Το εριοδικό της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το εριοδικό της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ VΙI Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ Το εριοδικό της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 2-6 εξιότητες προγραµµατισµού για όλους των Ν. Μουμουτζή, Γ. Στυλιανάκη, X. Ξανθάκη, Ν. Πετράκη, Σ. Χριστοδου- λάκη ΣΕΛ. 7-9 Ηµερίδα πληροφορικής και επικοινωνιών των Σταύρου Σαχτούρη & Θανάση Φρυδά \ ΣΕΛ. 10 Τα νέα του Ανοικτού Λογισµικού ΣΕΛ. 11 Λογισµικό παρακολούθησης Ασύρµατων & Ενσύρ- µατων ικτύων του Γιώργου Βιολέττα ΣΕΛ. 12 Johnny Society του Γιάννη Φαρσάρη επικοινωνίας - ΣΕΛ 1 -

2 εξιότητε προγραµµατισµού για όλου Θέτοντας τις βάσεις της Ψηφιακής Ευχέρειας µέσω Μαθητοκεντρικών Παιδαγωγικών Προσεγγίσεων και Εκπαιδευτικών Γλωσσών Προγραµµατισµού Περίληψη Σε µια εποχή επιταχυνόµενων τεχνολογικών αλλαγών, οι επιφανειακές τεχνικές δεξιότητες, στις οποίες εστιάζει ο λεγόµενος Ψηφιακός Αλφαβητισµός, απαξιώνονται ταχύτατα. Το ζητούµενο είναι πλέον η µάθηση θεµελιωδών, σταθερών στο χρόνο, γνώσεων και δεξιοτήτων. Η νέα αυτή προσέγγιση κωδικοποιείται µε τον όρο Ψηφιακή Ευχέρεια. ίνει έµφαση στη δηµιουργικότητα και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των σύγχρονων υπολογιστών µέσα από την καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων προγραµµατισµού. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την προσέγγιση που ακολουθεί το έργο pskills προκειµένου να τεθούν οι βάσεις για την αναµόρφωση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στις χώρες της Ευρώπης στην κατεύθυνση της Ψηφιακής Ευχέρειας. Το pskills αξιοποιεί µαθητοκεντρικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις σε συνδυασµό µε τη χρήση Εκπαιδευτικών Γλωσσών Προγραµµατισµού (ΕΓΠ). Με τον τρόπο αυτό αποσκοπεί να καταστήσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραµµατισµού εφικτή µέσω µαθησιακών δραστηριοτήτων που θα είναι ελκυστικές τόσο για τους µαθητές όσο και για τους καθηγητές Πληροφορικής. Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακή Ευχέρεια, Εκπαιδευτικές Γλώσσες Προγραµµατισµού, ηµιουργικότητα. The ever increasing technological changes devaluate rapidly any surface technical skills, such as the ones that are part of the so called IT Literacy, The objective now is to focus on sufficiently foundational material with staying power. This new approach is termed IT Fluency. IT Fluency emphasizes creativity and the ability to take advantage of Information Technology through, among others, the development of programming skills. This paper presents the approach of the pskills project to reform secondary education in European countries towards IT Fluency The project relies on appropriate learner-centered pedagogical approaches that exploit modern Educational Programming Languages. It των Ν. Μουµουτζή 1, Γ. Στυλιανάκη 2, X. Ξανθάκη 3, Ν. Πετράκη 4, Σ. Χριστοδουλάκη 5 promotes the reform of introductory Computer Science courses in secondary education to make the development of programming skills viable through learning activities that are attractive to both students and Computer Science teachers. Keywords: IT Fluency, Educational Programming Languages, Creativity. 1. Εισαγωγή Οι γνώσεις και δεξιότητες που συνδέονται µε την ανάπτυξη λογισµικού εν γένει και µε τον προγραµµατισµό υπολογιστών ειδικότερα, αποτελούν κεντρικό στοιχείο για την ανάπτυξη των ΤΠΕ. Αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την πλήρη αξιοποίηση του ελεύθερου λογισµικού και του λογισµικού ανοικτού κώδικα (ΕΛΛΑΚ). Η διδασκαλία τους σε µικρές ηλικίες, αν γίνει µε τρόπο ελκυστικό και αποτελεσµατικό, µπορεί να διευκολύνει την προσέλκυση ταλέντων σε τµήµατα Πληροφορικής, καθώς και να κλείσει το χάσµα µεταξύ ανδρών και γυναικών στις ΤΠΕ (Papastergiou, 2008; Margolis et al., 2000). Συνακόλουθα, θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των εθνικών οικονοµιών και της Ευρωπαϊκής οικονοµίας εν γένει καθώς οι ΤΠΕ αποτελούν θεµελιώδη παράγοντα καινοτοµίας (European Commission DG INFSO, 2009). εν είναι τυχαίο ότι οι δεξιότητες προγραµµατισµού αποτελούν βασικό στοιχείο της αποκαλούµενης Ψηφιακής Ευχέρειας (Committee on Information Technology Literacy, National Research Council, 1999). Η Ψηφιακή Ευχέρεια αφορά τον κάθε πολίτη ως ενεργεία ή δυνάµει χρήστη, εφαρµογών Πληροφορικής. Τον αφορά, επίσης, ως άµεσα ή έµµεσα ενδιαφερόµενο για τη λειτουργία των Πληροφορικών Συστηµάτων και των αποτελεσµάτων που αυτά έχουν στην ζωή του. Περιλαµβάνει θεµελιώδεις γνώσεις που καθιστούν ικανό το σύγχρονο άνθρωπο να κατανοεί και να αξιοποιεί τις ΤΠΕ έχοντας επίγνωση των ποικίλων επιπτώσεών τους. Η σηµασία που δίνεται στην ανάγκη καλλιέργειας γνώσεων και δεξιοτήτων προγραµµατισµού έχει οδηγήσει, εδώ και χρόνια, σε προσπάθειες για τη διδασκαλία τους στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση καθώς και σε πολλά τµήµατα της τριτοβάθ- µιας. Ωστόσο, η προσέγγιση που συνήθως υιοθετείται ακολουθεί το κυρίαρχο µοντέλο των εισαγωγικών µαθηµάτων προγραµµατισµού στα τµήµατα Πληροφορικής της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Το µοντέλο αυτό δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικό (Jenkins, 2002; Dunican, 2002). Ως βασική αιτία της αναποτελεσµατικότητας καταγράφεται η ιδιοµορφία του προγραµµατισµού ως δραστηριότητας που απαιτεί αυξηµένη ικανότητα αφαιρετικής σκέψης. Επίσης, δυσκολίες δηµιουργούνται από την ανάγκη γνώσης επιµέρους τεχνικών λεπτο- µερειών (κυρίως συντακτικών) όταν χρησιµοποιούνται γλώσσες προγραµµατισµού γενικού σκοπού (Jenkins, 2002). Ένας ακόµη παράγοντας είναι η υιοθέτηση παιδαγωγικών προσεγγίσεων βασισµένων στο µοντέλο του καθηγητήαυθεντία. εν καλλιεργούν την αυτενέργεια και τη δηµιουργικότητα των εκπαιδευόµενων οι οποίοι δεν καταφέρνουν να υπερβούν το επίπεδο του προγραµµατιστή - δακτυλογράφου και να προσεγγίσουν το στόχο του προγραµµατιστήδηµιουργού µε σύνθετες ικανότητες που εστιάζουν στην επίλυση προβληµάτων (Gomes & Mendes, 2007). Το έργο pskills (pskills, 2010) επιχειρεί να υπερβεί τις ανωτέρω δυσχέρειες και να θέσει τις βάσεις για την αναµόρφωση των εισαγωγικών µαθηµάτων Πληροφορικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση των Ευρωπαϊκών χωρών στην κατεύ- - ΣΕΛ 2 -

3 εξιότητε προγραµµατισµού για όλου θυνση της Ψηφιακής Ευχέρειας. Για το σκοπό αυτό υιοθετεί µαθητοκεντρικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ενισχύουν την αυτενέργεια και τη δηµιουργικότητα των µαθητών. Αξιοποιεί, επίσης, κατάλληλες Εκπαιδευτικές Γλώσσες Προγραµµατισµού (ΕΓΠ) που έχουν σχεδιαστεί για να απαλλάσσουν τους µαθητές από τις συντακτικές ιδιοµορφίες των γλωσσών προγραµµατισµού γενικού σκοπού παρέχοντας ταυτόχρονα ένα ελκυστικό περιβάλλον εργασίας. Οι µαθητές καλούνται, µε τη χρήση µιας ΕΓΠ, να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν κινούµενα σχέδια, παιχνίδια, ιστορίες και γενικά εφαρµογές που τους κινητοποιούν ενώ ταυτόχρονα τους θέτουν ενώπιον πρακτικών προβληµάτων. Προβλήµατα τα οποία πρέπει οι ίδιοι να επιλύσουν µε την ελάχιστη δυνατή βοήθεια από τον καθηγητή τους. Έτσι, εµβαθύνουν στις βασικές έννοιες και δραστηριότητες που αφορούν τον προγραµµατισµό ως σύνθετη δηµιουργική δραστηριότητα. Έχοντας κατακτήσει αυτές τις γνώσεις και δεξιότητες καθίστανται ικανοί να µαθαίνουν αυτόνοµα γλώσσες προγραµµατισµού γενικού ή ειδικού σκοπού στο µέλλον και να αξιοποιούν καλύτερα τις δυνατότητες των σύγχρονων συστηµάτων και εφαρµογών Πληροφορικής. Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζουµε περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε την προσέγγιση που ακολουθεί το έργο pskills. Ειδικότερα, στην ενότητα 2 αναφερόµαστε στην επιλογή κατάλληλων ΕΓΠ στο πλαίσιο της εισαγωγικής εκπαίδευσης µαθητών στην Πληροφορική. Στην ενότητα 4 παρουσιάζουµε µια συγκριτική αξιολόγηση των επιλεγµένων ΕΓΠ. Στην ενότητα 5 παρουσιάζεται ο σχεδιασµός πιλοτικών µαθηµάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΤΕΙ Κρήτης (τµήµα Ηλεκτρονικής) και το ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου. Η τελευταία ενότητα παρουσιάζει τη µελλοντική εργασία στους επόµενους µήνες του έργου. 2. Κριτήρια και επιλογή ΕΓΠ Από τα όσα εκτέθηκαν στην προηγούµενη ενότητα γίνεται φανερό ότι οι ΕΓΠ δεν είναι γλώσσες προγραµµατισµού γενικού σκοπού γλώσσες. Είναι γλώσσες ειδικού σκοπού που καλύπτουν ορισµένες εκπαιδευτικές απαιτήσεις, ανάλογα µε το σχεδιασµό τους. Ως εκ τούτου, στα πλαίσια ενός ορισµένου εκπαιδευτικού πλαισίου, τίθεται το ζήτηµα του προσδιορισµού κατάλληλης ΕΓΠ που να εναρµονίζεται µε το συγκεκριµένο πλαίσιο. Προτείνουµε την υιοθέτηση µιας µεθοδολογίας δύο φάσεων που βασίζεται σε εργασία που αφορά την αξιολόγηση λογισµικού ΕΛΛΑΚ (van den Berg, 2005). Η πρώτη φάση αφορά τον καθορισµό κριτηρίων επιλογής ώστε να αποκλειστούν οι ΕΓΠ που δεν τα ικανοποιούν και να εντοπιστούν όσες τα ικανοποιούν. Στη δεύτερη φάση οι επιλεγµένες ΕΓΠ συγκρίνονται βάσει κατάλληλων κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης. Σε σχέση µε την πρώτη φάση, τα κριτήρια επιλογής για τον ε- ντοπισµό των κατάλληλων ΕΓΠ, όπως προτείνονται από το έργο pskills, είναι τα ακόλουθα: Υποστήριξη αρχών αντικειµενοστραφούς προγραµ- µατισµού: Ο αντικειµενοστρεφής προγραµµατισµός είναι το προγραµµατιστικό παράδειγµα στο οποίο βασίζονται οι δηµοφιλέστερες γλώσσες προγραµµατισµού (Programming Language Popularity, 2010), όπως οι C++, C#, Visual Basic, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby, Perl, και η Lisp. Η υιοθέτησή του διευκολύνει την άµεση µεταφορά της γνώσης που αποκτούν οι µαθητές µε µια ΕΓΠ σε πολλές γλώσσες προγραµµατισµού γενικού σκοπού. ιαθεσιµότητα µέσω Ολοκληρωµένου Προγραµµατιστικού Περιβάλλοντος (ΟΠΠ): Η ανάγκη ύπαρξης ενός ΟΠΠ αποσκοπεί στη διευκόλυνση των µαθητών και των καθηγητών τους που µπορούν µέσα από ενιαίο περιβάλλον να εκτελούν όλες τις εργασίες σύνταξης, δοκιµής, εκσφαλµάτωσης και εκτέλεσης των προγραµ- µάτων τους. Περαιτέρω, αυτή η επιλογή εναρµονίζεται µε την τρέχουσα κατάσταση σε σχέση µε τις γλώσσες προγραµµατισµού γενικού σκοπού που κατά κανόνα συνοδεύονται από τέτοια περιβάλλοντα (Integrated Development Environments IDEs). Υποστήριξη Οπτικού Προγραµµατισµού: Η υποστήριξη οπτικού προγραµµατισµού εξαλείφει τα συντακτικά λάθη και εξοικονοµεί πολύτιµο χρόνο για τους µαθητές και τους καθηγητές τους ώστε να εστιάσουν στα θεµελιώδη. Όχι στα επουσιώδη που κατά κανόνα εξαρτώνται από τις διαφορετικές υλοποιήσεις των µεταφραστών και των διερµηνευτών. Συµβάλλει επίσης στη ενεργό εµπλοκή µαθητών και καθηγητών µε τρόπο διαισθητικό και ελκυστικό. ιαθεσιµότητα ως ΕΛΛΑΚ: Η χρήση ΕΓΠ που διατίθεται ως ΕΛΛΑΚ διευκολύνει την ευρύτερη δυνατή αξιοποίηση και σε σχολικές µονάδες που δεν µπορούν να καλύψουν τα έξοδα απόκτησης κλειστού λογισµικού. Περαιτέρω, η διαθεσιµότητα ως ΕΛΛΑΚ δίνει τη δυνατότητα προσαρµογών και επεκτάσεων. Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής και ξεκινώντας από διαθέσιµους καταλόγους ΕΓΠ (Educational programming language Wikipedia, 2010), επιλέχτηκαν οι επόµενες ΕΓΠ ως βάση για τη συγκριτική αξιολόγηση που περιγράφεται στην επόµενη ενότητα. Alice (http://www.alice.org) ComiKit (http://www.comikit.com/) Greenfoot (http://www.greenfoot.org/index.html) Scratch (http://scratch.mit.edu/) Squeak-Etoys (http://squeakland.org/) StarLogo TNG (http://education.mit.edu/drupal/ starlogo-tng) Storytelling Alice (http://www.alice.org/kelleher/ storytelling/index.html) 3. Συγκριτική µελέτη επιλεγµένων ΕΓΠ Μετά την επιλογή των ΕΓΠ που ικανοποιούν όλα τα κριτήρια επιλογής που καθορίστηκαν στην προηγούµενη ενότητα, ακολούθησε η αναλυτική µελέτη τους µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης που καθορίστηκαν κατ' αναλογία προς το (van den Berg, 2005) και είναι τα εξής: Ενεργός Κοινότητα Ανάπτυξης: Σηµαντικό για να αποφευχθεί η απαξίωση των γνώσεων καθηγητών και µαθητών καθώς επίσης και για τη δυνατότητα πολύχρονης χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού που θα αναπτυχθεί. Ύπαρξη Σταθερών Εκδόσεων: Σηµαντική προϋπόθεση για αποφυγή τεχνικών εµποδίων στην αξιοποίηση της ΕΓΠ στην πράξη. Ηλικιακό Φάσµα: Θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις ηλικίες µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. - ΣΕΛ 3 -

4 Υποστηριζόµενες Γλώσσες: Σηµαντική παράµετρος για την ευρύτερη δυνατή αξιοποίηση µιας ΕΓΠ σε πολυγλωσσικές περιοχές όπως η Ευρώπη. Υποστήριξη Μετάφρασης ιεπαφής: Σηµαντική παράµετρος για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αξιοποίησης και σε άλλες χώρες των οποίων οι γλώσσες δεν υποστηρίζονται προς το παρόν. Υποστηριζόµενα Λειτουργικά Συστήµατα: Παρά το γεγονός ότι τα MS Windows είναι το κυρίαρχο Λειτουργικό Σύστηµα (ΛΣ), είναι επιθυµητή η δυνατότητα χρήσης της ΕΓΠ και σε άλλα ΛΣ (όπως Mac OS και Linux) για την εξασφάλιση της µεγαλύτερης δυνατής αξιοποίησης της ΕΓΠ. Υποστηριζόµενα Προγραµµατιστικά Παραδείγµατα: Η υποστήριξη πολλαπλών προγραµµατιστικών παραδειγµάτων είναι ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα. Η υποστήριξη συγκεκριµένων παραδειγµάτων µπορεί να είναι αναγκαία για την εναρµόνιση µε υφιστάµενα προγράµµατα σπουδών. Τεκµηρίωση: Η ύπαρξη καλής ποιότητας τεκµηρίωσης µπορεί να είναι βασικός παράγοντας για την υιοθέτηση µιας ΕΓΠ ώστε να διευκολύνεται τόσο ο καθηγητής όσο και οι µαθητές στη ανεύρεση πληροφοριών γι' αυτήν. Στη συνέχεια δίνεται ο συνοπτικός πίνακας µε τη συγκριτική αξιολόγηση των ΕΓΠ που είχαν επιλεγεί από την πρώτη φάση της µελέτης µε βάση τα ανωτέρω κριτήρια. Πίνακας 1: Συγκριτική αξιολόγηση ΕΓΠ. Κριτήριο Alice Comikit Green-foot Scratch Squeak-Etoys StarLogo TNG Storytelling Alice Ενεργός Κοινότητα Ανάπτυξης εξιότητε προγραµµατισµού για όλου Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Ύπαρξη Σταθερών Εκδόσεων Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ηλικιακό Φάσµα Υποστηριζόµενες Γλώσσες en en en, fr, it, el, de, >50 (en, it, el, de, et,...) >10 (en, de, it, el,...) en en Υποστήριξη Μετάφρασης ιεπαφής Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Υποστηριζόµενα Λειτουργικά Συστή- µατα Win, Linux, MacOS Win, Linux, MacOS Win, Linux, MacOS Win, Linux, MacOS Win, Linux, MacOS Win, MacOS Win Υποστηρ. Προγρ/κά Παραδείγµατα ΑΣ, ΟΓ, ΟΠ, 3 ΑΣ, ΟΠ ΑΣ, ΟΠ ΑΣ, ΟΓ, ΟΠ, Π ΑΣ, ΒΠ ΑΣ, ΟΠ, 3, ΠΠ, ΓΠ ΑΣ, ΟΓ, ΟΠ Τεκµηρίωση Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Με βάση τον προηγούµενο πίνακα προκύπτει ότι η ΕΓΠ Scratch αποτελεί την ιδανική επιλογή που καλύπτει το ευρύτερο δυνατό ηλικιακό φάσµα, υποστηρίζοντας και το µεγαλύτερο σύνολο γλωσσών στη γραφική διεπαφή της καθώς και τα σηµαντικότερα προγραµ- µατιστικά παραδείγµατα. Πολύ καλές επιλογές, ιδίως στην περίπτωση σπουδαστών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, είναι επίσης το Alice και το StarLogo TNG. Το τελευταίο είναι και η ενδεδειγµένη επιλογή στην περίπτωση που το ζητούµενο είναι µια ΕΓΠ για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προσοµοιώσεων (π.χ. µοντέλων φυσικής, χηµείας ή άλλων επιστηµών). Με βάση την ανωτέρω συγκριτική αξιολόγηση, επιλέχθηκε το Scratch για χρήση σε πιλοτικά µαθήµατα ο σχεδιασµός των οποίων περιγράφεται στην επόµενη ενότητα. Η εργασία αυτή πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του LLP Comenius Multilateral Project LLP-GR-COMENIUS-CMP µε τίτλο pskills - Programming Skills Development in Secondary Education by means of Modern Educational Programming Languages. Το έργο αυτό χρηµατοδοτείται µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δηµοσίευση δεσµεύει µόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 4. Μαθητοκεντρικός σχεδιασµός πειραµατικών µαθηµάτων προγραµµατισµού Στα πλαίσια της αρχικής πιλοτικής εφαρµογής των καινοτόµων εκπαιδευτικών µεθόδων του έργου pskills, σχεδιάστηκαν και βρίσκονται σε εξέλιξη δύο µαθήµατα. Το πρώτο στο Τµήµα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Κρήτης µε τίτλο Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Λογισµικού απευθυνόµενο σε πρωτοετείς σπουδαστές. Το δεύτερο ως εθελοντικό µάθηµα στο ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου µε τίτλο Εργαστήριο Ψηφιακής ηµιουργίας. Και τα δύο µαθήµατα ακολουθούν προσέγγιση Μάθησης Βασισµένης στην Επίλυση Προβληµάτων (Ryoo et al., 2008) και υιοθετούν αξιολόγηση φακέλου (Plimmer, 2000) για τη βαθµολόγηση των εκπαιδευόµενων. Και στα δύο οι εκπαιδευόµενοι αναπτύσσουν έργα κλιµακούµενης δυσκολίας ακολουθώντας τις φάσεις (1) ανάλυσης απαιτήσεων, (2) σχεδιασµού µε storyboards, (3) ανάπτυξης και (4) παρουσίασης-αξιολόγησης. Η συνολική διάρκεια των µαθηµάτων είναι εκπαιδευτικές εβδοµάδες µε µία τρίω- - ΣΕΛ 4 -

5 ρη συνάντηση κάθε εβδοµάδα. Ενδεικτικά θεµατικά πεδία στα οποία εργάζονται οι εκπαιδευόµενοι είναι τα εξής: Ζωντανεύω ένα έργο ζωγραφικής. Φτιάχνω διαλόγους (κόµικς) ιηγούµαι µια ιστορία ηµιουργώ κινούµενα σχέδια Συνθέτω µουσική ηµιουργώ µια οπτικοακουστική παρουσίαση Χορογραφία -Σύνθετη κίνηση στο χώρο Φτιάχνω απλά ηλεκτρονικά παιγνίδια (στρατηγικής, δράσης κ.λ.π.) Ψηφιακή συναυλία Θεατρική παράσταση Προσοµοιώνω ένα επιστηµονικό πείραµα ή µια µηχανική διάταξη Ελέγχω τη συµπεριφορά µιας εφαρµογής µέσα από εντολές που δίνονται από αρχείο (κατασκευή απλής γλώσσας) Στα πλαίσια της προετοιµασίας των µαθηµάτων έχουν καταγραφεί συγκεκριµένα αντικείµενα υπό διαπραγµάτευση εν είδει συχνών ερωτήσεων. Το σχετικό υλικό παρουσιάζεται κατ' απαίτηση (όχι µε τη µορφή αυτόνοµων διαλέξεων) ανάλογα µε τις πρακτικές ανάγκες που προκύπτουν καθώς οι εκπαιδευόµενοι αναπτύσσουν τα έργα τους. Στον επόµενο πίνακα δίνεται ο κατάλογος των αντικειµένων αυτών ταξινοµηµένων ως προς το επίπεδο της πολυπλοκότητας και το θεµατικό πεδίο. Πίνακας 2: Συχνά ερωτώµενα θέµατα στα πλαίσια του σχεδιασµού µαθηµάτων Xρήση και διανοµή Λήψη και εγκατάσταση του λογισµικού scratch ιαµοιρασµός εφαρµογών Χαµηλή πολυπλοκότητα Μέση πολυπλοκότητα Υψηλή πολυπλοκότητα Ανοικτό Λογισµικό, Creative Commons Παίρνοντας έµπνευση και µαθαίνοντας τεχνικές από εφαρµογές τρίτων Βασικά δοµικά στοιχεία της γραφικής Επεκτείνοντας εφαρµογές τρίτων διεπαφής Επικοινωνία µε την online κοινότητα Βασικές έννοιες Μεταβλητές ένδρα αποφάσεων και Boolean λογική Συγχρονισµός και συντονισµός Επαναληπτική εκτέλεση Πίνακες και αρχεία Νήµατα Ειδική λειτουργικότητα Αριθµητικές πράξεις Γεγονότα (events) υναµική αλληλεπίδραση Μαθηµατικές συναρτήσεις Τυχαίοι αριθµοί Ανίχνευση επαφής Κυκλικότητα µε χρήση του mod Καταγραφή και µεταβολή καταστάσεων υναµική παρουσίαση περιεχο- Ενσωµάτωση τυχαιότητας σε εφαρµογές µένου µεταβλητών Μετρητές Γραφικές παραστάσεις Κίνηση Κίνηση σε ευθεία τροχιά Τυχαία κίνηση Κίνηση σε µη ευθεία τροχιά Ηχητική επένδυση εφαρµογών Ποιότητα κώδικα Προσέγγιση σε σταθερές περιοχές Καθοδήγηση κίνησης από χρήστη Αποφυγή εµποδίων Προσέγγιση σε κινούµενους στόχους Χρήση κοστουµιών για να δοθεί η αίσθηση της κίνησης Προσοµοίωση βαρύτητας Απλή ηχογράφηση Κανόνες και τρόποι ηχογράφησης Επεξεργασία ήχου µε εξωτερικά εργαλεία Ονόµατα µεταβλητών και άλλων Σηµασία και ύφος σχολίων αντικειµένων Υπόβαθρα και µορ-επεξεργαστήφές Scratch εικόνας του Ανίχνευση & διόρθωση Εκτέλεση βήµα-βήµα λαθών Φωτογράφηση Τυπολογία σφαλµάτων και κατά περίπτωση χειρισµός τους Επεξεργασία εικόνας µε εξωτερικά εργαλεία 5. Σύνοψη και Μελλοντική εργασία Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε η προσέγγιση που ακολουθεί το έργο pskills σε σχέση µε τα εργαλεία και τον παιδαγωγικό σχεδιασµό εισαγωγικών µαθηµάτων προγραµµατισµού. Παρά το γεγονός ότι το έργο εστιάζει στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ένα από τα υπό εξέλιξη πιλοτικά µαθήµατα αφορά σπουδαστές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε στόχο τη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής εφαρµογής των αποτελεσµάτων του έργου. Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής πιλοτικής εφαρµογής και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της, θα ακολουθήσει ο λεπτοµερής σχεδιασµός και η εφαρµογή εκπαιδευτικών σεναρίων στην Αυστρία, την Ιταλία, την Εσθονία και την Ελλάδα αρχίζοντας από τον Ιανουάριο του Σχεδιάζεται επίσης η διενέργεια θερινών σχολείων για καθηγητές - ΣΕΛ 5 -

6 Πληροφορικής προκειµένου να εκπαιδευτούν στη µεθοδολογία και τα εργαλεία του έργου και να µπορέσουν να τα αξιοποιήσουν αποτελεσµατικά στα µαθήµατά τους. Ευχαριστίες Η εργασία αυτή πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του LLP Comenius Multilateral Project LLP-GR-COMENIUS-CMP µε τίτλο pskills - Programming Skills Development in Secondary Education by means of Modern Educational Programming Languages. Το έργο αυτό χρηµατοδοτείται µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δηµοσίευση δεσµεύει µόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Βιβλιογραφία van den Berg, K. (2005). Finding Open options: An Open Source software evaluation model with a case study on Course Management Systems, Master thesis. Retrieved March 21, 2010, from Committee on Information Technology Literacy, National Research Council. (1999). Being Fluent with Information Technology. Washington, D.C.: The National Academies Press. Dunican, E. (2002). Making the analogy: Alternative delivery techniques for first year programming courses. In J. Kuljis, L. Baldwin & R. Scoble (Eds), Proceedings from the 14th Workshop of the Psychology of Programming Interest Group, Brunel University, June 2002, Educational programming language - Wikipedia. (2010.). Retrieved March 1, 2010, from European Commission DG INFSO (2009). Women and ICT Status Report 2009 Draft, European Commission DG INFSO. Retrieved March 21, 2010, from Gomes, A., Mendes, A.J. (2007). Learning to program - difficulties and solutions. International Conference on Engineering Education ICEE Intelligence amplification Wikipedia (2010). Retrieved March 1, 2010, from Jenkins, T. (2002). On the difficulty of learning to program. Proceedings of the 3rd Annual Conference of the LTSN Centre for Information and Computer Sciences, Retrieved March 20, 2010, from Margolis, J., Fisher, A., & Miller, F. (2000). The Anatomy of Interest: Women in Undergraduate Computer Science. Women's Studies Quarterly, 28(1/2), Papastergiou, M. (2008). Are Computer Science and Information Technology still masculine fields? High school students' perceptions and career choices. Comput. Educ., 51(2), Plimmer, B. (2000). A Case Study of Portfolio Assessment in a Computer Programming Course, Proceedings of the NACCQ, Wellington, New Zealand. Programming Language Popularity. (2010).. Retrieved March 21, 2010, from pskills. (2010). Retrieved March 1, 2010, from Resnick, M., Maloney, J., Monroy-Hernández, A., Rusk, N., Eastmond, E., Brennan, K., Millner, A., et al. (2009). Scratch: programming for all. Commun. ACM, 52(11), pp Ryoo, J., Fonseca, F., & Janzen, D. S. (2008). Teaching Object-Oriented Software Engineering through Problem-Based Learning in the Context of Game Design. In 2008 IEEE 21st Conference on Software Engineering Education and Training (CSEET), Charleston, SC, USA, pp Εργαστήριο ιανεµηµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων & Εφαρµογών Πολυµέσων του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, 2 Εργαστήριο ιανεµηµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων & Εφαρµογών Πολυµέσων του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, 3 Επαγγελµατικό Λύκειο Ακρωτηρίου, Χανιά, 4 Τµήµα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Κρήτης (Παράρτηµα Χανίων), 5 Εργαστήριο ιανεµηµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων & Εφαρµογών Πολυµέσων, του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, Λάβαµε και δηµοσιεύουµε από το συνάδελφο Μαργέλη Γεώργιο την ακόλουθη παρατήρηση σχετικά µε το άρθρο «Εργασιακά Θέµατα των Πληροφορικών» που δηµοσιεύτηκε στο 6ο τεύχος του «Π» σχετικά µε την ερµηνεία που δίνεται στη φράση : "...Η πιο ενδιαφέρουσα ερµηνεία έως τώρα είναι η αντιστοίχηση των τριών κλιµακίων (πλέον 120, 104 και 74 ευρώ) στους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και Ε Πληροφορικής αντίστοιχα», µας γράφει ο κος Μαργέλης : γεγονός όµως που δεν ισχύει καθώς σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (Ν.3606/2007, ΦΕΚ 195/Α/2007), µόνο οι απόφοιτοι της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, Αναλυτές Προγραµµατιστές και Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, λαµβάνουν το επίδοµα των 120 ευρώ ενώ τα υπόλοιπα επιδόµατα προορίζονται για τους αποφοίτους της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης". - ΣΕΛ 6 -

7 Ηµερίδα πληροφορικής και επικοινωνιών των Σταύρου Σαχτούρη & Θανάση Φρυδά εκδήλωση του παραρτήµατος Αιγαίου... Ιδιαίτερα επιτυχηµένη η πρώτη ηµερίδα πληροφορικής και επικοινωνιών Την Πέµπτη, 17 εκεµβρίου, πραγµατοποιήθηκε στο Οµήρειο Πνευµατικό Κέντρο ήµου Χίου η πρώτη ηµερίδα του παραρτήµατος Βορείου Αιγαίου της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας µε τίτλο "Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως µοχλός ανάπτυξης", µε συνδιοργανωτή το Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η εταιρία «Ευφυής Εκπαίδευση» (www.smartedu.gr) και χορηγός επικοινωνίας ο Όµιλος Μ.Μ.Ε. «Αλήθεια» (www.alithia.gr). λογιστών, κου Σταύρου Κουµπιά. Στην επιστολή αυτή, που απευθύνονταν στον Πρόεδρο του παραρτήµατος Βορείου Αιγαίου της Ε.Π.Ε., ο κος Κουµπιάς ευχαρίστησε και συνεχάρη τους διοργανωτές για την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης. Στην τοποθέτησή του εξέφρασε την πεποίθησή ότι οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών µπορούν να αξιοποιηθούν σε µία πληθώρα εφαρµογών που θα βελτιώσουν τη ζωή µας, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά "Θεωρώ ότι µπορούν να βοηθήσουν ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της χώρας και ιδιαίτερα της περιφέρειας εφ όσον υιοθετηθούν ορθολογικές και ώριµες πολιτικές και πρακτικές που είµαι βέβαιος ότι θα προβληµατίσουν την ηµερίδα σας." Στη συνέχεια επισήµανε τη σηµασία του ρόλου του πανεπιστηµίου που "µε την ποιοτική εκπαίδευση επιστηµόνων µε γνωστικά αντικείµενα συγγενή µε ΤΠΕ, την παραγωγή καινοτό- µων αποτελεσµάτων και µε την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων µε τις οποίες η υπάρχουσα υψηλού επιπέδου ακαδηµαϊκή και τεχνολογική εµπειρία σε ΤΠΕ που υπάρχει στα Ιδρύµατα θα χρησιµοποιηθεί για την αντιµετώπιση προβληµάτων σε ευρύτερη ή στενότερη κλίµακα και πάντως προβληµάτων που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες". Ο κος Πρύτανης δεν παρέλειψε να περιγράψει µερικές από τις δραστηριότητες του Πανεπιστηµίου Πάτρας, µε τρόπο που αναδεικνύει τη σηµασία τους για την ανάπτυξη της υτικής Ελλάδας και την προσφορά της ακαδηµαϊκής κοινότητας στην ελληνική κοινωνία. "Τελικά, το Πανεπιστήµιο είναι ή πρέπει να είναι, εκ των πραγµάτων, ο αιµοδότης που τροφοδοτεί τις τοπικές κοινωνίες µε λύσεις και µε υψηλού επιπέδου επιστηµονικό προσωπικό το οποίο θα βοηθήσει στην ουσιαστική τους ανάπτυξη" αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο κος Κουµπιάς που, δυστυχώς, δεν κατάφερε να παραβρεθεί λόγω σηµαντικών ανειληµµένων υποχρεώσεων, έχει ήδη αποδεχθεί πρόταση των διοργανωτών να συµµετάσχει ως ένας εκ των κεντρικών οµιλητών σε εκδήλωση που προγραµµατίζεται για το άµεσο µέλλον. Ο δηµοσιογράφος και ιευθυντής του Οµίλου Μ.Μ.Ε. "Αλήθεια", κος Γιάννης Τζούµας, ανέβηκε στο βήµα αµέσως Θεµατικά, οι εισηγήσεις που εκφωνήθηκαν αφορούσαν στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών από τον πολίτη, την αξιοποίησή τους για την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών και την κατασκευή υποδοµής στην οικονοµία και τις επιχειρήσεις, στη δηµόσια διοίκηση, στην εκπαίδευση και στην ενηµέρωση. Κάθε ένας από τους προσκεκληµένους οµιλητές εκπροσωπούσε ένα συγκεκριµένο πεδίο εφαρµογής των ψηφιακών τεχνολογιών, στο οποίο είναι ειδικός και διακεκριµένος. Οι εισηγήσεις τους ήταν ζωντανές και κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού που συµµετείχε στις συζητήσεις µέχρι το τελευταίο λεπτό της εκδήλωσης. Την ηµερίδα χαιρέτισαν (α) η βουλευτής Χίου κα Ελπίδα Τσουρή µε επιστολή, (β) ο Αντιπρύτανης Φοιτητικών Θεµάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και καθηγητής του Τµήµατος Οικονοµίας και ιοίκησης κος Γιάννης Γκιάλας, µε το µεστό, περιεκτικό και γλαφυρό λόγο του, και (γ) οι εκπρόσωποι των διοργανωτών, που ευχαρίστησαν το Τµήµα Μηχανικών Οικονο- µίας και ιοίκησης και, συγκεκριµένα, τον αναπληρωτή πρόεδρό του κο Πέτρο Καβάσαλη για τη συνεργασία. Στην αρχή της ηµερίδας διαβάστηκε επιστολή του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Πατρών και καθηγητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπο- - ΣΕΛ 7 -

8 Ηµερίδα πληροφορικής και επικοινωνιών µετά. Ο τίτλος της οµιλίας του ήταν "Ένας πρώην ψηφιακά αναλφάβητος στο χώρο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης". Ο γνωστός δηµοσιογράφος µίλησε µε αµεσότητα, χρησιµοποιώντας απλό και κατανοητό λόγο. Αναφέρθηκε µε χαρακτηριστικό τρόπο στην ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων και το πως αυτές επηρέασαν το χώρο του, αναφέροντας πραγµατικά παραδείγµατα από την πολυετή εµπειρία του αλλά και από καθηµερινές ιστορίες. Ο κος Τζούµας παρουσίασε µε γλαφυρότητα την κατάσταση στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και δεν άφησε καµία αµφιβολία για την πολύ µεγάλη σηµασία των ψηφιακών τεχνολογιών στη λειτουργία και την εξέλιξή τους. από το παράρτηµα Αιγαίου των Σταύρου Σαχτούρη & Θανάση Φρυδά σε ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες διαδραµάτισαν και διαδραµατίζουν ιδιαίτερα κρίσιµο ρόλο στην οργάνωση, την καλή λειτουργία και την ανάπτυξη µίας επιχείρησης. Αναφέρθηκε συγκεκριµένα σε αλλαγές που επιφέρουν οι τεχνολογίες αυτές στο ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον, από τη µηχανογράφηση µέχρι τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, χάραξης στρατηγικής, τη στρατηγική επικοινωνίας και τον επιχειρησιακό σχεδιασµό. Ακολούθησε η περιγραφή των µεταβολών στο περιβάλλον που επηρεάζει την επιχείρηση απ' έξω, επιβάλλοντας την επιτάχυνση των ρυθµών, το µετασχηµατισµό των επικοινωνιακών στρατηγικών, την αναθεώρηση στο σχεδιασµό και την προώθηση των προϊόντων, κ.α. Ακολούθησε η εισήγηση του βουλευτή Χίου και πρώην Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Ανάπτυξης κο Κωστή Μουσουρούλη, µε θέµα "Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως όχηµα ανάπτυξης από την οπτική του ΕΣΠΑ". Ο κος βουλευτής πραγµατοποίησε µία πλούσια σε περιεχόµενο οµιλία, διανθισµένη µε πολλά στατιστικά και ιστορικά στοιχεία, προσφέροντας στην κατανόηση της κατάστασης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη χώρα µας. Ο κος Μουσουρούλης τόνισε τις δυνατότητες του έµψυχου δυναµικού της χώρας, τόσο σε ακαδηµαϊκό όσο και σε επαγγελµατικό επίπεδο, στο χώρο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, αναφέροντας αρκετά παραδείγµατα διακεκριµένων Ελλήνων που συνέβαλαν αποφασιστικά στην εξέλιξη της τεχνολογίας σε παγκόσµιο επίπεδο. Συνολικά, ο κος Μουσουρούλης τόνισε ότι υπάρχουν ευκαιρίες και δυνατότητες για ανάπτυξη, αφήνοντας µία θετική νότα αισιοδοξίας για το µέλλον. Μετά το διάλειµµα πήρε το λόγο ο ιευθύνων Σύµβουλος της Mediterra (mastihashop) κος Γιάννης Μανδάλας, σε µία εισήγηση µε τίτλο "Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Επιχειρηµατική Ανάπτυξη της Περιφέρειας". Ο κος Μανδάλας επιβεβαίω- Ο κος Μανδάλας ανέφερε, χαρακτηριστικά, ότι "ο ορισµός του νέου και της καινοτοµίας τίθεται σε αµφισβήτηση υπό την πίεση του όγκου και της ταχύτητας της πληροφορίας". Στη συνέχεια, παρουσίασε τα βήµατα ενσωµάτωσης των νέων τεχνολογιών από τη σκοπιά των επιχειρήσεων (εγκατάσταση, εκπαίδευση, προσαρµογή, αναθεώρηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού). Θετικό ήταν το πνεύµα του επιλόγου της εισήγησης του κου Μανδάλα, όπου τόνισε την ευκαιρία που προσφέρουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στο να αρθούν οι περιορισµοί και τα εµπόδια που επιβάλει ο νησιωτικός χαρακτήρας της περιοχής µας, επιτρέποντας την ανεξάρτητη επιχειρηµατική ανάπτυξη της περιοχής. Τον κο Μανδάλα διαδέχθηκε ο Πρόεδρος του Τµήµατος Ναυτιλίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, καθηγητής κος Νικήτας Νικιτάκος, µε θέµα "οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο νησιωτικό περιβάλλον". Η εισήγηση του κου Νικητάκου εστίασε στις ανάγκες, το έργο και τις καινοτοµίες που έχουν γίνει ή µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη διαχείριση των ιδιαίτερων ζητηµάτων της νησιωτικής Ελλάδας. Τα στοιχεία που παρουσίασε έδειξαν ότι υπάρχει ακόµα αρκετός δρόµος να διανυθεί αλλά και πάρα πολλές δυνατότητες και ευκαιρίες για την επίλυση πολλών χαρακτηριστικών και, συχνά, χρόνιων προβληµάτων. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ο κος Νικητάκος αναφέρθηκε στα περισσότερα - ΣΕΛ 8 -

9 Ηµερίδα πληροφορικής και επικοινωνιών από το παράρτηµα Αιγαίου από τα κεντρικά ζητήµατα της ηµερίδας (δηµόσια διοίκηση, επιχειρηµατικότητα και οικονοµία, εκπαίδευση), συνδέοντάς τα µεταξύ τους και µε την περιοχή του Αιγαίου. των Σταύρου Σαχτούρη & Θανάση Φρυδά εισήγησή του µε εντυπωσιακά παραδείγµατα και αναφορές από επιτυχηµένες ελληνικές επιχειρήσεις που αναπτύχθηκαν µε αντικείµενο ή όχηµα τις νέες τεχνολογίες. Ο κος Τσίγκος δε δίστασε να ανοίξει διάλογο µε το κοινό, που έδειξε θερµό ενδιαφέρον τόσο για τα θέµατα που έθιξε ο πρόεδρος της Ε.Π.Ε., όσο και για τα ζητήµατα που ανέλυσαν οι προηγούµενοι οµιλητές. Επιπλέον, ο κος Νικητάκος συνέδεσε τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών µε την εργασία, τον τουρισµό, την ιατρική, την άµυνα, τις µεταφορές, την ενέργεια και το περιβάλλον. Έντονο ενδιαφέρον παρουσίασαν και οι συγκεκριµένες προτάσεις που παρουσίασε γι αυτά τα ζητήµατα, όλες βασισµένες σε υποδοµή και εργαλεία από τον κόσµο της πληροφορικής και των ψηφιακών επικοινωνιών. Συνοψίζοντας, η ηµερίδα της 17ης εκεµβρίου ήταν η πρώτη µίας σειράς πρωτοβουλιών που η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας σχεδιάζει στην περιοχή του Βόρειου Αιγαίου και κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχηµένη. Το συµπέρασµα της ηµερίδας είναι ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για ανατροπή του αρνητικού κλίµατος, αντιµετώπιση των ιδιαίτερων προβληµάτων της κάθε περιοχής και δυνατότητες ανάπτυξης σε όλους τους τοµείς. Όσοι παρακολούθησαν τις εισηγήσεις έφυγαν µε αισιόδοξη και θετική διάθεση και την ελπίδα ότι αυτό το πρώτο βήµα προσέγγισης των επιστηµόνων πληροφορικών µε την τοπική κοινωνία θα έχει συνέχεια και θα αποφέρει σηµαντικά οφέλη για την ευρύτερη περιοχή...o Σταύρος Σαχτούρης και ο Θανάσης Φρυδάς είναι πληροφορικοί που δραστηριοποιούνται στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι ιδρυτικά µέλη του τοπικού παραρτήµατος.. Στο βήµα ανέβηκε, στη συνέχεια, ο κος ηµήτρης Τσίγκος, Πρόεδρος της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας και Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσµων Νέων Επιχειρηµατιών. Ο κος Τσίγκος µίλησε για την αξία των επιστηµόνων πληροφορικών και την ανάγκη να τους εµπιστευθεί η ελληνική κοινωνία. Επίσης, αναφέρθηκε µε γλαφυρό και ζωντανό τρόπο στο επιχειρηµατικό σκηνικό της χώρας µας, έκανε ενδιαφέρουσες προτάσεις σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα, και εµπλούτισε την - ΣΕΛ 9 -

10 λωση ήταν καλύτερη από τα δύο προηγούµενα συνέδρια. Εκτός από τις οµιλίες, πάντα είναι θαυµάσιο να βλέπεις πρόσωπα που έχουν καιρό να συναντηθούν στο φουαγιέ του κτηρίου που έγινε το συνέδριο. Συνέδριο και Ηµερίδες ΕΛΛΑΚ Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισµικού / Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) διοργανώνει συνέδριο µε θέµα "ΕΛ/ΛΑΚ: Επιχειρηµατικότητα, ηµόσιος Τοµέας, Εκπαίδευση & Έρευνα". Το συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Μαΐου 2010 στην Αθήνα (ΕΜΠ), ενώ την Κυριακή 16 Μαΐου θα πραγµατοποιηθούν αντίστοιχες ηµερίδες σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Πάτρα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ προσκαλεί δηµιουργούς (developers) ΕΛ/ΛΑΚ και γενικώς όσους συµβάλουν (contributors) σε έργα ΕΛ/ΛΑΚ, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την πρότασή τους και την πόλη που θέλουν να συµµετέχουν, για κρίση από την επιστηµονική επιτροπή, µε στην διεύθυνση ellak.gr, το αργότερο µέχρι την Κυριακή 18 Απριλίου. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συµµετοχή στο συνέδριο να περιλαµβάνει συνοπτική περιγραφή της πρότασης έως 300 λέξεις. Οι προτάσεις µπορούν να αφορούν τόσο παρουσιάσεις, όσο και εργαστήρια (workshops). Το πρόγραµµα : <http://conf.ellak.gr/2010/> ουσιαστικά το πιο πλήρες ΩΡΕΑΝ Ελληνικό λειτουργικό fosscomm Θεσσαλονίκη (σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο site του συνεδρίου) Στις 24 και 25 Απριλίου έγινε στην Θεσσαλονίκη το 3ο συνέδριο κοινοτήτων ΕΛΛΑΚ (fosscomm 2010) στην Θεσσαλονίκη. Η οργανωτική επιτροπή αποτελείτο από την κα. Ρούζη Στέλλα και τους κ. Χρήστο Μπαχαράκη και κ. Χρήστο Χουτουρίδη. Από το πρωί υπήρχε µεγάλη προσέλευση, και πρώτη φορά σχη- µατίσθηκε ουρά, για να περάσει από την γραµµατεία για να λάβει τα καρτελάκια συνέδρου. Λόγω της µεγάλης προσέλευσης, το πρόγραµµα ξεκίνησε αργότερα από ότι είχε αρχικά ανακοινωθεί, αλλά αυτό καθόλου δεν ενόχλησε τους συµµετέχοντες. Η εκδή- Την εκδήλωση ξεκίνησε ο κ. Σταµέλος αντιπρόεδρος της σχολής πληροφορικής του Α.Π.Θ., κάνοντας τον πρώτο χαιρετισµό. Στην συνέχεια ο κ. Γιώργος Πορτοκάλογλου παρουσίασε την οµάδα Fosscomm, και ενηµέρωσε τους σύνεδρους για τον σκοπό και την δράση της. Στην συνέχεια ανέβηκαν στο βήµα εκπρόσωποι από όλες τις κοινότητες που συµµετείχαν στην εκδήλωση και έκαναν ένα µικρό χαιρετισµό. Η πρώτη οµιλία του κ. Ευάγγελου Μπαλάσκα, αφορούσε το πως µπορεί κάποιος να προσφέρει στο ελεύθερο και ανοικτό λογισµικό. Ήταν σηµαντική η πρώτη οµιλία καθώς πρώτη φορά, εµφανίσθηκε νέος κόσµος στο συνέδριο. Αυτό δείχνει ότι το συνέδριο πετυχαίνει τον σκοπό του, που εκτός από την συνάντηση των κοινοτήτων, είναι να µεταφέρει το τι είναι το ΕΛΛΑΚ, σε νέους ανθρώπους. Την επόµενη ηµέρα ανάµεσα στις άλλες οµιλίες, ήταν και η οµιλία ράσεις της εταιρείας ΕΛΛΑΚ, που έγινε από τον κ. Νίκο Ρούσσο, και παρουσίασε το έργο της εταιρείας. Τονίστηκε το έργο των διαγωνισµών υποστήριξης εξελληνισµού και ανάπτυξης έργων ΕΛΛΑΚ, την δηµιουργία κέντρων υποστήριξης ΕΛΛΑΚ, και τις δράσεις για το OpenMesh. Το ενδιαφέρον του κοινού ήταν µεγάλο, καθώς έγιναν πολλές ερωτήσεις. Το πρόγραµµα γενικά, ήταν πολύ πλούσιο καθώς υπήρχαν δύο αίθουσες για οµιλίες και δύο για εργαστήρια, και ήταν όλα τόσο ενδιαφέροντα, αλλά δεν ήταν δυνατόν να παρακολουθηθούν όλα. Σε όλες τις αίθουσες υπήρξε µεγάλη συµµετοχή, και κινητικότητα. Στον δικτυακό τόπο του συνεδρίου σύντοµα, θα ανέβει οπτικοακουστικό υλικό για όσους δεν µπόρεσαν να παρευρεθούν. - ΣΕΛ 10 -

11 Λογισµικό παρακολούθηση Ασύρµατων Βραβείο καλύτερης εργασίας (Best Paper Award) σε Έλληνες ερευνητές στο ICWMC 2009 Στο 5ο διεθνές συνέδριο Ασύρµατης και Κινητής Επικοινωνίας της IARIA (IARIA Fifth International Conference o-n Wireless and Mobile Communications ICWMC 2009), που έλαβε χώρα στις Κάννες στην Γαλλία τον Αύγουστο 2009, τρεις ερευνητές από το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας βραβεύτηκαν µε την διάκριση «καλύτερης εργασίας» (best paper award) όπως παρατίθεται στον υπερσύνδεσµο: <http://www.iaria.org/conferences2009/ AwardsICWMC09.html> & Ενσύρµατων ικτύων του Γιώργου Βιολέττα ρούν να βρεθούν στο <http://users.uom.gr/~georgevio/ Research.html> Συγκεκριµένα οι Βιολέττας Γιώργος M.Sc και Θεοδώρου Τρύφων Μ.Sc., κάτω από την επίβλεψη του καθηγητή Γεωργιάδη Χρήστου, δηµιούργησαν ένα λογισµικό που παρακολουθεί ασύρµατα και ενσύρµατα δίκτυα, ενώ έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί και να καταγράφει την κίνηση και την θέση των φορητών Η/ Υ µέσω του σήµατος της ασύρµατης κάρτας δικτύου. Η εργασία περιγράφει την απαραίτητη έρευνα για την κατασκευή ενός µοντέλου το οποίο παρακολουθεί και καταγράφει όλες τις παραµέτρους ενός δικτύου ασύρµατου ή ενσύρµατου- µέσω του πρωτοκόλλου SNMΡ. Επίσης στο ίδιο µοντέλο-λογισµικό αναπτύχθηκαν πρωτότυποι αλγόριθµοι εύρεσης θέσης ενός κινούµενου σταθµού, µέσω της στάθµης του σήµατος ασύρµατου δικτύου Wi-Fi (IEEE )....oι Βιολέττας Γιώργος & Θεοδώρου Τρύφων αποφοίτησαν από το Ε.Α.Π. το 2005 & 2006 αντίστοιχα. Το 2006 εισήχθησαν στο µεταπτυχιακό «Εφαρµοσµένη Πληροφορική» του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας από το οποίο αποφοίτησαν µε άριστα το Στο τέλος της ίδιας χρονιάς έγιναν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες στο ίδιο Πανεπιστήµιο σε θέµατα κρυπτογραφίας και ασφάλειας δεδοµένων. Τα ενδιαφέροντα τους στρέφονται στην ασφάλεια ασύρµατων δικτύων, κρυπτογραφικά συστή- µατα και δυναµικές βάσεις δεδοµένων. Εργάζονται και οι δύο στον ιδιωτικό τοµέα. Ο ρ Γεωργιάδης Χρήστος είναι απόφοιτος του Α.Π.Θ. καθώς και διδάκτωρ της πολυτεχνικής σχολής µε µεταπτυχιακό από το Universita di Pisa της Ιταλίας. ιδάσκει στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ως επίκουρος καθηγητής. Τα ενδιαφέροντα του στρέφονται σε τεχνολογίες ηλεκτρονικού εµπορίου, κινητό εµπόριο, διαδικτυακές βάσεις πολυµέσων... Η εφαρµογή δηµιουργήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας των συντελεστών για το µεταπτυχιακό της Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και βρίσκεται σε πειραµατική λειτουργία. Στην παρουσίαση της αρχικής εφαρµογής όπως φαίνεται στην εικόνα, η εφαρµογή παρακολουθούσε σε πραγµατικό χρόνο την κίνηση ενός φορητού Η/Υ µέσα στην αίθουσα παρουσιάσεων του Πανεπιστηµίου, καταγράφοντας την στάθµη του σήµατος από τους 4 σταθµούς (Access Points) που βρισκόντουσαν τοποθετηµένοι µέσα στην αίθουσα. Περισσότερα στοιχεία για την εργασία και για την έρευνα που διεξάγεται αυτή την στιγµή, µπο- - ΣΕΛ 11 -

12 ωρεάν µυθιστόρηµα Johnnie Society από τον Γιάννη φαρσάρη Mε κεντρικό ήρωα τον τριαντάρη Τζόνι, που εργάζεται ως στέλεχος µάρκετινγκ σε πολυεθνική, το µυθιστόρηµα «Johnnie Society» πραγµατεύεται το θέµα της διάψευσης των ατοµικών ιδανικών και φιλοδοξιών που εδράζονται στην επιδερµική προσέγγιση της ζωής. Ο πρωταγωνιστής, µε αφορµή τον επαγγελµατικό αποκλεισµό και τη απόρριψη του έρωτα που βίωσε για µια γυναίκα, διέρχεται µέσα από το τούνελ των προσωπικών του αδιεξόδων, αναζητώντας τα πραγµατικά «θέλω» του και µαζί µε αυτά την αλήθεια που βρίσκεται στο βάθος των πραγµάτων. Εγκαινιάζει µια νέα διαδροµή στη σκοτεινή πλευρά της πόλης, λιγότερο φανταχτερή από την προηγούµενη, µε συνοδοιπόρους του ανθρώπους που δεν διεκδικούν τίποτε περισσότερο από τη φιλία του: την ηλικιωµένη Γιοβάννα που µένει δίπλα στο νέο του καταφύγιο, τον µικρό Γιαννάκη που γνώρισε τυχαία σε ένα πάρκο των δυτικών προαστίων και τον Τζο, έναν σωµατικά καθηλωµένο επαίτη των φαναριών µε ελεύθερο πνεύµα. Η τυχαία ανακάλυψη ενός παλιού χειρογράφου, θα εµπνεύσει τον Τζόνι να δώσει πνοή στο άψυχο χαρτί και θα αναπτερώσει τα έως τότε διαψευσµένα όνειρά του. Η απόφασή του να υλοποιήσει το όραµα ενός άνδρα που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, θα τον φέρει ενώπιον των πιο συνταρακτικών αποκαλύψεων στη ζωή που σχετίζονται µε τα οφέλη της συνεργατικότητας, της αφιλοκέρδειας και της αλληλοβοήθειας µεταξύ των ανθρώπων. Η σύσταση µιας ηλεκτρονικής κοινότητας ανθρώπων στο ιαδίκτυο που θα επιχειρήσει µαζί µε τον Τζο, θα βασιστεί αποκλειστικά σε αυτές τις αρχές Ελεύθερα διατίθεται στο διαδίκτυο το µυθιστόρηµα του Γιάννη Φαρσάρη µε τίτλο JOHNNIE SOCIETY, σε µορφή ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book). Το βιβλίο µπορεί οποιοσδήποτε να το κατεβάσει δωρεάν από την διαδικτυακή διεύθυνση τόσο σε µορφή αρχείου pdf και odt για ανάγνωση µέσω του υπολογιστή, όσο και σε µορφή epub για ανάγνωση µέσω συσκευών iphone και ipod touch. Το µυθιστόρηµα διατίθεται µε άδεια Creative Commons, που επιτρέπει την ελεύθερη διανοµή, αναπαραγωγή και διασκευή του έργου για µη εµπορική χρήση..o Γιάννης Φαρσάρης γεννήθηκε στην Ιεράπετρα το Σπούδασε Επιστήµη Υπολογιστών στο Πανεπιστήµιο Κρήτης και Εκπαίδευση Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Ζει στο Ηράκλειο Κρήτης και εργάζεται ως Καθηγητής Πληροφορικής. Από το 1999 δηµοσιεύει διηγήµατα και κείµενα για το διαδίκτυο σε περιοδικά και εφηµερίδες, ενώ µετέχει στην Οµάδα Έκδοσης της εφηµερίδας «Τέταρτο Μάτι» [http://www.4mati.gr/]. Το Johnnie Society είναι το πρώτο του µυθιστόρηµα ΣΕΛ 12 - ιµηνιαία Έκδοση ΕΚ ΟΤΗΣ Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Φώτης Λιοτόπουλος ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Βασίλης Στεφανίδης ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αλίκη Ξανθάκη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ Σταύρος Ασηµακόπουλος ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Γιώργος Βιολέττας Νεκτάριος Μουµουτζής Xαρά Ξανθάκη Ν. Πετράκης Σταύρος Σαχτούρης Γ. Στυλιανάκης Γιάννης Φαρσάρης Θανάσης Φρυδάς Σ. Χριστοδουλάκης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση των κειµένων µε οποιοδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό ή άλλο χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη. Τα αποστελλόµενα άρθρα και φωτογραφίες παραµένουν στη διάθεση του περιοδικού για δηµοσίευση. Οι συντάκτες των κειµένων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα γραφόµενά τους. Οι απόψεις τους, δεν απηχούν απαραίτητα ούτε τις απόψεις της Ένωσης, ούτε και των δηµιουργών του Ενηµερωτικού ελτίου. ιανέµεται ΩΡΕΑΝ

Ν. Μουμουτζής 1, Γ. Στυλιανάκης 2, X. Ξανθάκη 3, Ν. Πετράκης 4, Σ. Χριστοδουλάκης 5,

Ν. Μουμουτζής 1, Γ. Στυλιανάκης 2, X. Ξανθάκη 3, Ν. Πετράκης 4, Σ. Χριστοδουλάκης 5, Δεξιότητες Προγραμματισμού Για Όλους: Θέτοντας τις βάσεις της Ψηφιακής Ευχέρειας μέσω Μαθητοκεντρικών Παιδαγωγικών Προσεγγίσεων και Εκπαιδευτικών Γλωσσών Προγραμματισμού Ν. Μουμουτζής 1, Γ. Στυλιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στα Σεµινάρια του Εργαστηρίου Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών Συσκευών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στα Σεµινάρια του Εργαστηρίου Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών Συσκευών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στα Σεµινάρια του Εργαστηρίου Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών Συσκευών Προθεσµίες δηλώσεων συµµετοχής 7 και 28 Ιανουαρίου 2018 Με το πέρας των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ (Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κομβικών Δεξιοτήτων. Αξιολόγηση. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού #ATS2020

Κομβικών Δεξιοτήτων. Αξιολόγηση. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού #ATS2020 Αξιολόγηση Κομβικών Δεξιοτήτων Ενίσχυση των κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών, μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Η κάθε εκδήλωση είναι ανεξάρτητη και οι παραστάσεις παρουσιάζονται ζωντανά κατά τη διάρκεια 2 ημερών.

Η κάθε εκδήλωση είναι ανεξάρτητη και οι παραστάσεις παρουσιάζονται ζωντανά κατά τη διάρκεια 2 ημερών. Η δράση Η δράση «Μαθαίνοντας επιστήμη μέσα από το θέατρο» είναι μια πρωτοβουλία της Science View σε συνεργασία με το Τμήμα ΦΠΨ του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απευθύνεται σε μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον

Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) Εργαστήριο Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Δελησταύρου. Fulbright Education Network Greece «Αξιοποιώντας την αφήγηση στη Διδασκαλία» 20/5/2017 YouthLab, Ξάνθη

Κωνσταντίνος Δελησταύρου. Fulbright Education Network Greece «Αξιοποιώντας την αφήγηση στη Διδασκαλία» 20/5/2017 YouthLab, Ξάνθη Κωνσταντίνος Δελησταύρου Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, MSc Fulbright Education Network Greece «Αξιοποιώντας την αφήγηση στη Διδασκαλία» 20/5/2017 YouthLab, Ξάνθη Ψηφιακή αφήγηση Σχετικά νέα μορφή τέχνης.

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story 3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story Επίσημο Δελτίο Τύπου του Προγράμματος T Story Storytelling Applied to Training,χρηματοδοτούμενο από ό τη δράση «Κύρια Δραστηριότητα 3 Τεχνολογίες Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

H Συμβολή της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προετοιμασία του Αυριανού Πολίτη

H Συμβολή της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προετοιμασία του Αυριανού Πολίτη H Συμβολή της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προετοιμασία του Αυριανού Πολίτη Κοτίνη Ι., Τζελέπη Σ. Σχ. Σύμβουλοι Κ. Μακεδονίας στην οικονομία, στη τέχνη, στην επιστήμη, στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Αθήνα, Οκτώβριος 2016 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19 Ενότητα2 Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Δημιουργία Εφαρμογών 6.1 Γλώσσες και εργαλεία προγραμματισμού Τι είναι οι γλώσσες προγραμματισμού; Είναι οι τεχνητές γλώσσες στις οποίες γράφονται οι εντολές των

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά

Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά Σελίδα 1 Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Εγγραφο Γ2/4769/4-9-1998 ΣΧΕΤ. 2794/23-6-98 έγγραφο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Σας αποστέλλουµε οδηγίες για τη διδασκαλία των µαθηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κατά το συνέδριο «Πάτρα Tech 07» που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 8 εκεµβρίου στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» της Πάτρας, µε θέµα «Έρευνα Τεχνολογία Καινοτοµία», συµµετείχε και

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποιείται σε >30 χώρες και συμμετέχουν >17.000 μαθητές ηλικίας 9 έως 19 ετών. Μια ομαδοσυνεργατική προσέγγιση μάθησης.

Υλοποιείται σε >30 χώρες και συμμετέχουν >17.000 μαθητές ηλικίας 9 έως 19 ετών. Μια ομαδοσυνεργατική προσέγγιση μάθησης. Υλοποιείται σε >30 χώρες και συμμετέχουν >17.000 μαθητές ηλικίας 9 έως 19 ετών. Μια ομαδοσυνεργατική προσέγγιση μάθησης. Οι μαθητές ανακαλύπτουν την Φυσική, τις Τεχνολογίες, την Μηχανική και τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α1β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 80 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Αξιοποιώντας Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα στη Διδασκαλία

ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Αξιοποιώντας Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα στη Διδασκαλία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2016 1. Αξιοποιώντας Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα στη Διδασκαλία 2. Στατιστική ανάλυση δεδομένων και Μεθοδολογία επιστημονικής Έρευνας ΚΟΝΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ενότητα 1η: Παρουσίαση Μαθήματος Δημήτριος Δρόσος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν σχολεία από όλη την Ελλάδα με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν σχολεία από όλη την Ελλάδα με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Η δράση Η δράση «Μαθαίνοντας επιστήμη μέσα από το θέατρο» είναι μια πρωτοβουλία της Science View σε συνεργασία με το Τμήμα ΦΠΨ του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την αιγίδα του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Ποιες Νέες Τεχνολογίες; 1841: Μαυροπίνακας 1940: Κινούµενη Εικόνα 1957: Τηλεόραση 2000: Το ιαδίκτυο και η Τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών 1 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Συνοπτική Παροσουσίαση η κατάρτιση πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ σε ειδικά θέματα και εφαρμογές της Πληροφορικής και της Τηλεματικής κυρίως στα πεδία των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων. Οδηγός Υποψηφίων- Πρόγραμμα Impact 2017 της Ashoka 1

Πίνακας Περιεχοµένων. Οδηγός Υποψηφίων- Πρόγραμμα Impact 2017 της Ashoka 1 Οδηγός Υποψηφίων Πρόγραµµα Impact 2017 Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή... 2 Το πρόγραµµα συνοπτικά... 3 Οι στόχοι του προγράµµατος... 3 Η διαδικασία και τα στάδια του προγράµµατος... 4 Ποιος µπορεί να συµµετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση καθηγητών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη

Η εκπαίδευση καθηγητών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη Η εκπαίδευση καθηγητών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ http://b-epipedo2.cti.gr/ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Το έργο Το Έργο Το έργο «επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πληροφορίες: Στ. Πλαϊνού - Ψυχή Θεσσαλονίκη 18-10-11 Τηλέφωνο: 891-218 Αρ.Πρωτ.: Ανακοίνωση σχετικά µε τις δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

για την Προώθηση της

για την Προώθηση της 1 η Ανακοίνωση Πρόσκληση υποβολής εργασιών Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) διοργανώνει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Παιδαγωγικό Τμήμα Π.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή Ένταξη Ενσωμάτωση της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, Φάσεις και Μοντέλα Ένταξης Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Θερινό Σχολείο: ICT και Εφαρμογές»

1 ο Θερινό Σχολείο: ICT και Εφαρμογές» Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Computer Engineering & Informatics Department (CEID) Πρόγραμμα Εργασιών Πάτρα, Ιούνιος 21-24, 2016 1 ο Θερινό Σχολείο: ICT και Εφαρμογές» Διοργάνωση: Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ. 39480/ Ε5 ΦΕΚ 764/ 3-4-2013) και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΕ ΟΜΙΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΕ ΟΜΙΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΕ ΟΜΙΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ο/Η υπογράφ...... κηδεμόνας τ... μαθητ...... της... τάξης του...λυκείου, δηλώνω ότι το παιδί μου επιθυμεί να συμμετέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η παρουσίαση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στην πανηγυρική εκδήλωση της Εκπαιδευτικής Στήριξης του «Δικτυωθείτε» Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά να παρευρίσκομαι στην

Διαβάστε περισσότερα

«Grow Greek Tourism Online»: εκπαιδευτικό σεµινάριο ψηφιακού µάρκετινγκ της Google στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο φιλοξένησε το επιτυχηµένο σεµινάριο της πρωτοβουλίας Grow Greek Tourism

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό, έχει έντυπη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρήματα στον τομέα του τουρισμού. Ανάλυση αναγκών

Ευρήματα στον τομέα του τουρισμού. Ανάλυση αναγκών 1 η Σύνοψη πολιτικής σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: Πορίσματα της ανάλυσης αναγκών του έργου VIRTUS Σύντομη περιγραφή του έργου Κύριος στόχος του έργου «Εικονική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT Η διεξαγωγή σχεδίων εργασίας στο σύγχρονο σχολείο, προβάλλει ως αναγκαιότητα, για την ανάπτυξη της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης των µαθητών, καθώς και όλων εκείνων των ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch

Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

DESCI. Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Δεξιοτήτων Δημιουργικότητας και Καινοτομίας. Το παρόν έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

DESCI. Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Δεξιοτήτων Δημιουργικότητας και Καινοτομίας. Το παρόν έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DESCI Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Δεξιοτήτων Δημιουργικότητας και Καινοτομίας Το παρόν έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ DESCI ; Το έργο «Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Άξονας ανάπτυξης του µαθήµατος 3. Γενικός σκοπός του µαθήµατος. Το µάθηµα της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο

Άξονας ανάπτυξης του µαθήµατος 3. Γενικός σκοπός του µαθήµατος. Το µάθηµα της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο Το µάθηµα της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο Χρήση του ελεύθερου λογισµικού "Γλωσσοµάθεια" για την διδασκαλία εννοιών αλγοριθµικής - προγραµµατισµού στη Γ' Φουστέρης Νικόλαος Μηχανικός Πληροφορικής Τ.Ε. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ημερίδας. Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης»

Πρόγραμμα Ημερίδας. Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» Πρόγραμμα Ημερίδας Η αφήγηση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση της Ιστορίας των Φυσικών Επιστημών και των νέων τεχνολογιών και έμφαση στη Φύση της Επιστήμης. Μια συμβολή στην επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιτεχνική Δημιουργία και Μόδα

Καλλιτεχνική Δημιουργία και Μόδα Creative Clothing for the Mediterranean Space Καλλιτεχνική Δημιουργία και Μόδα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CREATIVEWEAR Το έργο CREATIVEWEAR (Creative Clothing for the Mediterranean Space) εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Εισαγωγή στη Διδακτική - Διδακτικές Τεχνικές Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 4.1 Τίτλος 4ης Επιμέρους Δράσης: Αξιοποίηση του Stop Motion Animation (χειροποίητη κινούμενη εικόνα ) στην αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων ΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΑΞΗΣ : : Δ 39 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2017-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος Α ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π. 2 (Π.2.1) Έκθεση/Μεθοδολογία/Οδηγός Συνεντεύξεων

Παραδοτέο Π. 2 (Π.2.1) Έκθεση/Μεθοδολογία/Οδηγός Συνεντεύξεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο για την επεξεργασία εικόνας με το Paint.NET που σχεδίασε ο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ20 Μαλλιαρίδης Κωνσταντίνος.

Σενάριο για την επεξεργασία εικόνας με το Paint.NET που σχεδίασε ο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ20 Μαλλιαρίδης Κωνσταντίνος. Μπάλες Μπιλιάρδου Σενάριο για την επεξεργασία εικόνας με το Paint.NET που σχεδίασε ο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ20 Μαλλιαρίδης Κωνσταντίνος. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Μπάλες μπιλιάρδου 2. Εκτιμώμενη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ

Γενικές πληροφορίες ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Γενικές πληροφορίες ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικών πεδίων το οποίο συνεχώς διευρύνεται και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής

Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής K. Ζάχος,. Μωράκης, Γ. Χορόζογλου, Τ. Λιάσκας, Ι. Αποστολάκης ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ...Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μαρία Γραβάνη «Νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Δρ. Μαρία Γραβάνη «Νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σάββατο, 20 Μαΐου 2017 Δρ. Μαρία Γραβάνη «Νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σάββατο, 20 Μαΐου 2017 1 Επισκόπηση της Παρουσίασης Βασικά βήματα οργάνωσης και σχεδιασμού διδακτικής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του ΕΑΙΤΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του ΕΑΙΤΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 262_24-03-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙ,

Διαβάστε περισσότερα