Yποέργο 1 «Ανάπτυξη Π.Σ. Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI)»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Yποέργο 1 «Ανάπτυξη Π.Σ. Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI)»"

Transcript

1 Πράξη "Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων - Οριζόντια Δράση" «Ανάπτυξη Π.Σ. Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI)» Φάση Υλοποίησης 1: Μελέτη Εφαρμογής - Ανάλυση Απαιτήσεων Παραδοτέο: Π8 Μοντελοποίηση Οικονομικών Υποθέσεων Έκδοση: v1.4 Ημερομηνία: PROFILE Systems & Software ΑΕ Λ. Συγγρού 199, Αθήνα ΑΦΜ: , ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ Τηλ: Fax: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 Ιστορικότητα Παραδοτέου Ημερομηνία Υπεύθυνος Εργασία - Σχόλια Κατάσταση - Έκδοση 16/02/2015 Μισθός Σπύρος Πρώτη Έκδοση Παραδοτέου Έκδοση V1.4 Παραδοτέο Π8 Μοντελοποίηση Οικονομικών Υποθέσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. - 2

3 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Κεφ. 0. Συνοπτική Επισκόπηση Περιεχόμενα της Παρούσας Μελέτης... 5 Κεφ. 1. Ορισμοί και Επεξηγήσεις Αντικείμενο της θεματικής περιοχής Οικονομικές Υποθέσεις Μοναδικά Αναγνωριστικά (unique identifiers) BNF ορισμοί Νομοθετικό / Ρυθμιστικό Πλαίσιο Κεφ. 2. Περιγραφή οντοτήτων Ιδρύματα (Institutions) Λογιστικό Σχέδιο ΚΑΕ (KaePlan) Λογιστικό Σχέδιο Διπλογραφικού (AccountPlan) Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δημόσιου Λογιστικού (KaeMonthlyBudget) Μηνιαία Εκτέλεση Διπλογραφικού Συστήματος (AccountBalance) Μητρώο Δεσμεύσεων (KaeReservBudget) Στοιχεία Ισολογισμού (CashBalance) Στοιχεία ΠΔΕ (PdeProjects) Οικονομικά Στοιχεία ΠΔΕ (PdeBudget) Κεφ. 3. Λίστες τιμών Ειδικές τιμές Λίστα τιμών - Ιδρύματα (Organization) Λογιστικό Σχέδιο ΚΑΕ (kaeplan) Λογιστικό Σχέδιο Διπλογραφικού (Accountplan) Κεφ. 4. Παράρτημα Λίστες τιμών Γραφική Απεικόνιση Οντοτήτων και Σχέσεων Αποτύπωση σε SDMX Προβολές Βάσεων Δεδομένων Παραδοτέο Π8 Μοντελοποίηση Οικονομικών Υποθέσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. - 3

4 Κεφ. 0. Συνοπτική Επισκόπηση Το παρόν παραδοτέο αποτελεί μέρος της Φάσης 1. Μελέτη Εφαρμογής του έργου «Ανάπτυξη Π.Σ Επιχειρηματικής Ευφυΐας(BI)» που έχει ως στόχο το Λεπτομερή προσδιορισμό των αναγκών προσαρμογής και παραμετροποίησης του ΠΣ που θα αναπτυχθεί. Με την ολοκλήρωση του έργου επιδιώκεται η δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες που έως τώρα ήταν διαθέσιμες μόνο μέσω εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού, το οποίο ακολουθούσε σύνθετες διαδικασίες εξαγωγής, μορφοποίησης και παρουσίασης των στοιχείων. Συγκεκριμένα το έργο αφορά στην προμήθεια λογισμικού, την ανάλυση απαιτήσεων, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας νέας ομοσπονδιακής υπηρεσίας Επιχειρηματικής Ευφυΐας από το GUnet που θα απευθύνεται πρωτίστως στο προσωπικό λήψης αποφάσεων του ΥΠΑΙΘ, των ιδρυμάτων και των σχολών/τμημάτων για την υποστήριξη του επιχειρησιακού τους σχεδιασμού. Το ΠΣ που θα αναπτυχθεί θα παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης όλων των δεδομένων όλων των θεματικών περιοχών που θα συγκεντρωθούν από τα επιμέρους συστήματα των ιδρυμάτων, καθώς και η δυνατότητα χρήσης εξελιγμένων δυνατοτήτων ανάλυσης, για τη διεξοδική μελέτη έρευνα και διάχυση των αποτελεσμάτων μέσα από μια κεντρική web υπηρεσία πληροφόρησης. Οι κατηγορίες των περιφερειακών πληροφοριακών συστημάτων των οποίων την διασύνδεση θα υποστηρίξει το παρόν Έργο είναι: 1. Οικονομικών Υποθέσεων, 2. Φοιτητολογίου, 3. Διαχείρισης Συμβάσεων Τεχνικών Έργων, 4. Διαχείρισης Συμβάσεων Προμηθειών, 5. Διαχείρισης Ερευνητικών Έργων & Προγραμμάτων 6. Διαχείρισης Προσωπικού. Στην μελέτη που ακολουθεί περιλαμβάνεται η Μοντελοποίηση της θεματικής περιοχής των Οικονομικών Υποθέσεων, η οποία εστιάζει στη καταγραφή των πληροφοριακών στοιχείων, που περιγράφουν την επιχειρησιακή λειτουργία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την άντληση πληροφοριακών στοιχείων με σκοπό: Την αποτελεσματική διοικητική παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών. Την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των οικονομικών πόρων Την υποστήριξη της άσκησης της οικονομικής διοίκησης Την διοικητική παρακολούθηση του ταμείου και των διαθεσίμων Την διοικητική παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Παραδοτέο Π8 Μοντελοποίηση Οικονομικών Υποθέσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 Σελ. - 4

5 Η μοντελοποίηση που ολοκληρώνεται στα πλαίσια του συστήματος Επιχειρησιακής Ευφυΐας, περιγράφει τις οντότητες του υποσυστήματος Οικονομικών Υποθέσεων κάτω από το πρίσμα της επικείμενης στατιστικής αξιοποίησης τους. Αναφέρεται δε σε αυτές, ως στοιχεία ενός γενικότερου μοντέλου το οποίο αντιμετωπίζει τα δεδομένα των περιφερειακών ΠΣ ως οντότητες οι οποίες καθορίζονται κυρίως από δείκτες-στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια συστημάτων όπως αυτό που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας δράσης. Κατά συνέπεια θεμελιώδη στοιχεία του υποσυστήματος Οικονομικών Υποθέσεων τα οποία δε μπορούν να αποτελέσουν ή να μεταμορφωθούν σε αξιόπιστη ή καλύτερα σε τεκμηριωμένη πληροφορία, απουσιάζουν από την παρούσα μελέτη, διότι δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποτελέσουν στοιχεία πάρα τη σπουδαιότητας τους- ενός συστήματος επιχειρησιακής ευφυΐας. Στα πλαίσια ενός Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας που λαμβάνει πληροφορίες από παραπάνω του ενός Οργανισμού και έχει ως στόχο το consolidation (ενοποίηση) των πληροφοριών όλων των Οργανισμών δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην χρήση πληροφοριών με μονοσήμαντη εννοιολογική απεικόνιση για όλους τους Οργανισμούς. Οι βασικοί άξονες ανάλυσης περιλαμβάνουν την ανάλυση των οντοτήτων που αποτελούν τον πυρήνα του υποσυστήματος Οικονομικών Υποθέσεων των Ιδρυμάτων την ανάλυση των σχέσεων μεταξύ τους καθώς επίσης και την ανάλυση όλων των κωδικολογίων-λιστών τα οποία περιλαμβάνονται είτε στις οντότητες, είτε στις σχέσεις τους. Στη συνέχεια, τα δεδομένα αυτά θα ελέγχονται και καθαρίζονται (διάγνωση και καταγραφή ασυνεπειών των εισερχόμενων δεδομένων σε σχέση με την ορισμένη πρότυπη μοντελοποίηση κάθε θεματικής περιοχής), θα μετασχηματίζονται και θα φορτώνονται σε αποθήκες δεδομένων (data marts) σε μορφή τέτοια που θα επιτρέπουν στις περισσότερες των περιπτώσεων τη δημιουργία ερωτημάτων από απλούς χρήστες. 0.1 Περιεχόμενα της Παρούσας Μελέτης Η παρούσα μελέτη δομείται, ως εξής: Στο Κεφ. 1 δίνονται ορισμοί και επεξηγήσεις των πληροφοριακών στοιχείων που αναλύονται στο παρόν έγγραφο. Στο Κεφ. 2 παρουσιάζονται και αναλύονται οι οντότητες από τις οποίες θα αντληθούν τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για την έκδοση των στατιστικών στοιχείων. Τέλος, στο Κεφ. 3, καταγράφονται και ορίζονται τα κωδικολόγια (code lists) που απαιτούνται για την έκδοση των στατιστικών στοιχείων και αναφέρονται οι τιμές για αυτά. Επιπρόσθετα, στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα παραρτήματα : Παράρτημα 4.1 Στο παρόν παράρτημα παρατίθενται όλες οι πιθανές τιμές των λιστών τιμών. Στο παράρτημα αυτό δεν περιλαμβάνονται τιμές για τις λίστες που παραπέμπουν σε εξωτερική πηγή. Παράρτημα 4.2 Παραδοτέο Π8 Μοντελοποίηση Οικονομικών Υποθέσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 Σελ. - 5

6 Στο παρόν παράρτημα δίνεται η Γραφική Απεικόνιση Οντοτήτων και Σχέσεων. Για τη γραφική απεικόνιση των οντοτήτων και των σχέσεων που τις διέπουν, χρησιμοποιήθηκε η RDF μοντελοποίηση μεταδεδομένων τα αποτελέσματα της οποίας αποτυπώθηκαν σε αρχείο OWL Για τη δημιουργία των διαγραμμάτων χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Protégé. Παράρτημα 4.3 Στο παρόν παράρτημα, περιγράφεται το πρότυπο SDMX, πως το πρότυπο συμβάλει στο έργο και δίνεται η αποτύπωση της μοντελοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο SDMX και αναπαράσταση αυτών σε XML δομές τύπου SDMX-ML (SDMX 2.1 Technical Specification Section3) Παράρτημα 4.4 Στο παρόν παράρτημα ορίζονται τα views που απαιτούνται να υλοποιηθούν από τα Ιδρύματα σχετικά με το ΠΣ των Οικονομικών Υποθέσεων. Παραδοτέο Π8 Μοντελοποίηση Οικονομικών Υποθέσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 Σελ. - 6

7 Κεφ. 1. Ορισμοί και Επεξηγήσεις 1.1 Αντικείμενο της θεματικής περιοχής Οικονομικές Υποθέσεις Αντικείμενο είναι η συγκέντρωση της πληροφορίας, η παραγωγή στατιστικών αναφορών και η επιτελική παρακολούθηση βασικών οικονομικών μεγεθών που αφορούν: Την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δημόσιου Λογιστικού, Οι οικονομικές πληροφορίες που απορρέουν από το Διπλογραφικό Σύστημα, Την πορεία των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Όπως αναφέρθηκε, η μοντελοποίηση που ολοκληρώνεται στα πλαίσια του συστήματος Επιχειρησιακής Ευφυΐας, περιγράφει τις οντότητες του των Οικονομικών Υποθέσεων κάτω από το πρίσμα της επικείμενης στατιστικής αξιοποίησης τους. Αναφέρεται δε σε αυτές, ως στοιχεία ενός γενικότερου μοντέλου το οποίο αντιμετωπίζει τα δεδομένα των περιφερειακών ΠΣ ως οντότητες οι οποίες καθορίζονται κυρίως από δείκτες-στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια συστημάτων όπως αυτό που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας δράσης. Η ανάλυση των οντοτήτων περιλαμβάνει την ανάλυση όλων των βασικών οντοτήτων: Λογιστικό Σχέδιο Κωδικών Αριθμών Εσόδων Εξόδων Λογιστικό Σχέδιο Διπλογραφικού Συστήματος Προϋπολογισμός Εκτέλεση ΚΑΕ Ισολογισμός Ισοζύγιο Διπλογραφικού Συστήματος Μητρώο Δεσμεύσεων Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Προϋπολογισμός Εκτέλεση προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Επίσης, στην εν λόγω μελέτη δεν περιλαμβάνονται: Αναλυτικές οικονομικές συναλλαγές που από την φύση τους δεν αφορούν ένα σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας 1.2 Μοναδικά Αναγνωριστικά (unique identifiers) Τα μοναδικά αναγνωριστικά, όπως δηλώνει και το όνομά τους είναι μοναδικά και χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν μονοσήμαντα μια οντότητα. Τα μοναδικό αναγνωριστικό μπορεί να είναι οτιδήποτε. Σελ. - 7

8 Συνηθισμένα μοναδικά αναγνωριστικά αποτελούν η Κωδικός Αριθμός Εξόδου, ο ΣΑΕ του έργου του ΠΔΕ κ.α. Τα μοναδικά αναγνωριστικά υπάρχουν σε διάφορους τύπους/μορφές και έχουν τις εξής ιδιότητες: πεδίο εφαρμογής (scope) και αντιστρεψιμότητα (reversibility). Πεδίο εφαρμογής σημαίνει ότι το αναγνωριστικό εκδίδεται από, και έχει νόημα μόνο μέσα, σε έναν δεδομένο τομέα. Για παράδειγμα στο αναγνωριστικό της εκτέλεσης του προϋπολογισμού όπου ΑΑΑΑ είναι ο κωδικός του Ιδρύματος και ΧΧΧΧ ο KAE, το πεδίο εφαρμογής είναι το κομμάτι που προηγείται του χαρακτήρα «/». Δεν θα μπορούσε να αποτελεί μοναδικό αναγνωριστικό μόνο το κομμάτι μετά από το χαρακτήρα «/», καθώς στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού ο ίδιος ΚΑΕ αφορά παραπάνω του ενός Ιδρύματος. Ο συνδυασμός όμως του κομματιού μπροστά από το χαρακτήρα «/» και του κομματιού που ακολουθεί του «/» αποτελεί μοναδικό αναγνωριστικό. Αντιστρεψιμότητα είναι η δυνατότητα αντιστοίχισης του μοναδικού αναγνωριστικού πίσω στην οντότητα, για την οποία εκδόθηκε, μέσα στο χρόνο ζωής του αναγνωριστικού. Τα μοναδικά αναγνωριστικά μπορούν επίσης να περιγραφούν και με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Χρόνος ζωής - Το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει το μοναδικό αναγνωριστικό. Διακρίνεται σε: o o o Προσωρινό/παροδικό (transient): Η διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου αναγνωριστικού είναι πολύ περιορισμένη (π.χ. 5 λεπτά) Διαρκές/Σταθερό (persistent): Η διάρκεια ζωής του αναγνωριστικού είναι μεγάλη (π.χ. χρόνια), αλλά το αναγνωριστικό μπορεί να αποδοθεί αργότερα σε άλλον χρήστη. Μόνιμο (permanent): Ισχύει για πάντα και δεν μπορεί να αποδοθεί πάλι σε άλλο στοιχείο της ίδιας οντότητας. Διαφάνεια (transparency) - Η ικανότητα ενός παραλήπτη να αναγνωρίσει ένα στοιχείο από το αναγνωριστικό όνομα. Η διαφάνεια των περισσότερων αναγνωριστικών μπορεί να περιγραφεί είτε ως: o o αδιαφανές (opaque): ο παραλήπτης δεν μπορεί να προσδιορίσει τίποτα για το στοιχείο της οντότητας από το αναγνωριστικό. Παράδειγμα τέτοιου αναγνωριστικού είναι ο ΚΑΕ. διαφανής (transparent): ο παραλήπτης μπορεί εύκολα να προσδιορίσει το στοιχείο από το αναγνωριστικό. Παράδειγμα τέτοιου αναγνωριστικού είναι ο ΣΑΕ έργου ΠΔΕ. Στοχοθέτηση (targeted) - Με το χαρακτηριστικό αυτό δηλώνεται αν το μοναδικό αναγνωριστικό ισχύει/απευθύνεται σε όλους, σε ένα υποσύνολο, σε μια μονάδα ή σε κανέναν. Σελ. - 8

9 Ανακλητότητα (revocable) - Το αν μπορεί να ανακληθεί το μοναδικό αναγνωριστικό. Για παράδειγμα αν μπορεί να ανακληθεί ο κωδικός Έργου του ΕΣΠΑ και πλέον να μην συνδέεται με το έργο ΠΔΕ που την είχε. Επανεκχώρηση (reassignable) - Το αν μπορεί να εκχωρηθεί σε άλλο πρόσωπο ένα μοναδικό αναγνωριστικό που είχε ανακληθεί παλαιότερα. Για παράδειγμα κωδικός Έργου του ΕΣΠΑ που ανακλήθηκε, αν μπορεί να δοθεί σε άλλο έργο. Η ανάλυση και μοντελοποίηση του συστήματος των Οικονομικών Υποθέσεων χρησιμοποιεί στο σύνολό της μοναδικά αναγνωριστικά που πρέπει να χαρακτηρίζονται από το πεδίο εφαρμογής τους, τη μονιμότητα του χρόνου ζωής τους, τη διαφάνεια και την απαγόρευση ανακλητότητας και επανεκχώρησης εν γένει. 1.3 BNF ορισμοί Στη θεωρητική πληροφορική, η BNF (Κανονική μορφή του Μπάκους, αγγλ. Backus Normal Form ή Μορφή Μπάκους-Νάουρ, αγγλ. Backus Naur Form) είναι μια τεχνική συμβολισμού (μετασύνταξη) για γραμματικές χωρίς συμφραζόμενα (context-free grammars), που συχνά χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη σύνταξη μιας γλώσσας της πληροφορικής, όπως οι γλώσσες προγραμματισμού υπολογιστών, οι τύποι εγγράφων (document formats), τα σύνολα εντολών (instruction sets) και τα πρωτόκολλα επικοινωνιών. Εφαρμόζεται όπου χρειάζονται ακριβείς περιγραφές γλωσσών, για παράδειγμα σε επίσημους ορισμούς γλωσσών, σε εγχειρίδια, ή σε βιβλία για θεωρία γλωσσών προγραμματισμού. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται η παρακάτω BNF γραμματική για να περιγράψει τον τύπο των δεδομένων των οντοτήτων και των ιδιοτήτων των σχέσεών τους. Στοιχείο Κανόνας Περιγραφή <digit> Οποιοδήποτε αριθμητικό σύμβολο <onethru9> <zero> 0 Το σύμβολο μηδέν (0) <plus> + Το σύμβολο συν (+) <minus> - Το σύμβολο πλην (-) <decimal symbol>. Το σύμβολο τελεία (.) <unsigned integer> [<zero> {<onethru9>}][<digit>+] Αριθμός χωρίς πρόσημο <integer> [<plus> <minus>] {<unsigned Οποιοσδήποτε ακέραιος Σελ. - 9

10 <number> integer>} <integer><decimal symbol>{<unsigned integer> αριθμός Οποιοσδήποτε δεκαδικός αριθμός <numeric> <number> Οποιοσδήποτε δεκαδικός αριθμός (αναφορά στον ορισμό <number>) <onethru12> <onethru23> <onethru12> <zerothru23> 00 <onethru12> <onethru23> <onethru31> <onethru23> <year> {19 20 }<digit><digit> Μια συμβολοσειρά τεσσάρων αριθμητικών χαρακτήρων που καθορίζει το έτος (με έγκυρες τιμές 1900 έως 2099) <month> <onethru12> Μια συμβολοσειρά δύο αριθμητικών χαρακτήρων που καθορίζει το μήνα (με έγκυρες τιμές 01 έως 12) <day> <onethru31> Μια συμβολοσειρά δύο αριθμητικών χαρακτήρων που καθορίζει την ημέρα ενός μήνα (με έγκυρες τιμές 01 έως 31) <empty date> Μία συμβολοσειρά που καθορίζει την κενή ημερομηνία <date> {<empty date>} {<year><month><day>} Μία συμβολοσειρά οκτώ αριθμητικών χαρακτήρων που καθορίζει μία ημερομηνία Σελ. - 10

11 (πχ ήτοι 25-Νοε 2012) <character> <any symbol based on the Unicode character set> Οποιοδήποτε σύμβολο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία συμβολοσειρά <identifier> {<character>[1.24]} {<integer>} Μία συμβολοσειρά 24 χαρακτήρων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναγνωριστικό μίας οντότητας ή ένας ακέραιος αριθμός. <entity reference> <identifier> Το αναγνωριστικό μίας οντότητας <list reference> <integer> Ένας ακέραιος αριθμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως το αναγνωριστικό ενός κωδικολογίου-λίστας <title> {<character>[1..120]} Μία συμβολοσειρά 120 χαρακτήρων <short title> {<character>[1..60]} Μία συμβολοσειρά 60 χαρακτήρων <description> {<character>[1..255]} Μία συμβολοσειρά 255 χαρακτήρων <abbreviation> {<character>[1..15]} Μία συμβολοσειρά 15 χαρακτήρων <literal> {<character>+} Μία συμβολοσειρά μη ορισμένου μεγέθους <boolean> 0 1 Το αληθές αντιστοιχεί στην τιμή 1 και το ψευδές στην τιμή 0. <academic year> <year> Μια συμβολοσειρά τεσσάρων αριθμητικών χαρακτήρων που Σελ. - 11

12 καθορίζει το ημερολογιακό έτος έναρξης ενός ακαδημαϊκού έτους. Πχ. για το ακαδημαϊκό έτος η έγκυρη τιμή του πεδίου είναι η τιμή Νομοθετικό / Ρυθμιστικό Πλαίσιο Η υλοποίηση της μελέτης έχει βασιστεί στο ακόλουθο νομοθετικό / ρυθμιστικό πλαίσιο και σε πηγές που παρατίθεται παρακάτω. Το Δημόσιο Λογιστικό σχέδιο προδιαγράφεται από: παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού Ν.ΠΔ.Δ.» (ΦΕΚ 204Α). Ν. 2362/95 - ΦΕΚ 247/ Ν.3697/2008, άρθρο 3 για τους Ειδικούς Λογαριασμούς των Ν.Π.Δ.Δ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4270, ΦΕΚ Α' 143/ Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. Τις ισχύουσες διατάξεις περί λογιστικού των ν.π.δ.δ. Το Λογιστικό Σχέδιο Γενικής & Αναλυτικής Λογιστικής (και η εφαρμογή του για τα ΝΠΔΔ) προδιαγράφεται από : ΠΔ 1123/1980 Ν.2362/95 ΠΔ 205/98 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4270, ΦΕΚ Α' 143/ Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. Επίσης, στοιχείο αναφοράς, στην απεικόνιση των πληροφοριών των Οικονομικών Υποθέσεων αποτελεί η παροχή οικονομικών στοιχείων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με: τις διατάξεις του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010) και τις σχετικές εγκυκλίους 2/45851/ και 2/61968/0094/ Σελ. - 12

13 Κεφ. 2. Περιγραφή οντοτήτων 2.1 Ιδρύματα (Institutions) Περιγραφή Αποτελεί βασική οντότητα πιθανόν την πιο βασική καθώς όλες οι πληροφορίες που θα διαχειριστεί του BI System κάνουν αναφορά στην οντότητα αυτή ώστε να αποτυπώνεται η πηγή της πληροφορίας. Η οντότητα αυτή προτείνεται να είναι κοινή για όλα τα υποσυστήματα θεματικές περιοχές Πεδία Κωδικός Τεκμηρίωση Προτεινόμενο στα αγγλικά όνομα Ο institutionid Τύπος <integer> (αδιαφανές αναγνωριστικό βλ. 1.2) Υποχρεωτικό ΝΑΙ Περιγραφή Ιδρύματος Τεκμηρίωση Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό όνομα Η περιγραφή του Ιδρύματος institutiondescr <description> NAI 2.2 Λογιστικό Σχέδιο ΚΑΕ (KaePlan) Περιγραφή Αποτελεί βασική οντότητα καθώς όλες οι οικονομικές πράξεις του Δημόσιου λογιστικού κάνουν αναφορά σ αυτήν. Η οντότητα αυτή προτείνεται να μην έχει instance ανά Ίδρυμα για λόγους consolidation που αναφέρθηκαν παραπάνω και να συντηρείται με τις υποχρεωτικούς Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων Εξόδων ώστε να μην υπάρχει αμφισημία λογαριασμών μεταξύ των Ιδρυμάτων. Σελ. - 13

14 2.2.2 Πεδία Κωδικός ΚΑΕ Τεκμηρίωση Προτεινόμενο στα αγγλικά όνομα Ο κωδικός εσόδου εξόδου. Όλες οι λογιστικές πράξεις εκτελούνται σε ΚΑΕ βάση του τύπου εσόδου ή εξόδου. kaecode Τύπος <short title> (διαφανές αναγνωριστικό βλ. 1.2) Υποχρεωτικό ΝΑΙ Περιγραφή ΚΑΕ Τεκμηρίωση Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό Είδος ΚΑΕ Τεκμηρίωση Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό Ανώτερος ΚΑΕ Τεκμηρίωση Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό όνομα όνομα όνομα Η περιγραφή του Εσόδου ή Εξόδου kaedescr <description> NAI Το είδος του ΚΑΕ αν είναι έσοδο ή έξοδο. kaetype <digit> με τιμές 0 για ΚΑΕ εξόδου 1 για ΚΑΕ εσόδου ΝΑΙ Ο ΚΑΕ στον οποίο ανήκει, έτσι ώστε να εκφραστεί η σχέση του ανωτεροβάθμιου ΚΑΕ και κατά συνέπεια η δεντρική δομή του σχεδίου των ΚΑΕ ως δεκάδες, εκατοντάδες ParentkaeId list reference (Σχέδιο ΚΑΕ) ΟΧΙ Ενεργός Τεκμηρίωση Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος όνομα Αν ο λογαριασμός χρησιμοποιείται. Αφορά στις περιπτώσεις που καταργείται ένα ΚΑΕ. kaeactiveflg <digit> 0=Ανενεργός, 1=Ενεργός Σελ. - 14

15 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Αντικαταστάτης ΚΑΕ Τεκμηρίωση Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό όνομα Αφορά τις περιπτώσεις που δεν είναι ενεργός ο ΚΑΕ και θέλουμε να συγκεντρώσουμε παρελθόντα ποσά στον Αντικαταστάτη ΚΑΕ kaesubsistute list reference (Σχέδιο ΚΑΕ) ΟΧΙ 2.3 Λογιστικό Σχέδιο Διπλογραφικού (AccountPlan) Περιγραφή Η οντότητα περιλαμβάνει και περιγράφει τις ιδιότητες των λογαριασμών του Διπλογραφικού Συστήματος Αποτελεί βασική οντότητα, καθώς όλες οι οικονομικές πράξεις του Διπλογραφικού Συστήματος κάνουν αναφορά σ αυτήν. Η οντότητα αυτή προτείνεται να μην έχει Instance ανά Ίδρυμα για λόγους consolidation που αναφέρθηκαν παραπάνω και να συντηρείται με τους υποχρεωτικούς Λογαριασμούς Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής, ώστε να μην υπάρχει αμφισημία λογαριασμών μεταξύ των Ιδρυμάτων Πεδία Λογαριασμός Λογιστικού Σχεδίου Τεκμηρίωση Προτεινόμενο στα αγγλικά όνομα Μοναδικός Κωδικός Διπλογραφικού Συστήματος. Παράδειγμα accountcode Τύπος <short title> (διαφανές αναγνωριστικό βλ. 1.2) Υποχρεωτικό ΝΑΙ Περιγραφή ΚΑΕ Τεκμηρίωση Η περιγραφή του Λογαριασμού Διπλογραφικού Συστήματος Προτεινόμενο όνομα accountdescr Σελ. - 15

16 στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό <description> NAI Βαθμός Λογαριασμού Τεκμηρίωση Προτεινόμενο στα αγγλικά όνομα Αριθμός που εκφράζει τον βαθμό του λογαριασμού. Δηλαδή αν είναι πρωτοβάθμιος (1), δευτεροβάθμιος (2), τριτοβάθμιος (3) κ.λ.π. accountlevel Τύπος <digit> με τιμές 1,2,3 Υποχρεωτικό ΝΑΙ Ανώτερος Λογαριασμός (Πατέρας) Τεκμηρίωση Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό όνομα Είναι ο πατέρας ή ανωτεροβάθμιος κωδικός στον οποίο γίνεται συγκέντρωση των ποσών (οποιασδήποτε οικονομικής πράξης) εκτελείται στον Λογαριασμό. Παράδειγμα 60 για τον parentaccountid list reference Λογιστικό Σχέδιο Διπλογραφικού (AccountPlan) ΟΧΙ Ενεργός Τεκμηρίωση Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό όνομα Αν ο λογαριασμός χρησιμοποιείται. Αφορά στις περιπτώσεις που καταργείται ένας Λογαριασμός Διπλογραφικού Συστήματος. accountactiveflg <digit> 0=Ανενεργός, 1=Ενεργός ΝΑΙ 2.4 Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δημόσιου Λογιστικού (KaeMonthlyBudget) Περιγραφή Η οντότητα αυτή αναπαριστά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος. Η απεικόνιση είναι μηνιαία και η διάσταση του μήνα εκφράζεται με τη αναφορά στην τελευταία ημέρα του μήνα. Σε Σελ. - 16

17 περίπτωση που τα στοιχεία παρέχονται από το Ίδρυμα πριν το τέλος του μήνα, επίσης δίνεται η τελευταία μέρα του μήνα Πεδία Κωδικός Ιδρύματος Τεκμηρίωση Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό ΚΑΕ Τεκμηρίωση Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό Τύπος ΚΑΕ Τεκμηρίωση Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό όνομα όνομα όνομα Ο κωδικός του Ιδρύματος institutionid list reference Λίστα τιμών - Ιδρύματα (Organization) ΝΑΙ Ο κωδικός αριθμός Εσόδου ή Εξόδου kaecode List reference Λογιστικό Σχέδιο ΚΑΕ (kaeplan) ΝΑΙ Ο τύπος του ΚΑΕ (0 Έξοδο, 1 Έσοδο) kaetype list reference Λογιστικό Σχέδιο ΚΑΕ (kaeplan) ΝΑΙ Μήνας Αναφοράς Τεκμηρίωση Προτεινόμενη μορφοποίηση Είναι η τελευταία ημέρα του Μήνα Αναφοράς. DDMMYYYY DD: Ημέρα (π.χ. 31), ΜΜ: Μήνας (πχ. 03), ΥΥΥΥ: Έτος (π.χ. 2015) Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό όνομα monthid <day><month><year> ΝΑΙ Σελ. - 17

18 Αρχικός Προϋπολογισμός Τεκμηρίωση Προτεινόμενη μορφοποίηση Είναι ο Αρχικός Προϋπολογισμός έτσι όπως εγκρίθηκε αρχικά και προ οποιαδήποτε Τροποποίησης/Αναμόρφωσης. Είναι ο τάξεως και για Έσοδα και Έξοδα αντίστοιχα Δεκαδικός με δύο δεκαδικά Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό όνομα kaeinitialbudget <number> ΝΑΙ Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μήνα Τεκμηρίωση Προτεινόμενη μορφοποίηση Αφορά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού που έγινε στον ΚΑΕ έως και τον μήνα αναφοράς (Προοδευτικά). Είναι ο τάξεως και για Έσοδα και Έξοδα αντίστοιχα, το μέρος του όμως που δεν αφορά τις Τροποποιήσεις (δες επόμενο attribute) Δεκαδικός με δύο δεκαδικά Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό όνομα kaedonebudget <number> ΝΑΙ Τροποποιήσεις / Αναμορφώσεις Μήνα Τεκμηρίωση Προτεινόμενη μορφοποίηση Αφορά τις τροποποιήσεις που έγιναν στον ΚΑΕ έως και τον τον μήνα αναφοράς (Προοδευτικά). Είναι ο τάξεως και για Έσοδα και Έξοδα αντίστοιχα, το μέρος του όμως που αφορά μόνο τις Τροποποιήσεις Δεκαδικός με δύο δεκαδικά Προτεινόμενο στα αγγλικά όνομα kaemodificationsbudget Σελ. - 18

19 Τύπος Υποχρεωτικό <number> ΝΑΙ Αναληφθείσες Δεσμεύσεις Μήνα Τεκμηρίωση Προτεινόμενη μορφοποίηση Αφορά τις Αναληφθείσες Δεσμεύσεις των Εξόδων, έτσι όπως προκύπτουν και από το Μητρώο Δεσμεύσεων (δες παρακάτω ). Για τους ΚΑΕ Εσόδων η τιμή είναι 0 και σε κάθε περίπτωση αγνοείται. Είναι ο τάξεως Δεκαδικός με δύο δεκαδικά Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό όνομα kaereservedbudget <number> ΝΑΙ Αναληφθείσες Υποχρεώσεις / Βεβαιωθέντα Έσοδα Μήνα Τεκμηρίωση Προτεινόμενη μορφοποίηση Είναι τα ποσά που αφορούν τις αναληφθείσες υποχρεώσεις για τα έξοδα (δηλαδή τάξεως 02.21) και τις βεβαιωμένα έσοδα (δηλαδή τάξεως 06.21). Δεκαδικός με δύο δεκαδικά Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό όνομα kaeconfirmedbudget <number> ΝΑΙ Προπληρωμές Μήνα Τεκμηρίωση Προτεινόμενη μορφοποίηση Αφορά τις προπληρωμές των ΚΑΕ εξόδων (δηλαδή τάξεως 02.29). ). Για τους ΚΑΕ Εσόδων η τιμή είναι 0 και σε κάθε περίπτωση αγνοείται. Δεκαδικός με δύο δεκαδικά Προτεινόμενο όνομα KaePrepaidBudget Σελ. - 19

20 στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό <number> ΝΑΙ Ενταλματοποιηθείσες Δαπάνες Μήνα Τεκμηρίωση Αφορά τις ενταλματοποιηθείσες δαπάνες (δηλαδή τάξεως 02.30). Για τους ΚΑΕ Εσόδων η τιμή είναι 0 και σε κάθε περίπτωση αγνοείται Προτεινόμενη μορφοποίηση Δεκαδικός με δύο δεκαδικά Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό όνομα KaeApprovedBudget <number> ΝΑΙ Πληρωμές / Εισπράξεις Μήνα Τεκμηρίωση Προτεινόμενη μορφοποίηση Αφορά τις πληρωμές των Εξόδων και τις εισπράξεις των Εσόδων, δηλαδή τους τάξεως και αντίστοιχα. Δεκαδικός με δύο δεκαδικά Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό όνομα KaeReviewBudget <number> ΝΑΙ Ενδεικτικά Μετρήσιμα Μεγέθη (Measures) 1η Ομάδα Προϋπολογισμός ΚΑΕ Τροποποιήση ΚΑΕ Δεσμεύσεις εξόδου Αναληφθείσες Υποχρεώσεις εξόδου Σελ. - 20

21 Ενταλματοποιηθείσες Δαπάνες εξόδου Πληρωμές εξόδου 2η Ομάδα Βεβαιωθέντα Έσοδα Εισπράξεις Σελ. - 21

22 2.5 Μηνιαία Εκτέλεση Διπλογραφικού Συστήματος (AccountBalance) Περιγραφή Η οντότητα αυτή αναπαριστά την εκτέλεση πορεία των Οικονομικών μέσω των λογαριασμών Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής του Ιδρύματος. Η απεικόνιση είναι μηνιαία και η διάσταση του μήνα εκφράζεται με τη αναφορά στην τελευταία ημέρα του μήνα. Σε περίπτωση που τα στοιχεία παρέχονται από το Ίδρυμα προ το πέρας του μήνα, επίσης δίνεται η τελευταία μέρα του μήνα Πεδία Κωδικός Ιδρύματος Τεκμηρίωση Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό όνομα Ο κωδικός του Ιδρύματος institutionid list reference Λίστα τιμών - Ιδρύματα (Organization) ΝΑΙ Λογαριασμός Γενικής / Αναλυτικής Λογιστικής /Τάξεως Τεκμηρίωση Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό όνομα Ο κωδικός Διπλογραφικού Συστήματος accountcode Λογιστικό Σχέδιο Διπλογραφικού (Accountplan) List reference ΝΑΙ Μήνας Αναφοράς Τεκμηρίωση Προτεινόμενη μορφοποίηση Είναι η τελευταία ημέρα του Μήνα Αναφοράς. DDMMYYYY DD: Ημέρα (π.χ. 31), ΜΜ: Μήνας (πχ. 03), ΥΥΥΥ: Έτος (π.χ. 2015) Προτεινόμενο στα αγγλικά όνομα monthid Σελ. - 22

23 Τύπος Υποχρεωτικό <day><month><year> ΝΑΙ Χρέωση Μήνα Τεκμηρίωση Προτεινόμενη μορφοποίηση Είναι το σύνολο της Χρέωσης στον Μήνα Αναφοράς Δεκαδικός με δύο δεκαδικά Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό Πίστωση Μήνα Τεκμηρίωση Προτεινόμενη μορφοποίηση όνομα debitmonth <number> ΝΑΙ Είναι το σύνολο της Πίστωσης στον Μήνα Αναφοράς Δεκαδικός με δύο δεκαδικά Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό όνομα creditmonth <number> ΝΑΙ Υπόλοιπο Προηγούμενου Μήνα Τεκμηρίωση Αφορά το Υπόλοιπο (Χρέωση Πίστωση) μέχρι τον προηγούμενο μήνα από τον μήνα αναφοράς Προτεινόμενη μορφοποίηση Δεκαδικός με δύο δεκαδικά Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό Υπόλοιπο Τεκμηρίωση όνομα balancepreviousperiod <number> ΝΑΙ Το νέο υπόλοιπο όπως διαμορφώνεται από Υπόλοιπο προηγ. Μήνα + Χρέωση Μήνα Πίστωση Μήνα Σελ. - 23

24 Προτεινόμενη μορφοποίηση Δεκαδικός με δύο δεκαδικά Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό Τύπος περιόδου Τεκμηρίωση Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό όνομα όνομα balancemonth <number> ΝΑΙ Χαρακτηρίζει την περίοδο καθώς οι εγγραφές του ισολογισμού και απογραφής θα ενσωματωθούν με ημερομηνία την τελευταία ημέρα του μήνα της περιόδου. NAI (1 Κανονική Περίοδος, 2 Εγγραφές Ισολογισμού, 3 Απογραφής) periodtype <integer> ΝΑΙ Ενδεικτικά Μετρήσιμα Μεγέθη (Measures) Χρέωση Λογαρ. Λογιστικής Πίστωση Λογαρ. Λογιστικής Υπόλοιπα Λογαρ. Λογιστικής Σελ. - 24

25 2.6 Μητρώο Δεσμεύσεων (KaeReservBudget) Περιγραφή Η οντότητα αυτή αναπαριστά την πορεία των Δεσμεύσεων, δηλαδή των εξόδων επί των οποίων έχει αναλάβει, μέσω διοικητικής και οικονομικής πράξης, δέσμευση το Ίδρυμα. Η απεικόνιση είναι μηνιαία και η διάσταση του μήνα εκφράζεται με τη αναφορά στην τελευταία ημέρα του μήνα. Σε περίπτωση που τα στοιχεία παρέχονται από το Ίδρυμα προ το πέρας του μήνα, επίσης δίνεται η τελευταία μέρα του μήνα Πεδία Κωδικός Ιδρύματος Τεκμηρίωση Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό ΚΑΕ Τεκμηρίωση Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό όνομα όνομα Ο κωδικός του Ιδρύματος institutionid list reference Λίστα τιμών - Ιδρύματα (Organization) ΝΑΙ Ο κωδικός αριθμός Εσόδου ή Εξόδου kaecode List reference Λογιστικό Σχέδιο ΚΑΕ (kaeplan) ΝΑΙ Μήνας Αναφοράς Τεκμηρίωση Προτεινόμενη μορφοποίηση Είναι η τελευταία ημέρα του Μήνα Αναφοράς. DDMMYYYY DD: Ημέρα (π.χ. 31), ΜΜ: Μήνας (πχ. 03), ΥΥΥΥ: Έτος (π.χ. 2015) Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό όνομα monthid <day><month><year> ΝΑΙ Σελ. - 25

26 Ανειλημμένες Δεσμεύσεις Τεκμηρίωση Προτεινόμενη μορφοποίηση Αφορά το ποσό των δεσμεύσεων έως τον μήνα αναφοράς Δεκαδικός με δύο δεκαδικά Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό Εκκρεμείς Δεσμεύσεις Τεκμηρίωση Προτεινόμενη μορφοποίηση όνομα obligationamount <number> ΝΑΙ Οι Εκκρεμείς Δεσμεύσεις έως τον μήνα αναφοράς Δεκαδικός με δύο δεκαδικά Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό όνομα pendingobligationamount <number> ΝΑΙ Εκκρεμείς οφειλές προς Γεν. Κυβέρνηση 1-30 ημ. Τεκμηρίωση Προτεινόμενη μορφοποίηση Οι οφειλές (απλήρωτες υποχρεώσεις) προς Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης μικρότερες των 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης του στοιχείου οφειλής Δεκαδικός με δύο δεκαδικά Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό όνομα nopaidgov1 <number> ΝΑΙ Εκκρεμείς οφειλές προς Γεν. Κυβέρνηση ημ. Σελ. - 26

27 Τεκμηρίωση Προτεινόμενη μορφοποίηση Οι οφειλές (απλήρωτες υποχρεώσεις) προς Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης μεταξύ των 31 και 60 ημερών από την ημερομηνία λήψης του στοιχείου οφειλής Δεκαδικός με δύο δεκαδικά Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό όνομα nopaidgov2 <number> ΝΑΙ Εκκρεμείς οφειλές προς Γεν. Κυβέρνηση ημ. Τεκμηρίωση Προτεινόμενη μορφοποίηση Οι οφειλές (απλήρωτες υποχρεώσεις) προς Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης μεταξύ των 61 και 90 ημερών από την ημερομηνία λήψης του στοιχείου οφειλής Δεκαδικός με δύο δεκαδικά Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό όνομα nopaidgov3 <number> ΝΑΙ Εκκρεμείς οφειλές προς Γεν. Κυβέρνηση > 90 ημ. Τεκμηρίωση Προτεινόμενη μορφοποίηση Οι οφειλές (απλήρωτες υποχρεώσεις) προς Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης μεγαλύτερες των 90 ημερών από την ημερομηνία λήψης του στοιχείου οφειλής Δεκαδικός με δύο δεκαδικά Προτεινόμενο στα αγγλικά Τύπος Υποχρεωτικό Εκκρεμείς όνομα οφειλές nopaidgov4 <number> ΝΑΙ Σελ. - 27

Yποέργο 1 «Aνάπτυξη Π.Σ. Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI)»

Yποέργο 1 «Aνάπτυξη Π.Σ. Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI)» Πράξη "Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων - Οριζόντια Δράση" «Aνάπτυξη Π.Σ. Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI)» Φάση Υλοποίησης 1: Μελέτη Εφαρμογής - Ανάλυση Απαιτήσεων Παραδοτέο: Π8 Μοντελοποίηση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΕΛΙΔΑ 66 ΑΠΌ 68 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ...10

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ.

ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. Με βάση το Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθμ 94/27 Οκτωβρίου 2011 (ΦΕΚ τεύχος Α αρ. φύλλου 225/27 Οκτωβρίου2011 27/11/2011 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σύνταξη οδηγού: Παναγιώτης Αδαμίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Υποβληθείσα στον

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε «Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε ΑΘΗΝΑ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία... 4 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ»

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά

Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά Γράφει ο Φοροτεχνικός Γιώργος Χριστόπουλος(*) 1.... οι στόχοι: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, «το σχέδιο (για τον ΚΦΑΣ), με τις απαραίτητες νομοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΟΣ ΔΑΠ ΛΣ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την πλήρη εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος του Νοσοκομείου.

Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την πλήρη εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος του Νοσοκομείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Αριθμ. Συμβ. 53891/14-2-2011 Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Επιτροπής για την εφαρμογή του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π) Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης

Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL REPORT --------------------------------------------------------

NATIONAL REPORT -------------------------------------------------------- NATIONAL REPORT -------------------------------------------------------- Ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων ηλικίας 30- και 45+ στην Ελλάδα. 2013 1 / 64 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Συντομογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα