ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΟ31 ΘΕΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΟ31 ΘΕΜΑ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΟ31 ΘΕΜΑ «Προτάξτε τρεις βασικές προϋποθέσεις της Επιστημονικής Επανάστασης. Αναλύστε και τεκμηριώστε τις επιλογές σας» Επαναδιατύπωση του θέματος- Στόχοι της εργασίας Στην παρούσα εργασία μας ζητείται να αναφερθούμε και να αναλύσουμε τις προϋποθέσεις που διαμόρφωσαν το κλίμα της Επιστημονικής Επανάστασης. Αρχικά θα πρέπει να εξηγήσουμε σε τι συνίσταται η Επιστημονική Επανάσταση, τι σημαίνει, ποιο το περιεχόμενο της, ποιες οι βασικές πτυχές και oι εκδηλώσεις της. Στη συνέχεια είναι σκόπιμο να παρουσιάσουμε τις τρεις προϋποθέσεις εκδήλωσης της Επιστημονικής Επανάστασης εξηγώντας παράλληλα τον λόγο για τον οποίο επιλέξαμε αυτές τις προϋποθέσεις. Διευκρινίσεις Η ανάπτυξη του πρώτου κεφαλαίου δε θα πρέπει να είναι εκτενής, αλλά θα πρέπει να έχει συνοπτικό χαρακτήρα. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη των προϋποθέσεων. Λέξεις- Κλειδιά Επιστημονική Επανάσταση, η περίοδος η οποία εκτείνεται χρονικά από το 1543 ως το 1687 η οποία συνέβαλε στη συγκρότηση της σύγχρονης επιστήμης και στην οριστική απόρριψη της αριστοτελικής κοσμοθεωρίας. Αναγεννησιακός νεοπλατωνισμός Αναβίωση της πλατωνικής μεταφυσικής, ότι ο κόσμος έχει μια μαθηματική δομή όπου ισχύουν μαθηματικές αναλογίες. Μαθηματικοποίηση, η τάση εισαγωγής των Μαθηματικών και στη γενική ερμηνεία του κόσμου, στην κοσμοθεωρία. Πειραματισμός, η μέθοδος της τεχνητής αναπαραγωγής ενός φαινομένου που έχει σαν σκοπό την προσεκτικότερη και ακριβέστερη παρατήρηση του. Σχολή Πάδοβας, Η Σχολή που δίνει έμφαση στην ευρετική διαδικασία, με δύο πτυχές της διαδικασίας, η ανάλυση και η σύνθεση. Αναγέννηση, η πνευματική κίνηση του 15 ου και του 16 ου αιώνα που έγκειται στον παραμερισμό του θεολογικού- σχολαστικού πνεύματος του Μεσαίωνα και στην άμεση επαφή με το αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό. Ηλιοκεντρικό σύστημα, σύμφωνα με τον Κοπέρνικο το κέντρο της Γης δεν ταυτίζεται με το κέντρο του σύμπαντος, η Γη κινείται ο ήλιος είναι ακίνητος. Αρχή της αδράνειας, κάθε σώμα σε κίνηση, θα διατηρήσει την κινητική του κατάσταση στο διηνεκές με σταθερή και ομοιόμορφη κίνηση σε ευθεία γραμμή, εκτός αν επενεργήσει πάνω του μια άλλη δύναμη. Ευρετική μέθοδος, η μέθοδος που αναπτύχθηκε από τη Σχολή της Πάδοβα που είχε τη βάση της στην μέθοδο ανάλυσης και σύνθεση του Αριστοτέλη χωρίς τη χρήση τελικών αιτιών που αναζητά τις πρώτες αιτίες ενός φαινομένου. Δομή εργασίας Η παρούσα εργασία μπορεί να δομηθεί σε δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο καλούμαστε να απαντήσουμε συνοπτικά για το τι είναι η Επιστημονική Επανάσταση, σε ποια χρονική περίοδο εκτείνεται, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα επιλεγούν και θα αναλυθούν τρεις προϋποθέσεις. Θα χωριστεί σε τρία υποκεφάλαια. Στο πρώτο υποκεφάλαιο θα παρουσιαστεί η πρώτη μεθοδολογική προϋπόθεση, η μαθηματικοποίηση, στο δεύτερο υποκεφάλαιο θα παρουσιαστεί η δεύτερη μεθοδολογική προϋπόθεση, ο πειραματισμός και στο τρίτο υποκεφάλαιο θα γίνει αναφορά στις θρησκευτικόπολιτικές και πνευματικές συνθήκες που 1

2 επικράτησαν από τον 14 ο Μεταρρύθμιση. αιώνα με ιδιαίτερη αναφορά στην Αναγέννηση και στην ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γίνεται αναφορά στον σκοπό της εργασίας, που είναι να αναλυθούν τρεις βασικές προϋποθέσεις, και να εξηγηθεί ο λόγος που έγινε αυτή η επιλογή. ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Αρχικά θα πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα ποια περίοδο ονομάζουμε Επιστημονική Επανάσταση και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της. Η επιστημονική επανάσταση εκτείνεται χρονικά από το 1543 ως το Η ΕΕ ξεκινά με τον Κοπέρνικο ο οποίος διατυπώνει τις κοσμολογικές του θέσεις το 1543.Η Γη δεν παραμένει ακίνητη στο κέντρο του σύμπαντος, αλλά περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο μαζί με τους πλανήτες.ο Κοπέρνικος εξηγούσε με απλό τρόπο τα χαρακτηριστικά της κίνησης των πλανητών, ενώ οι υποστηρικτές του πτολεμαικού συστήματος επιχειρούσαν να την εξηγήσουν με τεχνητό τρόπο.τον 16 ο αιώνα δεν έγινε αποδεκτές οι θέσεις του Κοπέρνικου, αλλά το αριστοτελικό κοσμοείδωλο παρέμενε ισχυρό (Chamers ) (Εγχειρίδιο, βτόμος σελ27-29) Ο Γαλιλαίος συνέβαλε στην υποστήριξη του κοπερνίκειου συστήματος χρησιμοποιώντας το τηλεσκόπιο και παρατηρώντας τις κινήσεις των πλανητών όπως προέβλεπε το κοπερνίκειο σύστημα Με τις παρατηρήσεις μέσα από το τηλεσκόπιο επιβεβαιώθηκε η κοπερνίκεια θεωρία και υπονομεύτηκε η αριστοτελική διάκριση.. Διατύπωσε τις αρχές της νέας μηχανικής, (έκανε λόγο για το νόμο της αδράνειας), θεωρία η οποία αντικατέστησε την αριστοτελική και συνέβαλε στην οριστική επικράτηση του κοπερνίκειου συστήματος. (Chamers , Εγχειρίδιο, βτόμος σελ 31-32,48-49) ) (Crombie β τόμος σελ ) (Westfallσελ17-34) Ο Κέπλερ διατύπωσε τους τρεις νόμους της πλανητικής κίνησης. Chamers 115Επιχείρησε να εξηγήσει, γιατί ο θεός προτίμησε να δημιουργήσει ένα σύμπαν ηλιοκεντρικό και να τελειοποιήσει την αστρονομία του Κοπέρνικου με τις νεοπλατωνικές αρχές.(westfallσελ 3-16, Εγχειρίδιο, βτόμος σελ39-40) Ο Νεύτων συνδύασε Κέπλερ και Γαλιλαίο. Διατύπωσε τον νόμο της γραμμικής αδράνειας και τη θεωρία περί βαρύτητας (Chamers , Εγχειρίδιο, βτόμος σελ 53-59)Καθιερώνεται ο αιτιοκρατικός τρόπος του σκέπτεσθαι(ντετερμινισμός). Το νευτώνειο σύμπαν είναι μια μηχανή ασύλληπτου μεγέθους. (Εγχειρίδιο, βτόμος σελ 58) Westfallσελ Με την Επανάσταση του 17 ου αιώνα δημιουργούνται οι βάσεις για την επικράτηση της άποψης περί ύπαρξης άπειρου κόσμου. Η μετάβαση από τον αριστοτελικό κλειστό στον άπειρο κόσμο δεν γίνεται απότομα αλλά σταδιακά. Η αρχή έγινε με την αποδοχή από τον Κοπέρνικο του ηλιοκεντρικού συστήματος και η ολοκλήρωση της στροφής πραγματοποιείται με τον Νεύτωνα που συνδυάζει τις θεωρίες του Κέπλερ και του Γαλιλαίου. (Koyré 34-40, , ) 2

3 ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1 Η μαθηματικοποίηση ως μεθοδολογική προϋπόθεση της Επιστημονικής Επανάστασης. Επισημαίνουμε τον ρόλο της αναβίωσης των κινημάτων του νεοπυθαγορισμού και του νεοπλατωνισμού στην επικράτηση μιας τάσης για τη μαθηματικοποίηση στη γνώση και τη χρήση γεωμετρικών μεθόδων, αναφερόμαστε στον ρόλο της Σχολής της Πάδοβα και στον ρόλο του Γαλιλαίου. Η αναβίωση των κινημάτων του νεοπυθαγορισμού και του νεοπλατωνισμού καλλιέργησε ένα κλίμα για την επικράτηση νέων ιδεών στο χώρο της επιστήμης. Παρουσιάζεται μια εικόνα του κόσμου που ταιριάζει με τον ανθρωπισμό. Στο σύμπαν κυριαρχούν οι αριθμοί και η φυσική τάξη. Με την αναβίωση του νεοπλατωνισμού επικράτησε μια τάση για τη μαθηματικοποίηση στη γνώση και τη χρήση γεωμετρικών μεθόδων. (Εγχειρίδιο, βτόμος σελ 39-40) Στο σημείο αυτό αξιοσημείωτη είναι η αναφορά μας στη μέθοδο που αναπτύχθηκε στη Σχολή της Πάδοβας, η οποία είχε τις βάσεις της στη μέθοδο ανάλυσης και σύνθεσης του Αριστοτέλη. Η πρωτοτυπία αυτής της σχολής ήταν ότι δόθηκε έμφαση στην ευρετική διαδικασία που είχε δύο πτυχές, η ανάλυση (η ανάβαση από το αποτέλεσμα στην αιτία) και η σύνθεση (η κάθοδος από την αιτία στο αποτέλεσμα). Η αναλυτική της Πάδοβας επηρέασε την επιστημονική σκέψη του Γαλιλαίου και την επιστημολογία του 17 ου αιώνα.. (Εγχειρίδιο, βτόμος σελ46-47, Crombie β τόμος σελ122)για τη μαθηματικοποίηση στο έργο του Γαλιλαίου Crombie β τόμος σελ Ο πειραματισμός ως μεθοδολογική προϋπόθεση. Στο υποκεφάλαιο αυτό μπορούμε να ξεκινήσουμε από τον Μεσαίωνα. Μία σύντομη αναφορά μπορούμε να κάνουμε στον 13 ο αιώνα και στους Γκροσσετέστ και Μπέικον. Στη συνέχεια παραθέτουμε τη θέση ότι μετά την καταδίκη του 1277 μέσα από τις θεωρητικές προσεγγίσεις του 14 ου αιώνα προβάλλεται η ανάγκη να στηρίζεται η επιστήμη στα πειράματα, αν και το ενδιαφέρον για τα πειράματα παρέμενε θεωρητικό. Δίνουμε έμφαση στην καινοτομία του Γαλιλαίου σχετικά με την ευρετική διαδικασία που οδηγεί στη θεμελίωση του πειραματισμού. Τέλος κάνουμε μια απλή αναφορά στην τελειοποίηση της πειραματικής μεθόδου από τον Νεύτωνα. Από τον 13 ο αιώνα με τους Γκροσσετέστ και Μπέικον γίνεται λόγος για μαθηματικοποίηση της επιστήμης και τον πειραματισμό. Ο Μπέικον θεωρεί τον πειραματισμό ανώτατο κριτήριο της αλήθειας, αν και τα πειράματα του είναι παρατήρηση του κοινού νου. Διατυπώνει τις μεθοδολογικές αρχές αλλά δεν τις ακολουθεί. (Εγχειρίδιο, ατόμος σελ ) 3

4 Toν 14 ο αιώνα είχε ξεκινήσει μια συζήτηση περί πειραμάτων. Μετά την καταδίκη του 1277 «η αναγνώριση του γεγονότος ότι ο Θεός θα μπορούσε να είχε δημιουργήσει όποιον κόσμο επιθυμούσε, οδήγησε τους φυσικούς φιλοσόφους του 14 ου.. να διαμορφώσουν μια εμπειρική φυσική φιλοσοφία, η οποία βοήθησε στην ανάδυση της νεώτερης επιστήμης.» (Lindberg σελ 340 ) Το 14 ο αιώνα το κίνημα του νομιναλισμού δίνει έμφαση στην εμπειρική πραγματικότητα ως θεμέλιο της επιστημονικής αλήθειας. (Εγχειρίδιο β τόμος, σελ 43-45) Πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε και από τον Crombie β τόμος σελ ) Ο Γαλιλαίος προχώρησε στην ερμηνεία της ανάλυσης και της σύνθεσης όχι μόνο ως λογικών αλλά ως εμπειρικών διαδικασιών. Η πρώτη συστηματική σειρά πειραμάτων οργανώθηκε από τον Γαλιλαίο. (Εγχειρίδιο, βτόμος σελ 48) Μέσα από τα πειράματα του και τις παρατηρήσεις του γκρέμισε οριστικά το αριστοτελικό κοσμοείδωλο και έθεσε τα θεμέλια της σύγχρονης φυσικής. Με τις παρατηρήσεις που έκανε από το τηλεσκόπιο συνέβαλε στην οριστική επικράτηση του κοπερνίκειου συστήματος. Διατύπωσε την αρχή της αδράνειας και έθεσε τα θεμέλια για τη μηχανική ερμηνεία του φυσικού συστήματος (Crombie β τόμος σελ ) (Westfallσελ21-34 )(Εγχειρίδιο, βτόμος β σελ 48-49)Στην εξέλιξη της πειραματικής μεθόδου συνέβαλε η επινόηση νέων οργάνων και τεχνικών. Από το σώζειν τα φαινόμενα με τον Γαλιλαίο και την ΕΕ οδηγηθήκαμε στην έρευνα πίσω από τα φαινόμενα, τι κρύβεται δηλαδή πίσω από αυτά με βάση την έρευνα, το πείραμα. Για τον πειραματισμό στο έργο του Γαλιλαίου Crombie β τόμος σελ Chamers Στο έργο του Νεύτωνα Μαθηματικές αρχές της φυσικής φιλοσοφίας διατυπώνονται οι βασικοί κανόνες της πειραματικής μεθόδου (Εγχειρίδιο, βτόμος σελ 49, 56) Ο Νεύτωνας προτείνει μια ενοποιημένη θεωρία για τη φύση η οποία δίνει τη δυνατότητα για ασφαλείς προβλέψεις. Αναβαθμίζεται η φυσική επιστήμη, ενισχύεται το μηχανιστικό κοσμοείδωλο και η πειραματική μέθοδος. (Εγχειρίδιο, βτόμος σελ 54-59) 3Φιλοσοφική- πολιτική- κοινωνική προϋπόθεση Στο υποκεφάλαιο αυτό θα εξηγηθεί η φιλοσοφική- κοινωνική προϋπόθεση. Μια επιλογή αποτελεί, αφού αρχικά γίνει μια αναφορά στον 14 ο αιώνα, η σύνδεση της Επιστημονικής Επανάστασης με τον ανθρωποκεντρισμό της Αναγέννησης την αναβίωση του νεοπλατωνισμού. Μια δεύτερη επιλογή θα μπορούσε να είναι οι διανοητικές συνθήκες που επικράτησαν μετά το ιστορικό γεγονός των Μεταρρυθμίσεων και των θρησκευτικών πολέμων. Μετά την κρίση του 1277 και κυρίως τον 14 ο αιώνα διαμορφώθηκε μετά τις καταδίκες ένα διανοητικό κλίμα ασυνήθιστο στην επιστήμη και στη φιλοσοφία. Δε γινόταν λόγος πλέον για βεβαιότητα σχετικά με τις αιτίες και τους νόμους της φύσης. Υπήρξαν σκεπτικιστικές τάσεις.( Lindberg σελ 339) Πολλές βασικές αρχές της αριστοτελικής φυσικής φιλοσοφίας δέχτηκαν κριτική τροποποιήθηκαν ή απορρίφθηκαν (Grand σελ 132) Εδώ θα μπορούσαμε να παραθέσουμε τη θέση του Lindberg ότι «η γλωσσική, εννοιολογική και θεωρητική συνέχεια μεταξύ του Μεσαίωνα και των αρχών της νεώτερης περιόδου ήταν σημαντική». (Lindberg περισσότερες πληροφορίες ) Παρατηρήθηκε χειραφέτηση του ερευνητικού και κριτικού πνεύματος με αποτέλεσμα την υπονόμευση του μεσαιωνικού κοσμοείδωλου. Ο ανθρωποκεντρισμός της Αναγέννησης έκανε εντονότερη την ικανοποίηση του αιτήματος για τη θεσμική αναμόρφωση της κοινωνίας μέσω της ελευθερίας της συνείδησης και της ηθικής αυτονομίας του ανθρώπου. Η παρακμή του μεσαιωνικού συστήματος εξουσίας, η 4

5 διεύρυνση της ανθρώπινης εμπειρίας με την ανακάλυψη των υπερπόντιων ηπείρων κατά την Αναγέννηση.. έδωσαν στον επιστήμονα τα κίνητρα για να αποτινάξει τον ζυγό της παραδοσιακής αλήθειας. Ο αναγεννησιακός νεοπλατωνισμός με τον μυστικισμό του δημιούργησε ένα κλίμα και συνέβαλε ώστε να επικρατήσει μια ιδέα της φύσης ως λογικώς οργανωμένου συστήματος. Η επίδραση του είναι εμφανής στον Κοπέρνικο, τον Κέπλερ και στον Γαλιλαίο. (Εγχειρίδιο, β τόμος Περισσότερες πληροφορίες σελ 39-40, 22-24) Westfallσελ30) Διαμορφώθηκε μια νέα σχέση μεταξύ φιλοσοφίας και θεολογίας ως αποτέλεσμα της Μεταρρύθμισης και των Θρησκευτικών πολέμων. Ο προτεσταντισμός ως θεωρία είχε ως σκοπό να κάνει τη θεωρία περισσότερο εσωστρεφή, ιδιωτική και ανεκτική, απαλλαγμένη από τη διδασκαλική αυθεντία της Καθολικής Εκκλησίας, παρατηρήθηκε μια μεγαλύτερη ανοχή και ελευθερία έκφρασης στο χώρο της φιλοσοφίας και επιστήμης.. Βέβαια όπως φαίνεται στην περίπτωση του Κοπέρνικου και του Γαλιλαίου δεν είχαν εκλείψει οι καταδίκες και οι διώξεις κατά των στοχαστών από τους Προτεστάντες και τους Καθολικούς και τον 16 ο αιώνα και μετά.( Chamers ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΕΠΙΛΟΓΟΣ Τελειώνοντας την εργασία μπορούμε να αναφερθούμε στη συμβολή της Επιστημονικής Επανάστασης στην εξέλιξη της νεότερης επιστήμης και στη συγκρότηση της σύγχρονης επιστήμης. Με την Επιστημονική Επανάσταση καταρρίπτεται οριστικά το αριστοτελικό κοσμοείδωλο, πραγματοποιείται η στροφή στη αιτιοκρατική, μηχανιστική ερμηνεία λειτουργίας του κόσμου και δημιουργούνται οι βάσεις για τη σύγχρονη φυσική και επιστήμη. Από το κλειστό αριστοτελικό κόσμο οδηγούμαστε στην υιοθέτηση της θέσης περί απειρίας του κόσμου, ο οποίος λειτουργεί με βάση κάποιους καθολικούς αναγκαίους νόμους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Aσημακόπουλος Μ, Τσιαντούλας Α (2001) Οι Επιστήμες της φύσης και του Ανθρώπου στην Ευρώπη.ΕΑΠ Βαλλιάνος Π. (2001), Οι Επιστήμες της Φύσης και του Ανθρώπου στην Ευρώπη (Τόμος Β ), Πάτρα: ΕΑΠ Chalmers, A. (1994), Τι είναι αυτό που το λέμε Επιστήμη; (μτφρ. Γ. Φουρτούνης), Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτη Lindberg D(1997) Οι απαρχές της Δυτικής Επιστήμης Εκδόσεις ΕΜΠ Koyré, A. (1989), Από τον Κλειστό Κόσμο στο Άπειρο Σύμπαν (μτφρ. Π. Λάμψα), Αθήνα: Ευρύαλος. Westfall, R.S. (1993), Η Συγκρότηση της Σύγχρονης Επιστήμης (μτφρ. Κ. Ζήση), Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ). Crombie, A.C. (1992), Από τον Αυγουστίνο στον Γαλιλαίο, τόμος Β (μτφρ. Μ. Ιατρίδου και Δ. Κούρτοβικ), Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ). Grant, E. (1994), Οι Φυσικές Επιστήμες τον Μεσαίωνα (μτφρ. Ζ. Σαρίκας), Ηράκλειο: ΠΕΚ. 5

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΟ31 ΘΕΜΑ Η

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΟ31 ΘΕΜΑ Η ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΟ31 ΘΕΜΑ Η έννοια της «μεθόδου» βρίσκεται στο επίκεντρο τόσο της ρασιοναλιστικής όσο και της εμπειριστικής επιστημολογίας που απετέλεσαν τα στηρίγματα της επιστημονικής επανάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. όπως και για πολλά άλλα επιµέρους θέµατα που αφορούν τη λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. όπως και για πολλά άλλα επιµέρους θέµατα που αφορούν τη λειτουργία EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 2001 Ευχαριστώ τους φοιτητές και φοιτήτριες του µαθήµατος «Μεθοδολογία των Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφικά ρεύματα. Σχέδιο μαθήματος

Φιλοσοφικά ρεύματα. Σχέδιο μαθήματος Φιλοσοφικά ρεύματα Σχέδιο μαθήματος ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι όροι Φυσική και Φυσική Φιλοσοφία χρησιμοποιούντο εναλλακτικά για την επιστήμη που έχει ως στόχο της να ανακαλύψει και να διατυπώσει τους

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία. Ομάδα ερευνητικής εργασίας Α τάξης (τμήμα Α 2 ) ΓΕ.Λ. Προβατά Σερρών. Σχολικό έτος 2012 13

Ερευνητική εργασία. Ομάδα ερευνητικής εργασίας Α τάξης (τμήμα Α 2 ) ΓΕ.Λ. Προβατά Σερρών. Σχολικό έτος 2012 13 Ερευνητική εργασία Ομάδα ερευνητικής εργασίας Α τάξης (τμήμα Α 2 ) ΓΕ.Λ. Προβατά Σερρών Σχολικό έτος 2012 13 2 Ερευνητική ομάδα Προσωκρατικοί φυσικοί φιλόσοφοι Μπαϊλγκάμη Ευαγγελία Ντάνη Λαμπρινή Πάντσιος

Διαβάστε περισσότερα

«Οι όψεις της επιστήμης κατά το Μεσαίωνα και οι προϋποθέσεις της Επιστημονικής Επανάστασης Ανάπτυξη ιστοτόπου.»

«Οι όψεις της επιστήμης κατά το Μεσαίωνα και οι προϋποθέσεις της Επιστημονικής Επανάστασης Ανάπτυξη ιστοτόπου.» Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων «Οι όψεις της επιστήμης κατά το Μεσαίωνα και οι προϋποθέσεις της Επιστημονικής Επανάστασης Ανάπτυξη ιστοτόπου.»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ενός έντυπου και ενός ηλεκτρονικού παιδαγωγικού υλικού.

Αξιολόγηση ενός έντυπου και ενός ηλεκτρονικού παιδαγωγικού υλικού. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αξιολόγηση ενός έντυπου και ενός ηλεκτρονικού παιδαγωγικού υλικού. - Μαθηματικές έννοιες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΟΥΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Συγγραφή Διαμόρφωση Παρουσίαση Επιστημονικών Εργασιών ΣΕΡΡΕΣ 2012

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Συγγραφή Διαμόρφωση Παρουσίαση Επιστημονικών Εργασιών ΣΕΡΡΕΣ 2012 i ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συγγραφή Διαμόρφωση Παρουσίαση Επιστημονικών Εργασιών ΣΕΡΡΕΣ 2012 ii Δρ. Μαντζάρης Γιάννης, Καθηγητής ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε στο χωριό Εμμανουήλ Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Eotvos Lorand της Βουδαπέστης. Παράλληλα σπούδασε για δυο χρόνια αρχαία ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. του Μιχάλη Κουβελά

ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. του Μιχάλη Κουβελά ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ του Μιχάλη Κουβελά Για τη ιαλεκτική Ψυχολογία ο νους δεν είναι [...] κάτι που βρίσκεται έξω από τη φύση, [...] είναι ένα µέρος της φύσης, άµεσα συνδεόµενο µε τις λειτουργίες της ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

THOMAS SAMUEL KUHN (1922-1996) (Τόμας Σάμιουελ Κουν) Το Παράδειγμα και οι επιστημονικές επαναστάσεις.

THOMAS SAMUEL KUHN (1922-1996) (Τόμας Σάμιουελ Κουν) Το Παράδειγμα και οι επιστημονικές επαναστάσεις. 25 THOMAS SAMUEL KUHN (1922-1996) (Τόμας Σάμιουελ Κουν) Το Παράδειγμα και οι επιστημονικές επαναστάσεις. «Με μια έννοια που δεν μπορώ να εξηγήσω περισσότερο, οι οπαδοί αντίθετων Παραδειγμάτων ασκούν το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ Η ΔΙΑΛΟΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΛΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Επιμέλεια: Γιώργος Ν.

ΚΑΙ Η ΔΙΑΛΟΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΛΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Επιμέλεια: Γιώργος Ν. ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΛΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΛΟΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Επιμέλεια: Γιώργος Ν. Βλαχάκης ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΙΕθΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 17-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικαστική αγωγή και διαθεματικές δραστηριότητες: Μεθοδολογικά ζητήματα.

Εικαστική αγωγή και διαθεματικές δραστηριότητες: Μεθοδολογικά ζητήματα. Εικαστική αγωγή και διαθεματικές δραστηριότητες: Μεθοδολογικά ζητήματα. Κωνσταντίνος Χρηστίδης Διδάσκων Π.Τ.Π.Ε. Παν/μίου Κρήτης Διευθυντής του εκπαιδευτικού τομέα του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Μανωλάκη Ειρήνης Α.Ε.Μ. 21/04 Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

το πεδίο πριν το Maxwell 33, η έννοια του πεδίου 35, το πεδίο Faraday 36

το πεδίο πριν το Maxwell 33, η έννοια του πεδίου 35, το πεδίο Faraday 36 Εισαγωγή-Bridgman Κεφάλαιο ένα Ο ηλεκτρισμός είναι πολύ βαθύ φαινόμενο και η φυσική είναι ακόμα διχασμένη στην αντιμετώπισή του. H ηλεκτρική θεωρία περιέγραψε έναν αριθμό ηλεκτρικών δυνάμεων από τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ «ιερεύνηση της διαισθητικής γνώσης των µαθητών για τη γλώσσα και ανάπτυξη της γλωσσικής τους επίγνωσης µέσω της γλωσσικής διδασκαλίας.» Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Σκαμάγκα 1, Κωσταντίνος Ραβάνης 2, Δημήτρης Κολιόπουλος 3, kskamaga@hotmail.com, ravanis@upatras.gr, dkoliop@upatras.gr

Κατερίνα Σκαμάγκα 1, Κωσταντίνος Ραβάνης 2, Δημήτρης Κολιόπουλος 3, kskamaga@hotmail.com, ravanis@upatras.gr, dkoliop@upatras.gr ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τόμος 1, Τεύχος 3, Σελίδες 223-253 Εκδόσεις Κλειδάριθμος Οι στοιχειώδεις μαγνητικές ιδιότητες ως αναλογικοί συλλογισμοί για τη συγκρότηση ενός πρόδρομου

Διαβάστε περισσότερα

H IÛÙÔÚ ÙˆÓ I ÂÒÓ ÂÙÈÎ ÌÂ ÙËÓ K ÓËÛË

H IÛÙÔÚ ÙˆÓ I ÂÒÓ ÂÙÈÎ ÌÂ ÙËÓ K ÓËÛË H IÛÙÔÚ ÙˆÓ I ÂÒÓ ÂÙÈÎ ÌÂ ÙËÓ K ÓËÛË Από όλα τα πνευµατικά εµπόδια µε τα οποία βρέθηκε αντιµέτωπο το ανθρώπινο πνεύµα και υπερπήδησε µέσα στα τελευταία χίλια πεντακόσια χρόνια, εκείνο που µου φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΠ22 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΠ22 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΠ22 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υποστηρίζεται η άποψη ότι η ελληνιστική περίοδος (3ος - 2ος αι. π.χ.) αποτελεί το «απόγειο» της αρχαίας ελληνικής επιστήµης. Επίσης, ορισµένοι ιστορικοί της επιστήµης εκτιµούν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Προγράμματα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης Με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 191 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Όπως, ήδη, παρουσιάσαμε στον πρόλογο, ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ αποτελεί ένα μέρος της προσπάθειας για μεταρρύθμιση του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου»

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Φρίντριχ Φρέμπελ και Μαρία Μοντεσσόρι : Θεωρία και εφαρμογή του εκπαιδευτικού τους έργου σε Ελλάδα και Γερμανία.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Φρίντριχ Φρέμπελ και Μαρία Μοντεσσόρι : Θεωρία και εφαρμογή του εκπαιδευτικού τους έργου σε Ελλάδα και Γερμανία. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Φρίντριχ Φρέμπελ και Μαρία Μοντεσσόρι : Θεωρία και εφαρμογή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση

Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Ηλεκτρονικό περιοδικό ελεύθερης πρόσβασης για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τεύχος 1 Χειμώνας 2013 ISSN 2241-7680 Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου ΒιβΑίο δασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης ΚοΑιόπουιϊος Ομόημοδ Καθηγηιή$ Ιάκωβος Μιχαηίϊίδη$ Επίκουροδ Καθηγητήδ, ΑΠΘ Αθανάσιος ΚαΛΛιανιωχηδ ΣχοήΙικόδ

Διαβάστε περισσότερα