ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Εγγραφή - Πιστοποίηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Εγγραφή - Πιστοποίηση"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Εγγραφή - Πιστοποίηση 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγγραφή Πιστοποίηση χρηστών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών... 3 Βήµα 1ο από Βήµα 2ο από Εγγραφή για υποβολή ΑΠ Κοινών Επιχειρήσεων... 7 Εγγραφή Φυσικού προσώπου... 8 Εγγραφή Μη Φυσικού προσώπου... 9 Εγγραφή για υποβολή ΑΠ Οικοδοµοτεχνικών Έργων Ιδιωτικό Οικοδοµικό Έργο...11 Εγγραφή Μη Φυσικού προσώπου...13 Ιδιωτικό Τεχνικό Έργο ηµόσιο Οικοδοµοτεχνικό Έργο

3 Εγγραφή Πιστοποίηση χρηστών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Για να αποκτήσει ένας εργοδότης τη δυνατότητα να κάνει χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προηγείται η Εγγραφή και Πιστοποίησή του: - Εγγραφή είναι η ηλεκτρονική αίτηση που γίνεται από τους εργοδότες προκειµένου να αποκτήσουν τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης (Username, PIN, PUK) για το ασφαλές σύστηµα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. - Με τον όρο Πιστοποίηση εννοούµε τη διαδικασία ταύτισης των στοιχείων της αίτησης εγγραφής µε αυτά που έχουν καταγραφεί στο µητρώο εργοδοτών που διατηρεί το ΙΚΑ και το οποίο ενηµερώνεται από τις ηλώσεις Απογραφής Εργοδοτών (και τα Έντυπα Βεβαίωσης Στοιχείων Εργοδότη Ε.Β.Σ.Ε. για παλαιούς εργοδότες). Σε περίπτωση ασυµφωνίας των στοιχείων αυτών λαµβάνετε απαντητικό από την υπηρεσία µας µε το οποίο ενηµερώνεστε για το πρόβληµα που έχει προκύψει και για τις επόµενες ενέργειές σας. Η διαδικασία εγγραφής-πιστοποίησης ολοκληρώνεται µε τις ακόλουθες ενέργειες: Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ επιλέγετε «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» και στη συνέχεια από το µενού που εµφανίζεται στο αριστερό µέρος της οθόνης «Εγγραφή». Στη σελίδα που θα µεταβείτε βρίσκονται χρήσιµες οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής και στο κάτω µέρος το πλήκτρο «Συνέχεια». Σελίδα 3

4 Βήµα 1ο από 2 Σε αυτό το σηµείο πρέπει να δηλωθεί η διεύθυνση του Ηλεκτρονικού σας Ταχυδροµείου ( ) προκειµένου να σας αποσταλεί στη συγκεκριµένη διεύθυνση, µήνυµα από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α., µε έναν προσωρινό κωδικό καθώς και µια ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία θα σας οδηγήσει στην επόµενη προς συµπλήρωση οθόνη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. Η λανθασµένη συµπλήρωση του ή η τυχόν µη λειτουργία του θα έχει σαν αποτέλεσµα την αδυναµία λήψης του µηνύµατος µε τον προσωρινό κωδικό και τις οδηγίες ολοκλήρωσης της διαδικασίας εγγραφής, για το λόγο αυτό θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην πληκτρολόγησή του e- mail και να γίνει έλεγχος από πλευρά σας ως προς τη σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στο που θα δηλωθεί σε αυτή τη φάση θα αποσταλούν σε επόµενη χρονική στιγµή µε απαντητικά s οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης (Username, PIN, PUK), οπότε θα πρέπει να φροντίσετε το που θα δηλώσετε να µη λαµβάνεται από άτοµα τα οποία δεν επιθυµείτε να γνωρίζουν τέτοιου είδους πληροφορίες. Σελίδα 4

5 Μετά την αποστολή της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδροµείου ( ) και µέσα στα επόµενα λεπτά θα λάβετε από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. ένα µήνυµα µε τη παρακάτω µορφή: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ιοίκηση Έργων Εκσυγχρονισµού Οµάδα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης και Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Αγαπητέ Εργοδότη, Για να προχωρήσετε στο 2ο βήµα της εγγραφής, πατήστε µε το δείκτη του ποντικιού επάνω στον παρακάτω σύνδεσµο (link): Στη σελίδα του Web Browser που θα ανοίξει, θα σας ζητηθεί για άλλη µια φορά η ιεύθυνση του Ηλεκτρονικού σας Ταχυδροµείου καθώς και ένας προσωρινός προσωπικός κωδικός που είναι ο ακόλουθος: Ο κωδικός αυτός έχει ισχύ 3 ηµέρες από την αποστολή αυτού του µηνύµατος και η χρήση του είναι µόνο για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας. Σας ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας. Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Σελίδα 5

6 Βήµα 2ο από 2 Για να µεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρει το µήνυµα επιλέξτε τη µε το αριστερό πλήκτρο του mouse (αριστερό «κλικ» µε το ποντίκι). Η διεύθυνση https://www.ika.gr/gr/secure/register/regstep2.cfm σας οδηγεί στην παρακάτω οθόνη: Η αποστολή της προηγούµενης οθόνης συµπληρωµένη µε το σας και τον προσωρινό κωδικό οδηγεί σε επόµενη οθόνη όπου καλείστε να επιλέξετε ανάµεσα σε δύο τύπους εγγραφής: Εγγραφή για υποβολή ΑΠ για: - Κοινές επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό - Εργοδότες που απασχολούν προσωπικό στην οικία τους Εγγραφή για υποβολή ΑΠ οικοδοµοτεχνικού έργου για: - Ιδιωτικά Οικοδοµικά Έργα - Ιδιωτικά Τεχνικά Έργα - ηµόσια Οικοδοµοτεχνικά Έργα Σελίδα 6

7 Εγγραφή για υποβολή ΑΠ Κοινών Επιχειρήσεων Επιλέγοντας τον πρώτο τύπο εγγραφής και πατώντας το πλήκτρο «Συνέχεια» εµφανίζεται οθόνη µε τους δύο τύπους προσώπου (Φυσικό ή Μη Φυσικό). Μη φυσικά πρόσωπα είναι όλες οι Κοινές Επιχειρήσεις Νοµικά Πρόσωπα, Οργανισµοί, διαχειρίσεις κτιρίων κ.λ.π. ενώ Φυσικά Πρόσωπα όλες οι ατοµικές επιχειρήσεις. Σελίδα 7

8 Εγγραφή Φυσικού προσώπου Τα στοιχεία που ζητούνται στην οθόνη εγγραφής φυσικού προσώπου είναι όλα υποχρεωτικά και είναι τα εξής: Α.Μ.Ε., ΟΥ, ΑΦΜ, Επώνυµο, Όνοµα, Τύπος ταυτότητας (Αστυνοµική ή άλλος τύπος για διαβατήριο κ.α.), Αριθµός ταυτότητας (καταχωρείτε συνεχόµενα το/τα γράµµα/τα και τα νούµερα χωρίς κενά ενδιάµεσα π.χ. Α ή ΑΒ127623), Οδός-Χωριό, Αριθµός, ΤΚ, Πόλη-Περιοχή, Νοµός, Τηλέφωνο. Αφού πληκτρολογήσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία και πατήσετε το πλήκτρο «Εισαγωγή» εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη. Σελίδα 8

9 Ένα υπάρχει αίτηση εγγραφής µε τον ΑΜΕ που δηλώθηκε στη φόρµα εισαγωγής εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε την υπηρεσία µας αποστέλλοντας µήνυµα µέσω της φόρµας «Επικοινωνία» του δικτυακού τόπου Εγγραφή Μη Φυσικού προσώπου Στην οθόνη εγγραφής µη φυσικού προσώπου τα στοιχεία είναι όλα υποχρεωτικά και είναι τα εξής: Α.Μ.Ε., ΟΥ, ΑΦΜ, Επωνυµία, Οδός-Χωριό, Αριθµός, ΤΚ, Πόλη-Περιοχή, Νοµός, Τηλέφωνο και τα Στοιχεία του Εκπροσώπου της Εταιρείας: Επώνυµο, Όνοµα, Τύπος ταυτότητας (Αστυνοµική ή άλλος τύπος για διαβατήριο κ.α.), Αριθµός ταυτότητας (καταχωρείτε συνεχόµενα το γράµµα και τα νούµερα χωρίς κενά ενδιάµεσα π.χ. Ξ123456) Σηµείωση: Κατά την εισαγωγή του 10ψήφιου Αριθµού Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) και του 9ψήφιου Αριθµού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) γίνεται Σελίδα 9

10 έλεγχος εγκυρότητας, οπότε εµφανίζεται λάθος σε περίπτωση πληκτρολόγησης µη έγκυρων αριθµών. Αφού συµπληρώσετε όλα τα στοιχεία πατήστε το πλήκτρο «Εισαγωγή». Η επόµενη οθόνη επιβεβαίωσης της αποστολής σας ενηµερώνει ότι η αίτηση για την εγγραφή σας στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ καταχωρήθηκε µε επιτυχία. Με έναν Αριθµού Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) µπορεί να γίνει µία και µόνο εγγραφή. Εάν γίνει προσπάθεια καταχώρησης και δεύτερης εγγραφής εµφανίζεται µήνυµα που αναφέρει ότι ο Αριθµού Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) υπάρχει ήδη. Σε αυτήν την περίπτωση, είτε έχετε ξανακάνει αίτηση εγγραφής στο παρελθόν, είτε έχετε πληκτρολογήσει λάθος τον Α.Μ.Ε. (και ταυτίστηκε µε ήδη καταχωρηµένο) οπότε επιστρέφετε στην προηγούµενη οθόνη και τον µεταβάλλετε. Σελίδα 10

11 Εγγραφή για υποβολή ΑΠ Οικοδοµοτεχνικών Έργων Επιλέγοντας από το «βήµα 2» τον δεύτερο τύπο εγγραφής ξεκινάει η εγγραφή οικοδοµοτεχνικών έργων. Ιδιωτικό Οικοδοµικό Έργο Με το πλήκτρο «Συνέχεια» εµφανίζεται οθόνη για την επιλογή του τύπου έργου. Οι επιλογές είναι τρεις (Ιδιωτικό Οικοδοµικό Έργο, Ιδιωτικό Τεχνικό Έργο, ηµόσιο Οικοδοµοτεχνικό Έργο). Επιλέγεται κατά περίπτωση ο τύπος του έργου και πατώντας το πλήκτρο «Συνέχεια» εµφανίζεται οθόνη µε τις επιλογές τύπου προσώπου. Σελίδα 11

12 Μη φυσικά πρόσωπα είναι όλα τα Νοµικά Πρόσωπα, Οργανισµοί, ιαχείριση κτιρίων κ.λπ. Εγγραφή Φυσικού προσώπου Τα στοιχεία που ζητούνται να καταχωρηθούν είναι υποχρεωτικά για όλα τα πεδία µε (*). Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην καταχώρηση των πεδίων ΑΜΟΕ, ΑΦΜ και Επώνυµο, Όνοµα. Σελίδα 12

13 Εγγραφή Μη Φυσικού προσώπου Τα στοιχεία που ζητούνται να καταχωρηθούν είναι υποχρεωτικά για όλα τα πεδία µε (*). Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην καταχώρηση των πεδίων ΑΜΟΕ, ΑΦΜ και Επωνυµία. Σελίδα 13

14 Ιδιωτικό Τεχνικό Έργο ηµόσιο Οικοδοµοτεχνικό Έργο Εάν πρόκειται για Ιδιωτικό Τεχνικό ή ηµόσιο Έργο πιστοποιείται ο ανάδοχος του έργου. Εάν τµήµα του έργου εκτελεστεί υπεργολαβικά και οι υπεργολάβοι υποβάλουν ΑΠ για τους εργατοτεχνίτες οικοδόµους που απασχολούν τότε, ο ανάδοχος θα πρέπει σε δεύτερη φάση (αφού πάρει τους κωδικούς πρόσβασης, από την επιλογή «ιαχείριση του Λογαριασµού µου») να δηλώνει τα στοιχεία τους (Επωνυµία, ΑΦΜ) και οι υπεργολάβοι να δηλώνουν εκτός από τα στοιχεία τους (Επωνυµία, ΑΦΜ), τα στοιχεία του έργου και του αναδόχου προκειµένου να πιστοποιηθούν. Προσοχή: Στην περίπτωση εγγραφής υπεργολάβου, θα πρέπει να επιλεγεί ο τύπος προσώπου του αναδόχου του έργου π.χ. εάν ο ανάδοχος είναι Μη Φυσικό Πρόσωπο και ο υπεργολάβος Φυσικό, τότε σε αυτό το βήµα της αίτησης εγγραφής θα πρέπει να επιλεγεί τύπος προσώπου Μη Φυσικό. Σελίδα 14

15 Εγγραφή Φυσικού προσώπου Τα στοιχεία που ζητούνται να καταχωρηθούν είναι υποχρεωτικά για όλα τα πεδία µε (*). Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην καταχώρηση των πεδίων ΑΜΟΕ, ΑΦΜ και Επώνυµο, Όνοµα. Σελίδα 15

16 Εγγραφή Μη Φυσικού προσώπου Τα στοιχεία που ζητούνται να καταχωρηθούν είναι υποχρεωτικά για όλα τα πεδία µε (*). Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην καταχώρηση των πεδίων ΑΜΟΕ, ΑΦΜ και Επωνυµία. Στα Στοιχεία Υπεργολάβου Έργου επιλέγεται κατά περίπτωση: «Όχι» εάν εγγράφεται - πιστοποιείται ο Ανάδοχος του έργου «Ναι» εάν εγγράφεται - πιστοποιείται ο Υπεργολάβος του έργου Με την επιλογή του «Ναι» εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη στην οποία καταχωρούνται υποχρεωτικά το ΑΦΜ και η ΕΠΩΝΥΜΙΑ του Υπεργολάβου. Σελίδα 16

17 Μετά τη συµπλήρωση όλων των υποχρεωτικών στοιχείων της φόρµας εγγραφής και την επιλογή του πλήκτρου «Εισαγωγή» εµφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης εισαγωγής της αίτησης εγγραφής, όπως φαίνεται παρακάτω. Μετά την πιστοποίησή του ο ανάδοχος θα µπορεί να δηλώσει τους υπεργολάβους του έργου, µέσω της επιλογής «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες», «Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π..», «ιαχείριση του Λογαριασµού µου» «ιαχείριση Υπεργολάβων», προκειµένου στη συνέχεια να µπορέσει να πιστοποιηθεί ο υπεργολάβος (βλέπε: Οδηγίες χρήσης " ιαχείρισης Λογαριασµού"). Επισηµαίνεται ότι, δεν µπορεί να εγγραφεί - πιστοποιηθεί υπεργολάβος εάν αυτός δεν έχει δηλωθεί πρώτα από τον ανάδοχο. Σε αυτήν την περίπτωση κατά την προσπάθεια εισαγωγής της αίτησης εγγραφής, εµφανίζεται το παρακάτω απορριπτικό µήνυµα. Η εγγραφή του υπεργολάβου δεν µπορεί να ολοκληρωθεί επίσης και στην περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί η εγγραφή πιστοποίηση του αναδόχου. Ο υπεργολάβος για να πιστοποιηθεί θα πρέπει εκτός από το ΑΦΜ και την ΕΠΩΝΥΜΙΑ του να γνωρίζει και τα στοιχεία του έργου τα οποία θα του χορηγούνται από τον ανάδοχο (ΑΜΟΕ, ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ, Ο ΟΣ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ, ΑΦΜ, ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ). Σελίδα 17

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Συμβεβλημένος Ιατρός & Ασφαλισμένος τη δυνατότητα να κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.... 3 1.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι

Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.I. Παραδοτέο: Εγχειρίδιο Εφαρμογής Πίνακας Περιεχομένων Είσοδος στο Πληροφοριακό σύστηµα και ήλωση Στοιχείων... 4 Υποβολή Αίτησης Μετεγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Εκτύπωσης Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων. Οδηγίες χρήσης

Εφαρμογή Εκτύπωσης Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων. Οδηγίες χρήσης Εφαρμογή Εκτύπωσης Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων Οδηγίες χρήσης Η παρούσα διαδικτυακή εφαρμογή (web application) επιτρέπει την εκτύπωση του Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων απευθείας από τους ενδιαφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Υποβολή/Διαχείρισης Αιτήσεων Έγκρισης Χορήγησης Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Υποβολή/Διαχείρισης Αιτήσεων Έγκρισης Χορήγησης Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Υποβολή/Διαχείρισης Αιτήσεων Έγκρισης Χορήγησης Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης 1. Εισαγωγή Η εφαρμογή Υποβολής/Διαχείρισης Αιτήσεων Έγκρισης απευθύνεται στα φυσικά πρόσωπα που καταναλώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων

Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών Σελίδα 1 από 15 Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων 1. Εγγραφή στην εφαρμογή Για την εγγραφή σας στη εφαρμογή παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση στοιχείων επιχείρησης στο σύστημα του ΛΑΕΚ 0,45%

Καταχώριση στοιχείων επιχείρησης στο σύστημα του ΛΑΕΚ 0,45% 1 ο Βήμα: Αίτηση εγγραφής στο σύστημα Οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να εντάξουν τα προσωπικά τους στοιχεία στο σύστημα του ΟΑΕΔ, ακόμη και αν είχαν πραγματοποιήσει αυτή την διαδικασία στο παρελθόν. Μπαίνετε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού Οδηγίες ενεργοποίησης χρήστη Φ.Α.Υ.

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού Οδηγίες ενεργοποίησης χρήστη Φ.Α.Υ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού Οδηγίες ενεργοποίησης χρήστη Φ.Α.Υ. ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. (ΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΟΥΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη»

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» Δικαιούχος Φορέας Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i -

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - Πληροφορίες Εγγράφου ΕΡΓΟ e-παράβολο Διαχείριση e-παραβόλου από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα, ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΚΩΔΙΚΟΣ E_Paravolo_Μ v1.0.doc ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία. ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ Ι ΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου: Αμέσως μετά την ανάθεση της

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 3 ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 4 ATLANTIS Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ. www.inforail-ose.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ. www.inforail-ose.gr ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ www.inforail-ose.gr Έκδοση 2 / 6-4-2010 Πίνακας περιεχομένων 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ e-mail... 4 2.1 Είσοδος στην υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων στο νέο πληροφοριακό σύστημα κτηματολογίου εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων inventory.sch.gr

εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων στο νέο πληροφοριακό σύστημα κτηματολογίου εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων inventory.sch.gr εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων στο νέο πληροφοριακό σύστημα κτηματολογίου εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων inventory.sch.gr Δ.Δ.Ε. Ξάνθης ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ξάνθης Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014 Αμφιθέατρο 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΩΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΙΣ ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Λειτουργία Διαχείρισης Ενοίκων Πολυκατοικίας

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Λειτουργία Διαχείρισης Ενοίκων Πολυκατοικίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Λειτουργία Διαχείρισης Ενοίκων Πολυκατοικίας 1. Εισαγωγή Η εφαρμογή Διαχείρισης Χιλιοστών Πολυκατοικίας απευθύνεται στους διαχειριστές των πολυκατοικιών ή σε εκπροσώπους κτισμάτων όπου υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα