ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 184(Ι)/2002 Ο περί Σκύλων Νόµος του 2002, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Αριθµός 184(Ι) του 2002 Ο ΠΕΡΙ ΣΚΥΛΩΝ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Σκύλων Νόµος του (Ι) του Ερµηνεία. 2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια 86(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του του (Ι) του (Ι) του2000. «αδέσποτος σκύλος» σηµαίνει το σκύλο ο οποίος στερείται στέγης ή βρίσκεται εκτός των ορίων του υποστατικού του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του ή του φύλακα του και δε βρίσκεται υπό τον έλεγχο ή την άµεση επίβλεψη οποιουδήποτε ιδιοκτήτη, κατόχου ή φύλακα «αρµόδια αρχή» σηµαίνει (α) Μέσα στα δηµοτικά όρια οποιουδήποτε ήµου, το ηµοτικό Συµβούλιο ή εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο το οποίο διορίστηκε ή εξουσιοδοτήθηκε από τέτοιο Συµβούλιο. (β) Σε όλες τις άλλες περιοχές, το Κοινοτικό Συµβούλιο του χωριού το οποίο εγκαθιδρύθηκε σύµφωνα µε τον περί Κοινοτήτων Νόµο, ή εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο το οποίο διορίστηκε ή εξουσιοδοτήθηκε από το Κοινοτικό Συµβούλιο «ιευθυντής» σηµαίνει το ιευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών καθώς και κάθε Κτηνιατρικό Λειτουργό που εξουσιοδοτήθηκε ειδικά να ενεργεί εκ µέρους του «Εγγεγραµµένος Κτηνίατρος» σηµαίνει τον κατά τις διατάξεις του περί Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόµου Εγγεγραµµένο Κτηνίατρο «εγκεκριµένη παγίδα» σηµαίνει παγίδα τέτοιας φύσης και κατασκευής η οποία ικανοποιεί το ιευθυντή ότι η χρήση της δεν προκαλεί φυσικό πόνο ή ταλαιπωρία σε οποιοδήποτε σκύλο που συλλαµβάνεται σε αυτή ή που έρχεται σε επαφή µε αυτή «εξουσιοδοτηµένος Κτηνιατρικός Λειτουργός ή Κτηνιατρικός Επιθεωρητής» σηµαίνει το µέλος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών που έχει εξουσιοδοτηθεί από το ιευθυντή να εκτελεί καθήκοντα και να εφαρµόζει καθορισµένες εξουσίες που προνοούνται από τον παρόντα Νόµο «εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο» σηµαίνει πρόσωπο το οποίο διορίζεται από τον Υπουργό για συγκεκριµένη χρονική περίοδο, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας

2 46(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του αρχής, για την άσκηση των εξουσιών και εκτέλεση των καθηκόντων σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου: Νοείται ότι το πρόσωπο αυτό θα ενεργεί πάντοτε λαµβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων Νόµου «Επαρχιακή Επιτροπή Ευηµερίας Ζώων» σηµαίνει την Επιτροπή που έχει συσταθεί σε κάθε επαρχία της Κύπρου µε βάση τον περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων Νόµο «Έπαρχος» σηµαίνει τον έπαρχο της οικείας Επαρχίας «Ιδιοκτήτης σκύλου» περιλαµβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστο δεκαέξι χρονών το οποίο κατέχει άδεια κατοχής σκύλου εγγεγραµµένου στο µητρώο εγγραφής σκύλων που τηρεί ο ιευθυντής και έχει τον σκύλο κάτω από τη φροντίδα του «Προϊστάµενος Ταµείου Θήρας» σηµαίνει τον Προϊστάµενο του Ταµείου Θήρας καθώς και κάθε Λειτουργό του Ταµείου Θήρας που εξουσιοδοτείται από αυτόν για να ενεργεί εκ µέρους του «σκύλος», για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, περιλαµβάνει κάθε σκύλο κάθε φυλής και γένους ηλικίας άνω των 3 µηνών «Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών. ΜΕΡΟΣ II ΚΑΤΟΧΗ ΣΚΥΛΩΝ Άδεια 3. (1) Κανένα πρόσωπο δεν µπορεί να κατέχει σκύλο, εκτός αν έχει εφοδιαστεί µε κατοχής. τη σχετική άδεια κατοχής η οποία εκδίδεται από την αρµόδια αρχή σύµφωνα µε Πρώτος Πίνακας. τον Πρώτο Πίνακα. εύτερος Πίνακας. (2) Η άδεια κατοχής εκδίδεται µετά από την υποβολή σχετικής αίτησης και την προσκόµιση (α) Πιστοποιητικού ή βιβλιαρίου υγείας που εκδίδεται από εγγεγραµµένο κτηνίατρο σύµφωνα µε το εύτερο Πίνακα, (β) πιστοποιητικού εγγραφής και µόνιµης σήµανσης από το ιευθυντή, και Τρίτος Πίνακας. (γ) απόδειξης πληρωµής από τον κάτοχο του προβλεποµένου στον Τρίτο Πίνακα τέλους για έκδοση τέτοιας άδειας. (3) Η άδεια κατοχής ισχύει για ένα χρόνο από την ηµεροµηνία έκδοσής της και ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωµένος να την ανανεώνει κάθε χρόνο αφού παρουσιάσει πιστοποιητικό υγείας ή βιβλιάριο υγείας που εκδόθηκε από εγγεγραµµένο κτηνίατρο δεκαπέντε ηµέρες πριν τη λήξη της υφιστάµενης άδειας και καταβάλει τα καθορισµένα δικαιώµατα. Το περιεχόµενο και τον τύπο του πιστοποιητικού ή του βιβλιαρίου καθορίζει ο ιευθυντής µε γνωστοποίηση του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας. Τρίτος Πίνακας. (4) Τα τέλη έκδοσης άδειας κατοχής αναφέρονται στον Τρίτο Πίνακα και εισπράττονται από την αρµόδια αρχή που εκδίδει την άδεια. Οι κτηνοτρόφοι, οι ποιµένες και οι τυφλοί που κατέχουν σκύλους εξαιρούνται από την καταβολή οποιουδήποτε τέλους. Τέταρτος Πίνακας. (5) Η αρµόδια αρχή οφείλει να τηρεί µητρώο ιδιοκτητών σκύλων το οποίο περιλαµβάνει το όνοµα, την ταυτότητα, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και το επάγγελµα κάθε προσώπου που του παραχωρήθηκε άδεια κατοχής, καθώς και τον αριθµό εγγραφής του σκύλου µε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του σύµφωνα µε τον Τέταρτο Πίνακα.

3 (6) Σκύλος που βρίσκεται στην κατοχή οποιουδήποτε προσώπου παύει από του να βρίσκεται στην κατοχή του εν λόγω προσώπου όταν (α) Πωλείται ή παραχωρείται σε άλλο πρόσωπο. Η άδεια µπορεί κατόπιν κοινής αίτησης του κατόχου και του νέου κατόχου να µεταβιβαστεί από τον πρώτο στο δεύτερο µε οπισθογράφηση της άδειας για την υπόλοιπη περίοδο της ισχύος της: Νοείται ότι η όλη διαδικασία µεταβίβασης γίνεται µέσω της αρµόδιας αρχής. 2(α) του 137(Ι) του (β) Το πρόσωπο αυτό δηλώνει στην αρµόδια αρχή το θάνατο του σκύλου του, µε υπεύθυνη δήλωσή του, σύµφωνα µε τον τύπο που περιλαµβάνεται στο νέο Έκτο Έκτος Πίνακας. Πίνακα ή προσκοµίσει πιστοποιητικό θανάτου από εγγεγραµµένο κτηνίατρο: Νοείται ότι η αρµόδια αρχή ενηµερώνει αµέσως το ιευθυντή και την αστυνοµία για το θάνατο του σκύλου του και ο ιευθυντής ενηµερώνει σχετικά το Μητρώο που τηρείται µε βάση το άρθρο 8 του βασικού νόµου: 2(β) του 137(Ι) του Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης του ιδιοκτήτη, σύµφωνα µε την παράγραφο (γ) του άρθρου 18 του βασικού νόµου, ο ίδιος υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή µέχρι τρεις µήνες φυλάκιση ή και στις δύο αυτές ποινές (γ) Το πρόσωπο αυτό απολέσει το σκύλο και δηλώσει τούτο αµέσως στην αρµόδια αρχή. Η άδεια κατοχής σε τέτοια περίπτωση ακυρούται µετά παρέλευση έξι µηνών, εκτός σε περίπτωση που η απώλεια οφείλεται σε κλοπή που επιβεβαιώνεται µετά από έρευνα από την Αστυνοµία. Επιθεώρηση 4. (1) Η αρµόδια αρχή έχει το δικαίωµα να επιθεωρεί την οικία ή το υποστατικό υποστατικών από την που ο ιδιοκτήτης διαθέτει για διαµονή του σκύλου, για να διαπιστώσει αν οι αρµόδια αρχή. συνθήκες διαβίωσης του σκύλου δεν εγκυµονούν κινδύνους για τη δηµόσια υγεία, ασφάλεια και ευηµερία των ανθρώπων. (2) Αν υπάρχει υποψία ότι οι συνθήκες διαβίωσης του σκύλου αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων Νόµου, τότε γίνεται αναφορά στο ιευθυντή, εξουσιοδοτηµένο Κτηνιατρικό Λειτουργό ή Ιατρικό Επιθεωρητή και στην Επαρχιακή Επιτροπή Ευηµερίας των Ζώων για διερεύνηση της υπόθεσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. Υποχρέωση 5. Ο ιδιοκτήτης και/ή ο κάτοχος και/ή ο φύλακας σκύλου υποχρεούται να έχει ανάρτησης πινακίδας. αναρτηµένη πινακίδα µε προειδοποίηση «ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΥΛΟΣ» στην είσοδο της κατοικίας και/ή των υποστατικών του. Άρνηση έκδοσης 6. (1) Η αρµόδια αρχή µπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας κατοχής σε άδειας κατοχής σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή να αρνηθεί να ανανεώσει άδεια ή να ανακαλέσει και/ ή ορισµένες ακυρώσει οποιαδήποτε άδεια που χορήγησε σε οποιοδήποτε πρόσωπο για κατοχή περιπτώσεις. σκύλου για οποιοδήποτε από τους παρακάτω λόγους: (α) Όταν ο σκύλος (i) διαπιστώνεται από την αρµόδια αρχή ότι φαίνεται επικίνδυνος για το κοινό ή τα ζώα, όταν βρίσκεται εκτός του υποστατικού του ιδιοκτήτη, και/ή (ii) διαπιστώνεται από την αρµόδια αρχή ότι προκαλεί οχληρία, και/ή Πέµπτος Πίνακας. (iii) ανήκει σε µια από τις φυλές που περιλαµβάνονται στον Πέµπτο Πίνακα και τούτο επιβεβαιούται από εγγεγραµµένο κτηνίατρο ή Κτηνιατρικό Λειτουργό: Νοείται ότι η υποπαράγραφος αυτή δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση που για σκύλο τέτοιας φυλής έχει εξασφαλιστεί άδεια µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 11.

4 (β) όταν το πρόσωπο το οποίο αποτείνεται για χορήγηση άδειας κατοχής είναι ηλικίας κάτω των δεκαέξι χρονών ή έχει καταδικασθεί για παράβαση του περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων Νόµου, (γ) όταν ο αιτητής άδειας κατοχής σκύλου, ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του σκύλου (i) δε διαθέτει τους χώρους ή τα υποστατικά που εξασφαλίζουν ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης, που απαιτούνται για την κατηγορία ή φυλή του σκύλου (ii) όταν οι συνθήκες διαβίωσης του σκύλου τον καθιστούν επικίνδυνο για τη δηµόσια υγεία και την υγεία άλλων σκύλων ή ζώων (iii) όταν ο ιδιοκτήτης εγκαταλείπει το σκύλο του ή εξ υπαιτιότητας του ιδιοκτήτη, φροντιστή ή φύλακα του σκύλου ο σκύλος δραπετεύει ή διαφεύγει, (δ) όταν ο σκύλος διαβιεί σε χώρους ή υποστατικά που δεν ανήκουν στον ιδιοκτήτη του σκύλου, εκτός αν έχει γραπτή εξουσιοδότηση να τα χρησιµοποιεί από το νόµιµο ιδιοκτήτη, (ε) όταν ο σκύλος αφήνεται συστηµατικά να κυκλοφορεί ελεύθερος στους δρόµους, αφήνει ακαθαρσίες οπουδήποτε και προκαλεί οχληρία στους ενοίκους των παρακείµενων µε το χώρο του υποστατικού και κατόπιν γραπτής προειδοποίησης της αρµόδιας αρχής, ο ιδιοκτήτης παραλείπει να πάρει τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα. (2) Σε περίπτωση που ύστερα από σχετική καταγγελία της αρµόδιας αρχής στην Επαρχιακή Επιτροπή Ευηµερίας Ζώων, η τελευταία διαπιστώσει έπειτα από σχετική έρευνα ότι ιδιοκτήτης σκύλου ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τότε ο σκύλος του παραδίδεται στην αρµόδια αρχή. Η αρµόδια αρχή µεριµνά στη συνέχεια µέσω της Επαρχιακής Επιτροπής Ευηµερίας των Ζώων για τη διάθεση του σκύλου σε οργάνωση προστασίας των ζώων ή σε άλλο πρόσωπο. (3) Αν η διάθεση του σκύλου µε βάση το εδάφιο (2) σε οργάνωση προστασίας ζώων ή σε άλλο πρόσωπο δεν καθίσταται δυνατή µέσα σε τριάντα µέρες από την ηµέρα που ο σκύλος παραδίδεται στην αρµόδια αρχή, τότε ο σκύλος παραδίδεται στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για ευθανασία. (4) Οποιαδήποτε έξοδα συνεπάγεται η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου καταβάλλονται από τον ιδιοκτήτη του σκύλου. Υποστατικά και 7. (1) Η αρµόδια αρχή είναι υποχρεωµένη να διατηρεί εγκεκριµένα και χώροι περιπάτου. κατάλληλα υποστατικά για τη φύλαξη σκύλων. Μητρώο εγγραφής σκύλων. εύτερος Πίνακας. 3 του 137(Ι) του (2) Η αρµόδια αρχή δύναται να υποδείξει και να ανακοινώσει κατάλληλους χώρους περιπάτου για σκύλους στους οποίους δε θα τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις της υποπαραγράφου (iii) της παραγράφου (ε) του άρθρου (1) Ο ιευθυντής οφείλει να τηρεί µητρώο εγγραφής των σκύλων που περιέχει τον αριθµό εγγραφής του σκύλου και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εύτερο Πίνακα. (2) Όλοι οι σκύλοι ηλικίας µεγαλύτερης των έξι µηνών, πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο εγγραφής που τηρείται από το ιευθυντή. Όλοι οι ιδιοκτήτες ή τα πρόσωπα που έχουν υπό τη φροντίδα ή φύλαξη απευθύνονται στο ιευθυντή για εγγραφή στο µητρώο των σκύλων, παρουσιάζοντας πιστοποιητικό υγείας ή βιβλιάριο υγείας που αναφέρεται στο άρθρο 3(2). Σήµανση. 9. (1) Όλοι οι εγγεγραµµένοι στο µητρώο σκύλοι πρέπει να σηµαδεύονται µε τρόπο µόνιµο που φέρει κωδικό αριθµό ή άλλο στοιχείο που αντιστοιχεί µε τον αριθµό εγγραφής κάθε σκύλου.

5 (2) Ο ιευθυντής έχει τη διακριτική εξουσία να επιλέγει τον τρόπο και τη µέθοδο σήµανσης των σκύλων. (3) Ο ιευθυντής µπορεί µε γνωστοποίηση του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας (α) Να αναθέτει σε κατάλληλο πρόσωπο την εφαρµογή της σήµανσης των σκύλων: Νοείται ότι το πρόσωπο το οποίο διενεργεί τη σήµανση ενηµερώνει την αρµόδια αρχή για κάθε σήµανση την οποία διενεργεί εντός ενός µηνός από την εν λόγω διενέργεια. (β) Να καθορίζει τα τέλη σήµανσης και εγγραφής στο µητρώο κατόπιν έγκρισης του Γενικού ιευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και δηµοσίευσης τούτων στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας. Αδέσποτοι σκύλοι. 10. (1)(α) Οποιοσδήποτε αδέσποτος σκύλος µπορεί να συλληφθεί από την αρµόδια αρχή η οποία οφείλει να προβεί σε κάθε δυνατή ενέργεια για να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του σκύλου. Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωµένος να καταβάλει στην αρµόδια αρχή τα έξοδα σύλληψης και φύλαξης ή εξέτασης και θεραπείας, όπου χρειάζεται, του σκύλου από εγγεγραµµένο κτηνίατρο. (β) Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις που εγκυµονούν άµεσους κινδύνους όπου αδέσποτοι σκύλοι είναι αδύνατο ή δύσκολο να συλληφθούν από την αρµόδια αρχή και δεν µπορεί να εξασφαλισθεί άµεσα η βοήθεια εγγεγραµµένου κτηνιάτρου, αυτοί µπορούν να θανατώνονται από την Αστυνοµία, νοουµένου ότι η θανάτωση θα γίνεται µε την ελάχιστη δυνατή φυσική και ψυχική ταλαιπωρία του ζώου, µε τη µέθοδο που προβλέπεται στην παράγραφο (δ) του παρόντος εδαφίου. (γ) Σε περίπτωση που δεν ανευρίσκεται ο ιδιοκτήτης αδέσποτου σκύλου εντός δεκαπέντε ηµερών από τη σύλληψη του από την αρµόδια αρχή, τότε ο σκύλος παραχωρείται σε άλλον ενδιαφερόµενο ή παραδίδεται στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για ευθανασία: Νοείται ότι, εξαιρουµένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (β), µόνο εγγεγραµµένος κτηνίατρος θανατώνει σκύλο: Νοείται περαιτέρω ότι κατά τη διάρκεια της κράτησης τους οι αδέσποτοι σκύλοι θα διαµένουν σε εγκεκριµένα από το ιευθυντή υποστατικά. (δ) Η µέθοδος θανάτωσης σκύλου που πρέπει (i) Να προκαλεί την άµεση απώλεια των αισθήσεων και το θάνατο, ή (ii) να αρχίζει µε την εφαρµογή βαθιάς γενικής αναισθησίας, την οποία θα ακολουθεί µια διαδικασία που θα προκαλεί τελικά και οριστικά το θάνατο. (2) Καµιά αποζηµίωση είναι πληρωτέα προς τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση θανάτωσης σκύλου δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (1). Απαγορεύσεις. 11. (1) Απαγορεύεται Πέµπτος Πίνακας. (α) Η εισαγωγή στην Κύπρο επικίνδυνων φυλών σκύλων µε χαρακτηριστικά του µαχητή ή που εκτρέφονται µε σκοπό την ανάπτυξη τέτοιων χαρακτηριστικών και ανήκουν σε οποιαδήποτε φυλή που αναφέρεται στον Πέµπτο Πίνακα, (β) η κατοχή, η εκτροφή, η αναπαραγωγή, η πώληση, η ανταλλαγή σκύλων που περιγράφονται στην παράγραφο (α), η προσφορά, η διαφήµιση και. η έκθεση τους για πώληση ή ανταλλαγή:

6 Εγγραφή κυνηγετικού σκύλου. Έκτος Πίνακας. 4(1) του 137(Ι) του 4(2) του 137(Ι) του Νοείται ότι η κατοχή σκύλου που ανήκει σε φυλή που αναφέρεται στον Πέµπτο Πίνακα και βρίσκεται στην Κύπρο κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου, δεν αποτελεί αδίκηµα, νοουµένου ότι ο ιδιοκτήτης έχει εξασφαλίσει την προβλεπόµενη άδεια που αναφέρεται στον Τρίτο Πίνακα: Νοείται περαιτέρω ότι στις φυλές που αναφέρονται στον Πέµπτο Πίνακα περιλαµβάνονται και σκύλοι που προέρχονται από τη διασταύρωση τέτοιων φυλών ή και σκύλοι που προέρχονται από τη διασταύρωση σκύλου οποιασδήποτε φυλής µε σκύλο φυλής του Πέµπτου Πίνακα στους οποίους εγγεγραµµένος κτηνίατρος βεβαιώνει ότι επικρατούν τα χαρακτηριστικά των επικίνδυνων φυλών: Νοείται ακόµη περαιτέρω ότι ο Υπουργός µπορεί να τροποποιεί τον Πέµπτο Πίνακα ύστερα από σύσταση του ιευθυντή µε γνωστοποίηση του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας. (2)(α) Σκύλοι που ανήκουν σε φυλή που αναφέρεται στον Πέµπτο Πίνακα που βρίσκονται ήδη στην Κύπρο, πρέπει να στειρωθούν εντός τριάντα ηµερών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου από εγγεγραµµένο Κτηνίατρο, που εκδίδει και το ανάλογο πιστοποιητικό το οποίο κοινοποιεί αµέσως στην αρµόδια αρχή και στο ιευθυντή. (β) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας της παραγράφου (α) σκύλοι που ανήκουν στις φυλές που περιλαµβάνονται στον Πέµπτο Πίνακα πρέπει να είναι ασφαλισµένοι έναντι ζηµιάς σε ξένη περιουσία και προξένησης βλάβης έναντι οποιουδήποτε προσώπου, να φέρουν φίµωτρο εγκεκριµένο από το ιευθυντή και να είναι δεµένοι µε λουρί και να κρατούνται από πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστο 16 ετών, όταν βρίσκονται εκτός των ορίων της οικίας ή των υποστατικών του ιδιοκτήτη τους: Νοείται ότι σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται από εγγεγραµµένο Κτηνίατρο ή και Κτηνιατρικό Λειτουργό επιθετικές τάσεις των σκύλων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) προς το κοινό ή τα ζώα, οι σκύλοι αφού συλληφθούν από την αρµόδια αρχή υποβάλλονται σε ευθανασία από εγγεγραµµένο Κτηνίατρο: Νοείται περαιτέρω ότι σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις που εγκυµονούν άµεσους κινδύνους που είναι αδύνατο ή δύσκολο τέτοιοι σκύλοι να συλληφθούν από την αρµόδια αρχή και δεν µπορεί να εξασφαλισθεί άµεσα η βοήθεια εγγεγραµµένου Κτηνιάτρου, αυτοί µπορούν να θανατώνονται από την Αστυνοµία, νοουµένου ότι η θανάτωση θα γίνεται µε την ελάχιστη δυνατή φυσική και -ψυχική ταλαιπωρία του ζώου ανάλογα µε τις περιστάσεις και µε τη µέθοδο που προβλέπεται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 10 του παρόντος Νόµου. ΜΕΡΟΣ III ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΚΥΛΟΙ 12. (1) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση σκύλου κατά τη διεξαγωγή του κυνηγίου εκτός αν ο ιδιοκτήτης του έχει εφοδιαστεί µε τη σχετική άδεια χρήσης κυνηγετικού σκύλου, που εκδίδεται από το Ταµείο Θήρας σε τύπο που καθορίζεται από τον Προϊστάµενο του Ταµείου Θήρας και δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας. (2) Ο ιδιοκτήτης σκύλου που επιθυµεί να χρησιµοποιεί το σκύλο του ή τους σκύλους του στο κυνήγι, υποβάλλει στον Προϊστάµενο του Ταµείου θήρας αίτηση για παραχώρηση άδειας χρήσης κυνηγετικού σκύλου ή σκύλων στο κυνήγι. 4(3) του 137(Ι) του (3) Το Ταµείο Θήρας οφείλει να τηρεί µητρώο κατόχων άδειας σκύλου ή σκύλων στο κυνήγι. 4(4) του 137(Ι) του Κυνήγι µε σκύλους. 13. Κυνηγός που είναι ιδιοκτήτης ή φύλακας κυνηγετικών σκύλων απαγορεύεται να συνοδεύεται στο κυνήγι µε περισσότερους από δύο σκύλους.

7 Άσκηση κυνηγετικών σκύλων. 5(1) του 137(Ι) του 14. (1) Ιδιοκτήτες ή φύλακες κυνηγετικών σκύλων µπορούν να µεταφέρουν τους σκύλους τους για άσκηση σε περιοχές που καθορίζονται, ύστερα από έγκριση του οικείου Επάρχου, από τον Προϊστάµενο του Ταµείου Θήρας νοουµένου ότι κατέχουν άδεια σκύλου ή σκύλων στο κυνήγι. (2) Ο Προϊστάµενος του Ταµείου θήρας, ύστερα από έγκριση του οικείου Επάρχου, καθορίζει τη χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας θα επιτρέπεται η άσκηση των κυνηγετικών σκύλων. 5(2) του 137(Ι) του (3) Ο ιδιοκτήτης ή ο φύλακας σκύλων µπορεί να µεταφέρει για άσκηση στις περιοχές που καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου µέχρι τέσσερις σκύλους. (4) Στις περιοχές άσκησης κυνηγετικών σκύλων απαγορεύεται η άσκηση ή η κυκλοφορία σκύλων που χρησιµοποιούνται σε κυνοδροµίες, των φυλών Grey hound, Afgan hound, Saluki, Sluki, Basenji, Borzoi, Whippet, Italian grey hound ή άλλων παρόµοιων φυλών. Χώροι εκπαίδευσης 15. (1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 28, ο ιευθυντής, σε συνεννόηση κυνηγετικών σκύλων. µε την αρµόδια αρχή, δύναται µε τη χορήγηση σχετικής άδειας, σύµφωνα µε τον Όγδοος Πίνακας. Όγδοο Πίνακα, να επιτρέψει τη δηµιουργία χώρων εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων από οποιοδήποτε πρόσωπο, µε βάση τους Κανονισµούς που εκδίδονται σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο. (2) Ο χώρος εκπαίδευσης πρέπει να είναι περιφραγµένος και να βρίσκεται σε απόσταση ενός τουλάχιστο χιλιοµέτρου από κατοικηµένες περιοχές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αθλητικούς χώρους, εκδροµικούς και κατασκηνωτικούς χώρους, σχολεία και εκκλησίες. (3) Η χορηγούµενη άδεια λειτουργίας του χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων ισχύει για περίοδο ενός έτους από την ηµεροµηνία έκδοσης της, παρέχεται δε δυνατότητα ανανέωσης της, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που καθορίζονται από το ιευθυντή από κοινού µε τον Έπαρχο. Τα τέλη έκδοσης ή ανανέωσης της σχετικής άδειας καθορίζονται από το ιευθυντή σε συνεννόηση µε τον Προϊστάµενο του Ταµείου θήρας και δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας. (4) Τα τέλη έκδοσης της άδειας κατατίθενται στο ταµείο της αρµόδιας αρχής. Μεταβίβαση 16. Για τη µεταβίβαση κυνηγετικού σκύλου σε άλλο πρόσωπο, ακολουθούνται οι κυριότητας διατάξεις του άρθρου 3(6)(α). κυνηγετικού σκύλου. Απαγορευµένες περιοχές κυνηγίου. 39 του του του του του (Ι) του (Ι) του (α) του 137(Ι) του 6(β) του 137(Ι) του Απαγορεύεται η ελεύθερη ή µε επιτήρηση κυκλοφορία κυνηγετικών σκύλων εντός απαγορευµένων περιοχών κυνηγίου, κατά την ανοικτή περίοδο κυνηγίου, όπως αυτή καθορίζεται στον περί Προστασίας και ιαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραµάτων Νόµο, εκτός και αν έχουν καθοριστεί ως περιοχές άσκησης κυνηγετικών σκύλων σύµφωνα µε το εδάφιο (1) του άρθρου 14. ΜΕΡΟΣ IV - Α ΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ Αδικήµατα και ποινές. 18. Οποιοδήποτε πρόσωπο (α) Κατέχει σκύλο χωρίς άδεια κατοχής ή σκύλο που δεν είναι εγγεγραµµένος και

8 Εξώδικη ρύθµιση αδικηµάτων. 86 του του του του του του του του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 1999 σηµασµένος, (β) κατέχει σκύλο κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόµου, (γ) προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια µε πρόθεση να εξαπατήσει ή η οποία δυνατό να εξαπατήσει την αρµόδια αρχή ή το ιευθυντή στην καταγραφή ή έλεγχο των σκύλων σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο, (δ) εγκαταλείπει το σκύλο του ή δε λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να εµποδίσει τη δραπέτευση ή τη διαφυγή του, (ε) επιτρέπει ή ανέχεται όπως ο σκύλος του οποίου είναι ιδιοκτήτης ή τον οποίο έχει κάτω από τη φροντίδα του (i) προξενεί θόρυβο µε ηχηρό και συνεχές γαύγισµα που προκαλεί οχληρία στο κοινό, (ii) ρυπαίνει ή µολύνει οποιοδήποτε µέρος µε κόπρανα χωρίς να τα περισυλλέγει, (iii) περιφέρεται ελεύθερος σε δηµόσιο δρόµο ή σε οποιοδήποτε δηµόσιο µέρος χωρίς να είναι δεµένος µε λουρί ή σε µέρος που ανήκει σε άλλο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεση του, (iv) παρενοχλεί ή προξενεί ζηµιά στο θήραµα ή στις εγκαταστάσεις του Ταµείου Θήρας, σε οποιοδήποτε χώρο που είναι τόπος προστασίας του θηράµατος, (στ) παραβαίνει µε οποιοδήποτε τρόπο τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, είναι ένοχο αδικήµατος και σε περίπτωση πρώτης καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές και σε περίπτωση δεύτερης ή µεταγενέστερης καταδίκης, σε φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές. ΜΕΡΟΣ V ΕΞΩ ΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 19. (1) Τηρουµένων των διατάξεων του περί Εξωδίκου Ρυθµίσεως Αδικηµάτων Νόµου τα άρθρα 12, 13, 14, 15, 17 και 25 του παρόντος Νόµου µπορούν να τύχουν εξώδικης ρύθµισης.

9 61(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Ένατος Πίνακας. (2) Η φύση του αδικήµατος και τα τέλη της εξώδικης ρύθµισης καθορίζονται στον Ένατο Πίνακα. Επίδοση ειδοποίησης 20. Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 19, αν ο Προϊστάµενος του Ταµείου σε αδικοπραγούντες. Θήρας ή εκπρόσωπος του θεωρεί ότι πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει αδίκηµα που εµπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόµου, επιδίδει στο πρόσωπο αυτό γραπτή ειδοποίηση, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, προσφέροντας µε τον τρόπο αυτό στο εν λόγω πρόσωπο την ευκαιρία να απαλλαχθεί από οποιαδήποτε δίωξη για το πιο πάνω αδίκηµα, αφού πληρώσει το εξώδικο πρόστιµο. Καµία δίωξη δεν ασκείται αν το εξώδικο πρόστιµο καταβληθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, πριν από την πάροδο τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της ειδοποίησης. Άσκηση δίωξης και αύξηση του εξώδικου προστίµου µετά την επίδοση της ειδοποίησης. 7 του 137(Ι) του 21. (1) Μετά την επίδοση της ειδοποίησης που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 20 του παρόντος Νόµου δεν ασκείται δίωξη εναντίον του προσώπου στο οποίο επιδόθηκε, αν δεν παρέλθουν σαράντα πέντε ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης της. (2) Σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο έχει επιδοθεί η ειδοποίηση δεν πληρώσει το εξώδικο πρόστιµο που αναφέρεται σε αυτή µέσα σε τριάντα ηµέρες από την ηµεροµηνία της έκδοσης της, το εξώδικο πρόστιµο αυξάνεται µε την προσθήκη σε αυτό ποσού ίσου µε το µισό του εξώδικου προστίµου. Τόπος πληρωµής 22. (1) Η πληρωµή εξώδικου προστίµου γίνεται στο Επαρχιακό Γραφείο του εξώδικου προστίµου. Ταµείου θήρας που αναφέρεται στην ειδοποίηση. Περιεχόµενο της ειδοποίησης. (2) Τα ποσά που καταβάλλονται για οποιοδήποτε αδίκηµα, δυνάµει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, λογίζονται ως πρόστιµο το οποίο επιβλήθηκε κατόπιν καταδίκης για το εν λόγω αδίκηµα. (3) Ο υπεύθυνος του Επαρχιακού Γραφείου του Ταµείου θήρας, όπου γίνεται η πληρωµή του εξώδικου προστίµου, εκδίδει σε καθορισµένο τύπο πιστοποιητικό για την πληρωµή αυτή, το οποίο υπογράφει και το οποίο ακολούθως σε τυχόν ποινική διαδικασία, θεωρείται επαρκής απόδειξη της πληρωµής του εξώδικου προστίµου. (4) Το ποσό του εξώδικου προστίµου κατατίθεται στο Ταµείο Θήρας Η ειδοποίηση που εκδίδεται, δυνάµει του άρθρου 20 του παρόντος Νόµου (1) Καθορίζει το αδίκηµα το οποίο φέρεται ότι έχει διαπραχθεί κατά παράβαση συγκεκριµένης διάταξης Νόµου ή Κανονισµού, (2) παρέχει σε συντοµία κάθε στοιχείο του αδικήµατος που κρίνεται αναγκαίο για να δικαιολογηθεί ο προβαλλόµενος ισχυρισµός, (3) εκθέτει την περίοδο κατά την οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του παρόντος Νόµου, δε θα ασκηθεί δίωξη για το αδίκηµα, (4) παραθέτει το ποσό του εξώδικου προστίµου και αναφέρει ότι, αν το ποσό αυτό δεν πληρωθεί µέσα σε τριάντα ηµέρες, αυξάνεται κατά το ήµισυ, (5) παραθέτει τη διεύθυνση όπου το πρόστιµο δύναται να πληρωθεί. Η πληρωµή εξώδικου προστίµου δεν αποτελεί καταδίκη. 24. Η πληρωµή εξώδικου προστίµου µε βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, δεν αποτελεί καταδίκη. Το δικαστήριο όµως δύναται να λάβει υπόψη του τα πιο πάνω γεγονότα στην επιµέτρηση της ποινής σχετικά µε τη διάπραξη άλλων

10 παρόµοιων αδικηµάτων. ΜΕΡΟΣ VI ΠΟΙΚΙΛΕΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοδεία 25. Απαγορεύεται σε ποιµένες ή κτηνοτρόφους να συνοδεύονται από κτηνοτρόφων από περισσότερους των δύο σκύλων κατά τη βόσκηση των ποιµνίων ή των ζώων τους: σκύλους. Νοείται ότι οι σκύλοι που βρίσκονται πλησίον του ποιµένα ή κτηνοτρόφου και των ζώων κατά τη βόσκηση ή µετακίνηση των ζώων, µπορεί να µην είναι δεµένοι Σκύλος µη δεµένος ή 26. Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του άρθρου 25 του παρόντος Νόµου, περιορισµένος. σκύλος που ανήκει σε ποιµένα ή κτηνοτρόφο και δεν είναι δεµένος µε λουρί σε περιοχή ή χώρο που δεν αποτελεί µέρος του υποστατικού στα οποία διαµένει ο ποιµένας ή ο κτηνοτρόφος ή το πρόσωπο που έχει αυτόν υπό τη φροντίδα του, δύναται να συλληφθεί από την αρµόδια αρχή ή από εξουσιοδοτηµένο από τον Υπουργό πρόσωπο. Παγίδευση. 27. (1) Οποιοσδήποτε αστυνοµικός, θηροφύλακας ή εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, δύναται να τοποθετεί, εγκαθιστά και χρησιµοποιεί εγκεκριµένες παγίδες για σύλληψη αδέσποτων σκύλων. Χώροι εκτροφής εκγύµνασης, εκπαίδευσης και αναπαραγωγής σκύλων. 90 του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Κεφ του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 1997 (2) Σκύλοι που συλλαµβάνονται δυνάµει του εδαφίου (1) παραδίδονται στην αρµόδια αρχή η οποία οφείλει να εφαρµόζει τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος Νόµου. 28. Χώροι και υποστατικά φύλαξης, εκτροφής, αναπαραγωγής ή εκπαίδευσης/ εκγύµνασης σκύλων πρέπει να είναι εγγεγραµµένα µε βάση τον περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων Νόµο: Νοείται ότι για τη δηµιουργία των πιο πάνω χώρων και υποστατικών, εξασφαλίζεται άδεια µε βάση το Νόµο περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας και το Νόµο περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών.

11 71(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του2000. Σκύλος για 29. (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο που επιλέγει θηλυκό σκύλο για αναπαραγωγή, αναπαραγωγή. οφείλει να δηλώνει τούτο στο ιευθυντή εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία που ο σκύλος περιέρχεται στην ιδιοκτησία ή στην κατοχή του. έκατος Πίνακας. (2) Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος θηλυκού σκύλου, οφείλει να δηλώνει στην αρµόδια αρχή τον αριθµό των κουταβιών που προήλθαν από κάθε γέννα και τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των προσώπων που τα διέθεσε καθώς και το χρόνο διάθεσης τους (3) Η αρµόδια αρχή δικαιούται να ελέγχει ανά τρίµηνο τουλάχιστο τους θηλυκούς σκύλους που χρησιµοποιούνται για αναπαραγωγή για σκοπούς εµπορίας ή για άλλους σκοπούς και σε περίπτωση εγκυµοσύνης να επιβάλλει τέλη σύµφωνα µε το δέκατο πίνακα. Απαγόρευση 30. Ο Υπουργός µπορεί µε γνωστοποίηση του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη παρουσίας σκύλων. Εφηµερίδα της ηµοκρατίας να απαγορεύει την παρουσία σκύλων ή καθορισµένη φυλή σκύλων σε καθορισµένο τόπο, χώρους και µέσα µεταφοράς ή να επιτρέπει υπό όρους την κυκλοφορία σκύλων σε καθορισµένο τόπο, χώρους και µέσα µεταφοράς. Απαγορεύσεις ή υπό 31. Ο Υπουργός µε γνωστοποίηση του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα όρους εκτροφή, της ηµοκρατίας και κατόπιν σύστασης της αρµόδιας αρχής ή του ιευθυντή, διατήρηση, ανάλογα µε την περίπτωση, έχει την εξουσία να απαγορεύσει ή να επιτρέψει υπό εκπαίδευση κτλ. όρους την εκτροφή, διατήρηση ή εκπαίδευση, εκγύµναση, κυκλοφορία ή παρουσία σκύλων. σκύλων σε περιοχές των δήµων ή της υπαίθρου αν για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία κινδυνεύει η δηµόσια υγεία και ασφάλεια ή η υγεία και ευηµερία άλλων ζώων, η ευηµερία του ανθρώπου ή το περιβάλλον. ραστικά µέτρα σε 32. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων εξαιρετικές Νόµου ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού Νόµου περιπτώσεις. (α) Ο ιευθυντής ή οποιοσδήποτε εξουσιοδοτηµένος Κτηνιατρικός Λειτουργός έχει την εξουσία να κρατεί, εξετάζει και υποβάλλει σε θεραπεία, στειρώνει ή θανατώνει µε βάση τον παρόντα Νόµο, οποιοδήποτε σκύλο που κατά την κρίση του λιµοκτονεί ή ζει κάτω από άθλιες συνθήκες ή είναι επικίνδυνος για τη δηµόσια υγεία, (β) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις που εγκυµονούν άµεσους κινδύνους για τη ζωή, την ασφάλεια και /ή την υγεία ανθρώπων και ζώων, οποιοδήποτε µέλος της Αστυνοµίας ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, έχει την εξουσία να συλλαµβάνει και όταν αυτό είναι αδύνατο, να θανατώνει οποιοδήποτε σκύλο µε βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, (γ) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις όπου αδέσποτος σκύλος προκαλεί άµεση, ανεξέλεγκτη ζηµιά σε είδη άγριας ζωής ή κτηνοτροφικά υποστατικά, οποιοσδήποτε αστυνοµικός ή θηροφύλακας του Ταµείου Θήρας έχει την εξουσία να συλλαµβάνει και όταν αυτό είναι αδύνατο, να θανατώνει οποιοδήποτε σκύλο, µε βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. Κανονισµοί. 33. Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να εκδίδει Κανονισµούς που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας για την ειδικότερη ρύθµιση και χειρισµό θεµάτων που αποτελούν αντικείµενο ειδικής ρύθµισης στον παρόντα Νόµο.

12 Κατάργηση και επιφύλαξη. Κεφ του του του του του του Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου. 34. (1) Οι περί Σκύλων και οι περί Κυνών Νόµοι καταργούνται από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου. (2) Οποιαδήποτε άδεια η οποία χορηγήθηκε µε βάση τους Νόµους που καταργούνται δυνάµει του εδαφίου (1) θα θεωρείται ως να έχει χορηγηθεί µε βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. 35. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ σε ηµεροµηνία που θα καθοριστεί µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας. ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 3(1)) ΤΥΠΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΚΥΛΟΥ Αριθµός Αδείας Αριθµός Μητρώου Σκύλου ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ/ ΗΜΟΥ Με το παρόν χορηγείται άδεια στον / στην κύριο / α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Αρ. Ταυτότητας: ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Για τον πιο κάτω σκύλο: ΟΝΟΜΑ ΣΚΥΛΟΥ: ΦΥΛΗ: ΦΥΛΟ: ΧΡΩΜΑ: Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά (αν υπάρχουν): Κατηγορία σκύλου (Ποιµενικός, Κυνηγετικός, Φύλακας, κλπ.): ΤΕΛΟΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ 8 του 137(Ι) του 2005 Η άδεια αυτή ισχύει για ένα χρόνο από την ηµεροµηνία έκδοσής της. Εκδόθηκε στις / / Στοιχεία ιδιοκτήτη: (α) Ονοµατεπώνυµο: ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 3(2)(α)) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ή ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Υπογραφή και Σφραγίδα Αρµόδιας Αρχής

13 (β) Αρ. Ταυτότητας: (γ) ιεύθυνση: (δ) Όνοµα Σκύλου: 2. Στοιχεία σκύλου: (α) Φυλή: (β) Φύλο: (γ) Ηµερ. Γέννησης ή Ηλικία: (δ) Χρώµα και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: (ε) Χαρακτήρας του Ζώου: 3. Εµβόλια που έγιναν στον σκύλο. Ποια και πότε: 4. Αποπαρασιτισµός του Σκύλου: Εξωτερικά/Εσωτερικά Παράσιτα (α) Εξωτερικά/Εσωτερικά Παράσιτα: Ηµερ.: : (β) Εσωτερικά Παράσιτα: 5. Άλλες εξετάσεις που έγιναν: 6. Γενική κατάσταση του ζώου: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡ. ΤΗΛ.: ΑΡ. ΦΑΞ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΗΜΕΡ.: ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 3(4)) ΤΕΛΗ Α ΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΚΥΛΟΥ Κατηγορία Σκύλων Σκύλοι αρσενικοί στειρωµένοι ή µη 9 του 137(Ι) του 2005 Σκύλοι θηλυκοί µη στειρωµένοι 9 του 137(Ι) του 2005 Σκύλοι θηλυκοί Στειρωµένοι 9 του 137(Ι) του 2005 Ποσό 12,00 12,00 12,00 Επικίνδυνες φυλές σκύλων στειρωµένων 100,00 ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

14 (Άρθρο 3(5)) ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΚΥΛΩΝ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΥΛΟΥ 1. (α) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ: (β) ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: (γ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: (δ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: (ε) ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΞ / (στ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ: 2. (α) ΟΝΟΜΑ ΣΚΥΛΟΥ: (β) ΦΥΛΗ: (γ) ΦΥΛΟ: (δ) ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: (ε) ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΠΚΑ: 3. (α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΚΥΛΟΥ (Ποιµενικός, Κυνηγετικός, Φύλακας, κλπ.): (β) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΥΛΟΥ (Φιλικός, Επιθετικός, κλπ): (γ) ΣΚΟΠΟΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ: 4. (α) ΤΥΧΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΟΥ ΕΤΥΧΕ Ο ΣΚΥΛΟΣ: (β) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΣ/ΤΕΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 6) ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΦΥΛΕΣ ΣΚΥΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΦΥΛΕΣ ΣΚΥΛΩΝ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΑΧΗΤΗ Ή ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (a) Pit Bull Terrier ή American Pit Bull (b) Japanese Tossa (c) Dogo Argentine (d) Fila Brazileiro 4(5) και 10 του 137(Ι) του

15 ΕΚΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ [Άρθρο 3(6)(β)] ΤΥΠΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ Εγώ ο κάτωθι υποφαινόµενος Επίθετο: Όνοµα: Αρ. Ταυτότητας: ιεύθυνση: Φύλο (Άρρεν/Θήλυ): Αριθµός άδειας κατοχής σκύλου: ηλώνω υπεύθυνα ότι ο σκύλος µου έχει πεθάνει στις στην περιοχή (πόλη/χωριό). Ηµεροµηνία: Υπογραφή κατόχου σκύλου ». ΕΒ ΟΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε 5(5) και 11 του 137(Ι) του 2005 ΟΓ ΟΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 15(1)) Α ΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΚΥΛΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ Ο ιευθυντής του Τµήµατος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάµει του περί Σκύλων Νόµου, χορηγεί κατόπιν αίτησης ηµερ στον / στην από ιεύθυνση: άδεια εγγραφής και λειτουργίας χώρου εκπαίδευσης σκύλων κυνηγίου στο τεµ Φύλλο/Σχέδιο του Χωριού κάτω από τους ακόλουθους όρους: Η παρούσα Άδεια δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε από το ιευθυντή εφ' όσον δεν τηρούνται οι διατάξεις του περί Σκύλων Νόµου και του περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων Νόµου όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. Ηµερ.: Υπογραφή: Σφραγίδα ιευθυντής Τµήµατος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ΕΝΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 19) ΕΞΩ ΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Α ΙΚΗΜΑΤΩΝ Α/Α Περιγραφή Αδικήµατος Καθορισµένο Πρόστιµο Άρθρο

16 1. Κυνήγι µε τη συνοδεία σκύλου- Πρόσωπο που κυνηγά µε µη εγγεγραµµένο σκύλο ως κυνηγετικό Κυνήγι µε τη συνοδεία σκύλου- Πρόσωπο που κυνηγά µε τη συνοδεία περισσοτέρων των δύο σκύλων Άσκηση σκύλων- 12 του 137(Ι) του Ποιµένες ή κτηνοτρόφοι µε τη συνοδεία σκύλων- Ποιµένες ή κτηνοτρόφοι που συνοδεύονται κατά τη βόσκηση των ποιµνίων ή ζώων τους µε εγγεγραµµένους κυνηγετικούς σκύλους εκτός των καθορισµένων περιοχών άσκησης κυνηγετικών σκύλων Κυκλοφορία σκύλων- Πρόσωπο που κυκλοφορεί µε κυνηγετικό σκύλο σε απαγορευµένες περιοχές κυνηγίου Ποιµένες ή κτηνοτρόφοι µε τη συνοδεία σκύλων- Ποιµένες ή κτηνοτρόφοι που συνοδεύονται κατά τη βόσκηση των ποιµνίων ή ζώων τους µε περισσότερους των δύο σκύλων Τέλη αναπαραγωγής: ΕΚΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 29(3)) (α) για σκοπούς εµπορίας (β) για άλλους σκοπούς 50,00 για κάθε γέννα 20,00 για κάθε γέννα 13 του 137(Ι) του 13. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4135, 18.7.2007 Ν. 103(Ι)/2007 Ο περί των Αθέµιτων Εµπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων όλης της χώρας» Στην Αθήνα σήµερα 20.11.2002, και στα γραφεία του Ο.ΜΕ..,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 14 / 10 / 2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 138.737 ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 71202 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Β ΟΜΑ Α) ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Άρθ. 1. ΟΡΙΣΜΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Άρθ. 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Άρθ. 1. ΟΡΙΣΜΟΣ 0 κανονισµός αυτός εκδίδεται µε βάση το άρθ. 23 του Ν1069/80 και καθορίζει τις σχέσεις της επιχείρησης µε τους καταναλωτές σε θέµατα που αφορούν την σύνδεση Τηλεθέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ) ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ) ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ) ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στ. σήµερα την οι υπογραφόµενοι στο παρόν: α). του., κάτοικος, οδός, κάτοχος του Α Τ.., µε ΑΦΜ. και OΥ β). του., κάτοικος, οδός, κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Με τις προτεινόµενες διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 121(Ι)/2014 121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1ο Ο παρών κανονισµός άρδευσης αφορά στην άρδευση των κτηµάτων της περιοχής, που βρίσκονται στα όρια του ήµου Αµφίπολης, που εξυπηρετούνται από τα νερά που διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΤΕΕ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1. «Η κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόµενους ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προµήθειας µε τίτλο: Προµήθεια Υπηρεσιών ηµοσιότητας του Συστήµατος "Γεωπύλη ΕΓΝΑΤΙΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

του Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Π.Ε. Ένας χρήσιµος οδηγός αφιέρωµα στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό της Π.Ε..

του Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Π.Ε. Ένας χρήσιµος οδηγός αφιέρωµα στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό της Π.Ε.. ηµητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π. Α. Σ. Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako του Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛ. Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 2 Β ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 7/12-02-2013 (αρ. πρωτ. 17 11γ/ο/5/8/12.02.2013/ΦΕΚ363Β/19-02-2013) 1 ΟΜΑ Α 1: ΟΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΚΗ, 30 Ιουλίου 2009, Συνεδρίασης του Τµήµατος ιακοπής των Εργασιών ιεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

2. ηµήτριο Λογοθέτη του Ιωάννη και της Ελένης, κατηγορούµενο για α) συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση µε σκοπό τη διάπραξη

2. ηµήτριο Λογοθέτη του Ιωάννη και της Ελένης, κατηγορούµενο για α) συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση µε σκοπό τη διάπραξη Εγκληµατική Οργάνωση Νο1 Η αστυνοµία έχει εντοπίσει 12 από τους τουλάχιστον 13 φερόµενους ως µέλη της, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα στα πλαίσια του αυτόφωρου. Πρόκειται, σύµφωνα µε τη σχηµατισθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν. 122(Ι)/2003 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3742, 25.7.2003 737 Ν. 122(Ι)/2003 Ο περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµος του 2003, εκδίδεται µε δηµοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΙΑΛΕΞΗ #5 ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2013-14 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Φυσικών Προσώπων Νέος Νόµος 4110/2013 ΠΑΛΑΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ Κλίµακα Άρθρου 9 του Ν. 2238/94 Εισήχθη µε το Νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ «Τροποποιηµένο Πρόγραµµα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης µε επιδότηση των εργοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείµενο Συγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 22-7-2009 Αριθμ.πρωτ.710 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 23 και 24 ν.3763/2009. Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1066343/536/πολ.1088/3-7-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ε- νηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική. εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των. Εθελοντικών Οµάδων

Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική. εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των. Εθελοντικών Οµάδων Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των Εθελοντικών Οµάδων 1 Κανονισµοί Λειτουργίας Εθελοντικών Οµάδων του ήµου Λακατάµιας Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Στίλπωνος Κυριακίδη 17 69100 Κομοτηνή Κομοτηνή, 8/04/2014 Πληροφορίες : Μίχος Νικόλαος/Καραλίδου Φωτεινή Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο Νόµος: 2110/92 Κύρωση της από 29 Ιουνίου 1990 τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987 που κυρώθηκε µε το ν. 1818/1988, σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος. (ΦΕΚ 206/Α/29-12-92)

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελούν θεμελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003313118 2015-11-16

15PROC003313118 2015-11-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 13 Νοεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 17043 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 27/06/2011 (E6Μ) 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 27/06/2011 (E6Μ) 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων, Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και άλλες διατάξεις ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 1. Ο Ν.

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής Μονάδας

http://www.gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής Μονάδας ηµητρακόπουλος Γιώργος Πρόεδρος του Συλλόγου της Νίκαιας Υποψήφιος Αιρετός ΠΥΣΠΕ / ΚΥΣΠΕ Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Α. Αγαπητοί συµµαθητές, Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ο αρθρογράφος περιγράφοντας το αγχωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του N. /τος 400/70, του N.489/76, όπως εκάστοτε ισχύουν και του N.2496/97, όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 01002050209980016 3101 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 205 2Σεπτεμβριου 1996 ΝΟΜΟΣΥΠ' ΑΡΙΘ. 2639 Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επί θεώρησης Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Εύα Κασάπη Ηράκλειο Κρήτης 2-7-2008 Η διαχείριση προσβάσεων είναι πολιτικές τεχνικές οδηγίες διαδικασίες που αποσκοπούν στην: Βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Κεφ. 350. 25 του 1972 31 του 1982 172 του 1988 9(Ι) του 1994 18(Ι) του 1996 24(Ι) του 2007 63(Ι) του 2007 9(Ι) του 2012 199(I) του 2012 105(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Ακρίτας Καϊδατζής Λέκτορας Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. /νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 169 & Κουτσούµπα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 147 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 147 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 6 / 18-03-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 147 / 2015 ΘΕΜΑ: Ορισµός Καλλιτεχνικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 35 /2012 Αρ. Πρωτ.:45414 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Π.Κ. 30/4-10-2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας, ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά, 31-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.18.03.1/8 Αρ. Τηλ.:22800945/918 Αρ. Φαξ:22428268/ 22800869 E-mail:circularsec@schools.ac.cy ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 1569 Έτος: 1985 ΦΕΚ: Α 183 19851025 Τέθηκε σε ισχύ: 25.10.1985 Ηµ.Υπογραφής: 21.10.1985 Τίτλος ιαµεσολάβηση στις συµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των όρων υπηρεσιών προς τους αστέγους».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση Κοινωνικοοικονοµικά µόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής: / /2015 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου, Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,. Αριθμός Απόφασης 1/2012 της 1 ης Δεκεμβρίου 2012. τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. ιερεύνηση συνθηκών θανάτων νεογνών [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1464/25-02-1999]

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. ιερεύνηση συνθηκών θανάτων νεογνών [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1464/25-02-1999] Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1464/25-02-1999] Θέµα: ιερεύνηση συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε Αναπληρωματική Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή)

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Ε ΕΣΣΑΣ (Προϋπολογισµός:103.196,81 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) Ο Προσφέρων υποχρεούται: 1) Μαζί µε την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 184(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 184(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ. 4543, 9.12.2015 Ν. 184(I)/2015 Ν. 184(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΝΑΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Ελληνικά Ταχυδρομεία Κεντρική Υπηρεσία Δνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης Τομέας Ρυθμιστικού Πλαισίου και Ανταγωνισμού Σταδίου 60 101 88 Αθήνα Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1263

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΗΜ-ΑΗΙ ΑΔΑΜ: 15PROC003250014

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΗΜ-ΑΗΙ ΑΔΑΜ: 15PROC003250014 Γούρνες 3-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός πρωτ. 23428 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.185,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3681 Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Μάλτας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος. ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Νικόλαος ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 8 µήνες 1. Άγιος Νικόλαος ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 8 µήνες 1

Άγιος Νικόλαος ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 8 µήνες 1. Άγιος Νικόλαος ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 8 µήνες 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 03/12/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ: 152933 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφήγηση. Βασικά στοιχεία αφηγηµατικού κειµένου:

Αφήγηση. Βασικά στοιχεία αφηγηµατικού κειµένου: Αφήγηση Αφήγηση µιας ιστορίας έχουµε όταν παρουσιάζουµε γεγονότα µε µια ορισµένη σειρά. Τα γεγονότα µπορεί να είναι πραγµατικά ή φανταστικά. Η αφήγηση µπορεί να είναι προφορική ή γραπτή. Όταν η αφήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της ιοίκησης της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόµο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 9 η -7-2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα - παρ. 1 του άρθ. 1Α

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/8/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 36035 /ΔΕΚΟ 1350 Δ/ΝΣΗ ΔΕΚΟ Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα