Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N"

Transcript

1 Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 7 6 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων, Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων γεννήθηκε στήν Ἀμαθούντα, τή σημερινή Λεμεσό τῆς Κύπρου. Ἦταν γιός τοῦ ἄρχοντα ἐπί αὐτοκράτορος Ἡρακλείου Ἐπιφανίου. Ὅταν µεγάλωσε, νυµφεύθηκε καί ἀπέκτησε παιδιά, τά ὁποῖα ἀνέθρεψαν «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου» µέ τή σύζυγό του. Ὅμως δέν πέρασε πολύς καιρός καί ὁ Κύριος κάλεσε κοντά του τή γυναίκα καί τά παιδιά του. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ἔμεινε μόνος του καί δέν παραπονιόταν γιά τόν θάνατο τῆς οἰκογένειάς του, ἀλλά ἔλεγε «ὁ Θεός μοῦ τά ἔδωσε, ὁ Θεός μοῦ τά πῆρε». Ἐπειδή εἶχε µεγάλη περιουσία τοῦ ἔγιναν πολλές προτάσεις γιά νά δημιουργήσει καινούργια οἰκογένεια. Ὅµως τίς ἀπέρριψε ὅλες, ἀπαντώντας ὅτι πρός ὅλους τούς χριστιανούς εἶναι ὀφειλέτης, καί ἀφοῦ ἔχει τὴ δυνατότητα θά τούς προσφέρει τήν ὑπηρεσία του καί τήν περιουσία του. Ὀνομάστηκε Ἐλεήμων, γιατί ὑπῆρξε ὁ Ἅγιος τῆς προσφορᾶς, τῆς ἀγάπης, τῆς στήριξης καί τῆς ἔμπρακτης φιλευσπλαχνίας, προσφέροντας ἁπλόχερα στούς φτωχούς τήν ἐλεημοσύνη του. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἀνέβηκε στόν πατριαρχικό θρόνο τῆς Ἀλεξάνδρειας μέ θεϊκή παρέμβαση τό 608 μ.χ. Ὅταν ὁ Ἡράκλειος στέφθηκε αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου, ἡ αὐτοκρατορία βρισκόταν σέ ἄσχημη κατάσταση. Οἱ Πέρσες καί Ἄβαροι ἀπειλοῦσαν νά καταλάβουν τήν Κων/πολη, ἐνῶ στό ἐσωτερικό οἱ αἱρέσεις δίχαζαν τόν λαό. Στήν Αἴγυπτο κυριαρχοῦσαν οἱ αἱρετικοί Μονοφυσίτες. Ὁ καταλληλότερος γιά νά σταματήσει τίς ἔριδες καί νά βοηθήσει στή μεταστροφή τῶν αἱρετικῶν στήν Ὀρθοδοξία ἦταν ὁ Ἅγιος Ἰωάννης, τόν ὁποῖο σέβονταν καί αὐτοί ἀκόμα οἱ εἰδωλολάτρες. Ὅμως, ὁ Ἅγιος δέν ἤθελε ἀπό μετριοφροσύνη νά ἀναλάβει ἕνα τόσο ἀνώτατο ἀξίωμα. Μετά ἀπό πολλές πιέσεις δέχτηκε. Μόλις ἐνθρονίστηκε Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, πρόσταξε νά καταγράψουν τούς φτωχούς σέ ὅλη τήν περιφέρειά του, πού ἔφτασαν περίπου τούς καί διέταξε νά τρέφονται καθημερινά ἀπό τό Πατριαρχεῖο. Ἔκτισε νοσοκομεῖα, πτωχοκομεῖα, λοχοκομεῖα, ὅπου γεννοῦσαν καί περιθάλπονταν οἱ ἔγκυες, τό Καισάρειο, χῶρο γιά νά κοιμοῦνται οἱ ἄστεγοι, ξενῶνες γιά νά φιλοξενοῦνται ἐντελῶς δωρεάν οἱ φτωχοί, οἱ τραυματίες, οἱ αἰχμάλωτοι καί ἄλλοι πά-

2 σχοντες. Ἐπίσης ἔστειλε σημαντική βοήθεια στά Ἱεροσόλυμα, γιά νά χτισθεῖ ὁ ναός τῆς Ἀναστάσεως, πού ἔκαψαν οἱ Πέρσες. Πολλές ἦταν οἱ εὐεργεσίες πού ἔκανε ὁ ἅγιος Πατριάρχης στούς φτωχούς καί πονεμένους, γιά δέκα ὁλόκληρα χρόνια πού διετέλεσε Πατριάρχης, κάνοντας πράξη τόν λόγο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία «Μακάριοι οἱ ἐλεήµονες, ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται», δηλ. πραγματικά εὐτυχισμένοι εἶναι οἱ εὐσπλαχνικοί στή δυστυχία τῶν συνανθρώπων τους, διότι αὐτοί θά ἐλεηθοῦν ἀπό τό Θεό. Ὅταν τό 615 μ.χ., οἱ Πέρσες βάδιζαν κατά τῆς Ἀλεξάνδρειας, ὁ ἅγιος Ἰωάννης, μετά ἀπό παράκληση καί πίεση τοῦ Πατρικίου Νικήτα ἀποφάσισε νά φύγει γιά τή Βασιλεύουσα τῶν πόλεων, τήν Κωνσταντινούπολη. Τό καράβι πού ἐπιβιβάστηκε μαζί μέ ἄλλους ἀξιωματούχους τῆς αὐτοκρατορίας κινδύνευσε σοβαρά ἀπό τρικυμία. Σώθηκε, ὅμως, μέ θαυματουργική ἐπέμβαση τοῦ ἁγίου Ἰωάννου, ὁ ὁποῖος εἶδε σέ ὀπτασία ἕναν ἄγγελο πού τοῦ ἀνακοίνωσε ὅτι τόν ζητοῦσε ὁ «βασιλεύς τῶν βασιλευόντων» καί κατάλαβε ὅτι ἐρχόταν τό τέλος τῆς ἐπίγειας ζωῆς του. Ἔτσι, διέκοψε τό ταξίδι πρός τήν Κωνσταντινούπολη καί ἐπέστρεψε στή πόλη πού γεννήθηκε, τήν Ἀμαθούντα τῆς Κύπρου. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης, πού ἐπιτέλεσε πολλά θαύματα, τόσο ἐνόσῳ ζοῦσε, ὅσο και μετά τόν θάνατό του σέ ὅσους μέ πίστη ζήτησαν τή βοήθειά του, πέθανε εἰρηνικά στίς 12 Νοεμβρίου τοῦ 619 μ.χ. σέ ἡλικία 80 χρονῶν, γι αὐτό και ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη του ἐκείνη τήν ἡμέρα. Τάφηκε στό ναό τοῦ Ἁγίου Τύχωνα στήν Ἀμαθούντα, σ ἕνα τάφο πού ἦταν θαμμένοι δύο Ἐπίσκοποι τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι κατά τήν ταφή παραμέρισαν καί δέχθηκαν στή μέση τους τόν Ἅγιο, ἐνῶ σήμερα τά ἱερά λείψανά του φυλάσσονται στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος στή Λεμεσό. Κατηχητικό Σχολεῖο Παναγίας Ἐλεούσας Ἱεραπέτρας Σάν τόν πρωτόπλαστο ἀθῶο Ἀδάμ Ὁ Ὅσιος Παῦλος τῆς Ὀμπνόρας ( ), διψώντας ἀκατάπαυστα γιά τήν ἀσκητική ζωή, κατέφυγε σέ μιά ἐντελῶς ἀπρόσιτη περιοχή τῶν ἀπέραντων ρωσικῶν δασῶν. Ἐκεῖ διάλεξε γιά κατοικία του τήν κουφάλα μιᾶς γέρικης φλαμουριᾶς καί πέρασε τρία χρόνια δοξολογώντας τόν Θεό μαζί μέ τ ἀγριοπούλια! Τήν ἴδια ἐποχή, πέντε χιλιόμετρα μακρύτερά του, ἀσκήτευσε Ὁ Ὅσιος Σέργιος τοῦ Νούρμα. Ἀκούγοντας γιά τούς πνευματικούς ἀγῶνες τοῦ Ὁσίου Παύλου, ξεκίνησε νά τόν συναντήσει. Ὅταν τόν βρῆκε, ἀντίκρυσε ἕνα θέαμα θαυμαστό: Ἕνα πλῆθος ἀπό πουλιά περικύκλωνε τόν Ὅσιο. Τά μικρότερα μάλιστα ἀνέβαιναν στούς ὤμους καί τό κεφάλι του καί αὐτός τά ἔτρεφε μέ τά χέρια. Κοντά του μία ἀρκούδα περίμενε κι αὐτή τήν τροφή της. Ἀλεποῦδες, κουνέλια καί ἄλλα ζῶα περιφέρονταν χωρίς ἔχθρα καί ἀνταγωνισμούς μεταξύ τους καί χωρίς νά φοβοῦνται τήν ἀρκούδα. Ἦταν μιά θαυμαστή εἰκόνα, πού θύμιζε τόν πρωτόπλαστο ἀθῶο Ἀδάμ στόν Παράδεισο. Μιά ἐξαίσια φανέρωση τῆς κυριαρχίας τοῦ ἀνθρώπου πάνω στή δημιουργία! (Ἡ Θηβαΐδα τοῦ Βορρᾶ, Σίμωνος Μοναχοῦ, «Ἡ ζωοφιλία τῶν Ἁγίων καί ἡ ἁγιοφιλία τῶν ζώων», ἐκδόσεις «Ὁ Ἅγιος Στέφανος», Ἀθήνα 2007).

3 Οἱ ἀπορίες μας... -Τί εἶναι τά «Ἀπόκρυφα» Eὐαγγέλια; -«Ἀπόκρυφα» ὀνομάζονται διάφορα κείμενα μεταγενέστερα τῶν Εὐαγγελίων καί τῶν ἄλλων βιβλίων τῆς Καινῆς Διαθήκης. Τά «Ἀπόκρυφα» βιβλία ἀναφέρονται στή ζωή τοῦ Χριστοῦ, στή δράση τῶν Ἀποστόλων ἤ περιέχουν κάποιες ἀποκαλύψεις. Ὅμως ἀμφισβητεῖται ἡ θεοπνευστία καί ἡ γνησιότητά τους, γιατί γράφτηκαν ἀπό ἄγνωστους χριστιανούς ἤ ἀκόμη καί ἀπό αἱρετικούς συγγραφεῖς, εἴτε γιά νά καλύψουν μέ φανταστικά ἐπεισόδια τά γεγονότα πού σχετίζονται μέ τή ζωή τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Μαθητῶν καί μετέπειτα Ἀποστόλων Του, εἴτε γιά νά διαδώσουν αἱρετικές ἰδέες. Τά «Ἀπόκρυφα» εἶναι πολλά καί ἡ συγγραφή τους ἔγινε ἀπό τόν δεύτερο μ.χ. αἰώνα καί μετά. Τό καθένα ἀπό αὐτά τά βιβλία ἔχει τό ὄνομα ἑνός γνωστοῦ προσώπου ἀπό τήν πρώτη Ἐκκλησία, π.χ. «Κατά Θωμᾶν Εὐαγγέλιο», «Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰούδα», «Εὐαγγέλιο τοῦ Φιλίππου», «Πράξεις Πέτρου», «Ἐπιστολή τῶν ἕντεκα Ἀποστόλων», «Ἀποκάλυψη Παύλου» κ.ἄ. Ἀντίστοιχο ζήτημα ὑπάρχει καί μέ τά «ἀπόκρυφα» τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού προέρχονται ἀπό τήν περίοδο 200 π.χ. ἕως 100 μ.χ. καί περιέχουν τίς θρησκευτικές ἀντιλήψεις καί προσδοκίες τοῦ ἰουδαϊκοῦ λαοῦ τῆς ἐποχῆς τους. Τά ἔργα αυτά εἶναι γραμμένα σέ ἀπομίμηση τῶν κανονικῶν βιβλίων καί ἀποδίδονται ψευδῶς σέ γνωστούς βιβλικούς συγγραφεῖς γιά νά ἔχουν κύρος καί νά γίνουν ἀποδεκτά. Ὅλα τά «Ἀπόκρυφα» βιβλία ἀποκλείστηκαν ἀπό τόν λεγόμενο «Κανόνα» τῶν βιβλίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἐπειδή τό περιεχόμενο τους θεωρήθηκε ξένο πρός τό εὐαγγελικό μήνυμα τῆς σωτηρίας. Οἱ χριστιανοί γιά νά διακρίνουν τά αὐθεντικά κείμενα τῶν Ἀποστόλων ἀπό τά ψευδεπίγραφα πού κυκλοφοροῦσαν τότε, ξεχώρισαν τά 27 βιβλία ὡς τά μόνα γνήσια καί κανονικά. Αὐτά ἀποτέλεσαν τό τελικό σῶμα τῶν κανονικῶν βιβλίων τῆς Καινῆς Διαθήκης καί ἡ πρώτη πληροφορία γιά τόν «Κανόνα» τῆς Κ.Δ. ὑπάρχει ἀπό τό ἔτος 367 σέ ἐπιστολή τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου.. Λύση Παροιμιῶν: 1α, 2β, 3β, 4α, 5α, 6γ, 7β, 8α, 9γ, 10γ, 11β. Λύση ἀκροστιχίδας: ΜΟΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ, ΤΑ- ΞΙΑΡΧΕΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΟΡΚΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΙΑΚΩΒΟΣ, ΤΟΠΛΟΥ, ΕΙΚΟΝΕΣ. Λύσεις κρητικῆς διαλέκτου: 1-10, 2-9, 3-6, 4-7, 5-8, 6-5, 7-3, 8-2, 9-4, 10-1, 11-13, 12-19, 13-14, 14-17, 15-11, 16-18, 17-20, 18-12, 19-15, Λύση συλλαβικοῦ σταυρόλεξου: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΣΑΚΑ-ΚΑΣΑ, 2. ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΑ-ΡΙΚΑ, 3. ΜΑΡΕΣ-ΡΑΜΑΖΑΝΙ, 4. ΚΑΤΑ-ΜΑΚΑΡΙ, 5. ΠΕΝΑ- ΝΑΜΑ. ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΣΑΚΑ-ΚΑΦΕΣ, 2. ΚΑΤΑΜΑΤΑ, 3. ΦΑΡΕΣ, 4. ΚΑΤΙ ΜΑΝΑ, 5. ΣΑΚΑΡΑΚΑ, 6. ΜΑΡΙΝΑ, 7. ΟΡΙΖΑ, 8. ΚΑΝΙΣΤΡΟ. Λύσεις σταυρόλεξου: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. NEΣTOΡAΣ, 2. ΙΤΑΛΙΑ, 7. ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ, 8. ΚΥΨΕΛΗ, 10. ΟΧΙ 11. ΦΑΣΚΟ- ΜΗΛΟ, 12. ΜΑΤΙΑ, 13. ΠΙΝΔΟΣ, 16. ΣΚΕΠΗ, 17. ΕΛΒΕΤΙΑ, 18. ΣΑΡΑΝΤΑΡΑ. ΚΑΘΕΤΑ: 2. ΕΙΣΟΔΙΑ, 3. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, 5. ΑΕΤΟΣ, 6. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 9. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, 12. ΜΗΝΑΣ, 14. ΔΙΚΤΗ, 15. ΕΛΙΑ. Λύση κρυπτόλεξου: ΑΓΑΠΗ, ΧΑΡΑ, ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΤΗTA, ΑΓΑΘΟΣΥΝΗ, ΠΙΣΤΗ, ΠΡΑΟΤΗΤΑ, ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ.

4 Δάσκαλος: Ἄν ἔχεις πέντε μῆλα καί σοῦ δώσει ὁ Κώστας ἄλλα τρία, πόσα θά ἔχεις: Νίκος: Πέντε. Δάσκαλος: Ἀφοῦ ὁ Κώστας σοῦ δίνει ἄλλα τρία... Νίκος: Μά κύριε, ἔχω μαλώσει μέ τόν Κώστα καί εἶμαι σίγουρος ὅτι δέν θά μοῦ τά δώσει! -Σήκω, Ἑλενίτσα, νά πᾶμε στήν ἐκκλησία νά μεταλάβεις. -Δέν μπορῶ μαμά, νά μεταλάβω σήμερα, γιατί ἀρτύθηκα. -Πότε ἀρτύθηκες; -Στόν ὕπνο μου, εἶδα πώς ἔφαγα γαλακτομπούρεκο, πού ἔχει καί αὐγά καί γάλα καί βούτυρο... Κάποιος ζητᾶ θέση νυκτεριννοῦ φύλακα σέ μιά τράπεζα. -Πρέπει νά μένεις ὅλη τή νύκτα κλεισμένος μέσα. Θά τά καταφέρεις; τόν ρωτάει ὁ διευθυντής. -Μήν ἀνησυχεῖτε, κύριε διευθυντά, εἶμαι μαθημένος. Ἔμεινα ὀκτώ χρόνια κλεισμένος σέ φυλακή γιά κλοπή... Δασκάλα: Σ αὐτό τό κουτί ἔχω ἕνα φίδι μέ δέκα πόδια. Τό χιοῦμορ εἶναι... ζωή!!! Ἀντιστοίχιση Μαθητής: Δέ μέ γελᾶτε, κυρία! Τά φίδια δέν ἔχουν πόδια. Στό μάθημα τῆς Χημείας: -Θά μᾶς πεῖς παιδί μου τί εἶναι τό θεϊκό ὀξύ; -Μάλιστα κύριε. Χμμμ..., ἔεε... τό ξέρω... ἐδῶ τό ἔχω στήν ἄκρη τῆς γλώσσας μου... -Φτυ...φτύσετο παιδί μου γρήγορα, θά δηλητηριαστεῖς...!!. Ἕνα μικρό παιδί γυρίζει ἀπό τά παιγνίδια καταλερωμένο καί ὁ πατέρας του τό μαλώνει: -Δέ ντρέπεσαι πού ἦρθες βουτηγμένος στή λάσπη; Ἔγινες σάν γουρουνάκι... Ξέρεις τί εἶναι τό γουρουνάκι; -Ξέρω, μπαμπά, εἶναι τό παιδί τοῦ γουρουνιοῦ... Ὁ πατέρας ρωτάει τόν Τάκη:: -Ντροπή σου, καημένε. Πέντε χρόνια πᾶς σχολεῖο καί μόνο μέχρι τό 10 ξέρεις νά μετρᾶς! Τί δουλειά θά κάνεις ὅταν μεγαλώσεις, ἄν συνεχίσεις ἔτσι; Καί ὁ Τάκης ἀπαντᾶ: -Μή στεναχωριέσαι, μπαμπά, μπορῶ νά γίνω διαιτητής πυγμαχίας πού μετρᾶ μόνο μέχρι τό δέκα... Ἕνωσε καθεμία ἀπό τίς λέξεις τῆς πρώτης στήλης μέ τήν ἀντίστοιχη λέξη πού ταιριάζει ἀπό τή δεύτερη στήλη. Πολιοῦχος Θεσσαλονίκης Φθινόπωρο Δίας Μιχαίας Ὄχι Ἐξομολόγηση Προστάτης ἀθλητῶν Ἅγιος Φίλιππος Θυμιατό Ἅγιοι Κοσμᾶς καί Διαμιανός Ἐποχή Κάρβουνο Πρωτόκλητος Ἅγιος Νέστορας Ἀκρόπολη Ἅγιος Δημήτριος Ταξιάρχης Θεοτόκος Μετάνοια Ὄρη Ἴδη Ἀνάργυροι Ἀθήνα Προφήτης Ἅγιος Ἀνδρέας Εἰσόδια Μεταξᾶς 14 Νοεμβρίου Ἀρχάγγελος Μιχαήλ

5 Π α ρ ο ι μ ί ε ς : Βρεῖτε τή σωστή ἑρμηνεία τῆς κάθε παροιμίας. 1. Πέσε πίτα νά σέ φάω. α) Ὁ τεμπέλης καί ὁ ἀκαμάτης τά θέλει ὅλα ἕτοιμα. β) Λέγεται γιά ὅποιον εἶναι λαίμαργος. γ) Λέγεται γιά κάποιον πού τοῦ ἀρέσουν οἱ πίτες. 2. Τραβᾶτε με κι ἄς κλαίω. α) Ὅταν τραβᾶμε τά παιδιά μέ τό ζόρι βάζουν τά κλάματα. β) Προσποιούμαστε ὅτι δέν θέλουμε κάτι, τό ὁποῖο τελικά δῆθεν ἀναγκαζόμαστε νά δεχθοῦμε. γ) Λέγεται γιά νά δηλωθεῖ ἡ ὑπερβολική πίεση πού πληγώνει. 3. Καινούριο κοσκινάκι μου καί ποῦ νά σέ κρεμάσω. α) Τό καινούριο κόσκινο πρέπει νά κρεμαστεῖ σέ εἰδική θέση. β) Λέγεται γιά κάθετι νέο πού στήν ἀρχή μᾶς ἐντυπωσιάζει καί τό προσέχουμε πολύ. γ) Τά νέα σκεύη πρέπει νά τοποθετοῦνται σέ διαφορετική θέση ἀπό τά παλαιά. 4. Ὁ λύκος στήν ἀναμπουμπούλα χαίρεται. α) Ὁ κακοπροαίρετος ἐκμεταλλεύεται τίς ἀνώμαλες καταστάσεις πρός ὄφελός του. β) Ὁ λύκος στήν κακοκαιρία ἁρπάζει τά πρόβατα. γ) Ὁ κακός ἄνθρωπος χαίρεται στίς δύσκολες στιγμές. 5. Κάλλιο νά νιώθεις, παρά νά σπρώχνεις. α) Μέ τή βία δέν πετυχαίνει κανείς τά καλύτερα ἀποτελέσματα. β) Εἶναι καλύτερα νά χρησιμοποιεῖ κανείς σωστά τό μυαλό του παρά τή δύναμή του. γ) Καλύτερα νά ἔχεις αἰσθήματα γιά κάποιον παρά νά τόν σπρώχνεις. 6. Παλιά ἀλεπού στήν παγίδα δέν πιάνεται. α) Ὅσο μεγαλώνει ὁ ἄνθρωπος, αὐξάνουν καί οἱ ἐμπειρίες του. β) Οἱ νεαρές ἀλεποῦδες πέφτουν εὔκολα στήν παγίδα τῶν κυνηγῶν. γ) Ὁ ἔμπειρος ἄνθρωπος δέν ἐξαπατᾶται εὔκολα. 7. Ἀπό τό ἕνα αφτί μπαίνει κι ἀπό τό ἄλλο βγαίνει. α) Τά αὐτιά τοῦ ἀνθρώπου ἐπικοινωνοῦν μεταξύ τους. β) Λέγεται γιά ὅποιον δέν δίνει καμιά σημασία σ ὅ,τι τοῦ λένε. γ) Ὅταν μᾶς μιλᾶνε οἱ ἄλλοι θά πρέπει νά ἀκοῦμε καί ἀπό τά δύο αὐτιά. 8. Τό δέντρο κρίνεται ἀπό τόν καρπό του. α) Ὁ ἄνθρωπος κρίνεται ἀπό τί παιδιά βγάζει καί ἀπό τά ἀποτελέσματα τῶν πράξεών του. β) Τά δέντρα πού ἔχουν καρπούς εἶναι πιό χρήσιμα στόν ἄνθρωπο. γ) Τό δέντρο εἶναι ἄχρηστο ἐάν δέν καρποφορήσει. 9. Ἀγάλια-ἀγάλια γίνεται ἡ ἀγγουρίδα μέλι. α) Τό μέλι γίνεται καί ἀπό τήν ἀγγουρίδα. β) Ἡ πράσινο σταφύλι θά γίνει γλυκό σάν τό μέλι. γ) Ὅλα θέλουν τόν χρόνο τους γιά νά γίνουν σωστά. 10.Ἡ δουλειά ντροπή δέν ἔχει καί χαρᾶς τον πού τήν ἔχει. α) Ὁ ἄνθρωπος πού δέν ἔχει δουλειά δέν ἔχει καί χαρά. β) Ἡ δουλειά δέν εἶναι ντροπή γιά ὅποιον ντρέπεται. γ) Ἡ δουλειά δέν εἶναι ντροπή, ἄλλα εὐτυχία γιά αὐτόν πού τήν ἔχει. 11. Nέος ἀκαμάτης, γέρος διακονιάρης. α) Οἱ νέοι εἶναι συνήθως τεμπέληδες καί οἱ γέροι ἐργατικοί. β) Ἄν δέν δουλέψεις ὅταν εἶσαι νέος, θά ζητιανεύεις γέρος. γ) Ὁ ἐργατικός ἄνθρωπος φαίνεται ἀπό τά νιάτα του.

6 Ἡ ἀκροστιχίδα τοῦ «Μετανοεῖτε» Ὁ Ὅσιος Νίκων, πού ἡ μνήμη του τιμᾶται στίς 26 Νοεμβρίου, ἔλαβε τήν ἐπωνυμία «Μετανοεῖτε», ἐπειδή κήρυττε τό Εὐαγγέλιο τονίζοντας τή μετάνοια. Μ _ Ἀλλιῶς τό μοναστήρι. Ε _ Εἶναι ὁ Ἅγιος Λουκᾶς. Τ Ἑορτάζουν στίς 8 Νοεμβρίου. Α Ὁ Πρωτόκλητος μαθητής τοῦ Κυρίου. Ν _ Ὁ προστάτης Ἅγιος τῶν ἀθλητῶν. Ο Ἀπαγορευμένος γιά τούς Χριστιανούς. Ε _ Ἕνας ἀπό τούς ἐννέα καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ι...ὁ Ἀδελφόθεος πού ἔγραψε μία Καθολική Ἐπιστολή. Τ _ Σταυροπηγιακή Μονή τῆς Ἀνατολικῆς Κρήτης. Ε Τίς τιμοῦμε ἀλλά δέν τίς λατρεύουμε. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας Στίς 8 Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τή Σύναξη τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί ὅλων τῶν Ἀγγελικῶν δυνάμεων. Χρωμάτισε τόν Ἀρχάγγελο Μιχαήλ τῆς εἰκόνας. Κ ρ η τ ι κ ή δ ι ά λ ε κ τ ο ς Βρεῖτε τί σημαίνουν οἱ λέξεις τῆς κρητικῆς διαλέκτου : 1. προβαίρνω 1. σκουπίζω 2. ντρέτα 2. σημαδεύω 3. ξανοίγω 3. πρωί 4. ἀνεβόλεµα 4. φιλοξενῶ 5. ἀργατινή 5. κατήφορος 6. χύμα 6. κοιτάζω 7. ταχυνή 7. ἀνήφορος 8. ξαμώνω 8. βράδυ 9. κονεύω 9. ἴσια 10. παστρεύω 10. ἐμφανίζομαι 11. ταραχίζω 11. ψητός 12. ξωμένω 12. σαλιγκάρι 13. συνορίζομαι 13. στενοχωρῶ 14. ψεγάδι 14. συναγωνίζομαι 15. ὀφτός 15. μοῦ ἀρέσει 16. τευτέρι 16. προαισθάνομαι 17. πῆδος 17. ἐλάττωμα 18. χοχλιός 18. σημειωματάριο 19. ρέγομαι 19. διανυχτερεύω 20. ψυχανεμίζομαι 20. ἅλμα Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Kάτω Χωριοῦ Ἱεράπετρας

7 ΣΥΝΤΑΓΗ: Μουσταλευριά Υλικα: P 5 ποτήρια νεροῦ κομμένο μοῦστο, Q 3/4 ποτηριοῦ νεροῦ ἀλεύρι γιά ὅλες τίς χρήσεις, π 1/4 ποτηριοῦ νεροῦ σιμιγδάλι ψιλό, O 1/2 κουταλάκι γλυκοῦ κοπανισμένη μαστίχα, Q1 κουταλάκι σούπας θυμαρίσιο μέλι, O 1 φλιτζάνι καβουρδισμένα ἀμύγδαλα O Γιά τό γαρνίρισμα: 1/2 φλιτζάνι καβουρδισμένο σουσάμι καί κανέλα. Τρόπος ἐκτέ λεσης: Ἡ μουσταλευριά ἑτοιμάζεται σέ 15 λεπτά. Πρῶτα βάζετε τό μοῦστο σέ κατσαρόλα γιά νά ζεσταθεῖ. Στή συνέχεια προσθέσετε τό ἀλεύρι καί τό σιμιγδάλι ἀνακατεύοντας μέ σύρμα (ὄχι μέ κουτάλα) γιά νά μή σβολιάσουν. Ἔπειτα ρίξετε τό μέλι, τά ἀμύγδαλα καί τή μαστίχα συνεχίζοντας τό ἀνακάτεμα. Μόλις ἡ μουσταλευριά πάρει μία βράση, τήν ἀδειάζετε σέ μπολάκια ἤ σέ ἕνα μεγάλο πυρίμαχο σκεύος. Μετά τήν πασπαλίζετε ὅσο εἶναι ἀκόμα ζεστή μέ καβουρδισμένο σουσάμι καί κανέλα καί ἡ μουσταλευριά σας εἶναι ἕτοιμη. Καλή ἐπιτυχία! Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας Σ υ λ λ α β ι κ ό σ τ α υ ρ ό λ ε ξ ο ΣΑ ΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Ἀπαραίτητη στούς... μαθητές-ἀλλιῶς τό κασόνι. 2. Ὁ σχετικός μέ τήν κατάφαση-τό μισό ἀπό τά...μπαχαρικά. 3. «Ἄρες,..., κουταμάρες» λέει ὁ λαός- Μήνας νηστείας τῶν Μωαμεθανῶν. 4. Δισύλλαβη πρόθεση-εὐχή...ἐπιθυμίας. 5. Μέ αὐτή γράφαμε κάποτε-ἀπαραίτητο γιά τή θεία Κοινωνία. ΚΑΘΕΤΑ: 1. Ὅ,τι καί τό 1 ὁριζόντια-προσφέρεται... στό καφενεῖο. 2. Τόν κοιτάζω... μέσα στά μάτια (μέ μιά λέξη). 3. Οἱ φυλές, τά σόϊα (γεννιές)... διαφορετικά. 4. Ἀπό αὐτό λείπει... γιά νά συμπληρωθεῖ.-τό πιό γλυκό...ὄνομα. 5. Παλιό αὐτοκίνητο γιά... ἀπόσυρση. 6. Ἑορτάζει στίς 17 Ἰουλίου. 7. «Βράσε...» λέει ὁ λαός σέ ἀμηχανία. 8. Ἀλλιῶς τό καλάθι, τό πανέρι. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας

8 Σ τ α υ ρ ό λ ε ξ ο Ὁριζόντια: 1. Ὁ προστάτης Ἅγιος τῶν ἀθλητῶν εἶναι ὁ Ἅγιος..., 4. Μᾶς κήρυξε τόν πόλεμο τό 1940, 7. Μεγάλος Ὠκεανός, 8. Τό σπίτι τῆς μέλισσας, 10 Τό εἶπε ἡ Ἑλλάδα στίς 28 Ὀκτωβρίου 1940, 11. Ἕνα βότανο, 12. «Φᾶτε... ψάρι καί κοιλιά περίδρομο»., 13. Δοξασμένο βουνό τῆς πατρίδας μας, 16. Τήν 28η Ὀκτωβρίου ἑορτάζει ἡ Ἁγία..., 17. Χώρα τῆς Εὐρώπης, 18. Λαϊκή ὀνομασία τῆς Σαρακοστῆς. Κάθετα: 2. Ἑορτή τῆς Παναγίας, 3. Οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς καί Δαμιανός, 5. Περήφανο πουλί τῶν βουνῶν, 6. Μεγάλος Mακεδόνας βασιλιάς τῶν Ἑλλήνων, 9. Ἀρωματικό λουλούδι, 12. Στρατιωτικός Ἅγιος πού ἡ μνήμη του ἑορτάζεται τό Νοέμβριο, 14. Βουνό τῆς Κρήτης, 15. Εὐλογημένο δέντρο. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Κάτω Χωριοῦ Ἱεράπετρας. Τό κρυπτόλεξο τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Ε Κ Γ Ρ Α Τ Ε Ι Α Μ Ο Μ Ι Κ Π Α Ι Λ Ο Γ Χ Α Ο Ο Ρ Υ Μ Υ Α Α Θ Η Κ Κ Α Υ Η Ρ Ι Χ Μ Β Π Κ Ζ Ρ Ν Π Ν Μ Γ Α Δ Α Μ Ι Α Ο Τ Ο Η Μ Α Γ Γ Δ Μ Ε Τ Θ Ι Μ Σ Χ Α Α Κ Α Κ Ο Ρ Υ Μ Ο Κ Α Κ Θ Τ Μ Μ Σ Λ Μ Η Ν Π Ρ Α Ο Τ Η Τ Α Ι Ι Ν Η Σ Α Ε Σ Α Σ Ο Σ Ι Α Σ Ω Τ Ι Ω Υ Ε Υ Φ Η Μ Ι Ι Η Ο Α Δ Ν Ο Σ Δ Ι Σ Κ Ο Σ Α Ρ Τ Η Φ Ο Ρ Ι Ο Ο Σ Α Χ Ρ Η Σ Τ Ο Τ Η Τ Α Ν Ι Βρεῖτε κάθετα, ὁριζόντια καί διαγώνια τά ἐννέα χαρίσματα ἤ καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Πρός Γαλάτας Ἐπιστολή 5,22-26). Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας

#!!

#!! 浅 谈 日 本 的 文 化 外 交 吴 咏 梅 近 年 来 日 本 实 行 借 助 动 漫 影 视 等 软 实 力 促 进 与 海 外 的 相 互 理 解 和 友 好 输 出 其 价 值 观 和 提 高 国 家 形 象 的 新 型 文 化 外 交 战 略 为 扩 大 其 对 国 际 事 务 的 影 响 力 提 高 国 际 地 位 实 现 政 治 大 国 的 目 标 而 做 出 了 种 种 努 力 日

Διαβάστε περισσότερα

標準 BIG 中文字型碼表 A 0 9 B C D E F 一 乙 丁 七 乃 九 了 二 人 儿 入 八 几 刀 刁 力 匕 十 卜 又 三 下 丈 上 丫 丸 凡 久 么 也 乞 于 亡 兀 刃 勺 千 叉 口 土 士 夕 大 女 子 孑 孓 寸 小 尢 尸 山 川 工 己 已 巳 巾 干 廾

標準 BIG 中文字型碼表 A 0 9 B C D E F 一 乙 丁 七 乃 九 了 二 人 儿 入 八 几 刀 刁 力 匕 十 卜 又 三 下 丈 上 丫 丸 凡 久 么 也 乞 于 亡 兀 刃 勺 千 叉 口 土 士 夕 大 女 子 孑 孓 寸 小 尢 尸 山 川 工 己 已 巳 巾 干 廾 標準 BIG 中文字型碼表 A 0 9 B C D E F B C D ± E F A 0 9 B C D E F 兙 兛 兞 兝 兡 兣 嗧 瓩 糎 0 B 9 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ C Ⅷ Ⅸ Ⅹ 〡 〢 〣 〤 〥 〦 〧 〨 〩 十 卄 卅 D B C D E F G H I J K L M N O P Q E R S T U V W X Y Z a b c d e f g F h i

Διαβάστε περισσότερα

① ⑰ ⒀ ⒐ ② ⑱ ⒁ ⒑ 〡 〱 ぁ ③ ⑲ ⒂ ⒒ 〢 〲 あ ④ ⑳ ⒃ ⒓ 〣 〳 ぃ ⑤ ⑴ ⒄ ⒔ 〤 〴 い ⑥ ⑵ ⒅ ⒕ 々 〥 〵 ぅ ⑦ ⑶ ⒆ ⒖ 〆 〦 う ⑧ ⑷ ⒇ ⒗ 〇 〧 ぇ ⑨ ⑸ ⒈ ⒘ 〨 ⑩ ⑹ ⒉ ⒙ 〩 ⑪ ⑺ ⒊ ⒚ ⓪ ⑯ ⑿ ⒏ え ぉ お

① ⑰ ⒀ ⒐ ② ⑱ ⒁ ⒑ 〡 〱 ぁ ③ ⑲ ⒂ ⒒ 〢 〲 あ ④ ⑳ ⒃ ⒓ 〣 〳 ぃ ⑤ ⑴ ⒄ ⒔ 〤 〴 い ⑥ ⑵ ⒅ ⒕ 々 〥 〵 ぅ ⑦ ⑶ ⒆ ⒖ 〆 〦 う ⑧ ⑷ ⒇ ⒗ 〇 〧 ぇ ⑨ ⑸ ⒈ ⒘ 〨 ⑩ ⑹ ⒉ ⒙ 〩 ⑪ ⑺ ⒊ ⒚ ⓪ ⑯ ⑿ ⒏ え ぉ お ! " @ P Q R ` a b p q r # S c s $ % & ' ( G H T U V W X d e f g h t u v w x ) I Y i y * : J Z j z + ; K [ k {, -. / < = >? L M N O \ ] ^ _ l m n o } ~ À Ð à ð ΐ Π ΰ π ϐ Ϡ ϰ Ѐ А Р а р Ѐ Ѡ Ѱ Ҁ Ґ Ҡ Ұ Ӏ Ӑ

Διαβάστε περισσότερα

㲁 㱾 㲂 㱿 㲃 㲀 ኇห ᓆ㠬 敗 敜高雄市佛教會於九十八年六月六日假元亨寺舉辦 HINI新流 感消災祈安法會 由理事長淨明法師率領全體理 監事暨高雄市各寺 院法師 信眾等雲集一堂 虔誠持誦 藥師琉璃光如來本願功德經 大悲咒 一0八遍 以及佛前大供 願祈風調雨順 國泰民安 吉星 高照 遠離疫區 如意保安寧 攝影 王清江 ᐙ ᙘ 3 ኇห ᓆ㠬 妙林 第二十一卷六月號 雙(月刊 )西元二OO九年六月三十日

Διαβάστε περισσότερα

總目186-運輸署

總目186-運輸署 管 制 人 員 : 運 輸 署 署 長 會 交 代 本 總 目 下 的 開 支 二 零 一 六 至 一 七 年 度 預 算... 28.585 億 元 二 零 一 六 至 一 七 年 度 的 編 制 上 限 ( 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 值 ) 相 等 於 由 二 零 一 六 年 三 月 三 十 一 日 預 算 設 有 的 1 5 3 6 個 非 首 長 級 職 位, 增 至 二 零

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - chead095.doc

Microsoft Word - chead095.doc 管 制 人 员 : 康 乐 及 文 化 事 务 署 署 长 会 交 代 本 总 目 下 的 开 支 二 O 一 O 至 一 一 年 度 预 算... 54.547 亿 元 二 O 一 O 至 一 一 年 度 的 编 制 上 限 ( 按 薪 级 中 点 估 计 的 年 薪 值 ) 相 等 于 由 二 O 一 O 年 三 月 三 十 一 日 预 算 设 有 的 8 049 个 非 首 长 级 职 位,

Διαβάστε περισσότερα

ABC Amber Text Converter

ABC Amber Text Converter 释 迦 牟 尼 佛 广 传 白 莲 花 论 全 知 麦 彭 仁 波 切 著 下 一 页 Page 1 一 功 德 品 上 一 页 首 页 下 一 页 一 功 德 品 总 体 说 来, 以 业 力 感 召 而 轮 回 于 三 界 中 之 众 生, 无 有 能 摆 脱 三 大 痛 苦 抛 开 束 缚 的 自 由, 因 而 也 得 不 到 任 何 究 竟 的 安 乐 自 在 正 因 为 他 们 从 无 始

Διαβάστε περισσότερα

14 農 幼 體 弱 病 父 捨 寺 廟 母 罷 乃 放 牧 母 寵 愛 深 刻 影 響 展 弗 洛 伊 且 影 響 質 母 寵 愛 孩 產 服 覺 致 真 病 照 顱 幼 又 母 希 望 寄 托 遊 戲 必 攘 龍 典 慈 記 記 載 嬉 戲 車 輻 版 冠 碎 版 筍 牧 又 牧 慣 養 食 續

14 農 幼 體 弱 病 父 捨 寺 廟 母 罷 乃 放 牧 母 寵 愛 深 刻 影 響 展 弗 洛 伊 且 影 響 質 母 寵 愛 孩 產 服 覺 致 真 病 照 顱 幼 又 母 希 望 寄 托 遊 戲 必 攘 龍 典 慈 記 記 載 嬉 戲 車 輻 版 冠 碎 版 筍 牧 又 牧 慣 養 食 續 回 h 榕 尋 物 少 孤 伶 顛 沛 流 離 馳 騁 場 風 霜 既 享 尊 榮 叉 廢 除 宰 頻 獄 嗜 獨 裁 趙 翼 割 記 聖 賢 豪 傑 路 賊 兼 害 虐 待 狂 病 症 痛 滅 輕 恐 懼 冀 永 保 戮 凌 博 聽 酷 少 注 早 步 析 驅 恐 怖 限 獨 裁 素 什 麼 機 嗜 做 創 業 召 目 標 什 麼 界 喜 想 深 暸 恐 怖 們 讀 答 問 題 巨 壁 艾 又 w

Διαβάστε περισσότερα

616 622 605 618. 644 757 j.. 795^ (. 806 820. 878. 880. 894 906 Li 909 958. 977. 10M ( 1036 ( )..

616 622 605 618. 644 757 j.. 795^ (. 806 820. 878. 880. 894 906 Li 909 958. 977. 10M ( 1036 ( ).. 221 P0). 208. 207 ) 196 199 208. 210 Zhi) 226 Γ 236 ( 257. 328. 535. 550. m (. 607 616 622 605 618. 644 757 j.. 795^ (. 806 820. 878. 880. 894 906 Li 909 958. 977. 10M ( 1036 ( ).. 1065 1068 1129 1131

Διαβάστε περισσότερα

水 产 学 报 卷 : ; ; ; 立 式 型 曲 面 网 板 起 源 于 上 世 纪 年 代 的 日 本, 由 于 其 结 构 类 似 于 飞 机 的 机 翼, 同 时 有 板 面 折 角 和 后 退 角, 因 此 网 板 扩 张 性 能 高 稳 定 性 好, 现 已 在 日 本 韩 国 美 国

水 产 学 报 卷 : ; ; ; 立 式 型 曲 面 网 板 起 源 于 上 世 纪 年 代 的 日 本, 由 于 其 结 构 类 似 于 飞 机 的 机 翼, 同 时 有 板 面 折 角 和 后 退 角, 因 此 网 板 扩 张 性 能 高 稳 定 性 好, 现 已 在 日 本 韩 国 美 国 第 卷 第 期 年 月 水 产 学 报.,., 文 章 编 号 : - ( ) - - 立 式 型 曲 面 网 板 的 水 动 力 性 能 王 明 彦, 王 锦 浩, 张 勋, 郁 岳 峰, 徐 宝 生 (. 中 国 水 产 科 学 研 究 院 东 海 水 产 研 究 所 农 业 部 海 洋 与 河 口 渔 业 重 点 开 放 实 验 室, 上 海 ;. 中 水 远 洋 渔 业 有 限 责 任 公

Διαβάστε περισσότερα

總目160-香港電台

總目160-香港電台 管 制 人 員 : 廣 播 處 長 會 交 代 本 總 目 下 的 開 支 二 零 一 五 至 一 六 年 度 預 算... 8.231 億 元 二 零 一 五 至 一 六 年 度 的 編 制 上 限 ( 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 值 ) 相 等 於 由 二 零 一 五 年 三 月 三 十 一 日 預 算 設 有 的 691 個 非 首 長 級 職 位, 增 至 二 零 一 六 年 三

Διαβάστε περισσότερα

總目100-海事處

總目100-海事處 管 制 人 员 : 海 事 处 处 长 会 交 代 本 总 目 下 的 开 支 二 零 一 六 至 一 七 年 度 预 算... 1 3. 1 0 7 亿 元 二 零 一 六 至 一 七 年 度 的 编 制 上 限 ( 按 薪 级 中 点 估 计 的 年 薪 值 ) 相 等 于 由 二 零 一 六 年 三 月 三 十 一 日 预 算 设 有 的 1 3 7 6 个 非 首 长 级 职 位, 增 至

Διαβάστε περισσότερα

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ { { { { { ~ ~ α { α α α ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ⅠⅡⅢ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ { { { { { { { { { { { 珔 珔 珔 珔 ~ ~ ~ ~ ~ ~ { [ ] [ ] { 1 1 1 1 σ σ σ σ { 1 2 σ { { ⅠⅡⅢ Ⅰ Ⅱ v v v { Δ Δ Δ Δ Δ Δ { { δ δ δ {

Διαβάστε περισσότερα

我 出 生 于 佩 特 雷, 是 古 老 的 麝 香 葡 萄 酒 产 区, 我 至 今 还 记 得 那 段 浪 漫 的 故 事 :Gustav Claus 着 迷 于 Dafne 那 双 迷 人 的 眼 睛, 于 是 将 黑 葡 萄 酒 以 Mavro dafne/dafne 的 黑 眼 睛 命 名

我 出 生 于 佩 特 雷, 是 古 老 的 麝 香 葡 萄 酒 产 区, 我 至 今 还 记 得 那 段 浪 漫 的 故 事 :Gustav Claus 着 迷 于 Dafne 那 双 迷 人 的 眼 睛, 于 是 将 黑 葡 萄 酒 以 Mavro dafne/dafne 的 黑 眼 睛 命 名 Να είχα νερό απ τον τόπο μου 如 果 可 以 我 愿 饮 家 乡 水, και μήλα απ τη μηλιά μου, 吃 我 家 苹 果 树 上 的 苹 果 σταφύλι ροδοστάφυλο 品 尝 我 家 葡 萄 架 上 那 些 απ την κληματαριά μου 味 美 多 汁 的 葡 萄 Δημοτικό τραγούδι 希 腊 传 统 民 歌

Διαβάστε περισσότερα

影畫集錦㜬 2 敗 教新春前夕 本寺舉行圍爐餐敘 席開百桌 由淨明和尚主持 住持和尚感謝年來住眾 的發心以及居士大德的護持 同時期許大眾 新的一年道業精進 法喜充滿 與會佳賓高雄市吳 副市長等地方首長 各級長官 以及所屬分院法師信眾 友寺僧俗二眾 護法居士等齊聚齋堂相 互恭喜 彼此祝福 歡喜享用香積組連日來調理準備的蔬食妙供 (王清江 攝影 104.02.14) 敚 敜農曆正月初一日凌晨 高雄市政府暨打鼓岩元亨寺

Διαβάστε περισσότερα

第 9 卷 江 南 大 学 学 报 人 文 社 会 科 学 版 Z 第 2 期 掌握 是指在 表 层 知 识 教 学 过 程 中 学 生 对 表 层 知 识 的 掌 想 方法有所悟 有所体会 5 数学思想 方法教学是循环往 握 学生掌握 了 一 定 量 的 数 学 表 层 知 识 是 学 生 能 够

第 9 卷 江 南 大 学 学 报 人 文 社 会 科 学 版 Z 第 2 期 掌握 是指在 表 层 知 识 教 学 过 程 中 学 生 对 表 层 知 识 的 掌 想 方法有所悟 有所体会 5 数学思想 方法教学是循环往 握 学生掌握 了 一 定 量 的 数 学 表 层 知 识 是 学 生 能 够 江南大学学报 人文社会科学版 第9卷 Z第2期 2010 年 12 月 犑 狅狌 狉狀犪 犾狅 犳犑 犻 犪狀犵狀犪狀犝狀 犻 狏 犲 狉 狊 犻 狋 犎狌犿犪狀 犻 狋 犻 犲 狊牔 犛狅 犮 犻 犪 犾犛 犮 犻 犲狀犮 犲 狊 狔 Vo l 9 Z2 Dec 2010 数学教学 初中数学教学研究 雍兴智 南部县四龙乡小学 四川 南部 637300 不论我们选教什么 学 科 务 必 使 学 生

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9FAB7C0BFC6D1A7BCBCCAF5B4F3D1A7B9D8D3DA32303135C4EAD5D0C9FAD7A8D2B5B8FCB8C4B5C4B9ABB8E6>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9FAB7C0BFC6D1A7BCBCCAF5B4F3D1A7B9D8D3DA32303135C4EAD5D0C9FAD7A8D2B5B8FCB8C4B5C4B9ABB8E6> 2015 年 硕 士 研 究 生 入 学 考 试 自 命 题 科 目 考 试 大 纲 科 目 代 码 :830 科 目 名 称 : 辐 射 防 护 与 安 全 一. 考 试 要 求 主 要 考 查 学 生 对 辐 射 防 护 与 安 全 基 本 概 念 的 理 解 与 掌 握 ; 对 辐 射 剂 量 辐 射 探 测 辐 射 防 护 辐 射 安 全 的 理 解 与 掌 握 ; 以 及 运 用 基 本

Διαβάστε περισσότερα

蔡 摇 凯, 等 援 化 疗 增 强 肿 瘤 免 疫 原 性 的 研 究 进 展 猿 员 员 蛋 白 ( 糟 葬 造 则 藻 贼 蚤 糟 怎 造 蚤 灶 ) 等, 或 者 使 一 些 肿 瘤 细 胞 低 表 达 的 膜 蛋 白 ( 肿 瘤 免 疫 逃 逸 的 机 制 之 一 ) 表 达 增 加, 如

蔡 摇 凯, 等 援 化 疗 增 强 肿 瘤 免 疫 原 性 的 研 究 进 展 猿 员 员 蛋 白 ( 糟 葬 造 则 藻 贼 蚤 糟 怎 造 蚤 灶 ) 等, 或 者 使 一 些 肿 瘤 细 胞 低 表 达 的 膜 蛋 白 ( 肿 瘤 免 疫 逃 逸 的 机 制 之 一 ) 表 达 增 加, 如 猿 员 园 中 国 肿 瘤 生 物 治 疗 杂 志 摇 澡 贼 贼 责 : 辕 辕 憎 憎 憎 援 遭 蚤 燥 贼 澡 藻 则 援 燥 则 早 悦 澡 蚤 灶 允 悦 葬 灶 糟 藻 则 月 蚤 燥 贼 澡 藻 则, 允 怎 灶 援 圆 园 园 怨, 灾 燥 造 援 员 远, 晕 燥 援 猿 阅 韵 陨 : 员 园 援 猿 愿 苑 圆 辕 躁 援 蚤 泽 泽 灶 援 员 园 园 苑 鄄 猿 愿 缘

Διαβάστε περισσότερα

01

01 Catholic Weekly Instaurare omnia in Christo 在基督內重建一切 中華郵政台北雜字第1304號執照登記為雜誌交寄 發行人 洪山川 地址 (106)台北市樂利路94號 Ϝ Җ ΟΫΥԒȞлᐎΡɒɒΟԒȟϥУΡΫѳСȁ С 電話 (02)2737-2839 傳真 (02)2737-1326 電子郵件 catholicweekly@gmail.com ѯіᖃл ϵဎϵ!!!!!!!!

Διαβάστε περισσότερα

素 4 在上述学 者 观 点 的 基 础 上本 文 认 为 员 工 需 要 一 理论与假设 同时具备创新意 识 创 新 能 力 创 新 动 机 和 创 新 机 会 才 能产生创新行为 创新 意 识 是 指 员 工 能 通 过 对 组 织 环 境 一 组织的创新战略与员工的创新行为 的解读认识到创新

素 4 在上述学 者 观 点 的 基 础 上本 文 认 为 员 工 需 要 一 理论与假设 同时具备创新意 识 创 新 能 力 创 新 动 机 和 创 新 机 会 才 能产生创新行为 创新 意 识 是 指 员 工 能 通 过 对 组 织 环 境 一 组织的创新战略与员工的创新行为 的解读认识到创新 中国人民大学学报 5 年第 5 期 N 55 OURNAL OF RENMN UNVER TY OF CHNA 组织创新战略如何转化为 员工创新行为 以中关村T 行业为例 苏中兴 张雨婷 曾湘泉 摘要 随 着 市 场 竞 争 加 剧 和 劳 动 力 成 本 快 速 上 升 越 来 越 多 的 中 国 企 业 开 始 采 用 创 新 战 略 来 应 对挑战 组织特定的战略需要匹配的员工行为作为支撑因此激发员工的创新

Διαβάστε περισσότερα

为 了 进 一 步 研 究 这 种 新 射 线 的 性 质, 搞 清 楚 这 个 不 速 之 客 的 真 实 身 份, 伦 琴 在 玻 璃 管 与 屏 幕 之 间 放 了 一 本 比 较 厚 的 书, 结 果 照 样 可 以 看 到 荧 光 随 后, 他 又 把 一 块 薄 木 板 放 在 了 书

为 了 进 一 步 研 究 这 种 新 射 线 的 性 质, 搞 清 楚 这 个 不 速 之 客 的 真 实 身 份, 伦 琴 在 玻 璃 管 与 屏 幕 之 间 放 了 一 本 比 较 厚 的 书, 结 果 照 样 可 以 看 到 荧 光 随 后, 他 又 把 一 块 薄 木 板 放 在 了 书 伦 琴 的 发 现 19 世 纪, 是 人 类 历 史 上 一 个 非 常 重 要 的 发 展 时 期 工 业 革 命 的 兴 起, 带 动 了 基 础 理 论 的 研 究 ; 反 过 来, 基 础 理 论 的 研 究 成 果, 又 进 一 步 推 动 了 工 业 的 发 展 特 别 是 19 世 纪 中 期, 随 着 电 力 的 广 泛 应 用, 人 们 对 于 生 产 过 程 中 出 现 的 放

Διαβάστε περισσότερα

. 142 135 145 48 1 5 ξ λ ϕ1 ϕ2 ξ ε η ε ξ ε ε 1 4 499 940 43 81 385 1539 14 4279634 21007820 142 143 1979 1978

Διαβάστε περισσότερα

01

01 Catholic Weekly Instaurare omnia in Christo 在基督內重建一切 Ϝ Җ ΟΫΥԒȞлᐎΡɒɒΟԒȟΝУΫΡСȁ С 12.13 中華郵政台北雜字第1304號執照登記為雜誌交寄 發行人 洪山川 地址 (106)台北市樂利路94號 地 電話 (02)2737-2839 3 ஆ ޠ Љлན ޠ Ӡଅ 4 ဒߴ Ӷజဢ ġлᚡ 7 Ҙ ڸ ᚃଲଲߞһ௦ 11 ᇻġ

Διαβάστε περισσότερα

《婚姻看法大全》

《婚姻看法大全》 數 數 不 度 不 行 女 戀 來 浪 類 不 戀 類 不 利 祿 易 易 廉 女 論 廉 () 狼 羅 流 女 廉 易 鸞 更 不 不 利 殺 廉 不 戀 若 樂 力 不 離 異 若 不 利 不 離 異 若 不 離 異 若 若 易 來 不 離 異 年 女 異 不 力 離 異 梁 女 不 若 不 易 落 女 梁 離 女 梁 不 不 辰 不 離 更 女 惡 六 不 不 不 不 離 離 度 例 北 若

Διαβάστε περισσότερα

! # % &# % %( ) #&#! % ( ) # +.! / 0 1 2 3 4 % )! & + 5 6 % #!& # & 7! 8 #&% 9! : ; +>?1 & 9! & % ( 2 2 ; & #! #! % & % & 2! %!+ &/ Α Β # % & # & #% % ( = #& #! #! & #

Διαβάστε περισσότερα

2.与 管道配套的相关设施,包 括:码 头 装卸设施 LNG接 收 站 天然气液化设施和压缩设施 储 油和储 气设施等 (二 )报 送企业 1.中 国石油天然气集 团公司 中国石油化工集团公 司 中国海 洋石油`总 公 司及其下属 油气管 网设施运营企业 2.负 责运营省内承担运输功能的油气管 网设

2.与 管道配套的相关设施,包 括:码 头 装卸设施 LNG接 收 站 天然气液化设施和压缩设施 储 油和储 气设施等 (二 )报 送企业 1.中 国石油天然气集 团公司 中国石油化工集团公 司 中国海 洋石油`总 公 司及其下属 油气管 网设施运营企业 2.负 责运营省内承担运输功能的油气管 网设 国能综监管 旺2搬 4 701号 国家能源局综禽司关于儆好油气监管 相关镱息搌邋 f 的通知 各派 出机构,中 国石油天然气集 团公 司 中国石油化工集团公 司 中国 海洋石油`总 公 司 : 为加 强油气管 网设施公 平开放监管和油气企 业成本 监管,进 一 步做好油气监管 工作,现 就有关信 息报送工作作 出如下要求,请 各 派出机构和有关油气企业认真组织落实 - 油气管网设施开放监管信患报送

Διαβάστε περισσότερα

- - - α - - - - - - - - - - - - - - - - - α - - - - - -

- - - α - - - - - - - - - - - - - - - - - α - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - α - - - - - - - - - - - - - - - - - α - - - - - - - - - α - - - - - - - - - - - - - - - - λ - - - - μ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Διαβάστε περισσότερα

27 12 13 14 15 γ- 16 17 18 19 20 21 22

27 12 13 14 15 γ- 16 17 18 19 20 21 22 1 7-5% 2 8 Z 5-HT M α 2 3 9 4 10 5 11 6 26 27 12 13 14 15 γ- 16 17 18 19 20 21 22 28 23 24 25 26 27 G G G 28 29 30 31 32 33 29 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 50 45 a 2+ h 51 Na + G 46 52 47 53 48 NaHO

Διαβάστε περισσότερα

22 8529 專 用 或 主 要 用 於 第 8525 至 8528 節 所 屬 器 具 之 零 件 23 8308 用 於 衣 服 靴 鞋 帳 蓬 手 提 包 旅 行 用 品 或 其 他 已 製 作 品 之 卑 金 屬 搭 鈕 帶 搭 鈕 之 框 架 帶 扣 帶 扣 搭 鈕 眼 環 眼 及 其

22 8529 專 用 或 主 要 用 於 第 8525 至 8528 節 所 屬 器 具 之 零 件 23 8308 用 於 衣 服 靴 鞋 帳 蓬 手 提 包 旅 行 用 品 或 其 他 已 製 作 品 之 卑 金 屬 搭 鈕 帶 搭 鈕 之 框 架 帶 扣 帶 扣 搭 鈕 眼 環 眼 及 其 附 表 一 項 次 4 位 碼 稅 號 我 國 對 哥 倫 比 亞 出 口 符 合 哥 國 零 關 稅 項 目 清 單 ( 以 2014 年 海 關 稅 則 前 4 碼 排 名 前 300 項 產 品 為 比 對 基 礎 ) 中 文 名 稱 2013/01-2013/12 2014/01-2014/12 單 位 : 金 額 ( 美 元 ) 名 次 增 減 比 (%) 全 部 貨 品 出 口 總 額

Διαβάστε περισσότερα

.. (,, ),(): ( (,,, (, (,,, (), ( ): (, ), ( ): (,,, (,,, (,,, ),( ): (,,, (, (,,, (,, (, ),(): ~ (, ~ (,, ~ (, ~ (,,, ), ( ), ( ): ( (,, ~ (,, ), ~ (

.. (,, ),(): ( (,,, (, (,,, (), ( ): (, ), ( ): (,,, (,,, (,,, ),( ): (,,, (, (,,, (,, (, ),(): ~ (, ~ (,, ~ (, ~ (,,, ), ( ), ( ): ( (,, ~ (,, ), ~ ( .. 中 国 热 带 医 学 杂 志 年 卷 主 题 索 引 (,,, ),( ): (, (,,, ( (,,, ~ (, ), (,,, (,, (,,, (, ),( ): (, (,, (,, (, (,,, ),( ): ~ (,,, (,, (,,, (,,, ),( ): ( ), ( ): - (, (, (, (,,, ),(): (,,, ), α- (,,, ), (, (,,,

Διαβάστε περισσότερα

中国药师 年第 卷第 期 C P m V N 左金丸源自元代 丹溪心法 的火方 由黄连和 型在线脱气机 S L A型自动进样器 CTO A型 吴茱萸两味药按照 的比例组成 近年来的现 柱温箱 日本 S m 公司 BPD型电子天平 代药理学研究表明 左金丸具有调节中枢 抑杀幽门 德国赛多利斯集团 BR

中国药师 年第 卷第 期 C P m V N 左金丸源自元代 丹溪心法 的火方 由黄连和 型在线脱气机 S L A型自动进样器 CTO A型 吴茱萸两味药按照 的比例组成 近年来的现 柱温箱 日本 S m 公司 BPD型电子天平 代药理学研究表明 左金丸具有调节中枢 抑杀幽门 德国赛多利斯集团 BR 研究论文 www 基于细胞色素 P 的左金丸体外药物相互作用研究 龚睿林 吕春明 石美智 郭澄 韩永龙 上海交通大学附属第六人民医院药剂科 上海 摘 要 目的 探讨左金丸对人肝细胞色素 P 的 CYPA C C C D A亚型的体外抑制作用 方法 左金丸 黄连和吴茱萸的水提物分别与 CYPA C C C D A A亚型的 种混合探针底物在人肝微粒体中共同孵育后 串联质谱法 LC MS MS同时测定这

Διαβάστε περισσότερα

Ph m V N 中国药师 年第 卷第 期 Ch 学基础首先是开放性药物可直接经口 鼻给予 其次是应 连整个产品设计紧凑携带使用方便此外减速网也被认为 答性它富含的感受器和药物受体能对体内外刺激作出应答 是可用于降低药物微粒速度从而减少其惯性嵌顿的一种结 反射从而对调节气道的张力有重要作用 第三是吸

Ph m V N 中国药师 年第 卷第 期 Ch 学基础首先是开放性药物可直接经口 鼻给予 其次是应 连整个产品设计紧凑携带使用方便此外减速网也被认为 答性它富含的感受器和药物受体能对体内外刺激作出应答 是可用于降低药物微粒速度从而减少其惯性嵌顿的一种结 反射从而对调节气道的张力有重要作用 第三是吸 www 综 述 h C d H bpg V Bu M d H D h mb w h m u h d m d A D m ASFT SHT hhc A h d m d d b w h d d h u m AmJC O MWD KM A h M m k DSS h d m d w h u m d G w h b m k O G u ud G O L M u F Th d m d du d F C A u

Διαβάστε περισσότερα

期 李 海 青 等 : 生 物 安 全 性 白 藜 芦 醇 合 成 酶 表 达 载 体 的 构 建 及 水 稻 遗 传 转 化 子 植 物 中 作 为 植 物 处 于 恶 劣 环 境 下 或 遭 到 病 原 体 侵 害 时, 植 物 自 身 分 泌 的 一 种 可 抵 御 病 菌 感 染 的 抗 菌

期 李 海 青 等 : 生 物 安 全 性 白 藜 芦 醇 合 成 酶 表 达 载 体 的 构 建 及 水 稻 遗 传 转 化 子 植 物 中 作 为 植 物 处 于 恶 劣 环 境 下 或 遭 到 病 原 体 侵 害 时, 植 物 自 身 分 泌 的 一 种 可 抵 御 病 菌 感 染 的 抗 菌 华 北 农 学 报 ( ): - 生 物 安 全 性 白 藜 芦 醇 合 成 酶 表 达 载 体 的 构 建 及 水 稻 遗 传 转 化, 李 海 青, 柳 絮, 王 庆 国,, 姚 方 印, 刘 炜 (. 山 东 省 农 业 科 学 院 高 新 技 术 研 究 中 心, 山 东 省 作 物 遗 传 改 良 与 生 物 技 术 重 点 实 验 室, 山 东 济 南 ;. 农 业 部 黄 淮 海 作

Διαβάστε περισσότερα

5-2微积分基本定理

5-2微积分基本定理 s v s v. T, ]. s v ; n lim v ξi i λ i F ', [ T s T s T T T T T v s T s T v F F T v v T T T s v ξ i i i [ T, T] . b Φ [, b] [, b] [, b] . [, b], y y Φ b o Φ ' [, b] o, bφ Φ ξ b + h + h Φ + h + + h Φ Φ +

Διαβάστε περισσότερα

基础班讲义

基础班讲义 年 考 研 数 学 基 础 班 讲 义 高 等 数 学 第 一 章 函 数 极 限 连 续 一 函 数 函 数 的 概 念 : 函 数 的 性 态 : 单 调 性 奇 偶 性 周 期 性 有 界 性 有 界 性 : 定 义 : M >, I, M ; 复 合 函 数 与 反 函 数 函 数 的 复 合, 求 反 函 数 4 基 本 的 初 等 函 数 与 初 等 函 数 基 本 初 等 函 数 :

Διαβάστε περισσότερα

英 语 是 个 混 合 出 来 的 语 言 大 约 在 公 元 五 百 年, 生 活 在 如 今 的 丹 麦 和 德 国 北 部 的 三 个 部 落 的 族 人 繁 繮 繧 繬 繥 繳, 繓 繡 繸 繯 繮 繳, 和 繊 繵 繴 繥 繳 坐 船 跨 过 了 不 列 颠 群 岛 和 欧 洲 大 陆 之

英 语 是 个 混 合 出 来 的 语 言 大 约 在 公 元 五 百 年, 生 活 在 如 今 的 丹 麦 和 德 国 北 部 的 三 个 部 落 的 族 人 繁 繮 繧 繬 繥 繳, 繓 繡 繸 繯 繮 繳, 和 繊 繵 繴 繥 繳 坐 船 跨 过 了 不 列 颠 群 岛 和 欧 洲 大 陆 之 我 的 英 语 学 习 心 得 朱 光 然 繃 繲 繥 繡 繴 繥 繤 繯 繮 縺 繁 繵 繧 繵 繳 繴 縬 縲 縰 縱 縱 繍 繯 繤 繩 縜 繥 繤 繯 繮 縺 繍 繡 繹 縲 縷 縬 縲 縰 縱 縳 前 言 现 在 到 海 外 的 留 学 生 中, 很 多 从 大 学 本 科 开 始 读 书, 要 完 成 学 业, 要 跨 越 语 言 上 的 障 碍 这 份 总 结 主 要 是 为 他 们

Διαβάστε περισσότερα

lnag_ch_v2.01.doc

lnag_ch_v2.01.doc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. % Any line starting with "%" is a comment. % "\" (backslash) is a special Latex character which introduces a Latex %

Διαβάστε περισσότερα

{封面繪 圖 釋見墨 {封面設計 唐亞陽 {封面故事 你曾仰望星空 繁星閃 爍 流星雨 孤星高 縣峙 掛你記憶深處 美麗星空 深遠幽遠微 具 臨 空 異蒙 星星墜落 好像沒訊花果 被暴風 樹 吹落 應待 浩真降臨嗎 {編輯手札 } 開!l 編輯組 注視敵 敵 } 蔡彥仁 蔡彥 仁 蔡彥仁 母題 掀開

{封面繪 圖 釋見墨 {封面設計 唐亞陽 {封面故事 你曾仰望星空 繁星閃 爍 流星雨 孤星高 縣峙 掛你記憶深處 美麗星空 深遠幽遠微 具 臨 空 異蒙 星星墜落 好像沒訊花果 被暴風 樹 吹落 應待 浩真降臨嗎 {編輯手札 } 開!l 編輯組 注視敵 敵 } 蔡彥仁 蔡彥 仁 蔡彥仁 母題 掀開 iiiìi54 ZZZi 季刊 空謂索 曼荼羅 注視 敵 歐 編譯/郭瓊富 空竊索曼荼羅屬坦 羅 kriyã-tantra 典群典群 空屑索 Amoghapãsa 菩 薩 姿形表空 amogha 指落空 J.必 菩薩代表藥師菩薩 空竊索即指必 圖加德滿立博物館 尼 泊爾空謂索面臂表 空索冠還阿彌陀 左邊臂拿.üj 索 身白色 圍繞尊輪金剛 菩薩 圖 片源立川武 τ7 ' / ';'"舌. 16 習

Διαβάστε περισσότερα

<A5FEADB6B6C7AF75A643A64C>

<A5FEADB6B6C7AF75A643A64C> 文 教 ; 會 息 吳 國 柄 老 學 長 最 近 璟 球 旅 遊 罔 臺 身 心 康 泰 其 著 作 道 路 工 程 久 為 商 務 印 書 館 叢 書 之 大 為 陽 錯 吳 學 長 近 榮 獲 臺 北 市 黨 部 愛 國 榮 譽 獎 狀 將 在 下 期 本 刊 詳 盡 報 導 旅 居 美 國 阿 根 廷 兩 地 之 蕭 立 坤 學 長 當 英 阿 戰 爭 各 友 好 大 為 皇 念 主 主 收

Διαβάστε περισσότερα

d y dy P x Q x y 0. dx dx d d P x Q x C C 1y1 y dx dx d d P x Q x C 1y 1 dx dx d d P x Q x C y 0. dx dx d x 1dx F. ox1 dt dt d x1 1dx1 x 0 1 F 1 dt dt d x 1dx x 0 F dt dt d y 1dy y F 0 1 F1 y x1 x. dt

Διαβάστε περισσότερα

<3939A67EB2CEA440A5F8B77EA4A4A4E5A67EB3F82DA5FE28A743B8D1AA52292E706466>

<3939A67EB2CEA440A5F8B77EA4A4A4E5A67EB3F82DA5FE28A743B8D1AA52292E706466> 5本年報相關內容查詢網址 統一企業股份有限公司網站:http://wwwuni-presidentcomtw 公開資訊觀測站:http://mopstwsecomtw 5刊印日期:中華民國100年月30日 71001301 (06253-212160 11073923 (028786-8899 07677 (02359-115815 71001301 (06253-212160 800533013

Διαβάστε περισσότερα

高級中等進修學校課程大綱

高級中等進修學校課程大綱 高 級 中 等 進 學 課 程 大 綱 中 華 民 國 76 年 4 月 29 日 教 育 台 (76) 技 18657 號 函 中 華 民 國 95 年 4 月 12 日 授 教 中 ( 四 ) 字 0950500589C 號 令 正 中 華 民 國 97 年 5 月 16 日 授 教 中 ( 四 ) 字 第 0970506403B 號 令 正 教 育 標 高 級 中 等 進 學, 以 充 實 國

Διαβάστε περισσότερα

5 Ν 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 5 6!! 5 6 56!! 5 6! 5 6! 5 6 5 6 /! 0 5 # 6 5 6 / 0 56 5 6 5 6 5 6 5 # 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 /! 0 5 6 /! 0 56 5 6

5 Ν 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 5 6!! 5 6 56!! 5 6! 5 6! 5 6 5 6 /! 0 5 # 6 5 6 / 0 56 5 6 5 6 5 6 5 # 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 /! 0 5 6 /! 0 56 5 6 !! 5 ))) Ν 6 5 6 5 6!!! 5 # 6 5 6 5 6 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 Ν 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 5 6!! 5 6 56!! 5 6! 5 6! 5 6 5 6 /! 0 5 # 6 5 6 / 0 56 5 6 5 6 5 6 5 # 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 /! 0 5 6 /! 0 56

Διαβάστε περισσότερα

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 混 凝 土 结 构 设 计 规 范 Code for design of concrete structures GB 50010 2002 主 编 部 门 : 中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 批 准 部 门 : 中 华 人 民 共 和 国 建 设

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 混 凝 土 结 构 设 计 规 范 Code for design of concrete structures GB 50010 2002 主 编 部 门 : 中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 批 准 部 门 : 中 华 人 民 共 和 国 建 设 UDC 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 P GB 50010 2002 混 凝 土 结 构 设 计 规 范 Code for design of concrete structures 2002 02 20 发 布 2002 04 01 实 施 中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 联 合 发 布 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 第 1 页 中 华 人 民 共 和 国

Διαβάστε περισσότερα

證 明 : 令 φ(x f(x, ydy, 則 φ(x + x φ(x x f x (ξ, ydy f x (ξ, y f x (x, y dy f x (x, ydy f(x + x, y f(x, y d dy f x (x, ydy x f x (x, ydy, ξ ξ(y 介 於 x, x

證 明 : 令 φ(x f(x, ydy, 則 φ(x + x φ(x x f x (ξ, ydy f x (ξ, y f x (x, y dy f x (x, ydy f(x + x, y f(x, y d dy f x (x, ydy x f x (x, ydy, ξ ξ(y 介 於 x, x 微 分 與 積 分 的 交 換 積 分 設 f 在 [a, b] [, d] 上 連 續, 問 d dx f(x, y? f(x, ydy x 首 先 (1 式 兩 邊 必 須 有 意 義 f(x, ydy 必 須 對 x 可 導 若 f 及 x f(x, ydy 積 分 必 須 存 在 x f 在 [a, b] [, d] 上 連 續, 則 ( 及 (3 式 成 立, 下 面 的 定 理 告 訴

Διαβάστε περισσότερα

總目122-香港警務處

總目122-香港警務處 管 制 人 員 : 香 港 警 務 處 處 長 會 交 代 本 總 目 下 的 開 支 二 零 一 六 至 一 七 年 度 預 算... 173.035 億 元 二 零 一 六 至 一 七 年 度 的 編 制 上 限 ( 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 值 ) 相 等 於 由 二 零 一 六 年 三 月 三 十 一 日 預 算 設 有 的 33 9 2 1 個 非 首 長 級 職 位, 增

Διαβάστε περισσότερα

( β ) () () R () R ) β ( ) ( ( β ) () R [ ] C( ) f ( ) g( ) ( f ( ) g( )) f ( ) g( ) d () () C( ) R [ ] R[ ] () 4 H ξ ( ) < H (Hlert) ) ( k β ) ( kβ )

( β ) () () R () R ) β ( ) ( ( β ) () R [ ] C( ) f ( ) g( ) ( f ( ) g( )) f ( ) g( ) d () () C( ) R [ ] R[ ] () 4 H ξ ( ) < H (Hlert) ) ( k β ) ( kβ ) 4 5 : V R V ( β ) ) ( β ) ( β ) ; ) ( k β ) k( β ) ; : ) ( β γ ) ( γ ) ( β γ ) ; 4) ( ) ( ) β γ V k V R ) β ( ) ( ( β ) () () R () R ) β ( ) ( ( β ) () R [ ] C( ) f ( ) g( ) ( f ( ) g( )) f ( ) g( ) d

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 第一篇第三章_3.doc

Microsoft Word - 第一篇第三章_3.doc 第 三 章 生 产 环 境 与 健 康 生 产 劳 动 是 人 类 获 得 健 康 的 必 要 条 件 之 一, 良 好 的 生 产 环 境 和 劳 动 条 件 不 仅 对 劳 动 者 的 健 康 有 利, 也 是 促 进 生 产 顺 利 发 展 的 有 利 因 素 但 在 不 良 的 劳 动 条 件 下, 由 于 生 产 环 境 存 在 着 各 种 职 业 危 害 因 素, 则 可 使 职 业 人

Διαβάστε περισσότερα

WLZZ NH

WLZZ NH 物 理 学 和 高 新 技 术 纳 米 光 刻 技 术 3 罗 先 刚 姚 汉 民 严 佩 英 陈 旭 南 冯 伯 儒 中 国 科 学 院 光 电 技 术 研 究 所 微 细 加 工 光 学 技 术 国 家 重 点 实 验 室 成 都 摘 要 纳 米 科 学 技 术 将 成 为 新 世 纪 信 息 时 代 的 核 心 纳 米 量 级 结 构 作 为 研 究 微 观 量 子 世 界 的 重 要 基 础

Διαβάστε περισσότερα

目 j8 司 h 4 活 活 現 蹟 添 色 f\ \ -/ 位 與 新 界 百 歷 史 內 政 部 同 文 依 文 化 資 列 級 蹟 清 代 灣 任 武 最 高 位 階 者 相 他 所 飛 黃 騰 皆 父 必 敬 絕 佳 所 庇 蔭 必 敬 位 太 市 頂 仔 堆 據 那 個 絲 線 吊 銅 鐘

目 j8 司 h 4 活 活 現 蹟 添 色 f\ \ -/ 位 與 新 界 百 歷 史 內 政 部 同 文 依 文 化 資 列 級 蹟 清 代 灣 任 武 最 高 位 階 者 相 他 所 飛 黃 騰 皆 父 必 敬 絕 佳 所 庇 蔭 必 敬 位 太 市 頂 仔 堆 據 那 個 絲 線 吊 銅 鐘 目 j8 司 h 4 活 活 現 蹟 添 色 f\ \ -/ 位 與 新 界 百 歷 史 內 政 部 同 文 依 文 化 資 列 級 蹟 清 代 灣 任 武 最 高 位 階 者 相 他 所 飛 黃 騰 皆 父 必 敬 絕 佳 所 庇 蔭 必 敬 位 太 市 頂 仔 堆 據 那 個 絲 線 吊 銅 鐘 理 官 拜 爵 理 師 滿 對 他 漠 視 心 破 壞 乃 囑 需 父 掘 溝 官 階 才 再 繼

Διαβάστε περισσότερα

貳 文 獻 探 討 由 於 我 們 對 天 文 知 識 了 解 不 多, 所 以 藉 由 文 獻 探 討, 讓 我 們 有 更 多 的 基 礎 將 針 對 這 四 個 方 向 : 如 何 激 發 對 天 文 興 趣 與 探 索 教 師 如 何 將 天 文 課 程 落 實 到 幼 托 機 構 幼 兒

貳 文 獻 探 討 由 於 我 們 對 天 文 知 識 了 解 不 多, 所 以 藉 由 文 獻 探 討, 讓 我 們 有 更 多 的 基 礎 將 針 對 這 四 個 方 向 : 如 何 激 發 對 天 文 興 趣 與 探 索 教 師 如 何 將 天 文 課 程 落 實 到 幼 托 機 構 幼 兒 壹 前 言 每 到 夜 晚, 星 星 在 夜 空 中 閃 閃 發 亮, 孩 子 發 現 夜 空 裡 原 來 有 這 麼 璀 璨 的 星 光 這 時 小 朋 友 對 星 星 滿 懷 好 奇, 進 而 加 以 探 索 由 於 老 師 與 家 長 對 天 文 方 面 的 知 識 瞭 解 甚 少, 使 得 小 朋 友 在 學 習 天 文 知 識 上, 沒 有 太 多 的 學 習 機 會, 導 致 學 習 動

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C7C5C1BABDE1B9B9CAB5D1E9D6B8B5BCCAE92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C7C5C1BABDE1B9B9CAB5D1E9D6B8B5BCCAE92E646F63> 桥 梁 结 构 实 验 指 导 书 ( 土 木 水 利 学 院 土 木 工 程 专 业 桥 梁 方 向 本 科 生 适 用 ) 大 连 理 工 大 学 土 木 水 利 实 验 教 学 中 心 桥 梁 工 程 实 验 室 010 年 9 月 1 桥 梁 实 验 1 桥 梁 结 构 静 态 机 械 式 仪 表 测 试 ( 一 ) 实 验 概 况 : 为 了 使 桥 梁 设 计 更 合 理 经 济 耐 用

Διαβάστε περισσότερα

諾婭與夏住的大樓 位在水泥灰濛的老廢社區 這擁 擠嵌合的樓房再加上昔日不斷往外向上延伸的違章 市招 使社區成為雜亂奇詭的叢林 不知何時大家突然棄守 一 戶兩戶慢慢搬離 可能像這五樓公寓沒電梯般 周遭當年 一起蓋好的舊樓也都沒有 人口老化後 老人們的膝蓋怎 能負荷樓梯上上下下 所以像諾婭這樣窮哈哈的學

諾婭與夏住的大樓 位在水泥灰濛的老廢社區 這擁 擠嵌合的樓房再加上昔日不斷往外向上延伸的違章 市招 使社區成為雜亂奇詭的叢林 不知何時大家突然棄守 一 戶兩戶慢慢搬離 可能像這五樓公寓沒電梯般 周遭當年 一起蓋好的舊樓也都沒有 人口老化後 老人們的膝蓋怎 能負荷樓梯上上下下 所以像諾婭這樣窮哈哈的學 成人組 短篇小說 佳作 隻身諾婭 解昆樺 δ 諾婭醒來時 藍寶石琉璃瓦燈還亮著 是夏匆忙趕火 車離開忘了關 錯落冷冽的光影在房間瀰漫 床頭櫃擱 著昨日忘了歸位的珠寶剪鉗 皮鎚 銀線 青銅片 形 版 一步之遙的桌案上除了珠寶敲花 拋光工具 還 有幾枚耳飾半成品 看過去 像散落一地瓦片碎物的考掘 現場 閃著雙紅線的驗孕棒埋藏其中 是個還需要判定生 命種子發生時間 以及未來該不該繼續發生的物件 諾婭半夢半醒

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAA5B2C5D1A7CFB0CDF8CBAED3A120C4A3B0E52E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAA5B2C5D1A7CFB0CDF8CBAED3A120C4A3B0E52E646F63> 官 方 网 站 : 圣 才 学 习 网 www.xuexi.o 免 费 咨 询 热 线 :46-3-9 物 理 化 学 主 要 公 式 及 使 用 条 件 第 一 章 气 体 的 VT 关 系 主 要 公 式 及 使 用 条 件. 理 想 气 体 状 态 方 程 式 V ( / M ) RT nrt 或 V ( V / n) RT 式 中,V,T 及 n 单 位 分 别 为 Pa, 3,K 及 ol

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 3-11.专业主干课程和主要专业课程的教学大纲.doc

Microsoft Word - 3-11.专业主干课程和主要专业课程的教学大纲.doc ... 3... 7... 10... 31... 36... 41... 49... 52... 57... 62... 65... 71... 73... 98... 105... 108... 131... 137... 148... 159... 174... 176... 192... 195... 228... 235... 242... 243 ... 247... 255... 265...

Διαβάστε περισσότερα

C C z Y Y N } z } v z w 春 祺 兆 芳 吋 附 叮 斗 付 叩 白 白 白 凶 臼 血 嘆 白 石 健 雄 白 拿 聚 餐 序 暖 暑 冷 驟 雨 殊 號 陽 河 畔 連 千 輩 卅 堪 稱 逢 焉 餐 錯 食 精 色 香 味 俱 艘 致 甜 忱 敬 貝 仲 治 賢 忱 儷

C C z Y Y N } z } v z w 春 祺 兆 芳 吋 附 叮 斗 付 叩 白 白 白 凶 臼 血 嘆 白 石 健 雄 白 拿 聚 餐 序 暖 暑 冷 驟 雨 殊 號 陽 河 畔 連 千 輩 卅 堪 稱 逢 焉 餐 錯 食 精 色 香 味 俱 艘 致 甜 忱 敬 貝 仲 治 賢 忱 儷 川 蓋 儀 沈 祖 源 樹 芳 凌 崇 防 思 侯 惠 棠 沈 壘 丈 範 被 閥 竹 背 輩 場 卅 朱 琪 瑤 董 紹 足 血 輪 繼 望 輝 揚 遠 犬 紅 歡 迎 玉 樹 芳 倚 樹 芳 婦 旅 居 卅 底 婦 倆 借 旅 遊 束 紐 偎 曼 哈 坦 街 福 餐 廳 宴 歡 迎 歡 宴 丁 普 紐 榮 曜 趙 彭 松 村 郭 思 婦 孕 威 婦 筆 餐 午 半 依 旺 婦 輩 配 趙 戴 坦

Διαβάστε περισσότερα

2 a i, f, b j, Z 6. {x 1, x 2,, x n }Du = ϕx 1, x 2,, x n 7.1 F x 1, x 2,, x n ; ϕ,,,, 0 u = ϕx 1, x 2,, x n 7.1D 7.1n = 2 F x, y, z,, = 0 7.4 z = ϕx,

2 a i, f, b j, Z 6. {x 1, x 2,, x n }Du = ϕx 1, x 2,, x n 7.1 F x 1, x 2,, x n ; ϕ,,,, 0 u = ϕx 1, x 2,, x n 7.1D 7.1n = 2 F x, y, z,, = 0 7.4 z = ϕx, 1. 7.1 ux 1, x 2,, x n n 2 u, u,, u F x 1, x 2,, x n ; u, u, u,, u = 0 7.1 2. F u, u, u,, u a 0 x 1, x 2,, x n u + 3. fx 1, x 2,, x n 0 a i x 1, x 2,, x n u i = fx 1, x 2,, x n 7.2 a 0 x 1, x 2,, x n u

Διαβάστε περισσότερα

??? Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ????

??? Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ???? ??? Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ???? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 ~ 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

~ ~ ~ 1 2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ π τ π π ~ ~ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 2 3 4 αβγ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Διαβάστε περισσότερα

Avision

Avision 旦 貳 歷 位 奎 肆 創 導 協 伍 危 屢 獲 支 陸 體 柴 結 語 高 罩 雪 白.u 持 土. 115 幼 貧 苦 農 沒 足 支 持 良 好 庭 背 景 眼 非 統 稱 羨 門 非 豪 富 巨 賈 榜 弟 臨 統 沉 歷 包 袱 沒 侯 惡 習 小 觸 農 村 環 境 養 敬 崇 高 超 脫 很 像 像 樣 庭 環 境 怎 培 養 拔 萃 偉? 誠 各 節 具 備 優 越 條 件 面 裡

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled 復 立 料 來 力 年 來 更 力 留 歷 留 錄 3 料 不 力 陸 寧 了 更 留 力 更 參 老 勵 力 勞 歷 不 歷 留 更 不 歷 裡 度 洞 力 不 不 不 吝 年 盧 理 歷 理 禮 留 歷 力 利 便 泥 林 復 料 臨 裡 料 錄 老 零 更 料 流 歷 料 來 拓 不 歷 力 林 李 老 更 更 歷 度 歷 力 錄 力 更 不 不 吝 不 留 歷 林 見 林 林 立 念 不 不

Διαβάστε περισσότερα

投稿類別:文學類

投稿類別:文學類 投 稿 類 別 : 文 學 類 篇 名 : 吟 遊 詩 人 詠 唱 的 神 話 龍 作 者 : 李 宜 蓁 內 湖 高 中 二 年 十 四 班 陳 怡 年 內 湖 高 中 二 年 十 四 班 蘇 亦 敏 內 湖 高 中 二 年 十 四 班 指 導 老 師 : 沈 沂 潁 老 師 壹 前 言 龍 這 個 生 物 在 文 學 作 品 中 一 直 有 相 當 的 地 位 自 從 看 了 宮 崎 駿 之 子

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6C2A6E2AC7EA6E7AFBBA277A6CBACB4B9EFA9F3A568B0A3AA6FAFD7AABAAEC4A5CEB1B4B0512BABCAADB12E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6C2A6E2AC7EA6E7AFBBA277A6CBACB4B9EFA9F3A568B0A3AA6FAFD7AABAAEC4A5CEB1B4B0512BABCAADB12E646F63> 中 華 民 國 第 四 十 六 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 國 小 組 自 然 科 081527 黑 色 洗 衣 粉 - 竹 炭 對 於 去 除 油 脂 的 效 用 探 討 學 校 名 稱 : 臺 北 市 文 山 區 興 德 國 民 小 學 作 者 : 小 六 張 展 庭 指 導 老 師 : 蔡 志 嘉 小 六 宋 旻 小 六 陳 添 財 關 鍵 詞 : 竹 碳 洗 衣

Διαβάστε περισσότερα

巫月娥网络生态视阈下感知网络商业伦理对顾客忠诚的影响 在网络商业环境中遵循的伦理准则 以往研究对 一 引言 网络商业伦理的维度没有达成一致的结论被学 者和消费者认为最重要的网络商业伦理问题是安 根据中国电子商务研究中心发布 年中 全性和隐私 此外有学者还研究网络销售中 国电子商务市场数据监测报告 截

巫月娥网络生态视阈下感知网络商业伦理对顾客忠诚的影响 在网络商业环境中遵循的伦理准则 以往研究对 一 引言 网络商业伦理的维度没有达成一致的结论被学 者和消费者认为最重要的网络商业伦理问题是安 根据中国电子商务研究中心发布 年中 全性和隐私 此外有学者还研究网络销售中 国电子商务市场数据监测报告 截 经济 管理 重庆理工大学学报 社会科学 年第 卷第 期 C U T V N j 网络生态视阈下感知网络商业伦理 对顾客忠诚的影响 巫月娥 闽南师范大学 管理学院福建 漳州 摘要 借鉴顾客忠诚的认知 情感 行为模式 针对网络生态系统中出现的伦理问题 探讨顾客 感知的网络商业伦理对顾客满意和顾客忠诚的影响 以网络商业伦理研究文献为基础 提出顾 客感知网络商业伦理包括 隐私保护 安全保障 销售诚信 交易履行和服务公正

Διαβάστε περισσότερα

近代史资料 总110号

近代史资料  总110号 中 国 性 会 科 学 院 近 代 史 研 究 所 近 代 史 资 抖 编 辑 部 编 , τ 副 μ A K " a A 氛 U A L M 阳 书 {f 版 编 目 ( CIP) 数 据 近 代 史 资 料 总 1 lo 号 /;1 会 科 宇 院 近 代 史 研 究 所 近 代 史 资 料 编 辑 部 编 JtJit: rjl 时 村 会 科 芷 出 版 社, 卫 X14. 11 ISBN

Διαβάστε περισσότερα

幻灯片 1

幻灯片 1 随 想 录 散 文 集 巴 金 著 共 五 卷 : 随 想 录 探 索 集 真 话 集 病 中 集 无 题 集 香 港 三 联 书 店 1979 1986 年 出 版 收 文 革 后 所 写 散 文 一 百 五 十 篇 真 实 地 记 录 作 家 八 年 来 对 历 史 和 现 实 的 严 肃 思 考 有 些 篇 什 是 怀 人 之 作, 如 怀 念 萧 珊 怀 念 老 舍 同 志 纪 念 雪 峰

Διαβάστε περισσότερα

WX16d22q

WX16d22q 习 近 平 对 开 展 两 学 一 做 学 习 教 育 作 出 重 要 指 示 强 调 突 出 问 题 导 向 确 保 取 得 实 际 成 效 把 全 面 从 严 治 党 落 实 到 每 一 个 支 部 两 学 一 做 学 习 教 育 工 作 座 谈 会 在 京 召 开 刘 云 山 出 席 并 讲 话 近 日, 中 共 中 央 总 书 记 国 家 主 席 中 央 军 委 主 席 习 近 平 对 在

Διαβάστε περισσότερα

01

01 Catholic Weekly Instaurare omnia in Christo 在基督內重建一切 Ϝ Җ ΟΫΥԒȞлᐎΡɒɒΟԒȟΫΚУΚСȁ С 12.13 中華郵政台北雜字第1304號執照登記為雜誌交寄 發行人 洪山川 地址 (106)台北市樂利路94號 κ ईᛦ!Ӥ ٵ Ҙሊ ޠ 1 Љл ɯဒϵ ġஆ ৷ӬΚġᗛτ 4 τϵᇅᕘߴ ٯ ġ ᆱៗЉл ޠ ആϾձ 6 ጿНᑺл Լឮ

Διαβάστε περισσότερα

太平洋数码二期重建项目建筑玻璃幕墙光反射影响技术分析报告

太平洋数码二期重建项目建筑玻璃幕墙光反射影响技术分析报告 太 平 洋 数 码 二 期 重 建 项 目 建 筑 玻 璃 幕 墙 光 反 射 影 响 分 析 报 告 建 设 单 位 : 上 海 环 宇 太 平 洋 数 码 咨 询 有 限 公 司 编 制 单 位 : 安 徽 中 环 环 境 科 学 研 究 院 有 限 公 司 上 海 师 范 大 学 2016 年 3 月 效 果 图 1. 工 程 概 况 1.1 工 程 名 称 及 项 目 由 来 项 目 名 称

Διαβάστε περισσότερα

参 2

参 2 1 参 2 閲 3 4 5 { } i τ 6 7 参 参 8 9 10 11 12 13 14 15 [ ) 0, ( ], st τ { } i τ = t t ( t = 0) i i i 1 0 { } τ i { } t τ t i { } { } τ i i { } i t 0 t 1 t 2 t 3 t 4 t n τ 1 τ 2 τ3 τ 4 () λ t 16 ( ( ) ) P

Διαβάστε περισσότερα

<BFC6D1A7B7F0D1A7D0D2B8A3C8CBC9FA2E696E6464>

<BFC6D1A7B7F0D1A7D0D2B8A3C8CBC9FA2E696E6464> 目 录 上 篇 科 前 言 水 和 小 虫 的 故 事 2 科 未 解 之 谜 3 第 一 章 什 么 是 科 一 科 的 定 义 6 二 用 科 的 态 度 和 科 的 方 法 探 索 法 6 1 如 何 去 掉 大 豆 的 腥 气 和 羊 奶 的 膻 气 6 2 豆 腐 的 定 义 及 豆 制 品 的 三 个 公 式 7 3 用 科 的 态 度 和 科 的 方 法 探 索 法 9 第 二 章 什

Διαβάστε περισσότερα

12_01.indd

12_01.indd 1 02 09 14 19 25 30 36 43 47 52 62 70 76 81 18 29 69 80 84 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 竑 ω α α α α ρ 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 σ σ σ σ

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 2012 年10 月份天文主題

Microsoft Word - 2012 年10 月份天文主題 2012 年 10 月 份 天 文 主 題 : 登 陸 月 球 - 星 座 辨 識 編 輯 : 嘉 義 市 天 文 協 會 1 登 陸 月 球 --- 辨 識 星 座 月 球, 是 地 球 唯 一 的 一 個 天 然 衛 星, 從 遠 古 時 期 開 始, 人 們 就 注 意 到 在 夜 空 中, 龐 大 的 會 移 動 的 會 有 形 狀 變 化 的 物 體 世 界 上 的 每 個 民 族, 在

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 5 框架结构设计.doc

Microsoft Word - 5  框架结构设计.doc 主 要 内 容 : 结 构 布 置 框 架 结 构 的 计 算 简 图 第 5 章 竖 向 荷 载 作 用 下 框 架 结 构 内 力 的 简 化 计 算 框 架 结 构 设 计 水 平 荷 载 作 用 下 框 架 结 构 内 力 和 侧 移 的 简 化 计 算 荷 载 效 应 组 合 和 构 件 设 计 框 架 结 构 的 构 造 要 求 重 点 : 结 构 布 置 框 架 结 构 的 计 算 简

Διαβάστε περισσότερα

军队建筑工程造价的灰色预测控制

军队建筑工程造价的灰色预测控制 第 四 届 全 国 工 程 造 价 优 秀 论 文 集 军 队 建 设 项 目 造 价 的 灰 色 预 测 控 制 孙 蕙 香 空 军 工 程 大 学 工 程 学 院 五 系 摘 要 目 前 军 队 基 本 建 设 造 价 管 理 比 较 薄 弱, 一 是 管 理 体 制 不 完 善, 二 是 缺 少 有 效 的 造 价 控 制 方 法 造 价 控 制 既 要 实 现 事 前 性, 还 要 体 现

Διαβάστε περισσότερα

A t 1 2 L A t 2 1.44 1 2 (2) N n + + n N q 1.2 n N - + = - 100% = 100% = 100 = PER = 1 mg = mg + mg 60 % = ( kg) 100 % = ( kg) 100 24 ( mg)

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DA33D5C220BDE1B9B9C9E8BCC6BBF9B1BED4ADC0ED2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DA33D5C220BDE1B9B9C9E8BCC6BBF9B1BED4ADC0ED2E646F63> 第 3 章 结 构 设 计 基 本 原 理 本 章 的 主 要 内 容 : 结 构 上 的 作 用 可 靠 度 极 限 状 态 的 概 念 概 率 极 限 状 态 设 计 方 法 的 基 本 原 理 荷 载 和 材 料 强 度 的 取 值 方 法 ; 荷 载 标 准 值, 材 料 强 度 标 准 值 极 限 状 态 设 计 表 达 式 ; 荷 载 效 应 组 合 设 计 值, 材 料 强 度 设 计

Διαβάστε περισσότερα

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Διαβάστε περισσότερα

ZNYK200209.NH

ZNYK200209.NH 中 国 农 业 科 学 籼 型 三 系 杂 交 水 稻 茎 蘖 数 的 发 育 遗 传 研 究 梁 康 迳 林 文 雄 王 雪 仁 陈 志 雄 郭 玉 春 梁 义 元 陈 芳 育 李 亚 娟 福 建 农 林 大 学 作 物 科 学 学 院 福 州 摘 要 采 用 数 量 性 状 的 加 性 显 性 发 育 遗 传 模 型 分 析 了 按 交 配 设 计 的 套 籼 型 三 系 杂 交 水 稻 茎 蘖

Διαβάστε περισσότερα

1. 將 所 有 洗 淨 瀝 水, 豬 後 腿 肉 泡 水 乾 香 菇 切 絲, 紅 蔥 頭 切 碎, 糯 米 洗 淨 浸 泡 2 小 時 後 磨 成 米 漿 2. 取 一 鍋 加 入 少 許 油, 將 紅 蔥 頭 放 入 爆 香, 再 加 入 蝦 米 香 菇 及 後 腿 肉 翻 炒 後 加 入 水

1. 將 所 有 洗 淨 瀝 水, 豬 後 腿 肉 泡 水 乾 香 菇 切 絲, 紅 蔥 頭 切 碎, 糯 米 洗 淨 浸 泡 2 小 時 後 磨 成 米 漿 2. 取 一 鍋 加 入 少 許 油, 將 紅 蔥 頭 放 入 爆 香, 再 加 入 蝦 米 香 菇 及 後 腿 肉 翻 炒 後 加 入 水 健 康 99 年 菜 - 十 大 超 級 健 康 食 物 入 菜 [ 菜 單 ] 台 大 醫 院 營 養 師 減 油 獻 上 農 曆 春 節 腳 步 將 近, 想 要 在 新 的 一 年 虎 虎 生 風 嗎? 吃 對 年 菜 就 很 重 要, 台 大 醫 院 營 養 師 團 隊 特 地 精 選 十 大 超 級 健 康, 設 計 了 一 套 健 康 年 菜, 讓 大 家 在 過 年 期 間 呷 健 康,

Διαβάστε περισσότερα

二 筒 答 题 { 共 4 题, 每 题 1 0 分, 共 4 0 分 } 5. 简 述 教 育 与 社 会 实 践 相 结 合 的 现 实 意 义 6. 简 述 科 教 兴 国 战 略 的 涵 义 7. 简 述 科 学 精 神 的 涵 义 8. 简 述 创 新 教 育 思 想 对 学 校 教 育

二 筒 答 题 { 共 4 题, 每 题 1 0 分, 共 4 0 分 } 5. 简 述 教 育 与 社 会 实 践 相 结 合 的 现 实 意 义 6. 简 述 科 教 兴 国 战 略 的 涵 义 7. 简 述 科 学 精 神 的 涵 义 8. 简 述 创 新 教 育 思 想 对 学 校 教 育 试 卷 代 号 : 2 0 8 0 中 央 广 播 电 视 大 学 2 0 1 0-2 0 11 学 年 度 第 一 学 期 " 开 放 专 科 " 期 末 考 试 ( 半 开 卷 ) 现 代 教 育 思 想 试 题 2011 年 1 月 注 意 事 项 一 将 你 的 学 号 姓 名 及 分 校 { 工 作 站 } 名 称 填 写 在 答 题 纸 的 规 定 栏 内 考 试 结 束 后, 把 试

Διαβάστε περισσότερα

吴 燕 / 国 民 政 府 时 期 四 川 县 级 司 法 人 事 制 度 改 革 研 究 司 法 公 署, 或 称 法 院 司 法 处 ; 在 人 事 任 命 上, 司 法 厅 省 政 府 地 方 军 事 当 局 高 等 法 院 均 可 委 派 县 级 司 法 人 员 ; 审 判 权 的 大 小

吴 燕 / 国 民 政 府 时 期 四 川 县 级 司 法 人 事 制 度 改 革 研 究 司 法 公 署, 或 称 法 院 司 法 处 ; 在 人 事 任 命 上, 司 法 厅 省 政 府 地 方 军 事 当 局 高 等 法 院 均 可 委 派 县 级 司 法 人 员 ; 审 判 权 的 大 小 专 题 论 文 国 民 政 府 时 期 四 川 县 级 司 法 人 事 制 度 改 革 研 究 * 吴 燕 内 容 提 要 国 民 政 府 时 期, 最 高 司 法 行 政 当 局 力 图 对 县 级 司 法 人 事 制 度 进 行 改 革, 并 在 此 基 础 上 推 动 县 法 院 的 普 及 四 川 各 县 司 法 机 构 在 省 高 院 的 部 署 下 实 施 了 改 革 在 人 事 任 命

Διαβάστε περισσότερα

怂 与 赞 事 各 e 黄

怂 与 赞 事 各 e 黄 珍 藏 本 I 00102 不 外 借 ~..' 主 编 z 编 委 z 谢 继 贤 黄 壮 波 朱 卓 忠 薛 剑 虹 张 敬 亭 林 化 源 谢 继 贤 l 主 /7 )< ~ 叶 柏 洲 苏 双 陈 一 峰 林 维 后 莫 仲 衡 陈 伟 华 潘 关 才 叶 杜 生 美 术 编 辑 : 苏 以 封 面 题 宇 : 黄 兆 纪 封 面 照 片 = 美 宗 斌 江 门 市 庆 祝 建 国 四 十

Διαβάστε περισσότερα

片 寧 標 榜 透 玻 璃 輯 屋 裝 農 曆 初 明 惺 怯 服 喔 盞 銀 燈 漆 配 芒 棵 佇 它 楓 樹 葉 映 濛 霧 襯 托 棍 提 緻 欣 賞 日 垂 推 功 夫 薄 霧 脫 疆 馬 批 洩 投 籠 罩 廳 朧 甦 唉 昨 夜 市 產 店 裊 菜 啤 往 肚 灌 恨 目 露 貪 婪

片 寧 標 榜 透 玻 璃 輯 屋 裝 農 曆 初 明 惺 怯 服 喔 盞 銀 燈 漆 配 芒 棵 佇 它 楓 樹 葉 映 濛 霧 襯 托 棍 提 緻 欣 賞 日 垂 推 功 夫 薄 霧 脫 疆 馬 批 洩 投 籠 罩 廳 朧 甦 唉 昨 夜 市 產 店 裊 菜 啤 往 肚 灌 恨 目 露 貪 婪 6 ~CJ f ;titeb ll~2 鷗 "T γ 50H J< id CF ;IiJJj 莎 r 勘 帥 明 ~ 片 寧 標 榜 透 玻 璃 輯 屋 裝 農 曆 初 明 惺 怯 服 喔 盞 銀 燈 漆 配 芒 棵 佇 它 楓 樹 葉 映 濛 霧 襯 托 棍 提 緻 欣 賞 日 垂 推 功 夫 薄 霧 脫 疆 馬 批 洩 投 籠 罩 廳 朧 甦 唉 昨 夜 市 產 店 裊 菜 啤 往 肚 灌 恨

Διαβάστε περισσότερα

518

518 www.tva.org.tw 2010年7-8月 雙月刊 No. 2010 第五屆 台北旅展 海峽兩岸台北旅展自2006年開展迄今已約有80萬民眾參觀 過 在兩岸政府間互釋善意 經貿活動顯著頻繁 兩岸定期 航班增點增班 便利兩岸居民互訪互遊下 第5屆海峽兩岸 台北旅展將於8月13 16日擴大舉辦 將有超過1千個攤位 涵蓋大陸與台灣旅遊相關產業 讓參觀民眾近距離了解兩 岸最新旅遊產品 滿足直接取得旅遊資訊之期望

Διαβάστε περισσότερα

5 550A 5 550A 6 38A 5 m 3.39 m 4 800A 5 45A c v n n c / v n c / v sina / sin β = v / v, v Ia 4 λ m m v / c m v 0 n sin( u) S r S - n sin u sin u OA( S) sin( u ) = OA/ S ( ) n n n n S S

Διαβάστε περισσότερα

下载打印附件

下载打印附件 山 西 煤 炭 运 销 集 团 长 治 有 限 公 司 第 (738) 期 最 高 检 : 下 半 年 查 办 一 批 行 贿 大 案 国 家 发 改 委 : 地 方 借 直 购 电 名 目 搞 优 惠 电 价 审 计 署 : 严 肃 揭 露 和 查 处 重 大 违 法 违 纪 案 件 中 央 水 利 转 移 支 付 资 金 402.79 亿 元 已 全 部 下 拨 证 监 会 : 新 一 轮 退

Διαβάστε περισσότερα

.0 引 言

.0 引 言 第 二 章 Bayes 决 策 理 论.0 引 言. 基 于 最 小 错 误 率 的 Bayes 决 策. 基 于 最 小 风 险 的 Bayes 决 策.3 正 态 分 布 的 最 小 错 误 率 Bayes 决 策.4 说 明 .0 引 言 .0 引 言 统 计 决 策 理 论 根 据 每 一 类 总 体 的 概 率 分 布 决 定 决 策 边 界 Bayes 决 策 理 论 是 统 计 决 策

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled 6 6 6 5 55-6% 8-8 8-5% 6-6 7 6 6 7 U- l lim co l ~ co ~ 6 6 - - ce [] 6 6 6 7 Σ z Σ ddz dzd z dd π : z Gau www.ighuauor.com 5 6796 6755 6 Σ Z z Z 6 z Σ 6dddz ΩΣΣ Ω 6V V π 6 π ddz dzd z dd Σ Σ z dz 6 678

Διαβάστε περισσότερα

養 河 育 川 清 淨 水 鄉 受 到 地 形 限 制 台 灣 地 區 河 川 一 般 規 模 都 很 小 又 由 於 地 表 坡 度 大 逕 流 集 中 迅 速 雨 天 溪 水 暴 漲 傾 瀉 入 海 其 它 時 間 則 流 量 很 小 鹽 水 溪 雖 被 劃 定 為 主 要 河 川 但 其 長

養 河 育 川 清 淨 水 鄉 受 到 地 形 限 制 台 灣 地 區 河 川 一 般 規 模 都 很 小 又 由 於 地 表 坡 度 大 逕 流 集 中 迅 速 雨 天 溪 水 暴 漲 傾 瀉 入 海 其 它 時 間 則 流 量 很 小 鹽 水 溪 雖 被 劃 定 為 主 要 河 川 但 其 長 五 冰 E法 T 7 日? 胃 鹽 水 溪 整 治 在 水 污 染 控 制 應 有 的 作 法 黃 家 勤 出 生 : 民 圓 四 十 五 年 一 月 學 歷 : 美 國 維 吉 尼 亞 大 學 土 木 工 程 博 士 經 歷 : 經 濟 部 水 資 會 約 聘 技 工 維 吉 尼 亞 州 政 府 環 境 工 程 師 華 府 都 會 區 政 府 聯 合 會 環 燒 工 程 師 現 驗 : 高 繼 工

Διαβάστε περισσότερα

1 10 L O G O 2 340 2 λ = 3 = 17. 10 = 17. 20 10 g g 2 1 M 2 r1 = ( ) M r 1 2 2 M 2 r1 2 1 2 g2 g1 g1 g1 M r 81 3 7 1 = ( ) = (. ) 6 1 2 1 6 F = f m M 2 ( 1) r F mg f m M 1 1 = 1 = 2 ( 2) R1 F

Διαβάστε περισσότερα

BAXIZU 口 I UFENGYU N 英 国 足 球 风 云.. 文 和 J 足 球 风 云.. 国 足 球 风 云 浩 田 足 球 凤 主 西 班 牙 足 球 风 云 欧 洲 足 球 风 云., > 阿 根 匡 足 球 民 主., 睡 洲 足 球 风 云 申 国 足 球 凤 云 15 圄 N

BAXIZU 口 I UFENGYU N 英 国 足 球 风 云.. 文 和 J 足 球 风 云.. 国 足 球 风 云 浩 田 足 球 凤 主 西 班 牙 足 球 风 云 欧 洲 足 球 风 云., > 阿 根 匡 足 球 民 主., 睡 洲 足 球 风 云 申 国 足 球 凤 云 15 圄 N , BAXIZU 口 I UFENGYU N 英 国 足 球 风 云.. 文 和 J 足 球 风 云.. 国 足 球 风 云 浩 田 足 球 凤 主 西 班 牙 足 球 风 云 欧 洲 足 球 风 云., > 阿 根 匡 足 球 民 主., 睡 洲 足 球 风 云 申 国 足 球 凤 云 15 圄 N 7-800 7-107-1 9 > 图 书 在 版 编 目 (CIP) 搬 据 巴 西 足 球

Διαβάστε περισσότερα

警 告 : 表 示 需 要 提 高 警 惕 的 事 項, 如 果 誤 操 作 可 能 導 致 人 員 傷 亡 禁 止 觸 碰 遠 離 兒 童 禁 止 改 裝 觸 電 拔 下 電 源 插 頭 禁 止 濕 手 觸 碰 觸 電 禁 止 擅 自 拆 卸 修 理 切 勿 損 壞 切 割 加 工 電 源 線 或

警 告 : 表 示 需 要 提 高 警 惕 的 事 項, 如 果 誤 操 作 可 能 導 致 人 員 傷 亡 禁 止 觸 碰 遠 離 兒 童 禁 止 改 裝 觸 電 拔 下 電 源 插 頭 禁 止 濕 手 觸 碰 觸 電 禁 止 擅 自 拆 卸 修 理 切 勿 損 壞 切 割 加 工 電 源 線 或 AW-DC1150CG... 2.................................... 6348220601 警 告 : 表 示 需 要 提 高 警 惕 的 事 項, 如 果 誤 操 作 可 能 導 致 人 員 傷 亡 禁 止 觸 碰 遠 離 兒 童 禁 止 改 裝 觸 電 拔 下 電 源 插 頭 禁 止 濕 手 觸 碰 觸 電 禁 止 擅 自 拆 卸 修 理 切 勿 損 壞 切

Διαβάστε περισσότερα

1 800

1 800 GJR-GARCH1,1-M 2. 799 1 800 801 9 802 Υt = β + β1υt 1 + ε t 12 84 GARCH GJR-GARCH 803 p 1 2 2 Q( P) = n( n + 2) ρ s ~ Χ ( P) s= 1 n s rt = xtc + φ ht + ε t 804 ( 0, ) ε ~ N h t Ψt 1 t 2 ht = α0 + α1ε t

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled CHAPTR 17 律 17-1 17-2 17-3 CHAPTR 17 律 17-1 17-2 17-3 17-4 17-5 17-6 17-7 17-8 17-9 17-10 17-11 17-12 17-13 17-14 17-15 17-16 17-1 A Φ = A Φ (17-1) P. 3 17-1 SI 2 P. 4 A 17-2 A A A n Φ = (17-2) An cos

Διαβάστε περισσότερα