Προσδιορισμός του τόπου εγκατάστασης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο Διαδίκτυο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσδιορισμός του τόπου εγκατάστασης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο Διαδίκτυο"

Transcript

1 Προσδιορισμός του τόπου εγκατάστασης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο Διαδίκτυο Σπύρος Τάσσης LLM Δικηγόρος ΔΣΑ I. Το πρόβλημα του παγκόσμιου χωριού Το Ιντερνετ αποτελεί σίγουρα το νέο Ελντοράντο για κάθε είδους επιχειρηματικότητα και δραστηριότητα. Η ευρεία ανάπτυξη της χρήσης του, η ευκολία στην προσέγγιση μεγάλου αριθμού πελατών αλλά και το σχετικά μικρό κόστος εκκίνησης μίας επιχείρησης στο Ιντερνετ, αποτελούν τους κύριους λόγους που οδηγούν πολλές επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται είτε παράλληλα είτε αποκλειστικά στο διαδίκτυο. Η επιχειρηματική δραστηριότητα (και γενικά η δραστηριότητα) μπορεί να είναι είτε άμεση (ηλεκτρονικό εμπόριο) είτε έμμεση (δωρεάν υπηρεσίες με προβολή διαφημίσεων), παθητική (απλή ανάρτηση περιεχομένου και πληροφοριών), ενεργητική (προτροπή για συμμετοχή και συναλλαγή) ή διαδραστική (αλληλενέργεια παρόχου υπηρεσίας και χρηστών). Το διαδίκτυο, εξάλλου, αποτελεί ένα τεράστιο χώρο διακίνησης περιεχομένου το οποίο θα πρέπει να διανέμεται και κυκλοφορεί βάσει ορισμένων κανόνων. Η νέα αυτή μορφή επιχειρηματικής δράσης οδηγεί στην ανάγκη ρύθμισης της σχετικής δραστηριότητας, ώστε αφενός να υπάρχει αποτελεσματική έννομη προστασία όλων των εμπλεκομένων αλλά και των συναλλακτικών ηθών και αφετέρου να διασφαλίζεται ένα περιβάλλον χωρίς στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό που θα προκαλούσε η τυχόν μη ρύθμιση ή διακριτική μεταχείριση της διαδικτυακής δραστηριότητας. Για να μπορέσουμε όμως να εφαρμόσουμε κανόνες θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιος έχει δικαιοδοσία σε μία δεδομένη διαδικτυακή δραστηριότητα. Και για να βρούμε τη δικαιοδοσία θα πρέπει να γνωρίζουμε τον τόπο ή, τέλος πάντων, τον «οιονεί» τόπο αυτής. Η απάντηση δεν είναι καθόλου εύκολη και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το ζήτημα της διακυβέρνησης του διαδικτύου (internet governance) έχει προκαλέσει ισχυρότατες διαμάχες και προβλήματα ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Σε ότι αφορά τον «πραγματικό» κόσμο η εγκατάσταση κάθε επιχείρησης τεκμαίρεται από την διεύθυνση έδρας της. Συνακόλουθα αυτός ο τόπος θα χρησιμοποιηθεί

2 156 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ καταρχήν για τη νομική, φορολογική κλπ. αντιμετώπιση της διαδικτυακής επιχείρησης. Στον «εικονικό» όμως κόσμο του διαδικτύου ποιός τεκμαίρεται ως τόπος εγκατάστασης στις περιπτώσεις που μία επιχείρηση, που διαθέτει μέσω σχετικής ιστοσελίδας πρόσβαση σε υπηρεσίες και περιεχόμενο δεν εδρεύει ήδη στην Ελλάδα (και άρα δεν έχει ήδη την εγκατάσταση της στην Ελλάδα), αλλά δραστηριοποιείται μόνο στο διαδίκτυο; Επίσης τί γίνεται στην περίπτωση που μία επιχείρηση δεν έχει εγκατάσταση έδρας ή υποκατάστημα στην Ελλάδα αλλά οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της είναι προσβάσιμο από έλληνες; Ποιο ρόλο παίζει το όνομα χώρου (top level domain), το που είναι εγκατεστημένοι οι υπολογιστές που φιλοξενούν την συγκεκριμένη ιστοσελίδα και το αγοραστικό κοινό προς το οποίο απευθύνεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα; ΙΙ. Το θεσμικό πλαίσιο Από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο δεν φαίνεται να υπάρχει μία σαφής και ξεκάθαρη απάντηση στα ζητήματα αυτά. Εξάλλου και οι διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΟΣΑ δεν έχουν καταφέρει, μέχρι στιγμής, να καταλήξουν ποιος είναι ο τόπος εγκατάστασης διαδικτυακών επιχειρήσεων ειδικά όταν δεν υφίσταται παράλληλα και πραγματική εγκατάσταση σε κάποια δικαιοδοσία. Σε ότι αφορά την ΕΕ, η γενική αρχή του ενωσιακού δικαίου είναι ότι οι υπηρεσίες και η πρόσβαση στις υπηρεσίες της ΚτΠ δεν θα πρέπει να περιορίζεται 1 ανεξάρτητα από τον τόπο παροχής. Συνεπώς η καταρχήν δυσκολία είναι ότι ο τόπος δράσης δεν είναι απαραίτητα και τόπος εγκατάστασης. Στη Σύμβαση της Ρώμης Ι, (στους όρους 3.3 και 6) προβλέπεται ότι πέρα από την ελευθερία των μερών και τις ειδικές διατάξεις για κάποιες κατηγορίες συναλλαγών μία έννομη σχέση πρέπει να διέπεται από το δίκαιο της χώρας με την οποία η έννομη σχέση συνδέεται στενά. Το ποια είναι όμως τα κριτήρια που συνδέουν μία έννομη σχέση με ένα τόπο δεν είναι εύκολο να εξακριβωθεί στα πλαίσια μίας διαδικτυακής επιχείρησης. Πολύτιμος βοηθός όμως σε αυτή την αναζήτηση μπορεί να είναι η ρύθμιση ενός τομέα που δύναται να παρέχει υπηρεσίες χωρίς οιαδήποτε επιχειρηματική δομή 1. Βλ. άρθρο 3 ΠΔ 131/2003: «Η ανάληψη και η άσκηση δραστηριότητας φορέα παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας είναι ελεύθερη με την επιφύλαξη των καθεστώτων έγκρισης που δεν αφορούν ειδικά και αποκλειστικά τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας ή των καθεστώτων έγκρισης που προβλέπονται στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν 2867/2000 (Α 273) και το ΠΔ 157/1999 (Α 153), ως ισχύουν.

3 ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΣΗΣ 157 και πραγματικό τόπο παροχής και η αναλογία της διαδικτυακής παρουσίας με τη θεωρία της «εκπομπής» δεν είναι μόνο προφανής αλλά και η πλέον ικανή να παράγει αναλογίες και συμπεράσματα. Είναι ο τομέας των οπτικοακουστικών υπηρεσιών και της διακίνησης περιεχομένου και θα δούμε παρακάτω ποιες ρυθμίσεις του μπορούμε ίσως να δανειστούμε. Ας δούμε όμως καταρχήν αν η ρύθμιση της δικαιοδοσίας μπορεί να μας βοηθήσει στην αναζήτηση του τόπου εγκατάστασης. Α. Η κατά τόπο Δικαιοδοσία ως τεκμήριο εγκατάστασης: Σύμβαση Ρώμης (Ι και ΙΙ) και Σύμβαση Βρυξελλών Το άρθρο 33 ΚΠολΔ προβλέπει ειδική συντρέχουσα δωσιδικία ορίζοντας ότι «διαφορές που αφορούν την ύπαρξη ή το κύρος δικαιοπραξίας εν ζωή και όλα τα δικαιώματα που πηγάζουν από αυτήν, μπορούν να εισαχθούν και στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος όπου καταρτίστηκε η δικαιοπραξία ή όπου πρέπει να εκπληρωθεί η παροχή». Σε ότι αφορά τη διαδικτυακή δικαιοπραξία, δηλαδή, η ακριβής διατύπωση της εκάστοτε συγκεκριμένης ιστοσελίδας, η οποία και μόνο είναι σε θέση να αποκαλύψει την τυχόν δικαιοπρακτική βούληση και πρόθεση δέσμευσης του φορέα της σχετικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, αποτελεί αποφασιστικό κριτήριο ώστε να μπορεί να γίνει λόγος τουλάχιστον για πρότασή για την κατάρτιση σύμβασης 2. Για το ποινικό σύστημα (και τις αδικοπραξίες, Ρώμη ΙΙ στο 4) ένα αδίκημα θεωρείται ότι τελέστηκε τόσο στον τόπο που εκδηλώθηκε η αξιόποινη συμπεριφορά όσο 2. Βλ. Αντωνία Γ. Κοντογεωργάκη «Η διεθνής δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο στις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές», Διπλωματική Εργασία, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο & Ευρωπαϊκή Ενοποίηση», Πάντειο Πανεπιστήμιο 2007, σελ. 42 όπου παραπέμπει σε Λιναρίτη 343 επ, όπου γίνεται αναφορά και στο άρθρο 10 παρ. 1 εδ. α -β ΠΔ 131/2003 (άρθρο 11 Οδηγία 2000/31/ΕΚ), σύμφωνα με το οποίο «...όταν ένας αποδέκτης υπηρεσίας προβαίνει σε παραγγελία με τεχνολογικά μέσα, ισχύουν οι ακόλουθες αρχές: α) ο φορέας παροχής υπηρεσιών οφείλει να αποστείλει αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας του αποδέκτη χωρίς περιττή καθυστέρηση και με ηλεκτρονικά μέσα, β) η παραγγελία και το αποδεικτικό παραλαβής θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί όταν τα μέρη στα οποία απευθύνονται έχουν πρόσβαση σ αυτά». Σχετικά επισημαίνεται ότι η «παραγγελία» μπορεί να νοηθεί είτε ως πρόταση του αποδέκτη της υπηρεσίας για κατάρτιση της σύμβασης είτε ως αποδοχή της πρότασης του φορέα μέσω Διαδικτύου. Συνεπώς, καθοριστικό θα είναι το χρονικό σημείο περιέλευσης της δήλωσης αποδοχής στον προτείναντα, για την οποία απαιτείται να τεκμηριώνεται η πρόσβασή του στη δήλωση αποδοχής. Κατά την άποψη του συγγραφέα, πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου θα σημαίνει αντικειμενική δυνατότητα γνώσης -όχι όμως αναγκαστικά και γνώση- ορισμένης δήλωσης, η οποία έχει εισέλθει στην τεχνολογική υποδομή του Δια-δικτύου που χρησιμοποιεί και εξουσιάζει ο αποδέκτης της.

4 158 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ και στον τόπο που επήλθαν τα αποτελέσματα της. Θα μπορούσε ενδεχομένως, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα καθορισμού της διεθνούς δικαιοδοσίας, να προωθηθεί λύση αντίστοιχη με αυτή που ισχύει για τα αδικήματα του τύπου, όπου τόπος τέλεσης του αδικήματος θεωρείται ο τόπος εγκατάστασης του εκδότη του επιλήψιμου δημοσιεύματος ή του παραγωγού της επιλήψιμης εκπομπής, τόπος δε επελεύσεως του ζημιογόνου αποτελέσματος ο τόπος (τόποι) κυκλοφορίας του εντύπου ή μετάδοσης της εκπομπής, εκδήλωσης δηλ. του ζημιογόνου γεγονότος 3. Η ρύθμιση όμως αυτή αφενός διευρύνει εξαιρετικά τις επιλογές του τόπου δικαιοδοσίας όταν μιλάμε για διαδίκτυο και αφετέρου αφήνει έξω ένα μεγάλο μέρος της δράσης που αφορά μπλόγκς και ηλεκτρονικά κοινωνικών δίκτυα τα οποία σύμφωνα με την νομολογία δεν αποτελούν Τύπο 4. Στα κείμενα της ΕΈ προβλέπεται ρητά η αρχή pacta sunt servanta και άρα η ελευθερία των μερών σε μία συναλλαγή να επιλέξουν τη δικαιοδοσία. Με το 4 όμως της Ρώμης Ι εισάγεται η έννοια της «συνήθους διαμονής» ή της «κεντρικής διοίκησης» για τα νομικά πρόσωπα, για την εξεύρεση του εφαρμοστέου δικαίου. Η εν λόγω αρχή παρουσιάζει τα εξής προβλήματα: 1ον. Προϋποθέτει την ύπαρξη συμβατικής σχέσης (σκέψη 24 της Ρώμη Ι και 15.1 ΚανΒρυξ) και 2ον. Δεν μπορεί να ισχύσει εφόσον δεν έχουμε διακριτή «χαρακτηριστική παροχή» (characteristic performance) ή εφόσον η έννομη σχέση συνδέεται με συγκεκριμένη δικαιοδοσία (κυρίως όροι 3 και 6 πρώην 7). Επιπροσθέτως για δραστηριότητες που αναπτύσσονται μόνο διαδικτυακά είναι εξαιρετικά δύσκολο εφαρμόσουμε οποιαδήποτε από αυτές τις κατευθύνσεις και ιδίως το 15.1.γ της ΣυμΒρυξ αφού δεν είναι σαφές προς ποια κράτη κατευθύνεται η επαγγελματική δραστηριότητα. Στις ΗΠΑ γενική αρχή για την εξεύρεση του σε ποιόν κατευθύνεται μία δεδομένη δραστηριότητα και η κατά τόπον δικαιοδοσία χρησιμοποιούν το κριτήριο του αν ένας ιστοχώρος παρέχει περιεχόμενο ενεργητικά, παθητικά ή διαδραστικά. Στα πλαίσια μάλιστα των ολοένα και πιο διαδραστικών ιστοχώρων τα Δικαστήρια στις ΗΠΑ αποφεύγουν να προσδιορίσουν δικαιοδοσία άλλη από την δικαιοδοσία του τόπου εγκατάστασης εφόσον ο ιστοχώρος παρέχει μόνο πληροφορίες για μία υπηρεσία χωρίς πραγματικά να την παρέχει. Στην πιο χαρακτηριστική μάλιστα υπόθεση, την Zippo Manufacturing Co. v. Zippo Dot Com 5, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο αποφάσισε ότι η κατά τόπον αρμοδιότητα κρίνεται σε άμεση αναλογία με το είδος της εμπορικής δραστηριότητας που ασκεί μία συγκεκριμένη διαδικτυακή 3. Αντωνία Γ. Κοντογεωργάκη, ο.π. 4. Βλ. κυρίως ΠΠρΠΕΙΡ 4980/2009 (ΔiΜΕΕ 1/2010 σελ. 101 επ.) και ΜΠρΡοδόπης 44/2008 (ΔiΜΕΕ 2009, σελ. 209 επ.) με σχόλια Σπ. Τάσση. 5. Zippo Mfg. Co. v. Zippo Dot Com, Inc., 952 F.Supp (W.D. Pa. 1997).

5 ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΣΗΣ 159 επιχείρηση 6. Ως «παθητική» εννοείται μία ιστοσελίδα όταν παρέχει μόνο πληροφορίες, ως «ενεργητική» αυτή που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια συναλλαγών και την πώληση υπηρεσιών ή προϊόντων και ως «διαδραστική» όταν οι χρήστες ανταλλάσσουν πληροφορίες και δεδομένα με την επιχείρηση και ανάλογα με το εύρος της έκθεσης σε έννομη συμπεριφορά άλλων δικαιοδοσιών. Υπάρχουν βέβαια δραστηριότητες για τις οποίες όλη αυτή η ανάλυση για τον τόπο δράσης περιττεύει, αφού διώκονται γενικώς. Για παράδειγμα η πώληση όπλων ή η προτροπή σε εξέγερση κ.λπ. Το πρόβλημα ανακύπτει στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που για μία δικαιοδοσία δεν είναι παράνομες αλλά για άλλες αποτελούν αδικήματα. Για παράδειγμα η διακίνηση υλικού ή ακόμα και ιδεών που συνδέεται με τους Ναζί είναι παράνομη στη Γερμανία και σε πολλές περιοχές της Ευρώπης αλλά σχετικά προϊόντα και σχόλια είναι πολύ εύκολο να διακινούνται μέσω διάφορων διαδικτυακών εταιρειών, όπως η Ebay και η USENet. Και μπορεί να μην πωληθεί τελικά ένα τέτοιο προϊόν στη Γερμανία, όμως οι σχετικές αναρτήσεις σε κοινωνικά δίκτυα, μπλογκς και φόρουμς από κάθε πολίτη είναι εύκολα προσβάσιμες. Αντίστοιχα δύσκολο, είναι να γίνει δίωξη αμερικανού πολίτη για σχετικές αναρτήσεις του αφού στις ΗΠΑ δεν θα δέχονταν ποτέ μία τέτοια παρέκταση της δικαιοδοσίας της Γερμανίας. Η αλήθεια είναι πάντως ότι από άποψη ΙΔΔ οι κανόνες δικαιοδοσίας στις περισσότερες χώρες της δύσης μοιάζουν μεταξύ τους και συμπυκνώνονται στα εξής κριτήρια: α. αποδοχή της δικαιοδοσίας από το υποκείμενο, β. συνήθης τόπος παροχής υπηρεσιών, γ. τοπική αρμοδιότητα για μία συγκεκριμένη συμπεριφορά ή δραστηριότητα, δ. το υποκείμενο δραστηριοποιείται σε τρίτο τόπο αλλά τα αποτελέσματα της δράσης του έχουν άμεσο αντίκτυπο στον τόπο της δικαιοδοσίας, και ε. το τοπικό δίκαιο εφαρμόζεται μόνο για μία συγκεκριμένη χρήση και την επίδικη υπηρεσία 7. Η διαφορά μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ βρίσκεται στο ότι στις ΗΠΑ η προσέγγιση είναι το κριτήριο του αποτελέσματος μίας δράσης και του καταναλωτικού κοινού που στοχεύει μία διαδικτυακή δραστηριότητα, ενώ στην ΕΕ υιοθέτησαν γενικές αρχές βασισμένες στα υπάρχοντα κριτήρια τοπικής δικαιοδοσίας σε μία προσπάθεια να ενισχύσουν το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν τα γενικώς κρατούντα για τη δικαιοδοσία στις συμβατικές σχέσεις, όπως ισχύουν ήδη για τις κοινές συναλλαγές Standards for Internet Jurisdiction 7. Principles of Jurisdiction by Betsy Rosenblatt domain/betsy.html 8. «Obstacles and Solutions to Internet Jurisdiction, A Comparative Analysis of the EU and US laws», Dr Faye Fangfei Wang, Lecturer in Law, Bournemouth University, Journal of

6 160 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο τόπος που ορίζεται ως δικαιοδοσία για μία συναλλαγή δεν είναι δυνατόν να προσδιορίσει ή αλλάξει αυτό που θεωρείται ως τόπος εγκατάστασης του υποκειμένου. Κάτι που γίνεται εμφανέστατο στην νέα αγορά του cloud computing, όπου τείνει να επικρατήσει ότι δικαιοδοσία σε ότι αφορά την ευθύνη για αποζημίωση, την ιδιωτικότητα και το απόρρητο έχουν οι αρχές του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένα τα υπολογιστικά συστήματα που φιλοξενούν τα δεδομένα. Τέλος είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και οι διατάξεις της Ρώμης Ι και ΙΙ που εισάγουν πιο καινοτόμες ρυθμίσεις σχετικά με τη δικαιοδοσία από τον ΚανΒρυξ δεν εφαρμόζονται στις εμπορικές πράξεις που ενεργούνται στο διαδίκτυο, όπου, όπως θα δούμε, εφαρμόζεται αποκλειστικά η σχετική οδηγία 31/2000. Β. Η γενική αρχή της «χώρας προέλευσης» ως κριτήριο εγκατάστασης. Δάνεια από τη νομοθεσία των οπτικοακουστικών υπηρεσιών Έτσι λοιπόν ερχόμαστε στην γενική αρχή που κατεξοχήν χρησιμοποιείται στην ΕΕ. Η γενική αρχή της «χώρας προέλευσης», εφαρμόζεται σε περίπτωση δραστηριότητας που παράγεται σε μία χώρα αλλά είναι προσβάσιμη και από άλλη χώρα και δηλώνει ότι το εφαρμοστέο δίκαιο είναι εκείνο της χώρας όπου πράγματι παράγεται η δραστηριότητα αυτή. Συνεπείς στην προσπάθεια μας να βρούμε αναλογία με την αγορά των οπτικοακουστικών υπηρεσιών, διαπιστώνουμε ότι η αρχή της «χώρας προέλευσης» αποτελεί επίσης μία από τις θεμελιώδεις αρχές της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ «για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων», που επιβεβαιώνεται στην Οδηγία 65/2007 και υποδεικνύει ότι εφόσον η δραστηριότητα παράγεται στην Ελλάδα, είναι εύλογο ότι δεν τίθεται θέμα νομιμότητας της εφαρμογής. Εξ αντιδιαστολής, λοιπόν, δεν θεωρείται ως τόπος προέλευσης η Ελλάδα για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο χωρίς να είναι εγκαταστημένες στην Ελλάδα ακόμα και αν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι στα Ελληνικά ή προσβάσιμο στην Ελλάδα. Η άποψη αυτή επιτείνεται και από το γεγονός ότι σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΔΕΚ κάτι τέτοιο θα αποτελούσε παράβαση της αρχής της ελεύθερης διακίνησης υπηρεσιών του άρθρου 49ΕΚ (βλ. μεταξύ άλλων ΔΕΚ C 42/07, Bwin International Ltd κατά Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 9 ). International Commercial Law and Technology Vol. 3, Issue 4 (2008) 9. Αιτιολ. σκέψη 52: «Δεν αμφισβητείται ότι ρύθμιση κράτους μέλους η οποία απαγορεύει στους παρέχοντες υπηρεσίες εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη, να προσφέρουν υπηρεσίες εντός

7 ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΣΗΣ 161 Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την αρχή της χώρας προέλευσης δύναται να υποστηριχθεί, ότι τόπος εγκατάστασης μίας δραστηριότητας στο διαδίκτυο μπορεί να θεωρηθεί και ο τόπος εγκατάστασης των φυσικών προσώπων που είναι κρίσιμα για τον του πάροχο των σχετικών υπηρεσιών, όπως το «φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τη συντακτική ευθύνη για την επιλογή του οπτικοακουστικού περιεχομένου της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων και που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτό οργανώνεται» 10. Για τους σκοπούς λοιπόν της ρύθμισης της Oδηγίας 65/ , ένας πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος σε ένα κράτος μέλος στις εξής περιπτώσεις: α) ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων έχει τα κεντρικά γραφεία του σε αυτό το κράτος μέλος και οι συντακτικές αποφάσεις για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων λαμβάνονται στο κράτος μέλος αυτό. β) εάν ένας πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων έχει τα κεντρικά γραφεία του σε ένα κράτος μέλος αλλά οι συντακτικές αποφάσεις για την υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων λαμβάνονται σε άλλο κράτος μέλος, ο πάροχος αυτός θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος στο οποίο εργάζεται ένα σημαντικό τμήμα του προσωπικού του που ασχολείται με τη δραστηριότητα της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων εάν ένα σημαντικό τμήμα του προσωπικού του, το οποίο ασχολείται με τη δραστηριότητα της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων, εργάζεται σε καθένα από τα κράτη μέλη αυτά, ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος όπου έχει τα κεντρικά γραφεία του εάν ένα σημαντικό τμήμα του προσωπικού που ασχολείται με τη δραστηριότητα της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων, δεν εργάζεται σε κανένα από αυτά τα κράτη μέλη, ο πάροχος υπηρεσιών μέσων θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος στο οποίο άρχισε, για πρώτη φορά, τη δραστηριότητά του, σύμφωνα με το δίκαιο εκείνου του κράτους μέλους, εφόσον διατηρεί σταθερό και πραγματικό δεσμό με την οικονομία του ίδιου κράτους μέλους. γ) εάν ένας πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων έχει τα κεντρικά γραφεία του σε ένα κράτος μέλος, αλλά οι αποφάσεις για την υπηρεσία οπτικοακουτου εν λόγω κράτους μέσω του Διαδικτύου συνιστά περιορισμό της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, την οποία εγγυάται το άρθρο 49 ΕΚ (βλ., υπό το πνεύμα αυτό, απόφαση της 6ης Νοεμβρίου 2003, C-243/01, Gambelli κ.λπ., Συλλογή 2003, σ. Ι-13031, σκέψη 54)». Βλ. και ΠΔ 131/2003, άρθρο Οδηγία 65/2007, Άρθρο 1.2.δ. 11. Άρθρο 1.3.3

8 162 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ στικών μέσων λαμβάνονται σε τρίτη χώρα, και αντιστρόφως θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, εφόσον ένα σημαντικό τμήμα του προσωπικού του το οποίο ασχολείται με τη δραστηριότητα της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων εργάζεται σε αυτό το κράτος μέλος 12. Για τις περιπτώσεις λοιπόν επιχειρηματικής δράσης που δύναται να υπαχθεί, είτε απευθείας, είτε επαγωγικά, στις ρυθμίσεις της Οδηγίας αυτής είναι σημαντική η διαπίστωση της ύπαρξης συντακτικής ομάδας και συντακτικής ευθύνης η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 23 του προοιμίου, καθίσταται ουσιώδης. Γ. Η οδηγία 31/2000 και το ΠΔ 131/2003 για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Το πεδίο εφαρμογής της Oδηγίας 65/2007 ρητά ορίζει ότι δεν καλύπτει την ηλεκτρονική μορφή των εφημερίδων και των περιοδικών ή τη δημοσίευση αυτόνομων κειμένων και γενικώς τις μη οπτικοακουστικές υπηρεσίες. Για τις περιπτώσεις αυτές θα έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις της Οδηγίας 31/2000 και του σχετικού ΠΔ 131/2003, για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, που όμως ρυθμίζει κατά παρόμοιο τρόπο το ποιος είναι ή θεωρείται ο τόπος εγκατάστασης. Στην Οδηγία αυτή η αρχή της «χώρας προέλευσης» σημαίνει ότι ο έλεγχος των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας πρέπει να ασκείται στην πηγή της δραστηριότητας για να προστατεύεται αποτελεσματικά το γενικό συμφέρον όχι μόνο για τους πολίτες της συγκεκριμένης χώρας της αλλά επίσης για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Τονίζει μάλιστα ότι «για τη βελτίωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί επακριβώς η ευθύνη του κράτους μέλους καταγωγής των υπηρεσιών». Στην Οδηγία λοιπόν προβλέπεται ότι «ο προσδιορισμός του τόπου εγκατάστασης του φορέα παροχής των υπηρεσιών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, κατά την οποία η έννοια της εγκατάστασης συνεπάγεται την επ αόριστον ουσιαστική άσκηση οικονομικής δραστηριότητας μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης. Η προϋπόθεση αυτή πληρούται και όταν η εταιρεία έχει συσταθεί για ορισμένο χρόνο. Ο τόπος εγκατάστασης εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες μέσω διεύθυνσης (site) Internet, δεν βρίσκεται εκεί που είναι η τεχνολογία που υποστηρίζει την εν λόγω διεύθυνση ούτε εκεί που παρέχεται πρόσβαση στην εν λόγω διεύθυνση, αλλά εκεί που ασκεί την οικονομική της δραστηριότητα. 12. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια ποιο κράτος μέλος έχει τη δικαιοδοσία, αρμόδιο είναι το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων κατά την έννοια των άρθρων 43 έως 48 της συνθήκης ΕΟΚ.

9 ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΣΗΣ 163 Όταν υπάρχουν πλείονες τόποι εγκατάστασης του ίδιου φορέα, είναι σημαντικό να προσδιοριστεί από ποιο τόπο εγκατάστασης παρέχεται η εν λόγω υπηρεσίας. Όταν είναι δύσκολο να προσδιοριστεί από ποιο τόπο εγκατάστασης παρέχεται η υπηρεσία, ως τόπος εγκατάστασης θεωρείται ο τόπος όπου ο φορέας παροχής υπηρεσιών έχει το κέντρο των δραστηριοτήτων του που συσχετίζονται με την υπηρεσία αυτή. Από τον ορισμό του «Εγκατεστημένου φορέα παροχής υπηρεσιών 13» τεκμαίρεται εξάλλου ότι για την Οδηγία οι έννοιες «μόνιμη εγκατάσταση» και «ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα» ταυτίζονται και διευκρινίζεται ότι «η απλή παρουσία και η χρήση των τεχνικών μέσων και των τεχνολογιών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας δεν συνιστούν εγκατάσταση του φορέα». Συμπερασματικά για την αποτελεσματική εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών και προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια δικαίου για τους φορείς παροχής των υπηρεσιών και για τους αποδέκτες τους, οι εν λόγω υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας υπόκεινται καταρχήν στο νομικό καθεστώς του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Δ. Ο τόπος εγκατάστασης της διαδικτυακής υποδομής (servers) και το όνομα χώρου (domain name) Όπως είδαμε ανωτέρω, στην Οδηγία 31/2000, ειδικώς διασαφηνίζεται ότι η χρήση για την αποθήκευση και προβολή του περιεχομένου μίας ιστοσελίδας μηχανημάτων (servers) που είναι εγκατεστημένα σε μία τρίτη χώρα δεν δύναται να σημαίνει την εγκατάσταση ή να μεταβάλλει την μόνιμη εγκατάσταση του φορέα παροχής υπηρεσιών 14. Επιπροσθέτως και ο ΟΟΣΑ δεν θεωρεί ότι ο τόπος όπου είναι εγκατεστημένα τα μηχανήματα που φιλοξενούν την ιστοσελίδα μίας επιχείρησης ιδρύουν τόπο εγκατάστασης της επιχείρησης αυτής (βλ. OECD 15 : Articles of the Model Convention with Respect to Taxes on Income and on Capital [as they read on 15 July 2005]). Τέλος και η ΕΕΤΤ δεν ορίζει πλέον ειδικώς (όπως στον προηγούμενο Κανονισμό) αλλά από όλο το κείμενο του Κανονισμού διαφαίνεται ότι καταχώρηση ονομάτων 13. Βλ. άρθρο 2.γ. 14. Βλ. σκέψη 19 της Οδηγίας. 15. Βλέπε και «CLARIFICATION ON THE APPLICATION OF THE PERMANENT ESTABLISHMENT DEFINITION IN E-COMMERCE: CHANGES TO THE COMMENTARY ON THE MODEL TAX CONVENTION ON ARTICLE 5» (22 December 2000).

10 164 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ χώρου (top level domain names) με κατάληξη.gr μπορεί να γίνει σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το αν είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα 16. Συνεπώς εφόσον δεν υπάρχει άλλη παρουσία σε έναν συγκεκριμένο τόπο της επιχείρησης (είτε εργαζόμενοι είτε αντιπρόσωποι κλπ.) δεν τεκμαίρεται ότι είτε ο τόπος εγκατάστασης των μηχανημάτων φιλοξενίας των σχετικών ιστοσελίδων είτε η κατοχύρωση ονόματος χώρου θα δύναται να δημιουργεί εγκατάσταση στο τόπο αυτό. Ε. Οι φορολογικές διατάξεις ως κριτήριο για τον εντοπισμό της εγκατάστασης Η γενική αρχή που ακολουθεί ο ΟΟΣΑ είναι ότι η φορολογία των επιχειρήσεων για τις υπηρεσίες που παρέχουν είναι αυτή του τόπου όπου οι υπηρεσίες παρέχονται πραγματικά, εφόσον υπάρχει στο τόπο αυτό μόνιμη εγκατάσταση (ακόμα και αν αυτό αποδεικνύεται από το ότι υπάρχουν στο τόπο αυτό μόνο κάποιοι εργαζόμενοι ή μεταπωλητές τους). Σε διαφορετική περίπτωση δεν θεωρείται ότι έχουν εγκατάσταση στο τόπο αυτό. Στις περιπτώσεις δραστηριοτήτων που ασκούνται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, χωρίς παρουσία μεσαζόντων και συνεπώς χωρίς δημιουργία εγκατάστασης (κύριας ή δευτερεύουσας) δεν προκύπτει ότι τόπος εγκατάστασης δύναται να είναι κάθε τόπος από όπου οι χρήστες του διαδικτύου και των σχετικών υπηρεσιών έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές και ιδίως όταν δεν προκύπτει οιαδήποτε πρόθεση εγκατάστασης στον τόπο αυτό 17. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι οι φορολογικές διατάξεις αδρανούν όταν οι επιχειρήσεις εκτός EE παρέχουν «ηλεκτρονικές» ή «ηλεκτρονικά παρεχόμενες» υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 35α 18 του Κώδικα ΦΠΑ. Η ως άνω ρύθμιση εφαρμόζεται επί των εξής υπηρεσιών: δημιουργία και φιλοξενία ιστοσελίδων, εξ απο στάσεως συντήρηση προγραμμάτων και εξοπλισμού, παροχή λογισμικού και ενημέρωσή του, παροχή εικόνων, κειμένων και πληροφοριών και διάθεση βάσεων δεδομένων, παροχή μουσικής, κινηματογραφικών ταινιών και παιχνιδιών, περιλαμβανομένων των κάθε είδους τυχε ρών παιχνιδιών και παροχή διδασκαλίας εξ αποστάσεως, ενώ η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) ακόμα και αν 16. Κανονισμός ΕΕΤΤ 592/012/ Bλ. μεταξύ άλλων ΔΕΚ C 42/07, Bwin International Ltd κατά Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, αιτιολ. σκέψη Όπως αυτό ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν 3193/2003 (ΦΕΚ Α 266/ «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις ΦΠΑ ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και το 22 του Ν 3763/2009 (ενσωμάτωση Οδηγ. 2008/8/ΕΚ).

11 ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΣΗΣ 165 περιέχει εμπορική επικοινωνία δε σημαίνει υποχρεωτικά ότι πρόκειται για υπηρεσία παρεχόμενη ηλεκτρονικά. Τι προβλέπει λοιπόν ο Κώδικας για τις υπηρεσίες αυτές; Ο τόπος παροχής υπηρεσιών που παρέχονται με ηλε κτρονικό τρόπο: α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο λήπτης μη υποκείμενος στον φόρο είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στο εσωτερικό της χώρας και ο παρέχων έχει την έδρα της επιχείρησής του εκτός της Κοινότητας ή διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση εκτός της Κοινότητας από την οποία παρέχεται η υπηρεσία ή, ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός της Κοινότητας. β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο λή πτης μη υποκείμενος στον φόρο είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός της Κοινότητας και ο παρέχων έχει την έδρα της επιχείρησής του στο εσωτερικό της χώρας ή διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας από την οποία παρέχεται η υπηρεσία ή, ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή στο εσωτερικό της χώρας. Για τη φορολογική νομοθεσία δηλαδή είναι κρίσιμο να εντοπιστεί ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής τόσο του λήπτη της υπηρεσίας όσο και του παρέχοντος. Ο τόπος παροχής υπηρεσιών, για τις ως άνω περιπτώσεις, δηλαδή, θα θεωρείται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα, εφ όσον α) παρέχονται από επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εκτός Ελλάδας αλλά εντός ΕΕ και ο λήπτης έχει εγκατάσταση ή διαμονή στην Ελλάδα ή β) εφόσον παρέχονται από επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εκτός ΕΕ και ο λήπτης της παροχής είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα. Ο τόπος παροχής όμως, των διαφημιστικών υπηρεσιών, δεν θα είναι το εσωτερικό της χώρας στην περίπτωση που παρέχονται από υποκείμενο στον φόρο που έχει την έδρα της επιχείρησης του στο εσωτερικό της χώρας ή διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας από την οποία παρέχεται η υπηρεσία ή, ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στο εσωτερικό της χώρας και ο λήπτης είναι μη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο ο οποίος είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός Κοινότητας 19. Εξάλλου ενώ με την Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ορίζεται ότι ο τόπος εγκατάστασης εταιρίας που παρέχει υπηρεσίες μέσω Internet, δεν 19. Άρθρο 14 παρ. 2, 13, 14 και 15 του Κώδικα ΦΠΑ.

12 166 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ βρίσκεται εκεί που είναι η τεχνολογία που υποστηρίζει την εν λόγω διεύθυνση, ούτε εκεί που παρέχεται πρόσβαση στην εν λόγω διεύθυνση, αλλά εκεί που ασκεί την οικονομική της δραστηριότητα (σκέψη αρ. 19) και οι εν λόγω υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας θα πρέπει να υπόκεινται καταρχήν στο νομικό καθεστώς του κράτους μέλους, στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο φορέας παροχής υπηρεσιών (σκέψη 22), πλην όμως η οδηγία αυτή δεν εφαρμόζεται, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 δ, σε δραστηριότητες των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που αφορούν κάποιες ειδικές δραστηριότητες όπως π.χ. τη συμμετοχή σε τυχερά παιγνίδια 20. Συμπεράσματα και επισημάνσεις Το θέμα της εξεύρεσης του τόπου εγκατάστασης μίας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο και ιδίως όταν δεν υφίσταται ήδη μία πραγματική φορολογική εγκατάσταση, είναι αρκετά περίπλοκο και δυσεπίλυτο, ακόμα και με εφαρμογή της αρχής της «χώρας προέλευσης», που είναι καταφανές ότι αποτελεί κανόνα με καταλυτική επίδραση στα ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου 21. Η γενική αρχή της ελευθερίας του ηλεκτρονικού εμπορίου και των διαδικτυακών υπηρεσιών αλλά και η γενικότερη προσπάθεια για απεξάρτηση του χώρου του διαδικτύου από τους περιορισμούς των εθνικών ρυθμίσεων, έχει οδηγήσει στην χαλάρωση των τομεακών κανονισμών που συναντώνται και επιβάλλονται στις αντίστοιχες δραστηριότητες. Τα πιο ασφαλή κριτήρια είναι τα αρνητικά, δηλαδή αυτά του αποκλεισμού ενός τόπου, ως τόπος εγκατάστασης, παρά της υπαγωγής σε αυτόν. Συνεπώς μία επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και προσφέρει υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου είναι προφανές ότι μπορεί καταρχήν να ρυθμίζεται από το θεσμικό πλαίσιο της χώρας εγκατάστασης της. Το ίδιο θα ισχύει και στις περιπτώσεις που ρητώς ή de lege ferenda μπορούν να ρυθμίζουν οι ρυθμίσεις συγκεκριμένων υπηρεσιών όπως οι οπτικοακουστικές. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όμως, η εξεύρεση με βεβαιότητα του τόπου εγκατάστασης και άρα του εφαρμοστέου δικαίου φαίνεται να είναι ακόμα ασαφής και δύσκολη. 20. ΜΠρΑθ 7055/2010 (Τμήμα Ασφαλιστικών μέτρων). 21. Αντωνία Γ. Κοντογεωργάκη, ό.π.

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κος ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. Κα ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ζ. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΜΠΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012 Περίληψη: Προστασία έργων πνευματικών δημιουργών (μουσικών, στιχουργών, συνθετών κ.λπ.) από την παράνομη αντιγραφή τους μέσω του διαδικτύου (internet)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας Ημερομηνία δημοσίευσης 3 Απριλίου 2014 Επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την καθηγήτριά μου, κα Αλεξανδροπούλου. Αιγυπτιάδου Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Εφαρμοσμένης

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την καθηγήτριά μου, κα Αλεξανδροπούλου. Αιγυπτιάδου Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Εφαρμοσμένης ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) Διπλωματική Εργασία: Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβατότητα της διεξαγωγής και διαφήµισης καζίνο του διαδικτύου µε το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο *

Η συµβατότητα της διεξαγωγής και διαφήµισης καζίνο του διαδικτύου µε το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο * ΜΕΛΕΤΕΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ν. ΚΟΣΜΙΔΗΣ Η συµβατότητα της διεξαγωγής και διαφήµισης καζίνο του διαδικτύου µε το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο * Το ζήτηµα της νοµιµότητας διεξαγωγής και διαφήµισης τυχερών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2001 COM(2001) 531 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ» ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΡΑΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Θεσμικό πλαίσιο ηλεκτρονικών διεπιχειρησιακών συναλλαγών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Θεσμικό πλαίσιο ηλεκτρονικών διεπιχειρησιακών συναλλαγών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θεσμικό πλαίσιο ηλεκτρονικών διεπιχειρησιακών συναλλαγών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. & Εφαρμογές Λογιστικών Γραφείων

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. & Εφαρμογές Λογιστικών Γραφείων Α.Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Εφαρμογές Λογιστικών Γραφείων Σπουδάστρια Εμμανουηλίδου Παναγιώτα Επιβλέπων Αθανασίου Δημήτριος 1 0BΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1BΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12.7.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 178/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) Ο ΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ. απόφασης 10/2013): Στην έννοια της "εμπορικής συναλλαγής", των άρθρων 2 της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και 3 του Π.Δ. 166/2003 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα) της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 (*) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Ελευθερία εγκαταστάσεως Εθνική ρύθμιση που προβλέπει

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα) της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 (*) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Ελευθερία εγκαταστάσεως Εθνική ρύθμιση που προβλέπει ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα) της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 (*) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Ελευθερία εγκαταστάσεως Εθνική ρύθμιση που προβλέπει μονοπώλιο εκμεταλλεύσεως διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Κωνσταντίνος Παπαδιαμάντης * Βιβλιογραφία: Ελληνόγλωσση: Ανδρουτσόπουλος Δ., Η σύμβασις εμπορικής αντιπροσωπείας, 1968. Αργυριάδης Α., Καταγγελία εμπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING) ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ Η ΡΗΤΡΑ ΜΕΤΑΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING) ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ Η ΡΗΤΡΑ ΜΕΤΑΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING) ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ Η ΡΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/23/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση μπορεί να συνεισφέρει στην άσκηση της Δημόσιας Διοίκησης και στην ευημερία της κοινωνίας Γιατί ΗΔ; Σύµφωνα µε την ανανεωμένη στρατηγική της Λισσαβόνας

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 183/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - Οδηγός -

ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - Οδηγός - ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - Οδηγός - Ε. Μουαµελετζή, Σ. Παπαντωνιάδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου I. Γενικά Την πνευματική ιδιοκτησία συναντάμε σήμερα παντού χωρίς να το θέλουμε ή να το καταλαβαίνουμε: η δημόσια εκτέλεση μουσικών ή

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ»

«ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ» «ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ» Επιμέλεια : Κώστας Αντωνίου, ικηγόρος, μέλος της συντακτικής ομάδας του indubio.gr Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/65 ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/243 ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα