Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, 1924-1927"

Transcript

1 ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, Στη χώρα μας η μελέτη του αστικού φαινομένου εντάχθηκε στα ενδιαφέροντα των ιστορικών από τις αρχές της δεκαετίας του 980. Παρόλα αυτά σπανίζουν οι μελέτες οι οποίες στοχεύουν στην προσέγγιση της κοινωνικής ιστορίας των μικρών πόλεων των «Νέων Χωρών» στη διάρκεια των τριών πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα. Οι πόλεις αυτές μόλις έχουν ενταχθεί στο ελληνικό κράτος και οι πληθυσμοί τους αποτελούνται σε σημαντικό βαθμό από ανθρώπους που ανήκουν σε διαφορετικές από την κυρίαρχη θρησκευτικές και εθνοπολιτισμικές ομάδες. 2 Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την βοήθειά τους στην ολοκλήρωση της εργασίας αυτής την κ. Ασπασία Παπαδάκη, την κ. Δέσποινα Νικολάου, την κ. Ειρήνη Ρενιέρη, τον κ. Μάνο Αστρινό και τον κ. Χρήστο Λούκο.. Νεοελληνική πόλη. Οθωμανικές κληρονομιές και ελληνικό κράτος, Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας (Αθήνα-Ερμούπολη Σεπτεμβρίου 984), τ. Α -Β, Αθήνα, ΕΜΝΕ, Για τον πληθυσμό των πόλεων της Ελλάδας βλ. Χρήστος Λούκος, «Μικρές και μεγάλες πόλεις», Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Ο μεσοπόλεμος , τ. Β, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2002, σ Βλ. επίσης Αλέκα Καραδήμου-Γερόλυμπου, «Πόλεις και πολεοδομία», Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Οι απαρχές , τ. Α, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 999, σ Με την κοινωνική ιστορία μικρών πόλεων των Νέων Χωρών ασχολούνται τα άρθρα: Νίκος Καλογήρου Μιχάλης Νομικός, «Η Νάουσα της Μακεδονίας. Από την αυτόνομη κοινότητα της τουρκοκρατίας στη νεοελληνική βιομηχανική πόλη», Νεοελληνική πόλη, ό.π., τ. Α, σ και Ευγενία Μπουρνόβα, «Κοινωνικο-επαγγελματικές δομές και πληθυσμιακές μεταβολές στο Ρέθυμνο. Από την Οθωμανική αυτοκρατορία στο Ελληνικό κράτος», Η πόλη στους νεότερους χρόνους. Μεσογειακές και βαλκανικές όψεις (9ος-20ός αι.), Πρακτικά Β Διεθνούς Συνεδρίου (Αθήνα, Νοεμβρίου 997), Αθήνα, ΕΜΝΕ 2000, σ Βλ. επίσης Μαρία Κουμαριανού, «Μνήμη, λήθη και ιστορία του χώρου. Η περίπτωση της πόλης της Μυτιλήνης», Η πόλη στους νεότερους χρόνους, ό.π., σ

2 52 Σπύρος Δημανόπουλος Στο άρθρο αυτό θα μελετήσουμε μια τέτοια πόλη, το Ρέθυμνο, που είναι το αστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής και συγχρόνως οικονομικό και διοικητικό κέντρο. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα αναφερθούμε στην κοινωνική διαστρωμάτωση του μουσουλμανικού πληθυσμού του Ρεθύμνου στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Στο δεύτερο μέρος θα εστιάσουμε στον τρόπο με τον οποίο διευθετήθηκε το ζήτημα της ανταλλάξιμης μουσουλμανικής ιδιοκτησίας τα χρόνια που ακολούθησαν την αποχώρηση των μουσουλμάνων ( ). Η χρονική περίοδος που ακολουθεί τη Μικρασιατική καταστροφή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη τόσο για το ελληνικό κράτος όσο και για τη τοπική κοινωνία λόγω της έλευσης των προσφύγων και των ζητημάτων που έθετε η αποκατάστασή τους στον ελλαδικό χώρο. 3 Επίσης, την ίδια περίοδο αναπτύσσονται συζητήσεις σχετικά με τη δομή, τη χρήση και την αρχιτεκτονική του αστικού χώρου. 4 Κοινωνικές ιεραρχίες και αστικός χώρος Αρκετοί μελετητές βασίζονται στην ταξινομική κατηγορία του επαγγέλματος για να προσεγγίσουν την κοινωνική διαστρωμάτωση των πόλεων του 9ου και των αρχών του 20ού αιώνα. Η χρήση του επαγγέλματος με σκοπό την ανίχνευση της κοινωνικής διαστρωμάτωσης εγείρει μια σειρά από ζητήματα που σχετίζονται με τη λογική που ακολουθούν οι πηγές (δημοτολόγια, κατάλογοι ενόρκων, απογραφές πληθυσμού, ληξιαρχικά αρχεία) στην καταγραφή της θέσης του επαγγέλματος στην κοινωνικο-οικονομική δομή. Από τις ταξινομήσεις των πηγών αρκετές φορές απουσιάζει η σχέση που έχουν οι καταγραφόμενοι με τα μέσα παραγωγής: για παράδειγμα, μπορεί ο εργάτης ενός βιοτεχνικού εργαστηρίου και ο εργοδότης του να καταγράφονται στην ίδια ταξινομητική κατηγορία. 5 Ακόμα στην ίδια ταξινομητική κατηγορία μπορεί να εντάσσονται άτομα που το εύρος των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων αποκλίνει σε σημαντικό βαθμό. Αρκετές φορές ταξινομούνται άνθρωποι που ασκούν λιανικό εμπόριο στα όρια της τοπικής αγοράς 3. Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Το προσφυγικό σοκ, οι σταθερές και οι μεταβολές της ελληνικής οικονομίας», Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας, τ. Β, ό.π., σ Για τις συζητήσεις αυτές βλ. Βίλμα Χαστάογλου, «Η ανάδυση της νεοελληνικής πόλης: Η σύλληψη της μοντέρνας πόλης και ο εκσυγχρονισμός του αστικού χώρου», Χρήστος Χατζηιωσήφ Γ. Μαυρογορδάτος (επιμ.), Βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 992, σ Βλ. στο ίδιο, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, «Τεχνικός και σχεδιασμός του χώρου: Πρωτοπορία ή εκσυγχρονισμός», σ Γιάννης Γιαννιτσιώτης, «Η ταξινομική κατηγορία του επαγγέλματος και ο/η ιστορικός: ποσοτικές πηγές και «ποιοτικές» (εργασία στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ «Η Πόλη στους νεότερους χρόνους», υπό έκδοση).

3 Η κοινωνική διαστρωμάτωση του μουσουλμανικού πληθυσμού του Ρεθύμνου 53 μαζί με εμπόρους που οι δραστηριότητές τους αγγίζουν ευρύτερα εμπορικά δίκτυα και αρθρώνονται σε διαφορετικούς οικονομικούς χώρους. Στοιχεία για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων μπορούν να δώσουν οι πίνακες περιγραφής ανταλλάξιμων κτημάτων. Τους πίνακες αυτούς συνέταξε η επιτροπή καταγραφής και εκτίμησης μουσουλμανικής περιουσίας των κατά τόπους Γραφείων Ανταλλαγής. Οι πίνακες αναφέρουν το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του μουσουλμάνου πρώην ιδιοκτήτη και τα ανάλογα στοιχεία για τον κάτοχο ή τους κατόχους του ακινήτου μετά την αποχώρηση των μουσουλμάνων. Επίσης, καταγράφεται το είδος του ακινήτου, αν δηλαδή πρόκειται για οικία, μαγαζί, αποθήκη ή εργαστήριο (ελαιοτριβείο, σαπωνοποιείο, βυρσοδεψείο), η οδός στην οποία βρισκόταν και οι ιδιοκτήτες των όμορων ακινήτων. Επιπλέον στους πίνακες περιέχονται πληροφορίες για τη δομή του ακινήτου (δωμάτια, έκταση, υλικό κατασκευής: π.χ. λιθόκτιστο) και τους βοηθητικούς χώρους (π.χ. κήπος, δένδρα, στάβλος, αποθήκη). Τέλος καταγράφεται η αξία του ακινήτου (εκτιμητέα σε δραχμές του ). 6 Δε θεωρούμε ότι η ιδιοκτησία ακινήτων αντανακλά άμεσα και απόλυτα την κοινωνική ιεραρχία της πόλης. Ωστόσο, η ανασυγκρότηση των περιουσιακών στοιχείων των μουσουλμάνων σε συνδυασμό με στοιχεία για την επαγγελματική απασχόληση από το δημοτολόγιο ( ) και τους επαγγελματικούς οδηγούς (9-925) συμβάλλει στη δημιουργία ενός πλαισίου που επιτρέπει την ασφαλέστερη προσέγγιση της κοινωνικής ιεραρχίας του Ρεθύμνου. Η ιδιοκτησία ακινήτων δε συνδέεται μόνο με οικονομικές λειτουργίες γαιοπρόσοδος ή άμεση εκμετάλλευση με παραγωγική επένδυση και χρήση μισθωτής εργασίας αλλά αποτελεί και πηγή συμβολικού κύρους και εξουσίας Τα Γραφεία Ανταλλαγής υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής. Υπηρεσία που συστήθηκε το 924 και ανήκε στο υπουργείο Γεωργίας με σκοπό να συντονίσει την καταγραφή και εκτίμηση της ανταλλάξιμης περιουσίας. Τα κατά τόπους Γραφεία Ανταλλαγής συγκροτούσαν πενταμελείς επιτροπές με επικεφαλής ανώτερο δικαστικό και μέλη εκπροσώπους των προσφύγων και των ντόπιων κατοίκων (2 πρόσφυγες-2 ντόπιοι). Βλ. Α. Τσουλούφης, Η ανταλλαγή ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών και η εκτίμηση των εκατέρωθεν εγκαταλειφθεισών περιουσιών, Ένωσις Σμυρναίων, Αθήνα 989. Οι επιτροπές αυτές κατέγραφαν τα ακίνητα σε ειδικούς πίνακες που είχαν συνταχθεί με σκοπό την απογραφή των ανταλλάξιμων ακινήτων. Οι πίνακες για λόγους που σχετίζονται με τις ανάγκες της επιτροπής να περιγράψει και να οριοθετήσει το κάθε ακίνητο με ακρίβεια παρουσιάζουν πλούτο πληροφοριών. Εκτός από τα στοιχεία για τον πρώην ιδιοκτήτη, τους μετέπειτα κατόχους, την αξία και τη δομή του ακινήτου, πληροφορούμαστε την ημερομηνία που ξεκίνησε η κατοχή του συγκεκριμένου ακινήτου, το πώς κάποιος κατέχει το ακίνητο, αν δηλαδή το ενοικίασε, αν το κατέχει αυθαιρέτως ή αν του παραχωρήθηκε από κάποια κρατική υπηρεσία (Νομαρχία, Γραφείο Ανταλλαγής). Οι πίνακες αναφέρουν επίσης το μίσθωμα του ακινήτου, την ημερομηνία μέχρι την οποία καταβαλλόταν και ποιος το εισέπραττε. Σημαντικό είναι το ότι κάθε πίνακας περιέχει ένα κωδικό-αριθμό που φανερώνει τα διάφορα ακίνητα που ανήκουν σε ένα άτομο ή μια οικογένεια. 7. Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν (Πίνακες ανταλλαξίμων κτημάτων, Δημοτολόγιο,

4 54 Σπύρος Δημανόπουλος Ο πληθυσμός της πόλης του Ρεθύμνου στις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα κινείται μεταξύ και κατοίκων. Μεταξύ των ετών παρουσιάζεται ετήσιο ποσοστό αύξησης,03%, ενώ από το 93 μέχρι και το 920 ο πληθυσμός δείχνει να μειώνεται με ένα ρυθμό περίπου 3% ετησίως, τάση που αντιστρέφεται μεταξύ 920 και 928 (αύξηση περίπου 2,2% ετησίως). 8 Η εθνοθρησκευτική σύνθεση του πληθυσμού κατά την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα δείχνει κυριαρχία του μουσουλμανικού στοιχείου στην πόλη (οι μουσουλμάνοι αντιστοιχούν περίπου στο 62% ενώ οι χριστιανοί στο 32%) αλλά όχι στους γειτονικούς της οικισμούς (Γάλλου, Περιβόλια, Μυσσίρια), όπου διακρίνεται μια ισορροπία μεταξύ χριστιανικού και μουσουλμανικού πληθυσμού. 9 Στη διάρκεια της δεύτερης δεκαετίας του 20ού αιώνα, μέχρι και την τελική αποχώρηση των μουσουλμάνων (924), μπορούμε να υποθέσουμε την προοδευτική μείωση του μουσουλμανικού πληθυσμού. Η τάση ετήσιας μείωσης του πληθυσμού της πόλης μεταξύ σε συντριπτικό ποσοστό πρέπει να αφορά το μουσουλμανικό πληθυσμό. Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται από τη σύγκριση του αριθμού των μουσουλμάνων της πόλης το 900 (4.953) με τον αριθμό των ανταλλάξιμων το 924 (μεταξύ και 3.500) αλλά και από τη γενικότερη μείωση του συνολικού πληθυσμού των μουσουλμάνων της Κρήτης μεταξύ Για το νομό Ρεθύμνης ο Κ. Φουρναράκης εκτιμά ότι η αξία των μουσουλ - μανικών ιδιοκτησιών ανέρχεται σε δρχ. για τα αστικά ακίνητα και σε δρχ. για τα αγροτικά (οικήματα, γαίες, δένδρα), δηλαδή η αξία των αγροτικών ιδιοκτησιών ξεπερνά το ύψος των αντίστοιχων αστικών. Η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι από το 900 και σε όλη τη διάρκεια του πρώτου τρίτου του 20ού αιώνα οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί του νομού συγκεντρώνονται στην πόλη του Ρεθύμνου, μας οδηγεί στην υπόθεση Επαγγελματικοί οδηγοί Ν. Γ. Ιγγλέση, Ευρετήρια συμβολαιογράφων) ανήκουν στο αρχειακό υλικό του ερευνητικού προγράμματος «Ιστορία των Πόλεων της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων, 8ος-20ός αι.» του ΙΜΣ/ΙΤΕ. Στο πλαίσιο του προγράμματος έχει ψηφιοποιηθεί μεγάλο μέρος αυτού του υλικού. Ταυτόχρονα οι βάσεις δεδομένων βρίσκονται σε συνεχή φάση εμπλουτισμού. Ένα μέρος των ψηφιοποιημένων βάσεων έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Η πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: 8. Χ. Λούκος, «Μικρές και μεγάλες πόλεις», ό.π., σ Ε. Μπουρνόβα, «Κοινωνικο-επαγγελματικές δομές», ό.π., σ Λένα Τζεδάκη-Αποστολάκη, «Τουρκοκρητικοί: αναζήτηση μιας ταυτότητας», Τα Ιστορικά, τ. 8, τχ. 34 (200) Βλ. επίσης Νίκος Ανδριώτης, «Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι στην Κρήτη, Ένας αιώνας συνεχούς αναμέτρησης εντός και εκτός του πεδίου της μάχης», Μνήμων 26 (2004) και Κ. Γ. Φουρναράκης, Τουρκοκρήτες, έκδ. Ι. Γιαννακουδάκι, Χανιά 929, σ

5 Η κοινωνική διαστρωμάτωση του μουσουλμανικού πληθυσμού του Ρεθύμνου 55 ότι κάποιοι μουσουλμάνοι της πόλης εξακολουθούν μέχρι και την ανταλλαγή των πληθυσμών να κατέχουν σημαντική αγροτική ιδιοκτησία. Έτσι, για την ορθότερη κατανόηση της κοινωνικής-οικονομικής δομής είναι χρήσιμη η ανίχνευση και της αγροτικής περιουσίας των μουσουλμάνων ιδιοκτητών αστικών ακινήτων. Το σύνολο των ιδιοκτησιών που μετρήσαμε και αφορούν κατόχους αστικής ή αστικής και αγροτικής περιουσίας είναι.947 (.77 αστικά και 770 αγροτικά ακίνητα δεν υπολογίζουμε τα 00 βακουφικά κτήματα). Από το σύνολο των.947 ακινήτων δεν εντοπίσαμε στοιχεία σχετικά με το επάγγελμα και την οικογένεια των ιδιοκτητών τους για ένα ποσοστό κοντά στο 9,5% (40 ακίνητα). Έτσι διαθέτουμε στοιχεία για τους ιδιοκτήτες.807 ακινήτων, τα οποία επιμερίζονται μεταξύ 448 ιδιοκτητών-αρχηγών οικογενειών. 2 Σύμφωνα με την Ε. Μπουρνόβα, το 88 ο ενεργός πληθυσμός με μουσουλμανικό θρήσκευμα του Ρεθύμνου είναι άτομα. Αντίστοιχα, το 900 ο συνολικός ενεργός πληθυσμός της πόλης (χριστιανοί και μουσουλμάνοι) είναι άτομα και το 928, χωρίς τους πρόσφυγες, Αν συνυπολογίσουμε την τάση μείωσης του μουσουλμανικού πληθυσμού ιδιαίτερα μετά το 93 και μέχρι την τελική αποχώρηση το 924, μπορούμε να υποθέσουμε ότι το δείγμα μας καλύπτει ποσοστό μεγαλύτερο από το 25% του συνολικού μουσουλμανικού. Οι μουσουλμάνοι της υπαίθρου αποτελούν περίπου το 2,8% του συνολικού αγροτικού πληθυσμού του νησιού. Για την κατανομή του μουσουλμανικού πληθυσμού μεταξύ πόλεων και υπαίθρου στη Κρήτη βλ. Νίκος Ανδριώτης, «Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι», ό.π., σ Για το νομού Ρεθύμνου βλ. Στέφανος Πούλιος, Το κίνημα του 889 στην Κρήτη και η εγκατάλειψη της υπαίθρου από τους μουσουλμάνους: καταστροφές περιουσιών, κρατική αντίδραση και ιδεολογικές προεκτάσεις, αδημοσίευτη διπλωματική εργασία, Ρέθυμνο Για την εκτίμηση της αξίας της μουσουλμανικής ιδιοκτησίας βλ. Κ. Φουρναράκης, Τουρκοκρήτες, ό.π., σ Πρόκειται για εκτίμηση σε δραχμές του τέλους της δεκαετίας του 920. Ακόμα και αν οι αριθμοί που παραθέτει o Φουρναράκης δεν ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην πραγματικότητα (αγνοούμε τον τρόπο με τον οποίο υπολόγισε τη μουσουλμανική περιουσία), μπορούν όμως να χρησιμεύσουν ως ένδειξη της τάσης κάποιοι μουσουλμάνοι της πόλης να διαθέτουν σημαντικές αγροτικές ιδιοκτησίες μετά τη συγκέντρωση των μουσουλμανικών πληθυσμών στα αστικά κέντρα του νησιού. 2. Η συγκριτική παρουσίαση της δομής της ιδιοκτησίας των μουσουλμάνων και των χριστιανών θα βοηθούσε στην ανάδειξη πληρέστερης εικόνας για την κοινωνία του Ρεθύμνου την εποχή αυτή. Η σχετική με τη πόλη του Ρεθύμνου βιβλιογραφία δεν περιέχει πληροφορίες για το ζήτημα των χριστιανικών ιδιοκτησιών. Στην κατεύθυνση διερεύνησης της ιδιοκτησίας των χριστιανών κατοίκων της πόλης θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα αρχεία του Υποθηκοφυλακείου Ρεθύμνου. Οι πληροφορίες από τα αρχεία αυτά θα μπορούσαν να συνδυαστούν με αυτές των αρχείων των συμβολαιογράφων της πόλης. Ωστόσο κάτι τέτοιο απαιτεί συστηματική ενασχόληση με το ζήτημα αυτό και υπερβαίνει τις φιλοδοξίες αυτής της εργασίας. 3. Ε. Μπουρνόβα, «Κοινωνικό-επαγγελματικές δομές», ό.π., σ

6 56 Σπύρος Δημανόπουλος ενεργού πληθυσμού του Ρεθύμνου. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να διατυπώσουμε κάποιες υποθέσεις για την κοινωνική ιεραρχία της πόλης. Στο Γράφημα παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση των ιδιοκτητών με βάση την αξία της ανασυγκροτημένης περιουσίας, ενώ στο Γράφημα 2 ο συνολικός αριθμός ακινήτων, ο μέσος όρος της αξίας των ακινήτων κάθε κατηγορίας και τέλος ο μέσος όρος ακινήτων ανά ιδιοκτήτη. Το υλικό μας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα περιουσιών με αξία από 900 μέχρι και δρχ. 4 Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Κατανομή μουσουλμάνων ιδιοκτητών με βάση την εκτιμητέα αξία περιουσίας (δρχ.) 7% % 7% 7% Μέχρι και % 7% Πάνω από μέχρι και % 7% Πάνω από % 56% 56% μέχρι και % Πάνω από % μέχρι και % 3% Πάνω από : : Πηγή: Πίνακες καταγραφής ανταλλάξιμων κτημάτων Δημοτολόγιο Ρεθύμνης Στην πρώτη κατηγορία (αξία περιουσίας 2 μέχρι και δρχ., βλ. Γράφημα 3) συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό των ιδιοκτητών. Πρόκειται για ιδιοκτήτες που κατανέμονται μεταξύ 43 επαγγελμάτων. 5 Τα επαγγέλματα Το μέσο ημερομίσθιο του εργάτη το είναι 57,30 δρχ. και το μέσο ημερομίσθιο του βιομηχανικού 0000εργάτη 76,76 δρχ. Το ετήσιο εργατικό εισόδημα τις ίδιες χρονιές κυμαίνεται, ανάλογα με τον αριθμό ημερών που εργάζεται κάποιος, από 6.23 (283 ημέρες εργασίας) μέχρι δρχ. 00(50 ημέρες 3 εργασίας). Το μέσο ημερομίσθιο του εργάτη (57,30) αντιστοιχεί σε 8,5 περίπου 00 κιλά ψωμιού, 4,5 κιλά πατάτας, 2,63 κιλά βοδινού κρέατος, κιλά μπακαλιάρου, 2,36 κιλά τυρί φέτα. Για περισσότερα στοιχεία για τα ημερομίσθια και την αγοραστική δύναμη των μισθών 2βλ. Μιχάλης 3 Ρηγίνος, 5 8 Παραγωγικές δομές και εργατικά ημερομίσθια στην Ελλάδα, Βιομηχανία-Βιοτεχνία, 3 4 Ίδρυμα 5 Έρευνας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας, 2 Αθήνα 3 987, σ , Τα επαγγέλματα της πρώτης κατηγορίας είναι: αλιεύς, αργός, αχθοφόρος, βοσκός, ζαχαροπλάστης, βουγατζατζής, βυρσοδέψης, γαλακτοπώλης, γεωργός, κηπουρός, δημ..... υπάλληλος, εμβαλωματάς, : έμπορος, μεταπράτης, επιπλοποιός, μαραγκός, εργάτης, εργατικός, ιδιωτ. υπάλληλος, : ιμάμης-ψάλτης, καλαφάτης, καπνοπώλης, καραγωγεύς, καφεπώλης, κονταξής, κουρεύς, κρεοπώλης, κτηματίας, κτίστης-τέκτων, λατόμος, λαχανοπώλης, λεμβού-

7 Η κοινωνική διαστρωμάτωση του μουσουλμανικού πληθυσμού του Ρεθύμνου 57 με τη συχνότερη αναφορά (πάνω από 6 περιπτώσεις), που αντιστοιχούν περίπου στο 74% των ιδιοκτητών της κατηγορίας αυτής, είναι τα εξής: εργάτης-εργατικός, γεωργός, αχθοφόρος, κρεοπώλης, παντοπώλης, υποδηματοποιός, αλιεύς, αργός, καφεπώλης, δημόσιος-δημοτικός υπάλληλος, κτηματίας, λεμβούχος, έμποροςμεταπράτης. Ο μέσος όρος ακινήτων που κατέχουν οι ιδιοκτήτες της κατηγορίας αυτής είναι 2. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για οικίες ή οικίσκους. Η μέση αξία των περιουσιών της κατηγορίας αυτής είναι δρχ. Πολλοί επαγγελματίες, ακόμα και εργάτες και αχθοφόροι, κατέχουν δίπλα σε αστικές οικίες και ακίνητα για αγροτική εκμετάλλευση (κήπους, μποστάνια) συνήθως πολύ μικρής αξίας και έκτασης. Παρατηρούμε επίσης ότι κάποιοι ιδιοκτήτες κατέχουν και αστικά ακίνητα που δεν είναι οικίες, όπως π.χ. αποθήκες ή καταστήματα. Αυτό συμβαίνει κυρίως στους παντοπώλες, τους κρεοπώλες και τους εμπόρουςμεταπράτες. Στην πρώτη περίπτωση 8 στους 3 διαθέτουν και ιδιόκτητο κατάστημα, στη δεύτερη περίπτωση 8 στους 5, ενώ από τους εμπόρους-μεταπράτες 4 στους 7 διαθέτουν αποθήκη ή κατάστημα. Κάτι ανάλογο παρατηρείται και στους υποδηματοποιούς και τους κτηματίες, ωστόσο εδώ πρόκειται για λιγότερο συχνό φαινόμενο (3 στους 2 υποδηματοποιούς και 2 στους 7 κτηματίες). Γ Ρ Α Φ Η Μ Α 2 Αριθμός, μέσος όρος και μέση αξία ακινήτων ανά κατηγορία ιδιοκτητών η κατηγορία η κατηγορία 3η κατηγορία 5 8 4η κατηγορία 8 5η κατηγορία Μ.Ο. ακινήτων Αριθμός ακινήτων Μ.Ο. αξίας ακινήτων Πηγή: Πίνακες καταγραφής ανταλλάξιμων κτημάτων Δημοτολόγιο Ρεθύμνης χος, ναύτης, παντοπώλης, πεταλωτής, πλοίαρχος, ράπτης-αγαζοποιός, σαγματοποιός, σαπωνοποιός, σιδηρουργός, σιμητοποιός, σκαλιστής, σχοινοποιός, υπηρέτης, υποδηματοποιός, φανοποιός, χρωματιστής, ωρολογάς.

8 58 Σπύρος Δημανόπουλος Γ Ρ Α Φ Η Μ Α 3 Αριθμός ιδιοκτητών με περιουσία αξίας μέχρι δρχ. Αριθμός ιδιοκτητών Υποδηματοποιός Παντοπώλης Λεμβούχος Κτηματίας Κρεοπώλης Καφεπώλης Εργάτης - Εργατικός Δημ. Υπάλληλος Γεωργός - Κηπουρός Αχθοφόρος Αργός Αλιεύς Έμπορος - Μεταπρ. Πηγή: Πίνακες καταγραφής ανταλλάξιμων κτημάτων Δημοτολόγιο Ρεθύμνης Στη δεύτερη κατηγορία (αξία περιουσίας μέχρι , βλ. Γράφημα 4) συμπεριλαμβάνονται 58 ιδιοκτήτες που κατανέμονται μεταξύ 25 επαγγελμάτων. Ο μέσος όρος για τα ακίνητα που κατέχουν οι ιδιοκτήτες αυτής της κατηγορίας είναι 3, ενώ ο μέσος όρος αξίας της περιουσίας είναι δρχ. Αριθμός ιδιοκτητών Φαρμακοποιός Υποδηματοποιός Γ Ρ Α Φ Η Μ Α 4 Αριθμός ιδιοκτητών με περιουσία αξίας δρχ. Τηλεγραφητής Σχοινοπλέκτης Σιδηρουργός Σεΐχης Σαγματοποιός Ράπτης Πλοίαρχος Πεταλωτής Παντοπώλης Οπωροπώλης Νεροφόρος Μυλωνάς Μαραγκός Κτηματίας Κρεοπώλης Κουρεύς Καφεπώλης Καραβαντζής Έμπορος Εμβαλωματάς Δημ. Υπάλληλος Γεωργός Αργός Πηγή: Πίνακες καταγραφής ανταλλάξιμων κτημάτων Δημοτολόγιο Ρεθύμνης

9 Η κοινωνική διαστρωμάτωση του μουσουλμανικού πληθυσμού του Ρεθύμνου 59 Επαγγέλματα που κυριαρχούν στην κατηγορία αυτή (με τρεις αναφορές και πάνω) είναι αυτά του γεωργού-γεωργοκτηματία, κτηματία, παντοπώλη, καφεπώλη και του εμπόρου-μεταπράτη. Αντίθετα, συναντάμε ελάχιστες περιπτώσεις εργατών-εργατικών και αχθοφόρων (2 στο σύνολο). Στην κατηγορία αυτή οι ιδιοκτήτες που εμφανίζονται να κατέχουν πάνω από 2 ακίνητα αγγίζουν περίπου το 47%. Στην περίπτωση των ιδιοκτητών με πάνω από 2 ακίνητα (ακρότατο όριο 26 ακίνητα) το επάγγελμα που εμφανίζει τις περισσότερες αναφορές (8) είναι αυτό του γεωργού-γεωργοκτηματία. Πρόκειται για γεωργούς που διαθέτουν ένα αστικό ακίνητο, συνήθως οικία, και αγροτικά ακίνητα, γεγονός που τους διαφοροποιεί από τους γεωργούς της πρώτης κατηγορίας οι οποίοι κατείχαν ή 2 αστικά ακίνητα (οικίες) μόνο. Τα υπόλοιπα επαγγέλματα, είτε αυτά εντάσσονται στη μεταποίηση είτε στις υπηρεσίες, εμφανίζουν κοινή δομή ιδιοκτησίας: κατοχή οικίας/ών και καταστημάτων μικρής αξίας. Μεμονωμένα είναι εδώ τα παραδείγματα κατοχής ακίνητης αγροτικής περιουσίας. Στην τρίτη κατηγορία (αξία περιουσίας από μέχρι δρχ., βλ. Γράφημα 5) συναντάμε 20 διαφορετικά επαγγέλματα. Αυτά που ξεχωρίζουν ως προς τη συχνότητα εμφάνισης είναι τα εξής: έμπορος-μεταπράτης, κτηματίας, γεωργός-γεωργοκτηματίας, παντοπώλης, υποδηματοποιός. Η μέση αξία της περιουσίας υπολογίζεται σε δρχ. Ο μέσος όρος ακινήτων που κατέχουν οι ιδιοκτήτες αυτής της κατηγορίας είναι περίπου 5. Τα περισσότερα ακίνητα που κατέχει ένας ιδιοκτήτης είναι 29: πρόκειται για ένα γεωργό που κατέχει μόλις δύο αστικά ακίνητα (οικίες μικρής αξίας), ενώ η υπόλοιπη περιουσία του είναι αγροτικά ακίνητα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ελαιοτριβείο το οποίο κατέχει με πολλούς άλλους ως συνιδιοκτήτης. Στο αντίθετο άκρο βρίσκονται δέκα ιδιοκτήτες με ένα ακίνητο: μια μόνο οικία σχετικά υψηλής αξίας. Με εξαίρεση τους γεωργούς-γεωργοκτηματίες, οι οποίοι εμφανίζουν αγροτική ιδιοκτησία, οι υπόλοιποι διαθέτουν μόνο αστική ακίνητη ιδιοκτησία: μια οικία και 2-3 καταστήματα. Πρόκειται για οικίες σχετικά μέσης αξίας ( δρχ.) και καταστήματα μικρής αξίας (μεταξύ και δρχ.). Στην επόμενη κατηγορία (αξία περιουσίας πάνω από μέχρι και δρχ., βλ. Γράφημα 6) συναντάμε 76 ιδιοκτήτες που κατανέμονται σε επαγγέλματα. Όπως δείχνει και το γράφημα, τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη αντιπροσώπευση είναι του εμπόρου, του κτηματία και του παντοπώλη, ενώ για τα υπόλοιπα συναντάμε από έως 3 αναφορές. Η συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών αυτής της κατηγορίας δε διαθέτει αγροτική ιδιοκτησία. Στις μεμονωμένες περιπτώσεις ιδιοκτητών που κατέχουν και αστική και αγροτική ιδιοκτησία, η δεύτερη αποτελεί ένα μικρό έως ελάχιστο τμήμα της αξίας της συνολικής περιουσίας.

10 60 Σπύρος Δημανόπουλος Γεωργός - Γεωργοκτηματίας Δημ. Υπάλληλος Εμβαλωματάς Έμπορος - Μεταπράτης Καπνοπώλης Καραβαντζής Καφεπώλης Κουρεύς Κρεοπώλης Κτηματίας Μυλωνάς Νεροφόρος Οπωροπώλης Παντοπώλης Πεταλωτής Εμποροράπτης Σαγματοποιός Σιδηρουργός Υποδηματοποιός Φαρμακοποιός Γ Ρ Α Φ Η Μ Α 5 Αριθμός ιδιοκτητών με περιουσία αξίας δρχ Αριθμός ιδιοκτητών Πηγή: Πίνακες καταγραφής ανταλλάξιμων κτημάτων Δημοτολόγιο Ρεθύμνης Γ Ρ Α Φ Η Μ Α 6 Αριθμός ιδιοκτητών με περιουσία αξίας δρχ Γεωργός Έμπορος Καπνοπώλης Κτηματίας Παντοπώλης Πεταλωτής Πλοίαρχος Σεΐχης Σχοινοπλέκτης Τηλεγραφητής Υποδηματοποιός Αριθμός ιδιοκτητών Πηγή: Πίνακες καταγραφής ανταλλάξιμων κτημάτων Δημοτολόγιο Ρεθύμνης

11 Η κοινωνική διαστρωμάτωση του μουσουλμανικού πληθυσμού του Ρεθύμνου 6 Τα ακίνητα της κατηγορίας αυτής κατά κανόνα είναι οικίες και καταστήματα, ωστόσο υπάρχουν και 2 ιδιοκτήτες που εμφανίζονται να κατέχουν εργαστήρια. Πρόκειται για ένα σαπωνοποιείο και δύο ελαιοτριβεία που βρίσκονται εντός του αστικού ιστού. Εξαίρεση αποτελεί ένας ιδιοκτήτης (καπνοπώλης) με τα περισσότερα ακίνητα (29). Τα αστικά ακίνητα που διαθέτει είναι μια οικία και 2 καταστήματα, ενώ τα υπόλοιπα είναι αγροτικά (οικίες και αγροκτήματα). Ο μέσος όρος ακινήτων που κατέχουν οι ιδιοκτήτες αυτής της κατηγορίας είναι περίπου 8. Ο ιδιοκτήτης με τα λιγότερα ακίνητα (2) η επαγγελματική του ιδιότητα είναι σεΐχης (ηγούμενος μουσουλμανικού θρησκευτικού τάγματος) κατέχει μια αστική οικία υψηλής αξίας ( δρχ.) και ένα αγροτικό ακίνητο (ελαιώνας). Στην τελευταία κατηγορία (αξία περιουσίας πάνω από , Γράφημα 7) εντάσσονται 30 ιδιοκτήτες που κατανέμονται μεταξύ 7 επαγγελμάτων. Όπως διαφαίνεται και στο γράφημα, την πρωτοκαθεδρία έχουν οι έμποροι και οι κτηματίες και ακολουθούν οι παντοπώλες. Ο μέσος όρος ακινήτων που διαθέτουν οι ιδιοκτήτες (αστικά και αγροτικά) είναι περίπου 8. Κατά κανόνα, η αξία της αστικής ιδιοκτησίας υπερβαίνει την αντίστοιχη αγροτική, τάση που δεν επιβεβαιώνεται μόνο για δύο ιδιοκτήτες (κτηματίες). Η δομή της περιουσίας των μελών της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνει ακίνητα διαφόρων ειδών: αστικές και αγροτικές οικίες, καταστήματα, αποθήκες, ελαιώνες, βοσκότοπους, αμπελώνες. Αρκετοί ιδιοκτήτες (7) διαθέτουν εργαστήρια (σαπωνοποιεία, ελαιοτριβεία) τόσο στην ύπαιθρο όσο και στην πόλη, ενώ οι ίδιοι εμφανίζονται να είναι κάτοχοι και της παραγωγικής σκευής των εργαστηρίων αυτών. Γ Ρ Α Φ Η Μ Α 7 Αριθμός ιδιοκτητών με περιουσία αξίας πάνω από δρχ. Γεωργός Έμπορος Κτηματίας Παντοπώλης Υποδηματοποιός Υφασματοποιός Φωτογράφος Αριθμός ιδιοκτητών Πηγή: Πίνακες καταγραφής ανταλλάξιμων κτημάτων Δημοτολόγιο Ρεθύμνης

12 62 Σπύρος Δημανόπουλος Π Ι Ν Α Κ Α Σ Παραδείγματα μουσουλμάνων ιδιοκτητών με περιουσία αξίας πάνω από δρχ. α/α Ιδιοκτήτης Αστική ιδιοκτησία Αγροτική ιδιοκτησία Επάγγελμα Κατ. Εργ. Οικ. Αποθ. Αριθ. Αγρ. Οικ. Εργ. αγροτ. κτημ. κτημ. σε στρ. Αξία αστ. ακιν. Αξία αγρ. ακιν. Ουσταδάκης Κεμάλ , Κτηματίας 2 Σελιανάκης , Έμπορος Αλή Βαφή 3 Καρατζεδάκης Οσμάν Παντοπώλης 4 Αγιωργιανάκης Μεχμέτ Παντοπώλης του Χ Ιβραήμ 5 Σελαμπαμπαδάκης Χατζή Αλής Υφασματοποιός 6 Δεδογλάκης Μουσταφάς Κτηματίας 7 Κιατιπάκης Δερβίς του Κτηματίας Μεχμέτ 8 Σαριδάκης Μεχμέτ Έμπορος 9 Πρινιωτάκης Αλής Υποδηματοποιός 0 Σκουμπεντεδάκης Αλής Ατίφ Φωτογράφος Πηγή: Πίνακες καταγραφής ανταλλάξιμων κτημάτων Δημοτολόγιο Ρεθύμνης

13 Η κοινωνική διαστρωμάτωση του μουσουλμανικού πληθυσμού του Ρεθύμνου 63 Η λεπτομερής παρουσίαση αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων από την τελευταία περιουσιακή κατηγορία θα μας δώσει την ευκαιρία να προσεγγίσουμε τις διαφοροποιήσεις μεταξύ ιδιοκτητών με κοινό επάγγελμα και τις ομοιότητες μεταξύ ιδιοκτητών με διαφορετικό επάγγελμα. Η επιλογή των παραδειγμάτων θα γίνει με βάση την αξία των περιουσιών (υψηλότερες-χαμηλότερες) και το μέσο όρο. Στον Πίν. παρατηρούμε ότι άνθρωποι που καταγράφονται στο δημοτολόγιο με διαφορετικό επάγγελμα (κτηματίας, παντοπώλης, έμπορος, α/α -4) διαθέτουν περιουσία περίπου ισοδύναμη ως προς την αξία και ότι η δομή της ιδιοκτησίας τους είναι παρόμοια. Ακόμα παρατηρούμε ότι άτομα με άνιση αξία ιδιοκτησίας και περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε διαφορετικό περιβάλλον (αστικό-αγροτικό) εντάσσονται σε κοινές επαγγελματικές κατηγορίες. Για παράδειγμα, οι ιδιοκτήτες με α/α και 6 εντάσσονται στην επαγγελματική κατηγορία του κτηματία. Ο πρώτος όμως εμφανίζει μεγαλύτερη αξία περιουσίας η οποία κατανέμεται τόσο στον αγροτικό όσο και στον αστικό χώρο, κάτι που δεν ισχύει για τον δεύτερο του οποίου η ιδιοκτησία βρίσκεται κατά κύριο λόγο στην ύπαιθρο. Οι ιδιοκτήτες με α/α 2 και 8 είναι έμποροι, παρά ταύτα, υπάρχει μεγάλη διαφορά ως προς την αξία της περιουσίας τους. Για την αναζήτηση στοιχείων σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες των παραδειγμάτων του Πίν. καταφύγαμε στα ευρετήρια των συμβολαιογράφων. Διαπιστώσαμε ότι κοινό στοιχείο αυτών των ιδιοκτητών είναι ένα πλήθος πράξεων τριών κυρίως κατηγοριών. Πρόκειται για εκμισθώσεις ακινήτων τους (αστικών ή αγροτικών), πράξεις που φανερώνουν δανεισμό χρηματικών ποσών προς αγροτικούς πληθυσμούς (δανειστικά γραμμάτια, ομόλογα ενυπόθηκα, εκθέσεις κατακυρώσεων πλειστηριασμού), αγοραπωλησίες κατά βάση αστικών ακινήτων. Συναντάμε επίσης σημαντικό αριθμό πράξεων στις οποίες οι αναγραφόμενοι στον Πίν. αναλαμβάνουν το ρόλο του πληρεξουσίου, γεγονός που δείχνει ότι η τοπική κοινωνία τους αναγνωρίζει αυξημένο κύρος. 6 Με βάση τα παραπάνω στοιχεία υποθέτουμε ότι οι ιδιοκτήτες του Πίν. είναι άτομα με πρόσβαση στη γαιοπρόσοδο που παράγεται στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Με τις εκμισθώσεις αγροτικών ακινήτων τους και το μηχανισμό της πίστωσης καρπώνονται τη γαιοπρόσοδο (μάλιστα οι συμβολαιογραφικές πράξεις δείχνουν ότι η είσπραξη της γαιοπροσόδου γίνεται σε είδος). Με τις αγοραπωλησίες μπορούν να ρευστοποιούν και να επανατοποθετούν χρηματικά διαθέσιμα που πιθανόν δε βρίσκουν διέξοδο στην αγροτική παραγωγή, ενώ 6. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις συμβολαιογραφικές πράξεις που αφορούν τις οικογένειες των αναγραφόμενων στον Πίν.. Βλ. ΓΑΚ Αρχεία Ν. Ρεθύμνης, Αρχείο Συμβολαιογράφου Περτέβ Δερβισάκι, φάκ. 33, αρ. πράξης 2243, 2242, φάκ. 3, αρ. πράξης 2676, 2804, 2803, φάκ. 32, αρ. πράξης 22260, φάκ. 34, αρ. πράξης Στο ίδιο, Αρχείο Συμβολαιογράφου Ιωάννη Νικολακάκι, φάκ., αρ. πράξης 26, 307β.

14 64 Σπύρος Δημανόπουλος ταυτόχρονα επωφελούνται από την κερδοσκοπία μέσω των τιμών εκμίσθωσης αστικών ακινήτων. Τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στον Πίν. (εκτός του κτηματία με α/α 6 και του υποδηματοποιού με α/α 9) εντοπίζονται και στις σελίδες των επαγγελματικών οδηγών του Ν. Γ. Ιγγλέση, που αφορούν τις πόλεις της Κρήτης (9, 920). Πρόκειται για λιγότερο «δημοκρατική» πηγή από το δημοτολόγιο, η οποία όμως περιέχει πιο συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγοριοποιήσεις από αυτές του δημοτολογίου. Στους επαγγελματικούς οδηγούς οι έμποροι, οι παντοπώλες και οι κτηματίες του προηγούμενου πίνακα εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: «Έμποροι εισαγωγείς-εξαγωγείς», «Εγχώριων προϊόντων εξαγωγείς», «Ελαίου εξαγωγείς», «Έμποροι-εισαγωγείς». Επίσης ο υφασματοποιός καταγράφεται σαν υφασματέμπορος, ενδεικτικό πιθανώς των εμπορικών λειτουργιών που ασκεί, παράλληλα με κάποιας μορφής μεταποίηση. 7 Με βάση τις πηγές που χρησιμοποιήσαμε συμπεραίνουμε ότι οι ιδιοκτήτες του Πίν. αναπτύσσουν κοινές οικονομικές δραστηριότητες και λειτουργίες. Από αυτούς όμως μπορούμε να ξεχωρίσουμε τους ιδιοκτήτες με α/α -4. Οι ιδιοκτήτες αυτοί διακρίνονται σαφώς από τους υπόλοιπους: τον έμπορο, τους κτηματίες, τον υφασματοποιό, τον υποδηματοποιό και τον φωτογράφο (α/α 5-0). 8 Δε φαίνεται καθόλου τυχαίο ότι και οι 4 διαθέτουν αγροτική ιδιοκτησία στην περιοχή του Αδελιανού Κάμπου, γύρω από τα χωριά Μαρουλά, Πηγή και Ξηροχωριό. 9 Είναι προφανές ότι έχουμε να κάνουμε με διαφορετικά ποσοτικά μεγέθη. Το γεγονός ότι οι πρώτοι (α/α -4) κατέχουν μονάδες μεταποίησης (ελαιοτριβεία, σαπωνοποιεία) και ταυτόχρονα σημαντική αγροτική περιουσία δείχνει ότι οι οικονομικές δραστηριότητές τους εκτείνονται σε όλη την αλυσίδα 7. Πληροφορούμαστε ακόμα ότι ο φωτογράφος είναι μέλος του δημοτικού συμβουλίου της πόλης το 920. Βλ. Ν. Γ. Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος, απάσης της Μακεδονίας, της Μικράς Ασίας μετά των νήσων του Αρχιπελάγους και των νήσων Κρήτης-Κύπρου-Σάμου 90-9, Αθήνα 9, σ και Ν. Γ. Ιγγλέσης, Ελληνικός οδηγός 920, Αθήνα 920, σ Οι ιδιοκτήτες με α/α -4 διαθέτουν ταυτόχρονα μεγάλη ακίνητη αστική και αγροτική περιουσία και είναι κάτοχοι εργαστηρίων (τόσο του οικοπέδου όσο και της παραγωγικής σκευής). Οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες (α/α 5-0) ξεχωρίζουν από τους προηγούμενους από το ότι η περιουσία τους εντοπίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην πόλη ή την ύπαιθρο. Οι αναγραφόμενοι στον Πίνακα με α/α 5, 7, 8, 9, 0 διαθέτουν ακίνητα στην πόλη και ελάχιστη έως μηδαμινή περιουσία στην ύπαιθρο. Αντίθετα, το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του ιδιοκτήτη με α/α 6 τοποθετείται στην ύπαιθρο. 9. Βλ. ενδεικτικά Πίναξ περιγραφής κτήματος, αριθ. 870 α -874 α, 96-97, 938, 622, 947, , Για περισσότερες πληροφορίες για δύο ανθρώπους (Κεμάλ Ουσταδάκης, Αλής Βαφή Σελιανάκης) από την ομάδα ιδιοκτητών με α/α -4 βλ. Μαρία Τσιριμονάκη, Αυτοί που έφυγαν, αυτοί που ήρθαν. Από την αυτονομία ως την ανταλλαγή, Ρέθυμνο, Μίτος, 2002, σ

15 Η κοινωνική διαστρωμάτωση του μουσουλμανικού πληθυσμού του Ρεθύμνου 65 της τοπικής οικονομίας και ασκούν, σε σύγκριση με τους δεύτερους (α/α 5-0), μεγαλύτερο έλεγχο στο οικονομικό κύκλωμα της περιοχής. Για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνική δομή εγγράφεται στον αστικό χώρο, θα «χαρτογραφήσουμε» την πόλη του Ρεθύμνου με βάση δύο παραμέτρους: α) την εκτιμητέα αξία των ακινήτων και β) το είδος της ακίνητης ιδιοκτησίας (οικία, μαγαζί, εργαστήριο, αποθήκη). Με την πρώτη παράμετρο θα εξετάσουμε αν διακρίνουμε περιοχές της πόλης με συγκέντρωση ακινήτων μεγάλης αξίας και περιοχές με ακίνητα μικρής αξίας. Με τη δεύτερη παράμετρο θα διερευνήσουμε πώς διαρθρώνεται το αστικό περιβάλλον μεταξύ χώρων κατοικίας και οικονομικής δραστηριότητας. 20 Τα υψηλής αξίας σπίτια (> δρχ.) είναι τριώροφα (ισόγειο και 2 όροφοι) με εσωτερική αυλή, συνήθως σκεπασμένη. Πλάι στην αυλή είναι οι βοηθητικοί χώροι του σπιτιού: αποθήκες, στάβλοι, δεξαμενές ύδατος. Τις περισσότερες φορές παραπλεύρως της αυλής υπάρχει κήπος με δέντρα. Συνήθως στο ισόγειο είναι το κελάρι, το πλυντήριο, ο χώρος εστίασης και η κουζίνα. Ο δεύτερος και τρίτος όροφος έχουν 3-4 δωμάτια ο καθένας, τα οποία προφανώς κατανέμονται μεταξύ χώρων ανάπαυσης και κοινωνικών εκδηλώσεων της οικογένειας. Τα σπίτια χαμηλότερης αξίας ( < και > δρχ.) συνήθως είναι διώροφα με υπαίθριο προαύλιο και τις περισσότερες φορές δεν έχουν βοηθητικούς χώρους και κήπο. Στο ισόγειο βρίσκεται το μαγειρείο του σπιτιού και μια αποθήκη, ενώ ο δεύτερος όροφος έχει συνήθως δωμάτια. Τα σπίτια της χαμηλότερης αξίας (<60.000) είναι ισόγεια με -2 δωμάτια και μαγειρείο. 2 Τα μαγαζιά και οι αποθήκες υψηλής αξίας (>00.000) είναι τις περισσότερες φορές διώροφα και ευρύχωρα με δύο μάλιστα εισόδους σε διαφορετικές οδούς. Ο πρώτος όροφος συνήθως είναι χωρισμένος σε 2 δωμάτια. Τα μέσης αξίας καταστήματα (<00.000) είναι μονώροφα και αποτελούνται από έναν ενιαίο χώρο. Τέλος, τα καταστήματα χαμηλής αξίας διαφέρουν από αυτά της μέσης μόνο ως προς τις διαστάσεις. 22 Τα εργαστήρια της πόλης είναι συνήθως διώροφες ή μονώροφες οικοδομές. Στους πίνακες της ανταλλάξιμης ιδιοκτησίας συναντάμε 22 ελαιοτριβεία, 3 σαπωνοποιεία και 3 βυρσοδεψεία. Εντός της πόλης βρίσκονται τα σαπωνοποιεία 20. Για τον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης του αστικού χώρου βλ. Αλέκα Καραδήμου-Γερόλυμπου, «Η πόλη-λιμάνι της Σμύρνης στο τέλος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Μορφές χωρικής οργάνωσης και ελληνική παρουσία», Η πόλη στους νεότερους χρόνους, ό.π., σ Για παραδείγματα οικιών υψηλής αξίας βλ. Πίναξ περιγραφής, αριθ. 36, 76, 7. Για παραδείγματα οικιών χαμηλής αξίας βλ. Πίναξ περιγραφής, αριθ. 338, 389, Παραδείγματα μαγαζιών υψηλής αξίας: Πίναξ περιγραφής, αριθ. 085, 27. Για μαγαζιά χαμηλής αξίας βλ. Πίναξ περιγραφής, αριθ. 622, 633, 932.

16 66 Σπύρος Δημανόπουλος και 4 από τα ελαιοτριβεία, ενώ τα βυρσοδεψεία αυτή την εποχή βρίσκονται μακριά από το κέντρο της πόλης, στην έξοδο προς τα Χανιά. Τα σαπωνοποιεία και βυρσοδεψεία δεν είναι εκμηχανισμένα και περιορίζονται σε χώρους μικρής έκτασης. Πρόκειται για μικρά εργαστήρια που απασχολούσαν κατά πάσα πιθανότητα περιορισμένο αριθμό εργατών. 23 Η απουσία εκμηχάνισης ισχύει και για το σύνολο των ελαιοτριβείων της επαρχίας. Σε αντίθεση προς αυτά, 2 από τα 4 ελαιοτριβεία της πόλης χρησιμοποιούν μηχανές και μάλιστα το ένα διαθέτει και ατμομηχανή 0 ίππων. 24 Η αγροτική ιδιοκτησία διακρίνεται σε ελαιώνες, βοσκότοπους, αγρούς, κήπους και αμπελώνες. Οι ελαιώνες αποτελούν τη μεγάλη πλειονότητα των ανταλλάξιμων αγροτικών κτημάτων. 25 Το μεγάλο ποσοστό των ανταλλάξιμων ελαιώνων αφορά κτήματα μέχρι και 3 στρέμματα. Ανάλογα με το πόσα δέντρα έχει ένας ελαιώνας διαφοροποιείται και η αξία του. Υψηλές αξίες συναντάμε σε κήπους, όταν αυτοί βρίσκονται σε αρδεύσιμες περιοχές. Αντίθετα, χαμηλή αξία έχουν οι αμπελώνες. Η έκταση των περισσότερων αμπελώνων δεν υπερβαίνει το στρέμμα. Όπως είναι φυσικό, οι βοσκότοποι είναι τα αγροτικά ακίνητα με τη μεγαλύτερη έκταση αλλά συνήθως και τη μικρότερη αναλογικά τιμή. Τα μαγαζιά και οι αποθήκες ήταν συγκεντρωμένα γύρω από το λιμάνι και στους δρόμους που ξεκινώντας από το λιμάνι τέμνουν κάθετα την πόλη και οδηγούν έξω από τα τείχη μέσω της πύλης που είναι σήμερα γνωστή ως «Μεγάλη Πόρτα». Η περιοχή αυτή ορίζεται από τις οδούς Αρκαδίου, Παλαιολόγου, 23. Για τη βυρσοδεψία και τη σαπωνοποιία του Ρεθύμνου βλ. Παναγιώτης Παρασκευάς, «Μερικές ειδήσεις για την βυρσοδεψία του Ρεθύμνου (98-939)», Κρητολογικά Γράμματα (990) Του ίδιου: «Οι σαπωνοποιίες του Ρεθύμνου: ο χώρος, οι εργαζόμενοι και το εργατικό κίνημα στο Ρέθυμνο ( ). Η κατεργασία του σαπουνιού», Κρητολογικά Γράμματα 7 (200) Για τη βιοτεχνία στην Κρήτη την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας βλ. Στεφανία Αρχοντάκη, «Εισοδήματα, τρόπος ζωής και συμπεριφορές στην Κρητική πολιτεία», Μ. Τρούλης (επιμ.), 90 χρόνια από την ένωση της Κρήτης με την ελεύθερη Ελλάδα, Πρακτικά Συμποσίου (Ρέθυμνο, 5-7 Δεκεμβρίου 2003), Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία, Ρέθυμνο 2007, σ Η περιγραφή της μηχανικής σκευής του πιο καλά εξοπλισμένου ελαιοτριβείου που παρουσιάζουν οι πίνακες ανταλλάξιμων κτημάτων: «Μονόροφος. Ισόγειον απλούν περιέχον τα εξής εγκατεστημένα μηχανήματα: ατμολέβητα, ατμομηχανών (sic) δυνάμεως ουχί κατωτέρας των 0 πραγματικών ατμοΐππων, σύστημα τροχαλιών και αξόνων κινήσεως (Τransmision), εν σπαστήριον πλήρες δίμετρον με πέτρες διαμέτρου ου πάχους 5 cen, 3 υδραυλικά πιεστήρια πλήρη, ων τα μεν 2 έως 2 το δε τρίτον των 0 μετ αντιστοίχων αντλιών με διπλά έμβολα χαμηλής και υψηλής πιέσεως». Βλ. Πίναξ περιγραφής, αριθ Μια εικόνα για το μέγεθος της ελαιοκαλλιέργειας το μεσοπόλεμο στο νομό Ρεθύμνης βλ. στο Ζαχαρίας Αντωνάκης, «Οικονομικές και κοινωνικές όψεις του αγροτικού χώρου του νομού Ρεθύμνου την περίοδο του μεσοπολέμου», Κρητολογικά Γράμματα 7 (200)

17 Η κοινωνική διαστρωμάτωση του μουσουλμανικού πληθυσμού του Ρεθύμνου 67 Σουλίου, Θεσσαλονίκης, Μαυροκορδάτου (παραμένουν οι ονομασίες τους έως σήμερα), Κωνσταντινουπόλεως (σημερινή Εθνικής Αντιστάσεως), Κολοκοτρώνη (σημερινή Βερνάδου Μανουήλ), Λιμένος (σημερινή Νεάρχου). 26 Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι όσο απομακρυνόμαστε από τη θάλασσα προς το εσωτερικό της πόλης τόσο περισσότερο συναντάμε καταστήματα και αποθήκες με χαμηλότερες αξίες. Έτσι, τα καταστήματα και οι αποθήκες με υψηλές αξίες (> δρχ.) βρίσκονται στην οδό Λιμένος και κυρίως στην οδό Αρκαδίου. Αυτό δε σημαίνει ότι σε αυτούς τους δρόμους δε συναντάμε και χαμηλότερης αξίας μαγαζιά, αλλά αυτά είναι λιγότερα. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι τα καταστήματα και οι αποθήκες διαθέτουν ένα σημαντικό τμήμα του χώρου τους για αποθήκευση ποσοτήτων λαδιού. Τα παραπάνω καταστήματα έχουν τη μεγαλύτερη αξία στους δρόμους αυτούς αλλά και σε ολόκληρη την πόλη. Τα σπίτια υψηλής αξίας (> δρχ.) δε βρίσκονται συγκεντρωμένα σε συγκεκριμένες περιοχές ή οδούς της πόλης. Αντίθετα, οικίες μεγάλης αξίας (> δρχ.) βρίσκονται διάσπαρτες μεταξύ άλλων μεσαίας ( < και >50.000) και μικρής (<60.000) αξίας. Η διαπίστωση αυτή ισχύει για το σύνολο σχεδόν του πολεοδομικού συγκροτήματος. 27 Η μόνη εξαίρεση που μπορούμε να εντοπίσουμε αφορά την περίπτωση της Φορτέτσας, αλλά αυτή είναι ένα δομημένο κομμάτι ουσιαστικά εκτός αστικού ιστού. Στο εσωτερικό του κάστρου η πλειoνότητα των οικημάτων είναι πολύ χαμηλής αξίας (< δρχ.). Πρόκειται για περιοχή στην οποία κατέχει οικίες το μεγαλύτερο μέρος των ιδιοκτητών της πρώτης κατηγορίας (μέχρι δρχ.). Σύμφωνα με μαρτυρίες από λογοτεχνικά έργα, η πόλη του Ρεθύμνου χωριζόταν σε χριστιανικές και μουσουλμανικές γειτονιές. Η μουσουλμανική περιοχή, με άξονα το λιμάνι και την περιοχή με τα καταστήματα, βρισκόταν κυρίως στη δυτική πλευρά της πόλης, ενώ οι χριστιανικές γειτονιές ήταν στην ανατολική πλευρά, κυρίως στην περιοχή γύρω από τη σημερινή Μητρόπολη. Τη διάκριση αυτή δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε, ωστόσο δεν μπορούμε με τα στοιχεία τουλάχιστον της πηγής μας και να την επιβεβαιώσουμε. Σε πολλές περιπτώσεις οι ακίνητες ιδιοκτησίες (σπίτια, καταστήματα) χριστιανών και μουσουλμάνων βρίσκονται στον ίδιο δρόμο, ενώ δεν απουσιάζουν και οι περιπτώσεις συνιδιοκτησιών, κυρίως σε καταστήματα Για τις ονομασίες των οδών της πόλης και την αντιστοίχισή τους με σημερινές βλ. Ρεθυμνοδωνυμικά, κάθε δρόμος και μια ιστορία, ΕΠΛ, Ρέθυμνο Στις οδούς Νικηφόρου Φωκά και Αγίας Βαρβάρας (διατηρούν μέχρι σήμερα την ονομασία τους) συναντάμε σπίτια υψηλής αξίας διάσπαρτα μέσα σε άλλα μικρότερης αξίας. Επίσης στην οδό Β. Βουλγαροκτόνου (σημερινή Μελισσινού Ιωάννη), μέσα σε ένα πλήθος χαμηλής αξίας σπιτιών συναντάμε και δύο με μεγάλη αξία. Βλ. Πίναξ περιγραφής, αριθ. 74, 67, 68, Θεμιστοκλής Μ. Βάλαρης, Μια πόλη αναμνήσεις, Ρέθυμνο, Καλαϊτζάκης Α.Ε,

18 68 Σπύρος Δημανόπουλος Στο Ρέθυμνο δε διαπιστώνουμε την ύπαρξη χωριστών περιοχών κατοικίας για τα ανώτερα και κατώτερα στρώματα. Για τα καταστήματα και τις αποθήκες όμως συμπεραίνουμε την ύπαρξη διακριτών περιοχών με βάση την αξία τους. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι κατ αυτό τον τρόπο η διάρθρωση του αστικού χώρου αντανακλά την κοινωνική ιεραρχία. Δεν είναι τυχαίο ότι στις οδούς Αρκαδίου και Λιμένος διαθέτουν ακίνητα όλοι οι έμποροι του Πίν., όπως επίσης και το ότι οι τέσσερις μεγαλύτεροι ιδιοκτήτες του ίδιου πίνακα (α/α - 4, κτηματίας, έμπορος, παντοπώλης) διαθέτουν αρκετά μαγαζιά και αποθήκες στην περιοχή αυτή. 29 Το γεγονός ότι πρόκειται για ακίνητα που έχουν μεγάλη έκταση και διαθέτουν χώρους για αποθήκευση αγροτικών προϊόντων (κυρίως δεξαμενές για λάδι) μας οδηγεί στην υπόθεση ότι οι επαγγελματίες αυτοί λειτουργούν ως ενδιάμεσοι στις ανταλλαγές της τοπικής οικονομίας με τις εκτός της πόλης αγορές. 30 Τα εργαστήρια των μουσουλμάνων ανταλλαξίμων, με εξαίρεση τα βυρσοδεψεία, τα οποία όπως έχουμε αναφέρει είναι εκτός οικιστικού πλέγματος της πόλης, βρίσκονται στο εσωτερικό της πόλης δίπλα σε σπίτια και καταστήματα. Τις περισσότερες φορές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης ιδιοκτησίας κάποιου, που περιλαμβάνει οικίες, αποθήκες, μαγαζιά. 3 Το γεγονός ότι οι παραγωγικέςβιοτεχνικές μονάδες είναι διασκορπισμένες εντός της πόλης δείχνει ότι το αστικό περιβάλλον δε διαρθρώνεται βάσει της διάκρισης χώρων παραγωγής-οικιστικού 2005, σ Στη Μυτιλήνη η πόλη διαιρείται σε δύο περιοχές, τη χριστιανική και τη μουσουλμανική. Μάλιστα η κάθε εθνοθρησκευτική κοινότητα έχει και το δικό της εμπορικό δρόμο, βλ. Μ. Κουμαριανού, «Μνήμη, λήθη», ό.π., σ Υποθέτουμε ότι η διαφοροποίηση του Ρεθύμνου από την πόλη της Μυτιλήνης εξηγείται από το γεγονός ότι η προηγούμενη πόλη πέρασε από την Οθωμανική αυτοκρατορία στην κυριαρχία του ελληνικού κράτους άμεσα, χωρίς να μεσολαβήσει περίοδος καθεστώτος αυτονομίας, όπως συνέβη στην περίπτωση του Ρεθύμνου με την Κρητική Πολιτεία. Δε γνωρίζουμε όμως κάποια μελέτη για το ζήτημα της διαχείρισης του αστικού χώρου από τις αρχές της Κρητικής Πολιτείας. 29. Για παράδειγμα τα ακίνητα του Αλή Βαφή Σελιανάκη στην περιοχή του λιμανιού. Πίναξ περιγραφής, αριθ Για τον εκχρηματισμό της οικονομίας και την εμπορευματοποίηση των τοπικών προϊόντων βλ. Γιάννης Κοκκινάκης, «Αγροτική πίστη, κοινωνική ένταση και εξωτερική μετανάστευση στη δυτική Κρήτη στις αρχές του 20ού αιώνα», Κρητική Εστία 9 (2002) Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο από άποψη μηχανικής σκευής ελαιοτριβείο, που παρουσιάζεται στους πίνακες, βρίσκεται στην οδό Παν. Δαγκλή (σημερινή Γερακάρη Κωνσταντίνου) και περιτριγυρίζεται από σπίτια. Βλ. Πίναξ περιγραφής, αριθ Σε παλαιότερη εποχή (πριν από τη δεκαετία του 920) τα βυρσοδεψεία βρίσκονταν πιθανώς στο εσωτερικό της πόλης κοντά στη νότια έξοδό της (Μεγάλη Πόρτα). Αυτό αφήνει να διαφανεί η παλαιότερη ονομασία της οδού Βοσπόρου (σημερινή ονομασία, και του 925) που ήταν οδός Βυρσοδεψών. Βλ. Ρεθυμνοδωνυμικά, ό.π., σ. 45. Στην οδό Αρκαδίου, που είναι ο δρόμος με τα καταστήματα υψηλότερης αξίας, συναντάμε ένα ελαιοτριβείο. Πίναξ περιγραφής, αριθ. 8.

19 Η κοινωνική διαστρωμάτωση του μουσουλμανικού πληθυσμού του Ρεθύμνου 69 πλέγματος. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τη Νάουσα της Μακεδονίας που έχει πληθυσμό που προσεγγίζει αυτόν του Ρεθύμνου και ενσωματώνεται στο εθνικό κράτος ταυτόχρονα (93) με αυτό. Στην περίπτωση της Νάουσας ο εργοστασιακός καταμερισμός της εργασίας έχει συντελέσει στην κοινωνική διαφοροποίηση της πόλης, γεγονός που γίνεται φανερό από το διακριτό τόπο κατοικίας των ανώτερων και κατώτερων στρωμάτων και από τη διαρρύθμιση της χρήσης του αστικού περιβάλλοντος μεταξύ χώρων παραγωγής και κατοικίας. 32 Η διεκδίκηση της ανταλλάξιμης ιδιοκτησίας Η μεταβίβαση της μουσουλμανικής ιδιοκτησίας στο χριστιανικό πληθυσμό της Κρήτης είναι διαδικασία που εξελίσσεται παράλληλα με τις πολιτικές και στρατιωτικές διενέξεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων του νησιού στη διάρκεια του 9ου αιώνα. Από το 850 και έπειτα κάθε επανάσταση στο νησί συνεπαγόταν για τους μουσουλμάνους ένα νέο κύκλο απωλειών όσον αφορά την ιδιοκτησία, κυρίως την αγροτική. Οι απώλειες αυτές οφείλονται είτε σε ενέργειες βίαιης ιδιοποίησης, είτε σε μαζικές πωλήσεις που προκαλούσε η τρομοκράτηση των μουσουλμάνων ιδιοκτητών. 33 Η τελική αποχώρηση των μουσουλμάνων το 924 και η ανταλλαγή των περιουσιών αποτελεί κορύφωση της διαδικασίας. Την τελική πράξη όμως χαρακτηρίζει η παρέμβαση του εθνικού κράτους το οποίο αναλαμβάνει να ελέγξει και να διαχειριστεί το ζήτημα των μουσουλμανικών ιδιοκτησιών. Το ζήτημα αυτό γίνεται αντικείμενο διακρατικών συμφωνιών με την Τουρκία. Βασικός σκοπός της διαχείρισης από το κράτος της ανταλλάξιμης περιουσίας είναι η αντιμετώπιση των αναγκών που προκαλεί η έλευση των προσφύγων. 34 Οι πρόσφυγες αποτελούν ένα νέο ανταγωνιστή για την τοπική κοινωνία στο ζήτημα της ανταλλάξιμης ιδιοκτησίας. 35 Ακόμα δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ένα 32. Για την επίδραση της εκβιομηχάνισης στη Νάουσα βλ. Ν. Καλογήρου Μ. Νομικός, «Η Νάουσα της Μακεδονίας», ό.π., σ Για την αντανάκλαση των κοινωνικών σχέσεων στον αστικό χώρο βλ. M. Gottdenier, The social production of Urban Space, University of Texas press, Austin 985. Για τον χώρο κατοικίας των εργατών σε μια βιομηχανική πόλη (Μάντσεστερ) της Αγγλίας παραμένει κλασική η μελέτη του Fr. Engels, Η κατάσταση της εργατική τάξης στην Αγγλία, Αθήνα, Μπάϋρον, Στ. Πούλιος, Το κίνημα του 889 στην Κρήτη, ό.π., σ Επίσης Ν. Ανδριώτης, «Χριστιανοί και μουσουλμάνοι», ό.π., σ Για την συμφωνία ανταλλαγής πληθυσμών βλ. Γ. Πετρόπουλος, «Η υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών: ελληνοτουρκικές ειρηνικές διευθετήσεις ( )», Θάνος Βερέμης Γ. Γουλιμής (επιμ.), Ελευθέριος Βενιζέλος. Κοινωνία-οικονομία-πολιτική στην εποχή του, Αθήνα, Γνώση, 989, σ Σύμφωνα με την Ε. Μπουρνόβα, οι πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στο Ρέθυμνο (928) είναι 984 και στους γειτονικούς οικισμούς της πόλης 62. Οι πρόσφυγες αντιστοιχούν στο 23% του συνολικού πληθυσμού της πόλης και στο 32% των γειτονικών οικισμών.

20 70 Σπύρος Δημανόπουλος τμήμα του ντόπιου πληθυσμού έχει μόλις γυρίσει στο γενέθλιο χώρο μετά από μακρόχρονη απουσία (παλαιοί πολεμιστές, ) και διεκδικεί τη συμμετοχή του στη διανομή των ανταλλάξιμων περιουσιών και στον υπάρχοντα καταμερισμό της εργασίας. 36 Στο πλαίσιο αυτό, πρόσφυγες, παλαιοί πολεμιστές, ντόπιοι χριστιανικοί πληθυσμοί της πόλης είναι δυνάμει διεκδικητές της περιουσίας που εγκατέλειψαν φεύγοντας οι μουσουλμάνοι. Θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε την αντίδραση των διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων (ντόπιων και προσφύγων) στην πρόκληση της διανομής των μουσουλμανικών ακινήτων και με βάση τους πίνακες των ανταλλάξιμων περιουσιών θα εξετάσουμε το άμεσο αποτέλεσμα της διεκδίκησής τους. 37 Βλ. Ε. Μπουρνόβα, «Κοινωνικό-επαγγελματικές δομές», ό.π., σ Συγκριτικά στοιχεία για την εγκατάσταση προσφύγων σε άλλες πόλεις της Ελλάδας με παρόμοια πληθυσμιακά δεδομένα βλ. στο Αλέκα Καραδήμου-Γερόλυμπου, «Πόλεις και ύπαιθρος», Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας, τ. Β, ό.π., σ Πληροφορίες για τον τόπο προέλευσης των προσφύγων που ήρθαν στο Ρέθυμνο βλ. στο Παναγιώτης Παρασκευάς, Οι πρόσφυγες του ανατολικού Ρεθύμνου. Προσφυγική ομάς Μαρουλά: μια καταγραφή του 923, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης, Ρέθυμνο 2008, σ Για τον τρόπο με τον οποίο διευθετήθηκε η εγκατάσταση των προσφύγων στο Ρέθυμνο δεν εντόπισα κάποια μελέτη. Για την εγκατάσταση των προσφύγων στο Ηράκλειο βλ. Ν. Ανδριώτης, «Η άφιξη και η εγκατάσταση των προσφύγων στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ηράκλειο», Ο Μίτος της Αριάδνης. Ξετυλίγοντας την ιστορία της πόλης του Ηρακλείου, Ηράκλειο 999, σ Συγκριτικά βλ. Χρήστος Λούκος, «Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ερμούπολη. Πρώτες υποθέσεις μιας έρευνας για τα προβλήματα εγκατάστασης και ενσωμάτωσης», Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (εκδ.), Ο ξεριζωμός και η άλλη πατρίδα. Οι προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, Επιστημονικό Συμπόσιο ( και 2 Απριλίου 997), Αθήνα 999, σ Σχετικά με τη διευθέτηση του ζητήματος της στέγασης των προσφύγων βλ. Βίκα Δ. Γκιζέλη, Κοινωνικοί μετασχηματισμοί και προέλευση της κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα ( ), Αθήνα, Επικαιρότητα, 984, σ. 5-72, Γενικότερα για την αποκατάσταση των προσφύγων βλ. Κώστας Κατσαπής, «Η αποκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα του μεσοπολέμου: Το γενικό περίγραμμα», Γεώργιος Τζεδόπουλος (επιμ.), Πέρα από την καταστροφή. Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα του μεσοπολέμου, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Αθήνα 2003, σ Στο μυθιστόρημα Βουκέφαλοι, 922 περιγράφονται οι παλαιοί πολεμιστές που επέστρεψαν στο Ρέθυμνο με χρώματα που δείχνουν απελπισία για την κατάστασή τους, τη δυσκολία να προσαρμοστούν και να «ριζώσουν» ξανά στον τόπο τους. Βλ. Ανδρέας Νενεδάκης, Οι βουκέφαλοι, 922, Αθήνα, Κέδρος, 99, σ Τα στοιχεία στα οποία βασιζόμαστε αντανακλούν την κατανομή της κατοχής αστικών ακινήτων το χρονικό διάστημα που η επιτροπή παραλαμβάνει τα ακίνητα και συντάσσει τους πίνακες, δηλαδή μεταξύ των τελευταίων μηνών του 925 και των αντίστοιχων του 926. Το γεγονός ότι πολλά ακίνητα έχουν αλλάξει κάτοχο πολλές φορές δείχνει τη ρευστότητα στο καθεστώς της ιδιοκτησίας των ανταλλάξιμων ακινήτων. Αναφορές σε αλλαγές κατόχων, παραχωρήσεις ή πωλήσεις συναντάμε και μετά το 926. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν όμως ένα μικρό ποσοστό των ανταλλάξιμων ακινήτων. Παραμένει πρόβλημα το αν

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΣΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, ΑΘΗΝΑ, 1988 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΣΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, ΑΘΗΝΑ, 1988 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΣΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, ΑΘΗΝΑ, 1988 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α 3.1 Η χρηστική αξία των εμπορευμάτων 32 3.2 Ανάγκες και Επιθυμίες 32 3.3 Είδη και Ταξινόμηση των Αναγκών 35 3.4 Τα Μέσα Ικανοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΣτΕ 2016/2012 Δεν ακυρώνεται η ΠΟΛ.1040/26.2.2011 περι της αναπροσαρμογής τιμών του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΝΟΣΤΑΦΥΑΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2008-2009 ΦΛΩΡΙΝΑ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ. ιιιιιιι. Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή

Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ. ιιιιιιι. Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή τ.ε.ι. Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ιιιιιιι Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή Καθηγητής: Τσαρουχάς Αναστάσιος Σπουδάστριες:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 19 / 5 / 2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215292,289,290,294

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

4ο εαρ. Εξαμηνο, 2010-2011

4ο εαρ. Εξαμηνο, 2010-2011 4ο εαρ. Εξαμηνο, 2010-2011 Η αποτυπωση ως εργαλειο αναγνωρισης του δομημενου περιβαλλοντος Συστηματικη Αποτυπωση κτηριου ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΡΑΦΑΚΟΥ Αν. Καθηγ. της Σχολης Αρχιτεκτονων Ε.Μ.Π. Μαθημα 1ο Εικονογραφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ ΤΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 492/21-2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 Έδεσσα, 27-12-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΠΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ 1

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΠΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ 1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΠΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ 1 Σταματοπούλου Νικολίνα Ωδείο Σύγχρονης Τέχνης Αγρινίου, nistamato@yahoo.gr Περίληψη Για το παρόν άρθρο επιλέχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΗΜ-ΑΗΙ ΑΔΑΜ: 15PROC003250014

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΗΜ-ΑΗΙ ΑΔΑΜ: 15PROC003250014 Γούρνες 3-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός πρωτ. 23428 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.185,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

Η κυπαρική θεωρία στη σύγχρονη εκδοχή της υποστηρίζει

Η κυπαρική θεωρία στη σύγχρονη εκδοχή της υποστηρίζει Μια από τις επιδιώξεις των Φυσικών Επιστημών είναι να περιγράψουν και να εξηγήσουν τη δομή και τις ι- διότητες της ύλης, ξεκινώντας από τα μικρότερα δομικά συστατικά της. Η ατομική θεωρία αποτελεί την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Άριστο βοήθημα για τους μαθητές Περιέχει πλήρη θεωρία για κάθε μάθημα του σχολικού βιβλίου και πολλές εμπεδωτικές ασκήσεις και προβλήματα. Εισαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 732-30/12-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ:» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Oι κάτοχοι απολυτηρίου Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.824,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.824,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ «Προμήθεια στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Βέροιας, για χρονικό διάστημα δύο (2)

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ )

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 3 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4023 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ ΛΥΚΕΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΣΧΕΔΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΣΤΑΣΙΑ ΤΥ ΛΥΚΕΙΥ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΙ ΜΕΣΗΣ ΙΑΝΥΑΡΙΣ 2014 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΣΧΕΔΙΥ: ΣΥΜΕΩΝ ΣΥΡΒΙΝΣ ΠΕ02 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΥΝ Α. ΠΡΙΝ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ω Ν

Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ω Ν ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Σας πληροφορούμε ότι, το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου θα δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τηλ.: 2103619650, 2103610116, Fax: 2103619760, Email: lapostol@otenet.gr h t t p: / / w w w. l o u k a s a p o s t o l i d i

Διαβάστε περισσότερα

μας με μια ομάδα κ.λπ. Αναμφίβολα, γλώσσα με την πλήρη στη χρήση

μας με μια ομάδα κ.λπ. Αναμφίβολα, γλώσσα με την πλήρη στη χρήση ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ/Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/10/2015 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣ ΕΙΣ Η σημασία της γλώσσας Αν κάποιος αμφιβάλλει για τη σημασία της γλώσσαςς στη ζωή του, αρκείί να σκεφτεί για μια

Διαβάστε περισσότερα

1 Επιμέλεια: Κατερίνα Κούρτη, Υιλόλογος

1 Επιμέλεια: Κατερίνα Κούρτη, Υιλόλογος ΞΕΝΟΥΩΝΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ 2. ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 27-29 Πραγματολογικά σχόλια Κόνων: Αθηναίος στρατηγός που έδρασε στο τέλος του 5ου και τις αρχές του 4ου αι. π.χ. και ο οποίος συνέβαλε με τις ενέργειές του στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2 ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 4-6-2014 Α1. Β1. Ορόσημο www.orosimo.gr Τηλ. 2810 222 724

Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 4-6-2014 Α1. Β1. Ορόσημο www.orosimo.gr Τηλ. 2810 222 724 Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 4-6-2014 Α1. Ο Γ. Βιζυηνός χαρακτηρίζεται εκτός των άλλων, ως δραματικός πεζογράφος. Η περίτεχνη πλοκή της αφήγησης, με τις εναλλαγές των σκηνών ή των συγκρούσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 1 : Επέκταση των εγκαταστάσεων ολοκληρωµένης ιαχείρισης Απορριµµάτων Βλαχέρνας Άρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Ν-ΡΔ5. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: Β464Ν-ΡΔ5. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 17014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ειδικές προκλήσεις της

ειδικές προκλήσεις της ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Σ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αρ.Φακ.: 7..5 Αρ.Τηλ.: 22809543/ /22800795 Αρ.Φαξ:2252783 E-mail:oloimero@schools.ac.cy 2 Σεπτεμβρίου, 204 - ιευθυντές/

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα !"#$%&%'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )!

Περιεχόμενα !#$%&%'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )! Περιεχόμενα!"#$%&%'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )! *+",',"-+.-"/'0$.-$".1$/!1"#,'0"+(((((((((((((((((((((((23! 14+,$%0$ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()5!

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους:

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: α. περιφραστικά (δηλ. χρησιμοποιώντας δύο λέξεις περιφραστικός ρηματικός τύπος στα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 343 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Η Β Εθνοσυνέλευση του Άστρους Οι εκλογές των πληρεξουσίων 1239 για τη συμμετοχή τους στη Β Εθνοσυνέλευση προκηρύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε Τμήμα Νομικής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε Τμήμα Νομικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε Τμήμα Νομικής Μεταπτυχιακό Τμήμα Αστικού, Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 Διπλωματική εργασία στο μάθημα του Εργατικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ-ΔΥΠ) Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 40,11473 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.2108822303/2108064543 FAX 2106124492 EMAIL:info@smye.gr ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α Επί του Απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2006 και του Γενικού Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

2. Στόχοι Ενδεικτικοί στόχοι Kοινωνικού Γραμματισμού.

2. Στόχοι Ενδεικτικοί στόχοι Kοινωνικού Γραμματισμού. 1. Ταυτότητα ενότητας 1.Θέμα: Ρατσισμοί και διακρίσεις 2. Προτεινόμενες τάξεις: Γ -ΣΤ 3. Δημιουργός/οί: Άγγελος Χατζηνικολάου. Επεξεργασία: Τριανταφυλλιά Κωστούλη 4. Διάρκεια (σε διδακτικές ώρες): 8-10

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΡΩΙΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΡΩΙΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η «ΠΡΩΙΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ» Στην Κέρκυρα σήμερα την... 2013 και στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) που βρίσκεται στην οδό Σαμάρα 13,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ε Ν Ο Ν Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής Περίοδος Α Έτος 3ο Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009 Ο δρόµος της αρετής. Του Αγίου ιαδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Τελευταία Ενημέρωση: 9/8/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Τελευταία Ενημέρωση: 9/8/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τελευταία Ενημέρωση: 9/8/2012 Θέμα: Παροχή απαντήσεων-διευκρινήσεων Σχετικά: Η Ανοιχτή Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΤΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Δ Ι Α Κ Ι Ν Η Σ Η Τ Ω Ν Α Γ Α Θ Ω Ν Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α ΠΟΥ Π Ρ Ο Β Λ Ε Π Ο Ν Τ Α Ι Α Π Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣAY) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) ΤΜΗΜΑ Α

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣAY) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) ΤΜΗΜΑ Α ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Π.-Δ. & Π.Ζ. ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ» ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣAY) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 496-17/01-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθια: μια απόπειρα Δημιουργικής Γραφής στο Δημοτικό Σχολείο

Παραμύθια: μια απόπειρα Δημιουργικής Γραφής στο Δημοτικό Σχολείο 1 Παραμύθια: μια απόπειρα Δημιουργικής Γραφής στο Δημοτικό Σχολείο Βασιλοπούλου Φωτεινή 1 Ψυχογυιοπούλου Παναγιώτα 2 1 Εκπαιδευτικός αγγλικής και ελληνικής φιλολογίας, 3 ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας foteinivasilo@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου. «Είμαστε ευαίσθητοι, αγωνιούμε, αγωνιζόμαστε» σελ. 2 Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ

Φωνή της Πάρου. «Είμαστε ευαίσθητοι, αγωνιούμε, αγωνιζόμαστε» σελ. 2 Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥ 16 3233 Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ Επίσκεψη - αστραπή Δημήτρη Αβραμόπουλου Σε δύο χρόνια η Πάρος θα έχει το νοσοκομείο της

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή Διοικητικό Συμβούλιο Επίτιμος Πρόεδρος: Χ. Τούντας Πρόεδρος: Ε.Α. Σκληρός Γεν. Γραμματέας: Σ. Στεργιόπουλος Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Π. Μερκούρης Ε. Χανιωτάκης Γ. Αθανασόπουλος Βάρδα Α. Βασιμπόσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Α»

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Α» Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Α» «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμας για το σχολικό έτος 2012 2013» ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-12 - 2009

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-12 - 2009 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-12 - 2009 ΤΜΗΜΑ Α & Β Αρ.Πρωτ.Βαθμός Προτερ. Φ.251/ 154552 /B6 ΕΞ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ. Οι τρεις πηγές και τα τρία συστατικά μέρη. του μαρξισμού. Τα ιστορικά πεπρωμένα. της διδασκαλίας του Καρλ Μαρξ ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ

ΚΑΙ. Οι τρεις πηγές και τα τρία συστατικά μέρη. του μαρξισμού. Τα ιστορικά πεπρωμένα. της διδασκαλίας του Καρλ Μαρξ ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ Β.Ι.ΛΕΝΙΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΤΟΜΑΡΞΙΣΜΟ Οι τρεις πηγές και τα τρία συστατικά μέρη του μαρξισμού Τα ιστορικά πεπρωμένα της διδασκαλίας του Καρλ Μαρξ ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ (Σύντομη βιογραφική σκια γραφία με έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 10/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΑΪΔΑΡΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ:6805. Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Ιωάννης

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΑΪΔΑΡΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ:6805. Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Ιωάννης ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: H περίπτωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» ΧΑΪΔΑΡΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευτυχισμένος και δημιουργικός ο νέος χρόνος

Ευτυχισμένος και δημιουργικός ο νέος χρόνος Iανουάριος 2010 Ευτυχισμένος και δημιουργικός ο νέος χρόνος 2010: τι περιμένουμε, για τι θα παλέψουμε Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Φ.Σ.Α. της 16ης Δεκεμβρίου 2009 Καταγγελία σύμβασης με Υ.Ε.Ν. από την 1η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΣΩΝΗ Κωνσταντίνου του Νικολάου, Σκηνoθέτη, νoμίμου εκπροσώπου της Θεατρικής Εταιρείας «ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ» με έδρα την οδό Φρύνης,

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013... 4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 38 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: Β44ΡΝ-ΗΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6859, 6893 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο ηµοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2008 Αριθμός φύλλου 637

Μάρτιος 2008 Αριθμός φύλλου 637 Μάρτιος 2008 Αριθμός φύλλου 637 H ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΑΡΙΖΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΦΟΡΤΩΝΕΙ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΥΞΑΝΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ. Προϋπολογισµού: 250.

ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ. Προϋπολογισµού: 250. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΚΑΙ ΑΦΑΝΕΙΣ) ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΑΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΚΑΙ ΑΦΑΝΕΙΣ) ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΑΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΚΑΙ ΑΦΑΝΕΙΣ) ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΑΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Α Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ' αριθμ. 5016/13-02-13 αίτημα της Ευαγγελίας Σκουντζούρη κλπ που αφορά στο ΟΤ 823.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ' αριθμ. 5016/13-02-13 αίτημα της Ευαγγελίας Σκουντζούρη κλπ που αφορά στο ΟΤ 823. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 6/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ o μ ά θ η μ α Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές:

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ o μ ά θ η μ α Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ o μ ά θ η μ α Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο Η απόδοση της διαφήμισης Εκτιμάται ότι στη

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Π.Κ. 30/4-10-2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου Υπεύθυνες Καθηγήτριες κ. Λαγουτάρη Ελένη κ. Σούσου Άρτεμις Ομάδα Μαθητών Κάμτσιος Παναγιώτης Κασπάρης Δημήτριος Κατσαΐτης Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 2008 Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 1. Λόγω διάλυσης της Βουλής δεν αποτελεί: α) Αν έχουν παραιτηθεί ή καταψηφιστεί από αυτή, δύο Κυβερνήσεις και η σύνθεσή της δεν εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΩΡΑΙΑ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ. ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Η ΩΡΑΙΑ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ. ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Κ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ Η ΩΡΑΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Ε Ρ Ω Τ Ι Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Μ ε τ ά φ ρ α σ η : Ρ ί τ α Κ ο λ α ΐ τ η ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Η Ω Ρ Α Ι Α Τ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς «Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς Το «Ειρήνη» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό υλικό απευθυνόμενο σε παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών. Περιλαμβάνει: Μια ταινία κινουμένων σχεδίων (διάρκειας 7 λεπτών) Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ου κατοικοεδρεύει οµοίως ως άνω.

ΠΡΟΣ: ου κατοικοεδρεύει οµοίως ως άνω. ΠΡΟΣ: 1) Το Υ ουργείο Ανά τυξης και Ανταγωνιστικότητας, ου εδρεύει στην Αθήνα, ε ί της οδού Νίκης 5-7, εκ ροσω είται δε νόµιµα α ό τον κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη ου κατοικοεδρεύει οµοίως ως άνω, 2) Το Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-ΚΕΦ. ΙΑ -ΙΒ Θέμα: ο μύθος του Πρωταγόρα και το επιμύθιο

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-ΚΕΦ. ΙΑ -ΙΒ Θέμα: ο μύθος του Πρωταγόρα και το επιμύθιο ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-ΚΕΦ. ΙΑ -ΙΒ Θέμα: ο μύθος του Πρωταγόρα και το επιμύθιο Στάδια εξέλιξης του ανθρώπου Α Στάδιο Απουσία θνητών ειδών ἦν γάρ ποτε χρόνος, ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητὰ δὲ γένη οὐκ ἦν Β Στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125 ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003298175 2015-11-12

15PROC003298175 2015-11-12 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271 Αγαπητέ κ. Δήμαρχε Σας στέλνω συνημμένη την μελέτη στελέχωσης του δήμου σας,

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφία εξώφυλλου. Άποψη του Γκιαούρκιοϊ σήμερα. (Φωτ. Αντ. Μισυρλή).

Φωτογραφία εξώφυλλου. Άποψη του Γκιαούρκιοϊ σήμερα. (Φωτ. Αντ. Μισυρλή). Η παρούσα έκδοση έγινε στο πλαίσιο της 2 ης Συνάντησης (21.9.2014 στη Θεσσαλονίκη) των συγγενών που προέρχονται από το Γενεαλογικό Δέντρο της οικογένειας με γενάρχες τους Φώτιο και Τριανταφυλλιά Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΤΕΕ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1. «Η κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/203, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 203 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 . ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) 1/35 Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 1 Εκδότης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Εκδοτική επιμέλεια - Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, Msc Αγροτικής Οικονομίας Βουλευτής Ν. Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012 1 ΣΤΟΧΟΙ: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2. Ο Γλαύκων διαμαρτύρεται (Ἔπειτα) και υποστηρίζει ότι είναι θέμα αδικίας (ἀδικήσομεν) αντικρούοντας την άποψη του Σωκράτη για τον ηθικό εξαναγκασμό των φιλοσόφων και την εγκατάλειψη της πνευματικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περιστατικά της υπόθεσης

Α. Περιστατικά της υπόθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταμούλας Ειδικός Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα