ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 4 ης /2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 4 ης /2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ λόγω αναγραφής λάθους ποσού στο ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ εισηγητικό µέρος και στην δαπάνη αρ.4 από ,63 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ σε ,21 που είναι το ορθό Αριθ. Απόφ. 12/2015 Αριθ. Πρωτ. 878/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 4 ης /2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Ψήφιση Πίστωσης δαπανών συνολικού ποσού ,92 ευρώ Στα Κουφάλια και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα Tρίτη 20/01/2015, και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Χαλκηδόνος, ύστερα από την αρ. 647/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Τσουκνιδάς Ιωάννης-Πρόεδρος Ο.Ε 2. Μηντσιούδης Μαυρουδής 3. Αγαπίδου Θεοδώρα (αναπληρ. µέλ για κ.βλαϊκούδη) 4. Παπαµιχαήλ Ιωάννης 5. Τσακίρης Μιχαήλ 6. Μανάκης Αλέξανδρος 7. Κυριακίδης Φώτιος ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Βλαϊκούδης Ισίδωρος (τακτικό µέλος) 2. Κούρας ήµος (τακτικό µέλος) 3.Μωυσίδης Σάββα (τακτικό µέλος) Το αναπληρ.µέλος του κ.κούρα καλέστηκε και δεν προσήλθε λόγω κωλύµατος. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου, Καροφυλλίδου Στέλλα. Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο: Ψήφιση Πίστωσης δαπανών συνολικού ποσού ,92 ευρώ και είπε ότι: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Β του 1959, το Π 113/2010, την εγκύκλιο αρ. 30/19664/ η Οικονοµική Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει για την ψήφιση πίστωσης δαπανών σε βάρος των παρακάτω ΚΑ: ,35 σε βάρος του ΚΑ για αµοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ, σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση ( ΑΥ 129/ ) ,85 σε βάρος του ΚΑ για αµοιβές και έξοδα τρίτων ΠΟΕ, σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση για δαπάνες ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΗΜΩΝ (ΑΥ 130/ ) ,97 σε βάρος του ΚΑ για αµοιβές και έξοδα τρίτων ΠΟΕ, σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση για δαπάνες έτους 2011 ( ΑΥ 131/ ) ,21 σεβάροςτουκα γιααµοιβέςκαιέξοδατρίτωνΠΟΕ,σύµφωναµετησυνηµµένη κατάσταση για δαπάνες έτους 2014 (ΑΥ 132/ ) ,64 σεβάροςτουκα γιαδιάφοραέξοδαΠΟΕ,σύµφωναµετησυνηµµένηκατάστασηγια δαπάνες έτους 2012 ( ΑΥ 133/ ) ,00 σε βάρος του ΚΑ για διάφορα έξοδα ΠΟΕ, σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση για δαπάνες έτους 2013 ( ΑΥ 134/ ) ,48 σε βάρος του ΚΑ για διάφορα έξοδα ΠΟΕ, σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση για δαπάνες έτους 2014 ( ΑΥ 135/ ) ,60 σεβάροςτουκα γιαδιάφοραέξοδαΠΟΕ,σύµφωναµετησυνηµµένηκατάστασηγια δαπάνες ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΗΜΩΝ 9ΑΥ 136/ ) ,59 σεβάροςτουκα γιαδιάφοραέξοδαΠΟΕ,σύµφωναµετησυνηµµένηκατάστασηγια δαπάνες έτους 2011 (ΑΥ 137/ ) ,50 σεβάροςτουκα γιαδιάφοραέξοδαΠΟΕ,σύµφωναµετησυνηµµένηκατάστασηγια δαπάνες έτους 2012 (ΑΥ 138/ ) ,04 σεβάροςτουκα γιαδιάφοραέξοδαΠΟΕ,σύµφωναµετησυνηµµένηκατάσταση για δαπάνες έτους 2014 (ΑΥ 139/ ) ,44 σε βάρος του ΚΑ «έργα» ΠΟΕ, σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση για δαπάνες ΚΑΠΟ Ι ΤΡΙΑΚΩΝ ΗΜΩΝ( ΑΥ 140/ ) ,67 σε βάρος του ΚΑ «έργα» ΠΟΕ, σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση για δαπάνες έτους 2012 ( ΑΥ 141/ ) ,36 σε βάρος του ΚΑ «έργα» ΠΟΕ, σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση για δαπάνες έτους 2013 (ΑΥ 142/ ) ,22 σε βάρος του ΚΑ «έργα» ΠΟΕ, σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση για δαπάνες έτους 2014 (ΑΥ 143/ ) 1

2 Η Οικονοµική Επιτροπής µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/ Την από 16/01/215 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο µ ό φ ω ν α Ψηφίζει πίστωση δαπανών, συνολικού ποσού ,92, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Β του 1959, το Π 113/2010 και την εγκύκλιο αρ. 30/19664/ σε βάρος των παρακάτω ΚΑ: 1) ,35 σε βάρος του ΚΑ για αµοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ, σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση ( ΑΥ 129/ ) ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ) ικαιούχος Ηµεροµηνία Αριθ. Αιτιολογία Ποσό ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1130 Μισθοδοτική Κατάσταση 604 (Νοέµβριος) 193,93 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1107 Μισθοδοτική Κατάσταση 602 (Σεπτέµβριος) 270,57 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1143 Μισθοδοτική Κατάσταση 605 ( εκέµβριος) 270,57 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1083 Μισθοδοτική Κατάσταση 600 (Ιούλιος) 153,32 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1095 Μισθοδοτική Κατάσταση 601 (Αύγουστος) 270,57 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1119 Μισθοδοτική Κατάσταση 603 (Οκτώβριος) 270,57 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1131 Μισθοδοτική Κατάσταση 604 (Νοέµβριος) 270,57 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1094 Μισθοδοτική Κατάσταση 601 (Αύγουστος) 193,93 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1082 Μισθοδοτική Κατάσταση 600 (Ιούλιος) 109,90 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1142 Μισθοδοτική Κατάσταση 605 ( εκέµβριος) 193,93 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1106 Μισθοδοτική Κατάσταση 602 (Σεπτέµβριος) 193,93 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1118 Μισθοδοτική Κατάσταση 603 (Οκτώβριος) 193,93 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1131 Μισθοδοτική Κατάσταση 604 (Νοέµβριος) 114,08 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1143 Μισθοδοτική Κατάσταση 605 ( εκέµβριος) 114,08 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1083 Μισθοδοτική Κατάσταση 600 (Ιούλιος) 64,65 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1119 Μισθοδοτική Κατάσταση 603 (Οκτώβριος) 114,08 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1095 Μισθοδοτική Κατάσταση 601 (Αύγουστος) 114,08 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1107 Μισθοδοτική Κατάσταση 602 (Σεπτέµβριος) 114,08 ικαιούχου 3.220,77 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1084 Μισθοδοτική Κατάσταση 606 (Ιούλιος) 109,90 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1132 Μισθοδοτική Κατάσταση 610 (Νοέµβριος) 193,93 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1097 Μισθοδοτική Κατάσταση 607 (Αύγουστος) 270,57 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1120 Μισθοδοτική Κατάσταση 609 (Οκτώβριος) 193,93 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1144 Μισθοδοτική Κατάσταση 611 ( εκέµβριος) 193,93 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1145 Μισθοδοτική Κατάσταση 611 ( εκέµβριος) 270,57 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1108 Μισθοδοτική Κατάσταση 608 (Σεπτέµβριος) 193,93 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1085 Μισθοδοτική Κατάσταση 606 (Ιούλιος) 153,32 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1133 Μισθοδοτική Κατάσταση 610 (Νοέµβριος) 270,57 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1121 Μισθοδοτική Κατάσταση 609 (Οκτώβριος) 270,57 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1109 Μισθοδοτική Κατάσταση 608 (Σεπτέµβριος) 270,57 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1096 Μισθοδοτική Κατάσταση 607 (Αύγουστος) 193,93 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1145 Μισθοδοτική Κατάσταση 611 ( εκέµβριος) 114,08 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1133 Μισθοδοτική Κατάσταση 610 (Νοέµβριος) 114,08 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1121 Μισθοδοτική Κατάσταση 609 (Οκτώβριος) 114,08 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1097 Μισθοδοτική Κατάσταση 607 (Αύγουστος) 114,08 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1085 Μισθοδοτική Κατάσταση 606 (Ιούλιος) 64,65 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1109 Μισθοδοτική Κατάσταση 608 (Σεπτέµβριος) 114,08 ικαιούχου 3.220,77 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1098 Μισθοδοτική Κατάσταση 578 (Σεπτέµβριος) 401,12 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1086 Μισθοδοτική Κατάσταση 577 (Αύγουστος) 401,12 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1111 Μισθοδοτική Κατάσταση 579 (Οκτώβριος) 561,88 2

3 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1135 Μισθοδοτική Κατάσταση 581 ( εκέµβριος) 561,88 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1074 Μισθοδοτική Κατάσταση 576 (Ιούλιος) 227,83 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1134 Μισθοδοτική Κατάσταση 581 ( εκέµβριος) 401,12 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1087 Μισθοδοτική Κατάσταση 577 (Αύγουστος) 561,88 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1099 Μισθοδοτική Κατάσταση 578 (Σεπτέµβριος) 561,88 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1122 Μισθοδοτική Κατάσταση 580 (Νοέµβριος) 401,12 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1075 Μισθοδοτική Κατάσταση 576 (Ιούλιος) 317,87 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1110 Μισθοδοτική Κατάσταση 579 (Οκτώβριος) 401,12 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1123 Μισθοδοτική Κατάσταση 580 (Νοέµβριος) 561,88 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1087 Μισθοδοτική Κατάσταση 577 (Αύγουστος) 236,51 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1111 Μισθοδοτική Κατάσταση 579 (Οκτώβριος) 236,51 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1099 Μισθοδοτική Κατάσταση 578 (Σεπτέµβριος) 236,51 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1135 Μισθοδοτική Κατάσταση 581 ( εκέµβριος) 236,51 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1075 Μισθοδοτική Κατάσταση 576 (Ιούλιος) 134,02 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1123 Μισθοδοτική Κατάσταση 580 (Νοέµβριος) 236,51 ικαιούχου 6.677,27 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1115 Μισθοδοτική Κατάσταση 591 (Οκτώβριος) 561,88 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1114 Μισθοδοτική Κατάσταση 591 (Οκτώβριος) 401,12 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1127 Μισθοδοτική Κατάσταση 592 (Νοέµβριος) 561,88 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1102 Μισθοδοτική Κατάσταση 590 (Σεπτέµβριος) 401,12 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1091 Μισθοδοτική Κατάσταση 589 (Αύγουστος) 561,88 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1103 Μισθοδοτική Κατάσταση 590 (Σεπτέµβριος) 561,88 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1090 Μισθοδοτική Κατάσταση 589 (Αύγουστος) 401,12 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1139 Μισθοδοτική Κατάσταση 593 ( εκέµβριος) 561,88 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1138 Μισθοδοτική Κατάσταση 593 ( εκέµβριος) 401,12 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1079 Μισθοδοτική Κατάσταση 588 (Ιούλιος) 317,87 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1078 Μισθοδοτική Κατάσταση 588 (Ιούλιος) 227,83 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1126 Μισθοδοτική Κατάσταση 592 (Νοέµβριος) 401,12 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1115 Μισθοδοτική Κατάσταση 591 (Οκτώβριος) 236,51 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1103 Μισθοδοτική Κατάσταση 590 (Σεπτέµβριος) 236,51 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1139 Μισθοδοτική Κατάσταση 593 ( εκέµβριος) 236,51 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1079 Μισθοδοτική Κατάσταση 588 (Ιούλιος) 134,02 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1127 Μισθοδοτική Κατάσταση 592 (Νοέµβριος) 236,51 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1091 Μισθοδοτική Κατάσταση 589 (Αύγουστος) 236,51 ικαιούχου 6.677,27 ΝΟΜΙΜΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΠΟΒΙΟΣΑΝΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΟΝΤΣΙ Η ΠΑΥΛΟΥ 10/12/2014 ΜΙΣΘ.949 Μισθοδοτική Κατάσταση 512 (Νοέµβριος) 7.552,86 ικαιούχου 7.552,86 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1112 Μισθοδοτική Κατάσταση 585 (Οκτώβριος) 441,34 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1101 Μισθοδοτική Κατάσταση 584 (Σεπτέµβριος) 644,66 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1100 Μισθοδοτική Κατάσταση 584 (Σεπτέµβριος) 441,34 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1124 Μισθοδοτική Κατάσταση 586 (Νοέµβριος) 441,34 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1113 Μισθοδοτική Κατάσταση 585 (Οκτώβριος) 644,66 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1089 Μισθοδοτική Κατάσταση 583 (Αύγουστος) 644,66 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1088 Μισθοδοτική Κατάσταση 583 (Αύγουστος) 441,34 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1137 Μισθοδοτική Κατάσταση 587 ( εκέµβριος) 644,66 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1136 Μισθοδοτική Κατάσταση 587 ( εκέµβριος) 441,34 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1077 Μισθοδοτική Κατάσταση 582 (Ιούλιος) 358,47 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1076 Μισθοδοτική Κατάσταση 582 (Ιούλιος) 256,93 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1125 Μισθοδοτική Κατάσταση 586 (Νοέµβριος) 644,66 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1113 Μισθοδοτική Κατάσταση 585 (Οκτώβριος) 266,72 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1101 Μισθοδοτική Κατάσταση 584 (Σεπτέµβριος) 266,72 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1137 Μισθοδοτική Κατάσταση 587 ( εκέµβριος) 266,72 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1077 Μισθοδοτική Κατάσταση 582 (Ιούλιος) 151,14 3

4 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1089 Μισθοδοτική Κατάσταση 583 (Αύγουστος) 266,72 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1125 Μισθοδοτική Κατάσταση 586 (Νοέµβριος) 266,72 ικαιούχου 7.530,14 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1128 Μισθοδοτική Κατάσταση 598 (Νοέµβριος) 401,12 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1105 Μισθοδοτική Κατάσταση 596 (Σεπτέµβριος) 561,88 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1117 Μισθοδοτική Κατάσταση 597 (Οκτώβριος) 561,88 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1116 Μισθοδοτική Κατάσταση 597 (Οκτώβριος) 401,12 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1104 Μισθοδοτική Κατάσταση 596 (Σεπτέµβριος) 401,12 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1093 Μισθοδοτική Κατάσταση 595 (Αύγουστος) 561,88 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1092 Μισθοδοτική Κατάσταση 595 (Αύγουστος) 401,12 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1141 Μισθοδοτική Κατάσταση 599 ( εκέµβριος) 561,88 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1140 Μισθοδοτική Κατάσταση 599 ( εκέµβριος) 401,12 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1081 Μισθοδοτική Κατάσταση 594 (Ιούλιος) 317,87 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1080 Μισθοδοτική Κατάσταση 594 (Ιούλιος) 227,83 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1129 Μισθοδοτική Κατάσταση 598 (Νοέµβριος) 561,88 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1117 Μισθοδοτική Κατάσταση 597 (Οκτώβριος) 236,51 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1105 Μισθοδοτική Κατάσταση 596 (Σεπτέµβριος) 236,51 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1093 Μισθοδοτική Κατάσταση 595 (Αύγουστος) 236,51 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1141 Μισθοδοτική Κατάσταση 599 ( εκέµβριος) 236,51 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1081 Μισθοδοτική Κατάσταση 594 (Ιούλιος) 134,02 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1129 Μισθοδοτική Κατάσταση 598 (Νοέµβριος) 236,51 ικαιούχου 6.677,27 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,35 2) 399,85 σε βάρος του ΚΑ για αµοιβές και έξοδα τρίτων ΠΟΕ, σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση για δαπάνες ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΗΜΩΝ (ΑΥ 130/ ) Ηµ/νία Παρ/τικού Τύπος Αριθµός Παρ/τικού Γραµµής ικαιούχος Αιτιολογία 29/04/ ,85 ΧΑΡΙΝΑ ΚΩΝ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ( ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΜΟ ΟΤΩΝ Α ΕΝ ΡΟΥ : 399,85 3) 4.105,97 σε βάρος του ΚΑ για αµοιβές και έξοδα τρίτων ΠΟΕ, σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση για δαπάνες έτους 2011 ( ΑΥ 131/ ) Ηµ/νία Παρ/τικού Τύπος Αριθµός Γραµµής ικαιούχος Αιτιολογία 02/09/2011 Τ ΠΠ ,77 Υ ΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. ( ) (Μη νόµιµη δαπάνη)ασφαλιστηριο ΓΙΑ ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ (2η πάγια προκαταβολή ήµου) 10/10/ ,50 ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ ΑΓΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ( ) 13/10/2011 ΛΟΙΠΕΣ Παραστάση Καραγκιόζη-Αντριάδα 2011 Κουφάλια(Απαιτείται αίτηση επανέκδοσης) ,00 ΝΤΑΒΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ) Συµµετοχή µουσικού στη διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων "ΑΝΤΡΙΑ Α 2011"(Απαιτείται αίτηση επανέκδοσης ) 01/06/ ,00 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ ( ) 01/11/ ,00 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ ( ) 01/06/ ,20 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ ( ) 01/06/ ,50 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ ( ) : 4.105,97 απάνη για την συντήρηση και επισκευή του ΜΕ σαρώθρου του ήµου µας(απαιτείται αίτηση επανέκδοσης) απάνη για την συντήρηση και επισκευή του ΜΕ σκούπας-σαρώθρου (Απαιτείται αίτηση επανέκδοσης) Εργασίες συντήρησης για την επισκευή του ΜΕ σαρώθρου του ήµου µας(απαιτείται αίτηση επανέκδοσης ) Εργασίες συντήρησης για την επισκευή του 406Τ344ΑΠ σαρώθρου του ήµου µας(απαιτείται αίτηση επανέκδοσης) 4

5 4) ,21 σεβάροςτουκα γιααµοιβέςκαιέξοδατρίτωνΠΟΕ,σύµφωναµετησυνηµµένη κατάσταση για δαπάνες έτους 2014 (ΑΥ 132/ ) Ηµεροµηνία Τύπος Αριθ. Ποσό ικαιούχος Αιτιολογία 2108 ΛΟΙΠΕΣ ,96 COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟ 08/11/14-07/12/14 ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΑΠΟ 08/12/14-07/01/ ΛΟΙΠΕΣ ,76 COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟ 31/10/14-07/11/14 ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΑΠΟ 08/11/14-07/12/ ,72 ικαιούχου 16/12/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /12/ ,24 OTS Α.Ε. Εργασία ετήσιας συντήρησης και υποστήριξης λογισµικού και µηχανογραφικού εξοπλισµού ,24 ικαιούχου 125,95 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ταχυδροµικά τέλη 150,31 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ταχυδροµικά τέλη 34,99 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ταχυδροµικά τέλη 35,12 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ταχυδροµικά τέλη 169,13 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΚΟΥΡΙΕΡ 230,26 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΚΟΥΡΙΕΡ : 745,76 08/10/ /Α 08/10/ /Α 08/10/ /Α 08/10/ /Α 08/10/ /Α 08/10/ /Α 08/10/ /Α 34/Α 37/Α 33/Α 32/Α 31/Α 30/Α 36/Α : , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ Αποκοµιδή απορριµµάτων στις.ε. Αγ. Αθανασίου και Κουφαλίων και µεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης κατά το µήνα Ιούλιο ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ Αποκοµιδή απορριµµάτων στις.ε. Αγ. Αθανασίου και Κουφαλίων και µεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης κατά το µήνα Σεπτέµβριο ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ Αποκοµιδή απορριµµάτων στις.ε. Αγ. Αθανασίου και Κουφαλίων και µεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης κατά το µήνα Ιούνιο ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ Αποκοµιδή απορριµµάτων στις.ε. Αγ. Αθανασίου και Κουφαλίων και µεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης κατά το µήνα Μάϊο ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ Αποκοµιδή απορριµµάτων στις.ε Αγ. Αθανασίου και Κουφαλίων και µεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης κατά το µήνα Απρίλιο ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ Αποκοµιδή απορριµµάτων στις.ε Αγ. Αθανασίου και Κουφαλίων και µεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης κατά το µήνα Μάρτιο ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ Αποκοµιδή απορριµµάτων στις.ε. Αγ. Αθανασίου και Κουφαλίων και µεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης κατά το µήνα Αύγουστο /11/2014 ΛΟΙΠΕΣ /11/2014 ΛΟΙΠΕΣ /12/2014 ΛΟΙΠΕΣ 2024 ΛΟΙΠΕΣ 658 ΛΟΙΠΕΣ 657 ΛΟΙΠΕΣ ,44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ (FORTHNET) 89,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ (FORTHNET) 33,41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ (FORTHNET) ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 02/10/14-01/11/14 ( ΗΜΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ) ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 02/10/14-01/11/14 ( ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ) ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 18/10/ /11/2014 ( ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ) 5

6 04/12/2014 ΛΟΙΠΕΣ /12/2014 ΛΟΙΠΕΣ /12/2014 ΛΟΙΠΕΣ /12/2014 ΛΟΙΠΕΣ 2087 ΛΟΙΠΕΣ 2023 ΛΟΙΠΕΣ 2064 ΛΟΙΠΕΣ 2088 ΛΟΙΠΕΣ 2087 : 894,03 03/12/ : 4.289,63 319,81 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ (FORTHNET) 42,63 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ (FORTHNET) 69,31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ (FORTHNET) 140,18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ (FORTHNET) ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 13/10/ /11/2014 ( ΗΜΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ) ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 21/10/ /11/2014 (ΚΕΠ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ) ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 02/11/14-01/12/14 ( ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ) ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 02/11/ /12/14 ( ΗΜΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ) 4.289,63 ΕΠΙ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ 24/10/ /11/ /12/ : 247,23 44,28 ΘΩΜΑ.ΑΝΤΩΝΙΑ -ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ <<ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ >> 88,56 ΘΩΜΑ.ΑΝΤΩΝΙΑ -ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ <<ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ >> 114,39 ΘΩΜΑ.ΑΝΤΩΝΙΑ -ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ <<ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ >> ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΠΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Μ.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 27/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ ,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΙ 6810 οχήµατος 365,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΙ 7198 οχήµατος 290,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΙ 7234 οχήµατος 195,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΗ 1983 οχήµατος 195,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΙ 7817 οχήµατος 445,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΟ 8708 οχήµατος 365,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΙ 7755 οχήµατος 320,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΙ 7200 οχήµατος 320,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΙ 4737 οχήµατος 330,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΗ 2017 οχήµατος 310,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΗ 1944 οχήµατος 320,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΟ 8667 οχήµατος 170,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΜΕ οχήµατος 320,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΟ 8501 οχήµατος 395,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΟ 8831 οχήµατος 320,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΙ 7200 οχήµατος 6

7 27/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ : 8.350,00 30/12/ : 187,89 330,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΟ 7820 οχήµατος 320,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΗ 1884 οχήµατος 370,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΙ 3782 οχήµατος 170,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΜΕ οχήµατος 170,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΜΕ οχήµατος 320,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΗ 2008 οχήµατος 225,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΙ 7943 οχήµατος 170,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΜΕ οχήµατος 370,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΟ 8699 οχήµατος 170,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΜΕ οχήµατος 170,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΜΕ οχήµατος 170,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΜΕ οχήµατος 320,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΗ 2009 οχήµατος 170,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΜΕ οχήµατος 187,89 ΙΩΑΚΕΙΜΙ ΟΥ ΧΡ.ΓΕΩΡΓΙΑ Αµοιβή δικαστικών επιµελητών για 4 επιδόσεις (για υπόθεση του Μπουγαϊδη Νικολάου) 23/12/ /12/ : 319,80 258,30 ΚΟΜΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. 61,50 ΚΟΜΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕ Ο ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 01/10/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ ,00 ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ε ΗΕ (ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ) 369,00 ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ε ΗΕ (ΗΛΕΚΤΡΟ /ΣΗ Ο ΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ) 369,00 ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ε ΗΕ (ΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ) 369,00 ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ε ΗΕ (ΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ) 369,00 ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ε ΗΕ (ΗΛΕΚΤΡΟ /ΣΗ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ) 369,00 ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ε ΗΕ (ΗΛΕΚΤΡΟ /ΣΗ Ο ΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΡΚΟ ΣΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΑ) 7

8 24/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ : 4.797,00 369,00 ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ε ΗΕ (ΗΛΕΚΤΡΟ /ΣΗ Ο ΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΑ) 369,00 ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ε ΗΕ (ΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΚΑΠΗ Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ) 369,00 ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ε ΗΕ (ΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α ΕΝ ΡΟΥ) 369,00 ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ε ΗΕ (ΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ) 369,00 ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ε ΗΕ (ΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) 369,00 ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ε ΗΕ (ΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΓΧΙΑΛΟΥ) 369,00 ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ε ΗΕ (ΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ 3ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ) 11/11/2014 ΛΟΙΠΕΣ /11/2014 ΛΟΙΠΕΣ /11/2014 ΛΟΙΠΕΣ /11/2014 ΛΟΙΠΕΣ /11/2014 ΛΟΙΠΕΣ /11/2014 ΛΟΙΠΕΣ /11/2014 ΛΟΙΠΕΣ /11/2014 ΛΟΙΠΕΣ /11/2014 ΛΟΙΠΕΣ /11/2014 ΛΟΙΠΕΣ ΛΟΙΠΕΣ 639 ΛΟΙΠΕΣ 662 ΛΟΙΠΕΣ 661 ΛΟΙΠΕΣ 663 ΛΟΙΠΕΣ 666 ΛΟΙΠΕΣ 667 ΛΟΙΠΕΣ 664 ΛΟΙΠΕΣ 659 ΛΟΙΠΕΣ 660 ΛΟΙΠΕΣ 665 ΛΟΙΠΕΣ 1675 ΛΟΙΠΕΣ 1683 ΛΟΙΠΕΣ 1684 ΛΟΙΠΕΣ 1689 ΛΟΙΠΕΣ 1690 ΛΟΙΠΕΣ ,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 23/08/14-22/10/14 (αρ.συνδ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦ.ΚΕΝΤΡΟΥ) 79,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ) 39,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 01/09/14-31/10/14 (αρ.συνδ ) 83,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 01/09/14-31/10/14 (αρ.συνδ ) 64,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 01/09/14-31/10/14 (αρ.συνδ ) 67,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ) 83,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 01/09/14-31/10/14 (αρ.συνδ ) 30,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 01/09/14-31/10/14 (αρ.συνδ ) 77,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ) 78,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ) 82,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ) 63,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ) 57,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ) 57,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/09/14-07/11/14 (αρ.συνδ ) 78,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/09/14-07/11/14 (αρ.συνδ ) 56,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ) 8

9 /12/2014 ΛΟΙΠΕΣ /12/2014 ΛΟΙΠΕΣ /12/2014 ΛΟΙΠΕΣ /12/2014 ΛΟΙΠΕΣ /12/2014 ΛΟΙΠΕΣ /12/2014 ΛΟΙΠΕΣ /12/2014 ΛΟΙΠΕΣ /12/2014 ΛΟΙΠΕΣ /12/2014 ΛΟΙΠΕΣ ΛΟΙΠΕΣ 1678 ΛΟΙΠΕΣ 1682 ΛΟΙΠΕΣ 1688 ΛΟΙΠΕΣ 1691 ΛΟΙΠΕΣ 1676 ΛΟΙΠΕΣ 1681 ΛΟΙΠΕΣ 1686 ΛΟΙΠΕΣ 1685 ΛΟΙΠΕΣ 1680 ΛΟΙΠΕΣ 1687 ΛΟΙΠΕΣ 1679 ΛΟΙΠΕΣ 2059 ΛΟΙΠΕΣ 2057 ΛΟΙΠΕΣ 2056 ΛΟΙΠΕΣ 2061 ΛΟΙΠΕΣ 2062 ΛΟΙΠΕΣ 2060 ΛΟΙΠΕΣ 2055 ΛΟΙΠΕΣ 2054 ΛΟΙΠΕΣ 2058 ΛΟΙΠΕΣ 2089 ΛΟΙΠΕΣ 2091 ΛΟΙΠΕΣ 2094 ΛΟΙΠΕΣ 2093 ΛΟΙΠΕΣ 2103 ΛΟΙΠΕΣ 2096 ΛΟΙΠΕΣ ,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ) 118,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ) 129,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/09/14-07/11/14 (αρ.συνδ ) 94,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/09/14-07/11/14 (αρ.συνδ ) 49,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ) 79,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ) 39,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/09/14-07/11/14 (αρ.συνδ ) 43,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/09/14-07/11/14 (αρ.συνδ ) 82,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ) 77,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/09/14-07/11/14 (αρ.συνδ ) 42,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ) 30,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 23/09/14-22/11/14 (αρ.συνδ ) 79,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 23/09/14-22/11/14 (αρ.συνδ ) 95,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 23/09/14-22/11/14 (αρ.συνδ ) 296,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 23/09/14-22/11/14 (αρ.συνδ ) 82,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 23/09/14-22/11/14 (αρ.συνδ ) 45,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 23/09/14-22/11/14 (αρ.συνδ ) 94,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 23/09/14-22/11/14 (αρ.συνδ ) 40,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 23/09/14-22/11/14 (αρ.συνδ ) 109,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 23/09/14-22/11/14 (αρ.συνδ ) 127,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 01/10/14-30/11/14 (αρ.συνδ ) 69,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/10/14-07/12/14 (αρ.συνδ ) 40,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/10/14-07/12/14 (αρ.συνδ ) 85,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/10/14-07/12/14 (αρ.συνδ ) 43,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/10/14-07/12/14 (αρ.συνδ ) 128,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/10/14-07/12/14 (αρ.συνδ ) 53,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/10/14-07/12/14 (αρ.συνδ ) 9

10 ΛΟΙΠΕΣ 2092 ΛΟΙΠΕΣ 2102 ΛΟΙΠΕΣ 2101 ΛΟΙΠΕΣ 2097 ΛΟΙΠΕΣ 2090 ΛΟΙΠΕΣ 2099 ΛΟΙΠΕΣ 2098 ΛΟΙΠΕΣ 2095 : 4.062,50 77,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/10/14-07/12/14 (αρ.συνδ ) 61,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/10/14-07/12/14 (αρ.συνδ ) 87,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/10/14-07/12/14 (αρ.συνδ ) 48,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/10/14-07/12/14 (αρ.συνδ ) 115,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 01/10/14-30/11/14 (αρ.συνδ ) 194,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/10/14-07/12/14 (αρ.συνδ ) 47,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/10/14-07/12/14 (αρ.συνδ ) 41,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/10/14-07/12/14 (αρ.συνδ ) 31/12/ ,22 ΣΑΡΙ ΗΣ ΑΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 478,22 23/10/ : 5.791,82 02/12/ : 1.431,92 27/10/ : 5.269, ,82 ΣΦΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παροχή υπηρεσιών συµβούλου υποστήριξης του δήµου για την απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας (σύµβαση τέλος του 2013) 1.431,92 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ 5.269,32 ΤΖΕΛΕΠΗ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε. Μίσθωση µηχανηµάτων έργου JCB για εργασία στα κοιµητήρια του ήµου κατά τους µήνες Αύγουστο-Σεπτέµβριο και Οκτώβριο 01/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ ,97 ΤΣΑΤΣΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΙΒΗ ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΘ ΑΕ 275,52 ΤΣΑΤΣΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αµοιβή δικηγόρου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Κουφαλίων για υπόθεση της ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΝ ΧΟΡ ΑΙΣ 104,52 ΤΣΑΤΣΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αµοιβή δικηγόρου για κατάθεση ανακοπής κατά της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου στο Τ.Π.& ανείων από τον Μπουγαϊδη Νικόλαο 91,64 ΤΣΑΤΣΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αµοιβή δικηγόρου για παράσταση στο δικαστήριο κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής κατά της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου στην Εθν.Τράπεζα από τον Μπουγαϊδη Νικ 52,28 ΤΣΑΤΣΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αµοιβή δικηγόρου για κατάθεση αίτηση αναστολής και αίτησης έκδοσης προσωρινής διαταγής αντίκρουσης της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου στην Εθνική Τράπεζα του Μπουγαϊδη Νικολ 104,55 ΤΣΑΤΣΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αµοιβή δικηγόρου για κατάθεση ανακοπής κατά της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου στην Εθν.Τράπεζα από τον Μπουγαϊδη Νικόλαο 91,64 ΤΣΑΤΣΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αµοιβή δικηγόρου για παράσταση στο δικαστήριο κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής κατά της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου στο Τ.Π.& ανείων από τον Μπουγαϊδη Νικόλαο 52,28 ΤΣΑΤΣΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αµοιβή δικηγόρου για κατάθεση αίτησης αναστολής και αίτησης έκδοσης προσωρινής διαταγής αντίκρουσης της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου στο Τ.Π.& ανείων από τον Μπουγαϊδη Νικόλαο 10

11 04/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /12/ /12/ : 2.933,54 01/11/ /11/ /11/ : 354,24 20/10/ ,43 ΤΣΑΤΣΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αµοιβή δικηγόρου για παράσταση στο ιοικ.εφετείο Θεσ/κης Α Τριµελές για εκδίκαση αγωγής της εταιρείας Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΧΡΟΝΗΣ ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ 492,00 ΤΣΑΤΣΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αµοιβή δικηγόρου προκειµένου να παρέχει νοµική υποστήριξη στο δήµο κατά το διαγωνισµό αποκοµιδής απορριµµάτων για το έτος ,91 ΤΣΑΤΣΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αµοιβή ικηγόρου για καταθεση εφεσης στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κατα της απόφασης 4090/2014 ΗΦΑΙΑΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. 159,90 ΤΣΑΤΣΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αµοιβή δικηγόρου για κατάθεση έφεσης στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για υπόθεση του Ιγναντώνη Μελετιάδη 170,97 ΤΣΑΤΣΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αµοιβή δικηγόρου για κατάθεση έφεσης στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ για υπόθεση της INFO PLAN 314,88 ΤΣΑΤΣΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αµοιβή δικηγόρου για παράσταση στο ιοικ.εφετείο Θεσ/κης για υπόθεση της εταιρείας ΓΑΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ 289,05 ΤΣΑΤΣΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Aµοιβή δικηγόρου προκειµένου να υπογράψει και να καταθέσει στη γραµµατεία του ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά του Χαλάτση Αθανασίου του Θωµά 275,52 ΤΣΕΤΣΙΛΑ ΣΩΚ. ΙΩΑΝΝΑ Αµοιβή δικηγόρου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Θεσ/κης στην εκδίκαση υπόθεσης της ΑΕ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 39,36 ΤΣΕΤΣΙΛΑ ΣΩΚ. ΙΩΑΝΝΑ Αµοιβή δικηγόρου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Κουφαλίων στην εκδίκαση υπόθεσης του ΠΑΓΩΝΗ 39,36 ΤΣΕΤΣΙΛΑ ΣΩΚ. ΙΩΑΝΝΑ Αµοιβή δικηγόρου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Κουφαλίων στην εκδίκαση υπόθεσης του ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΓΛΟΥ Α ΑΜΑΝΤΙΟΥ 615,00 ΤΣΟΥΛΚΑΝΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΗΟ 8708 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ 20/10/ ,20 ΤΣΟΥΛΚΑΝΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΚΥΚΛ.ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΤΟΥ 21/10/ ,50 ΤΣΟΥΛΚΑΝΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥ 21/10/ ,30 ΤΣΟΥΛΚΑΝΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΗΟ 8699 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 22/10/ ,20 ΤΣΟΥΛΚΑΝΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΗΙ 3782 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 22/10/ ,00 ΤΣΟΥΛΚΑΝΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΗΟ 8831 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 23/10/ ,00 ΤΣΟΥΛΚΑΝΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΜΕ99063 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 21/11/ ,50 ΤΣΟΥΛΚΑΝΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΗΟ 8687 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 21/11/ ,75 ΤΣΟΥΛΚΑΝΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΗΟ 7820 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 22/11/ ,50 ΤΣΟΥΛΚΑΝΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΗΗ 1985 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 24/11/ ,70 ΤΣΟΥΛΚΑΝΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΗΗ 1985 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 24/11/ ,00 ΤΣΟΥΛΚΑΝΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 11

12 24/11/ ,70 ΤΣΟΥΛΚΑΝΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΜΕ74844 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 08/12/ ,20 ΤΣΟΥΛΚΑΝΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΗΙ 7201 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 09/12/ ,90 ΤΣΟΥΛΚΑΝΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 10/12/ ,50 ΤΣΟΥΛΚΑΝΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΟ 8831 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 11/12/ ,90 ΤΣΟΥΛΚΑΝΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΙ 3782 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 12/12/ ,00 ΤΣΟΥΛΚΑΝΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 13/12/ ,50 ΤΣΟΥΛΚΑΝΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΗΗ 1985 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 19/12/ ,70 ΤΣΟΥΛΚΑΝΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗ ΛΟΓΩ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟ 954/ ΤΙΜ. Π.Υ. 20/12/ ,20 ΤΣΟΥΛΚΑΝΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 20/12/ ,50 ΤΣΟΥΛΚΑΝΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 30/12/ ,00 ΤΣΟΥΛΚΑΝΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΧΡΕΩΣΗΣ Τ.Π.Υ.957/ : ,35 ΣΥΝΟΛΟ ,21 5) 127,64 σεβάροςτουκα γιαδιάφοραέξοδαΠΟΕ,σύµφωναµετησυνηµµένηκατάστασηγια δαπάνες έτους 2012 ( ΑΥ 133/ ) Ηµ/νία Τύπος Αριθµός Γραµµής ικαιούχος Αιτιολογία 10/08/2012 ΛΟΙΠΕΣ ,64 ΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ( ) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων στην ελλή Ιωάννα από µίσθωµατα αγροτεµαχίου- ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΈΚ ΟΣΗΣ : 127,64 6) ,00 σε βάρος του ΚΑ για διάφορα έξοδα ΠΟΕ, σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση για δαπάνες έτους 2013 ( ΑΥ 134/ ) Ηµ/νία Τύπος Αριθµός Γραµµής ικαιούχος Αιτιολογία 16/09/2013 ΛΟΙΠΕΣ ,88 ΡΟΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αµοιβη που επιδικάσθηκε µε την αποφ. Εφετείου Θεσ/νίκης 695/13 16/09/2013 ΛΟΙΠΕΣ ,12 ΡΟΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Τόκοι που επιδικάσθηκαν µε την αποφ. Εφετείου Θεσ/νίκης 695/13 16/09/2013 ΛΟΙΠΕΣ ,00 ΡΟΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ικαστικά Έξοδα που επιδικάσθηκαν µε την αποφ. Εφετείου Θεσ/νίκης 695/13 : ,00 12

13 7) ,48 σε βάρος του ΚΑ για διάφορα έξοδα ΠΟΕ, σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση για δαπάνες έτους 2014 ( ΑΥ 135/ ) Ηµ/νία Τύπος Αριθµός Γραµµής ικαιούχος Αιτιολογία 24/12/2014 ΛΟΙΠΕΣ 2072 : 292,50 292,50 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΥ ΣΥΜΕΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μίσθωση αποθηκευτικού χώρου στην Τ.Κ Λουδία µηνός εκεµβρίου /12/2014 ΛΟΙΠΕΣ ,00 ΓΚΑΚΟΥ ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Μίσθωση αποθηκευτικού χώρου στην.κ Μ.Μοναστηρίου µηνός εκεµβρίου 2014 : 307,00 31/03/2014 ΛΟΙΠΕΣ ,96 ΕΗ Α.Ε. Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος ΦΟΠ 187 Ιανουαρίου 2014 (ανεξόφλητα διότι δεν επαρκούσαν τα ηµοτικά Τέλη για την εξόφληση τους) : , : 2.325, ,60 ΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥ Καταβολή αποζηµίωσης λόγω εφαρµογής σχεδίου πόλεως σύµφωνα µε την έγκριση της πράξης τακτοποίησης και αναλογισµού αποζηµίωσης (Ν 17/1923) 2112 : 2.325, : 2.325, ,60 ΕΛΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥ 2.325,60 ΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥ Καταβολή αποζηµίωσης λόγω εφαρµογής σχεδίου πόλεως σύµφωνα µε την έγκριση της πράξης τακτοποίησης και αναλογισµού αποζηµίωσης (Ν 17/1923) Καταβολή αποζηµίωσης λόγω εφαρµογής σχεδίου πόλεως σύµφωνα µε την έγκριση της πράξης τακτοποίησης και αναλογισµού αποζηµίωσης (Ν 17/1923) 31/12/ : 163,50 163,50 Προµήθεια ιατραπεζικού συστήµατος (ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ) 24/12/2014 ΛΟΙΠΕΣ ,00 ΜΑΤΖΙΡΗ ΚΥΡΙΑΚΙΤΣΑ Μίσθωση αποθηκευτικού χώρου στην.κ Αγ.Αθανασίου µηνός εκεµβρίου 2014 : 460,00 22/12/2014 ΛΟΙΠΕΣ ,00 ΡΟΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αντιλογισµός της δικαστικής δαπάνης της Κας ρόσου Αθανασίας Απόφαση 695/13 Εφετείου Θεσ/νίκης 22/12/2014 ΛΟΙΠΕΣ ,12 απάνη για δικαστική απόφαση της Κας ρόσου Αθανασίας Απόφαση 695/13 Εφετείου Θεσ/νίκης (Κατασχετήριο εις χείρας Τρίτων και διαδικασία Ασφαλιστικών µέτρων) : 990, : 2.325, ,60 ΣΙΩΠΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΤΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥ Καταβολή αποζηµίωσης λόγω εφαρµογής σχεδίου πόλεως σύµφωνα µε την έγκριση της πράξης τακτοποίησης και αναλογισµού αποζηµίωσης (Ν 17/1923) ΣΥΝΟΛΟ ,48 8) 256,60 σεβάροςτουκα γιαδιάφοραέξοδαΠΟΕ,σύµφωναµετησυνηµµένηκατάστασηγια δαπάνες ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΗΜΩΝ (ΑΥ 136/ ) Ηµ/νία Τύπος Αριθµός Γραµµής ικαιούχος Αιτιολογία 23/09/2010 ΛΟΙΠΕΣ ,60 ΕΡΓΙΑΝΛΗ συζ. ΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ( ) ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΚΑΙ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΕΣ Τ.Υ. : 256,60 13

14 9) 803,59 σεβάροςτουκα γιαδιάφοραέξοδαΠΟΕ,σύµφωναµετησυνηµµένηκατάστασηγια δαπάνες έτους 2011 (ΑΥ 137/ ) Ηµ/νία Τύπος Αριθµός Γραµµής ικαιούχος 31/08/ ,90 Α ΑΜΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ 31/08/ ,36 Α ΑΜΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ 31/08/ ,90 Α ΑΜΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ 31/08/ ,90 Α ΑΜΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ 31/08/ ,90 Α ΑΜΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ 31/08/ ,20 Α ΑΜΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ 31/08/ ,46 Α ΑΜΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ 31/08/ ,71 Α ΑΜΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ 31/08/ ,00 Α ΑΜΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ 31/08/ ,89 Α ΑΜΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ 31/08/ ,00 Α ΑΜΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ 31/08/ ,94 Α ΑΜΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ 31/08/ ,90 Α ΑΜΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ 31/08/ ,12 Α ΑΜΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ 12/12/ ,52 ΛΙΜΕΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤ. ΣΤΑΥΡΟΣ ( ) 01/04/ ,85 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ( ) : 803,59 Αιτιολογία Χαλκηδόνα (Απαιτείται αίτηση επανέκδοσης) Χαλκηδόνα Απαιτείται αίτηση επανέκδοσης) Χαλκηδόνα (Απαιτείται αίτηση επανέκδοσης) Χαλκηδόνα (Απαιτείται αίτηση επανέκδοσης) Χαλκηδόνα (Απαιτείται αίτηση επανέκδοσης) Χαλκηδόνα (Απαιτείται αίτηση επανέκδοσης) Χαλκηδόνα (Απαιτείται αίτηση επανέκδοσης) Χαλκηδόνα (Απαιτείται αίτηση επανέκδοσης) Χαλκηδόνα (Απαιτείται αίτηση επανέκδοσης) Χαλκηδόνα (Απαιτείται αίτηση επανέκδοσης) Χαλκηδόνα (Απαιτείται αίτηση επανέκδοσης) Χαλκηδόνα (Απαιτείται αίτηση επανέκδοσης) Χαλκηδόνα (Απαιτείται αίτηση επανέκδοσης) Χαλκηδόνα (Απαιτείται αίτηση επανέκδοσης) Πρόµηθεια κρέατος για τις εκδηλώσεις Προχώµατος (Απαιτείται αίτηση επανέκδοσης) Προµήθεια νερών για τη γιορτή Αγίου Τρύφωνα στη ηµοτική Κοινότητα Αγχιάλου (Απαιτείται αίτηση επανέκδοσης) 14

15 10) 919,50 σεβάροςτουκα γιαδιάφοραέξοδαΠΟΕ,σύµφωναµετησυνηµµένηκατάστασηγια δαπάνες έτους 2012 (ΑΥ 138/ ) Ηµ/νία Τύπος Αριθµός Παρ/τικού Γραµµής ικαιούχος Αιτιολογία 14/05/ ,91 ΤΣΙΒΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( ) 14/05/ ,31 ΤΣΙΒΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( ) 30/10/ ,48 ΠΙΓΚΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ( ) 31/10/ ,80 ΖΕΛΙΑΛΙ ΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Κ ( ) : 919,50 Προµήθεια ποτών, αναψυκτικών και νερών για τις εκδηλώσεις πανηγυριού Αγίου Γεωργίου Παρθενίου- Ακυρώνεται διότι δεν προσήλθε -Απαιτείται αίτηση επανέκδοσης Προµήθεια ποτών, αναψυκτικών και νερών για τις εκδηλώσεις πανηγυριού Αγίου Γεωργίου Παρθενίου- Ακυρώνεται διότι δεν προσήλθε -Απαιτείται αίτηση επανέκδοσης Προµήθεια τυριού για τον εορτασµό Παναγίας Ακροποτάµου κατά το µήνα Αύγουστο Ακυρώνεται διότι δεν προσήλθε απαιτείται αίτηση επανέκδοσης Προµήθεια κρεάτων για τον εορτασµό της Παναγίας στο Μ.Μοναστήρι κατά το µήνα Αύγουστο 2012-Ακυρώνεται διότι δεν προσήλθε -Απαιτείται αίτηση επανέκδοσης 11) ,04 σε βάρος του ΚΑ για διάφορα έξοδα ΠΟΕ, σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση για δαπάνες έτους 2014 (ΑΥ 139/ ) Ηµεροµηνία Τύπος Αριθ. Παρ/τικού Γραµµής ικαιούχος Αιτιολογία 10/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /10/ /11/ /11/ /12/ /12/ ,60 ASTORIA SAFETY STORES PC 1.687,31 ASTORIA SAFETY STORES PC ,91 Προµήθεια εξοπλισµού πυροπροστασίας Κλειστών Γυµναστηρίων Κουφαλίων-Χαλκηδόνας-Αδένδρου ήµου Χαλκηδόνος Προµήθεια πυροσβεστήρων για τα κλειστά γυµναστήρια του Αγίου Αθανασίου ήµου Χαλκηδόνος 1.551,31 IMPEX Α.Β.Ε.Ε.Ε. Προµήθεια ξυλείας για την συντήρηση δηµοτικών εγκαταστάσεων 494,29 IMPEX Α.Β.Ε.Ε.Ε. Προµήθεια σιδηρικών και υλικών συντήρησης δηµοτικών εγκαταστάσεων 971,12 IMPEX Α.Β.Ε.Ε.Ε. Προµήθεια οικοδοµικών υλικών για την συντήρηση δηµοτικών εγκαταστάσεων 2.054,10 IMPEX Α.Β.Ε.Ε.Ε. Προµήθεια χρωµάτων-πλαστικών συντήρησης δηµοτικών εγκαταστάσεων 140,86 IMPEX Α.Β.Ε.Ε.Ε. Προµήθεια χρωµάτων-πλαστικών συντήρησης δηµοτικών εγκαταστάσεων 5.211, ,80 METRATEK Προµήθεια φωτεινού σηµατοδότη σε µια θέση επί της οδού Παρθενίου - Αδένδρου 1.213,80 298,89 RETHINK Α.Ε.Β.Ε. Προµήθεια τόνερ-µελανιού για φαξ, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά µηχ/τα 405,90 RETHINK Α.Ε.Β.Ε. Προµήθεια τόνερ-µελανιού για φαξ, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά µηχ/τα 74,42 RETHINK Α.Ε.Β.Ε. Προµήθεια τόνερ-µελανιού για φαξ, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά µηχ/τα 205,41 RETHINK Α.Ε.Β.Ε. Προµήθεια τόνερ-µελανιού για φαξ, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά µηχ/τα 39,36 RETHINK Α.Ε.Β.Ε. Προµήθεια τόνερ-µελανιού για φαξ, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά µηχ/τα 1.023,98 05/11/ ,69 ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) Προµήθεια γραφικής ύλης 27/11/ ,81 ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) Προµήθεια γραφικής ύλης 15

16 27/11/ ,86 ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) Προµήθεια γραφικής ύλης 27/11/ ,72 ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) Προµήθεια γραφικής ύλης 751,08 01/12/ ,99 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΙ /12/ ,40 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΗ /12/ ,98 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ 02/12/ ,84 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΙ /12/ ,43 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΜΕ Σαρώθρου του ήµου για τον εκέµβριο /12/ ,00 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΟ /12/ ,76 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΜΕ Φορτωτή του ήµου για τον εκέµβριο /12/ ,40 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΙ /12/ ,58 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ 05/12/ ,76 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΗ /12/ ,97 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΟ /12/ ,17 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΗ /12/ ,89 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΗ /12/ ,60 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΙ /12/ ,17 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΗ /12/ ,95 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΟ /12/ ,78 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΙ /12/ ,59 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ 08/12/ ,37 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ 09/12/ ,00 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΜΕ Σαρώθρου του ήµου για τον εκέµβριο /12/ ,59 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ 10/12/ ,56 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΗ /12/ ,97 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΟ /12/ ,76 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΗ /12/ ,58 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΙ /12/ ,73 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ 13/12/ ,38 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ 15/12/ ,00 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΜΕ Σαρώθρου του ήµου για τον εκέµβριο /12/ ,09 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΗ /12/ ,29 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΙ

17 16/12/ ,09 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΗ /12/ ,38 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΙ /12/ ,57 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΙ /12/ ,00 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ 18/12/ ,10 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΗ /12/ ,05 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ 19/12/ ,60 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΙ /12/ ,07 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΗ /12/ ,76 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ 19/12/ ,57 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ 22/12/ ,87 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΜΕ Φορτωτή του ήµου για τον εκέµβριο /12/ ,28 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΗ /12/ ,20 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΜΕ Σαρώθρου του ήµου για τον εκέµβριο /12/ ,55 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΙ /12/ ,03 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΜΕ Σαρώθρου του ήµου για τον εκέµβριο /12/ ,95 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ 29/12/ ,40 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΙ /12/ ,48 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΟ /12/ ,58 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ 30/12/ ,50 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 30/12/ ,38 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΙ /12/ ,77 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΜΕ Φορτωτή του ήµου για τον εκέµβριο /12/ ,59 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ 31/12/ ,37 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΙ /12/ ,84 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΙ /12/ ,50 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ ΕΚΠΤΩΣΗ ΛΟΓΩ ΙΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 31/12/ ,00 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΟ /12/ ,06 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΙ /12/ ,44 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ ΕΚΠΤΩΣΗ ΛΟΓΩ ΙΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ /12/ ,53 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΗ /12/ ,65 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΜΕ Σαρώθρου του ήµου για τον εκέµβριο

18 31/12/ ,24 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΗ /12/ ,00 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΜΕ Φορτωτή του ήµου για τον εκέµβριο /12/ ,10 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΗ /12/ ,90 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΟ /12/ ,93 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΜΕ Φορτωτή του ήµου για τον εκέµβριο /12/ ,57 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΙ /12/ ,72 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ 31/12/ ,74 ΓΑΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ 4.995,06 21/11/ ,69 ΓΙΑΛΑΜΟΥΪ ΗΣ ΑΘ. ΣΟΦΟΚΛΗΣ Προµήθεια ειδών καθαριότητας 21/11/ ,96 ΓΙΑΛΑΜΟΥΪ ΗΣ ΑΘ. ΣΟΦΟΚΛΗΣ Προµήθεια ειδών καθαριότητας 21/11/ ,23 ΓΙΑΛΑΜΟΥΪ ΗΣ ΑΘ. ΣΟΦΟΚΛΗΣ Προµήθεια ειδών καθαριότητας 17/12/ ,26 ΓΙΑΛΑΜΟΥΪ ΗΣ ΑΘ. ΣΟΦΟΚΛΗΣ Προµήθεια ειδών καθαριότητας 31/12/ ,84 ΓΙΑΛΑΜΟΥΪ ΗΣ ΑΘ. ΣΟΦΟΚΛΗΣ Προµήθεια ειδών καθαριότητας 31/12/ ,10 ΓΙΑΛΑΜΟΥΪ ΗΣ ΑΘ. ΣΟΦΟΚΛΗΣ Προµήθεια ειδών καθαριότητας 656,08 24/10/ /10/ /11/2014 ΛΟΙΠΕΣ /10/ ΛΟΙΠΕΣ 656 ΛΟΙΠΕΣ ,55 Ε ΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( ΗΜΟΣ) 35,86 Ε ΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( ΗΜΟΣ) 255,41 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΥΚΩΝ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΥΚΩΝ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 44,40 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΑΠΟ 30/09/14 ΕΩΣ 22/10/14 2,70 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΝΕΥΜ.ΚΕΝΤΡΟΥ-ΚΑΠΗ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΑΠΟ 30/09/14 ΕΩΣ 22/10/14 47,10 354,24 ΖΑΡΚΑ ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Προµήθεια σηµαιών 354,24 03/11/ ,27 ΚΑΙΡΙ Η ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΥΙΟΙ Ο.Ε. Προµήθεια υλικών συντήρησης δηµοτικών δρόµωνασύνδετα αδρανή υλικά 03/11/ ,92 ΚΑΙΡΙ Η ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΥΙΟΙ Ο.Ε. Προµήθεια υλικών συντήρησης δηµοτικών δρόµωνασύνδετα αδρανή υλικά 26/11/ ,71 ΚΑΙΡΙ Η ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΥΙΟΙ Ο.Ε. Προµήθεια υλικών συντήρησης δηµοτικών δρόµωνασύνδετα αδρανή υλικά 27/11/ ,25 ΚΑΙΡΙ Η ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΥΙΟΙ Ο.Ε. Προµήθεια υλικών συντήρησης δηµοτικών δρόµωνασύνδετα αδρανή υλικά 02/12/ ,55 ΚΑΙΡΙ Η ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΥΙΟΙ Ο.Ε. Προµήθεια υλικών συντήρησης δηµοτικών δρόµωνασύνδετα αδρανή υλικά 02/12/ ,77 ΚΑΙΡΙ Η ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΥΙΟΙ Ο.Ε. Προµήθεια υλικών συντήρησης δηµοτικών δρόµωνασύνδετα αδρανή υλικά (υπόλοιπο σύµβασης 19039/ Υιοί Χριστόφορου Καιρίδη ΟΕ) 18

19 24/12/ ,22 ΚΑΙΡΙ Η ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΥΙΟΙ Ο.Ε. Προµήθεια υλικών συντήρησης δηµοτικών δρόµωνασύνδετα αδρανή υλικά (υπόλοιπο σύµβασης 19039/ Υιοί Χριστόφορου Καιρίδη ΟΕ) 24/12/ ,87 ΚΑΙΡΙ Η ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΥΙΟΙ Ο.Ε. Προµήθεια υλικών συντήρησης δηµοτικών δρόµωνασύνδετα αδρανή υλικά (υπόλοιπο σύµβασης 19039/ Υιοί Χριστόφορου Καιρίδη ΟΕ) 24/12/ ,39 ΚΑΙΡΙ Η ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΥΙΟΙ Ο.Ε. Προµήθεια υλικών συντήρησης δηµοτικών δρόµωνασύνδετα αδρανή υλικά (υπόλοιπο σύµβασης 19039/ Υιοί Χριστόφορου Καιρίδη ΟΕ) 24/12/ ,06 ΚΑΙΡΙ Η ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΥΙΟΙ Ο.Ε. Προµήθεια υλικών συντήρησης δηµοτικών δρόµωνασύνδετα αδρανή υλικά (υπόλοιπο σύµβασης 19039/ Υιοί Χριστόφορου Καιρίδη ΟΕ) 6.732,01 02/12/ ,12 ΚΑΙΡΙ ΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α.Ε Προµήθεια ψυχρού ασφαλτοµίγµατος 2.137,12 08/10/ ,95 ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ- Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 13/10/ ,21 ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ- Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 13/10/ ,91 ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ- Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 03/11/ ,94 ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ- Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 07/11/ ,22 ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ- Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 14/11/ ,11 ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ- Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (υπόλοιπο σύµβασης 18876/ Αφοί Καλλιµογιάννη-.Φωταρούδη ΟΕ) 14/11/ ,38 ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ- Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 01/12/ ,22 ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ- Έκπτωση στην προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 05/12/ ,65 ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ 05/12/ ,70 ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ- Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 08/12/ ,10 ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ- Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 11/12/ ,58 ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ- Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (υπόλοιπο σύµβασης 18876/ Αφοί Καλλιµογιάννη-.Φωταρούδη ΟΕ) 24/12/ ,45 ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ- Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 24/12/ ,61 ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ- Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 5.256,59 05/12/ ,19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ Προµήθεια εµβολίων, στείρωσης και τοποθέτησης microchip στα αδέσποτα του ήµου Χαλκηδόνος 1.318,19 29/12/ ,37 ΜΠΑΓΩΤΗΣ ΠΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας εργαζοµένων ήµου Χαλκηδόνος 29/12/ ,28 ΜΠΑΓΩΤΗΣ ΠΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας εργαζοµένων ήµου Χαλκηδόνος 2.784,65 30/12/ ,50 Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΧΡΟΝΗΣ ΑΕΒΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΜΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 2.767,50 19

20 01/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ ,04 ΠΟΥΛΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΗ ,82 ΠΟΥΛΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΗ ,70 ΠΟΥΛΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΙ ,25 ΠΟΥΛΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΗ 1985 PRESS CONTAINER για τον εκέµβριο ,21 ΠΟΥΛΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30,44 ΠΟΥΛΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΗ ,95 ΠΟΥΛΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΟ ,91 ΠΟΥΛΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΟ ,77 ΠΟΥΛΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΟ ,72 ΠΟΥΛΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΜΕ Καλαθοφόρου του ήµου για τον εκέµβριο ,99 ΠΟΥΛΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 51,57 ΠΟΥΛΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΗ ,36 ΠΟΥΛΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΗ ,20 ΠΟΥΛΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΜΕ Καλαθοφόρου του ήµου για τον εκέµβριο ,85 ΠΟΥΛΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΗ ,41 ΠΟΥΛΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΙ ,75 ΠΟΥΛΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΜΕ Φορτωτή του ήµου για τον εκέµβριο ,49 ΠΟΥΛΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΜΕ JCBτου ήµουγιατον εκέµβριο ,62 ΠΟΥΛΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΗ ,60 ΠΟΥΛΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΗ ,94 ΠΟΥΛΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΟ ,81 ΠΟΥΛΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΗ 1985 PRESS CONTAINER για τον εκέµβριο ,47 ΠΟΥΛΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΜΕ Καλαθοφόρου του ήµου για τον εκέµβριο ,98 ΠΟΥΛΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΙ ,61 ΠΟΥΛΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΙ ,87 ΠΟΥΛΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΜΕ Καλαθοφόρου του ήµου για τον εκέµβριο ,41 ΠΟΥΛΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΗ ,89 ΠΟΥΛΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΚΗΗ ,75 ΠΟΥΛΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΜΕ Σαρώθρου του ήµου για τον εκέµβριο ,32 ΠΟΥΛΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση του ΜΕ Φορτωτή του ήµου για τον εκέµβριο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 59/2015 Ψήφιση πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/ ΗΜΟΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 33/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 66/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩΨΛ-Γ13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2014

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩΨΛ-Γ13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 6/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο 15.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ TAKTIKH ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 12.04.2011, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 31/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 252/2013 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. ΠΟΣΟ σε Α.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Υ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 252/2013 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. ΠΟΣΟ σε Α.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Υ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.8/0 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης /0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση δαπανών πάγιας προκαταβολής ήµου Κατερίνης και προέδρων

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΩΚΥ-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΩΚΥ-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 73 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Τετάρτη 27 Απριλίου 2011 & ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 2/2015 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 72 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Τρίτη 1 Απριλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 OΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 303/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΚΣΖ. Αριθ. Αποφ: 43

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΚΣΖ. Αριθ. Αποφ: 43 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων Αριθ. Αποφ: 43 Στην Αγία Βαρβάρα και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 6

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 74 η Απόφαση υπ αριθ. 2656/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Ακύρωση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής ΣΕΙΡΑΣ Β, λόγω μη εξόφλησής τους μέχρι 31-12-2012

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Ακύρωση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής ΣΕΙΡΑΣ Β, λόγω μη εξόφλησής τους μέχρι 31-12-2012 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4 Στην Καρδίτσα σήμερα την 22α του μηνό Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 9 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 12 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι 26-3-2013 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρώτ.:3651 ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Έδρα: Σπήλι Τηλ: 2832022046 FAX: 2832022777 Τ.Κ.: 74053 Αριθµός πρόσκλησης : 3 ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β41ΕΩΗΓ-6ΦΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 9/7/2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4577ΩΕΤ-ΛΕΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 296/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων του προϋπ/σµού οικ. έτους 2011.

Α Α: 4577ΩΕΤ-ΛΕΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 296/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων του προϋπ/σµού οικ. έτους 2011. Α Α: 4577ΩΕΤ-ΛΕΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 29/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 296/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων του προϋπ/σµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..31η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 16ης-12-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..421/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΔΑ: ΒΕΤΨΩΗΖ-ΡΝΡ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 26/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 287 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-Ρ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΤΩ7ΛΡ-ΞΑΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013 ΘΕΜΑ: 50 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ /ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ------------------- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ------------------- ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ------------------- Ι ΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Γραφείο Οικονοµικής Επιτροπής ιεύθυνση : Τερψιχόρης 51 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 52 /2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 4 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΜΗΝΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΜΗΝΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΟΝΝΩΨΛ-ΓΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2012

Α Α: ΒΟΝΝΩΨΛ-ΓΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2012 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 1/2012 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: ιάθεση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α8ΙΩΕΤ-9ΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α Α: 4Α8ΙΩΕΤ-9ΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ TAKTIKH ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 29.06.2011, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ & ΩΡΑ 15.00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ TAKTIKH ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 29.06.2011, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ & ΩΡΑ 15.00 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο 04.07.2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ TAKTIKH ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 29.06.2011, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 24/05/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.115

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 24/05/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.115 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 25/5/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 5823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 24/05/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.115 Πρακτικό της µε αριθµό 12ης/24.05.2016, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 102 η /2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 9 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..28 ης /8-12-2015.. ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..28 ης /8-12-2015.. ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..28η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 8ης-12-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..403/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013»

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου στις 14-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ6ΩΞΜ-6ΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4Γ6ΩΞΜ-6ΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738

Διαβάστε περισσότερα

έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Μαυροβάτου. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Μαυροβάτου. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 113/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 10 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 13-5-2013 ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση εκτάκτων δαπανών της παγίας προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:6501/11.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 10.02.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 6/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισµού έτους 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 6/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισµού έτους 2011. Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 26 Ιανουαρίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. 1461 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 305/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 35/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη Αριθ.αποφ. 335 /27-04-15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 75/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δίστομο, 1/8/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 Ταχ. Δ/νση : 10 ης Ιουνίου 28 Τηλ: 2267350125 - FAX :2267022063 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

Στον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό 415.100,00 Εισπράχθηκε έως 31/12/14 ποσό 196.855,47

Στον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό 415.100,00 Εισπράχθηκε έως 31/12/14 ποσό 196.855,47 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΧΑΪΜΑΝΤΑ 17 - ΧΑΛΑΝ ΡΙ 15234 Α.Φ.Μ. 090191183-.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ & ΕΞΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Α' - ΕΣΟ A 2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΡΘΡΟ 1 Εκ μισθωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 24 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 24 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ Οικονομικής Επιτροπής Πληρ. Μπαλοτόγλου Πολύμνια Τηλ. Γραμματείας : 231330 4052 Email : menia.mpalotoglou@n3.syzefxis.gov.gr ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4009/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 1 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4009/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 1 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4009/25-01-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24-01-2013 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 17/8.4.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 36/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 36/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Μαΐου 2011 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 6806 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 30/17-7-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 311/2013 ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων. Αριθμός Απόφασης: 14 Χολαργός σήμερα την 6 η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.33/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.33/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Α:5ΨΨΩΕΤ-5Ι9 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.33/ κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 333/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση πιστώσεων για δαπάνες που έγιναν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 30ης-6-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..207/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 30, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 17-1-2013 Αριθ. Πρωτ. : 680 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 60 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24181/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 732 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΕΩΣ 13-10-2013.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΕΩΣ 13-10-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 327/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 27 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 31-10-2013 ΘΕΜΑ 5 ο: Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 50/23-12-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 613/2015 ΘΕΜΑ. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας δηµοπρασιών και

Διαβάστε περισσότερα

Σας καλούµε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα

Σας καλούµε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς, 17 Απριλίου 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022343 Αριθ. πρωτ. 428/16123 e-mail: oikepitr@pireasnet.gr ΠΡΟΣ: Τακτικά µέλη: Αργουδέλης Αλέξανδρος, Ελληνιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/12/2012 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 3/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 3/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 3/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ Αριθµ. Απόφασης: 19/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση-ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

1 20-9-2013 SWEEPERHOUSE

1 20-9-2013 SWEEPERHOUSE Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 41/9-10-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 421/2013 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 11η του µήνα εκεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 14/7.4.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 20/6.5.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα