ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΛΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΛΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΛΑΤΩΝ Διάλογοι : Θεαίτητος, Πολιτικός : αρχαίον κείμενον / Πλάτωνος ; εισαγωγή-μετάφρασις-σχόλια Β. Ν. Τατάκη. -- Αθήναι : Ζαχαρόπουλος Ι.Ν., Πρωταγόρας. -- 2η έκδ.. -- Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης. Ινστιτούτο Νεοελ/κών Σπ, Πολιτεία, ή, Περί δικαίου πολιτικός. Τόμος Α. -- Εν Αθήναις : Πάπυρος, Απολογία Σωκράτους : εκδοθείσα μετά σχολίων. -- 3η έκδ.. -- Εν Αθήναις : Σακελλάριος Π.Δ., Πολιτεία, ή, Περί δικαίου πολιτικός. Τόμος Β. -- Εν Αθήναις : Πάπυρος, Πολιτεία. Τόμος 1ος : βιβλία Α-Δ / Πλάτωνος ; εισαγωγή-μετάφρασις Ι. Ν. Γρυπάρη. -- Αθήναι : Ζαχαρόπουλος Ι.Ν., Oeuvres Completes. Tome XIII - Partie 2 : dialogues suspects : Second Alcibiade : Hipparque : Minos : Les rivaux : Theages : Clitophon / Platon ; texte etabli et traduit par Joseph Souilhe. -- Paris : Les Belles Lettres, Πολιτεία. Τόμος 2ος : βιβλία Ε-Η / Πλάτωνος. -- Αθήναι : Ζαχαρόπουλος Ι.Ν., Πολιτεία. Τόμος 3ος : βιβλία Θ-Ι / Πλάτωνος. -- Αθήναι : Ζαχαρόπουλος Ι.Ν., Ίων : κριτική και ερμηνευτική έκδοσις. -- Πειραιεύς : Μακρυγιάννης, Συμπόσιο, ή, Για τον έρωτα / Πλάτωνα ; λογοτεχνική μετάφραση, εισαγωγή, σημειώσεις Αλέκου Παπαγεωργίου. -- Αθήνα : Μαρής, Συμπόσιο : ή περί έρωτος. -- Εν Αθήναις : Εφημερίδα "Ελεύθερος Ανθρωπος", Πλάτωνος συμπόσιον / Πλάτωνος ; κείμενον, μετάφρασις και ερμηνεία υπό Ι. Συκουτρή. -- 2η έκδ.. -- Αθήναι : Βιβλιοπωλείον της "Εστίας" Ι. Δ. Κολλάρου, Συμπόσιο. Τόμος Α. -- Εν Αθήναις : Πάπυρος, Συμπόσιο. Τόμος Β. -- Εν Αθήναις : Πάπυρος, Διάλογοι : Λάχης, Μένων, Παρμενίδης : αρχαίον κείμενον / Πλάτωνος ; εισαγωγή-μετάφρασις-σχόλια Β. Ν. Τατάκη. -- Αθήναι : Ζαχαρόπουλος Ι.Ν., Δημόδοκος ; Σίσυφος ; Ίων ; Μίνως / Πλάτωνος ; μετάφρασις Ν. Καζαντάκη. -- Εν Αθήναις : Φέξης, Ευθύφρων ; Απολογία Σωκράτους ; Κρίτων. Τόμος Α : αρχαίον κείμενον. -- Αθήναι : Ζαχαρόπουλος Ιωάννης & Π., Τιμαίος / Πλάτωνος ; μετάφρασις Παύλου Γρατσιάτου. -- Εν Αθήναις : Φέξης, Φαίδων. Τόμος Β : αρχαίον κείμενον. -- 2η έκδ.. -- Αθήναι : Ζαχαρόπουλος Ιωάννης & Π., Απολογία Σωκράτους. -- Εν Αθήναις : Πάπυρος, Συμπόσιον ; Φαίδρος. Τόμος Γ : αρχαίον κείμενον. -- Αθήναι : Ζαχαρόπουλος Ιωάννης & Π., Τίμαιος ; Κριτίας. Τόμος Δ : αρχαίον κείμενον. -- Αθήναι : Ζαχαρόπουλος Ιωάννης & Π., Γοργίας ; Ίππαρχος ή Φιλοκερδής. Τόμος Ε : αρχαίον κείμενον. -- Αθήναι : Ζαχαρόπουλος Ιωάννης & Π., Πρωταγόρας. -- Εν Αθήναις : Δημητράκος, Χαρμίδης : ή περί σωφροσύνης, πειραστικός. -- Εν Αθήναις : Πάπυρος, Ίππαρχος ; Αντερασταί. -- Εν Αθήναις : Φέξης, Ιππίας μείζων. -- Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης. Ινστιτούτο Νεοελ/κών Σπ, Μενεξένος : ή Επιτάφιος - Ηθικός. -- Εν Αθήναις : Πάπυρος, Λάχης : ή περί ανδρείας, μαιευτικός. -- Εν Αθήναις : Πάπυρος, Platonis opera. Tomus I : tetralogias I-II / recognovit breviqve adnotatione critica instrvxit Ioannes Burnet. -- Oxonii : Clarendoniano, (1961)

2 Ευθύφρων. -- Εν Αθήναις : Πάπυρος, Μένων. -- Εν Αθήναις : Πάπυρος, Platonis opera. Tomus II : tetralogias III-IV / recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet. -- Oxonii : Clarendoniano, (1960) Κρίτων / Πλάτωνος ; μετάφραση Γιάννη Τσάρα. -- Θεσσαλονίκη : Τυπ. Ν. Νικολαΐδη, Platonis opera. Tomus III : tetralogias V-VII / recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet. -- Oxonii : Clarendoniano, (1961) Αλκιβιάδης. Τόμος Α : ή περί ανθρώπου φύσεως, μαιευτικός. -- Εν Αθήναις : Πάπυρος, Platonis opera. Tomus IV : tetralogiam VIII / recognovit breviqve adnotatione critica instrvxit Ioannes Burnet. -- Oxonii : Clarendoniano, (1962) Platonis opera. Tomus V : tetralogiam IX definitiones et spuria / recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet. -- Oxonii : Clarendoniano, (1962) Αλκιβιάδης. Τόμος Β ; Αλκιβιάδης δεύτερος : ή περί ανθρώπου φύσεως, μαιευτικός : ή περί προσευχής. -- Εν Αθήναις : Πάπυρος, Διάλογοι : Πρωταγόρας, Αλκιβιάδης δεύτερος, αντερασταί, Θεαγένης : αρχαίον κείμενον / Πλάτωνος ; εισαγωγήμετάφρασις-σχόλια Β. Ν. Τατάκη. -- Αθήναι : Ζαχαρόπουλος Ι.Ν., Διάλογοι : Κρατύλος, Ευθύδημος : αρχαίον κείμενον / Πλάτωνος ; εισαγωγή-μετάφρασις-σχόλια Ηλία Κ. Λάγιου. -- Αθήναι : Ζαχαρόπουλος Ι.Ν., Διάλογοι : Ίων, Φίληβος : αρχαίον κείμενον / Πλάτωνος ; εισαγωγή-μετάφρασις-σχόλια Βασ. Λαουρδά. -- 2η έκδ.. -- Αθήναι : Ζαχαρόπουλος Ι.Ν., Αλκιβιάδης ; Σοφιστής. Τόμος ΣΤ : αρχαίον κείμενον. -- Αθήναι : Ζαχαρόπουλος Ιωάννης & Π., {The }works of Plato : four volumes complete in one / translated into english with analyses and introductions by B. Jowett. -- New York : Tubor Publishing Company, (19--) Apology ; Crito ; Phaedo ; Symposium ; Republic. -- New York : Black W. J., c Platonis Opera. Tomus II : tetralogias III-IV : recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet. -- (Great Britain) : OXONII, (19--) Απολογία Σωκράτους : η δίκη του Σωκράτη. -- Αθήνα : Κάκτος, Συμπόσιον, ή, Περί έρωτος / Πλάτων ; εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις Ηλέκτρα Ανδρεάδη. -- Αθήνα : Κάκτος, Πολιτεία. Τόμος 1ος : περί δικαίου : βιβλίο πρώτο-δεύτερο / Πλάτων ; εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου. -- Αθήνα : Κάκτος, Πολιτεία. Τόμος 2ος : περί δικαίου : βιβλία Γ'-Δ'. -- Αθήνα : Κάκτος, Πολιτεία. Τόμος 3ος : περί δικαίου : βιβλίο πέμπτο-έκτο. -- Αθήνα : Κάκτος, Πολιτεία. Τόμος 4ος : περί δικαίου : βιβλίο έβδομο-όγδοο. -- Αθήνα : Κάκτος, Πολιτεία. Τόμος 5ος : περί δικαίου : βιβλίο Θ'-Ι'. -- Αθήνα : Κάκτος, Φαίδρος, ή, Περί έρωτος. -- Αθήνα : Κάκτος, Τίμαιος, ή, Περί φύσεως ; Κριτίας, ή, Ατλαντικός. -- Αθήνα : Κάκτος, Θεαίτητος, ή, Περί επιστήμης. -- Αθήνα : Κάκτος, Πρωταγόρας, ή, Σοφισταί / Πλάτων. -- Αθήνα : Κάκτος, Γοργίας, ή, Περί ρητορικής. -- Αθήνα : Κάκτος, Σοφιστής, ή, Περί όντος. -- Αθήνα : Κάκτος, Πολιτικός, ή, Περί της βασιλείας. -- Αθήνα : Κάκτος, Παρμενίδης, ή, Περί ιδεών. -- Αθήνα : Κάκτος, 1993

3 Φίληβος, ή, Περί ηδονής. -- Αθήνα : Κάκτος, Φαίδων, ή, Περί ψυχής. -- Αθήνα : Κάκτος, Ευθύδημος, εριστικός, ανατρεπτικός ; Μενέξενος, ή, Επιτάφιος, ηθικός. -- Αθήνα : Κάκτος, Λάχης, ή, Περί ανδρείας ; Λύσις, ή, Περί φιλίας. -- Αθήνα : Κάκτος, Αλκιβιάδης, ή, Περί ανθρώπου φύσεως ; Αλκιβιάδης Β, ή, Περί προσευχής ; Ερασταί, ή, Περί φιλοσοφίας. -- Αθήνα : Κάκτος, Ευθύφρων, ή, Περί του οσίου ; Κρίτων, ή, Περί του πρακτέου ; Ίων, ή, Περί Ιλιάδος. -- Αθήνα : Κάκτος, Ιππίας μέιζων, ή, Περί του καλού ; Ιππίας ελάττων, ή, Περί του ψεύδους. -- Αθήνα : Κάκτος, Ίππαρχος, ή, Φιλοκερδής ; Θεάγης, ή, Περί φιλοσοφίας ; Χαρμίδης, ή, Περί σωφροσύνης. -- Αθήνα : Κάκτος, Μένων, ή, Περί αρετής ; Κλειτόφρων, ή, Προτρεπτικός ; Μίνως, ή, Περί νόμου. -- Αθήνα : Κάκτος, Επινομίς, ή, Νυκτερινός σύλλογος, ή, Φιλόσοφος ; Όροι ; Νοθευόμενοι : περί δικαίου, περί αρετής, Δημόδοκος, Σίσυφος, Ερυξίας, Αξίοχος. -- Αθήνα : Κάκτος, Επιστολαί. -- Αθήνα : Κάκτος, Νόμοι. Τόμος πρώτος : περί νομοθεσίας : βιβλία πρώτο-δεύτερο. -- Αθήνα : Κάκτος, Νόμοι. Τόμος δεύτερος : περί νομοθεσίας : βιβλία τρίτο-τέταρτο. -- Αθήνα : Κάκτος, Νόμοι. Τόμος τρίτος : περί νομοθεσίας : βιβλία πέμπτο-έκτο. -- Αθήνα : Κάκτος, Νόμοι. Τόμος τέταρτος : περί νομοθεσίας : βιβλία έβδομο-όγδοο. -- Αθήνα : Κάκτος, Νόμοι. Τόμος πέμπτος : περί νομοθεσίας : βιβλία ένατο-δέκατο. -- Αθήνα : Κάκτος, Νόμοι. Τόμος έκτος : περί νομοθεσίας : βιβλία ενδέκατο-δωδέκατο. -- Αθήνα : Κάκτος, Κρατύλος, ή, Περί ορθότητος ονομάτων. -- Αθήνα : Κάκτος, Κρήτη : αρχαιολογία, ιστορία, αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι, φυσικές καλλονές, ήθη και έθιμα. -- Αθήναι : Μαθιουλάκης, (19--) Πολιτεία, ή, Περί δικαίου πολιτικός. -- Αθήναι : Αλεξίου Δ., Φαίδρος : εισαγωγή, αρχαίο, και νέο κείμενο με σχόλια. -- Εν Αθήναις : Κολλάρος Ι.Δ., 1948; Μένων / Πλάτων ; εισαγωγή, μετάφραση, ερμ. σχόλια Ιωάννης Πετράκης. -- Αθήνα : Πόλις, Oeuvres completes. Tome I : Hippias Mineur : Alcibiade : Apologie de Socrate : Euthyphron : Criton / Platon ; texte etabli et traduit par Maurice Croiset. -- 5me edit. -- Paris : Les Belles Lettres, Oeuvres completes. Tome II : Hippias Majeur : Charmide : Laches : Lysis / Platon ; texte etabli et traduit par Alfred Croiset. -- 3me edit. -- Paris : Les Belles Lettres, Oeuvres completes. Tome VII - Partie 1 : La Republique livre VI-VII / Platon ; texte etabli et traduit par Emile Cambry. -- Paris : Les Belles Lettres, Oeuvres completes. Tome VII - Partie 2 : La Republique : livre VIII-X / Platon ; texte etabli et traduit par Emile Chambry. -- Paris : Les Belles Lettres, Oeuvres Completes. Tome XIII - Partie 2 : dialogues suspects : Second Alcibiade : Hipparque : Minos : Les rivaux : Theages : Clitophon / Platon ; texte etabli et traduit par Joseph Souilhe. -- Paris : Les Belles Lettres, Platonis opera. Tomus I : tetralogias I-II / recognovit breviqve adnotatione critica instrvxit Ioannes Burnet. -- Oxonii : Clarendoniano, (1961) Platonis opera. Tomus II : tetralogias III-IV / recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet. -- Oxonii : Clarendoniano, (1960) Platonis opera. Tomus III : tetralogias V-VII / recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet. -- Oxonii : Clarendoniano, (1961) Platonis opera. Tomus IV : tetralogiam VIII / recognovit breviqve adnotatione critica instrvxit Ioannes Burnet.

4 -- Oxonii : Clarendoniano, (1962) Platonis opera. Tomus V : tetralogiam IX definitiones et spuria / recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet. -- Oxonii : Clarendoniano, (1962) Oeuvres Completes. Tome III - Partie 1 : Protagoras / Platon ; texte etabli et traduit par Alfred Croiset avec la collaboration de Louid Bodin. -- 2me ed.. -- Paris : Les Belles Lettres, Oeuvres Completes. Tome III - Partie 2 : Gorgias : Menon / Platon ; texte etabli et traduit par Alfred Croiset. -- 5me ed.. -- Paris : Les Belles Lettres, Oeuvres Completes. Tome IV - Partie 1 : Phedon / Platon ; texte etabli et traduit par Leon Robin. -- 4me ed.. -- Paris : Les Belles Lettres, Oeuvres Completes. Tome IV - Partie 2 : Le banquet / Platon ; texte etabli et traduit par Leon Robin. -- 5me ed.. -- Paris : Les Belles Lettres, Oeuvres Completes. Tome IV - Partie 3 : Phedre / Platon ; texte etabli et traduit par Leon Robin. -- Paris : Les Belles Lettres, Oeuvres Completes. Tome V - Partie 1 : Ion : Menexene : Euthydeme / Platon ; texte etabli et traduit par Louis Meridier. -- Paris : Les Belles Lettres, Oeuvres Completes. Tome VI - Partie 1 : La republique / Platon ; texte etabli et traduit par Emile Chambry. -- Paris : Les Belles Lettres, Platonis Opera. Tomus II : tetralogias III-IV : recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet. -- (Great Britain) : OXONII, (19--) Platonis opera omnia / recensuit et commentariis illustravit Godofredus Stallbaum. -- editio secunda multo auctior et emendatior. -- Gothae et Erfordiae : Sumptibus Hennings, Platonis opera omnia / recensuit et commentariis instruxit Godofredus Stallbaum. -- editio quarta aliquando auctior et emendatior. -- Gothae et Erfordiae : Sumptibus Hennings, Platon : les philosophes / Marcel Renault. -- 3e ed.. -- Paris : Libraire Paul Delaplane, (19--?) [Platonis opera omnia]. -- (s.l.) : (s.n.), (18--?) [Platonis Sophista, Euthydemus, Protagoras, Hippias, Cratulus]. -- (s.l.) : (s.n.), (18--?) Platons staat : darstellung des inhalts / von Constantin Ritter. -- Stuttgart : W. Kohlhammer, [Olympiodori vita Platonis]. [Πλάτωνος διάλογοι]. -- (s.l.) : (s.n.), (19--?) [Συλλογή κειμένων] [χειρόγραφο]. -- (χ.τ.) : (χ.ό.), 18ος αι Πλάτωνος Κριτίας / μετάφρασις Αριστείδου Χαροκόπου. -- Εν Αθήναις : Εκδοτικός οίκος Γεωργίου Φέξη, [Του θείου Πλάτωνος άπαντα τα σωζόμενα] = [Divini Platonis opera omnia] : [graecus contextus quam diligentissime cum emendatioribus exemplaribus collatus est, latina inderpretatio a quam plurimis superiorum editionum mendis expurgata] / [guae exstant Marsilis Ficino interprete]. -- [Lugduni] : excudebat Guillelmus Laemarius Πλάτωνος Λάχης : εκδοθείς μετά σχολίων / Πλάτων ; υπό Γεωργίου Μιστριώτου. -- Αθήνησι : εκ του τυπογραφείου της Παλιγγενεσιας Platonis Timaeus et Critias : cum libello vulgo Timaeo locro ascripto de anima mundi / Platonis ; Caroli Friderici Hermanni. -- Lipsiae : in aedibus B. G. Teubneri Ιστορία της φιλοσοφίας : από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς / υπό Ν. Κοτζιά. -- Εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου του Μέλλοντος Ιστορία της φιλοσοφίας : από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς / υπό Ν. Κοτζιά. -- Εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου του Μέλλοντος Ιστορία της φιλοσοφίας : από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς / υπό Ν. Κοτζιά. -- Εν Αθήναις : εκ του

5 τυπογραφείου του "Μέλλοντος" Σύνοψις της ιστορίας της ελληνικής φιλοσοφίας / Εδουάρδου Τσελλέρου ; εξελληνισθείσα υπό Μαργαρίτου Ευαγγελίδου ; εκδίδοται φιλοτίμω δαπάνη της Α. Μ. του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου Νικοδήμου. -- Εν Αθήναις : τύποις Θρ. Παπαλεξανδρή και Αλ. Παπαγεωργίου Platonis Euthyphro apologia Socratis Crito Phaedo / Platonis ; Carolum Fridericum Hermannum ; Martinus Wohlrab. -- Lipsiae : in aedibus B. G. Teubneri Platons Verteidigungsrede des Sokrates und Kriton / erklart von Dr. Christian Cron, Prof. an dem K. Gymnasium bei St. Anna in Augsburg. -- Funfte Auflage. -- Leipzig : Druck und Verlag von B.G. Teubner Platonis dialogi : secundum Thrasylli tetralogias dispositi / ex recognitione Caroli Friderici Hermanni. -- Lipsiae : sumptibus et typis B. G. Teubneri Platonis dialogi : secundum Thrasylli tetralogias dispositi / ex recognitione Caroli Friderici Hermanni. -- Lipsiae : sumptibus et typis B. G. Teubneri Αλκινόου φιλοσόφου εισαγωγή των δογμάτων Πλάτωνος. --, νυν πρώτον τυπωθείσα, και μετά πλείστης επιμελείας διορθωθείσα. -- Ενετίησιν : παρά Αντωνίω τω Βόρτολι Platonis dialogi IV : Meno, Crito, Alcibiades uterque / cum animadversionibus virorum classimorum Gedike, Gottleber, Schneider ; curavit Biester. -- Berolini : sumptibus Augusti Mylii Πλάτων : Platonis philosophi quae exstant Graece ad editionem Henrici Stephani : accedit varietas lectionis Πλάτων : Platonis philosophi quae exstant Graece ad editionem Henrici Stephani : accedit varietas lectionis Πλάτων : accedit varietas lectionis studiis societatis Bipontinae : Platonis philosophi quae exstant Graece ad editionem Henrici Stephani / accurate expressa cum Marsilii Ficini interpretatione. -- Biponti : ex Typographia Πλάτων : accedit varietas lectionis studiis societatis Bipontinae : Platonis philosophi quae exstantgraece ad editionem Henrici Stephani / accurate expressa cum Marsilii Ficini interpretatione. -- Biponti : ex Typographia Πλάτων : accedit varietas lectionis studiis societatis Bipontinae : Platonis philosophi quae exstan Graece ad editionem Henrici Stephani / accurate expressa cum Marsilii Ficini interpretatione. -- Biponti : ex Typographia Πλάτων : Platonis philosophi quae exstant Graece ad editionem Henrici Stephani : accedit varietas lectionis Πλάτων : Platonis philosophi quae exstant Graece ad editionem Henrici Stephani : accedit varietas lectionis Πλάτων : Platonis philosophi quae exstant Graece ad editionem Henrici Stephani : accedit varietas lectionis Platonis dialogi IV : Meno, Alcibiades primus, Phaedo, Phaedrus / Platonis. -- Viennae : graece ad editionem Henrici Stephani expressi : typis Joannis Thomae nobilis de Trattern

6 Πλάτωνος Πρωταγόρας / εκδοθείς μετά σχολίων υπό Γεωργίου Μιστριώτου. -- Έκδοσις δευτέρα. -- Εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου Platonis oera. Tomus I. : passim emendata adiectis scholiis et nott. critt. / ex recensione Henrici Stephani. -- / edidit Christ. Dan. Beck.. -- Lipsiae : sumtibus et typis Caroli Tauchnitzii Platonis oera. Tomus II. : passim emendata adiectis scholiis et nott. critt. / ex recensione Henrici Stephani. -- / edidit Christ. Dan. Beck.. -- Lipsiae : sumtibus et typis Caroli Tauchnitzii Εγκυκλοπαίδεια ελληνικών μαθημάτων. Τόμος τέταρτος : γραμματικής, ρητορικής, και ποιητικής, την διδασκαλίαν αυτών περιέχουσα, και συλλογήν μετ εκλογής εκ των αρίστων Ελλήνων συγγραφέων και ποιητών, μετά των αναγκαίων υποσημειώσεων, και λεξικών, ονοματικού τε και λεκτικού, εις τε των δυσχερών σαφήνειαν, και των λέξεων εξήγησιν : περιέχων εκ των Λουκιανού, Πλάτωνος, Αισχίνου του Σωκρατικού διαλόγων, και τον Κέβητος πίνακα, προς εθισμόν του προΐεσθαι την Ελλάδα φωνήν / συντεθεισάτε και συλλεγείσα παρά Στεφάνου Κομμητά του εκ Φθίης. -- Εν Βιέννη της Αουστρίας : (χ.ό.) Ξενοφώντος απομνημονεύματα και Πλάτωνος Γοργίας / Ξενοφώντος και Πλάτωνος ; εκδιδόντος και διορθούντος Α.Κ[οραή]. -- Εν Παρισίοις : εκ της τυπογραφίας Ι.Μ. Εβεράρτου Ορθόδοξος διδασκαλία : ήγουν σύνοψις της χριστιανικής θεολογίας : μεταφρασθείσα πρώτον μεν εκ της ρωσσικής εις την γερμανικήν, νυν δε εκ της γερμανικής εις την ελληνορωμαϊκήν διάλεκτον, η προσετέθησαν σημειώσεις διάφοροι, και προδιοίκησις περί κατηχήσεως παρά του μεταφραστού / συγγραφείσα παρά του σοφωτάτου και πανοσιωτάτου εν ιερομονάχοις κυρίου Πλάτωνος, πρώην αρχιμανδρίτου της εν Τροΐτζη μονής τανυν δε πανιερωτάτου μητροπολίτου Μόσχας ; [Α. Κοραής]. -- 2η έκδ. / Φιλοτίμω δαπάνη της αδελφότητος Ζωσιμάδων. -- Εν Μυνιχία : εκ της τυπογραφίας του Γεωργίου Φράντζ Ορθόδοξος διδασκαλία ήτοι χριστιανική συνοπτική θεολογία : νυν δε εξ αυτής της γλώσσης, εν η ο αείμνηστος συγγραφεύς ταύτην συνετάξατο, ακριβώς διορθωθείσα, τύποις ήδη προκύπτει προς κατήχησιν της ορθοδόξου νεολαίας, και γνώσιν του θείου λόγου / συγραφείσα προς κατήχησιν παρά του αοιδίμου μητροπολίτου Μόσχβας Πλάτωνος, του σοφού θεολόγου ; [Αδαμάντιος Κοραής]. -- Εν Κωνσταντινουπόλει : εκ της του παναγίου τάφου ελληνικής τυπογραφίας του Κωνσταντίνου Ροδέ Η Ακαδημία, ήτοι, Πραγματεία περί της Αθήνησι Πλατωνικής σχολής / υπό Πανάρετου Κωνσταντινίδου του εξ Αθηνών. -- Εν Ερλάγγη : τύποις Ιουνγκε και υιού Platonis dialogi : secundum Thrasylli tetralogias dispositi / ex recognitione Caroli Friderici Hermanni. -- Lipsiae : sumtibus et typis B. G. Teubneri Platonis opera omnia : vol. II sect. I continens Gorgiam / recensuit prolegomenis et commentariis illustravit Gondofredus Stallbaum. -- Editio tertia, plurirum aucta et emendata novisque prolegomenis instructa. -- Gothae : sumptibus Hennings Platonis Charmides, Laches, Lysis / ex recognitione Caroli Friderici Hermanni. -- Lipsiae : in aedibus B. G. Teubneri Πλάτωνος διάλογοι κατ' εκλογήν : τόμος Α. Ευθύφρων / μετά κριτικών και ερμηνευτικών σχολίων εκδιδομένοι υπό Γεωργίου Κωνσταντινίδου. -- Εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείυ των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου Πλάτωνος Φαίδων / εκδοθείς μετά σχολίων υπό Γεωργίου Μιστριώτου. -- Εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλάριου Πλάτωνος Μενέξενος / εκδοθείς μετά σχολίων υπό Γεωργίου Μιστριώτου. -- Εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλάριου Πλάτωνος Χαρμίδης / εκδοθείς μετά σχολίων υπό Γεωργίου Μιστριώτου. -- Εν Αθήναις : εκ του τυπογραγείου Π. Δ. Σακελλάριου Πλάτωνος Γοργίας / εκδοθείς μετά σχολίων υπό Γεωργίου Μιστριώτου. -- έκδοσις τρίτη. -- Εν Αθήναις : εκ του Η του Πλάτωνος θεωρία της γνώσεως καθ' εαυτήν και εν σχέσει προς τους προ αυτού φιλοσοφήσαντας / Χρήστου

7 Ανδρούτσου. -- Εν Αθήναις : εκ του Platonis euthyphro apologia Socratis crito Phaedo / recognovit Martinus Wohlrab. -- Lipsiae : in Aedibus B. G. Teubneri Πλάτωνος Πρωταγόρας / ερμηνευθείς υπό Νικόλαου Χ. Καραβα. -- Αθήνησι : τύποις Παρασκευά Λεώνη Πλάτωνος Πρωταγόρας / εκδοθείς μετά σχολίων υπό Γεωργίου Μιστριώτου. -- έκδοσις τρίτη. -- Εν Αθήναις : εκ του Πλάτωνος Κρίτων / εκδοθείς μετά σχολίων υπό Γεωργίου Μιστριώτου. -- έκδοσις δευτέρα. -- Εν Αθήναις : εκ του Πλάτωνος Σοφιστής / μετάφρασις Κυρ. Ζάμπα. -- Εν ΑΘήναις : εκδοτικός οίκος Γεωργίου Φέξη Πλάτωνος Χαρμίδης / μετάφρασις Αρίστου Καμπάνη. -- Εν Αθήναις : εκδοτικός οίκος Γεωργίου Φέξη Πλάτωνος Κρατύλος / μετάφρασις Κυρ. Ζάμπα. -- Εν Αθήναις : εκδοτικός οίκος Γεωργίου Φέξη Πλάτωνος Πολιτικός / μετάφρασις Κυρ. Ζάμπα. -- Εν Αθήναις : εκδοτικός οίκος Γεωργίου Φέξη Πλάτωνος Θεαίτητος / μετάφρασις Κυρ. Ζάμπα. -- Εν Αθήναις : εκδοτικός οίκος Γεωργίου Φέξη Πλάτωνος Κρίτων / μετάφρασις Νικ. Σ. Γκινόπουλου. -- Εν Αθήναις : εκδοτικός οίκος Γεωργίου Φέξη Πλάτωνος Φαίδων / μετάφρασις Αρ. Χαροκόπου. -- Εν Αθήναις : εκδοτικός οίκος Γεωργίου Φέξη Πλάτωνος Φαίδων / εκδοθείς μετά σχολίων υπό Γεωργίου Μιστριώτου. -- έκδοσις δευτέρα. -- Εν Αθήναις : εκ του Platonis Euthydemus Protagoras / ex recognitione Caroli Friderici Hermanni. -- Lipsiae : in aedibus B. G. Teubneri Θεόφραστου χαρακτήρες ηθικοί = Theophrasti characteres ethici / vt Isaac Casaubonus et Petr. Needham. -- Lipsiae : litteris Io. Georgii Schniebesii Θεόφραστου χαρακτήρρες. --, έκδοσις στερεότυπος. -- Εν Αθήναις : βιβλιοπωλείον Μιχαήλ Σαλίβερου Platonis Charmides, Laches, Lysis / ex recognitione Caroli Friderici Hermanni. -- Lipsiae : sumptibus et typis B. G. Teubneri [Πλάτωνος Ευθύφρων]. -- [χ.τ.] : [χ.ό.]

024 ΒΑΪΤΑΝ ΖΕΡΑΗ ΗΛΙΑΣ, μετάφρασις εκ του γαλλικού υπό Σοφίας Δήμου, (Βιβλιοθήκη της "Διαπλάσεως των Παίδων")

024 ΒΑΪΤΑΝ ΖΕΡΑΗ ΗΛΙΑΣ, μετάφρασις εκ του γαλλικού υπό Σοφίας Δήμου, (Βιβλιοθήκη της Διαπλάσεως των Παίδων) 1/94 2/94 Ξένη Λογοτεχνία 001 ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ, κατά μετάφρασιν ελευθέραν Ηλία Ι. Οικονομόπουλου BERTHET (ELIE) με εικόνες εντός κειμένου, δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές), [Ηλιού-Πολέμη 1894.284],

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΘΗΝΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 2010 18:00 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ: ATHENS PLAZA - ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 57, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 770 60 60-210 777 555 6,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΟΙΞΗ 2012

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΟΙΞΗ 2012 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΟΙΞΗ 2012 1. ARAGON (LOUIS) ΤΡΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ (LES YEUX D ELSA, RICHARD CŒUR-DE-LION, BALLADE DE CELUI QUI CHANTA DANS LES SUPPLICES), μετάφραση Τ. Κ. Παπατζώνη έκδοση της Ελληνογαλλικής

Διαβάστε περισσότερα

Μετρό Σεπολίων. Ένας χάρτης για να μας βρείτε.

Μετρό Σεπολίων. Ένας χάρτης για να μας βρείτε. Μετρό Σεπολίων Ένας χάρτης για να μας βρείτε. 8η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Δημοπρασία: Α Μέρος: Σάββατο, 12 Ιουνίου 2010, 12:00 Β Μέρος: Κυριακή, 13 Ιουνίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

9η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

9η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 9η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Δημοπρασία: Α Μέρος: 12:00-18:00 Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2010 Β Μέρος: 12:00-18:00 Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2010 Λαμπόβου 3 & Δυρραχίου 67,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ Νεοελληνικά αναγνώσµατα : δια την ΣΤ τάξιν Γυµνασίων παλαιού τύπου / Νικ. Κοντοπούλου, Γ. Καλαµατιανού, Μέλη Νικολαϊδη κ.α. Εν Αθήναις : ΟΕΣΒ,

Διαβάστε περισσότερα

001 ΒΑΪΤΑΝ ΖΕΡΑΗ ΗΛΙΑΣ, μετάφρασις εκ του γαλλικού υπό Σοφίας Δήμου, (Βιβλιοθήκη της "Διαπλάσεως των Παίδων")

001 ΒΑΪΤΑΝ ΖΕΡΑΗ ΗΛΙΑΣ, μετάφρασις εκ του γαλλικού υπό Σοφίας Δήμου, (Βιβλιοθήκη της Διαπλάσεως των Παίδων) 1/118 2/118 3/118 Ξένη Λογοτεχνία 001 ΒΑΪΤΑΝ ΖΕΡΑΗ ΗΛΙΑΣ, μετάφρασις εκ του γαλλικού υπό Σοφίας Δήμου, (Βιβλιοθήκη της "Διαπλάσεως των Παίδων") πανί (ο τίτλος με χρυσό στο πάνω κάλυμμα), [Ηλιού-Πολέμη

Διαβάστε περισσότερα

A/A Περιγραφή Τιμή ΟΥΕΛΣ Ε. ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟΝ και άλλα διηγήματα, Αθήνα 1934, σ.

A/A Περιγραφή Τιμή ΟΥΕΛΣ Ε. ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟΝ και άλλα διηγήματα, Αθήνα 1934, σ. A/A Περιγραφή Τιμή ΟΥΕΛΣ Ε. ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟΝ και άλλα διηγήματα, Αθήνα 1934, σ. 0002 250, Εκδοτικός οίκος ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΕΜΠΟΥ ΠΩΛ ΜΑΝΤΑΜ ΝΤΥΜΠΑΡΥ (VIE ROMANCEE), 1944, σ. 82, 0003 ελεύθερη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

17η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

17η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 17η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Δημοπρασία: Α Μέρος: 12:00 Σάββατο 31 Μαρτίου 2012 Β Μέρος: 12:00 Κυριακή 1 Απριλίου 2012 Λαμπόβου 3 & Δυρραχίου 67, Σεπόλια Πλησίον

Διαβάστε περισσότερα

B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013 ΩΡΑ 12:00 π.μ.

B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013 ΩΡΑ 12:00 π.μ. B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013 ΩΡΑ 12:00 π.μ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 40. Αφιέρωμα στον Κωστή Παλαμά - 70 χρόνια από τον θανατό του......... 1467-1661 41.Τοπικά.......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών ΚΑΤAΛΟΓΟς ς ΠΩΛΠ ΩΛHΣΕΩΝ Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών 6 Ιανουάριος 2010 Εναρξη πωλήσεων Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2010 ώρα 10:00 π. μ. Τα βιβλία που περιλαμβάνονται σε αυτό τον κατάλογο μπορείτε να τα δείτε

Διαβάστε περισσότερα

22η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

22η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 22η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Δημοπρασία: Α Μέρος: 11:00 Σάββατο 20 Απριλίου 2013 Β Μέρος: 11:00 Κυριακή 21 Απριλίου 2013 Λαμπόβου 3 & Δυρραχίου 67, Σεπόλια Πλησίον

Διαβάστε περισσότερα

24η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

24η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 24η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Δημοπρασία: Α Μέρος: 12:00 Σάββατο 29 Ιουνίου 2013 Β Μέρος: 12:00 Κυριακή 30 Ιουνίου 2013 Λαμπόβου 3 & Δυρραχίου 67, Σεπόλια Πλησίον

Διαβάστε περισσότερα

40. Αφιέρωμα στον Κωστή Παλαμά-70 χρόνια απο το θανατό του

40. Αφιέρωμα στον Κωστή Παλαμά-70 χρόνια απο το θανατό του -70 χρόνια απο το θανατό του 1467 1468 1469 1470 1471 1467 Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ο λυρικός, ο πατριωτικός, ο οργισμένος. Ομιλία του Ακαδημαϊκού κ. Απόστολου Σαχίνη. Αθήνα 1993, ανάτυπον εκ των πρακτικών της

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτριος Πατσόπουλος Υποψήφιος διδάκτορας Τµήµατος Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Πάτρας, Υπότροφος ΙΚΥ, bm-jbiodf@otenet.gr

ηµήτριος Πατσόπουλος Υποψήφιος διδάκτορας Τµήµατος Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Πάτρας, Υπότροφος ΙΚΥ, bm-jbiodf@otenet.gr Η ιστορία του ήλεκτρου και του µαγνήτη στην αρχαία ελληνική σκέψη και o τρόπος αναφοράς της στα νεοελληνικά σχολικά εγχειρίδια Φυσικής του 18 ου 19 ου αιώνα ηµήτριος Πατσόπουλος Υποψήφιος διδάκτορας Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ο ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Επιμέλεια Σόφης Ν. Παπαγεωργίου ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νεόφυτος -Νικόλαος. Ιερέας/Διδάσκαλος/Λόγιος/Συγγραφέας/Καθηγητής Χίος

Νεόφυτος -Νικόλαος. Ιερέας/Διδάσκαλος/Λόγιος/Συγγραφέας/Καθηγητής Χίος Επώνυµο Όνοµα Υπογραφή Βάµβας Νεόφυτος -Νικόλαος Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως. ΙΕΕΕ, Αθηνα 1984 Ιδιότητα Τόπος Γέννησης Χρόνος Γέννησης 1776 Τόπος Καταγωγής Χίος Τόπος Θανάτου Αθήνα Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΠΙΝΟΖΑ. ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΥ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΠΟΛΙΣ", 2000. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΚΡΙ-ΜΑΥΡΟ, ΣΕΛ. 220

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΠΙΝΟΖΑ. ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΥ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ, 2000. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΚΡΙ-ΜΑΥΡΟ, ΣΕΛ. 220 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 800 Γ ΣΠΙΝΟΖΑ. ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΥ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΠΟΛΙΣ", 2000. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΚΡΙ-ΜΑΥΡΟ, ΣΕΛ. 220 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ. 2. ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ. I. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

THEOLOGY ΘΕΟΛΟΓΙΑ THEOLOGIE

THEOLOGY ΘΕΟΛΟΓΙΑ THEOLOGIE THEOLOGY ΘΕΟΛΟΓΙΑ THEOLOGIE last up date: 20 th October 2014 50 new entries AGOURIDES/Αγουρίδης, Σάββας, Θεόδωρος ο Μοοψουεστίας ως ο ερμηνευτής των Γραφών, Αθήνα: Άρτος Ζωής, 1999, 432 pp. EUR 29,00 AIMILIANOS,

Διαβάστε περισσότερα

БИБЛІОГРАФІЯ. 91 не уступало въ этомъ отношеніи и низшее, смотрѣвшее на свои приходы исключительно, какъ на источники обогащенія, и не имѣвшее ни времени ни охоты заниматься націоналистической пропогандой.

Διαβάστε περισσότερα

B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014 ΩΡΑ 12:00 π.μ.

B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014 ΩΡΑ 12:00 π.μ. B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014 ΩΡΑ 12:00 π.μ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 35. Τοπικά....................................................1339-1644 Αττική Πελοπόννησος Στερεά Ελλάδα Θεσσαλία Ήπειρος Μακεδονία / Θράκη

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών ΚΑΤAΛΟΓΟς ς ΠΩΛΠ ΩΛHΣΕΩΝ Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών 16 Λαμπόβου 3 & Δυρραχίου 67. Σεπόλια Πλησίον Σταθμού Μετρό ΣΕΠΟΛΙΑ 100 μέτρα από την Εθνική Οδό - Γέφυρα Ροσινιόλ Λεωφορείο: 732, 891 Στάση Παιδική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ BIBLIOGRAPHIC BULLETIN. Ειδική Έκδοση. Special Edition. Αθήνα, Ιούνιος 2014

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ BIBLIOGRAPHIC BULLETIN. Ειδική Έκδοση. Special Edition. Αθήνα, Ιούνιος 2014 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ειδική Έκδοση BIBLIOGRAPHIC BULLETIN Special Edition Αθήνα, Ιούνιος 2014 Athens, June 2014 Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο Ειδική Έκδοση περιλαμβάνονται τεκμήρια που παρελήφθησαν από υπηρεσιακές

Διαβάστε περισσότερα

Το γενετικό και κοινωνικό περιβάλλον ώς παράγοντας διαμόρφωσης της προσωπικότητας:

Το γενετικό και κοινωνικό περιβάλλον ώς παράγοντας διαμόρφωσης της προσωπικότητας: 56 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011, Τόμος 8, Τεύχος 1 Ιστορική μελέτη Το γενετικό και κοινωνικό περιβάλλον ώς παράγοντας διαμόρφωσης της προσωπικότητας: από τους κλασικούς συγγραφείς έως σήμερα.

Διαβάστε περισσότερα

N. DEMOS FOUNDATION DATABASE

N. DEMOS FOUNDATION DATABASE N. DEMOS FOUNDATION DATABASE Εκεί που τα ρόδα δεν είχαν αγκάθια Πνευματική Υπευθυνότητα: Καρτσαγκούλη, Ελένη (070) Ωρες (650) Δημοσίευση: Ν.Ιωνία Μαγνησίας : Ωρες, 1995 Φυσική Περιγραφή: 198σ. : εικ. ;

Διαβάστε περισσότερα

BIBΛIOΦIΛIKA NEA. *Όπου εκκίνηση από 1 ευρώ (1- ) συμμετέχοντες είναι οι εντός και οι εκτός της αίθουσας

BIBΛIOΦIΛIKA NEA. *Όπου εκκίνηση από 1 ευρώ (1- ) συμμετέχοντες είναι οι εντός και οι εκτός της αίθουσας BIBΛIOΦIΛIKA NEA 118η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN ΜΕΓΑΛΗ TΡΙΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015, ΩPA 19:00 AIΘOYΣA ΦIΛOΛOΓIKOY ΣYΛΛOΓOY ΠAPNAΣΣOΣ KAPYTΣH 8 Τα βιβλία εκτίθενται από την Παρασκευή 27 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ. 1. ΙΣΤΟΡΙΑ. I. WELLS, H. G.. II. CASSELL. III. Title. 900-W 900 W / 04529

ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ. 1. ΙΣΤΟΡΙΑ. I. WELLS, H. G.. II. CASSELL. III. Title. 900-W 900 W / 04529 ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 900 W / 04529 THE OUTLINE OF HISTORY : BEING A PLAIN HISTORY OF LIFE AND MANKIND. -- REVISED. -- LONDON : CASSELL, 1951. -- ΣΕΛ. 1260, ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ. I. WELLS, H. G.. II. CASSELL.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 - Ώρα 12:00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 - Ώρα 12:00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 - Ώρα 12:00 38. Τοπικά 1322-1661 Αττική Πελοπόννησος Στερεά Ελλάδα Θεσσαλία Ήπειρος Μακεδονία / Θράκη Νησιά Αιγαίου & Αργοσαρωνικού Επτάνησα Δωδεκάνησα Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014 - Ώρα 12:00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014 - Ώρα 12:00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014 - Ώρα 12:00 38. Τοπικά 1336-1629 Αττική Πελοπόννησος Στερεά Ελλάδα Θεσσαλία Ήπειρος Μακεδονία / Θράκη Νησιά Αιγαίου Επτάνησα Δωδεκάνησα Κρήτη Άγιον Όρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΘΩΜΑ ΚΕΡΑΜΙΝΤΖΗ ΕΚ ΚΟΡΥΤΣΑΣ*

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΘΩΜΑ ΚΕΡΑΜΙΝΤΖΗ ΕΚ ΚΟΡΥΤΣΑΣ* 111 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΘΩΜΑ ΚΕΡΑΜΙΝΤΖΗ ΕΚ ΚΟΡΥΤΣΑΣ* Τ 1992 πισκέφτηκα γι πρώτη φορ τ Β ρειο Hπειρο, που συνάντησα τ ν ληθινή της ε κ να σ φυσιογνωµίες νηλίκων πο παρ λη τ φτώχεια τους φερναν κ µη σηµάδια

Διαβάστε περισσότερα