Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις («Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ιαφηµιστικής Παραγγελίας»), εφαρµόζονται σε κάθε Εντολή Ανάθεσης ιαφηµιστικής Παραγγελίας (Ε.Α..Π.) την οποία έχει αποδεχθεί η Thinkdigital και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτών και ενιαίο µε αυτές σύνολο: 1. Ορισµοί: 1.1 Αd Server: Νοείται η απαιτούµενη τεχνολογική υποδοµή (Hardware Software) για τον προγραµµατισµό, την µετάδοση και την καταµέτρηση των ιαφηµιστικών Καµπανιών στο Internet, είτε κατηγορίας Μέσου (1st Party), είτε κατηγορίας Πελάτη (3rd Party). 1.2 ιαφηµιζόµενος: Νοείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ο οποίος µέσω του ιαφηµιστή, αναθέτει στη Thinkdigital τη καταχώρηση, µετάδοση, προβολή και φιλοξενία των διαφηµιστικών του µηνυµάτων στα Media. Σε περίπτωση που ο διαφηµιζόµενος αναθέσει στην Thinkdigital απευθείας την παροχή διαφηµιστικών υπηρεσιών, υπογράφοντας και το σχετικό Έντυπο ιαφηµιστικής Παραγγελίας, τότε για τους σκοπούς της παρούσας θα ονοµάζεται ιαφηµιστής. 1.3 ιαφηµιστής: Νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο υπογράφει το Έντυπο Ανάθεσης ιαφηµιστικής Παραγγελίας, όπως ενδεικτικά MEDIA SHOPS/AGENTS, ιαφηµιστικές Εταιρείες και το οποίο, δυνάµει εντολής από τον πελάτη του (διαφηµιζόµενο), αναθέτει στη Thinkdigital τη καταχώρηση, µετάδοση, προβολή και φιλοξενία των διαφηµιστικών του µηνυµάτων στα Media. 1.4 ιαφηµιστική Εκστρατεία Καµπάνια: Νοείται η φιλοξενία και προβολή των εκάστοτε διαφηµιστικών µηνυµάτων των ιαφηµιζοµένων, όπως αυτά ορίζονται στο εκάστοτε Έντυπο Ανάθεσης ιαφηµιστικής Παραγγελίας, στα Μέσα και για χρονικό διάστηµα που ορίζεται στο Έντυπο κάθε παραγγελίας. 1.5 ιαφηµιστικό Μήνυµα: Νοείται το προϊόν / υπηρεσία µαζί µε το ιαφηµιστικό υλικό και το οποίο καταχωρείται, µεταδίδεται, προβάλλεται και φιλοξενείται στα Μέσα. 1.6 ιαφηµιστικό Υλικό: Νοούνται τα γραφικά, το περιεχόµενο, τα λογότυπα, οι φωτογραφίες κτλ που συνθέτουν τα διαφηµιστικά µηνύµατα των ιαφηµιζοµένων και ορίζονται στο Έντυπο Ανάθεσης ιαφηµιστικής Παραγγελίας. 1.7 ιαφηµιστικές Υπηρεσίες: Νοείται η καταχώρηση, µετάδοση, προβολή και φιλοξενία των διαφηµιστικών του µηνυµάτων στα Media µε τη µεσολάβηση της Thinkdigital. 1.8 Εντολέας: Νοείται ο ιαφηµιστής ή ο ιαφηµιζόµενος (στην περίπτωση που η Ε.Α..Π υπογράφεται απευθείας από το ιαφηµιζόµενο) που υπογράφει το Έντυπο Ανάθεσης ιαφηµιστικής Παραγγελίας. 1.9 Μέσο: Νοείται ο ικτυακός τόπος στον οποίο θα καταχωρούνται, µεταδίδονται, προβάλλονται και φιλοξενούνται τα διαφηµιστικά µηνύµατα των ιαφηµιζοµένων, δυνάµει των Ε.Α..Π Πελάτης (τελικός): Νοείται ο πελάτης του ιαφηµιστή, δηλαδή ο ιαφηµιζόµενος, 1.11 Πελάτης προς τιµολόγηση: Νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο αναλαµβάνει καθ υπόδειξη του Εντολέα να τιµολογηθεί και να καταβάλει στην Εταιρεία το συµφωνηθέν στο εκάστοτε Ε.Α..Π. κόστος των υπηρεσιών. Στις περισσότερες των περιπτώσεων πελάτης προς τιµολόγηση είναι ο διαφηµιζόµενος Συνεργάτες: νοούνται τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε τα οποία συνεργάζονται οι συµβαλλόµενοι στο παρόν και στα ΕΑ Π, για τους σκοπούς της παρούσης, ή που ανήκουν στον ίδιο όµιλο εταιρειών µε τους εδώ συµβαλλόµενους. 2. Όροι και προϋποθέσεις καταχώρησης, µετάδοσης, προβολής και φιλοξενίας των διαφηµιστικών µηνυµάτων. 2.1 Η Thinkdigital ρητά δεσµεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχει προσηκόντως και ακριβοχρόνως τις υπηρεσίες καταχώρησης, µετάδοσης, προβολής και φιλοξενίας των διαφηµιστικών µηνυµάτων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες της εκάστοτε διαφηµιστικής εκστρατείας, όπως αυτές περιγράφονται στην Ε.Α..Π. Αν για λόγους που οφείλονται σε αδυναµία της Thinkdigital ή των Μέσων, κάποια ή και όλα τα διαφηµιστικά µηνύµατα δε καταχωρηθούν, µεταδοθούν, προβληθούν ή φιλοξενηθούν στους συµφωνηθέντες

2 βάση Ε.Α..Π δικτυακούς τόπους, τότε ή Thinkdigital θα προσφέρει στον Εντολέα εναλλακτική ηµεροµηνία καταχώρησης, µετάδοσης, προβολής και φιλοξενίας αυτών και σε περίπτωση που ο Εντολέας δε δεχτεί την εναλλακτική πρόταση, τότε η Thinkdigital οφείλει να ακυρώσει την παραγγελία του Εντολέα ως προς το συγκεκριµένο διαφηµιστικό µήνυµα και να επιστρέψει στον Εντολέα τυχόν αµοιβή που έχει λάβει για τη φιλοξενία και προβολή του συγκεκριµένου αυτού διαφηµιστικού µηνύµατος. 2.2 O ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος, αν για οιονδήποτε λόγο επιθυµεί να ακυρώσει τη ιαφηµιστική Παραγγελία πριν την έναρξή της διαφηµιστικής καµπάνιας, οφείλει να ενηµερώσει την Thinkdigital εγγράφως, τουλάχιστον 2 εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συµφωνηθείσα στην Ε.Α..Π ηµεροµηνία έναρξης της συγκεκριµένης καµπάνιας. Σε περίπτωση αποτυχίας του ιαφηµιστή ή του ιαφηµιζόµενου εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του δυνάµει του παρόντος άρθρου, φέρει αυτός την αποκλειστική ευθύνη για την καταβολή αποζηµίωσης προς την Thinkdigital, που αντιστοιχεί στο κόστος καταχώρησης, µετάδοσης, προβολής και φιλοξενίας των µέχρι την έγγραφη κοινοποίηση στην Thinkdigital επιθυµίας ακύρωσης, των διαφηµιστικών µηνυµάτων. Ο ιαφηµιστής / ιαφηµιζόµενος αποδέχεται ότι για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης στην περίπτωση αυτή θα επαναυπολογιστούν τυχόν εκπτώσεις που αναλογούν στο νέο ποσό βάσει του τρέχοντος τιµοκαταλόγου της Thinkdigital. 2.3 Ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος, αν για οιονδήποτε λόγο επιθυµεί να ακυρώσει το σύνολο ή µέρος της ιαφηµιστικής Παραγγελίας, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαφηµιστική καµπάνια, οφείλει να το κοινοποιήσει αµέσως εγγράφως στην Thinkdigital και φέρει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση για την καταβολή αποζηµίωσης προς την Thinkdigital που αντιστοιχεί στο κόστος καταχώρησης, µετάδοσης, προβολής και φιλοξενίας των µέχρι την έγγραφη κοινοποίηση στην Thinkdigital επιθυµίας ακύρωσης των διαφηµιστικών µηνυµάτων. Ο ιαφηµιστής / ιαφηµιζόµενος αποδέχεται ότι για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης στην περίπτωση αυτή θα επαναυπολογιστούν τυχόν εκπτώσεις που αναλογούν στο νέο ποσό βάσει του τρέχοντος τιµοκαταλόγου της Thinkdigital. 2.4 Η Thinkdigital δηλώνει δια της παρούσας και καθιστά εις γνώση του ιαφηµιστή/ ιαφηµιζόµενου ότι απαιτείται τουλάχιστον µια (1) εργάσιµη ηµέρα προκειµένου η Thinkdigital να σταµατήσει την καταχώρηση, µετάδοση, προβολή και φιλοξενία οποιασδήποτε διαφηµιστικής καµπάνιας στα Μέσα και κατά συνέπεια, βάσει των διατάξεων της παρούσας, ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος υποχρεούται να αποζηµιώσει την Thinkdigital µέχρι και την ηµέρα που η καµπάνια θα σταµατήσει και όχι µέχρι και την ηµέρα της έγγραφης κοινοποίησης σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 2.5 Ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος, αν για οποιοδήποτε λόγο επιθυµεί οποτεδήποτε κατά τη συµφωνηθείσα στο Έ.Α..Π. χρονική διάρκεια της ιαφηµιστικής Παραγγελίας, να αλλάξει το σύνολο ή µέρος της ιαφηµιστικής Παραγγελίας, οφείλει να το κοινοποιήσει αµέσως και εγγράφως στην Thinkdigital και να ζητήσει να του αποσταλεί νέο Έντυπο Ανάθεσης ιαφηµιστικής Παραγγελίας από τη Thinkdigital, το οποίο θα περιέχει τους νέους όρους και τις αλλαγές της συγκεκριµένης ιαφηµιστικής Παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή ρητά συµφωνείται από τα µέρη ότι η Thinkdigital θα πραγµατοποιήσει τις αλλαγές υπό την προϋπόθεση ότι αυτές είναι εφικτές από το ΜΕΣΟ εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη λήψη των νέων όρων και αλλαγών της ιαφηµιστικής Παραγγελίας, όπως αυτοί θα ορίζονται στο νέο Ε.Α..Π. που θα αποσταλεί µε Fax στη Thinkdigital υπογεγραµµένο από τον Εντολέα. 2.6 Ρητά συµφωνείται ότι, εκτός και αν άλλως έχει συµφωνηθεί στα εκάστοτε έντυπα διαφηµιστικής παραγγελίας µεταξύ της Thinkdigital και του ιαφηµιστή, η θέσεις των διαφηµιστικών µηνυµάτων στα Media, θα καθορίζονται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Thinkdigital. 2.7 Εάν ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος επιθυµεί να ζητήσει αλλαγή της θέσης των ιαφηµιστικών µηνυµάτων, πρέπει να ενηµερώσει προηγουµένως την Thinkdigital µε γραπτή προειδοποίηση, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν από την έναρξη της διαφηµιστικής καµπάνιας. Τυχόν παράλειψη προειδοποίησης σύµφωνα µε τα ανωτέρω, θα σηµαίνει ότι επικρατούν οι θέσεις που ορίζονται στην Ε.Α..Π. Κάθε ζητούµενη αλλαγή στην τοποθέτηση των διαφηµιστικών µηνυµάτων, θα πρέπει να αποφασίζεται κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Thinkdigital, µε την επιφύλαξη ύπαρξης διαθεσιµότητας.

3 3. ικαιώµατα / Υποχρεώσεις Thinkdigital 3.1 Η Thinkdigital οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να λειτουργεί χωρίς προβλήµατα, διακοπές, λάθη η καταχώρηση, µετάδοση, προβολήκαι φιλοξενία των διαφηµιστικών µηνυµάτων του ιαφηµιστή/ ιαφηµιζόµενου στο Μέσο. 3.2 Η Thinkdigital οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο προκειµένου να απαιτήσει από τα Μέσα να συµµορφώνονται τόσο µε τους παρόντες Γενικούς Όρους όσο και µε τους ειδικότερους όρους των εκάστοτε Ε.Α..Π. 3.3 Η Thinkdigital έχει δικαίωµα να αποκλείσει το ιαφηµιστή/ ιαφηµιζόµενο από τις Υπηρεσίες που περιγράφονται στο Ε.Α..Π., σε περίπτωση που ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος δε συµµορφώνεται µε τους παρόντες όρους, τους ειδικούς όρους των Ε.Α..Π. και ειδικότερα µε τις απαιτήσεις του όρου 4 κατωτέρω, αλλά και µε την πολιτική διαφηµίσεων των Μέσων, όπως αυτή περιγράφεται στους δικτυακούς τόπους των Μέσων και τυχόν τροποποιούνται κατά καιρούς. 3.4 Η Thinkdigital δηλώνει ρητά ότι δεν αποδέχεται τα διαφηµιστικά µηνύµατα του ιαφηµιστή/ ιαφηµιζόµενου σε περίπτωση που αυτά προβάλουν, διαφηµίζουν, ενισχύουν την παιδική πορνογραφία, τη διαδικτυακή πειρατεία, ή παράνοµες εν γένει δραστηριότητες. 3.5 Ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος παραχωρεί στην Thinkdigital στα Media και στους συνεργάτες αυτών µε την υπογραφή του Εντύπου Ανάθεσης ιαφηµιστικής Παραγγελίας, µια µη αποκλειστική άδεια εκµετάλλευσης (license) παγκοσµίως των διαφηµιστικών µηνυµάτων συµπεριλαµβάνων και των δηµιουργικών υλικών των ιαφηµιστικών Μηνυµάτων (περιεχόµενο, κείµενα, φωτογραφίες, γραφικά, σήµατα, και χαρακτηριστικά αντιπροσωπευτικά των διαφηµιζόµενων προϊόντων ή υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στα διαφηµιστικά µηνύµατα), µε σκοπό την καταχώρηση, µετάδοση, προβολή και φιλοξενία αυτών στα Μέσα που συµφωνούνται µεταξύ της Thinkdigital και των Εντολέων στα Ε.Α..Π. 3.6 Σε καµία περίπτωση δεν απαγορεύεται ρητά ή σιωπηρά στην ΤhinkDigital, να µεσολαβεί στην καταχώρηση, µετάδοση, προβολή και φιλοξενία, στα ίδια Μέσα και άλλων διαφηµιστικών µηνυµάτων ανταγωνιστικών µε τα προϊόντα/ υπηρεσίες που του ιαφηµιζόµενου, εκτός και αν υπάρχει αντίθετη έγγραφη συµφωνία στο Έντυπο Ανάθεσης ιαφηµιστικής Παραγγελίας. Επιπλέον οι ιαφηµιζόµενοι αποδέχονται ότι τα Media έχουν κάθε δικαίωµα να καταχωρούν, µεταδίδουν, προβάλλουν και φιλοξενούν διαφηµιστικά µηνύµατα ανταγωνιστικά µε τα διαφηµιστικά µηνύµατα των ιαφηµιζοµένων. 4. Υποχρεώσεις ιαφηµιστή/ ιαφηµιζόµενου 4.1 Ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος είναι υποχρεωµένος να παρέχει στην Thinkdigital όλο το ιαφηµιστικό υλικό που απαιτείται και έχει συµφωνηθεί µεταξύ τους στην Ε.Α..Π, πλήρες και ακριβοχρόνως και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τεχνικές ή άλλως που αναφέρονται τόσο στους παρόντες όρους όσο και στα Ε.Α..Π. Ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για την ορθότητα των δηµιουργικών του και σε περίπτωση που αυτά δεν είναι σύµφωνα µε τις ζητηθείσες τεχνικές προδιαγραφές, η Thinkdigital ουδεµία υποχρέωση φέρει, έχει δικαίωµα δε να αρνηθεί την παροχή των διαφηµιστικών της υπηρεσιών. Συµφωνείται δε ότι ο ιαφηµιζόµενος είναι υποχρεωµένος σε αυτή την περίπτωση να καταβάλλει στη Thinkdigital, τυχόν αµοιβή που η Thinkdigital υποχρεώθηκε να καταβάλλει στα Μέσα µέχρι την παραλαβή των σωστών δηµιουργικών. 4.2 Σε περίπτωση που ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος χρησιµοποιεί 3d party ad-server, αυτός θα πρέπει να είναι συµβατός µε τον Ad-Server που χρησιµοποιεί η Thinkdigital ή/και τα Μέσα, σύµφωνα µε τις διαθέσιµες τεχνικές προδιαγραφές. Ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία του και την παρακολούθησή των αποτελεσµάτων αλλά και την ενηµέρωση της Thinkdigital σε περίπτωση αποκλίσεων. Σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιοδήποτε τεχνικό πρόβληµα, θα πρέπει να ενηµερώσει εντός 24ωρών την Thinkdigital.

4 4.3 Το ιαφηµιστικό Υλικό σε καµία περίπτωση δε πρέπει να περιέχει µηνύµατα υβριστικά, ψευδή, παραπλανητικά, δυσφηµιστικά και προσβλητικά και δε πρέπει να προσβάλει κανένα δικαίωµα οιουδήποτε νοµικού ή φυσικού προσώπου (συµπεριλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων για προστασία των προσωπικών δεδοµένων) και σε καµία περίπτωση και µε κανένα τρόπο να προσβάλλει τα χρηστά ήθη. 4.4 Ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος παρέχει εγγύηση ότι τα διαφηµιστικά µηνύµατα που παρέχονται από αυτόν είναι σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και τις εν γένει κανονιστικές διατάξεις, τον Ελληνικό Κώδικα ιαφήµισης Επικοινωνίας και τους λοιπούς κώδικες δεοντολογίας που έχουν εφαρµογή στο χώρο της διαφήµισης. Επιπλέον δηλώνουν ρητά και εγγυώνται ότι ο ιαφηµιζόµενος έχει λάβει όλες τις απαραίτητες άδεις προκειµένου να λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, όπως ενδεικτικά στις περιπτώσεις που ο ιαφηµιζόµενος είναι εταιρεία διαδικτυακού παιγνίου έχει λάβει όλα τα νόµιµα µέτρα που ορίζουν οι εφαρµοστέοι νόµοι και κανονισµοί. 4.5 Ο ιαφηµιστής σε περίπτωση που έχει εντολή από τον πελάτη του (διαφηµιζόµενο) να δηµιουργήσει ο ίδιος τα διαφηµιστικά µηνύµατα που θα φιλοξενηθούν προβληθούν στα Μέσα, οφείλει και έχει υποχρέωση να λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες που απαιτούνται προκειµένου να παράγει και να δηµιουργήσει τα διαφηµιστικά µηνύµατα και φέρει αυτός την αποκλειστική ευθύνη να αποζηµιώσει πλήρως και ολοσχερώς την Thinkdigital και τα Μέσα, σε περίπτωση που εγερθούν εναντίων τους αξιώσεις και απαιτήσεις για παράβαση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων. 4.6 Στην περίπτωση που τα ιαφηµιστικά Μηνύµατα που θα καταχωρηθούν, µεταδοθούν, προβληθούν και φιλοξενηθούν στα Μέσα, δυνάµει των Ε.Α..Π.δε δηµιουργηθούν από τον Εντολέα, ο Εντολέας οφείλει να έχει εξασφαλίσει την έγγραφη ρητή δήλωση των ιαφηµιζοµένων ότι αυτά δεν προσκρούουν σε κανένα απολύτως δικαίωµα πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων. 4.7 Ο Εντολέας δηλώνει και εγγυάται ότι µε δική του ευθύνη και δαπάνες θα λάβει άµεσα όλα τα αναγκαία µέτρα και σε κάθε περίπτωση θα αποζηµιώσει πλήρως την Thinkdigital και τα Μέσα για όλες τις τυχόν απαιτήσεις τρίτων που θα εγερθούν κατά της Thinkdigital ή/και των Μέσων, που αφορούν τα διαφηµιστικά µηνύµατα (υλικό) ή/και το αντικείµενο της σύµβασης και τις διατάξεις της παρούσης. Ειδικότερα, ο Εντολέας συµφωνεί να αποζηµιώσει και να εξακολουθεί να αποζηµιώνει την Thinkdigital και όλους τους Συνεργάτες ή θυγατρικές εταιρείες αυτής για κάθε έξοδο, κόστος και ζηµία (συµπεριλαµβανοµένων το κόστος των εύλογων νοµικών αµοιβών) καθώς και για κάθε άλλη ζηµία της Thinkdigital, που προκλήθηκε από την παράβαση των όρων του παρόντος ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή από αξιώσεις κάθε είδους (συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, οποιαδήποτε απαίτηση για το εµπορικό σήµα ή παραβίαση πνευµατικών δικαιωµάτων, δυσφήµηση, συκοφαντική δυσφήµιση, παράβαση του απορρήτου, παράβαση τυχόν νοµοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, ψευδή ή παραπλανητική διαφήµιση ή την παραβίαση οποιουδήποτε κώδικα δεοντολογίας στην βιοµηχανία) που προέκυψαν από τα ιαφηµιστικά Μηνύµατα ή / και από οποιοδήποτε περιεχόµενο, στο οποίο οι χρήστες µπορούν να έχουν πρόσβαση µέσω των ιαφηµιστικών Μηνυµάτων. 4.8 Ο Εντολέας ή ο Πελάτης προς τιµολόγηση είναι ο άµεσα υπόχρεος για την καταβολή του τιµήµατος στην Thinkdigital και την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση αυτού για τις παρεχόµενες υπηρεσίες σύµφωνα µε τους όρους που αναγράφονται στο Έντυπο Ανάθεσης ιαφηµιστικής Παραγγελίας. Στην περίπτωση που τιµολογείται ο Πελάτης και όχι ο Εντολέας, ο ιαφηµιστής/ Εντολέας δηλώνει ρητά ότι ενεργεί αφενός ως πληρεξούσιος του πελάτη που τιµολογείται ώστε να υπογράψει το εκάστοτε Ε.Α..Π. µε τους όρους που περιέχονται σε αυτό, αφετέρου ως εγγυητής του πελάτη που τιµολογείται ώστε σε περίπτωση µη καταβολής του συµφωνηθέντος τιµήµατος από τον πελάτη που τιµολογείται, να εξοφλήσει αυτός πλήρως και ολοσχερώς τη Thinkdigital. 4.9 Σε περίπτωση που ο Εντολέας αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες Γενικούς Όρους και τα εκάστοτε Ε.Α..Π. για λόγους ανωτέρα βίας, οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως την Thinkdigital εντός δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία. Ρητά συµφωνείται δια της παρούσης ότι δε συνιστούν γεγονότα ανωτέρα βίας καθυστερήσεις προµηθευτών, συνεργατών, υπεργολάβων ή οποιονδήποτε τρίτων προσώπων µε τα οποία ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος

5 συνεργάζεται µε οποιαδήποτε µορφή για την εκπλήρωση των παρόντων Γενικών Όρων και των όρων των Ε.Α..Π. τ. Επιπλέον ρητά συµφωνείται ότι δε συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας η µη εξόφληση ή η καθυστέρηση πληρωµής του ιαφηµιστής από τον πελάτη του ιαφηµιζόµενο Ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος δηλώνει ρητά και εγγυάται: Είναι ο νόµιµος κάτοχος (ή νόµιµος κάτοχος αδείας εκµετάλλευσης) των διαφηµιστικών µηνυµάτων συµπεριλαµβανοµένων γραφικών και λοιπών δηµιουργικών, Links κτλ Τα διαφηµιστικά µηνύµατα ( δηµιουργικά, Links, ή κείµενα που περιέχονται σε αυτά) α) δεν αντίκεινται σε κανέναν νόµο ή κανονισµό που σχετίζεται µε τη ψευδή ή παραπλανητική διαφήµιση, β) δεν περιέχουν µηνύµατα υβριστικά, ψευδή, παραπλανητικά, δυσφηµιστικά και προσβλητικά και δε προσβάλλουν δικαίωµα οιουδήποτε νοµικού ή φυσικού προσώπου (συµπεριλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων για προστασία των προσωπικών δεδοµένων) και σε καµία περίπτωση και µε κανένα τρόπο να προσβάλλει τα χρηστά ήθη και έθιµα γ) δεν περιέχουν παιδική πορνογραφία ή συνδέονται µε άλλον σύνδεσµο (link) που προωθεί οποιασδήποτε µορφής παράνοµης ενέργειας (πχ. κατασκευή βόµβας, hacking κτλ) δεν παραπέµπουν σε πειρατεία ηλεκτρονικών προγραµµάτων (software), ούτε και περιέχουν εικόνες βίας, υβριστικό λεξιλόγιο, ρατσιστικές προπαγάνδες, φυλετικές ή σεξουαλικές διακρίσεις και παντός φύσεως επιθετικό για τη σωµατική και ψυχική ακεραιότητα περιεχόµενο, δ) δεν καταστρατηγούν τυχόν δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων όπως ενδεικτικά δικαιώµατα στο σήµα, domain name, στα δηµιουργικά, περιεχόµενο κτλ, ε) είναι σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και τις εν γένει κανονιστικές διατάξεις, τον Ελληνικό Κώδικα ιαφήµισης Επικοινωνίας και τους λοιπούς κώδικες δεοντολογίας που έχουν εφαρµογή στο χώρο της διαφήµισης στ) είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των Μέσων και της Πολιτικής ιαφήµισης των Μέσων, όπως αυτή περιγράφεται στους δικτυακούς τόπους των Μέσων και τυχόν τροποποιούνται κατά καιρούς Ότι δεσµεύεται να λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες που απαιτούνται προκειµένου να παράγει και να δηµιουργήσει τα διαφηµιστικά µηνύµατα, φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη σύναψη και εκπλήρωση των όρων των συµβάσεων που απαιτούνται προκειµένου να δηµιουργήσει τα διαφηµιστικά µηνύµατα και ρητά δηλώνει και εγγυάται δια της παρούσης ότι το περιεχόµενο των διαφηµιστικών µηνυµάτων δεν προσκρούουν σε κανένα απολύτως δικαίωµα πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων Ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την υπογραφή της παρούσας και του ΕΑ Πκαι ότι σήµερα αλλά και στο µέλλον θα συµµορφώνεται µε όλη την κείµενη νοµοθεσία που έχει εφαρµογή στην παροχή διαφηµιστικών υπηρεσιών στο Internet Ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται τους παρόντες όρους, τους όρους των Ε.Α..Π και την πολιτική διαφήµιση των Μέσων, όπως αυτή περιγράφεται στους δικτυακούς τόπους των Μέσων Ότι έχει τη ρητή πληρεξουσιότητα από τον Πελάτη προς πληρωµή να υπογράψει το Ε.Α..Π. µε τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται σε αυτό, ότι συµβάλλεται ως εγγυητής του πελάτη προς τιµολόγηση και άρα σε περίπτωση που ο πελάτης προς πληρωµή δεν αποπληρώσει τη Thinkdigital, δεσµεύεται να αποζηµιώσει πλήρως και ολοσχερώς τη Thinkdigital και να καταβάλει εις ολόκληρον οιανδήποτε ζηµία τυχόν υποστεί τόσο θετική όσο και αποθετική Ότι µε δική του ευθύνη και δαπάνες θα λάβει άµεσα όλα τα αναγκαία µέτρα και σε κάθε περίπτωση θα αποζηµιώσει πλήρως την Thinkdigital, Media ή και τους συνεργάτες τους για όλες τις τυχόν απαιτήσεις τρίτων που θα εγερθούν κατά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή/και των Affiliates για παράβαση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, προστασίας προσωπικών δεδοµένων αλλά και για πράξεις που συνίστατο σε παράβαση εκ µέρους του διαφηµιζόµενου των υποχρεώσεων του δυνάµει της παρούσης. 5. Ανανέωση

6 Εκτός των περιπτώσεων που ρητά ορίζονται στην Ε.Α..Π κάθε ανανέωση της Ε.Α..Π και κάθε αποδοχή τυχόν πρόσθετης διαφηµιστικής παραγγελίας ανήκει στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Thinkdigital. Οι Ειδικοί όροι κάθε Ε.Α..Π αποτελούν αντικείµενο νέας συµφωνίας µεταξύ της Thinkdigital και του ιαφηµιστή και σε καµία περίπτωση δε δεσµεύεται η Thinkdigital από προηγούµενές συµφωνίες µε τους Εντολείς, σχετικά µε τους ειδικούς αυτούς όρους. 6. Τιµολόγηση 6.1 Η τιµολόγηση γίνεται βάσει καταγεγραµµένης παράδοσης του Ad-Server της Thinkdigital ή του µέσου ανάλογα µε το τι χρησιµοποιεί η Thinkdigital ανά περίπτωση. Σε περίπτωση απόκλισης µε τη λήξη της καµπάνιας µεγαλύτερης του 5% µεταξύ Ad- Server του µέσου/thinkdigital και του 3d party ad-server (αν αυτός υπάρχει) η διαφορά θα καλύπτεται µε επιπρόσθετα impressions από το Μέσο (make-good). 6.2 Τα µέρη συµφωνούν ότι οι εκπτώσεις που αναφέρονται στην Ε.Α..Π σε συγκεκριµένη καµπάνια και σε συγκεκριµένο προϊόν/ υπηρεσία δεν ισχύουν για άλλο προϊόν του ίδιου διαφηµιζόµενου ή για το ίδιο προϊόν το οποίο αποτελεί αντικείµενο άλλης διαφηµιστικής καµπάνιας που θα καταχωρηθεί, µεταδοθεί, προβληθεί και φιλοξενηθεί από ίδιο ή άλλο Μέσο, σε άλλη χρονική στιγµή, εκτός και αν τα µέρη έχουν συµφωνήσει διαφορετικά. 6.3 Οι τιµολογήσεις γίνονται µε τη λήξη της κάθε καµπάνιας ή µε τη λήξη διακριτών τµηµάτων αυτής και πάντα σύµφωνα µε την Ε.Α..Π που τη συνοδεύει και σε συνάρτηση µε τα αποτελέσµατα του Ad Server που χρησιµοποιεί η Thinkdigital. 6.4 Σε περίπτωση που ο Εντολέας ή ο Πελάτης προς τιµολόγηση, καταστεί υπερήµερος ως προς την οφειλή του, στο οφειλόµενο ποσό θα χρεώνεται τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας. 7. Στατιστικά στοιχεία χρήσης Η Thinkdigital θα δίνει στο ιαφηµιστή/ ιαφηµιζόµενο στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τη πορεία της διαφηµιστικής του καµπάνιας, από τα εκάστοτε εργαλεία (AD SERVER) που η Thinkdigital χρησιµοποιεί. Καθίσταται σαφές και αποδεκτό από το ιαφηµιστή/ ιαφηµιζόµενο ότι τα reports µε τα στατιστικά που θα παρέχει η Thinkdigital δυνάµει του παρόντος άρθρου στο ιαφηµιστή/ ιαφηµιζόµενο, θα είναι µε καθυστέρηση σαράντα οκτώ (48) ωρών και όχι στον πραγµατικό τους χρόνο (real time) και ότι θα παρέχονται εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από το εκάστοτε αίτηµα του πελάτη. Η χρήση και διαχείριση των στοιχείων αυτών από την Thinkdigital και το ιαφηµιστή/ ιαφηµιζόµενο θα γίνεται αποκλειστικά στο µέτρο που είναι τυχόν αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών του παρόντος και την προστασία του ικτύου και των παρεχόµενων υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 8. Περιορισµός Ευθύνης 8.1 Η Thinkdigital ουδεµία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πως φέρει σε περίπτωση που ο ιαφηµιστής ιαφηµιζόµενος υποστεί ζηµία ως προς τα κέρδη του, την επιχείρησή του, τα εισοδήµατά του, τη φήµη του, µειωθούν οι πωλήσεις των προϊόντων του και η συχνότητα παροχής των υπηρεσιών του, ή υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζηµία άµεση, έµµεση ή αποθετική, οικονοµικής ή άλλης φύσης, διαφυγόντα κέρδη και οφείλεται άµεσα ή έµµεσα στην αδυναµία ή αποτυχία της Thinkdigital να φιλοξενήσει και να µεταδώσει το/ τα διαφηµιστικό(α) του µήνυµα(τα) τους στους συµφωνηθέντες δικτυακούς τόπους ή σε συγκεκριµένη, θέση και ώρα σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης και τους όρους της αντίστοιχης Εντολής Ανάθεσης ιαφηµιστικής Παραγγελίας. 8.2 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεµία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πως φέρει σε περίπτωση που ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος υποστεί ζηµία ως προς τα κέρδη του, την επιχείρησή του, τα εισοδήµατά του, τη φήµη του, µειωθούν οι πωλήσεις των προϊόντων του και η συχνότητα παροχής των υπηρεσιών του, ή υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζηµία άµεση, έµµεση ή αποθετική, οικονοµικής ή άλλης φύσης, διαφυγόντα κέρδη και οφείλεται

7 άµεσα ή έµµεσα σε λάθη, παραλείψεις, τεχνικά κολλήµατα, βλάβες ή δυσλειτουργία των Μέσων, των δικτυακών τόπων των Μέσων, των Internet Service Providers ή/και καθυστερήσεις στη µετάδοση ή/και αποθήκευση οιονδήποτε µηνυµάτων, κειµένων, εικόνων, δηµιουργικών, ή άλλων πληροφοριών ή σε τυχόν καθυστερήσεις ή τεχνικά κολλήµατα της Thinkdigital στην αποστολή των δηµιουργικών, banners κτλ. 8.3 Η Thinkdigital ουδεµία ευθύνη αποζηµίωσης φέρει για αποτυχία ή παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεών της δυνάµει της παρούσας, εάν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανώτερης βίας, δηλαδή απρόβλεπτων και αναπότρεπτων συνθηκών και έξω από τη σφαίρα ελέγχου της Thinkdigital, όπως αυτά έχουν καθορισθεί από τη θεωρία και τη νοµολογία. Ρητά συµφωνείται ότι κρατικοί ή κυβερνητικοί περιορισµοί σχετικά µε την on-line διαφήµιση εν γένει, συνιστούν γεγονότα ανωτέρας βίας για τους σκοπούς της παρούσης καθώς και η διακοπή για οποιοδήποτε λόγο της συνεργασίας της Thinkdigital µε τα Μέσα Η Thinkdigital ουδεµία ευθύνη αποζηµίωσης φέρει σε περίπτωση που α) κάποιο Μέσο κλείσει για οποιοδήποτε λόγο τους δικτυακούς της τόπους και το γεγονός αυτό δεν ήταν µε κανένα τρόπο γνωστό ή αναµενόµενο από την Thinkdigital και β) σε περίπτωση που διακόψει για οποιοδήποτε λόγο τη συνεργασία της µε κάποιον ή όλα τα Μέσα που αντιπροσωπεύει. 8.5 Η Thinkdigital ουδεµία ευθύνη αποζηµίωσης φέρει σε περίπτωση που κάποιο ή όλα τα Μέσα που συνεργάζεται διατηρώντας το δικαίωµα να απορρίψει τη φιλοξενία και µετάδοση κάποιων ή και όλων των διαφηµιστικών µηνυµάτων, αποφασίσει τελικά για οποιονδήποτε λόγο να µη φιλοξενήσει και µεταδώσει µέρος ή το σύνολο των διαφηµιστικών µηνυµάτων. 8.6 H Τhinkdigital ουδεµία ευθύνη φέρει και ουδεµία εγγύηση παρέχει σχετικά α) µε την καταλληλόλητα τόσο της ιαφηµιστικής καµπάνιας του ιαφηµιστή/ ιαφηµιζόµενου, όσο και της πολιτικής των Μέσων για το συγκεκριµένο σκοπό που καθορίζει ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος, β) για την αποτελεσµατικότητα της ιαφηµιστικής καµπάνιας, γ) για τη µη παραβίαση από µέρους των Μέσων τυχών δικαιωµάτων τρίτων, δ) για την ύπαρξη ιών ή άλλων επιζήµιων υλικών ή προγραµµάτων, ε) για την επάρκεια και αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων ασφαλείας του ιαφηµιστή/ ιαφηµιζοµένου.σε περίπτωση που η Thinkdigital για οποιοδήποτε λόγο και αιτία δεν καταφέρει να καταχωρήσει, µεταδόσει, προβάλλει και φιλοξενήσει, τα διαφηµιστικά µηνύµατα στους συµφωνηθέντες ικτυακούς τόπους των Μέσων ή στις συµφωνηθείσες διαφηµιστικές θέσεις, ή/και δεν κατορθώσει να αποφέρει στο ιαφηµιστή/ ιαφηµιζόµενο τον αριθµό των εµφανίσεων (Impressions) που τυχόν έχουν συµφωνηθεί στα Έ.Α..Π., τότε οφείλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση α) να καταχωρήσει προβάλει και φιλοξενήσει τα ίδια ή τυχόν διαφορετικά διαφηµιστικά µηνύµατα που θα του στείλει ο διαφηµιστής/ ιαφηµιζόεµνος στην ίδια ή σε διαφορετική διαφηµιστική θέση στον ίδιο ή σε διαφορετικό Μέσο, κατόπιν συµφωνίας των Μερών, ή θα επιστρέψει στον Εντολέα τυχόν αµοιβή που κατέβαλε για τα διαφηµιστικά µηνύµατα που δεν φιλοξενήθηκαν σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ή δε θα χρεώσει τον Εντολέα ή τον Πελάτη προς τιµολόγηση το ποσό που αντιστοιχεί στην παροχή διαφηµιστικών υπηρεσιών για τα µηνύµατα που δε φιλοξενήθηκαν. Σε περίπτωση εφαρµογής του ανωτέρω άρθρου, οι ανωτέρω υποχρεώσεις εκ µέρους της Thinkdigital, ισχύουν µόνο σε περίπτωση που α) τα διαφηµιστικά µηνύµατα παραδόθηκαν στους χρόνους που περιγράφονται στο Ε.Α..Π., και ήταν σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που συµφωνήθηκαν µε τα Ε.Α..Π και τις διατάξεις του άρθρου 4 ανωτέρω. 8.7 Ο αριθµός Ανάθεσης ιαφηµιστικής Παραγγελίας και οι ηµεροµηνίες της καµπάνιας θα πρέπει να αναφέρονται σε κάθε αλληλογραφία. Αν ο Εντολέας εκτελέσει την παραγγελία καθυστερηµένα ή λανθασµένα ή µε ελλιπή στοιχεία, η Thinkdigital δεν θα παρέχει καµιά πίστωση και δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για την εκτέλεση, ενώ η διάρκεια της διαφηµιστικής καµπάνιας θα µειωθεί αναλογικά. Αυτό δεν θα επηρεάσει κανένα από τα ποσά που οφείλονται από τον Εντολέα ή τον Πελάτη προς τιµολόγηση. 8.8 Οποιαδήποτε ευθύνη της Thinkdigital βάσει της παρούσας συµφωνίας, περιορίζεται στο σύνολο των τελών που έχουν καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθούν από τον Εντολέα ή τον πελάτη προς τιµολόγηση στην Thindigital, καθώς και τους τόκους που έχουν καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθούν από αυτούς στη Thinkdigital, για την περίοδο των δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία γεννήθηκε η

8 αξίωση. Σε κάθε περίπτωση η Thinkdigital δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαίωµα από το ιαφηµιστή/ ιαφηµιζόµενο για οποιαδήποτε παρεπόµενη, ειδική, αποθετική ή ποινική ζηµία, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά της απώλειας διαφυγόντων κερδών, διακοπής εργασιών, απώλειας προγραµµάτων ή άλλων δεδοµένων, ακόµη και αν έχει ενηµερωθεί για το ενδεχόµενο τέτοιων ζηµιών ή απαιτήσεων. 8.9 Κάθε µία από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου πρέπει να ερµηνευθεί χωριστά και ανεξάρτητα από τις άλλες, και σε περίπτωση που κάποια διάταξη του άρθρου αυτού (ή οποιουδήποτε άλλου άρθρου του παρόντος) κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη δικαστική αρχή της αρµόδιας δικαιοδοσίας ως άκυρη ή ανίσχυρη, το άκυρο και ανίσχυρο της συγκεκριµένης διάταξης δεν θα επηρεάσει τις άλλες διατάξεις του άρθρου αυτού (ή οποιουδήποτε άλλου άρθρου του παρόντος), οι οποίες θα παραµείνουν σε πλήρη ισχύ. 9. Εκχώρηση Τα µέρη δεν µπορούν να µεταπωλούν, εκχωρούν ή µεταβιβάζουν οποιοδήποτε από τα δικαιώµατά τους βάσει της Εντολής Ανάθεσης ιαφηµιστικής Παραγγελίας, παρά µόνο σε οποιονδήποτε από τους Συνεργάτες τους, και µε την προϋπόθεση της µεταξύ τους έγγραφης συµφωνίας και υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συνεργάτες δεν είναι ανταγωνιστές του αντισυµβαλλόµενου µέρους. Κάθε προσπάθεια για µεταπώληση, εκχώρηση ή µεταβίβαση των δικαιωµάτων αυτών κατά παράβαση των ανωτέρω, δίνει το δικαίωµα στο άλλο µέρος να καταγγείλει ανυπαίτια και αµέσως τη σύµβαση και τη ιαφηµιστική Παραγγελία. 10. ικαιώµατα Βιοµηχανικής & Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Προσωπικά εδοµένα 10.1 Σχέδια, χαρακτηριστικά προβολής, και οποιεσδήποτε άλλες εργασίες πραγµατοποιηθούν από την Thinkdigital για την καταχώρηση, µετάδοση, προβολή και φιλοξενία των διαφηµιστικών µηνυµάτων στα Μεσα και (όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα πλάνα προώθησης) µε εξαίρεση το διαφηµιστικό υλικό (περιεχόµενο, γραφικά, κτλ) τα οποία αποτελούν πνευµατικό δηµιούργηµα του ιαφηµιστή/ ιαφηµιζόµενου, ανήκουν στη σφαίρα δηµιουργίας της Thinkdigital και συνεπώς η Thinkdigital έχει επί αυτών όλα τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας Ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος µε την υπογραφή κάθε εντύπου ιαφηµιστικής Παραγγελίας παραχωρεί στη Thinkdigital και στα Μέσα µια µη αποκλειστική άδεια να αναπαράγει, φιλοξενεί και προβάλει τα διαφηµιστικά του µηνύµατα και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, έργο συνοδεύει αυτά, όπως ενδεικτικά εµπορικά σήµατα, λογότυπα, ή άλλες εµπορικές τους πηγές και χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, καθ όλη τη διάρκεια της καµπάνιας, αποκλειστικά για το σκοπό της µετάδοσης, προβολής και φιλοξενίας αυτών Ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος ρητά συµφωνεί και αποδέχεται ότι παραχωρεί στην Thinkdigital την άδεια να προβάλει και να αναπαράγει όλο ή µέρος των δικτυακών τόπων που συνεργάζεται που ενδεχοµένως περιέχουν µέρος ή όλο το περιεχόµενο των διαφηµιστικών µηνυµάτων του ιαφηµιστή/ ιαφηµιζόµενου, στα πλαίσια διαφηµιστικής καµπάνιας ή προβολής για διαφηµιστικούς λόγους της ίδιας της Thinkdigital ή των ικτυακών τόπων που συνεργάζεται αλλά και του διαφηµιστικού υλικού που φιλοξενείται στους ικτυακούς τόπους που συνεργάζεται, τη µετάδοση και τη φιλοξενία των οποίων έχει επιµεληθεί η Thinkdigital Ο ιαφηµιστής ρητά αποδέχεται ότι η Thinkdigital θα µπορεί να χρησιµοποιεί οποτεδήποτε αθροιστικά στατιστικά στοιχεία των διαφηµιστικών καµπανιών που πραγµατοποιούνται από το ιαφηµιστή/ ιαφηµιζόµενο οποτεδήποτε και χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του ιαφηµιστή/ ιαφηµιζόµενου για δικούς της εµπορικούς λόγους. Σε περίτπωση που ο ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος δεν επιθυµεί τη δηµοσίευση στοιχείων, οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως την Thinkdigital ιαφηµιστής/ ιαφηµιζόµενος παραχωρεί στα Μέσα το δικαίωµα να προβάλλουν τα διαφηµιστικά του µηνύµατα και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, έργο συνοδεύει αυτά, όπως ενδεικτικά εµπορικά σήµατα, λογότυπα, ή άλλες εµπορικές τους πηγές και χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, σε τρίτους για εµπορικούς σκοπούς και κυρίως για την προβολή τους και των υπηρεσιών τους σε τρίτους, τόσο κατά τη διάρκεια της

9 καµπάνιας όσο και µετά τη λήξη αυτής, µε την προϋπόθεση τα Μέσα να µην αλλοιώσουν ή τροποποιήσουν αυτά. Επιπλέον παραχωρούν στα Μέσα το δικαίωµα να χρησιµοποιούν το όνοµα των ιαφηµιζοµένων, τόσο κατά τη διάρκεια της καµπάνιας όσο και µετά τη λήξη αυτής, προκειµένου να τους εντάξουν στο πελατολόγιό τους για σκοπούς marketing, και εν γένει προβολής. 11. Εµπιστευτικότητα 11.1 Οι συµβαλλόµενοι αναγνωρίζουν ότι για την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους, έρχονται σε άµεση επαφή και γίνονται γνώστες άκρως εµπιστευτικών πληροφοριών, τεχνογνωσίας, πελατολογίου, εµπορικών και βιοµηχανικών απορρήτων που αποτελούν αντικείµενο δικαιωµάτων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας των συµβαλλοµένων αλλά και των ικτυακών τόπων που η εταιρεία αντιπροσωπεύει (web services, τις συµβάσεις τους µε τρίτους, product plans κτλ) Οι συµβαλλόµενοι υποχρεούνται να χειρίζονται ως απόρρητες όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και στοιχεία και να µη τις κοινοποιούν σε οποιοδήποτε τρίτο (εκτός από τις υπαλλήλους τους και µόνο στην απολύτως απαραίτητη έκταση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας σύµβασης) χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του αντισυµβαλλόµενου Οι συµβαλλόµενοι υποχρεούνται να λάβουν όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι υπάλληλοί και εκπρόσωποί τους γνωρίζουν και συµµορφώνονται προς τις υποχρεώσεις δυνάµει του παρόντος άρθρου καθώς και να εξασφαλίσουν τη διαφύλαξη και ασφάλεια των ανωτέρω πληροφοριών και στοιχείων και την παρεµπόδιση πρόσβασης µη εξουσιοδοτηµένων τρίτων σε αυτά. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν και σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών από υπεργολάβους ή οποιαδήποτε άλλα τρίτα πρόσωπα που τυχόν χρησιµοποιηθούν από την Thinkdigital για την παροχή των υπηρεσιών που συµφωνούνται βάσει της παρούσης συµβάσεως Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να ερµηνευτεί στην παρούσα σύµβαση ότι οι όροι εχεµύθειας και εµπιστευτικότητας δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους όταν πρόκειται για πληροφορίες οι οποίες: α) είναι γνωστές στο κοινό κατά τον χρόνο αποκάλυψης τους ή µεταγενεστέρως γίνονται γνωστές στο κοινό, χωρίς υπαιτιότητα εκάστου εκ των εδώ συµβαλλοµένων, β) είναι ήδη γνωστές σε αυτούς πριν από την υπογραφή της παρούσης από οποιονδήποτε τρίτο που δεν υπόκειται και δεσµεύεται από περιορισµούς εχεµύθειας και εµπιστευτικότητας, γ) Έχουν αποκτηθεί από αυτούς νοµίµως µετά από την αποκάλυψη αυτών δυνάµει της παρούσας, από άλλη πηγή ή τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν δεσµεύεται από καµία ρήτρα εµπιστευτικότητας ή εχεµύθειας ή περιορισµού της χρήσης αυτών και το οποίο δεν τις απέκτησε από τους εδώ συµβαλλόµενους άµεσα ή έµµεσα ενώ είχε υπογράψει µε αυτή σύµβαση εχεµύθειας εµπιστευτικότητας, δ) Ήταν γνωστές σε αυτούς πριν από την αποκάλυψή τους στον αντισυµβαλλόµενο δυνάµει της παρούσης από άλλη πηγή ή οποία, γνωρίζουν οι συµβαλλόµενοι, ότι δεν υπόκειται σε καµία είδους δέσµευση έναντι αυτών, ε) Αποδεδειγµένα αναπτύχθηκαν ή δηµιουργήθηκαν από τους συµβαλλόµενους ή το προσωπικό ή τους εκπροσώπους αυτών χωρίς να γνωρίζουν απολύτως καµία εµπιστευτική πληροφορία από αυτές που αποκαλύφθηκαν µεταξύ των δυνάµει της παρούσης ή να έχουν πρόσβαση σε αυτές, στ) Οι συµβαλλόµενοι είναι υποχρεωµένοι να αποκαλύψουν σε οποιαδήποτε ιοικητική, ικαστική ή άλλη Αρχή, συµµορφούµενοι σε οποιονδήποτε Εθνικό Κοινοτικό ή ιεθνή Νόµο, Κανονισµό, Οδηγία ή ιαταγή. 12. ιάφορα 12.1 Πλήρης Συµφωνία Τροποποιήσεις: Το υπογεγραµµένο Ε.Α..Π. καταργεί όλες τις προηγούµενες συµβάσεις και διακανονισµούς, έγγραφους ή προφορικούς, και συνιστά τη συνολική και αποκλειστική συµφωνία µεταξύ της Thinkdigital και του ιαφηµιστή, συµφωνείται δε ότι ουδεµία τροποποίηση του Ε.Α..Π. θα ισχύει εάν δε γίνει εγγράφως και δεν κοινοποιηθεί στον αντισυµβαλλόµενο Παραίτηση: Καµία καθυστέρηση, αµέλεια ή ανοχή του ενός συµβαλλοµένου στην επιβολή της τήρησης κάποιου παρόντος όρου από τον άλλο, δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόµενο από τη σύµβαση δικαίωµά του. Εάν οποιοσδήποτε παρόν όρος ήθελε κριθεί από οποιοδήποτε αρµόδιο ικαστήριο η Αρχή ως άκυρος

10 και κατά συνέπεια ανεφάρµοστος, ο όρος αυτός δε θα συµπαρασύρει σε ακυρότητα τους υπόλοιπους όρους της παρούσης, οι οποίοι θα παραµείνουν σε πλήρη ισχύ Ανωτέρα Βία: Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεών του εάν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανώτερης βίας, δηλαδή απρόβλεπτων και αναπότρεπτων συνθηκών και έξω από τη σφαίρα ελέγχου των συµβαλλοµένων, όπως αυτά έχουν καθορισθεί από τη θεωρία και τη νοµολογία. Σε αυτή την περίπτωση θα χορηγείται µια εύλογη προθεσµία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών, αλλά σε κάθε περίπτωση ο συµβαλλόµενος, τον οποίο αφορά το περιστατικό ανωτέρας βίας, οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως τον αντισυµβαλλόµενο εντός δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία. Ρητά συµφωνείται ότι δε συνιστούν γεγονότα ανωτέρα βίας καθυστερήσεις προµηθευτών, συνεργατών, υπεργολάβων ή οποιονδήποτε τρίτων προσώπων µε τα οποία οι συµβαλλόµενοι συνεργάζονται µε οποιαδήποτε µορφή δυνάµει της παρούσας σύµβασης Κοινοποιήσεις: Οποιεσδήποτε προσκλήσεις, ειδοποιήσεις και κοινοποιήσεις (συµπεριλαµβανοµένων των ειδοποιήσεων για αλλαγή διευθύνσεων, τηλεφώνων, φαξ κτλ) που είτε απαιτούνται από τον νόµο είτε απαιτούνται ή επιτρέπονται από τους όρους της παρούσης, όπως η αποστολή του Έντυπου Ανάθεσης ιαφηµιστικής Παραγγελίας θα είναι έγγραφες, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Ε.Α..Π. και πρέπει να παραδίδονται είτε προσωπικά, ή να αποστέλλονται µε συστηµένο ταχυδροµείο µε απόδειξη παράδοσης, ή να αποστέλλονται µε ταχυµεταφορέα εντός εικοσιτετραώρου στις αναγραφόµενες στο Ε.Α..Π. διευθύνσεις, ή να αποστέλλονται µε τηλεοµοιοτυπία, που αντίστοιχα προωθείται ή διαβιβάζεται στον τηλεφωνικό αριθµό fax που αναγράφεται κατωτέρω, οπότε θα θεωρούνται ότι παρελήφθησαν κατά την ηµέρα της αποστολής τους, ή τέλος θα αποστέλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ), στις αναγραφόµενες στο Ε.Α..Π. ηλεκτρονικές διευθύνσεις, οπότε και στην περίπτωση αυτή θα θεωρούνται ότι παρελήφθησαν κατά την ηµέρα της αποστολής τους. Το κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να αλλάξει τη διεύθυνση που έχει ορίσει κατωτέρω µε γραπτή ειδοποίηση στο άλλο µέρος Οι συµβαλλόµενοι θα προσπαθήσουν µε καλή πίστη να επιλύσουν φιλικά µε αµοιβαία συµφωνία κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει µεταξύ τους σε σχέση µε την εκάστοτε Εντολή, µε οποιοδήποτε τεχνικό, νοµικό ή άλλο µέσο θεωρούν κατάλληλο Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, µαζί µε την Ε.Α..Π θα διέπονται και θα ερµηνεύονται σύµφωνα µε τους νόµους της Ελλάδας, και τα συµβαλλόµενα µέρη υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Ειδικότερα, κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων σχετικά µε την εφαρµογή, ερµηνεία, ακυρότητα όρων της σύµβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων εκ συµβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερµηνεύεται σύµφωνα µε τους ελληνικούς νόµους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ ύλη αρµοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα µέρη υποβάλλονται από σήµερα οικειοθελώς 12.7 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, µαζί µε την Ε.Α..Π αποτελούν την πλήρη και ολόκληρη έκφραση της συµφωνίας µεταξύ των µερών, και αντικαθιστούν κάθε τυχόν προηγούµενη συµφωνία, ανάληψη υποχρεώσεων, σύµβαση, γραπτή ή προφορική µεταξύ των µερών. Αδυναµία της Thinkdigital να ασκήσει ή να επιβάλλει οποιοδήποτε δικαίωµα ή διάταξη της παρούσας Συµφωνίας δεν θα αποτελεί παραίτηση από το αντίστοιχο δικαίωµα ή διάταξη Σε περίπτωση σύγκρουσης µεταξύ των όρων της Εντολής Ανάθεσης ιαφηµιστικής Παραγγελίας και των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ιαφηµιστικής Παραγγελίας, η Ε.Α..Π υπερισχύει.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις («Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαφημιστικής Παραγγελίας»), εφαρμόζονται σε κάθε Εντολή Ανάθεσης Διαφημιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Γενικά

Όροι χρήσης. 1. Γενικά Όροι χρήσης 1. Γενικά Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.metonkyriako.gr, οι οποίοι διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο διέπουν τη χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ O δικτυακός τόπος cloudlog.gr (domain) (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») που είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ονομάτων Internet με αριθμό πρωτοκόλλου 1835106, καθώς και όλοι οι υποχώροι του (subdomains),

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 4.1. Ο Διαχειριστής λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδοµένων που υπόκειν

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 4.1. Ο Διαχειριστής λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδοµένων που υπόκειν 1. ΓΕΝΙΚΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.1. Οι παρόντες όροι χρήσης (Γενικοί Όροι Χρήσης) αποτελούν τους κανόνες και τις προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού ιστοτόπου (web site) «http://peloponnisossearch.com»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Εφόσον χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες του play90.gr, αυτό σηµαίνει αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους σας όλων των όρων που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr).

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr). Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.im.gr). Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Στόχος του δικτυακού αυτού τόπου είναι να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

Links to other sites ("Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες") Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα web sites τα οποία και δεν

Links to other sites (Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες) Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links (δεσμούς) προς άλλα web sites τα οποία και δεν Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη των υπηρεσιών του site (stathiskotidis.gr) υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τον δικτυακό τόπο programma.com.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του δικτυακού

Διαβάστε περισσότερα

EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014)

EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014) EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014) Version 1 Approved BoD 72 nd (#14) Effective from 24.09.2014 DOCUMENT HISTORY Version Effective from Approval 1 24.09.2014 BoD 72 nd

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (Σ.Α.Χ.Τ.Χ.). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «I AGREE» Ή

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί.

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί. Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,, Η «AMAZON» Ή «ΕΜΕΙΣ»).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας http://dasta.teiath.gr. Η επίσκεψη και χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ / ΜΕΛΟΥΣ

Όροι χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ / ΜΕΛΟΥΣ Όροι χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ O TrelosFoititis (TF) παρέχει στους χρήστες / μέλη του μια συλλογή δεδομένων θεμάτων - σημειώσεων πανεπιστημιακών μαθημάτων, για όλα τα πανεπιστημιακά μαθήματα, που αφορούν όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Ο δικτυακός τόπος unilife.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΓΙΟΥΝΙΛΑΪΦ ΙΚΕ, η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο, Λεωφ. Αμφιθέας 70. Με την είσοδό του στο δικτυακό αυτό τόπο ο επισκέπτης/χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΔΥΠΠΥ - ΠΥΡΑΜΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 Το Πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ ΕΔΔΥΠΠΥ και ΠΥΡΑΜΙΣ για τη χρήση της Υπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου και της Πύλης «για την Υγεία μου» κατά

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι παρόντες όροι συνιστούν τη σύμβαση («Σύμβαση») που διέπει την αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών από το νομικό πρόσωπο του ομίλου Hewlett

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EMIR TR

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EMIR TR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EMIR TR Έκδοση 1.1 Ιανουάριος 2014 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης οι παρακάτω όροι θα έχουν την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

Web : PBX : Post : Κουταρέλια 54 Βόλος GR

Web :    PBX : Post : Κουταρέλια 54 Βόλος GR Web : http://www.friktoria.com/ e-mail : sales@friktoria.com PBX : +30.2421100659 Post : Κουταρέλια 54 Βόλος 38333 GR ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1: Γενικά 1.1. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν SKIAS. engineering

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν SKIAS. engineering ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Αριστοτέλους 121, 73100, Χανιά Κρήτης, Τηλ: 2821051544 - Fax: 2821051184 - Web: www.skias-.gr Π Ρ Ο Φ Ι Λ Το exetastiki.gr αναπτύχθηκε το 2007 από το Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 EUPL Ευρωπαϊκή Κοινότητα 2007 Η παρούσα άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (η «EUPL») 1 ισχύει για κάθε έργο ή λογισµικό (όπως ορίζονται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ICTS SECURITY SOLUTIONS ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Νάξο σήμερα την Πέμπτη 12/03/2015 οι παρακάτω Συμβαλλόμενοι, ήτοι αφ ενός μεν: Η εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 21/11/2016 ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ Α.Φ.Μ.: 099727226 Δ.Ο.Υ.: ΤΡΙΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ: 10003 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 11/08/2016 Αρ. Πρωτ: 19853 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση για τη δημιουργία Κέντρου Διαιτησίας στο ΤΕΕ συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ. Τσεκλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Το παρόν έγγραφο σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Αντιπροσώπου που έχετε συνάψει με εμάς. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ)

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ) Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ.

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα.

Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Όροι Χρήσης XtraMath Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Λειτουργίας. Με τη δημιουργία ενός λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ. Όροι Χρήσης:

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ. Όροι Χρήσης: ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ Κάνετε εγγραφή στο σύστηµα για να καταχωρηθούν τα στοιχεία σας. Κάνετε είσοδο στο σύστηµα µε το email και τον κωδικό που έχετε εισάγει κατά την εγγραφή. Πηγαίνετε στην αντίστοιχη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας.

Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας. Όροι και κανονισμοί του site Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας. Όροι υπηρεσιών Προσφέρουμε σε εσάς τις υπηρεσίες μας που υπόκεινται

Διαβάστε περισσότερα

- 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΩΝ ACB ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων:

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Για την µεταφορά δεµάτων και εγγράφων µέσω του συστήµατος αποστολής και διεκπεραίωσης της POSTMAN COURIER, ο Αποστολέας συµφωνεί

Διαβάστε περισσότερα

1: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Με το παρόν το ΟΚΜ τίθενται κανόνες που ο χρήστης αποδέχεται για την συναλλαγή με το site. O χρήστης πρέπει να είναι ηλικίας δεκαοχτώ

1: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Με το παρόν το ΟΚΜ τίθενται κανόνες που ο χρήστης αποδέχεται για την συναλλαγή με το site. O χρήστης πρέπει να είναι ηλικίας δεκαοχτώ 1: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Με το παρόν το ΟΚΜ τίθενται κανόνες που ο χρήστης αποδέχεται για την συναλλαγή με το site. O χρήστης πρέπει να είναι ηλικίας δεκαοχτώ (18) χρονών τουλάχιστον. 1.Α Ε ΜΑΙL Το e-mail που δίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Οι παρόντες όροι χρήσης ("Όροι") ισχύουν ανάμεσα σε εσάς ("Εσείς") και την Aegate Limited της Aegate Ltd, H9 The Courtyard, Melbourn Science Park, Melbourn, Herts, SG8 6HB,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης Η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής «Ευγονία», εφεξής η «μονάδα» δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.eugonia.com.gr εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος», και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα,

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ

Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ Καταθέτης Κος / Κα Διεύθυνση Τ.Κ. Τηλ. Email Γκαλερί Peter s Gallery Ιωάννη Πολέμη 31, 3085 Λεμεσός Τηλ. +357 25384804 Fax +357 25384204 info@petersgallery.com.cy Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 15/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 62159 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει αναπτύξει και λειτουργεί σύγχρονη υποδομή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δίκτυο Επικοινωνιών, Υπολογιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα