Τι είναι το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συµβουλευτικής Φοιτητών;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τι είναι το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συµβουλευτικής Φοιτητών;"

Transcript

1 Τι είναι το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συµβουλευτικής Φοιτητών; Το Εργαστήριο ιδρύθηκε µε Πρυτανική Πράξη το 1990 ως «Συµβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών». Από το 2002 µετονοµάστηκε σε Εργαστήριο Ψυχολογικής Συµβουλευτικής Φοιτητών και ανήκει στο Τµήµα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΦΕΚ Ν.99). ιευθύντρια του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συµβουλευτικής Φοιτητών είναι η Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Αναστασία Καλαντζή- Αζίζι. Το Εργαστήριο συνεργάζεται µε τη FEDORA, το Ευρωπαϊκό Φόρουµ για τη Συµβουλευτική στην Ανώτατη Εκπαίδευση και συµµετείχε στην ίδρυση της FEDORA-PSYCHE, του κλάδου της FEDORA για την ψυχολογική συµβουλευτική φοιτητών. Από το 1991 το Εργαστήριο προσφέρει ατοµική και οµαδική ψυχοκοινωνική στήριξη σε φοιτητές του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Επίσης, έχει αναπτύξει µία σειρά καινοτόµων δράσεων (π.χ. τηλεσυµβουλευτική, συµβουλευτική φοιτητών µε αναπηρίες κ.ά.). Για τις ποικίλες άλλες δραστηριότητες του Εργαστηρίου βλ. Τι είναι το Συµβουλευτικό Κέντρο Οµηλίκων; Το Συµβουλευτικό Κέντρο Οµηλίκων λειτουργεί από το 1995 σε εθελοντική βάση από τελειόφοιτους/τες ή απόφοιτους/τες φοιτητές/τριες του Τµήµατος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) υπό τη διεύθυνση και επίβλεψη της καθηγήτριας Μαρίας Μαλικιώση-Λοΐζου. Απευθύνεται σε όλους τους/τις φοιτητές/τριες και απόφοιτους του Τµήµατος αλλά και τους φοιτητές άλλων Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αθηνών και έχει ως κύριο στόχο να βοηθήσει στην οµαλή προσαρµογή τους στο Πανεπιστήµιο και τη φοιτητική ζωή, προσφέροντας συναισθηµατική στήριξη και παρέχοντας αρχικές υπηρεσίες πληροφόρησης και προσανατολισµού. Προσφέρει και ατοµική ψυχολογική συµβουλευτική από ψυχολόγους, εξωτερικούς συνεργάτες του ΣΥΚΕΟΜ. Οργανώνει ηµερίδες, σεµινάρια-εργαστήρια, κ.ά. Για τις ποικίλες άλλες δραστηριότητες του ΣΥΚΕΟΜ βλ. Τι είναι το σεµινάριο «Βασικές εξιότητες Επικοινωνίας και Συµβουλευτικής»; Το σεµινάριο «Βασικές εξιότητες Επικοινωνίας και Συµβουλευτικής» αποτελεί τη νέα εκπαιδευτική δραστηριότητα της συνεργασίας του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συµβουλευτικής Φοιτητών µε το Συµβουλευτικό Κέντρο Οµηλίκων, µε σκοπό να καλυφθεί το συνεχώς αυξανόµενο ενδιαφέρον σχετικά µε τη συµβουλευτική. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα 60 ωρών θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, που οδηγεί στην κατάκτηση των βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας και συµβουλευτικής, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες σε όλες τις ανθρώπινες συναλλαγές. Η πρακτική κατάρτιση γίνεται µε ασκήσεις που διεξάγονται εντός των εκπαιδευτικών συναντήσεων και µε εργασίες που οι συµµετέχοντες κάνουν µόνοι τους και διορθώνονται από τους εκπαιδευτές. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεµιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης. Σε ποιους απευθύνεται το Σεµινάριο; εκτοί γίνονται πτυχιούχοι από το χώρο των κοινωνικών, ανθρωπιστικών και παιδαγωγικών επιστηµών, αλλά και από το χώρο των επιστηµών υγείας και της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναµικού, χωρίς να απαιτείται καµία προηγούµενη εµπειρία

2 στο χώρο της συµβουλευτικής. Ο µέγιστος αριθµός συµµετεχόντων είναι 25 και τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Πόσο διαρκεί η παρακολούθηση του Σεµιναρίου; Η παρακολούθηση του σεµιναρίου έχει διάρκεια 60 ώρες και πραγµατοποιείται σε επιλεγµένα σαββατοκύριακα. Πότε και που γίνονται οι συναντήσεις; Οι συναντήσεις πραγµατοποιούνται σε χώρο του τµήµατος ΤΕΑΠΗ του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στην οδό Ιπποκράτους 35, 1 ος όροφος. Το περιεχόµενο του σεµιναρίου καλύπτεται σε έξι (6) Σαββατοκύριακα, διάρκειας 10 ωρών το καθένα (Σάββατο: 10:00 15:00 και Κυριακή: 10:00 15:00). Πότε λήγει χρονικά η υποβολή αίτησης για συµµετοχή στο σεµινάριο; Μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συµµετοχή στο σεµινάριο µέχρι την Τετάρτη 21 εκεµβρίου Ποιο είναι το περιεχόµενο των συναντήσεων; Στόχος του σεµιναρίου είναι να καταστήσει προσιτές µε εύληπτο και κατανοητό τρόπο τις βασικές αρχές των δεξιοτήτων διαπροσωπικής επικοινωνίας και συµβουλευτικής, ώστε µε την κατάλληλη εξάσκηση να αποτελέσουν ένα νέο και επιτυχή τρόπο διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης. Η φιλοσοφία του σεµιναρίου βασίζεται στην παρουσίαση πρακτικών και άµεσα αξιοποιήσιµων γνώσεων, που δεν απαιτούν προηγούµενη εµπειρία στο χώρο της συµβουλευτικής. Η θεωρητική προσέγγιση του αντικειµένου υποστηρίζεται µε παραδείγµατα και συστηµατική πρακτική εξάσκηση. Το σεµινάριο καλύπτει ευρύ φάσµα βασικών δεξιοτήτων διαπροσωπικής επικοινωνίας και συµβουλευτικής, όπως κοινωνικές αντιλήψεις και επικοινωνία στις σχέσεις, µη λεκτική συµπεριφορά, κατανόηση και ενσυναίσθηση, αποτελεσµατική ακρόαση, στοιχειώδη ενθάρρυνση και παράφραση, αντανάκλαση συναισθηµάτων, εστίαση, αντιµετώπιση κατά πρόσωπο, ερµηνεία και αναπλαισίωση, καθοδήγηση, ανατροφοδότηση, αυτοαποκάλυψη, έλεγχος συνεπειών, λήψη αποφάσεων και επίλυση προβληµάτων. Επίσης καλύπτονται ειδικά θέµατα, όπως οι επαγγελµατικές σχέσεις, η επαγγελµατική εξουθένωση και τα όρια των ρόλων. Το πλήρες αναλυτικό πρόγραµµα µε το περιεχόµενο των συναντήσεων είναι διαθέσιµο σε ηλεκτρονική µορφή στη διεύθυνση: Τι ακριβώς είναι η Βεβαίωση Παρακολούθησης; Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των 60 ωρών οι συµµετέχοντες δικαιούνται επίσηµης Βεβαίωσης Παρακολούθησης, στην οποία αναφέρεται η διάρκεια της εκπαίδευσης που έλαβαν. Για τη χορήγηση της Βεβαίωσης

3 Παρακολούθησης τηρείται καρτέλα παρουσιών και απαιτείται οι απουσίες των συµµετεχόντων να µην υπερβαίνουν το 10% του χρόνου εκπαίδευσης. Ποιο είναι το οικονοµικό κόστος για την παρακολούθηση του Σεµιναρίου; Η εγγραφή στο Σεµινάριο κοστίζει 580 ευρώ. Η εγγραφή καλύπτει την παρακολούθηση του συνόλου των µαθηµάτων και το βιβλίο : Nelson Jones, R. (2009). Βασικές εξιότητες Συµβουλευτικής. Ένα εγχειρίδιο για βοηθούς. Αθήνα: Πεδίο. ( Επιστηµονική επιµέλεια: Μαρία Μαλικιώση Λοίζου) Ποιος έχει την ευθύνη για το Σεµινάριο; Το σεµινάριο αποτελεί επίσηµη εκπαιδευτική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συµβουλευτικής Φοιτητών και του Συµβουλευτικού Κέντρου Οµηλίκων. Την Επιστηµονική Ευθύνη για το Σεµινάριο έχει η Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας και ιευθύντρια του Εργαστηρίου Αναστασία Καλαντζή Αζίζι και η Καθηγήτρια Συµβουλευτικής Ψυχολογίας Μαρία Μαλικιώση Λοΐζου και ιευθύντρια του Συµβουλευτικού Κέντρου Οµηλίκων. Υπεύθυνοι για την Οργάνωση και την Υλοποίηση του Σεµιναρίου είναι οι Κλινικοί Ψυχολόγοι Ψυχοθεραπευτές, ιδάκτορες Κλινικής Ψυχολογίας Γιώργος Ευσταθίου και Φωτεινή Λέκκα και η Συµβουλευτική Ψυχολόγος Άννυ Μπενέτου. Η Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι είναι καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας και ιευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Σπούδασε Ψυχολογία στο Πανεπιστήµιο της Βιέννης. Το 1972 ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή της στο ίδιο Πανεπιστήµιο µε θέµα "Το πρόβληµα του παιδιού στο Νοσοκοµείο". Ειδικεύτηκε στη Γνωσιακή- Συµπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστηµίου της Βιέννης ως κρατική υπότροφος και διατέλεσε για πέντε χρόνια Ψυχολόγος πλήρους απασχόλησης στην Ψυχολογική Υπηρεσία του ήµου (και οµοσπονδιακού κρατιδίου) της Βιέννης. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1977 και εργάστηκε ιδιωτικά ως Κλινική Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια έως το 1981, έτος διορισµού της ως Επιµελήτριας του Εργαστηρίου Πειραµατικής Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το 1997 εκλέχθηκε καθηγήτρια στο ίδιο Πανεπιστήµιο. Είναι Επιστηµονική Υπεύθυνη του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς και του Κύκλου Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία, Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων. Είναι, επίσης, ιδάσκουσα - Θεραπεύτρια και Επόπτρια της Αυστριακής Εταιρείας Θεραπείας της Συµπεριφοράς, Ιδρυτικό Μέλος και Συν-Συντονίστρια της FEDORA-Psyche και Συν-Συντονίστρια του Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας από το 1999, έως τώρα. H ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι: Η Μαρία Μαλικιώση-Λοΐζου είναι Καθηγήτρια Συµβουλευτικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε ψυχολογία και είναι διδάκτορας της Συµβουλευτικής Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου της Πολιτείας Maine των ΗΠΑ. Εργάστηκε επί σειρά ετών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών στην Αθήνα. Υπήρξε υπότροφος της γαλλικής κυβέρνησης όπου και εκπόνησε µεταδιδακτορική έρευνα ( ) στο Laboratoire de Psychologie

4 Sociale groupe de recherche du Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.), Université Paris VII στη Γαλλία. Παράλληλα συνεργάστηκε µε το International Institute for Educational Planning (IIEP) της UNESCO στο Παρίσι. Από το 1987 διδάσκει στο Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο οποίο υπήρξε πρόεδρος την περίοδο Με πρωτοβουλία της ιδρύθηκε το 1995 στο ΤΕΑΠΗ του Πανεπιστηµίου Αθηνών το πρώτο Συµβουλευτικό Κέντρο Οµηλίκων στην Ελλάδα, το οποίο λειτουργεί από τότε σε εθελοντική βάση. Είναι ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛ.Ψ.Ε.) και διατέλεσε συντονίστρια του Κλάδου «Συµβουλευτική Ψυχολογία» της ΕΛ.Ψ.Ε., από το 1999, έτος ίδρυσής του, µέχρι πρόσφατα. ιευθύνει πολλές έρευνες καθώς και ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα κατάρτισης εκπαιδευτικών στη Συµβουλευτική Ψυχολογία, είναι µέλος ελληνικών και διεθνών επιστηµονικών εταιρειών και συγγραφέας πολλών επιστηµονικών άρθρων και συγγραµµάτων. Από το 2009, διευθύνει το ιατµηµατικό, ιαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Συµβουλευτική Ψυχολογία και Συµβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία» Ηλεκτρονική διεύθυνση: Ο Γιώργος Ευσταθίου είναι Κλινικός Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής, ιδάσκων Κλινικής Ψυχολογίας (Π 407) στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. ιδάσκει στο Πρόγραµµα Ψυχολογίας και στο Μεταπτυχιακό Κλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Είναι συντονιστής του Κύκλου Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή - Συµπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων και διδάσκων και επόπτης ψυχοθεραπευτής στο Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς. Έχει συνεργαστεί µε το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συµβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αθηνών προσφέροντας ατοµική και οµαδική συµβουλευτική και συντονίζοντας διαδικτυακές υπηρεσίες. Ασκεί ιδιωτικό επάγγελµα ως κλινικός ψυχολόγος - ψυχοθεραπευτής. Έχει συνεργαστεί µε το Ερευνητικό και Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας ως εθνικός αντιπρόσωπος για ερευνητικά θέµατα (Biomed: psychoedutraining) και συνεργάζεται µε το Εργαστήριο Πειραµατικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ως υπεύθυνος σεµιναρίων επιµόρφωσης µεθοδολογίας έρευνας. Είναι υπεύθυνος του ερευνητικού τοµέα του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συµβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς. Κύρια επιστηµονικά του ενδιαφέροντα είναι η ψυχοθεραπεία διαταραχών προσωπικότητας και η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας µέσω ηλεκτρονικών µορφών επικοινωνίας. Η επιστηµονική του δραστηριότητα περιλαµβάνει εκδόσεις βιβλίων, κεφαλαίων σε συλλογικούς τόµους, άρθρων σε επιστηµονικά περιοδικά, πανεπιστηµιακών σηµειώσεων και µεταφράσεων ξένων συγγραµµάτων καθώς και συµµετοχές σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. H ηλεκτρονική του διεύθυνση είναι: Η Φωτεινή Λέκκα είναι Κλινική Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια, ιδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας. Ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο σπουδών της στην Κοινωνική Εργασία στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Πάτρας, από το οποίο αποφοίτησε το Συνέχισε τις σπουδές της στην ψυχολογία και το 2001 αποφοίτησε από το Τµήµα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου Αθηνών, αποκτώντας άδεια

5 ασκήσεως επαγγέλµατος Ψυχολόγου (Αρ. Πρωτ / , Νοµαρχία Κορινθίας). Το 2005 ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές σπουδές της στην Κλινική Ψυχολογία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, ως υπότροφος του ΙΚΥ. Το 2008 έλαβε το δίπλωµα ειδίκευσης στη γνωσιακή - συµπεριφοριστική ψυχοθεραπεία από το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς. Είναι ιδάκτορας Κλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε υποτροφία του ΙΚΥ (θεµατική: ψυχολογική συµβουλευτική οµηλίκων στο φοιτητικό πληθυσµό) Έχει διδάξει στο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Ψυχολογίας και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στον Κύκλο Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή Συµπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία του Ι.Ε.Θ.Σ. και έχει ασχοληθεί µε µεταφράσεις και επιµέλεια βιβλίων ψυχολογίας. Έχει εργασιακή εµπειρία σε κοινοτικές δοµές κοινωνικής επανένταξης και αποκατάστασης ατόµων µε ψυχιατρικό νόσηµα. Είναι επιστηµονικά υπεύθυνη του Οικοτροφείου Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Λυκόβρυσης της Ε.Π.Α.Ψ.Υ. και ταυτόχρονα ασκεί ιδιωτικό επάγγελµα. Από το 2005 συνεργάζεται µε το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συµβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αθηνών και έχει ασχοληθεί µε ατοµική και οµαδική ψυχοθεραπεία. Είναι υπεύθυνη συντονισµού και υλοποίησης του προγράµµατος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης οµηλίκων (δια ζώσης και µέσω διαδικτύου). Η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι: Η Άννυ Μπενέτου είναι Συµβουλευτική Ψυχολόγος. Σπούδασε αρχικά Νοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και στη συνέχεια, µετά από κατατακτήριες εξετάσεις, σπούδασε στο τµήµα Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Είναι υποψήφια διδάκτορας Συµβουλευτικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, τµήµα ΤΕΑΠΗ ( θεµατική: ο ρόλος των θετικών συναισθηµάτων στη συναισθηµατική ευεξία των νέων). Είναι εξωτερικός συνεργάτης στο Συµβουλευτικό Κέντρο Οµηλίκων, όπου ασχολείται µε ατοµική Συµβουλευτική καθώς και µε το συντονισµό ψυχοεκπαιδευτικών οµάδων. Έχει συνεργαστεί ως εκπαιδεύτρια µε το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕ.ΘΕ.Α), το Ινστιτούτο ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων ( Ι..ΕΚ.Ε), τη Μέριµννα, τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς και το Council of Europe, µε πολλά δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία. Είναι µέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων και της Ελληνικής Εταιρίας Συµβουλευτικής. Συνεργάζεται µε την οµάδα akouw που εφαρµόζει τις δεξιότητες συµβουλευτικής και επικοινωνίας καθώς και τη συµβουλευτική οµηλίκων σε γονείς, εκπαιδευτικούς και µαθητές σε πολλά σχολεία. Η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι: Η Αγγελική Σουρλαντζή είναι απόφοιτος του Τµήµατος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστηµίου Αθηνώ (2002) και του Institute of Education του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου, Msc in Psychology of Education (2004). Από το 2006 εκπονεί στο Πανεπιστήµιο Αθηνών τη διδακτορική της διατριβή µε θέµα "Ποιότητα ζωής παιδιών προσχολικής ηλίκιας: η σχέση ποιότητας ζωής µε το φύλο, την εθνικότητα αλλά και µε την εκτίµηση των γονέων". Εργάζεται στα Εκπαιδευτήρια ούκα. Είναι µέλος του ΣΥΚΕΟΜ από το 2001, και συµµετέχει µε ποικίλους τρόπους στις δράσεις του. ιατέλεσε σύµβουλος οµηλίκων για αρκετά χρόνια και αργότερα εκπαιδεύτρια εθελοντών στις δεξιότητες συµβουλευτικής και επόπτρια. Είναι µέλος της οµάδας akouw που εφαρµόζει τις δεξιότητες συµβουλευτικής και επικοινωνίας καθώς και τη συµβουλευτική οµηλίκων σε γονείς, εκπαιδευτικούς και µαθητές σε πολλά σχολεία. H ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι :

6 Τι πρέπει να κάνω για να εγγραφώ στο Σεµινάριο; Για να δηλώσετε συµµετοχή µπορείτε να περάσετε από τη Γραµµατεία του Εργαστηρίου: Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, γραφείο 511 ή να τηλεφωνήσετε στο , καθηµερινά Τα στοιχεία που θα πρέπει να αφήσετε είναι όνοµα, στοιχεία επικοινωνίας, σπουδές και επαγγελµατική ιδιότητα. Μετά την επικοινωνία σας µε τη Γραµµατεία θα σας υποδειχθεί ειδικός λογαριασµός τραπέζης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, στον οποίο θα πρέπει να κατατεθούν τα δίδακτρα. Κρατήστε το αποδεικτικό κατάθεσης καθώς είναι απαραίτητο για την εγγραφή σας. Τα χρήµατα της κατάθεσης δεν επιστρέφονται σε περίπτωση µη παρακολούθησης του σεµιναρίου. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε µε τη Γραµµατεία του Εργαστηρίου για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Κύκλος Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή. Συµπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία Παιδών και Εφήβων;

Κύκλος Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή. Συµπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία Παιδών και Εφήβων; Κύκλος Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή Συµπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Εφήβων Το ΙΕΘΣ, µε βάση το συνεχώς αυξανόµενο ενδιαφέρον σχετικά µε τη γνωσιακή συµπεριφοριστική ψυχοθεραπεία παιδιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ οδηγός σπουδών 2014-2015 Επιμέλεια: Φωτεινή Ασημακοπούλου Σχεδιασμός: Αντιγόνη Παρούση 2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κάθε Σεμινάριο έχει διάρκεια 100 ωρών (17 ώρες δια ζώσης συναντήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015 Διεύθυνση: Γοργίου 6, 116 36 Αθήνα Τηλ: 210 9232347, 210 9222666, Fax: 210 9243137 www.doxiadis-unit.gr Η "Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί Σπύρος Δοξιάδης"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015 Διεύθυνση: Γοργίου 6, 116 36 Αθήνα Τηλ: 210 9232347, 210 9222666, Fax: 210 9243137 www.doxiadis-unit.gr Η "Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί Σπύρος Δοξιάδης"

Διαβάστε περισσότερα

αίθουσα Αλέξανδρος 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

αίθουσα Αλέξανδρος 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 επιστημονική ημερίδα: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ αίθουσα Αλέξανδρος 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Συντονιστής - Επιστημονική Επιμέλεια: Στέργιος Νότας D.P.MGR., κλινικός ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ- Ε.Ε.Ε.Ε.

H ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ- Ε.Ε.Ε.Ε. H ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ- Ε.Ε.Ε.Ε. διοργανώνει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα Σεμινάριο με τίτλο «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ» (διάρκεια 125 ώρες: Τρεις σεμιναριακές συναντήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012-13 STUDENT HANDBOOK 2012-13 Ναυαρίνου 13 α, ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Εκπαίδευση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2014-2015 Εκπαίδευση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (για συμβούλους - στελέχη ΣΔΕ, ΣΥΥ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ και

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσωποκεντρική Προσέγγιση στη Διδασκαλία & τη Μάθηση

Η Προσωποκεντρική Προσέγγιση στη Διδασκαλία & τη Μάθηση Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΑΘΗΝΑ Η Προσωποκεντρική Προσέγγιση στη Διδασκαλία & τη Μάθηση Προσκεκλημένος Ομιλητής Δρ Παπαθανασίου Χρυσοβαλάντης Διδάκτωρ Ψυχολογίας Aix-Marseille Université Επιστημονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ NEW! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο συγκεντρωτικός κατάλογος περιλαμβάνει: Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση:

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ Προσκεκλημένη Επιμορφώτρια Ρούσου Σοφία MA, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Πιστοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος Απρίλιος Μάιος 2014

Μάρτιος Απρίλιος Μάιος 2014 Μάρτιος Απρίλιος Μάιος 2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τρίμηνο Πρόγραμμα Δια Βιου Εκπαίδευσης Εκπαίδευση & Επιμόρφωση Φροντιστών Βρεφών-Νηπίων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Προσκεκλημένη ομιλήτρια: Δρ Γιάννακα Νατάσσα

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής ΥΠΕΠΘ

ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής ΥΠΕΠΘ ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής ΥΠΕΠΘ 0 Μουσική και Ειδική Αγωγή: Ζητήµατα και προσεγγίσεις περιλήψεις πρακτικών 3 Μαρτίου 2007 1ο Ειδικό Σχολείο Πειραιά ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 1 Επιστηµονικοί Σύµβουλοι Ιωάννης Σπετσιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η Σχολή Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, τα οποία έχουν ως βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013 του Υπουργού Παιδείας, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 2 Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Η «Ακαδημία των Πολιτών» (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία), ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 με διοικητική έδρα

Διαβάστε περισσότερα

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL 1 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών - Λογοθεραπευτών κρίνει σκόπιµο αλλά και σηµαντικό να καθορίσει τα βασικά κριτήρια της αρχικής εκπαίδευσης στη Λογοπεδική, όπως αυτά καθορίζονται σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εργαστήρια Δραστηριότητες ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ www.amc.edu.gr Η Σχολή Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και επιστημών, οι οποίες έχουν ως βασικό γνώμονα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2014-2015. Πιστοποιημένη Επαγγελματική Εκπαίδευση στη Συνθετική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2014-2015. Πιστοποιημένη Επαγγελματική Εκπαίδευση στη Συνθετική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2014-2015 Πιστοποιημένη Επαγγελματική Εκπαίδευση στη Συνθετική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία Αθήνα 10 Ιουλίου 2014 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η Φιλοσοφία της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσωποκεντρική Προσέγγιση στη Διδασκαλία και τη Μάθηση

Η Προσωποκεντρική Προσέγγιση στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Ηράκλειο Κρήτης Η Προσωποκεντρική Προσέγγιση στη Διδασκαλία και τη Μάθηση Εισηγητής: Δρ. Χρυσοβαλάντης Παπαθανασίου Διδάκτωρ Ψυχολογίας Aix-Marseille Université Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 TEACCH, PECS, MAKATON: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & Διαχείριση Σχολικής Τάξης χώρος - κλίμα - σχέσεις

Οργάνωση & Διαχείριση Σχολικής Τάξης χώρος - κλίμα - σχέσεις Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014, Κρήτη Οργάνωση & Διαχείριση Σχολικής Τάξης χώρος - κλίμα - σχέσεις Εισηγητής: Δρ. Χρυσοβαλάντης Παπαθανασίου Διδάκτωρ Ψυχολογίας Aix-Marseille Université Επιστημονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα