VI. ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VI. ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ"

Transcript

1 VI. ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

2 ΣΚΟΠΟΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Στόχος του σεμιναρίου είναι να δώσει μια ολοκληρωμένη ενημέρωση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και πιθανούς Δικαιούχους για τις διαδικασίες και τα εργαλεία ένταξης, υλοποίησης και παρακολούθησης των πράξεων και έργων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Δ Προγραμματικής περιόδου σε Υπεύθυνους & υπαλλήλους Οικονομικών & Τεχνικών Υπηρεσιών των, καθώς και Υπηρεσιών Προγραμματισμού: Δημοσίων Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Δήμων, Περιφερειών, Διαχειριστικών Αρχών, Επιμελητηρίων, καθώς και των ιδιωτικών επιχειρήσεων που σχετίζονται με το αντικείμενο και ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν από προγράμματα του Δ ΚΠΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Ειδικοί Επιστήμονες με πολυετή πρακτική εμπειρία στη διαχείριση και έλεγχο κοινοτικών προγραμμάτων και πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΒΑΣΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΣΠΑ Τα έντυπα που θα παρουσιαστούν ταξινομούνται σε δυο βασικές κατηγορίες: Νομοθετικό πλαίσιο (κοινοτική και εθνική νομοθεσία) Σύστημα Διαχείρισης (με έμφαση στα έντυπα που συμπληρώνονται για τις πράξεις, εξαιρουμένων των κρατικών ενισχύσεων). Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου Ειδικότερα το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στα: 1. Εργαλεία Ένταξης Πράξεων, που είναι Τεχνικά Δελτία Πράξεων: Τεχνικό Δελτίο Πράξης / Υποέργου (ΤΔΠ/Υ) ΕΤΠΑ Τεχνικό Δελτίο Πράξης / Υποέργου (ΤΔΠ/Υ) ΕΚΤ Τεχνικό Δελτίο Πράξης Ενισχύσεων 2. Εργαλεία Παρακολούθησης Πράξεων, που είναι Μηνιαίο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών Υποέργου ΕΤΠΑ - ΕΚΤ Δελτίο Παρακολούθησης Πράξης ΕΤΠΑ Δελτίο Παρακολούθησης Υποέργου ΕΤΠΑ Δελτίο Παρακολούθησης Πράξης ΕΚΤ Δελτίο Παρακολούθησης Υποέργου ΕΚΤ 3. Την Απόφαση Ένταξης Πράξης και 4. Το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων Δικαιούχου (με το Παράρτημά του)

3 2 ΗΜΕΡΕΣ ΣΚΟΠΟΣ είναι να αναλύσει βήμα βήμα τη διαδικασία σύνταξης από την Οικονομική Δ/νση ελέγχου από την Περιφέρεια και εκτέλεσης από την Οικονομική Δ/νση του προϋπολογισμού με σκοπό την αποφυγή λαθών και απορρίψεων κονδυλίων. σε στελέχη Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν την ευθύνη διαχείρισης των κονδυλίων του προϋπολογισμού τους, την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του και την τήρηση των λογαριασμών τους. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ N.Π.Δ.Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 1. Διαδικασία κατάρτισης Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Εκτιμήσεις μεγεθών (μέθοδοι πρακτικές) Εκτιμήσεις εσόδων Εκτιμήσεις δαπανών 2. Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Στάδια εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων (βεβαίωση είσπραξη κλπ) Στάδια εκτέλεσης του προϋπολογισμού εξόδων (όρια διάθεσης πιστώσεων, όριο πληρωμών κλπ) 3. Παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. 4. Έλεγχοι επί του Προϋπολογισμού 5. Απολογισμός Ισολογισμός των Ν.Π.Δ.Δ. Πρακτικά παραδείγματα Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ/ντικό Στέλεχος Οικονομικών Υπηρεσιών Νοσοκομείου, Πιστοποιημένος εισηγητής από το ΕΚΕΠΙΣ με μεγάλη διδακτική εμπειρία

4 2 ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ είναι να παρουσιάσει θέματα που αφορούν στην οργάνωση των συμβατικών και ηλεκτρονικών αρχείων και στοχεύει στην εξοικείωση των ενδιαφερομένων με τις πολιτικές οργάνωσης αρχείων. Με την οργάνωση αρχείων επιτυγχάνεται η ευκολότερη και αποτελεσματικότερη χρήση των πηγών πληροφόρησης που βρίσκονται στα αρχεία, με αποτέλεσμα την καλύτερη υποστήριξη της επιχείρησης σε οργανωτικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο συναλλαγών με άλλους οργανισμούς, για να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς. σε υπαλλήλους ή στελέχη, υπεύθυνους για τη διαχείριση αρχείων, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα 1. Εισαγωγικές έννοιες Αρχείο Είδη αρχείων κατά φορέα υποκατηγορίες Αρχειακό υλικό είδη Αρχειακή νομοθεσία - Διεθνείς προσεγγίσεις και ελληνική πραγματικότητα (ΓΑΚ) 2. Οργάνωση αρχείων Αρχές αρχειονομίας Πρόσκτηση, επεξεργασία, διατήρηση, ανάκτηση αρχείων και εκκαθάριση Πρότυπο διαχείρισης αρχείων Διοικητική υποστήριξη αρχείων Προσωπικό πολιτική διαχείρισης αρχείων Εγκαταστάσεις, εξοπλισμοί, μέσα αποθήκευσης αρχείων Μετάβαση έντυπων αρχείων σε άλλες μορφές Μικροφόρμες - ψηφιακά αρχεία 3. Διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων Ηλεκτρονικά αρχεία, ψηφιοποιημένα αρχεία Συστήματα αποθήκευσης, διαχείρισης, διατήρησης Διεθνή πρότυπα 4. Αρχεία επιχειρήσεων Επιλογή μοντέλου διαχείρισης αρχείων Περιπτωσιολογικές μελέτες ανά τομέα ενδιαφέροντος Εφαρμογή μοντέλου - οφέλη Αξιολόγηση Πτυχιούχος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας. Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθηκονόμος Παντείου Πανεπιστημίου. M.A. in Infrmatin and Library Studies Lughbrugh. Εργαστηριακός συνεργάτης ΤΕΙ Αθηνών, Πιστοποιημένη εισηγήτρια από το ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία. 14 ΩΡΕΣ

5 2 ΗΜΕΡΕΣ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ MANAGER» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΣΚΟΠΟΣ είναι η παρουσίαση εφαρμόσιμων, μοντέλων και τεχνικών που είναι προσανατολισμένες προς τη λύση προβλημάτων και την επίτευξη στόχων σε ορισμένο χρόνο, με την αποτελεσματική αξιοποίηση των μέσων που διαθέτει η επιχείρηση ή ο οργανισμός και την ανάπτυξη των κατάλληλων δραστηριοτήτων. κυρίως σε στελέχη που λαμβάνουν μέρος στη λήψη αποφάσεων για τον καθορισμό και την υλοποίηση ενδιάμεσων ή και τακτικών στόχων στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων τους. Στέλεχος Υπ. Υγείας & Κ.Α Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Μητρώο Εκπαιδευτών Ε.ΚΕ.ΠΙΣ / Δημόσιο management. Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία. Εισαγωγή Γενική Περιγραφή του management by Objectives. Επιχειρηματικό Περιβάλλον / Πεδίο Εφαρμογής. Ανάπτυξη διοικητικών δραστηριοτήτων με συστηματικό τρόπο. Η συμβολή της Διοίκησης μέσω στόχων στην ανάπτυξη και την προώθηση της πρωτοβουλίας και της υποκίνησης των εργαζομένων. Κύρια χαρακτηριστικά της μεθόδου Ενέργειες και διαδικασίες ποιοτικής υφής και χαρακτήρα. Ιεράρχηση στόχων και προτεραιοτήτων Συμφωνία και συνεργασία προϊσταμένων και υφισταμένων. Παρακολούθηση διαδικασίας εφαρμογής Αντικειμενοποίηση του ελέγχου και αξιολόγησης της απόδοσης Διαδικασία / μέθοδοι / τεχνικές Προσδιορισμός σκοπών και στρατηγικών επιδιώξεων. Μετάβαση από τους σκοπούς και τις στρατηγικές σε πρακτικούς στόχους για κάθε οργανωτική υπομονάδα. Μηχανισμός Οριοθέτησης και Αξιολόγησης του στόχου- SMART. Καθορισμός κριτηρίων απόδοσης και δεικτών αποτελεσματικότητας Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Έλεγχος διαδικασίας υλοποίησης. Εκτίμηση και αξιολόγηση του έργου ενόψει των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται. Ανάπτυξη προγράμματος περιοδικών ελέγχων για την επισήμανση των αποκλίσεων την διόρθωση τους και την περαιτέρω ανάπτυξη των στόχων και των δυνατοτήτων για την πραγματοποίηση τους

6 2 ΗΜΕΡΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2011 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΚΟΠΟΣ είναι να ενημερώσει άμεσα και έγκυρα τους συμμετέχοντες για τη διαδικασία εφαρμογής και λειτουργίας του μισθολογίου στους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., αναλύοντας εκείνα τα ειδικά θέματα στα οποία παρουσιάζονται δυσκολίες και διαπιστώνονται λάθη από τον έλεγχο. σε υπαλλήλους Δημοσιών Υπηρεσιών ΝΠΔΔ & ΟΤΑ που ανήκουν στο τμήμα μισθοδοσίας & προσωπικού. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Ειδικοί Επιστήμονες με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία στα μισθολογικά θέματα του Δημοσίου τομέα. Μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων. Ορισμός μηνιαίων αποδοχών, ανώτατο όριο αποδοχών. Όροι και προϋποθέσεις καταβολής της οικογενειακής παροχής. Επιδόματα εορτών και αδείας. Όροι και προϋποθέσεις καταβολής επιδομάτων άρθρου 8 του ν. 3205/2003. Κίνητρο απόδοσης. Όροι και προϋποθέσεις καταβολής επιδόματος θέσης ευθύνης. Αποδοχές Γενικών Γραμματέων, Γενικών Διευθυντών κ.λ.π. Θέματα αναγνώρισης προϋπηρεσίας. Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση. Αποζημίωση συλλογικών οργάνων (Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας κ.λ.π.) Περικοπή αποδοχών. Διοικητικές έννοιες μισθολογικού ενδιαφέροντος. Διαδικασία εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων μισθολογικών διαφορών. Είδη αποφάσεων (αναγνωριστικές, καταψηφιστικές, ακυρωτικές). Ένδικα μέσα και συνέπειες. Πρακτικά και Γνωμοδοτήσεις Ν.Σ.Κ. Αιτήσεις εξωδικαστικής αναγνώρισης απαιτήσεων. Ειδικά θέματα παραγραφών επί μισθολογικών απαιτήσεων. Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων. Θέματα κατάσχεσης μισθών.

7 2 ΗΜΕΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΚΟΠΟΣ είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει μέσω πρακτικών παραδειγμάτων την εφαρμογή του λογιστικού συστήματος στις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. σε Οικονομικούς Διευθυντές, Υπεύθυνους Λογιστηρίου και στελέχη των αντίστοιχων τμημάτων Δημόσιων Οργανισμών & Ν.Π.Δ.Δ. Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κάτοχος Μεταπτυχιακού πτυχίου Πανεπιστημίου Πειραιά. κάτοχος Διδακτωρικού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Λογιστική & Φορολογική Λογιστική). Επιστημονικός Συνεργάτης στη Λογιστική, ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ. Εισηγητής σεμιναρίων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και σε άλλους φορείς καθώς και σε μεταπτυχιακά προγράμματα στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής, με πολυετή διδακτική εμπειρία. 1 Ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & Ν.Π.Δ.Δ. Προϋπολογισμός και διπλογραφικό Η μηχανογράφηση και το διπλογραφικό Οι βασικές ροές στις οικονομικές υπηρεσίες. ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ (ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ) ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ Η έννοια του έργου Οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διπλογραφικές μεθόδου Ο σχεδιασμός και τα βήματα. ΤΟ ΚΛΑΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ & Ν.Π.Δ.Δ. Τα 3 λογιστικά κυκλώματα. Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η περιουσία των δημοσιών οργανισμών & Ν.Π.Δ.Δ. Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΗ Η έννοια της αποθήκης Η παρακολούθηση της αποθήκης. Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Η λογιστική της μισθοδοσίας Η λογιστική των εξόδων. Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η έννοια των εσόδων Η λογιστική διαχείριση των επιχορηγήσεων. ΕΙΔΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Οι προβλέψεις (επισφαλών απαιτήσεων, για αποζημιώσεις από την έξοδο προσωπικού κλπ.) Η λογιστική των επιχορηγήσεων για έργα Η λογιστική των δανείων. ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & Ν.Π.Δ.Δ. Η οργάνωση της λογιστικής εργασίας. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι απαιτήσεις της διπλογραφικής μεθόδου.

8 2 2 ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΩΦΕΛΕΣΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΚΟΠΟΣ είναι να καταστεί αντιληπτό ότι η χρηστή & με διαφανή τρόπο διαχείριση των κληροδοτημάτων ιδρυμάτων διευκολύνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να μη δημιουργούνται άσκοπες καθυστερήσεις και το ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ να χάνει έσοδα. στους Διαχειριστές των ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ που έχουν επιφορτιστεί με τη υλοποίηση του σκοπού του Διαθέτη. τ. Οικονομικός Επιθεωρητής Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία ΓΕΝΙΚΑ: Διαθήκη Ερμηνεία όπου απαιτείται ξεκαθαρισμένοι σκοποί Τρόπος εκπλήρωσης τους Α. Ν. 2039/39 Εκτελεστής Διαθήκης Διοικητικό Συμβούλιο - Αρμοδιότητες & ρόλος τους. Διαχείριση της Περιουσίας Ακίνητη Περιουσία - Επενδύσεις & τοποθετήσεις κεφαλαίων. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δαπάνες για σκοπό» για λειτουργία εξόδων» για λοιπά έξοδα Μισθώσεις Ακινήτων Θεωρήσεις διακηρύξεων ΔΟΥ Απευθείας μισθώσεις Παρατάσεις μισθώσεων Μακρόχρονη μίσθωση Διατηρητέα κτίρια Επαγγελματική στέγη Κατοικία Στο σεμινάριο θα δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην καθημερινή εργασία

9 2 ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΚΟΠΟΣ είναι να παρουσιάσει μέσω πρακτικών παραδειγμάτων την σωστή σύνταξη νομικών και τεχνικά άρτιων διοικητικών εγγράφων, καθώς και την ορθή διακίνηση τους σύμφωνα με τον κανονισμό επικοινωνίας Δημόσιων Υπηρεσιών (ΚΕΔΥ) Επικοινωνία στη Δημόσια Σύνταξη απαντητικού Διοίκηση εγγράφου Είδη Επικοινωνίας και βελτίωση Πρακτική άσκηση κατάρτισης της υπουργικών αποφάσεων Διοικητική Αλληλογραφία Πρακτική άσκηση κατάρτισης σε Διοικητικούς Υπαλλήλους Υπουργείων, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α Είδη διοικητικών εγγράφων υπηρεσιακού σημείωματος και β βαθμού. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Εγκυρότητα διοικητικών Σύνταξη εισηγήσεων Πτυχιούχος Νομικής Σχολής, Πανεπιστημίου Αθηνών, εγγράφων γνωμοδοτήσεων Μεταπτυχιακό δίπλωμα με ειδίκευση στη Διοικητική Διακίνηση διοικητικών εγγράφων Σύνταξη πρακτικών Επιστήμη, Νομικής Σχολής συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίου Αθηνών, Απόφοιτος Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Στέλεχος ΕΚΔΔΑ με πολυετή διδακτική εμπειρία. Προϊστάμενος Τμήματος Προσωπικού Δ/νση Διοικητικού, ΥΠΕΣΔΔΑ, Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία.

10 ΣΚΟΠΟΣ είναι η εξοικείωση, η απόκτηση ή βελτίωση γνώσεων όσων εμπλέκονται με θέματα σχετικά με τον εθνικό και κοινοτικό προϋπολογισμό ή επιδοτούνται καθοιονδήποτε τρόπο από αυτούς και ασχολούνται με τα δημόσια έργα (διαχείριση, παρακολούθηση, ανάληψη υποχρεώσεων, πληρωμές, ελεγκτικό έργο). σε Υπόλογους Δημοσίων Έργων Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. & ΟΤΑ και σε όσους εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των δημοσίων έργων και συγχρηματοδότηση έργων. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Στέλεχος του Γ. Λ. Κ., Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία. Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Στέλεχος του Γ. Λ. Κ., Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. Εισηγήτρια σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Εθνικός και κοινοτικός προϋπολογισμός (Εισαγωγικές έννοιες σχέση εθνικού και κοινοτικού προϋπολογισμού έλεγχος του προϋπολογισμού). Όργανα ελέγχου Εθνικά και Κοινοτικά ελεγκτικά όργανα στο πλαίσιο του ΚΠΣ. Έλεγχος Δημοσίων Έργων Παρουσίαση και ανάλυση των νομοθετικών κειμένων που διέπουν τα Δημόσια Έργα στη χώρα μας (νόμοι αποφάσεις- οδηγίες). Διαδικασία ανάθεσης Δημοσίων Έργων. Παρακολούθηση πληρωμές Δημοσίων Έργων. Δικαιολογητικά δαπανών. Διαδικασία ελέγχου των δαπανών Δημοσίων έργων (τυπικός- Ουσιαστικός έλεγχος). Προσομοίωση ελέγχου δαπανών Δημόσιοι Υπόλογοι Έννοια ορισμός- πληρωμές δαπανών ευθύνες δημοσίων υπολόγων- απαλλαγή υπολόγων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

11 ΣΚΟΠΟΣ Το σεμινάριο αποσκοπεί στην ενημέρωση των συμμετεχόντων γύρω από το θεσμό της Πολιτιστικής Χορηγίας και δίνει έμφαση στην εννοιολογική της διάκριση από συγγενείς έννοιες όπως η δωρεά, η επιχορήγηση, η διαφήμιση και η προώθηση πωλήσεων. Κύριος σκοπός του σεμιναρίου στη συνέχεια είναι να δώσει στους συμμετέχοντες είτε προέρχονται από τον επιχειρηματικό χώρο είτε από τον ευρύτερο χώρο της πολιτιστικής παραγωγής, μια πλήρη, εμπεριστατωμένη και σαφή εικόνα του νέου θεσμικού πλαισίου για την πολιτιστική χορηγία μέσω μίας αναλυτικής προσέγγισης αφενός μεν των διοικητικών διαδικασιών και των διαδικασιών προετοιμασίας των χορηγικών προτάσεων και αφετέρου των κριτηρίων επιλογής και ανάληψης χορηγικών προγραμμάτων από τις επιχειρήσεις. σε: Διευθυντές και στελέχη τμημάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης επιχειρήσεων. Πολιτιστικούς Διαχειριστές. Στελέχη Μ.Κ.Ο Στελέχη Δημοτικών Αναπτυξιακών Επιχειρήσεων Διοικητικά Στελέχη σε Μουσεία, Πολιτιστικά Ιδρύματα και Οργανισμούς. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Προϊστάμενος του Γρ. Χορηγιών του Υπουργείου Πολιτισμού, Απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης Διδάκτωρ Πολιτιστικής Χορηγίας και επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νομικός, Απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης Στέλεχος του Γραφείου Χορηγιών. 2 ΗΜΕΡΕΣ Εισηγητές με μεγάλη διδακτική εμπειρία. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Ν. 3525/07: ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΧΟΡΗΓΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΟΡΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Εισαγωγικές Έννοιες Ιστορική τεκμηρίωση του θεσμού της Χορηγίας στην Αρχαία Ελλάδα. Ορισμός της Πολιτιστικής Χορηγίας Διάκριση της Πολιτιστικής Χορηγίας από Δωρεά Επιχορήγηση- Διαφήμιση Προώθηση Πωλήσεων 2. Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ν. 3525/07 περί «Πολιτιστικής Χορηγίας» Σύγκριση προηγούμενο και ισχύοντος Θεσμικού πλαισίου. Πως η Ν. 3525/07 συντελεί στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την προώθηση και ενίσχυση της Πολιτιστικής Χορηγίας (Απλοποίηση Διοικητικών Διαδικασιών, Φορολογικά Κίνητρα, Ηθικοί Έπαινοι, Χορηγικά Βραβεία, Διαμόρφωση Χορηγικής Κουλτούρας και Δεοντολογίας) 3. Διεθνής Προσέγγιση Διεθνής Διαχείριση Χορηγιών σε επίπεδο Κρατικών και μη Κρατικών Φορέων Εναρμόνιση των Ευρωπαϊκών Πολιτικών για την Χορηγία στον Πολιτισμό Διεθνείς Χορηγικοί Οργανισμοί Νομοθετικό Πλαίσιο στην Ευρώπη (Μελέτη Περιπτώσεων: Μ. Βρετανία - Ιταλία Γαλλία Ισπανία) 4. Η Πλευρά του Χορηγούμενου Διαμόρφωση Φακέλου Χορηγίας Χορηγικής Πρότασης Η Χορηγία Επικοινωνίας 5. Η Πλευρά του Χορηγού Τα κριτήρια απόφασης για ανάληψη Χορηγίας και επιλογής Χορηγικού Προγράμματος από τις Επιχειρήσεις. Αξιολόγηση Χορηγικού Προγράμματος Χορηγική Δεοντολογία 6. Πρακτική Άσκηση Μελέτη Περιπτώσεων

12 2 ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/1/2008 ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ (Ν.2286/1995, Π.Δ.394/1996, Π.Δ. 82/1996, Ν. 2522/1997, Ν.2741/1999, Π.Δ. 166/2003, Ν. 3377/2005, Ν. 3310/2005 Ν. 3414/2005, Π.Δ. 60/2007 ΦΕΚ 64/Α) ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΚΟΠΟΣ είναι να αναλύσει το θεσμικό πλαίσιο των διαγωνισμών προμηθειών δημοσίου όπως ισχύει σήμερα. σε Στελέχη του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Τμήμα Προμηθειών) και Νομικούς Συμβούλους Επιχειρήσεων, που ενεργούν για λογαριασμό της επιχείρησης ως προσφέροντες. Ενιαίο πρόγραμμα Κατακύρωση και ανακοίνωση Προμηθειών των αποτελεσμάτων του Είδη Διαγωνισμών Διαγωνισμού Κανόνες Δημοσιεύσεων Κατάρτιση και Τροποποίηση Υποβολή και Παραλαβή σύμβασης Προσφορών Ενστάσεις, προσφυγές, ένδικα Δικαιολογητικά Συμμετοχής βοηθήματα Εγγυητικές επιστολές Εκτέλεση σύμβασης συμμετοχής, καλής Πληρωμή Προμηθευτή εκτέλεσης, προκαταβολής και Ασυνέπεια Προμηθευτή καλής λειτουργίας Κυρώσεις ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Δικηγόρος, Επιστημονικός συνεργάτης ΚΔΕΟΔ, Νομικό Στέλεχος της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων. Εισηγήτρια σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία.

13 2 ΗΜΕΡΕΣ ΣΚΟΠΟΣ είναι να παρουσιάσει το νέο ειδικό κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις τις οποίες συνάπτουν όλοι οι Οργανισμοί του Δημοσίου, οι περιφέρειες, ΝΠΔΔ και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Π.Δ. 60/2007) 1. ΠΔ 60/2007 πεδίο εφαρμογής - Ενσωμάτωση οδηγίας 2004/18/ΕΚ - Δικαιούμενοι συμμετοχής - Δανεισμός ικανοτήτων τρίτων - Κοινοπραξίες - Σύνταξη τεχνικών - Δυναμικό σύστημα αγορών - Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός 4. Διαδικασίες ανάθεσης - Ανοικτή / κλειστή διαδικασία - Διαδικασία της διαπραγμάτευσης - εξαιρέσεις στους υπευθύνους και στα στελέχη που ασχολούνται με τις δημόσιες συμβάσεις Δημοσίων Οργανισμών Περιφερειών, ΝΠΔΔ και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Δικηγόρος, Επιστημονικός συνεργάτης ΚΔΕΟΔ, Νομικό Στέλεχος της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων. Εισηγήτρια σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία. προδιαγραφών 2. Δημοσιότητα Προθεσμίες - Κανόνες δημοσιότητας - Νέα υποδείγματα - Νέα χρηματικά όρια - Ηλεκτρονικά μέσα δημοσιότητας - Προθεσμίες Δυνατότητες μείωσης προθεσμιών 3. Συμφωνίες πλαίσιο - Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις - Μονομερείς και πολυμερείς συμφωνίες πλαίσιο - Απευθείας αναθέσεις - Συμβάσεις κάτω από τα όρια 5. Ποιοτική επιλογή Ανάθεση - Δικαιολογητικά συμμετοχής - Επιτροπές διαγωνισμού - Συνυπολογισμών κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων 14 ΩΡΕΣ

14 ΣΚΟΠΟΣ είναι η ανάλυση των διατάξεων που αφορούν τις μισθώσεις ακινήτων καθώς και ειδικότερα των μισθώσεων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ κ.λ.π. Στο σεμινάριο επίσης θα υπάρξουν και παρουσιάσεις συμβάσεων με έμφαση στα σημεία που θα πρέπει να τύχουν προσοχής καθώς και πρακτικά παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση της εισήγησης. σε Υπεύθυνους και στελέχη του τμήματος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, Υπεύθυνους Μισθώσεων των Υπηρεσιών του Ευρύτερου Δημ. Τομέα, των Ν.Π.Δ.Δ. & των Ο.Τ.Α., Επίσης ενδιαφέρει τα στελέχη & τους Υπαλλήλους της Οικονομικής & Νομικής Δ/νσης των αντίστοιχων Υπηρεσιών. 2 ΗΜΕΡΕΣ Δικηγόρος, Ειδικός σε θέματα Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής στο AMERICAN ARRESIAL INSTITUTE, με εξειδικευμένες σπουδές στην Εκτίμηση Ακινήτων. Εισηγητής με μεγάλη πρακτική & διδακτική εμπειρία. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΟΙ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 1. Έννοια των μισθώσεων σχέση τους με άλλες μορφές παραχώρησης της χρήσης των ακινήτων 2. Κατηγοριοποίηση των μισθώσεων 3. Μίσθωση κατοικίας μίσθωση επαγγελματική 4. Ειδικές κατηγορίες μισθώσεων 5. Μίσθωμα- διάρκεια μίσθωσης τρόπος υπολογισμός μισθώματα. Τέλη και επιβαρύνσεις 6. Τρόποι λύσης της μίσθωσης καταγγελία συνέπειες πρόωρης λύσης. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 1. Μισθώσεις του δημοσίου 2. Σχέση τους με ΣΔΙΤ 3. Τρόποι στέγασης 4. Τρόπος διενεργείας μισθώσεως 5. Διάρκεια 6. Διαγωνισμός δημοσίευση διακήρυξης 7. Επίτροπο στέγασης διαδικασία 8. Επαναληπτική διαδικασία 9. Πρωτόκολλο παράδοση παραλαβής 10. Πρόωρη λύση 11. Πληρωμή μισθώματος 12. Εξαιρέσεις εφαρμογής 13. Μεταβατικές διατάξεις Ερωτήσεις απορίες περιπτωσιολογία

15 ΣΚΟΠΟΣ σε στελέχη επιχειρήσεων αρμόδια για προετοιμασία / υποβολή προσφορών διαγωνισμών Ενόπλων Δυνάμεων (Πολεμικού Ναυτικού - Στρατού Ξηράς Πολεμικής Αεροπορίας), εταιρειών που προσφέρουν υλικά υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις ) καθώς και Αντιπροσώπων Εξαρτημένων Μηχανών Υλικών ολικών συστημάτων που αφορούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. είναι η εισαγωγή στο νέο θεσμικό πλαίσιο προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων, των αναλύσεων των βασικών του μερών και τη διεξοδική ανάλυση των άρθρων που είναι απέραντη για την σωστή προετοιμασία των προσφορών. Επίσης, θα γίνουν σχόλια επί βασικών αδυναμιών του Νόμου και θα αναπτυχθούν θέσεις / προτάσεις των χρηστών για τροποποίηση ή και για αλλαγή αυτών. 2 ΗΜΕΡΕΣ Msc Lgistics FIT, BIS, Virginia University, Διετέλεσε επί σειρά ετών Στέλεχος Προμηθειών Ενόπλων Δυνάμεων, Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Καθορισμός - Διάκριση των διαδικασιών προμηθειών Τρόποι και φορείς διενέργειας Διαγωνισμών Προκήρυξη Δημοσίευση - Προθεσμίες Διαγωνισμών Δικαιολογητικά Ανάλυση Γενικών και Ειδικών Όρων Β. ΕΙΔΙΚΑ Ειδικές περιπτώσεις Διεξαγωγής Προμηθειών Σύνταξη Προσφορών Ελληνική Προστιθέμενη αξία ( ΕΠΑ ), Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή ( ΕΒΣ ) 5 ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΣΧΟΛΙΑΣΗ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Προσφυγές - Ενστάσεις ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Εγγυητικές Επιστολές Παραδώσεις, εκπρόθεσμες παραδώσεις, κήρυξη Προμηθευτή έκπτωτου - Απόρριψη παραλαβών Πληρωμές προκαταβολές Τεχνικές Προδιαγραφές Γ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ Αξιολόγηση Προσφορών Κατακυρωτικές αποφάσεις Κατάρτιση Συμβάσεων Έλεγχος διαφάνειας συμβάσεων 3 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΝΟΜΟ ( 284 /96 ) 4 ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

16 2 ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΣΚΟΠΟΣ είναι η ενημέρωση των εμπλεκομένων υπαλλήλων και εν γένει στελεχών των ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις Προμήθειες Αγαθών και Υπηρεσιών για το νέο νομοθετικό καθεστώς που διέπει τις ανωτέρω προμήθειες, ενόψει της μεταβολής της εθνικής νομοθεσίας, των (νέων) απαιτήσεων του κοινοτικού δικαίου και του ειδικού νομοθετικού πλαισίου των ΑΕΙ και ΤΕΙ. σε προϊσταμένους υπηρεσιών, υπαλλήλους και δικηγόρους των ΑΕΙ και ΤΕΙ οι οποίοι εμπλέκονται με τις διενεργούμενες από τα Ιδρύματα αυτά Προμήθειες Αγαθών και Υπηρεσιών ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Δικηγόρος, LLM, Warwick University, UK στο δίκαιο Ανάπτυξης, Παγκοσμιοποίησης και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών, ειδικευμένη στις Δημόσιες Προμήθειες. Εισηγήτρια σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία. Παρουσίαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και διακρίσεις εφαρμογής του Εθνική νομοθεσία Ευρωπαϊκη Νομοθεσία Ειδικές διατάξεις περί ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΕΛΚΕ Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου Παρουσίαση των διαδικασιών ανάθεσης και επιλογή της καταλληλότερης κατά περίπτωση Ανοικτή - Κλειστή διαδικασία Πρόχειρος διαγωνισμός Συμφωνία - πλαίσιο Ανταγωνιστικός διάλογος Διαπραγμάτευση με ή χωρίς προκήρυξη - απευθείας ανάθεση Συμπληρωματικές και νέες εργασίες - δικαίωμα προαίρεσης Δημοσιότητα Προϋπολογισμός Δικαιολογητικά συμμετοχής Κριτήρια επιλογής Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών - ποιοτική επιλογή αναδόχου Ματαίωση - ακύρωση διαγωνισμού Ενστάσεις - προσφυγές

17 ΣΚΟΠΟΣ είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες όλες τις απαραίτητες γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν για να ασκούν την εργασίας τους με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο σε Φύλακες Μουσείων & Αρχαιολογικών χώρων. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Ιστορικός, Αρχαιολόγος, τ. Προϊστ. Τμήματος επιμόρφωσης ΟΕΕΚ, Εκπαιδεύτρια με μεγάλη διδακτική εμπειρία. Ιστορικός - Αρχαιολόγος, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Μουσειολογίας Ecle du Luvre, Εκπαιδεύτρια με μεγάλη διδακτική εμπειρία Αρχαιολόγος, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Προστασίας Μνημείων / Ε.Μ.Π., Υπάλληλος Υπουργείου Πολιτισμού. Εκπαιδεύτρια με μεγάλη διδακτική εμπειρία Ανώτερο Στέλεχος Υπ. Εσωτερικών. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ με μεγάλη διδακτική εμπειρία. Στρατιωτικός Ιατρός Εργασίας με μεγάλη διδακτική εμπειρία 3 ΗΜΕΡΕΣ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Βασικές έννοιες πολιτιστικής κληρονομιάς Ταξινόμηση των πολιτιστικών αγαθών και μέτρα προστασίας τους Φορείς και νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς Επεμβάσεις αποκατάστασης και νέες χρήσεις σε ιστορικά σύνολα και μουσεία ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ Ορισμός μουσείου Ιστορία μουσείων και συλλογών Ερμηνευτικοί τρόποι προσέγγισης εκθέσεων Νέες τάσεις στα μουσεία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Έννοια τουριστικής ψυχολογίας Ψυχολογία του τουρίστα ως επισκέπτη μουσείων και αρχαιολογικών χώρων Συμπεριφορά φυλάκων απέναντι στους επισκέπτες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Τεχνική επικοινωνίας φυλακτικού προσωπικού στα πλαίσια του εργασιακού περιβάλλοντος Σχέσεις φυλάκων μεταξύ τους ΥΓΙΕΙΝΗ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Κανόνες πρώτων βοηθειών και υγιεινής Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (τραυματισμοί, διαστρέμματα,.) Αντιμετώπιση προβλημάτων αναπνευστικού και κυκλοφοριακού συστήματος ΑΡΧΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Πρόγραμμα Ασφάλειας και Σχέδιο φύλαξης (έννοια, σχεδιασμός, πρόσβαση, εφαρμογή) Υπηρεσία φύλαξης μουσείων και αρχαιολογικών χώρων (αρμοδιότητες, καθήκοντα, επαγγελματική εξειδίκευση) Δομή και λειτουργία Υπηρεσίας φύλαξης μουσείων και αρχαιολογικών χώρων (επί μέρους τομείς και ομάδες) Προληπτική φύλαξη (έννοια, μέτρα πρόληψης) Καταστολή (έννοια, κατασταλτικά μέτρα, ιδιαιτερότητες που αφορούν στους φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων) Έρευνες, ως προληπτικό αλλά και κατασταλτικό μέτρο (είδη ερευνών, τρόπος διεξαγωγής τους) Έγγραφα, αναφορές (είδη, τρόπος σύνταξης) Μέσα και Συστήματα ασφάλειας (είδη και κριτήρια επιλογής τους. Συστήματα πυρανίχνευσης και λοιπά είδη πυροσβεστικής προστασίας. Έκτακτες ανάγκες Διαχείριση περιστατικών εκτάκτων αναγκών. Αντιμετώπιση ενέργειες επί πυρκαϊών, πλημμυρών, σεισμών και λοιπών συμβάντων ή περιστατικών 18 ΩΡΕΣ

18 ΣΚΟΠΟΣ Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τη νόμιμη διαχείριση διοίκηση και αξιοποίηση της περιουσίας των Ι. Ναών, Ι. Μητροπόλεων και Ι. Μονών και των εν γένει Εκκλησιαστικών Ν.Π. σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. σε Ιερωμένους και πολίτες μέλη Μητροπολιτικών και Ενοριακών Συμβουλίων, Ηγουμενοσυμβουλίων σε στελέχη και υπαλλήλους των οικονομικών υπηρεσιών και γενικά όσους ασχολούνται με τη διοίκηση και διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας. 2 ΗΜΕΡΕΣ τ. Οικονομικός επιθεωρητής Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΛΕΩΝ, Ι. ΝΑΩΝ, Ι. ΜΟΝΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Περί καταστατικού χάρτου της εκκλησιάς Κανονισμός περί ιερών ναών - ενοριών και εφημέριων Εκτέλεση εκκλησιαστικών έργων Μίσθωση εκποίηση περιουσίας Ερανικές επιτροπές Έλεγχος Ι. Μητροπόλεων και Ν.Π. περί Ιερών Μόνων Διοίκηση Ιερών Μονών Περί εκποιήσεως εκκλησιαστικής περιουσίας Διαχείριση περιουσίας Ι. Μονών Ασφάλιση ορθόδοξου εφημέριου κλήρου Κανονισμός ΟΔΕΠ Όργανα διοικήσεως Αρμοδιότητες Λειτουργία του οργανισμού Διατάξεις περί Ιεράς Συνόδου Διάρθρωση αρμοδιότητες κεντρικής υπηρεσίας οικονομικών Τεχνική διαχειριστικού έλεγχου Τηρούμενα βιβλία - στοιχειά

19 ΣΚΟΠΟΣ είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων σε σύγχρονες και ευέλικτες μορφές οργάνωσης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης. Διεξοδική ανάλυση θεμάτων που άπτονται στην πρακτική οργάνωση στο σχεδιασμό λειτουργίας και στη διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων Ι. Μητροπόλεων, Ι. Ναών και Ι. Μονών., καθώς και Εκκλησιαστικών Οργανώσεων, Ιδρυμάτων και Ν.Π. σε: Υπαλλήλους, σε αρμόδια με την αρχειοθέτηση και την γραμματειακή άτομα Ι. Μητροπόλεων, Ι. Ναών, και Ι. Μονών., καθώς και Εκκλησιαστικών Οργανώσεων, Ιδρυμάτων και Ν.Π. Υποψήφιους γραμματείς των ανωτέρω. Άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με ανάλογες έννοιες, μορφές, συστήματα, εφαρμογές και υπηρεσίες τέτοιων σχεδιασμών ή επιθυμούν να διευρύνουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους και να αποκτήσουν πιο ευέλικτες συγκροτημένες. Κάθε ενδιαφερόμενου που το αντικείμενο ασχολίας του σχετίζεται με την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ων ανωτέρω. 2 ΗΜΕΡΕΣ Προγραμματιστής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικός Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού, Eιδικός σε μηχανογραφικές λύσεις. διδακτική εμπειρία. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ, Ι. ΝΑΩΝ, Ι. ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τι είναι η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση Ι. Μητροπόλεων, Ι. Ναών, και Ι. Μονών., καθώς και Εκκλησιαστικών Οργανώσεων, Ιδρυμάτων και Ν.Π. (Ανάπτυξη Όρων & Εννοιών) Οφέλη, πλεονεκτήματα και στόχοι της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των ανωτέρω. Προετοιμασία ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης Τρόποι εφαρμογής της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης Λύσεις Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης των ανωτέρω. Σχεδιασμός - προκαταρκτική έρευνα προετοιμασία Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης. Αξιολόγηση Υπαρχόντων Μέσων και Συστημάτων Ανάλυση Απαιτήσεων Χρονική ικανοποίηση των απαιτήσεων Εφαρμογή συστήματος δεδομένων Ι. Μητροπόλεων, Ι. Ναών, και Ι. Μονών., καθώς και Εκκλησιαστικών Οργανώσεων, Ιδρυμάτων και Ν.Π. Τρόποι άμεσης αναζήτησης αποτελεσμάτων σε ηλεκτρονικά αρχεία των ανωτέρω. Τρόποι προστασίας απόρρητου περιεχομένων ηλεκτρονικών αρχείων. Μελέτη διαφόρων περιπτώσεων ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των ανωτέρω. Ανασκόπηση και οφέλη της εφαρμογής ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης Ι. Μητροπόλεων, Ι. Ναών, και Ι. Μονών., καθώς και Εκκλησιαστικών Οργανώσεων, Ιδρυμάτων και Ν.Π.

20 2 ΗΜΕΡΕΣ ΣΚΟΠΟΣ Ο όγκος του υλικού των βιβλιοθηκών που είναι σε ηλεκτρονική μορφή είναι πλέον μεγάλος και αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς. Οι δυσκολίες και οι διαφορές στην καταλογογράφηση αυτού του υλικού σε σχέση με το συμβατικό αποτελούν το βασικό αντικείμενο του σεμιναρίου. ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΗ ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Το σεμινάριο θα ασχοληθεί γενικά με την καταλογογράφηση μη βιβλιακού υλικού. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην καταλογογράφηση ηλεκτρονικών πόρων με βάση το UNIMARC και τους AACR. Θα αναλυθούν τόσο τα πεδία που σχετίζονται με τους Ειδικά για τους ηλεκτρονικούς πόρους το σεμινάριο θα εξετάσει χωριστά την καταλογογράφηση για: υλικό γεννημένο ψηφιακά ψηφιοποιημένο υλικό υλικό που είναι n line (π.χ. ένα βιβλίο ή μια φωτογραφία στο σε βιβλιοθηκονόμους οι οποίοι ασχολούνται με την καταλογογράφηση σε UNIMARC. Θεωρείται δεδομένο πως οι συμμετέχοντες έχουν βασική εξοικείωση με το UNIMARC. ειδικούς τύπους υλικού (π.χ. 135) όσο και οι πιθανές διαφοροποιήσεις - ανάλογα με τον τύπο του υλικού- σε πεδία που υπάρχουν και σε βιβλία (π.χ. 304). διαδίκτυο) υλικό που είναι ff line (π.χ. ένα CD ή DVD που έχει στην κατοχή της η βιβλιοθήκη). Βιβλιοθηκονόμος με δεκαετή εμπειρία στον αυτοματισμό βιβλιοθηκών, Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία 14 ΩΡΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ.

ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. Με βάση το Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθμ 94/27 Οκτωβρίου 2011 (ΦΕΚ τεύχος Α αρ. φύλλου 225/27 Οκτωβρίου2011 27/11/2011 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: «Δημιουργία και εμπλουτισμός ιδρυματικού αποθετηρίου, δημιουργία ιστορικού αρχείου και αναβάθμιση ιστότοπου βιβλιοθήκης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡΙΝ-ΓΜΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 04-04-2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 728/04-04-2014 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 516/04-04-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» Αναθέτουσα Αρχή: Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Π Δ ύ Υ έ 5: «Δ Δ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί»

Δ ξ Π Δ ύ Υ έ 5: «Δ Δ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί» Δ ξ Π Δ ύ Υ έ 5: «Δ Δ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί» Κ. ΟΠΣ: 374135 Π : Ψ φ Σύ Π ϋ : 26.000,00 ( β έ ΦΠΑ) 21.138,21 ( ί ΦΠΑ) CPV: 79341100, 79341400, 79342000, 79342200, 79341000. Κ Α θ : Η έ φέ ψ φ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του έργου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Στοιχεία διακήρυξης: 28/19.10.2012 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Χρονοπρογραμματισμός Δράσεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 1. Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ»

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ» Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τις κύριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα