De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk"

Transcript

1 De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk

2 Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft 1 hallo γεια σας 2 ik εγώ 3 ben είµαι 4 van από 5 mijn µου 6 naam (de) όνοµα 7 is είναι 8 de η 9 docent (de) δασκάλα 10 en και 11 wie ποιος 12 ben είσαι 13 jij εσύ 14 hoe πώς 15 heet µε λένε 16 je σε 17 wat τι 18 je σου 19 heet σε λένε 20 dag γεια σας 21 mevrouw κυρία 22 uit από 23 welk ποια 24 land (het) χώρα 25 kom είσαι 26 Spanje Ισπανία 27 u εσείς 28 meneer κύριε 29 uw σας 30 waar πού 31 komt είστε 32 vandaan από 33 China Κίνα 34 woont µένετε 35 nu τώρα 36 in σε 37 welke ποια 38 stad (de) πόλη 39 woon µένω 40 Den Haag Χάγη 41 straat (de) οδός 42 het το 43 centrum (het) κέντρο

3 44 op στον 45 nummer (het) αριθµό 46 telefoon (de) τηλέφωνο 47 ze αυτή 48 Nederland Ολλανδία 49 de heer κύριος 50 niet δεν 51 maar αλλά 52 hij αυτός Les 2 Uit welk land kom je? 53 achternaam (de) επώνυµο 54 voornaam (de) όνοµα 55 adres (het) διεύθυνση 56 postcode (de) ταχυδροµικός κώδικας 57 plaats (de) πόλη 58 mobiel κινητό 59 werk (het) δουλειά 60 geboortedatum (de) ηµεροµηνία γεννήσεως 61 dag (de) ηµέρα 62 maand (de) µήνας 63 jaar (het) χρόνος 64 maart Μαρτίου 65 nationaliteit (de) υπηκοότητα 66 Nederlandse ολλανδική 67 Engeland Αγγλία 68 heb έχω 69 lang πολύ καιρό 70 al ήδη 71 hier εδώ 72 ja ναι 73 oud <hoe -> πόσων χρονών 74 wanneer πότε 75 ben geboren γεννηµένη (γεννήθηκα) 76 alleen µόνη σου 77 bij µε 78 vrienden φίλους 79 of ή 80 familie (de) συγγενείς 81 getrouwd παντρεµένη 82 met µε 83 een έναν 84 Nederlander Ολλανδό 85 hem <met -> µαζί του

4 86 zijn του 87 we εµείς 88 wonen µένουµε 89 jullie εσείς 90 nee όχι 91 flat (de) πολυκατοικία <διαµέρισµα> 92 buiten έξω από 93 hebben έχετε 94 kinderen παιδιά 95 hebben έχουµε 96 jongen (de) αγόρι 97 van που είναι 98 meisje (het) κορίτσι 99 waarom γιατί 100 wil θέλεις 101 dat αυτά 102 allemaal όλα 103 weten να ξέρεις 104 heeft έχει 105 zoon (de) γιο 106 dochter (de) κόρη 107 haar της 108 man (de) άντρα 109 hun τους Les 3 Overal spreekt men Nederlands 110 spreek µιλάς 111 een beetje λίγο 112 Nederlands ολλανδικά 113 zeg λες 114 klein (- beetje) πολύ λίγο 115 les (de) µάθηµα 116 leer µαθαίνεις 117 omdat γιατί 118 op school στο σχολείο 119 winkel (de) µαγαζί 120 overal παντού 121 spreekt µιλάνε 122 men οι άνθρωποι 123 na µετά 124 cursus (de) κύκλο µαθηµάτων 125 ga πάω 126 studeren να σπουδάσω 127 daarna έπειτα

5 128 wil θέλω 129 werken να δουλεύω 130 het αυτό 131 belangrijk σηµαντικό 132 dat να <- µιλάω> 133 boek (het) βιβλίο 134 cd's σιντί 135 cd-rom σιντί ροµ 136 kleur (de) χρώµα 137 van του 138 groen πράσινο 139 het το 140 daarom γι' αυτό 141 praten µιλάτε 142 veel πολύ 143 alle όλοι οι 144 Nederlanders Ολλανδοί 145 spreken µιλάνε 146 Engels αγγλικά 147 wel (ναι) 148 vraagt ρωτάει 149 wij εµείς 150 antwoorden απαντάµε 151 moeilijk δύσκολα 152 vind <σου -> φαίνονται 153 makkelijk εύκολα 154 snel γρήγορα 155 zij αυτή 156 langzaam αργά 157 duidelijk καθαρά 158 geen δεν 159 taal (de) γλώσσα 160 talen γλώσσες 161 zijn είναι 162 trouwens άλλωστε 163 leren µαθαίνουν 164 zonder χωρίς 165 doen κάνουν 166 ze αυτά 167 luisteren ακούν 168 goed προσεκτικά Les 4 Leren, leren, leren 169 begint αρχίζει

6 170 cursus (de) κύκλος µαθηµάτων 171 is afgelopen τελειώνει 172 hij αυτός 173 maandag <op -> τη ευτέρα 174 mei Μαΐου 175 vrijdag <op -> την Παρασκευή 176 juni Ιουνίου 177 dagen µέρες 178 per την 179 week (de) εβδοµάδα 180 elke κάθε 181 behalve εκτός από 182 woensdag την Τετάρτη 183 maal φορές 184 keer (de) φορά 185 's ochtends το πρωί 186 's middags το µεσηµέρι 187 veel πολύ 188 laat αργά 189 hoe laat ώρα <τι -> 190 beginnen αρχίζουν 191 lessen µαθήµατα 192 rooster (het) πρόγραµµα 193 er is υπάρχει 194 groep (de) οµάδα 195 zit είµαι 196 's morgens το πρωί 197 om στις 198 uur η ώρα 199 tijd (de) ώρα, χρόνος 200 op tijd στην ώρα 201 iedereen ο καθένας 202 niemand δεν κανένας 203 komt έρχεται 204 te πολύ 205 duren διαρκούν 206 duurt διαρκεί 207 van από 208 tot µέχρι 209 lokaal (het) αίθουσα 210 andere άλλη 211 dan τότε 212 klaar έτοιµοι 213 doen huiswerk κάνουµε

7 214 huiswerk (het) διάβασµα για το σπίτι 215 ons µας 216 voor για 217 volgende επόµενη 218 gaan πηγαίνουµε 219 naar στο 220 naar huis στο σπίτι 221 soms καµιά φορά 222 nog niet δεν ακόµα 223 's avonds το βράδυ 224 nog een ένα ακόµα 225 tekst (de) κείµενο 226 hoeveel πόσο 227 weekend (het) Σαββατοκύριακο 228 vrij ελεύθεροι 229 zaterdag Σάββατο 230 zondag Κυριακή 231 dicht κλειστό 232 mensen άνθρωποι 233 bijna σχεδόν Les 5 Hoe laat sta je op? 234 sta op σηκώνεσαι 235 meestal συνήθως 236 altijd πάντα 237 wakker <ben -> ξυπνάω 238 sta op σηκώνοµαι 239 meteen αµέσως 240 douche ντους 241 kleed me aan ντύνοµαι 242 eet τρώω 243 wat λίγο 244 brood (het) ψωµί 245 drink πίνω 246 thee (de) τσάι 247 zo τόσο 248 vroeg νωρίς 249 moet πρέπει να φύγεις 250 van huis σπίτι <από το -> 251 half <- negen> <οχτώ και> µισή 252 lange µεγάλο 253 reis (de) ταξίδι 254 overstappen αλλάζω <- τρένο, λεωφορείο> 255 eerst πρώτα

8 256 neem παίρνω 257 bus (de) λεωφορείο 258 trein (de) τρένο 259 weer πάλι 260 dus οπότε 261 reis ταξιδεύεις 262 ga πάω 263 kwart voor παρά τέταρτο 264 station (het) σταθµό 265 bij στο 266 tenminste τουλάχιστο 267 officiële επίσηµη 268 vaak πολλές φορές 269 mis χάνεις 270 want γιατί 271 vertrekt φεύγει 272 kwartier (het) τέταρτο 273 minuten λεπτά 274 meer περισσότερο 275 ook και 276 vertraging (de) καθυστέρηση 277 doe κάνεις 278 die εκείνη την 279 lees διαβάζω 280 krant (de) εφηµερίδα 281 kom aan φτάνεις 282 nemen να πάρω 283 die εκείνο 284 voor <- half negen> <οχτώ> και <είκοσι πέντε> 285 werk δουλεύεις 286 verschilt διαφέρει 287 van dag tot dag από τη µία µέρα στην άλλη 288 houd op σταµατάω 289 eerder νωρίτερα 290 ga weg φεύγω Les 6 Boodschappen doen 291 hé έλα 292 waar... heen πού 293 ga πας 294 supermarkt (de) σουπερµάρκετ 295 boodschappen ψώνια 296 heb nodig χρειάζεσαι 297 lijstje (het) λίστα

9 298 heb gemaakt έφτιαξα 299 daar... op σε αυτό 300 staat γράφονται 301 alles όλα 302 melk (de) γάλα 303 suiker (de) ζάχαρη 304 fruit (het) φρούτα 305 mag µπορώ 306 even λίγο 307 wat κάτι 308 vragen να ρωτήσω 309 zie βλέπω 310 nergens δεν - πουθενά 311 staat είναι 312 vind βρίσκω 313 daar εκεί 314 links αριστερά 315 rechts δεξιά 316 even kijken για να δω 317 geloof πιστεύω 318 koffie (de) καφέ 319 meer πια <δεν έχω -> 320 ergens κάπου 321 ah α 322 kijk κοίτα 323 halen αν πάρετε 324 betalen θα πληρώσετε 325 oké εντάξει 326 dat doe ik! θα το κάνω 327 pakken πακέτα 328 nog άλλο 329 iets τίποτ' 330 groente (de) λαχανικά 331 fruit (het) φρούτα 332 koop αγοράζω 333 haal θα πάρω 334 morgen αύριο 335 markt (de) λαϊκή αγορά 336 verschil (het) διαφορά 337 tussen ανάµεσα σε 338 goedkoop φτηνά 339 goedkoper πιο φτηνά <- απ ό,τι> 340 dan απ ό,τι 341 alstublieft παρακαλώ

10 342 wilt θέλετε 343 pinnen να πληρώσετε µε κάρτα 344 moment (het) ένα λεπτό 345 gaat uw gang κάντε <- το> 346 bon (de) απόδειξη 347 nodig χρειάζεται 348 tot ziens στο καλό 349 prettig καλό 350 hetzelfde επίσης Les 7 Moet je de teksten uit je hoofd leren? 351 werkt λειτουργεί 352 Delftse από το Ντελφτ 353 methode (de) µέθοδος 354 hoofd (het) κεφάλι 355 uit je hoofd έξω <απ' -> 356 stap voor stap βήµα <- βήµα> 357 lezen να διαβάζεις 358 luister ακούω 359 naar woorden λέξεις 361 zoek op ψάχνω 362 woordenlijst (de) λεξιλόγιο 363 weet ξέρω 364 ze 365 betekenen σηµαίνουν 366 begrijp καταλαβαίνω 367 totdat ώσπου να 368 direct αµέσως 369 versta καταλάβω 370 kan µπορώ 371 verstaan να καταλάβω 372 gebruik χρησιµοποιείς 373 daarmee µ' αυτό 374 kun µπορείς 375 zin πρόταση 376 verstaat να καταλάβεις 377 komt έρχεται 378 als όταν 379 hem το 380 bedoel εννοείς 381 via µέσω 382 heel πολύ 383 precies ακριβώς

11 384 kent ξέρεις 385 uitspraak (de) προφορά 386 door µέσω 387 door te praten µιλώντας 388 praat µιλάω 389 nooit δεν - ποτέ 390 zo έτσι 391 zegt na επαναλαµβάνεις 392 jezelf τον εαυτό σου 393 gaten κενά 394 heb gezien είδα 395 controle (de) έλεγχο 396 gatentekst κείµενο µε κενά 397 ontbreken λείπουν 398 kunt µπορείς 399 opschrijven να γράψω 400 later αργότερα 401 herhaalt επαναλαµβάνεις 402 vragen ερωτήσεις 403 schrijf op να γράψω 404 antwoorden απαντήσεις 405 om te για να 406 oefenen εξάσκηση 407 leuk ωραίο Les 8 Eet smakelijk! 408 kantine (de) κυλικείο 409 eet φάε 410 eet smakelijk νόστιµο (καλή όρεξη) 411 allemaal όλοι σας 412 komen να έρθω 413 zitten να καθίσω 414 zeker βεβαίως 415 ga πήγαινε 416 ga zitten κάτσε 417 ziet er.. uit φαίνεται 418 lekker νόστιµο 419 dit αυτό 420 broodje (het) σάντουιτς 421 gezond υγιεινό 422 hebt έχεις 423 hele ολόκληρο 424 maaltijd (de) φαγητό 425 soep (de) σούπα

12 426 gebakken τηγανιτό 427 ei (het) αβγό 428 vla (de) κρέµα 429 had 430 honger (de) πεινούσες 431 gewend µαθηµένος 432 noem λέω 433 lunch (de) µεσηµεριανό 434 eten τρώµε 435 tussen de middag το µεσηµέρι 436 warm ζεστό φαγητό 437 zeker µάλλον 438 weinig λίγο 439 avondeten (het) βραδινό φαγητό 440 vanavond απόψε 441 bij ons σε µας 442 staan είναι 443 aardappelen πατάτες 444 tafel (de) τραπέζι 445 nu eenmaal αφού 446 hoor βέβαια 447 vroeger παλιότερα 448 tegenwoordig σήµερα 449 rijst (de) ρύζι 450 ontbijt (het) πρωινό 451 eigenlijk δε µου λες 452 zo'n τέτοιο 453 boterham (de) φέτα ψωµί 454 kaas (de) τυρί 455 geeft δίνει 456 genoeg αρκετή 457 energie (de) ενέργεια 458 kop (de) φλυτζάνι 459 verbaast me µε ξαφνιάζει 460 jouw δική σου 461 zit είναι 462 typisch τυπικά 463 proberen ας δοκιµάσω Les 9 De brug was open 464 vertel πες µου 465 eens 466 stap uit κατεβαίνω 467 loop περπατάω

13 468 doe erover µου παίρνει 469 uurtje (het) ωρίτσα 470 fiets (de) ποδήλατο 471 fietsen µε το ποδήλατο 472 gaat πας 473 sneller πιο γρήγορα 474 bovendien εκτός απ' αυτό 475 plaats (de) θέση 476 staan να είµαι όρθια 477 vervelend ενοχλητικό 478 nou µα 479 regent βρέχει 480 regen (de) βροχή 481 word 482 nat <word je -> θα βραχείς 483 nadeel (het) µειονέκτηµα 484 neem liever προτιµάω να πάρω 485 er 486 auto (de) αυτοκίνητο 487 iemand κανένας 488 ie <daar staat -> να το 489 bushalte (de) στάση του λεωφορείου 490 mij εµένα 491 buurt (de) <in de- > κοντά, γειτονιά 492 hoef (niet) χρειάζεται 493 wachten να περιµένω 494 file (de) µποτιλιάρισµα 495 waar αλήθεια 496 ruimte (de) χώρο 497 bent είσαι 498 radio (de) ράδιο 499 voordeel (het) πλεονέκτηµα 500 misschien ίσως 501 bezig <is - > έχει αρχίσει 502 komt 503 komt binnen µπαίνει µέσα 504 goedemorgen καληµέρα 505 goedemiddag καλησπέρα 506 ver µακριά 507 hiervandaan από εδώ 508 hoogstens το πολύ 509 dichtbij κοντά 510 binnen µέσα σε (- 5 λεπτά) 511 vanochtend σήµερα το πρωί

14 512 kapot χαλασµένο 513 moest έπρεπε 514 gisteren χτες 515 was ήταν 516 meen νοµίζω 517 brug (de) γέφυρα 518 open ανοιχτή 519 kost θέλει 520 daardoor εξαιτίας αυτού 521 sommige µερικοί 522 pech γκαντεµιά Les 10 Een heerlijk klimaat 523 vandaag σήµερα 524 gaan dicht κλείνουν 525 dicht κλειστό 526 vakantie (de) διακοπές 527 vragen ερωτήσεις 528 willen θέλουµε 529 graag πολύ 530 iets κάτι 531 gebeurt γίνεται 532 verdelen µοιράζουµε 533 stukken κοµµάτια 534 jaren χρόνια 535 weken εβδοµάδες 536 uren ώρες 537 seconden δευτερόλεπτα 538 bestaat uit αποτελείται <- από> 539 ongeveer περίπου 540 seizoenen εποχές 541 weer (het) καιρός 542 zomer (de) καλοκαίρι 543 zeggen λένε 544 dikwijls συχνά 545 schijnt λάµπει 546 zon (de) ήλιος 547 minder λιγότερο 548 herfst (de) φθινόπωρο 549 najaar (het) φθινόπωρο 550 wordt αρχίζει 551 koud το κρύο 552 korter <worden -> µικραίνουν 553 donker <het wordt -> σκοτεινιάζει

15 554 waait φυσάει 555 bladeren φύλλα 556 vallen πέφτουν 557 bomen δέντρα 558 winter (de) χειµώνας 559 temperatuur (de) θερµοκρασία 560 onder κάτω από 561 vriest κάνει παγωνιά 562 sneeuwt χιονίζει 563 een paar µερικές 564 ijs (het) πάγος 565 water (het) νερό 566 kunnen µπορούµε 567 schaatsen να κάνουµε πατινάζ 568 lente (de) άνοιξη 569 zien βλέπουµε 570 bloemen λουλούδια 571 warmer περισσότερη ζέστη 572 voorjaar (het) άνοιξη 573 heerlijk θαυµάσιο 574 klimaat (het) κλίµα 575 wind (de) βροχή 576 verandert αλλάζει 577 steeds συνέχεια 578 beste καλύτερο 579 plekje (het) µέρος 580 aarde (de) γη Les 11 Hoe wonen jullie? 581 eigen δικό σας 582 huis (het) σπίτι 583 huren νοικιάζετε 584 woning (de) κατοικία 585 op kamers σε δωµάτιο 586 iemand anders κάποιον άλλο 587 samen µαζί 588 vriendin (de) φίλη 589 boven πάνω 590 allebei και οι δύο 591 onze µας 592 kamer (de) δωµάτιο 593 douche (de) ντους 594 wc (de) τουαλέτα 595 keuken (de) κουζίνα

16 596 beneden κάτω 597 gebruiken χρησιµοποιούµε 598 contact (het) επαφή 599 het zijn είναι 600 aardige καλοί 601 bij hen αυτούς 602 zelfs ακόµα και 603 af en toe που και που 604 zij αυτοί 605 bij ons σε µας 606 groot µεγάλο 607 vrij αρκετά 608 ruim ευρύχωρο 609 vierkante τετραγωνικά 610 meter (de) µέτρα 611 er µέσα 612 slaap κοιµάµαι 613 m'n µου 614 woonkamer (de) καθιστικό 615 slaapkamer (de) κρεβατοκάµερα 616 maar = niet meer dan µόνο 617 twee bij drie δύο επί τρία 618 ramen παράθυρα 619 toch ωστόσο 620 tevreden ευχαριστηµένη 621 dure ακριβό 622 betaal πληρώνεις 623 ervoor για αυτό 624 tja τι να πω 625 noemt λέτε 626 duur ακριβό 627 inclusief συµπεριλαµβανοµένων 628 gas (het) γκαζιού 629 elektriciteit (de) ρεύµατος 630 zelf η ιδια 631 redelijke λογικό 632 huur (de) ενοίκιο 633 ben gekomen (aan) βρήκες 634 ouders γονείς 635 vriend (de) φίλος 636 samenwonen θα συζήσουµε 637 zoeken ψάχνουµε 638 het liefst κατά προτίµηση

17 Les 12 Anders nog iets, mevrouw? 639 pond (het) µισό κιλό 640 aan de beurt σειρά <έχει -> 641 pardon συγγνώµη 642 eerst πρώτη 643 zegt u het maar ορίστε 644 alstublieft παρακαλώ 645 kilo (de) κιλό 646 anders nog iets άλλο <- τίποτα> 647 kosten κοστίζουν 648 appels µήλα 649 rode κόκκινα 650 erg πολύ 651 cent (de) λεπτά 652 doet u maar δώστε <- µου> 653 't τα 654 gaat 't zo mee? µαζί σας 655 dragen να κουβαλήσετε 656 er... bij 657 tasje (het) σακούλα 658 dank u ευχαριστώ 659 tas (de) τσάντα 660 van alles απ' όλα 661 te koop πουλιούνται 662 vers φρέσκα 663 vis (de) ψάρι 664 belangrijkste τα πιο σηµαντικά 665 producten προϊόντα 666 kunt terecht θα βρείτε 667 kleren ρούχα 668 schoenen παπούτσια 669 vindt βρίσκεις 670 zeep (de) σαπούνι 671 spullen πράγµατα 672 druk πολλή κίνηση 673 gemerkt παρατήρησα 674 ik wel! ναι 675 gezellig ωραίο 676 een hoop πολλά 677 vooral κυρίως 678 eind (het) τέλος 679 afdingen παζαρεύεις 680 wist ήξερες 681 dubbel διπλό

18 682 laatst τις προάλλες 683 zag είδα 684 bordje (het) πινακίδα 685 per stuk ανά κοµµάτi 686 gewoon κανονικό 687 dacht σκέφτηκα 688 mezelf µέσα µου 689 zei είπα 690 tegen σε 691 verkoper (de) πωλητή Les 13 Hoe kom ik daar? 692 zeg δε µου λες 693 heb... zin έχεις όρεξη 694 een uur of anderen άλλοι 696 weet de weg ξέρω το δρόµο 697 achter πίσω από 698 hè? έτσι δεν είναι 699 spoor (het) σιδηρόδροµο 700 onder... door κάτω από 701 tunnel (de) τούνελ 702 rechtdoor ευθεία 703 kruising (de) διασταύρωση 704 drukke πολυσύχναστο 705 weg (de) δρόµο 706 deze αυτό το 707 steek... over θα περάσεις 708 linksaf αριστερά 709 eerste πρώτα 710 stoplichten φανάρια 711 rechtsaf δεξιά 712 oversteken να περάσω 713 plein (het) πλατεία 714 rechterhand δεξί χέρι 715 kerk (de) εκκλησία 716 neemt θα πάρεις 717 voorbij πέρα από 718 tegenover απέναντι από 719 winkelcentrum (het) εµπορικό κέντρο 720 na µετά 721 kilometer (de) χιλιόµετρο 722 dezelfde την ίδια 723 richting (de) κατεύθυνση

19 724 ho στοπ 725 stop στοπ 726 onthouden να θυµηθώ 727 plattegrond (de) χάρτη 728 'ns = eens ας 729 loopt περνάει 730 hoog ψηλό 731 gebouw (het) κτίριο 732 tweede δεύτερο 733 verdieping (de) όροφο 734 lift (de) ασανσέρ 735 trappen σκάλες 736 hoek (de) γωνία 737 de hoek om θα περάσεις τη γωνία 738 laatste τελευταία 739 deur (de) πόρτα 740 linkerkant (de) αριστερή πλευρά 741 bellen να πάρεις <τηλέφωνο> 742 meenemen να πάρω 743 bedankt ευχαριστώ 744 uitnodiging (de) πρόσκληση 745 zal να 746 meebrengen φέρω 747 niets τίποτα Les 14 De papieren 748 ha έλα γεια σου 749 gemist µας έλειψες 750 gemeente (de) δήµο 751 papieren χαρτιά 752 maken 753 in orde maken να κανονίσω 754 paspoort (het) διαβατήριο 755 laten zien να δείξεις 756 probleem (het) πρόβληµα 757 het ging om επρόκειτο για 758 verblijfsvergunning (de) άδεια παραµονής 759 namelijk δηλαδή, συγκεκριµένα 760 daarvoor γι' αυτό 761 speciale ειδική 762 vergunning (de) άδεια 763 aanvragen να κάνεις αίτηση 764 gedaan έκανα 765 geduurd ήθελε

20 766 zoveel τόση 767 toen όταν 768 kon µπορούσα 769 gelukt έγινε 770 gekregen πήρες 771 krijg θα πάρω 772 intussen στο µεταξύ 773 blijven να µείνεις 774 natuurlijk φυσικά 775 toch? αφού 776 visum (het) βίζα 777 ambassade (de) πρεσβεία 778 ken ξέρω 779 volgens κατά τη γνώµη 780 klopt είναι σωστό 781 wie όποιος 782 bijvoorbeeld παραδείγµατος χάρη 783 bedrijf (het) εταιρεία 784 iets raars κάτι παράξενο 785 gehoord άκουσα 786 over για 787 toets (de) τεστ 788 leren kennen γνώρισε 789 Turkije Τουρκία 790 wilden ήθελαν 791 trouwen να παντρευτούν 792 mocht επιτρεπόταν 793 inburgerings- τέστ εξολλανδισµού 794 stel ας υποθέσουµε 795 verliefd ερωτευµένη 796 denk νοµίζεις 797 burgers πολίτες 798 enige κάποιες 799 kennis (de) γνώσεις 800 bezitten να έχουν 801 voordat πριν 802 terug να γυρίσει πίσω 803 meen σοβαρολογείς 804 wat τι (- παράξενο) Les 15 Een druk weekend 805 hoi γεια σου 806 ermee 807 hoe is het ermee? πώς πάει

21 808 gehad είχες 809 op bezoek επίσκεψη 810 geweest πήγα 811 pas µόλις 812 gepraat µιλήσαµε 813 ontzettend φοβερά 814 gelachen γελάσαµε 815 strand (het) παραλία 816 wou ήθελα 817 gezien είχα ξαναδει 818 zee θάλασσα 819 veel te πάρα πολύ 820 viel mee όχι και τόσο 821 prachtig θαυµάσια 822 lege άδεια 823 wilde άγρια 824 al die όλα αυτά τα 825 vogels πουλιά 826 gekookt µαγειρέψαµε 827 Spaans ισπανικά 828 Russisch ρωσσικά 829 thuis στο σπίτι 830 over twaalven = na twaalf uur µεσάνυχτα <περασµένα -> 831 oh αχ 832 bijzonder ιδιαίτερο 833 niets bijzonders τίποτα το ιδιαίτερο 834 slaap... uit = sta laat op ξυπνάω αργά 835 sportcentrum (het) γυµναστήριο 836 opgeruimd συγύρισα 837 schoongemaakt καθάρισα 838 g d έστειλα 839 gebeld πήρα 840 sliepen κοιµούνταν 841 stom λάθος 842 helemaal εντελώς 843 vergeten είχα ξεχάσει 844 geleerd έµαθα 845 vast σίγουρα 846 echt ακριβώς 847 had het druk πολύ απασχοληµένη <ήµουν -> 848 gewinkeld πήγα στα µαγαζιά 849 gekocht αγόρασα 850 cadeautje (het) δώρο 851 over wie για τους οποίους

22 852 sprak µίλησα 853 geoefend έκανα εξάσκηση 854 collega (de) συνάδερφο 855 pauze (de) διάλειµµα 856 vroeg ρώτησε 857 woonde µένω 858 deed κάνω 859 tsjonge πωπώ Les 16 Pasje kwijt 860 mam µαµά 861 fantastische θαυµάσιο 862 broek (de) παντελόνι 863 past είναι στα µέτρα 864 perfect ακριβώς 865 prijs (de) τιµή 866 ach αχ 867 jou εσένα 868 arm φτωχή 869 pasje (het) τραπεζική κάρτα 870 jawel µαζί <- σου> 871 rood κόκκινο 872 sta rood χρεωστικό υπόλοιπο <έχω -> 873 hè? µα πώς είναι δυνατό 874 pinpas (de) τραπεζική κάρτα 875 snap καταλαβαίνω 876 net µόλις τώρα 877 gepind πλήρωσα µε την κάρτα 878 ligt βρίσκεται 879 soms µήπως 880 gezocht έψαξες 881 zak (de) τσέπη 882 ben kwijt έχασα 883 verloren έχασα 884 gestolen έκλεψαν 885 help βοήθεια 886 politie (de) αστυνοµία 887 rustig ήσυχα 888 beter καλύτερα 889 bank (de) τράπεζα 890 onmiddellijk αµέσως 891 melden να δηλώσεις 892 geld (het) λεφτά 893 opneemt να κάνει ανάληψη

23 894 rekening λογαριασµό 895 mobieltje (het) κινητό 896 t mijne = mijn mobieltje δικό µου <το -> 897 voor mekaar έγινε 898 toestand (de) κατάσταση 899 opnieuw από την αρχή 900 opende άνοιξα 901 formulier (het) έντυπο 902 invullen να συµπληρώσεις 903 pincode (de) προσωπικό κώδικα 904 bepaal καθορίζεις 905 papa ο µπαµπάς 906 contant µετρητά 907 maakt... over θα εµβάσει 908 nauwelijks µόλις και µετά βίας 909 me voorstellen να φανταστώ 910 bedragen ποσά 911 tuurlijk φυσικά 912 hou βάζεις 913 apparaat (het) µηχάνηµα 914 klaar is Kees τελείωσε η υπόθεση 915 handig πρακτικό 916 vreemd παράξενο 917 muur (de) τοίχο Les 17 Met dokter Jansen: wat is er aan de hand? 918 praktijk (de) ιατρείο 919 dokter (de) γιατρός 920 ogenblik (het) λεπτό 921 geduld (het) υποµονή 922 spoedig σύντοµα 923 mogelijk δύνατο 924 zo... mogelijk όσο το δύνατο πιο 925 wordt geholpen θα εξυπηρετηθείτε 926 assistente (de) βοηθός 927 helpen να εξυπηρετήσω 928 bel παίρνω 929 patiënt (de) πελάτισσα 930 behoorlijk αρκετά 931 ziek άρρωστη 932 afspraak (de) ραντεβού 933 voelt αισθάνεται 934 zich 935 pijn (de) πόνο

24 936 last προβλήµατα 937 buik (de) κοιλιά 938 vanmiddag σήµερα το µεσηµέρι 939 spreekuur (het) <heeft -> δέχεται 940 lukt γίνεται 941 denkt νοµίζετε 942 lastig δύσκολο 943 bang <ik ben -> φοβάµαι 944 bed (het) κρεβάτι 945 naar buiten να βγει έξω 946 gelooft πιστέψτε 947 ernstig σοβαρό 948 arts (de) γιατρός 949 overleg λεπτό 950 hand (de) να συνεννοηθώ 951 aan de hand χέρι 952 klaagt παραπονιέται 953 vreselijke φοβερό 954 hoofdpijn (de) πονοκέφαλο 955 lichaam (het) σώµα 956 slecht άσχηµα 957 haast έγνοια 958 zich zorgen maakt ανησυχώ 959 opgenomen µετρήσατε 960 koorts (de) πυρετό 961 gezicht (het) πρόσωπο 962 vanmorgen σήµερα το πρωί 963 helaas δυστυχώς 964 fijn ωραία 965 haar της 966 ondertussen στο µεταξύ 967 ieder εν πάσει 968 geval (het) περιπτώσει 969 daar op αυτό 970 letten να προσέξετε 971 straks σύντοµα Les 18 Oma's wil is wet 972 gezin (het) οικογένεια 973 broers αδερφοί 974 zussen αδερφές 975 normaal κανονική 976 kind (het) παιδί 977 spelen να παίξει

25 978 vond µου φαινόταν 979 ooms θείοι 980 tantes θείες 981 neven ξάδερφοι 982 nichten ξαδέρφες 983 mist σου λείπει 984 gelukkig ευτυχώς 985 jongste µικρότερη 986 rest (de) υπόλοιπη 987 foto (de) φωτογραφία 988 dit zijn είναι 989 vader (de) πατέρας 990 moeder (de) µητέρα 991 jong µικροί 992 wat voor τι 993 boer (de) αγρότης 994 geeft les διδάσκει 995 da's = dat is είναι 996 toevallig σύµπτωση 997 de mijne = mijn moeder η δική µου 998 'm = hem = mijn vader τον 999 gescheiden χώρισαν 1000 oma (de) γιαγιά 1001 paste (op) φρόντιζε 1002 waren ήµασταν 1003 hou (van) αγαπάω 1004 haar την 1005 naar toe (ga -) επισκέφτοµαι 1006 feestdagen γιορτές 1007 verjaardagen γενέθλια 1008 elkaar <we zien -> βλεπόµαστε 1009 leven ζουν 1010 grootouders παππούς και γιαγιά 1011 grootmoeder γιαγιά 1012 stoel (de) καρέκλα 1013 vooraan µπροστά 1014 opa (de) παππούς 1015 gestorven πέθανε 1016 jammer genoeg δυστυχώς 1017 gekend γνώρισα 1018 die ene η µία 1019 speelt παίζει 1020 rol (de) ρόλο 1021 overal over για τα πάντα

26 1022 mening (de) γνώµη 1023 steekt κρύβει 1024 banken καναπέδες 1025 kleinkinderen εγγόνια 1026 oma's της γιαγιάς 1027 wil (de) λόγος 1028 wet (de) νόµος Les 19 De leukste reis 1029 vorige περασµένη 1030 vergadering (de) συνέλευση 1031 ging σέρφαρα 1032 kreeg πήρα 1033 informatie (de) πληροφορίες 1034 duurde διαρκούσε 1035 kaartjes εισιτήρια 1036 kostten κάνουν 1037 stond έγραφε 1038 kaart (de) χάρτη 1039 omgeving (de) περιοχής 1040 printen να εκτυπώσω 1041 het grappige το ωραίο 1042 zou moeten θα έπρεπε 1043 reizen να ταξιδέψω 1044 ontdekte ανακάλυψα 1045 busdienst (de) δροµολόγιο λεωφορείου 1046 vanaf από 1047 rijdt πάει 1048 tijdens κατά 1049 spits (de) ώρα αιχµής 1050 vertrok αναχώρησε 1051 kwam aan έφτασε 1052 langste πιο µεγάλο 1053 ooit ποτέ 1054 zat καθόµουν 1055 vliegtuig (het) αεροπλάνο 1056 geleden πριν από 1057 was van plan είχα σκοπό 1058 daarnaartoe εκεί 1059 reisde ταξίδευα 1060 hadden είχαµε 1061 vol γεµάτο 1062 programma (het) πρόγραµµα 1063 gebracht µας πήγαν

27 1064 natuur (de) φύση 1065 eilanden νησιά 1066 steden πόλεις 1067 bezochten επισκεφτήκαµε 1068 zeer πολύ 1069 interessant ενδιαφέρουσες 1070 zaten ήµασταν 1071 boot (de) πλοίο 1072 feest (het) γλέντι 1073 hartstikke πάρα πολύ 1074 maakten έπαιζαν 1075 muziek (de) µουσική 1076 theater (het) θέατρο 1077 dans (de) χορός 1078 lucht (de) <open -> ύπαιθρο 1079 tenten σκηνές 1080 allerlei κάθε λογής 1081 aardige καλούς 1082 ontmoet συναντήσαµε 1083 absoluut οπωσδήποτε Les 20 Een avondje uit 1084 staat op σηκώνεται 1085 uitgaan να βγούµε έξω 1086 met z'n allen όλοι µαζί 1087 film (de) σινεµά (ταινία) 1088 of zo ή κάτι τέτοιο 1089 daar... in για αυτό 1090 draait παίζει 1091 spannende συναρπαστική 1092 Chinese κινέζικη 1093 camera (de) κάµερα 1094 gaat... mee θα 'ρθει µαζί 1095 late αργή 1096 voorstelling (de) παράσταση 1097 idee (het) ιδέα 1098 bioscoop (de) σινεµά 1099 mooi ωραία 1100 afgesproken σύµφωνοι 1101 stel voor προτείνω 1102 Italiaanse ιταλικό 1103 restaurant (het) εστιατόριο 1104 naast δίπλα σε 1105 akkoord (zijn -) συµφωνείτε

28 1106 het eens (zijn -) συµφωνείτε 1107 ermee µε αυτό 1108 met z'n tienen δέκα 1109 personen άτοµα 1110 reserveren να κλείσουµε θέσεις 1111 vraag me af αναρωτιέµαι 1112 waarschijnlijk µάλλον 1113 kaart (de) κατάλογο 1114 kiezen να διαλέξουµε 1115 spreken af θα συµφωνήσουµε 1116 van tevoren εκ των προτέρων 1117 menu (het) µενού 1118 vinden λέτε 1119 vlees (het) κρέας 1120 vertellen θα µου πείτε 1121 keuze (de) επιλογή 1122 regel θα κανονίσω 1123 verder τα υπόλοιπα 1124 lijkt µου φαίνεται 1125 prima µια χαρά 1126 tegen zevenen κατά τις εφτά 1127 parkeren παρκάρισµα 1128 ramp καταστροφή 1129 bier (het) µπίρα 1130 wijn (de) κρασί 1131 daarvan 1132 houdt (je daarvan -) σου αρέσει 1133 oei πωπώ 1134 zichzelf τον εαυτό του 1135 verliezen θα χάσουµε 1136 delen door θα µοιραστούµε 1137 totale συνολικό 1138 bedrag (het) ποσό 1139 bezwaar (het) αντίρρηση 1140 op naar ας πάµε Les 21 De kaart van Nederland 1141 ten eerste πρώτον 1142 wereld (de) κόσµου 1143 noord βορρά 1144 zuid νότο 1145 afstand απόσταση 1146 west δύση 1147 oost ανατολή

29 1148 grens (de) σύνορα 1149 België Βέλγιο 1150 Duitsland Γερµανία 1151 ten tweede δεύτερον 1152 vlak πεδινή 1153 bergen βουνά 1154 zuiden (het) νότο 1155 provincie (de) νοµό 1156 trots περήφανοι 1157 hotel (het) ξενοδοχείο 1158 Zwitserland Ελβετία 1159 ten derde τρίτον 1160 laag χαµηλή 1161 gebieden περιοχές 1162 liggen βρίσκονται 1163 westen (het) δύση 1164 deel (het) µέρος 1165 niveau (het) επίπεδο 1166 zeeniveau (het) επίπεδο της θάλασσας 1167 helft (de) µισή χώρα 1168 dijken φράγµατα 1169 dammen υδατοφράχτες 1170 houden κρατάµε 1171 droog ξερή 1172 noorden (het) βοριά 1173 zuidwesten (het) νοτιοδυτικό µέρος 1174 ten vierde τέταρτον 1175 rivieren ποτάµια 1176 schepen πλοία 1177 varen να ταξιδεύουν 1178 wegen δρόµους 1179 vormt αποτελεί 1180 enorm τεράστιο 1181 gevaar (het) κίνδυνο 1182 breken σπάσουν 1183 gebeurde έγινε 1184 stijgt ανεβαίνει 1185 over σε 1186 enkele µερικά 1187 gebouwd γίνονται οικοδοµές 1188 hier en daar εδώ κι εκεί 1189 stukjes κοµµατάκια 1190 doordat εξαιτίας του ότι 1191 groeien µεγαλώνουν

30 1192 bedrijven επιχειρήσεις 1193 ten slotte στο τέλος 1194 brede πλατιές 1195 't mooiste το πιο ωραίο 1196 langs κατά µήκος της 1197 kust (de) ακτής 1198 zoiets κάτι τέτοιο Les 22 Het huishouden: iemand moet het doen 1199 onderzoek (het) έρευνα 1200 blijkt προκύπτει 1201 hekel (de) απέχθεια 1202 huishouden (het) νοικοκυριό 1203 procent τοις εκατό 1204 werkelijk πράγµατι 1205 zo έτσι 1206 aan het winkelen ψωνίζουν 1207 helemaal niet καθόλου 1208 kook µαγειρεύω 1209 zet koffie ψήνω καφέ 1210 al zeg ik het zelf θαυµάσιο 1211 dagelijkse καθηµερινά 1212 opruimen συγύρισµα 1213 planten των φυτών 1214 geven (water -) πότισµα 1215 afwas (de) πλύσιµο των πιάτων 1216 stofzuigen σκούπισµα µε την ηλεκτρική σκούπα 1217 was (de) πλύσιµο 1218 soort (dat -) εκείνου του είδους 1219 zaken πράγµατα 1220 betaling (de) πληρωµή 1221 tegen έναντι 1222 uiteraard φυσικά 1223 mogen µπορούµε 1224 plezier (het) ευχαρίστηση 1225 hobby (de) χόµπυ 1226 hard σκληρό 1227 wasmachine (de) πλυντήριο 1228 werkte δούλευε 1229 verleden περασµένος 1230 neem πάρε 1231 verdient κερδίζει 1232 zorgt φροντίζει 1233 maakt schoon καθαρίζει

31 1234 modern µοντέρνα 1235 studenten φοιτητές 1236 onmogelijk αδύνατο 1237 vies βρώµικη 1238 badkamer (de) µπάνιο 1239 toilet (het) τουαλέτα 1240 taken καθήκοντα 1241 inderdaad πράγµατι 1242 verdeeld µοιράσατε 1243 deden κάναµε 1244 volledige πλήρη 1245 baan (de) απασχόληση 1246 halve µισές 1247 grootste µεγαλύτερο 1248 degene εκείνος που 1249 het eerst πρώτος 1250 wassen af πλένουµε τα πιάτα Les 23 Het woord is aan jou! 1251 hard γρήγορα 1252 opeens ξαφνικά 1253 sinds από τότε που 1254 hoofdstuk (het) κεφάλαιο 1255 begonnen αρχίσαµε 1256 onderwerpen θέµατα 1257 behandeld πραγµατευτήκαµε 1258 hebben het gehad (over) µικρά 1259 inmiddels εν τω µεταξύ 1260 veel beter πολύ καλύτερα 1261 presentatie (de) παρουσίαση 1262 woord is aan jou ο λόγος σ' εσένα 1263 inhoud (de) περιεχόµενο 1264 biedt προσφέρει 1265 voldoende αρκετό 1266 stof (de) υλικό 1267 wijzen να δείξεις 1268 ook al weer και πάλι 1269 herinner je θυµάσαι 1270 is het tijd είναι ώρα είναι 1271 zoals όπως 1272 relatief σχετικά 1273 onbekende άγνωστες 1274 kies διάλεξε 1275 interesseert ενδιαφέρει

32 1276 naar aanleiding µε αφορµή το 1277 bekijk κοίταξε 1278 hieronder παρακάτω 1279 volgt παρακολουθείς 1280 cursist (de) µαθητής 1281 gemakkelijk εύκολο 1282 eenvoudig απλό 1283 regels κανόνες 1284 hoort (bij) ανήκει 1285 bereid voor προετοίµασε 1286 beslis αποφάσισε 1287 papier (het) χαρτί 1288 succes καλή επιτυχία 1289 opdracht (de) εντολή Les 24 De tijden veranderen 1290 gisterochtend χτες το πρωί 1291 rennen να τρέχεις 1292 zwart µαύρο 1293 pak (het) κοστούµι 1294 geweldige καταπληκτική 1295 bos (de) (- bloemen) ανθοδέσµη 1296 armen χέρια 1297 huisgenoot (de) συγκάτοικος 1298 trouwfeest (het) γιορτή του γάµου 1299 gevraagd ζήτησε 1300 leiden να συντονίσω 1301 een heleboel πολλοί 1302 gasten καλεσµένοι 1303 lied (het) τραγούδι 1304 zingen να πουν 1305 herinneringen αναµνήσεις 1306 verantwoordelijk υπεύθυνος 1307 zware βαρύ 1308 taak (de) καθήκον 1309 haast (de) <had je -> βιαζόσουν 1310 immers αφού 1311 gemeentehuis (het) δηµαρχείο 1312 gedeelte (het) µέρος 1313 dienst λειτουργία 1314 vervolgens έπειτα 1315 tot slot τέλος <στο -> 1316 geweldig θαυµάσιο 1317 tijden καιροί

33 1318 maken af τελειώνουν 1319 jongeren νέοι 1320 opleiding (de) εκπαίδευση 1321 studie (de) σπουδές 1322 huwelijk (het) γάµο 1323 hoorde ήταν καθωσπρέπει 1324 samenleving (de) κοινωνία 1325 komt voor γίνεται 1326 hoewel αν και 1327 velen πολλοί 1328 bezwaren αντιρρήσεις 1329 registreren να καταχωρίσεις 1330 in verband met σχετικά µε 1331 pensioen (het) σύνταξη 1332 eventuele ενδεχόµενα 1333 huishoudens νοικοκυριά 1334 voorkeur (de) προτίµηση 1335 factor (de) παράγοντας 1336 gelukkig ευτυχισµένος 1337 partners σύµβιοι 1338 scheiden χωρίζουν 1339 ouderen γέροι 1340 nadat έπειτα 1341 overleden πέθανε 1342 relatie (de) σχέσεις 1343 apart χωριστά 1344 ongezellig ανιαρό Les 25 Op je gezondheid! 1345 bereiken φτάνουν 1346 tamelijk αρκετά 1347 leeftijd (de) ηλικία 1348 gemiddeld κατά µέσον όρον 1349 overlijden πεθαίνουν 1350 kant-en-klare έτοιµα 1351 schijnt φαίνεται 1352 vet λίπος 1353 dik χοντρός 1354 bewegen κίνηση 1355 benen πόδια 1356 dienen χρησιµεύουν 1357 hart (het) καρδιά 1358 kans (de) πιθανότητα 1359 rug (de) µέση

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.

Διαβάστε περισσότερα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Wanneer werd uw [document] afgegeven? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. 925-0041-a-VW-1-b

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. 925-0041-a-VW-1-b Bijlage VWO 2009 tijdvak 1 Grieks Tekstboekje 925-0041-a-VW-1-b Tekst 1 Aphrodite probeert op het slagveld Aeneas in veiligheid te brengen. 311 Καί νύ κεν ἔνθ' ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν Αἰνείας, 312 εἰ μὴ ἄρ'

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ελληνικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ελληνικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. νιόπαντρο ζευγάρι Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Geachte heer Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte mevrouw Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte heer, mevrouw Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

Δοκίμιο Αξιολόγησης Δ Τάξη

Δοκίμιο Αξιολόγησης Δ Τάξη Δοκίμιο Τελικής Αξιολόγησης Δ Τάξη Όνομα: Ημερομηνία: 1. Ακούω και γράφω (Ορθογραφία) 2. Άκουσε προσεκτικά και γράψε ό,τι λείπει - Ευτυχία μου γεια σου. Τι κάνεις; - Γεια σου Αντώνη. Είμαι καλά. Εσύ; -

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης

Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης Henri Shoemaker, Bibliothek Almelo Πληροφοριακή παιδεία Η πληροφοριακή παιδεία είναι ένα σύνολο ικανοτήτων, που απαιτούν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης: όνομα εταιρείας Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού Ονομασία πόλης + συντομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript 1. Announcement Καλημέρα, παιδιά. Θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε ό,τι πω σήμερα, γιατί όλες οι ανακοινώσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Λοιπόν ξεκινάμε: Θέμα πρώτο: Αύριο η βιβλιοθήκη του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Αξιότιμε κύριε, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμη κυρία, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou 7. Zelfstandige naamwoorden / Ουσιαστικά Het zelfstandig naamwoord in het Grieks kent drie geslachten: mannelijk, vrouwelijk, onzijdig. Mannelijk zijn namen van mensen en dieren van mannelijk geslacht.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

Μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο. Τα σαββατοκύριακα παίζω με την ομάδα του σχολείου μου.

Μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο. Τα σαββατοκύριακα παίζω με την ομάδα του σχολείου μου. 1. Self introduction Dimitris Γεια σας. Με λένε Δημήτρη και είμαι δεκαεφτά χρονών. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη αλλά μένω στο Σύδνεϋ εδώ και δέκα χρόνια. Μένω με τους γονείς μου και την αδερφή μου την Ελένη,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin.

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin. Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur 20 06 Tekstboekje 600063-2-04t Begin Tekst 1 Mentes en Telemachus Mentes spoort Telemachus aan in actie

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

12. Σχέδια για το καλοκαίρι

12. Σχέδια για το καλοκαίρι 12. Σχέδια για το καλοκαίρι Τι φαντάζεται ο Αντόνιο για τις διακοπές του; Τι φαντάζεται ο Αλέξανδρος για τις διακοπές του; Εσύ τι προτιμάς να κάνεις στις διακοπές σου; Είναι Μάρτιος και όλοι κάνουν σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial)

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial) 1. Συμπληρώστε με τη σωστή αντωνυμία 1....αρέσουν πολύ τα γλυκά (η μητέρα μου) 2. Δεν... αρέσει το ποδόσφαιρο (τα παιδιά) 3....αρέσει να ταξιδεύω (εγώ) 4.... αρέσει το διάβασμα (ο Κώστας) 5. Τι...αρέσει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2

5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 5.A De voorbereiding οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 3 τρεῖς ἡμέρας. τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἡ προαυλία E ἦν. ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ

Διαβάστε περισσότερα

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1)

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) «Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) Πρόσωπα: Μαθητές ασκάλα Κύριος Τροχαιάκης (αστυνοµικός της τροχαίας) Παιδιά ΣΚΗΝΗ 1 (στην τάξη) Χτυπά κουδούνι και µπαίνει µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

λέω, λες... /πάω, πας...

λέω, λες... /πάω, πας... Ασκήσεις Μαθήματα 13 15 Καταλάβατε τα μαθήματα; 1 (α) Η Μαρία και η Ελένη δε θα πάνε στο σινεμά. (β) Η Μαρία και η Ελένη θα πάνε στο ζαχαροπλαστείο. (γ) Η Μαρία και η Ελένη θα πάνε στο σινεμά. (δ) Η Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου;

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ενότητα: Ελεύθερος χρόνος διασκέδαση (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή:

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές Ενότητα 1 Σελίδα 1 Διάλογος 1: Αρχική επικοινωνία με την οικογένεια για πρόσληψη Διάλογος 2: Προετοιμασία υποδοχής ασθενούς Διάλογος 3: Η επικοινωνία με τον ασθενή Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Γεια σου, Πέδρο! Με χαρά θα σε φιλοξενήσω στο σπίτι μου στη Ρόδο. Μου είπε η Πιλάρ πως θα έρθετε με την

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τάξη: Γ Τμήμα: 2ο Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Θέμα :Τι θέλω να αλλάξει στον κόσμο το 2011. Το έτος 2010 έγιναν πολλές καταστροφές στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Результаты теста Греческий

Результаты теста Греческий 04.11.2016 Результаты теста Греческий 1. -Από πού είστε; - είμαι Ρωσία 1. από τη - ваш ответ 2. στη 3. από στη 4. τη 2. Πώς πηγαίνεις στη δουλειά σου; - μετρό. 1. με το - ваш ответ 2. στο 3. από το 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στις επόµενες σελίδες θα βρείς µερικές ερωτήσεις στις οποίες σου ζητάµε να απαντήσεις. Οι απαντήσεις που

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα»

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα» Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1 «Εμείς, τα παιδιά της Ε1 τάξης, κάναμε μερικά έργα με θέμα τους πρόσφυγες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σ αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους. Τους κυνηγάει ο πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια: 2 ώρες Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 1 Επίπεδο Α1 ιάρκεια: 30 λεπτά Πρώτο µέρος (12 µονάδες) Ερώτηµα 1 (6 µονάδες) Ένας φίλος σας σάς προσκαλεί στη βάφτιση της κόρης του. ιαβάστε το προσκλητήριο και σηµειώστε στις προτάσεις που πιστεύετε

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προφορικού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) - Διάρκεια 12 λεπτά Πρώτο μέρος Πώς σε λένε; Πόσων χρονών είσαι; Από πού είσαι; Πού μένεις; Σε ποια τάξη πηγαίνεις; Έχεις αδέλφια; Πόσα; Δεύτερο μέρος Ερωτήσεις: 1. Τι τρως για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους;

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; 1. Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; Σήμερα αρχίζουν τα μαθήματα των ελληνικών. Η Ελένη έχει αγωνία: φοβάται ότι ξέχασε όλα όσα έμαθε το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Π ρ ώ τ ο μ έ ρ ο ς Πώς σας λένε; Από πού είστε; Πού μένετε; Τι δουλειά κάνετε; Πόσα μέλη έχει η οικογένειά σας; Γιατί μαθαίνετε ελληνικά; Ξέρετε άλλες ξένες γλώσσες; Γιατί τις

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Θα κάνω δίαιτα! Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται;

Θα κάνω δίαιτα! Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται; 6. Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται; Θα κάνω δίαιτα! Χριστίνα: Μαμά, γιατί έπλυνες το παλιό τζιν; Μαμά: Δεν το έπλυνα, αγάπη μου. Είναι στην ντουλάπα σου εδώ κι ένα μήνα. Χριστίνα: Δεν είναι δυνατό! Ενάμισι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Στον Γιάννη και στον Θεόφιλο

Στον Γιάννη και στον Θεόφιλο ...... O άλλος μου εαυτός Στον Γιάννη και στον Θεόφιλο Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος Σελιδοποίηση: Κωνσταντίνα Ελαιοτριβάρη Μακέτα εξωφύλλου: Ευθύµης Δηµουλάς 2009 ΕΥΑ ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΥ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A.

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Τη μέρα που κόπηκε το ηλεκτρικό

Τη μέρα που κόπηκε το ηλεκτρικό 4. Τη μέρα που κόπηκε το ηλεκτρικό Τι κάνουν οι άνθρωποι σε μια πόλη; Και, ξαφνικά, κόβεται το ηλεκτρικό! Κοιτάζω την εικόνα και λέω: Τι αλλάζει στη ζωή μας; Τι δεν μπορούμε να κάνουμε; Τι μπορούμε να

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

Κινηματόγραφος, φαρμακείο, ταχυδρομείο, μανάβικο, τράπεζα, βιλιοπωλείο, μουσείο, περίπτερο, φούρνος

Κινηματόγραφος, φαρμακείο, ταχυδρομείο, μανάβικο, τράπεζα, βιλιοπωλείο, μουσείο, περίπτερο, φούρνος 1. Πού πρέπει να πάς; a. Αν θέλεις να αγοράσεις φρούτα; b. Αν θέλεις να στείλεις ένα γράμμα; c. Αν θέλεις να αγοράσεις μια εφημερίδα; d. Αν θέλεις να αγοράσεις ψωμί; e. Αν πρέπει να αγοράσεις φάρμακα;

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις µικρές γοργόνες και ήταν πολύ ευτυχισµένος. Όµως, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά σε Ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου. στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates

Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου. στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates Όνομα - Επώνυμο : Αναστασία Ζηκοπούλου Email: env08017@env.aegean.gr Ίδρυμα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα): The Hoge Veluwe National

Διαβάστε περισσότερα

Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων.

Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων. Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων Επίπεδο A2 Πώς να επικοινωνείτε στην καθημερινότητα σας στην Ελλάδα Με την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06 No hay traducción disponible. του Χουάν Μαγιόργκα 4 ΠΡΟΣΩΠΑ: 3 Γυναίκες (γιαγιά, μητέρα και εγγονή) και ένας άντρας γύρω στα 30. Το τελευταίο έργο του μεγάλου Ισπανού δραματουργού που ανέβηκε στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα