Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N"

Transcript

1 Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 7 6 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων, Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων γεννήθηκε στήν Ἀμαθούντα, τή σημερινή Λεμεσό τῆς Κύπρου. Ἦταν γιός τοῦ ἄρχοντα ἐπί αὐτοκράτορος Ἡρακλείου Ἐπιφανίου. Ὅταν µεγάλωσε, νυµφεύθηκε καί ἀπέκτησε παιδιά, τά ὁποῖα ἀνέθρεψαν «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου» µέ τή σύζυγό του. Ὅμως δέν πέρασε πολύς καιρός καί ὁ Κύριος κάλεσε κοντά του τή γυναίκα καί τά παιδιά του. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ἔμεινε μόνος του καί δέν παραπονιόταν γιά τόν θάνατο τῆς οἰκογένειάς του, ἀλλά ἔλεγε «ὁ Θεός μοῦ τά ἔδωσε, ὁ Θεός μοῦ τά πῆρε». Ἐπειδή εἶχε µεγάλη περιουσία τοῦ ἔγιναν πολλές προτάσεις γιά νά δημιουργήσει καινούργια οἰκογένεια. Ὅµως τίς ἀπέρριψε ὅλες, ἀπαντώντας ὅτι πρός ὅλους τούς χριστιανούς εἶναι ὀφειλέτης, καί ἀφοῦ ἔχει τὴ δυνατότητα θά τούς προσφέρει τήν ὑπηρεσία του καί τήν περιουσία του. Ὀνομάστηκε Ἐλεήμων, γιατί ὑπῆρξε ὁ Ἅγιος τῆς προσφορᾶς, τῆς ἀγάπης, τῆς στήριξης καί τῆς ἔμπρακτης φιλευσπλαχνίας, προσφέροντας ἁπλόχερα στούς φτωχούς τήν ἐλεημοσύνη του. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἀνέβηκε στόν πατριαρχικό θρόνο τῆς Ἀλεξάνδρειας μέ θεϊκή παρέμβαση τό 608 μ.χ. Ὅταν ὁ Ἡράκλειος στέφθηκε αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου, ἡ αὐτοκρατορία βρισκόταν σέ ἄσχημη κατάσταση. Οἱ Πέρσες καί Ἄβαροι ἀπειλοῦσαν νά καταλάβουν τήν Κων/πολη, ἐνῶ στό ἐσωτερικό οἱ αἱρέσεις δίχαζαν τόν λαό. Στήν Αἴγυπτο κυριαρχοῦσαν οἱ αἱρετικοί Μονοφυσίτες. Ὁ καταλληλότερος γιά νά σταματήσει τίς ἔριδες καί νά βοηθήσει στή μεταστροφή τῶν αἱρετικῶν στήν Ὀρθοδοξία ἦταν ὁ Ἅγιος Ἰωάννης, τόν ὁποῖο σέβονταν καί αὐτοί ἀκόμα οἱ εἰδωλολάτρες. Ὅμως, ὁ Ἅγιος δέν ἤθελε ἀπό μετριοφροσύνη νά ἀναλάβει ἕνα τόσο ἀνώτατο ἀξίωμα. Μετά ἀπό πολλές πιέσεις δέχτηκε. Μόλις ἐνθρονίστηκε Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, πρόσταξε νά καταγράψουν τούς φτωχούς σέ ὅλη τήν περιφέρειά του, πού ἔφτασαν περίπου τούς καί διέταξε νά τρέφονται καθημερινά ἀπό τό Πατριαρχεῖο. Ἔκτισε νοσοκομεῖα, πτωχοκομεῖα, λοχοκομεῖα, ὅπου γεννοῦσαν καί περιθάλπονταν οἱ ἔγκυες, τό Καισάρειο, χῶρο γιά νά κοιμοῦνται οἱ ἄστεγοι, ξενῶνες γιά νά φιλοξενοῦνται ἐντελῶς δωρεάν οἱ φτωχοί, οἱ τραυματίες, οἱ αἰχμάλωτοι καί ἄλλοι πά-

2 σχοντες. Ἐπίσης ἔστειλε σημαντική βοήθεια στά Ἱεροσόλυμα, γιά νά χτισθεῖ ὁ ναός τῆς Ἀναστάσεως, πού ἔκαψαν οἱ Πέρσες. Πολλές ἦταν οἱ εὐεργεσίες πού ἔκανε ὁ ἅγιος Πατριάρχης στούς φτωχούς καί πονεμένους, γιά δέκα ὁλόκληρα χρόνια πού διετέλεσε Πατριάρχης, κάνοντας πράξη τόν λόγο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία «Μακάριοι οἱ ἐλεήµονες, ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται», δηλ. πραγματικά εὐτυχισμένοι εἶναι οἱ εὐσπλαχνικοί στή δυστυχία τῶν συνανθρώπων τους, διότι αὐτοί θά ἐλεηθοῦν ἀπό τό Θεό. Ὅταν τό 615 μ.χ., οἱ Πέρσες βάδιζαν κατά τῆς Ἀλεξάνδρειας, ὁ ἅγιος Ἰωάννης, μετά ἀπό παράκληση καί πίεση τοῦ Πατρικίου Νικήτα ἀποφάσισε νά φύγει γιά τή Βασιλεύουσα τῶν πόλεων, τήν Κωνσταντινούπολη. Τό καράβι πού ἐπιβιβάστηκε μαζί μέ ἄλλους ἀξιωματούχους τῆς αὐτοκρατορίας κινδύνευσε σοβαρά ἀπό τρικυμία. Σώθηκε, ὅμως, μέ θαυματουργική ἐπέμβαση τοῦ ἁγίου Ἰωάννου, ὁ ὁποῖος εἶδε σέ ὀπτασία ἕναν ἄγγελο πού τοῦ ἀνακοίνωσε ὅτι τόν ζητοῦσε ὁ «βασιλεύς τῶν βασιλευόντων» καί κατάλαβε ὅτι ἐρχόταν τό τέλος τῆς ἐπίγειας ζωῆς του. Ἔτσι, διέκοψε τό ταξίδι πρός τήν Κωνσταντινούπολη καί ἐπέστρεψε στή πόλη πού γεννήθηκε, τήν Ἀμαθούντα τῆς Κύπρου. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης, πού ἐπιτέλεσε πολλά θαύματα, τόσο ἐνόσῳ ζοῦσε, ὅσο και μετά τόν θάνατό του σέ ὅσους μέ πίστη ζήτησαν τή βοήθειά του, πέθανε εἰρηνικά στίς 12 Νοεμβρίου τοῦ 619 μ.χ. σέ ἡλικία 80 χρονῶν, γι αὐτό και ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη του ἐκείνη τήν ἡμέρα. Τάφηκε στό ναό τοῦ Ἁγίου Τύχωνα στήν Ἀμαθούντα, σ ἕνα τάφο πού ἦταν θαμμένοι δύο Ἐπίσκοποι τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι κατά τήν ταφή παραμέρισαν καί δέχθηκαν στή μέση τους τόν Ἅγιο, ἐνῶ σήμερα τά ἱερά λείψανά του φυλάσσονται στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος στή Λεμεσό. Κατηχητικό Σχολεῖο Παναγίας Ἐλεούσας Ἱεραπέτρας Σάν τόν πρωτόπλαστο ἀθῶο Ἀδάμ Ὁ Ὅσιος Παῦλος τῆς Ὀμπνόρας ( ), διψώντας ἀκατάπαυστα γιά τήν ἀσκητική ζωή, κατέφυγε σέ μιά ἐντελῶς ἀπρόσιτη περιοχή τῶν ἀπέραντων ρωσικῶν δασῶν. Ἐκεῖ διάλεξε γιά κατοικία του τήν κουφάλα μιᾶς γέρικης φλαμουριᾶς καί πέρασε τρία χρόνια δοξολογώντας τόν Θεό μαζί μέ τ ἀγριοπούλια! Τήν ἴδια ἐποχή, πέντε χιλιόμετρα μακρύτερά του, ἀσκήτευσε Ὁ Ὅσιος Σέργιος τοῦ Νούρμα. Ἀκούγοντας γιά τούς πνευματικούς ἀγῶνες τοῦ Ὁσίου Παύλου, ξεκίνησε νά τόν συναντήσει. Ὅταν τόν βρῆκε, ἀντίκρυσε ἕνα θέαμα θαυμαστό: Ἕνα πλῆθος ἀπό πουλιά περικύκλωνε τόν Ὅσιο. Τά μικρότερα μάλιστα ἀνέβαιναν στούς ὤμους καί τό κεφάλι του καί αὐτός τά ἔτρεφε μέ τά χέρια. Κοντά του μία ἀρκούδα περίμενε κι αὐτή τήν τροφή της. Ἀλεποῦδες, κουνέλια καί ἄλλα ζῶα περιφέρονταν χωρίς ἔχθρα καί ἀνταγωνισμούς μεταξύ τους καί χωρίς νά φοβοῦνται τήν ἀρκούδα. Ἦταν μιά θαυμαστή εἰκόνα, πού θύμιζε τόν πρωτόπλαστο ἀθῶο Ἀδάμ στόν Παράδεισο. Μιά ἐξαίσια φανέρωση τῆς κυριαρχίας τοῦ ἀνθρώπου πάνω στή δημιουργία! (Ἡ Θηβαΐδα τοῦ Βορρᾶ, Σίμωνος Μοναχοῦ, «Ἡ ζωοφιλία τῶν Ἁγίων καί ἡ ἁγιοφιλία τῶν ζώων», ἐκδόσεις «Ὁ Ἅγιος Στέφανος», Ἀθήνα 2007).

3 Οἱ ἀπορίες μας... -Τί εἶναι τά «Ἀπόκρυφα» Eὐαγγέλια; -«Ἀπόκρυφα» ὀνομάζονται διάφορα κείμενα μεταγενέστερα τῶν Εὐαγγελίων καί τῶν ἄλλων βιβλίων τῆς Καινῆς Διαθήκης. Τά «Ἀπόκρυφα» βιβλία ἀναφέρονται στή ζωή τοῦ Χριστοῦ, στή δράση τῶν Ἀποστόλων ἤ περιέχουν κάποιες ἀποκαλύψεις. Ὅμως ἀμφισβητεῖται ἡ θεοπνευστία καί ἡ γνησιότητά τους, γιατί γράφτηκαν ἀπό ἄγνωστους χριστιανούς ἤ ἀκόμη καί ἀπό αἱρετικούς συγγραφεῖς, εἴτε γιά νά καλύψουν μέ φανταστικά ἐπεισόδια τά γεγονότα πού σχετίζονται μέ τή ζωή τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Μαθητῶν καί μετέπειτα Ἀποστόλων Του, εἴτε γιά νά διαδώσουν αἱρετικές ἰδέες. Τά «Ἀπόκρυφα» εἶναι πολλά καί ἡ συγγραφή τους ἔγινε ἀπό τόν δεύτερο μ.χ. αἰώνα καί μετά. Τό καθένα ἀπό αὐτά τά βιβλία ἔχει τό ὄνομα ἑνός γνωστοῦ προσώπου ἀπό τήν πρώτη Ἐκκλησία, π.χ. «Κατά Θωμᾶν Εὐαγγέλιο», «Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰούδα», «Εὐαγγέλιο τοῦ Φιλίππου», «Πράξεις Πέτρου», «Ἐπιστολή τῶν ἕντεκα Ἀποστόλων», «Ἀποκάλυψη Παύλου» κ.ἄ. Ἀντίστοιχο ζήτημα ὑπάρχει καί μέ τά «ἀπόκρυφα» τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού προέρχονται ἀπό τήν περίοδο 200 π.χ. ἕως 100 μ.χ. καί περιέχουν τίς θρησκευτικές ἀντιλήψεις καί προσδοκίες τοῦ ἰουδαϊκοῦ λαοῦ τῆς ἐποχῆς τους. Τά ἔργα αυτά εἶναι γραμμένα σέ ἀπομίμηση τῶν κανονικῶν βιβλίων καί ἀποδίδονται ψευδῶς σέ γνωστούς βιβλικούς συγγραφεῖς γιά νά ἔχουν κύρος καί νά γίνουν ἀποδεκτά. Ὅλα τά «Ἀπόκρυφα» βιβλία ἀποκλείστηκαν ἀπό τόν λεγόμενο «Κανόνα» τῶν βιβλίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἐπειδή τό περιεχόμενο τους θεωρήθηκε ξένο πρός τό εὐαγγελικό μήνυμα τῆς σωτηρίας. Οἱ χριστιανοί γιά νά διακρίνουν τά αὐθεντικά κείμενα τῶν Ἀποστόλων ἀπό τά ψευδεπίγραφα πού κυκλοφοροῦσαν τότε, ξεχώρισαν τά 27 βιβλία ὡς τά μόνα γνήσια καί κανονικά. Αὐτά ἀποτέλεσαν τό τελικό σῶμα τῶν κανονικῶν βιβλίων τῆς Καινῆς Διαθήκης καί ἡ πρώτη πληροφορία γιά τόν «Κανόνα» τῆς Κ.Δ. ὑπάρχει ἀπό τό ἔτος 367 σέ ἐπιστολή τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου.. Λύση Παροιμιῶν: 1α, 2β, 3β, 4α, 5α, 6γ, 7β, 8α, 9γ, 10γ, 11β. Λύση ἀκροστιχίδας: ΜΟΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ, ΤΑ- ΞΙΑΡΧΕΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΟΡΚΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΙΑΚΩΒΟΣ, ΤΟΠΛΟΥ, ΕΙΚΟΝΕΣ. Λύσεις κρητικῆς διαλέκτου: 1-10, 2-9, 3-6, 4-7, 5-8, 6-5, 7-3, 8-2, 9-4, 10-1, 11-13, 12-19, 13-14, 14-17, 15-11, 16-18, 17-20, 18-12, 19-15, Λύση συλλαβικοῦ σταυρόλεξου: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΣΑΚΑ-ΚΑΣΑ, 2. ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΑ-ΡΙΚΑ, 3. ΜΑΡΕΣ-ΡΑΜΑΖΑΝΙ, 4. ΚΑΤΑ-ΜΑΚΑΡΙ, 5. ΠΕΝΑ- ΝΑΜΑ. ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΣΑΚΑ-ΚΑΦΕΣ, 2. ΚΑΤΑΜΑΤΑ, 3. ΦΑΡΕΣ, 4. ΚΑΤΙ ΜΑΝΑ, 5. ΣΑΚΑΡΑΚΑ, 6. ΜΑΡΙΝΑ, 7. ΟΡΙΖΑ, 8. ΚΑΝΙΣΤΡΟ. Λύσεις σταυρόλεξου: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. NEΣTOΡAΣ, 2. ΙΤΑΛΙΑ, 7. ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ, 8. ΚΥΨΕΛΗ, 10. ΟΧΙ 11. ΦΑΣΚΟ- ΜΗΛΟ, 12. ΜΑΤΙΑ, 13. ΠΙΝΔΟΣ, 16. ΣΚΕΠΗ, 17. ΕΛΒΕΤΙΑ, 18. ΣΑΡΑΝΤΑΡΑ. ΚΑΘΕΤΑ: 2. ΕΙΣΟΔΙΑ, 3. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, 5. ΑΕΤΟΣ, 6. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 9. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, 12. ΜΗΝΑΣ, 14. ΔΙΚΤΗ, 15. ΕΛΙΑ. Λύση κρυπτόλεξου: ΑΓΑΠΗ, ΧΑΡΑ, ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΤΗTA, ΑΓΑΘΟΣΥΝΗ, ΠΙΣΤΗ, ΠΡΑΟΤΗΤΑ, ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ.

4 Δάσκαλος: Ἄν ἔχεις πέντε μῆλα καί σοῦ δώσει ὁ Κώστας ἄλλα τρία, πόσα θά ἔχεις: Νίκος: Πέντε. Δάσκαλος: Ἀφοῦ ὁ Κώστας σοῦ δίνει ἄλλα τρία... Νίκος: Μά κύριε, ἔχω μαλώσει μέ τόν Κώστα καί εἶμαι σίγουρος ὅτι δέν θά μοῦ τά δώσει! -Σήκω, Ἑλενίτσα, νά πᾶμε στήν ἐκκλησία νά μεταλάβεις. -Δέν μπορῶ μαμά, νά μεταλάβω σήμερα, γιατί ἀρτύθηκα. -Πότε ἀρτύθηκες; -Στόν ὕπνο μου, εἶδα πώς ἔφαγα γαλακτομπούρεκο, πού ἔχει καί αὐγά καί γάλα καί βούτυρο... Κάποιος ζητᾶ θέση νυκτεριννοῦ φύλακα σέ μιά τράπεζα. -Πρέπει νά μένεις ὅλη τή νύκτα κλεισμένος μέσα. Θά τά καταφέρεις; τόν ρωτάει ὁ διευθυντής. -Μήν ἀνησυχεῖτε, κύριε διευθυντά, εἶμαι μαθημένος. Ἔμεινα ὀκτώ χρόνια κλεισμένος σέ φυλακή γιά κλοπή... Δασκάλα: Σ αὐτό τό κουτί ἔχω ἕνα φίδι μέ δέκα πόδια. Τό χιοῦμορ εἶναι... ζωή!!! Ἀντιστοίχιση Μαθητής: Δέ μέ γελᾶτε, κυρία! Τά φίδια δέν ἔχουν πόδια. Στό μάθημα τῆς Χημείας: -Θά μᾶς πεῖς παιδί μου τί εἶναι τό θεϊκό ὀξύ; -Μάλιστα κύριε. Χμμμ..., ἔεε... τό ξέρω... ἐδῶ τό ἔχω στήν ἄκρη τῆς γλώσσας μου... -Φτυ...φτύσετο παιδί μου γρήγορα, θά δηλητηριαστεῖς...!!. Ἕνα μικρό παιδί γυρίζει ἀπό τά παιγνίδια καταλερωμένο καί ὁ πατέρας του τό μαλώνει: -Δέ ντρέπεσαι πού ἦρθες βουτηγμένος στή λάσπη; Ἔγινες σάν γουρουνάκι... Ξέρεις τί εἶναι τό γουρουνάκι; -Ξέρω, μπαμπά, εἶναι τό παιδί τοῦ γουρουνιοῦ... Ὁ πατέρας ρωτάει τόν Τάκη:: -Ντροπή σου, καημένε. Πέντε χρόνια πᾶς σχολεῖο καί μόνο μέχρι τό 10 ξέρεις νά μετρᾶς! Τί δουλειά θά κάνεις ὅταν μεγαλώσεις, ἄν συνεχίσεις ἔτσι; Καί ὁ Τάκης ἀπαντᾶ: -Μή στεναχωριέσαι, μπαμπά, μπορῶ νά γίνω διαιτητής πυγμαχίας πού μετρᾶ μόνο μέχρι τό δέκα... Ἕνωσε καθεμία ἀπό τίς λέξεις τῆς πρώτης στήλης μέ τήν ἀντίστοιχη λέξη πού ταιριάζει ἀπό τή δεύτερη στήλη. Πολιοῦχος Θεσσαλονίκης Φθινόπωρο Δίας Μιχαίας Ὄχι Ἐξομολόγηση Προστάτης ἀθλητῶν Ἅγιος Φίλιππος Θυμιατό Ἅγιοι Κοσμᾶς καί Διαμιανός Ἐποχή Κάρβουνο Πρωτόκλητος Ἅγιος Νέστορας Ἀκρόπολη Ἅγιος Δημήτριος Ταξιάρχης Θεοτόκος Μετάνοια Ὄρη Ἴδη Ἀνάργυροι Ἀθήνα Προφήτης Ἅγιος Ἀνδρέας Εἰσόδια Μεταξᾶς 14 Νοεμβρίου Ἀρχάγγελος Μιχαήλ

5 Π α ρ ο ι μ ί ε ς : Βρεῖτε τή σωστή ἑρμηνεία τῆς κάθε παροιμίας. 1. Πέσε πίτα νά σέ φάω. α) Ὁ τεμπέλης καί ὁ ἀκαμάτης τά θέλει ὅλα ἕτοιμα. β) Λέγεται γιά ὅποιον εἶναι λαίμαργος. γ) Λέγεται γιά κάποιον πού τοῦ ἀρέσουν οἱ πίτες. 2. Τραβᾶτε με κι ἄς κλαίω. α) Ὅταν τραβᾶμε τά παιδιά μέ τό ζόρι βάζουν τά κλάματα. β) Προσποιούμαστε ὅτι δέν θέλουμε κάτι, τό ὁποῖο τελικά δῆθεν ἀναγκαζόμαστε νά δεχθοῦμε. γ) Λέγεται γιά νά δηλωθεῖ ἡ ὑπερβολική πίεση πού πληγώνει. 3. Καινούριο κοσκινάκι μου καί ποῦ νά σέ κρεμάσω. α) Τό καινούριο κόσκινο πρέπει νά κρεμαστεῖ σέ εἰδική θέση. β) Λέγεται γιά κάθετι νέο πού στήν ἀρχή μᾶς ἐντυπωσιάζει καί τό προσέχουμε πολύ. γ) Τά νέα σκεύη πρέπει νά τοποθετοῦνται σέ διαφορετική θέση ἀπό τά παλαιά. 4. Ὁ λύκος στήν ἀναμπουμπούλα χαίρεται. α) Ὁ κακοπροαίρετος ἐκμεταλλεύεται τίς ἀνώμαλες καταστάσεις πρός ὄφελός του. β) Ὁ λύκος στήν κακοκαιρία ἁρπάζει τά πρόβατα. γ) Ὁ κακός ἄνθρωπος χαίρεται στίς δύσκολες στιγμές. 5. Κάλλιο νά νιώθεις, παρά νά σπρώχνεις. α) Μέ τή βία δέν πετυχαίνει κανείς τά καλύτερα ἀποτελέσματα. β) Εἶναι καλύτερα νά χρησιμοποιεῖ κανείς σωστά τό μυαλό του παρά τή δύναμή του. γ) Καλύτερα νά ἔχεις αἰσθήματα γιά κάποιον παρά νά τόν σπρώχνεις. 6. Παλιά ἀλεπού στήν παγίδα δέν πιάνεται. α) Ὅσο μεγαλώνει ὁ ἄνθρωπος, αὐξάνουν καί οἱ ἐμπειρίες του. β) Οἱ νεαρές ἀλεποῦδες πέφτουν εὔκολα στήν παγίδα τῶν κυνηγῶν. γ) Ὁ ἔμπειρος ἄνθρωπος δέν ἐξαπατᾶται εὔκολα. 7. Ἀπό τό ἕνα αφτί μπαίνει κι ἀπό τό ἄλλο βγαίνει. α) Τά αὐτιά τοῦ ἀνθρώπου ἐπικοινωνοῦν μεταξύ τους. β) Λέγεται γιά ὅποιον δέν δίνει καμιά σημασία σ ὅ,τι τοῦ λένε. γ) Ὅταν μᾶς μιλᾶνε οἱ ἄλλοι θά πρέπει νά ἀκοῦμε καί ἀπό τά δύο αὐτιά. 8. Τό δέντρο κρίνεται ἀπό τόν καρπό του. α) Ὁ ἄνθρωπος κρίνεται ἀπό τί παιδιά βγάζει καί ἀπό τά ἀποτελέσματα τῶν πράξεών του. β) Τά δέντρα πού ἔχουν καρπούς εἶναι πιό χρήσιμα στόν ἄνθρωπο. γ) Τό δέντρο εἶναι ἄχρηστο ἐάν δέν καρποφορήσει. 9. Ἀγάλια-ἀγάλια γίνεται ἡ ἀγγουρίδα μέλι. α) Τό μέλι γίνεται καί ἀπό τήν ἀγγουρίδα. β) Ἡ πράσινο σταφύλι θά γίνει γλυκό σάν τό μέλι. γ) Ὅλα θέλουν τόν χρόνο τους γιά νά γίνουν σωστά. 10.Ἡ δουλειά ντροπή δέν ἔχει καί χαρᾶς τον πού τήν ἔχει. α) Ὁ ἄνθρωπος πού δέν ἔχει δουλειά δέν ἔχει καί χαρά. β) Ἡ δουλειά δέν εἶναι ντροπή γιά ὅποιον ντρέπεται. γ) Ἡ δουλειά δέν εἶναι ντροπή, ἄλλα εὐτυχία γιά αὐτόν πού τήν ἔχει. 11. Nέος ἀκαμάτης, γέρος διακονιάρης. α) Οἱ νέοι εἶναι συνήθως τεμπέληδες καί οἱ γέροι ἐργατικοί. β) Ἄν δέν δουλέψεις ὅταν εἶσαι νέος, θά ζητιανεύεις γέρος. γ) Ὁ ἐργατικός ἄνθρωπος φαίνεται ἀπό τά νιάτα του.

6 Ἡ ἀκροστιχίδα τοῦ «Μετανοεῖτε» Ὁ Ὅσιος Νίκων, πού ἡ μνήμη του τιμᾶται στίς 26 Νοεμβρίου, ἔλαβε τήν ἐπωνυμία «Μετανοεῖτε», ἐπειδή κήρυττε τό Εὐαγγέλιο τονίζοντας τή μετάνοια. Μ _ Ἀλλιῶς τό μοναστήρι. Ε _ Εἶναι ὁ Ἅγιος Λουκᾶς. Τ Ἑορτάζουν στίς 8 Νοεμβρίου. Α Ὁ Πρωτόκλητος μαθητής τοῦ Κυρίου. Ν _ Ὁ προστάτης Ἅγιος τῶν ἀθλητῶν. Ο Ἀπαγορευμένος γιά τούς Χριστιανούς. Ε _ Ἕνας ἀπό τούς ἐννέα καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ι...ὁ Ἀδελφόθεος πού ἔγραψε μία Καθολική Ἐπιστολή. Τ _ Σταυροπηγιακή Μονή τῆς Ἀνατολικῆς Κρήτης. Ε Τίς τιμοῦμε ἀλλά δέν τίς λατρεύουμε. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας Στίς 8 Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τή Σύναξη τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί ὅλων τῶν Ἀγγελικῶν δυνάμεων. Χρωμάτισε τόν Ἀρχάγγελο Μιχαήλ τῆς εἰκόνας. Κ ρ η τ ι κ ή δ ι ά λ ε κ τ ο ς Βρεῖτε τί σημαίνουν οἱ λέξεις τῆς κρητικῆς διαλέκτου : 1. προβαίρνω 1. σκουπίζω 2. ντρέτα 2. σημαδεύω 3. ξανοίγω 3. πρωί 4. ἀνεβόλεµα 4. φιλοξενῶ 5. ἀργατινή 5. κατήφορος 6. χύμα 6. κοιτάζω 7. ταχυνή 7. ἀνήφορος 8. ξαμώνω 8. βράδυ 9. κονεύω 9. ἴσια 10. παστρεύω 10. ἐμφανίζομαι 11. ταραχίζω 11. ψητός 12. ξωμένω 12. σαλιγκάρι 13. συνορίζομαι 13. στενοχωρῶ 14. ψεγάδι 14. συναγωνίζομαι 15. ὀφτός 15. μοῦ ἀρέσει 16. τευτέρι 16. προαισθάνομαι 17. πῆδος 17. ἐλάττωμα 18. χοχλιός 18. σημειωματάριο 19. ρέγομαι 19. διανυχτερεύω 20. ψυχανεμίζομαι 20. ἅλμα Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Kάτω Χωριοῦ Ἱεράπετρας

7 ΣΥΝΤΑΓΗ: Μουσταλευριά Υλικα: P 5 ποτήρια νεροῦ κομμένο μοῦστο, Q 3/4 ποτηριοῦ νεροῦ ἀλεύρι γιά ὅλες τίς χρήσεις, π 1/4 ποτηριοῦ νεροῦ σιμιγδάλι ψιλό, O 1/2 κουταλάκι γλυκοῦ κοπανισμένη μαστίχα, Q1 κουταλάκι σούπας θυμαρίσιο μέλι, O 1 φλιτζάνι καβουρδισμένα ἀμύγδαλα O Γιά τό γαρνίρισμα: 1/2 φλιτζάνι καβουρδισμένο σουσάμι καί κανέλα. Τρόπος ἐκτέ λεσης: Ἡ μουσταλευριά ἑτοιμάζεται σέ 15 λεπτά. Πρῶτα βάζετε τό μοῦστο σέ κατσαρόλα γιά νά ζεσταθεῖ. Στή συνέχεια προσθέσετε τό ἀλεύρι καί τό σιμιγδάλι ἀνακατεύοντας μέ σύρμα (ὄχι μέ κουτάλα) γιά νά μή σβολιάσουν. Ἔπειτα ρίξετε τό μέλι, τά ἀμύγδαλα καί τή μαστίχα συνεχίζοντας τό ἀνακάτεμα. Μόλις ἡ μουσταλευριά πάρει μία βράση, τήν ἀδειάζετε σέ μπολάκια ἤ σέ ἕνα μεγάλο πυρίμαχο σκεύος. Μετά τήν πασπαλίζετε ὅσο εἶναι ἀκόμα ζεστή μέ καβουρδισμένο σουσάμι καί κανέλα καί ἡ μουσταλευριά σας εἶναι ἕτοιμη. Καλή ἐπιτυχία! Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας Σ υ λ λ α β ι κ ό σ τ α υ ρ ό λ ε ξ ο ΣΑ ΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Ἀπαραίτητη στούς... μαθητές-ἀλλιῶς τό κασόνι. 2. Ὁ σχετικός μέ τήν κατάφαση-τό μισό ἀπό τά...μπαχαρικά. 3. «Ἄρες,..., κουταμάρες» λέει ὁ λαός- Μήνας νηστείας τῶν Μωαμεθανῶν. 4. Δισύλλαβη πρόθεση-εὐχή...ἐπιθυμίας. 5. Μέ αὐτή γράφαμε κάποτε-ἀπαραίτητο γιά τή θεία Κοινωνία. ΚΑΘΕΤΑ: 1. Ὅ,τι καί τό 1 ὁριζόντια-προσφέρεται... στό καφενεῖο. 2. Τόν κοιτάζω... μέσα στά μάτια (μέ μιά λέξη). 3. Οἱ φυλές, τά σόϊα (γεννιές)... διαφορετικά. 4. Ἀπό αὐτό λείπει... γιά νά συμπληρωθεῖ.-τό πιό γλυκό...ὄνομα. 5. Παλιό αὐτοκίνητο γιά... ἀπόσυρση. 6. Ἑορτάζει στίς 17 Ἰουλίου. 7. «Βράσε...» λέει ὁ λαός σέ ἀμηχανία. 8. Ἀλλιῶς τό καλάθι, τό πανέρι. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας

8 Σ τ α υ ρ ό λ ε ξ ο Ὁριζόντια: 1. Ὁ προστάτης Ἅγιος τῶν ἀθλητῶν εἶναι ὁ Ἅγιος..., 4. Μᾶς κήρυξε τόν πόλεμο τό 1940, 7. Μεγάλος Ὠκεανός, 8. Τό σπίτι τῆς μέλισσας, 10 Τό εἶπε ἡ Ἑλλάδα στίς 28 Ὀκτωβρίου 1940, 11. Ἕνα βότανο, 12. «Φᾶτε... ψάρι καί κοιλιά περίδρομο»., 13. Δοξασμένο βουνό τῆς πατρίδας μας, 16. Τήν 28η Ὀκτωβρίου ἑορτάζει ἡ Ἁγία..., 17. Χώρα τῆς Εὐρώπης, 18. Λαϊκή ὀνομασία τῆς Σαρακοστῆς. Κάθετα: 2. Ἑορτή τῆς Παναγίας, 3. Οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς καί Δαμιανός, 5. Περήφανο πουλί τῶν βουνῶν, 6. Μεγάλος Mακεδόνας βασιλιάς τῶν Ἑλλήνων, 9. Ἀρωματικό λουλούδι, 12. Στρατιωτικός Ἅγιος πού ἡ μνήμη του ἑορτάζεται τό Νοέμβριο, 14. Βουνό τῆς Κρήτης, 15. Εὐλογημένο δέντρο. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Κάτω Χωριοῦ Ἱεράπετρας. Τό κρυπτόλεξο τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Ε Κ Γ Ρ Α Τ Ε Ι Α Μ Ο Μ Ι Κ Π Α Ι Λ Ο Γ Χ Α Ο Ο Ρ Υ Μ Υ Α Α Θ Η Κ Κ Α Υ Η Ρ Ι Χ Μ Β Π Κ Ζ Ρ Ν Π Ν Μ Γ Α Δ Α Μ Ι Α Ο Τ Ο Η Μ Α Γ Γ Δ Μ Ε Τ Θ Ι Μ Σ Χ Α Α Κ Α Κ Ο Ρ Υ Μ Ο Κ Α Κ Θ Τ Μ Μ Σ Λ Μ Η Ν Π Ρ Α Ο Τ Η Τ Α Ι Ι Ν Η Σ Α Ε Σ Α Σ Ο Σ Ι Α Σ Ω Τ Ι Ω Υ Ε Υ Φ Η Μ Ι Ι Η Ο Α Δ Ν Ο Σ Δ Ι Σ Κ Ο Σ Α Ρ Τ Η Φ Ο Ρ Ι Ο Ο Σ Α Χ Ρ Η Σ Τ Ο Τ Η Τ Α Ν Ι Βρεῖτε κάθετα, ὁριζόντια καί διαγώνια τά ἐννέα χαρίσματα ἤ καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Πρός Γαλάτας Ἐπιστολή 5,22-26). Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας

Ὁ ὅσιος Παχώμιος. Ὅταν ἔφθασε στήν. τοῦ στρατοῦ, ὅπου κατά οἰκονομία Θεοῦ διδάχθηκε τίς ἀλήθειες τῆς Χριστιανικῆς πίστεως ἀπό τούς συστρατιῶτες

Ὁ ὅσιος Παχώμιος. Ὅταν ἔφθασε στήν. τοῦ στρατοῦ, ὅπου κατά οἰκονομία Θεοῦ διδάχθηκε τίς ἀλήθειες τῆς Χριστιανικῆς πίστεως ἀπό τούς συστρατιῶτες Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 4 9 ο Μ Α Ρ Τ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ συγκρότησις τοῦ Εἰδικοῦ Συμβουλίου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (8.11.2012) Ἀπὸ τὴν συμπαράστασιν τῶν ὀλίγων ἀλλὰ πιστῶν ἐθελοντῶν μας

Ἡ συγκρότησις τοῦ Εἰδικοῦ Συμβουλίου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (8.11.2012) Ἀπὸ τὴν συμπαράστασιν τῶν ὀλίγων ἀλλὰ πιστῶν ἐθελοντῶν μας Ἡ συγκρότησις τοῦ Εἰδικοῦ Συμβουλίου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (8.11.2012) Ἀπὸ τὴν συμπαράστασιν τῶν ὀλίγων ἀλλὰ πιστῶν ἐθελοντῶν μας Φωτεινὴ Γραμμὴ Εἰς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν,

Διαβάστε περισσότερα

«ἡμεῖςδὲτῇπροσευχῇκαὶτῇδιακονίᾳτοῦλόγουπροσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4).

«ἡμεῖςδὲτῇπροσευχῇκαὶτῇδιακονίᾳτοῦλόγουπροσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). «ἡμεῖςδὲτῇπροσευχῇκαὶτῇδιακονίᾳτοῦλόγουπροσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). ³ µ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ETOΣ I 2010 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ 51 MΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

tὶς τελευταῖες ἡμέρες δημιουργήθηκε θέμα πρὸς

tὶς τελευταῖες ἡμέρες δημιουργήθηκε θέμα πρὸς tὶς τελευταῖες ἡμέρες δημιουργήθηκε θέμα πρὸς «σκανδαλισμὸν» καὶ παραπληροφόρηση, τὸ ὁποῖο ἀφορᾶ ἄμεσα στὴν Ἐπισκοπή μας καὶ θίγει τὴν Ἐκκλησία μας γενικότερα. Πρὸς διευκρίνιση λοιπόν, ὁ Ἐπίσκοπός μας

Διαβάστε περισσότερα

πού τόν καταδίκασαν χωρίς δίκη

πού τόν καταδίκασαν χωρίς δίκη ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ι ΡΥΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικ ς καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 330 ούλιος-α γουστος 2013 Πρός τούς 19 δελφούς ρχιερε ς πού τόν καταδίκασαν χωρίς δίκη...

Διαβάστε περισσότερα

Εὐάγγελος Π. Λέκκος θεολόγος, νομικός. Ἡ ἀλήθεια γιά τήν περιουσία, τή φορολόγηση τῆς Ἐκκλησίας καί τή μισθοδοσία τῶν κληρικῶν της

Εὐάγγελος Π. Λέκκος θεολόγος, νομικός. Ἡ ἀλήθεια γιά τήν περιουσία, τή φορολόγηση τῆς Ἐκκλησίας καί τή μισθοδοσία τῶν κληρικῶν της Εὐάγγελος Π. Λέκκος θεολόγος, νομικός Ἡ ἀλήθεια γιά τήν περιουσία, τή φορολόγηση τῆς Ἐκκλησίας καί τή μισθοδοσία τῶν κληρικῶν της Εὐάγγελος Π. Λέκκος Ἐκδοτική παραγωγή Τηλ. 210-34.76.090 Ἡ αὐτοκράτειρα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. www.imga.gr

Περιεχόμενα. www.imga.gr Περιεχόμενα Συναξάρι: Ὁ Ἀββᾶς Κασσιανὸς ὁ Ρωμαῖος καὶ τὸ ἔργο του...3 Ὁ Ἀββᾶς Κασσιανὸς συνομιλεῖ μὲ τὸν Ἀββᾶ Πανφούτιο... 6 Ἐκ Φαναρίου: Στὴν Πόλι γιὰ τὴν γιορτή μου... 9 τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Δοσίθεου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ, ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΟΡΙΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΡΕΝΑ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΟΡΙΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΡΕΝΑ Κεφάλαιο 1 πρώτη μου εντύπωση ήταν ότι τα μάτια του αγνώστου Η είχαν ένα ασυνήθιστα ανοιχτό γαλανό χρώμα. Αντάμωσαν τα δικά μου για μερικά κενά δευτερόλεπτα, ανέκφραστα, σαφώς τρομαγμένα. Με το ξάφνιασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ. ΠΡΟΣΩΠΑ του ΕΡΓΟΥ. 425 π.χ. α Βραβείο ΑΧΑΡΝΕΙΣ. ΜΕΓΑΡΕΥΣ: Αγρότης από τα Μέγαρα. Έρχεται να πουλήσει προϊόντα στην αγορά του ικαιόπολη.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ. ΠΡΟΣΩΠΑ του ΕΡΓΟΥ. 425 π.χ. α Βραβείο ΑΧΑΡΝΕΙΣ. ΜΕΓΑΡΕΥΣ: Αγρότης από τα Μέγαρα. Έρχεται να πουλήσει προϊόντα στην αγορά του ικαιόπολη. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΑΧΑΡΝΕΙΣ 425 π.χ. α Βραβείο ΠΡΟΣΩΠΑ του ΕΡΓΟΥ : Αθηναίος αγρότης. Εξασφαλίζει «ιδιωτική ειρήνη», ενώ η πατρίδα του βρίσκεται σε πόλεµο. ΜΕΓΑΡΕΥΣ: Αγρότης από τα Μέγαρα. Έρχεται να πουλήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ «ΨΥΧΟΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΜΑΣΤΙΓΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ

ΚΑΙ «ΨΥΧΟΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΜΑΣΤΙΓΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014, ΤΕΥΧΟΣ 75 διάλογος «ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΚΑΙ «ΨΥΧΟΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΜΑΣΤΙΓΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ (α μέρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων 1. «Ναρκωτικά» Ὡς «ναρκωτικά»

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1 Ἀντιφωνητὴς Πάσα δουλεία παρά φύσιν ἐστίν ΑΝΤΙΦΑΝΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1 Πρίν ἕξι µῆνες γράφαµε (φ. 236, ὑπό τόν τίτλο «Μέ τό ζόρι (εὐρω)παντρειά»)

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 7 5 Ι Ο Υ Λ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Συζητώντας με τον ΕΡΜΗ Τόμος Β

Συζητώντας με τον ΕΡΜΗ Τόμος Β Συζητώντας με τον ΕΡΜΗ Τόμος Β Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Συζητώντας με τον ΕΡΜΗ Τόμος Β Περί Δομής και Λειτουργίας του Ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΤΡΙΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Εὐλογία τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 4 Χαιρετισμός Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης & Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου 5 Συναξάρι: Βίος τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ 7 Ἐκ Φαναρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-14 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...4 Οι κτίστες - Δομικά υλικά - Χτίσιμο των γεφυριών - Λόγοι κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ 30/ 11 / 2014 Διάρκεια: 3 ώρες Μαθητής/τρια:.. Τμήμα Μονάδες /100 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ Μίαν ἡμέραν τὴν ἐπλησίασα ἀπαρατήρητος, ἐνῷ ἔκλαιε γονυπετὴς πρὸ

Διαβάστε περισσότερα

Από τα σπορ στην καθημερινή ζωή. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι.

Από τα σπορ στην καθημερινή ζωή. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. Εφαρμογή Προγραμμάτων που προωθούν την Ισότητα στην Κοινωνία - ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ Από τα σπορ στην καθημερινή ζωή. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Δ', Ε, ΣΤ' Δημοτικού) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 7 2 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

«Τὸ σπουργιτάκι τοῦ Θεοῦ»: Στέλλα Μιτσακίδου*

«Τὸ σπουργιτάκι τοῦ Θεοῦ»: Στέλλα Μιτσακίδου* Μιὰ θαυμαστὴ σύγχρονη ἱστορία «Τὸ σπουργιτάκι τοῦ Θεοῦ»: Στέλλα Μιτσακίδου* ΤΗΝ 3η Ιουνίου 2005 φονεύθηκε σὲ αὐτοκινητικὸ δυστύχημα ἡ ἀγαπητή μας Στέλλα, ποὺ εἶχε στοιχεῖα «κατὰ Χριστὸν σαλότητος», μὲ

Διαβάστε περισσότερα

Κολλυβάδες και Θεία Λατρεία

Κολλυβάδες και Θεία Λατρεία Κολλυβάδες και Θεία Λατρεία του Αρχιμ. Νικόδημου Σκρέττα, Επίκουρου Καθηγητή του Α.Π.Θ. Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. Ἡ περίοδος τῆς Τουρκοκρατίας 1, ἐποχὴ ἐντόνων ζυμώσεων καὶ ἀνατρο-πῶν, ὡς πρὸς τὶς πολιτικὲς καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μίχος Κάρης. Υστερόγραφα

Μίχος Κάρης. Υστερόγραφα Μίχος Κάρης Υστερόγραφα ΑΘΗΝΑ 2008 Μίχος Κάρης Υστερόγραφα 2008 Εκδόσεις ΠΟΤΑΜΟΣ Σχεδιασμός έκδοσης και εξωφύλλου: Βίβιαν Γιούρη Εκτύπωση: Μητρόπολις ΑΕ Βιβλιοδεσία: Ευ. Άνδροβικ Εκδόσεις ΠΟΤΑΜΟΣ Φωκιανού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το σχέδιο εργασίας ξεκίνησε τον Ιανουάριο και το κλείσαμε περίπου στο τέλος της σχολικής χρονιάς και αφού άρχισε να ξεθωριάζει το ενδιαφέρον των παιδιών για το θέμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων, περικοπή πόρων, και δημιουργία Παρατηρητηρίου στον Δήμο μας».

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων, περικοπή πόρων, και δημιουργία Παρατηρητηρίου στον Δήμο μας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2012 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη η επίθεση κυβέρνησης - ΕΕ - εφοπλιστών

Δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη η επίθεση κυβέρνησης - ΕΕ - εφοπλιστών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Π Ε Σ - Ν Α Τ Κολοκοτρώνη 99 (3 ος όροφος) - Πειραιάς ΤΚ: 185 35 Τηλ/Φαξ: 210 4137271 - email: pesnat.pesnat@gmail.com Χρόνος Ίδρυσης 1979 Α Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΛΙΓΟ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΦΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ

ΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΛΙΓΟ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΦΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΛΙΓΟ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΦΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ Αξιότιµε κ. Πρόεδρε του Συλλόγου Μουσικοφίλων Γράφει ο Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ιάβασα µε µεγάλη προσοχή τα γραφόµενα και των ανυπόγραφων αυτή τη φορά Υπερµάχων

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι χρόνια νωρίτερα, σε ένα νότιο χωριό της επαρχίας Πουντζάμπ.

Είκοσι χρόνια νωρίτερα, σε ένα νότιο χωριό της επαρχίας Πουντζάμπ. Εισαγωγή Αισθάνομαι κάποιον να με αρπάζει από το μπράτσο. Νομίζω ότι είναι μια γριά γυναίκα. Έχει δυσάρεστη, στριγκή φωνή. Μου λέει ότι αυτό θα διαρκέσει λίγα δευτερόλεπτα και δε θα πονέσει. Βουλιάζω σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 έκδοση 50. ΟΙ ΟΡΝΙΘΕΣ - διήγημα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 έκδοση 50. ΟΙ ΟΡΝΙΘΕΣ - διήγημα ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 έκδοση 50 ΟΙ ΟΡΝΙΘΕΣ - διήγημα 1 ΟΙ ΟΡΝΙΘΕΣ - ΜΕΡΟΣ Α Σήμερα 21 Μαΐου εν έτει 2013 του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Ακούγοντας με την καρδιά και γράφοντας με το μυαλό, συνήθως καταφέρνω ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Π.Ι.Κ. (2011-2012) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Π.Ι.Κ. (2011-2012) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ -1- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Π.Ι.Κ. (2011-2012) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ < «Ημέρες του Εκπαιδευτικού», 23-24 Ιανουαρίου 2012 > Σχεδιασμός: Βασιλική Σελιώτη Φιλόλογος,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Πρόεδρε, θα σας ρωτήσω ευθέως εάν πιστεύετε ότι η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα του εμφυλίου.

Κύριε Πρόεδρε, θα σας ρωτήσω ευθέως εάν πιστεύετε ότι η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα του εμφυλίου. Γ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Απόψε, καλεσμένος μας είναι ο Πρωθυπουργός ο κ. Αντώνης Σαμαράς, του οποίου καλεσμένοι είμαστε εμείς στο γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου. Καλησπέρα κ. Πρόεδρε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ Κ. ΙΩΗΛ «ΤΟ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΙΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ Κ. ΙΩΗΛ «ΤΟ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΙΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ Κ. ΙΩΗΛ «ΤΟ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΙΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ» Τό ἤδη ὑπάρχον στρατιωτικόν εὐχολόγιον εἶναι ἔκδοση τοῦ 1983, ὅταν Διευθυντής τοῦ Θρησκευτικοῦ ἦταν ὁ ἀρχιμανδρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ ) Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ 6. ΑΡΘΡΑ a) Ἡ ὀφθαλμοφανὴς κοροϊδία τῶν ἀπαραδέκτων προτάσεων Νίμιτς ἐπὶ τοῦ Σκοπιανοῦ καὶ ὁ κατ ἐξακολούθησιν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΓΗΜΑ. Ιωάννη Γ. Θαλασσινού.

ΙΗΓΗΜΑ. Ιωάννη Γ. Θαλασσινού. ΙΗΓΗΜΑ «Άγγελέ μου πρόσεξε, μη χάσεις τα φτερά σου»! Ιωάννη Γ. Θαλασσινού. Κάποτε, λέει ένας μύθος, ήταν ένας άγγελος, που θέλησε να γνωρίσει τις χαρές και τις ηδονές, που ξελογιάζουν τους ανθρώπους. Ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Κ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ

Κ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ Κ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ Κεφάλαιο Α Σαν καλή νοικοκυρά η σιόρα Επιστήμη η Τρινκούλαινα εσηκώθηκε πρωί πρωί από το κρεβάτι, εφόρεσε μόνο το μεσοφόρι της, έσιαξε λίγο τα μαλλιά της, άνοιξε την πόρτα

Διαβάστε περισσότερα

Από τον "Μύθο του Σίσυφου", μτφ. Βαγγέλη Χατζηδημητρίου, εκδόσεις Μπουκουμάνη, Αθήνα 1973.

Από τον Μύθο του Σίσυφου, μτφ. Βαγγέλη Χατζηδημητρίου, εκδόσεις Μπουκουμάνη, Αθήνα 1973. Αλμπέρ Καμύ Η ελπίδα και το Παράλογο στο έργο του Φραντς Κάφκα Από τον "Μύθο του Σίσυφου", μτφ. Βαγγέλη Χατζηδημητρίου, εκδόσεις Μπουκουμάνη, Αθήνα 1973. Ο Κάφκα σε υποχρεώνει να τον ξαναδιαβάσεις. Κι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΚΕΨΙΣ Ι ΑΠΟΤΙΝΑΞΙΝ ΤΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΕΙΟΥ

ΙΑΣΚΕΨΙΣ Ι ΑΠΟΤΙΝΑΞΙΝ ΤΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΕΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΚΤΩΗΧΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΦΑΝΟΥΡΙΟΝ. ΚΑΝΩΝ Α φέρων Ἀκροστιχίδα κατ Ἀλφάβητον ἐν δὲ τοῖς Θεοτοκίοις «Κυρίλλου».

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΚΤΩΗΧΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΦΑΝΟΥΡΙΟΝ. ΚΑΝΩΝ Α φέρων Ἀκροστιχίδα κατ Ἀλφάβητον ἐν δὲ τοῖς Θεοτοκίοις «Κυρίλλου». ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΚΤΩΗΧΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΦΑΝΟΥΡΙΟΝ ΚΑΝΩΝ Α φέρων Ἀκροστιχίδα κατ Ἀλφάβητον ἐν δὲ τοῖς Θεοτοκίοις «Κυρίλλου». Ὠιδὴ α. Ἦχος α. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιᾷ. Α νωθεν προκύψας συμπαθῶς, ἐξ οὐρανίων

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ζ Ο Ν Α Θ Α Ν Λ Ε Θ Ε Μ

Τ Ζ Ο Ν Α Θ Α Ν Λ Ε Θ Ε Μ 1 Δύο δίκες Ή θα σταματήσεις να πηδάς μαύρους μπάτσους ή θα πάρεις πόδι από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτό ήταν το τελεσίγραφο, η γελοία σύνοψη του μηνύματος που διαβιβάστηκε στη Ρόουζ Τσίμερ από την κλίκα

Διαβάστε περισσότερα

Βάιος Φασούλας ΜΑΡΙΝΑ. Μυθιστόρημα

Βάιος Φασούλας ΜΑΡΙΝΑ. Μυθιστόρημα Βάιος Φασούλας ΜΑΡΙΝΑ Μυθιστόρημα ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ Θεσσαλονίκη 2009 www.ziti.gr Γερμανία. Φθινόπωρο του 2003. Δε φαίνεται σαν το περυσινό, που το πρόσωπό του άρχισε να το δείχνει προς το τέλος του Οκτώβρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ - ΕΜΦΥΛΙΟΣ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ - ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ - ΕΜΦΥΛΙΟΣ Στην περίοδο αυτή θα περιοριστώ να αναφέρω μόνον τις κρίσιμες ημερομηνίες στις οποίες συντελέστηκαν τα πλέον σπουδαία γεγονότα. 1. Η Συμφωνία της Πλάκας με την οποία τελείωσε ο

Διαβάστε περισσότερα

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος Προχωράµε για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος για να πάει η Ελλάδα µπροστά Με πίστη και πεποίθηση υποστηρίζω την ύπαρξη στην ελληνική κοινωνία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ. Αριθμός.Χειρογράφου 2192 160 ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ. Συλλογή Ιωάννη Φ. Δημαράτου

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ. Αριθμός.Χειρογράφου 2192 160 ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ. Συλλογή Ιωάννη Φ. Δημαράτου ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ Αριθμός.Χειρογράφου 2192 160 ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Συλλογή Ιωάννη Φ. Δημαράτου προσφερομένη εἰς τὸ Λαογραφικὸν Ἀρχείον διὰ τοὺ καθηγητοῦ Γεωργίου Μέγα 1956 Α. «Ἀνάθεμά

Διαβάστε περισσότερα

Ξύπνησα το πρωί και το κεφάλι μου έλεγε να σπάσει. Τέρμα πια, δεν ξαναπίνω

Ξύπνησα το πρωί και το κεφάλι μου έλεγε να σπάσει. Τέρμα πια, δεν ξαναπίνω 69 μ ι α μ έ ρ α σ τ η ζ ω ή μ ι α ς O l y m p i a Ξύπνησα το πρωί και το κεφάλι μου έλεγε να σπάσει. Τέρμα πια, δεν ξαναπίνω ποτέ!! Πρέπει να ακούσω επιτέλους τους «ειδικούς» που λένε ότι οι γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

Χ Ρ Υ Σ Α Δ Η Μ Ο Υ Λ ΙΔ Ο Υ Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ

Χ Ρ Υ Σ Α Δ Η Μ Ο Υ Λ ΙΔ Ο Υ Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ Χ Ρ Υ Σ Α Δ Η Μ Ο Υ Λ ΙΔ Ο Υ Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 2003 Β ΙΒ Λ ΙΟ Π Ρ Ω Τ Ο 1 Ε κ ε ίν ο τ o π ρω ινό του Μ άη του 1959 η Αργυρώ ξύπνησε με πολύ κακή διάθεση. Η κοιλιά της

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου

Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου vμες στους προσφυγικούς συνοικισμούς vστου Κεμάλ το σπίτι Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ' Λυκείου Θ. Κ. Γραμματολογικά στοιχεία Ο Γιώργος Ιωάννου γεννήθηκε το 1927 στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ενώ πλέον είχαμε μπει στην πέμπτη δεκαετία από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, δεν βρέθηκε κάποιος να σηκώσει στην πλάτη του την χρόνια αυτή

ενώ πλέον είχαμε μπει στην πέμπτη δεκαετία από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, δεν βρέθηκε κάποιος να σηκώσει στην πλάτη του την χρόνια αυτή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παρασκευή 9 Μαίου 2014, ομιλία με αφορμή την τελετή των αποκαλυπτηρίων γλυπτού στη μνήμη των Εβραίων που εξοντώθηκαν στο Ολοκαύτωμα Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος του 65.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Και άλι για τα Ιουλιανά του 1965 (µια βαθειά ανατοµία της κατάστασης εν Ελλάδι µε ταυτόχρονη αναζήτηση της ελ ίδας, καµωµένη α ό µια άγρυ νη συνείδηση) Φυλλάδιο ληροφορήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Υμνογραφικὰ συμπληρώματα στὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς

Υμνογραφικὰ συμπληρώματα στὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς Ἄρθρο γιὰ Ἐκκλησιολόγο Θέματα Ἐκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ καὶ Λειτουργικῆς Υμνογραφικὰ συμπληρώματα στὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς Διονυσίου Ανατολικιώτου δρος φιλοσοφικῆς σχολῆς Ἀθηνῶν, πτυχιούχου κοινωνικῆς θεολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1994 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΔΡΧ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1994 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΔΡΧ. ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1994 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΔΡΧ. 10 Οι λ ε ιτο υ ρ γ ίε ς τω ν χ α μένω ν υγροτόπ ω ν μας μπ ο ρ εί και π ρ έπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ www.korinthia.net/foni

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ www.korinthia.net/foni Η ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ετήσια συνδρομή 25 Τιμή φύλλου 0,50 e-mail: fonikor@oene.gr Κωδικός 2293 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ... 13 2. ΠΡΩΙΝΑ ΜΕΙΔΙΑΣΜΑΤΑ... 19

1. ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ... 13 2. ΠΡΩΙΝΑ ΜΕΙΔΙΑΣΜΑΤΑ... 19 Περιεχόμενα 1. ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ... 13 2. ΠΡΩΙΝΑ ΜΕΙΔΙΑΣΜΑΤΑ... 19 3. ΤΟ «Γαλόπαιδο» 1... 27 4. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΒΛΕΠΕ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΟΥΝ... 37 5. Ο ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ... 51 6. Η ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

κ.ο. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ Θέσεις της Πολιτικής Επιτροπής

κ.ο. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ Θέσεις της Πολιτικής Επιτροπής 4 η Συνδιάσκεψη κ.ο. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ Θέσεις της Πολιτικής Επιτροπής Αθήνα, 29-30 Μαρτίου Α. Απολογισμός από την 3 η συνδιάσκεψη Ο απολογισμός της δράσης μας είναι αξεχώριστος από τις πολιτικές εξελίξεις. Το

Διαβάστε περισσότερα

«Το δη µόσιο αίσθη µα είναι το παν. Με αυ τό, τί πο τα δεν µπο ρεί να αποτύχει. Χωρίς αυτό, τίποτα δεν µπο ρεί να πε τύ χει»,

«Το δη µόσιο αίσθη µα είναι το παν. Με αυ τό, τί πο τα δεν µπο ρεί να αποτύχει. Χωρίς αυτό, τίποτα δεν µπο ρεί να πε τύ χει», Η Α ΞΙΑ & ΑΠΟ ΣΤΟΛΗ ΤΩΝ Η ΜΟ ΣΙΩΝ ΣΧΕ ΣΕ ΩΝ «Το δη µόσιο αίσθη µα είναι το παν. Με αυ τό, τί πο τα δεν µπο ρεί να αποτύχει. Χωρίς αυτό, τίποτα δεν µπο ρεί να πε τύ χει», Αβραάµ Λίνκολν ν 86 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίζοντας τις διαδικασίες μετασχηματισμού στην περιοχή του Μεταξουργείου

Προσεγγίζοντας τις διαδικασίες μετασχηματισμού στην περιοχή του Μεταξουργείου Προσεγγίζοντας τις διαδικασίες μετασχηματισμού στην περιοχή του Μεταξουργείου Άννα Γαβαλά Στέλλα Γιαννίτσα Σωτηρία Καρασιώτου Ουρανία Μαρκαντά Σίσσυ Πετράκου Αντώνης Χαζάπης Αθηνά Χατζηαθανασίου κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή δήλωση Δημήτρη Χριστόφια στην ερευνητική επιτροπή. Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013 -------------------------------------------

Γραπτή δήλωση Δημήτρη Χριστόφια στην ερευνητική επιτροπή. Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013 ------------------------------------------- Γραπτή δήλωση Δημήτρη Χριστόφια στην ερευνητική επιτροπή Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013 ------------------------------------------- Η κατανόηση της κατάστασης στην οποία βρέθηκε η Κύπρος σήμερα, επιβάλλει την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ. Κύριο άρθρο. γιο µ ία Ανοικτή Κοινωνία. Κύριo άρθρο. Μια κραυγή µες στα δάσος... Ποιο δάσος άραγε, Παιδεία για όλους ίου Ηλία Κατσούλη

ΕΛΤΙΟ. Κύριο άρθρο. γιο µ ία Ανοικτή Κοινωνία. Κύριo άρθρο. Μια κραυγή µες στα δάσος... Ποιο δάσος άραγε, Παιδεία για όλους ίου Ηλία Κατσούλη ΕΛΤΙΟ της ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ γιο µ ία Ανοικτή Κοινωνία Κύριo άρθρο ΝΗΣΙ ΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2003 Μια κραυγή µες στα δάσος... Ποιο δάσος άραγε, Παιδεία για όλους ίου Ηλία Κατσούλη Τα Προνόµια ταυ ηµοσίου στο Κράτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και η επιρροή του στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τοτολίδης Αεωνίδας Α.Μ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και η επιρροή του στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τοτολίδης Αεωνίδας Α.Μ. I ιο-ι ο - 09-0 ^ ί«/v Γ ί Ι ' ί -,ΐ ΰ1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και η επιρροή του στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τοτολίδης Αεωνίδας Α.Μ. 5450 Επιβλέπων Καθηγητής : Σωτηριάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Πρόταση σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 2020.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Πρόταση σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 2020. Πρόταση σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 2020 Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ιούλιος 2013 1 Ενότητα 1: «Ανάλυση Στοχοθεσία»...5 I. Ανάλυση των

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Α ΛΥΚΕΙΟΥ

3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Α ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΝΕΡΑΙΔΑ» «Και δηλαδή μόνο εγώ σε βλέπω τώρα;» αναφώνησα με ψεύτικο ενθουσιασμό σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙ ΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑ Σ «ΑΝΑΣΤΑ ΣΙΟΣ ΜΙΧΑ ΗΛ Ο ΛΟΕΙΟΣ» ΕΤΟΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙ ΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑ Σ «ΑΝΑΣΤΑ ΣΙΟΣ ΜΙΧΑ ΗΛ Ο ΛΟΕΙΟΣ» ΕΤΟΣ ΕΛΤΑ,Λ ΝΙΑΟΥΣΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο ΛΟΕΙΟΣ» ΕΤΟΣ36ο ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 146 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ2014 ΙββΝ 1106-2118 Γ Μ 7 1βΓ&ΐ% 3 ρ ΐ Υ VI Μμ ΟΙ ΚΑΠΕΤΑΝΑΡΑΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

(μαθητική εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα από το τμήμα Β3 του Γυμνασίου) zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ. [σχολικό έτος 2013-2014]

(μαθητική εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα από το τμήμα Β3 του Γυμνασίου) zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ. [σχολικό έτος 2013-2014] qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj «Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ,, Ο ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ» klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl (μαθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Γ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 4. ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ζ ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ, ΠΑΤΗΡ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ Ἄρθρον περὶ Φιλαρέτου (24.5.2008)

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούµε πολύ, το προσωπικό του Ειδικού σχολείου Αιγάλεω, για την πολύτιµη βοήθεια που µας πρόσφεραν.

Ευχαριστούµε πολύ, το προσωπικό του Ειδικού σχολείου Αιγάλεω, για την πολύτιµη βοήθεια που µας πρόσφεραν. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ. 3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ.. 5 1. ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ.. 7 2. ΙΑΦΟΡΑ TEST.... 13 3. ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ TEST... 16 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο. Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου

Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο. Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Περιεχόμενα 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 17 18 20 22 24 Πασχαλινό Μήνυμα Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

23 του Νοέμβρη, ανοιχτά της Βαρκελώνης

23 του Νοέμβρη, ανοιχτά της Βαρκελώνης 1936 23 του Νοέμβρη, ανοιχτά της Βαρκελώνης Το αγκομαχητό των μηχανών έφτανε υπόκωφο στ αυτιά του, πνιγμένο στα σωθικά του βαποριού, αλλά το μονότονο τράνταγμα από τα βαριά σιδερικά που βολόδερναν εκεί

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα Πτυχιακή Εργασία Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών Τ.Ε.Ι Αθήνας Τµήµα: ιακόσµησης - Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων & Σχεδιασµού Επίπλου - Αντικειµένου Έρευνα - Επιµέλεια: ηµήτρης Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

-The Thorn Birds. Колин Маккалоу Поющие в терновнике Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας Μετάφραση: Βικτώρια Τράπαλη

-The Thorn Birds. Колин Маккалоу Поющие в терновнике Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας Μετάφραση: Βικτώρια Τράπαλη -The Thorn Birds Колин Маккалоу Поющие в терновнике Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας Μετάφραση: Βικτώρια Τράπαλη Адаптированный текст подготовила Федорова Елена. Смотрите еще материалы на http://real-greece.ru/proza/knigi.html

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 73. Η λάμψη της εξέγερσης είναι παντοτινή...

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 73. Η λάμψη της εξέγερσης είναι παντοτινή... 1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 73 Η λάμψη της εξέγερσης είναι παντοτινή... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ.3 Το πολυτεχνείο δεν τέλειωσε ποτέ Σελ.5 Η σύγχρονη κοινοβουλευτική «χούντα» Σελ.9 Χρονικό της Εξέγερσης (Τετάρτη 14/11) Σελ.10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΑΝΘΗΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ

ΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΑΝΘΗΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Παραλῆπται τῆς παρούσης Διακηρύξεως: Ἕλληνες Πολίτες, κ.κ. Παπανδρέου Γεώργιος, Καραμανλής Κωνσταντῖνος, Σαμαράς Ἀντώνιος, Ἀρχηγοί Πολιτικῶν Κομμάτων, Κυρία Διαμαντοπούλου Ἄννα, Κύριος Βενιζέλος Εὐάγγελος,

Διαβάστε περισσότερα

Για το Άμπου Ντάμπι της Σαουδικής Αραβίας θα ξεκινήσουν

Για το Άμπου Ντάμπι της Σαουδικής Αραβίας θα ξεκινήσουν ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΟΣ 3o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 147 ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Στον Παγκόσμιο διαγωνισμό Ρομποτικής η ομάδα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου Για το Άμπου

Διαβάστε περισσότερα

18 ἐναντίον ἑνός; Εἶναι δυνατόν νά ἔχουμε ἐμεῖς δίκιο καί ὅλοι οἱ ἄλλοι ἄδικο;

18 ἐναντίον ἑνός; Εἶναι δυνατόν νά ἔχουμε ἐμεῖς δίκιο καί ὅλοι οἱ ἄλλοι ἄδικο; ΦΥΛΛΟ 64ο ΦΕΒΡOYAΡΙΟΣ 2015 Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας dekeleianews.blogspot.com MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Τώρα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίος προγραμματισμός 9 η εβδομάδα 2 6/11/2015 Θέμα: «Η Ελιά και το Λάδι»

Εβδομαδιαίος προγραμματισμός 9 η εβδομάδα 2 6/11/2015 Θέμα: «Η Ελιά και το Λάδι» 1 Εβδομαδιαίος προγραμματισμός 9 η εβδομάδα 2 6/11/2015 Θέμα: «Η Ελιά και το Λάδι» Αφορμή Ερέθισμα Τώρα το Νοέμβριο σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας, οι αγρότες ασχολούνται με το μάζεμα της ελιάς. Πώς

Διαβάστε περισσότερα

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Οιδίνους π λ ε κ τ ά ν η γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Οιδίνους π λ ε κ τ ά ν η γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Οιδίνους π λ ε κ τ ά ν η γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς 1 μορφής δε της σης ουκ απεστάτει πολύ 2 σημείωση Θαι ο Νιδίνους (όπως και κάθε άλλο γραπτό μου)

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ δυτική ζωγραφική ἀπό τήν Ἀναγέννηση μέχρι τόν 19ο αἰώνα Ἄν ἐπισκεφθεῖ κανείς τίς ἐκθέσεις. καί σέ ὅλες τίς δυτικές πρωτεύουσες,

Ἡ δυτική ζωγραφική ἀπό τήν Ἀναγέννηση μέχρι τόν 19ο αἰώνα Ἄν ἐπισκεφθεῖ κανείς τίς ἐκθέσεις. καί σέ ὅλες τίς δυτικές πρωτεύουσες, «ἡμεῖςδὲτῇπροσευχῇκαὶτῇδιακονίᾳτοῦλόγουπροσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). ³ µ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ETOΣ Θ 2009 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ 46 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη

Τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη Τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη Το πλήρες κείμενο: Μεταγραφή από το πρωτότυπο του Γιάννη Βλαχογιάννη, επεξεργασμένη από τον καθηγητή Γιάννη Καζάζη. Αδελφοί αναγνώστες! Επειδή έλαβα αυτείνη την αδυναμία

Διαβάστε περισσότερα

ο απογραφέας απόσπασμα από το επερχόμενο

ο απογραφέας απόσπασμα από το επερχόμενο ο απογραφέας απόσπασμα από το επερχόμενο ΠΑΝΟΣ ΜΑΝΑΦΗΣ: Ο απογραφέας, απόσπασμα από το επερχόμενο εκδόσεις δήγμα Μαντινείας 48, Τ.Κ. 54644, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ. 6937 160705 και 6937 108881 Ιστοσελίδα: http://www.ekdoseis-digma.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ τρεις συνεντεύξεις

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ τρεις συνεντεύξεις Η ΑΥΓΗ, 09/03/2008 ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ τρεις συνεντεύξεις Κλοντίν Μοντέιγ Αλίκη Μαραγκοπούλου-Γιωτοπούλου Σούλα Παναρέτου Της Ρένας Δούρου* 100 χρόνια από τη γέννηση της Σιμόν ντε Μποβουάρ, σαράντα χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Πρόγραμμα «Σκαπανέας» «ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ΑΘΗΝΑ 2012 Το σχέδιο στο εξώφυλλο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΕΡΩΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ)

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΕΡΩΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ) ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΕΡΩΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ) 09.10.2000 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία φέρνει προς συζήτηση στη Βουλή σήμερα το πολύ επίκαιρο και πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 ΣΧΟΛΕΙΟ. Παρουσίαση της ενότητας. Περιεχόµενα της ενότητας

Ενότητα 9 ΣΧΟΛΕΙΟ. Παρουσίαση της ενότητας. Περιεχόµενα της ενότητας Ενότητα 9 ΣΧΟΛΕΙΟ Παρουσίαση της ενότητας Σε αυτή την ενότητα, παρακολουθούµε την Κατερίνα και τη Βασιλική, δύο µητέρες µικρών κοριτσιών, σε διαλόγους επικοινωνίας µε τη δασκάλα των παιδιών τους και άλλους

Διαβάστε περισσότερα

Η χριστιανική κλήση. Ένα καυτό θέµα

Η χριστιανική κλήση. Ένα καυτό θέµα Ένα καυτό θέµα Η χριστιανική κλήση Στην προσπάθεια της ΙΣΚΙΕ να προωθήσει το θέµα «το πρόβληµα των ιερατικών και µοναχικών κλήσεων: προβληµατισµός προοπτική αντιµετώπιση», συντάχθηκε ένα κείµενο-βάση από

Διαβάστε περισσότερα

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 83ο

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 83ο Iανουάριος - Φεβρουάριος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 83ο Εκδίδεται από το Γραφείο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Περιεχόμενα 3 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 17 19 20 23 25 27 29 Γιαγιάδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΠ ΕΛΟΣ. ΟΧριστιανισμός, θα μπορούσε να πούμε, AΜΠΕΛΙΚΟΥ. «Μπροστά στο Σπήλαιο»

ΑΜΠ ΕΛΟΣ. ΟΧριστιανισμός, θα μπορούσε να πούμε, AΜΠΕΛΙΚΟΥ. «Μπροστά στο Σπήλαιο» ΑΜΠ ΕΛΟΣ AΜΠΕΛΙΚΟΥ Ἐκδίδεται μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ.κ. Ἰακώβου ΕΤΟΣ 12 ο ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 45 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2010 «Μπροστά στο Σπήλαιο» ΟΧριστιανισμός, θα μπορούσε να πούμε, είναι

Διαβάστε περισσότερα

NΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Του Αντώνη Καρανίκα

NΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Του Αντώνη Καρανίκα ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΕΜΠΑ Κωδικός: 014683 Ασπροποτάμου Αγράφων 4188 Απεραντίων ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Φραγκίστας ΧΡΥΣΩ Βίνιανης Φουρνά Κτημενίων Καρπενησίου ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ποταμιάς Κλεισούρας 8 Ν. Ηράκλειο Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1 www.24grammata.com

1 www.24grammata.com 1 Στη Σία ΦΛΩΡΙΝΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΗ 7 - ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΗΛ. 2385023777 Καλ/κή επιµέλεια: Ι. Σεϊδάρη Επιµέλεια Εξωφύλλων: Μπλάζα Συµεόνοφσκι 2 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΝΤΕΜΟΣ Η ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΤΟΥ ΓΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 229 / ΤΙΜΗ 1. Σ-Υ-Ν-Τ-Ρ-Ι-Β-Η τοῦ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ!

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 229 / ΤΙΜΗ 1. Σ-Υ-Ν-Τ-Ρ-Ι-Β-Η τοῦ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ! Ἀντιφωνητὴς Ὕβριν χρή σβεννύναι µᾶλλον ἤ πυρκαϊήν ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ (Ἴσως κι ὁ Κ. Καραµανλής...) ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 229 / ΤΙΜΗ 1 Μνήµη Μικρασίας Τὴν Πέµπτη,

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΧΤΑΜΟΝ ΜΙΧΑΛΗΣ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ : «ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ» Το πρωί στις πέντε, σε ένα φτωχό χωριό

3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΧΤΑΜΟΝ ΜΙΧΑΛΗΣ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ : «ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ» Το πρωί στις πέντε, σε ένα φτωχό χωριό 3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΧΤΑΜΟΝ ΜΙΧΑΛΗΣ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ : «ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ» Το πρωί στις πέντε, σε ένα φτωχό χωριό στην Ελλάδα, ο Ανδρέας ξύπνησε να πάει στο ξυλουργείο,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική ανασκόπηση των βοτάνων

Ιστορική ανασκόπηση των βοτάνων Σχολικό έτος 2012-2013 Ιστορική ανασκόπηση των βοτάνων Τα βότανα αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του φυτικού βασιλείου, είναι το σημείο επαφής μας με τη μάνα γη, ένας κόμβος επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο βασίλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΙΛΓΚΑΜΕΣ, Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΥΚ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΓΚΙΛΓΚΑΜΕΣ, Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΥΚ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΓΚΙΛΓΚΑΜΕΣ, Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΥΚ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ω, Γκιλγκαµές, άρχοντα της Κουλάµπ, µεγάλη είναι η δόξα σου. Στάθηκε ο άνθρωπος που γνώριζε τα πάντα. Ηταν ο βασιλιάς που γνώριζε του κόσµου όλες τις χώρες. Ηταν

Διαβάστε περισσότερα

Τα παλαιά μονοπάτια και τα ιαματικά λουτρά του Αντιρρίου Γυμνάσιο Αντιρρίου

Τα παλαιά μονοπάτια και τα ιαματικά λουτρά του Αντιρρίου Γυμνάσιο Αντιρρίου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 03 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ σελ. 24 Συνέντευξη Παναγιώτης Γιαννάκης Ο κόσμος ανήκει στα παιδια μας και πρέπει να τον προστατέψουμε σελ. 6 Τα παλαιά μονοπάτια

Διαβάστε περισσότερα

Εφηµερίδα Ποντίκι, 16.2.2006 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΨΗΦΟΣ: Από το όνειρο ως τη δικαίωση

Εφηµερίδα Ποντίκι, 16.2.2006 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΨΗΦΟΣ: Από το όνειρο ως τη δικαίωση Εφηµερίδα Ποντίκι, 16.2.2006 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΨΗΦΟΣ: Από το όνειρο ως τη δικαίωση Σε όλο τον 18ο αλλά και στον 19ο αιώνα η εικόνα που υπήρχε διεθνώς για τη γυναίκα ήταν αυτή της αιθέριας ευαίσθητης ύπαρξης, απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 24 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1992 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 24 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1992 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 24 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1992 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Αγαπητοί Συγχωριανοί και φίλοι της Αγίας Γαλήνης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, θεω ρεί υποχρέωσή του, λόγω της λήξης της

Διαβάστε περισσότερα

Αυξήσεις στους μισθούς της ΔΕΗ

Αυξήσεις στους μισθούς της ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗ KΩΔIKOΣ 3609 "Διαφωνώ μαζί σου. Θ' αγωνιστώ όμως μέχρι θανάτου για να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου." BOΛTAIPOΣ Τρίτη 3 Μαρτίου 2015 Αριθ. φύλλου 4769 Τιμή φύλ. : 0,15 Επίσκεψη Προξένου Ακτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γρεβενά 22/05/2012

ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γρεβενά 22/05/2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το πρόγραμμα ΤΟΝ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2011-12 στο 2ο Γυμνάσιο Γρεβενών με μαθητές της Α τάξης. Υπεύθυνος Καθηγητής: Θεοδοσίου Μαριάννα Γρεβενά 22/05/2012

Διαβάστε περισσότερα

Η Αθανασία Γαϊτανίδου γεννήθηκε στον Κορινό Πιερίας. Αποφοίτησε από τη Ζαρίφειο Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης και πραγματοποίησε το

Η Αθανασία Γαϊτανίδου γεννήθηκε στον Κορινό Πιερίας. Αποφοίτησε από τη Ζαρίφειο Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης και πραγματοποίησε το εικονογράφηση Η Αθανασία Γαϊτανίδου γεννήθηκε στον Κορινό Πιερίας. Αποφοίτησε από τη Ζαρίφειο Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης και πραγματοποίησε το μεταπτυχιακό της με θέμα Διοίκηση και Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

το σημείωμα του Προέδρου

το σημείωμα του Προέδρου ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ το σημείωμα του Προέδρου Αγαπητοί Συνάδελφοι, Στο τέλος μια τριαντάχρονης και πλέον διαδρομής και ενεργής παρουσίας στα δρώμενα του ΤΕΕ και ιδιαιτέρως με την λήξη της τρίτης και τελευταίας

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κολυβάς (Μπερδεμπές)

Κώστας Κολυβάς (Μπερδεμπές) Ο Κώστας Κολυβάς (Μπερδεμπές), ο μπάρμπα Κώστας, γεννήθηκε το 1920 στον οικισμό Κολυβάτα Αλεξάνδρου. Ήταν το πρώτο από τα τρία παιδιά μιας φτωχής αγροτοκτηνοτροφικής οικογένειας. Έρχεται για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ ΑΥΓΙΚΟΥ ΑΓΑΠΗ-ΔΙΩΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Γ υ μ ν ά σ ι ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν

Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Γ υ μ ν ά σ ι ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Γ υ μ ν ά σ ι ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν Π υ λ α ί α, 24 Μ α ΐ ο υ 2 0 1 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Σχολείο στο οποίο φοιτώ:

Διαβάστε περισσότερα