ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων"

Transcript

1 ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων 10031/03/EL WP 85 Γνωµοδότηση 1/2004 σχετικά µε το επίπεδο προστασίας του εξασφαλίζεται στην Αυστραλία για τη διαβίβαση δεδοµένων του αρχείου ονοµάτων επιβατών από τις αεροπορικές εταιρείες Έκδοση: 16 Ιανουαρίου 2004 Η εν λόγω οµάδα εργασίας συστάθηκε δυνάµει του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/EC. Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο συµβουλευτικό σώµα της ΕΕ για την προστασία των δεδοµένων και της ιδιωτικής ζωής. Τα καθήκοντά της ορίζονται στο άρθρο 30 της οδηγίας 95/46/EΚ και στο άρθρο 14 της οδηγίας 97/66/ΕΚ. Τη γραµµατεία της οµάδας έχει αναλάβει η ιεύθυνση E (παροχη υπηρεσιων, δіκаіωмата πνευµатіκης іδіοκτησіаς, και βιοµηχανικη ιδιοκτησια και προστασια των δεδοµενων) της Γενικής ιεύθυνσης "Εσωτερική Αγορά" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, B-1049 Brussels, Belgium, Γραφείο: C100-6/136. Ιστότοπος:

2 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 1/2004 ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ που συστάθηκε µε την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24 Οκτωβρίου 1995 σχετικά µε το επίπεδο προστασίας που εξασφαλίζεται στην Αυστραλία για τη διαβίβαση δεδοµένων του αρχείου ονοµάτων επιβατών από τις αεροπορικές εταιρείες Η ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24 Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών 1, και ιδίως τα άρθρα 29 και 30 παράγραφος 1, υποπαράγραφος β), τον εσωτερικό κανονισµό της οµάδας εργασίας 2, και ιδίως τα άρθρα 12 και 14, εκτιµώντας τα εξής: Η κυβέρνηση της Αυστραλίας κάλεσε 3 την Επιτροπή να εξακριβώσει ότι η Αυστραλία εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας για τη διαβίβαση δεδοµένων του αρχείου ονοµάτων (Passenger Name Record - PNR) από τις αεροπορικές εταιρείες µε την έννοια του άρθρου 25 της οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε τη σχετική γνωµοδότηση της οµάδας εργασίας, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η νοµοθεσία της Αυστραλίας για την προστασία των συνόρων εξουσιοδοτεί τις τελωνειακές αρχές της Αυστραλίας να προβαίνουν σε αξιολόγηση κινδύνου σε ότι αφορά τα δεδοµένα του αρχείου ονοµάτων επιβατών (PNR) των διεθνών αεροπορικών εταιρειών, πριν από την άφιξη των επιβατών στην Αυστραλία. Η εν λόγω νοµοθεσία στοχεύει στην αναβάθµιση της ασφάλειας των συνόρων της Αυστραλίας και εντάσσεται ΕΕ L 281, , σ. 31, στην εξής διεύθυνση: Εγκρίθηκε από την οµάδα εργασίας κατά την τρίτη συνεδρίασή της στις Συνάντηση µεταξύ του Αυστραλού Υπουργού εξωτερικών Downer και του επιτρόπου της ΕΕ Patten στις 26 Ιανουαρίου Επανάληψη του αιτήµατος κατά τη συνάντηση µεταξύ του αυστραλού Υπουργού δικαιοσύνης Williams και του επιτρόπου της ΕΕ Bolkestein την 1 η Οκτωβρίου 2003 και κατά τη συνεδρίαση της υπουργικής τρόικας στη Ρώµη στις 2 Οκτωβρίου

3 συγκεκριµένα στο πλαίσιο της εφαρµογής του εκλογικού προγράµµατος της κυβέρνησης 2001 για την αύξηση της εθνικής ασφάλειας. Η τελωνειακή πρόσβαση στα δεδοµένα PNR, η χρήση και η κοινοποίησή τους σε οποιοδήποτε τρίτο µέρος ρυθµίζεται στο πλαίσιο της νοµοθεσίας της Αυστραλίας από το νόµο περί τελωνείων του 1901 (Customs Act), το νόµο περί διοίκησης τελωνείων του 1985 (Customs Administration Act), το νόµο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής του 1988 (Privacy Act) και τη δέσµευση των τελωνειακών αρχών προς το Κοινοβούλιο σε σχέση µε τη µη διατήρηση των δεδοµένων PNR. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν την υποχρέωση να παρέχουν στις τελωνειακές αρχές πρόσβαση σε ορισµένα από τα δεδοµένα PNR που έχουν στη διάθεσή τους. Η συµµόρφωση των αεροπορικών εταιρειών µε τις ρυθµίσεις της Αυστραλίας ενδέχεται να δηµιουργήσει προβλήµατα σε σχέση µε την οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των δεδοµένων. Η Επιτροπή συνεπώς ξεκίνησε διαπραγµατεύσεις µε την Αυστραλία για τον καθορισµό των όρων που καταστήσουν δυνατή την έγκριση απόφασης για την αναγνώριση επαρκούς προστασίας βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 6 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Η Επιτροπή ενηµέρωσε την οµάδα εργασίας για τις εν λόγω διαπραγµατεύσεις. Συγκεκριµένα, η οµάδα εργασίας έλαβε από την Επιτροπή έγγραφο που περιλαµβάνει τη δέσµευση των τελωνειακών αρχών της Αυστραλίας προς το (Οµοσπονδιακό) Κοινοβούλιο της Αυστραλίας σχετικά µε την πρόσβαση σε πληροφορίες για τους επιβάτες αεροπορικών εταιρειών και τη µη διατήρηση των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και τα σχετικά µε το εν λόγω θέµα πορίσµατα της Γερουσίας. 4 Η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι η διαβίβαση δεδοµένων PNR από τις αεροπορικές εταιρείες σε αρχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλούν ανησυχίες στο κοινό και επιφέρουν γενικευµένες και ευαίσθητες συνέπειες από διεθνή, πολιτική και νοµική άποψη. Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι εν λόγω ανησυχίες πρέπει να περιληφθεί πλήρης εικόνα του σχετικού ρυθµιστικού πλαισίου της Αυστραλίας ως παράρτηµα σε οιαδήποτε απόφαση της Επιτροπής. Η οµάδα εργασίας επίσης συνιστά ότι στο πλαίσιο της απόφασης της Επιτροπής πρέπει να προβλεφθεί µηχανισµός που να εξασφαλίζει ότι τυχόν τροποποιήσεις της σχετικής νοµοθεσίας κοινοποιούνται στην Επιτροπή. 2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ AΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (PASSENGER NAME RECORD) Η οµάδα εργασίας σηµειώνει τις διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από την κυβέρνηση της Αυστραλίας σχετικά µε το εν λόγω θέµα. Σύµφωνα µε τις εν λόγω διευκρινίσεις, η νοµοθεσία της Αυστραλίας για τα δεδοµένα PNR καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις: Ο νόµος περί τελωνείων του 1901 όπως τροποποιήθηκε Ο τίτλος 7 («Schedule») του τροποποιητικού νόµου του 2002 για την ασφάλεια των συνόρων (νόµος περί τροµοκρατίας), που τροποποίησε το νόµο του 1901 (εφεξής καλούµενος «νόµος περί τελωνείων») τέθηκε σε εφαρµογή στις 2 Αυγούστου 2002 και εξουσιοδοτεί τις τελωνειακές αρχές να λαµβάνουν πληροφορίες για τους επιβάτες αεροπορικών εταιρειών κατόπιν αιτήµατος του διευθυντή των τελωνείων (Chief 4 Απάντηση από την Αυστραλία το Νοέµβριο του 2003 σχετικά µε θέµα που τέθηκε κατά τη διάρκεια βιντεοσυνεδρίας στις 27 Οκτωβρίου 2003 µεταξύ αντιπροσώπων της Επιτροπής και της κυβέρνησης της Αυστραλίας. -3-

4 Executive Officer - CEO). Από αυτή την άποψη το άρθρο 64AF του νόµου περί τελωνείων υποχρεώνει το διεθνή αεροµεταφορέα να παρέχει στις τελωνειακές αρχές πρόσβαση στα δεδοµένα PNR εφόσον το ζητήσει ο CEO. Το άρθρο 64AF παράγραφος (1) εδάφιο (α) προβλέπει ότι το αίτηµα του CEO προς αεροµεταφορέα για πρόσβαση σε πληροφορίες επιβατών διατυπώνεται µε «συγκεκριµένο τρόπο και µορφή». Μόλις το αίτηµα διατυπωθεί από τον CEO, ανάγεται σε επίσηµο νοµικό µέσο και ύστερα από την παραλαβή του από αεροµεταφορέα µετατρέπεται σε δεσµευτική απαίτηση για την παροχή δεδοµένων για τους επιβάτες. Η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι η υποχρέωση για την παροχή πρόσβασης πρέπει να τηρείται παρά το γεγονός ότι οι σχετικές πληροφορίες είναι προσωπικές σύµφωνα µε το νόµο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής της Αυστραλίας του Το άρθρο 273GAB του νόµου περί τελωνείων επιτρέπει την ανακοίνωση δεδοµένων για τους επιβάτες στις τελωνειακές αρχές παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι προσωπικής φύσης όπως προβλέπεται στο νόµο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, και η εν λόγω ανακοίνωση σε άλλη περίπτωση θα ρυθµιζόταν από το νόµο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι µε την επιβολή ποινής σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, η κυβέρνηση της Αυστραλίας διευκρίνισε την πρόθεσή της ότι ο CEO υποχρεούται να ασκεί την εξουσία που προβλέπεται από το άρθρο 64AF. Ο CEO δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια σε ότι αφορά την εξαίρεση οποιασδήποτε αεροπορικής εταιρείας από την εφαρµογή του άρθρου 64 AF. Ωστόσο, το εν λόγω άρθρο παρέχει στον CEO τη διακριτική εξουσία για την επιλογή της χρονικής στιγµής της υποβολής του αιτήµατος και για τον προσδιορισµό του «συγκεκριµένου τρόπου και της µορφής» της πρόσβασης στις πληροφορίες των µεταφορέων για τους επιβάτες. Σύµφωνα µε τις αρχές της Αυστραλίας, ο «τρόπος και η µορφή» του αιτήµατος αποτελεί νοµικά δεσµευτικό έγγραφο που περιγράφει λεπτοµερώς την πρόσβαση στο σύστηµα και την παροχή δεδοµένων. Ο νόµος περί διοίκησης τελωνείων του 1985 Το άρθρο 16 του νόµου περί διοίκησης τελωνείων του 1985 (εφεξής καλούµενος «νόµος περί διοίκησης τελωνείων») ρυθµίζει την καταγραφή και την ανακοίνωση «προστατευόµενων πληροφοριών». Οποιαδήποτε δεδοµένα PNR στα οποία αποκτούν πρόσβαση οι τελωνειακές αρχές αποτελούν «προστατευόµενες πληροφορίες» υπό την έννοια του εν λόγω άρθρου και η καταγραφή και ανακοίνωση των εν λόγω πληροφοριών θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το εν λόγω τµήµα. Οι προστατευόµενες πληροφορίες αποτελούν «πληροφορίες που άµεσα ή έµµεσα περιέρχονται στη γνώση, ή στην κατοχή προσώπου κατά την διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του (ανεξάρτητα από το γεγονός εάν οι πληροφορίες αφορούν τα καθήκοντά του).» Ο νόµος περί διοίκησης τελωνείων απαγορεύει τη µη εξουσιοδοτηµένη καταγραφή και ανακοίνωση ορισµένων πληροφοριών που έχουν στην κατοχή τους οι τελωνειακές αρχές, προβλέπει εξαιρέσεις σε ότι αφορά την απαγόρευση και περιλαµβάνει συγκεκριµένες διατάξεις για την εξουσιοδοτηµένη ανακοίνωση «προσωπικών πληροφοριών». 5 Ο νόµος περί διοίκησης τελωνείων έχει ως σηµείο εκκίνησης την απαγόρευση της καταγραφής ή της ανακοίνωσης προστατευόµενων πληροφοριών εκτός 5 «Προσωπικές πληροφορίες» όπως ορίζονται στο νόµο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής του 1988, στον οποίο παραπέµπει το υποτµήµα 1 Α του νόµου περί διοίκησης τελωνείων. -4-

5 εάν χορηγείται η δυνατότητα από το άρθρο 16, ή όπως απαιτείται η εγκρίνεται από άλλο νόµο ή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του προσώπου. 6 Ο νόµος περί διοίκησης τελωνείων εφαρµόζεται στον CEO καθώς και σε περιορισµένη οµάδα ανωτέρων δηµοσίων υπαλλήλων όπως ορίζεται στο υποτµήµα 1AA. Ο νόµος περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής του 1988 Η κυβέρνηση της Κοινοπολιτείας έθεσε σε εφαρµογή το νόµο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής το 1988, τον λεγόµενο νόµο της Κοινοπολιτείας περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής του 1988 (εφεξής καλούµενος «νόµος περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής»). Ο εν λόγω νόµος καλύπτει κυρίως τις δραστηριότητες των τµηµάτων και των υπηρεσιών της οµοσπονδιακής κυβέρνησης, µε την υποβολή τους σε σειρά αρχών περί ιδιωτικότητας των πληροφοριών (Information Privacy Principles - IPP) βάσει των κατευθυντήριων γραµµών του ΟΟΣΑ του 1980 που διέπουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των διασυνοριακών ροών δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την εποπτεία ενός επιτρόπου για την ιδιωτική ζωή. 7 Ως υπηρεσία της κυβέρνησης της Κοινοπολιτείας, η τελωνειακή αρχή υπόκειται στις διατάξεις για το δηµόσιο τοµέα του νόµου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής (βλέπε παράρτηµα Α που περιλαµβάνει σύνοψη του εν λόγω νόµου). Οι περισσότερες από τις IPP εφαρµόζονται σε αρχεία που περιλαµβάνουν προσωπικές πληροφορίες, αλλά όχι στις ίδιες τις πληροφορίες. Η οµάδα εργασίας αντιλαµβάνεται ότι ο ορισµός του αρχείου επιβεβαιώνει ότι οι βάσεις δεδοµένων, π.χ., καλύπτονται από το νόµο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι οιεσδήποτε πληροφορίες PNR που διατηρούνται από τις τελωνειακές αρχές αποτελούν επίσης «προσωπικές πληροφορίες» µε την έννοια και για το σκοπό του νόµου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής του Κατά συνέπεια, οι τελωνειακές αρχές υποχρεούνται να χειρίζονται τις πληροφορίες σύµφωνα µε τον εν λόγω νόµο, και σε ότι αφορά τη συλλογή, χρήση, διατήρηση και δηµοσιοποίηση οιονδήποτε τέτοιων δεδοµένων. Οι IPP αναθέτουν υποχρεώσεις στις υπηρεσίες της κυβέρνησης της Κοινοπολιτείας για τον κατάλληλο χειρισµό των προσωπικών πληροφοριών στους ακόλουθους τοµείς: Συλλογή και ζήτηση προσωπικών πληροφοριών (IPP 1 έως 3) Αποθήκευση και ασφάλεια (IPP 4) Ταυτοποίηση των κατεχόµενων προσωπικών πληροφοριών (IPP 5) Πρόσβαση του προσώπου στις προσωπικές του πληροφορίες (IPP 6) ικαιώµατα διόρθωσης (IPP 7) Απαίτηση να είναι οι προσωπικές πληροφορίες ακριβείς, ενηµερωµένες και εκτενείς (IPP 8) Απαίτηση να χρησιµοποιούνται οι προσωπικές πληροφορίες αποκλειστικά για σχετικό σκοπό (IPP 9) Περιορισµοί στη χρήση των προσωπικών πληροφοριών (IPP 10), και Περιορισµοί στην ανακοίνωση των προσωπικών πληροφοριών (IPP 11). Σύµφωνα µε την κυβέρνηση της Αυστραλίας, ο επίτροπος για την ιδιωτική ζωή διεξάγει ελέγχους στις υπηρεσίες της κυβέρνησης της Κοινοπολιτείας ώστε να εξασφαλίσει τη συµµόρφωσή τους µε τις IPP. Σύµφωνα µε την εν λόγω κυβέρνηση, οι τελωνειακές αρχές έχουν θεσπίσει επίσηµες διαδικασίες για τον έλεγχο της πρόσβασης σε 6 7 Άρθρο 16, παράγραφος 2. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του νόµου. Βλέπε επίσης -5-

6 πληροφορίες για τους επιβάτες τόσο από τον επίτροπο για την ιδιωτική ζωή όσο και από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου των τελωνείων. Πρόταση για τροποποίηση του νόµου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον επίτροπο ιδιωτικής ζωής να διεξάγει έλεγχο στις τελωνειακές αρχές για την εξασφάλιση της απόρριψης των αναγνωρίσιµων δεδοµένων PNR έχει υποβληθεί προς εξέταση στον Υπουργό ικαιοσύνης. 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ PNR ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Η οµάδα εργασίας σηµειώνει τις διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από τις αρχές της Αυστραλίας σχετικά µε το εν λόγω θέµα. Σύµφωνα µε αυτές, οι διευθετήσεις πρόσβασης PNR των τελωνείων περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία και λειτουργούν µε τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω. Επεξεργασία και διατήρηση δεδοµένων PNR Η πρόσβαση στα δεδοµένα PNR µέσω του δικτύου SITA περιγράφεται στο παράρτηµα που αποτελεί µέρος της παρούσας γνωµοδότησης. Το PNR στο οποίο πραγµατοποιήθηκε πρόσβαση δεν περιλαµβάνει ιστορικά δεδοµένα, αλλά µόνο PNR για τωρινές πτήσεις. Το πρώτο στάδιο της επεξεργασίας των δεδοµένων PNR από τις τελωνειακές αρχές περιλαµβάνει µία αυτοµατοποιηµένη αξιολόγηση κινδύνου µε χρήση λογισµικού συστήµατος εξέτασης. Αυτό σηµαίνει ότι ορισµένα δεδοµένα που περιλαµβάνονται σε PNR αεροπορικής εταιρείας (δεδοµένα κράτησης θέσεων και ελέγχου εισιτηρίων των επιβατών) υποβάλλονται σε λογισµικό αυτοµατοποιηµένης ανάλυσης ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Το εν λόγω λογισµικό αναλύει το 95% έως το 97% των επιβατών κατά µέσο όρο σε µια συγκεκριµένη πτήση, των οποίων το PNR αξιολογείται ότι δεν ταιριάζει µε προφίλ κινδύνου. Το PNR των εν λόγω επιβατών δεν εξετάζεται ούτε τηλεφορτώνεται από τις τελωνειακές αρχές και δεν πραγµατοποιούνται περαιτέρω ενέργειες σε ότι αφορά την πρόσβαση σε ή την αξιολόγηση του PNR τους. Η πρώτη ανθρώπινη παρέµβαση πραγµατοποιείται όταν οι τελωνειακοί υπάλληλοι εξετάζουν τα δεδοµένα PNR του υπολοίπου 3% έως 5% των επιβατών (κατά µέσο όρο σε µια συγκεκριµένη πτήση) που επέλεξε το λογισµικό αυτοµατοποιηµένης ανάλυσης ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Το PNR των εν λόγω επιβατών εξετάζεται οπτικά από τελωνειακό υπάλληλο της µονάδας ανάλυσης επιβατών (Passenger Analysis Unit -PAU) που βρίσκεται στην Καµπέρα και αναλαµβάνει να εκπονήσει την ανάλυση απειλής. Εάν ύστερα από περαιτέρω ανάλυση εξακολουθούν να ευσταθούν λόγοι ώστε να θεωρηθεί ότι ο επιβάτης αποτελεί κίνδυνο, ενδέχεται να αποφασιστεί η σύλληψή του κατά την άφιξή του στα σύνορα της Αυστραλίας. Αυτή η κατηγορία αναλογεί σε 0,05% έως 0,1% των επιβατών κατά µέσο όρο σε µια συγκεκριµένη πτήση. Οι τελωνειακές αρχές στα σύνορα (αερολιµένες) εξετάζουν περαιτέρω το θέµα και προβαίνουν στην τελική απόφαση για τη σύλληψη ή όχι του επιβάτη. Σε ότι αφορά τη διατήρηση των δεδοµένων PNR, δεν υφίσταται δια του νόµου υποχρέωση των τελωνειακών αρχών να διατηρούν τα δεδοµένα PNR. Οµοίως δεν υφίσταται δια του νόµου απαγόρευση των τελωνειακών αρχών να αποθηκεύουν τα εν λόγω δεδοµένα. Τα δεδοµένα PNR των επιβατών που αξιολογούνται µέσω του λογισµικού αυτοµατοποιηµένης ανάλυσης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αξιολογούνται ως χαµηλού κινδύνου (95% έως 97% των επιβατών) δεν διατηρούνται και -6-

7 δεν τηρείται αρχείο αυτών των πληροφοριών PNR. Συνεπώς, οι τελωνειακές αρχές εφαρµόζουν γενική πολιτική µη διατήρησης των εν λόγω δεδοµένων. Για το 0,05% έως το 0,1% των επιβατών που παραπέµπονται στις τελωνειακές αρχές για περαιτέρω αξιολόγηση, τα δεδοµένα PNR της αεροπορικής εταιρείας διατηρούνται προσωρινά αλλά δεν αποθηκεύονται, έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση στα σύνορα. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, τα δεδοµένα PNR διαγράφονται από τον Η/Υ του αρµόδιου τελωνειακού υπαλλήλου PAU και δεν καταχωρούνται σε βάσεις δεδοµένων της Αυστραλίας. Οι τελωνειακές αρχές διατηρούν τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα στα οποία πραγµατοποιείται πρόσβαση από το PNR, µόνο εφόσον ο επιβάτης έχει διαπράξει παράβαση έναντι νόµου για την προστασία των συνόρων που διέπεται από τις τελωνειακές αρχές. Όταν µία παράβαση θεωρείται εικαζόµενη, τα δεδοµένα διατηρούνται προσωρινά κατά τη διερεύνηση της εικαζόµενης παράβασης. Εάν η έρευνα δεν καταλήξει σε δίωξη και δεν τεκµηριωθεί παράβαση, τα δεδοµένα PNR καταστρέφονται. Η πολιτική της µη διατήρησης των δεδοµένων PNR όπως περιγράφεται παραπάνω προβλέπεται στο πλαίσιο της δέσµευσης των τελωνειακών αρχών έναντι του (οµοσπονδιακού) κοινοβουλίου της Αυστραλίας κατά το διάστηµα που η επιτροπή νοµοθεσίας και συντάγµατος της γερουσίας πραγµατοποιούσε έρευνες για τον τροποποιητικό νόµο του 2002 για την ασφάλεια (νόµος περί τροµοκρατίας) (αριθ. 2) και άλλους σχετικούς νόµους. 8 Με την επιφύλαξη της συµφωνίας του κοινοβουλίου της Αυστραλίας να υποχρεώνονται οι αεροπορικές εταιρείες να ανακοινώνουν δεδοµένα PNR δυνάµει της νοµοθεσίας και προς αναγνώριση των ανησυχιών του οµοσπονδιακού επιτρόπου για την ιδιωτική ζωή σχετικά µε την αποθήκευση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, οι τελωνειακές αρχές προέβησαν στην ακόλουθη δέσµευση προς το κοινοβούλιο µε την οποία διαβεβαίωσαν ότι δεν αποθηκεύουν δεδοµένα PNR: «Οι τελωνειακές αρχές δεν διατηρούν ή αποθηκεύουν οιεσδήποτε πληροφορίες για επιβάτες εκτός εάν ο επιβάτης έχει αναγνωριστεί ότι αναλαµβάνει παράνοµη δραστηριότητα ή οι πληροφορίες απαιτούνται ως µυστικές σε περίπτωση διερεύνησης µιας εικαζόµενης παράβασης.» 9 Τα πορίσµατα της επιτροπής της γερουσίας και οι προσδοκίες του κοινοβουλίου για τις τελωνειακές αρχές σε ότι αφορά την πρόσβαση στα δεδοµένα PNR αντικατοπτρίζονται στις παραγράφους 4.80 έως 4.87 της έκθεσης της επιτροπής του Μαΐου Σύµφωνα µε τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από τις αρχές της Αυστραλίας, η εν λόγω δέσµευση έχει δεσµευτικό χαρακτήρα. Ανεξάρτητα από την περίπτωση αλλαγής του διευθυντή των τελωνειακών αρχών ή του υπουργού, η παραβίαση της δέσµευσης είναι πιθανή εφόσον αλλάξουν οι συνθήκες. Ως εκ τούτου, ο διευθυντής των τελωνειακών αρχών δεσµεύεται να τηρήσει την εν λόγω δέσµευση καθώς σε αντίθετη περίπτωση επιδεικνύει ασέβεια προς το κοινοβούλιο ενεργώντας σε αντίθεση µε την πρόθεση του άρθρου 64 AF. Βάσει της εν λόγω δέσµευσης, οι τελωνειακές αρχές ανέπτυξαν αυστηρές λειτουργικές διαδικασίες που διέπουν τη χρήση δεν δεδοµένων PNR οι οποίες συγκεκριµένα αποτρέπουν τη διατήρηση δεδοµένων. Οµοίως, το σύστηµα πληροφορικής που χρησιµοποιείται για την ανάλυση PNR έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µη µπορεί να διατηρεί τα δεδοµένα. 8 9 Απάντηση της Αυστραλίας του Νοεµβρίου 2003, σελίδα 2. Απάντηση της Αυστραλίας του Ιουνίου 2003, σελίδες 9-10 απάντηση της Αυστραλίας του Νοεµβρίου 2003, σελίδα

8 Η οµάδα εργασίας κατανοεί ότι το αυστραλέζικο σύστηµα αποτρέπει τη γενικευµένη και παρατεταµένη αποθήκευση και επακόλουθη επεξεργασία των δεδοµένων PNR και σηµειώνει τις διευκρινίσεις και τις διασφαλίσεις που παρείχε η κυβέρνηση της Αυστραλίας. Όπως προαναφέρθηκε, τα δεδοµένα PNR ενός επιβάτη διατηρούνται µόνο εφόσον ο επιβάτης διαπιστώνεται ότι έχει διαπράξει παράβαση έναντι νόµου για την προστασία των συνόρων υπό τη διοίκηση των τελωνειακών αρχών. Όταν µία παράβαση είναι εικαζόµενη, τα δεδοµένα κρατούνται προσωρινά κατά τη διερεύνηση της εικαζόµενης παράβασης. Εάν η έρευνα δεν καταλήξει σε δίωξη ή εάν δεν αποδειχθεί η παράβαση, τα δεδοµένα PNR καταστρέφονται. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις δεν τηρείται αρχείο των πληροφοριών PNR. Επιπλέον, οι τελωνειακές αρχές δεν διαθέτουν πλέον πρόσβαση σε οιαδήποτε δεδοµένα µίας συγκεκριµένης πτήσης µετά από τη διαγραφή τους από τα συστήµατα των αεροπορικών εταιρειών 24 έως 48 ώρες µετά την προσγείωση της πτήσης. Ως εκ τούτου, από την προοπτική της προστασίας των δεδοµένων, η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι το εν λόγω σύστηµα παρουσιάζει µια σηµαντική και θεµελιώδη διαφορά σε σύγκριση µε την προσέγγιση των ΗΠΑ, όπου τα δεδοµένα PNR τηλεφορτώνονται από τις βάσεις δεδοµένων των αεροπορικών εταιρειών και αποθηκεύονται σε µία ξεχωριστή βάση δεδοµένων για µεταγενέστερη επεξεργασία. Η οµάδα εργασίας επίσης σηµειώνει ότι το σύστηµα της Αυστραλίας συνεπάγεται τη συστηµατική κοινοποίηση των δεδοµένων PNR από τις αεροπορικές εταιρείες στις αρχές της Αυστραλίας. Παράλληλα, κάθε επικοινωνία από αεροπορική εταιρεία αφορά µόνο µία συγκεκριµένη πτήση και κάθε PNR που έχει δηµιουργηθεί για πτήση είναι συγκεκριµένο για την εν λόγω πτήση. Ως εκ τούτου, το PNR στο οποίο υπήρξε πρόσβαση δεν περιλαµβάνει ιστορικά δεδοµένα. Κατά συνέπεια, η οµάδα εργασίας βασίζει τη θέση της στη διάδραση µεταξύ της συστηµατικής επικοινωνίας δεδοµένων PNR, στο γεγονός ότι τα εν λόγω δεδοµένα είναι συγκεκριµένα για κάθε πτήση και στη γενική πολιτική µη διατήρησης των δεδοµένων PNR που εφαρµόζουν οι αρχές της Αυστραλίας. Σκοπός των τελωνειακών αρχών για την πρόσβαση στα δεδοµένα PNR Η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι σύµφωνα µε τις αρχές της Αυστραλίας, ο σκοπός των τελωνειακών αρχών για την πρόσβαση στα δεδοµένα PNR των επιβατών συνίσταται «στην εφαρµογή της απόφασης της κυβέρνησης της Αυστραλίας να υπάρχει πρόσβαση σε όλα τα δεδοµένα PNR των επιβατών σε πτήσεις προς και από την Αυστραλία ούτως ώστε να βελτιωθεί η προστασία των συνόρων µέσω της ταυτοποίησης των επιβατών αυτών που ενδέχεται να αποτελέσουν απειλή για τροµοκρατική ή σχετική εγκληµατική δραστηριότητα». 10 Η πρόσβαση περιορίζεται στις πτήσεις εκείνες που ορίζονται ως διεθνείς πτήσεις της Αυστραλίας στο άρθρο 64 AF παράγραφος (6) του νόµου περί τελωνείων, δηλαδή πτήσεις που αφορούν τη µετάβαση προς και µέσω Αυστραλίας ή την αναχώρηση από την Αυστραλία. 11 Στοιχεία δεδοµένων PNR στα οποία πραγµατοποιείται πρόσβαση Τα δεδοµένα PNR που συλλέγονται για επεξεργασία από τις τελωνειακές αρχές περιλαµβάνουν πληροφορίες που περιέχονται στο αρχείο ονοµάτων επιβατών που τηρείται στους διάφορους τοµείς των σκελών κράτησης θέσεων και ελέγχου εισιτηρίων Απάντηση της Αυστραλίας του Νοεµβρίου 2003, σελίδα 1. Απάντηση της Αυστραλίας του Μαΐου 2003, θέµα 3, σελίδες 3 και

9 του συστήµατος ηλεκτρονικής κράτησης της αεροπορικής εταιρείας (Computer Reservation System - CRS) για επιβάτες σε πτήσεις προς ή από την Αυστραλία. 12 Σύµφωνα µε τις αρχές της Αυστραλίας, ο αρχικός ηλεκτρονικός έλεγχος των δεδοµένων των επιβατών εστιάζεται σε µία περιορισµένη οµάδα στοιχείων δεδοµένων PNR, δηλαδή σε 18 στοιχεία δεδοµένων PNR. Από τα εν λόγω στοιχεία κανένα δεν εστιάζεται σε ευαίσθητα δεδοµένα που οι τελωνειακές αρχές συµφωνούν ότι µπορούν να φιλτράρονται, ή σε δεδοµένα όπως τα δεδοµένα τακτικών πελατών. Η οµάδα εργασίας αξιολόγησε τα 18 στοιχεία δεδοµένων PNR που χρησιµοποιούνται από το λογισµικό σύστηµα αυτοµατοποιηµένης ανάλυσης ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που εφαρµόζουν οι τελωνειακές αρχές έναντι των στοιχείων δεδοµένων PNR που περιλαµβάνονται στη γνωµοδότηση 4/2003 της 13 ης Ιουνίου Η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι από τα 18 στοιχεία δεδοµένων PNR, τα 7 στοιχεία δεδοµένων PNR 14 δεν αποτελούν µέρος των στοιχείων δεδοµένων PNR που θεωρήθηκαν µη υπερβολικά µε τη γνώµη 4/2003. Επιπλέον, 4 στοιχεία δεδοµένων PNR 15 δεν είχαν εξεταστεί νωρίτερα από την οµάδα εργασίας. Εάν, ως αποτέλεσµα της αυτοµατοποιηµένης ανάλυσης ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, ένας επιβάτης χαρακτηρισθεί ως ενδεχόµενος κίνδυνος, και άλλα στοιχεία δεδοµένων PNR µπορούν να ελεγχθούν από εξουσιοδοτηµένο τελωνειακό υπάλληλο 5 από τα εν λόγω στοιχεία 16 δεν αποτελούν µέρος των στοιχείων δεδοµένων που θεωρούνται µη υπερβολικά στην προαναφερθείσα γνώµη, ενώ δύο στοιχεία δεδοµένων 17 δεν έχουν αξιολογηθεί από την οµάδα εργασίας στη γνώµη της 4/2003. Η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι οι τελωνειακές αρχές µπορούν να αξιολογούν ολόκληρο το PNR συµπεριλαµβανοµένων των ευαίσθητων δεδοµένων σε περιπτώσεις υποψίας υψηλού κινδύνου. Αυτό ενδέχεται να αφορά το 0,05% έως το 0,1% (κατά µέσο όρο σε µία συγκεκριµένη πτήση) που επιλέγονται από το λογισµικό αυτοµατοποιηµένης ανάλυσης ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ως ενδεχόµενος κίνδυνος. Τρόπος και µορφή πρόσβασης στα δεδοµένα PNR Η πρόσβαση των τελωνειακών αρχών µέσω λογισµικού αυτοµατοποιηµένης αξιολόγησης κινδύνου στα στοιχεία δεδοµένων PNR που παρουσιάστηκαν παραπάνω επιτρέπεται εφόσον πραγµατοποιείται µε συγκεκριµένο τρόπο και µορφή που προβλέπεται στο άρθρο 64AF παράγραφος (1) εδάφιο (α) του νόµου περί τελωνείων και περιγράφεται σε ειδικό έγγραφο για τον τρόπο και τη µορφή. Σύµφωνα µε τις αρχές της Αυστραλίας, κάθε άλλη µορφή πρόσβασης θεωρείται παράνοµη σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Αυστραλίας. Πέρα από το έγγραφο τρόπου και µορφής, ένα έγγραφο Συνηµµένο στην απάντηση από την Αυστραλία του Νοεµβρίου Σελίδα 8 της παρούσας γνωµοδότησης. Πληροφορίες για όλους τους τρόπους πληρωµής (χωρίς στοιχεία), ταξιδιωτικά πρακτορεία, ταξιδιωτικοί πράκτορες, πληροφορίες για την κοινή εκµετάλλευση πτήσεων, τµηµατικές πληροφορίες PNR, πληροφορίες OSI και πληροφορίες SSR. Τα δεδοµένα PNR που θεωρούνται υπερβολικά είναι οι ηµεροµηνίες κράτησης, οι προβλεπόµενες ηµεροµηνίες ταξιδιού, το δροµολόγιο ταξιδιού για συγκεκριµένα PNR, το ιστορικό µη προσέλευσης, ο αριθµός αποσκευών, οι αριθµοί επισήµανσης αποσκευών και οι επιβεβαιωµένες αναχωρήσεις. Πόλη έκδοσης εισιτηρίου, υπηκοότητα, έτος γεννήσεως και ηµεροµηνία αγοράς εισιτηρίου. Αριθµός ταξιδιωτών στο PNR, πληροφορίες καθίσµατος, αριθµός τηλεφώνου επαφής, ταξιδιωτικό καθεστώς, γενικές παρατηρήσεις και συλλεγµένες πληροφορίες apis/api. Ηµεροµηνία γέννησης και πλήρες όνοµα του ταξιδιώτη. -9-

10 διευθέτησης για την πρόσβαση στο σύστηµα περιγράφει τις διαδικασίες που επιτρέπουν τη διαχείριση της πρόσβασης των τελωνειακών αρχών σε πληροφορίες για τους επιβάτες αεροπορικών εταιρειών σύµφωνα µε το νόµο των τελωνείων, το νόµο περί διοίκησης τελωνείων και το νόµο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Ο τρόπος πρόσβασης περιγράφεται ως συνεχής, πραγµατικού χρόνου, τηλεµατική ηλεκτρονική πρόσβαση στα στοιχεία CRS του συστήµατος ή των συστηµάτων πληροφορικής της αεροπορικής εταιρείας που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών για τους επιβάτες. Η πρόσβαση προσφέρεται µόνο για ανάγνωση (όπως προβλέπεται επίσης στη παράγραφος 2.3 εδάφιο γ) της διευθέτησης για την πρόσβαση στο σύστηµα σε ότι αφορά την πρόσβαση των τελωνειακών αρχών σε πληροφορίες για τους επιβάτες αεροπορικών εταιρειών) και διατίθεται µόνο σε περιορισµένο αριθµό τελωνειακών υπαλλήλων που έχουν λάβει εξουσιοδότηση από τον CEO. Τα δικαιώµατα πρόσβασης παρέχονται από την αεροπορική εταιρεία. Η µορφή της πρόσβασης πλαισιώνεται από ειδικά σχεδιασµένο λογισµικό για τις τελωνειακές αρχές. Το εν λόγω λογισµικό προορίζεται για το σύστηµα πληροφορικής των τελωνειακών αρχών που συνδέεται µε το σύστηµα της αεροπορικής εταιρείας µέσω του δικτύου SITA. Η τεχνική επεξεργασία για την πρόσβαση σε πληροφορίες PNR µέσω του SITA περιγράφεται σε τεχνικό παράρτηµα της παρούσας γνωµοδότησης. Αρχικός αποδέκτης των δεδοµένων PNR Η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι οι τελωνειακές αρχές αποτελούν τη µοναδική διοίκηση µε πρόσβαση στα δεδοµένα PNR που διαβιβάζουν οι αεροπορικές εταιρείες. Η πρόσβαση στις τελωνειακές αρχές περιορίζεται σε µια µικρή οµάδα υπαλλήλων που υπάγονται στην οµάδα ανάλυσης επιβατών στην έδρα των τελωνειακών αρχών στην Καµπέρα. Προτού αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες των επιβατών κάθε υπάλληλος πρέπει να έχει λάβει σχετική εξουσιοδότηση από τον CEO των τελωνειακών αρχών σύµφωνα µε το άρθρο 64AF παράγραφος (1) του νόµου περί τελωνείων. Η εν λόγω διάταξη ορίζει ότι ο φορέας εκµετάλλευσης διεθνούς αεροπορικής υπηρεσίας επιβατών λαµβάνει αίτηµα από τον CEO ώστε να επιτραπεί στους εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους η συνεχής πρόσβαση στις πληροφορίες επιβατών του αεροµεταφορέα. Το έγγραφο τρόπου και µορφής που προσδιορίζει την πρόσβαση στις πληροφορίες των επιβατών αεροπορικών εταιρειών προβλέπει ότι «ο διευθυντής των τελωνειακών αρχών εξουσιοδοτεί αριθµό υπαλλήλων που κατέχουν ορισµένες θέσεις για πρόσβαση στο σύστηµά σας. Τα στοιχεία των υπαλλήλων που καλύπτουν τις εν λόγω θέσεις πρόκειται να σας κοινοποιηθούν µέσω εντύπου εγγραφής/αίτησης για κωδική ονοµασία του χρήστη και κωδικό πρόσβασης που έχετε προβλέψει.» Αναφορά σε «εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους» επίσης γίνεται στο πλαίσιο της διευθέτησης για την πρόσβαση στο σύστηµα που προβλέπει τις διευθετήσεις για την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστηµα µεταξύ τελωνειακών αρχών και αεροπορικών εταιρειών. Ορίζει ότι µόνο εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι των τελωνειακών αρχών µπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστηµα της αεροπορικής εταιρείας (παράγραφος 2.2) ενώ επίσης αναφέρει ότι οι τελωνειακές αρχές κοινοποιούν στην ενδιαφερόµενη αεροπορική εταιρεία τα ονόµατα των εξουσιοδοτηµένων υπαλλήλων, και επισηµαίνει ότι η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστηµα της αεροπορικής εταιρείας περιορίζεται στους εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους (ή στις καθορισµένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις που -10-

11 χρησιµοποιούνται για την αυτοµατοποιηµένη πρόσβαση στο σύστηµα και την ανάλυση πληροφοριών PNR) (παράγραφος 2.3). Περαιτέρω διαβίβαση Τα δεδοµένα PNR στα οποία έχει πραγµατοποιηθεί πρόσβαση από τις τελωνειακές αρχές µπορούν να διαβιβαστούν σε ορισµένα τρίτα µέρη µόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όταν οι τελωνειακές αρχές υποχρεούνται µε εντολή δικαστηρίου να ανακοινώσουν πληροφορίες στο δικαστήριο. β) ιαβιβάζονται δεδοµένα στην οµοσπονδιακή αστυνοµία της Αυστραλίας (Australian Federal Police - AFP) για περαιτέρω διερεύνηση και δίωξη για παράβαση σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Αυστραλίας, όταν πρόσωπο που έχει αφιχθεί στα σύνορα της Αυστραλίας εικάζεται από τις τελωνειακές αρχές ότι έχει διαπράξει παράβαση. Οι τελωνειακές αρχές δεν διαβιβάζουν ολόκληρο το PNR στην AFP, αλλά έχουν τη δυνατότητα σε ορισµένες περιπτώσεις να διαβιβάζουν συγκεκριµένα δεδοµένα που οδήγησαν στη σύλληψη του επιβάτη. Η πρόσβαση στα στοιχεία πιστωτικής κάρτας και τηλεφώνου προσφέρεται µόνο βάση εντάλµατος έρευνας. Σύµφωνα µε υπουργικές διευθετήσεις µεταξύ των τελωνειακών αρχών και της AFP, όλες οι σοβαρές παραβάσεις, (π.χ. τροµοκρατικές δραστηριότητες και λαθρεµπόριο ναρκωτικών που διαπιστώνονται από τις τελωνειακές αρχές στα σύνορα) επισηµαίνονται από τις τελωνειακές αρχές στην AFP για διερεύνηση και δίωξη. Η AFP, ως κυβερνητική υπηρεσία της Κοινοπολιτείας, υπόκειται στο νόµο της ιδιωτικής ζωής. Η IPP 11 του εν λόγω νόµου προβλέπει συγκεκριµένα ότι η υπηρεσία που λαµβάνει πληροφορίες από τις τελωνειακές αρχές δεν χρησιµοποιεί ή ανακοινώνει τις πληροφορίες για σκοπό άλλο από το σκοπό για τον οποίο οι πληροφορίες παρασχέθηκαν στην υπηρεσία. Επιπλέον, το άρθρο 60A του νόµου περί οµοσπονδιακής αστυνοµίας της Αυστραλίας το 1979 υποβάλλει σε υποχρέωση απορρήτου όλα τα µέλη της AFP. Σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο, τα τωρινά και τα πρώην µέλη της AFP δεν πρέπει άµεσα ή έµµεσα να καταγράφουν ή να ανακοινώνουν πληροφορίες των οποίων έλαβαν γνώση στο πλαίσιο των καθηκόντων τους εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν σχετική εξουσιοδότηση από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου, ή σύµφωνα µε άλλες διατάξεις, ή στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους ως µελών της AFP. Η παράβαση του άρθρου 60 συνεπάγεται ποινή φυλάκισης για περίοδο µέχρι 2 ετών. Σε ότι αφορά την περαιτέρω διαβίβαση των δεδοµένων PNR, οι τελωνειακές αρχές υπόκεινται στην IPP 11 όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Η εν λόγω IPP επιβάλει συγκεκριµένους περιορισµούς στην ανακοίνωση προσωπικών πληροφοριών. Ο αρµόδιος για την τήρηση αρχή (µε όµοια στοιχεία µε τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδοµένων µε την έννοια της οδηγίας) δεν ανακοινώνει προσωπικές πληροφορίες για δευτερεύοντα σκοπό εκτός από ορισµένες συγκεκριµένες εξαιρέσεις. Αυτές περιλαµβάνουν: τη συγκατάθεση του ενδιαφερόµενου προσώπου, το γεγονός ότι η ανακοίνωση των πληροφοριών απαιτείται ή εξουσιοδοτείται από το νόµο και για λόγο που θεωρείται εύλογα αναγκαίος για την επιβολή του ποινικού δικαίου, για νόµο που επιβάλει χρηµατική ποινή ή για την προστασία των δηµοσίων εσόδων. -11-

12 Επιπλέον, οι τελωνειακοί υπάλληλοι µε εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε πληροφορίες επιβατών δεσµεύονται από τις απαιτήσεις του άρθρου 16 του νόµου περί διοίκησης τελωνείων του 1985, που περιλαµβάνουν κανόνες για την καταγραφή και την ανακοίνωση προστατευόµενων πληροφοριών όπως τα δεδοµένα PNR. Σύµφωνα µε τις αρχές της Αυστραλίας, δεν υφίστανται άλλες διατάξεις για τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα προς διαβίβαση σε τρίτα µέρη. 18 Ασφάλεια Σύµφωνα µε τις αρχές της Αυστραλίας έχουν θεσπιστεί πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας σε ότι αφορά την πρόσβαση στα δεδοµένα PNR. Οι διασφαλίσεις περιλαµβάνουν τον περιορισµό της πρόσβασης µόνο σε µια µικρή οµάδα εξουσιοδοτηµένων τελωνειακών γραφείων. Επιπλέον, έχουν ληφθεί εκτεταµένα µέτρα φυσικής και ηλεκτρονικής ασφάλειας που αποµονώνουν τις πληροφορίες για τους επιβάτες από το γενικό περιβάλλον των τελωνειακών αρχών. Από αυτή την άποψη τα σηµαντικότερα µέτρα είναι τα ακόλουθα: οι πληροφορίες των αεροπορικών εταιρειών απεικονίζονται µέσω ενός αποκλειστικού τοπικού δικτύου (LAN) που είναι φυσικά και ηλεκτρονικά αποµονωµένο από όλα τα υπόλοιπα συστήµατα των τελωνειακών αρχών. Οι σταθµοί εργασίας στη µονάδα ανάλυσης επιβατών των τελωνειακών αρχών βρίσκονται σε ειδικό ασφαλή χώρο µε περιορισµένη πρόσβαση. Για την πρόσβαση στις πληροφορίες της αεροπορικής εταιρείας υπάρχουν τρία επίπεδα κωδικής ονοµασίας χρήστη/κωδικού πρόσβασης, δηλαδή πρόσβαση LAN, πρόσβαση λογισµικού ανάλυσης PNR και πρόσβασης στο σύστηµα που παρέχεται από την αεροπορική εταιρεία (π.χ. ηχητικό αναγνωριστικό/κωδικός πρόσβασης της αεροπορικής εταιρείας). Σύµφωνα µε τους αντιπροσώπους του φορέα παροχής δικτύου SITA, το σύστηµα της Αυστραλίας δεν συνδέεται µε τη ροή δεδοµένων για τον έλεγχο θεωρήσεων διαβατηρίου από τελωνειακούς υπαλλήλους εκτός του πλαισίου της PAU και οι δύο ροές δεδοµένων είναι αποµονωµένες η µία από την άλλη. Οι αρχές της Αυστραλίας επιβεβαίωσαν ότι τα δεδοµένα APIS για έλεγχο θεώρησης διαβατηρίων κρατούνται εντελώς ξεχωριστά από τη ροή των δεδοµένων PNR. Ευαίσθητα δεδοµένα Σύµφωνα µε την κυβέρνηση της Αυστραλίας όλες οι προσωπικές πληροφορίες λαµβάνουν ίσο επίπεδο προστασίας από τις τελωνειακές αρχές που δεν προβαίνουν σε ανάλυση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών βάσει ευαίσθητων δεδοµένων (όπως η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήµατα, οι θρησκευτικές οι φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ή τα δεδοµένα σχετικά µε την υγεία) 19. Ενηµέρωση Με σκοπό την αποτελεσµατική ενηµέρωση των επιβατών, η οµάδα εργασίας τονίζει ότι πρέπει να ενηµερώνονται σαφώς και µε ακρίβεια για τα δικαιώµατά τους, ιδίως το δικαίωµά τους στην πρόσβαση και τη διόρθωση, και στους υφιστάµενους µηχανισµούς αποκατάστασης. Ιδανικά, οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να διατίθενται κατά τη στιγµή αγοράς του εισιτηρίου Απάντηση της Αυστραλίας του Μαΐου 2003, θέµα 1, σελίδα 2. Αυτόθι, θέµα 10, σελίδα

13 ικαίωµα πρόσβασης και διόρθωσης Καθώς οι τελωνειακές αρχές υπόκεινται στο νόµο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, υποχρεούνται να επεξεργάζονται τα δεδοµένα PNR σύµφωνα µε τις IPP 6 και 7 που προβλέπουν ρητά τα δικαιώµατα πρόσβασης, διόρθωσης και ένστασης. Η IPP 6 προβλέπει ότι κάθε άτοµο έχει δικαίωµα πρόσβασης στις προσωπικές του πληροφορίες, εκτός από την περίπτωση που αρµόδιος για την τήρηση αρχείου είναι εξουσιοδοτηµένος ή υποχρεωµένος από το νόµο να του αρνηθεί την εν λόγω πρόσβαση δυνάµει νόµου που διέπει την πρόσβαση στα έγγραφα. Πρόκειται για το νόµο περί ελευθερίας της ενηµέρωσης του 1982 (FIO) και το νόµο περί τήρησης αρχείων του Ο FIO υποχρεώνει κάθε υπηρεσία να αποδεσµεύει τα ζητούµενα έγγραφα (ανεξάρτητα από το γεγονός αν περιλαµβάνουν ή όχι προσωπικές πληροφορίες) σε κάθε ενδιαφερόµενο που τα ζητά εκτός από την περίπτωση που τα εν λόγω έγγραφα υπάγονται σε ορισµένες κατηγορίες εξαιρέσεων. Ο νόµος περί τήρησης αρχείων προβλέπει ότι τα αρχεία που τηρούνται από τα εθνικά αρχεία της Αυστραλίας για διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ετών πρoσφέρονται για πρόσβαση στο κοινό. Η IPP 7 προσφέρει τη δυνατότητα σε άτοµο, σε περίπτωση που ο αρµόδιος για την τήρηση αρχείου αρνείται να τροποποιήσει µία καταχώριση, να υποχρεώσει τον εν λόγω αρµόδιο να φροντίσει να επισυνάψει σχετική δήλωση. Η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι τα δεδοµένα PNR αποθηκεύονται µόνο σε περιπτώσεις που έχει διαπραχθεί παράβαση κατά του νόµου για την προστασία των συνόρων που τελούν υπό τη διαχείριση των τελωνειακών αρχών ή κατά τη διάρκεια διερεύνησης µιας εικαζόµενης παράβασης κατά των εν λόγω νόµων. Πέρα από τα προβλεπόµενα δια του νόµου δικαιώµατα που προαναφέρθηκαν, ένα άτοµο που κατηγορείται για παράβαση µπορεί να αιτηθεί πρόσβαση σε πληροφορίες για το άτοµό του µέσω της δικαστικής οδού για τη στήριξη της υπόθεσης υπεράσπισης. Μηχανισµοί εφαρµογής Ο νόµος περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής θέσπισε ανεξάρτητο γραφείο οµοσπονδιακού επιτρόπου για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Ο εν λόγω επίτροπός 20, µε καθεστώς ανώτερου δηµοσίου υπαλλήλου 21, έχει τη νοµική υποχρέωση να ερευνά καταγγελίες από φυσικά πρόσωπα σχετικά µε την καταπάτηση της ιδιωτικής ζωής στο πλαίσιο του νόµου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής και σχετικών ρυθµίσεων. Ο επίτροπος έχει ορισµένη θητεία. Προκειµένου να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία του, απαλλάσσεται των καθηκόντων του µόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους όπως η απρεπής συµπεριφορά ή η αναποτελεσµατικότητα. Η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι σύµφωνα µε το άρθρο 52 του νόµου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ο επίτροπός µπορεί να διατυπώνει αποφάσεις σύµφωνα µε τις οποίες ορισµένες πρακτικές συνιστούν καταπάτηση της ιδιωτικής ζωής και ότι πρέπει να σταµατούν ότι ο εναγόµενος πρέπει να αποζηµιώνει κάθε βλάβη ή ζηµία που υφίσταται ο ενάγων και ότι ο ενάγων έχει δικαίωµα σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό ως αποζηµίωση. Τα άρθρα 58 ως 60 του νόµου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής υποχρεώνουν τις υπηρεσίες να συµµορφώνονται µε τους όρους των αποφάσεων που λαµβάνονται δυνάµει του άρθρου 52. Σε περίπτωση που η υπηρεσία δεν συµµορφώνεται Μέρος V. Μέλος IV, άρθρο

14 µε απόφαση, είτε ο ενάγων είτε ο επίτροπος µπορούν να κινήσουν διαδικασίες σε οµοσπονδιακό δικαστήριο για την επιβολή της. Προς το παρόν, το άρθρο 41(4) του νόµου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής περιορίζει τις δυνατότητες του επιτρόπου να διερευνά καταγγελίες από µη αυστραλούς υπηκόους ή κατοίκους σε ότι αφορά την IPP 7 (διόρθωση). Αυτό το θέµα βρίσκεται στο στάδιο της επανεξέτασης µε σκοπό την κατάργηση. Η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι δεν περιορίζεται η δυνατότητα του επιτρόπου να διερευνά καταγγελίες από µη αυστραλούς υπηκόους ή κατοίκους σε ότι αφορά τις υπόλοιπές IPP. Επιπλέον, η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι όλοι οι επιβάτες έχουν το δικαίωµα καταγγελίας στο διαµεσολαβητή της Κοινοπολιτείας σε ότι αφορά τη συµπεριφορά των τελωνειακών αρχών κατά τις διατυπώσεις στα σύνορα βάσει του νόµου περί του διαµεσολαβητή του. 4. ΠΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ Η παρούσα γνωµοδότηση αφορά την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών σε ότι αφορά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των δεδοµένων PNR που διαβιβάζονται από τις αεροπορικές εταιρείες στις αρχές της Αυστραλίας σε σχέση µε τις πτήσεις που ορίζονται ως διεθνείς πτήσεις της Αυστραλίας στο άρθρο 64 AF παράγραφος (6) του νόµου περί τελωνείων, δηλαδή πτήσεις που αφορούν τη µετακίνηση προς ή µέσω Αυστραλίας ή την αναχώρηση από την Αυστραλία. Η παρούσα γνωµοδότηση διατυπώνεται από την οµάδα εργασίας µετά από την αξιολόγηση της καταλληλότητας του επιπέδου προστασίας που παρέχει η Αυστραλία για τα δεδοµένα του αρχείου ονοµάτων επιβατών από τις αεροπορικές εταιρείες. Η εν λόγω προστασία παρέχεται από κοινού από τους νόµους Australian Customs Act 1901, Customs Administration Act 1985, Privacy Act 1988 και τη δέσµευση των τελωνειακών αρχών προς το κοινοβούλιο όπως περιγράφηκε παραπάνω. Η παρούσα γνωµοδότηση συνεπώς εκδίδεται µε αναφορά στο επίπεδο προστασίας που εξασφαλίζεται από την Αυστραλία µετά από τη ζητούµενη διαβίβαση από τις αεροπορικές εταιρείες δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους επιβάτες τους και τα µέλη του πληρώµατος βάσει των προαναφερθέντων νόµων και της δέσµευσης των τελωνειακών αρχών προς το κοινοβούλιο. Συγκεκριµένα, η οµάδα εργασίας έχει λάβει υπόψη τις διευκρινίσεις και τις διασφαλίσεις που παρείχαν οι αρχές της Αυστραλίας για τον τρόπο ερµηνείας των διατάξεων των εν λόγω νόµων καθώς και της δέσµευσης των τελωνειακών αρχών προς το κοινοβούλιο, και για τις καταστάσεις που υπάγονται στο πεδίο των εν λόγω νόµων και της δέσµευσης. Η οµάδα εργασίας επίσης σηµειώνει ότι οι διευθετήσεις της Αυστραλίας για πρόσβαση στο σύστηµα µέσω του SITA χαρακτηρίζονται µε τον καλύτερο τρόπο µε τον όρο «εξαγωγή» («Pull»). Συνεπώς, η παρούσα γνωµοδότηση διατυπώνεται βάσει της υφιστάµενης ερµηνείας, που περιγράφεται στο παράρτηµα της παρούσας γνωµοδότησης για τη λειτουργία των διευθετήσεων πρόσβασης στο σύστηµα µέσω του SITA. Η παρούσα γνωµοδότηση επίσης διατυπώνεται µε την επιφύλαξη της κατάργησης του περιορισµού που προβλέπεται στο άρθρο 41(4) του νόµου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής σε ότι αφορά τη δυνατότητα του επιτρόπου να διερευνά καταγγελίες από µη αυστραλούς υπηκόους ή κατοίκους σε σχέση µε την IPP 7 (διόρθωση). -14-

15 Η οµάδα εργασίας επίσης διατηρεί το γενικό δικαίωµα της έγκρισης συµπληρωµατικής σχετικής γνωµοδότησης σε περίπτωση που η παρούσα γνωµοδότηση δεν λαµβάνεται ικανοποιητικά υπόψη ή σε περίπτωση ουσιαστικών τροποποιήσεων της σχετικής νοµοθεσίας στο πλαίσιο µελλοντικών διαπραγµατεύσεων. Επιπλέον, εάν οι εγγυήσεις που παρέχονται από τη διοίκηση της Αυστραλίας δεν εφαρµοστούν σωστά, θα κριθεί απαραίτητη η επανεξέταση της κατάστασης. Γι αυτό το λόγο έχει ουσιαστική σηµασία η υποβολή τακτικής έκθεσης από την Επιτροπή για την πραγµατική χρήση των δεδοµένων και για την εφαρµογή της προστασίας στην Αυστραλία. Αυτή θα πρέπει να καθιστά δυνατή την εξακρίβωση των συνθηκών επεξεργασίας στην Αυστραλία, ώστε να εξασφαλιστεί ότι εξακολουθούν να ισχύουν η βασικές υποθέσεις που αιτιολόγησαν την απόφαση της Επιτροπής. 5. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠ ΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η έκταση των ροών δεδοµένων συνδέεται µε τα πρόσφατα σοβαρά γεγονότα σε διεθνές επίπεδο. Η οµάδα εργασίας συνιστά να διεξάγονται περιοδικές επαναξιολογήσεις της κατάστασης ώστε να διαπιστώνεται η αναγκαιότητα των εν λόγω ροών. Σε περίπτωση αλλαγής των διεθνών συνθηκών, κρίνεται απαραίτητη η αναθεώρηση της κατάστασης. Η οµάδα εργασίας συνιστά στην Επιτροπή να συµπεριλάβει στην απόφασή της ρήτρες για αυτόµατο περιορισµό και αναθεώρηση της κατάστασης σε κάθε περίπτωση µετά από την πάροδο 3 ετών. 6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η οµάδα εργασίας τονίζει ότι, για τη διεξαγωγή της παρούσας αξιολόγησης του νόµου της Αυστραλίας για τα δεδοµένα PNR, η κυβέρνηση της Αυστραλίας παρείχε πληροφορίες για τον τρόπο ερµηνείας των σχετικών διατάξεων των νόµων Customs Act 1901, Customs Administration Act 1985, Privacy Act 1988 και της δέσµευσης των τελωνειακών αρχών προς το κοινοβούλιο, και παρείχε διασφαλίσεις ότι οι ρυθµίσεις της Αυστραλίας για τα δεδοµένα PNR εφαρµόζονται σύµφωνα µε την εν λόγω ερµηνεία. Η οµάδα εργασίας κατά συνέπεια βάσισε την ανάλυσή της στις εν λόγω πληροφορίες και διασφαλίσεις της κυβέρνησης της Αυστραλίας, και η παρούσα γνωµοδότηση εξαρτάται ως εκ τούτου από τα εν λόγω στοιχεία που παρείχε η κυβέρνηση της Αυστραλίας που επιβεβαιώνονται µε την εφαρµογή στην πράξη των κανόνων για τα δεδοµένα PNR στην Αυστραλία. Συγκεκριµένα, σε ότι αφορά το πεδίο της νοµοθεσίας της Αυστραλίας για τα δεδοµένα PNR, η οµάδα εργασίας έλαβε υπόψη τις διευκρινίσεις και τις διασφαλίσεις που παρείχε η κυβέρνηση της Αυστραλίας για τον τρόπο µε τον οποίο οι σχετικές διατάξεις των νόµων Customs Act 1901, Customs Administration Act 1985 και της δέσµευσης των τελωνειακών αρχών προς το κοινοβούλιο πρόκειται να ερµηνευτούν και ποιες καταστάσεις υπάγονται στο πεδίο του νόµου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής του Επιπλέον, η οµάδα εργασίας εδραίωση τη θέση της στη διάδραση µεταξύ των στοιχείων δεδοµένων PNR στα οποία έχουν πρόσβαση οι τελωνειακές υπηρεσίες της Αυστραλίας, στο σκοπό της πρόσβασης στα εν λόγω δεδοµένα και στη σχετική γενική πολιτική περί µη διατήρησης. Σύµφωνα µε την οµάδα εργασίας, η εν λόγω διάδραση είχε ως αποτέλεσµα µία συνολικά ισορροπηµένη προσέγγιση εκ µέρους των αρχών της Αυστραλίας. Η παρούσα γνωµοδότηση επίσης διατυπώνεται υπό τον όρο ότι οι αρχές της Αυστραλίας θα προβούν σε αναθεώρηση του υποτµήµατος 41(4) του νόµου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, που περιορίζει τη δυνατότητα του επιτρόπου ιδιωτικής ζωής να διερευνά καταγγελίες µη αυστραλών υπηκόων ή κατοίκων σε ότι αφορά τη διόρθωση και ότι η εν λόγω αναθεώρηση θα έχει ως αποτέλεσµα την κατάργηση του εν -15-

16 λόγω περιορισµού. Η παρούσα γνωµοδότηση εκπονήθηκε βάσει των εν λόγω υποθέσεων, διευκρινίσεων και όρων. Συµπερασµατικά, βάσει των προαναφερθέντων πορισµάτων και µε την επιφύλαξη να ληφθούν υπόψη τα θέµατα που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4 και 5, η οµάδα εργασίας εκτιµά ότι η Αυστραλία εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας µε την έννοια του άρθρου 25(6) της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24 ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων του αρχείου ονοµάτων επιβατών από αεροπορικές εταιρείες προς τις αρχές της Αυστραλίας σε ότι αφορά τις πτύσεις που ορίζονται ως διεθνείς πτύσεις της Αυστραλίας στο άρθρο 64 AF παράγραφος (6) του νόµου περί τελωνείων, δηλαδή των πτήσεων αυτών που αφορούν τη µετακίνηση προς, µέσω και την αναχώρηση από την Αυστραλία. Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2004 Για την οµάδα εργασίας Ο πρόεδρος Stefano RODOTA -16-

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 11647/02/EL/Τελικό WP 66 Γνωµοδότηση 6/2002 σχετικά µε τη διαβίβαση πληροφοριών για τον κατάλογο επιβατών και άλλων δεδοµένων από τις αεροπορικές

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW)

ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW) ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Πνευματικά Δικαιώματα 2. Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη 3. Αναγνώριση Νόμιμου Λογισμικού 4. Δοκιμαστικό Λογισμικό, Δωρεάν Λογισμικό Και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2013/0027(COD) 2.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αντικείμενο και εφαρμογή 3. Διαφάνεια και Ειδοποιήσεις 4. Εντιμότητα και περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2013 COM(2013) 528 final 2013/0250 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διαβίβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία και σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες

Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» έχει χρηματοδοτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιολάντα Κουκουλέτσου Νομικός Σύμβουλος ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γιολάντα Κουκουλέτσου Νομικός Σύμβουλος ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του ΕΚ και του ΕΣ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών Γιολάντα Κουκουλέτσου

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας εδοµένων

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας εδοµένων Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας εδοµένων ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004 Σύνοψη Η ετήσια έκθεση 2004 καλύπτει την πρώτη περίοδο ύπαρξης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας εδοµένων (ΕΕΠ ) ως νέας ανεξάρτητης εποπτικής αρχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0870/2004, του Χρήστου ασιούδη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά µε την ποιότητα του νερού στη Θεσσαλονίκη 1. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος 2016 1. Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill 1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις VIP») ισχύουν για το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου εμπορικής πλατφόρμας ταξιδιού για τα GDS

Πολιτική Απορρήτου εμπορικής πλατφόρμας ταξιδιού για τα GDS Πολιτική Απορρήτου εμπορικής πλατφόρμας ταξιδιού για τα GDS Καλωσήρθατε στην -ιστοσελίδα της Travelport. Εμείς, στην Travelport αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας του απορρήτου των δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 169/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 169/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 23-12-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3297-1/23-12-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 169/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 20-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7499-1/20-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

5725/17 ΘΛ/ακι 1 DG D 1 A

5725/17 ΘΛ/ακι 1 DG D 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0354 (NLE) 5725/17 SCH-EVAL 31 COMIX 66 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 563 final 2014/0259 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 8/11/2013. Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Χορήγηση προσωπικών στοιχείων μαθητών

Αθήνα 8/11/2013. Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Χορήγηση προσωπικών στοιχείων μαθητών Αθήνα 8/11/2013 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Χορήγηση προσωπικών στοιχείων μαθητών Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβάλλονται αλλά και κείμενα Συλλόγων που έχουν φτάσει στη Δ.Ο.Ε. (π.χ. Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. 2. 3. 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5. Όνοµα Ασφαλιζόµενου: ιεύθυνση: Έτος ίδρυσης : ΑΦΜ: ΟΥ.: Τηλέφωνο: Ηλεκτρονική Σελίδα: Συνολικές αµοιβές και ποσοστιαία κατανοµή τους ανά γεωγραφική περιοχή: Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Custom House Financial (UK) Limited Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Νοεμβρίου 2014 Στην Κύπρο, οι υπηρεσίες παρέχονται από την Custom House Financial

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1374/2002, Αναφορά 1374/2002, του Πέτρου Τσελεπίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Συλλόγου Εισαγωγέων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει Σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών.

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓIΚΩΝ Αθήνα, 7 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1022864/139/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1096 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 559 final 2014/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 3.12.2008 C 308/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα» Προς τη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 04-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) C 115/266 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2008 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα