: Ξ, , C) ; 1\,,; .. ί Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΠΙΣΜΟΥ HELLENIC MINISTRY OF CULTURE ., ' E ' ΣY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": Ξ, , C) ; 1\,,; .. ί Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΠΙΣΜΟΥ HELLENIC MINISTRY OF CULTURE ., ' E ' ΣY"

Transcript

1 ' : Ξ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΠΙΣΜΟΥ HELLENIC MINISTRY OF CULTURE J 1\ ; C) ; ' E ' ΣY ί Ι

2 -

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΙ-ΙΛΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ EKΔOΣfIΣ ΚΑΠΙΙ ΜΙΚΟΥ ΚΛ!)ΛΧΛΛΙΟΥ )'ο-ι'α!ίροϊπαμε\'η nihmato ΕΚΘΕΣΕΩΝ γηπο rpammatela Α\'ΝΑ ΜΠΟΝ & 1ΊΝΑ ΣΚΛΛΒΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥ ΛΟΙ Δρ Ε'Ι'ΛΓΓΕΛΙΑ ΔΗ ΛΛΚΗ ι\ι'χλjoλοιοσ ΕΠ [ΤΙΜΟ}: [ΦΟI'02: ΑI'ΧΑlOΤΗΤΩΝ Δρ ΙΩΑΝΝΙΙΣ ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ ΕΦΟΡΟΣ ΛΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ NOi\ /IΣJ\ ΙATlKQ " ΙΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΏΝ Λ!} ΑΝΝΑ ΠΑι\ΆΠΩΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Κ Εί\ΙΤΡΟ ΕΛι\ΗΝΙΚΗΣ ΚΛΙ ΡΩΜΛϊΚHL ΑΙ'ΧΑΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ιι:\ργι!ατοσ ΕΡΕΥΝΏΝ ΛΘΙ-ΙΝΛ ΚΕΙΜΕΝΑ ΛΝΝΑ ΠΑ\Α1ΊΩΤΟΥ ΓΕΩΡΠΟΣ ΜI"1Αi\lΙl1ΝΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜlογ ΑΘΗΝΏΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ τογ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΎ ΙΝ2Τ1Τογτογ ΕΥΑΓΓΕΛΙΛ ΔΕϊΛΛΚΗ Λ ΕΖΑΝΤΕΣ ΑΝ ΝΑ ΠΑ;-':Α1ΊΩΤΟΥ rωa;-':nιισ ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ c Ρ ZERNER Κ Α ϊ8αιογλου ΕΥΧΑΡΙΣΤιΕΣ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣTO TAi\-'IEJO AΡXAΙOAOfΊKΩN ΠΟΙ'ΩΝ ΣΤΟ J\ΟΜΙΣΜΑΤιΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ KEl\TPO Ει\ΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ I-'ΩΜΑϊΚΗΣ ΑΡΧΛΙΟΤΗΤΟΣ τογ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔργΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ J\EOEAAHNIKQN ΕΡΕΥΝΩΝ ΊΌΥ ΕΘΝ[κογ ΙΔργί\'[ΑΤΟΣ ΕΡΕγΝΩΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΡΧΕJO ΑθΗΝΩΝ ( ΕΛ1Λ) ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ 8Ι8ΛIOθ IKH ΣΤΗΝ ΑΝΤιΔΗΜΑΡΧΟ ΑΘΙΙΝΛΙΩΝ Καν ΕΑΛΙΙ ΕΥΛΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ J\IOYΣEIO ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 0ΕΣ!ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑθ Μ ΣΚΑΛΤΣΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣnιl\1lΟ θεσ!νικιι ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΤ!ΚΗ ΑθΗI''ΩΝ ΛΕ ΣΤΗΝ Ι'ΤΛΙΙ'ΕΙΛ "ΛΝΝΙΒΛΣ" ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙ-ΙΣ Αί\-1ΑΛΙΑ ΚΩΤΣΑΚΗ ΛΙ'ΧΠΕΚΤΩΝ HELLENIC MINISTIY OF CULTURE DIRECTORATE OF CULTUI<AL EVENTS SECTΙON OF ΕΧΗΙΒΠJOΝ CURATOR ΟΓ ΤΗΕ EXHIBITlONS & EDITOR ΟΓ ΤΗΕ (ΑΤ ALOGUE ΚΑΤΕ ί\iiκοu-καrαcηαιιοu \1'\ ΗΕΛD OF ΤΗΕ ΕΧΙ-!] I3lT!ON SIΞaIO\i SECRETARIAT Λ:"ο:ΝΑ ΒΟΝ & ΤΙ\Λ SKlA νου SClENTlFlC ADVISORS J)r EYANGELIA ΟΕΪLΛΚι ARCHAEOΙOGIST HONORARY EPHOR QF A\'TIQUITI[S DI' ΙOAi NlS TOURATSOGΙOU [ΡΗΟΗ ΟΓ ANTIQUΙΤIES ΤΙ!Ε \υμιsμαίίc /IΙUSI::Ul\! ATHENS l)r ΛΝΝΛ Ι'ΛΝΛ YOTOU RI::SEARCH πιιο\ν CENTRE for GREEK ΑΝ]) RΟλΙΑΝ ANTJQUITY ΝΑΤIΟΝΑι HELLFNIC RESEAI<CH I' OUNDATION ATHEI\'S ΤEXTS Λ"ΝΛ Ι'ΑΝΛ YOTOU G BABINIOTlS PROFESSOR ΟΓ lingujstics ΓΛCUΙΤΥ ΟΓ I)HJΙOSOr!-IY ATHENS ΡR[S11)[\T 0[' ΤΗΕ PAE])AGOGICAL JNSTITUTE EYA\'GELIA οnι \ΚΙ LEGENDS Λ "'ΝΑ Ρ ΑΝΑ YOTOU ΙOA\NIS TOURΛTSOGLOU TRANSLATlON OF TEXTS C I'lERNER ΚΛϊVΑΖΟGΙΟΙi ACKNO\VLEDGEMENTS ΛΙΙCΗΙ\ΕΟΙΟGΙCΛΙ RECEIPTS FUND "'HMISMATlC MUSEUI'II ATHENS CENTRE I'OR GREεK ΛΝΌ ΚΟΜΛΝ ANTlQUΙΤY ΝΛΤιΟΝΛΙ Ι-ΙΕΙΙΕΝΙΙ ]{ES[AR(H ΓOιJNOATlON ATHENS CENTRE I;OR 'Ί::ΟΙΙΕιΙΕΝΙC RESEARCH ΝΑΤ!ΟΝΑΙ ΗΙ::ΙΗΞΝΚ RESEARCH ΓουΝΩΑΤιΟΝ ATHENS GRHK ιiterature & HISTOR!CAL ARCHIYE (ELIA) ΤΗΕ GENi\ADIOUS ιibrary ΤΗΕ YICE ί\-ια YOR OF ATHENS Ms Ε EVAl"GELIDIS ΤΗ[ M'\CEDONlAN CENTRE 01; i\lodern Λια THESSALONIKI PROF Μ SΚΛΙΤSΛ '\RISTOTEιIAN UNIYERSΙΤY OF ΤΗΕSSΑΙΟί\"ΙΚΙ ΕΚΟΟTlΚI ΑΤΗΙΝΟΝ A ΗΑΝΝΙΗΑΙ ΕΧΗΙΒΙΤΙΟΝ DESIGNER ΛΜΑΙΙΛ KOΤSAKI ARCHITECΤ ΦΩΤΟΓlJΑΦΙΕΣ: ΙΙΛΙΑΣ ΗΛΙΑΔΙΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ & ΑΦΤΣΣΑΣ: Β\ΣΙΛΗΣ ΣΚΙΑΔΙΩΤΗΣ I'Ι1ΑΡΙΑ ΔΕϊΛΑΚΗ ΚΑΛΛΠΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: ΜΆΓΙΑ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ: 11 & Γ ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΟΕ PHOTOGRAPHER ΕΙ'" ELIAD'S COVER: MAR[A ΟΕϊΙΛΚΙ V'\SSILlS SKI'\DIOTlS DESIGN AND PRODUCΓΙON: ΜΑΥΑ TOURNAIlA PRINTED ΕΥ: ν ΛΝD J VESKOUKIS ΠΙΜ: EIKASTIKES [F'ARMOGES LTD ΦΙΛΜ: ΕΙΚΛΣΤιΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ 1992 HELLENIC!νΙΙΝISΤRΥ or CULTURE 1992 ΥΠΟΥΡΓΕJO ΠΟΛΙΤΤΣλ1ΟΥ

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ HELLENIC MINISTRY OF CULTURE ΜΙΑ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ALWAYS Α MODERN LANGUAGE - ΑΘΗΝΑ ATHENS

5 The basic meaning of Ianguage and communication are synonymolis ΒΥ means ογ IanglIage human beings express ideas and einotions and create lίterature There ί' ηοι civiiisation and educa{ion without rhe cultivation and reιϊnement 01' language The universal cliiture ΟΙ huinanity ί fundamentaiiy the creation ΟΙ language but the cliltιiγal differences between πυιίοπ are also the ριυdυcr of their lal1guages Greece a nation whose language has stood the resr of riine the tol1gue ίη which the universal ideals 01' demoaacy bealiry and the golden mean have foul1d expression vvhoieheartediy supports {his meeting of the world's languages presel1tly rakil1g place 011 ου]' plal1e{'s yolinges{ con{inent ίl1 the vibrant and creative polis ΟΙ Melbourne We Hellel1es have beel1 furthei' il1spired to participate ίπ this important endeavoi' by the il1dissoilible Iil1ks \vhich bil1d ou]' ΙVνo nations and ουγ coιnmol1 support ΙΌΓ the ίdeais ογ freedom and justice The Greek community ΟΙ AusrraIia a dynamic coinponent ΟΙ the AustΓalian people and s{eadlas{ supporter 01' υnίveγsal ριυgγess and peace adds even grearer sigl1ifical1ce to the participa{ion of Greece itseif ίπ this col1lerence and exhibition FoI' when langliages come together to l11eet \ve are reaiiy \vitl1essing a mee{ing ΟΙ the \vorld's people lor {he COI11InOI1 good ΑΝΝΑ PSAROUDA - ΒΕΝΑΚΙ Minis{er οι ClIIrure Α ρ χαία ελληνικά νομίσ μ ατα από το Νομισματιχό Μουσείο Αθηνών (επ ι λογιυ Ancient GΓeek coins rrorn r!lc Numismnric Museum Athens (a sejecrion)

6 Η έννοια της γλώσσας είναι συνώνυμη με την έννοια της επικοινωνίας Με τη γλώσσα Οι άνθρωποι εκφράζσυν ιδέες και αισθήματα και δημιουργούν λογοτεχνία Δεν ujtrtρxh πολιτισμός και παιδεία χωρίς την καλλιέργεια των γλωσσών Με τις γλώσσες δημιουργείται κατά βάση ο παγκόσμιος πολιτισμός αλλά εκφράζονται και οι εθνικές πολιτιστικές ιδιαιτερότητες Η Ελλάδα χώρα με γλώσσα αρχαία που έχει υποστεί τη δοκιμασία αιώνων και με την οποία έχουν εκφρασθεί οι παγκόσμιες αξίες της δημοκρατίας του μέτρου και του κάλλους μετέχει ολόθερμα στην επαφή αυτή των γλωσσών που γίνεται στη νεώτερη ήπειρο του πλανήτη μας και στη σφίζουσα από δημιουργικότητα πόλη της Μελβούρνης Οσον αναφορά εμάς τους Ελληνες τη συμμετοχή μας την εμπνέουν οι ακατάλυτοι δεσμοί που ενώνουν τους λαούς μας ειδικά στην υποστήριξη τωνκοινάν ιδανικών της ελευθερίας και της δικαιοσύνης Η ελληνική ομογένεια δυναμικό μέρος του αυστραλιανού λαού και της συνεχούς προσπάθειάς του για πρόοδο αλλά και ειρήνη στην οικουμένη δίνει στην ελληνική συμμετοχή ακόμη βαθύτερο ν6ημα Η συνάντηση των γλωσσών είναι στην ουσία συνάντηση των λαών για - το καλ6 του Κόσμου ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ Υπουργός Πολιτισμού Α ρ χαία ελληνικά νομίσματα από το Νομισματικό Μουσείο Αθην ώ ν (επιλο γ ή) Ancienl Greek coins tί"οrη I'lle NLlllliS1l1utiC MuselJrl1 Attlcns (ιι selectioll)

7 Α HISTORICAL OVERVIEW culture of a people ί embodied ί π ίι language for oral and wriιten tγadition is the cγystail iiution 0[' η n ation's ideas cιnd the truest ΓeΠectίοn οι" its ch]ture va]lles ContempoΓary perceptions 01' cu]tuγe give ΡΙΌιηίllence to the \vrittell ΙΌΓm since ιιιί is tl1 e ιηοst careiul and contγolled eχργessίοn οι our thoughts and Δίσ κ ος της Φαιστοι\ το γν ωστότερο δι;ιγμα ιερουλυφικ1ίς γραφής από τη Δύ ση Χρονολογείται γίjρω στο ΠΧ Περιέχα σι;νoλιχcι 742 (121 στην πλευρά Α + 1 Ι 9 στην πλι:υρά Β) ιψπίε στα σύμβολα σε σπειρωττι ()ιάταξη ομα οωτοιημένα μέσα οι ()ιάχωuu Η ψ;τίι στη τεχνική αποτελεί ένα μοναοικό προ δρομικό παράοειγμα χρήσης τυπογραφι κών στοιχείων Παρά τις πoλυάρ ιuμες aίt011hqf; για την απο%ρυπτογράφηση του Διωωιι το περιεχόμενό του παvαμένα αγνωστα Ο - kl1owledge For rhis reason rhose civilizations \vhich have beqllearhed ιο posteriry written \VΟΓks are as a rule the ones rhnr hnve played the most signifi canr ro]e ί n creating the cultural models of theil" o\vn and often of subseqllenr hisιorical periods Α characterisric eχaιηρle οι rhis process is the culture 01' GΓeece Αι eaγiυ as 2400 BC νιιγίοιι\ Greek- speaking Indo-European rribes began moving ίπro the sourhern pan of rl1e Haemos Penil1sllla On this peninsuia \vhel't rhe Gl'teks fίγsι settled and which eventualiy wollld take irs naιηe fιόιη them the ne\vcomers folllld panicularly ίπ CΓete and rhe Cyclades aiready The Pl1aistos Disk J"ound ιι[ Phuistos C rett tl1/; Illost [UΙllOLl:; e Xlt mpl e ot" 11ierogl)'phic \vtiιillg Γrolιι the \ Vest ΙΌ ]3 C Cont<lills a toιal 01' 242 (123 side Α and Ι Ι!) side il) symbojs impn:ssed \virh a stl1mp ίl1 a φίγη] trritngeinent forming sepa!"ate panels The ςrωnρed tectlniql1e used hel'e is (\ unique l)ίοneeγjπg examrle 01' ['he u e 01' typogruplljc ele!l1eijts have been numeιόus 6 gγadιιallυ assίιηilaιed Ιι wollld appea ιlιιι οι rhis rime naιηes and \VΟΓds \vilich do παι ajwa)/s have equi valellces ίπ other Ιlldο-ΕUΤΌΡeaπ lallgllages IlOT a cleal' Ind-EuIΌpenn deγίvaιίοπ- ποι only n ames οι' people gods heroes and plnces bllt also ord i n a ry \vords- weγe then introdhced ίπιο the Greek language Alr110ugh rheγe HtreJll])rs I1t decίρlιeγίng the disk its Il1etIJing ΓeΙl1uins IlllhllOl\ 11 exisring developed cιιiιιιγo' of pre-helienic peoples \vhich they rhemselves The Γirsr written I'orιη 01' Greek rs that kno\vn as L in ear Β a scripr ίπ which each sign r e p r e s e n t s a syliable and \vh i c h r h e Mycenaeans (the n ame conventionllily given ω rhe Gl'eeks 01' rhe second mίιiennίuιη BC) iearned

8 Ι ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Αν ο πολιτισμός ενός λαού χρυσταλλώνεται στη γλώσσα του τότε προφορική "αι γραπτή παράboση αποτελούν τον αψευδέστερο καθρέφτη του πολιτισμού του Οι σύγχρονες αντιλήψεις δίνουν πρωτεύουσα θέση στη γραφή η OJιOία έτσι κι αλλιώς είναι η πιο ε;ιιμελημένη και συγκροτημένη έκφραση των ιδεών και των γνώσεών μας Έτσι οι πολιτισμοί οι ο:τοίοι άφησαν πίσω τους γραπτά μνημεία είναι κατά κανόνα αυτοί που έπαιξαν ταν σημαντικότερο ιστορικό ρόλο στη διαμόρφωση του πολιτιστικού προτύπου της εποχής τους και κά::τοτε και των μεταγενεστέρων εποχιόν Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο ελληνικό; πολιτισμός Από το 2400 ΠΧ ευια(-)ίστανται στο νότιο τμήμα της χερσονήσου του Αίμου διάφορα ελληνιχά φύλα τμήματα του ινδοευρωπα ίκού κλι'ιδου Στη χερσόνησο στην οποία εγκαταστάθηκαν οι Έλληνες και η οποία (-)α πάρει το όνομά της από αυτούς Βρίσκουν ανεπτυγμένους ιδιαίτερα στην Κρήτη και στις Κυχλάδες άλλους ανθηρούς :ι:ολιτισμούς προελληνικών φύλων τα οποία αφομοιώνουν Φαίνεται :;τως ονόματα %αι λέξεις ;του συχνά δεν έχουν αντιστοιχίες σε Πήλινη :τιναχίοα γραμμένη σε Γραμμική Β γραφlι 13ρέθηΧΕ στο ανάχτορσ της Κ νωοού χω χρονολογείται γύρω στο 1375 πχ Περιέχει χατάλογο ανδρών μι:' τα ονόματά τους στην ονομαστικ11 ττώση Δίπλα σε Χόθε όνομα υπάρχει Ο αριομ ό ς Ι Clay rablet fi'0111 Ille ''])<tl<tce of Minos" Knossos insι:ribed ίη r]le linear Β SCΓίjJΙ c 1375 BC COntail1s U cataloglie οι mhle IllllneS ίπ the nolniilarive case The numbej" 1 stands next to each llajne άλλες ινδοευρωπα ίκέ; '(λώσσες ή σαφή ινδοευρωπα ίκή ετυμολογία αρκετά μυθικά χαι ηρωικά θεωνύμια ανθρωπωνύμια τοπωνύμια αλλά και κοινές λέξεις εισήχθησαν από τότε στην ελληνική γλώσσα Η πριότη γραπτή μορφή της ελληνιχής γλόσσας είναι η λεγομένη Γραμμική Β μια γραφή στην οποία γάθε σ\jμβoλo αποδίδει μία συλλαβή την οποία γνώρισαν οι Μυκηναίοι (συμβατικό όνομα που δίνουμε στους Ελληνες της δεύτερη; χιλιετίας πχ) αιτό τους Μινωίτες και την προσήρμοσαν στις ανάγκες της ελληνικής γλώσσας Δεν μι-ιοροίμε να πούμε με βεβαιότητα πότε έγινε αυηι η 7

