ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ"

Transcript

1 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Να δοθούν οι βασικές αρχές των µη παραµετρικών ελέγχων (non-parametric tests). Να παρουσιασθούν και να αναλυθούν οι γνωστότεροι µη παραµετρικοί έλεγχοι Να αναπτυχθεί η µεθοδολογία των ελέγχων: έλεγχος πρόσηµου (sign-test), ο έλεγχος προσηµασµένης διάταξης του Wilcoxon (signed-rank test), ο έλεγχος αθροίσµατος διατάξεων του Wilcoxon (rank sum test) ή Wilcoxon Mann Whitney. Να σκιαγραφηθούν άλλοι γνωστοί µη-παραµετρικοί έλεγχοι. Τέλος να κατανοηθεί µε βάση τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των µεθόδων πότε γίνεται η χρήση τους. 1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Στους παραµετρικούς ελέγχους (π.χ. t-test ανεξάρτητων δειγµάτων) η κατανοµή της/των µεταβλητών είναι κανονική ή τουλάχιστον προσεγγίζει την κανονική και εκτιµούνται οι άγνωστοι παράµετροι (π.χ. µ) Οι µη-παραµετρικοί εφαρµόζονται όταν δεν γνωρίζουµε την κατανοµή στις µετρήσεις. Για τα παραπάνω καλούνται και µέθοδοι ελεύθερης κατανοµής (distribution-free-methods). Οι έλεγχοι που θα εξετασθούν βασίζονται κυρίως στην διάταξη των µετρήσεων και όχι στις ίδιες τις µετρήσεις. Οι µη παραµετρικοί έλεγχοι που εξετάζονται είναι σε αντιστοιχία όπως και στα t-test ως ανεξάρτητων και ζευγαρωτών µετρήσεων. 2 1

2 Ο προσηµικός έλεγχος (Sign test) Εφαρµόζεται όταν οι µετρήσεις είναι κατά ζεύγη (αν και µπορεί να εφαρµοσθεί σε ένα δείγµα). Στη µηδενική υπόθεση δεχόµαστε ότι η διάµεσος διαφορά είναι 0. ιαφορετικά αν οι τιµές των µεταβλητών προέρχονται από την ίδια κατανοµή ότι ο αριθµός των θετικών διαφορών είναι ίσο µε τον αριθµό των αρνητικών διαφορών. εχόµαστε ότι ο αριθµός των θετικών (αρνητικών) προσήµων του δείγµατος ακολουθεί τη ιωνυµική κατανοµή µε Bi(n, p1/2). ιαφορετικά ότι αναµένουµε µε βάση τη Ho npn/2 θετικά πρόσηµα. Χρησιµοποιούµε την προσέγγιση της κανονικής κατανοµής + n D 2 n /4 D αριθµός θετικών διαφορών Αλλιώς υπολογίζουµε µε βάση τη διωνυµική κατανοµή. 3 Έλεγχος προσηµασµένης διάταξης Wilcoxon (Wilcoxon signed-rank test) Εφαρµόζεται όταν οι µετρήσεις είναι κατά ζεύγη. Στη µηδενική υπόθεση δεχόµαστε ότι η διάµεσος διαφορά είναι 0. Ίδια υπόθεση µε τον προσηµικό έλεγχο. Οι διατάξεις ορίζονται µε βάση την απόλυτη τιµή της διαφοράς, ενώ οι προσηµασµένες διατάξεις προκύπτουν από τη διάταξη επί το πρόσηµο της διαφοράς. Το άθροισµα των θετικών προσηµασµένων διατάξεων προσεγγίζει την κανονική κατανοµή. T T σ Τ µ τ T: άθροισµα προσηµασµένων διατάξεων n (n+1) nn ( + 1)(2n+ 1) µ Τ σ Τ 4 24 Αλλιώς υπολογίζουµε µε βάση στατιστικούς πίνακες. 4 2

3 Παράδειγµα 1. Μια µελέτη διεξήχθη για να διερευνήσει εάν η βρόµη βοηθάει να ελαττωθεί το επίπεδο χοληστερόλης στον ορό σε άνδρες µε υψηλή χοληστερόλη. Σε ένα τυχαίο δείγµα από 14 άνδρες χορηγήθηκαν δύο δίαιτες. Η µία αφορούσε την κατανάλωση πρωινού µε βάση τη βρόµη και η άλλη τον αραβόσιτο. Στη µελέτη καταγράφονται τα επίπεδα χαµηλής πυκνότητας λιποπρωτείνης (LDL) χοληστερόλης, µετά από δύο εβδοµάδες. Στη συνέχεια ο κάθε άνδρας ακολούθησε την άλλη δίαιτα. Μετά από άλλες δύο εβδοµάδες καταγράφηκαν και πάλι τα LDL επίπεδα. Άτο µο Αραβόσιτο ς 4,61 6,42 5,40 4,54 3,98 3,82 5,01 Βρώµη 3,84 5,57 5,85 4,80 3,68 2,96 4,41 Άτο µο Αραβόσιτο ς 4,34 3,80 4,56 5,35 3,89 2,25 4,24 Βρώµη 3,72 3,49 3,84 5,26 3,73 1,84 4,14 5 ΛΥΣΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 (ΠΡΟΣΗΜΙΚΟ ΤΕΣΤ) Βήµα 1ο. Ηο: µ 1 µ 2 (n + n ) Ηα: µ 1 µ 2 (n + µ 2 ) Βήµα 2ο. Εκτίµηση του αριθµού των πρόσηµων, του DΣ+ D Σ+12 Αναµενόµενα θετικά πρόσηµα: np14/27. Βήµα 3ο. Χρήση του προσεγγιστικού -στατιστικού για τη διωνυµική κατανοµή Βήµα 4ο. Σύγκριση µε την κρίσιµη z τιµή 1,96. + n D n /4 14/4 Βήµα 5ο. Επειδή Ζ >1,96 η Ηο απορρίπτεται. υπάρχει διαφορά στις δύο δίαιτες. ιαφορετικά P(D 12)2*(P(D12)+P(D13)+P(D14)) * * 0,

4 ΛΥΣΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 (Wilcoxon ΠΡΟΣΗΜΑΣΜΕΝΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ) Βήµα 1ο. Ηο: µ χ -µ y 0 εναντίον Ηα: µ χ -µ υ 0 Βήµα 2ο. Εκτίµηση του αθροίσµατος των θετικών προσηµασµένων διατάξεων T 94 µ Τ 52,5 σ15,9 Βήµα 3ο. Χρήση του προσεγγιστικού -στατιστικού T µ Τ 94 52,5 2,54 σ 15,9 Βήµα 4ο. Σύγκριση µε την κρίσιµη z τιµή 1,96. Βήµα 5ο. Επειδή Ζ 2,54 >1,96 η Ηο απορρίπτεται. υπάρχει διαφορά στις δύο δίαιτες. ιαφορετικά ελέγχω από Πίνακες για Wilcoxon Τ 7 ΛΥΣΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 (EXCEL) Προσηµικό test. Χρήση των συναρτήσεων RANK, NORMSINV, NORMSDIST, BINOMDIST 8 4

5 ΛΥΣΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 (EXCEL) Wilcoxon test. Χρήση των συναρτήσεων RANK, NORMSINV, NORMSDIST. 9 ΛΥΣΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 (SPSS) Επιλογή από Analyze-Non Parametric Tests-2 Related Samples 10 5

6 ΛΥΣΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 (SPSS) Descriptive Statistics CORN OATS N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 14 4,44,97 2,25 6, ,08 1,06 1,84 5,85 Frequencies OATS - CORN a. OATS < CORN b. OATS > CORN c. OATS CORN Negative Differences Positive Differences Ties c Total b a N Test Statistics b NPAR TEST /WILCOXONcorn WITH oats (PAIRED) /SIGN corn WITH oats (PAIRED) /STATISTICS DESCRIPTIVES /MISSING ANALYSIS. Exact Sig. (2-tailed) OATS - CORN,013 a a. Binomial distribution used. b. Sign Test 11 ΛΥΣΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 (SPSS) Ranks OATS - CORN a. OATS < CORN b. OATS > CORN c. OATS CORN Negative Ranks Positive Ranks Ties Total N Mean Rank Sum of Ranks 12 a 7,75 93,00 2 b 6,00 12,00 0 c 14 Test Statistics b OATS - CORN -2,542 a Asymp. Sig. (2-tailed),011 a. Based on positive ranks. b. Wilcoxon Signed Ranks Test 12 6

7 Έλεγχος Αθροίσµατος διατάξεων του Wilcoxon (Wilcoxon rank sum test) ή (Wilcoxon-Mann-Whitney) Εφαρµόζεται όταν οι µετρήσεις είναι από ανεξάρτητα δείγµατα Προϋπόθεση εφαρµογής είναι οι κατανοµές των δύο δειγµάτων να έχουν την ίδια γενική µορφή. Μηδενική υπόθεση: Οι διάµεσοι των ηλικιών είναι ίδιες Όλες οι τιµές των δειγµάτων διατάσσονται κατά αύξουσα σειρά. Το µικρότερο άθροισµα διατάξεων (W) ακολουθεί προσεγγιστικά κανονική κατανοµή W µ n w S( ns + nl + 1) nn s L( ns + nl + 1) w µ W σ W σ όπου 2 12 w Όπου n S, n L οι αριθµοί των δειγµάτων µε το µικρότερο και µεγαλύτερο άθροισµα διατάξεων αντίστοιχα. Αλλιώς υπολογίζουµε µε βάση στατιστικούς πίνακες. 13 Παράδειγµα 2. Εξετάστηκαν και για τα δύο φύλα, τα χαρακτηριστικά των βρεφών µε χαµηλό βάρος κατά τη γέννηση που πέθαναν από σύνδροµο αιφνίδιου θανάτου. Οι ηλικίες κατά το χρόνο θανάτου για δείγµατα 11 κοριτσιών και 16 αγοριών, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Ελέγξτε εάν διαφοροποιούνται οι διάµεσοι χρόνοι επιβίωσης. Ηλικία (Ηµέρες) Αγό ρια Κο ρίτσ ια

8 ΛΥΣΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 (Wilcoxon Μann - Whitney) Βήµα 1ο. Ηο: X και Υ έχουν την ίδια κατανοµή Ηα: Χ και Υ δεν έχουν την ίδια κατανοµή Βήµα 2ο. Εκτίµηση του αθροίσµατος των θετικών διατάξεων W L 221 W k 157 N s 11 N L 16 µ W 154 s w 20,265 Βήµα 3ο. Υπολογισµός του w W µ w ,148 σ 20,265 w Βήµα 4ο. Υπολογισµός της κρίσιµης τιµής crit. crit Βήµα 5o. H Ho είναι αποδεκτή. Η κατανοµή των Χ, Υ είναι ίδια. Συνεπώς οι διάµεσοι χρόνοι επιβίωσης για τα δύο φύλα είναι ίδιοι. 15 ΛΥΣΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 (EXCEL) Συναρτήσεις που χρησιµοποιήθηκαν RANK Π.χ. RANK(B2; $B$2:$B$28; 1) NORMSINV NORMSDIST 16 8

9 ΛΥΣΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 (SPSS) Επιλογή από Analyze-Non Parametric Tests-2 Independent Samples 17 ΛΥΣΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 (SPSS) Ranks SURV GENDER Female Male Total N Mean Rank Sum of Ranks 11 14,27 157, ,81 221,00 27 Test Statistics b Mann-Whitney U Wilcoxon W Asymp. Sig. (2-tailed) Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] a. Not corrected for ties. SURV 85, ,000 -,148,882,904 a b. Grouping Variable: GENDER SURV GENDER Descriptive Statistics N Mean Std. DeviationMinimumMaximum ,48 51, ,59, NPAR TESTS /M-W surv BY gender(0 1) /STATISTICS DESCRIPTIVES /MISSING ANALYSIS. 18 9

10 ΓΝΩΣΤΟΙ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Kruskal-Wallis. Μη παραµετρικός έλεγχος αντίστοιχος της ανάλυσης διασποράς. Εξετάζει αν τα δείγµατα προέρχονται από την ίδια κατανοµή. Friedman. Μη παραµετρικός έλεγχος. Γενίκευση του προσηµικού test για περισσότερα από 2 συσχετισµένα δείγµατα. Kolmogorov-Smirnov 2 δειγµάτων. Χρησιµοποιείται για ανεξάρτητα δείγµατα και ελέγχει εάν προέρχονται από την ίδια κατανοµή χ 2 -καλής προσαρµογής. Ελέγχει εάν οι πειραµατικές τιµές ακολουθούν µια γνωστή κατανοµή. χ 2 -για πίνακες συνάφειας. Ελέγχει εάν υπάρχει συσχέτιση σε ένα πίνακα συνάφειας µεταξύ δύο µεταβλητών Mc-Nemar. Ελέγχει εάν υπάρχει µεταβολή σε πίνακες συνάφειας 2x2. Εφαρµόζεται σε επαναληπτικές διαδικασίες. 19 ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ποιους ελέγχους θα πρέπει να χρησιµοποιώ; Παραµετρικούς ή µη παραµετρικούς; ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ εν απαιτούν περιοριστικές υποθέσεις. Μεγαλύτερη ταχύτητα στους υπολογισµούς. Είναι λιγότερο ευαίσθητοι στις ακραίες τιµές ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Όταν ισχύουν οι προϋποθέσεις για τους παραµετρικούς παρουσιάζουν µικρότερη ισχύ. Πως θα ελέγξω την κανονικότητα των δεδοµένων; Άλλη αντιµετώπιση Μετασχηµατισµός των µετρήσεων 20 10

Μη Παραµετρικά Κριτήρια. Παραµετρικά Κριτήρια

Μη Παραµετρικά Κριτήρια. Παραµετρικά Κριτήρια Κεφάλαιο 7 Μη Παραµετρικά Κριτήρια Παραµετρικά Κριτήρια Τα παραµετρικά κριτήρια είναι στατιστικά κριτήρια που απαιτούν την ικανοποίηση συγκεκριµένων προϋποθέσεων είτε αναφορικά µε συγκεκριµένες παραµέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι

Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι Επιστηµονική Επιµέλεια: ρ. Γεώργιος Μενεξές Τοµέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας Εργαστήριο Γεωργίας Viola adorata Καταρχήν Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι εν απαιτούν κανονικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks)

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζονται ορισμένες τεχικές ανάλυσης δεδομένων, οι

Διαβάστε περισσότερα

Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ.

Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ. ΣΤ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΣΠΟΡΑΣ (ANALYSIS OF VARIANCE - ANOVA) ΣΤ 1. Ανάλυση ιασποράς κατά µία κατεύθυνση. Όπως έχουµε δει στη παράγραφο Β 2, όταν θέλουµε να ελέγξουµε, αν η µέση τιµή µιας ποσοτικής µεταβλητής διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Όταν ενδιαφερόμαστε να συγκρίνουμε δύο πληθυσμούς, η φυσιολογική προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 5.1 5.8

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 5.1 5.8 ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 5. 5.8 5. Ένας υγειονοµικός σταθµός θέλει να ελέγξει αν ο µέσος αριθµός βακτηριδίων ανά µονάδα όγκου θαλασσινού νερού σε µια παραλία υπερβαίνει το επίπεδο ασφαλείας των 9 µονάδων. ώδεκα

Διαβάστε περισσότερα

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall 3..2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall Ο συντελεστής συχέτισης τ του Kendall μοιάζει με τον συντελεστή ρ του Spearman ως προς το ότι υπολογίζεται με βάση την τάξη μεγέθους των παρατηρήσεων και όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ Σκαρβέλης Μ., Τζιτζιρής Κ.,Παπαδόπουλος Ι. Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας, Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, B. Γρίβα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE)

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE) ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE). Εισαγωγή Οι στατιστικές δοκιμασίες που μελετήσαμε μέχρι τώρα ονομάζονται παραμετρικές (paramtrc) διότι χαρακτηρίζονται από υποθέσεις σχετικές είτε για

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΦΑΧΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Έκθεση Αποτελεσμάτων της Διερεύνησης Επιμορφωτικών Αναγκών

Συγκριτική Έκθεση Αποτελεσμάτων της Διερεύνησης Επιμορφωτικών Αναγκών Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Συγκριτική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης

ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 5 (σσ. 0-0) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 5 (pp. 0-0) ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης Νικόλαος Φαρµάκης και

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ αναπαραγωγιµότητας των εργαστηριακών εξετάσεων, ελτ. Ελλην. Μικροβ. Εταιρ., Ιαν.-Φεβρ. 00, 46 (): 7-86. ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Σπυρίδων Γ. Καριοφύλλας 8 Επιβλέπων: καθηγητής Διακογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Επίπεδο Αλφαβητισµού και Αυτοαντίληψη των παιδιών. ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Σοφία Αγαθαγγέλου, Κυριακή Κωµίτη, Συλβάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 /11 / 2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2012 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2011) Κίνδυνος φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT... 5-1

5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT... 5-1 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT... 5-1 5.1 ΟΡΙΣΜΟΣ...5-1 5.2 ΟΜΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ QFD...5-4 5.3 ΣΠΙΤΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ...5-6 5.4 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ QFD...5-8 5.4.1 ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διατριβή υποβληθείσα προς µερική εκπλήρωση των απαραίτητων προυποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η τεχνική του τµη- µατικού προγραµµατισµού αποτελεί κύριο Είναι η τεχνική σχεδίασης σύµφωνα µε την οποία η ανάπτυξη ε- νός προγράµµατος επιτυγχάνεται αναπτύσσοντας απλούστερα

Διαβάστε περισσότερα

Το άρθρο αυτό επιχειρεί να αποτυπώσει τις ομοιότητες και τις διαφορές στο πρότυπο

Το άρθρο αυτό επιχειρεί να αποτυπώσει τις ομοιότητες και τις διαφορές στο πρότυπο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΟΙΚΙΑΚΑ: ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Του: Γεώργιου Παστιάδη* ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το άρθρο αυτό επιχειρεί

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών

Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Αξιολόγηση πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Evaluation of reliability of the first level preearthquake assessment of reinforced concrete

Διαβάστε περισσότερα