Sunday between October 11 and 17 The Fathers of the Seventh Ecumenical Council

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Sunday between October 11 and 17 The Fathers of the Seventh Ecumenical Council"

Transcript

1 Sunday between October 11 and 17 he Fathers of the Seventh Ecumenical Council his file contains translations of the following items from Great Vespers: 1. he six stikhiry at Ps 140, as well as the stikhira at Glory; 2. he stikhira at Glory for the Litija, and the heotokion; 3. he stikhira at Glory for the Apostikha, and the heotokion; 4. he roparion for the Fathers, and the heotokion. A translation into modern literary English begins on page 1, and a reworking of that version into a reasonable facsimile of traditional liturgical English begins on page 5. In translating, I have a preference for Saxon roots, and I have used such words in both versions. Endnote reference numbers appear only in the modern literary version. hroughout the translation, angle-brackets ( / ) enclose words added to clarify the sense or to meet the requirements of English grammar. he Greek text of the stikhiry and roparia is given in the endnotes, along with an occasional Scriptural reference. he Slavonic for this service was not available to me for this translation. he Greek text of these stikhiry is taken from the CD distributed by Fr Leo Schefe: Leitourgika keimena; the one I have was produced in March According to the documentation on the disk, the texts were taken from the publications of the Phos publishing house, in Athens. Wherever possible, this text was compared to and corrected from the text of the anthology published by the Monastery of Grottaferrata; in this case, Anthologion (Rome, 1967), Vol. I, pp Ps 140 is used as an abbreviation for the entire complex of Vesperal Psalms (140, 141, 129, 116). Scriptural references are to the Septuagint, unless otherwise specified. Please note that the Greek rubrics, as well as the Slavonic ypikon, say that this commemoration is served on the Sunday that falls on October 11, or the next Sunday thereafter. Some have interpreted the rubrics to mean that it is celebrated on the Sunday nearest October 11, but that seems not to be supported by the wording of the texts at my disposal. Perhaps there are other customs, not attested in these texts.

2 October 11 th to 17 th ~ Fathers of the Seventh Ecumenical Council At Vespers, at Ps 140, these stikhiry, Mode VI [Given up as lost] Stikhira 1 1 he seven Synods of the Fathers held at different times the Patriarch Germanos the New gathered together in one place, in one Kanon 2 ; in it, writing down the Fathers dogmas and confirming them, he presented those holy men as sleepless intercessors of salvation to the Lord, and as fellow-shepherds of the fold. Stikhira 2 3 he letter of the Law made the seventh day honorable for the children of the Hebrews, who were waiting in shadow, and worshipped on that day. his seventh, indeed, Fathers, you made more honorable, gathering in Seven Synods with the assent of God, who of old in six days perfected creation, and blessed the seventh, for you set forth the definition of the faith. Stikhira 3 4 hrice-happy Fathers, you taught clearly to all, from the things the rinity has done, that it is the cause of the origin of the cosmos; for, putting the teachings of the three Synods and the four in most mystical ly accurate expression, and, appearing as defenders of the Orthodox teaching, you showed that there are four elements, and that the rinity created them, and made the cosmos. Stikhira 4 5 J ust one bending over of the Prophet Elisha the all-excellent was sufficient to breathe life into the eager lady s child lying cold in death ; nevertheless, he bent back seven times 6, and he bent forward over him, as a seer announcing beforehand the number of your gatherings, by which you breathed life into the dying of the Word of God, condemning Arius and those supporting that wretch.

3 October 11 th to 17 th ~ Fathers of the Seventh Ecumenical Council Page 2 Stikhira 5 7 he robe of Christ 8 that was torn and thrown to barking dogs you wisely stitched together, venerable Fathers, by no means enduring the sight of His nakedness, as Shem and Japeth in olden times were ashamed to see the nakedness of their father Noah 9 so you felt shame at seeing the parricide Arius, namesake of madness, and those who agree with that wretch. Stikhira 6 10 he followers of Macedonius and Nestorius, of Eutyches and Dioscorus, of Apollinaris, Sabellius and Severus, once exposed as violent wolves in sheepskins, you, as true shepherds, drove out of the Savior s fold, shorn of their fleeces, rightly deposing the thrice-unhappy men ; and for this reason we magnify you. Glory, Mode VI 11 he mystical trumpets of the Spirit, the God-bearing Fathers let us acclaim today, for they sang in the midst of the church an harmonious song of theology, that the rinity is one unchanging essence and Godhead; they overthrew Arius and they fight for the Orthodox, interceding always with the Lord, that our souls be shown mercy. LIIJA Glory Mode III H oly Fathers, you have become scrupulous guardians of the Apostolic traditions; after teaching the doctrine of the consubstantiality of the Holy rinity in an Orthodox manner, in council you confounded the blasphemy of Arius.

4 October 11 th to 17 th ~ Fathers of the Seventh Ecumenical Council Page 3 After him, you refuted also Macedonius who said the Holy Spirit is a creature, you condemned Nestorius, Eutykhes and Dioscorus, Sabellius and Severus the Monophysite. We pray you to intercede for us who have been freed from their errors, that our life may be preserved undefiled in the faith. 12 heotokion, Mode III heotokos, the protection of all in need, in you is our confidence, in you is our boast, in you is all our hope. Intercede with Him who was born of you for your unprofitable servants. 13 APOSIKHA Glory, Mode IV oday, let us celebrate a feast, faithfully and with reverence, in honor of the yearly commemoration of the God-bearing Fathers gathered in the radiant city of Nicaea, the college of priests of the Orthodox. For these men, with pious mind, put down the godless dogma of the terrible Arius, and by synodal decree, they ostracized that wretch from the catholic church. And, expounding these matters accurately and devoutly in the Symbol of the Faith, they taught all men to confess clearly that the Son of God is consubstantial and co-eternal, existing before the ages. For this reason even we, following and firmly believing their godly dogmas, worship as God 14 the Son and the all-holy Spirit together with the Father, the consubstantial rinity in one Godhead. 15 heotokion, Mode IV I ncline your ear to the cries for help of those of your household, allblameless Lady, stopping the terrible uprisings against us, 16 setting us free from every affliction; for we have only you as our sure and firm anchor, and we have obtained your protection;

5 October 11 th to 17 th ~ Fathers of the Seventh Ecumenical Council Page 4 Mistress, let us who cry to you not be put to shame. Hurry to intercede for those who call to you in faith: Rejoice, Mistress, the help of all, the joy and protection and salvation of our souls. 17 roparion, Mode VIII M ost glorified are You, O Christ our God, who established our Fathers as shining lights on the earth, and through them guided all of us to the true Faith: Most compassionate Lord, glory to You! 18 heotokion, Mode VIII G ood One, who for us were born of a Virgin, and endured crucifixion, and despoiled death by death, and showed forth the Resurrection, do not overlook those whom You created with Your hand; show forth Your love for mankind, Merciful One: Accept the heotokos who bore You as she intercedes for us, and, our Savior, save a desperate people. 19

6 October 11 th to 17 th ~ Fathers of the Seventh Ecumenical Council Page 5 he texts are here recast into a reasonable likeness of raditional Liturgical English. Stikhira 1 he seven Synods of the Fathers held at different times the Patriarch Germanos the New gathered together in one place, in one Kanon; in it, writing down the Fathers dogmas and confirming them, he presented those holy men as sleepless intercessors of salvation to the Lord, and as fellow-shepherds of the fold. Stikhira 2 he letter of the Law made the seventh day honorable for the children of the Hebrews, that waited in shadow, and worshipped on that day. his seventh, indeed, O Fathers, ye made more honorable, gathering in Seven Synods with the assent of God, that of old in six days perfected creation, and blessed the seventh, for ye set forth the definition of the faith. Stikhira 3 O thrice-happy Fathers, ye taught clearly to all men from its acts, that the rinity is the cause of the origin of the cosmos; for, putting the teachings of the three and the four Synods in a most mystical ly accurate expression, and, appearing as defenders of the Orthodox teaching, ye showed that there are four elements, and that the rinity created them, and made the cosmos. Stikhira 4 J ust one bending over of the Prophet Elisha the all-excellent was sufficient to breathe life into the eager lady s child lying cold in death ; nevertheless, he bent back seven times, and he bent forward over him, as a seer announcing beforehand the number of your gatherings, by which ye breathed life into the dying of the Word of God, condemning Arius and those supporting that wretch.

7 October 11 th to 17 th ~ Fathers of the Seventh Ecumenical Council Page 6 Stikhira 5 he robe of Christ that was torn and thrown to barking dogs ye wisely stitched together, O venerable Fathers, by no means enduring the sight of His nakedness, as Shem and Japeth in olden times were ashamed to see the nakedness of their father Noah so ye felt shame at seeing the parricide Arius, namesake of madness, and those who agree with that wretch. Stikhira 6 he Macedonians and Nestorians, the Eutychians and the Dioscorians, the Apollinarians and the Sabellioseverans, once revealed as violent wolves in sheepskins, ye, as true shepherds, drave out of the Saviour s fold, shorn of their fleeces, rightly deposing the thrice-unhappy men ; wherefore we magnify you. Glory, Mode VI he mystical trumpets of the Spirit, the God-bearing Fathers let us acclaim today, which sang in the midst of the church an harmonious song of theology, that the rinity is one unchanging essence and Godhead; they overthrew Arius and they fight for the Orthodox, interceding always with the Lord, that our souls be shown mercy. LIIJA Glory, Mode III OHoly Fathers, ye are become scrupulous guardians of the Apostolic traditions; after teaching the doctrine of the consusbtantiality of the Holy rinity in an Orthodox manner, in council ye confounded the blasphemy of Arius.

8 October 11 th to 17 th ~ Fathers of the Seventh Ecumenical Council Page 7 After him, ye refuted also Macedonius who said the Holy Spirit is a creature, ye condemned Nestorius, Eutykhes and Dioscorus, Sabellius and Severus the Monophysite. We pray you to intercede for us who have been freed from their errors, that our life may be preserved undefiled in the faith. both now and ever, heotokion, same Mode: Oheotokos, the protection of all in need, in thee is our confidence, in thee is our boast, in thee is all our hope. Intercede with Him that was born of thee for thine unprofitable servants. APOSIKHA Glory, Mode IV oday, let us celebrate a feast, faithfully and with reverence, in honor of the yearly commemoration of the God-bearing Fathers gathered in the radiant city of Nicaea, the college of priests of the Orthodox. For these men, with pious mind, put down the godless dogma of the terrible Arius, and by synodal decree, they ostracised that wretch from the catholic church. hen, expounding these matters accurately and devoutly in the Symbol of the Faith, they taught all men to confess clearly that the Son of God is consubstantial and co-eternal, existing before the ages. For this reason even we, following and firmly believing their godly dogmas, worship as God the Son and the all-holy Spirit together with the Father, the consubstantial rinity in one Godhead. both now and ever, heotokion, same Mode Incline thine ear to the appeals of those of thine household, O allblameless Lady, stopping the terrible uprisings against us, setting us free from every affliction; for we have only thee as our sure and firm anchor, and we have obtained thy protection.

9 October 11 th to 17 th ~ Fathers of the Seventh Ecumenical Council Page 8 O Mistress, let us not be put to shame, who cry out to thee. Hurry to intercede for those who call to thee in faith: Rejoice, O Mistress, the help of all, the joy and protection and salvation of our souls. roparion, Mode VIII Most glorified art hou, O Christ our God, that establishedst our Fathers as luminaries on earth, and through them guidedst all of us toward the true Faith: O most compassionate Lord, glory to hee! heotokion, same Mode hou that for us wast born of a Virgin, and enduredst crucifixion, O good One, and despoiledst death by death, and as God manifestedst the Resurrection, overlook not them that hou createdst by hine hand; manifest hy love for mankind, O merciful One : Accept the heotokos that bare hee, as she intercedeth for us, and save, O our Savior, a desperate people. NOES 1 Τὰς ἑπτὰ Συνόδους τὰς τῶν Πατέρων * κατὰ διαφόρους καιροὺς συστάσας * εἰς ἕνα συνήθροισεν ἐνὶ Κανόνι τῷ δέ * µάλα καλῶς ὁ Πατριάρχης * ὃ Γερµανὸς ὁ νέος * γράφων ὁµοῦ τε καὶ κρατύνων * τὰ δόγµατα τὰ τούτων * ὃς καὶ πρέσβεας αὐτοὺς ἀγρύπνους * τῆς σωτηρίας τῷ Κυρίῳ προβάλλεται * καὶ τοῦ ποιµνίου συµποίµενας. 2 Patriarch Germanos II ( ) wrote a Synodikon of the Holy Spirit. 3 Τὸ τοῦ Νόµου γράµµα * παισὶν Ἑβραίων * ἔθετο τιµίαν * τὴν ἑβδοµάδα * σκιᾷ προσανέχουσι * καὶ λατρεύουσι ταύτῃ * ἣνπερ Πατέρες συνδραµόντες * ἐν ἑπτάδι Συνόδων * νεύσει Θεοῦ τοῦ ἐν ἐξάδι * ἡµερῶν σύµπαν τόδε * ἀπαρτίσαντος, καὶ τὴν ἑβδόµην * εὐλογήσαντος, σεµνοτέραν εἰργάσασθε * ὅρον ἐκθέµενοι πίστεως. 4 Τὴν Τριάδα πᾶσιν * ἐκ τῶν πραγµάτων * τῆς κοσµογενείας * οὖσαν αἰτίαν * τρανῶς παρεδώκατε, * τρισόλβιοι Πατέρες * τρεῖς γὰρ * καὶ τέσσαρας Συνόδους * µυστικωτάτῳ λόγῳ * θέντες, * καὶ ἔκδικοι

10 October 11 th to 17 th ~ Fathers of the Seventh Ecumenical Council Page 9 φανέντες * τοῦ ὀρθοδόξου λόγου, * τὰ στοιχεῖα τὰ τέσσαρα ὄντα * καὶ τὴν Τριάδα ἐνεφήνατε κτίσασαν * ταῦτα, καὶ κόσµον ποιήσασαν. 5 Ἤρκεσε καὶ µία * ζωὴν ἐµπνεῦσαι * τῷ κειµένῳ γόνῳ * τῆς ὑπουργήσης * Προφήτου ἀνάκαµψις * Ἐλισσαιὲ τοῦ πάνυ * ὅµως * ἀνέκαµψεν ἑπτάκις, * καὶ συνέκυψε τούτῳ, * οἷα * προόπτης προαγγέλλων * τὰς ὑµῶν συνελεύσεις * αἷς τὴν νέκρωσιν τοῦ Θεοῦ Λόγου * ἐψυχώσατε, θανατώσαντες Ἄρειον * καὶ τοὺς ἐκείνῳ συγκάµνοντας. 6 4 K 4:35 LXX; the Hebrew, represented by the KJV, at this point has the Prophet bending over the child once, and the child sneezing seven times after reviving. For the full story, which is also among the readings at the Vesperal Liturgy on Holy and Great Saturday, see 4 K 4: Τὸν διῃρηµένον * Χριστοῦ χιτῶνα * καὶ διεῤῥηγµένον * κυσὶν ὑλάκταις * σοφῶς συνεῤῥάψατε, * σεβάσµιοι Πατέρες, * βλέπειν * τὴν γύµνωσιν τὴν τούτου * µηδαµῶς ἐνεγκόντες, * ὥσπερ * ὁ Σήµ τε καὶ Ἰάφεθ * τὴν πατρῴαν τὸ πάλαι * καταισχύναντες, τὸν πατραλοίαν * καὶ τοὺς ἐκείνῳ συµφρονήσαντας Ἄρειον, * τόν τῆς µανίας ἐπώνυµον. 8 cf. St John 19:24 9 See Ge 9: Τοὺς Μακεδονίους * καὶ Νεστορίους, * καὶ τοὺς Εὐτυχέας * καὶ ιοσκόρους, * Ἀπολλιναρίους τε * Σαβελλιοσεβήρους * λύκους * βαρεῖς ἀποδειχθέντας * ἐν δέσµασι προβάτων, *πόῤῥω * τῆς ποίµνης τοῦ Σωτῆρος, * ὡς ἀληθεῖς Ποιµένες, * ἀπηλάσατε γυµνοὺς κωδίων, * τοὺς τρισαθλίους καταστήσαντες ἄριστα * ὅθεν ὑµᾶς µακαρίζοµεν. 11 Τὰς µυστικὰς σήµερον * τοῦ Πνεύµατος σάλπιγγας, * τοὺς θεοφόρους Πατέρας ἀνευφηµήσωµεν * τοὺς µελῳδήσαντας * ἐν µέσῳ τῆς Ἐκκλησίας * µέλος ἐναρµόνιον θεολογίας, * Τριαδα µίαν ἀπαράλλακτον * οὐσίαν τε καὶ θεότητα * τοὺς καθαιρέτας Ἀρείου, * καὶ Ὀρθοδόξων προµάχους * τοὺς πρεσβεύοντας πάντοτε Κυρίῳ, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν. 12 Ἀποστολικῶν παραδόσεων * ἀκριβεῖς φύλακες γεγόνατε, * Ἅγιοι Πατέρες * τῆς γὰρ Ἁγίας Τριάδος τὸ ὁµοούσιον * ὀρθοδόξως δογµατίσαντες, * Ἀρείου τὸ βλάσφηµον * συνοδικῶς κατεβάλετε. * Μεθ' ὃν καὶ Μακεδόνιον * Πνευµατοµάχον ἀπελέγξαντες, * κατεκρίνατε Νεστόριον, * Εὐτυχέα καὶ ιόσκορον, * Σαβέλλιόν τε * καὶ Σεβῆρον τὸν Ἀκέφαλον. * Ὤν τῆς πλάνης αἰτήσασθε * ῥυσθέντας ἡµᾶς * ἀκηλίδωτον ἡµῶν τὸν βίον * ἐν τῇ πίστει διατηρεῖν δεόµεθα. 13 Θεοτόκε * ἡ προστασία πάντων τῶν δεοµένων, * εἰς σὲ θαῤῥοῦµεν, * εἰς σὲ καυχώµεθα, * ἐν σοὶ πᾶσα ἡ ἐλπὶς ἡµῶν ἐστι. * Πρέσβευε τῷ ἐκ σοῦ τεχθέντι, * ὑπὲρ ἀχρείων δούλων σου. 14 λατρεύοµεν latreuomen, indicates the worship due to God alone, hence as God in angle-brackets. 15 Τὴν ἐτήσιον µνήµην σήµερον * τῶν θεοφόρων Πατέρων, * τῶν ἐκ πάσης τῆς οἰκουµένης * συναθροισθέντων * ἐν τῇ λαµπρᾷ πόλει Νικαέων, * τῶν ὀρθοδόξων τὰ συστήµατα, εὐσεβοῦντες πιστῶς ἑορτάσωµεν. * Οὗτοι γὰρ τοῦ δεινοῦ Ἀρείου τὸ ἄθεον δόγµα * εὐσεβοφρόνως καθεῖλον, * καὶ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας * συνοδικῶς τοῦτον ἐξωστράκισαν * καὶ τρανῶς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, *

11 October 11 th to 17 th ~ Fathers of the Seventh Ecumenical Council Page 10 ὁµοούσιον καὶ συναΐδιον, * πρὸ τῶν αἰώνων ὄντα, *τοῖς πᾶσιν ἐδίδαξαν ὁµολογεῖν * ἐν τῷ τῆς Πίστεως Συµβόλῳ * ἀκριβῶς καὶ εὐσεβῶς * τοῦτο ἐκθέµενοι. * Ὅθεν καὶ ἡµεῖς * τοῖς θείοις αὐτῶν δόγµασιν ἑπόµενοι * βεβαίως πιστεύοντες λατρεύοµεν * σὺν Πατρὶ τὸν Υἱὸν * καὶ τὸ Πνεῦµα τὸ Πανάγιον, * ἐν µιᾷ θεότητι * Τριάδα ὁµοούσιον. 16 he adjective agrees grammatically with the 1 st person singular genitive pronoun: stopping the uprisings of us terrible ones ; this is difficult to express in English, while maintaining correct grammar and acceptable style. I have therefore translated the phrase as an instance of hypallage, and have made terrible agree with uprising : stopping our terrible uprisings ; then again, ὑπανάστασις hypanastasis uprising is constructed with the genitive of the entity against which the uprising is directed; so: stopping the terrible uprisings against us. his is worth revisiting to see whether it can be better expressed. 17 Νεῦσον παρακλήσεσι * σῶν οἰκετῶν, Πανάµωµε, * παύουσα δεινῶν ἡµῶν ἐπαναστάσεις, * πάσης θλίψεως ἡµᾶς ἀπαλλάττουσα * σὲ γὰρ µόνην ἀσφαλῆ * καὶ βεβαίαν ἄγκυραν ἔχοµεν, * καὶ τὴν σὴν προστασίαν κεκτήµεθα. * Μὴ αἰσχυνθῶµεν, έσποινα, * σὲ προσκαλούµενοι * σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν * τῶν σοὶ πιστῶς βοώντων * Χαῖρε, έσποινα, * ἡ πάντων βοήθεια, * χαρὰ καὶ σκέπη * καὶ σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡµῶν. 18 Ὑπερδεδοξασµένος * εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡµῶν, * ὁ φωστῆρας ἐπὶ γῆς * τοὺς Πατέρας ἡµῶν θεµελιώσας, * καὶ δι' αὐτῶν πρὸς τὴν ἀληθινὴν πίστιν * πάντας ἡµᾶς ὁδηγήσας, * πολυεύσπλαγχνε, δόξα σοί. 19 Ὁ δι' ἡµᾶς γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου, * καὶ σταύρωσιν ὑποµεῖνας, Ἀγαθέ, * ὁ θανάτῳ τον θάνατον σκυλεύσας, *καὶ Ἔγερσιν δείξας ὡς Θεός, * µὴ παρίδῃς οὓς ἔπλασας τῇ χειρί σου * δεῖξον τὴν φιλανθρωπίαν σου, Ἐλεῆµον, * δέξαι τὴν τεκοῦσάν σε Θεοτόκον * πρεσβεύουσαν ὑπὲρ ἡµῶν, * καὶ σῶσον Σωτὴρ ἡµῶν, * λαὸν ἀπεγνωσµένον.

Service of Matins. May 5, 2013. Pascha Resurrection Matins. Katavasias of Pascha. Texts in Greek & English

Service of Matins. May 5, 2013. Pascha Resurrection Matins. Katavasias of Pascha. Texts in Greek & English Service of Matins May 5, 2013 Pascha Resurrection Matins Katavasias of Pascha Texts in Greek & English The Web site can be found at this address: http://www.ematins.org/ Copyright 2013 by Fr. Seraphim

Διαβάστε περισσότερα

SUNDAY, JUNE 7, 2015 SUNDAY OF ALL SAINTS

SUNDAY, JUNE 7, 2015 SUNDAY OF ALL SAINTS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ TAXIARCHAE/ARCHANGELS GREEK ORTHODOX CHURCH 25 Bigelow Avenue, Watertown, MA 02472 617.924.8182 Phone 617.924.4124 Fax Rev. Fr. Athanasios Nenes, Parish Priest

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Resurrection Service Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ. (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) (The Faithful stand)

The Holy Resurrection Service Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ. (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) (The Faithful stand) Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) (Ἀφοῦ σβεσθοῦν ὂλα τά φῶτα τοῦ Ναοῦ καί ὑπάρχει σκότος ἀνοίγουν τά Βημόθυρα, ἐξέρχεται ὁ προεξάρχων πρό τῆς ὡραίας Πύλης, κρατῶν ἀνημμένην λαμπάδα καί ψάλλει). Ἦχος πλ. αʹ.

Διαβάστε περισσότερα

Saint Sophia Greek Orthodox Cathedral

Saint Sophia Greek Orthodox Cathedral Saint Sophia Greek Orthodox Cathedral God s people, serving God s people 14th of July, 2013 Sunday of The Holy Fathers 1324 South Normandie Avenue, Los Angeles, 90006 Office: 323.737.2424 Fax: 323.737.7029

Διαβάστε περισσότερα

The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14

The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14 The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14 Philip was born in Bethsaida beside the Sea of Galilee, as were Peter and Andrew. Instructed

Διαβάστε περισσότερα

St. Elias the Prophet Church

St. Elias the Prophet Church St. Elias the Prophet Church Address: 46 Calle Electra, Santa Fe, NM 87508-9142 Phone: (505) 466-0015 Fax: (505) 466-0015 Fr. Dimitrios Pappas, Proistamenos - Frederika Vaupen, Parish Council President

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Wednesday, May 14, 2014 Mid-Pentecost Katavasias of Mid-Pentecost Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship Tone 5 Tone 5 In Modern English and Greek New Byzantine Chant Plagal First Tone 1 Our Orthodox hymnology is a rich treasure

Διαβάστε περισσότερα

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS ODE 1 Tone 1. 1 The day of Resurrection, 2 let us be radiant, O peoples! Pascha, the Lord s Pascha; 3 for Christ God has brought us over 4 from death to life, and from

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος Βαρύς-Εωθινόν Ευαγγέλιο Ι

Ήχος Βαρύς-Εωθινόν Ευαγγέλιο Ι STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Sunday, June 7, 2015 All Saints Mode pl. 4. Eothinon 1 Katavasias of Theotokos Texts in Greek and English Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν

Διαβάστε περισσότερα

HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH

HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH TODAY S ECCLESIASTICAL CALENDAR March 15, 2015 THIRD SUNDAY OF GREAT LENT VENERATION OF THE HOLY CROSS ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) The Holy Martryr Agapios and those martyred with him.

Διαβάστε περισσότερα

This document file contains the following:

This document file contains the following: This document file contains the following: My translation of the text for the Fathers, from the Greek, the source for the Slavonic found in the General Menaion; The Greek text of the stikhiry for the Fathers,

Διαβάστε περισσότερα

FUNERAL SERVICE SIR JOHN TAVENER 1944-2013

FUNERAL SERVICE SIR JOHN TAVENER 1944-2013 FUNERAL SERVICE for SIR JOHN TAVENER 1944-2013 Thursday 28th November 2013 11.00 am 1 MOBILE TELEPHONES Please ensure that all mobile telephones and pagers are switched off. PHOTOGRAPHY AND RECORDINGS

Διαβάστε περισσότερα

Homeschool Self-Study Greek, Volume Two

Homeschool Self-Study Greek, Volume Two 1. John 1:1-2 1.1 Reading 1:1 1:2 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. 1.2 Vocabulary [Familiarity with the many meanings and usages of

Διαβάστε περισσότερα

Some Notes on the Information Structure and Discourse Features of 1 Corinthians 1-4 Stephen H. Levinsohn SIL International

Some Notes on the Information Structure and Discourse Features of 1 Corinthians 1-4 Stephen H. Levinsohn SIL International Some Notes on the Information Structure and Discourse Features of 1 Corinthians 1-4 Stephen H. Levinsohn SIL International 2009 by SIL International 1 Corinthians 1-4: Information Structure & Discourse

Διαβάστε περισσότερα

Feast of Saint Nektarios the Wonder Worker November 9

Feast of Saint Nektarios the Wonder Worker November 9 Feast of Saint Nektarios the Wonder Worker November 9 Our Father among the Saints Nektarios Bishop of Pentapolis the Wonder Worker. Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡµῶν Νεκταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυµατουργοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral New Orleans, Louisiana

Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral New Orleans, Louisiana Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral New Orleans, Louisiana MARCH 29, 2015 ST. MARY OF EGYPT Sunday, March 29 ~ 9:00 am Orthros, 10:00 am Divine Liturgy Sunday School following Holy Communion Youth Hymnology

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral New Orleans, Louisiana

Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral New Orleans, Louisiana Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral New Orleans, Louisiana OCTOBER 12, 2014 HOLY FATHERS OF THE 7 TH ECUMENICAL COUNCIL Sunday, October 12 ~ 8:45 am Orthros, 10:00 am HIERARCHICAL DIVINE LITURGY His

Διαβάστε περισσότερα

Panagia Myrtidiotissa and Saint Thekla Feast Day-September 24

Panagia Myrtidiotissa and Saint Thekla Feast Day-September 24 STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints

The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship In Modern English and Greek New Byzantine Chant Our Orthodox hymnology is a rich treasure which has yet to be fully

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h. Sunday, March 16, 2014 Sunday of St. Gregory Palamas

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h. Sunday, March 16, 2014 Sunday of St. Gregory Palamas Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h Sunday, March 16, 2014 Sunday of St. Gregory Palamas Dear God, So far today, I ve done alright. I haven t gossiped, and I haven t lost my temper. I haven

Διαβάστε περισσότερα

The Service before the Resurrection on Saturday Evening. Ἡ Πανηχὶς πρὸ τῆς Ἀναστάσεως τῷ Σαββάτῳ τὸ Βράδυ

The Service before the Resurrection on Saturday Evening. Ἡ Πανηχὶς πρὸ τῆς Ἀναστάσεως τῷ Σαββάτῳ τὸ Βράδυ Ἡ Πανηχὶς πρὸ τῆς Ἀναστάσεως τῷ Σαββάτῳ τὸ Βράδυ (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) ΙΕΡΕΥΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀμήν.) Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

The First Epistle General of. Peter

The First Epistle General of. Peter 1 The First Epistle General of Peter With a new English Translation with critical footnotes containing the data from the Novum Testamentum Graecum Editio Critica Major by David Robert Palmer Freely downloadable

Διαβάστε περισσότερα

STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. BECAUSE YOU ASKED 1 Cor. 14:33 For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. 1. Because you read the Greek New Testament I d like to know since Him is left our

Διαβάστε περισσότερα

Rev. Economos Peter J. Thornberg, Proistamenos frpeterstsophia@verizon.net. Metropolis of New Jersey

Rev. Economos Peter J. Thornberg, Proistamenos frpeterstsophia@verizon.net. Metropolis of New Jersey St. Sophia/SS. Faith, Hope & Agape Greek Orthodox Church of Valley Forge 900 South Trooper Road Jeffersonville, PA, 19403 Tel.: (610) 650-8960 Fax: (610) 650-8961 www.saintsophiachurch.org email: stsophia@verizon.net

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Septuagint

Notes on the Septuagint by R. Grant Jones, Ph.D. July 2000 Revised and Converted to Adobe Acrobat Format February 2006 The author can be reached via e-mail at ignatios_antioch@hotmail.com. Copyright 2000, 2006, R. Grant Jones.

Διαβάστε περισσότερα