9 Γ)"οm rhe Minoans and adapred το rhe need\ 01' rheir ονπ language \Ve cιιπποτ say νίτι1 cenainry vhen ΤΙ1ί adaprariol1 τook place bur ίι must hhve been sometiine between tile end 01' tlle seventeenth cοητιιι'υ and a dute ιηιιcl1 earlie)" rhan 1375 BC rhe dare vhich has been ΠιΙλινη πιναxίbα γραμμινη 01' Γραμμική 13 γραφil ΒρέθηΧΕ στις ΜυχιΊνες στη λεγομένη 'Όι%ία του λαδεμπόρου" %αι χρονολογείται στον 130 σι ΠΧ Στην όψη χαταγ αφεται ποσότητα μαλλιού για διανo ιlί α:ίό τα ανακτοριζά ερυαστlίρια σε Υυ"αίΖι:ς Στην πίσω πλευρά Ο γραφέα; χάρα;ε σε στιγμές σχόλης μια α\'δρικll μορ<rή Οι' φωτουραφίες των ;ΓΙ\'(l ίδω\' τροt:'ρ XO\'fat απ() ΤΟ\' ΥατάλΟΥΟ ''0 Μιιχιιναϊχός Υ6σμα;" Αθιίνα (/988) Cla}' ιableι itl' cribed in ιι1ε linenr I:J saipt I ollnd ω Mycenae ίπ the ::;0- culled "I-IOLIse 01' (11C Οίl ΜCΓC]lanr" 13th c BC 011 the οbνeγse ί iilventol'ied ti1c ωηοuπι 01' \11001 j"rom rhe paluce \voi'ksi10ijs to he disrribured το \\'οιηει1 Ιη!1is leί$uγe ιηοιηcnr$ rhe scribe I'ound time το skercll ίι mi1le figure οη IIJe j'ever'sc $ide Τ1ιι:: pirotognifjirs ο( liie /iiblc['i ;ΙΓι:: dnj"'11 (Γο/η tie clhfliogue " TIIe M)'<:cnaeal1 \Voι'/d" (ArIen 1988) assigl1ed το a g)"oup 01' Linear Β rablers from Knossos rhe oldesr objects inscribed ίπ G)"eek The Linear Β sc)"ipr se)"ved che adlniniscι'arive and ecoiloιnic needs of the νaγίοus ι1υcenaean palhces and fol' rhis Γeasοn kno\vledge of ίι \vas cοnιϊlled το a small number οι' SCΓibes \vho \vere conceiί1ed \νίτlι adminisrrarive ITlaTters WitI1 the establίshmel1t of Mycenaean enjfjol'ill oucside Greece and rhe foundil1g of perιnanent colol1ies che Greek language vas all'eady being disseminaced ίη rhe second lnillenniuln BC ove)" a g)"eac ριιη of rhe Μedίteπanean basin This process ί vell i1lusrrared by an inscι-ibed obe/o\ (spic) of che eleventh centιll'y BC I'ound οπ CYjJγus TI1e obelos ί inscι-ibed ίπ rl1e Cypriote syllaba)"y pγobably ιιη adap[hcion of Linear Β ίπ ri1e Cypl:iote lal1guage a Greek dialect relaced ΙΟ A)"CllditlJl The dίstιiγbal1ces vhich bγοught about the ονercι1γο'v 01' che Mycenaean aι'ίsrocγacυ rοvaγd rhe end ot the secol1d millennillin BC and the Γealίgnιηeπcs ίπ tl1e GΓeek vorld vhich subsequently οccuπed aρρaγentlυ Cllused rl1e Gl'eeks eχcept οπ Cyprus to I'oι'ger syllabic νγίιίπι; vhicl1 with ίι' appγoxilnarely 90 s)'lιabοgγams vas ιιι any Γare ineflϊcienr and difficulc ro learn The abandonment of che syllabic scfipc I"d πο effecr οη the language irself and Greek conril1ued το be spoken ίπ the same places as befol'e The absence οι' insaiprions foγ a period οι' abour 250 years is due [Ο a nuinbel" οι ' Απέω\'τι σελ Χάτω: Πήλινη :nναζ[ι)α γραμμένη σε Γραμμικl) U γραφή l3ρέθη Ζε στο αν( zτoρo τη; n ύλου Ζω Ζρονολογt:ίται στον 130 αι :-ΤΧ Καταγράφονται κοπάδια αιγο:τροβάτων και οι [)Οσ:ωί τους Δίπλα σε χω')ε χαταγραcρί - π ην της τελευταίας - υπάρχει ένα σημάι'η που ι'υηλιi>νει άτι έχει γίνη έλεγχο:; Rig/Ir /xjge botιoi1j: Ouy rublei irτsaibed ίn rlle LineaJ" Β scr'iρt t'oliild ιιr rhe "Palace οι' Νε$toΓ" ίιι Pylos 13ΙΙ1 c I3C ConIuins a Iisl of flocks und οι' rlleij' sllepherds Α check-τηaγk 1'0110\115 eacll entry except the Iasr one facrors; hο\veveγ aπ examinarion of the linguistic sitliarion pi'eceding and tόlιονίηg rhese years allovs us to ΤΓace ίπ geneγa! ουιlίηο the development ΟΙ GΓeek duγίng ΤΙ1Ο so- caiied DaΓk Ages The I'Ci1eva! ογ Γelatiοπs with the eastel'π Μedίteπai1eaη broughr the Greeks ίπro COi1tact νίιl1 Semicic cγaders and rheil' I'ol'm 01' wl'iting most likely Phoeniciall ΓatheΓ than ΑΓaιnaίc \Vith one of tt1e Phoeniciall s)'steins ot" νγίιίπι; tls a rnodel che vritten [oπn οι the Greek langllage vas created lοπg bei'ore the middle ΟΙ the eighch century BC" rhe period co vhich the oldest inscriprion ίπ the Gl'eek aiphabet ί dated This process of Γοrmatίοn must have OCClll'cd simultaneously ίπ mογe ΙΙ1αη ΟΠΟ Ρtlη ot' rhe Greek world

10 \ '-=::'Τ (ι ''-τ--- - Ι t η \"1 προσαρμογή οπωσδήποτε μεταξύ περίπου του τέλους του δεκάτου εβδόμου αι ώνα και πολύ νωρίτερα από το 1375 π Χ εποχή κατά την οποία χρονολογείται " Άνω: Πήλινη ;τινακίδα γραμμένη σε Γραμμαl) 13 γραφτj ΒρέθηΚΕ στο ανάζτο κατά πάσα πιθανότητα ένα μέρος των παλιότερων πινακίδων της Γραμμικ ή ς Β ρο της Πύλου χω Χ\JονολΟΥείται στο ν Κνωσό τα παλιότερα ενεπίγραφα αντιχείμενα στην ελληνική γλώσσα τμήμα ενός συνόλου χ αταγραφών οιαφό- από την Αυτή η 130 αι Πχ Η ρων αντιζειμενων χυριως επιπλων ερ γραφή εξυπηρετούσε τις διοιχητικές και οικονομικές ανάγκες των δια φόρων μυκηνα'ίκ(i)v ανακτόρων γι' αυτό και περιορίστηκε σε ένα στενό κύκλο υπαλλήλων που σχετ ιζόταν με αυτά Με τα μυκηνω:χά εμπόρια τις εχτός ελλα δικού χώρου εγκαταστάσεις για οικονομικούς λόγους αλλά και τις αποστολές αποίκων για μόνιμη εγκατάσταση η ελληνιχή γλώσσα διαδ ίδεται ήδη από τη δεύτερη χιλιετηρίδα ΠΧ σε μεγάλο τμήμα της Μεσογείου όπως φαίνεται κυ ρίως από ενεπίγραφο οβελό του ενδεκάτου αιώνα ΠΧ που βρέ θηκε στην Κύ πινα κίδα αυτή αποτελεί γαλείων Ζαι αγγείων Στη ουγκαριμένη πινακίδα κατ αγράφονται συχνά με τα ιδεουράμματά τους μεταξύ άλλων τρει ς "φιέλαι" ούο "πύραυστρα" Μα "eoxc1- ρ α ι" δύο τρίπ ο δες KPHΣlOΓEI)ΙΈΙΣ (=χαταοκευασμέ'''οι στην Κρήτη) Above: CΙaγ rablet inscribed ίπ th e Linear 13 5Cript (ouod at the "Palace οι' Nesιor" ίn IJylos 13th c BC T!1is tatjiet fonns a pan προ Ο οβελός είναι γραμμένος σε κυπριακ6 συλλα άριo την κυπριακή προ 01' an iilveihory 01' t"uγπίrιιre Lltensils and σαρμογή ;τιθανόν της Γραμμικής Β στην κυπριακή μία από τις ελληνικές δια otller objects Among others ίη this tablet λέκτους συγγενή της αρκαδικής ίdeοgraιη s r!ιγee boiling ριωs L\\'O fίγe Οι αναστατώοι::ις που επέφεραν την ανατροπή της μυκηνα"ίκής αριστοκρατίας περί τα τέλη της β' χιλ ιετη ρίδας ΠΧ κω οι νέες ανακατατάξεις στον ελλαδικό χώρο έκαναν φαίνεται τους Έλληνες να λησμονήσουν (όχι όμως και στην Κύπρο) τη συλλαβιχή γραφή που έτσι κι αλλιώς ήταν ένα ελάχιστα 'Όιχονομι κό" χαι δύσκολο στην εκμάθηση σύστημα με τα ενενήντα π ερίπου συλλα o γράμματά του Η εγκατάλειψη της συλλαβικής γραφής δεν είχε καμία επίδραση για τη γλώσσα Τα ελληνικά εξακολούθησαν να ομιλούνται στους ίδιους χώ ρους Η έλλει'ψη ενεπιγράφων αντικειμένων για μια περίοδο 250 χρόνων περί που οφείλεται σε διάφορους παρό_γοντες η μελέτη όμως της γλωσσικής κατά στασης που προηγήθηκε και ακολο1jωησε μας επιτρέπει να παραιωλουθήσουμε στις γενικές της γραμμές την εξέλιξη της ελληνικής κατά τους λεγόμενους "σκο τεινούς αιιονες" Η ανανέωση των σχέσεων με την ανατολική Μεσόγειο έφερε τους Έλληνες σε επαφή με Σημίτες εμπόρους και τη γραφή τους (πιθανότερα φοινικική παρά αρα μα"ίχή) Έχοντας ως πρότυπο ένα από αυτά τα συστήματα γραφής δ ιε μόρ φωσαν το αλφάβητο πολύ πριν από τα μέσα του ογδόου αιώνα πχ εποχή κα τά την οποία χρονολογείται η παλαιότερη ελληνική αλφαβητική επιγραφή Η προσαρμογή πρέπει να έγινε παράλληλα σε περισσότερα από ένα σημεία του ελληνικού χώρου αλλά η δήλωση για πρώτη ψ) ρά φωνηέντων και συμφώνων η σειρά των γραμμάτων και οι φωνητικές αξίες των συμ όλων παρουσιάζουν (\I'e 1isted somerimes follo\\'ed by their ιongs t\\'o porιable hearths <1Ild [\\'0 τripod clιu1drons 'Όf Cretan \\'οrkmansi1ίρ"

11 ΗοweνeΓ t!le signs ΙΟΓ VO\ve!s (cγeated by the Greeks lor the lirst rime) and Ορειχάλκινο; οβελός α:τ6 τις Σκάλες Παλαιπάφου στην Κύπρο Χρονολογείται στον 110 αι ΠΧ και φι:ρcι την οτιγραφή ΟΦΕΛΤΑ γ (=του Οφέλτα) Πρ6κειται για το μέχρι σήμερα παλαιό- προ ενεπιγραφο αντικειμενσ σε κυπριακό συλλαβάριο Αυτό το τελευταίο Τ]ίαν σε χρήση στην Κ \)προ για τη 6ήλωση της κυπριακής διαλέκτου μέχρι τα τέλη ΤΟΙJ τρίτου σι ΠΧ δηλ μέχρι την ε:τοχή που αλφ<ίr ητο και Κοινή Οα διαδεχθούν συλλαβ<'fqιο κω διάλεκτο αντίστοιχα Ι3roΠΖΙ; obelos Γrom Sklles PalaipajJhos CΥΡΓUS EleveIlth c BC iilsct"iprioil ΟΦΕΛ Τ Α γ Bears rhe (=ot Ophelras) Τ!ιί'; ί'; Ι!ιι; oldest kno\vn objecr ίncised ίη rhe Cypriote s}'ll<lbary The SΥlΙabaJΎ ινι'; Llsed ίη C)IjJrus ro rel1del' the C)ιpriOLt dialect ιίll ["he end 01" the 3 c HC ιιnιίl rhe alphaber and Koine defίnίliνelυ ΓeΡI(\ced bortl ιιιι; s)illab<h;' and (he Cypriore dialecr consonants as weil as the ordei" 01' the letteγs and tl1e phonetic values οι the symbol5 \VhiCh πο\ν appeared τnore ΟΓ less simulthneollsly iπ vaγi ous places exhibit a great dehl οι' siτnilarit)/ although they He ποι Hl\vays identical The ne\v a!phabet \VaS ΗΠ economical system of writing \VhiCIl \virh Fe\veI' than 30 symbols \Vas adeqιiate lοr tl1e eχργessiοn οι the GI-eek language The invention 01" til e GΓeek alpilabet \vas a great cu!ιuγa! revolurίon ΤΙ1 ο numerous Greek colonies \Vhich \νογο loιιnded dιιγing the liγst 11a11' 01' the liγsι Inillennium BC \veγe rhe bases IΓοη1 \VhiCII rhe GI-eek language SΡΓead ηιι across the Mediterranean from Africa ιο the Criτnea froill the Pillars of ΗeΓacles to Phoenicia The ΡΓοducts 01' Greece agγiculιuγal plόduce ΟΓ handicγafts ιιrilitaγiaη objecrs ΙΟΓ everyday use ΟΓ luxury aγticles and \Vorks ΟΙ HΓt (ΓaveIled to ηll paγts 01' the kno\vn \Vorld in(γoducing the local inhabitants to Greek cujture Αι the same ti me the Greeks ever cllrious HIld receptive visited the gieat ceilters οι' civilisatioll ίll tile East There the)' becaine acquainted \Virh rhe intellectιιal \vογld and ideas 01' othei" peoples \VIliCh in ωγπ sti τnulated their ο\νπ iilvestigatioils The \ViSe mell οι' the age 50Ιοη Thales and HelΌdorus among οtheγs visited Egypr Babylon and Persia countγies \vith νογυ ditleγent political and culιuγaι tγaditi ons TheIe rhey οbseγved jιιdged and Γeceiνed instγucιioil both positive and negative IΓοm rhese alien cultuγes This "as the eγa (seventh and sixth ceπιuγies BC) ΟΙ development ΟΙ the GI-eek philosophical thought ΟΙ InarheInatics political philosophy la" geography and ethilognιphic οbseιύatiοn The indepeildent GΓeek city states cγeared rhe alphaber as srared above with miiloi' variations to rendei" their dialecrical diffej'encies Οηο οι those atphabets the ElIboean \vas perhaps bογ1ό \ved by the Etrιl schils via ClImae ίll Campania This alphabet \vas also influenced by the CoriIlthiaIl and 10l1ic alphabets because ot theii" πeίghb(πίπg cot ollies all d the inrel1sive (rade berween the EtrιIscnl1s these coionies and their foundi Ilg cities Ιι \vas fίόm t!l e Etγu scans that the Romans leaγned and adapted this \VΓiting system coinrnoiljy kllo\vll as the LΗιίη a!phabet \vh ich subseqllently came ιο doiniilate the gγeaιeγ ΡΟΓΙ οι the modern WΟΓld /0 lπ the l'il'th centuγy BC Greece with AtheIls ηι rhe centre became the

12 Ι μεγάλη συνάφεια αν όχι πάντοτε ταυτότητα Το αλφάι)ητο rltav ένα σύστημα γραφής '"οικονομικό" το οποίο με λιγότε ρα από 30 σύμβολα αρκούσε για την απόδοση της ελληνιχής Η δημιουργία του αλφαβήτου ήταν μια μεγάλη πολιτι- στικη επανασταση Οι πολυάριθμες ελληνικές αποικίες που ιδρύονται σε όλη τη μεσογειακή λι::κάνη στο πρώτο ήμισυ της πρ"nης χιλιετηρίδας πχ θα αποτελέσουν τις βάσεις εξάπλωσης της ελληνικής σε όλη τη Μεσόγειο από την Αφρική μέχρι την Κριμαία χαι από τις Ηράκλειες στήλες μέχρι τη Φοινίκη Τα ελληνικά προ'ίόντα είτε αγροτικά είτε ιoτεxνιxά αντικείμενα χρηστικά καθημερινά ή πολυτελείας αλλά και αντικείμενα τέχνης ταξιδεύουν σε όλα τα σημεία του τότε γνωστού κόσμου εξοικειώνοντας τους εντόπιους με τον ελληνικό πολιτισμό Παράλληλα οι Έλληνες πάντα ΠΕjJίεργοι και δεκnχοί ταξιδεύουν στα μεγάλα πολιτιστικά κέντρα τη; Ανατολής γνωρίζουν τον πνευματικό κόσμο και τη σκέψη άλλων λαών κεντρ"}\'1ας γόνιμα τη δική τους σκέψη: μεγάλοι σοφοί της Ειιοχής Σόλων Θαλής Ηρόδοτος μεταξύ άλλων επισκέπτοvτciι την Αίγυπτο τη Bα υλώνα την Περσία με τις τόσο διαφορετικές πολιτικές και πολιτιστικές καταβολές και βλέπουν κρίνουν διδά(j'{οvται αρνητικά ή Θετικά από αυτούς τους άλλους κόσμους Είναι η εποχή (έβδομος χαι έκτος αιώνας ΠΧ) της μεγάλης ανάπτυξης της ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης των μαθηματικών και της σχέσης των με την πολιτική τη διακυβέρνηση τον νόμο και την ευνομία της γεωγραφίας και της εθνολογικης παρατηρησης Οι διάφορες ελληνικές πόλεις ανεξάρτητες μεταξύ τους διαμορφάνουν όπως είπαμε αλφάβητα με μιχρές αποκλίσεις που αποδίδουν τις διαλεκτικές τους διαφορές Ένα από αυτά τα αλφάβητα το ευβο'ίκό ίσως μέσω της Κύμης (της Καμπανίας) θα δανεισθούν στην Ιταλία Οι Ετρούσκοι για τη δηλωση της δικής τους γλώσσας Το αλφάβητο αυτό δέχθηκε επιδράσεις χαι από το κορινθιακό και το ιωνικό λόγω των παρακειμένων αντιστοίχων αποικιών και των εντόνων εμπορικών συναλλαγών με αυτές και τις μητροπόλεις τους Από τους Ετρούσκους γνώρισαν χαι υιοθέτησαν το αλφάβητο αυτό οι Ρωμαίοι Πρόκειται για το αποκαλούμενο κοινώς λατινικό αλφάβητο το οποίο Θα κυριαρχήσει στο μηαλύτερο μέρος του σύγχρονου κόσμου Κατά τον πέμπτο αιώνα ΠΧ η Ελλάδα με κέντρο την Αθήνα θα γίνει ο αδιαφιλονίκητος ομφαλός του αρχαίου κόσμου στον οικονομικό και ιδίως στον πολι- Σχέδιο της επιγραφιις του πρoαναφερuέντος οβελού Και τα τρία σχέδια αυτής της σελίδας οφείλοντα ι στην καθ Em Masson Dra\ving of rlle ίπscl"ίριίοn of rhe above meπrioned obelos ΑΙ] τhree drawings 01' lhis pl\ge are due to ΡΓοr Eln Masson Κυπρομινωική J γραφή σε λίθο (άνω) και σε ορειχάλκινο αγγείο (κάτω) Και τα δύο κείμενα ngotgxovtcll από τις Σκαλες Παλαwάq;ο\) Οι κυπρομινωικές γραφές δεν έχουν αποκρυπτογραφηθεί ακόμη Cypro-Minoon Ι scripτ οη srone (above) und οη brotlze vase (belονι) 80rll objects \\'ere disco\'ered at Skales ΡalaίΡaρllΟS Thc CΥΡΓο-Μίηοan scripls srill Γcιηaίl1 iπdecipllei able 11' Ι Ι

13 uilchallenged economic and cultural leader of!he ailcieil! vorld Here concep!s as democγacy equality freedom and dialogue 'v ere born and found!heir mos! bγίlιίaηr exponen!s Ιπ!he age οι' I'ericles especially aild aiso Ιa!eΓ the grea!est 'VΓίιeΓS of comedy and tγagedy hisτoriails philosophers rl1eτoriciails 'cιιlptoγi archi!ecrs aild pain!er\ Ilocked ro Athens and 110UΓished!I1ere Even af!er the Inili!ary del'ea! of A!hens and!11e ciγcliinscγibed ΓOle ίι vas des!ined to play ίη GΓeek poliιical affairs al'!er!he foul1h cennii'y 13C ίις culrural preemiilence coiltinued ro dazzle rhe vorld ιιηιίl!he eaγiυ 13yzantine period Κύμη της Καμπανίας λίγο μετά το 650 ΠΧ Δίσκο; γραμμένος ο:;τειροειι)(ος αριστερόστροφα σε το;nζό (ευβοιχό) αλφά ητo χαι τοπική (ευβο"ίζή ηλ ouτικ!] ιωνική) διάλεκτο ΓΙ εριέχn την άρνηση του μαντείου της Ήρας να χρησμοδοτήσει για μερικοιίς που επέμεναν να λύβουν χρησμό οπωσδήποτε: "Η ΕΡΕ ΟΥΚ ΕΑΙ EΠΙMANlΈYEΣΘAΙ" Cumu CaιηΡania Sliglnly later thuιl 650 BC Α disc il1scribed ίη the IΌrm of a -"ρίnιl 1'1"0111 rig!ll LO lerr ίη the 10<:al (Etlhoe<ιrl) alphhbei απιj ίη rlle locai (EHboean ie \Vestem lonic) diatecc lι cotlraii1s Ille refii ui of tlle ontcle οι' Hera to deliνer a response: "Henl ιjocs πο! <11 10'1 you ΙΟ keep ΟΠ demhl1ding (\ propiiecy " The poliιical and military Supl'tIl1acy of Atl1ens fol' a grea! parr 01' the fif!h cenτui'y BC" rhe glory ίι gained from its s!ruggle agains! Persia i!s economic ΡroSΡeΓίΙΥ and subseqιleil! cιιlτuγai suρeγίογί!υ bestolved 5ucl1 preslige οπ!he Attic dialect that even IΓΟιη!he eaγlίes! times ί! Ivas coηsίdeγed to be!he Greek dialecr pai' excej/e/jce!he veγυ model 01' linguis!ic expl'cssioil rhe Inos! polished cleares! and riches! ίπ nuance and eχργessίοn of υll!he dialects As eaγiυ υς!he end 01' the fiftl1 centliry nc olticial inscγiptions fi'oin a nuinber οι Greek speaking [egions begin το exl1ibit clearly Attic elemenrs panicularly ίπ!erms οι syntax and mοφhοlοgυ DUI'ing rhe l'o!li'th centui'y BC a lessening οι' dialecrical dίffeγeπce5 ίι afjfjarenr al thollgh ιι1ίι νaγίes by locality 13Υ!he!hiTd cenτury Bc ίη a majori!y of Ci!y sta!es rhe impression ί' tha!!ex!s 01' a public natuγe though embellished vith dialectical relics usually ίπ teγms 01' vocabulary are nolv subject to the synractical S!IΊIcture οι' the Hellenistic koi/jc TI1e koine Iv hicl1 v as ali'eady ίπ common U5e by rhe l'oul1h century 13C Ivas basically a developed I'orm ογ rl1e Αnίc dialect rhough lacking Ihe mos! ryfjical Attic fογms being al50 somevhat iilfίuenced by rl1e Ionic and Macedonian dialecrs KoiIle became moi'e and more prevalent ίπ υll regions οι' IIe GΓeek 5fJeHking \v Orld υι leasι fo!' "riling and educalion Βυι Wl1at ri1en \vas rl1e fare of rhe orhel' dialecιs? Did rhey coil!inue lo be spoken ΗΙ least ίπ rhe hoine? 1I appear5 rhar was Ihe c"se The Greek speaking v orld very dίsρeγsed geogi'apl1ically mainraiiled "ι leas! unril lare anriquily some dialecrical fjeculiai'itie5 vhich we ougl1! το sfjeak οι' more ίη lenns οι' ιouches οι' local color alld diff'erences ίπ pronlincialion alld vocabulary [athei'!han as acrual SlIlΎίνa!s 01' the archaic dialects 12

14 τιστικό τομέα Έννοιες όπως "δημοκρατία" "ισονομία" "διάλογος" αναι-ττύσσονται σε αυτόν τον χώρο και εκεί βρίσκουν την πιο λαμπρή τους Θεωρητική επεξεργασία χαι έκφραση Κατά την εποχή της διακυβέρνησης του Περιχλή ιδιαίτερα αλλά και αργότερα συρρέουν χαι ακμάζουν στην ΑΘήνα οι μεγαλύτεροι αρχαίοι τραγικοί και κωμικοί ποιητές ιστορικοί φιλόσοφοι ρήτορες γλύπτες αρχιτέκτονες ζωγράφοι Ακόμα και μετά τη στρατιωτική ήττα της Αθήνα; και τον περιορισμένο ρόλο που επέπρωτο να παίξει στην ελληνική πολιτική μετά τον τέταρτο αιώνα ΠΧ η πνευματική της ακμή συνεχίζεται χωρίς να θαμπώνει η αίγλη της μέχρι τα πρωτοβυζαντινά χρόνια ι-ι πολιτική και στρατιωτική υπεροχή της Αθήνας σε μεγ6λη περίοοο του πέμπτου αιώνα ΠΧ η δόξα που Υέιχ')ισε από τον αντιπερσιχό αγώνα η οικονομική της ευμάρεια και η συνακόλουθη συντριπτική της πολιτιστικι1 υ:προχή προσέδωσαν τέτοια αίγλη στην αττική διάλεκτο ώστε ήδη αι-τό την αρχαιότητα θεωρήθηκε ως η κατ' εξοχήν ελληνική διάλεκτος πρ6τυπο γλωσσι- κής έκφρασης το πιο εκλεπτυσμένο σαφέστερο και πλουσιότερο σε αποχρώσεις όργανο επικοινωνίας Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο πτικό ήταν το βάρος της αττικής επί των άλλων ελληνικών διαλέκτων Φαίνεται πως πρώτα στον γραπτό λόγο ήδη περί τα τέλη του πέμπτου ΠΧ αιιίνα επίσημες επιγραφές ορισμένων ελληνοφώνων περιοχών παρουσιάζουν σποραδικά σαφή αττικά στοιχεία κυρίως στη σύνταξη και στη μορφολογία Κατά τον τέταρτο αιιίνα ΠΧ η υποχώρηση των διαλεχτικιί)ν χαρακτηριστικών είναι εμφανής αλλά σε διαφορετικό ποσοστό κατά περωχές Κατά τον τρίτο αιώνα Πχ σχηματίζουμε για τις περισσότερες πόλεις την εντύπωση ότι τα κείμενα δημοσίου χαραχτήρα έχουν "διανθισθεί" οι με διαλεκτικά στοιχεία λεξιλογικά συνήθως ενώ το Υείμενο είναι συντεταγμένο στην Κοινή Η Κοινή που διαμορφώνεται ήδη αι-τό τον τέταρτο αιώνα ΠΧ είναι κατά βάση μια εξελιγμένη μορφή της αττικ11ς διαλέκτου χωρίς τα πολύ τυπικά αττικά στοιχεία με ορισμένες επιδράσεις από την ιωνική και τη μακεδονική διάλεκτο Η Κοινή χρησιμοποιήθηκε σταδιακά σε όλες τις περιοχές του ελληνόφωνου χώρου στον γρg-7[τό τουλάχιστον λόγο και στην εκπαίδευση Τι συνέβη με τις παλιές διαλέκτους; Εξακολουθούσαν να ομιλούνται τουλάχιστον στον ιδιωτιυό χ<ορο στο σπίτι; Φαίνεται πως ναι αλλά πολύ περιορισμένα Ο ελληνό- Οινοχόη ίjψους 23 εκ της ύστερης γεωμετρικής εποχής (περί το 725 πχ) Προέρχεται από την ΑΟήνα %αι συγκε- χριμενα απο 10 νεζροταφειο κοντα στο Δίπυλο Η έμμετρη επι ygacrt'l μία από τις δύο αρχαιότερες σε ελληνικό αλφάβητο είναι αριστε(κ'xjτρoφη και γραμμένη σε αττιζό αλφάβητο μάλλον δε α\'αφέρεται στον Ζάτοχο του αγγείου :που το %έρδισε σε διαγωνισμό χορού; ''ο' αυτόν :που από τους σημερινούς χορευτές χορr-ι'jει με τη μεγαλύπρη χάρη " Oillocll0e 23 CI11 i1igh ΙHle Geonletric (C 725 I3C) ΓΓΟI11 rhe cemetery near rhe ΟίΡΥΙοπ Gate ίπ Athens The IneΙΓical inscriprion one οι' the ι\\'ο oldest ί11 rhe Greek alphuber is \vrilten Ι'ΓΟΙΠ righr to left ill rhe Arric ulphaber Pl'ObabJy I'efers ιο Ihe O\\'l1er οι rhe "essel \vho \>'011 ίι ίπ ιι Ui\IlCe col1test: "Το Ιιίιη \vho Ρer'IΌnπed \V ί!" 11 the gγeiltesr r<\cc ilmollg 11ίS col1tem j10raγίe<;" J " '

15 Κορινθιακή όλπη ύψους μόλις 6 εζ από τον ναό του Απόλλωνος στην Κόρινθο Χρονολογείται περίπου στο 580 πχ Εικονίζεται αυλητής μπροστι:'1 σε όμιλο χορευτων ο Ζορυφαιος των ο;τοιων εκτελεί χορευτική παραλλαγή Η επιγραφή σε χορινοιακό αλφάβητο επεξηγει "Ηολύπρπος (το όνομα του αυλητή) ΠυρΓίας προχορεοομενος: Σ' αυτόν ανήκει η όλπη!" Corinthian olpe onjy 6 cm I1igh from rlle Temple of ΑροlΙο πι Corinth c 580 BC Depicrs a fluiist before a line ογ dancer Ihe J o t emost of \Nhom is perroι miilg a nimble leap The pailhed explaι1aιory inscripcion ίπ Ihe Corinrhian i11pllabec I'eads : Polyrerpos (rhe ΓIutist's nωηe) Pyl Fias tlle foreward dansel The 01ρe belongs ιο 11im!" from the end ογ rhe lϊ l th cenrury BC dιιγίng the "eign οι ΑΓchelaοs rhe Macedonian coun became a Inagner ΙΟΓ the fογemοsι ρhίlοsορheγs poers and anisrs ΕυΓίρίdes ZelIxes and Arisιorle rhe ΙUΙN 01 AlexandeI" rhe GΓear cγe"ted Hnd talighr ίπ Macedonia The doιninance οι rhe Macedonians ίη rhe second hall ογ rl1e fourrh centιιιγ BC and Al exander's νίcιογίοιιs campaign aghijl5r rhe Persians creared rhe polirical frame\vογk \vh ich allo\ved rhe spread 01 rhe GΓeek language as I ar as rhe Indus River GΓeek ciries \νheγe fotinded eνeγυ\vheγe ίη rhe va5r empire of AlexaJlder and Ι1ί successors resulring ίπ rhe sready Hellenizarion eirher sliperficial ΟΓ pi'ofound permanenr ΟΓ ιemρογaιγ 01' rhe indigenous poplilarions DUI'ing rl1e Hellenislic period rhe term Hellene did ηοι 50 much sigjlil y a specilic narional origin as Π1υch as ίι design ated an individu al \vho had a GΓeek edtication and \vay οι life and \vh ose langliage \vas GΓeek ΡΓΟΠ1 this ρe Γίοd υπιίι at leasr the end of antiqli iry \VΓitreJl conlnlunication was geneγaιιυ syilonymous \v irh the GΓeek lajlguage and WΓίtίπg RoInHn expailsion \vas ι-esροπsίble t or only miilor cilailges iil rllis pictιιre ίπ the eastern part 01 the einpit e FoJ' a period ογ ar least 500 years υηιίl the "ise and domil1 at ion ογ Rome the Greeks alone scientifically thottght about philosophized and WΓοte rhe hίstoγυ 01' the WΟΓld \vhich sultounded rhem It ί' ΓΓΟΠ1 rheir ΙίreraωΓe \ve learn the history customs and beliefs 01' tlle people they encounteγed The GΓeeks gave tileir o\vn vei'sion and explanation of histol'ical evei1ts and cri(isized (he institιttions and the ideas ογ othei" peoples Fot mal1y cenιuγί es GΓeek ΙίιeΓatιtΓe ί rhe only lens thγough \vhίch we can vie\v rhe hisιory and cultιtt'e of a ΙaΓge ροnίοη of ουγ plal1et DΙΙ Γίng the ρeγίοd οι' Roman ntle ιheγe was JleveΓ seγlou" comijetition betweel1 Gt'eek and Latin \vithin the eπ1ρίγe TI1e conflicr between rl1e (\ΥΟ \VΟΓlds \Vl1ich ended ίη the Π1ίΙίtarΥ rγίumρh 01' Rotne ίl1 the se cond and first cenωγίes BC did not adversely affecr rhe GΓeek language Apparently at least l1eirher the Greek cιιιωγo Ho\vever ί! did take away fγοm ί! the po\veγ 01' genuine σeatίve th ought The Roman adπ1ίnίstralors \v ith fe\v eχceprions used Greek as the 01" communica(ion ίη the eastern part 01" rile empii"e and ίη (he

16 c ο \ "> Λt 'ρωνο:: χοσιιο'" -' ':>' πολύ ο διεσπασμένος γεωγραφικά κράτησε μέχρι την ύστερη αρχαιότητα ορισμένες διαλεκτικές ιδιομορφίες τις οποίες θα πρέπει να κατανοήσουμε ως "χρώμα" περισσότερο ως διαφορές προφορ6ς και ως λεξιλογικά κατάλοmα όχι ως επιβίωση των αρχαίων διαλέκτων 'Ι-[δη α1τό τα τέλη του πέμπτου αιώνα κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αρχελάου η αυλή των Μακεδόνων βασιλέων γίνεται πι\λος έλξεως μεγάλων φιλοσόφων ποιητών καλλιτεχνών Ο Ευριπίδης ο Ζεύξις ο Αριστοτέλης ο διοάσκαλα; του Μεγάλου Αλεξάνδρου δημιουργούν ή διδάσκουν στη Μακεδονία Η επικράτηση των Μανεδόνων κατά το δεύτερο ήμ ισυ του THCigTou αιώνα ΠΧ και η νικηφόρα εκστρατεία του Αλεξάνδρου κατά των ΓΙ ερσιον δημιουργησε το πολιτικό πλαίσιο το οποίο επέτρεψε την εξάπλωση της ελληνικής γλώσσας μέχρι τον Ινδό ποταμό Ελληνικές πόλεις ιδρύονται παντού στο αχανές βασίλειο του Αλεξάνδρου χαι των διαδ6χων του με αποτέλεσμα τον σταδιακό εξελληνι σμό επιφανειακό ή βαθύτερο μ6νιμο ή πρόσκαιρα των εντοπίων πληθυσμ(jjν Κατά την ελληνιστική περίοδο το εθνικό "Έλλην" δεν σήμαινε απαραίτητα συγλεκριμένη φυλετική καταγωγή αλλά προσδιόριζε ένα άτομο που είχε ελληνική παιδεία τρόπο ζωής και εκφραζόταν στην ελληνική γλώσσα Από αυτή την περίοδο και μέχρι το τέλος της αρχαιότητας τουλ(ίχιστον η γραπτή έκφραση γενικά γίνεται συνώνυμη της ελληνικής γλώσσας και γραφής Η ρωμωκή εξάπλωση δεν θα επιφέρει παρά περιορισμένες αλλαγές σε αυτή την εικόνα στο ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας Για διάστημα μισής τουλάχιστον χιλιετηρίδας μέχρι την άνοδο και την επ ικράτηση της Ρώμης στα πολιτικό προσκήνιο κατ' αποκλειστικ6τητα Οι Έλληνες Ο"ιιέφτονται φιλoσoqχjύν ιστορούν τον κόσμο που τους περιβάλλει Μέσω των γραπτών τους μνημείων μαθαίνουμε την ιστορία τα έθιμα τις δοξασίες των λαών που γνώριζαν Οι Έλληνες έδωσαν τη δική τους εκδοχή και εξήγηση για τα ιστορικά γεγονότα έκριναν τους θεσμούς και τη σκέψη των άλλων λαών: για πολλούς αιώνες είναι ο μοναδικός μας φακός μέσα από τον οποίο βλέπουμε τα γεγονότα και τον πολιτισμό ενός μεγάλου τμήματος του πλανήτη μας Φαίνεται ότι κατά την περίοδο της ρωμα'ίκής κατοχής δεν υπήρξε ποτέ σοβαρή αντ ιπαράθεση μεταξύ των ελληνικών και των λατινικών στο εσωτερικ6 της αυτοκρατορίας Η αvτljiαλότητα και η συγκρουση των δύο κόσμων που έληξε με 15

17 Γegίοns south of the Danube The colollies of veterans ΟΓ of Italians which Iv ere I'ounded ίπ GΓeek speaking pal1s of the emρίγe gγadunllυ became assimilated and lost theii" ΟΓίgίllal language aρρaγentιγ \v irhin the space ot' Η fe\v generatiol1s Even ίn Rome and the ΙaΓge UΓban centers οι' the \vesr ηρηι1 fιόm the backlash ίη cei1ain cίγcιes the cu!tura! aιιuγe οι" GΓeek aild ωι ίι entai!ed appears to have iniίuenced maily members of the aγίstocracυ and inteliectιιals This phenolllenon was ΡartίculaΓIΥ strong during the second century AD a ΡeΓίοd of great intere5t ίπ GTeek lίteratuγe and locaι rγadίtίοns and also of intense nostalgia foγ the "authentic" Attic 01' old especialiy undej" the emρeγογs Hndrian alld ΜaΓCUS Aurelius who \\'ere steeped ίη GΓeek cu]ture During the Hellenistic ΡeΓίοd Hellenism all d JlIdaisIll coιllpelied to co exist Οκτάδραχμο του Αλεξάνδρου Α' [)ασιλέως της Μακεδονίας (περί το 497/6-454/3 πχ) Ο Αλέξανδρος ήταν ο πρώτος ΜακεΜνας μονάρχης ::του έκοψf νόμισμα με το όνομά του Οcradnιchιη of AlexaIJder Ι of MncedoIlia c 497/6-454/3 BC Alexalldet \vas the Iϊrst Macedonian ιnοnωτh ιο i sue money bearing his najne ίη the same geographical space becallle better acquainted Ivith each othei' and even though their world vie\vs weγe very dίηeγent the ]attej" \vas ίnπuenced to a degree b)/ the former As Η result ίη rhe rhίγd centllry BC the tγanslation ίπto GI'Cek 01' rhe Old Testament Ivas accomplished ίη Alexandria Egypt b)! 72 Je\vish Hellenists Froτn its eaγlίest ΥeaΓS ChΓίsrίanίtj! \v as closely allied Ivith Greek Ivhich became since ίι Ivas the most Ividely knolvn langliage ίn the ROlllan emρίγe the language of the New Testament Three of the four Gospels excepting the Gospel 01' Matthew whicll is thotight to have been originaliy Ivritten ίη Araιllaic as ινοll as rhe Γemaίnίng 23 books ΟΙ the Ne\v Testament \veγe ΟΓίgίnaΙΙΥ \VΓitten ίn GΓeek From the founh celltuγυ Αο the ΡeΓiοd ΟΙ the complete trilimph 01' rhe new Γelίgίοn the late 01' ChΓίstίanίtΥ alld the Greek langliage became inextricably linked Iv ith both abandoning the memογυ ΟΙ theii" past: rhe one ίι Jewish origins; rhe other its pagan ίdοlatγυ Christianity was transfόrmed ίπιο a universal religion \vithout distinctions of c!ass Γace and sex; the GΓeek language \vas seveγed tίόm its g!ογίοus cιι!tuγa! Γοοts and unconditionally enteγed inro the service of ChΓίstίaπίtΥ ΒΥΖηηιίυlιι that stγοllg alld 111ίghty branch of the Roman emjjire Ivas born lγom and bore the stamjj 01' the υηίοη 01' ChΓίltίallίtΥ with the Greek langliage 16 Af!er the rransler ΟΙ the imperial capital to Constantinople the ancient

18 τη στρατιωτική επικράτηση των Ρωμαίων τον δεύτερο :και τον rι:qciito αιώνα ΠΧ δεν έπληξε την ελληνική γλώσσα Φαινομενικά τουλάχιστον ούτε τον ελληνικό πολιτισμό: του στέρησε όμως τη γνήσια και δημιουργική σκέψη Η ρωμα'ίκή διοίκηση με ελάχιστες εξαιρέσεις χρησιμοποίησε την ελληνική ως μέσον Επικοινωνία; στο ανατολικό τμήμα του κράτους και για τις περοχές νοτίως του Δουνάβεως Οι αποικίες των παλαιμάχων ή των Ιταλιωτών που ευκατεστάθησαν στο ελληνόφωνο τμήμα της επικράτειας αθμιαια αφομοιώθηκαν κι έχασαν τη γλώσσα τους προφανώς σε διάστημα μερικών γενεών Ακόμα και στη Ρώμη ή στα μεγάλα αστικά κέντρα της Δύσης παρά την αντίδραση ορισμένων χύκλων η πολιτιστική αίγλη της ελληνικής και ότι αυτή συνεπάγεται φαίνεται να επηρέαζε μεγάλα τμήματα της αριστοκρατίας :και των διανοουμένων Το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα έντονο Υατά τον δεύτερο αιώνα μχ" περίοδο μεγάλου ενδιαφέροντος για τα ελληνικά γράμματα χαι την τοπική παράδοση αλλά και έντονης νοσταλγίας για την παλαιά "αυθεντική" αττική ιόίως επί αυτοκρατορίας Αδριανού και Μ!!ρκου Αυρηλίου ατόμων με ελληνική παιδεία Από τα ελληνιστικά χρόνια Ελληνισμός και lουδα'ίσμός υποχρεωμένοι να συνυπάρχουν στον ίδιο περίπου ζωτικό χώρο γνωρίζονται χαλύτερα και παρά τις διαφορετικές τους κοσμοθεωρίες ο δεύτερος επηρεάζεται σ' ένα θμό από τον nqcj)to Έτσι κατά τον τρίτο αιώνα πχ πραγματοποιείται στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου η μετάφραση στην ελληνική της Παλαιάς ΔιαΘήκης από εβδομήντα δύο Ιουδαίου; ελληνιστές Ο Χριστιανισμός θα συνδεθεί στενά και από τα πρώτα του χρόνια με την ελληνική η οποία θα γίνει ως η πιο ευρέως κατανοητή γλώσσα στη ρωμα'ίκή αυτοκρατορία η γλώσσα του ευαγγελισμού των ΕΘνικών Τα τρία από τα τέσσερα Ευαγγέλια (πλην του Ευαγγελίου του Ματθαίου που είναι γραμμένο στην αραμα'ίκή) καθcίjς και τα υπόλοιπα 23 βιβλια της ΚαL\'1iς Διαθήχης είναι γραμμένα απευθείας στην ελληνική Από τον τέταρτο αιιίνα μχ εποχή της ολοσχερούς επικράτησης της νέας Ορησχείας ο Χριστιανισμός και η ελληνική γλώσσα θα ενώσουν αναπόσπαστα τις τύχες τους εγκαταλεl-τ:οντας αμοιβαία τις μνήμες του παρελθόντος τους: τις εβραϊκές του καταβολές ο ένας την ειδωλολατρεία η άλλη Ο ένας διαμορφώνεται σε Θρησκεία οικουμενική χωρις διακρίσεις τάξεων φυλών χαι φύλου η άλλη αποκόβεται cσό το ένδοξ& πνευματικό και μη παρελθόν της και τάσσεται ανευ ορων στην υπηρεσια του πρωτου ' " 17

19 ΜegaΓίan colony I ounded by I3yzas rhe el11ρeιυr Consranrine - ΓealίΖed rhar the l utlire of the el11ρίγe no" lay ίπ rlle GΓeek and Ch Γίsιί aπ eηsι This ne\\' Home \ν ίll gγadua]]y become tlle CeI1ITe of a GΓeek sijeaking stare sillce ίπ the eighr!l cenrul'y ΑΟ Italy rhe Insr Byzantine IJossession ίn ιιιε \vest \V OLlld be fογever losr το the Όστρακα από την AO'ινu με xcιραίμίνα σε αττιχό αλ < rάβητο τα ονόματα τρι(ίnι διαστίμων προσω:n χοnίτων της :τόλη; του 50υ σι :ΤΧ του Aριστείl'Ίη του Κίμωνο; %αι του Θεμιστοκλέους Σης πόλεις με δημοχρατιχό πολίτευμα όταν ένας :τολίτη; για οποιονοήποτε λόγο εθι;ωοείω επικίν()υνοζ εεοοι1:όταν κατόπιν '" ' " -' ψηφοφορία; Οι συμ;τολίτε; του χάραζαν το όνομα του ανεπιθύμητου σε %ομμάτια σπασμ νων αγγείων (όστ!}αχα) Εξοριζόταν για ι)ι%α (αργόπ!}α για πέντε) χρόνια ο :τολίτη; του οποίου το όνομα 11ταν ΊQαμμίνο σε jfrqloomrvg α:τό 6000 όστ\:lακα Και οι τρι:ι; προα \'αqτρθrντες: πολιτικοί εξοστραχίσθη%αν Stlt:rds l'roln Atl1t:ns inscribed ίπ tl1e Anic <ιfpllaber \\lir! ΙI1ι Ilωnes 01" r!πee εlηίnεητ ciιi;ιens οι' Ι!lε tϊlth c BC: ΑΓί lides Κίlηοπ al1d Tl1elnisrocles 111 cίιίe<; \\ί[11 a deinocnitic IΌηη οι' gονcιηment \\'llen a cίτί Ζεl1 \\' as cono5idered <l tlneut 10 rile state he cουω be exiled οη rhe basis ot- a vorc His l eιlο\ν cίtίlcns ίnςci"ίbcι! ltic nωηε ΟΙ rhe ljildesirable 01lε 0)1!lt:)'ds ΟΙ hωkeιι ροιιεγυ (ohnika \VI1CIlCe ostγacislll) ;:lild i1' 11iS l1amc \\'1105 cra[clled σπ 1110rc IΙΙ<ΙΙ1 δαχ) sherds he \\'a scnt ίιιtο εχίlε ΙΌI' ιε" (lcιrεγ Γοι' Iϊ ve) Υeω s ΑΙ] οι' tl1c atόγclnι:nιίοπed cirixens ';ιιπeγcd OstnlCisrn emijire Τhus Byzanrium became idenrictii vith Orrllodoxy and the GΓeek language and steadily I ouglll lοr rhe establishi11ent of borll ΑΙ rii11es ίι had lo srγuggle aguinsr τιιε ίιιcιιγsίοns of rhe \vesιeγπ papacy \viiich \vas irsell' being rested by I'cpe;:ιtcd \vaνes οι' b<:ιγb::ιrίan invasiolls alrhough ί! nevcj' ceased to dγeaι11 01 ιιιο ancienr glοιγ 01 Rome Αι ιί11ο5 Byzanrium had ro fighr againsr orher ίnνadeγs ΡΓίncίρallΥ Slavs and ΒιιlgaΓίaπs vho gγaduallυ ίπlϊlιγaιed rhe teιτίιοιγ 01 ιιιο ei11ijil'e and vho even rllough they embγaced Onhodoxy altel' lengrhy stγliggles and rlle spilling of rίνeγs ΟΙ blood rel11ained for cenιuγίes a seriolls sοιfγce of concclίl and dangci" to ΙΙΊε Byzalltine state Alld evcn rilough thcγe \νεγε iilitial victories against another gγeat enemy lsluin that is againsr rhe ΑΓabs and rhe" ιιιο Τurks "IΙΟΙ11 rhe I3yzaIllines succeeded in Cllecking at fil'st cοπυρι govelίllnel1f and religious stγίγe cansed tlle loss ot' tile eastern eρηγchίes and Egy JJr \vhich bechme Muslim nild \vei'e 105r [ο rhe eillpire Nevenheless rlle seeds 01 Hellenism lιad taken ΙΌΟΙ and v ould beai' I γu ίι in \\'hht \VHS seellliilgly tlle most inl'enile soil Even rhough these ne\v MtJslim ΗοΙΙοπίςις 'VΓοte ίπ AΓabic ΙI'ΟΥ nanslared and ΡreseΓved fιόm fοrgeιι-ιιlness and rhe ίgnοι'aπt vrarh of medieval obscui an tists rhe Greek texts of ΑΓίstotΙe and EtJclid ΑΙ rie sanle tiille Byzanrillm \VHS selecting \vhatevej' ίι cοπsίdeγed φίιίωηιιυ beneficiai fγοm the lireratrιre 01 ancienr Greece Ι3ΟI ΟΓΟ and aftei' rhe sack 01 CοnsιaπtίnΟΡle Greek intellectlials ned 10Γ νaι'ίoιι' Γeasοns ιο rhe \vest and ther'e injected once ιηογe tile vitalit)' ογ al1cient GΓeek thotighr ίl1to \\'estern Larin CιπίsΙίanίΙΥ Ιη rhe \V esr Greek rholigllt lιad eirheι- been long I orgorιen ΟΓ in rhe best οι- circumshlnces desιorred and coltupred Τhe Renaissance signhled ΗΗ avakenίπg IΓΟΙ11 tlle long IerhHI'gy of rhe Middle Ages the Γedίscοve-Υ 01 rhe ancienr land of Greece its cιιι ΙUΓe nnd an by inreliecllia]s and anisrs rhe ΙίbeΙΉrίοn of scίentίtϊc thougllt and reatracllinenr ΙΗ ιο rhe ancienr roots fγoi11 vhicll ίι had been severed Ιπ rllis reneval rhe role

20 Το Πυζάντιο το μεγάλο και γερό κλαbί στον κορμό της ρωμα'ίκής αυτολρατορίας γεννιέται και σημαδείjεται από αυτήν axqlf)(j); την ένωση Χριστιανισμοί) και ελ ληνικής γλ(ίjσσας Με τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινού;τολη την παλιά μείαρική αποικ ία που ίδρυσε ο Βύζα; ο μονοχράτωρ πλέον Κωνσταντίνος αντιλαμf1άνεται ότι το μέλλον της αυτοχρατορίας είναι στην Ανατολή ελληνικό και χριστιανικό Η Νέα Ρόψη Θα γίνει σταδιακά το Υέντρο του ελληνόφωνου κράτους αφού τον όγοοο αιώνα Οα χαθεί για την αυτοχρατορία οριστικά η Ιταλία η τελευταία βυζαντινή κτήση στη Δύση Το Βυζάντιο ταυτίζεται με την Ορθοδοξία χαι την ελληνική γλώσσα και μάχεται για την εαραίωση των δύο σε ένα μακραίωνα και σκληρό αγ(ίνα πότε εναντίον του παρεμβατισμού της παπιχής Δύσης που δσκιμάζεται από τις αλλε:;τάλληλες ΒαρΒαρικές επιδρομές ενιί) δεν ΠUίJEL να Ο!Jαματίζεται τις παλιές ο6ξες των Ρωμαίων αυτοκρατόρων Κάποτε η j)ασιλεύoυσα αγωνίζεται εναντίον άλλων επιδ ρομέων Σλάr)ων και Βουλγάρων κυρίως οι οποίο ι εισχωρούν σταοιακά στο έ()αφος της αυτοκρατορίας χαι παρ' όλο που ασπάζονται την ΟρΟοhοξία μετcι από ατέρμονες αγώνες και ποταμοί'; αίματος παραμένουν επί αιώνες σοβαρό μέλημα και Χίνδυνος για τη υζαντινl1 bιοίκηση Παρά τι; :τρ<ίnες νίκες εναντίον του άλλου μεγάλου εχθρού του Ισλάμ οηλαδή Αράβων και έ;ιειτα Τούρκων τους οποίους οι Βυζαντινοί καταφέρνουν να αναχαιτίσουν στην αρχή με επιτυχία η κακή οιοίκηση και οι θρησκευτιχές έριδες είχαν ως τίμημα την α:τώλεια των ανατολιυών επαρ/ιών και της ΑΙΊίJπτου που εξισλαμίζονται και χί:ινονται οριστικά για την αυτοκρατοοία Όμως ο σπόρος του ελληνισμω' έχει πέσει έχει ριζώσει και θα διίιοει καρποι)ς κάτω ωτό τις πιο αντίξοες θεωρητιχά συνθήχες Τι κι αν γράφουν στα αραβικά οι νέοι ελληνιστές μεταφράζουν και έτσι διασώζουν από τη λήθη (κι C1J-τό το μένος των σκοταδιστών) Αριστοτέλη χαι ΕυκλεU')η Παράλληλα το Βυζάντιο ασχολείται ε:τιλεχτιχf1 με ότι από την αρχαία Γραμματεία Βεωρεί ψυχωφελές Πριν απ ό την άλωση τη; Βασιλεύουσας όπως χαι μετά Έλληνες διανοούμενοι καταφεύγουν για i)ιάφορους λόγους ο καθένας στη Δίση και εχεί εμβολιάζουν και πcιλι τη χριστιανιχή λατινόφωνη σκέψη με την αρχαία ελληνιχή από xalqu εκεί ξεχασμένη ή στην χαλίjτερη περlίτωση παραιτοιημένη και στρεrυlwμένη ι-τ Αναγέννηση είναι το ξύ::τνημα από τον λήθαργο του Μεσαίωνα η ανακάλυψη _ της αρχαίας ελληναής Γης Πνεύματος και Τέχνης από διανοουμένους και 19

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ 1. Από τη Γραμμική Β στην εισαγωγή του αλφαβήτου - Στον ελληνικό χώρο, υπήρχε ένα σύστημα γραφής μέχρι το 1200 π.χ. περίπου, η

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. Α.ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Β. ΑΠΟΤΗΡΩΜΗΣΤΟΒΥΖΑΝΤΙΟ 1 Τα ελληνιστικά βασίλεια Ελληνιστικός : από το ρήµα ελληνίζω, δηλ. µιµούµαι τους Έλληνες Ήταν τα βασίλεια

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Οι Έλληνες και η ελληνική γλώσσα 3-4 Η καταγωγή του ελληνικού αλφαβήτου 5-7 Οι διάλεκτοι της Αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων, 2012

Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων, 2012 «Ήδη από τον 3 ο π.χ. αιώνα η μνήμη της ανθρωπότητας στη Μεσόγειο λειτουργεί στα ελληνικά» (Jean Sirinelli, Τα παιδιά του Αλεξάνδρου, μετάφρ. Σ. Μπίνη-Σωτηροπούλου, εκδ. Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος, 2001, σ. 157.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

[Το μετόχι ως συνιστώσα παραγωγής του αγροτικού χώρου στην Κρήτη.

[Το μετόχι ως συνιστώσα παραγωγής του αγροτικού χώρου στην Κρήτη. [Το μετόχι ως συνιστώσα παραγωγής του αγροτικού χώρου στην Κρήτη. Η περίπτωση του μετοχιού Ησυχάκη στον Αλικιανό.] Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση ιδιαιτεροτήτων στην εξέλιξη του αγροτικού χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη γλώσσα και στα κείμενα» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Το φωνηεντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ Ἀναπάντεχες λεπτομέρειες γιὰ τὸν βίο καὶ τὴν πολιτεία τοῦ Ἰωάννη Λάσκαρη μᾶς εἶναι γνωστὲς ἀπὸ μιὰ σειρὰ ἐγγράφων (ποὺ ἀνακάλυψε στὰ κρατικὰ ἀρχεῖα

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής.

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΡΟΦΟΡΡΙΙΚΗ Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Relatives Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ α. η αραβική εξάπλωση με την καθοδήγηση των δύο πρώτων χαλιφών οι Άραβες εισέβαλαν και κατέκτησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις πλούσιες χώρες της Εγγύς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΣΤΡΑΚΑ ΠΗΛΙΝΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μεσοποταμία-Σουμέριοι Μέσα 4ης χιλιετίας π.χ. Σφηνοειδής γραφή Τρόπος γραφής που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 1 Βυζαντινή Ιστορία: Ορολογία Περιοδολογήσεις - Iδεολογικοποίηση. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 1 Βυζαντινή Ιστορία: Ορολογία Περιοδολογήσεις - Iδεολογικοποίηση. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 1 Βυζαντινή Ιστορία: Ορολογία Περιοδολογήσεις - Iδεολογικοποίηση Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Με την εισαγωγική διάλεξη επιδιώκεται η εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο δέχεται ως είσοδο μια ακολουθία S από n (n 40) ακέραιους αριθμούς και επιστρέφει ως έξοδο δύο ακολουθίες από θετικούς ακέραιους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ

ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ 2014 Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΗ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ Όταν οι μαθητές δημιουργούν

ΟΙ ΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ Όταν οι μαθητές δημιουργούν ΟΙ ΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ Όταν οι μαθητές δημιουργούν ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας στην Α τάξη Γυμνασίου, οι μαθητές μας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας

Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας Mavrozacharakis Emmanouil Political Scientist Abstract Greek Η προσφυγική κρίση που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ιμπριξή Ελένη. Μαυροπάνου Σοφία (Α.Μ. 13858) Μπαλόπητας Βασίλειος (Α.Μ. 13890)

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ιμπριξή Ελένη. Μαυροπάνου Σοφία (Α.Μ. 13858) Μπαλόπητας Βασίλειος (Α.Μ. 13890) Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008 2012 THE INFLUENCE OF ECONOMIC CRISIS ON GREEK ENTERPRISES DURING THE TIME PERIOD OF 2008 2012 Επιβλέπουσα καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Education and Culture: front-end evaluation of a virtual exhibition Σαπφώ Μορτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2013 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Αποτίμηση αφηγηματικών ικανοτήτων παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ Συνομωσίες, ίντριγκες και μηχανορραφίες. Θρησκευτικός φανατισμός Δεισιδαιμονία.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Τι είναι Aρχαιολογία; Η επιστήμη της αρχαιολογίας: Ασχολείται με την περισυλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΜΗΜΑ Ανδρέα Παπανδρέου Α 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία νεότερων Μαθηματικών

Ιστορία νεότερων Μαθηματικών Ιστορία νεότερων Μαθηματικών Ενότητα 3: Παπασταυρίδης Σταύρος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μαθηματικών Περιγραφή Ενότητας Ιταλοί Αβακιστές. Αλγεβρικός Συμβολισμός. Άλγεβρα στην Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία.

Διαβάστε περισσότερα