Ευαισθητοποιημένη χημειοφωταύγεια με νανοδομημένους καταλύτες - Προοπτικές εφαρμογής της μεθόδου στην αναλυτική χημεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευαισθητοποιημένη χημειοφωταύγεια με νανοδομημένους καταλύτες - Προοπτικές εφαρμογής της μεθόδου στην αναλυτική χημεία"

Transcript

1 Ευαισθητοποιημένη χημειοφωταύγεια με νανοδομημένους καταλύτες - Προοπτικές εφαρμογής της μεθόδου στην αναλυτική χημεία Δρ Κυριάκος Παπαδόπουλος Ερευνητής Α Ινστιτούτο Φυσικοχημείας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Δεκέμβριος 2009

2 Αντικείμενο και στόχος του έργου Αντικείμενο Αξιοποίηση καταλυτικών ιδιοτήτων νανοδομημένων οξειδίων του σιδήρου σε αντιδράσεις χημειοφωταύγειας. Στόχος Αύξηση των σημάτων χημειοφωταύγειας παρουσία νανοδομημένων οξειδίων του σιδήρου Αύξηση της ευαισθησίας της μεθόδου σε αναλυτικές εφαρμογές.

3 Σημερινό επίπεδο γνώσεων στη χρήση νανοδομημένων καταλυτών σε χημειοφωταυγείς αντιδράσεις Αφορά κυρίως τη ανίχνευση πτητικών χημικών ενώσεων σε στερεά επιφάνεια νανοκρυσταλλικών οξειδίων του πυριτίου, αργιλίου, τιτανίου, στροντίου, ζιρκονίου ή ενώσεων του χρυσού και σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Καμία αναφορά στη χρήση νανοδομημένων οξειδίων του σιδήρου σε χημειοφωταυγείς αντιδράσεις σε διαλύματα. Συμβολή του Εργαστηρίου Φωταύγειας του Ινστιτούτου Φυσικοχημείας στην επιστημονική περιοχή χημειοφωταυγών αντιδράσεων καταλυόμενων από νανοδομημένα οξείδια μετάλλων Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν κολλοειδή διαλύματα νανοδομημένων οξειδίων του σιδήρου διαφορετικών διαστάσεων σε χημειοφωταυγή αντίδραση σε διάλυμα.

4 Αναγκαιότητα υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου Η συνεχής αναζήτηση αναλυτικών μεθόδων μεγάλης ευαισθησίας στην Αναλυτική Χημεία και Κλινική Χημεία. Αντικατάσταση των σχετικά επικίνδυνων ραδιοανοσολογικών μεθόδων από χημειοφωταυγείς αναλύσεις. Αναμενόμενα αποτελέσματα Ανάπτυξη χημειοφωταυγών αντιδράσεων με ενισχυμένα σήματα Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων σε ποσοτικούς προσδιορισμούς χημικών ουσιών που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα σε αυτές τις αντιδράσεις, όπως υπεροξείδιο του υδρογόνου ή αντιοξειδωτικές ουσίες.

5 Χημειοφωταύγεια Χημειοφωταύγεια είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο διεγερμένα μόρια μεταπίπτοντας από μια ηλεκτρονιακά διεργεμένη κατάσταση στη βασική εκπέμπουν φως. Η απαιτούμενη ενέργεια για τη διέγερση των μορίων προέρχεται από μια χημική αντίδραση. Το φως που παράγεται σε αυτές τις αντιδράσεις είναι συνήθως στην περιοχή του ορατού φάσματος. Πλεονεκτήματα Χημειοφωταύγών αντιδράσεων (α) Υψηλή ευαισθησία και πολύ χαμηλά όρια ανίχνευσης (β) Ευρεία δυναμική περιοχή συγκεντρώσεων (μέχρι και έξι τάξεις μεγέθους) (γ) Καλή επαναληψιμότητα (δ) Απλή και φθηνή οργανολογική διάταξη (ε) Δυνατότητα αυτοματοποίησης της τεχνικής και σύζευξης με άλλες τεχνικές, όπως αεριοχρωματογραφία, υγρή χρωματογραφία, τριχοειδή ηλεκτροφόρηση και ανοσοχημικές τεχνικές.

6 ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Λουμινόλη H H H hv H 2 H 2 CH 3-3 Λουσιγενίνη H 2 2 / H - + φως - 3 CH 3 CH 3 (MA) Οξαλικοί εστέρες R R H 2 2 / H - / φθοριστής - C 2 Φως

7 Παρασκευή κολλοειδών νανοσωματιδίων οξειδίου του σιδήρου (ΙΙΙ) Τα κολλοειδή διαλύματα παρήχθησαν σε συσκευή υπερήχων με απλή ανάμειξη σωματιδίων οξειδίου του σιδήρου και αλκαλικό υδατικό διάλυμα 8-υδροξυκινολίνης. Πιθανώς, η 8-υδροξυκινολίνη σχηματίζει με το άτομα του σιδήρου στην επιφάνεια του νανουλικού σταθερά χηλικά σύμπλοκα Οργανικοί συμπλοκοποιητές σιδήρου 2,2-διπυριδίνη ο,ο-φαινανθρολίνη 8-υροξυκινολίνη νιτριλοτριοξεικό οξύ Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3 Fe 2 3

8 Χαρακτηρισμός νανοσωματιδίων οξειδίου του σιδήρου Η ύπαρξη ανοσωματιδίων οξειδίου του σιδήρου στα κολλοειδή διαλύματα επιβεβαιώθηκε με τη βοήθεια φασμάτων EDS, ενώ το μέγεθος των σωματιδίων και η μορφή τους από εικόνες που πάρθηκαν σε μικροσκόπιο ηλεκτρονικής διάθλασης (TEM). Η ύπαρξη μορίων 8-υδροξυκινολίνης στην επιφάνεια των κολλοειδών νανοσωματιδίων του οξειδίου του σιδήρου επιβεβαιώθηκε από φάσματα υπέρυθρου (FT-IR).

9 a C K Fe K CuK Intensity (a.u.) K Fe L Energy (kev) b CuK Intensity (a.u.) C K K Fe L a K Fe K Energy (kev) Φάσματα EDS νανοσωματιδίων οξειδίου του σιδήρου (III) (Aldrich, ολική επιφάνεια 245 m 2 /g, μέγεθος σωματιδίων ~25 nm), μη συμπλοκοποιημένου (a) και συμπλοκοποιημένου (b) με μόρια 8-υδροξυκινολίνης Εικόνες TEM και SAD νανοσωματιδίων οξειδίου του σιδήρου (III) (Aldrich, ολική επιφάνεια 245 m2/g, μέγεθος σωματιδίων ~25 nm), μη συμπλοκοποιημένου (a) και συμπλοκοποιημένου (b) μόρια με 8-υδροξυκινολίνης

10 Εικόνες ΤΕΜ νανοσωματιδίων οξειδίου του σιδήρου, χωρίς 8- υδροξυκινολίνη (αριστερή εικόνα) και με υδρόξυκινολίνη (δεξιά εικόνα) Εικόνες ΤΕΜ νανοσωματιδίων οξειδίων του σιδήρου επεξεργασμένα με 8- υδροξυκινολίνη.

11 Φάσματα υπερύθρου (FT-IR) νανοσωματιδίων οξειδίου του σιδήρου, χωρίς 8-υδροξυκινολίνη ( ), με 8-υδροξυκινολίνη ( ) και καθαρής 8-υδροξυκινολίνης ( ).

12 Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά νανοσωματιδίων οξειδίων του σιδήρου (ολικό εμβαδόν και μέγεθος σωματιδίων) καθώς και η επίδραση αυτών στην ένταση και χρόνο εμφάνισης του χημειφωταυγούς σήματος της αντίδρασης της λουμινόλης με υπεροξείδιο του υδρογόνου. o Οξείδια σιδήρου(ιιι) Εμπορικά ή παρασκευασμένα από Ολική επιφάνεια (m 2 /g) Μέγεθος σωματιδίων (nm) Ένταση 1,2 χημειοφωταύγειας (mv) Χρόνος 1,2 εμφάνισης σήματος (min) 1 Άμορφο Fe 2 3 Fe 4 [Fe(C) 6 ] 3 (PB) α-fe 2 3 anotek γ- Fe 2 3 anotek Μίγμα άμορφου Fe 2 3 (63%) και α-fe 2 3 (37%) FeC 2 4 2H Άμορφο Fe 2 3 FeC 2 4 2H Μίγμα άμορφου υπερπαραμαγνητικού Fe 2 3 (7%), α-fe 2 3 bulk (37%) και α-fe 2 3 surface (56%) FeC 2 4 2H Iron (III) oxide Aldrich Iron (II, III) oxide Aldrich > Iron (III) oxide Aldrich <5 μm *Τυφλό πείραμα (χωρίς καταλύτη): Ένταση 447 mv, χρόνος εμφάνισης του σήματος min; 1,2 μέσος όρος πέντε μετρήσεων. Συγκέντρωση λουμινόλης και υπεροξειδίου 1.66x10-5 και 3.33x10-2 M, αντίστοιχα.

13 Διαγράμματα Έντασης-χρόνου της χημειοφωταυγούς αντίδρασης της λουμινόλης με υπεροξείδιο του υδρογόνου παρουσία κολλοειδών νανοσωματιδίων οξειδίου του σιδήρου (καταλύτες 1 μέχρι 9) και απουσία καταλυτών (τυφλό πείραμα, blank).

14 Σταθερότητα κολλοειδών διαλυμάτων νανοσωματιδίων οξειδίου του σιδήρου Διαγράμματα Έντασης-Χρόνου της χημειοφωταυγούς αντίδρασης της λουμινόλης με υπεροξείδιο του υδρογόνου παρουσία κολλοειδούς διαλύματος οξειδίου του σιδήρου σε διαφορετικές ημέρες (πειράματα σταθερότητας του καταλύτη).

15 Αναλυτικές εφαρμογές Ποσοτικός προσδιορισμός υπεροξειδίου του υδρογόνου Εκτίμηση αντιοξειδωτικής δράσης Σημ. Ως αντιοξειδωτικό χαρακτηρίζεται κάθε ένωση η οποία, ακόμα και σε πολύ μικρές ποσότητες σε σχέση με το οξειδούμενο υπόστρωμα, μπορεί να προκαλέσει σημαντική καθυστέρηση ή και ανάσχεση της οξείδωσης του υποστρώματος

16 Ποσοτικός προσδιορισμός υπεροξείδιο του υδρογόνου Υπολογίσθηκε από την εξίσωση: Log I CL = 5.21 ( 0.2) (± 0.09) log C Γραμμική περιοχή: 2.0 χ 10-3 μέχρι 0.1 mol L -1 Όριο ανίχνευσης: 1.25 x 10-3 mol L -1 RSD at 2.0 χ 10-3 mol L -1 : 6.2% (n=5) r =0.998 (n=5)

17 Αντιοξειδωτική δράση γνωστών αντιοξειδωτικών ουσιών (IC-50 και TC-50) από μετρήσεις χημειοφωταύγειας που προέκυψαν από μείωση της έντασης ή μείωση του χρόνου εμφάνισης του σήματος παρουσία διαφορετικών συγκεντρώσεων των αντιοξειδωτικών o Αντιοξειδωτικές ενώσεις Αντιοξειδωτική δράση (mol L -1 ) IC-50 a TC-50 a 1 Βιταμίνη E 1.97x x Κυστείνη 5.93x x Τυροσόλη 2.23x x Χλωρογενικό οξύ 1.09x x Κατεχίνη 1.66x x Πυρρογαλικό οξύ 1.14x x Καφείκό οξύ 3.99x x Ασκορβικό οξύ 2.46x x Γαλλικό οξύ 3.12x x10-3 a IC-50 and TC-50 υπολογίσθηκαν από τις αντίστοιχες εξισώσεις που προέκυψαν από τις πρότυπες καμπύλες των αντιοξειδωτικών ενώσεων.

18 IC catechin tyrosol caffeic acid chlorogenic acid pyrrogallic acid vitamine E Αντιοξειδωτικά ascorbic acid gallic acid cysteine -- Μοριακές δομές φαινολικών αντιοξειδωτικών και Αντιοξειδωτική δράση (IC-50 και TC-50) από μετρήσεις χημειοφωταύγειας που προέκυψαν από τη μείωση της έντασης ή τη μείωση του χρόνου εμφάνισης του σήματος παρουσία διαφορετικών συγκεντρώσεων των αντιοξειδωτικών

19 H + H. H 2 H 2 Λουμινόλη H H - H H 2 H H H C Φως C 2 H H 2 H 2 - H 2 Άλας του Αμινοφθαλικού οξέος (APA) - Fe H 2 Fe (II) + H 2 Weis reaction (1) H 2 + H H 2 (2) luminol [luminol-peroxides] APA anion light (3) Fe(II) + H 2 2 H + H 2 + H - + Fe(III) Fenton reaction (4) Προτεινόμενος μηχανισμός της χημειοφωταυγούς αντίδρασης της λουμινόλης με υπεροξείδιο του υδρογόνου παρουσία κολλοειδών νανοσωματιδίων οξειδίων του σιδήρου.

20 Συμπεράσματα Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού δείξαμε ότι κολλοειδή διαλύματα νανοσωματιδίων οξειδίου του σιδήρου (ΙΙΙ) μπορούν να παρασκευασθούν με απλή ανάδευση των σωματιδίων με 8-υδροξυκινολίνη σε μπάνιο υπερήχων και σε θερμοκρασία δωματίου. Εφαρμογή των καταλυτών στην χημειοφωταυγή αντίδραση της λουμινόλης αυξάνει την ένταση των σημάτων μέχρι 18 φορές και επιταχύνει την αντίδραση μέχρι 86 φορές. Ο καταλύτης με την μεγαλύτερη επίδραση στη αντίδραση χημειοφωταύγειας της λουμινόλης χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία στην ανίχνευση του υπεροξειδίου του υδρογόνου με όριο ανίχνευσης 1.25 χ 10-3 mol L -1 καθώς επίσης για τον ποσοτικό προσδιορισμό και την εκτίμηση της αντιοξειδωτικής δράσης φαινολικών ενώσεων. Οι διυδροξυφαινόλες παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αντιοξειδωτική δράση.

21

22 Ευχαριστίες Ευχαριστούμε το Ερευνητικό Κέντρο Δημόκριτος για την οικονομική υποστήριξη του έργου ατα πλαίσια του προγράμματος «Δημοέρευνα 2005» Θερμές ευχαριστίες στου συναδέλφους και φοιτητές Δημήτρη Πετρίδη Νίκο Μπούκο Βασίλη Τζιτζιό Ελίνα Γιαννακοπούλου Θεόδωρο Τριάντη Διονύση Χριστοδουλέα

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις Διδακτορική διατριβή του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Υποβληθείσα στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΑΡΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΟΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Στην Α τάξη του Γυμνασίου η Χημεία προσφέρεται στους μαθητές και στις μαθήτριες μέσα στα πλαίσια διδασκαλίας της Φυσικής και της Βιολογίας (Φυσικές Επιστήμες).

Διαβάστε περισσότερα

Αγρόκτημα Βελεστίνου Ε.Π.Ε.

Αγρόκτημα Βελεστίνου Ε.Π.Ε. «Παραγωγή Βιοδραστικού Παραδοσιακού Γιαουρτιού με Ενσωμάτωση Φυτικών Πολυφαινολών» Αρ. Κουπονιού: 69206003 01 000050 Αγρόκτημα Βελεστίνου Ε.Π.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Κων/νος Πετρωτός Εργαστήριο Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών»

«Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών» 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ Διδάσκων: κ. Σιγάλας «Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών» Μυστηρίδου Εμμανουέλα (ΑΜ 861) Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010 Περίληψη Σε αυτήν την εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ, Inter-Poly-Nano, 2 η Εξαμηνιαία έκθεση Παράρτημα στην 1.1 Αναλυτική Περιγραφή

ΑΡΙΣΤΕΙΑ, Inter-Poly-Nano, 2 η Εξαμηνιαία έκθεση Παράρτημα στην 1.1 Αναλυτική Περιγραφή ΑΡΙΣΤΕΙΑ, Inter-Poly-Nano, 2 η Εξαμηνιαία έκθεση Παράρτημα στην 1.1 Αναλυτική Περιγραφή Στην αναλυτική περιγραφή ανά Ε.Ε. που ακολουθεί επιλέξαμε, όπως και στην 1 η έκθεση, να μη παραπέμπουμε στη βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Aνάλυση ιχνοστοιχείων με εκλεκτική ακινητοποίηση σε ανακλαστήρες ακτίνων Χ. Επιβλέπων: Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΙΘΡΑΚΑΣ-ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΑ-ΝΙΚΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Χημείας / Βιοχημείας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ IATΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Σ. Μπονάνου Τζεδάκη, A. Tσακάλωφ Λάρισα 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Εισαγωγή Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ (SOFC) ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΤΜΩΝ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ (SOFC) ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΤΜΩΝ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 3-5 ΙΟΥΝΙΟΥ, 29. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ (SOF) ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΤΜΩΝ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΜΙΛΗΣ Λέκτορας ΞΑΝΘΗ 2008 ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού.

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. ιάλεξη 6 η Ύλη έκτου µαθήµατος Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων - Χ Εισαγωγή Η τεχνική του φθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης και Εφαρμοσμένης Οπτικής

Εργαστήριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης και Εφαρμοσμένης Οπτικής Εργαστήριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης και Εφαρμοσμένης Οπτικής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κύπρου Κατασκευή Νανοεπιφάνειας για Ενίσχυση Φασματοσκοπιάς Ράμαν από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου Tα Laser και οι εφαρμογές τους Σοφία Κόττου Μάιος 2009 Σκοπός της ανάπτυξης του θέματος είναι η συγκεντρωμένη παρουσίαση ιδιοτήτων και εφαρμογών της ακτινοβολίας Laser. Με την ταχύτατη εξέλιξη της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη της Χρήσης Φυτικών Πολυφαινολών ως Αντιοξειδωτικών & Αντιμυκητιακών Παραγόντων σε Ζωοτροφές» Αρ. Κουπονιού:38592787 01 000113

«Μελέτη της Χρήσης Φυτικών Πολυφαινολών ως Αντιοξειδωτικών & Αντιμυκητιακών Παραγόντων σε Ζωοτροφές» Αρ. Κουπονιού:38592787 01 000113 «Μελέτη της Χρήσης Φυτικών Πολυφαινολών ως Αντιοξειδωτικών & Αντιμυκητιακών Παραγόντων σε Ζωοτροφές» Αρ. Κουπονιού:38592787 01 000113 VETHELLAS Α.Ε.Β.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Δημήτριος Καντάς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δρ ΒΛΑΣΗΣ Χ. ΓΚΕΡΓΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΘΑΛΕΙΑ Γ. ΝΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 183 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8601/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Χημεία» της Α και Β' τάξης Γενικού Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή 2 Τρόφιμο - Ορισμός Με τον όρο Τρόφιμο χαρακτηρίζεται ένα ευρύ φάσμα εδώδιμων υλικών που αποτελούνται από απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη YΛΗ - ΥΛΙΚΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΧΗΜΕΙΑ: Επιστήμη που ασχολείται με τη σύσταση και τη δομή των υλικών, καθώς και με τη μελέτη των μεταβολών στις οποίες υπόκεινται τα υλικά. Χημεία Πειραματική Επιστήμη Πείραμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

BIOANAΛYTIKEΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

BIOANAΛYTIKEΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ-ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ BIANAΛYTIKEΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Bιοαναλυτικές τεχνικές, όλες οι τεχνικές ήδιαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την απομόνωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου και Υπεροξικού Οξέος»

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου και Υπεροξικού Οξέος» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών & Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΒΙΟΫΛΙΚΟ ΒΙΟΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΝΕΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΒΙΟΫΛΙΚΟ ΒΙΟΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 5. ΝΕΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΒΙΟΫΛΙΚΟ ΒΙΟΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Σπαθής Ά.,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων σε µια φωτοηλεκτροχηµική κυψελίδα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών Μελέτες Αναλύσεις 5 Σεπτεμβρίου 2014 Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών του Δρ. Άγγελου Βορβολάκου Φυσικού Υψηλών Ενεργειών Ειδικού Επιστήμονα Τομέα ΦΕ&Ε Σ.Σ.Ε. Ερευνητή του ΕΚΕΟ www.armscontrol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΕΡΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΕΡΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΣ ΜΙΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα