Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ"

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/

2 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας Υπεύθυνος Έγκρισης: Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.. Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/ /47

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της πληροφοριακής αυτής κατευθυντήριας οδηγίας είναι η οµογενοποίηση των ελέγχων που διενεργούνται από τις οµάδες αξιολόγησης για την διαπίστευση των ΚΤΕΟ, η διάχυση καλών πρακτικών µεταξύ των οµάδων και η υποβοήθηση του έργου των οµάδων µέσω της παράθεσης σχετικών νοµοθετηµάτων. Οι έλεγχοι αυτοί είναι αποτέλεσµα κυρίως της ισχύουσας εθνικής νοµοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία των ΚΤΕΟ, νοµοθεσία η οποία εξειδικεύει ή συµπληρώνει τις απαιτήσεις του προτύπου διαπίστευσης και των ερµηνευτικών οδηγιών του. Σε καµία περίπτωση δεν περιορίζονται οι απαιτήσεις του ανωτέρω προτύπου. Έγινε προσπάθεια να µην περιληφθούν έλεγχοι, που γίνονται από υπηρεσίες του δηµοσίου, για τους οποίους εκδίδονται σχετικά πιστοποιητικά κατά την διαδικασία αδειοδότησης για την ίδρυση ή λειτουργία του ΚΤΕΟ. Kατά τις επισκέψεις αξιολόγησης του Ε.ΣΥ. στα ΙΚΤΕΟ, που αφορούν τακτικές ή µη επιτηρήσεις, ο φορέας αξιολογείται κατά τη καθηµερινή λειτουργία του, γεγονός που συνεπάγεται ότι δεν πρέπει οι επισκέψεις αυτές να αποτελούν αιτία διακοπής της φυσιολογικής λειτουργίας του φορέα, µε ακύρωση προγραµµατισµένων ραντεβού πελατών, ανακλήσεις αδειών του προσωπικού του κτλ. Επισηµαίνεται όµως, ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παρευρίσκεται εκπρόσωπος της διοίκησης του φορέα ή/και ο υπεύθυνος ποιότητας, οι νέο-προσληφθέντες ελεγκτές και ότι άλλο προβλέπει η σχετική νοµοθεσία. Τα ίδια ισχύουν και για τις επαναξιολογήσεις µε τη διαφορά ότι θα πρέπει να παρευρίσκεται στο ΙΚΤΕΟ, όλο το ελεγκτικό προσωπικό. Ερωτηµατολόγια Οι έλεγχοι έχουν κωδικοποιηθεί σε µορφή ερωτηµατολογίων, τα οποία παραπέµπουν, όπου αυτό ήταν δυνατό, σε παραγράφους του προτύπου διαπίστευσης. Κάθε ερώτηµα έχει µία απάντηση και στην περίπτωση που περιλαµβάνει υποερωτήµατα, όλα θα πρέπει να ικανοποιούνται. ίπλα σε κάθε ερώτηµα αναφέρεται η διάταξη (της εθνικής νοµοθεσίας) από την οποία προκύπτει η κάθε απαίτηση καθώς επίσης και η σχετική παράγραφος του προτύπου διαπίστευσης ή/και της σχετικής ερµηνευτικής οδηγίας. Στην ηλεκτρονική µορφή των ερωτηµατολογίων οι ανωτέρω αναφορές έχουν σύνδεσµο µε την αντίστοιχη διάταξη της εθνικής νοµοθεσίας. Στην περίπτωση που το ερώτηµα αφορά µόνο συγκεκριµένες κατηγορίες ΚΤΕΟ ή συγκεκριµένες κατηγορίες οχηµάτων, η κατηγορία αυτή αναφέρεται. Στη συνέχεια για την διευκόλυνση των αξιολογητών δίνονται οι κατηγορίες των ΚΤΕΟ όπως προκύπτουν από την εθνική νοµοθεσία καθώς και οι κατηγορίες των οχηµάτων σύµφωνα µε την κοινοτική και την εθνική νοµοθεσία. ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/ /47

4 Κατηγορίες ΚΤΕΟ «Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Βαρέων Οχηµάτων» είναι τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου των Κατηγοριών 1, 2 και 3 του Παραρτήµατος Ι υπ αριθµ. Φ2/64580/2288/99 (ΦΕΚ 1523/τ.Β ) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. Φ2/43086/4636/ (ΦΕΚ 1086/τ.Β / ) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών και όπως κάθε φορά ισχύει. «Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχηµάτων» είναι τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου των Κατηγοριών 4, 5 και 6 του Παραρτήµατος Ι Φ2/64580/2288/99 υπ αριθµ. (ΦΕΚ 1523/τ.Β ) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. Φ2/43086/4636/ (ΦΕΚ 1086/τ.Β / ) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών και όπως κάθε φορά ισχύει. «Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ» είναι τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου ίκυκλων Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων της Κατηγορίας 7 του Παραρτήµατος Ι υπ αριθµ. Φ2/64580/2288/99 (ΦΕΚ 1523/τ.Β ) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. Φ2/43086/4636/ (ΦΕΚ 1086/τ.Β / ) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών και όπως κάθε φορά ισχύει. Κατηγορίες Οχηµάτων Κατηγορία 1. Μηχανοκίνητα οχήµατα που χρησιµοποιούνται στις επιβατικές µεταφορές και έχουν περισσότερες από 8 θέσεις καθηµένων, εκτός της θέσεως του οδηγού. Κατηγορία 2. Μηχανοκίνητα οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά εµπορευµάτων, των οποίων η ανώτατη επιτρεπόµενη µάζα υπερβαίνει τα kg Κατηγορία 3. Ρυµουλκούµενα και ηµι-ρυµουλκούµενα, των οποίων η ανώτατη επιτρεπόµενη µάζα υπερβαίνει τα kg Κατηγορία 4. Ταξί και ασθενοφόρα Κατηγορία 5. Μηχανοκίνητα οχήµατα µε τέσσερις τουλάχιστον τροχούς που συνήθως χρησιµοποιούνται για την οδική µεταφορά εµπορευµάτων και των οποίων η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα δεν υπερβαίνει τα 3500 kg, εκτός των γεωργικών ελκυστήρων και µηχανηµάτων. Κατηγορία 6. Μηχανοκίνητα οχήµατα µε τέσσερις τουλάχιστον τροχούς, που χρησιµοποιούνται στις επιβατικές µεταφορές και των οποίων οι θέσεις καθηµένων, εκτός της θέσεως οδηγού, δεν υπερβαίνουν τις οκτώ. Κατηγορία 7. Μηχανοκίνητα δίκυκλα (µοτοποδήλατα µοτοσικλέτες). ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/ /47

5 Η οδηγία αποτελείται από τα εξής κεφάλαια: 1. Α ΕΙΕΣ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 6. ΤΕ- ΚΕΚ- ΠΕΤΕ 7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 8. ADR/ ATP 9. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 10. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Τα πρώτα 8 κεφάλαια αποτελούν τα ερωτηµατολόγια. Το κεφάλαιο των Σηµειώσεων περιλαµβάνει διευκρινήσεις και προτάσεις που σχετίζονται µε τα κεφάλαια των ερωτηµατολογίων. Το Ευρετήριο αποτελεί βοηθητικό κεφάλαιο για τη διευκόλυνση των αξιολογητών. Χρήση ερωτηµατολογίου Ο ΕΑ πριν την αξιολόγηση στα κεντρικά γραφεία, διανέµει τα τµήµατα του ερωτηµατολογίου στους Α, ανάλογα µε τα πεδία ελέγχου που τους έχουν ανατεθεί στο πρόγραµµα αξιολόγησης, είτε σε συνάντηση είτε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Τα ανωτέρω ερωτηµατολόγια σε καµία περίπτωση δεν δεσµεύουν- περιορίζουν την ΟΑ να επεκτείνει το έλεγχό της και µε ερωτήµατα - θέµατα πέραν αυτών που αναφέρονται στα ερωτηµατολόγια όταν από την αξιολόγηση προκύπτουν σχετικά ευρήµατα. Επιτόπου Αξιολόγηση Στην αρχική αξιολόγηση ΚΤΕΟ και κατά τον επιτόπιο έλεγχο πρέπει να περιλαµβάνονται ανάλογα της κατηγορίας του ΚΤΕΟ, 1/ Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχηµάτων: Συνδυασµός αυτοκινήτων ώστε να καλύπτονται τα βενζινοκίνητα, πετρελαιοκίνητα, τετρακίνητα, φορτηγά κατηγορίας Ν1, ταξί. Επιθυµητή είναι η ύπαρξη εκπαιδευτικού, αν όµως δεν είναι αυτό δυνατό θα γίνεται προσοµοίωση εκπαιδευτικού σε απλό αυτοκίνητο. 2/ Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ: Τουλάχιστον µία µοτοσυκλέτα και ένα µοτοποδήλατο. ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/ /47

6 3/ Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Βαρέων Οχηµάτων: Φορτηγό, λεωφορείο, αρθρωτό (τράκτορας + επικαθήµενο) ή συρµό (ρυµουλκό + ρυµουλκούµενο). Ένα τουλάχιστον εκ των ανωτέρω οχηµάτων πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε αερόφρενα, ταχύµετρο, ταχογράφο και περιοριστή ταχύτητας. 4/ Για το ADR απαιτείται κατ ελάχιστο ένα βυτιοφόρο υγρών καυσίµων. Για το ATP κατ ελάχιστον ένα ψυγείο, ώστε να διαµορφώνεται συνολική άποψη για την επάρκεια του φορέα. Οι επιτηρήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν στην επιτόπια αξιολόγηση, τύπους οχηµάτων που δεν έχουν ελεγχθεί παρουσία αξιολογητών του Ε.ΣΥ.., εκτός αν υπάρχει τεκµηριωµένη αντικειµενική αδυναµία. Σηµειώνεται δε, ότι σε ένα όχηµα µπορεί να περιλαµβάνονται περισσότερες από µια περιπτώσεις (πχ ένα όχηµα µπορεί να είναι συγχρόνως ταξί και πετρελαιοκίνητο και τετρακίνητο). Στον τετραετή κύκλο ισχύος του πιστοποιητικού διαπίστευσης πρέπει να συµπεριληφθούν όλοι οι τύποι οχηµάτων. Στη περίπτωση που εκδοθείσες µη συµµορφώσεις κατά την αρχική αξιολόγηση, αφορούν σε τεχνική επάρκεια προσωπικού στον επιτόπιο έλεγχο, και οι διορθωτικές ενέργειες αφορούν σε εκπαίδευση του προσωπικού, η αποτελεσµατικότητα της διορθωτικής ενέργειας θα πρέπει να γίνεται µε νέα επιτόπια αξιολόγηση από το Ε.ΣΥ.. Το παραπάνω δέον να τηρείται και στις επόµενες αξιολογήσεις. ιοικητικές και οργανωτικές απαιτήσεις Είναι αποδεκτό ο ιδιοκτήτης ενός ΚΤΕΟ να είναι το ίδιο πρόσωπο µε τον Προϊστάµενο- Τεχνικό ιευθυντή και τον Υ Π του ΚΤΕΟ, µε την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η ανεξαρτησία στις εσωτερικές επιθεωρήσεις του φορέα και ότι το πρόσωπο αυτό πληροί τα προσόντα της κάθε θέσης. Κάθε ένταξη ή αποχώρηση ελεγκτή από το προσωπικό των ΚΤΕΟ πρέπει να τίθεται υπ όψιν του Ε.ΣΥ.. µέσω της υποβολής φακέλου, περιλαµβάνοντας το Πιστοποιητικό Επάρκειας του νέου ελεγκτή από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, βιογραφικό του σηµείωµα και τρέχουσα λίστα προσωπικού του ΚΤΕΟ. Τα ΚΤΕΟ, ως φορείς ελέγχου υποχρεούνται να είναι ασφαλισµένα για την αστική ευθύνη, που προκύπτει από το αποτέλεσµα της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, δηλαδή την ευθύνη των αποτελεσµάτων του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων (επαγγελµατική αστική ευθύνη). Σχετικά µε την ασφαλιστική κάλυψη της επαγγελµατικής αστικής ευθύνης των δηµοσίων ΚΤΕΟ, αυτή θα πρέπει να θεωρείται ότι καλύπτεται από το Κράτος (εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου 2783/1941 «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ» και αυτών του Υπαλληλικού Κώδικα). ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/ /47

7 Φορείς ειδικής επιµόρφωσης υποψηφίων ελεγκτών ΙΚΤΕΟ Οι φορείς που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το ΥΜΕ για την ειδική επιµόρφωση υποψηφίων ελεγκτών ΙΚΤΕΟ µέχρι σήµερα αναφέρονται στο πίνακα φορέων ειδικής επιµόρφωσης υποψηφίων ελεγκτών ΙΚΤΕΟ. Κάθε φορέας που εξουσιοδοτείται εφοδιάζεται από την ΑΧΜ-ΥΜΕ µε σχετικό έγγραφό. Πίνακας φορέων ειδικής επιµόρφωσης υποψηφίων ελεγκτών ΙΚΤΕΟ ως την έκδοση της παρούσας οδηγίας. 1. Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙ ΑΣ Τ.Κ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 2. Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ.Κ Τ.Θ. 141 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ (συνδεδεµένο µε το Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ) Π. Ράλλη & Θηβών 250 Τ.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 4. Κ.Ε.Κ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ» Αβέρωφ 34Α Τ.Κ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 5. Κ.Ε.Κ. «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ» (Πάτρα) Πανεπιστηµίου 170 Τ.Κ ΠΑΤΡΑ Ν. ΑΧΑΪΑΣ 6. Κ.Ε.Κ. «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ» (Λάρισα) Καστοριάς 2α Χαραυγή Τ.Κ ΛΑΡΙΣΑ 7. Κ.Ε.Κ. «ΙΑΣΤΑΣΗ» Μπουνιάλη Τ.Κ ΧΑΝΙΑ 8. Κ.Ε.ΚΑ.Ν.Α.Μ. Α.Ε. Μακρινίτσης 131 Β Τ.Κ ΒΟΛΟΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9. Κ.Ε.Κ. «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» Λ. Πανεπιστηµίου 99 Τ.Κ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 10. Κ.Ε.Κ. «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ» (Θεσσαλονίκη) Κωλέτη 24 Τ.Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11. Κ.Ε.Κ. «CONSUL Α.Ε.» Ιφίτου ΠΥΡΓΟΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/ /47

8 1 Α ΕΙΕΣ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ν Ο ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1.1 Έχει εκδοθεί άδεια ίδρυσης. (Μόνο για την αρχική αξιολόγηση πριν την λειτουργία.) 1.2 Η άδεια ίδρυσης είναι σε ισχύ. (Η άδεια ίδρυσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ισχύει για δύο χρόνια και µπορεί να παραταθεί, µε αίτηση του ενδιαφεροµένου, για δύο ακόµη χρόνια.) (Μόνο για την αρχική αξιολόγηση πριν την λειτουργία.) 1.3 Η άδεια ίδρυσης είναι στο όνοµα του φυσικού ή νοµικού προσώπου που ζητά την διαπίστευση. (Μόνο για την αρχική αξιολόγηση πριν την λειτουργία.) 1.4 Λειτουργεί το ΙΚΤΕΟ µετά την πάροδο (6) µηνών από την έκδοση της άδειας λειτουργίας χωρίς διαπίστευση; 1.5 ιενεργεί το ΙΚΤΕΟ έλεγχους ADR ή ATP µετά την πάροδο (6) µηνών από την έναρξη δραστηριοποίησης του Ι.ΚΤΕΟ στον εν λόγω τεχνικό έλεγχο χωρίς επέκταση του ΕΠΕ ; 1.6 Έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας. (Η διάρκεια της άδειας λειτουργίας είναι επ αόριστον Το αυτό ισχύει και για τις παλαιές άδειες που γράφουν διάρκεια ισχύος πέντε έτη.) 1.7 Η άδεια λειτουργίας είναι στο όνοµα του φυσικού ή νοµικού προσώπου στο οποίο έχει χορηγηθεί η διαπίστευση ή αιτείται διαπίστευση. 1.8 Έχει και είναι σε ισχύ Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά τα οριζόµενα στην υπ αριθµ. οικ Φ.700.1/24.3/ (ΦΕΚ 770/τ.Β /2009) κοινή υπουργική απόφαση. 1.9 Υπάρχει πλήρης ηλεκτροφωτισµός της εισόδου εξόδου του ΙΚΤΕΟ, µε τρόπο ώστε να γίνονται εύκολα αντιληπτοί οι διερχόµενοι πεζοί. (υφίστανται εγκεκριµένα σχέδια) 1.10 Η όλη εγκατάσταση φέρει οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση για την οµαλή και απρόσκοπτη πορεία όλων των οχηµάτων και των πεζών (πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, ρυθµιστικές, πληροφοριακές, ενδεικτικά βέλη πορείας κ.λπ.) σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. (υφίστανται εγκεκριµένα σχέδια) 1.11 Η απαγωγή καυσαερίων γίνεται µε διάταξη απαγωγής που προσαρµόζεται στην εξάτµιση του οχήµατος και ακολουθεί το όχηµα µέχρι την έξοδο από το χώρο ελέγχου, ή µε σύστηµα εξαεριστήρων, ο τύπος, ο αριθµός, το µέγεθος και η ισχύς των οποίων προκύπτει από εγκεκριµένη µελέτη, ώστε να εξασφαλίζονται 4 εναλλαγές του αέρα του χώρου ελέγχου του ΙΚ.Τ.Ε.Ο./ώρα. Όταν εφαρµόζεται το σύστηµα των τοπικών εξαεριστήρων, τουλάχιστον το 50% των σηµείων απαγωγής είναι σε ύψος το πολύ 1 µέτρο από τη στάθµη του δαπέδου, οι δε εξαεριστήρες θα πρέπει να φέρουν προστατευτικό πλέγµα. Φ50/48597/5875/09 Αρ 7 1 Φ50/48597/5875/09 Αρ7 6 Φ50/48597/5875/09Αρ7 2 Ν 3897/2010 ΥΑ 7265/957/11 Εγκ 15604/1748/11 Φ50/48597/5875/09Αρ8 1,2 και 12 Φ50/48597/5875/09Αρ8 5 Φ50/48597/5875/09Αρ8 1 Φ.700.1/24.3/09 Φ50/48597/5875/09Αρ4 4 Φ50/48597/5875/09Αρ4 5 Φ50/48597/5875/09Αρ5 5 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/ /47

9 (υφίστανται εγκεκριµένα σχέδια) 1.12 Το κτίριο ελέγχων διαθέτει επαρκή φωτισµό, τόσο οροφής όσο και των τυχόν λάκκων κατόπτευσης καθώς και πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση για την εξυπηρέτηση των µηχανηµάτων και των τυχόν φορητών συσκευών. (υφίστανται εγκεκριµένα σχέδια) 1.13 Οι κατασκευαζόµενοι λάκκοι κατόπτευσης φέρουν σχάρα στο δάπεδο µε ελάχιστο καθαρό ύψος από την επιφάνεια της σχάρας ως την επιφάνεια του δαπέδου 1,75µ., και σύστηµα απαγωγής καυσαερίων µε αεραγωγούς. Μεταξύ των λάκκων κατόπτευσης υπάρχει διάδροµος επικοινωνίας. (υφίστανται εγκεκριµένα σχέδια) 1.14 Το I.Κ.Τ.Ε.Ο. διαθέτει χώρους στάθµευσης των προς έλεγχο οχηµάτων (τρείς (3) θέσεις ανά διάδροµο / γραµµή τεχνικού έλεγχου, εκ των οποίων δύο (2) πριν τον έλεγχο και µία (1) µετά τον έλεγχο), καθώς και χώρο στάθµευσης των αυτοκινήτων του προσωπικού (ως ελάχιστος αριθµός θέσεων στάθµευσης προσωπικού καθορίζονται οι 3 θέσεις για µια γραµµή τεχνικού ελέγχου και επιπλέον 1 θέση στάθµευσης για κάθε επιπλέον γραµµή τεχνικού ελέγχου) οι οποίες µπορεί να ευρίσκονται και στο τυχόν υπόγειο των κτιριακών εγκαταστάσεων του I.Κ.Τ.Ε.Ο. (αν απαιτείται έλεγχος, αυτός θα γίνεται σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια) 1.15 Οι χώροι εξυπηρέτησης και αναµονής πολιτών, µε στοιχειώδες αναψυκτήριο, διατάσσονται σε επαφή µε το κτίριο ελέγχων ή επικοινωνούν µε αυτό µε στεγασµένο διάδροµο ή εντάσσονται µέσα σ αυτό, έτσι ώστε να υπάρχει άµεση πρόσβαση από και προς αυτό. Οι βοηθητικοί χώροι περιλαµβάνουν απαραιτήτως τα αναλογούντα W.C., χωριστά για το προσωπικό και χωριστά για τους προσερχόµενους πολίτες. Τα W.C. των πολιτών εκ των οποίων ένα τουλάχιστον διατίθεται για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, εφόσον πρόκειται για Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που ελέγχει Ι.Χ. και φορτηγά έως 3,5 τόνους, τοποθετούνται στο ισόγειο. (υφίστανται εγκεκριµένα σχέδια) 1.16 Στην περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές των στοιχείων της εγκατάστασης (έλεγχος θα γίνεται σε σχέση µε τα εγκεκριµένα σχέδια) εκδίδεται 1/άδεια µεταβολής των εγκαταστάσεων στην οποία καθορίζονται και οι τυχόν περιορισµοί στη λειτουργία του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. κατά το χρόνο των εργασιών ή 2/ νέα άδεια λειτουργίας µετά την ολοκλήρωση των εργασιών 1.17 Ο χώρος στο οποίο γίνεται η µέτρηση θορύβου των δικύκλων ταυτίζεται µε αυτό της «Μελέτης µέτρησης της στάθµης θορύβου για ίκυκλες Μοτοσικλέτες και Μοτοποδήλατα»; Φ50/48597/5875/09Αρ5 6 Φ50/48597/5875/09Αρ5 6 Φ50/48597/5875/09Αρ4 2 Φ50/48597/5875/09Αρ5 10 Φ50/48597/5875/09Αρ8 3 Εγκ 55783/4302/2009 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/ /47

10 1.18 Σε εµφανές µέρος, εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. είναι αναρτηµένη εντός πλαισίου η άδεια λειτουργίας του. Φ50/48597/5875/09Αρ Στο χώρο εξυπηρέτησης πολιτών είναι αναρτηµένος τρέχον αναλυτικός πίνακας µε το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών 1.20 Υφίστανται εγκαταστάσεις επιχειρήσεων µε δραστηριότητα που εµπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του ν. 2963/2001; (Τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. δεν µπορούν να συστεγάζονται µε επιχειρήσεις συναφούς δραστηριότητας και ιδίως συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, εταιριών εισαγωγής και εµπορίας αυτοκινήτων και λοιπές εγκαταστάσεις αυτών, καθώς και µε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων οδικής βοήθειας.) 1.21 Υπάρχει κάλυψη επαγγελµατικής αστικής ευθύνης (δηλαδή της ευθύνης που προκύπτει από λάθη/παραλήψεις/πληµµελή εκτέλεση καθηκόντων κτλ της ασφαλιζόµενης επωνυµίας και των υπαλλήλων της και που σχετίζεται µε όλες τις δραστηριότητες του φορέα) 1.22 Σε ποίες περιπτώσεις επιτρέπεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας ΙΚΤΕΟ στο οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή όλων των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στην άδεια ίδρυσης 1.23 Έλεγχοι που γίνονται στα ΙΚΤΕΟ και είναι εκτός του πεδίου διαπίστευσής τους ISO/IEC Φ50/48597/5875/09Αρ13 ISO/IEC Φ50/48597/5875/09Αρ6 Ν 2963/01 ISO/IEC Ν 2963/01Άρ. 35 Εγκ /6414/10 Εγκ. Φ50/48335/6008/2010 Εγκ /3526/2011 *Οι παράγραφοι ελέγχονται µακροσκοπικά διότι αποτελούν κυρίως έργο της αδειοδοτούσας αρχής ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/ /47

11 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ A. Το προσωπικό των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. αποτελείται κατ ελάχιστο από: Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ν Ο ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2.1 Ένα (1) προϊστάµενο ως υπεύθυνο λειτουργίας (Τ ) του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ISO/IEC YA Φ50/48597/5875/09 Αρ Ένα (1) υπεύθυνο γραµµής ανά λειτουργούσα γραµµή ελέγχου. 2.3 Ένα (1) ελεγκτή ανά λειτουργούσα γραµµή ελέγχου. Η ύπαρξη του ελεγκτή είναι προαιρετική για τη γραµµή ελέγχου ΜΟΤΟ είτε αυτή είναι αµιγής (σε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ) είτε εντεταγµένη σε ΙΚ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχηµάτων ή Βαρέων Οχηµάτων. YA 9860/1132/2012 Αρ.1 ISO/IEC IAF/ILAC-A4: b YA Φ50/48597/5875/09 Αρ.9 2 ISO/IEC IAF/ILAC-A4: b YA Φ50/48597/5875/09 Αρ. 9 3 YA 9860/1132/2012 Αρ Ένα (1) υπάλληλο για την Γραµµατεία και το Ταµείο. ISO/IEC IAF/ILAC-A4: b YA Φ50/48597/5875/09 Αρ. 9 4 YA 9860/1132/2012 Αρ Αν στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υπάρχει «πύλη» και στην «πύλη» γίνεται και έλεγχος καυσαερίων Ένα (1) ελεγκτή Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. για τη λειτουργία της «πύλης» του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. 2.6 Αν στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υπάρχει «πύλη» και στην «πύλη» δεν γίνεται και έλεγχος καυσαερίων Ένα (1) υπάλληλο για τη λειτουργία της «πύλης» του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. 2.7 Έχει ορισθεί αναπληρωτής του προϊσταµένου υπεύθυνου λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ιδίων τυπικών προσόντων 2.8 Καθ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ παρευρίσκεται ο προϊστάµενος υπεύθυνος λειτουργίας του ή ορισµένος αναπληρωτής του Λειτουργία µε µειωµένο προσωπικό, έναντι του ελάχιστου προβλεπόµενου βάσει χρόνων ελέγχου 1/ δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δύο µήνες και 2/ πρέπει να υπάρχει ένας υπεύθυνος γραµµής ή ελεγκτής ανά γραµµή ελέγχου και 3/ δεν εφαρµόζεται σε επέκταση νέων γραµµών ελέγχου ( µόνο όσον αφορά τις νέες γραµµές) και στην αρχική λειτουργία Αν δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για λειτουργία µε µειωµένο προσωπικό (µέγιστο µια ηµέρα) 1/ Έγινε διακοπή της λειτουργίας γραµµής ελέγχου µε ενηµέρωση των αρµοδίων και 2/ Χορηγήθηκε νέα άδεια λειτουργίας και αποµακρύνθηκαν τα φορητά µηχανήµατα της γραµµής ελέγχου και οι οθόνες ενδείξεων και σφραγίσθηκε η αλυσίδα κίνησης των κυλίνδρων του φρενοµέτρου; ISO/IEC IAF/ILAC-A4: b YA Φ50/48597/5875/09 Αρ. 9 5 YA 9860/1132/2012 Αρ.1 ISO/IEC IAF/ILAC-A4: b YA Φ50/48597/5875/09 Αρ. 9 5 ISO/IEC IAF/ILAC-A4: a YA Φ50/48597/5875/09 Αρ. 9 8 YA 9860/1132/2012 Αρ.1 ISO/IEC IAF/ILAC-A4: b YA Φ50/48597/5875/09 Αρ. 9 9 YA 9860/1132/2012 Αρ.1 ISO/IEC IAF/ILAC-A4: b YA Φ50/48597/5875/09 Αρ. 9 7 YA 9860/1132/2012 Αρ.1 Εγκ 47026/6129/2010 (και τα τρία ΝΑΙ) ISO/IEC IAF/ILAC-A4: b YA Φ50/48597/5875/09 Αρ. 9 6 YA 9860/1132/2012 Αρ.1 (και τα δύο ΝΑΙ) 2.11 Υπάρχουν συµβάσεις εργασίας; ISO/IEC IAF/ILAC-A4: b ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/ /47

12 2.12 Έχουν εκδοθεί τα δελτία αναγγελίας πρόσληψης του προσωπικού; (το ερώτηµα αυτό δεν ισχύει κατά την αρχική αξιολόγηση για ΙΚΤΕΟ που δεν έχουν άδεια λειτουργίας, άλλωστε πρέπει να κατατίθενται στη ΑΧΜ εντός 10ηµέρου από την έναρξη µε ηµεροµηνία πρόσληψης προγενέστερη) ISO/IEC IAF/ILAC-A4: b B Προσόντα, κατάρτιση, εµπειρία του προσωπικό του ΙΚΤΕΟ Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ν Ο ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2.13 Ο προϊστάµενος - υπεύθυνος λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο έχει τυπικά προσόντα σύµφωνα µε τη νοµοθεσια α. ιπλωµατούχος µηχανικός ειδικότητας: µηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, µηχανολόγου ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ναυπηγού, ναυπηγού µηχανολόγου, χηµικού, µέλος TEE, ή β. Πτυχιούχος τεχνολόγος µηχανικός κατεύθυνσης: µηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ναυπηγού, µηχανικού οχηµάτων. ISO/IEC YA Φ50/48597/5875/09 Αρ. 9 1 YA 9860/1132/2012 Αρ Ο υπεύθυνος γραµµής είναι : α. ιπλωµατούχος µηχανικός ειδικότητας: µηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, µηχανολόγου ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ναυπηγού, ναυπηγού µηχανολόγου, χηµικού, µέλος TEE, ή β. Πτυχιούχος τεχνολόγος µηχανικός κατεύθυνσης: µηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ναυπηγού, µηχανικού οχηµάτων. γ. -Απόφοιτος Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτήριου (Τ.Ε.Ε.) Β κύκλου ή άλλης ισότιµης σχολής, ειδικότητας: Μηχανολόγου, µηχανικού αυτοκινήτων, µηχανών και συστηµάτων αυτοκινήτου ή ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων, ηλεκτρολογικών συστηµάτων αυτοκινήτου, ηλεκτροµηχανικών συστηµάτων και αυτοµατισµού αυτοκινήτων µε τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στον τεχνικό έλεγχο σε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ή - Απόφοιτος Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) διπλωµατούχος του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ειδικότητας τεχνικού αυτοκινήτων ή µοτοσικλετών ή τεχνικού ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων ή µοτοσικλετών ή τεχνικού µηχανοτρονικής, µε τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στον τεχνικό έλεγχο σε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο 2.15 Ο ελεγκτής (ένας απαραίτητα ανά λειτουργούσα γραµµή) έχει τυπικά προσόντα σύµφωνα µε τη νοµοθεσία είναι απόφοιτος: α/ Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ειδικότητας µηχανικών και ηλεκτρολογικών συστηµάτων αυτοκινήτου του τοµέα οχηµάτων ή άλλης ισότιµης σχολής ή β/ Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β κύκλου ή άλλης ισότιµης σχολής ειδικότητας µηχανών και συστηµάτων αυτοκινήτου ISO/IEC YA Φ50/48597/5875/09 Αρ. 9 1 ISO/IEC YA Φ50/48597/5875/09 Αρ. 9 3 ΥΑ 49903/5303/11 Β 2560 YA 9860/1132/2012 Αρ.1 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/ /47

13 του µηχανολογικού τοµέα ή ηλεκτροµηχανικών συστηµάτων και αυτοµατισµού αυτοκινήτου του ηλεκτρολογικού τοµέα ή γ/ Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) πιστοποιηµένοι του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ειδικότητας τεχνικού αυτοκινήτων οχηµάτων ή τεχνικού µηχανοτρονικής του τοµέα µηχανολογίας ή τεχνικού ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων οχηµάτων του τοµέα ηλεκτρολογίας 2.16 Ο ελεγκτής ADR/ATP είναι: α. ιπλωµατούχος µηχανικός ειδικότητας: µηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, µηχανολόγου ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ναυπηγού, ναυπηγού µηχανολόγου, χηµικού, µέλος TEE, ή β. Πτυχιούχος τεχνολόγος µηχανικός κατεύθυνσης: µηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ναυπηγού, µηχανικού οχηµάτων Ο υπάλληλος για την Γραµµατεία και το Ταµείο έχει τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα α. Απολυτήριο λυκείου ή β. Άδεια ελεγκτή Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Ο υπάλληλος για τη λειτουργία της «πύλης» του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο εφόσον δε διενεργείται έλεγχος καυσαερίων έχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα απολυτήριο λυκείου ειδάλλως Άδεια ελεγκτή Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Ο αναπληρωτής του προϊσταµένου υπεύθυνου λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. είναι Υπεύθυνος γραµµής και: α. Μηχανικός * ή β.τεχνολόγος µηχανικός * * ειδικότητας όπως αυτή ισχύει για τον προϊστάµενο - υπεύθυνο λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ISO/IEC Εγκ. 7488/735/2011 ISO/IEC YA Φ50/48597/5875/09 Αρ. 9 4 YA 9860/1132/2012 Αρ.1 ISO/IEC YA Φ50/48597/5875/09 Αρ. 9 5 YA 9860/1132/2012 Αρ.1 ISO/IEC YA Φ50/48597/5875/09 Αρ. 9 8 Γ Το ελεγκτικό προσωπικό (ο προϊστάµενος - υπεύθυνος λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο, οι υπεύθυνοι γραµµής και οι ελεγκτές) Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ν Ο ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2.20 Είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας- οµάδας οχηµάτων που ελέγχουν; (Άδεια οδήγησ. Κατηγορίας Β κατ.οχηµ. 4,5,6 Κατηγορίας Α ισχύος άνω των 25KW κ.οχ. 7 Κατηγορίας Γ κατ. οχηµ. 1,2,3) ISO/IEC ΥΑ 42558/5591/ /562/04 Αρ1 3 ΥΑ 24325/2885/09 Αρ1 3 Εγκ 43110/5251/09 ΥΑ 37494/4561/09 Αρ Έχουν Πιστοποιητικό Ελεγκτή ΙΚΤΕΟ (εκδίδεται από την ΑΧΜ/ΥΜΕ) της αντίστοιχης κατηγορίαςοµάδας οχηµάτων που ελέγχουν; (Πιστοποιητικό ελεγκτή κατ. 4,5,6 Πιστοποιητικό προσ. ελέγχου δικύκλων 7 Πιστοποιητικό προσ. ελέγχου βαρέων οχηµάτων 1,2,3 Πιστοποιητικό ελεγκτή ADR, ATP ADR, ATP) 2.22 εν έχουν Πιστοποιητικό Ελεγκτή ADR, ATP είναι αναγνωρισµένοι από το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και, ικτύων πραγµατογνώµονες ADR οι ISO/IEC ΥΑ 42558/5591/ /562/04 Αρ1 1 ΥΑ 24325/2885/09Αρ1 1 ΥΑ 37494/4561/09 Αρ1 1 Εγκ. 7488/735/2011 ISO/IEC Εγκ. 7488/735/2011 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/ /47

14 οποίοι ασκούν το έργο του πραγµατογνώµονα τουλάχιστον την τελευταία διετία και κατέχουν ισχύον πιστοποιητικό ελεγκτή βαρέων οχηµάτων Ο προϊστάµενος - υπεύθυνος λειτουργίας µικτού Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Ελαφρών Οχηµάτων και Βαρέων Οχηµάτων 1/ είναι κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγ. Γ 2/ έχει παρακολουθήσει το πρόγραµµα ειδικής επιµόρφωσης υποψηφίων ελεγκτών ΙΚΤΕΟ βαρέων οχηµάτων, υποβάλλοντας στο ΥΜΕ τη σχετική βεβαίωση του φορέα που το διενήργησε 2.24 Ο προϊστάµενος - υπεύθυνος λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο για ελέγχους οχηµάτων ADR, ATP έχει πιστοποίηση για έλεγχους ADR, ATP; 2.25 Ο προϊστάµενος - υπεύθυνος λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο ικύκλων 2.26 Το Πιστοποιητικό Ελεγκτή ΙΚΤΕΟ (ΕΟ, ΒΟ, ικύκλων, ADR, ATP) είναι σε ισχύ; (Το Πιστοποιητικό Ελεγκτή ΙΚΤΕΟ ισχύει µέχρι 31/12 του εποµένου έτους της έκδοσής του Το Πιστοποιητικό ελεγκτή ADR, ATP ισχύει για δύο (2) έτη, και προϋποθέτει και την ισχύ του αντίστοιχου Πιστοποιητικού ελεγκτή ΙΚΤΕΟ βαρέων οχηµάτων. ) 2.27 Αν το Πιστοποιητικό Ελεγκτή ΙΚΤΕΟ (ΕΟ, ΒΟ, ικύκλων) δεν είναι σε ισχύ Έχει εκδοθεί και είναι σε ισχύ «ελτίο συµπληρωµατικής επιµόρφωσης ελεγκτή ΙΚΤΕΟ»; (το δελτίο συµπληρωµατικής επιµόρφωσης ελεγκτή ισχύει µέχρι 31/12 του εποµένου έτους της έκδοσής του και έχει διάρκεια ισχύος ενός έτους) 2.28 Το «ελτίο συµπληρωµατικής επιµόρφωσης ελεγκτή ΙΚΤΕΟ» χορηγήθηκε ύστερα από υποχρεωτική παρακολούθηση συµπληρωµατικής επιµόρφωσης διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών στην οποία περιλαµβάνονται τα θεµατικά αντικείµενα που καθορίστηκαν (βλ. σχετική εγκύκλιο) για το συγκεκριµένο έτος από την ΟΑΠ/ΥΜΕ Η συµπληρωµατική επιµόρφωση διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών έγινε σε εγκεκριµένο από την ΤΕΟ/ΥΜΕ Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυµα (Τ.Ε.Ι) ή Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) που υπάγονται στις διατάξεις της Υ.Α / (Β 854); ISO/IEC Εγκ 45781/6041/10 (και τα δύο ΝΑΙ) ISO/IEC Εγκ. 7488/735/2011 ISO/IEC ΥΑ 42558/5591/ /562/04 Αρ1 1 ΥΑ 24325/2885/09Αρ1 1 ΥΑ 37494/4561/09 Αρ1 1 Εγκ. 7488/735/2011 ISO/IEC ΥΑ 42558/5591/ /562/04 Αρ3 3 ΥΑ 24325/2885/09Αρ3 3 ΥΑ 37494/4561/09 Αρ3 3 ISO/IEC ΥΑ 42558/5591/ /562/04 Αρ3 3 ΥΑ 24325/2885/09Αρ3 3 ΥΑ 37494/4561/09 Αρ3 3 ISO/IEC ΥΑ 42558/5591/ /562/04 Αρ3 3 ΥΑ 24325/2885/09Αρ3 3 ΥΑ 37494/4561/09 Αρ3 3 ΥΑ 49903/5303/ Αν η προηγούµενη απαίτηση δεν ικανοποιείται. Η συµπληρωµατική επιµόρφωση διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών έγινε από διαπιστευµένο δηµόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ. (µε ευθύνη του τεχνικού τους διευθυντή ως προς το προσωπικό που θα πραγµατοποιεί την επιµόρφωση, τη χρονική περίοδο, το χώρο, τις συνθήκες διεξαγωγής και την όλη οργάνωση της επιµόρφωσης) ISO/IEC ΥΑ 42558/5591/ /562/04 Αρ3 3 ΥΑ 24325/2885/09Αρ3 3 ΥΑ 37494/4561/09 Αρ3 3 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/ /47

15 2.31 Αν η προηγούµενη απαίτηση ικανοποιείται. Οι εκπαιδευτές της επιµόρφωσης είναι διπλωµατούχοι µηχανικοί ή πτυχιούχοι τεχνολόγοι µηχανικοί του ιδίου ή άλλου ΚΤΕΟ, που έχουν λάβει ισχύον δελτίο συµπληρωµατικής επιµόρφωσης από φορέα εγκεκριµένο από την ΑΧΜ/ΥΜΕ Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυµα (Τ.Ε.Ι) ή Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 2.32 Το ελτίο συµπληρωµατικής επιµόρφωσης ελεγκτή ΚΤΕΟ εκδόθηκε από τον φορέα που την παρείχε; 2.33 Τηρείται µηχανογραφικά «δελτίο εκπαίδευσης» του προσωπικού του ΙΚΤΕΟ; 2.34 Ο φορέας ελέγχου τηρεί ενήµερο αρχείο µε εγγραφές των ακαδηµαϊκών ή άλλων προσόντων, της κατάρτισης και της εµπειρίας για κάθε µέλος του προσωπικού του Ο φορέας ελέγχου παρέχει οδηγίες για τη συµπεριφορά του προσωπικού του. Αυτή η καθοδήγηση µπορεί να είναι µε τη µορφή ενός κώδικα συµπεριφοράς και µπορεί να περιλαµβάνει θέµατα που σχετίζονται µε την επαγγελµατική δεοντολογία, την αµεροληψία, την προσωπική ασφάλεια, τις σχέσεις µε τους πελάτες, τον κανονισµό της εταιρείας και οποιαδήποτε άλλα θέµατα απαιτούνται για να εξασφαλίζεται η πρέπουσα συµπεριφορά του προσωπικού του φορέα ελέγχου Η αµοιβή των προσώπων που ασχολούνται µε δραστηριότητες ελέγχου δεν πρέπει να εξαρτάται άµεσα από τον αριθµό των διεξαγόµενων ελέγχων και σε καµία περίπτωση από τα αποτελέσµατα αυτών των ελέγχων Εκπαίδευση ελεγκτών που διενεργούν τεχνικούς ελέγχους οχηµάτων στα οποία έχει εγκατασταθεί εξοπλισµός χρήσης του υγραερίου ως καυσίµου (έλεγχος εκτός πεδίου διαπίστευσης) ISO/IEC ΥΑ 42558/5591/ /562/04 Αρ3 3 ΥΑ 24325/2885/09Αρ3 3 ΥΑ 37494/4561/09 Αρ3 3 ISO/IEC ΥΑ 42558/5591/ /562/04 Αρ3 3 ΥΑ 24325/2885/09Αρ3 3 ΥΑ 37494/4561/09 Αρ3 3 ΥΑ 24996/2840/1123/11 ISO/IEC ISO/IEC ΥΑ 49903/5303/11 ISO/IEC IAF/ILAC-A4: a ISO/IEC Εγκ /4804/2010 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/ /47

16 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΚΤΕΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1,2,3,4,5,6 ΚΑΙ 7 Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ν Ο ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 3.1 Μηχανήµατα γραµµής ελέγχου Κάθε γραµµή ελέγχου περιλαµβάνει όλα τα παρακάτω βασικά µηχανήµατα: Φ50/37491/4558 Αρ 1 1(123) ΥΑ 42485/5569 Αρ 1 3,(456) Αποκλισιόµετρο (123456) ΥΑ 24324/2884 Αρ 1 1 (7) Φρενόµετρο ( ) Φ50/53464/6502 Αµορτισερόµετρο (αναρτησόµετρο) (456) 52335/6770 (7) Αναλυτή καυσαερίων βενζινοκίνητων οχηµάτων (4567) 53193/6584 (7) Νεφελόµετρο (123456) Σηµειώσεις Φωτόµετρο ( ) Συσκευή ελέγχου της σωστής λειτουργίας του ταχυµέτρου και του ταχογράφου (123). Τζογόµετρο (123456) Ανυψωτήρα στο λάκκο επιθεώρησης Ανυψωτήρα για την ανύψωση του δικύκλου (7) Συσκευή µέτρησης ταχύτητας δικύκλου (7) 3.2 Πρόσθετα όργανα Ο φορέας διαθέτει ένα τουλάχιστον τεµάχιο από τα παρακάτω. Αναλυτή καυσαερίων βενζίνης (123). Ηχόµετρο ( ) Φορητό επιβραδυνσιόµετρο για τη µέτρηση του λόγου πέδησης φορτηγών οχηµάτων ειδικής κατασκευής που δεν µπορούν να ελεγχθούν στο φρενόµετρο της γραµµής ελέγχου (123) Ανιχνευτή υγραερίου (123456?). Γρύλλο ανύψωσης Μανόµετρο Παχύµετρο Προαιρετικά: Επιπλέον αναλυτής βενζίνης και νεφελόµετρο, προς αναπλήρωση κάποιου εκτός λειτουργίας. 3.3 Πιστοποιητικά έγκρισης Όλα τα µηχανήµατα ελέγχου έχουν πιστοποιητικά CE. 3.4 Αυτόµατη µέτρηση και εκτύπωση αποτελεσµάτων Τα συγκροτήµατα των αυτόµατων γραµµών ελέγχου εξασφαλίζουν την αυτόµατη µέτρηση και εκτύπωση των αποτελεσµάτων. 3.5 Αποτελέσµατα µέτρησης: Εµφάνιση- Ασφάλεια (456) Α. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων των παραπάνω µηχανηµάτων εµφανίζονται στις οθόνες των τερµατικών ή των κεντρικών µονάδων ελέγχου και εκτυπώνονται στα ΤΕ. Β. Η σύνδεση των µηχανηµάτων µε το σύστηµα µηχανοργάνωσης διασφαλίζει ότι είναι αδύνατη η επέµβαση του προσωπικού στα αποτελέσµατα των µετρήσεων του G5/ (EA-5/02 rev07) Φ50/37491/4558 Αρ 1 3 (123) ΥΑ 42485/5569Αρ 1 3,(456) *? Που προβλέπονται πρόσθετα όργανα 456? 46158/5748 (123456) ΟΙΚ. 3363/301(επιπλέον αναλυτές) ΟΙΚ.11077/1460(επιπλέον αναλυτές) Σηµειώσεις G5/ (EA-5/02 rev07) Φ50/37491/4558Αρ 1 4 (123) ΥΑ 42485/5569Αρ 1 2 (456) ΥΑ 24324/2884Αρ 2 (7) 3 Φ50/37491/4558Αρ 1 2 (123) ΥΑ 42485/5569Αρ 1 1 (456) ΥΑ 24324/2884Αρ 1 2 (7) 3 ΥΑ 42485/5569Αρ 1 3, 4 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/ /47

17 τεχνικού ελέγχου. (π.χ. δεν έχουν υπάλληλοι του ΚΤΕΟ πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αρχεία αποτελεσµάτων µετρήσεων) 3.6 Αποκλισιόµετρο (123456): Α. Η µέγιστη ένδειξη απόκλισης είναι τουλάχιστον +/- 15 m/km. Β. Είναι σύµφωνο µε τις υπόλοιπες προδιαγραφές της νοµοθεσίας 3.7 Αµορτισερόµετρο (αναρτησόµετρο) (456) Α. Έχει δυνατότητα µέτρησης επί τοις % του κρατήµατος των τροχών του ίδιου άξονα. Β. Έχει δυνατότητα µέτρησης επί τοις % της διαφοράς του κρατήµατος των τροχών του ίδιου άξονα. Γ. Μετρά το βάρος του οχήµατος Φ50/37491/4558Αρ 2 2α & 2β (123) ΥΑ 42485/5569Αρ 2 1 (456) ΥΑ 42485/5569Αρ 2 2,3 (456) 3.8 Φρενόµετρο Α. Αποτελείται από δύο ζεύγη περιστρεφόµενων κυλίνδρων Φ50/37491/4558Αρ 2 1α, 2β, µε ειδική επικάλυψη στην εξωτερική τους επιφάνεια, ένα 1γ, 1δ, 1ε, 1στ, 1ζ (123) ζεύγος για κάθε τροχό του ίδιου άξονα (123). ΥΑ 42485/5569Αρ 2 3 (456) Β. Είναι κατάλληλο για έλεγχο βαρέων οχηµάτων των ΥΑ 24324/2884Αρ 2 1β (7) οποίων το σύστηµα πέδησης λειτουργεί είτε µε πεπιεσµένο ΥΑ 24997/2841 Αρ 1, 2, 3 αέρα είτε µε πεπ. αέρα και υδραυλικά υγρά (123) /6726 Γ. Μετρά το βάρος κάθε άξονα του ελεγχόµενου οχήµατος 44278/5739 (Σηµείωση: Στα ελαφρά οχήµατα αυτό πιθανότατα µετριέται Σηµειώσεις στο αµορτισερόµετρο). Η µέτρηση αυτή για τα βαρέα οχήµατα µπορεί να γίνει και εκτός του φρενοµέτρου µε εξωτερική ζυγαριά.. Έχει τη δυνατότητα µέτρησης των πιέσεων του πεπιεσµένου αέρα στους κυλίνδρους πέδησης των τροχών, καθώς και της µέγιστης πίεσης του κυκλώµατος πέδησης (123). Ε. Έχει την ικανότητα µέτρησης οχηµάτων 4Χ4 µόνιµης εµπλοκής (123456). Για τα βαρέα οχήµατα ένα τουλάχιστον των φρενοµέτρων έχει την ικανότητα αυτή. ΣΤ. Ένα τουλάχιστον εκ των φρενοµέτρων συνοδεύεται µε ειδική συσκευή εξοµοίωσης του φορτίου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα µέτρησης του λόγου πέδησης της πέδης στάθµευσης σε σχέση µε τη µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα του οχήµατος (123). Ζ. Μετρά τις δυνάµεις πέδησης της πέδης πορείας (ποδόφρενο) όλων των τροχών όλων των αξόνων του οχήµατος. Η. Υπολογίζει την επί τοις % διαφορά των δυνάµεων πέδησης των τροχών του ίδιου άξονα (µονόπλευρη πέδηση) (123456). Θ. Μετρά τις δυνάµεις πέδησης της πέδης στάθµευσης (χειρόφρενο) (123456). Ι. Υπολογίζει τον συντελεστή πέδησης επί τοις % της πέδης πορείας (ποδόφρενου). ΙΑ. Υπολογίζει τον συντελεστή πέδησης επί τοις % της πέδης στάθµευσης (χειρόφρενου) (123456). ΙΒ. Υπολογίζει τον συντελεστή πέδησης επί τοις % της πέδης πορείας (ποδόφρενου) του συνδυασµού οχηµάτων, ρυµουλκό- ρυµουλκούµενο ή επικαθήµενο (123). ΙΓ. Υπολογίζει τον συντελεστή πέδησης επί τοις % της πέδης στάθµευσης (χειρόφρενου) του συνδυασµού οχηµάτων, ρυµουλκό- ρυµουλκούµενο ή επικαθήµενο (123). Ι. Μετρά την ελλειπτικότητα (οβάλ) των ταµπούρων των φρένων (7). ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/ /47

18 3.9 Αναλυτής καυσαερίων βενζινοκινητήρων Α. Υπάρχει δυνατότητα µέτρησης CO2, CO, HC, O2, «λ», CO correction, στροφές κινητήρα ( RPM), θερµοκρασία κινητήρα σε βαθµούς C. Β. Έχει έγκριση τύπου για ακρίβεια κλάσεως Ι (OIML I) τουλάχιστον. Γ. Κατά τη διάρκεια των µετρήσεων γίνεται ηλεκτρική βαθµονόµηση (καλιµπράρισµα).. Έχει ενσωµατωµένο ή συνοδεύεται από σύστηµα EURO OBD (123456). Ε. Ο αναλυτής συνοδεύεται από κατάλληλα εξαρτήµατα για τη δειγµατοληψία των καυσαερίων από τους διάφορους τύπους εξάτµισης των δικύκλων 3.10 Νεφελόµετρο (αιθαλόµετρο) Α. Μετρά τη θολερότητα των καυσαερίων των πετρελαιοκίνητων οχηµάτων µε βάση την αρχή της φωτοµετρικής απορρόφησης. Β. Η συσκευή διαθέτει δύο κλίµακες µέτρησης, µία για τη µέτρηση του συντελεστή απορρόφησης «Κ» και µια για την επί τοις % µέτρηση της θολερότητας των καυσαερίων. Γ. Η συσκευή διαθέτει ενσωµατωµένο ή ανεξάρτητο στροφόµετρο και θερµόµετρο για τη µέτρηση των στροφών και της θερµοκρασίας του πετρελαιοκινητήρα αντίστοιχα Φωτόµετρο Α. Αποτελείται από την κυρίως συσκευή ελέγχου και κατάλληλη βάση, που έχει τη δυνατότητα µετακίνησης µε τη βοήθεια τροχών. Β. Η κύρια συσκευή έχει επαρκή δυνατότητα κεντραρίσµατος και ευθυγράµµισης µε τους φανούς πορείαςδιασταύρωσης του αυτοκινήτου. Γ. Μετρά σε κάθε φανό την απόκλιση δεξιά- αριστερά- άνω κάτω και την ένταση των φωτεινών δεσµών σε LUX ή σε CD των φώτων πορείας και διασταύρωσης Συσκευή ελέγχου του ταχυµέτρου και του ταχογράφου 123 Α. Αποτελείται από δύο ζεύγη περιστρεφόµενων κυλίνδρων, ένα ζεύγος για κάθε τροχό του κινητήριου άξονα του οχήµατος. Β. Συγκρίνει την ένδειξη του ταχυµέτρου µε την πραγµατική ταχύτητα του οχήµατος και υπολογίζει την επί τοις % διαφορά των ταχυτήτων. Γ. Συνδέεται µε τους εγκεκριµένους µηχανικούς και ηλεκτρονικούς ταχογράφους των οχηµάτων και ελέγχει τη σωστή λειτουργία τους καθώς και τη λειτουργία του περιοριστή ταχύτητας του ελεγχόµενου οχήµατος Συσκευή µέτρησης της ταχύτητας δικύκλου 7 Α. Μπορεί να µετρά την ταχύτητα του δικύκλου µέχρι τη µέγιστη τιµή της µε την βοήθεια περιστρεφόµενων κυλίνδρων που εφάπτονται στον κινητήριο τροχό όταν το κιβώτιο ταχυτήτων βρίσκεται στη µεγαλύτερη σχέση µετάδοσης ενώ το δίκυκλο παραµένει ακίνητο στο διάδροµο ελέγχου. Β. Μπορεί να µετρά ταχύτητες µέχρι 60 χιλιόµετρα την ώρα (60 km/h) Ηχόµετρο A. Μετρά τον προκαλούµενο θόρυβο των οχηµάτων σύµφωνα µε την «εν στάσει» µέθοδο σε db(a). Σηµείωση:, 9.6 ΥΑ 42485/5569Αρ 2 4 (456) Φ50/37491/4558Αρ 2 7a, 7γ, 7δ (123) ΥΑ 24324/2884Αρ 2 2β, 2γ, 2δ (7) 42735/5531 ΥΑ 42485/5569Αρ 2 5,(456) Φ50/37491/4558Αρ 2 3α, 3β, 3γ (123) ΥΑ 42485/5569Αρ 2 6 (456), Φ50/37491/4558Αρ 2 4α, 4β, 4γ (123), ΥΑ 24324/2884Αρ 2 3α, 3β (7) Σηµειώσεις Φ50/37491/4558Αρ 2 5 α, 5β, 5γ Φ50/53464/6502 ΥΑ 24324/2884Αρ /6235 ΥΑ 24324/2884Αρ 2 5α, 5β,5γ (7) ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/ /47

19 Πρέπει να έχει σταθµιστικό κύκλωµα Α, να έχει γρήγορη δυναµική απόκριση και να µπορεί να µετρά ηχητικές στάθµες από 40 έως 130 db(a). Β. Καλύπτει τις προδιαγραφές IEC 61672/2002, ΕΛΟΤ EN 61672/2003 (1237) Γ. Έχει ενσωµατωµένη µνήµη για την αποθήκευση της µέγιστης τιµής των µετρήσεων, καθώς και σειριακή έξοδο ή άλλη ισοδύναµη διάταξη για τη σύνδεσή του µε ηλεκτρονικό υπολογιστή (1237) Λάκκοι επιθεώρησης Α. ιαθέτει ο χώρος ελέγχου λάκκους επιθεώρησης κατασκευασµένους σύµφωνα µε τη νοµοθεσία; Β. Εάν η παραπάνω απαντηθεί όχι (µόνο για ΙΚΤΕΟ ελαφρών οχηµάτων), υπάρχουν ειδικοί ανυψωτήρες αντίστοιχου αριθµού; Οι ανυψωτήρες υπόκεινται στους προβλεπόµενους ελέγχους (ΥΑ 15085/593 ΦΕΚ 1186/2003) Σηµείωση: Θα µπορούσαν να υπάρχουν και λάκκοι κατόπτευσης και ειδικοί ανυψωτήρες που αθροιστικά να ήταν τουλάχιστον ίσοι µε τις γραµµές τεχνικού ελέγχου. (456) 3.16 Ανυψωτήρας του λάκκου επιθεώρησης 123 Έχει τη δυνατότητα να µετακινείται κατά µήκος του λάκκου, είναι υδραυλικός ή πνευµατικός και έχει ανυψωτική ικανότητα τουλάχιστον 13 τόνους ανά άξονα Τζογόµετρο Α. Είναι υδραυλικού τύπου και εγκατεστηµένο αριστεράδεξιά του λάκκου επιθεώρησης ή στις βάσεις επικάθησης του ειδικού ανυψωτήρα οχηµάτων. Β. Η επικάθηση των τροχών των αξόνων του οχήµατος διαδοχικά επί των πλακών του τζογοµέτρου είναι δυνατή Φορητό Επιβραδυνσιόµετρο 123 Μετρά την επιβράδυνση που επιτυγχάνει η πέδη πορείας (ποδόφρενο) µε µια σχετικά µικρή ταχύτητα του οχήµατος (π.χ. 30 km/h) µέχρι την πλήρη ακινητοποίηση του οχήµατος. Σηµείωση: Η µέγιστη επιτυγχανόµενη επιβράδυνση διαιρούµενη µε την επιτάχυνση βαρύτητας 9.81 m/sec 2 µας δίνει το συνολικό λόγο πέδησης του οχήµατος Χρήση εξοπλισµού Ο φορέας εξασφαλίζει ότι δεν γίνεται χρήση του εξοπλισµού από αναρµόδια/ µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα. Φ50/37491/4558Αρ 2 8α, 8β, 8γ (123) 51414/6581(7), 9.3 Φ50/37491/4558Αρ5 2 Φ50/37491/4558Αρ 2 10 ΥΑ 42485/5569Αρ 2 7, Φ50/37491/4558Αρ 2 5α, 5β Φ50/37491/4558Αρ 2 9 ISO/IEC Συνεχιζόµενη καταλληλότητα εξοπλισµού Ο φορέας επιβεβαιώνει την συνεχιζόµενη καταλληλότητα του εξοπλισµού ελέγχου. Παράδειγµα 1. Λειτουργία εντός των περιβαλλοντικών ορίων που ορίζει ο κατασκευαστής του εξοπλισµού. Παράδειγµα 2. Σε περίπτωση επαναχρησιµοποίησης αποθηκευµένου εξοπλισµού, όπως ανιχνευτή υγραερίου 3.21 Ταυτοποίηση εξοπλισµού Το σύνολο του εξοπλισµού είναι κατάλληλα ταυτοποιηµένο. ISO/IEC ISO/IEC ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/ /47

20 3.22 Ιχνηλασιµότητα οργάνων εξοπλισµού σε κάθε µέτρηση Εξασφαλίζεται ότι ο φορέας γνωρίζει ποιό µηχάνηµα έχει πραγµατοποιήσει οποιαδήποτε µέτρηση σε κάθε χρονική στιγµή Έλεγχος πριν τη χρήση Έχει ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα του παραληφθέντος εξοπλισµού πριν τη χρήση του Μηχανογραφικές απαιτήσεις εξοπλισµού Α. Έχει ελεγχθεί η καταλληλότητα του λογισµικού του εξοπλισµού (π.χ. Παρακολουθείται ο αριθµός έκδοσης του λογισµικού, ελέγχεται η καταλληλότητα µετά από κάθε αλλαγή έκδοσης του εξοπλισµού) Β. Υπάρχουν διαδικασίες για την προστασία της ακεραιότητας και ασφάλειας δεδοµένων (Π.χ. διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αλλοίωσης του αρχείου αποτελεσµάτων ). Γ. Τα ρολόγια των µηχανηµάτων των αυτόµατων γραµµών είναι συγχρονισµένα µε την εθνική ώρα Ελλάδας.. Οι κεντρικές µονάδες των αυτόµατων γραµµών ελέγχου υπογράφουν ψηφιακά τα δεδοµένα, µε χρήση αναγνωρισµένου πιστοποιητικού, ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των πρωτογενών δεδοµένων καθώς και η ταυτοπροσωπία του αποστολέα. Τα αναγνωρισµένα πιστοποιητικά εγκαθίστανται από τον εισαγωγέα της αυτόµατης γραµµής. Αυτός είναι ο µόνος κάτοχος των κλειδιών των πιστοποιητικών καθώς και ο µόνος που έχει τον κωδικό πρόσβασης στο λογισµικό κάθε κεντρικής µονάδας αυτόµατης γραµµής ελέγχου Ελαττωµατικός εξοπλισµός Α. Υπάρχουν διαδικασίες για τον χειρισµό του ελαττωµατικού εξοπλισµού, που να περιλαµβάνει τον διαχωρισµό και τη σήµανσή του; Β. Στις διαδικασίες για τον χειρισµό του ελαττωµατικού εξοπλισµού, υπάρχει πρόβλεψη για την εξέταση της επίδρασης του ελαττώµατος σε προηγούµενους ελέγχους (π.χ. ανάκληση οχηµάτων για νέο έλεγχο) ISO/IEC , 9.6 και ΥΑ 42485/5569Αρ 1 4 ΥΑ 24997/2841Αρ 1, 2, 3 Π 150/ ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/ /47

ΦΕΚ 916 / Β / ΑΠΟΦΑΣΗ

ΦΕΚ 916 / Β / ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ 916 / Β / 15 5-2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 24325/2885 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΕΟ ΡΟ ΟΥ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΕΟ ΡΟ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣ/ΚΗΣ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚ. Ω /ΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ρόδος 12/06/2013 Αριθµ. Πρωτ. 3071 Πληροφορίες. Π. ιακαντώνη Τηλ. 22413-60543

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/01/26-03-2015 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΑ 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. 4.1 Έντυπο Κ.Ε.Κ.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΑ 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. 4.1 Έντυπο Κ.Ε.Κ. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται από το ΙΚΤΕΟ για τη συµπλήρωση και την ακύρωση καρτών ελέγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ). Η παρούσα οδηγία αφορά την έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1/11 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 10-10-2013 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 7 1ΩΞΥ-ΕΙΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Α Α: 7 1ΩΞΥ-ΕΙΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9-5 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ /νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.640,00 (πλέον ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 21 Οκτωβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου Α 1-546 40 Αριθ. Πρωτ: 82857 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

θέµα: Απαραίτητα ικαιολογητικά για την διαδικασία «Έκδοσης Απόφασης Τέλους Σειράς»

θέµα: Απαραίτητα ικαιολογητικά για την διαδικασία «Έκδοσης Απόφασης Τέλους Σειράς» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Νοεµβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµός Πρωτ.: 71822/3841 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αρ. πρ.: 53640/3269 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΠΡΟΣ : Π. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.

Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. Α3/13948/1902 Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 69, Τ.Κ ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 69, Τ.Κ ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 69, Τ.Κ. 34132 ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ.: 2221 0 29995, 21 / 11 / 2017 Αριθμ. Πρωτ.: 7835 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/2017(Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) Νομοθεσία και εργασίες ελέγχου Οχημάτων

Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) Νομοθεσία και εργασίες ελέγχου Οχημάτων ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ MHXANΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) Νομοθεσία και εργασίες ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1466 3 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 20794/2222 Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αύγουστος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αύγουστος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αύγουστος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αρ. πρ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 18434/949/04/05 ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ -------------------------------------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ --------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΣΩΞΥ-6Μ7 ΤΗΛ. : FAX : ».

ΑΔΑ: Β41ΣΩΞΥ-6Μ7 ΤΗΛ. : FAX : ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- Πειραιάς 26 / 07/ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 28162 / 2588 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/11/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 52152/4713/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η «Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου. Ο Δήμαρχος Κηφισιάς. χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η «Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου. Ο Δήμαρχος Κηφισιάς. χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εμμ.Μπενάκη 3 Τηλ: 2132007155 Ημερομηνία: 4-7-2017 Αρ. Πρωτ 33102 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η «Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 77ΦΛΩΞΥ-ΨΗΥ ΤΗΛ.: FAX: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Α Α: 77ΦΛΩΞΥ-ΨΗΥ ΤΗΛ.: FAX: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 22 / 10 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 46101 / 4294 ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» Ανακοινώνει

Το Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» Ανακοινώνει Ελληνική ηµοκρατία Τρίλοφος, 23/08/2016 Νοµός Θεσσαλονίκης Αρ. Πρωτ: 4497 ήµος Θέρµης Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: O 1005 /1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 03/02/2006

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: O 1005 /1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 03/02/2006 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των δυνάµεων και του συντελεστή πεδήσεως ενός ελεγχόµενου οχήµατος. Οι µετρήσεις αυτές πραγµατοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Ω97ΛΞ-ΗΛΘ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. : Πρόσκληση οχηµάτων ήµου ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ για τεχνικό έλεγχο ΘΕΜΑ

ΑΔΑ: Β4Ω97ΛΞ-ΗΛΘ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. : Πρόσκληση οχηµάτων ήµου ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ για τεχνικό έλεγχο ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη, 02 04 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 30148/1529 ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 11-10 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ /νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Ταχ. Κωδ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος, 17.10.2013 Αριθ. Πρωτ: 15266 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

Χολαργός, Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ

Χολαργός, Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 25-01-2017 Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ.17407

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 21 / 4/2014 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ.: 4559 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ IOIKHΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Ταχ. Κώδικας : 42200-Καλαµπάκα

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Υπηρεσία. Γενικά

Αρμόδια Υπηρεσία. Γενικά - Αρμόδια Υπηρεσία - Γενικά - Συχνότητα Τεχνικού Ελέγχου - Διαδικασία - Διάρκεια εκδόσεως Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) - Διάρκεια ισχύος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) χωρίς ελλείψεις ή με δευτερεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 5.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (1) 5.5.1. Το Εργαστήριο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με όλα τα στοιχεία εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Α Α: 6ΩΥ1Ω1Ψ-ΨΡ8 Ρέθυµνο, 07-05-2015 Αριθµ. Πρωτ.: 10.000 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 06 / 05 / 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ.: 94114/1559 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/1/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 53367/4809/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ /νση: Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ /6532: Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών ο- χημάτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Αριθμ /6532: Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών ο- χημάτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθμ. 49958/6532: Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών ο- χημάτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α)του άρθρου 88 του

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 201.07.15 13:18:2 EEST Reason: Location: Athens ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθειας για την επιπλέον προμήθεια εξοπλισμού του ΚΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 3/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 3/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 12 / 06 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 139256/1983 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 3/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάτω Αχαΐα, 16 Ιουνίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ. Πρωτ. 10260 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Αλεξάνδρεια, 20-07-2012 Αριθµ. Πρωτ. 26492 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 59300 Τηλ. 23333-50.122

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19 / 10 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 253887/4062 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 26/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ.: 14768 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ IOIKHΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Ταχ. Κώδικας : 42200-Καλαµπάκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 7/04/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 10166 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ: 210 97 11 097 Fax: 210 97 14 303 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: 12206 ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Πρόσληψης εικοσιπέντε (25) ) ατόµων µε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA MHXANOΛΟΓΙΑΣ Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Quality System, Procedures and Certification of Technical Control in vechicles in

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2017

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 6-10-2017 ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρ. Πρωτ. 34044 Ταχ.Δ/νση : Μητροπόλεως 46 Πληροφορίες: Χ.Παλαμούτη Τηλέφωνο : 23313 50533 FAX : 23313 50515 Π Ε Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 1/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 1/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 11-6-2015 ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρ. Πρωτ. 23477 Ταχ.Δ/νση : Μητροπόλεως 46 Πληροφορίες: Χ.Παλαμούτη Τηλέφωνο : 23313 50533 FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Γούναρη 76 262 24 Πάτρα Πάτρα, 1/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 5657 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 4Κ/2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 4Κ/2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 4Κ/2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Δ.Ε.) Ενδείξεις του πίνακα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 38542/2730/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/12/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 59248/3640/09 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει ΑΔΑ : ΒΕΖΚΩΗ6-16Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τήνος 27 5 2013 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Α.Π. 6796 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 1, Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 1220/13/79/79 Περί καθορισμού επιτρεπομένων ορίων θορύβων προκαλουμένων υπό των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων και τρόπου μετρήσεως αυτού. (ΦΕΚ 75/Β/27-01-79)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/3/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 64114/4810/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης 1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης 1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης 1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τις υπηρεσίες δεν υπάρχουν Εθνικά πρότυπα για υπηρεσίες διαφόρων τύπων π.χ. τουριστικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής

Η Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Μεσογείων 405, Τ.Κ. 15343 Αγία Παρασκευη Αγία Παρασκευή, 19/7/2016 Αριθμ. Πρωτ.: 3548 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι, 14/6/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 19933 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη, 27/6/2014 ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 24571 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Λ. Κύπρου 68, Αργυρούπολη Τ.Κ.: 164 52 Πληρ.: Ε. Γεροντή Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 49958/6532/13 (ΦΕΚ Β 3359 / ) Τελευταία τροποποίηση με την υα 51420/2811/2016 (ΦΕΚ Β 3608/ )

ΥΑ 49958/6532/13 (ΦΕΚ Β 3359 / ) Τελευταία τροποποίηση με την υα 51420/2811/2016 (ΦΕΚ Β 3608/ ) [Το παρόν συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τις υπηρεσίες. Παρατίθεται για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, πριν την εφαρμογή να ελέγχεται η ακρίβεια της κωδικοποίησης] ΥΑ 49958/6532/13 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ FAX:

Τηλ FAX: Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέρµη, 5 Nοεµβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 45309 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /νση: ηµοκρατίας 1 ΤΚ 57001 Θέρµη Πληρ. Καραµούτσιου Βασιλική Τηλ. 2313-300747 FAX: 2313-300719 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011 (Αρ. Πρωτ. 3183/10-3-2011) Ο ήµαρχος Βριλησσίων ανακοινώνει

ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011 (Αρ. Πρωτ. 3183/10-3-2011) Ο ήµαρχος Βριλησσίων ανακοινώνει ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011 (Αρ. Πρωτ. 3183/10-3-2011) Ο ήµαρχος Βριλησσίων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 07-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 07-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 07-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:15200 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 με ΑΔΑ:ΩΜΨΤΩΚΗ-ΨΣΧ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπέτσες, 7/7/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπέτσες, 7/7/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπέτσες, 7/7/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 2275 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Δήμος Σπετσών Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) Made by Nikouba!!! Οι ρυθµιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισµένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση στροφής, υποχρεωτική πορεία, όριο ταχύτητας κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΥ KO-ΑΙΟΛΙΚΟ/02/01/08-11-2011 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΙΟΛΙΚΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 01-02-2008 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης

ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άνω Καλεντίνη 9 Ιουνίου 2011 ΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Αριθµ. Πρωτ.: 5750 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος,11-08- 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 76892 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ειρήνης 131 ΤΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 53245/3975/10 ΓΕΝΙΚΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 12/08/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 28193 Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. : 2132007754-57 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά. Ανακοινώνει

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά. Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 3003205 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -660- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011 Παρακαλώ να δακτυλογραφήσετε ή να γράψετε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1, 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500242 /fax :2410 250372 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λάρισα, 15/06/2016 Αριθμ. Πρωτ: 36246 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 02-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7206 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Δήμαρχος Λήμνου Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων και την κατάθεση των δικαιολογητικών για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης».

Θέμα: Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων και την κατάθεση των δικαιολογητικών για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ ΥΟΔΕ 2.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210 2709087 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου. χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου. χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι, 14-6-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.20775 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16439 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5 Για την κάλυψη εποχικών ή

Διαβάστε περισσότερα