Zapiski Istoriko-Filologichnogo Tovarista Andriìa Bilets'kogo 265

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Zapiski Istoriko-Filologichnogo Tovarista Andriìa Bilets'kogo 265"

Transcript

1 Zapiski Istoriko-Filologichnogo Tovarista Andriìa Bilets'kogo 265 Το περιοδικό Zapiski Istoriko-Filologichnogo Tovarìstva Andriìa Bilets'kogo, Σημειώσεις Ιστορικοφιλολογικον Συλλόγου ((Ανδρέας Μπιλέτσκυ» και οι ελληνικές μελέτες στην Ουκρανία, τεύχος α' (1997) 187 σ., β' (1998) 219 σ., γ' (1999) 225, 44 σ., δ' (2003) 251 σ. Το περιοδικό υπάρχει στις βιβλιοθήκες: ΚΝΕ/ΕΙΕ, Γεννάδειος, ΜΙΕΤ, ΕΜΝΕ, Ιστορικό Σπουδαστήριο ΕΚΠΑ. Στην τελευταία δεκαετία του 20ού αι. σημειώθηκαν ριζικές αλλαγές στην ουκρανική ιστοριογραφία όσον αφορά τις μελέτες του συνηθισμένου πολιτιστικού και ιστορικού χώρου της Ουκρανίας. Οι δημοκρατικές αλλαγές της σοβιετικής κοινωνίας που ξεκίνησαν στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1980 παρουσιάστηκαν πρώτα στα έργα της λογοτεχνίας και στις σελίδες των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στον τομέα της ακαδημαϊκής επιστήμης,που επί πολλές δεκαετίες κυριαρχούσαν ο σκληρός ιδεολογικός έλεγχος και η κομματική λογοκρισία, οι δυνατότητες για ελευθεροφροσύνη ήταν πολύ περιορισμένες. Μόνο μετά την απαγόρευση της λειτουργίας του κομμουνιστικού κόμματος (μετά το πραξικόπημα του 1991) και τη διάλυση της Σοβιετικής Έ νωσης στην επιστήμη των πρώην σοβιετικών δημοκρατιών σιγά-σιγά άρχισαν να υλοποιούνται τα παλιά δημιουργικά σχέδια των ερευνητών με καινούργια για την σοβιετική ιστορική επιστήμη θέματα. Έτσι και τα ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα υ πήρξαν χρόνια από τα πιο ασυνήθιστα για την ουκρανική επιστήμη. Οι αιτίες ήταν πολλές, και μια από τις ισχυρότερες ο ε παρχιακός φόβος μην τυχόν ακολουθήσει η διοικητική επίπληξη από την πρωτεύουσα. Μετά τις πολύπλευρες μελέτες ελληνικού ενδιαφέροντος που άνθησαν στη δεκαετία του 1920 ακολούθησε μια μακρόχρονη περίοδος λησμονιάς των θεμάτων αυτών, με μια μόνο εξαίρεση τη δραστηριότητα των ελληνιστών του Πανεπιστημίου «Τάρας Σεβτσένκο» στο Κίεβο στα Μόνο στα πρώτα χρόνια της ουκρανικής ανεξαρτησίας σ' ένα όλο και πιο αυξανόμενο ρεύμα των εθνικών εκδηλώσεων παρουσιάστηκαν και πολλές δημοσιεύσεις (περισσότερο οι εισηγήσεις στα συνέδρια), στις οποίες όλοι οι ενδιαφερόμενοι κατάφεραν τελικά να εκφραστούν και να ενημερώσουν το ευρύτερο κοινό για την ιστορία των Ελλήνων μετοίκων στην Ουκρανία, οι ο ποίοι όχι μόνο υπήρξαν ιδρυτές των κρα- 3AIIHCKH ICTOPHKO-OIJIOJIOnHHOrO TOBAPHCTBA ΑΗβΡΙΗ BIJlEUbKOrO BioiycK I ΜΟΥΣΑΙΣ ΧΑΡΙΣΙ ΘΥΕ ΚΗΪΒ 1W7 τών-πόλεων στην αρχαία εποχή, αλλά και έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα, διατηρώντας την εθνική τους ταυτότητα και αποτελώντας μια από τις πιο σταθερές εθνότητες στην πολυεθνική Ουκρανία.

2 266 Βιβλιοκρισίες Τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες ως μια από τις νομοθετημένες ((αυτόχθονες» εθνότητες της Ουκρανίας με δικαίωμα να δημιουργούν τα δικά τους μορφωτικά ιδρύματα, μέσα μαζικής ενημέρωσης και εθνικές πολιτιστικές οργανώσεις, ξεκίνησαν μια νέα ιστορική πορεία, η κατεύθυνση της ο ποίας αυτή τη φορά εξαρτάται μόνο από τη δική τους ενεργητικότητα και το επίπεδο της εθνικής τους συνείδησης. Ανάμεσα σε πολλά εθνικό-πολιτιστικά ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΦΙΛΟΛΟΠΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΙΛΕΤΣΚΥ" Tesoti' ΜΟΥΣΑΙΣ ΧΑΡΙΣΙ ΘΥΕ ΚΙΕΒΟ και διαφωτιστικά σωματεία, που ιδρύθηκαν στη δεκαετία του 1990 υπήρξαν και αυτά που επιδίωκαν αποκλειστικά επιστημονικούς σκοπούς, δηλαδή τη μελέτη της ιστορικής κληρονομιάς των Ελλήνων, τη διάδοση του αρχαίου και νέου ελληνικού πολιτισμού, καθώς και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Ένα τέτοιο σωματείο υπήρξε και ο Ε πιστημονικός Ιστορικοφιλολογικός Σύλλογος «Ανδρέας Μπιλέτσκυ» στο Κίεβο. Ό Σύλλογος φέρει την επωνυμία του κύριου εμπνευστή των ελληνικών μελετών στην Ουκρανία, διδάκτορα της κλασικής φιλολογίας και καθηγητή του Πανεπιστημίου του Κιέβου, ο οποίος στη δεκαετία του 1950 ανανέωσε τις γλωσσολογικές και λαογραφικές μελέτες στα ελληνικά χωριά γύρω από τη Μαριούπολη και το 1958 ξεκίνησε την επίσημη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο «Ταράς Σεβτσένκο». Ο Σύλλογος «Ανδρέας Μπιλέτσκυ» ι δρύθηκε το Τα μέλη-ιδρυτές του Συλλόγου υπήρξαν οι ελληνιστές του Κιέβου Αλέξανδρος Πονομαρίβ, Νίνα Κλιμένκο, Σβετλάνα Μαζαράτη (Πρόεδρος ), Ευγένιος Τσερνούχιν και Βαλέριος Τομάζοβ. Γύρω από το Σύλλογο γρήγορα δημιουργήθηκε μια ομάδα ερευνητών με διάφορα επιστημονικά ενδιαφέροντα με κύριο όμως αντικείμενο την αρχαία ή τη νεότερη Ελλάδα, τις ελληνικές κοινότητες στην Ουκρανία, τις ουκρανο-ελληνικές σχέσεις, την ελληνική λογοτεχνία κλπ. Ένας από τους κύριους στόχους της δραστηριότητας του Συλλόγου αποτελεί η έκδοση του περιοδικού Σημειώσεις Ιστορικοφιλολογικού Συλλόγου ((Ανδρέας Μπιλέτσκυ». Το περιοδικό σκόπευε να παρουσιάζει στο ουκρανικό κοινό έργα ιστορικού και φιλολογικού χαρακτήρα, επιστημονικές μελέτες, έργα της λογοτεχνίας, απομνημονεύματα, δημοσιεύσεις εγγράφων, βιβλιοκρισίες κλπ. που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την ιστορία της Ελλάδας, τον πολιτισμό ή την ελληνική γλώσσα, καθώς και την ιστορία των Ελλήνων στην Ουκρανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα τέλη της τελευταίας δεκαετίας του περασμένου αιώνα η γενική κατάσταση των ελληνικών μελετών στην Ουκρανία δεν ήταν τόσο αισιόδοξη όπως και στις αρχές αυτής της δεκαετίας. Τα πρώτα αισθήματα που εκφράστηκαν στα μερικά «ελληνο-ουκρανικά» συνέδρια, πολλές φορές υπήρξαν και τα τελευταία για τους συμμετασχόντες. Οι πραγματικές επιστημονικές μελέτες απαι-

