2017 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. anastasia.chalkia@hotmail.com ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. anastasia.chalkia@hotmail.com ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩNΥΜΟ ΕΜΑΙL Aναστασία Χαλκιά anastasia.chalkia@hotmail.com ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 2013 έως σήμερα Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Υπηρεσία Ασύλου - Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

(AΝ)ΑΣΦAΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ

(AΝ)ΑΣΦAΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 1 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (AΝ)ΑΣΦAΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου ΣΧΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Με αφορμή το περιστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Καλίτσης ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Θοδωρής Καλίτσης ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 129 Β' 2009, 101-109 Θοδωρής Καλίτσης ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιβεβαίωση ή η διάψευση μιας

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταλλαγή εμπειριών στην τοπική αστυνόμευση στην Ευρώπη» 1-2 Οκτωβρίου 2013, Σόφια (Βουλγαρία)

«Ανταλλαγή εμπειριών στην τοπική αστυνόμευση στην Ευρώπη» 1-2 Οκτωβρίου 2013, Σόφια (Βουλγαρία) «Ανταλλαγή εμπειριών στην τοπική αστυνόμευση στην Ευρώπη» 1-2 Οκτωβρίου 2013, Σόφια (Βουλγαρία) Οι εργασίες του Τελικού Συνεδρίου του ερευνητικού έργου «Ανταλλαγή εμπειριών στην τοπική αστυνόμευση στην

Διαβάστε περισσότερα

11/ Οι Πολίτες απέναντι στη Διακυβέρνηση. Δείκτες αξιολόγησης κατά τομέα άσκησης πολιτικής,

11/ Οι Πολίτες απέναντι στη Διακυβέρνηση. Δείκτες αξιολόγησης κατά τομέα άσκησης πολιτικής, 11/2012 6-2013 Οι Πολίτες απέναντι στη Διακυβέρνηση Δείκτες αξιολόγησης κατά τομέα άσκησης πολιτικής, 200-2013 I. Κοινωνικό κράτος ΙΙ. Νόμος και Τάξη 2013 Ημερομηνία δημοσίευσης 3/6/2013 www.publicissue.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος: 2013-2014 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Έγκλημα και Τιμωρία: αναζητώντας τη χρυσή τομή» A. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Ακαδ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Ακαδ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος 2003-2004 Ο σκοτεινός αριθμός. Λόγοι ύπαρξης και συνέπειες στην εγκληματολογική

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2013

Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2013 Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2013 «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με την αξιοποίηση και επεξεργασία των ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν στους συμβούλους

σύμφωνα με την αξιοποίηση και επεξεργασία των ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν στους συμβούλους 7. Συμπεράσματα Αξιολόγησης στο Πλαίσιο του Προγράμματος «Πιλοτικά Προγράμματα Εναλλακτικά της Φυλάκισης για Παραβάτες Χρήστες Παράνομων Ουσιών» MIS 349337 Για την αξιολόγηση της Υπηρεσίας Παραπομπών σε

Διαβάστε περισσότερα

«Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας»

«Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας» ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας» Ταξίαρχος Αχιλλέας Λ. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Μέθοδοι μέτρησης της εγκληματικότητας Αγγελική Πιτσελά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής Σχολή Νομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών Πανευρωπαϊκή έρευνα 1. Γιατί έγινε η έρευνα για τη βία κατά των γυναικών; Παρά τον σημαντικό αντίκτυπο της βίας κατά των γυναικών, σε πολλά κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία εκπόνησης επιστημονικών εργασιών Δρ Αναστασία Χαλκιά

Μεθοδολογία εκπόνησης επιστημονικών εργασιών Δρ Αναστασία Χαλκιά «Η σύγχρονη εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της και η Εγκληματολογία» Διδάσκων: Ομότιμος Καθηγητής Ιάκ. Φαρσεδάκης Μεθοδολογία εκπόνησης επιστημονικών εργασιών Δρ Αναστασία Χαλκιά Ακαδ. Έτος 2016-17 Τι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Το θύμα του οικονομικού εγκλήματος Αγγελική Πιτσελά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής Σχολή Νομικής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

κ. Ειδικέ Εκπρόσωπε του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα Ρομά, κύριοι Εκπρόσωποι Περιφερειακών και Δημοτικών Αρχών,

κ. Ειδικέ Εκπρόσωπε του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα Ρομά, κύριοι Εκπρόσωποι Περιφερειακών και Δημοτικών Αρχών, ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΓΚΡΙΖΗ, Δ/ΝΤΗ ΚΕ.ΜΕ.Α. ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΨΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ» Μακαριότατε, κ. Υπουργέ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15 Ελένης Αποσπόρη, Επικ. Καθηγήτριας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Εγκληματολογική Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Σύσταση Τμημάτων και Γραφείων Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 14/2001 (Α 12).

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Σύσταση Τμημάτων και Γραφείων Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 14/2001 (Α 12). ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Σύσταση Τμημάτων και Γραφείων Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 14/2001 (Α 12). Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περιπτ. α, β και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ»

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ» ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ «(Αν)ασφάλεια, θυματοποίηση και στάσεις των δημοτών απέναντι στο έγκλημα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Η οικονομική εγκληματικότητα Αγγελική Πιτσελά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής Σχολή Νομικής ΑΠΘ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΡΟΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ2012 Οφέλη από τη συμμετοχή των εθελοντών στο πρόγραμμα: Καλύτερη ποιότητα ζωής στις γειτονιές μας Ενδυνάμωση

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία των εγκληματολογικών θεωριών, Ποινική δικαιοσύνη και θύμα, Ενδοοικογενειακή και εξωοικογενειακή βία

Ιστορία των εγκληματολογικών θεωριών, Ποινική δικαιοσύνη και θύμα, Ενδοοικογενειακή και εξωοικογενειακή βία ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Λέκτορας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφόρος Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα, Γραφείο Η, Λαγουμιτζή 22, 2 ος Όροφος Τηλ. 210 9201879 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΟΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΟΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΓΕΡΑΣΗΣ ΜΠΑΣΙΟΣ ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΡΑΣΙΝΑ ΒΑΛΑΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΣΙΟΥΛΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΟΥΜΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΙΖΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο φόβος του εγκλήµατος: Ένα ελληνικό παράδοξο *

Ο φόβος του εγκλήµατος: Ένα ελληνικό παράδοξο * Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΠοινΔικ & Εγκληµατολογία 1/2009 (ΕΤΟΣ 1ο) 1 Ο φόβος του εγκλήµατος: Ένα ελληνικό παράδοξο * ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ, Καθηγήτριας Εγκληµατολογίας, Τµήµατος Κοινωνιολογίας, Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

το άσυλο και τα μέτρα αστυνόμευσης Μάρτιος 2009

το άσυλο και τα μέτρα αστυνόμευσης Μάρτιος 2009 Έρευνα για την εγκληματικότητα, το άσυλο και τα μέτρα αστυνόμευσης Μάρτιος 2009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 16-17 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 10: Η έκτιση της ποινής στα ειδικά καταστήματα κράτησης νέων

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 10: Η έκτιση της ποινής στα ειδικά καταστήματα κράτησης νέων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 10: Η έκτιση της ποινής στα ειδικά καταστήματα κράτησης νέων Αγγελική Γ. Πιτσελά, Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας - Σωφρονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λοχαγός, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας M.Sc Πληροφορική Υγεία Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Ακαδ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Ακαδ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος 2003-2004 Ο σκοτεινός αριθμός. Λόγοι ύπαρξης και συνέπειες στην εγκληματολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΟΧΟΣ ΡΟΛΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΟΧΟΣ ΡΟΛΟΙ 6/17/2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΟΧΟΣ ΡΟΛΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α1. ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α1. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α1. ΣΥΝΕΔΡΙΑ I. Ι. Διεθνές Συνέδριο για το «ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΣΗΜΕΡΑ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

V PRC. Βασικά Συμπεράσματα της έρευνας. «Εικόνες και αναπαραστάσεις βίας μέσα και έξω από τους σχολικούς χώρους»

V PRC. Βασικά Συμπεράσματα της έρευνας. «Εικόνες και αναπαραστάσεις βίας μέσα και έξω από τους σχολικούς χώρους» Βασικά Συμπεράσματα της έρευνας «Εικόνες και αναπαραστάσεις βίας μέσα και έξω από τους σχολικούς χώρους» Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσε η αποτύπωση των αναπαραστάσεων των Ελλήνων/ίδων μαθητών/τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ [1] ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ Επεξεργασία & ανάλυση στοιχείων: Δήμητρα Αντωνοπούλου * Στο σεμινάριο επιμόρφωσης «Διακρίσεις σε βάρος των νέων. Το πρόβλημα και η αντιμετώπισή του» που πραγματοποίησε η «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωποκτονίες. Στην επικράτεια και στην Αττική, οι υποθέσεις ανθρωποκτονιών σημείωσαν σημαντικές μειώσεις, σε σύγκριση με τα προηγούμενα δύο έτη.

Ανθρωποκτονίες. Στην επικράτεια και στην Αττική, οι υποθέσεις ανθρωποκτονιών σημείωσαν σημαντικές μειώσεις, σε σύγκριση με τα προηγούμενα δύο έτη. Με βάση τη στατιστική απεικόνιση και την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των δεικτών της εγκληματικότητας, το προηγούμενο έτος 2013, σε σύγκριση με τα έτη 2011 και 2012, παρατηρούνται τα χαμηλότερα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εγκληµατολογικών Ερευνών Νοµική Σχολή ΔΠΘ. Αθανασία Συκιώτου Επικ. Καθηγήτρια Εγκληµατολογίας

Εργαστήριο Εγκληµατολογικών Ερευνών Νοµική Σχολή ΔΠΘ. Αθανασία Συκιώτου Επικ. Καθηγήτρια Εγκληµατολογίας Εργαστήριο Εγκληµατολογικών Ερευνών Νοµική Σχολή ΔΠΘ Επικ. Καθηγήτρια Εγκληµατολογίας Σχεδιασµός Συγκέντρωση υλικού Διάγραµµα Εκπόνηση (υλοποίηση µε τεκµηρίωση) Αξιολόγηση (έρευνας) Εννοιολογική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις και όψεις της τιµωρητικότητας του κοινού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη: ευρήµατα από την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα 2010*

Τάσεις και όψεις της τιµωρητικότητας του κοινού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη: ευρήµατα από την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα 2010* Τάσεις και όψεις της τιµωρητικότητας του κοινού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη: ευρήµατα από την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα 2010* της ρ. Αναστασίας Χαλκιά Κοινωνιολόγου-Εγκληµατολόγου Ι. Εισαγωγικά περί τιµωρητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εγκληματικότητα στην Αμερική

Εγκληματικότητα στην Αμερική 11 0 ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Σχολ. 2014-2015 Τμήμα Α 1 1. Κριτήρια επιλογής θέματος: Στάδια ερευνητικής εργασίας Επιλέξαμε αυτό το θέμα διότι μας ενδιέφερε το φαινόμενο της εγκληματικότητας στην Αμερική καθώς και το

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση «εστίαση στα δεδομένα» 1 Οι Ρομά EU-MIDIS. Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έκθεση «εστίαση στα δεδομένα» 1 Οι Ρομά EU-MIDIS. Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έκθεση «εστίαση στα δεδομένα» 1: Οι Ρομά 01 EU-MIDIS Έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις μειονότητες και τις διακρίσεις Ελληνικά 2009 Έκθεση «εστίαση στα δεδομένα» 1 Οι Ρομά Οργανισμός Θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Ιωάννης Κλαψόπουλος. 1. Εισαγωγή Η

Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Ιωάννης Κλαψόπουλος. 1. Εισαγωγή Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΙ ΚΑΙ... 27 27 Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης Ιωάννης Κλαψόπουλος 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Η εγκληματολογία (ορισμοί, σχολές, διακρίσεις) Αγγελική Πιτσελά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Υπαστυνόμος ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΓΚΟΥΔΗΣ ΤΗΛ: 22607217 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Αποστολή του

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ε π ι σ τ ή μ η ς κ α ι Δ ι ε θ ν ώ ν Σ χ έ σ ε ω ν Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης

Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Πέτρος Κωσταγιόλας λέκτορας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο pkostagiolas@ionio.gr (26610-87402 & 6944 456336)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25/10/2017. Στη σημερινή μας ομιλία θα κινηθούμε σε τέσσερις βασικούς άξονες:

Αθήνα, 25/10/2017. Στη σημερινή μας ομιλία θα κινηθούμε σε τέσσερις βασικούς άξονες: Ημερίδες Εργασίας του ΟΟΣΑ με τίτλο «Προστασία των Πληροφοριοδοτών Δημοσίου Συμφέροντος: Οδεύοντας προς ένα αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας στην Ελλάδα» Αθήνα, 25/10/2017 Τοποθέτηση ΣΕΒ στην ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΟΠΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΟΠΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΟΠΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 3: Ποινικό Δίκαιο των Ανηλίκων

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 3: Ποινικό Δίκαιο των Ανηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Ποινικό Αγγελική Γ. Πιτσελά, Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : babalioutas.l@dsa.gr ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: "Η Εγκληματικότητα στον Πόρο και η επίδρασή της στην τουριστική κίνηση"

Θέμα: Η Εγκληματικότητα στον Πόρο και η επίδρασή της στην τουριστική κίνηση ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΕYΘΥΝΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: "Η Εγκληματικότητα στον Πόρο και η επίδρασή της στην τουριστική κίνηση" Subject:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ. Ιστορία των εγκληματολογικών θεωριών, Ποινική δικαιοσύνη και θύμα, Ενδοοικογενειακή και εξωοικογενειακή βία

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ. Ιστορία των εγκληματολογικών θεωριών, Ποινική δικαιοσύνη και θύμα, Ενδοοικογενειακή και εξωοικογενειακή βία ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφόρος Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα, Γραφείο Η, Λαγουμιτζή 22, 2 ος Όροφος Τηλ. 210 9201879

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Πολεμιδιών

Γυμνάσιο Πολεμιδιών Γυμνάσιο Πολεμιδιών 2016-2017 Εμείς και οι μαθητές μας Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας δήλωσαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς ότι το μείζον ζήτημα που τους απασχολεί σε σχέση με τη Σχολική μονάδα και

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός έρευνας-υπόθεση έρευνας

Σκοπός έρευνας-υπόθεση έρευνας Σκοπός έρευνας-υπόθεση έρευνας Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να προσδιορίσει τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τους χρήστες τις. Ειδικότερα, βασικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα έχουν ως εξής:

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα έχουν ως εξής: Μέτρηση της Ικανοποίησης και Εμπιστοσύνης των Ελλήνων Ασθενών στο Φάρμακο με βάση των Ευρωπαϊκό Δείκτη Ικανοποίησης EPSI Rating (European Performance Satisfaction Index) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν άρθρο παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 4-2 0 1 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Την 29 Μαρτίου 2010, δημιουργείται η Ομάδα ίκυκλης Αστυνόμευσης ( Ι.ΑΣ) στην Αθήνα με 3000 αστυνομικούς. Αρχικά εφαρμόστηκε σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ. Σπάτων Α Λυκείου Υπεύθυνη καθηγήτρια: Γεωργία Καζάκου. Μπίμπιζα Ζωή Πάσκου Όλγα Παπαχρήστου Μαίρη

ΓΕΛ. Σπάτων Α Λυκείου Υπεύθυνη καθηγήτρια: Γεωργία Καζάκου. Μπίμπιζα Ζωή Πάσκου Όλγα Παπαχρήστου Μαίρη 2016-2017 ΓΕΛ. Σπάτων Α Λυκείου Υπεύθυνη καθηγήτρια: Γεωργία Καζάκου Μπίμπιζα Ζωή Πάσκου Όλγα Παπαχρήστου Μαίρη Μέσα στα πλαίσια της δημιουργικής εργασίας επιλέξαμε να κάνουμε μια ερευνητική εργασία στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσίευση στατιστικών στοιχείων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το έτος 2011.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσίευση στατιστικών στοιχείων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το έτος 2011. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Λαμία, 20 Μαρτίου 2012 Δημοσίευση στατιστικών στοιχείων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το έτος 2011. Το έτος 2011 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Β ΔΙΑΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Β ΔΙΑΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 82 Εγκληματολογία 2/2012 (ΕΤΟΣ 2ο) Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Β ΔΙΑΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μορφές περιβαλλοντικής υποβάθμισης, «αντικοινωνικότητες» και αίσθημα ανασφάλειας Η περίπτωση της περιοχής της Ομόνοιας*

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη βασικών δεικτών εγκληµάτων:

Εξέλιξη βασικών δεικτών εγκληµάτων: Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας Κλάδος Ασφάλειας και Τάξης ιεύθυνση ηµόσιας Ασφάλειας Εξέλιξη βασικών δεικτών εγκληµάτων: Ιανουάριος 2010 Εξετάζοντας τους βασικούς δείκτες εγκληµάτων στην Ελλάδα (κατά της

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.12.2015 COM(2015) 599 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας EL EL 1. Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Title: "Μια έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφορίας στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης "

Title: Μια έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφορίας στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης Title: "Μια έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφορίας στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης " Ioulia Sidera-Sideri Alison Pickard School of Computing,

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

«ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο 3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο E-LIFE 2013 Κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ - Αθήνα, 1-2 Νοεμβρίου 2013 «ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Τερψιχόρη Γκιόκα Μέλος ΠΟΔ Αττικής Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 1-16 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD. Ποιότητα ζωής. Είναι ένα συναίσθημα που σχεδόν όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε (Spirduso, 1995)

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD. Ποιότητα ζωής. Είναι ένα συναίσθημα που σχεδόν όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε (Spirduso, 1995) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Μάθημα: Ψυχολογική Υποστήριξη σε Κλινικούς Πληθυσμούς Γνωστικοί & συναισθηματικοί παράγοντες Γνωστική Ψυχική ευεξία λειτουργία Υγεία & fittness

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αξιολόγηση από όλους τους εμπλεκομένους στο πρόγραμμα πρακτικών ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα