ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ: ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008

2 2

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι εγγυητικές επιστολές, είναι ένα παραδοσιακό τραπεζικό προϊόν (εγγυοδοσίες), µέσω του οποίου η τράπεζα εγγυάται για λογαριασµό της επιχείρησης προς τρίτους, κυρίως φορείς, δηµόσιους οργανισµούς, ασφαλιστικά ταµεία κ.τ.λ. την κάλυψη υποχρεώσεων της επιχείρησης, τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς κ.α. Η παροχή εγγυήσεων µε την µορφή επιστολών (εγγυητικές επιστολές), υποκαθιστά την καταβολή µετρητών ως εγγύηση, κατά τη διαδικασία συµµετοχής ή ανάληψης έργων ή προµηθειών. Επιπλέον, δίνει την δυνατότητα λήψης προκαταβολής (άµεση χρηµατοδότηση του συγκεκριµένου έργου ή προµήθειας) έναντι της εκτέλεσης του έργου ή της προµήθειας, ενώ µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για τη διασφάλιση µελλοντικών πληρωµών, ως υπόσχεση για την προσκόµιση παραστατικών (τελωνείων) κλπ. Η έκδοση τους από την τράπεζα γίνεται µε την εντολή του πελάτη για τη συγκεκριµένη ανάγκη του, σύµφωνα µε τους όρους που έχουν συµφωνηθεί µεταξύ του πελάτη και της τράπεζας. Η έκδοση εγγυητικής επιστολής, παρέχει εγγυήσεις που συνήθως απαιτούνται για την ανάληψη ή την καλή κατασκευή ενός έργου (δηµόσιου ή ιδιωτικού). 3

4 Ο βασικός σκοπός της χορήγησης εγγυητικής επιστολής, είναι η ενίσχυση της πίστης µεταξύ των συναλλασσόµενων. Συνίσταται στην ανάληψη υποχρέωσης καταβολής ενός ορισµένου ποσού σε κάποιον τρίτο (συναλλασσόµενο µε τον πελάτη της τράπεζας), στην περίπτωση που ο πελάτης δεν ανταποκριθεί στη συγκεκριµένη υποχρέωση του. Εκτός από τις εγγυητικές επιστολές, υπάρχουν και οι ενέγγυες πιστώσεις. Οι ενέγγυες πιστώσεις είναι µια ευρύτατα διαδεδοµένη τραπεζική εργασία που αποσκοπεί στη διευκόλυνση των διεθνών εµπορικών συναλλαγών. Είναι εξάλλου, µια µορφή έµµεσης χρηµατοδότησης, υπό την έννοια ότι µια τράπεζα κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις αναλαµβάνει να πληρώσει σε κάποιον δικαιούχο εξαγωγέα συγκεκριµένο ποσό, το οποίο θα εισπράξει η ίδια αργότερα είτε από τον ίδιο τον εισαγωγέα είτε από την τράπεζα του. Η τράπεζα της αγοράστριας εταιρείας που εκδίδει την πίστωση ονοµάζεται µεσολαβούσα ή εκδότρια, ενώ η τράπεζα του πωλητή ονοµάζεται ανταποκρίτρια, κοινοποιούσα τράπεζα ή και πληρώτρια, γιατί µέσω αυτής τελικά πληρώνεται ο πωλητής. Η ενέγγυα πίστωση, παρακάµπτει τα προβλήµατα φερεγγυότητας µεταξύ των συναλλασσοµένων στο εξωτερικό εµπόριο. 4

5 Ουσιαστικά τη συναλλαγή, µε βάση τη συµφωνία των συναλλασσοµένων, αναλαµβάνουν να διεκπεραιώσουν οι τράπεζες τους. Αναλυτικότερα σηµειώνουµε ότι η τράπεζα του αγοραστή υπόσχεται στην τράπεζα του πωλητή ότι, εφόσον της αποστείλει φορτωτικά έγγραφα σύµφωνα µε τις οδηγίες του πελάτη της, που πρακτικά αποδεικνύουν ότι πραγµατοποιήθηκε η συναλλαγή, θα πληρώσει εκείνη για λογαριασµό του. Οι ενέγγυες πιστώσεις πρακτικά αποτελούν συνδυασµό εισαγωγής και εγγύησης πληρωµής. 5

6 2. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Λέγοντας πίστωση εννοούµε ένα τρόπο πληρωµής µιας εµπορικής πράξης. Γνωρίζουµε ότι η πίστωση (Documentary Credit) πληρωµή πριν / µε / ή µετά τη φόρτωση των εµπορευµάτων (εξαρτάται από το είδος της πιστώσεως), είναι ένας από του συνήθεις τρόπους πληρωµής και ο οποίος καλύπτει ένα σηµαντικό µέρος των διεθνών συναλλαγών. ( ιευκρινίζεται ότι «πίστωση» σαφώς δεν αφορά την ελληνική έκφραση «µε πίστωση» που σηµαίνει ευκολία -µελλοντικής- πληρωµής). Λόγω της φύσεως της η πίστωση είναι δυνατόν να καλύψει ταυτόχρονα πολλούς τρόπους πληρωµής όπως επίσης και δύσκολες περιπτώσεις συναλλαγών. Συνοπτικά θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ότι πίστωση καλείται η ανάληψη υποχρεώσεως από κάποια τράπεζα (εκδότρια) να πληρώσει τον δικαιούχο µίας πιστώσεως, όταν αυτός της προσκοµίσει τα έγγραφα που απαιτούνται και περιγράφονται σε αυτήν. 6

7 3. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 3.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Μετά τη λήξη του Β Παγκόσµιου Πολέµου και τη ραγδαία ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου, η ανάγκη για εξωστρέφεια στις συναλλαγές υπήρξε επιτακτική. Η παγκοσµιοποίηση του εµπορίου καθιστά απαραίτητη, όσο ποτέ άλλοτε, τη διασφάλιση βασικών στοιχείων που καθορίζουν το καλό τέλος των συναλλαγών, όπως φερεγγυότητα, πιστοληπτική ικανότητα των υπόχρεων, δυνατότητα παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών ανταποκρινόµενων στις αιτηθείσες προδιαγραφές, νοµικό πλαίσιο επίλυσης τυχόν διαφορών κ.λπ. Έτσι δηµιουργήθηκαν κατάλληλοι µηχανισµοί, που όχι µόνο διασφαλίζουν τους συναλλασσοµένους από την έλλειψη των εν λόγω στοιχείων, αλλά ταυτόχρονα ενισχύουν τη θέση τους και την αξιοπιστία τους. Οι Οµοιόµορφοι Κανόνες που διέπουν τις εγγυητικές επιστολές είναι έργο της Κοινής Οµάδας Εργασίας που συστάθηκε από µέλη εκπροσώπους της Επιτροπής ιεθνούς Εµπορικής Πρακτικής και της 7

8 Επιτροπής Τραπεζικής Τεχνικής και Πρακτικής καθώς και της Οµάδας Σχεδιασµού που ανέλαβε να ολοκληρώσει το κείµενο. Οι νέοι αυτοί Οµοιόµορφοι Κανόνες (Έκδοση ΕΕ Νο.458) εκδόθηκαν επειδή οι Οµοιόµορφοι Κανόνες του ιεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου για τις εγγυητικές επιστολές για τις συµβάσεις (Έκδοση ΕΕ Νο.325) του 1978 δεν έτυχαν καθολικής αποδοχής. 3.2 ΓΕΝΙΚΑ Η εγγυητική επιστολή, το πλέον διαδεδοµένο πιστοδοτικό προϊόν αυτής της κατηγορίας, είναι καθαρά δηµιούργηµα της πρακτικής των συναλλαγών. Αποτελεί ιδιαίτερα επιθυµητή εργασία, δεδοµένου ότι αποφέρει σηµαντικές προµήθειες, ενώ συνοδεύεται και από άλλες τραπεζικές εργασίες, χωρίς η τράπεζα να εκταµιεύει χρήµατα, παρά µόνο σε περίπτωση κατάπτωσης. Οι προµήθειες των εγγυητικών επιστολών, που αποτελούν το έσοδο της τράπεζας, επιβάλλονται ως ποσοστό επί του εγγυηµένου ποσού και χρεώνονται συνήθως ανά τρίµηνο αδιαίρετο. Το ποσοστό της προµήθειας, που είναι ανάλογο της κατηγορίας κάθε εγγυητικής επιστολής και ως εκ τούτου ανάλογο του κινδύνου που µε αυτήν αναλαµβάνεται, καθορίζεται ελεύθερα από τις τράπεζες. 8

9 Εξάλλου, επειδή εγγυητικές επιστολές εκδίδουν συνήθως επιχειρήσεις που έχουν διάφορες δραστηριότητες και επειδή οι εγγυητικές επιστολές από τη φύση τους συνδυάζονται µε άλλες τραπεζικές εργασίες, είναι απόλυτα λογικό οι πελάτες των εγγυητικών επιστολών να ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τις τράπεζες. Το λειτουργικό κόστος, τέλος, αυτής της εργασίας, είναι αρκετά χαµηλότερο από την κοινή χρηµατοδότηση, η οποία απαιτεί συστηµατική παρακολούθηση, τόσο ως προς το ύψος της όσο και ως προς την ενηµερότητα της. 3.3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Η εγγυητική επιστολή είναι ένα ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο εκδίδεται από µια τράπεζα ή έναν άλλο οργανισµό αποδεκτής φερεγγυότητας και µε το οποίο ο εκδότης του π.χ. η τράπεζα διαβεβαιώνει κάποιον τρίτο (τον παραλήπτη-δικαιούχο) ότι µε την πληρωµή ενός συγκεκριµένου ποσού θα καλύψει οποιαδήποτε ζηµιά τυχόν προκληθεί σε αυτόν από πρόσωπο τρίτο π.χ. πελάτη της, εξαιτίας συγκεκριµένης συναλλαγής τους, η οποία επακριβώς περιγράφεται στο σώµα της εγγυητικής επιστολής. 9

10 3.4 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Στην καθηµερινή πρακτική ποικίλες έννοµες σχέσεις διασφαλίζονται µε την έκδοση εγγυητικών επιστολών. Για παράδειγµα: Συµµετοχή σε διαγωνισµούς εσωτερικού και εξωτερικού για την ανάληψη έργων η προµηθειών. Καλή και εµπρόθεσµη εκτέλεση των όρων συµβάσεων. Πληρωµή της αξίας επί πιστώσει αγοραζόµενων ειδών από τον Ο Υ ή άλλους οργανισµούς του ηµοσίου. Ανάληψη προκαταβολών από το ηµόσιο για την εκτέλεση έργων. Πληρωµή δασµών και φόρων στα τελωνεία. Εµπρόθεσµη πληρωµή της αξίας εισαγόµενων εµπορευµάτων κ.ά. Το αντικείµενο της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι σαφές και να καλύπτει µια µόνο υποχρέωση. Έτσι προσδιορίζεται και το µέγεθος του 10

11 κινδύνου που αναλαµβάνει η εγγυήτρια τράπεζα, που είναι και κριτήριο για την κατάταξη των εγγυητικών επιστολών σε διάφορες κατηγορίες. 3.5 ΛΟΓΟΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Οι ανάγκες εγγυοδοσίας αφορούν τις περιπτώσεις όπου κάποιος πρέπει να αποδείξει πέρα από κάθε αµφισβήτηση, τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία του σε συγκεκριµένες συναλλαγές µε τρίτους. Οι συναλλαγές αυτές µπορεί να είναι: Η καλή εκτέλεση ενός έργου όπως αυτή ορίζεται στη σχετική συµφωνία / σύµβαση. Η υποχρέωση αυτή καλύπτεται µε έκδοση από την τράπεζα του εργολήπτη εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Η ανάγκη του εργολήπτη για είσπραξη προκαταβολής έναντι του έργου που αναλαµβάνει, οπότε αυτός πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή λήψης προκαταβολής. 11

12 Η υποχρέωση, βάσει συµφωνίας, να καταβάλει σε τρίτους συγκεκριµένα ποσά σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία, οπότε απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής πληρωµής. Η κατάθεση προσφοράς σε διαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή η αξιοπιστία του ενδιαφερόµενου, εξασφαλίζεται µε την κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σε διαγωνισµό. 12

13 4. ΜΟΡΦΕΣ - ΕΙ Η ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στη συνήθη τραπεζική πρακτική, ο διαχωρισµός των εγγυητικών επιστολών σε διάφορες κατηγορίες έχει σχέση µε τον βαθµό του κινδύνου που αναλαµβάνει η εγγυήτρια τράπεζα καθώς και µε τον σκοπό τον οποίο καλούνται να εξυπηρετήσουν. Έτσι υπάρχουν εγγυητικές επιστολές που περιέχουν τυπικό κίνδυνο για την τράπεζα και άλλες που περιέχουν ουσιαστικό. Επίσης ένα άλλο κριτήριο διαχωρισµού των εγγυητικών επιστολών αποτελεί η λήξη τους. Είτε είναι τακτής λήξεως οπότε και αναγράφεται σαφώς κάποια συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξεως στο σώµα της εγγυητικής επιστολής, είτε είναι αορίστου χρόνου που σηµαίνει ότι έχει ισχύ µέχρι την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο δηµιουργήθηκε και µέχρι την επιστροφή του σώµατος στην εκδότρια τράπεζα η οποία προβαίνει στην άµεση ακύρωση και ταυτόχρονα αποδέσµευση της από την συγκεκριµένη ευθύνη που απορρέει από αυτήν. 13

14 4.2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, χορηγούνται για να παράσχουν το δικαίωµα στον πελάτη να συµµετάσχει σε διαγωνισµούς και εγγυώνται ουσιαστικά την υπογραφή της σύµβασης σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν. Το ύψος τους ανέρχεται σε µικρό ποσοστό του προϋπολογισµού του έργου. Οι εγγυητικές επιστολές αυτού του περιεχοµένου απευθύνονται προς τους διοργανωτές των διαγωνισµών που µπορεί να είναι Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. ή ακόµη και ιδιώτες και καλύπτουν το κόστος του διοργανωτή σε περίπτωση µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του συµµετέχοντος. Οι υποχρεώσεις αυτές συνίστανται απλώς και µόνο στην προσκόµιση και κατάθεση από µέρους του συµµετέχοντος συγκεκριµένων εγγράφων που ορίζει στην προκήρυξη του ο διοργανωτής, καθώς επίσης και στην υποχρέωση του να υπογράψει την σύµβαση εκτέλεσης του έργου, εφόσον βέβαια κατακυρωθεί σε αυτόν ο διαγωνισµός. Στις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, ο διοργανωτής διασφαλίζεται από ενδεχόµενη κακοπιστία των συµµετεχόντων, αλλά συγχρόνως αποκλείονται από τον διαγωνισµό άτοµα αφερέγγυα. 14

15 Το ποσό της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής ανέρχεται περίπου σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας του έργου, η δε διάρκεια ισχύος παρόµοιων εγγυητικών επιστολών είναι σύντοµη, συνήθως 3 µήνες. Πάντως η τράπεζα, αν και δεν υποχρεούται, οφείλει να εκτιµήσει το κατά πόσο ο πελάτης της µπορεί να φέρει σε πέρας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από ενδεχόµενη κατακύρωση σε αυτόν του διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή είναι πολύ πιθανό αυτός να της ζητήσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το περιεχόµενο της οποίας θα αναλυθεί παρακάτω. Κατάπτωση και πληρωµή εγγυητικής επιστολής συµµετοχής µπορεί να προκύψει για την τράπεζα στην περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού σε κάποιον, ο οποίος, όµως, δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύµβασης εκτέλεσης. 4.3 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Οι εγγυητικές επιστολές αυτού του τύπου εγγυώνται την καλή εκτέλεση, από πλευράς του πελάτη, των όρων των συµβάσεων (έργου). Το ύψος τους ανέρχεται συνήθως σε ορισµένο ποσοστό του ύψους της σύµβασης. 15

16 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εξασφαλίζει τις συµβατικές υποχρεώσεις του εντολέα απέναντι στον λήπτη. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης είτε προηγείται της υπογραφής της σύµβασης εντολέα λήπτη είτε έπεται. Είναι σηµαντικό, πάντως, η τράπεζα να λαµβάνει γνώση του περιεχοµένου της σύµβασης αυτής, δεδοµένου ότι αποτελεί το αντικείµενο της εγγύησής της. Η διάρκεια της εγγυητικής αυτής επιστολής συµπίπτει ή είναι µεγαλύτερη του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου, το δε ποσό της ανέρχεται περίπου στο 10% της συνολικής συµβατικής αξίας του έργου ή της προµήθειας. 4.4 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Οι εγγυητικές επιστολές αυτού του είδους χορηγούνται για την λήψη προκαταβολής ενός ποσού από τη συνοµολογηθείσα σύµβαση (έργου) και εγγυώνται την επιστροφή του ποσού αυτού εντόκως, σε περίπτωση µη εκτέλεσης των όρων της σύµβασης (ολικά ή µερικά). 16

17 4.5 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΚΑΤΩΝ Οι συγκεκριµένες εγγυητικές επιστολές παρέχουν το δικαίωµα είσπραξης των παρακρατηθέντων ποσών (δεκάτων) από εκτελεσθέντα και πιστοποιηθέντα έργα και εγγυώνται την πληρωµή των ποσών αυτών σε περίπτωση που στα έργα διαπιστωθούν τεχνικές ελλείψεις ή αδυναµίες. 4.6 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ χρόνο. Εγγυώνται την πληρωµή υποχρεώσεων του πελάτη σε ορισµένο 4.7 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Η έκδοση τους γίνεται ανάλογα µε την εκάστοτε υποχρέωση του πελάτη εφόσον αυτή δεν µπορεί να καλυφθεί από τις παραπάνω κατηγορίες εγγυητικών επιστολών. 17

18 Ένα παράδειγµα εγγυητικής επιστολής που κατατάσσεται σε αυτή την ειδική κατηγορία, είναι οι εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται για λογαριασµό ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Αφορούν την καλή λειτουργία και απασχόληση του εκάστοτε πλοίου σε σχέση µε τυχόν υποχρεώσεις της εταιρίας προς διάφορους φορείς στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό. 18

19 5. ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ 5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα πρόσωπα που εµπλέκονται κατά την έκδοση της εγγυητικής επιστολής είναι συνήθως τρία: Ο εντολέας (υπόχρεος) Ο λήπτης της εγγυητικής επιστολής (δικαιούχος) Η εγγυήτρια τράπεζα Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ Στις περισσότερες των περιπτώσεων, το πρόσωπο του εντολέα ταυτίζεται µε αυτό υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγυητική επιστολή. Είναι δυνατόν, όµως, σε µερικές περιπτώσεις, τα πρόσωπα αυτά να διαφέρουν, δηλαδή άλλος να δίνει στην τράπεζα την εντολή για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής και άλλον να αφορά η εγγύηση της τράπεζας. 19

20 Περίπτωση ετεροπροσωπίας µεταξύ εντολέα και υπόχρεου έχουµε κατά την έκδοση εγγυητικών επιστολών κατ εντολή τράπεζας εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή ο εντολέας είναι η ξένη τράπεζα, ενώ υπόχρεος απέναντι στον δικαιούχο είναι ο οίκος του εξωτερικού. Ιδιαίτερη προσοχή εκ µέρους των τραπεζών θα πρέπει να επιδεικνύεται στις περιπτώσεις που νοµικό πρόσωπο, π.χ. µια ανώνυµη εταιρία, ζητεί την έκδοση εγγυητικής επιστολής, όχι υπέρ της ίδιας, αλλά υπέρ κάποιου τρίτου προσώπου. Στα περισσότερα καταστατικά των νοµικών προσώπων, για λόγους κυρίως προστασίας των µετόχων εταίρων, δεν προβλέπεται η δυνατότητα στους εκπροσώπους τους να δίνουν εντολή για έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων προσώπων. Για παράδειγµα, εάν µια ανώνυµη εταιρία επιθυµεί την έκδοση εγγυητικής επιστολής υπέρ τρίτου προσώπου, θα πρέπει: Να προβλέπεται η παροχή εγγυήσεων από το καταστατικό της Να έχει ληφθεί απόφαση από το.σ. της εταιρίας, από την οποία να γίνεται σαφές ότι η εν λόγω εγγυητική επιστολή είναι σύµφωνη µε τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της εταιρίας. Να δίνεται ρητή εντολή για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής. 20

21 Είναι δυνατόν σε µια εγγυητική επιστολή να υπάρχουν περισσότεροι του ενός εντολείς (συνεντολείς, όπως συνήθως αποκαλούνται), ο οποίοι ευθύνονται απέναντι της τράπεζας από κοινού και για ολόκληρο το ποσό ο καθένας Ο ΛΗΠΤΗΣ Λήπτης και δικαιούχος της εγγυητικής επιστολής θα µπορούσε να είναι ένα Ν.Π... όπως για παράδειγµα είναι η.ε.η. Α.Ε. η οποία έχει προχωρήσει στη διακήρυξη κάποιου διαγωνισµού και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση εγγυητικής επιστολής από το πρόσωπο που θέλει να συµµετάσχει. Προς τη ΕΗ (για το συγκεκριµένο παράδειγµα), αναλαµβάνει η τράπεζα, µε την έκδοση της εν λόγω εγγυητικής επιστολής, την υποχρέωση να πληρώσει ορισµένο ποσό, στην περίπτωση που ο πελάτης της εντολέας φανεί ασυνεπής και δεν τηρήσει τη συµφωνία της βασικής έννοµης σχέσης. 21

22 5.1.3 Η ΤΡΑΠΕΖΑ Η τράπεζα µε την έκδοση της εγγυητικής επιστολής παρέχει, έναντι αµοιβής, την πίστη της και την καλή της φήµη στον εντολέα, χωρίς να εµπλέκεται στις µεταξύ αυτού και του λήπτη σχέσεις. Η τράπεζα, εφόσον το ζητήσει ο λήπτης, υποχρεούται να πληρώσει, ακόµη και όταν ο πελάτης της εντολέας έχει αντίθετη άποψη. Η επιλογή της εγγυήτριας τράπεζας είναι καίριας σηµασίας για το κύρος της εγγυητικής επιστολής. Όπως είναι γνωστό, οι τράπεζες, ανάλογα µε το µέγεθος και τη φερεγγυότητα τους, κατατάσσονται σε κατηγορίες, γεγονός που καθορίζει και το µέγεθος του κινδύνου που µπορούν να αναλάβουν. Έτσι, αν µας προσκοµιζόταν µια εγγυητική επιστολή έκδοσης µιας άγνωστης τράπεζας, θα έπρεπε να διερευνήσουµε προσεκτικά το µέγεθος και το κύρος της, για να αποφασίσουµε τελικά αν θα κάνουµε δεκτή την εν λόγω εγγυητική επιστολή. Είναι δυνατόν, όταν το έργο είναι σηµαντικού ύψους, να εκδίδονται υπέρ του ίδιου συµµετέχοντος εγγυητικές επιστολές από διάφορες τράπεζας. Αυτό αποσκοπεί στη διασπορά του κινδύνου που αναλαµβάνουν οι εγγυητές, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται καλύτερα ο διοργανωτής του διαγωνισµού. 22

23 Μια άλλη παράµετρος, που θα πρέπει να εκτιµηθεί σε σχέση µε το κύρος της εγγυητικής επιστολής, είναι η χώρα της εγγυήτριας τράπεζας. Έχουν παρουσιαστεί κατά το παρελθόν προβλήµατα σε χώρες µε ασταθή πολιτική κατάσταση και µεγάλα οικονοµικά προβλήµατα. 5.2 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Μέχρι τώρα διακρίναµε ποια είναι τα πρόσωπα που εµπλέκονται στην έκδοση µιας εγγυητικής επιστολής. Παρακάτω θα δούµε πως διαµορφώνονται οι µεταξύ τους σχέσεις ΣΧΕΣΗ ΕΝΤΟΛΕΑ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ο εντολέας, όπως αναφέραµε και παραπάνω, προσέρχεται στην τράπεζα και ζητεί την έκδοση της εγγυητικής επιστολής, µε περιεχόµενο το οποίο έχει συµφωνήσει εκ τω προτέρων µε τον αντισυµβαλλόµενο του και το οποίο αποσκοπεί στην κάλυψη του τελευταίου από ενδεχόµενη αθέτηση των υποχρεώσεων του πρώτου. 23

24 Με την έκδοση της εγγυητικής επιστολής δηµιουργείται µια σχέση εντολής µεταξύ τράπεζας και εντολέα. Η τράπεζα εκδίδει την εγγυητική επιστολή µε περιεχόµενο που να συµφωνεί απολύτως µε τη θέληση του εντολέα και καµία τροποποίηση ή απαλοιφή όρου δεν µπορεί να κάνει χωρίς να έχει συνεννοηθεί προηγουµένως µαζί του. Για τον κίνδυνο, εξάλλου, που αναλαµβάνει, θα πρέπει αφενός να καλυφθεί επαρκώς και αφετέρου να εισπράξει την προµήθεια της. Οι εξασφαλίσεις που προσφέρει ο εντολέας στην τράπεζα είναι συνήθως ανάλογες µε το ύψος του αναλαµβανόµενου κινδύνου και παραµένουν στη διάθεση της για όσο χρονικό διάστηµα βρίσκεται η εγγυητική επιστολή σε ισχύ. Οι διάφορες συµφωνίες µεταξύ τράπεζας και εντολέα διατυπώνονται στη σύµβαση της εγγυητικής επιστολής. Εάν η τράπεζα αναγκαστεί να καταβάλλει στον λήπτη το ποσό της εγγύησης, ο εντολέας είναι υποχρεωµένος να εξοφλήσει αµέσως την απαίτηση της εγγυήτριας τράπεζας, καθώς και τυχόν τόκους υπερηµερίας και έξοδα που έχουν δηµιουργηθεί. Η εγγυήτρια τράπεζα, εξάλλου, µε δεδοµένη τη γνώση και την εµπειρία της, έχει ηθική δέσµευση να συµβουλεύει τον πελάτη της εντολέα σχετικά µε το κείµενο της εγγυητικής επιστολής. Το κείµενο αυτό τις περισσότερες φορές είναι διαµορφωµένο καθ υπόδειξη του λήπτη και είναι δυνατόν, σε κάποια σηµεία του, να είναι υπέρµετρα επαχθές για τον εντολέα. Στις περιπτώσεις αυτές η τράπεζα είναι ηθικά 24

25 υποχρεωµένη να υποδείξει στον πελάτη της τους κινδύνους που τυχόν να απορρέουν από ένα τέτοιο κείµενο, ώστε ο τελευταίος τελικά να αποφασίσει γνωρίζοντας σαφώς τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνονται από τους όρους της συγκεκριµένης εγγυητικής επιστολής. Επίσης, η τράπεζα θα πρέπει να γνωστοποιεί στον πελάτη της εντολέα όλα τα αιτήµατα που δέχεται µέσω αλληλογραφίας από τον λήπτη της εγγυητικής επιστολής, ώστε να αποφασίζουν από κοινού για πιθανές τροποποιήσεις των όρων της εγγυητικής επιστολής ΣΧΕΣΗ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΗΠΤΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο λήπτης είναι το πρόσωπο που διασφαλίζεται µέσω της εγγυητικής επιστολής από πιθανή ασυνέπεια του αντισυµβαλλόµενου του. Η εγγυητική επιστολή είναι γι αυτόν µια συµφέρουσα λύση, γιατί του παρέχει µια ταχεία και ανέξοδη σχετικά διαδικασία, µε την οποία µπορεί να αποζηµιωθεί σε περίπτωση κακής έκβασης της βασικής έννοµης σχέσης. Συµφέρον του λήπτη είναι να µην προβάλλεται καµία ένσταση εκ µέρους της τράπεζας που να πηγάζει από τη βασική έννοµη σχέση, να µένει δηλαδή η τράπεζα αµέτοχη στις µεταξύ των δύο συµβαλλόµενων σχέσεις. 25

26 Ο λήπτης µόλις παραλάβει την εγγυητική επιστολή και εφόσον έχει κάποιες αντιρρήσεις σχετικά µε τους όρους της, οφείλει να ενηµερώσει για αυτές την εγγυήτρια τράπεζα. Η τελευταία µόνο µε γραπτή σύµφωνη έγκριση από τον εντολέα µπορεί να τροποποιήσει κάποιους όρους. ιαφορετικά τους απορρίπτει. Στην πράξη αυτό δεν συµβαίνει πολύ συχνά, γιατί συνήθως τα κείµενα των εγγυητικών επιστολών έχουν προσυµφωνηθεί. Αν ο λήπτης δεν φέρει καµία αντίρρηση σχετικά µε το κείµενο της εγγυητικής επιστολής, θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί τους όρους της. Ο λήπτης φροντίζει έτσι ώστε η εγγυητική επιστολή να είναι σε ισχύ καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της βασικής έννοµης σχέσης. Αν ο υπόχρεος στη βασική σχέση δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, ο λήπτης γίνεται αυτόµατα και δικαιούχος του ποσού της εγγυητικής επιστολής, γεγονός που σηµαίνει ότι δικαιούται να απαιτήσει αµέσως το εγγυηµένο ποσό από την εκδότρια τράπεζα. Σε περίπτωση που ο λήπτης της εγγυητικής επιστολής καταθέσει έγγραφο αίτηµα στην τράπεζα, µε το οποίο ζητεί την πληρωµή της (κατάπτωση), η τράπεζα υποχρεούται να ελέγξει καταρχήν το αίτηµα της κατάπτωσης και µέσα σε τρεις περίπου ηµέρες να προχωρήσει στην πληρωµή του ποσού, σύµφωνα µε τους όρους που έχουν τεθεί στο κείµενο της εγγυητικής επιστολής. 26

27 Η τράπεζα µπορεί να αρνηθεί να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης µόνο στην περίπτωση που λείπουν κάποια από τα τυπικά στοιχεία από τους ήδη συµφωνηµένους όρους της εγγυητικής επιστολής, σε καµία περίπτωση, όµως, για λόγο που να οφείλεται στην εξέλιξη της βασικής έννοµης σχέσης. 5.3 ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό δεν υπάρχει διάταξη που να οριοθετεί το περιεχόµενο, τον τύπο, καθώς και το νοµικό καθεστώς που διέπει την εγγυητική επιστολή. Το κείµενο της εγγυητικής επιστολής διαµορφώνεται ελεύθερα, σύµφωνα µε τη θέληση των ενδιαφερόµενων µερών, όπως άλλωστε καθορίζει το άρθρο 361 του Αστικού Κώδικα, που αναφέρεται στην αρχή της ελευθερίας των συµβάσεων. Τα δικαστήρια καλύπτουν το νοµικό αυτό κενό µε αναλογική εφαρµογή των διατάξεων περί κοινής εγγύησης του Αστικού Κώδικα (άρθρα 847 και επόµενα). Είναι χαρακτηριστικό, πάντως, ότι κατά κανόνα οι τράπεζες παραιτούνται κατά την έκδοση των εγγυητικών επιστολών από όλες τις ενστάσεις που προβλέπει ο Αστικός Κώδικας υπέρ του εγγυητή. 27

28 Η παραίτηση των τραπεζών από όλες τις ενστάσεις που έχουν προβλεφθεί στον Αστικό Κώδικα υπέρ του εγγυητή, αποσκοπεί στην ενίσχυση του κύρους και της αξιοπιστίας των εν λόγω εγγράφων αλλά και του θεσµού γενικότερα. Αν και η εγγυητική επιστολή βασίζεται πάντοτε σε µια κύρια σχέση, ανεξαρτητοποιείται τελικά από αυτήν και αποκτά αυτοτέλεια εγγράφου µε δικούς της κανόνες, που την καθιστούν ένα ευέλικτο εργαλείο της καθηµερινής πρακτικής. Ο λήπτης (δικαιούχος) της µε µια απλή του αίτηση διεκδικεί το ποσό της εγγύησης από την εκδότρια τράπεζα, χωρίς να είναι αναγκασµένος να καταφύγει σε δικαστήρια η στη διαιτησία, αποφεύγοντας έτσι χρονοβόρες διαδικασίες αλλά και σηµαντικά έξοδα. Από νοµικής άποψης, η εγγυητική επιστολή θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως µια καθαρά ετεροβαρής σύµβαση µεταξύ εγγυήτριας τράπεζας και αυτού προς τον οποίο απευθύνεται, καθ όσον αυτός, ως δικαιούχος της, έχει µόνο δικαιώµατα ενώ απεναντίας η τράπεζα, ως εγγυητής, αναλαµβάνει µόνο υποχρεώσεις απέναντι του. Είναι επιπλέον µια σύµβαση παρεπόµενη, γιατί προϋποθέτει οπωσδήποτε µια βασική έγκυρη έννοµη σχέση κύριας οφειλής. Τα εµπλεκόµενα µέρη έχουν αντίθετα συµφέροντα όσον αφορά τη διατύπωση του κειµένου της εγγυητικής επιστολής. 28

29 Ο λήπτης αυτής, που έχει και τον πρώτο και τελευταίο λόγο στη διαµόρφωση του τελικού κειµένου, επιθυµεί ένα κείµενο απλό και ευέλικτο, απαλλαγµένο από πολλούς όρου και προϋποθέσεις, ένα κείµενο που θα του δίνει τη δυνατότητα να απαιτεί αµέσως το ποσό της εγγύησης, αποκλείοντας την τράπεζα και τον εντολέα από ενστάσεις και αντιρρήσεις που απορρέουν από τη βασική έννοµη σχέση. Ο εντολέας, από την άλλη πλευρά, επιθυµεί να προστατευτεί από την ενδεχόµενη κατάχρηση δικαιώµατος του δικαιούχου. Έτσι προσπαθεί να περιληφθούν στο κείµενο της εγγυητικής επιστολής κάποιοι όροι που θα αναγκάσουν την εγγυήτρια τράπεζα, προκειµένου να πληρώσει στον δικαιούχο το ποσό της εγγύησης, να απαιτήσει, για παράδειγµα, κάποια δικαιολογητικά, απ όπου να προκύπτει ότι όντως, ο υπόχρεος εκτέλεσε πληµµελώς τα καθήκοντα του ή και, αντίθετα, ότι ο λήπτης τήρησε πιστά τις υποχρεώσεις του. Η τράπεζα, πάντως, προσπαθεί να εκδίδει σαφείς εγγυητικές επιστολές, ώστε να µην υπάρχουν αµφιβολίες και αµφισβητήσεις σχετικές µε την ερµηνεία και την εφαρµογή των όρων που περιέχουν. Τα κείµενα των εγγυητικών επιστολών είναι συνήθως τυποποιηµένα και οι τράπεζες εµφανίζονται απρόθυµες να τα τροποποιούν, ιδιαίτερα τα σηµεία που αναφέρονται στον τόπο και τους όρους πληρωµής των εγγυητικών επιστολών, τη λήξη τους ή το 29

30 εφαρµοστέο δίκαιο, κυρίως όταν απευθύνουν τις εγγυητικές επιστολές στο εξωτερικό. 5.4 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Τα βασικά στοιχεία που πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται σε µια έγκυρη εγγυητική επιστολή είναι τα παρακάτω: Η εκδότρια τράπεζα και η ηµεροµηνία έκδοσης. Ο δικαιούχος της εγγυητικής επιστολής. Η δήλωση του εγγυητή χωρίς όρους και επιφυλάξεις. Ο εντολέας υπόχρεος. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής και το νόµισµα. Το αντικείµενο της εγγυητικής επιστολής. Η διάρκεια ισχύος η λήξη της εγγυητικής επιστολής. Η ακύρωση της εγγυητικής επιστολής. 30

31 5.4.1 Η ΕΚ ΟΤΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ Στο κείµενο της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να αναφέρεται η εκδότρια τράπεζα, καθώς και η ηµεροµηνία έκδοσης ολογράφως, προς αποφυγή παρερµηνειών. Ιδιαίτερη σηµασία αποκτά η ηµεροµηνία αυτή στις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, όπου η ηµεροµηνία έκδοσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ταυτόσηµη µε την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και πότέ µεταγενέστερη, καθώς αυτό θα µπορούσε να επιφέρει την απόρριψη του υποψηφίου εκ µέρους του δικαιούχου ή και προβολή ενστάσεων εκ µέρους των λοιπών συµµετεχόντων, µε συνέπεια την απόρριψη της εγγυητικής επιστολής και της προσφοράς του ενδιαφερόµενου Ο ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ικαιούχος της εγγυητικής επιστολής µπορεί να είναι είτε φυσικό είτε νοµικό πρόσωπο. Θα πρέπει να αναγράφεται µε σαφήνεια η πλήρης επωνυµία του, καθώς και η διεύθυνση του. Εάν δεν είναι γραµµένη µε ακρίβεια η επωνυµία του λήπτη, αυτός είναι ενδεχόµενο να µην κάνει 31

32 δεκτή την εγγυητική επιστολή, διότι πιθανότατα θα αντιµετωπίσει προβλήµατα στην είσπραξη των χρηµάτων σε περίπτωση κατάπτωσης. Συνηθέστεροι λήπτες εγγυητικών επιστολών είναι το ηµόσιο και οι ηµόσιοι Οργανισµοί. εν είναι λίγες οι φορές, όµως, που η εγγυητική επιστολή απευθύνεται σε ιδιώτη, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή ερευνάται σε βάθος η βασική έννοµη σχέση των αντισυµβαλλόµενων µερών, για να αποκλειστεί το ενδεχόµενο κάλυψης εξωτραπεζικού δανεισµού Η ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΥΗΤΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό της εγγυητικής επιστολής είναι η ανεπιφύλακτη δήλωση εγγύησης της εκδότριας τράπεζας. Στα περισσότερα κείµενα των εγγυητικών επιστολών θα συναντήσουµε δηλώσεις του τύπου: «εγγυώµεθα προς υµάς ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενοι του ευεργετήµατος της διζήσεως» ή 32

33 «παρέχουµε την εγγύηση µας παραιτούµενοι ρητά από το δικαίωµα να προβάλλουµε εναντίον σας τις µη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη» ή «οποιεσδήποτε τυχόν άλλες τις οποίες µας παρέχει ο ελληνικός Αστικός Κώδικας σχετικά µε την εγγύηση και από παντός δικαιώµατος που µας παρέχεται από τα άρθρα 856, 862 έως 864 και 866 έως 869 του Αστικού Κώδικα, ευθυνόµενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες» ή «χωρίς να υπεισέλθουµε στον έλεγχο της νοµιµότητας ή της βασιµότητας του χρέους». ίνοντας έµφαση στη χρήση παρόµοιων εκφράσεων, οι τράπεζες επιθυµούν να προσδώσουν κύρος και αξιοπιστία στις εγγυητικές επιστολές που εκδίδουν. Οι όροι αυτοί στα κείµενα των εγγυητικών επιστολών δηλώνουν ότι η εγγυήτρια τράπεζα θα καταβάλλει αµέσως µόλις της ζητηθεί από τον λήπτη το ποσό της εγγύησης, χωρίς να εξετάσει αν ο λήπτης δικαιούται να ζητήσει την κατάπτωση, χωρίς δηλαδή να εµπλακεί στην εξέταση της βασικής σχέσης. Με αυτές τις διατυπώσεις η τράπεζα δηλώνει ότι παραιτείται συνολικά από κάθε ένσταση κατά του λήπτη. 33

34 Παρ όλα αυτά, επειδή η σύµβαση µιας εγγυητικής επιστολής είναι προϊόν ελεύθερης συναλλαγής, είναι δυνατόν να εκδοθούν εγγυητικές επιστολές, στις οποίες οι τράπεζες διατηρούν κάποιες επιφυλάξεις ή θέτουν όρους πριν την πληρωµή του εγγυηµένου ποσού (π.χ. προσκόµιση ορισµένων εγγράφων) Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΥΠΟΧΡΕΟΣ Ο εντολέας µπορεί να είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Θα πρέπει να υπάρχουν στη σύµβαση εγγύησης τα πλήρη στοιχεία της επωνυµίας του, τη διεύθυνση και το αντικείµενο της δραστηριότητας του. Κατά κανόνα το πρόσωπο του εντολέα ταυτίζεται µε αυτό του πρωτοφειλέτη, πλην ορισµένων εξαιρέσεων, κατά τις οποίες άλλος δίνει την εντολή στην τράπεζα για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής και άλλος είναι ο υπόχρεος από τη βασική σχέση. 34

35 5.4.5 ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Η υποχρέωση της τράπεζας απέναντι στον δικαιούχο της εγγυητικής επιστολής είναι πάντα χρηµατική. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής προσδιορίζει ακριβώς το ύψος της υποχρέωσης της τράπεζας. Μπορεί να αναφέρεται σε Ευρώ η σε κάποιο άλλο ξένο νόµισµα. 5.5 Η ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Θεωρείται η τελευταία µέρα της ισχύος της. Είναι σηµαντικό στοιχείο σε µια εγγυητική επιστολή η λήξη της, γιατί από το χρονικό αυτό σηµείο ελευθερώνεται η εγγυήτρια τράπεζα απέναντι στον δικαιούχο. Οι εγγυητικές επιστολές ανάλογα µε την λήξη τους διακρίνονται σε δυο κατηγορίες, τακτής λήξεως και αορίστου χρόνου. 35

36 5.5.1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΑΚΤΗΣ ΛΗΞΕΩΣ Είναι αυτές που στο κείµενο τους αναφέρουν µε σαφήνεια µια ηµεροµηνία λήξεως, π.χ. «η παρούσα εγγυητική επιστολή ισχύει µέχρι τη ". Πάντως, παρά τη σαφήνεια στη διατύπωση αυτής της φράσης, είναι δυνατόν να προκύψουν αµφισβητήσεις και διαφωνίες σχετικά µε τη λήξη της ισχύος της εγγυητικής επιστολής. Η δηµιουργία του προβλήµατος οφείλεται στην ανυπαρξία ειδικών διατάξεων που να ρυθµίζουν το καθεστώς της εγγυητικής επιστολής. Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, πολλές φορές τα δικαστήρια εφαρµόζουν αναλογικά τις διατάξεις της κοινής εγγύησης ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τις εγγυητικές αυτές επιστολές τις διακρίνουµε από την ύπαρξη ρητρών στο κείµενο τους, όπως: 36

ΣΧΕ ΙΟ ΗΛΩΣΗΣ Ν. 1599/86

ΣΧΕ ΙΟ ΗΛΩΣΗΣ Ν. 1599/86 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 21.15 ΣΧΕ ΙΟ ΗΛΩΣΗΣ Ν. 1599/86 Μετά το έντυπο κείµενο µίας τέτοιας δήλωσης, να προστίθενται κάθε φορά τα παρακάτω 1. Προκειµένου περί Ανωνύµων Εταιρειών (Α.Ε.) και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπογεγραµµένοι 2...

Οι υπογεγραµµένοι 2... ιεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου Περιοχή Αγρινίου ΠΠ-Η ΠEΡΙΟΧΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ/ΑΡΙΘΜΟΣ: Z0605002471/2-11-2015 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έχουµε την τιµή να σας δηλώσουµε ότι παρέχουµε εγγύηση µε την παρούσα σ εσάς υπέρ του

Έχουµε την τιµή να σας δηλώσουµε ότι παρέχουµε εγγύηση µε την παρούσα σ εσάς υπέρ του ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ:42.12δ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΗΜΕΡ. : Προς ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ 104 43 ΑΘΗΝΑ Έχουµε την τιµή να σας δηλώσουµε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ 6: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ιεύθυνση Υλικού και Προµηθειών ιακήρυξη : ΥΗΠ/THF - 1 Αντικείµενο : Εκπόνηση Συνολικής Μελέτης Προσδιορισµού των Ορίων Κατάκλυσης (Οριοθέτησης) της Κοίτης του Ποταµού Νέστου, κατάντη του Φράγµατος Πλατανόβρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας. Τα υπογράφοντα μέλη της Κοινοπραξίας για

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας. Τα υπογράφοντα μέλη της Κοινοπραξίας για ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ Σε περίπτωση Κοινοπραξίας Τα υπογράφοντα μέλη της Κοινοπραξίας για. δηλώνουμε ότι υποβάλλοντας την Προσφορά μας και σε περίπτωση ανάθεσης της Σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορος Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορος Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορος Νικολάου 2 117 45 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 5

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΑ - Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης - Δήλωση συνυπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΤΕΥΧΟΣ 9 Υ Π Ο Ε Ι Γ Μ Α Τ Α

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΤΕΥΧΟΣ 9 Υ Π Ο Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Γ.Μ. 400 kv ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41720 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης στο Κέντρο Διανομής (Κ/Δ) Νέας Ελβετίας του Περιφερειακού Τομέα Βόρειας Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη». ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση του εγγυητή πρέπει να περιέχει με σαφήνεια τη βούλησή του να δώσει εγγύηση.

Η δήλωση του εγγυητή πρέπει να περιέχει με σαφήνεια τη βούλησή του να δώσει εγγύηση. ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΨΙΛΟΝ 7 ΤΕΥΧΟΣ 144(345) 11-2-2005 ΠΕΡΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ Εγγύηση είναι η σύμβαση με την οποία ο ένας από τους συμβαλλομένους, που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1250 ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1250 ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1250 ΕΡΓΟ : "Αποξήλωση δώματος κτιρίου ελέγχου ΥΣ Πολυφύτου" ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΝΕΜ 520 ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΝΕΜ 520 ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΝΕΜ 520 ΕΡΓΟ : «ΚΥΤ 400/150kV ΛΑΡΥΜΝΑΣ Επέκταση Νο 7 και κατασκευή κόμβου κυκλοφοριακής σύνδεσης Ε.Π.Μ.» ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ. ΤΕΥΧΟΣ 4 από 5

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ. ΤΕΥΧΟΣ 4 από 5 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Διακήρυξη : ΔΟΛ 600002 Ημερομηνία: 1 12 2015 Αντικείμενο : Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 από 5 ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4001235/03.11.15 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ INVERTER

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΗΜΕΡ.. Προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΗΜΕΡ.. Προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΗΜΕΡ.. Προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση με την παρούσα σ εσάς υπέρ του.ο οποίος εδρεύει στην.παραιτούμενοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΑΣΦΑΛΙΣTIKH ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΑΣΦΑΛΙΣTIKH ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41501 «ΑΣΦΑΛΙΣTIKH ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ Διακήρυξη ΔΑΠΜ-408718 Τεύχος 6 «Υποδείγματα» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 408718 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ F/B ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΠΜ-41519 ΕΡΓΟ : «Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης στο Κέντρο ιανοµής (Κ/ ) Νέας Ελβετίας του Περιφερειακού Τοµέα Βόρειας Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη». ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΗΜΕΡ.. Προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΗΜΕΡ.. Προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΗΜΕΡ.. Προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση με την παρούσα σ εσάς υπέρ του.ο οποίος εδρεύει στην.παραιτούμενοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41209 ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41209 ΕΡΓΟ : ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41209 ΕΡΓΟ : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΠΜ-41302 ΕΡΓΟ : Κατασκευή και ανέγερση µεταλλικού υπόστεγου και επικάλυψη υπάρχοντος συνεργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS για το Έργο «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης - Δήλωση συνυπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Διεύθυνση Λογιστικών Υπηρεσιών ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Τεύχος 5 από 5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΝΕΜ 70004

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΝΕΜ 70004 Διακήρυξη ΔNEM 70004 Τεύχος 7 «Υποδείγματα» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΝΕΜ 70004 Υλοποίηση Μελέτης Αναδάσωσης ή δάσωσης 31.590,86 m 2 σε δασική περιοχή αρμοδιότητας Δασαρχείου Ιωαννίνων για την παραλλαγή της υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ/ΠΠ-2/2015. Καθαρισμός των χώρων των κτιρίων στα οποία στεγάζονται τα γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Πολυγύρου ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ/ΠΠ-2/2015. Καθαρισμός των χώρων των κτιρίων στα οποία στεγάζονται τα γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Πολυγύρου ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης Περιοχή Πολυγύρου Μακεδονίας 5 631 00,Πολύγυρος \ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ/ΠΠ-2/2015 Καθαρισμός των χώρων των κτιρίων στα οποία στεγάζονται τα γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ζ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Ζ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΕΕΔ-10 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Μίσθωση προσωπικού, πλωτών μέσων και εξοπλισμού για την αποκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

- ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

- ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Τομέας Υποστήριξης Εθνικής Αμύνης 9 Α, 546 21 Θεσσαλονίκη ΕΡΓΟ : «Ανακαίνιση και εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κτήριο Γραφείων Τεχνικού Τομέα έδρας της Περιοχής ΣΕΡΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

- Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης. - Δήλωση συνυπευθυνότητας σε περιπτώσεις Κοινοπραξίας

- Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης. - Δήλωση συνυπευθυνότητας σε περιπτώσεις Κοινοπραξίας Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1156 ΤΕΥΧΟΣ 9 «Αποξήλωση 5 πυλώνων στη Γραμμή Μεταφοράς 150 KV Λαμία Πτολεμαΐδα» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41503 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΜΗΕ/ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ / ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΟΜΒΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΟΣ / ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΚΕΕ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ 210 9281600 infodeddie@deddie.gr 117 43 Αθήνα F 210 9281698 www.deddie.gr 1/5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41528 ΕΡΓΟ : «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ XLPE 150kV ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΛΑΙΟΥ (OIL-FILLED) ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΝΔΡΟΣ- ΛΙΒΑΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41719 Τεύχος 7 «Υποδείγματα» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41719 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΦΑΣΗ ΙΙ: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ζ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Ζ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο Διακήρυξη Δημοπρασίας με αριθμό ΔΕΕΔ - 16 Σύμβαση: Παροχή Υπηρεσιών: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ 40/50MVA, 150/15,75 21kV,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/Περ. Ηρακλείου 4001459/15.02.2016 «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΑΣΦΑΛΙΣTIKH ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΑΣΦΑΛΙΣTIKH ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41625 «ΑΣΦΑΛΙΣTIKH ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Υπογείων Καλωδίων για την υπογειοποίηση τμήματος της εναέριας Γραμμής Μεταφοράς 150 kv, Διπλού Κυκλώματος ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ι, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΤΥΠΟ 2/ 30.10.2000 Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΣΜ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΣΜ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΤΕΥΧΟΣ 6 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΣΜ- 1278 ANTIKEIMENO: Περιοδικός έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρων, που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) Οι παρακάτω τροποποιήσεις και συµπληρώσεις ισχύουν από 19 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Νο1 - ΦΑΣΗ Β ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Νο1 - ΦΑΣΗ Β ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41622 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Νο1 - ΦΑΣΗ Β ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ Μεταφορά 15 containers 20 από FOB NINGBO, ΚΙΝΑ μέχρι FREE OUT ΠΕΙΡΑΙΑ. Υποδείγματα. Πίνακας Περιεχομένων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ Μεταφορά 15 containers 20 από FOB NINGBO, ΚΙΝΑ μέχρι FREE OUT ΠΕΙΡΑΙΑ. Υποδείγματα. Πίνακας Περιεχομένων ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 408701 Μεταφορά 15 containers 20 από FOB NINGBO, ΚΙΝΑ μέχρι FREE OUT ΠΕΙΡΑΙΑ Υποδείγματα Πίνακας Περιεχομένων - Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης. - Σχέδιο Δήλωσης Αλληλέγγυας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΦ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Τ.Α

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΦ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Τ.Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΦ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Τ.Α Προκειµένου για : Α.Ε, ΕΠΕ ή Ο.Ε 1. Επικυρωµένο αντίγραφο του τελευταίου κωδικοποιηµένου καταστατικού (για όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ (Α ΜΗΕ ΑΕ) ΕΝΤΥΠΟ 2/ 30.10.2000 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104-43 ΑΘΗΝΑ FAX : 210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τµήµα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση... 2 Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές... 3 Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές... 3 Άρθρο 4 - Προθεσµίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ και ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ και ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ και ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) Αριθµ. Πρωτ.: Αθήνα, 5 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14248/27.04.2012 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Στην... σήμερα την 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ιακήρυξης 4 ιακήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκποίηση, πώληση και αποµάκρυνση παλαιών µηχανηµάτων

Αρ. ιακήρυξης 4 ιακήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκποίηση, πώληση και αποµάκρυνση παλαιών µηχανηµάτων Αρ. ιακήρυξης 4 ιακήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκποίηση, πώληση και αποµάκρυνση παλαιών µηχανηµάτων 1.- O Oργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε (Ο.Λ.Θ Α.Ε) διενεργεί πλειοδοτικό διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της διακήρυξης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της διακήρυξης. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, ΑΘΗΝΑ 104 43 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών αν και όσο δεν τους

Διαβάστε περισσότερα

IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE. Greece

IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE. Greece IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE Greece FEES FOR CHANGES - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership If this represents a complete change of ownership of the Agency then the following documents

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ-ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 56-106 82 ΑΘΗΝΑ

ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ-ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 56-106 82 ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ-ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 56-106 82 ΑΘΗΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι παρακάτω γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Απαιτήσεις Λογιστική ΙΙ - ΤΟΕ-ΕΚΠΑ Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ 1 Απαιτήσεις αποτελούν όλες οι αξιώσεις που έχει η επιχείρηση κατά φυσικών ή νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8. Άρθρο 10. ιασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 8. Άρθρο 10. ιασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 8 Άρθρο 10 ιασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-8) ιασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών 1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 υποβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 15/10/2012 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 19323 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 41/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 27/09/2012 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 18155 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ 40/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ 51271 Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Τ.Τ.Π. 19/2015 ΘΕΜΑ:«Προμήθεια υλικών βαφής για την συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμβαση Κατασκευής Έργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ: «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Περιφερειακός Τοµέας υτικής Ελλάδας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Περιφερειακός Τοµέας υτικής Ελλάδας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Περιφερειακός Τοµέας υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 1 Οι παρακάτω γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο σήμερα, την.., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : A)... του., ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 8 Υ Π Ο Ε Ι Γ Μ Α Τ Α

ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 8 Υ Π Ο Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ- 40808 ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗΣ Α ΕΙΑΣ Υ ΑΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΘ ΑΕ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗΣ Α ΕΙΑΣ Υ ΑΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΘ ΑΕ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. T.Τ.Π. 50/2015 ΘΕΜΑ : «Προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων για τις κτιριακες και λοιπες εγκαταστασεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία για την

Διαβάστε περισσότερα

WI-03-03/2 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. Σκοπός /Αντικείµενο

WI-03-03/2 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. Σκοπός /Αντικείµενο Σκοπός /Αντικείµενο Η επιτυχής διεξαγωγή των τυπικών και πρακτικών ενεργειών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την συµµετοχή σε δηµόσιους διαγωνισµούς προµήθειας οργάνων και αναλωσίµων ειδών, τα οποία εµπορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710372111,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ Η Α κουτιά sticks προσδιορισµού σακχάρου, κουτί των 50 Sticks ή κουτιά των 25 sticks Β. Συνοδός εξοπλισµός (µηχανήµατα π

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ Η Α κουτιά sticks προσδιορισµού σακχάρου, κουτί των 50 Sticks ή κουτιά των 25 sticks Β. Συνοδός εξοπλισµός (µηχανήµατα π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Μυτιλήνη 29-5-2012 Αριθµ. Πρωτ.11117 Ταχ. /νση : Ε.Βοστάνη

Διαβάστε περισσότερα

Üzleti élet Rendelés. Rendelés - Megrendelés. Rendelés - Visszaigazolás. Hivatalos, kísérleti

Üzleti élet Rendelés. Rendelés - Megrendelés. Rendelés - Visszaigazolás. Hivatalos, kísérleti - Megrendelés Εξετάζουμε την αγορά... Hivatalos, kísérleti Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε την παραγγελία μας στην εταιρεία σας για... Θα θέλαμε να κάνουμε μια παραγγελία. Επισυνάπτεται η παραγγελία

Διαβάστε περισσότερα