3 Zapiski Istoriko-Filologichnogo Tovarista Andriia Bilets'kogo 267 τούσαν περισσότερη προσοχή, κόπο, χρόνο και φυσικά χρήμα. Βασιζόμενα συχνά στα μισοξεχασμένα έργα των επιστημόνων του 19ου και του 20ού αι. τα «νέα» έργα των σημερινών ερευνητών μπορούσαν να προσελκύουν την προσοχή στα επίκαιρα ελληνικά θέματα, το πολύ να ιεραρχήσουν τα ερευνητικά ζητούμενα, και σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να λύσουν τα ιστορικά προβλήματα με τα οποία δυσκολεύτηκαν τόσο πολύ οι επιστήμονες των περασμένων αιώνων. Για να λυθούν τα προβλήματα αυτά χρειάζονται χρόνια αρχειακών μελετών, επεξεργασία χιλιάδων φακέλων στα κεντρικά και περιφερειακά αρχεία της Ουκρανίας, που βρίσκονται στο μεγάλο γεωγραφικό ανάπτυγμα από την Κριμαία και τις νότιες παραθαλάσσιες πόλεις, μέχρι τα βορειο-δυτικά σύνορα της χώρας, με τα περίφημα αρχεία του Λβοβ και της Νίζνας στο Τσερνίγοβ. Η έκδοση του περιοδικού υπήρξε μια άλλη υποστήριξη της επιστημονικότητας των ελληνικών μελετών στην Ουκρανία, μια προσπάθεια να κατευθυνθούν οι έρευνες στους τομείς που πράγματι αναμένονται σημαντικές ιστορικές αποκαλύψεις. Το περιοδικό παρουσιάζει τα έργα όχι μόνο των ερευνητών από την Ουκρανία, αλλά φιλοξενεί και ξένους επιστήμονες, προπαντός Ρώσους και Έλληνες. Το περιεχόμενο είναι δίγλωσσο εφόσον οι Ουκρανοί ερευνητές γράφουν στα ουκρανικά και ρώσικα. Τα άρθρα των συναδέλφων μας από το εξωτερικό εκδίδονται στη γλώσσα του πρωτοτύπου. Προς το παρόν έχουν εκδοθεί ένα άρθρο στα γαλλικά και πέντε στα ελληνικά. Κανονικά όλα τα άρθρα ακολουθούνται από περιλήψεις σε ελληνικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις ανάλογα με το περιεχόμενο των άρθρων στις περιλήψεις αυτές προσπαθούμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για το ελλαδικό κοινό. Το α' τεύχος βγήκε στα τέλη του Το πρώτο άρθρο του τεύχους αφιερώθηκε στον επιστήμονα προς τιμή του οποίου ονομάστηκε ο Σύλλογος στον καθηγητή Αν - δρέα Αλεξάνδρου Μπιλέτσκυ ( ). Η συγγραφέας του άρθρου με τον τίτλο «Αγαπούσε την Ελλάδα αρχαία και νέα» υπήρξε μια από τις πρώτες μαθήτριες του Α. Μπιλέτσκυ, σήμερα γνωστή επιστήμονας, ουκρανολόγος και ελληνίστρια, καθηγήτρια Πανεπιστημίου, η Νίνα Κλιμένκο. Έγραψε και ένα άλλο άρθρο «Για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής στην Ουκρανία». Και τα δύο άρθρα αυτά εκ των πραγμάτων συμπληρώνουν το ένα το άλλο, εφόσον ο Ανδρέας Μπιλέτσκυ υπήρξε και ο θεμελιωτής των ελληνικών σπουδών στην Ουκρανία. Στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια στάλθηκε από τη Μόσχα για ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού του πανεπιστημίου «Ταράς Σεβτσένκο» στο Κίεβο και αμέσως ανέλαβε την διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής. Κατά την επόμενη δεκαετία διατελούσε αρχηγός καλοκαιρινών αποστολών στα ελληνικά χωριά της Αζοφικής και έτσι υπήρξε ο πρώτος ερευνητής που μετά από τους διωγμούς της δεκαετίας του 1930 τόλμησε να ενημερώσει το επιστημονικό κοινό για τους Έλληνες της Ουκρανίας. Το 1958 για πρώτη φορά στην μεταπολεμική Σοβιετική Ένωση και ύστερα από 30 χρόνια διακοπής ο Α. Μπιλέτσκυ ξεκίνησε στο Πανεπιστήμιο τη διδασκαλία της νέας ελληνικής και σε λίγα χρόνια από τη Φιλολογική Σχολή βγήκαν οι πρώτοι απόφοιτοι με ειδικότητα «διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας», οι ο ποίοι και σήμερα μετά από σαράντα χρόνια συμβάλλουν στην αναγέννηση της νεοελληνικής φιλολογίας στην ανεξάρτητη Ουκρανία. Για τα παιδικά και τα εφηβικά χρόνια του μεγάλου του αδερφού διηγείται ο διάσημος τεχνολόγος, μέλος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Ουκρανίας, αντεπιστέλλον μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Ε πιστημών Ουκρανίας Πλάτωνας Μπιλέτσκυ ( ) στο σύντομο δοκίμιο του ((Ο αδερφός μου Ανδρέας». Η Άννα Ρουσιγιάεβα, που υπήρξε μαθήτρια του Α. Μπιλέτσκυ και τώρα είναι γνωστή αρχαιολόγος και συγγραφέας βιβλίων για τον πολιτισμό των ελληνικών αποικιών στις

4 268 Βιβλιοκρισίες βόρειες παραθαλάσσιες περιοχές της Μαύρης Θάλασσας, έγραψε το άρθρο «Ο Ανδρέας Μπιλέτσκυ ως ερευνητής της ελληνικής επιγραφικής». Ένας άλλος απόφοιτος Πανεπιστημίου και μαθητής του Α. Μπιλέτσκυ, ο συγγραφέας, μεταφραστής, δημοσιογράφος και καθηγητής Πανεπιστημίου Αλέξανδρος Πονομαρίβ, έγραψε για την επίδραση της ελληνικής γλώσσας στην ουκρανική και για τον συνολικό αριθμό λέξεων ελληνικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται από τους Ουκρανούς. Απόφοιτος της Σχολής Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου «Τάρας Σεβτσένκο» και μαθητής του Α. Μπιλέτσκυ ο Γιούριυ Σάνιν, καθηγητής Ιατρικού Πανεπιστημίου, συγγραφέας βιβλίων για τον αθλητισμό στην Αρχαία Ελλάδα, μετέφρασε για το α' τεύχος μερικά αρχαία επιγράμματα σε αθλητές. Το ιστορικό τμήμα του περιοδικού καλύπτει χρονικά όλη την ιστορία των Ελλήνων στον ουκρανικό χώρο από τις πρώτες αποικίες ανάμεσα στους Υπερβορείους Σκύθες, έως την εθνική σύσταση της σημερινής Ουκρανίας. Για τους πρώτους στα νεότερα χρόνια μετανάστες στην Ουκρανία και συγκεκριμένα στο Λβοβ έ γραψε ο Βλαδήμιρ Τερζόπουλο, ενώ για την ελληνική κοινότητα στο Κίεβο η Σβετλάνα Μαζαράτη. Για μια ιδιαίτερη συμβολή των Ελλήνων στον ουκρανικό πολιτισμό έγραψε ο Βαλέριος Τομάζοβ. Βασιζόμενος εν μέρει και στην ιστορία του δικού του γένους που ανάγεται σ' ένα Χιώτη του 18ου αι., ο ε ρευνητής υποστηρίζει ότι ένας σημαντικός αριθμός των λεγομένων αρχοντικών (μετάευγενών) γενών της ουκρανικής αριστοκρατίας κατάγεται από τους Έλληνες, που είχαν εγκατασταθεί στην Ουκρανία στα παλιά χρόνια και ανάλογα με την προκοπή τους στη στρατιωτική ή πολιτική τους υπηρεσία εγγράφηκαν στις ειδικές λίστες των ευγενών. Ενωμένοι κατά την υποθετική τους «ευγενή» καταγωγή και νομοταγείς υπήκοοι της Ρωσικής αυτοκρατορίας πολλές φορές διατηρούσαν και κάποιες ιδιαιτερότητες λόγω της εθνικής τους καταγωγής και του πραγματικού τόπου διαμονής. Έτσι δημιουργήθηκαν πολύ ιδιόμορφα ιστορικά πρόσωπα με σπάνια προς τον ντόπιο πληθυσμό νοοτροπία και ιδιαίτερο τρόπο συμπεριφοράς, Ρώσοι και Ουκρανοί με ελληνικά επίθετα, ανάμεσα στα οποία σημειώνουμε τους κομήτες Καπνιστή, το γένος των Κωνσταντινόβιτς, στο οποίο ανήκει και ο διακεκριμένος επιστήμονας του 20ού αι. Β. Ι. Βερνάντσκιυ, τα γένη των Κουρήδων, Μαζαράκι, Τομάρ κ.ά. Για τους κοινούς θνητούς, τους κατοίκους των ελληνικών χωριών στην Κριμαία, και τους εμπόρους της Νίζνας ενημερώνουν τους αναγνώστες οι δημοσιεύσεις των εγγράφων από τα παλιά αρχεία του 18ου αι., καθώς και ο Κώδικας του ελληνικού αδελφάτου στη Νίζνα, στον οποίο καταγράφηκαν οι συνεισφορές των αδελφών κατά την περίοδο Τα δημοσιευόμενα έγγραφα μαρτυρούν πλούσιο υλικό για ανθρωπωνυμικές μελέτες, για την ανάλυση της εθνικής σύστασης και της οικονομικής κατάστασης της ελληνικής κοινότητας στη Νίζνα. Τα ελληνικά έγγραφα αυτά δημοσίευσε ο συντάκτης του περιοδικού και Πρόεδρος του Συλλόγου Ευγένιος Τσερνούχιν. Ένα δημοσιολογικό δοκίμιο για τους Έλληνες του Πόντου και την ιστορική τους τύχη πρότεινε για δημοσίευση ο Κώστας Καστώρης, ένας από τους ελάχιστους Έλληνες που ασχολούνται με το εμπόριο στην σημερινή Ουκρανία. Στο τμήμα «Διάφορα» ο Σύλλογος ενημέρωσε τους αναγνώστες για τα πιο σημαντικά γεγονότα στη λειτουργία του και τις εκδηλώσεις που διοργάνωσε. Το πιο σημαντικό γεγονός του 1997 υπήρξαν τα αποκαλυπτήρια του επιτύμβιου μνημείου του Κωνσταντίνου Υψηλάντη. Όπως είναι γνωστό ο πρίγκιπας τα τελευταία χρόνια της ζωής του έζησε στο Κίεβο και πέθανε στις 12 Ιουνίου 1806, την επομένη μέρα της επιστροφής του από την Αγία Πετρούπολη. Η σορός του, με πομπώδεις τελε-

5 Zapiski Istoriko-Filologichnogo Tovarista Andriia Bilets'kogo 269 τές, που παρακολούθησε πλήθος κόσμου, ενταφιάστηκε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου δίπλα στη μητρόπολη της Αγίας Σοφίας. Το 1818 πάνω στον τάφο στήθηκε μνημείο με σχέδιο του Πίμενοβ. Το 1934 η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, ό πως και οι περισσότεροι χριστιανικοί ναοί του Κιέβου, καταστράφηκε από τους κομμουνιστές, ενώ το μνημείο μεταφέρθηκε στη μητρόπολη της Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Αγία Λάβρα. Εκεί παρέμεινε το μνημείο ώσπου τινάχτηκε στον αέρα με όλη την μητρόπολη το φθινόπωρο του 1941, όταν οι αντάρτες του κατεχόμενου Κιέβου γκρέμισαν το ναό λόγω της προγραμματισμένης τελετής κατά την επίσκεψη στην Αγία Λάβρα κάποιου επίσημου προσώπου. Μετά την απελευθέρωση της πόλεως κατά τις ανασκαφές στα ερείπια του ναού βρέθηκαν το μαρμαρένιο άγαλμα (μια γυναικεία μορφή), η σαρκοφάγος (κενοτάφιο), το βάθρο και ο καταστραμμένος μπρούντζινος πίνακας με το επιτύμβιο. Όλα αυτά ευτυχώς τοποθετήθηκαν στις αποθήκες του Εθνικού Μουσείου «Λάβρα Σπηλαίων του Κιέβου». Επειδή πολύ σύντομα τα αντικείμενα αυτά ως «ελληνικά» εξετάστηκαν από τον Ανδρέα Μπιλέτσκυ οι πληροφορίες για τον τόπο διαφύλαξης του μνημείου δεν ήταν καθόλου μυστικές. Στη δεκαετία του 1990 η αρχαιολόγος Σβετλάνα Μαζαράτη ξεκίνησε μια καμπάνια για την αναστήλωση του μνημείου και τελικά βρήκε την ανταπόκριση του Πρόεδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Ποντίων Αξιωματικών Νικόλαου Νικολαΐδη, ο οποίος και οργάνωσε έρανο για τη συλλογή χρημάτων για το σκοπό αυτό. Όλα τα έργα εκτελέστηκαν στα εργαστήρια του Εθνικού Μουσείου «Λάβρα Σπηλαίων του Κιέβου». Στις 29 Ιουνίου 1997 με εκκλησιαστικές και πολιτικές τελετές το μνημείο εγκαινιάστηκε σε μια από τις αυλές της Αγίας Λάβρας αμέσως δεξιά από την κεντρική είσοδο και από τότε θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά ελληνικά αξιοθέατα της πόλης. Τα τελευταία χρόνια τίθεται το ζήτημα μεταφοράς του μνημείου στην μητρόπολη της Κοιμήσεως Θεοτόκου, που στεγάστηκε στα , επειδή η μητρόπολη έχει αναστηλωθεί όπως και πολλές άλλες εκκλησίες του Κιέβου. Το έργο αυτό όμως δυσκολεύει πάρα πολύ τους σημερινούς μηχανικούς. Η δραστηριότητα του Συλλόγου και η σημασία του περιοδικού εκτιμήθηκαν από το ελλαδικό κοινό. Στις 30 Ιανουαρίου 1999 το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων βράβευσε το Σύλλογο με ειδικό μετάλλιο και δίπλωμα για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Στις 6 Μαρτίου του ίδιου έτους η Νομαρχία Αθηνών απένειμε στο Σύλλογο τον τίτλο του Πρεσβευτή του Ελληνισμού. Στα επόμενα τεύχη διατηρήθηκαν οι γενικές κατευθύνσεις και η δομή του περιοδικού. Ο κύριος στόχος του πάντα μένει η διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στην Ουκρανία, η ενημέρωση των Ουκρανών σχετικά με την ιστορία των Ελλήνων στην Ουκρανία, η γνωριμία με τις παραδόσεις του σημερινού ελληνικού πληθυσμού της χώρας. Στο β' τεύχος (1998) τρία άρθρα αφιερώθηκαν στη σύζυγο του Ανδρέα Μπιλέτσκυ, Τατιάνα Τσερνισόβα ( ), περίφημη ελληνίστρια η οποία για πολλούς λόγους αποτελούσε ένα αναπόσπαστο σύνολο μαζί με τον αείμνηστο άνδρα της και μπορεί να θεωρηθεί και αυτή θεμελιώτρια των νεοελληνικών σπουδών στην Ουκρανία. Την συνεπήραν οι ελληνικές ιδέες από τα χρόνια του σχολείου. Κατά τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα προσπαθούσε να πάει εθελόντρια στο μέτωπο, ζήτησε άδεια από την Αστική Επιτροπή του ΚΚ και κατά την επίσκεψη ενός κομματικού λειτουργού πήρε στα σοβαρά την παρατήρηση του σχετικά με τη γνώση της ελληνικής. Φοιτήτρια πανεπιστημίου παρακολουθούσε κάποια ιδιαίτερα μαθήματα του Ανδρέα Μπιλέτσκυ στην Φιλολογική Σχολή, παρά το γεγονός ότι κανονικά σπούδαζε φυσικές επιστήμες και μετά γράφτηκε στις μεταπτυχιακές σπουδές. Παράτησε όμως τη φυσική και το 1953 ζήτησε από το Υ πουργείο παιδείας άδεια να δώσει εξετά-

6 270 Βιβλιοκρισίες σεις για όλο τον κύκλο μαθημάτων της κλασικής φιλολογίας. Αφού απέκτησε πτυχίο φιλολόγου γράφτηκε αμέσως στις μεταπτυχιακές σπουδές αυτή τη φορά με ειδικότητα τη διδασκαλία αρχαίων γλωσσών. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 και μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής της η Τατιάνα Τσερνισόβα υπήρξε δραστήρια καθηγήτρια και της νέας ελληνικής γλώσσας, διδάσκοντας και μεταφράζοντας, όσο της το επέτρεπαν οι φθίνουσες δυνάμεις της. Πολλά επιστημονικά σχέδια του Ανδρέα Μπιλέτσκυ πραγματοποιήθηκαν χάρη σε αυτή την ηρωική γυναίκα. Το 1952, ακόμη φοιτήτρια της φυσικής, η Τ. Τσερνισόβα πήγε για πρώτη φορά στα ελληνικά χωριά της Αζοφικής για να μάθει τα ελληνικά ιδιώματα. Αυτή υπήρξε η πρώτη γλωσσολόγος που έκανε επιστημονική περιγραφή του ιδιώματος των χωριών Γουρζούφ και Γιάλτα και η πρώτη δασκάλα της νέας ελληνικής γλώσσας για όλους τους απόφοιτους του Πανεπιστημίου που γράφηκαν στα ελληνικά μαθήματα στην περίοδο Για τα κυριότερα σημεία της ζωής της έγραψαν στο β' τεύχος η Νίνα Κλιμένκο, ο Γιούριυ Σάνιν και ο Βασίλης Στεπανένκο. Δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο τεύχος και ένα παλιό άρθρο της ίδιας Τ. Τσερνισόβα με τον τίτλο «Το Έπος και το Έθνος: οι φυγόκεντρες και κεντρομόλες δυνάμεις του ελληνικού κόσμου στον 8ο αι. π.χ.». Στο φιλολογικό τμήμα του β' τεύχους παρουσιάστηκαν άρθρα για τους γλωσσικούς παραλληλισμούς στις σλαβικές γλώσσες και στα ελληνικά (Ν. Κλιμένκο), για τα αρχαία μοτίβα στα έργα του Ν. Καζαντζάκη (Α. Σαβένκο). Για τις παρασελίδιες σημειώσεις στα ελληνικά χειρόγραφα στις συλλογές του Κιέβου έγραψε ο Ε. Τσερνούχιν. Δυο άρθρα αφιερώθηκαν στους Έλληνες της Ουκρανίας. Η Μαργαρίτα Α- ραντζιώνη βασιζόμενη στο γλωσσικό υλικό εξέτασε την εθνογλωσσική κατάσταση στην Κριμαία τον 16ο-18ο αι., ενώ η Λαρίσα Γιακούμποβα ασχολήθηκε με την λεγόμενη «ελληνοποίηση» των κατοίκων της Α ζοφικής στις δεκαετίες Στο ιστορικό τμήμα παρουσιάστηκαν το άρθρο για τα Παναθήναια στις ελληνικές αποικίες της Μαύρης θάλασσας κατά τον 6ο-4ο αι. π.χ. (Μ. Σκρζίνσκα) και κάποιες απόψεις σχετικά με την ιστορία της Ολβίας και τον βορυσθενιτικό λόγο του Δίωνος του Χρυσοστόμου (Α. Ρουσιγιάεβα). Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου «Ταράς Σεβτσένκο» Κυρα Σάχοβα έγραψε για την ουκρανική εικονογραφία σε σχέση με την ελληνική και βυζαντινή τέχνη. Ο Ρώσος καθηγητής και απόστρατος πλοίαρχος Γιούριυ Πριάχιν έγραψε εκτενώς για την εγκατάσταση των Ελλήνων μεταναστών από το Αρχιπέλαγος στην περιοχή του Κερτς-Γενίκαλε μετά το 1774, ενώ ο Έλληνας ιστορικός και φιλόλογος Χρήστος Λασκαρίδης εξέφρασε τη γνώμη του για τον «Ελληνοχριστιανικό πολιτισμό και την Ουκρανία». Σ' ένα ειδικό τμήμα του περιοδικού περιλαμβάνονται τα «Ιστορικά πορτρέτα». Έτσι γνωρίζουμε τον πρώτο δήμαρχο της Οδησσού Αθανάσιο Κέσογλου (Γ. Πριάχιν), τον λαϊκό ποιητή των Ελλήνων της Αζοφικής Δαμιανό Μπγάδιτσα (Ε. Χατζήνοβ) και τον Εδουάρδο Χατζήνοβ ( ), λαογράφο και ιστορικό, για τον οποίον έγραψε ο φίλος του Λελ Κουζμινκόβ. Στα «Διάφορα» και στο Παράρτημα δημοσιεύθηκαν ειδήσεις για την δραστηριότητα του Συλλόγου, το καταστατικό του Συλλόγου κλπ. Στο γ' τεύχος (1999) το φιλολογικό τμήμα αφιερώθηκε σε δυο διαπρεπή πρόσωπα της νεοελληνικής λογοτεχνίας τον Κ. Καβάφη και τον Ν. Καζαντζάκη. Εκτός από τα σχετικά κριτικά άρθρα (Ι. Μπετκό, Α. Πονομαρίβ) δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά σε μετάφραση στα ουκρανικά 33 ποιήματα του Κ. Καβάφη (μεταφραστές Γ. Κότσουρ, Α. Πονομαρίβ, Ι. Μπετκό, Α. Σαβένκο) και η Ασκητική (μέρος) του Ν. Καζαντζάκη (μεταφραστής Β. Σκουρόβ). Το φιλολογικό τμήμα τελειώνει με ένα έμμετρο παραμύθι στο ελληνικό ιδίωμα της

7 Zctpiski Istoriko-Filologichnogo Tovarista Andriia Bilets'kogo 271 Αζοφικής που κατέγραψε η Ολυμπιάδα Πετρένκο-Ξενοφόντοβα ( ). Το παραμύθι λέγεται «Ζητούς κι λουχτόρ» («Ζητιάνος και κόκκορας») και δημοσιεύεται παράλληλα πρωτότυπο και μετάφραση στα ουκρανικά (μεταφραστής Α. Τσερντακλή). Στο ιστορικό τμήμα μετά το μικρό άρθρο για την παράσταση των πολεμικών χορών στα πήλινα αγγεία από τις βόρειες περιοχές της Μαύρης θάλασσας (Ι. Βντοβιτσένκο) ακολουθεί ένα μεγάλο έργο του επιστήμονα της παλαιάς γενιάς Κωνσταντίνου Χαρλαμπόβιτς ( ). Ο Κ. Χαρλαμπόβιτς υπήρξε ιστορικός στον τομέα της εκκλησιαστικής ιστορίας και διακρίθηκε ως ερευνητής των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ουκρανία κατά τον 16ο- 18ο αι. και της επίδρασης του ουκρανικού πολιτισμού πάνω στον ρωσικό μετά την ένωση των δυο κρατών το 1654 και περισσότερο στην εποχή του Πέτρου του Μεγάλου. Για τα έργα του και μακρόχρονη εκπαιδευτική δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο του Καζάν τιμήθηκε με πολλούς τίτλους. Τπήρξε και μέλος της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών στον τομέα της ρωσικής φιλολογίας. Το 1919 εκλέχτηκε μέλος της Ουκρανικής Ακαδημίας Επιστημών με προοπτική να μετακομίσει στο Κίεβο και να δουλεύει στην έδρα της εκκλησιαστικής ιστορίας. Η Ακαδημία όμως αυτή υπέστη ριζικές αλλαγές τα επόμενα χρόνια εφόσον αν και ιδρύθηκε στο ανεξάρτητο ουκρανικό κράτος δεν ανταποκρίθηκε καθόλου στους σκοπούς των κομμουνιστών οι οποίοι με την προσάρτηση της Ουκρανίας στη Ρωσία ε πέβαλαν στους ακαδημαϊκούς τους δικούς τους κανόνες και τις ιδεολογικές τους κατευθύνσεις. Παρά τις προσπάθειες του προεδρείου της Ουκρανικής Ακαδημίας Επιστημών να διευκολύνει την μετακόμιση του Κ. Χαρλαμπόβιτς από το Καζάν στο Κίεβο, συνέπεσαν και άλλα δυσάρεστα γεγονότα που πάντως ήταν πολύ χαρακτηριστικά για την εποχή εκείνη. Ο Κ. Χαρλαμπόβιτς συνελήφθη από την λεγόμενη «Έκτακτη Επιτροπή» και μετά από νοθευμένη και ανόητη κατηγορία καταδικάστηκε σε τρία χρόνια εξορίας στις απόμακρες πολιτείες πρώτα και τελικά στην άβατη στέπα της Κιργκιζίας. Όταν ελευθερώθηκε και το 1927 έφτασε στην Ουκρανία βρήκε την Ακαδημία αλλαγμένη και χωρίς να προλάβει να πάρει τη θέση του απολύθηκε μαζί με άλλους πολλούς ακαδημαϊκούς ως πρόσωπο «ξένο» προς το καινούργιο σοβιετικό σύστημα. Εγκαταστάθηκε στη Νίζνα, μια απόμακρη επαρχιακή πόλη με πλούσιες ωστόσο πολιτιστικές παραδόσεις και ακόμη ζώντες πρώην καθηγητές του περίφημου Ιστορικοφιλολογικού Ινστιτούτου ((Πρίγκιπας Μπεζμπορόντκο». Οι φίλοι του ακαδημαϊκοί φρόντισαν να δουλεύει ως προσωρινός συνεργάτης της Ακαδημίας με σκοπό να γράψει την σύντομη ιστορία της ελληνικής κοινότητας της Νίζνας, που άκμασε το 18ο αι. και συνέβαλε πολύ στην ανάπτυξη του εμπορίου όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά και στην Ρωσία, συνδέοντας τα μακρινά μέρη της με βαλκανικές χώρες, την Πολωνία και Αυστρία. Α ποτέλεσμα των ερευνών του Κ. Χαρλαμπόβιτς υπήρξε ένα άρθρο για το αρχείο του Ελληνικού Μαγιστράτου και έξι δοκίμια για την ιστορία του Ελληνικού Αδελφάτου από την επίσημη ίδρυση του μέχρι το Ο Κ. Χαρλαμπόβιτς υπήρξε ο πρώτος ε ρευνητής στη ρωσική και ουκρανική ιστοριογραφία που εξέτασε προσεχτικά όλα τα έγγραφα του ελληνικού αρχείου της Νίζνας εκτός από ολίγα εντελώς δυσάγνωστα. Στα έγγραφα αυτά βασίζονται τα δοκίμια του στα οποία εξετάστηκαν τα εξής ζητήματα: 1. Γενική συνοπτική ιστορία των Ελλήνων της Νίζνας. 2. Εθνική σύσταση, επαγγέλματα, στατιστικά στοιχεία. 3. Νομική κατάσταση των Ελλήνων της Νίζνας. 4. Οι Έλληνες της Νίζνας και η ντόπια βιομηχανία. 5. Οι Έλληνες της Νίζνας και το εμπόριο. 6. Η διαφωτιστική δραστηριότητα της ελληνικής κοινότητας της Νίζνας. Κοινωνική περίθαλψη. Μόνο το πρώτο δοκίμιο πρόλαβε να βγει το 1929 στις «Σημειώσεις Ιστορικό-

8 272 Βιβλιοκρισίες φιλολογικού Τμήματος της Πανουκρανικής Ακαδημίας Επιστημών». Τα υπόλοιπα έργα πιθανώς έμειναν στα αρχεία της Ακαδημίας. Βρήκαμε δυο απ' αυτά (το 5 και το 6) σε μια συλλογή του Ινστιτούτου Χειρογράφου της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ουκρανίας «Β. Ι. Βερνάντσκυ». Το ότι σταμάτησε η έκδοση των έργων του Κ. Χαρλαμπόβιτς δεν ήταν κάτι τυχαίο. Οι κομμουνιστές προχωρούσαν τις «εκκαθαρίσεις» των πρώην ακαδημαϊκών και καθηγητών, ενώ τα «εθνικά» θέματα και αυτά έγιναν για κάποιους πολιτικούς λόγους «απαγορευμένα» για πολλά από τα επόμενα χρόνια. Πάντως ο Κ. Χαρλαμπόβιτς πέθανε το 1932 στο Κίεβο χωρίς να περάσει τις χειρότερες δοκιμασίες όπως πολλοί συνάδελφοι του που καταδικάστηκαν σε θάνατο κατά την τρομερή αυτή δεκαετία. Στο γ' τεύχος, μετά από 70 χρόνια, δημοσιεύτηκε το 5ο δοκίμιο του Κ. Χαρλαμπόβιτς για το ελληνικό εμπόριο στην Ουκρανία τον 17ο και 18ο αι. Το πρωτότυπο ήταν δακτυλογραμμένο στα ουκρανικά με πολλές διορθώσεις του Κ. Χαρλαμπόβιτς και του επιμελητή έκδοσης της Ακαδημίας. Για την σύγχρονη έκδοση διορθώθηκαν τα λάθη και οι αβλεψίες, μεταφράστηκαν οι ρωσικές λέξεις, εφόσον ο Κ. Χαρλαμπόβιτς δεν ήξερε καλά τα ουκρανικά, ξαναγράφηκαν οι παραπομπές του στη βιβλιογραφία. Ωστόσο γενικά στο κείμενο διατηρήθηκε το γλωσσικό ύφος του συγγραφέα και της εποχής αυτής. Το έργο του Κ. Χαρλαμπόβιτς ακολουθεί το άρθρο του Ε. Τσερνούχιν για τον συγγραφέα με λίγα βιογραφικά στοιχεία και σχόλια για την ξεχασμένη κληρονομιά του. Στο τμήμα «Ιστορικά πορτρέτα» το περιοδικό παρουσιάζει τον θρυλικό συνταγματάρχη Λάμπρο Κατσώνη ( ) και τον γιό του Λυκούργο που επίσης διέπρεψε στον ρωσικό στρατό (Γ. Πριάχιν). Το άρθρο του Εδουάρδου Χατζήνοβ παρουσιάζει ένα άλλο θρυλικό πρόσωπο, τον Αεόντιο Χοναγμπέη ( ), τον λαϊκό τραγουδιστή και ποιητή των Ελλήνων της Αζοφικής. Το τελευταίο άρθρο του τεύχους αφιερώθηκε στην δραστηριότητα του Λαογραφικού Μουσείου της Μαριούπολης (Μ. Α- ραντζιώνη) που λειτουργούσε στη δεκαετία του 1920 και έπαιξε μεγάλο ρόλο στην διατήρηση εθνικών παραδόσεων και διάδοση των παραδοσιακών τεχνών των Ελλήνων της Αζοφικής. Τέλος ως «Παράρτημα» στο περιοδικό προστέθηκαν τα πρώτα 10 μαθήματα της νέας ελληνικής γλώσσας (Ν. Κλιμένκο, Α. Πονομαρίβ, Ε. Τσερνούχιν). Το δ' και τελευταίο προς το παρόν τεύχος αποτελείται από δυο τόμους από τους οποίους ο πρώτος εκδόθηκε το Το φιλολογικό τμήμα παρουσιάζει μια ποικιλία θεμάτων που καλύπτουν τεράστιο χρονικό διάστημα από προελληνική γραφή του 22ου αι. π.χ. μέχρι τα σημερινά προβλήματα της ελληνικής εκπαίδευσης και μετάφρασης από τα νέα ελληνικά. Ανοίγει το περιοδικό ένα πιλοτικό και πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Γιούριυ Μοσένκι για το πως μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί η ιερογλυφική γραφή της Κρήτης που χρονολογείται στον 22ο-17ο αι. π.χ. Βασιζόμενος σε έργα των πιο έμπειρων επιστημόνων, αλλά και στις δικές του γνώσεις και λεπτομερή ανάλυση των γραπτών μνημείων ο συγγραφέας υποστηρίζει τη γνώμη ότι η αδιάβαστη τόσα χρόνια γραφή πρέπει να είναι οπωσδήποτε ελληνική. Επομένως τουλάχιστον μερικοί κάτοικοι της Κρήτης όχι μόνο μιλούσαν, αλλά και έγραψαν τα ελληνικά χίλια χρόνια πριν τον Τρωικό Πόλεμο. Η νεαρή μεταφράστρια Οξάνα Οσαούλενκο μας έδωσε πέντε αρχαία ελληνικά ερωτικά επιγράμματα στα ουκρανικά. Νομίζουμε ότι είναι καλή αρχή για να ανανεώσουμε τις παλιές μεταφραστικές παραδόσεις και ευελπιστούμε να μεταφραστούν στα ουκρανικά και άλλα έργα των αρχαίων συγγραφέων. Το γεγονός ότι οι συγγραφείς αυτοί έπαιξαν μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του ουκρανικού πολιτισμού αποδεικνύει το άρθρο του Ανδρέα Σοδομόρα «Ο ελληνικός λόγος και η ουκρανική του απήχηση». Ο περίφημος αυτός μεταφρα-

9 Zapiski Istoriko-Filologichnogo Tovarista Andriia Bilets'kogo 273 στης των αρχαίων κειμένων με λίγα μόνο παραδείγματα σχεδιάζει μια πλήρη εικόνα για να καταλάβουμε πόσο στενά είναι δεμένα τα ποιητικά και λογοτεχνικά σύμβολα, αλλά και ο τρόπος έκφρασης ή μετάφρασης στα ελληνικά και ουκρανικά. Σε παρόμοια προβλήματα μετάφρασης στάθηκε και η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Ελένη Στεργιοπούλου, που μας έ στειλε το άρθρο της «Μεταφραστικά προβλήματα στη λογοτεχνική μετάφραση». Το άρθρο της καθηγήτριας Νίνας Κλιμένκο όπως πάντα έχει αυστηρό επιστημονικό χαρακτήρα και μας παρουσιάζει μια γλωσσική ανάλυση των λέξεων τούρκικης προέλευσης στα νέα ελληνικά και ουκρανικά. Λεξιλογικό χαρακτήρα έχει και το άρθρο της Ρίμμας Χαραμπαδότ «Ρωμαίικη υφαντική ορολογία». Απολύτως ξεχασμένες τώρα παραδοσιακές τέχνες ήταν ακόμη ζωντανές στη δεκαετία του 1970, όταν όπως αναφέρει η συγγραφέας στο χωριό Μεγάλη Καράκουμπα χρησιμοποιήθηκαν 30 αργαλειοί. Πάντως η γενική υφαντική ορολογία που αναφέρεται στο άρθρο είναι αποτέλεσμα των παλαιών ερευνών της Ρ. Χαραμπαδότ, η οποία υπήρξε στενή φίλη με την Τ. Τσερνισόβα και την ακολουθούσε στις καλοκαιρινές αποστολές στα ελληνικά χωριά της Αζοφικής. Το δ' τεύχος φιλοξενεί τέσσερις Έλληνες συγγραφείς. Αναφερθήκαμε στην καθηγήτρια Ε. Στεργιοπούλου" να σημειώσουμε τον καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών Π. Γεωργογιάννη (μαζί με την Α. Χρόνη) με το άρθρο «Η διαφορετικότητα στη συμπεριφορά μαθητών πολιτισμικών μειονοτήτων και παλιννοστούντων στο ελληνικό σχολείο», το άρθρο της κυρίας Α. Ζησιμοπούλου «Ο διαπολιτισμικός προσανατολισμός της εκπαίδευσης» και της κυρίας Α. Μαυρολέων «Η ελληνική θεατρική σκηνή στην Οδησσό». Στο τελευταίο η συγγραφέας αναφέρεται στα πρώτα θεατρικά γεγονότα στην ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου που έλαβαν χώρα στην Οδησσό πριν από την έναρξη της επανάστασης του Α. Υψηλάντη. Στο ιστορικό τμήμα προηγείται το άρθρο «Τα αρχαία ελληνικά ιερά στην βόρεια περιοχή της Μαύρης θάλασσας» της Άννας Ρουσιγιάεβα. Ακολουθεί το έργο του Β. Κριβονός «Η δραστηριότητα των Ελλήνων της Λεοντοπόλεως στο 16ο-17ο αι.», όπου για πρώτη φορά αναφέρονται πολλά στοιχεία από τα έγγραφα που φυλάσσονται στο Κρατικό Αρχείο του Λβοβ, που τεκμηριώνουν την ενεργή δράση των Ελλήνων εμπόρων για περίπου εκατό χρόνια. Αναλύονται η καταγωγή, η απασχόληση, η οικονομική και κοινωνική κατάσταση των Ελλήνων που διακρίθηκαν στο Λβοβ έως τα μέσα του 17ου αι. Με την πάροδο του χρόνου όμως οι σχετικά λίγες ελληνικές οικογένειες όλο περισσότερο αφομοιώνονταν για να ενσωματωθούν τελικά στα ευγενή προπαντός στρώματα της πολωνικής κοινωνίας. Στο τεύχος συνεχίζεται η έκδοση των έργων του Κ. Χαρλαμπόβιτς με το τελευταίο του (6) δοκίμιο «Διαφωτιστική και ευεργετική δραστηριότητα της ελληνικής παροικίας της Νίζνας». Κατά τη γνώμη του η εκκλησία αποτελούσε το κέντρο της κοινωνικής ζωής των Ελλήνων μετοίκων και τα περισσότερα ευεργετικά έργα υπήρξαν αποτέλεσμα αποφάσεων των επιτρόπων της εκκλησίας που εκτελούσαν και πραγματική εξουσία στο Αδελφάτο. Ωστόσο ο Κ. Χαρλαμπόβιτς αμφισβητεί τις αναφορές για την κανονική λειτουργία του ελληνικού σχολείου, για το οποίο δεν υπάρχουν ιστορικά τεκμηριωμένες μαρτυρίες. Για να γίνει κατανοητή καλύτερα η σημασία των έργων του Κ. Χαρλαμπόβιτς και τα ιστορικά συμφραζόμενα της εκδίδονται η κρίση, για λογαριασμό της Ακαδημίας, του Αλεξάνδρου Γρουσέβσκυ για το πρώτο δοκίμιο του Κ. Χαρλαμπόβιτς και η συλλογή εγγράφων από το αρχείο της Ακαδημίας Επιστημών σχετικά με την εκλογή του ως μέλους της Ακαδημίας, τη μετακόμιση του στο Κίεβο, τη σύλληψη, την εξορία και τις τελευταίες ταλαιπωρίες του στη Νίζνα και στο Κίεβο (Ε. Τσερνούχιν). Από το Ινστιτούτο Παγκόσμιας 7,V

10 274 Βιβλιοκρισίες Ιστορίας (Μόσχα) ο ακαδημαϊκός Μπορίς Φόνκιτς τίμησε το περιοδικό με το άρθρο του για την ιστορία της συγκρότησης της συλλογής των ελληνικών χειρογράφων στο Πανεπιστήμιο του Χαρκόβου. Μια παλαιά ιστορική απορία ως προς την τοποθεσία των περιοχών Κινσάνους και Έλλης στην Κριμαία προσπαθούν να λύσουν οι ερευνητές Νικόλαος Χαλανγότ και Βαδήμ Ντεβιάτκιν στο άρθρο «Κινσάνους και Έλλης: 14ος και 20ός αι.». Τα μεσαιωνικά έγγραφα σε πολλές περιπτώσεις δεν μας δίνουν ακριβείς πληροφορίες για την τοποθεσία των πόλεων ή περιοχών παρά το γεγονός ότι αυτές αναφέρονται σε δεκάδες έγγραφα και αποτελούν αντικείμενο διαφορών για τους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι αόριστες αυτές περιοχές της Κριμαίας αναφέρονται στα έγγραφα του Πατριαρχείου κατά το 14ο αι. Η εξερεύνηση της πραγματικής τοποθεσίας των περιοχών αυτών μπορεί να βοηθήσει σε λύση και μιας άλλης απορίας. Από παλιά οι ονομασίες αυτές συνδέονται με τις φυλές που κατοικούσαν στα βουνά της Κριμαίας. Άλλοι αναζητούν τη γερμανική φυλή τους Γότθους, άλλοι την ιρανική τους Αλάνους. Με τα προβλήματα αυτά ασχολήθηκε και ένας από τους εμπειρότερους ερευνητές της Κριμαίας ο Αλέξανδρος Μπερτιέ-Δελαγκάρντ ( ). Στο αρχείο της Συμφερούπολης βρέθηκε μια βιογραφία γραμμένη από την αδελφή του το Επειδή στο κείμενο υπάρχουν πολλές διορθώσεις του ιδίου Α. Μπερτιέ-Δελαγκάρντ πρέπει να δεχτούμε ότι είναι η καλύτερη πηγή για να μάθουμε τα στοιχεία του. Το κείμενο του εγγράφου αυτού με σχόλια μας έστειλε η ερευνήτρια από την Οδησσό Τατιάνα Ίζμπας. Ο πατέρας Γεώργιος Μίτσικ, διδάκτορας της ιστορίας και γνωστός ερευνητής της ιστορίας της Ουκρανίας μας έδωσε για δημοσίευση τη μετάφραση από τα πολωνικά του θ' βιβλίου της Χρονογραφίας του Αλεξάνδρου Γκουανγίνι (1534/ ) για την Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι η Χρονογραφία αυτή περιέχει λίγες πρωτότυπες πληροφορίες, το υλικό αυτό μας επιτρέπει να κρίνουμε τι σκεφτόταν ο μεσαίος άνθρωπος της εποχής αυτής για την ανατολική Ευρώπη, τις βαλκανικές χώρες κλπ. Τέλος στο τεύχος παρουσιάζεται ένα φιλοσοφικό δοκίμιο του φιλολόγου και διπλωμάτη Β. Σκουρόβ αφιερωμένο στην χριστιανική αντίληψη του Πάσχα. Ο δεύτερος τόμος του δ' τεύχους που είναι ήδη σελιδοποιημένος και θα βγει το 2005 αφιερώνεται αποκλειστικά στους Έλληνες της Μαριούπολης συμπεριλαμβάνοντας βέβαια και την κριμαϊκή περίοδο της ιστορίας τους. Τα κύρια έργα που δημοσιεύονται για πρώτη φορά είναι οι έρευνες της δεκαετίας του 1920 που διασώθηκαν στα αρχεία της Ακαδημίας Επιστημών Ουκρανίας. Είναι τα εκτενή έργα του Ι. Σοκολόβ και του Π. Πινέβιτς, οι οποίοι υπήρξαν οι πρωτοπόροι επιστήμονες της σοβιετικής περιόδου που ασχολήθηκαν με τα ελληνικά θέματα. Στο Παράρτημα του περιοδικού θα δημοσιευθούν τα απομνημονεύματα του Ιωάννου Στριόνοβ, που γεννήθηκε στο τουρκόφωνο χωριό Καμάρ και υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας των μοιραίων γεγονότων του 20ού αι. που τελικά κατέστρεψαν την παραδοσιακή χωριάτικη ζωή των Ελλήνων της Αζοφικής και στέρησαν σε πολλούς απ' αυτούς την πατροπαράδοτη γη, τη μητρική τους γλώσσα και πολλές φορές την ίδια τη ζωή. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΣΕΡΝΟΤΧΙΝ

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΜΟΝΟΒΑ Κυριακάτικο Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας του Χαρκόβου (Ουκρανία) Οι κοινωνικές αναταραχές του 20 ου αιώνα επηρέασαν και τις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία]

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ειδικές μορφωτικές εκδηλώσεις 2014 2015 www.eie.gr Νέες προσεγγίσεις στην Ιστορία του Νότου της Ρωσικής Aυτοκρατορίας, 1784-1914 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι συγγραφείς του τεύχους

Οι συγγραφείς του τεύχους Οι συγγραφείς του τεύχους Οι συγγραφείς του τεύχους [ 109 ] Ο Θανάσης Αγάθος είναι λέκτορας Νεο ελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Το Καστρί, μέχρι το 1960 ονομαζόταν Άγιος Νικόλαος και ήταν το μεγαλύτερο από τα Καστριτοχώρια.

Το Καστρί, μέχρι το 1960 ονομαζόταν Άγιος Νικόλαος και ήταν το μεγαλύτερο από τα Καστριτοχώρια. Το Καστρί, μέχρι το 1960 ονομαζόταν Άγιος Νικόλαος και ήταν το μεγαλύτερο από τα Καστριτοχώρια. Στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν δημιουργήθηκαν οι πρώτοι Δήμοι στην Ελλάδα ο Άγιος Νικόλαος, το σημερινό

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ ( )

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ ( ) ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ (1922-2000) Tò Διοικητικό Συμβούλιο καί οί συνεργάτες του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών μέ μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκαν στις 4 Αύγούστου 2000 τήν άπώλεια του Αριστόβουλου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Καλλιτεχνική επιμέλεια εξωφύλλου ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Σχεδιασμός & δημιουργία εξωφύλλου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ [www.alpha2.gr] ISBN έντυπης έκδοσης: 978-960-7948-46-5 ISBN ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Ίδρυση Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1989. Δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του στο πρώτο έτος λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΑΘΗΝΑ 2011 Έκδοση: c Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012 2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2013 ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2:30 ΩΡΑ: 10:45 13:15 Όνομα μαθητή/τριας:

Διαβάστε περισσότερα

Τα κτήρια λένε την ιστορία τους. 48o Γυμνάσιο Αθηνών ΔΑΝΣΜ. Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεότερων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού

Τα κτήρια λένε την ιστορία τους. 48o Γυμνάσιο Αθηνών ΔΑΝΣΜ. Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεότερων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεότερων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού ΔΑΝΣΜ 48o Γυμνάσιο Αθηνών Τα κτήρια λένε την ιστορία τους 1 Συμμετέχοντες Σχολείο: 48 ο Γυμνάσιο Αθηνών Τάξη / Τμήμα: Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας Ένα πτυχίο με δύο κύριες κατευθύνσεις: 1. Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας 2. Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ***

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ *** ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ *** ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή)

186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή) 186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή) ΔΠΘ-(1) -(4 έτη) http://bscc.duth.gr/ Ιστορία Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών είναι ένα διεπιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ένα μικρό μουσείο Μια μεγάλη ιστορία

Ένα μικρό μουσείο Μια μεγάλη ιστορία Ένα μικρό μουσείο Μια μεγάλη ιστορία Το μοναδικό μουσείο αφιερωμένο στον κερκυραίο Ιωάννη Καποδίστρια, πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας και κορυφαίο ευρωπαίο διπλωμάτη, βρίσκεται στην γενέτειρά του, την Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Σερβία

Διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Σερβία Διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Σερβία MAJA STOILKOVIC Φιλόλογος του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου ANNA RASLJIC Τελειόφοιτος της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου Οι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 1941 100 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

109 Φιλολογίας Αθήνας

109 Φιλολογίας Αθήνας 109 Φιλολογίας Αθήνας Σκοπός Τα Τμήματα Φιλολογίας σκοπό έχουν να αναδεικνύουν επιστήμονες ικανούς να ερευνούν τον αρχαίο ελληνικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα φιλολογικά,

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών

Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών Ενότητα: Φοιτητές και φοιτήτριες Βασίλειος Φούκας

Διαβάστε περισσότερα

με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα δημιουργήσουμε εκπαιδευτικά και άλλα προγράμματα. Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλλουμε στην διάχυση

με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα δημιουργήσουμε εκπαιδευτικά και άλλα προγράμματα. Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλλουμε στην διάχυση Κυρίες και κύριοι: Σε μια εποχή όπου η οικονομική κρίση διαπερνά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και τείνει να λάβει μόνιμα χαρακτηριστικά, σε μια εποχή όπου η λέξη Ανάπτυξη ακούγεται διαρκώς, ωστόσο

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Πήραμε 24 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. 1. Τα δρώμενα της ημερίδας ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες σας; Μετρήθηκαν 24 «Ναι» και κανένα «Όχι».

Πήραμε 24 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. 1. Τα δρώμενα της ημερίδας ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες σας; Μετρήθηκαν 24 «Ναι» και κανένα «Όχι». Αξιολόγηση ημερίδας «Σχολικές επισκέψεις σε μουσεία στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» 11 Ιανουαρίου 2014, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα Πήραμε 24 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. 1. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Για αρκετές ημέρες, είχαμε τη χαρά και την τιμή, να έχουμε κοντά μας, στην πόλη μας να φιλοξενούμε κατά κάποιο τρόπο-, για μια σειρά ομιλιών, έναν

Για αρκετές ημέρες, είχαμε τη χαρά και την τιμή, να έχουμε κοντά μας, στην πόλη μας να φιλοξενούμε κατά κάποιο τρόπο-, για μια σειρά ομιλιών, έναν Για αρκετές ημέρες, είχαμε τη χαρά και την τιμή, να έχουμε κοντά μας, στην πόλη μας να φιλοξενούμε κατά κάποιο τρόπο-, για μια σειρά ομιλιών, έναν από τους λίγους σημαντικότερους Έλληνες. Το Νίκο Λυγερό!

Διαβάστε περισσότερα

Μπαμπά, αυτό που γράφω είναι δικό μου; (Πνευματική Ιδιοκτησία και Ανοικτότητα για παιδιά)

Μπαμπά, αυτό που γράφω είναι δικό μου; (Πνευματική Ιδιοκτησία και Ανοικτότητα για παιδιά) Μπαμπά, αυτό που γράφω είναι δικό μου; (Πνευματική Ιδιοκτησία και Ανοικτότητα για παιδιά) Δρ. Μαρίνος Παπαδόπουλος Δικηγόρος Τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει η ενημέρωση για παιδιά για την Πνευματική Ιδιοκτησία;

Διαβάστε περισσότερα

Φυτά και ζώα στα νομίσματα και στον διάκοσμο του Νομισματικού Μουσείου. 24o Δημοτικό Αχαρνών. Νομισματικό Μουσείο Αθηνών

Φυτά και ζώα στα νομίσματα και στον διάκοσμο του Νομισματικού Μουσείου. 24o Δημοτικό Αχαρνών. Νομισματικό Μουσείο Αθηνών Νομισματικό Μουσείο Αθηνών 24o Δημοτικό Αχαρνών Φυτά και ζώα στα νομίσματα και στον διάκοσμο του Νομισματικού Μουσείου 1 Υποδράση: Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Μαθητών Συμμετέχοντες Σχολείο: 24o Δημοτικό Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Φαινόμενο στη Γεωργιανή Τέχνη

Ελληνικό Φαινόμενο στη Γεωργιανή Τέχνη Ελληνικό Φαινόμενο στη Γεωργιανή Τέχνη NINO BADASHVILI Φιλόλογος Γεωργία Με την ευκαιρία της Συνάντησης, θα ήθελα να επισημάνω κάποια ίσως άγνωστα στοιχεία που είναι ιστορικά ορόσημα στις ελληνογεωργιανές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 4: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο )- ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Σταμάτιος-Νικόλαος Μωραΐτης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΘΗΝΑ : ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΑΓΑΠΩ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΘΗΝΑ : ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΑΓΑΠΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014 ΑΘΗΝΑ : ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΑΓΑΠΩ Κατά το τρέχον σχολικό έτος, οι μαθητές των Δ1 και ΣΤ τάξεων του σχολείου μας, στα πλαίσια της υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Οι βυζαντινοί ήταν καλά πληροφορημένοι για τις γειτονικές χώρες από δικούς τους ανθρώπους. Όταν έφταναν επισκέπτες, έμποροι, μισθοφόροι ή στρατιωτικοί φυγάδες, ή ακόμα κρατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΑΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΜΕΝΗ

ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΑΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΜΕΝΗ Η ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΟΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΑΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΜΕΝΗ Η παρούσα βάση δεδομένων έχει ως αντικείμενο την καταγραφή των πατριδοτοπικώνεθνοτοπικών-πολιτιστικών σωματείων που εδρεύουν σ όλο τον

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι είναι οι συγγραφείς;

Ποιοι είναι οι συγγραφείς; Ποιοι είναι οι συγγραφείς; Η Άλκη Ζέη γεννήθηκε στην Αθήνα και πέρασε τα πρώτα παιδικά της χρόνια στη Σάμο. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Αθηνών, στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών και σεναριογραφία στο Κινηματογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Ύστερη Μεσαιωνική Περίοδος - Η Ύστερη Μεσαιωνική περίοδος ξεκινάει από τον 11 ο αι., ο οποίος σηματοδοτεί την έναρξη μίας διαφορετικής

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινες Ιστορίες. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης:

Χάρτινες Ιστορίες. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: Χάρτινες Ιστορίες Ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα για µαθητές και µαθήτριες του γυµνασίου µε αφορµή την έκθεση «...ανέφερα εγγράφως...» «...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017»

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΤΟΧΟΣ 3 ος : Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου του συνόλου των κατοίκων της Ευρώπης και η ανάδειξη των κοινών στοιχείων και της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσα από πολιτιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία. DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας

Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία. DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας Ελληνικός πολιτισμός - το ενιαίο και διαχρονικό φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΥΧΙΟ Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΠΤΥΧΙΟ Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Προγράμματα Κοινός κορμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Ονομασία Φορέα: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - ΘΑΣΟΥ - ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ - ΚΑΒΑΛΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Ονομασία Φορέα: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - ΘΑΣΟΥ - ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ - ΚΑΒΑΛΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ονομασία Φορέα: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - ΘΑΣΟΥ - ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ - ΚΑΒΑΛΑ Όνομα συντάκτη: Δρ. Αντώνιος Κώστας Στοιχεία επικοινωνίας: (τηλέφωνο, e-mail)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: η βασική μέθοδος διδασκαλίας της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας ΤΑΤΙΑ ΜΤΒΑΡΕΛΙΤΖΕ Υποψήφια διδάκτωρ του Ινστιτούτου Κλασσικής Φιλολογίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ-BANSKO 4&5ΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ:19.20,22,23,24, 25,26, 27,29,30.12 & 2, 3.01.2016

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ-BANSKO 4&5ΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ:19.20,22,23,24, 25,26, 27,29,30.12 & 2, 3.01.2016 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ-BANSKO 4&5ΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ:19.20,22,23,24, 25,26, 27,29,30.12 & 2, 3.01.2016 1η ΜΕΡΑ : ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΙΛΑΣ - ΣΟΦΙΑ Συγκέντρωση και αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό για ΣΟΦΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Είδος διδακτικής πρακτικής: project, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία Προτεινόμενη διάρκεια: 20 ώρες Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η διδακτική ενότητα «Τα φύλα στη λογοτεχνία»

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόριος Ξενόπουλος, απόπειρα παρουσίασης της ζωής και του έργου του.

Γρηγόριος Ξενόπουλος, απόπειρα παρουσίασης της ζωής και του έργου του. Γρηγόριος Ξενόπουλος, απόπειρα παρουσίασης της ζωής και του έργου του. Στοιχεία για τη ζωή του Ο Γ. Ξενόπουλος γεννήθηκε στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης το 1867 και πέθανε στην Αθήνα το 1951. Καταγόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τίτλος Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη Αρχείο Επισκόπου Διονυσίου Μαραγκουδάκη Συλλογή Μονών (νομών Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί. Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί. Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Δεξιοτήτων Σκέψης

1 ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Δεξιοτήτων Σκέψης ΑΣΚΗΣΗ 1 η : 7 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Αφού μελετήσετε τις πιο κάτω πηγές, να απαντήσετε στα ερωτήματα που ακολουθούν: Πηγή 1η: Ιωάννα, μαθήτρια, 11 χρόνων, δήλωση στις 14/3/2015 Μου αρέσει να πηγαίνω

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Παναρέτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέας Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γνωστικό αντικείμενο Γλωσσολογία: Κειμενογλωσσολογία

Ελένη Παναρέτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέας Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γνωστικό αντικείμενο Γλωσσολογία: Κειμενογλωσσολογία Ελένη Παναρέτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέας Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών Γνωστικό αντικείμενο Γλωσσολογία: Κειμενογλωσσολογία ΑΘΗΝΑ 2009 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές 1976 Απολυτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 11: 13ος - μέσα 15ου αι.: Ιστορικό πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Γεώργιος Ακροπολίτης: Βίος και Έργο.

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 11: 13ος - μέσα 15ου αι.: Ιστορικό πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Γεώργιος Ακροπολίτης: Βίος και Έργο. Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 11: 13ος - μέσα 15ου αι.: Ιστορικό πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Γεώργιος Ακροπολίτης: Βίος και Έργο. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Μαθήματα κ. Κατσικούδη Ν. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ι Εξάμηνο Α Εξεταστέα ύλη Κυκλαδική τέχνη Μινωική τέχνη Μυκηναϊκή Τέχνη

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis Μετάφραση Οδηγός Αγοράς metaphrasis Ποιος βρίσκεται πίσω από το metaphrasis: Κυριακή Παπακωνσταντίνου Ήδη από τη φοίτηση στο Τμήμα της Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών, τις σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μικρός Βορράς σε συνεργασία µε το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Διοργανώνουν επιµορφωτικό-βιωµατικό Σεµινάριο. Εισήγηση: Τάσος Ράτζος

Ο Μικρός Βορράς σε συνεργασία µε το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Διοργανώνουν επιµορφωτικό-βιωµατικό Σεµινάριο. Εισήγηση: Τάσος Ράτζος Ο Μικρός Βορράς σε συνεργασία µε το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Διοργανώνουν επιµορφωτικό-βιωµατικό Σεµινάριο µε θέµα «ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΡΑΣΗ» «όλη η Ελένη σε µία ώρα» Εισήγηση: Τάσος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Σχ. Έτος ΟΜΑΔΑ: Κατερίνα Αραπίτσα Κατερίνα Βίτση Ειρήνη Γκραμόζι Σοφία Ντασιώτη

ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Σχ. Έτος ΟΜΑΔΑ: Κατερίνα Αραπίτσα Κατερίνα Βίτση Ειρήνη Γκραμόζι Σοφία Ντασιώτη ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Σχ. Έτος 2015-2016 ΟΜΑΔΑ: Κατερίνα Αραπίτσα Κατερίνα Βίτση Ειρήνη Γκραμόζι Σοφία Ντασιώτη Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΒΑΦΗ Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία Ενότητα 4η: Φιλική Εταιρεία Ελευθερία Μαντά, Λέκτορας Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Το μάθημα συνδυάζει τη διδασκαλία δύο κειμένων διαφορετικής εποχής που διδάσκονται στη Γ Γυμνασίου. (Αυτοβιογραφία, Ελισάβετ Μουτζάν- Μαρτινέγκου, Η μεταμφίεση, Ρέα Γαλανάκη)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 «ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ι ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Κρόκος (1916-1997)

Γιώργης Κρόκος (1916-1997) Γιώργης Κρόκος (1916-1997) Ο αείµνηστος Γιώργης Κρόκος υπήρξε µια πολύπλευρη και πολυτάλαντη προσωπικότητα. Στο επάγγελµα δάσκαλος, αγάπησε τα παιδιά µε πάθος, απόφοιτος της Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Γιατί να επιλέξω το Τμήμα Θεολογίας; Τι σπουδές θα κάνω; Θα βρω μετά δουλειά; Προβληματική Προοπτικές Το Τμήμα Θεολογίας αποτελεί, μαζί με το Τμήμα Κοινωνικής και Ποιμαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Εδώ κι εκεί Εγώ κι εσύ Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ποδράσηη Εδώ κι εκεί Εγώ κι εσύ Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 2ο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού Εδώ κι εκεί Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής. Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη

Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής. Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη Γενικά Δημήτρης Χατζής Περιεχόμενα «Το διπλό βιβλίο» Περίληψη Ιστορικό πλαίσιο Τίτλος του έργου Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ. Πάντα,το φαινόμενο αυτό κέντριζε το ενδιαφέρον και την περιέργεια των ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούσαν να το κατανοήσουν.

ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ. Πάντα,το φαινόμενο αυτό κέντριζε το ενδιαφέρον και την περιέργεια των ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούσαν να το κατανοήσουν. ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ Πάντα,το φαινόμενο αυτό κέντριζε το ενδιαφέρον και την περιέργεια των ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούσαν να το κατανοήσουν. Όταν οι άνθρωποι παρακολουθούν από τα Μ.Μ.Ε εκρήξεις ηφαιστείων το θέαμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Η Λατινική γραμματική της σειράς Bescherelle είναι μια εύκολη και πλήρης γραμματική της λατινικής γλώσσας, με αντικειμενικό στόχο να δι ευκολύνει τη μελέτη, τη μετάφραση και

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το 1984, ως Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Τρύπατζης Νίκος. Μαχιλάϊ Γιαννήσα. Σαράκη Ελένη. Αλεξανδρή Ιωάννα. 2 o Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης Τάξη Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τρύπατζης Νίκος. Μαχιλάϊ Γιαννήσα. Σαράκη Ελένη. Αλεξανδρή Ιωάννα. 2 o Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης Τάξη Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2 o Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης Τάξη Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα : Καταγραφή Πολιτιστικών Σωματείων και Συλλόγων Μυτιλήνης Τρύπατζης Νίκος Μαχιλάϊ Γιαννήσα Σαράκη Ελένη Αλεξανδρή Ιωάννα Σχολικό Έτος : 2011-2012

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικών Πολιτιστικών Προγραμμάτων

1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικών Πολιτιστικών Προγραμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ 1901-1975 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο Ανδρέας Εμπειρίκος γεννήθηκε στην Μπράϊλα της Ρουμανίας στις 2 Σεπτεμβρίου 1901 και εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα το 1902. Η μητέρα του ήταν ρωσικής καταγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο. Κεφάλαιο Πρώτο

Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο. Κεφάλαιο Πρώτο Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο Κεφάλαιο Πρώτο Η διγλωσσία / πολυγλωσσία είναι ένα παλιό φαινόμενο. Πάει χέρι με χέρι με τις μετακινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9-11 II. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πίνακας ΜΕΡΟΣ Α' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣ ΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9-11 II. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πίνακας ΜΕΡΟΣ Α' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣ ΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΠΡΟΛΟΓΟΣ II. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9-11 13-23 Πίνακας ΜΕΡΟΣ Α' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣ ΜΟΥ 1. Εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολικές μονάδες, σχολές και τμήματα. Μαθητές, σπουδαστές-φοιτητές,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Στο ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας στη Κρήτη, έχουν εντοπιστεί από τους αρχαιολόγους τέσσερις θεατρικοί χώροι διαφορετικών εποχών.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 09:00-12:00 12:00-15:00 Μεσαία Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 11-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Η Παιδική Λογοτεχνία

Η Παιδική Λογοτεχνία Τα παιδικά αναγνώσματα και η πορεία τους από τον 19 ο αιώνα μέχρι σήμερα Η Παιδική Λογοτεχνία Ονόματα μαθητριών: Μπουλούγαρη Ελίνα Περιφανάκη Σουζάνα Σταθακάρου Κατερίνα Σταθοπούλου Αναστασία Στεργίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ 18 Sunday Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΠΑΕΙ ΤΑ ΕΣΜΑ ΤΗΣ Ίσως είναι το πιο αναγνωρίσιμο μνημείο παγκοσμίως, συνυφασμένο με τη δημοκρατία που γεννήθηκε και ζει(;) σε αυτήν τη χώρα. Και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9 ΦΩΚΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι,

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Όπως πολλοί Βρετανοί της γενιάς μου, μεγάλωσα σε μια οικογένεια και πήγα σε ένα σχολείο όπου η μνήμη και η απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο θαυμαστός κόσμος της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Δ, Ε και ΣΤ Δημοτικού Νοέμβριος 2011-Μάιος 2012 Υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μαραθώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά Μέτρο 002: Προώθηση, Αναπαλαίωση και Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα»

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα» Ημερομηνία 8/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://artpress.sundaybloody.com/ Βασίλης Κάργας http://goo.gl/di6ugf Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέαςεικονογράφος : «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το αρχείο Γεωργακά;

Τι είναι το αρχείο Γεωργακά; Τι είναι το αρχείο Γεωργακά; 0 Είναι ένα λεξικογραφικό αρχείο δυόμιση εκατομμυρίων δελτίων, προϊόν συστηματικής και ακαταπόνητης αποδελτίωσης της νέας ελληνικής γλώσσας που πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΝΑΓΥΙΑ. Χριστιάνα Γεωργίου Γ'1 - Δημοτικό Σχολείο Ανάγυιας Πηγή Κοινοτικό Συμβούλιο Ανάγυιας

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΝΑΓΥΙΑ. Χριστιάνα Γεωργίου Γ'1 - Δημοτικό Σχολείο Ανάγυιας Πηγή Κοινοτικό Συμβούλιο Ανάγυιας Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΝΑΓΥΙΑ Χριστιάνα Γεωργίου Γ'1 - Δημοτικό Σχολείο Ανάγυιας 2015-2016 1 Πηγή Κοινοτικό Συμβούλιο Ανάγυιας Γεωγραφική Θέση και Ονομασία Η κοινότητα βρίσκεται σε πεδινή περιοχή και περιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 3 17 Μαρτίου 2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11 Για την ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων»

«Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων» ΤΑ ΝΕΑ, 24/01/2007 ΤΖΟΑΝ ΜΠΡΕΤΟΝ ΚΟΝΕΛΙ «Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων» Πρόδροµοι της ισότητας των φύλων ήσαν οι ιέρειες στην αρχαία Ελλάδα, αποδεικνύει η καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Διονυσία Διονυσίου Σιδώνια Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γυμνάσιο Αγιάς Λάρισας

ποδράσηη Διονυσία Διονυσίου Σιδώνια Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γυμνάσιο Αγιάς Λάρισας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 «Αθανασάκειο» Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου Γυμνάσιο Αγιάς Λάρισας Διονυσία Διονυσίου Σιδώνια ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα