Τα νέα μας Our news Μάρτιος March 2009 Αρ. Τεύχους Newsletter 1 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα νέα μας Our news Μάρτιος March 2009 Αρ. Τεύχους Newsletter 1 1"

Transcript

1 Οἰκουµενικόν Πατριαρχεῖ ον - Ecumenical Patriarchate iερα mητροπολισ nεασ zηλαν ΙΑΣ H o ll y A r chd ii ocese o ff N e w Z e a ll a n d Τα νέα µας - Our news Μάρτιος March 2009 Μηνιαία περιοδική έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Νέα Ζηλανδίας Monthly edition of Holy Archdiocese of New Zealand Αρ. τεύχους Newsletter 1 Κυριακὴ 1 η Μαρτίου, 8:30 π.µ. Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στόν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου ηµητρίου τοῦ Hasting, µετὰ θείου κηρύγµατος καὶ τεσσαρακονθήµερο µνηµόσυνο τοῦ ἀειµνήστου Νικολάου Κατσαροῦ, µεγάλου εὐεργέτη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Πιστὸς χριστιανός ποῦ ἀγαποῦσε τὴν ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ βοήθησε τὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο τῆς Μητροπόλεως µας. Αἰωνία του ἡ µνήµη καὶ εὐχόµαστε νά βρεθοὺν κι ἄλλοι µιµητὲς καὶ συνεχιστὲς στό ἔργο τοῦ Θεοῦ µὲ τὴν καθοδήγηση τοῦ σεπτοῦ ποιµενάρχου µας κ. Ἀµφιλοχίου. Sunday 1 st of March, 8:30 a.m. Episcopical Divine Liturgy at the Holy Church of Saint Dimitrios in Hastings, held the forty day memorial service of the unforgettable Nikolaos Katsaros, the great benefactor of Saint Dimitrios church. A faithful Christian who loved the church of Christ and supported the missionary work of our Metropolis. May his memory be eternal and we hope there will be others who will follow his good example and continue the work of God with the guidance of our venerable Archbishop Amfilochios. Κυριακὴ 1 η Μαρτίου, 3:00 µ.µ. ἐκδήλωση µὲ θέµα: «Ἑλληνικὰ ἤθη καὶ ἔθιµα τῆς ἀποκριάς», στο Wellington. Μὲ τὴν πρωτοβουλία τῆς Μητροπόλεως µας καὶ τὴν βοήθεια κυριῶν, πραγµατοποιήθηκε στήν αἴθουσα τῆς Κυπριακὴς ἑστίας ἐκδήλωση µὲ προβολὴ ἀπὸ ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστή, τραγούδια καὶ νηστήσιµα κεράσµατα δωρεάν. Ἡ προβολὴ περιελάµβανε συνοπτικὴ ἀναφορὰ στά ἀποκριάτικα ἤθη καὶ ἔθιµα ὅλης τῆς πατρίδος µας. Ἡ ἀνταπόκριση τῶν πιστῶν χριστιανῶν ἤταν µεγάλη τόση ὥστε νά πωληθοὺν ὅλοι οἱ λάχνοι, ἀλλὰ καὶ νά δοθοῦν δωρεές, για τὴν ἀγορὰ στασιδίων γιά τὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀνδρέα. Τὰ σχόλια γιά τὴν ἐκδήλωση ἤταν τόσο θετικὰ ὥστε νά µᾶς δεσµεύσουν γιά παρόµοια ἐκδήλωση µὲ θέµα: «Τοὺς ἀπελευθερωτικοὺς ἀγῶνες τῶν Ἑλλήνων». Θερµὲς εὐχαριστίες σὲ ὅλους ὅσους βοήθησαν καὶ συµµετείχαν στήν ἐκδήλωση, ἰδιαιτέρως τοὺς Κυπρίους για τήν φιλοξενία. Sunday 1 st of March, 3:00 p.m. an event on the topic of: Greek traditions and customs of Carnivals in Greece, held in Wellington. With the initiative of our metropolis and the help of the 1

2 female parishioners, it was held at the Cypriot hall. The event was a computer slide show followed by songs and Lenten treats all free of charge. The slide show included a detailed report of the carnival and customs of our homeland. The turnout of our faithful Christians was so big, that all the lottery tickets were sold and donations were given for the purchase of pews in the Holy Church of Saint Andrew. The comments made for the event were very positive which committed us to a similar event on the topic of: The liberating fights of the Greeks. Many thanks to everyone who helped and participated in the event, especially to the Cypriots for their hospitality. Κυριακὴ 1 η Μαρτίου, 7:00 µ.µ. Κατανυκτικὸς ἐσπερινὸς τῆς συγχωρήσεως, στόν Μητροπολιτικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέα στό Wellington. Πραγµατοποιήθηκε στό Μητροπολιτικὸ µας Ναὸ µὲ µεγάλη συµµετοχὴ τῶν πιστῶν. Στο τέλος τοῦ ἐσπερινοῦ πρὶν ἀπὸ τὸν ἀσπασµὸ τῆς συγχωρήσεως, ἔγινε καὶ ὁµιλία µὲ θέµα: «Τὸ στάδιο τῶν ἀρετῶν» Sunday 1 st of March, 7:00 p.m.. The Vespers of forgiveness, was held at the Holy Metropolis, Saint Andrew s church in Wellington which had a great turnout. At the end of vespers before the greeting of forgiveness, a speech was given on the topic of: The stage of virtues Παρασκευὴ 6 η Μαρτίου, 7:00 µ.µ. Ἀρχιερατικὴ χοροστασία στούς Ἃ χαιρετισµοὺς τῆς Θεοτόκου, στόν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου στό Wellington. Κατὰ τὸ θεῖο κήρυγµα του ὁ Σεβασµιώτατος κ. Ἀµφιλόχιος, µετὰ τὴν κατανυκτικὴ ἀκολουθία τῶν χαιρετισµῶν, ἔκανε συνοπτικὴ ἀναφορὰ στόν ἐκκλησιαστικὸ κύκλο τοῦ Πάσχα. Ἀπὸ τὸ Τριώδιο, δηλαδὴ τῶν τεσσάρων πρώτων Κυριακῶν ποῦ µᾶς προετοιµάζουν για τήν νηστείᾳ, κατόπιν τῶν πέντε Κυριακῶν τῶν νηστειῶν, τῶν Βαΐων, τῆς Μεγάλης Ἑβδοµάδας, τοῦ Πάσχα, τῆς ιακαινησίµου ἑβδοµάδας, τὴν Πεντηκοστὴ καθὼς καὶ τῶν λατρευτικῶν εὐκαιριῶν τῶν Χαιρετισµῶν τῆς Θεοτόκου, τῶν προηγιασµένων Τιµίων ώρων, τῶν µεγάλων ἑορτῶν τῶν Σαράντα Μαρτύρων καὶ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου. Κάνοντας µας εὔκολα κατανοητὸ τὸν χαρακτῆρα τῆς «Χαρµολύπης» τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστής ποῦ βιώνουµε στήν ἐκκλησία µας µὲ τὴν συνειδητὴ µυστηριακὴ ζωή. Τέλος παρουσίασε στό ἐκκλησίασµα τὸν Ἱεροµόναχο Μελέτιο ὁ ὁποῖος µὲ ἀνιδιοτέλεια καὶ αὐταπάρνηση συστρατεύτηκε στό ἱεραποστολικὸ κλιµάκιο τῆς Μητροπόλεως µας. Friday 6 th of March, 7:00 p.m. Episcopal horostasia during the first Hymns in honour of the Virgin Mary at the Holy Cathedral of the Annunciation of the Theotokos in Wellington. After the moving service of Hymns in honour of the Virgin Mary, His Eminence Amfilochios made a brief reference to the ecclesiastical cycle of Easter which is from the Triodion, i.e., the first four Sundays that prepare us for Lent, subsequently the five Sundays of Lent, Palm Sunday, Holy Week, Easter, week after Easter, Pentecost as well as the Ode to the Virgin Mary, the pre-sanctified Holy Gifts, the Great Feast day of the Forty Martyrs to the Annunciation of the Theotokos. In that way the character of 2

3 charmolypi in Holy Lent, experienced in our church consciously through the mysterious life is made easier to understand. Finally, Hieromonk Meletios who unselfishly joined the missionary group of our metropolis, was introduced to the parishioners Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 8 η Μαρτίου, 8:30 π.µ. Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στόν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου στό Wellington. Στήν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης µας κ. Ἀµφιλόχιος καὶ συµµετείχαν οἱ: πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Τ., ὁ ἱεροµ. Μελέτιος, ὁ ἱεροµ. Ἰωακείµ, ὁ πρωτοπρ. Γεώργιος καὶ ἔψαλαν ὁ κυρ Παναγιώτης Γ., ὁ πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Σ. µὲ τήν συνοδεία χορωδίας. Κατὰ τὸ θεῖο κήρυγµα του ὁ Σεβασµιώτατος µᾶς ἐπισήµανε τὸν συµβολισµὸ τῶν ἱερῶν εἰκόνων, τὴν ὀρθὴ εὐσέβειά που ὀφείλουµε σὲ αὐτὲς καθὼς καὶ τοὺς µαρτυρικοὺς διωγµοὺς τῶν Ἁγίων, τῶν Πατριαρχῶν, τῶν αὐτοκρατόρων, τῶν ἱερέων, τῶν µοναχῶν καὶ τῶν πιστῶν ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς εἰκονοµάχους. Στο τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας πραγµατοποιήθηκε καὶ ἡ λιτάνευση τῶν ἱερῶν εἰκόνων ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ ναοῦ. Sunday of Orthodoxy March 8 th th, 8:30 a.m. Episcopal Divine Liturgy at the Holy Cathedral of the Annunciation of the Theotokos in Wellington. The festive Divine Liturgy was guided by His Eminence our Metropolitan Amfilochios. Protopresvyteros Konstantinos T. with Hiermonk Meletios, Hiermonk Ioakim and Protopresvyteros George also took part and Mt. Panagiotis G., with Protopresvyteros Konstantinos S. chanted accompanied by the church choir. During his sermon our Metropolitan pointed out the symbolism of the holy icons, the proper devotion we owe to them, as well as the testimonial persecutions of Saints, Patriarchs, emperors, priests, nuns and laity from the heretic iconoclasts. At the end of the Divine Liturgy a Litany of the holy icons was performed within the church. Σάββατο 14 η Μαρτίου, προσπάθειες τῆς ἀντιπροέδρου κ. 9:00 π.µ. µὲ 3:00 µ.µ. τὸ ἐτήσιο Χρυσάνθης ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν παζάρι τῆς Ἑλληνορθόδοξης µελῶν, τῶν φίλων, τῶν συνεργατῶν κοινότητας Wellington, στήν καὶ τῶν χορηγῶν τοῦ παζαριοῦ, αἴθουσα τοῦ Καθεδρικοὺ ἀπέδωσαν. Τὸ παζάρι ἐπέτυχε, ἡ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισµοῦ τῆς συµµετοχὴ Ἑλλήνων ἀλλὰ καὶ ξένων Θεοτόκου στό Wellington. Μία ἤταν µεγάλη, ὅση καὶ ἡ οἰκονοµικὴ πολὺ σηµαντικὴ πρωτοβουλία πού παρὰ τὶς ἐνίσχυση τῆς κοινότητας. Εὐχόµαστε τοῦ χρόνου, δυσκολίες, πραγµατοποιείται κάθε χρόνο µὲ ἀκόµα καλύτερα, µὲ περισσότερη συµµετοχή. µεγάλη ἐπιτυχία. Ἔτσι καὶ φέτος, ἂν καὶ Saturday 14 of March, 9:00 a.m. to 3:00p.m. ἀπουσίαζε ἡ πρόεδρος τῆς κοινότητας κ. the annual bazaar of the Greek Orthodox community Στέλλα Bares, οἱ φιλότιµες καὶ ἐπίπονες of Wellington was held in the hall of the Holy 3

4 Cathedral of the Annunciation of the Theotokos in Wellington. A very important event takes place each year with great success despite all the difficulties. This year the president of the community Mrs Stella Baris was away but the persistent attempts of the vice president Mrs Chrysanthi, all the members, friends, participants and donators of the bazaar paid off. The bazaar was a success; the participation of Greeks and non-greeks was great, so was the economic support of the community. We hope next year it will be even better, with more participation. Τετάρτη 11 η µε Κυριακὴ 15 η Μαρτίου, στό Ghristchurch. Μετὰ δύο χρόνια ὑποµονῆς καὶ ἀναµονῆς, ὁ Θεὸς ἀπάντησε στὶς προσευχὲς τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου µας κ. Ἀµφιλοχίου. Τὴν Τετάρτη 11 Μαρτίου ἔφθασε στὸ Christchurch ὁ αἰδεσιµ. οἰκονόµος π. Ἀµφιλόχιος Βασιλτσωτέλης µὲ τὴν πρεσβυτέρα τοῦ Ἀναστασία καὶ τὰ παιδιὰ τους Ῥαφαηλία καὶ Σταῦρο. Ὁ π. Ἀµφιλόχιος εἶναι ὁ καινούριος ἐφηµέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιµήσεως Θεοτόκου Chirstchurch. Στὸ ἀεροδρόµιο τὸν ὑποδέχθηκε ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης µας κ. Ἀµφιλόχιος, ὁ π. Μελέτιος, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνορθοδόξου κοινότητος Νοτίου Νησιοὺ κ. Παναγιώτης Χαλλουµής, ὁ Ἀντιπρόεδρος κ. Κυριακὸς Γεωργίου καὶ ἄλλοι Ἕλληνες Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Τὴν Παρασκευὴ 13 Μαρτίου ὁ Σεβασµιώτατος χοροστάτησε στοὺς Β Χαιρετισµοὺς τῆς Θεοτόκου καὶ τὴν Κυριακὴ 15 Μαρτίου ἐτέλεσε Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία µὲ τὴν συµµετοχὴ τῶν π. Ἀµφιλοχίου, π. Κωνσταντίνου Τ. καὶ π. Μελετίου. Στὸ κήρυγµα του ὁ Σεβασµιώτατος παρουσίασε τὸν π. Ἀµφιλόχιο στὸ συγκινηµένο ἐκκλησίασµα, ἐξέφρασε τὴν χαρὰ του ποῦ βρίσκεται καὶ πάλι ἀνάµεσα τοὺς καὶ ἐπαίνεσε τὸν Ψάλτη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ κ. Παναγιώτη Παυλίδη γιὰ τὸν ζῆλο καὶ τὴν συνέπεια ποῦ ἐπεδεικνύει στὸ ἀναλόγιο. Τὴν Κυριακὴ τὸ ἀπὸγευµα στὸν κατανυκτικὸ ἐσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Θεοφιλὲστατος Μητροπολίτης κ. Μιχαῆλ τῆς Ρουµανικής ὀρθοδόξου ἐκκλησίας, τὸν οποίον ὁ Μητροπολίτης µας, ὑποδέχτηκε µὲ πολύ χαρά καὶ ἀγάπη ἐν Χριστῷ. Wednesday 11 th March to Sunday 15 th of March, in Christchurch. After two years of waiting patiently, God answered the prayers of our Metropolitan, Amfilochios. On Wednesday March 11, Father Amfilochios Vasilstotelis with his Presvytera Anastasia and his two children Rafaelia and Stavros arrived in Christchurch. Father Amfilochios is now the new priest of the Holy Dormition of the Theotokos in Christchurch. He was greeted at the airport by his Eminence our Metropolitan Amfilochios, Father Meletios, the president of the Greek Orthodox community in Christchurch Mr Panagiotis Haloumis, the vice president Mt Kyriakos Georgiou and others. On Friday the 13th of March, our Metropolitan took part in the second Ode to 4

5 the Virgin Mary. On Sunday March 15th an Episcopal Divine Liturgy took place and Father Amfilochios, Father Konstantinos T. and Father Meletios participated. During the sermon, His Eminence introduced Father Amfilochios to the parish, he expressed his joy for being among them and he praised the chanter of the Holy church Mr Panagiotis Pavlidis for the zeal he shows in his chanting. On Sunday evening vespers horostatise the Bishop Michael of the Romanian church whom our Metropolitan greeted with great joy and love in Christ. Κυριακὴ 15η Μαρτίου, 8:30 π.µ. Συλλείτουργο µὲ τελετὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως στόν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου στό New Plymouth. Σὲ κατανυκτικὴ ἀτµόσφαιρα, τελέσθηκε ἡ µηνιαία καθιερωµένη Θεία Λειτουργία, στήν ὄµορφη ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Μετὰ τήν Θεία Λειτουργία ἀκολούθησε ἡ τελετὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, µία Κυριακὴ νωρίτερα. Ἐπειδὴ δεν ὑπάρχει µόνιµος ἱερέας ἀκόµα, ἡ ἑπόµενη Θεία Λειτουργία θὰ πραγµατοποιηθεῖ τὸν Ἀπρίλιο. Μετὰ τὸ τέλος καὶ τῆς τελετῆς προσφέρθηκε σὲ ὅλο τὸ ἐκκλησίασµα (τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπὸ Ἕλληνες, Ρώσους, Σέρβους, Πολωνοὺς Ὀρθοδόξους καὶ κατηχούµενους) καφὲς καὶ κεράσµατα. Στή συζήτησή πού ἔγινε, κύριο αἴτηµα ὅλων τῶν ὀρθοδόξων εἶναι ἡ τοποθέτηση µόνιµου ἱερέα στην νεοσύστατη, ἀπὸ τὸν Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη µας κ. Ἀµφιλόχιο, καὶ µοναδικὴ στο New Plymouth ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ἐνορία. Εὐχόµαστε στούς πιστοὺς τῆς εὐλογηµένης ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου, νά ἔχουν στό µέλλον περισσότερες λατρευτικὲς εὐκαιρίες. Sunday 15th of March 8:30 a.m. (Siliturgo) at the Holy Church of Saint Nicholas in New Plymouth, the ceremony of Stavroproskiniseos took place. The monthly Divine Liturgy was held in a moving atmosphere at this beautiful church. There is no permanent priest there so the following liturgy will take place in April. At the end of the service coffee and sweets were offered to the parishioners (who are mainly Greeks, Russians, Serbians and Polish). The main concern of the parishioners is to have a permanent priest based at St. Nicholas, being the only Orthodox Christian parish in New Plymouth. We wish to the faithful of this blessed parish of St. Nicholas, more frequent services future. Τετάρτη 25η Μαρτίου, 8:30 π.µ. ἱερατικὸ συλλείτουργο. Ἡ συµµετοχὴ τῶν Πανηγυρικὸ Συλλείτουργο στόν Καθεδρικὸ Ἱερὸ πιστῶν ἤταν µεγάλη, παρόλο πού ἤταν ἡµέρα Ναὸ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου στό Wellington. ἐργάσιµη. Στό κήρυγµα τονίσθηκε ὁ ρόλος, ἡ Μὲ λαµπρότητα καὶ ἱεροπρέπεια τελέσθηκε ὁ θέση ἀλλὰ καὶ ἡ τιµή που ἀποδίδει ἡ Ὀρθόδοξη πανηγυρικὸς ἐσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία µὲ Ἐκκλησία στήν Θεοτόκο Μαρία. Ἰδιαίτερα σὲ µία 5

6 χώρα ποῦ ὑποτιµᾶται ἀπὸ ἄλλες ὁµολογίες τὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας µας, τῆς Μητέρας τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ὁ ἐορτασµὸς τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοµήτορος ἔχει ἰδιαίτερη σηµασία. Wednesday March 25the, 8:30 a.m. Divine Liturgy at the Holy Cathedral of the Annunciation of the Theotokos in Wellington. The festive Vespers and Divine Liturgy along with siliturgo was held in splendor. The participation of the parishioners was great despite the fact that it was a working day. During the sermon the role, place and glory which the Orthodox Church gives in return to the Theotokos Maria, was emphasized, especially in a country where the face of the Panagia is underrated by other expressions of faith. The celebration of the Annunciation of the Theotokos has a special meaning. Κυριακὴ 29η Μαρτίου, 8:30 π.µ. Πανηγυρικὸ Συλλείτουργο στον Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου στο Wellington. Το ἱερατικὸ συλλείτουργο πού τελέσθηκε, ἀκολούθησε ἡ δοξολογία γιά τὴν 25η Μαρτίου, παρουσίᾳ τοῦ ἐξοχωτάτου Ἕλληνα Πρέσβη κ. Εὐαγγέλου αµιανάκη, ἐκπροσώπων τῆς κυβερνήσεως τῆς Νέας Ζηλανδίας καθὼς καὶ τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου, κ. Σκανδαλάκη, κ. Παντούλα καὶ κ. Ψαριανού, οἱ ὁποῖοι µὲ τὴν παρουσία τους ἀπέδειξαν ὅτι ἡ Μητέρα Πατρίδα µας ἡ Ἑλλάδα δὲν ξεχνὰ τὰ παιδιὰ της ὅπου κὶ ἂν βρίσκονται. Για ἄλλη µία φορὰ σηµειώθηκε στό κήρυγµα ἡ σηµασία τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Παναγίας στήν ἱστορία ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας, ἰδιαιτέρως δὲ στήν παλιγγενεσία τοῦ ἱεροῦ ἔθνους τῶν Ἑλλήνων. Ἔκδηλη ἡ συγκίνηση σὲ κάθε χαιρετισµὸ τῶν ἐπισήµων, µὲ τὴν παρελάσῃ τῶν µικρῶν Ἑλληνοπαίδων καὶ µὲ τὸν ἐθνικὸ ὕµνο τῆς πατρίδος µας. Ἡ ἱστορικὴ παρακαταθήκη τῶν ἀγωνιστῶν για τὴν ἀπελευθερώσῃ τῆς Ἑλλάδας µας βαριά, µὲ µία σηµαντικὴ καὶ ἐπικαιρη ἐπισήµανση. Οἱ Ἕλληνες ἐνωµένοι µεγαλούργησαν καὶ µὲ τὶς διχόνοιες πληγωθήκαν Ὁ Θεὸς να εὐλογεῖ τὴν πατρίδα µας καὶ τοὺς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους. Sunday March 29th, 8:30 a.m. Panigiriko Silitourgo at the Holy Cathedral of the Annunciation of the Theotokos in Wellington. Doxology was celebrated on the feast day of the 25th of March, by the clerical silitourgo in the presence of the Honorable Greek Ambassador Mr. Evagelos Damianakis, representative of the government of New Zealand as well as the representatives of the Greek parliament, Mr. Skandalakis Mr. Pantoula and Mr. Psariano. Their presence was proof that our mother country Greece does not forget her children, wherever they may be. Once again, the sermon pinpointed the meaning of the feast day of the Annunciation of Panagia throughout the history of all mankind, especially regeneration of the holy nation of the Greeks. 6

Pentecost Trinity Sunday

Pentecost Trinity Sunday ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH Monthly Bulletin May 2015 Inside this issue: Pentecost Trinity Sunday From Father Anthony Calendar Greek Message Philoptochos Youth News Sacraments Donations Parish News

Διαβάστε περισσότερα

VOICE THE. Wishing all of you a blessed Holy Week and a Glorious Pascha! THE VOICE April 2015 - Volume No. 294

VOICE THE. Wishing all of you a blessed Holy Week and a Glorious Pascha! THE VOICE April 2015 - Volume No. 294 THE VOICE THE VOICE April 2015 - Volume No. 294 TABLE OF CONTENTS Father s Article... 1 Stewardship... 3 Great Lent... 4 Philoptochos... 5 Sunday of Orthodoxy... 6 Summer Camp... 7 P.T.A./Sunday School...

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Saint George

The Voice of Saint George March/April 2014 March/April 2014 Page 1 Greek Orthodox Church The Voice of Saint George of Saint George ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Volume 12, Issue 2 A Publication

Διαβάστε περισσότερα

VOICE THE. May the memory of Father Nikiforos be eternal. THE VOICE February 2012 - Volume No. 259. In Memoriam

VOICE THE. May the memory of Father Nikiforos be eternal. THE VOICE February 2012 - Volume No. 259. In Memoriam THE VOICE THE VOICE February 2012 - Volume No. 259 TABLE OF CONTENTS Father s Article... 1 Stewardship... 3-5 Community Events... 7 Cherubs... 8 Academy... 9 New Year s Eve... 10 Greek Letters... 11 Parish

Διαβάστε περισσότερα

The MONTHLY NEWSLETTER OF THE

The MONTHLY NEWSLETTER OF THE The MONTHLY NEWSLETTER OF THE HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH 7373 CALDWELL AVENUE, NILES, ILLINOIS 60714 PHONE (847) 647-8880 Where there is no vision, the people perish. (Proverbs

Διαβάστε περισσότερα

SOURCE THE. August 2013 Issue # 8-13. Dearly beloved,

SOURCE THE. August 2013 Issue # 8-13. Dearly beloved, THE SOURCE August 2013 Issue # 8-13 HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL CAMP HILL, PA All Things Beautiful Dearly beloved, During the first fifteen days of August, our precious Orthodox Faith offers

Διαβάστε περισσότερα

Issue 1204 March 2012

Issue 1204 March 2012 Issue 1204 March 2012 O Lord and Master of my life, keep from me the spirit if indifference and discouragement, lust of power, and idle chatter Instead, grant to me, Your servant, the spirit of wholeness

Διαβάστε περισσότερα

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA HELLENIC COMMUNITY OF WA PARISH & COMMUNITY OF STS. CONSTANTINE & HELENE PARISH NEWSLETTER

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA HELLENIC COMMUNITY OF WA PARISH & COMMUNITY OF STS. CONSTANTINE & HELENE PARISH NEWSLETTER GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA HELLENIC COMMUNITY OF WA PARISH & COMMUNITY OF STS. CONSTANTINE & HELENE PARISH NEWSLETTER Archimandrite Fr. Elpidios Karalis 9328 7452 (T&F) 0407 260 071 (Mobile)

Διαβάστε περισσότερα

FATHER S MESSAGE. Dear Parishioners,

FATHER S MESSAGE. Dear Parishioners, FATHER S MESSAGE Dear Parishioners, We will enter again this year into the purifying period of Great and Holy Lenten season. Monday, February 23rd begins our Lenten journey. This journey leads us from

Διαβάστε περισσότερα

The Basil Leaf. C h u r c h S t a f f Parish Priest, Editor: Fr. Demetrios Kounavis

The Basil Leaf. C h u r c h S t a f f Parish Priest, Editor: Fr. Demetrios Kounavis A M o n t h l y P u b l i c a t i o n o f H o l y C r o s s G r e e k O r t h o d o x C h u r c h o f J u s t i c e, I L C h u r c h S t a f f Parish Priest, Editor: Fr. Demetrios Kounavis Parish Council

Διαβάστε περισσότερα

THE PHOS CHURCH SERVICES. Coming up in Apr-May: To see the Phos in colour, visit our website at: www.gocstanna.org PRESIDENTS REPORT

THE PHOS CHURCH SERVICES. Coming up in Apr-May: To see the Phos in colour, visit our website at: www.gocstanna.org PRESIDENTS REPORT Περιοδικό τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος Ἁγίας Ἄννας, Χρυσή Ἀκτή Newsletter of the Greek Orthodox ParishCommunity of St Anna, Gold Coast Apr-May 2013 31 a Crombie Ave, Bundall PO Box 5074 GCMC Qld 9726 (07) 5574

Διαβάστε περισσότερα

Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England. 25 January 2015 Fifteenth Sunday of Luke Tone Pl 4 ΙΕ ΛΟΥΚΑ Ἦχος πλ. δ

Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England. 25 January 2015 Fifteenth Sunday of Luke Tone Pl 4 ΙΕ ΛΟΥΚΑ Ἦχος πλ. δ Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England Upcoming Events Tοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Θεολόγου Our Father Among the Saints Gregory the Theologian,

Διαβάστε περισσότερα

ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH

ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH Monthly Bulletin March 2013 Inside this issue: The Annunciation of the theotokos Clergy Message Spiritual Wisdom Calendar Greek Message Sacraments Donations President

Διαβάστε περισσότερα

HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΙΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΙΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ THUNDER BAY BULLETIN HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΙΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 651 Beverly Street, Thunder Bay, ON, P7B 6N2 Telephone/Fax: (807) 344-9522 www.gothunderbay.org holytrinity@tbaytel.net

Διαβάστε περισσότερα

Saint Sophia Cathedral

Saint Sophia Cathedral Saint Sophia Cathedral Greek Orthodox Community God s people, serving God s people Weekly Bulletin Sunday, 14 November 2010 Eighth Sunday of Luke Very Rev. Father John S. Bakas Rev. Father Bill Tragus

Διαβάστε περισσότερα

VOICE THE. Godparents Sunday. Sunday, November 10th, 2013. THE VOICE November 2013 - Volume No. 278

VOICE THE. Godparents Sunday. Sunday, November 10th, 2013. THE VOICE November 2013 - Volume No. 278 THE VOICE THE VOICE November 2013 - Volume No. 278 TABLE OF CONTENTS Father s Article... 1 Stewardship... 3 P.T.A. News... 4 Archangels & Cherubs... 5 Choir News... 6 Philoptochos... 7 Parish News... 8

Διαβάστε περισσότερα

THE PHOS CHURCH SERVICES

THE PHOS CHURCH SERVICES Apr-May 2014 Περιοδικό τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος Ἁγίας Ἄννας, Χρυσή Ἀκτή Newsletter of the Greek Orthodox Parish- Community of St Anna, Gold Coast 31 a Crombie Ave, Bundall PO Box 5074 GCMC Qld 9726 (07)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ St. Nicholas Greek Orthodox Church San Jose, California May 2014 1 Mission Statement A monthly publication prepared by and for the parishioners of St. Nicholas Greek

Διαβάστε περισσότερα

VOICE THE. 97th Annual Community Dinner Dance. THE VOICE September 2014 - Volume No. 288. Catechism 101

VOICE THE. 97th Annual Community Dinner Dance. THE VOICE September 2014 - Volume No. 288. Catechism 101 THE VOICE THE VOICE September 2014 - Volume No. 288 TABLE OF CONTENTS Father s Article... 1 Archangels... 3 Back to School... 4 P.T.A.... 5 Sunday School... 6 Youth Ministry... 7 Orthodox Studies... 8

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Saint George

The Voice of Saint George July/August July/August 2013 2013 Page 1 Volume 11, Issue 4 A Publication of the Greek Orthodox Church The Voice of Saint George of Saint George Piscataway, New Jersey ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Saint George Dimhniaio Deltio Ths Ellhnikhs Orqodoxhs Koinothtas Agiou Gewrgiou

The Voice of Saint George Dimhniaio Deltio Ths Ellhnikhs Orqodoxhs Koinothtas Agiou Gewrgiou Non-Profit Org. U.S. POSTAGE Paid New Brunswick, N.J. Permit No. 379 January February 2006 Volume 4 - Issue 1 A publication of the Greek Orthodox Church of Saint George Piscataway, New Jersey The Voice

Διαβάστε περισσότερα

SUNDAY, JUNE 7, 2015 SUNDAY OF ALL SAINTS

SUNDAY, JUNE 7, 2015 SUNDAY OF ALL SAINTS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ TAXIARCHAE/ARCHANGELS GREEK ORTHODOX CHURCH 25 Bigelow Avenue, Watertown, MA 02472 617.924.8182 Phone 617.924.4124 Fax Rev. Fr. Athanasios Nenes, Parish Priest

Διαβάστε περισσότερα

The Ascension Light FATHER S MESSAGE THE DAY OF JUDGMENT ORTHODOX CHURCH. I am the light of the world JANUARY - MARCH 2014

The Ascension Light FATHER S MESSAGE THE DAY OF JUDGMENT ORTHODOX CHURCH. I am the light of the world JANUARY - MARCH 2014 The Ascension Light FATHER S MESSAGE I am the light of the world JANUARY - MARCH 2014 THE DAY OF JUDGMENT My dear brothers and sisters in Christ, Once again we proceed toward the period of Holy and Great

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Orthodox Archdiocese of Australia

The Greek Orthodox Archdiocese of Australia March 2009 Issue #2 The Greek Orthodox Archdiocese of Australia Νέα τού Ναού Ευαγγελισµού Τής Θεοτόκου Give thanks to the God of heaven. His love endures for ever. (Psalm 136:26) SUNDAY OF ORTHODOXY: The

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 July/August 2015. «Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου» (Ματθ. Γ:3)

Page 1 July/August 2015. «Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου» (Ματθ. Γ:3) Page 1 July/August 2015 «Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου» (Ματθ. Γ:3) A MESSAGE FROM OUR PRIEST In This Issue Priest s Message President s Message Church Calendar Philoptochos News

Διαβάστε περισσότερα

The Ascension MAY 2014. Monthly Bulletin ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH. Inside this issue: The deadline for the June bulletin is May 10th!

The Ascension MAY 2014. Monthly Bulletin ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH. Inside this issue: The deadline for the June bulletin is May 10th! ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH Monthly Bulletin MAY 2014 Inside this issue: Clergy Message The Ascension Spiritual Wisdom Calendar Greek Message Sacraments Donations Parish News Youth News Other Ministries

Διαβάστε περισσότερα

ORTHODOX LIFE. Wisdom for Today from the Early Church (Book Review)

ORTHODOX LIFE. Wisdom for Today from the Early Church (Book Review) ORTHODOX LIFE February 2015 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΖΩΗ, Φεβρουάριος 2015 Saint Nectarios Greek Orthodox Church www.stnectariosma.org Tel. # (617) 327-198 39 Belgrade Avenue, Roslindale MA 02131 Wisdom for Today from

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC SPIRIT. Hellenic Community Of Vancouver. St. George Greek Orthodox Cathedral

HELLENIC SPIRIT. Hellenic Community Of Vancouver. St. George Greek Orthodox Cathedral 2015 SPRING 2015 Hellenic Community Of Vancouver St. George Greek Orthodox Cathedral On Thursday, March 5th, our ST. GEORGE YOUTH groups, under the direction of our Youth Coordinator Elleni Asimakis, made

Διαβάστε περισσότερα

THE CHARIOT. 25th Anniversary. prophet elias. 1987 2012 Years PROPHET ELIAS GREEK ORTHODOX CHURCH, MISSISSAUGA

THE CHARIOT. 25th Anniversary. prophet elias. 1987 2012 Years PROPHET ELIAS GREEK ORTHODOX CHURCH, MISSISSAUGA THE CHARIOT GREEK ORTHODOX CHURCH OF prophet elias 1785 Matheson Blvd., Mississauga ON L4W 1V2 Church Office: 905.238.9491 E-mail: prophetelias@bellnet.ca www.prophetelias.ca EDITORS: George Kolitsopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral New Orleans, Louisiana

Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral New Orleans, Louisiana Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral New Orleans, Louisiana MARCH 29, 2015 ST. MARY OF EGYPT Sunday, March 29 ~ 9:00 am Orthros, 10:00 am Divine Liturgy Sunday School following Holy Communion Youth Hymnology

Διαβάστε περισσότερα