ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 67

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 67 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 21/06/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συσκέψεων του Περιφερειακού Συμβουλίου η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. ΜΗΤΡ.Ε. οικ (344)/ορθη ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/ προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010. Παρόντες : 1. Τζάκη Ιωάννα, Πρόεδρος 2. Φεστερίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος 3. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 4. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό μέλος 5. Βασιλειάδου Ευτέρπη, τακτικό μέλος 6. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό μέλος 7. Φύκα Ελένη, τακτικό μέλος 8. Αβραμίδης Γαβριήλ, τακτικό μέλος 9. Κουκουλεκίδης Παντελής, τακτικό μέλος 10. Ζιώγας Ιωάννης, τακτικό μέλος 11. Μπαρμπουνάκης Χαράλαμπος, τακτικό μέλος 12. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος 13. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Τσαμασλής Γεώργιος. Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Δεν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Κανάκας Βασίλειος, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε η κ. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος, η κ. Κελεσίδου Χριστίνα, τακτικό μέλος, ο κ. Δράγας Αδάμ, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος, και ο κ. Βελόπουλος Κυριάκος, τακτικό μέλος. Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Ε. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 1

2 ΘΕΜΑ 6 ο : «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Πολεοδόμηση έκτασης 51,333 στρεμμάτων περίπου», ιδιοκτησίας του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού «ΜΥΓΔΩΝΙΑ ΣΥΝ ΠΕ» στη θέση «Λιβαδίκι» Δ.Κ. Πλαγιαρίου Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Μίκρας, Δήμου Θέρμης, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης» Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 6 ο θέμα ημερήσιας Διάταξης «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Πολεοδόμηση έκτασης 51,333 στρεμμάτων περίπου», ιδιοκτησίας του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού «ΜΥΓΔΩΝΙΑ ΣΥΝ ΠΕ» στη θέση «Λιβαδίκι» Δ.Κ. Πλαγιαρίου Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Μίκρας, Δήμου Θέρμης, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης». Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον Εντεταλμένο Σύμβουλο στον Τομέα Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου κ. Θάνο Αλέξανδρο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αρ. πρωτ.: /10298/2012/ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών/Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού. Ακολούθησαν διευκρινήσεις από την κ. Όλ. Μούτσου, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσσαλονίκης, όσον αφορά τη νομοθεσία που διέπει το έργο, την τοποθεσία και τα απόβλητα. Κατόπιν ζήτησε το λόγο ο κ. Ζιώγας Ιωάννης, τακτικό μέλος, ο οποίος ρώτησε σχετικά με τα μέλη του Συνεταιρισμού. Η κ. Μούτσου απάντησε ότι ο Συνεταιρισμός αριθμεί 53 μέλη και σκοπό έχει την εξασφάλιση γι αυτά κύριας κατοικίας με την επιλογή της διανομής αυτοτελών οικοπέδων. Ο κ. Ζιώγας είπε ότι θα ψηφίσει θετικά, εξέφρασε ωστόσο τις έντονες επιφυλάξεις του, καθώς θεωρεί ότι δεν εξασφαλίζεται τίποτα. Ακολούθησε ο κ. Κουκουλεκίδης Παντελής, τακτικό μέλος, ο οποίος ρώτησε ποιος είναι ο συντελεστής δόμησης, αν το έργο έχει περάσει από επιτροπή καταλληλότητας και εάν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις δόμησης ή απαγορεύσεις δόμησης. Επ αυτών η κ. Μούτσου απάντησε ότι ο συντελεστής δόμησης είναι 0,2, όπως προβλέπεται στο εγκεκριμένο Γ.Π.Σ, ότι έχει περάσει από την Επιτροπή Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ και ότι δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις δόμησης ή απαγορεύσεις δόμησης. Ο κ. Κουκουλεκίδης είπε ότι θα ψηφίσει θετικά με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις δόμησης ή απαγορεύσεις δόμησης. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Θάνου Αλέξανδρου, Εντεταλμένου Συμβούλου στον Τομέα Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου, των ερωτήσεων τοποθετήσεων των κ. Κουκουλεκίδη Παντελή και κ. Ζιώγα Ιωάννη, τακτικών μελών, των διευκρινήσεων που δόθηκαν από την κ. Όλ. Μούτσου, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσσαλονίκης, και της διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, την με αρ. πρωτ. 2092/ απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 1/ απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το αριθμ. 3925/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ 2628/ απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Μητροπολιτικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.», την με αρ. πρωτ.: /10298/2012/ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών/Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού και πιο συγκεκριμένα τα κατωτέρω: 1. Ο Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 2. Ο Ν. 3010/ «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» 3. Ο Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87Α / «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2

3 4. Το Π.Δ. 133/ (ΦΕΚ 226Α/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 5. Ο Ν. 4014/2011 ΦΕΚ 209 Α / «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 6. Ο Ν. 4042//2012 ΦΕΚ 24 Α / «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 7. Η Κ.Υ.Α /5387/90 (ΦΕΚ 678Β/ ) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86» 8. Την ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022 Β /5-8-02) «Κατάταξη δημοσιών και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/03». 9. Την Αριθμ. Υ.Α. 1958/2012 ΦΕΚ 21Β/ «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4του Ν. 4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011)»,που αντικατέστησε την ΚΥΑ 15393/ Την Η.Π /703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332 Β / ) «Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το αρ. 4 του Ν.1650/86 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις»(α 91)» 11. Η ΚΥΑ Η.Π /2021/ (ΦΕΚ 1391/Β/ ) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 & 3 του αρθρου 3 του Ν. 3010/2002» 12. Η KYA Η.Π /725/06 (ΦΕΚ 383 Β / ) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689. Αντικατάσταση της υπ αρ /1546/97 ΚΥΑ...» 13. Η KYA ΗΠ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β / ) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθμ /725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18 ης Μαρτίου 1991» 14. Ο Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289 Α /79) «Περί προστασίας δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 15. Η παράγραφος 16, εδάφιο α, του άρθρου 24 του Ν.2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α/ 1997) «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 2742/99 (ΦΕΚ 207 Α /1999)«Χωροταξικός Σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» και με το άρθρο 13 παρ. 15 του Ν. 3212/2003 ΦΕΚ 308 Α/2003) «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ». 16. Η Υ.Α 10788/2004 ΦΕΚ 285 Δ/2004 Έγκριση πολεοδομικών σταθεροτύπων (standards) και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων. και των πολεοδομικών μελετών (ΦΕΚ 285Δ/ ). 17. Ο Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179 Α / ) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,» 18. Το ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64 Α /2-3-04) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β 40). «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» 19. Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/ΦΕΚ 1625Β / «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών». 20. Η ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β / ) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός διαχείρισης» 21. Η ΚΥΑ /97(ΦΕΚ 1016 Β / ) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων 3

4 22. H KYA 36259/1757/E103/2010 (ΦEK 1312B / ) «Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)» 23. Το ΠΔ 109/04(ΦΕΚ 75 Α /5-3-04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους» 24. Το Π.Δ. 117/2004 ΦΕΚ 82 Α /2004 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και το Π.Δ. 15/2006 (ΦΕΚ 12 Α / ) «Τροποποίηση του ΠΔ 117/2004( Α 82) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) του Συμβουλίου της 8 ης Δεκεμβρίου 2003». 25. Το Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201Α/ ) Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις» 26. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280Α/ ) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2000» 27. Το Π.Δ. 51/07 (ΦΕΚ 54 Α / ) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2000» 28. Την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892 Β / ) «Ποιότητα του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης» 29. Η ΚΥΑ οικ. 5673/400/ (ΦΕΚ 192 Β/1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 19661/1982/ (ΦΕΚ 1811 Β/1999) και την ΚΥΑ 48392/939/ (ΦΕΚ 405/β ). 30. Η ΚΥΑ οικ /2011 ΦΕΚ 354Β / Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις 31. Η ΚΥΑ 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438 Β/3-7-86) «Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα, κολύμβηση, διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά και καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών κλπ» 32. Η υπ αριθμ. 30/οικ.2885 (ΦΕΚ 1079 Β/ ) Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης «Καθορισμός χρήσεων επιφανειακών υδάτων και ειδικών όρων για τη διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σε κάθε αποδέκτη του Ν. Θεσσαλονίκης». 33. Το Π.Δ. 1180/81 ΦΕΚ 293 Α / Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει» 34. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α / ) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» 35. Την ΚΥΑ Η.Π /1807/Ε.103/2010 (ΦΕΚ 1495Β/ ) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ». 36. Την υπ αρ. 1064/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, "Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας". 37. Την υπ αρ. Γ.Π.Κ.Μ. 175/ (ΦΕΚ 32 ΤΥΕΘ & ΟΔ/ ) "Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών- Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων". 38. Την υπ αρ. 3190/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης "Επικύρωση εκλογής νέου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης". 39. Την Αριθμ. οικ. 985/2013 Μεταβίβαση Άσκησης Αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 687Β/ ). 40. Το με Α.Π. οικ / έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ με θέμα τη Διαβίβαση της Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος προς την υπηρεσία μας, για γνωμοδότηση (Α.Π. της υπηρεσίας μας /10801/ ). 4

5 41. Το με Α.Π /986/ έγγραφο της Μητροπολιτικής Επιτροπής με το οποίο μας απεστάλη το τεύχος μελέτης και η δημοσιοποίηση αυτής (ΑΠ της υπηρεσίας /10298/ ). 42. Η με Α.Π / Γνωμοδότηση για τη «Χορήγηση Βεβαίωσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97» για την οικιστική αξιοποίηση έκτασης (ίδρυση νέου αστικού οικισμού) επιφανείας 53,45 στρεμμάτων περίπου στα αγροτεμάχια 326 (τμήμα), 327 και 328 της οριστικής διανομής του Υπ. Γεωργίας, ιδιοκτησίας του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού «ΜΥΓΔΩΝΙΑ» ΣΥΝ ΠΕ, στη θέση «Λιβαδίκι» -Οσία Ξένη, Δ.Δ. Πλαγιαρίου» από την Ε.Υ.Π.Ε./ ΥΠΕΚΑ 43. Η με Α.Π.14990/ Χορήγηση Βεβαίωσης ΔΠΣ βάσει παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. Ν.2508/97 για πολεοδόμηση έκτασης 51,3 στρεμμάτων ιδιοκτησίας Οικ. Συνεταιρισμού «ΜΥΓΔΩΝΙΑ» ΣΥΝ.Π.Ε. στη θέση «Λιβαδίκι» της Δ.Κ. Πλαγιαρίου του Δήμου Θέρμης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω έκταση με εξαίρεση των τ.μ. πληροί τις προϋποθέσεις του ανωτέρω Νόμου για πολεοδόμηση, αναφέροντας όρους και προϋποθέσεις, από τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ. 44. Η με Α.Π / «Πρόταση ρυμοτομικού σχεδίου για πολεοδόμηση έκτασης 51,333 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας Αστικού Οικοδομικού συνεταιρισμού «ΜΥΓΔΩΝΙΑ» ΣΥΝ.Π.Ε. στη θέση «Λιβαδίκι» της Δ.Κ. Πλαγιαρίου του Δήμου Θέρμης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία έγινε δεκτή από τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ. 45. Η με αριθμ. 7866/2004 ΦΕΚ 1199 Δ/ Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος σε περιοχή του Δ.Δ. Πλαγιαρίου, του Δήμου Μίκρας, Ν. Θες/νικης, από το Γ.Γ. Περιφέρειας. 46. Η με Α.Π / Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής καταλληλότητας οικοπεδικής έκτασης Αστικού Ο.Σ. «ΜΥΓΔΟΝΙΑ» ΣΥΝ ΠΕ στην περιοχή «Λιβαδίκι» -Οσία Ξένη, Δ.Δ. Πλαγιαρίου, Δήμου Μίκρας, Ν. Θεσσαλονίκης έκτασης 53 στρεμμάτων από τη Γενική Δ/νση πολεοδομίας Δ/νση Ο.Κ.Κ. του ΥΠΕΧΩΔΕ. 47. Το με Α.Π. 4963/ έγγραφο της Δ/νσης Νομοθετικού Έργου του ΥΠΕΚΑ «Απόψεις για την έκθεση ελέγχου τίτλων έκτασης εμβαδού 53 στρ. στη θέση «Λιβαδίκι» Δ.Δ.Πλαγιαρίου, Δήμου Μίκρας. 48. Το με Α.Π / /Φ έγγραφο της ΔΕΗ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, για τη δυνατότητα ηλεκτροδότησης του οικισμού που θα δημιουργηθεί 49. Το με Α.Π. 52/1133/ έγγραφο του ΟΤΕ για τη δυνατότητα τηλεφωνοδότησης του οικισμού και το με Α.Π. 52/320044/ έγγραφο για την επικαιροποίηση της μελέτης τηλεφωνοδότησης. 50. Το με Α.Π. 521/ έγγραφο της ΕΥΑΘ Παγίων Τεχνικό Τμήμα για τη δυνατότητα σύνδεσης του οικισμού με το δίκτυο ακαθάρτων της περιοχής κατόπιν σύνταξης τεχνικής μελέτης και εξεύρεσης χρηματοδότησης. 51. Η με Α.Π. 1878/ Βεβαίωση του Δήμου Μίκρας για την οδική πρόσβαση στον υπό ίδρυση οικισμό (διπλή πρόσβαση εκ των οποίων η μια ασφαλτοστρωμένη) 52. Το με Α.Π / έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης για την ύπαρξη πρόσβασης στον υπό ίδρυση οικισμό από δρόμο κάθετο στην Περιφερειακή οδό Θες/νικης- Μηχανιώνας. 53. Η με Α.Π. 863/ Βεβαίωση του Δήμου Μίκρας για τη δυνατότητα υδροδότησης των (53) κατοικιών του υπό ίδρυση οικισμού και άρδευσης (6) στρεμμάτων πρασίνου, από το δίκτυο του Δήμου. 54. Το με Α.Π. 366/ έγγραφο της ΔΕΥΑΚ. του Δήμου Μίκρας για την ύδρευση και άρδευση και τη δυνατότητα αποκομιδής των οικιακών απορριμμάτων του υπό ίδρυση οικισμού. 55. Το με Α.Π. 786/ έγγραφο της ΔΕΥΑΚ του Δήμου Μίκρας για το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης που απέχει μέτρα από τον υπό ίδρυση οικισμό και το γεγονός ότι μέχρι την ημερομηνία του εγγράφου δεν υπάρχει μελέτη για την αποχέτευση των εκτός σχεδίου αγροτεμαχίων παρά μόνο για τον οικισμό Πλαγιαρίου. 56. Η με Α.Π. 2521/ Βεβαίωση του Δήμου Μίκρας ότι η έκταση του προς ίδρυση οικισμού είναι ταυτόσημη με εκείνη που σημειώνεται ως ΠΕΡΠΟ (στην ΠΕ 14) του τροποποιημένου ΓΠΣ του Δ. Μίκρας. 57. Η με Α.Π. 2876/ Γνωμοδότηση της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων σύμφωνα με την οποία τα ακίνητα του έργου του θέματος δεν εμπίπτουν σε περιοχή αρμοδιότητάς της 5

6 58. Η με Α.Π. 5977/ Θετική υπό όρους Γνωμοδότηση της 9 ης εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία επικαιροποιήθηκε με το με Α.Π. 2814/ έγγραφο. 59. Η με Α.Π. 8325/ Άδεια καταλληλότητας από τη ΙΣΤ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων 60. Το με Α.Π. 2736/ έγγραφο του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης με συνημμένη την με Α.Π. 3749π.ε/ Πράξη Χαρακτηρισμού, όπου η περιοχή χαρακτηρίζεται ως μη Δασικού Χαρακτήρα καθώς και το με Α.Π. 4738/ έγγραφο του Δασαρχείου. 61. Η υπ αριθμ.24517/φεκ 137Δ/ Έγκριση ΓΠΣ των οικισμών Πλαγιαρίου, Τριλόφου, Καρδίας και Κ. Σχολαρίου του Δ. Μίκρας 62. Η με υπ αριθμ ΦΕΚ 100ΤΑΑΠΘ / Τροποποίηση του με καθορισμό περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης ΠΕΡΠΟ σε περιοχές Π Η υπ αριθμ. 8030/140 ΦΕΚ 376Β Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού του Α.Σ ΜΥΓΔΩΝΙΑ Συν. Πε. 64. Το με Α.Π. οικ /14181/ έγγραφό μας για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων 65. Η από υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων. 66. Το με Α.Π. οικ /2121/ έγγραφο μας για την αναγκαιότητα υποβολής όλων των συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν με το 58 σχετικό. 67. Το από έγγραφο του μελετητή για την αποχέτευση των ακαθάρτων του συνεταιρισμού με το οποίο υποβλήθηκε το με Α.Π. 921/ΔΤΕ 142/ έγγραφο της ΕΥΑΘ για τη δυνατότητα σύνδεσης του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων του οικοδομικού συνεταιρισμού με το δίκτυο μέσω επέκτασής του με 1100 μ. κατόπιν εκπόνησης σχετικής μελέτης (Α.Π. της υπηρεσίας μας 68133/2435/ ). Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Μητροπολιτική Επιτροπή Γνωμοδοτεί ομόφωνα Θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Πολεοδόμηση έκτασης 51,333 στρεμμάτων περίπου, ιδιοκτησίας του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού «ΜΥΓΔΩΝΙΑ» ΣΥΝ ΠΕ στα αγροτεμάχια 326 (τμήμα), 327 και 328 της οριστικής διανομής του Υπ. Γεωργίας, στη θέση «Λιβαδίκι» Δ.Κ. Πλαγιαρίου Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Μίκρας, Δήμου Θέρμης, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης» με την προϋπόθεση τήρησης των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της δραστηριότητας του θέματος. Η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με την 11 σχετική ΚΥΑ. Εντός της οριζόμενης προθεσμίας δημοσιοποίησης της Μ.Π.Ε. του θέματος κανένας πολίτης ή φορέας δεν υπέβαλλε στην υπηρεσία μας προτάσεις ή ενστάσεις για το έργο. Α. Είδος, μέγεθος και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου 1.1 Συνοπτικά στοιχεία του έργου Επωνυμία : ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «ΜΥΓΔΩΝΙΑ» ΣΥΝ ΠΕ Είδος : Ιδιωτική Πολεοδόμηση Κατάταξη : Ομάδα 6 η, Κατηγορία Α, Υποκατηγορία 1 η, α/α 26: «Ιδιωτικές Πολεοδομήσεις και οικοδομικοί συνεταιρισμοί» (Πίνακας 2 τροποποίηση και συμπλήρωση της 6 ης Ομάδας της ΥΑ 1958/2012) Μέγεθος : Συνολική οικοπεδική έκταση : τ.μ. Θέση: αγροτεμάχια αγροτεμάχια 326 (τμήμα), 327 και 328 της οριστικής διανομής του Υπ. Γεωργίας, στη θέση «Λιβαδίκι» Δ.Κ. Πλαγιαρίου Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Μίκρας, Δήμου Θέρμης, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης 1.2 Γενικά στοιχεία του έργου-θέση έργου Α. Το γήπεδο που πρόκειται να αξιοποιηθεί οικιστικά αποτελείται από τρία αγροτεμάχια τμήμα του 326, το 327 & 328 όμορα και συνεχόμενα, που σύμφωνα με τον έλεγχο των τίτλων που πραγματοποιήθηκε από τη Δ/νση Νομοθετικού Έργου /ΥΠΕΚΑ, μεταβιβάστηκαν και ανήκουν στον 6

7 Αστικό Οικοδομικό Συνεταιρισμό «ΜΥΓΔΩΝΙΑ» Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Συν. Π.Ε.), που αποτελείται από 53 μέλη, με σκοπό την εξασφάλιση για τα μέλη του κύριας κατοικίας με την επιλογή της διανομής αυτοτελών οικοπέδων. Η έκταση του Συνεταιρισμού βρίσκεται στη Δ.Ε. Μίκρας του Δήμου Θέρμης, στη Δ. Κ. Πλαγιαρίου, στη θέση Λιβαδίκι-Οσία Ξένη και εμπίπτει εντός των ορίων της Πολεοδομικής Ενότητας Π.Ε. 14 του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. των οικισμών Πλαγιαρίου, Τριλόφου, Καρδίας και Κάτω Σχολαρίου του Δήμου Μίκρας, που με μεταγενέστερη τροποποίηση καθορίστηκε ως Περιοχή Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ) Για την υπόψη έκταση έχει χορηγηθεί η με Α.Π / Βεβαίωση από τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Τμήμα Β της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας του ΥΠΕΚΑ (42 σχετικό) για την πληρότητα των προϋποθέσεων της παρ. 6 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97. Η έκταση βρίσκεται μ. ΒΔ του οικισμού Πλαγιαρίου, 850μ. νότια του οδικού άξονα Θεσσαλονίκης-Περαίας, μ. ΝΑ της Περαίας, 300 μ. δυτικά του Μοναστηριού της Οσίας Ξένης και απέχει 15 χλμ. από το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Η μορφολογία της περιοχής είναι πεδινή- ήπια λοφώδης με μέσο υψόμετρο 55μ. Ανατολικά διέρχεται ρέμα που ξεκινά νότια της έκτασης (ΒΔ του οικισμού Πλαγιαρίου) και με Ν-Β διεύθυνση ροής διέρχεται από το ανατολικό όριο της έκτασης και καταλήγει στην προσχωσιγενή περιοχή βόρεια της Επ.Ο. Θες/νικης-Περαίας. Το ρέμα έχει οριοθετηθεί και οι οριογραμμές του για το τμήμα που εφάπτεται της έκτασης έχουν εγκριθεί με την υπ αριθμ. 7866/2004 ΦΕΚ 1119/ Απόφαση Γ. Γραμματέα Περιφέρειας Κεντ. Μακεδονίας (38 σχετικό). Η οικοπεδική έκταση δεν εμπίπτει σε περιοχή Κοινοτικού ενδιαφέροντος (SCI) ούτε σε περιοχή του Δικτύου Φύση Επίσης δεν είναι χαρακτηρισμένη Δασική έκταση, όπως προκύπτει από τη Πράξη Χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης (60 σχετικό). Δεν βρίσκεται εντός κηρυγμένου Αρχαιολογικού χώρου και δεν εντοπίστηκαν αρχαιότητες σύμφωνα με γνωμοδοτήσεις των Εφορειών Αρχαιοτήτων (ΙΣΤ, 9 η Βυζαντινών και Νεωτέρων Μνημείων ) 1.3. Περιγραφή του έργου α) Πολεοδομική Οργάνωση Η προς πολεοδόμηση έκταση περιλαμβάνεται εντός της θεσμοθετημένης ζώνης Π.Ε.Ρ.ΠΟ. (Περιοχή Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης)- Απόφαση ΥΠΕΚΑ 7418/ , ΦΕΚ 100ΑΑΠ/2009) και αφορά χρήση κύριας κατοικίας. Η έκταση του προς πολεοδόμηση οικοπέδου ανέρχεται σε τ.μ. (βάσει Εθνικού Κτηματολογίου). Από την περιοχή αυτή η προς πολεοδόμηση έκταση ανέρχεται σε τ.μ. μετά από εξαίρεση των τ.μ. που θεωρήθηκε ακατάλληλη για δόμηση λόγω γειτνίασης με το παρακείμενο ρέμα στα ανατολικά του οικοπέδου. Η εν λόγω ζώνη έχει πλάτος 10 μ. και θα περιλαμβάνει ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους και προκήπια.. Η πρόσβαση στον οικισμό θα γίνεται από δυτικά. Η περιοχή παρουσιάζει ήπια κλίση (8,5%) με κατεύθυνση βορειοανατολικά Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας (αριθμ / έγγραφο της Δ/νσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του ΥΠΕΧΩΔΕ) η έκταση χωρίζεται σε περιοχές κατάλληλες για δόμηση (κ), σε περιοχές κατάλληλες για δόμηση υπό προϋποθέσεις (ΚΠ1) και σε περιοχές ακατάλληλες για δόμηση (ΑΚ). Η τελευταία αφορά την περιοχή του ρέματος. Οι ανάγκες σε γη και κοινωνική υποδομή και εξυπηρετήσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τα πολεοδομικά σταθερότυπα σύμφωνα με την ΥΑ 10788/2004 ΦΕΚ 285 Δ/2004. Κατά την πολεοδόμηση το 50% θα διατεθεί για Κ/Χ και Κ/Φ λειτουργίες. Η μέση πυκνότητα κατοίκων /Ηa είναι 27 και ο μέσος όρος συντελεστή δόμησης είναι 0,2 (όπως προβλέπεται στο εγκεκριμένο Γ.Π.Σ). Σύμφωνα με την απόφαση του Οικ. Συνεταιρισμού θα αποδοθούν στα μέλη 53 οικόπεδα, εμβαδού 485 τ.μ. το καθένα με μέσο μήκος 30-30,30 μ. και πλάτος 16,10 μ. Οργανώνονται σε 17 Ο.Τ. διαμπερή με πρόσωπο σε δύο οδούς. Ο τελικός αριθμός των κατοικιών θα ανέρχεται σε 106 Η δυναμικότητα θα ανέρχεται σε 314 κατοίκους ενώ η μέγιστη υπολογίζεται σε 424 κατοίκους (προοπτική έτους κατοικίες Χ 4 άτομα=424). Στην κεντρική είσοδο θα υπάρχει ελεύθερος χώρος με χωροθέτηση μικρής πλατείας και πρόβλεψη ανέγερσης ναΐσκου. Οι εκτάσεις που προορίζονται για χώρους πρασίνου, παιχνιδιού, 7

8 αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού χωροθετούνται στην ανατολική πλευρά του οικοπέδου σε έκταση τ.μ.: Εντός των Κοινωφελών χώρων προβλέπεται η δυνατότητα δόμησης των εξής κτισμάτων : Χώρος πολιτισμού 150 τ.μ., 2 γηπέδων μπάσκετ-βόλεϊ, Παρεκκλήσι με δόμηση 50 τ. και χώρος πρασίνου και τεχνικών υποδομών με δόμηση 6 τ.μ.. Επίσης εξασφαλίζονται 77 θέσεις στάθμευσης. β) Δίκτυα Υποδομής Οδικό Δίκτυο Η πρόσβαση στην περιοχή θα γίνεται εύκολα. Η σύνδεση πραγματοποιείται με την Επαρχιακή Οδό Θες/νίκης-Περαίας, μέσω ζεύγους αγροτικών οδών εκ των οποίων η μια ασφαλτοστρωμένη έως και 150 μ. πριν την έκταση του οικισμού, όπως αναφέρεται και στις σχετικές βεβαιώσεις του Δήμου Μίκρας και Δήμου Θέρμης. (51 & 52 σχετικά) Εντός του οικισμού προβλέπεται η δημιουργία δρόμων κυκλικής διατομής με τα πεζοδρόμια για την κυκλοφορία πεζών. Συγκεκριμένα το οδικό δίκτυο εντός του οικισμού αποτελείται από έναν κεντρικό οδικό άξονα πλάτους 16,00 μ. (συμπεριλαμβανομένης νησίδας 1,4 μ.)που ξεκινά από τη νοτιοδυτική πλευρά της ιδιοκτησίας και καταλήγει στο ανατολικό τμήμα της καθώς και από δευτερεύουσες οδούς πλάτους 9, 00 μ. που μέρος αυτών θα γίνουν πεζόδρομοι.. Επίσης κατά μήκος του δυτικού ορίου διαμορφώνεται νησίδα πλάτους 2,00 μ. ενώ διευρύνεται κατά 4, 5 μ. η εξωτερική οδός πρόσβασης στην περιοχή της μελέτης. Ύδρευση Η ύδρευση του οικισμού θα γίνεται από το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Πλαγιαρίου και συγκεκριμένα από τον αγωγό που υδρεύεται το μοναστήρι της Οσίας Ξένης (54 & 55 σχετικά). Το δίκτυο ύδρευσης του Πλαγιαρίου βρίσκεται σε απόσταση μ. βόρεια της έκτασης του οικισμού ενώ ανατολικά του ρέματος δεύτερη γραμμή του δικτύου ύδρευσης απέχει από το σημείο σύνδεσης 420 μ. Η υδροδότηση θα γίνεται από το νοτιοδυτικό όριο του οικισμού. Η υπολογιζόμενη ποσότητα του νερού/ημέρα θα ανέρχεται σε 424 κατ Χ 250λιτ. += 106,00 κ.μ./ημ. Οι αγωγοί ύδρευσης θα είναι ΡΕ ης γενιάς με πίεση 10 at. στους 20 ο C και θα τοποθετηθούν 1 μ. κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Επιπλέον θα κατασκευαστούν 11 δικλείδες ελέγχου και δυο φρεάτια εκτόνωσης. Επίσης υπάρχει πρόβλεψη κατασκευής ενός κρουνού πυρόσβεσης. γ) Απορρίμματα Τα απόβλητα εκσκαφών κατά την κατασκευή του έργου θα οδηγούνται σε αδειοδοτημένο χώρο διάθεσης αδρανών που βρίσκεται πλησίον του γηπέδου του οικισμού. Τα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν μετά την υλοποίηση του έργου αφορούν κυρίως σε αστικού τύπου απόβλητα, των οποίων την αποκομιδή θα αναλάβει ο Δήμος Θέρμης σύμφωνα με το με Α.Π. 366/ έγγραφο της ΔΕΥΑΚ του Δήμου Μίκρας και θα διατίθενται στο ΧΥΤΑ Θεσσαλονίκης. δ) Ομβρια Για την διαχείριση των ομβρίων θα κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης τους που θα αποτελείται από δύο κύριους αγωγούς στους οποίους συμβάλλουν οι δευτερεύοντες αγωγοί του δικτύου. Οι δύο κύριοι αγωγοί θα παροχετεύουν στο παρακείμενο ρέμα στα ανατολικά όρια του οικισμού. ε)υγρά Απόβλητα Σύμφωνα με την με Α.Π / Γνωμοδότηση της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ για τη χορήγηση βεβαίωσης κατά το άρθρο 24 παρ.6 του Ν. 2508/97 (42 σχετικό) για την αποχέτευση των ακαθάρτων προβλέπονταν πρωτίστως η σύνδεση του οικισμού μέσω του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων με το δίκτυο της ΕΥΑΘ όταν αυτό ολοκληρωθεί, καθότι σύμφωνα με το υπ αριθμ. 521/ έγγραφο του Τεχνικού Τμήματος της ΕΥΑΘ Παγίων είναι κατ αρχήν δυνατή του οικισμού με το δίκτυο της ΕΥΑΘ, όταν ολοκληρωθεί η ένταξη της ευρύτερης περιοχής στο πολεοδομικό σχέδιο και συνταχθεί η τεχνική μελέτη των δικτύων αποχέτευσης. Εναλλακτικά στην ίδια βεβαίωση προβλέπονταν η κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) εντός του γηπέδου του οικισμού. H μελέτη εξέτασε ως επιλεγείσα λύση για την διαχείριση των υγρών αποβλήτων του οικισμού την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων εντός του γηπέδου του υπό ανέγερση οικισμού. Η λύση αυτή τελικά απορρίφθηκε από τους μελετητές 8

9 καθώς μετά από σειρά συμπληρωματικών στοιχείων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία δεν τεκμηριώθηκε η σωστή και επαρκής λειτουργία του συστήματος. Επανεξετάστηκε η σύνδεση του οικισμού με το αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΑΘ (67 σχετικό) και ως προσωρινή μεταβατική λύση σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη έργων υποδομής για τις πρώτες κατοικίες προτείνεται η τοποθέτηση σηπτικών δεξαμενών συλλογής μέχρι την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου του οικισμού. στ) Λοιπά δίκτυα (Ηλεκτροδότηση-Τηλεφωνοδότηση) Η ηλεκτροδότηση του οικισμού θα γίνεται από το δίκτυο της ΔΕΗ σύμφωνα με το με Α.Π / /Φ έγγραφο της ΔΕΗ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, για τη δυνατότητα ηλεκτροδότησης του οικισμού (48 σχετικό). Για την ηλεκτροδότηση του οικιστικού συγκροτήματος θα κατασκευαστούν 2 εναέριοι υποσταθμοί μέσης τάσης ενώ από τον κάθε υποσταθμό θα αναχωρήσουν 4 έξοδοι (εναέρια δίκτυα χαμηλής τάσης). Όσον αφορά το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο του οικισμού θα καλύπτεται από το δίκτυο του ΟΤΕ σύμφωνα με τα με Α.Π. 52/1133/ & 52/320044/ έγγραφα του ΟΤΕ για τη δυνατότητα τηλεφωνοδότησης του οικισμού (49 σχετικό). Αναλυτική περιγραφή του έργου του θέματος υπάρχει στην υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και τα τοπογραφικά διαγράμματα και τους χάρτες που τη συνοδεύουν, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης, εφόσον δεν αντίκειται στους όρους και περιορισμούς που τίθενται σε αυτή 1.4 Συνοπτική λίστα παραγομένων αποβλήτων α Μη επικίνδυνα απόβλητα Ενδεικτικός κατάλογος : Προϊόντα εκσκαφών, άχρηστα υλικά, ανταλλακτικά και αστικά απόβλητα κατά τη φάση κατασκευής Ανάμικτα δημοτικά απόβλητα κατά τη φάση λειτουργίας. Άδειες συσκευασίες κάθε είδους που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες κατά τη φάση λειτουργίας Υφάσματα, χαρτί, πλαστικό, γυαλί, κατά τη φάση λειτουργίας β. Επικίνδυνα απόβλητα Τυχόν διαρροές από Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων από τη λειτουργία μηχανημάτων κατά τη φάση κατασκευής γ. Υγρά απόβλητα Από τις ανάγκες υγιεινής των κατοίκων και την καθαριότητα των χώρων κατά τη φάση λειτουργίας δ. Αέρια απόβλητα Εκπομπή αερίων ρύπων από τα μηχανήματα κατά τη φάση κατασκευής Εκπομπές σωματιδίων σκόνης από τις εργασίες εκσκαφών και κίνησης φορτηγών και εναποθέσεις των υλικών κατασκευής Αέριες εκπομπές από τις μονάδες κεντρικής θέρμανσης κατά τη φάση λειτουργίας Καυσαέρια από τις εξατμίσεις των οχημάτων κατά τη φάση λειτουργίας ε. Θόρυβος Από τα μηχανήματα έργου κατά τη φάση κατασκευής. Από την κίνηση των οχημάτων κατά τη φάση λειτουργίας Β. Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Σωματιδιακές εκπομπές : συγκέντρωση 100 mg/m 3 (ΠΔ 1180/81 ΦΕΚ 293 Α / ) Επιφανειακά νερά : όπως καθορίζονται στην ΚΥΑ 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438 Β/3-7-86) σε συνδυασμό με την 30/οικ.2885 (ΦΕΚ 1079 Β/ ) Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης. 9

10 Υπεδάφια διάθεση : όπως καθορίζονται στην ΚΥΑ οικ /2011 ΦΕΚ 354Β / «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» και στην ΚΥΑ 5673/97 ΦΕΚ 192Β/ «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων». Ατμόσφαιρα : όπως καθορίζονται στην ΚΥΑ14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ 488 Β/ ) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008» Για τις εκπομπές των πετρελαιοκινητήρων ισχύουν οι Υ.Α /85 ΦΕΚ 304Β/ ) και 28432/2447/92 ΦΕΚ 536/Β/ Η λειτουργία των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης να είναι σύμφωνη με την ΚΥΑ οικ /11 (ΦΕΚ 2654 Β / ) Γ. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις: 1. ΚΥΑ 37393/2028/03 (ΦΕΚ 1418 Β / ) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΗΠ9272/471/07 (ΦΕΚ 286 Β /2-3-07) 2. ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α / ) Δ. Τεχνικά έργα, μέτρα, όροι και περιορισμοί για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρηση τους, αφορούν: στον κύριο του έργου στις αρμόδιες, για τον σχεδιασμό, έγκριση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή, κατασκευή και λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και Φορείς στον ανάδοχο του έργου στο μέρος που τον αφορούν Φάση Κατασκευής 1.1 Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών ο κύριος του έργου να τηρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Όλες οι εκσκαφικές εργασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», να γίνουν υπό την εποπτεία αρχαιολόγου που θα ορίσει η ΙΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. β) Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν και θα επακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». γ) Η αμοιβή του αρχαιολόγου, όπως επίσης και η δαπάνη της αρχαιολογικής έρευνας, εφ όσον προκύψουν αρχαιότητες, επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου (άρθρο 37, παρ. 6 του προαναφερόμενου νόμου), στοιχείο το οποίο πρέπει να τεθεί υπόψη του αναδόχου του έργου από την αρχή. 1.2 Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να χορηγηθούν όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 1.3 Να γίνει περιβαλλοντική αδειοδότηση τυχόν πάσης φύσεως συνοδών έργων ή δραστηριοτήτων που μπορεί προκύψουν στο μέλλουν, που θα αφορούν την κατασκευή ή λειτουργία του κυρίως έργου και δεν καλύπτονται από την παρούσα. 1.4 Να ληφθούν οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για τα σημεία που το έργο επηρεάζει ή συναντά υφιστάμενα έργα και δίκτυα υποδομής 1.5 Κατά την λειτουργία των εργοταξίων να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς από τη λειτουργία μηχανημάτων, συνεργείων κλπ. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας με την πρόβλεψη κατασκευής κρουνού πυρόσβεσης και εφεδρικής δεξαμενής για την εξυπηρέτηση αναγκών πυρόσβεσης. Γενικά να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας για αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεως πυρκαγιάς, σύμφωνα με τις υποδείξεις και την έγκριση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 10

11 1.6 Ο πολεοδομικός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του χώρου και των κτιρίων να συνδέεται με τις αρχές του περιβαλλοντικού-βιοκλιματικού σχεδιασμού και να ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της αειφορίας (π.χ. διαμορφώσεις εδάφους, αξιοποίηση ομβρίων υδάτων, επαναχρησιμοποίηση ανακύκλωση επεξεργασμένων λυμάτων, συλλογή και ανακύκλωση απορριμμάτων, εξοικονόμηση ενέργειας/αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας κλπ). 1.7 Τα κτίρια να αναπτυχθούν σε μικρή κλίμακα και να ακολουθούν κατά το δυνατό τις φυσικές κλίσεις εδάφους, ώστε η ένταξή τους στο φυσικό ανάγλυφο να είναι αρμονική με αποφυγή μεγάλων εκσκαφών, μεγάλων τοίχων αντιστήριξης κλπ. 1.8 Κατά την κατασκευή του έργου, οι εργασίες εκσκαφών και επιχωματώσεων και τυχόν διανοίξεις οδών προσπέλασης να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες περιορίζοντας στο ελάχιστο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή. 1.9 Η διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων (επιφάνειες προορισμένες για φύτευση, διατήρηση επιφανειακού εδάφους, επιφάνειες και υλικά επίστρωσης) να είναι προσαρμοσμένη κατά το δυνατό στα φυσικά χαρακτηριστικά της προς πολεοδόμηση περιοχής και στις ανάγκες διατήρησης και βελτίωσης του άμεσου περιβάλλοντος και να εντάσσονται αρμονικά στο τοπίο. Γενικά να αποφεύγεται η ασφαλτόστρωση ή χρήση σκυροδέματος σε επιφάνειες που δεν εξυπηρετούν τις απαραίτητες λειτουργικές ανάγκες του έργου Να εξασφαλιστεί ένα ενιαίο δίκτυο δημόσιων και κοινόχρηστων υπαίθριων χώρων Να υπάρχει κατάλληλη σήμανση (προειδοποιητικές πινακίδες, κορδέλες οριοθέτησης του έργου κλπ) για τη διευκόλυνση της κυκλοφοριακής ροής του οδικού δικτύου της περιοχής. Να υπάρξει πρόβλεψη για διατήρηση προσπελάσεων στις παρόδιες κατοικίες και εγκαταστάσεις καθώς και χώρων ελιγμών και στάθμευσης φορτηγών και μηχανημάτων Να γίνει καλή οργάνωση, συντήρηση και επιτήρηση των χώρων στάθμευσης των οχημάτων και των οδών προσπέλασης, με στόχο την ελαχιστοποίηση των κυκλοφοριακών δυσχερειών στην περιοχή του έργου Η έκταση που θα καταλάβει το εργοτάξιο να είναι η μικρότερη δυνατή και να τηρούνται όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τη σωστή και ασφαλή λειτουργία των Ο χρονοπρογραμματισμός του έργου να είναι τέτοιος ώστε να αποφεύγονται κατά το δυνατόν χωματουργικές εργασίες σε περιόδους υψηλών βροχοπτώσεων (Νοέμβριος Δεκέμβριος) Να υπάρχει σωστός προγραμματισμός εργασιών κατασκευής ώστε η απορροή των επιφανειακών υδάτων μετά από βροχοπτώσεις να μην εμποδίζεται από την πρόοδο του έργου. Συνεπώς, να λαμβάνεται μέριμνα κατά τις εργασίες εκσκαφών ώστε τα νερά της βροχής να αποστραγγίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και πριν το έργο με κατάλληλες τεχνικά διευθετήσεις αλλαγής της ροής Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα απορροής ομβρίων με κατασκευή κατάλληλα διαστασιολογημένου δικτύου -κατόπιν υδραυλικής μελέτης 1.17 Να ληφθούν μέτρα για την ανάσχεση τυχόν φαινομένων διάβρωσης στα πρανή των ορυγμάτων και να γίνει σταθεροποίηση των επιχωμάτων, μετά από σχετική γεωτεχνική διερεύνηση και μελέτη. Σε περίπτωση που δεν προκύψει η ανάγκη εφαρμογής ειδικής μεθόδου σταθεροποίησης, να γίνει η αποκατάσταση - σταθεροποίηση με συνδυασμό κατάλληλων φυτεύσεων 1.18 Να εξασφαλισθούν τα απαιτούμενα αδρανή υλικά από δανειοθαλάμους γειτονικούς και νομίμως λειτουργούντες εφοδιασμένοι με τις απαιτούμενες εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και άδειες. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αμμοληψία ή η δημιουργία ανεξέλεγκτων δανειοθαλάμων λήψης αδρανών υλικών 1.19 Οι εκχερσώσεις και αποψιλώσεις να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες. Απαγορεύεται η καταστροφή υψηλής ή χαμηλής βλάστησης χωρίς την έγγραφη άδεια του αρμόδιου Δασαρχείου 1.20 Η κατάλληλη φυτική γη που θα προκύψει από τις εκσκαφές να αποθηκευτεί προσωρινά μέχρι να χρησιμοποιηθεί κατά την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου. Οι εργασίες φυτεύσεων να αρχίζουν αμέσως μετά την περάτωση του έργου και να είναι ανάλογες με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος χώρου. Οι φυτεύσεις να γίνουν ύστερα από εκπόνηση ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης. Να χρησιμοποιούνται ενδημικά είδη του οικοσυστήματος 1.21 Τα φυτικά είδη να συντηρούνται (πότισμα, σκάλισμα, λίπανση) και να αντικαθίστανται όσα καταστρέφονται μέχρι να αποκτήσουν την ικανότητα αυτόνομης ανάπτυξης Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος να είναι εξοπλισμένες με συστήματα αντιρρύπανσης (συστήματα αποκονίωσης στα σιλό τσιμέντου, αναμίκτη και ζυγιάστρας, κλίβανο ξήρανσης, αναβατόρια κλπ). 11

12 1.23 Οι μεταφορές αδρανών και τσιμέντου να γίνονται με κλειστές μεταφορικές ταινίες ή κοχλίες που θα αποκονιώνονται μέσω φίλτρων Απαγορεύεται η εκκένωση υπολειμμάτων των μπετονιέρων σκυροδέτησης στην περιοχή του έργου. Η εκκένωση υπολειμμάτων των μπετονιέρων σκυροδέτησης να γίνεται υποχρεωτικά στο χώρο του εργοταξίου προμήθειας του έτοιμου σκυροδέματος ο οποίος οφείλει να διαθέτει κατάλληλη επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. Απαγορεύεται η εκκένωση υπολειμμάτων των μπετονιέρων σκυροδέτησης εκτός του χώρου του έργου 1.25 Για τον περιορισμό συγκράτησης της εκπεμπόμενης σκόνης να υπάρξει μέριμνα για διαβροχή των δρόμων προσπέλασης των οχημάτων στο έργο, του χώρου εκχωμάτωσης και επιχωμάτωσης, των αποθηκευμένων προϊόντων εκσκαφής / επιχωμάτωσης Η καρότσα των οχημάτων μεταφοράς υλικών να είναι καλυμμένη για αποφυγή διασκορπισμού υλικού ή και εκπομπής σκόνης κατά τη μετακίνηση και το ύψος πτώσης κατά τη διαχείριση των υλικών να είναι το ελάχιστο δυνατό Οι δρόμοι πρόσβασης στην εγγύς περιοχή του έργου σε περίπτωση ρύπανσης από τις διελεύσεις των οχημάτων θα πρέπει να καθαρίζονται άμεσα με ευθύνη του Αναδόχου του έργου. Για την πρόληψη ρύπανσης των οδών να γίνεται υποχρεωτικός καθαρισμός των τροχών των οχημάτων πριν από την έξοδο από το εργοτάξιο Επίσης, να υπάρχει μέριμνα για το κατά το δυνατόν συντομότερη μεταφορά των υλικών εκσκαφής σε χώρο τελικής απόθεσης Σωστή συντήρηση των μηχανημάτων και οχημάτων του εργοταξίου για την ελαχιστοποίηση εκπομπής καυσαερίων. Η συντήρηση των μηχανημάτων να γίνεται υποχρεωτικά σε οργανωμένο συνεργείο της περιοχής Να γίνει καλή οργάνωση των δρομολογίων των βαρέων οχημάτων με στόχο τη χαμηλότερη δυνατή επιβάρυνση της υπάρχουσας κυκλοφοριακής φόρτισης των οδών, την ελαχιστοποίηση του χρόνου κίνησης και την αποφυγή τυχόν δευτερογενών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Να αποφεύγεται η διέλευσή τους από τους οικισμούς κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, και να θεσπιστούν χαμηλά όρια ταχύτητας σε όλες τις μη στρωμένες επιφάνειες 1.31 Απαγορεύεται η επιτόπου πλύση πάσης φύσεως εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων του έργου Οι εκσκαφές να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες. Τα προϊόντα που θα προκύψουν θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του έργου.. Τα υπόλοιπα να δοθούν σε ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής/μεταφοράς Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων στερεών αποβλήτων προκειμένου να οδηγηθούν σε ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία για την ανακύκλωση/αξιοποίησή τους. Τόσο οι συλλέκτες όσο και οι αποδέκτες των ΑΕΚΚ πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ.Δεν επιτρέπεται καμία επιχωμάτωση της ευρύτερης περιοχής χωρίς τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση τους σε μη αδειοδοτημένο χώρο. Να τηρηθεί αρχείο με τα παραστατικά διάθεσης και να τηρούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ /2003 και του Ν. 2939/2001 και της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (22 σχετικό). Να υποβληθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος όλα τα παραστατικά για την νόμιμη διάθεση των ΑΕΚΚ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 22 σχετική ΚΥΑ Να δοθεί προτεραιότητα για διάθεση σε χώρους που βρίσκονται πιο κοντά στην περιοχή εκτέλεσης του έργου. Οι προς διάθεση ποσότητες και οι χώροι διάθεσης να έχουν προσδιοριστεί πριν από την έναρξη λειτουργίας του έργου. Η συλλογή και μεταφορά των υλικών αυτών να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας Να εφαρμοσθεί η ισχύουσα αντιθορυβική νομοθεσία, με κατάλληλη επιλογή μηχανημάτων και μεθοδολογία κατασκευής. Τα μηχανήματα να διαθέτουν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο οφείλουν να έχουν σήμανση CE σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 37393/2028/03 (ΦΕΚ 1418 Β / ) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΗΠ9272/471/07 (ΦΕΚ 286 Β /2-3-07) και για τα παλιότερα μηχανήματα βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΟΚ βάσει της κείμενης νομοθεσίας Τα τυχόν προκύπτοντα στερεά ή υγρά απόβλητα, επικίνδυνα ή μη, να συλλέγονται κατά είδος σε ειδικούς στεγανούς κάδους και σε χώρο μη επηρεαζόμενο από τις καιρικές συνθήκες και να απομακρύνονται μόνον από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εργολάβους αποκομιδής) που διαθέτουν σχετική άδεια συλλογής - μεταφοράς ανάλογα το είδος και την κατηγορία των αποβλήτων Τα στερεά οικιακού τύπου μη-επικίνδυνα απόβλητα που ενδεχομένως προκύψουν από τις εργασίες του έργου να απομακρύνονται και να διατίθενται σε αδειοδοτημένο Χ.Υ.Τ.Α. 12

13 τηρουμένων των διατάξεων της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β / ) και του κανονισμού λειτουργίας του χώρου διάθεσης Δεν επιτρέπεται η συγκέντρωση των αποβλήτων εκτός των κάδων, η έκθεσή τους σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και η ανάμιξη ή αραίωση διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων Οι χώροι του εργοταξίου να διατηρούνται καθαροί και να μην υπάρχουν διάσπαρτα απόβλητα ή/και άχρηστα υλικά. Οι εργοταξιακοί χώροι να διαθέτουν κάδους απορριμμάτων και χημικές τουαλέτες 1.40 Σε περίπτωση διαρροής λαδιών, καυσίμων κλπ από μηχάνημα έργου ή όχημα να γίνει άμεσα εξυγίανση/ αποκατάσταση του εδάφους με χρήση κατάλληλων προσροφητικών υλικών. Αυτά να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί επικινδύνων αποβλήτων Εφόσον η διαρροή είναι συχνή να αντικατασταθεί άμεσα το προβληματικό μηχάνημα ή όχημα. Τα εργοτάξια θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με επαρκή ποσότητα κατάλληλων προσροφητικών υλικών για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης διαρροών λιπαντικών, ελαίων, καυσίμων κλπ Αλλαγή των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένη θέση με τσιμεντόστρωση και δυνατότητα συλλογής διαρροών, για την αποφυγή ρύπανσης του εδάφους Η διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) και των μεταχειρισμένων συσσωρευτών που προκύπτουν από τη συντήρηση των μηχανημάτων του έργου να γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία (17, 18,12 & 13 σχετικά) Η διαχείριση των μεταχειρισμένων συσσωρευτών μολύβδου-οξέως σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 (ΦΕΚ 1625Β / ), σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 13588/2006 και KYA ΗΠ 24944/1159/ Απαγορεύεται η διάθεση πάσης φύσεως αποβλήτων (υγρών και στερεών) σε ρέματα, χείμαρρους, θάλασσα και γενικότερα σε οποιοδήποτε φυσικό ή δομημένο περιβάλλον της περιοχής ή εκτός αυτής Απαγορεύεται η καύση, σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους, εντός ή εκτός των χώρων επέμβασης, κάθε είδους υλικών (πλαστικών - ελαστικών, στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων λιπαντικών - ελαίων, ξύλινων κατασκευών, συσκευασιών κ.λ.π.) Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου να απομακρυνθεί κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση και να αποκατασταθούν οι χώροι Επεμβάσεις σε υφιστάμενα έργα θα γίνονται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία τους. Μετά το πέρας των εργασιών να γίνει αποκατάσταση όλων των δικτύων υποδομής Πριν την έναρξη λειτουργίας του οικισμού να ολοκληρωθεί η κατασκευή των απαραίτητων για την λειτουργία του έργων υποδομής συμπεριλαμβανομένων των έργων σύνδεσης με τα υφιστάμενα δίκτυα του οικείου Δήμου ή τα κοινωφελή δίκτυα (π.χ. αγωγός σύνδεσης με το δίκτυο υδροδότησης κλπ) Φάση Λειτουργίας Υγρά Απόβλητα 1.49 Για την συλλογή των υγρών αποβλήτων να σχεδιαστεί εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης με ελεύθερη ροή που θα οδηγούν τα λύματα στο αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής Να εξασφαλιστεί η στεγανότητα των κεντρικών αποχετευτικών αγωγών για την αποφυγή ρύπανσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα Ο σχεδιασμός των αγωγών να γίνει με τρόπο ώστε να μειώνεται η πιθανότητα δημιουργίας αναερόβιων συνθηκών, με ελαχιστοποίηση του χρόνου παραμονής των λυμάτων καθώς και υψηλές ταχύτητες για αποφυγή της καθίζησης στερεών και συγκέντρωσης ιζημάτων. Η ταχύτητα στους αγωγούς δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα όρια δημιουργίας φθοράς στους αγωγούς Το αποχετευτικό δίκτυο να είναι χωριστικού τύπου ώστε να μην οδηγούνται τα όμβρια σε αυτό. Επίσης να κατασκευαστούν τα απαραίτητα φρεάτια επίσκεψης στους αγωγούς ακαθάρτων 1.53 Να υπάρχει στην έξοδο της μονάδας φρεάτιο δειγματοληψίας για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων λυμάτων Να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες για την διάθεση των λυμάτων στο κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής με την εκπόνηση της σχετικής μελέτης και έγκρισή της από 13

14 την ΕΥΑΘ καθώς και της εξέτασης της όδευσης του συλλεκτήριου αγωγού από ξένες ιδιοκτησίες, και να εκδοθούν τυχόν άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, ώστε μέχρι την υλοποίηση του έργου να έχει γίνει σύνδεση του οικισμού με το αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής. Σε περίπτωση κατασκευής και εποίκησης μικρού ποσοστού κατοικιών (10-15%) πριν την ολοκλήρωση της σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο, να κατασκευαστούν σηπτικοί βόθροι για την προσωρινή αποθήκευση των λυμάτων, τα οποία στη συνέχεια θα μεταφέρονται με βυτιοφόρα σε αδειοδοτημένη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Με την σύνδεση του οικισμού με το αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής ο οικισμός θα πρέπει να προβεί άμεσα σε σύνδεση με αυτό μετά από κατάργηση των σηπτικών βόθρων Για οποιαδήποτε τροποποίηση στον τρόπο επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των υγρών αποβλήτων θα πρέπει να υποβληθεί στην περιβαλλοντικά αδειοδοτούσα αρχή φάκελος μελέτης για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ. Αέρια Απόβλητα 1.57 Για τη θέρμανση των κατοικιών να χρησιμοποιείται ως καύσιμο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή στερεής βιομάζας όπως ορίζεται στην Υ.Α ΦΕΚ 2654Β/2011 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού». Να τηρούνται οι διατάξεις της σχετικής Υ.Α Απαγορεύεται η χρήση ως καυσίμων πλαστικών υλικών, ελαστικών, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και λοιπών αποβλήτων (στερεών, υγρών ή αερίων) ή η καθοιονδήποτε τρόπο καύση αποβλήτων. Στερεά Μη Επικίνδυνα Απόβλητα 1.59 Η διαχείριση των στερεών μη-επικινδύνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β / ) και τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται στην ΚΥΑ /97 (ΦΕΚ 1016 Β / ) Τα πάσης φύσεως στερεά μη-επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη, να αποθηκεύονται σε ειδικούς κάδους ανά είδος και να βρίσκονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο και επισημασμένο χώρο, υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες Τα οικιακού τύπου και τα λοιπά μη αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα να απομακρύνονται είτε από συνεργεία αποκομιδής του οικείου Ο.Τ.Α. είτε από ειδικά αδειοδοτημένο φορέα συλλογής/μεταφοράς στερεών αποβλήτων προκειμένου να διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων 1.62 Να τοποθετηθούν εντός της έκτασης του οικισμού κατάλληλοι κάδοι για τη συλλογή των αστικών στερεών αποβλήτων και διακεκριμένοι κάδοι συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων (χαρτί, μέταλλα, αλουμίνιο, συσκευασίες πλαστικά, γυαλί κλπ) για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο. Η αποκομιδή των απορριμμάτων θα γίνεται από τον οικείο Δήμο σύμφωνα με το με Α.Π. 366/ έγγραφο της ΔΕΥΑΚ. του Δήμου Μίκρας για την ύδρευση και άρδευση και τη δυνατότητα αποκομιδής των οικιακών απορριμμάτων του υπό ίδρυση οικισμού ( 48 σχετικό) Απόβλητα Ηλεκτρικού-Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (λευκές συσκευές, λαμπτήρες κλπ)να δίδονται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες συμβεβλημένες με το αντίστοιχο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ. Γενικά η διαχείριση των ΑΗΗΕ να είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 15/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Συσκευασίες και Απόβλητα Συσκευασιών 1.64 Η διαχείριση των συσκευασιών και των αποβλήτων συσκευασίας να γίνεται σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ179Α/ ) Απαγορεύεται η διαχείριση (συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά) των συσκευασιών και των αποβλήτων συσκευασίας από κοινού με άλλα είδη αποβλήτων Να παραδίδονται υποχρεωτικά σε συλλέκτη-μεταφορέα ο οποίος διαθέτει σχετική άδεια συλλογής - μεταφοράς για το συγκεκριμένο είδος αποβλήτου ή σε απευθείας σε εγκεκριμένο εναλλακτικό σύστημα διαχείρισης. Περιβάλλον χώρος 1.67 Να εξαιρεθεί από την πολεοδόμηση η ζώνη των τ.μ. η οποία κρίθηκε από την γεωλογική μελέτη ως ακατάλληλη για δόμηση λόγω γειτνίασής της με το παρακείμενο ρέμα. 14

15 1.68 Κατά τον σχεδιασμό να ληφθούν υπόψη η με αρ / Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 285Δ /2004 για έγκριση πολεοδομικών σταθεροτύπων (standards) και ανώτατα όρια πυκνοτήτων. Να τηρούνται τα προβλεπόμενα στον πολεοδομικό κανονισμό. Το ελάχιστο ποσοστό που θα διατεθεί για Κ/Χ-Κ/Γ λειτουργίες να είναι 50%και ο Μέσος Σ.Δ σύμφωνα με το ισχύον ΓΠΣ (2,20) (43 σχετικό) Να δημιουργηθούν οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία θέσεις στάθμευσης. Για λόγους ασφάλειας και εξασφάλισης της ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων, να μην τοποθετηθούν χώροι στάθμευσης στο μέσον της κεντρικής συλλεκτήριας οδού. Να προβλεφθεί στο εσωτερικό των οικοπέδων μία τουλάχιστον θέση στάθμευσης Οι φυτεύσεις να γίνουν ύστερα από εκπόνηση ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης από ειδικό επιστήμονα σε συνεργασία με την αρμόδια Δασική Υπηρεσία. Να χρησιμοποιούνται ενδημικά είδη του οικοσυστήματος και να υπάρχει διαρκής μέριμνα για τη συντήρησή της. Τα φυτικά είδη να συντηρούνται (πότισμα, σκάλισμα, λίπανση) και να αντικαθίστανται όσα καταστρέφονται. Να απομακρύνονται τα ξηρά χόρτα και φυτά και να γίνονται νέες φυτεύσεις για την κάλυψη των γυμνών χώρων Οι λοιποί μη δομημένοι χώροι να διατηρούνται καθαροί και να μην υπάρχουν διάσπαρτα διάφορα άχρηστα υλικά ή απόβλητα (στερεά ή υγρά) Η συγκέντρωση των ομβρίων υδάτων να γίνεται με δημιουργία ανεξάρτητου δικτύου αγωγών ομβρίων στους δρόμους του οικισμού. Στο σχεδιασμό ομβρίων να ληφθούν υπόψη και οι ανάντη απορροές για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. Στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων τα όμβρια να αξιοποιούνται με δημιουργία δεξαμενών συλλογής για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών του οικισμού. Τα πλεονάζοντα να οδηγούνται στον υδάτινο αποδέκτη της περιοχής Να γίνεται τακτική παρακολούθηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων για την αποφυγή διαρροών και συντήρηση και αλλαγή εφόσον απαιτείται των υδραυλικών συστημάτων. Λοιποί όροι 1.74 Oι ποιοτικές παράμετροι του νερού ύδρευσης θα πρέπει να βρίσκονται κάτω των επιτρεπομένων ορίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ποιότητας νερού κατάλληλου προς ανθρώπινη κατανάλωση της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/ ) 1.75 Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση κάθε είδους αποβλήτου σε ρέματα, σε ιδιωτικούς, δημόσιους ή κοινόχρηστους (αστικούς και μη) χώρους και γενικά, σε κάθε φυσικό αποδέκτη της περιοχής Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων (π.χ. απόβλητα λιπαντικά - έλαια, στουπιά εμποτισμένα με καύσιμη ύλη) τόσο υπαίθρια όσο και σε στεγασμένους χώρους (ανοικτές εστίες καύσης) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και κατάσβεση των πυρκαγιών και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Να ορισθεί υπεύθυνος για την τήρηση και εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων τόσο κατά τη φάση κατασκευής καθώς και λειτουργίας του έργου Η δραστηριότητα θα πρέπει να εναρμονίζεται με τις εκάστοτε κείμενες πολεοδομικές διατάξεις περί χρήσεων γης καθώς και με τις εκάστοτε κείμενες περιβαλλοντικές διατάξεις Η εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. καθώς και η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Η εφαρμογή των ανωτέρω περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της δραστηριότητας. Η μη τήρηση των ανωτέρω όρων, η εκτέλεση εργασιών καθ υπέρβαση των όρων και προϋποθέσεων της Απόφασης Ε.Π.Ο. και των όσων αναφέρονται στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. και η πρόκληση ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος συνεπάγονται κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86 όπως αυτός ισχύει σήμερα, πέρα από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας Η Απόφαση Ε.Π.Ο. δεν απαλλάσσει το έργο του θέματος να εφοδιαστεί και με άλλες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Κυκλοφοριακή σύνδεση 1.83 Να ληφθεί μέριμνα για την κυκλοφοριακή σύνδεση του γηπέδου με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο, σύμφωνα με τις υποδείξεις και την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας. 15

16 1.84 Να γίνει ηλεκτροφωτισμός /έργα (σήμανσης, αποχέτευσης ομβρίων, κρασπέδωσης),- συντήρηση και ασφαλτόστρωση, όπου και εφόσον απαιτηθεί, σε συνεργασία με το οικείο Δήμο. Περιβάλλον περιοχής-ευαίσθητα στοιχεία Η έκταση του έργου του θέματος δεν εμπίπτει σε περιοχή Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (SCI) και δεν έχει περιληφθεί στον Εθνικό Κατάλογο περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Νatura 2000 της οδηγίας 93/43/ΕΚ Επίσης δεν βρίσκεται εντός κηρυγμένου Αρχαιολογικού χώρου ούτε έχουν εντοπιστεί επιφανειακές αρχαιότητες, δεν έχει κηρυχθεί ιστορικός τόπος, ούτε περιλαμβάνει νεώτερα μνημεία. Τέλος δεν έχει χαρακτηριστεί ως δασική έκταση. Μέτρα για την διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων Πριν την έναρξη των εργασιών να ορισθεί εγγράφως, από τον κύριο/φορέα του έργου κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό για την παρακολούθηση εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της Απόφασης Ε.Π.Ο. και να κοινοποιηθεί ο ορισμός αυτός στην υπηρεσία μας. Ο φορέας λειτουργίας της μονάδας του θέματος πρέπει να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της αρνητικής επίδρασης από την λειτουργία του έργου στο οικοσύστημα της ευρύτερης περιοχής και να συμβάλει ενεργά στη προστασία και ανάδειξη αυτού. Ο κύριος του έργου και ο Ανάδοχος οφείλουν να τηρούν στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κλπ), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή. Η παρούσα εισήγηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ισχύει με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι εκάστοτε περιβαλλοντικές και πολεοδομικές διατάξεις. Η παρούσα δίνεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου. Η Πρόεδρος της Mητροπολιτικής Επιτροπής της M.Ε. Θεσσαλονίκης Τα Μέλη Ιωάννα Τζάκη (όπως αναφέρονται ανωτέρω) 16

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /04.07.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 87

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /04.07.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 87 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 69

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 69 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 62

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 132

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 132 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /17.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 53

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /17.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 53 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 66

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 66 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 16 Αριθμ. Συνεδρίασης 16 η /11.10.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 117

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 16 Αριθμ. Συνεδρίασης 16 η /11.10.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 117 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 15 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 413416 (408)

Ημερομηνία: 15 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 413416 (408) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 93

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 93 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 17 Αριθμ. Συνεδρίασης 17 η /05.08.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 110

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 17 Αριθμ. Συνεδρίασης 17 η /05.08.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδός Δάφνη-Ε.Ο.111, τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα, Χ.Θ:0+000-Χ.Θ:4+228.78» Ν.Α.Ηλείας.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδός Δάφνη-Ε.Ο.111, τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα, Χ.Θ:0+000-Χ.Θ:4+228.78» Ν.Α.Ηλείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤOΣ Πάτρα: Αρ. πρωτ: Σχετ.: 14.01.2010 202/3989 12964/17.12.2009 8910/25.8.2009 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /28.02.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 19

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /28.02.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 19 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 13/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 97

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 97 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 15 Αριθμ. Συνεδρίασης 15 η /18.07.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 97

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 15 Αριθμ. Συνεδρίασης 15 η /18.07.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 97 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 15 Αριθμ. Συνεδρίασης 15

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /18.02.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /18.02.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 98

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 98 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 81

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 81 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 95

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 95 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 25/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 68

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 68 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη)

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386)

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 14 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη)

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 10 /02/ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 96675 /981 /2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς : Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 96

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 96 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 18 Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1002/2015 ΘΕΜΑ: 28 ο Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση: Πολυτεχνείου 4, Αθήνα 104 33 Ηλεκτρ. /νση: dperbna@patt.gov.gr Τηλ.: 213-2101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 59

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 59 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 37/

Αριθ. Απόφασης 37/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Του Πρακτικού 5/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ---------------------------------- Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 60/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 60/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο.

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο. Μια ακόμη επιτυχία της Ομοσπονδίας αποτελεί η υπαγωγή των συνεργείων στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ΠΠΔ με αρμόδιο φορέα το Υπουργείο Μεταφορών και διάρκεια ισχύος όσο και ο χρόνος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)»

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)» ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /25.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 63

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /25.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 63 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 6 Αριθμ. Συνεδρίασης 6 η /03.04.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 51

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 6 Αριθμ. Συνεδρίασης 6 η /03.04.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤOΣ Πάτρα: Αρ. πρωτ: Σχετ.: 11-1-2010 101/1856 11158/17.12.2008 954/8.2.2008 1241/4.2.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 250.573,75 Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 149

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 149 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ 1 ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤ : Πολεοδομική μελέτη περιοχής Bοσπόρου Γνωμοδότηση ΣΧΟΠ (πράξη 222 /συνεδρία 19 η / 01. 06. 99) Α. Ο Δήμος προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα έντονα προβλήματα των αντικρουόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 23 της ΚΥΑ203064/06.09.2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΜΠΕ 1. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Εφαρμογή ΜΠΕ 1. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Εφαρμογή ΜΠΕ 1 Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΜΠΕ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Αφορά έργο κατασκευής οδού παράκαμψης οικισμού Κατηγορία Α 1. Ονομασία και είδος του έργου Συνοπτική περιγραφή έργου (π.χ. μήκος, πλάτος οδού,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : NEO Πατρών Αθηνών 35 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 38 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Στοιχεία ενδιαφερόμενου: Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα