Επίσημοι κανόνες κλήρωσης:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσημοι κανόνες κλήρωσης:"

Transcript

1 1. Η παρούσα κλήρωση προσφέρεται ως προωθητική ενέργεια χωρίς χρέωση ή κίνδυνο για το συμμετέχοντα από την εταιρεία Ford Motor Company Limited (εφεξής «Χορηγός») σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αγγλίας. 2. Δεν απαιτείται αγορά αγαθών ή υπηρεσιών. 3. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 4. Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση πρέπει να αποδεχτούν τους όρους των επίσημων κανόνων της κλήρωσης (εφεξής «Επίσημοι κανόνες») οι οποίοι παρατίθενται στο παρόν έγγραφο. Οι εν λόγω επίσημοι κανόνες περιέχουν περιορισμούς ευθύνης και απαιτούν την εκ μέρους του συμμετέχοντα συνεργασία για την πραγματοποίηση της κλήρωσης. 5. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών είναι η 31η Δεκεμβρίου Για να λάβετε ολοκληρωμένη πληροφόρηση, ανατρέξτε στην ενότητα «Επίσημοι Κανόνες». 7. Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με Μaritz (το Διαχειριστή) στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα «Επίσημοι Κανόνες». Επίσημοι κανόνες κλήρωσης: 1. Διάρκεια ισχύος κλήρωσης: Η παρούσα κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε μήνα από τις 12:00:01 π.μ., ώρα Γκρίνουιτς, την 1η Ιανουαρίου 2011 έως τις 11:59:59 μ.μ., ώρα Γκρίνουιτς, την 31η Δεκεμβρίου 2015 («Διάρκεια ισχύος κλήρωσης»). Κάθε μηνιαία κλήρωση θα ξεκινάει στις 12:00:01 π.μ., ώρα Γκρίνουιτς, την πρώτη ημέρα του εκάστοτε μήνα και θα ολοκληρώνεται στις 11:59:59 μ.μ., ώρα Γκρίνουιτς, την τελευταία ημέρα του εκάστοτε μήνα («Διάρκεια ισχύος μηνιαίας κλήρωσης»). Ο επίσημος χρονομέτρης για αυτήν την κλήρωση θα είναι σε κάθε περίπτωση το ρολόι της δικτυακής τοποθεσίας του Χορηγού. 2. Καταλληλότητα: Η παρούσα κλήρωση διατίθεται στον Παγκόσμιο Ιστό και είναι ανοιχτή μόνο σε:- (α) νόμιμους κατοίκους που διαμένουν σε Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ελβετία, Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, οι οποίοι (β) είναι τουλάχιστον 18 ετών ή έχουν συμπληρώσει το έτος ενηλικίωσης σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας διαμονής τους (εάν αυτό είναι μεγαλύτερο), και (γ) λάβουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιστολή από το Χορηγό, με το οποίο τους προσκαλεί να συμπληρώσουν μια ηλεκτρονική έρευνα κατά τη διάρκεια του διαστήματος ισχύος της κλήρωσης. Στην κλήρωση δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής ή απονομής βραβείου οι υπάλληλοι, τα στελέχη, οι διευθυντές, οι αντιπρόσωποι του Χορηγού και του Διαχειριστή, οι αντίστοιχες μητρικές και θυγατρικές εταιρείες τους, τα διαφημιστικά πρακτορεία, οι εταιρείες σχεδίασης και φιλοξενίας ιστοσελίδων, οι νομικοί σύμβουλοι και τα πρακτορεία δημοσίων σχέσεων, καθώς και οποιοδήποτε μέρος σχετίζεται με την παραγωγή ή τη διανομή των βραβείων της παρούσας κλήρωσης (εφεξής «Οντότητες της κλήρωσης») και οι συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού αυτών (σύζυγος, γονείς, παιδιά, αδέλφια και κάθε σύζυγος αυτών ξεχωριστά, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του/της) ή/και τα μέλη του νοικοκυριού τους. 3. Τρόπος συμμετοχής: Η παρούσα κλήρωση διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι συμμετέχοντες που έχουν λάβει πρόσκληση από το Χορηγό να συμμετάσχουν στην

2 ηλεκτρονική έρευνα κατά τη διάρκεια ισχύος της κλήρωσης θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην κλήρωση μέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης στη σύνδεση που παρέχεται στην πρόσκληση, πληκτρολογώντας έναν εντεκαψήφιο αριθμό πρόσβασης στην έρευνα, που βρίσκεται στην πρόσκληση, και ολοκληρώνοντας την έρευνα (συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων στοιχείων επικοινωνίας) πριν από τη λήξη της διάρκειας ισχύος της κλήρωσης. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, θα έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε στην κλήρωση της έρευνας γνώμης κάνοντας κλικ στη σχετική σύνδεση. Για να γίνει δεκτή η συμμετοχή σας, πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους επίσημους κανόνες και τις πολιτικές απορρήτου του Χορηγού και του Διαχειριστή. Μπορείτε να συμμετάσχετε μόνο μία φορά. Οι συμμετοχές που θα παραβιάσουν τους επίσημους κανόνες θα ακυρωθούν και θα αποκλειστούν από την απονομή βραβείου. Οι ηλεκτρονικές συμμετοχές πρέπει να υποβληθούν από μεμονωμένο άτομο με χρήση αυτόνομου υπολογιστή και όχι μέσω διακομιστή μεσολάβησης ή άλλου ηλεκτρονικού/αυτοματοποιημένου μέσου, όπως δέσμης ενεργειών, bot, μακροεντολής ή άλλου αντίστοιχου λογισμικού ή προγράμματος. Όλες οι συμμετοχές περιέρχονται στην αποκλειστική κυριότητα του Χορηγού και δεν επιστρέφονται ούτε επιβεβαιώνεται η λήψη τους. Όλες οι διπλότυπες συμμετοχές που θα εντοπιστούν θα απορριφθούν. Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο υποβολής μιας έρευνας ή μετάβασης σε κάποια σύνδεση δεν αποτελεί απόδειξη λήψης. Δεν φέρεται καμία ευθύνη για καθυστέρηση ή απώλεια συμμετοχών. 4. Επιλογή νικητών: Ένας (1) «Μεγάλος νικητής» και 50 «Πρώτοι νικητές» βραβείων θα επιλεγούν σε τυχαίες κληρώσεις μεταξύ των συμμετοχών που έχουν ληφθεί εντός της διάρκειας ισχύος της εκάστοτε μηνιαίας κλήρωσης, μέχρι και δεκαπέντε 15 ημέρες έπειτα από τη λήξη κάθε διάρκειας ισχύος μηνιαίας κλήρωσης. Τα βραβεία θα σταλούν σε όλους τους «Πρώτους νικητές» και «Δεύτερους νικητές» στις διευθύνσεις που παρείχε ο εκάστοτε νικητής κατά τη συμμετοχή στην κλήρωση, εντός τεσσάρων ή πέντε εβδομάδων από τον καθορισμό των «Πρώτων νικητών». Τα βραβεία θα αποσταλούν μέσω της τοπικής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Ο εν δυνάμει «Μεγάλος νικητής» θα ειδοποιηθεί εντός [δεκαπέντε (15)] ημερών μετά την επιλογή του, μέσω ταχυδρομείου, στην ταχυδρομική διεύθυνση που δηλώθηκε κατά τη συμμετοχή στην κλήρωση. Η ειδοποίηση του «Μεγάλου νικητή» θα συνοδεύεται από ένα εσωκλειόμενο Πιστοποιητικό καταλληλότητας και απαλλαγής από ευθύνες το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στο Διαχειριστή εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης. Η όποια αδυναμία επιβεβαίωσης εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος ή επιστροφής του Πιστοποιητικού καταλληλότητας και απαλλαγής από ευθύνες εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος θα εκλαμβάνεται από το Χορηγό ως τελεσίδικη άρνηση και αποποίηση δια παντός, και θα επιλέγεται άλλος εν δυνάμει νικητής σε τυχαία κλήρωση. Με τη συμπλήρωση, την υπογραφή και την επιστροφή του Πιστοποιητικού καταλληλότητας και απαλλαγής από ευθύνες, ο «Μεγάλος νικητής» (i) επιβεβαιώνει τη συμμόρφωσή του με τους επίσημους κανόνες, (ii) αποδεσμεύει και απαλλάσσει δια παντός το Χορηγό, τις συγγενείς και θυγατρικές εταιρείες του, το Διαχειριστή, τις συγγενείς και θυγατρικές εταιρείες του, και τα σχετικά διαφημιστικά πρακτορεία τους από κάθε αξίωση, απαίτηση, ζημία, υποχρέωση προς αποζημίωση, προσφυγές και λόγους προσφυγής που προκύπτουν ή που θα προκύψουν εξαιτίας της αποδοχής ή της χρήσης του βραβείου, και (iii) επιτρέπει στο Χορηγό και το Διαχειριστή, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, να δημοσιεύσουν ή να χρησιμοποιήσουν με άλλο τρόπο, επ άπειρον σε όλο τον κόσμο, το όνομα, τη διεύθυνση και, εάν έχει υποβληθεί από τον ίδιο, τη φωτογραφία του νικητή του βραβείου, καθώς και τη φωνή και τα σχόλιά του χωρίς υποχρέωση καταβολής αμοιβής, σε οποιαδήποτε διαφήμιση προβεί ο Χορηγός ή ο Διαχειριστής ή τα αντίστοιχα διαφημιστικά πρακτορεία τους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που εξαιρούνται δια νόμου. Ο «Μεγάλος νικητής» θα λάβει το βραβείο του στις διευθύνσεις που θα παραχωρήσει ο ίδιος [εντός

3 τεσσάρων με έξι εβδομάδων] από τον καθορισμό του «Μεγάλου νικητή». Το βραβείο θα αποσταλεί μέσω της τοπικής ταχυδρομικής υπηρεσίας. 5. Ποσότητα, Βραβείο, Κατά προσέγγιση αξία λιανικής (ARV) και Πιθανότητες: (1) «Μεγάλο» βραβείο: Δωροεπιταγή (50) «Πρώτα» βραβεία: Δωροεπιταγή 50. Οι δωροεπιταγές δύνανται να εξαργυρωθούν σε γνωστό υποκατάστημα λιανικής πώλησης που έχει επιλεγεί από το Χορηγό μεταξύ των εξής: Ticket Compliments, Media Markt, ή Saturn. Πιθανότητες νίκης κάποιου βραβείου: Εξαρτάται από το συνολικό αριθμό έγκυρων ερευνών που θα παραληφθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της εκάστοτε μηνιαίας κλήρωσης. Ο Χορηγός θα αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περίπου προσκλήσεις για συμμετοχή στην έρευνα εντός της διάρκειας ισχύος κάθε μηνιαίας κλήρωσης. 6. Γενικοί όροι: Τη διαχείριση της κλήρωσης θα αναλάβει να διεξάγει ο Διαχειριστής ο οποίος συνιστά τον ανεξάρτητο φορέα κρίσης και το Χορηγό, του οποίου οι αποφάσεις είναι τελεσίδικες και νομικά δεσμευτικές. Κανένας συμμετέχοντας ή νικητής δεν έχει δικαίωμα να αμφισβητήσει την απόφαση που έχει λάβει ο Χορηγός ή ο ανεξάρτητος φορέας κρίσης σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή της κλήρωσης ή την ερμηνεία των επίσημων κανόνων ή τον καθορισμό της καταλληλότητας των συμμετοχών. Κανενός είδους αλληλογραφία δεν θα λάβει χώρα παρά μόνο με επιλεγμένους νικητές βραβείων. Με τη συμμετοχή σας στην παρούσα κλήρωση συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους επίσημους κανόνες. Ο Χορηγός δεν φέρει καμία ευθύνη για όσους υποψήφιους δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο ή εισόδου για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ανεξαρτήτως προβλημάτων τεχνικής φύσης, υλικού, λογισμικού, τηλεφωνικής σύνδεσης, διαδικτύου, προσβολής από ιό ή προβλημάτων δικτύου, ή για τυχόν καθυστέρηση, αδυναμία ή δυσλειτουργία ανεξαρτήτως αιτίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά περιπτώσεων απώλειας ή έλλειψης διαθεσιμότητας σύνδεσης στο δίκτυο, αποτυχίας, έλλειψης ολοκλήρωσης ή αλλοίωσης των μεταδόσεων μέσω υπολογιστή ή τηλεφώνου, προβλημάτων της ταχυδρομικής υπηρεσίας ή απεργιών, τυπογραφικών λαθών ή σφαλμάτων συστήματος, σφαλμάτων που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα, που περιλαμβάνουν ενδεικτικά σφάλματα που διαπράττουν οι εκπρόσωποι του Χορηγού οι οποίοι εισάγουν λανθασμένες πληροφορίες σε οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών του Χορηγού ή λόγω ανωτέρας βίας. Ο Χορηγός δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημία που προκλήθηκε σε υπολογιστή, υλικό, λογισμικό ή δίκτυο επικοινωνιών των συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου/οντότητας, ανεξαρτήτως αιτίας. Ο Χορηγός επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβεί σε ακύρωση ή οριστική διακοπή, τροποποίηση, ή αναβολή της κλήρωσης εάν, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, θεωρεί ότι η διαφάνεια της κλήρωσης έχει ή ενδέχεται να έχει διακυβευτεί ή ότι δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της κλήρωσης όπως είχε προγραμματιστεί είτε λόγω ανωτέρας βίας είτε εξαιτίας άλλων αιτιών που δεν δύνανται να ελεγχθούν από το Χορηγό. Η κλήρωση των νικητών θα γίνει μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετοχών που έχουν ληφθεί μέχρι τη στιγμή της ακύρωσης/οριστικής διακοπής. Ο Χορηγός επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή από την κλήρωση, εάν, κατά την κρίση του, ο συμμετέχων δεν έχει συμμορφωθεί με τους παρόντες επίσημους κανόνες. Χωρίς περιορισμό, θα αποκλειστούν όλες οι συμμετοχές του συμμετέχοντα, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Χορηγού, εάν ο συμμετέχων (i) αποπειραθεί να εισέλθει στην κλήρωση με άλλα μέσα από αυτά που περιγράφονται στους επίσημους κανόνες ή (ii) παρέχει ανακριβείς ή ψευδείς πληροφορίες, ή (iii) αποπειραθεί να διακόψει την ομαλή διεξαγωγή της κλήρωσης ή να παρακάμψει τους όρους και τις προϋποθέσεις των επίσημων κανόνων, ή (iv) ενεργήσει με αθέμιτο ή ανασταλτικό τρόπο, ή με σκοπό να ενοχλήσει, εξαπατήσει, απειλήσει ή παρενοχλήσει οποιοδήποτε άλλο άτομο.

4 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΘΕ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ή ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΙ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΕΤΟΙΑΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ, Ο ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ. Θα απονεμηθούν μόνο τα βραβεία και οι αξίες που παρατίθενται στους επίσημους κανόνες. Το δικαίωμα παραλαβής ενός βραβείου δεν δύναται να εκχωρηθεί ή να μεταβιβαστεί και δεν επιτρέπεται καμία αντικατάσταση ή μεταβίβαση βραβείου παρά μόνο από το Χορηγό ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει ένα βραβείο με άλλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Ο Χορηγός έχει δικαίωμα να μετατρέψει κάθε βραβείο στο νόμισμα της εκάστοτε περιοχής στην οποία διαμένει ο νικητής του βραβείου με ισοτιμία που θα καθορίζει ο ίδιος ο Χορηγός κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Κάθε βραβείο ή ειδοποίηση για βραβείο που επιστρέφεται στον αποστολέα ως μη παραδοτέο θα συνιστά αποκλεισμό του εν δυνάμει νικητή και θα επιλέγεται εναλλακτικός νικητής σε τυχαία κλήρωση. 7. Συμμόρφωση με τους νόμους Εάν οποιοσδήποτε όρος της κλήρωσης βραβείων θεωρηθεί ότι παραβιάζει οποιονδήποτε ομοσπονδιακό, πολιτειακό ή τοπικό νόμο, κανονισμό ή διάταγμα θα τροποποιείται έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τους εν λόγω νόμους, και δεν θα επηρεάζεται η ισχύς και η εφαρμογή κανενός άλλου όρου. Εάν ο Χορηγός υποχρεώνεται από τον ισχύοντα ομοσπονδιακό, πολιτειακό ή τοπικό νόμο, κανονισμό ή διάταγμα, ή από ενέργειες κάποιας διοικητικής υπηρεσίας, να διακόψει την προσφορά της κλήρωσης σε οποιαδήποτε περιοχή, ο Χορηγός επιφυλάσσεται του δικαιώματος (i) να διακόψει οριστικά την κλήρωση σε ολόκληρη την εν λόγω περιοχή, ή/και (ii) να ακυρώσει και να αφαιρέσει από την κλήρωση κάθε ή/και όλες τις συμμετοχές υποψηφίων που διαμένουν στην εν λόγω περιοχή, χωρίς ρήτρα και χωρίς καμία υποχρέωση στους συμμετέχοντες στην κλήρωση. Όλοι οι φόροι επιβαρύνουν τους νικητές. 8. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ. Καμία αδυναμία ή καθυστέρηση άσκησης εκ μέρους του Χορηγού οποιουδήποτε δικαιώματος, ισχύος ή προνομίου που παραχωρείται από αυτούς τους επίσημους κανόνες δεν θα εκληφθεί ως αποποίηση. Δεν θα τεθεί σε ισχύ καμία παραίτηση από οποιονδήποτε όρο των παρόντων επίσημων κανόνων ή από οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρέωση κάθε συμβαλλόμενου μέρους σύμφωνα με αυτούς τους επίσημους κανόνες, παρά μόνο εάν προκύπτει από έγγραφο που έχει υπογραφεί από το συμβαλλόμενο μέρος που αποποιείται τη συμμόρφωση, και κάθε τέτοια δήλωση αποποίησης θα εφαρμόζεται μόνο στην εκάστοτε συγκεκριμένη περίσταση και για το συγκεκριμένο σκοπό που δηλώνεται εγγράφως. 9. Αποζημίωση Με τη συμμετοχή στην παρούσα κλήρωση, ο συμμετέχων αποδεσμεύει και απαλλάσσει ρητά όλες τις οντότητες της κλήρωσης από κάθε ευθύνη (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και δαπανών δικηγόρων) σχετικά με (1) τη συμμετοχή στην κλήρωση και (2) την αποδοχή και χρήση ή κατάχρηση κάθε απονεμημένου βραβείου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό όλων των ευθυνών για ζημία σε περιουσία, σωματική βλάβη ή θάνατο κατά τη χρήση ή κατάχρηση οποιουδήποτε βραβείου. Αποδεχόμενος ένα βραβείο, ο νικητής παραιτείται του δικαιώματός του (1) να διεκδικήσει ως κόστος της απονομής του βραβείου το κόστος για την επαλήθευση και εξαργύρωση ή για τη μετάβαση στο καθορισμένο μέρος για την εξαργύρωση του εν λόγω βραβείου, και (2) να εγείρει αξίωση για οποιαδήποτε ευθύνη (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και αμοιβών δικηγόρων) που ενδέχεται να προκύπτει από την εξαργύρωση ή την επιδίωξη εξαργύρωσης του εν λόγω βραβείου (συμπεριλαμβανομένης κάθε σχετικής μετάβασης στο καθορισμένο μέρος).

5 Κανένα στοιχείο των παρόντων επίσημων κανόνων δεν εξαιρεί ούτε περιορίζει την ευθύνη κανενός από τα συμβαλλόμενα μέρη (α) για θάνατο ή σωματική βλάβη που οφείλεται σε αμέλεια του εν λόγω μέρους, ή (β) για απάτη. 10. Περιορισμός ευθύνης Ο ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ». Ο ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΕΝ ΔΙΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ή Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ: (I) ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Ή ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ, (II) ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Ή ΣΦΑΛΜΑΤΑ, Ή (III) ΘΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ Ή ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ. Ο ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Ο ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Ή ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΤΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΦΗΜΗΣ) ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΙΤΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ ΕΙΤΕ ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ή ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΓΝΩΣΤΟ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ Ή ΑΦΟΡΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ) ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΕ Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΩΣ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΥΤΕ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. 11. Μάρκετινγκ Η αποδοχή του βραβείου συνιστά άδεια για χρήση του ονόματος, της πόλης και της χώρας διαμονής του νικητή στη Λίστα Νικητών. Οι οντότητες της κλήρωσης δεν θα φέρουν καμία ευθύνη για τεχνικά ή τυπογραφικά σφάλματα ή παραλείψεις ή σφάλματα ή παραλείψεις απεικόνισης και έκδοσης σε οποιοδήποτε υλικό μάρκετινγκ ή σε αυτούς τους επίσημους κανόνες. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, επανατύπωση ή δημοσίευση σε άλλο μέσο μέρους ή όλης της παρούσας προσφοράς σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την έγγραφη άδεια του χορηγού. 12. Προστασία δεδομένων Ο Διαχειριστής θα συγκεντρώσει εκ μέρους του Χορηγού τα προσωπικά σας στοιχεία όταν θα υποβάλετε αίτηση για συμμετοχή στην κλήρωση. Ο Διαχειριστής ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για λογαριασμό και εκ μέρους του Χορηγού ως ελεγκτή δεδομένων. Τα συλλεχθέντα στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της διαχείρισης της παρούσας κλήρωσης και υπόκεινται στην Πολιτική απορρήτου του Χορηγού στην οποία μπορείτε να

6 μεταβείτε κάνοντας κλικ στη φράση «δήλωση απορρήτου» στη διεύθυνση και στην Πολιτική απορρήτου του Διαχειριστή, η οποία διατίθεται μέσω του συνδέσμου «Πολιτική απορρήτου» στη διεύθυνση https://www.fordcvp.com/privacy/privacypolicy_gr.pdf. Ο Διαχειριστής και ο Χορηγός μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία που διαθέτουν για τους συμμετέχοντες με τους παρακάτω τρόπους: (i) για να επιτρέψουν τη συμμετοχή των υποψηφίων στην κλήρωση, (ii) για να ειδοποιήσουν τους συμμετέχοντες, ως είναι αναγκαίο, σχετικά με την κλήρωση, (iii) για να ειδοποιήσουν τους συμμετέχοντες, ως είναι αναγκαίο, για αλλαγές στις υπηρεσίες. Με τη συμμετοχή τους στην κλήρωση, οι κάτοικοι του Ελλάδα αποδέχονται και συμφωνούν με τη διαβίβαση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων εκτός της Ε.Ε. που σημαίνει ότι δεν θα προστατεύονται από τους ίδιους νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύουν εντός της Ε.Ε. Για τυχόν ερωτήσεις, σχόλια και αιτήματα σχετικά με την προστασία δεδομένων, τη χρήση προσωπικών δεδομένων από το Διαχειριστή και το Χορηγό πρέπει να απευθύνεστε σε Ford CVP Team, Maritz Research Limited, Artisan, Hillbottom Road, High Wycombe, Bucks, HP12 4HJ, United Kingdom. 13. Εφαρμοστέο δίκαιο Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι κάθε διαφωνία, αξίωση και λόγος προσφυγής που αφορά ή σχετίζεται με την παρούσα κλήρωση ή το απονεμημένο βραβείο, καθώς και όλα τα ζητήματα και οι ερωτήσεις που αφορούν την εγκυρότητα, την ερμηνεία και την εκτελεσιμότητα των επίσημων κανόνων θα διέπονται από το αγγλικό δίκαιο και θα επιλύονται μεμονωμένα χωρίς την προσφυγή σε συλλογική αγωγή οποιουδήποτε είδους, και αποκλειστικά σε καθ ύλην αρμόδιο δικαστήριο της Αγγλίας. 14. Τροποποιήσεις Ο Χορηγός/Διαχειριστής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, σε τροποποίηση των παρόντων επίσημων κανόνων οποιαδήποτε στιγμή. 15. Στοιχεία επικοινωνίας Χορηγός της παρούσας κλήρωσης είναι η Ford Motor Company Limited [Ford Motor Company Limited, Eagle Way, Brentwood, Essex, CM13 3BW, United Kingdom] και διαχειριστής είναι η Maritz [Maritz Research Limited, Artisan, Hillbottom Road, High Wycombe, Bucks, HP12 4HJ, United Kingdom].

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ENDGAME ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΈΚΔΟΣΗ: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ENDGAME ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΈΚΔΟΣΗ: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Επίσημοι Κανόνες, Όροι και Προϋποθέσεις του διαγωνισμού Endgame Με τη συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε τμήμα του διαγωνισμού Endgame (εφεξής ο «Διαγωνισμός») αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro

Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ TREND MICRO ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird (/) Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird Για την εξασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των συναλλαγών σας δημιουργήσαμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής αγοράς Truckbird. Για να προχωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η εδρεύουσα στην Ελλάδα, Μεταμόρφωση Αττικής (Αριστοτέλους 19-21) εταιρεία, «MONDELEZ EUROPE SERVICES GmbH - Υποκατάστημα Ελλάδος», (εφεξής η «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Δικαιώματα Τελικού Χρήστη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ UPS Έκδοση UTA05072014 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ»

Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ» Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ» ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εφεξής η «ΕΚΤ») διοργανώνει, από τις 23 Σεπτεμβρίου 2014 στις 11.00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 19 Ιανουαριου στις 13:00 π.μ. 1. H Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» που εδρεύει στo Χαλάνδρι, Λ.Πεντέλης 73 και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις («Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαφημιστικής Παραγγελίας»), εφαρμόζονται σε κάθε Εντολή Ανάθεσης Διαφημιστικής

Διαβάστε περισσότερα

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Το Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση», που εδρεύει στην Αθήνα (Μασσαλίας 22) και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας αυτού κ.

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού « «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Η σελίδα που θα τρέξει ο διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW» 1) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Καλώς ήρθατε στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας του ΕΣΕΑΠ (εφεξής "Όροι Χρήσης"). Παρακαλούµε διαβάστε αυτούς τους όρους χρήσης προσεκτικά. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) Ο κ. Ιωάννης Οικονόμου, με διακριτικό τίτλο «Antithesis Group», ο οποίος στη συνέχεια της σύμβασης αυτής θα αποκαλείται «Πάροχος», διαθέτει μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΙΑΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ Α ΕΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΧΤΕΙΤΕ, ΠΑΤΩΝΤΑΣ "YES" ("ΝΑΙ") ΠΑΡΑΚΑΤΩ.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΙΑΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ Α ΕΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΧΤΕΙΤΕ, ΠΑΤΩΝΤΑΣ YES (ΝΑΙ) ΠΑΡΑΚΑΤΩ. happy Συµφωνία Παροχής ιαδικτυακών Υπηρεσιών BlackBerry στον Τελικό Χρήστη Η Α ΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BLACKBERRY INTERNET SERVICE ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ. ΕΑΝ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ,

Διαβάστε περισσότερα

23:59:59. Όροι συµµετοχής

23:59:59. Όροι συµµετοχής Όροι συµµετοχής 1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία εδρεύει στον Δήµο Αµαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 9, και

Διαβάστε περισσότερα

WorldVentures Marketing, LLC ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ

WorldVentures Marketing, LLC ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ WorldVentures Marketing, LLC ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 2 WorldVentures Marketing, LLC Πολιτικές και Διαδικασίες Πίνακας περιεχομένων ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Η αποστολή της Εταιρείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ( ΣΥΜΒΑΣΗ ) ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα